SKOLEN I ET SANSELIGT SAMFUND EN UDDANNELSE TRANSFORMERET GENNEM EN KUNSTNERISK PROCES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEN I ET SANSELIGT SAMFUND EN UDDANNELSE TRANSFORMERET GENNEM EN KUNSTNERISK PROCES"

Transkript

1 SKOLEN I ET SANSELIGT SAMFUND EN UDDANNELSE TRANSFORMERET GENNEM EN KUNSTNERISK PROCES Søstrene Coco og Coca Pebber. Forstanderinder på. Foto: Julie Johansen I læringsuniverset overtager de to unheimliche tvillingesøstre fra Sisters Hope med et mindre cast af performere ledelsen af en række skoler i norden. Formålet er at eksperimentere med hvordan en skole ville se ud i et samfund der er styret af æstetiske præmisser den sanselige og poetiske erkendelse af verden (Baumgarten: 1774)- fremfor af økonomiens præmisser der har domineret samfundets institutioner, herunder uddannelsessystemet, siden industrialiseringen (Marcuse: 1977, Robinson: 2012). Projektets relevans og værdi er bl.a. at pege på de kreative fags betydning i uddannelsessystemet. betydningen af de kreative fag, hvilket er paradoksalt når der samtidig aldrig har været mere tale om kreativitetens betydning (Florida: 2002, Robinson: 2009). Med dette projekt peger vi endvidere ikke bare på hvad de kreative fag kan i sig selv men i lige så høj grad på hvordan de kreative fag kan inspirere andre fagligheder. Uddannelsesforsker Ken Robinson har allerede peget på, at den måde skolen er organiseret og foretager indlæring på er ude af trit med sin tid fordi den er baseret på oplysningstidens idealer om intellekt som rationel erkendelse borgere (1998, 2001, 2009). Den æstetiske erkendelse har ikke en plads i dette system, men det til trods er det en af de vigtigste ressourcer for samtidens mennesker. Sisters Academy kan ses som en fysisk realiseringen af denne slags tanker. Som et eksperiment i kød og blod der afprøver et radikalt anderledes uddannelsessystem end det nuværende med udgangspunkt i den æstetiske læringsdimensions potentiale. Hvert manifesteret leverer empiri til et sideløbende forskningsprojekt, som vil blive indsamlet gennem nyudviklede art-based research metoder, hvor skellet mellem praktiker og forsker ophæves og hvor den æstetiske erkendelse accepteres som gyldig forskningsparameter (Lehmann: 2013, Bogh og Tygstryp: 2011). Projektet er teoretisk funderet i neo-marxisme og æstetik/kunst-pædagogisk dannelsesteori. Dette teoretiske udgangspunkt vil også afspejle sig i det overordnede metodiske design. 1/12

2 Projektets forventede resultat er at illustrere værdien af det æstetiske, sanselige og poetiske som udgangspunkt for læring, ikke som en sjov sidegevinst eller endnu mere ekskluderet totalt unyttigt. Endvidere vil der blive arbejdet intenst med forankringen af projektet, således at dette ikke bliver en fornøjelig event (i et mættet oplevelsesøkonomisk samfund) eller en nålestiksøvelse (konsulentens skyggeside) men en reel inspiration, som potentielt undervisning. Hvert akademi vil foregå i et tæt samarbejde med hhv. en forsknings-, uddannelses- og kunstinstitution i de respektive lande (jf. udkast til tidsplan nedenfor). Således vil projektet også bryde barrierer ned mellem disse forskellige tilgange og derudover illustrere værdien af samarbejdet mellem dem. Fx tilbydes eleverne fra de samarbejdende kunstinstitutioner at blive vikarer på Sisters Academy. Dermed oplever de i praksis hvordan de kan bruge deres kunstneriske faglighed entreprenørielt udenfor kunstinstitutionens rammer og skabe reel samfundsmæssig værdi uden at gå kunstnerisk på kompromis. Dette er en dagsorden der ligger kulturministeriet meget på sinde og bl.a. er udgangspunktet for fx CAKIs eksistens (se caki.dk (Center for anvendt kunstnerisk innovation)), som også er en af projektets samarbejdspartnere. Til hvert akademi vil der være en showcase-dag hvor fx over akademiets muligheder og udfordringer. stiller sig således også til rådighed som 1:1 eksperiment og showcase for et nyt uddannelsessystem denne dag Skolen som den ville se ud i et samfund hvor æstetikken er udgangspunkt for vores oplevelse og erkendelse af verden. der dokumenterer forløbet. Ambitionen er at denne kan tjene iværksat at andre skoler uafhængigt af søstrene. Derudover vil overvejer vi muligheden for live broad-casting, som vi gerne vil i dialog med mediefagene om. Her vil de øvrige nordiske lande hvor akademiet kommer til efterfølgende også kunne følge med. Dette kunne også skabe værdifuld empiri til projektets forskningsdel. har et advisory board bestående af forskere fra forskellige nationale og internationale forskningsinstitutioner (jf. oversigt over projektets samarbejdspartnere nedenfor), som også vil blive inviteret til at stille forskningsspørgsmål der supplerer den særlige dagsorden som dette projekt forfølger. Anna Lawaetz og Gry Worre Hallberg, der har grundlagt Si- teori og praksis, og har både en uddannelse som cand.mag. i Teater- og performance studier med specialisering i Dramapædagogik og som performere (udover med Sisters Hope bl.a. ved Theatre de Soleil, SIGNA, Club de la Faye og Fiction Pimps). Projektet forankres forskningsmæssigt i programmet Cultural Transformations under Arts, Aarhus Universitet og evt. i kollektivt forskningsprojekt med Ida Krøgholt som forskningsleder. Der er indgået partnerskab med bl.a. HUMlab ved Umeå Universitet (se oversigt over projektets samarbejdspartnere) og som nævnt er medlemmerne af Sister s Academy advisory board også inviteret til at stille forskningsspørgsmål. Panellet omfatter bl.a. Lotte Darsø, DPU, Ole Fogh Kirkeby, CBS, Erika Fischer-Lichte, Freie Universität, Berlin og Helen Carr, Goldsmiths, London. Man skal være opmærksom på at den såkaldt sanselige skole ikke nødvendigvis medfører en ny og perfekt utopi. Når den æstetiske præmis bliver udgangspunktet for læring vil denne præmis begrænsninger også fremstå så meget tydeligere. Da udgangspunktet er en begejstring for æstetikpædagogisk indlæring, der sætter den sanselige erkendelse og den kreative skabelses i centrum, bliver det så meget vigtigere at være yderst registrerende ift. hvad den æstetikpædagogiskes begrænsninger er. Men gennem dette projekt afprøves de kreative fags værdi reelt ved at sættes i centrum for al indlæring i alle skolens fag fra matematik, til historie til biologi, frem for at blive ved en tese om de kreative fags værdi. Derudover skaber projektet dialog på tværs af de nordiske lande og giver således grobund for bogstavelig alt at tale om en ny nordisk skole. 2/12

3 HF & VUC, FLOW, ODENSE Den første skole manifesteres på er HF & VUC, FLOW i Odense. FLOW har tidligere haft besøg af Sisters Hope sidste gang samlede eleverne på eget initiativ sammen til at vi kunne inviteres. Det er på baggrund af disse møder, at vi ønsker at samarbejde om et længere, mere dybdegående- og vidtrækkende forløb. Vi vil prøve at se hvilket læringspotentiale der opstår og hvad der sker med uddannelsen og eleverne når vi nedsynker dem i en kunstnerisk proces nonstop i to uger. Et centralt greb i Sisters Hopes metode er, at intet er som om. Sammen med eleverne og denne gang også underviserne, transformeres skolen til deres absurde performa- og moodboard). Alle der deltager i universet udsættes også for både en symbolsk og konkret transformation idet alle får muligheden for at undersøge og agere ud fra det Sisters Hope kalder deres poetiske og sanselige selv. Samtidig foregår al tale på engelsk krydret med andre fremmedsproglige indfald. Søstrenes sære på en gang poetiske og autoritære logik styrer universet. Formålet med den dobbelthed, der konstant aktiveres i værket, er dels at appellere til det legende og kreative i deltagerne såvel som det kritisk tænkende. Lærer ved FLOW Marie Lind beskriver det endvidere således: Jeg har af to omgange fået Sisters Hope til at afholde en to dages workshop på Flow med en udvalgt skare af Flows kursister. I løbet af disse to workshops har jeg fulgt kursisterne på sidelinien og oplevet, hvordan de blot over to dage engageret hengiver sig til Coco og Coca Peppers intense univers - ikke blot i spillet som en anden end dem selv, Det gav sig bl.a. til udtryk gennem hengivenhed til projektet, engagement og overgivelse hos kursister med modstand, forglemmelse af sig selv hos selvbevidste og generte kur- Få en smagsprøve på Sisters Hope-universet her: https://vimeo.com/ sister og - i kølvandet på projektet - en undren over hvad deltagelsen i denne intensive workshop havde gjort ved dem. De kunne selv mærke nye sider hos sig selv og fortalte om det som berigende. Ved at udvide Sisters Hope til Sisters Academy gives potentialet i Sisters Hopes univers større forankring hos den enkelte kursist. Undren kan blive til erkendelse. Igennem deltagelse i ligger der også det store potentiale for læring gennem æstetiske proces- ler tværæstetisk kunstværk, men også som en kunstværk med og dermed bliver kunstværket et sted eller en tilstand, hvorigennem læring kan opstå. Fagene bliver en naturlig del af kunstværkets hverdag og omvendt. Se mere på sistersacademy.dk 3/12

4 PROCESPLAN klasser, på gange og toiletter) blive omdannet til performanceinstallationen. Marts 2013: Sisters Hope første præsentation for lærerkollegiet ved pædagogisk dag ved HF & VUC, FLOW September 2013: Sisters Hope iscenesætter i samarbejde med HF & VUC, FLOW en performance dinner hvor lærerne ved FLOW for første gang mærker universet performativt. Derudover Oktober 2013: Et dokument med mulige ansvarsområder ifht. manifestationen af udarbejdes af Sisters Hope. Formålet er, at lærerne på FLOW får mulighed for at melde sig på forskellige opgaver der kan styrke den samlede manifestation. kan risikere at blive gennemført på mindst mulige budget og det kræver aktiv deltagelse i lærerkollegiet for at sikre den, af alle parter, ønskede kvalitet. Den ansvarshavende for et særligt område er i dialog med den repsektive ansvarshavende fra Sisters Hopes hold af hhv. scenografer, lys- og lyddesignere. Derudover om logistiske anliggende som: mad, transport, logi. natter på skolen mandag fredag i begge de uger Sisters til dem alle, samt undersøges om det er lovligt og muligt. Derudover får dette hold 3 måltider om dagen, som gerne skulle serveres på skolen. Kursister og lærerkollegium kan have madpakker med, men det skal fx også kommunikeres hvordan disse kan se ud (blodpølse, roulade, røde pølser, sylte og hyldebærsuppe fx). Ifht. transport har FLOW fx en vogn område udvikles og udfoldes i øvrigt med den ansvarshavende fra Sisters Hopes side. 10. oktober 2013: Sisters Hope præsenterer performance- og læringsuniverset for kursisterne og folkeoplyserne på FLOW. Derudover afholdes individuelle interviews med lærere der i tvivl om deres deltagelse eller som ønsker afklaring om- Oktober eller november: Et kompendium overleveres til de deltagende lærere i universet. Der er tale om en brune kuverter med et værk, der på den ene eller anden vis, styrker forståelsen af den forestående manifestation af december 2013: Individuel interviewrække med alle til det unikke læringspotentiale for hver enkelt, samt have en gensidig inspirationsdialog omkring hvordan undervisningen kan afvikles under. Derudover indeholder ugen performertræning. Intentionen er at lærerne bliver så stærke i denne metode, at de kan videregive den til kursisterne. Tidligere har vi arbejdet med kursisterne og ikke med lærerne. Årsagen til, at vi nu arbejde med lære- bestræber os på efterfølgende forankring af de eventuelle metodiske greb der fungerer særligt godt, der er uafhængig af eksterne, som os februar 2014: udfoldes i samarbejde mellem Sisters Hopes team og de ansvarshavende fra FLOW. Derudover inviteres hele lærerkol- Det kan overvejes om kursisterne også skal have tilbuddet. Det afhænger af hvorvidt vi ønsker at dette skal udfolde 4/12

5 sig som en overraskelse for dem og pædagogiske fordele og ulemper ifht dette. At opbygge universet fungerer også som performertræning. Det er en måde at tage universet til sig på, føle medejerskab og dermed bliver det også lettere at lade sig nedsynke i det og være naturligt tilstede inden- non-acting, så netop denne evne til at hengive sig en anden logik i højere grad end at præstere er meget essentiel. Vi opbygger ikke helt færdigt denne uge. Dette mm. udfoldes yderligere i nedenstående bemærkninger om selve manifestationen af. 24.februar 7.marts: - Eleverne modtages på skolen og transformeres til elever på. Her vil en gruppe af lærere være aktivt med til transformationen. Lyd, lys og æstetik etableres gradvist i den første uge. En del er allerede opsat (soundscape og krævende tekniske løsninger som radiosender mm er installeret) men det er en pointe for performerne at lærere og elever også selv skal kunne transformere deres virkelighed, og på den måde komme ind under huden på den kunstneriske skabelsesproces. Der laves mad til deltagerne dagligt der stemmer overens med det stilistiske greb i universet: fx kålragout eller efter en farvekode. Dette henviser til det performance-installatoriske greb hvor den parallelvirkelige fornemmelse er central for oplevelse og ageren i universet. Performance-teknisk og dramapædagogisk er det også en metode til at få lærere og elever, som jo på værk-niveau indgår som performere i universet, til ikke at have fokus på deres kunstneriske præstation men på at være naturligt til stede i overensstemmelse med universets logik. Dette er noget man som professionelt udøvende performer i høj grad har fokus på At fremstå naturlig på scenen den pa- en gavmild ramme for en naturlig kropslig tilstedeværelse og performativ levering i universet. Ideelt set forpligter eleverne sig efter indtræden i performanceuniverset på aktivt at være medskabende i processen med opbakning fra lærerkollegiet. Søstrene vil observere dele af undervisningen, give feedback og i øvrigt udføre andre individuelle og kollektive ritualer efter behov. Formålet med aktiveringen af lærerkollegiet på FLOW er at skabe en dybere erfaring, der ikke stopper, når søstrene rejser videre ud i verden. Dvs. at mødet med kunsten ikke stopper, når eventen er overstået. Der føres dagbog af alle deltagere og der er mulighed for Formålet er henholdsvis at have øje for de konkrete udfordringer på, at skærpe en kritisk bevidsthed hos elever og lærere og levere empiri til forskningssporet. Dette materiale kan måske også fungere som afsæt for nytænkning og inspiration i forhold til det videre arbejde med implementering erfaringer fra performancen i hverdagen, når Sisters Hope er rejst. Som nævnt er vores håb, at sikre at kan midlingsplatforme der kan sikre universet et efterliv på fra processen, der evt. kan laves til store billeder der designer sikre et liv på web-pagen sistersacademy.dk før under og efter forløbet. Skolen har åbent fra 9-15, men universet opretholdes af søstrene og performere alle døgnets 24 timer. d. 28. februar: Showcase. er åbent for offentligheden og der kan inviteres særlige gæster. Sisters Academy stiller sig således også til rådighed som 1:1 eksperiment og showcase for et nyt uddannelsessystem denne dag Skolen som den ville se ud i et samfund hvor æstetikken er udgangspunkt for vores oplevelse og erkendelse af verden. Input til hvem der skal inviteres fra HF & VUC, FLOW, herunder lærerkollegiet, er meget velkomment. d maj: Opfølgende samtaler med henblik på forankring af de elementer og pædagogiske greb der fungerede særligt godt i performance og lærinsguniverset. Håbet fra Sisters Hopes side er at dette kan være udgangspunktet for en længere dialog, der også involverer de øvrige nordiske part- 5/12 nere.

6 PROCESPLAN September Oktober November December Januar Feruar Marts 10 Præsentation af performance- og læringsuniverset Individuel interviewrække samt performertræning med 17 bygges op 18 alle de deltagende 19 lærere i universet Eleverne modtages 25 på skolen og transformeres til elever på Sisters Hope iscenesætter i samarbejde med HF & VUC, FLOW Et dokument med mulige ansvarsområder ifht. manifestationen kompendium overleveres til de deltagende lærere i universet Showcase maj Opfølgende samtaler 6/12

7 TIDSPLAN OVERSIGT 2013 MARTS MAJ Marts: Sisters Hope første præsentation for lærerkollegiet ved pædagogisk dag ved HF & VUC, FLOW September 2013: Performance dinner Oktober: Et dokument med mulige ansvarsområder ifht. manifestationen af udarbejdes af Sisters Hope 10. oktober: Sisters Hope præsenterer performance- og læringsuniverset for kursisterne og folkeoplyserne på FLOW december: Individuel interviewrække med alle de deltagende lærere i universet Oktober eller november: Et kompendium februar: 28. februar: Showcase. og der kan inviteres særlige gæster. 24.februar 7.marts: - Eleverne modtages på skolen og transformeres til elever på Sisters Academy maj: Opfølgende samtaler med henblik på forankring af de elementer og pædagogiske greb der fungerede særligt godt i performance og lærinsguniverset 7/12

8 PERFORMER STAFF BESIDES THE SISTERS The Shadow: In a way he functions as the secretary of the sisters. He is obsessed with time and space and studies time loops, space expansion and travels through both. His research on this dominates the installation of this front The Gardener: He nurtures an actual physical garden. This is a potential oasis to the students within the parallel universe. They will all be granted their own plant that they can cultivate and nurture. Close to the garden there is a little shed where the students and teachers and sisters or who ever feel the need can sit and have a cup of tea, a break, a chat with the gardener or the people around. The School Nurse: Will be performed in a symbiosis of darkness and light by two performers - All their clothes will be sewn together by the uterus. She will be a creature with two heads, four arms and four legs. She will guide the students in all matters of health and the body. The Caretaker: Leads and guide the everyday life caretaker at the school. She likes the sound of her name as it brings to her mind gentle strokes, caresses and safety. As a young child the Caretaker wrote short poems of women and owls. The Music: The sounds from the piano of this Japanese classical musician are always present in the halls and corners of the Academy. The Portier: She sees to the protection of. Yndlingen: This beauty has his chamber right next to the of- - visitors to project in and from. The Silence: What beauty is hidden behind the words. Also school of a Sensuous society. The School Physiologist: Will be performed by an equally trained psychologist and performer. With her experimental and mysterious approach to psychology she will be guiding the students in all matters related to the psyche whilst carrying out observations and experiments with particular interesting cases. The School Photographer In her gaze you are invited to play. In her dark chamber located right next to her studio at the school she will bring forth the invisible and make it visible. 8/12

9 ANSVARSOMRÅDER Den mulige realisering af s kræver en aktiv deltagelse fra lærerkollegiet på FLOW. Den ansvarshavende for et særligt område er i dialog med den respektive ansvarshavende fra Sisters Hopes hold af hhv. scenografer, lys- og lyddesignere. Derudover om logistiske anliggende som: mad, transport, logi. Den ansvarshavende fra FLOW kan vælge at samsætte et større hold til at løfte opbygningen sammen med sig. Ansvarsområderne er også vores mulighed for at styrke samarbejdet mellem Sisters Hope og FLOW, for at sikre medejerskab og dybere udvikling af projektets potentiale. taktperson ifht. muligheder i rummene, herunder eventuelle ler, kostumer, kommunikere æstetikken til resten af lærerkollegiet (som så kommunikere videre til kursisterne) etc. Kunne vi få en kostumesponsor? Opgaver opstår undervejs der det gælder om at være kreativ indenfor de muligheder der være i dialog. Lyd: Lyddesigneren har brug for at være i dialog med en fra FLOW ifht. hvad der er af tekniske muligheder i de forskel- steds eller evt. gennem sponsorat. Er der centralt taleanlæg, hvis ikke hvad er mulighederne for et sådant. Være i dialog med lyddesigneren om stemningen i de forskellige rum. Opgaver opstår undervejs der vil skulle løses. Vi har pt. ikke budget til at indkøbe ekstra teknisk udstyr, så det gælder om at være kreativ indenfor de muligheder der være i dialog. Lys: Lysdesigneren har brug for at være i dialog med en fra FLOW ifht. hvad der er af lyskilder, belysningsmuligheder af om ekstra udstyr kan lånes andetsteds eller evt. gennem sponsorat. Være i dialog med lysdesigneren om stemningen i de forskellige rum. Opgaver opstår undervejs der vil skulle løses. Vi har pt. ikke budget til at indkøbe ekstra teknisk udstyr, så det gælder om at være kreativ indenfor de mulig- lys vil være i dialog. Mad: Performercastet (max 12) skal hver dag have tre måltider i skolens til formålet oprettede madkantine. Madholdet skal tænke i muligheder for mad, der også ligger udenfor mor der laver og serverer måltiderne. Madholdet vil også er absurd, kristestemningsagtig og ekstravagant på en og også tænkes i madrituaeler og andre performative indslag. Søstrene skal altid have kirsebærvin, roulade og kogte røde pølser på deres kontor. Der skal også laves en madpakkestrategi til kursisterne. Hvad kan man have med på madpak- Er det muligt ville det være bedst hvis madordningen også rummede det faste FLOW lærerkollegium, hvis ikke hvad spiser de? Hvilken mad skal der bruges til madritualerne? Hvilken mad skal der være på skolepsykologens kontor og hvordan er det praktisk muligt? Etc. Logi: gerne overnatte på mandag til fredag for at opretholde universets særlige stimmung. Er det muligt? og puder og evt. sengetæpper, som også er vigtige scenogra- 9/12

10 det en himmelseng? Hvad med The Shadows? Denne ansvar- det. Alt det vi har glemt: Nye ansvarsområder kan komme til som projektet udfolder sig Transport: Flere performere samt materialer fragtes fra Kbh og det øvrige land. Kunne vi få et sponsorat hos DSB? Har FLOW en bil vi kan låne til at fragte personer og ting? Kan denne bil også lånes hvis vi får stillet udstyr til rådighed der skal hentes rundt omkring i Danmark? Kunne det være en sponsorbil, hvor sponsor også dækker benzinforbrug? Formidling: Der skal bygges en confession booth, alle skal leder. Hvad er retningslinjerne for formidling og hvordan bejdes et dokument som alle skal underskrive ifht. formidlingen? Hvordan ser dagbøgerne fx ud? Denne person vil også - Stine Skøtt Olesen (web). Strategi for efterfølgende forankring og dialog med øvrige nordiske partner-uddannelsesinstitutioner: Det er et stort ønske fra Sisters Hopes og Statens kunstråd, der økonomisk har muliggjort projektet, side, at dette ikke er en sjov event eller en nålestiksøvelse, men at de eventuelt stærke trukket største muligt pædagogisk værdi ud af? Og hvordan sikrer vi efterfølgende forankring her af? Og hvordan får vi skabt et fundament for den bedst mulige dialog med de øvrige nordiske lande hvor manifesteres? Denne ansvarsperson vil være i tæt i dialog med Gry og Anna, Sisters Hope. Sponsorat og funding: Gode ideer til hvordan vi får rejst demy. Denne person kommunikerer tæt med Birgit Løkken. 10/12

11 GOD REJSE! The Sisters in search of their poetic selves: https://vimeo.com/ Manifesting a big dream: Film in-spe: Meeto Worre Kronborg Grevsen, We Make Colours, Graphics Stine Skøtt Olesen, nxt 11/12

12 MOODBOARD 12/12

Skolen. i et sanseligt samfund

Skolen. i et sanseligt samfund Skolen i et sanseligt samfund Et klasselokale på Sisters Academy Foto: Diana Lindhart En uddannelse transformeret gennem en kunstnerisk proces. En introduktion til læringsuniverset Sisters Academy med

Læs mere

Salon Sensuous Society den post-økonomiske rationalitet?

Salon Sensuous Society den post-økonomiske rationalitet? Salon Sensuous Society den post-økonomiske rationalitet? House of futures Salon Sensuous Society en post-økonomisk rationalitet På salonen introduceres og diskuteres idéerne bag Sensuous Society, og deltagerne

Læs mere

Drama & Teater. Danmarks Dramalærerforening. Nr. 2 December 2015

Drama & Teater. Danmarks Dramalærerforening. Nr. 2 December 2015 Drama & Teater Danmarks Dramalærerforening Nr. 2 December 2015 Indhold 3 Store begivenheder ændrer historien Af Kim Jerg 4 Åbning af Drama Boreale 2015 6 Boreale-deltagernes kommentarer Af Karsten Petersen

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

DET POSTOMDELTE. Nr. 68 - september 2014 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER

DET POSTOMDELTE. Nr. 68 - september 2014 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER Nr. 68 - september 2014 Performance Sense Laboratory et kuratorisk eksperiment. Roskilde

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL AFGANG 2010 OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL UDDANNELSEN er en selvstændig videregående uddannelse for alle med interesse for moderne smykkekunst og korpusarbejde, der tager udgangspunkt i et personligt kunstnerisk

Læs mere

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshop Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshoppen talent på HG 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er jeg her? 3. Hvad vil jeg underholde om? 4. Hvem er I? Positiv Clearence Vælg ½ postkort.

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

TILMELDING PÅ

TILMELDING PÅ UDSKOLING: SYNOPSIS, INSTRUKTION & SKUESPIL / TIRSDAG DEN 10. JANUAR / RINGE Målgruppe: Dansk- og dramalærere i 7.-10. klasse Undervisere: Skuespiller Lise Ørtved og instruktør og manuskriptforfatter Christian

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Resume af 3 evalueringsrapporter

Resume af 3 evalueringsrapporter !1 Resume af 3 evalueringsrapporter - En forskningsbaseret evaluering af programaktiviteter i det landsdækkende projekt Ta fat om dansen, der er projektstyret af Dansehallerne og støttet af Nordea-fonden.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Golden Days Mediekunst & Kropslighed Katalyst. En udviklingsworkshop d. 6. maj kl på Københavns Universitet Amager

Golden Days Mediekunst & Kropslighed Katalyst. En udviklingsworkshop d. 6. maj kl på Københavns Universitet Amager Golden Days Mediekunst & Kropslighed Katalyst En udviklingsworkshop d. 6. maj kl. 9-17 på Københavns Universitet Amager KATALYST Det Humanistiske Fakultets Afdeling for humanistisk innovation Rammen Katalyst

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Et partnerskab mellem Julie Schmidt Andreasen, Birgitte Lundtoft og Stevns Kommune

Et partnerskab mellem Julie Schmidt Andreasen, Birgitte Lundtoft og Stevns Kommune HUSKUNSTNERFORLØB Et partnerskab mellem Julie Schmidt Andreasen, Birgitte Lundtoft og Stevns Kommune Stevns har en særlig tiltrækningskraft blandt andet grundet sin natur; både den rå natur ved Stevns

Læs mere

Partnerskaber blandt kunstnere, kulturinstitutioner og skoler

Partnerskaber blandt kunstnere, kulturinstitutioner og skoler ! Partnerskaber blandt kunstnere, kulturinstitutioner og skoler Kunsten at lede kultur ind(e) i skolen, LMS, Sønderborg 2017 Tatiana Chemi, PhD Associate Professor in Educational Innovation tc@learning.aau.dk

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Essays. Sisters Academy - Et uddannelsessystem neddyppet i sanselighed. Foto: Julie Johansen. Sisters Hope Hibernation Sisters Academy

Essays. Sisters Academy - Et uddannelsessystem neddyppet i sanselighed. Foto: Julie Johansen. Sisters Hope Hibernation Sisters Academy Essays Sisters Academy - Et uddannelsessystem neddyppet i sanselighed Foto: Julie Johansen Sisters Hope Hibernation Sisters Academy Sisters Academy Et uddannelsessystem neddyppet i sanselighed Af Gry Worre

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Metoder og værktøjer til læring med film. Nye veje til filmfaglige læringsdesign

Metoder og værktøjer til læring med film. Nye veje til filmfaglige læringsdesign Metoder og værktøjer til læring med film Nye veje til filmfaglige læringsdesign Lærere og filmproduktion En historie om modeller Mediedidaktik i et nyt perspektiv En ny virkelighed for læreren i skolen

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING

OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING LENE TANGGAARD, PH.D., PROFESSOR DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND PSYCHOLOGY Definition af begreber Opfindsomhed Kreativitet Innovation Evnen til at respondere på nye

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Sisters Hope. Det er ikke sidste gang, jeg overlader mine kursister til Sø- strenes kærlige behandling! - Marie Lind; underviser, FLOW VUC

Sisters Hope. Det er ikke sidste gang, jeg overlader mine kursister til Sø- strenes kærlige behandling! - Marie Lind; underviser, FLOW VUC Sisters Hope Jeg oplevede, at alle fik utroligt meget ud af dette forløb. Både personligt og fagligt. Det er forløb, som ingen af dem glemmer. Både fordi det var så intenst, så grænseoverskri- dende/-

Læs mere

Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv

Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv Astrid Jespersen, Center for Humanistisk Sundhedsforskning & Center for Sund Aldring, Københavns Universitet Center for Sund Aldring (CESA) Theme 1: Health

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

UNGE TÆNDER UNGE GLOSTRUP KULTUR-FOLKEMØDE 2016 VISION OG BAGGRUND FOR PROJEKTET

UNGE TÆNDER UNGE GLOSTRUP KULTUR-FOLKEMØDE 2016 VISION OG BAGGRUND FOR PROJEKTET UNGE TÆNDER UNGE GLOSTRUP KULTUR-FOLKEMØDE 2016 VISION OG BAGGRUND FOR PROJEKTET I Fremtidsfabrik oplever vi blandt progressive unge, at tiden er inde til refleksion, eftertanke og politiske debatter.

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Skabe rum til fysisk aktivitet

Skabe rum til fysisk aktivitet Velkommen til Formål med Space-projektet at udvikle, dokumentere og evaluere en helhedsorienteret indsats i lokaldistrikter i bestræbelserne på at fremme moderat fysisk aktivitet i hverdagen blandt børn

Læs mere

PROFESSIONSFAGLIG LEDELSE I EN VERDEN AF KOMPLEKSITET OG MODSÆTNINGER PIA BRAMMING 21. SEPTEMBER 2017 LEKTOR, PH.D.

PROFESSIONSFAGLIG LEDELSE I EN VERDEN AF KOMPLEKSITET OG MODSÆTNINGER PIA BRAMMING 21. SEPTEMBER 2017 LEKTOR, PH.D. PROFESSIONSFAGLIG LEDELSE I EN VERDEN AF KOMPLEKSITET OG MODSÆTNINGER præsentation Lektor, Ph.d. Afdelingsleder i afdeling for uddannelsesvidenskab, DPU, Aarhus Universitet (KBH) DPU siden 2010 NFA til

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Katrine Koppelgaard Teaterteori og poetik 10/6/14 201205291 Thomas Rosendahl

Katrine Koppelgaard Teaterteori og poetik 10/6/14 201205291 Thomas Rosendahl Indhold Indledning... 2 Welcome to Sisters Academy... 2 Teatralitet... 3 Performer og studerende menneske til menneske... 4 Systemets nye DNA... 5 Rites de passage... 6 Hvilke traditioner er at finde i

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think.

www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think. www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think. Kursus i Kreativt Lederskab Hvad er kreativt lederskab? Kreative ledere får mennesker til at overraske sig selv og sammen skabe innovative

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AVI AKADEMIET FOR WWW. VlSUEL - lnnovatlon. DK designskole for børn INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest

Læs mere

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt?

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? tema 4 web concept Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? The objective for this project is to make a campaign that motivates children to eat more fruit. In the campaign there must be information

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

elever en udfordring

elever en udfordring Giv dine elever en udfordring de sent vil glemme Kære Kontaktlærer Overvejer du at have elever med i Nordjyske Nyskabere eller har du allerede valgt at melde hold til? Denne folder gør både garvede kontaktlærere

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Globalisering, multikulturelle samfund, klimakonferencer Ordene indgår naturligt i dialogen, her hvor vi står ved begyndelsen af det 21. århundrede.

Globalisering, multikulturelle samfund, klimakonferencer Ordene indgår naturligt i dialogen, her hvor vi står ved begyndelsen af det 21. århundrede. Skolepolitik Forord Globalisering, multikulturelle samfund, klimakonferencer Ordene indgår naturligt i dialogen, her hvor vi står ved begyndelsen af det 21. århundrede. Vi er nok ikke helt entydige i vor

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem?

Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem? Hvorfor læring? Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem? Vanskeligheder ved at forandre uddannelse inviterer til et nyt fokus på det at lære Hvorfor innovation? Omverdenen

Læs mere

Mogens F. Mikkelsen

Mogens F. Mikkelsen Læringsbehov afhænger af kompleksitet Forberedte spørgsmål fra deltagerne?! 5% tog sig tid til at sætte mål for udbyttet af dette seminar. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor kun 5%? - og hvad gjorde de 95%

Læs mere

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Vi har som mennesker ikke kun mulighed for at gøre logiske erkendelser, men kan også gøre den anden form for erkendelse, som Baumgarten gav navnet sensitiv erkendelse.

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere