Rammeplan 1 for foråret 2015 i BLÅ GRUPPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeplan 1 for foråret 2015 i BLÅ GRUPPE"

Transkript

1 Rammeplan 1 for foråret 2015 i BLÅ GRUPPE Indledning. På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der danner ramme om alle fag i alle klassetrin. Opstarten af et nyt emne sker som en blanding af oplæg og information, kombineret med fælles brainstorm, hvori eleverne er med til at åbne emnet og deres nysgerrighed på det der skal arbejdes med. Denne fælles opstartsproces danner også baggrund for at børnene i slutningen af semestret kan stille sig selv evaluerende spørgsmål, og reflektere over deres læring. Nedenstående års- /rammeplan er en skitsering af de enkeltfaglige elementer der vil indgå i det pågældende klassetrin, samt hvilke underemner gruppen arbejder sammen om i perioder. I foråret 2015 er det overordnede emne: At rejse er at leve. Om end citatet er bedaget, da H. C. Andersen for 160 år siden skrev Mit livs eventyr og heri reflekterede over balancen mellem Ro og Forvisning og et vekslende rejseliv. H. C. Andersen skriver: Ro og Forvisning er kommen i min Sjæl; en saadan Ro lader sig imidlertid godt forene med det vexlende Reiseliv; der var en 1 Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen hen imod slutmålene svarende til Undervisningsministeriets Fælles Mål. (http://www.uvm.dk/uddannelser/folkeskolen/faelles- Maal) Tid, jeg følte mig saa haardt trykket og forpiint herhjemme, at det at være ude var idetmindste en Ophør af at lide - det Fremmede fik herved en Fredens Glands, jeg fik det kjært, og da min Natur er at slutte sig let til Menneskene, der da igjen give Tillid og Hjertelighed, saa følte jeg mig ude vel og kom der gjerne. At reise er at leve. Vi er altid på rejse, om ikke i fantasien, så i vore drømme. På vej, på flugt, i livet, i litteraturen. Turen går til I dag forbinder mange rejse med ferie og rekreation. Tid med dem vi holder af, nærvær, oplevelser og kontrast til en anden hverdag. Rejse kan også være meget andet. Det kan være af nød, i flugt, i vandring, arbejde, uddannelse. Der kan være indre og ydre rejser. Nogle rejser er dannelsesrejser der forandrer én for altid. Man kan rejse sig og gå. Rejse er bevægelse fra ét sted til et andet. Vi kan rejse med alle vore sanser, hvis de er trænede og vågne. Luk øjnene og hør musik fra et andet land. Mange rejser starter med en drøm eller en forestilling om noget vi gerne vil. Hvilke rejser har dine forældre været på? Din bedste- og oldeforældre? Er du en del af deres rejse? Dygtige forskere har hjulpet os med at rejse fra det The Big Bang til bittesmå bakterier, og atomer der giver os en forståelse for hvordan verden fungerer. Menneskets historie er også en rejsefortælling. Engang var verden flad som en pandekage, og Side 1

2 sejlede man ud over kanten, faldt man i afgrunden, altså lige indtil mennesket havde sejlet jorden rundt. Matroserne der sejlede med Christoffer Columbus var angiveligt rædselsslagne da de krydsede Atlanterhavet i Tænk hvis de faldt ud over kanten? Mange år senere i 1961, rejste russeren Juri Gagarin en tur ud i rummet, og kunne vende tilbage med besked om at Den er god nok Jorden ér rund. H. C. Andersen sugede verden ind gennem sine rejseindtryk, og lod dem finde fornyet form i sin fantasi og sine eventyr. Selvom det ikke altid er livet at rejse, er det sikkert at vi alle er på en livslang rejse. Vi kan først skrive den i sin helhed når vi når til slutningen, men selv de største rejser af alle, er som bekendt startet med det første skridt. I skolen oplever vi mange første skridt bliver taget. Nogle bliver starten på en længere rejse, andre leder hurtigt tilbage til en ny start. Jeg ønsker os god vind med forårsemnet 2015 At rejse er at leve". - Nicolai Lange Særligt om de praktisk musiske fag læses her. Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Dansk Uge klasse: Vi arbejder med fire forskellige H.C. Andersen eventyr. Eleverne skal lave en lille film ud fra historierne. I sin oprindelige form eller en nutidig version med samme dilemmaer/problematikker. Eleverne skal arbejde analytisk med deres repektive eventyr og inddrage analysearbejdet i filmene. Ydermere skal 8. klasse aflevere en skriftlig opgave ud fra romanen "Intet" som vi har læst, ligesom der vil blive tid til arbejde i "min 8. klasses danskbog" og en række diktater og læseprøver. 9. klasse: Vi arbejder med vores sidste fordybelsesområde: "Romantikken og det moderne gennembrud": Vi arbejder med noveller (Chr. Winther, Bang, Pontopppidan, Amalie Skram etc), lyrik (HC Andersen, Emil Aarestrup, Oehlenschläger)), samt billedanalyse (Skagens malerne, Harald Slott- Møller). Herudover forbereder vi synopser til mundtlig prøve. Hver torsdag er der grammatik- dag med enten øvelser i "Min 9. klasse danskbog", diktat eller læseprøve Matematik I matematik har vi en time om tirsdagen og en time om torsdagen, samt mulighed for at bruge timer om onsdagen engang imellem. Disse timer vil blive brugt på at arbejde målrettet med matematiske færdigheder og problemorienterede opgaver som træner dem frem til de skriftlige prøver. Her på falderebet inden prøverne skal eleverne bl.a. arbejde med IT- værktøjet Geogebra. Matematik har fået tildelt en del timer på blokdagene og de bruges på praktiske opgaver samt mundtlig træning i form af gruppeopgaver. I begge klasser vil der være fokus på det problemorienterede matematik, hvor brug af regneark er i fokus. Vi forventer at de alle kan aflevere på computer i stedet for i hånden. Det er et værktøj som med øvelse kan skabe orden og overblik for mange elever med vanskeligheder. Side 2

3 8.klasse: Fart, Funktion og målestoksforhold Vi skal eksperimentere med begrebet hastighed, hvor børnene gennem eksperimenter, skal få klarhed over begreber som gennemsnitsfart og acceleration. De skal vise hastighedsmålinger i diagrammer, og vi prøver at rejse ud i verden med forskellige hastigheder og forskellige transportmidler. Vi skal arbejde med globus og landkort, hvor målestoksforhold bliver et vigtigt tema. Engelsk 8. klasse: At rejse er at leve: i Indien - tidligere engelsk koloni. Vi arbejder med Indien ud fra engelsk.gyldendal.dk, hvor der findes dokumentarer, grupperarbejder etc. Vi læser desuden tekster om Kaste- systemet og Gandhi, samt Indien i dag. Vi ser filmen: "Slumdog Millionaire", hvor vi afsluttende laver vores egen "Hvem vil være millionær" i klassen og ser hvem der ved mest om Indien. Vi arbejder i denne periode hovedsageligt med mundtlig engelsk og forsøger på den måde at udvide og forfine vores mundtlige ordforråd. I Australien: Australiens natur (wildlife), politik, Forhold til Aborigines. Eleverne indhenter viden på engelsk, taler en masse engelsk og forhåbentligt for udvidet sit ordforråd. Skriftlig engelsk: Der vil være aflevering af opgaver "Udvidelse af ordforrådet" / oversættelser hver torsdag, samt arbejde i Let's do it. 9. klasse: Vi træner til en evt. skriftlig prøve, jeg har oprettet prøvelogin på webproevertilengelsk.gyldendal.dk, her kan eleverne, også hjemmefra, træne det de synes er svært. Der logges på med UNILOGIN. Pensum er gennemført, få timer til trods, og vi arbejder pt med rejsen til Edinburgh. Eleverne har fået udleveret tekstopgivelser, så fra nu af hedder det repetition af pesnum, samt outlines. Jeg satser på at vi kan gennemføre en "prøveprøve" 7.8.Maj, den blev de snydt for i 8. klasse, og de efterspørger den meget Tysk/Fransk Fransk: - 8. klasse: At rejse er at leve - gennem mad: vi undersøger madkulturen i hovedsageligt Frankrig, men også de tidligere franske kolonier, blandt andet Vietnam. Vi opbygger ordforråd om mad, oversætter opskrifter, laver rollespil mellem tjener/kunde og Købmand/kunde, vi læser små tekster om historien bag maden, laver plancher og powerpoints og holder fremlæggelser for hinanden (på dansk- fransk). Til sidst laver vi selv mad som serveres for hinanden på hjemmelavet restaurant i klasselokalet. Hver tirsdag er der grammatik- dag, hvor vi arbejder med bogen Gramm'Aide samt franskweekend.dk + apps'en: duolingo. Herudover er der 1. stilaflevering klasse: Vi lægger sidste hånd på emnet "Cinéma francais", hvor vi har arbejdet med film og ordforråd, så vi kan analysere film, snakke om hvad film kan, at gå i biografen etc. Vi skal se "Le môme" og arbejde med Èdith Piaf og hendes biografi. Herefter går vi igang med sidste emne: "Ville et Campagne", hvor vi beskæftiger os med forskellige leveformer: på landet, i byen, på gaden, i forstæderne til Paris. Hver tirsdag er der grammatik- dag, hvor vi arbejder med bogen Gramm'Aide samt franskweekend.dk + Side 3

4 apps'en: duolingo. Herudover er der stilaflevering og træning til skriftlig prøve. Tysk: Vi træner til en eventuel skriftlig prøve, jeg har oprettet login til webproevertiltysk.gyldendal.dk, her kan eleverne, også hjemmefra, træne det de synes er svært. Der logges på med unilogin. Derudover afslutter vi pensum med "Jung sein" hvor vi bl.a vil se filmen "Christiane F". Så er vi igennem pensum, efter påske, og så vil vi arbejde mod en eventuel mundtlig prøve, med tekstopgivelser og dispositioner, som er meget lig prøven i engelsk. His/Samf 8. klasse: Eleverne færdiggøre deres lille "politiske håndbog", hvori de finder information om de danske partier. Endvidere bygger megen af undervisningen på emner der rør sig i medierne. Mao så tager vi udgangspunkt i den daglige nyhedsstrøm og dykker ned i relevante emner. 9. klasse: Repetition af pensum samt forholden sig til nye relevante artikler og nyhedsklip for på derigennem at diskutere relevant samfundsfagligt stof, samt at lære eleverne kunsten at diskutere - og måske endda at blive klogere på sig selv... Fysik/kemi 8. kl: Vi analyserer madvarer som led i et tværfagligt projekt kørt med biologi og Mad. Vi begynder også arbejdet med alkaner for at kunne lave et afsluttende energiprojekt. 9. kl: Årets pensum er ved at være afsluttet. Vi afslutter emnet Alkoholer i løbet af de næste par uger. Herefter vil vi gennemgå hele pensum igen samt lave et par prøve- prøver for dem der har lyst. Der udarbejdes en disposition til hvert emne, som et værktøj til afgangsprøven til sommer. Biologi Geografi Idræt 8. kl. Arbejder med nydelses- og rusmidler. Fra almindelige hverdagsprodukter til de euforiserende stoffer. Evalueringsværktøjer er fremvisninger og begrebskort. 8.kl: Vi repeterer lidt kortlære, hvor vi bl.a. kigger på højdeprofiler i landskab. Næste emne påbegyndes også her.:bæredygtighed, med mål i Demografi og erhverv, Naturgrundlag og levevilkår, Jorden og dens klima. 8.kl: Arbejder med Dans og udtryk som inspiration til fremlægningsprojekt i slutningen af skoleåret 9.kl: Vi har et forløb med dans og udtryk. Eleverne skal se hvilke forskellige muligheder der er inden for dette emne, skulle de nu trække det til en eventuel prøve. Vi arbejder med rytmer og takter, stomp, lærerstyrede koregrafier, elevstyrede koregrafier og til sidst slutter vi af med en fremvisning af en danseserie ud fra "Grease Lightning". Her vil eleverne kunne se, at man kan bygge mere på bare en dans. Udklædning og indlevelse i en rolle er vigtigt for at give et ekstra udtryk. Linjefag Dansk Linjefagsfolderen beskriver første halvår i de 6 linjefag, vedlægges. Uge klasse: Udover det kontinuerlige arbejde i dansk med grammatikbogen, læseprøver, diktater samt morgenløb om torsdagen skal eleverne blandt andet ud på en åndelig rejse idet de har ytret ønske om at beskæftige sig med "faget" filosofi. Vi vil i mindre grupper dykke ned i nogle af verdens store filosoffer for igennem dem og deres tanker at forstå lidt mere om hvorfor vores verden ser ud som den gør anno Som samlet enhed vil vi læse korte uddrag fra "Sofies Verden". Eleverne skal lave et lille filmprojekt om de enkelte filosoffer, for derigennem at få filosoffernes tanker og værdier "ind under huden" Fra slutningen af maj skal vi rejse ud i fremtiden. Fordybelsesemnet er nemlig Science Friction. Vi skal sammen læse en roman der hedder "Kopierne" samt en række kortere novelle.rbejdet med disse vil blandt Side 4

5 andet centreres om at blive i stand til, at kunne fortolke på disse tekster ud fra det samfund vi lever i nu og her. Matematik 9. klasse: Forberedelse til Afgangsprøven: skriftlige øvelser (incl. diktat/læseprøve) + udarbejdelse af synopse 9.klasse: Frem mod de skriftlige prøver i start maj vil vi arbejde koncentreret med færdighedsregning og problemregning. Det vil blive meget differentieret ud fra hvad den enkelte elev har brug for. Der vil ligeledes blive arbejdet med dynamiske IT- programmer til brug ved en skriftlig prøve, da dette nu er blevet et krav UVMs side: i- grundskolen. Sideløbende vil vi arbejde videre med de mundtlige kompetencer i løsningen af komplekse opgaver, hvor hverken opgaven eller svaret er givet på forhånd. Her skal eleverne selv ræssonere sig frem til mulige anvendelsesmetoder og løsningsforslag. Vi gør dette for at træne eleverne frem mod en eventuel mundtlig prøve i matematik. 8.klasse Pythagoras og Leonardo da Vinci Vi skal arbejde med disse to betydningsfulde matematikere. Pythagoras læresætning skal afprøves i praksis, og det gyldne snit er udgangspunkt i regning med kvadratrod. En rejse til det sydlige Europa, hvor meget af det matematik vi bruger i dag har sin oprindelse. Mayaerne Med udgangspunkt i denne kultur, arbejder vi med følgende begreber: Rumfang, Massefylde, Regneregler og flytninger. Engelsk Tysk/Fransk 8. klasse: At rejse er at leve i USA: Vi arbejder med forskellige temaer inden for USA: Racism, Amish people, Politics, The country, New York, The American dream etc. Eleverne bliver introduceret for forskellige emner gennem filmklip, små tekster og sange og skal herefter igang med projekt USA som tilsidst munder ud i en disposition, som skal bruges til Prøve- prøve i mundtlig engelsk i juni 2015 (uge 25) Skriftlig engelsk: Der vil være aflevering af opgaver "Udvidelse af ordforrådet" / oversættelser hver torsdag, samt enkelte øvelser i skriftlig prøve: lytte - og læseforståelse og sprog - og sprogbrug Fransk: 8. klasse: At rejse er at leve - på tur gennem Frankrig: Nu har vi lært en masse om mad, nu skal vi på besøg i de forskellige store, franske byer og se hvad de har at byde på: Bordeaux, Marseille, Lyon, Paris, etc. Vi læser små tekster om byerne og træner vores udtale og ordforråd, vi øver samtale og holder små oplæg for hinanden ud fra det vi læser - på fransk. Grammatik: Hver tirsdag er der grammatik- dag, hvor vi arbejder med bogen Gramm'Aide samt franskweekend.dk + apps'en: duolingo. Herudover skriver vi små tekster om hver by vi besøger 9. klasse: Repetition af emner + skriftlig træning Side 5

6 Tysk: Opdateres His/Samf 8. klasse: I samspil med dansk vil vi arbejde med og snakke om især det gamle Grækenland, men også andre samfund hvor ideer historisk set er opblomstret. I forbindelse med vores tur til København i uge 19 vil vi arbejde med emnerne Dansk politik, Københavns byudvikling samt økonomi. Endvidere bygger megen af undervisningen på emner der rør sig i medierne. Mao så tager vi udgangspunkt i den daglige nyhedsstrøm og dykker ned i relevante emner. 9. klasse: Repetition af pensum samt forholden sig til nye relevante artikler og nyhedsklip for på derigennem at diskutere relevant samfundsfagligt stof, samt at lære eleverne kunsten at diskutere - og måske endda at blive klogere på sig selv... Biologi 8.kl: Nydelsesmidler og rusmidler fortsat. Vi skal ud igen og kigge på skoven Biologi og Geografi 9.kl: Frem mod en eventuel skriftlig prøve i enten biologi og geografi vil vi arbejde konkret med tidligere opgaver. Ved at sætte overskrifter med delemner i de tidligere skriftlige opgaver, kan jeg i samarbejde med eleverne danne os et billede af, hvad der skal opsamles og læses på op til en eventuel prøve. Det at kunne se hvilken biologisk eller geografisk viden de skal benytte til at løse de enkelte opgaver og se logisk på de svarmuligheder der nu er, fremfor at blive forblændet af en opgaveoverskrift som de intet aner om, er en kundskab i sig selv. Geografi Idræt 8.kl: Vi arbejder fortsat med bæredygtighed. Kortlære tages op igen og vi skal ud og lave landmåling. 8.kl: Tema: Idræt i parken og afluttende idrætsprojekt som øvelse frem mod afgangsprøverne i 9. klasse 9.kl: Vi arbejder både teoretisk og praktisk med eksempler for hvordan en eventuel idrætsprøve kan stykkes sammen. Vi arbejder ud fra de givne rammer som UVM har udstukket. Se følgende link: l%c3%a6rer/ffm/idr%c3%a6t Det er vigtigt at eleverne lærer at sætte ord på de bevægelser og udtryk både hvad angår det fysiologiske men også hvordan bevægelsesmønstrene gøres og hvordan rummet udnyttes. Fysik/Kemi 8.kl: Vi arbejder med alkaner og slutter året af med et energiprojekt. 9.kl: Pensum er nået, og eleverne er indtil videre klædt på til den praktisk/mundtlige prøve til juni. I løbet af året har de hver især konstrueret dispositioner til hvert emne, som en slags spiseseddel/opskrift til hvad de skal gøre hvis de trækker et bestemt emne. Det skulle være et værktøj til at dulme nerverne og give dem ro til at komme godt i gang. Frem til sidst i maj, vil vi bruge de timer der er til rådighed til, at repetere de emner vi har været igennem, lave bestemte udvalgte forsøg og sørge for at eleverne har kendskab til, hvor alle remedier og kemikalier findes i fysiklokalet. Ud fra de Fælles Mål der er til faget: l%c3%a6rer/ffm/fysikkemi, ligger jeg meget vægt på kommunikationen og perspektiveringen. Eleverne skal kunne de respektive fagtermer og bruge dem i dialogen med hinanden og læreren ved gennemgang. Ligeledes skal eleverne kunne se sammenhængen mellem emnerne og det der sker ude i samfundet. SOMMERFERIE Side 6

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin.

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. 1 af 6 Rammeplan Grøn Gruppe 6. og 7. klasse Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan

Læs mere

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m.

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m. INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog og Lejr, møder m.m. Generelt: I nedenstående boks har vi prøvet at beskrive og forklare nogle af de rutiner, arbejdsgange og metoder, vi bruger

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen 2010-11 9. klasses årsplan Turen går til Beitostølen HJ, HL, JØ, KS OG TT Rønbækskolen 27-08-2010 Samarbejdsaftale for 9. årgang 2009/10 Teamet: Teamet består af JH, HL, JØ, KS og TT Forventninger: Vi

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅL SUNDHEDSTILTAG/SUNDHEDSOPFATTELSE: PSYKISK SUNDHED

Læs mere

Årsplan 3.b 2014/15. Frederiksborg Byskole. Tolerance. Dansk. Venskab. Idræt. Matematik. Musik. Kristendom. Engelsk. Historie.

Årsplan 3.b 2014/15. Frederiksborg Byskole. Tolerance. Dansk. Venskab. Idræt. Matematik. Musik. Kristendom. Engelsk. Historie. Årsplan 3.b 2014/15 Historie Dansk Musik Billedkunst Venskab Kristendom Tolerance Matematik Engelsk Idræt Natur & Teknik Frederiksborg Byskole Indholdsfortegnelse Generelt... 4 Socialt... 4 Lejrtur...

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

ERIKSMINDE EFTERSKOLE

ERIKSMINDE EFTERSKOLE ERIKSMINDE EFTERSKOLE Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder. 2012/2013 Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder 1 af 25 INDHOLDSFORTEGNELSE: Skolens

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af afdelingsleder Kaali Olsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere

Årsberetning fra skolelederen Personale Administration

Årsberetning fra skolelederen Personale Administration Årsberetning fra skolelederen v. Mette Lisbjerg Personale I dette skoleår oplevede vi, at en medarbejder gik på pension. Det var Niels Ishøj Christensen vores pedel, der i februar trak sig tilbage til

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere