Rammeplan 1 for foråret 2015 i BLÅ GRUPPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeplan 1 for foråret 2015 i BLÅ GRUPPE"

Transkript

1 Rammeplan 1 for foråret 2015 i BLÅ GRUPPE Indledning. På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der danner ramme om alle fag i alle klassetrin. Opstarten af et nyt emne sker som en blanding af oplæg og information, kombineret med fælles brainstorm, hvori eleverne er med til at åbne emnet og deres nysgerrighed på det der skal arbejdes med. Denne fælles opstartsproces danner også baggrund for at børnene i slutningen af semestret kan stille sig selv evaluerende spørgsmål, og reflektere over deres læring. Nedenstående års- /rammeplan er en skitsering af de enkeltfaglige elementer der vil indgå i det pågældende klassetrin, samt hvilke underemner gruppen arbejder sammen om i perioder. I foråret 2015 er det overordnede emne: At rejse er at leve. Om end citatet er bedaget, da H. C. Andersen for 160 år siden skrev Mit livs eventyr og heri reflekterede over balancen mellem Ro og Forvisning og et vekslende rejseliv. H. C. Andersen skriver: Ro og Forvisning er kommen i min Sjæl; en saadan Ro lader sig imidlertid godt forene med det vexlende Reiseliv; der var en 1 Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen hen imod slutmålene svarende til Undervisningsministeriets Fælles Mål. (http://www.uvm.dk/uddannelser/folkeskolen/faelles- Maal) Tid, jeg følte mig saa haardt trykket og forpiint herhjemme, at det at være ude var idetmindste en Ophør af at lide - det Fremmede fik herved en Fredens Glands, jeg fik det kjært, og da min Natur er at slutte sig let til Menneskene, der da igjen give Tillid og Hjertelighed, saa følte jeg mig ude vel og kom der gjerne. At reise er at leve. Vi er altid på rejse, om ikke i fantasien, så i vore drømme. På vej, på flugt, i livet, i litteraturen. Turen går til I dag forbinder mange rejse med ferie og rekreation. Tid med dem vi holder af, nærvær, oplevelser og kontrast til en anden hverdag. Rejse kan også være meget andet. Det kan være af nød, i flugt, i vandring, arbejde, uddannelse. Der kan være indre og ydre rejser. Nogle rejser er dannelsesrejser der forandrer én for altid. Man kan rejse sig og gå. Rejse er bevægelse fra ét sted til et andet. Vi kan rejse med alle vore sanser, hvis de er trænede og vågne. Luk øjnene og hør musik fra et andet land. Mange rejser starter med en drøm eller en forestilling om noget vi gerne vil. Hvilke rejser har dine forældre været på? Din bedste- og oldeforældre? Er du en del af deres rejse? Dygtige forskere har hjulpet os med at rejse fra det The Big Bang til bittesmå bakterier, og atomer der giver os en forståelse for hvordan verden fungerer. Menneskets historie er også en rejsefortælling. Engang var verden flad som en pandekage, og Side 1

2 sejlede man ud over kanten, faldt man i afgrunden, altså lige indtil mennesket havde sejlet jorden rundt. Matroserne der sejlede med Christoffer Columbus var angiveligt rædselsslagne da de krydsede Atlanterhavet i Tænk hvis de faldt ud over kanten? Mange år senere i 1961, rejste russeren Juri Gagarin en tur ud i rummet, og kunne vende tilbage med besked om at Den er god nok Jorden ér rund. H. C. Andersen sugede verden ind gennem sine rejseindtryk, og lod dem finde fornyet form i sin fantasi og sine eventyr. Selvom det ikke altid er livet at rejse, er det sikkert at vi alle er på en livslang rejse. Vi kan først skrive den i sin helhed når vi når til slutningen, men selv de største rejser af alle, er som bekendt startet med det første skridt. I skolen oplever vi mange første skridt bliver taget. Nogle bliver starten på en længere rejse, andre leder hurtigt tilbage til en ny start. Jeg ønsker os god vind med forårsemnet 2015 At rejse er at leve". - Nicolai Lange Særligt om de praktisk musiske fag læses her. Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Dansk Uge klasse: Vi arbejder med fire forskellige H.C. Andersen eventyr. Eleverne skal lave en lille film ud fra historierne. I sin oprindelige form eller en nutidig version med samme dilemmaer/problematikker. Eleverne skal arbejde analytisk med deres repektive eventyr og inddrage analysearbejdet i filmene. Ydermere skal 8. klasse aflevere en skriftlig opgave ud fra romanen "Intet" som vi har læst, ligesom der vil blive tid til arbejde i "min 8. klasses danskbog" og en række diktater og læseprøver. 9. klasse: Vi arbejder med vores sidste fordybelsesområde: "Romantikken og det moderne gennembrud": Vi arbejder med noveller (Chr. Winther, Bang, Pontopppidan, Amalie Skram etc), lyrik (HC Andersen, Emil Aarestrup, Oehlenschläger)), samt billedanalyse (Skagens malerne, Harald Slott- Møller). Herudover forbereder vi synopser til mundtlig prøve. Hver torsdag er der grammatik- dag med enten øvelser i "Min 9. klasse danskbog", diktat eller læseprøve Matematik I matematik har vi en time om tirsdagen og en time om torsdagen, samt mulighed for at bruge timer om onsdagen engang imellem. Disse timer vil blive brugt på at arbejde målrettet med matematiske færdigheder og problemorienterede opgaver som træner dem frem til de skriftlige prøver. Her på falderebet inden prøverne skal eleverne bl.a. arbejde med IT- værktøjet Geogebra. Matematik har fået tildelt en del timer på blokdagene og de bruges på praktiske opgaver samt mundtlig træning i form af gruppeopgaver. I begge klasser vil der være fokus på det problemorienterede matematik, hvor brug af regneark er i fokus. Vi forventer at de alle kan aflevere på computer i stedet for i hånden. Det er et værktøj som med øvelse kan skabe orden og overblik for mange elever med vanskeligheder. Side 2

3 8.klasse: Fart, Funktion og målestoksforhold Vi skal eksperimentere med begrebet hastighed, hvor børnene gennem eksperimenter, skal få klarhed over begreber som gennemsnitsfart og acceleration. De skal vise hastighedsmålinger i diagrammer, og vi prøver at rejse ud i verden med forskellige hastigheder og forskellige transportmidler. Vi skal arbejde med globus og landkort, hvor målestoksforhold bliver et vigtigt tema. Engelsk 8. klasse: At rejse er at leve: i Indien - tidligere engelsk koloni. Vi arbejder med Indien ud fra engelsk.gyldendal.dk, hvor der findes dokumentarer, grupperarbejder etc. Vi læser desuden tekster om Kaste- systemet og Gandhi, samt Indien i dag. Vi ser filmen: "Slumdog Millionaire", hvor vi afsluttende laver vores egen "Hvem vil være millionær" i klassen og ser hvem der ved mest om Indien. Vi arbejder i denne periode hovedsageligt med mundtlig engelsk og forsøger på den måde at udvide og forfine vores mundtlige ordforråd. I Australien: Australiens natur (wildlife), politik, Forhold til Aborigines. Eleverne indhenter viden på engelsk, taler en masse engelsk og forhåbentligt for udvidet sit ordforråd. Skriftlig engelsk: Der vil være aflevering af opgaver "Udvidelse af ordforrådet" / oversættelser hver torsdag, samt arbejde i Let's do it. 9. klasse: Vi træner til en evt. skriftlig prøve, jeg har oprettet prøvelogin på webproevertilengelsk.gyldendal.dk, her kan eleverne, også hjemmefra, træne det de synes er svært. Der logges på med UNILOGIN. Pensum er gennemført, få timer til trods, og vi arbejder pt med rejsen til Edinburgh. Eleverne har fået udleveret tekstopgivelser, så fra nu af hedder det repetition af pesnum, samt outlines. Jeg satser på at vi kan gennemføre en "prøveprøve" 7.8.Maj, den blev de snydt for i 8. klasse, og de efterspørger den meget Tysk/Fransk Fransk: - 8. klasse: At rejse er at leve - gennem mad: vi undersøger madkulturen i hovedsageligt Frankrig, men også de tidligere franske kolonier, blandt andet Vietnam. Vi opbygger ordforråd om mad, oversætter opskrifter, laver rollespil mellem tjener/kunde og Købmand/kunde, vi læser små tekster om historien bag maden, laver plancher og powerpoints og holder fremlæggelser for hinanden (på dansk- fransk). Til sidst laver vi selv mad som serveres for hinanden på hjemmelavet restaurant i klasselokalet. Hver tirsdag er der grammatik- dag, hvor vi arbejder med bogen Gramm'Aide samt franskweekend.dk + apps'en: duolingo. Herudover er der 1. stilaflevering klasse: Vi lægger sidste hånd på emnet "Cinéma francais", hvor vi har arbejdet med film og ordforråd, så vi kan analysere film, snakke om hvad film kan, at gå i biografen etc. Vi skal se "Le môme" og arbejde med Èdith Piaf og hendes biografi. Herefter går vi igang med sidste emne: "Ville et Campagne", hvor vi beskæftiger os med forskellige leveformer: på landet, i byen, på gaden, i forstæderne til Paris. Hver tirsdag er der grammatik- dag, hvor vi arbejder med bogen Gramm'Aide samt franskweekend.dk + Side 3

4 apps'en: duolingo. Herudover er der stilaflevering og træning til skriftlig prøve. Tysk: Vi træner til en eventuel skriftlig prøve, jeg har oprettet login til webproevertiltysk.gyldendal.dk, her kan eleverne, også hjemmefra, træne det de synes er svært. Der logges på med unilogin. Derudover afslutter vi pensum med "Jung sein" hvor vi bl.a vil se filmen "Christiane F". Så er vi igennem pensum, efter påske, og så vil vi arbejde mod en eventuel mundtlig prøve, med tekstopgivelser og dispositioner, som er meget lig prøven i engelsk. His/Samf 8. klasse: Eleverne færdiggøre deres lille "politiske håndbog", hvori de finder information om de danske partier. Endvidere bygger megen af undervisningen på emner der rør sig i medierne. Mao så tager vi udgangspunkt i den daglige nyhedsstrøm og dykker ned i relevante emner. 9. klasse: Repetition af pensum samt forholden sig til nye relevante artikler og nyhedsklip for på derigennem at diskutere relevant samfundsfagligt stof, samt at lære eleverne kunsten at diskutere - og måske endda at blive klogere på sig selv... Fysik/kemi 8. kl: Vi analyserer madvarer som led i et tværfagligt projekt kørt med biologi og Mad. Vi begynder også arbejdet med alkaner for at kunne lave et afsluttende energiprojekt. 9. kl: Årets pensum er ved at være afsluttet. Vi afslutter emnet Alkoholer i løbet af de næste par uger. Herefter vil vi gennemgå hele pensum igen samt lave et par prøve- prøver for dem der har lyst. Der udarbejdes en disposition til hvert emne, som et værktøj til afgangsprøven til sommer. Biologi Geografi Idræt 8. kl. Arbejder med nydelses- og rusmidler. Fra almindelige hverdagsprodukter til de euforiserende stoffer. Evalueringsværktøjer er fremvisninger og begrebskort. 8.kl: Vi repeterer lidt kortlære, hvor vi bl.a. kigger på højdeprofiler i landskab. Næste emne påbegyndes også her.:bæredygtighed, med mål i Demografi og erhverv, Naturgrundlag og levevilkår, Jorden og dens klima. 8.kl: Arbejder med Dans og udtryk som inspiration til fremlægningsprojekt i slutningen af skoleåret 9.kl: Vi har et forløb med dans og udtryk. Eleverne skal se hvilke forskellige muligheder der er inden for dette emne, skulle de nu trække det til en eventuel prøve. Vi arbejder med rytmer og takter, stomp, lærerstyrede koregrafier, elevstyrede koregrafier og til sidst slutter vi af med en fremvisning af en danseserie ud fra "Grease Lightning". Her vil eleverne kunne se, at man kan bygge mere på bare en dans. Udklædning og indlevelse i en rolle er vigtigt for at give et ekstra udtryk. Linjefag Dansk Linjefagsfolderen beskriver første halvår i de 6 linjefag, vedlægges. Uge klasse: Udover det kontinuerlige arbejde i dansk med grammatikbogen, læseprøver, diktater samt morgenløb om torsdagen skal eleverne blandt andet ud på en åndelig rejse idet de har ytret ønske om at beskæftige sig med "faget" filosofi. Vi vil i mindre grupper dykke ned i nogle af verdens store filosoffer for igennem dem og deres tanker at forstå lidt mere om hvorfor vores verden ser ud som den gør anno Som samlet enhed vil vi læse korte uddrag fra "Sofies Verden". Eleverne skal lave et lille filmprojekt om de enkelte filosoffer, for derigennem at få filosoffernes tanker og værdier "ind under huden" Fra slutningen af maj skal vi rejse ud i fremtiden. Fordybelsesemnet er nemlig Science Friction. Vi skal sammen læse en roman der hedder "Kopierne" samt en række kortere novelle.rbejdet med disse vil blandt Side 4

5 andet centreres om at blive i stand til, at kunne fortolke på disse tekster ud fra det samfund vi lever i nu og her. Matematik 9. klasse: Forberedelse til Afgangsprøven: skriftlige øvelser (incl. diktat/læseprøve) + udarbejdelse af synopse 9.klasse: Frem mod de skriftlige prøver i start maj vil vi arbejde koncentreret med færdighedsregning og problemregning. Det vil blive meget differentieret ud fra hvad den enkelte elev har brug for. Der vil ligeledes blive arbejdet med dynamiske IT- programmer til brug ved en skriftlig prøve, da dette nu er blevet et krav UVMs side: i- grundskolen. Sideløbende vil vi arbejde videre med de mundtlige kompetencer i løsningen af komplekse opgaver, hvor hverken opgaven eller svaret er givet på forhånd. Her skal eleverne selv ræssonere sig frem til mulige anvendelsesmetoder og løsningsforslag. Vi gør dette for at træne eleverne frem mod en eventuel mundtlig prøve i matematik. 8.klasse Pythagoras og Leonardo da Vinci Vi skal arbejde med disse to betydningsfulde matematikere. Pythagoras læresætning skal afprøves i praksis, og det gyldne snit er udgangspunkt i regning med kvadratrod. En rejse til det sydlige Europa, hvor meget af det matematik vi bruger i dag har sin oprindelse. Mayaerne Med udgangspunkt i denne kultur, arbejder vi med følgende begreber: Rumfang, Massefylde, Regneregler og flytninger. Engelsk Tysk/Fransk 8. klasse: At rejse er at leve i USA: Vi arbejder med forskellige temaer inden for USA: Racism, Amish people, Politics, The country, New York, The American dream etc. Eleverne bliver introduceret for forskellige emner gennem filmklip, små tekster og sange og skal herefter igang med projekt USA som tilsidst munder ud i en disposition, som skal bruges til Prøve- prøve i mundtlig engelsk i juni 2015 (uge 25) Skriftlig engelsk: Der vil være aflevering af opgaver "Udvidelse af ordforrådet" / oversættelser hver torsdag, samt enkelte øvelser i skriftlig prøve: lytte - og læseforståelse og sprog - og sprogbrug Fransk: 8. klasse: At rejse er at leve - på tur gennem Frankrig: Nu har vi lært en masse om mad, nu skal vi på besøg i de forskellige store, franske byer og se hvad de har at byde på: Bordeaux, Marseille, Lyon, Paris, etc. Vi læser små tekster om byerne og træner vores udtale og ordforråd, vi øver samtale og holder små oplæg for hinanden ud fra det vi læser - på fransk. Grammatik: Hver tirsdag er der grammatik- dag, hvor vi arbejder med bogen Gramm'Aide samt franskweekend.dk + apps'en: duolingo. Herudover skriver vi små tekster om hver by vi besøger 9. klasse: Repetition af emner + skriftlig træning Side 5

6 Tysk: Opdateres His/Samf 8. klasse: I samspil med dansk vil vi arbejde med og snakke om især det gamle Grækenland, men også andre samfund hvor ideer historisk set er opblomstret. I forbindelse med vores tur til København i uge 19 vil vi arbejde med emnerne Dansk politik, Københavns byudvikling samt økonomi. Endvidere bygger megen af undervisningen på emner der rør sig i medierne. Mao så tager vi udgangspunkt i den daglige nyhedsstrøm og dykker ned i relevante emner. 9. klasse: Repetition af pensum samt forholden sig til nye relevante artikler og nyhedsklip for på derigennem at diskutere relevant samfundsfagligt stof, samt at lære eleverne kunsten at diskutere - og måske endda at blive klogere på sig selv... Biologi 8.kl: Nydelsesmidler og rusmidler fortsat. Vi skal ud igen og kigge på skoven Biologi og Geografi 9.kl: Frem mod en eventuel skriftlig prøve i enten biologi og geografi vil vi arbejde konkret med tidligere opgaver. Ved at sætte overskrifter med delemner i de tidligere skriftlige opgaver, kan jeg i samarbejde med eleverne danne os et billede af, hvad der skal opsamles og læses på op til en eventuel prøve. Det at kunne se hvilken biologisk eller geografisk viden de skal benytte til at løse de enkelte opgaver og se logisk på de svarmuligheder der nu er, fremfor at blive forblændet af en opgaveoverskrift som de intet aner om, er en kundskab i sig selv. Geografi Idræt 8.kl: Vi arbejder fortsat med bæredygtighed. Kortlære tages op igen og vi skal ud og lave landmåling. 8.kl: Tema: Idræt i parken og afluttende idrætsprojekt som øvelse frem mod afgangsprøverne i 9. klasse 9.kl: Vi arbejder både teoretisk og praktisk med eksempler for hvordan en eventuel idrætsprøve kan stykkes sammen. Vi arbejder ud fra de givne rammer som UVM har udstukket. Se følgende link: l%c3%a6rer/ffm/idr%c3%a6t Det er vigtigt at eleverne lærer at sætte ord på de bevægelser og udtryk både hvad angår det fysiologiske men også hvordan bevægelsesmønstrene gøres og hvordan rummet udnyttes. Fysik/Kemi 8.kl: Vi arbejder med alkaner og slutter året af med et energiprojekt. 9.kl: Pensum er nået, og eleverne er indtil videre klædt på til den praktisk/mundtlige prøve til juni. I løbet af året har de hver især konstrueret dispositioner til hvert emne, som en slags spiseseddel/opskrift til hvad de skal gøre hvis de trækker et bestemt emne. Det skulle være et værktøj til at dulme nerverne og give dem ro til at komme godt i gang. Frem til sidst i maj, vil vi bruge de timer der er til rådighed til, at repetere de emner vi har været igennem, lave bestemte udvalgte forsøg og sørge for at eleverne har kendskab til, hvor alle remedier og kemikalier findes i fysiklokalet. Ud fra de Fælles Mål der er til faget: l%c3%a6rer/ffm/fysikkemi, ligger jeg meget vægt på kommunikationen og perspektiveringen. Eleverne skal kunne de respektive fagtermer og bruge dem i dialogen med hinanden og læreren ved gennemgang. Ligeledes skal eleverne kunne se sammenhængen mellem emnerne og det der sker ude i samfundet. SOMMERFERIE Side 6

Rammeplan 1 for foråret 2015 i GRØN GRUPPE

Rammeplan 1 for foråret 2015 i GRØN GRUPPE Rammeplan 1 for foråret 2015 i GRØN GRUPPE Indledning. På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der danner ramme om alle fag i alle klassetrin. Opstarten af et nyt emne sker som en blanding af oplæg

Læs mere

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin.

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. 1 af 6 Rammeplan Grøn Gruppe 6. og 7. klasse Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan

Læs mere

Rammeplan for foråret 2015 i Gul GRUPPE

Rammeplan for foråret 2015 i Gul GRUPPE 1 Rammeplan for foråret 2015 i Gul GRUPPE Indledning. På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der danner ramme om alle fag i alle klassetrin. Opstarten af et nyt emne sker som en blanding af oplæg og

Læs mere

Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 6 Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen hen imod slutmålene svarende til Fælles

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

Rammeplan for Blå gruppe Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Forløbet omkring "Kultur"

Rammeplan for Blå gruppe Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Forløbet omkring Kultur 1 af 9 Rammeplan for Blå gruppe Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Forløbet omkring Kultur Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som

Læs mere

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf , Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf ,   Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 Hvad skal der ske Uge-nr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 8.-9. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Årsplan for faget: Engelsk 10. X skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo. Mål og indhold for engelsk i 10. klasse 2013/14 på Øse Efterskole:

Årsplan for faget: Engelsk 10. X skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo. Mål og indhold for engelsk i 10. klasse 2013/14 på Øse Efterskole: Årsplan for faget: Engelsk 10. X skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo Mål og indhold for engelsk i 10. klasse 2013/14 på Øse Efterskole: Overordnede formål og værdier Denne årsplan for 10. kl på Øse Efterskole

Læs mere

Årsplan for 9. A. 2011-2012 - Gudumholm Skole. Årsplan 2011-2012. Uge Fordybelsesemne/aktivitet Materialer Mål og evaluering

Årsplan for 9. A. 2011-2012 - Gudumholm Skole. Årsplan 2011-2012. Uge Fordybelsesemne/aktivitet Materialer Mål og evaluering Årsplan 2011-2012 Uge Fordybelsesemne/aktivitet Materialer Mål og evaluering 33-34 Velkommen til det nye skoleår! Fredag den 19. august er vi i Fårup Sommerland. Mandag den 22. august er der forældremøde

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Årsplan for Matematik i 9. klasse, skoleåret 2012/2013

Årsplan for Matematik i 9. klasse, skoleåret 2012/2013 Årsplan for Matematik i 9. klasse, skoleåret 2012/2013 Der arbejdes primært med bogen Matematik-tak for 9. klasse til at dække emnerne i 9. klasse. Se planen på følgende sider. Derudover har eleverne hver

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Årsplan for faget: Engelsk 9. X skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo. Mål og indhold for engelsk i 9. klasse 2013/14 på Øse Efterskole.

Årsplan for faget: Engelsk 9. X skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo. Mål og indhold for engelsk i 9. klasse 2013/14 på Øse Efterskole. Årsplan for faget: Engelsk 9. X skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo Mål og indhold for engelsk i 9. klasse 2013/14 på Øse Efterskole. Overordnede formål og værdier Denne årsplan for 9. kl på Øse Efterskole

Læs mere

klasse skal i matematik samle op på nogle af de emner, som vi har arbejdet med i de sidste par uger, samt træne noget færdighedsregning

klasse skal i matematik samle op på nogle af de emner, som vi har arbejdet med i de sidste par uger, samt træne noget færdighedsregning Friskolens X-Faktor På fredag afvikles der for ottende år i træk X-Faktor på Æblegård Friskole Vi starter med en lukket audition om morgenen klokken halv ni og starter showet omkring kvart i ti, hvor man

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve.

I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve. Østerbro, april 2015 Kære elever og forældre i 9. klasserne. I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve. Først er oversigter over de skriftlige prøver,

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse. Hold:27 Tysk Lærer:Jonas Callesen Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering Uge 31-36 -At blive bevidste om ligheder mellem tysk og andre

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Årsplan for dansk 2012/2013

Årsplan for dansk 2012/2013 Årsplan for dansk 2012/2013 Uge Indhold Mål Materialer Evaluering 34-35 'Eventyr' læse tekster flydende op med tydelig artikulation og fortolkende betoning gøre rede for både genrer og enkelte forfatterskabers

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Lærer: Michael Krakus Generelt: Det har været et spændende år, at være dansk-, historie- og klasselærer i DD for første gang. Det har været en stor

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 5.-7. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Kreativ Cafe en anden måde at bruge sine forældretimer, og samtidig være sociale

Kreativ Cafe en anden måde at bruge sine forældretimer, og samtidig være sociale Kreativ Cafe en anden måde at bruge sine forældretimer, og samtidig være sociale Noget nyt, under opsejling, og det kræver Jeres støtte! En ny måde at bruge sine forældretimer, være kreative, social hygge

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet og ungdomsliv/ tekster Uge 32-37 38 Eleven kan styre og betydning I kontekst. Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer

Læs mere

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Tema Aktivitet Skriftligt 6. klasse Skriftligt 7.klasse Øvrige oplysninger 33 Velkommen i skole Skoledage onsdag - fredag 34 Grammatik og korte noveller Vi skal finde gode bøger på biblioteket til

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Årsplan for dansk i 8. klasse

Årsplan for dansk i 8. klasse Årsplan for dansk i 8. klasse 2012-13 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

ÅRSPLAN SILD 9. KLASSE ENGELSK 2010/2011

ÅRSPLAN SILD 9. KLASSE ENGELSK 2010/2011 ÅRSPLAN SILD 9. KLASSE ENGELSK 2010/2011 Formålet for faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan

Læs mere

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F Et undervisningsforløb til temaet Familie i udskolingen

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F Et undervisningsforløb til temaet Familie i udskolingen Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F Et undervisningsforløb til temaet Familie i udskolingen Jeg har anvendt uddrag fra Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F. i forbindelse med temaet Familie. Jeg

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse 2014 15. Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage.

Årsplan for dansk i 2. klasse 2014 15. Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage. Årsplan for dansk i 2 klasse 2014 15 Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage Materialer: D dansk for 2 klasse, en, Læsebogen, minilæseforståelsen, Læs og forstå i

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Tysk

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Tysk Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Tysk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -mandag fredag 34 onsdag 35 Opstart kl. 16-18 Wo bist du in deiner Ferie gewesen? Spitze das

Læs mere

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne.

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne. Liebe und Gefühle Niveau 9.-10. klasse Varighed 12 lektioner Om forløbet Forløbet Liebe und Gefühle er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne kan arbejde selvstændigt med. Eleverne

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Valgfag. Alle elever i 7. klasse skal have valgfag, mens det er frivilligt i 8. og 9. klasse. Dog er det obligatorisk, hvis du ikke har tysk.

Valgfag. Alle elever i 7. klasse skal have valgfag, mens det er frivilligt i 8. og 9. klasse. Dog er det obligatorisk, hvis du ikke har tysk. Valgfag Kære udskolingselev - så er det tid til at vælge valgfag! Valgfag er fag, du vælger ud fra interesse og lyst til at fordybe dig i andre fag og på en anden måde, end dem, du møder i din skolehverdag

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus FRA FÆLLES MÅL Kompetenceområde: Kommunikation og it/ fremstilling - frit formuleret Vidensmål:

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Information om afgangsprøven 2016

Information om afgangsprøven 2016 Information om afgangsprøven 2016 1 Information om afgangsprøverne 2016 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-17. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de mundtlige prøver afholdes i perioden

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 Udgangspunktet for undervisningen er fagets indholdsbeskrivelse, som er formuleret i fagets Fælles Mål, se nederst i filen. Arbejdsformer: For at undervisningen bliver så

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Pilegårdsskolen - valg af profillinjer Oversigt

Pilegårdsskolen - valg af profillinjer Oversigt Pilegårdsskolen - valg af profillinjer Oversigt Globuslinjen Nu starter fremtidens Pilegårdskole for dig i kommende 7.kl. hvor du får en ny mulighed for at træffe valg og derfor selv får indflydelse X-linjen

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Årsplan Hold 5 14/15 dansk historie - samfundsfag

Årsplan Hold 5 14/15 dansk historie - samfundsfag Årsplan Hold 5 14/15 dansk historie - samfundsfag Uge Indhold Materialer 33 Intro til afgangsprøverne retstavning læsning og sprogbrug skriftlig fremstilling mundtlig dansk valg af prøveform (elevsider

Læs mere

Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen

Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen Når vi når prøverne, skal alle være noget så langt, som arbejdsmoralen og kompetencer kan bære én. Af den årsag har

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

Lektiepolitik på OLF

Lektiepolitik på OLF Lektiepolitik på OLF Som en naturlig del af et skoleliv, indgår lektier også her på OLF. Det skal ikke bare være lektier for lektiernes skyld, men selvfølgelig noget der giver mening, i forhold til det

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Lyseguls uge 3 med Morten

Lyseguls uge 3 med Morten Lyseguls uge 3 med Morten 7. klasse skal i matematik i uge 3 starte op på at arbejde med brøker, hvor vi skal have lært, hvordan man regner med brøker i forskellig sammenhæng og få et fyldestgørende indblik

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr.

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Hvad skal der ske Ingen engelsk i uge 32, da onsdag er Opstartsdag for hele skolen. Uge 33

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke

Læs mere

Bøgeskovskolen. Digitale læremidler

Bøgeskovskolen. Digitale læremidler Bøgeskovskolen Digitale læremidler http://denfoerstelaesning.dk/ Den første læsning Denførstelæsning.dk indeholder 36 digitale læringsspil, der giver børnene i børnehaveklassen en sjov og motiverende læring

Læs mere

Årsplan 6. kl. Dansk KS

Årsplan 6. kl. Dansk KS Uge Indhold Mål 32 Præsentation af hinanden, elever og lærer lære hinanden at kende + intro til årets arbejde + vælge frilæsningsbog på bib. + påbegyndelse af emnet Identitet 33-34 Identitet, dannelse,

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Valg af profillinjer Præsentation for elever og forældre i 6. kl.

Valg af profillinjer Præsentation for elever og forældre i 6. kl. Præsentation for elever og forældre i 6. kl. 1. Velkomst og præsentation 2. Profillinjer, idé og målsætning (herunder lidt om erfaringer fra andre skoler) 3. Timefordeling (generelt om profildage) 4. Præsentation

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider Årsplan 4. klasse Engelsk Trine Persson Trinmål efter 4. klassetrin Kommunikative færdigheder: Skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Uge 34-36: På tværs i grupperne - om personkarakteristik. Uge 37-38: Noveller alle Novelle afleveres. Vi arbejder med begrebet tema

Uge 34-36: På tværs i grupperne - om personkarakteristik. Uge 37-38: Noveller alle Novelle afleveres. Vi arbejder med begrebet tema Årsoversigt Uge 33: Godt igang Uge 34-36: På tværs i grupperne - om personkarakteristik Uge 36 afsluttes med lejrskole Uge 37-38: Noveller alle Novelle afleveres. Vi arbejder med begrebet tema Uge 39 40:

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Paradisbakkeskolen Afdeling Nexø. Kong Gustafsvej 10A, 3730 Nexø Tlf.: 56923350 - Fax: 56923351. E-mail: paradisbakkeskolen@brk.dk

Paradisbakkeskolen Afdeling Nexø. Kong Gustafsvej 10A, 3730 Nexø Tlf.: 56923350 - Fax: 56923351. E-mail: paradisbakkeskolen@brk.dk Paradisbakkeskolen Afdeling Nexø Kong Gustafsvej 10A, 3730 Nexø Tlf.: 56923350 - Fax: 56923351 E-mail: paradisbakkeskolen@brk.dk Kære elever og forældre i 6. klasse Med profillinjerne ønsker vi at styrke

Læs mere

Årsplan for 0.x i engelsk

Årsplan for 0.x i engelsk Årsplan for 0.x i engelsk Lærer Hold Katrine Amtkjær Nielsen Engelsk Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Fame the American dream 33-35 + (37),

Læs mere