RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØDOVRE KOMMUNE n m m ^"

Transkript

1 RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter, KL, Danske Fysioterapeuter^^^mter^eutforeningen, Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handi(^^mr^^^^^>roduktion mv. af april 2008 &%j * Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler, KL og Sundhedskartellet rømaj 2007 Bekendtgørelse nr. 324 af maj 2002 om hviletid og fridøgn mv. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner, KL og Sundhedskartellet af I. juni 2007 Formål Den decentrale arbejdstidsaftale er en ramme for tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Formålet med den decentrale arbejdstidsaftale er at muliggøre optimal opgaveløsning. Årsnorm Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne arbejder efter årsnorm. Arsnormperioden er 52 uger og følger skoleåret dvs. fra I. august til 31. juli. Udregningen af arsnormen er den ugentlige arbejdstid gange med 52 uger, fratrukket 5 ugers ferie, søgnehelligdage og særlige fridage. Arsnormen omfatter skemalagt tid og akkordtimer. Afdelingslederen har ansvaret for at beregne årsnorm og herunder skemalagt tid pr. uge samt akkordtimer. Ultimo juni orienterer afdelingslederen om beregning af årsnorm til den enkelte medarbejder. Skemalagt tid Skemalagt tid udgør 83 % af arsnormen og skal anvendes i de 40 uger eleverne modtager undervisning og i sidste uge af elevernes sommerferie. Skemalagt tid skal placeres i tidsrummet kl mandag til fredag. Se bilag I for yderligere information om tilrettelæggelse af skemalagt tid. Akkordtimer Akkordtimer udgør 17 % af arsnormen. Akkordtimer anvendes i arbejdsuger, i arbejdsfri uger og på arbejdsfri dage. Se bilag I for yderligere information om anvendelse af akkordtimer. Opgørelse af akkordtimer ved sygdom og afholdelse af 6. ferieuge beregnes som det gennemsnitlige daglige akkordtimetal. Tilrettelæggelse af arbejdstid I starten af skoleåret aftaler den enkelte medarbejder og afdelingsleder medarbejderens skemalagte tid for hele skoleåret under hensyntagen til den samlede opgaveløsning. Se "Vejledning om særlige arbejdsopgaver i skemalagt tid" i bilag 2. Skemalagt tid kan ændres i løbet af skoleåret efter aftale med afdelingsleder. I specifikke tilfælde kan fleksibel skemalagt tid anvendes se "Vejledning om fleksibel skemalagt tid" i bilag 3. Endvidere se bilag 4 for "Vejledning om deltagelse i lejrskole og landsidrætsstævne, Skovmoseskolen". Hvis med- Side I af 3

2 arbejderen og afdelingslederen ikke kan nå til enighed, træder de gældende varslingsregler jf. Funktionærloven i kraft. Ferie 5 ferieuger De 5 ferieuger er fastlagt således, at 4 uger ligger i de 4 første uger af skolernes sommerferie og I uge ligger skolernes vinterferie som er uge ferieuge Afholdelse af 6. ferieuge aftales med afdelingslederen. 6. ferieuge kan afholdes som hele eller halve dage i løbet af de 40 skoleuger. Jf. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner, KL og Sundhedskartellet af I. juni 2007 kan "6. ferieuge afholdes efter den ansattes ønske med mindre arbejdets udførelse hindrer dette. Det forudsættes at den ansatte så tidligt som muligt giver arbejdsgiveren besked om afholdelse af ferietimer fra den 6. ferieuge." Aftaler, der supplerer nærværende decentral arbejdstidsaftale Arbejdets placering Jf. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. af I.april 2005, 4, stk. 6 skal "Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet, så delt tjeneste undgås. Delt tjeneste er tjeneste, der er adskilt af en pause på I time eller mere. Hvor delt tjeneste ikke kan undgås, fx på grund af sygdom blandt personalet, personalemangel, særlige arbejdsopgavers udførelse o. lign., betales for delt tje neste pr. dag 32,16 kr. ( niveau)". Arbejdstidsbestemte ydelser Jf. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. af I.april 2005, 13, stk. 3 skal "Ansatte honoreres for effektiv tjeneste i tidsrummet Alle dage mellem kl og kl med 27 % aftimelønnen".denne ydelse udbetales i relation til arbejdsopgaver, der er hører til skemalagt tid. Fortolkningsret Afdelingsleder og tillidsrepræsentant har i fællesskab bemyndigelsen til at fortolke eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende nærværende decentrale arbejdstidsaftale. Evaluering Nærværende decentral arbejdstidsaftale evalueres af afdelingsleder og tillidsrepræsentant i januar 2010 og i maj Ikrafttræden og opsigelse af aftalen Denne decentrale arbejdstidsaftale træder i kraft pr. I. august Aftalen kan opsiges af afdelingsleder og tillidsrepræsentant. Opsigelsen skal ske skriftligt. Hver af parterne kan opsige aftalen selvstændigt. Aftalen Side 2 af 3

3 kan opsiges med tre måneders varsel. Opsigelsen skal ske senest 15. marts for at en ny aftale kan indgås med virkning pr. I. august det følgende skoleår. Rødovre, den (,$. c^\(^/s< %&& \ For Rødovre kommune Birte Riedel, afdelingsleder For Ergoterapeutforeningen Henriette Bottos, tillidsrepræsentant For Danske Fysioterapeuter Dansk Fysioterapeuter Nørre Voldgde 90,1. DK-1358 tøarjsnhavnk 6 Sannie Jørgensen, f< Side 3 af 3

4 Bilag I Tilrettelæggelse af skemalagt tid Skemalagt tid udgør 83 % af arsnormen. Nedenstående procenter angiver hvordan arbejdsopgaverne forholdsmæssigt skal tilrettelægges. I oversigten Arbejdsopgaver i skemalagt tid er der angivet en vejledende oversigt med eksempler på disse arbejdsopgaver. g 35 % Undervisningstid med elever 30 % Samarbejde vedr. elever g 7 % Vedligeholdelsestræning g 28 % Planlægning og koordinering Mødevirksomhed på PUC Professionsudvikling og kompetenceudvikling Denne figur illustrerer den forholdsmæssige fordeling af de fire overordnede arbejdsopgaver inden for skemalagt tid Anvendelse af akkordtimer Akkordtimer udgør 17 % af arsnormen. Akkordtimer skal anvendes til arbejdsopgaver, der fremgår af de tre gråblå kasser illustreret i nedenstående figur. I oversigten Arbejdsopgaver i akkordtimer er der angivet en vejledende oversigt med eksempler på disse arbejdsopgaver. C Akkordtimer D Egen forberedelse \ J Dokumentation Professionsudvikling og Kompetenceudvikling

5 Bilag 2 Vejledning om særlige arbejdsopgaver i skemalagt tid Denne vejledning er aftalt dd.mm.yy og træder i kraft pr og gældende for skoleåret 2009/2010. Følgende arbejdsopgaver skal tilrettelægges inden for skemalagt tid: Ergo/fys-team K-møde: Tirsdag kl. 8-8:45 B-møde: 2 torsdage pr. måned kl. 8-8:45 (se B-mødekalender) D-møde: Mandag kl Teamdage: Uge Fredag 18. dec "Skovly" fredag og lørdag i foråret 2010* Pædagogisk Udviklingscenter Internat: Torsdag 10. og fredag 11. sept. 2009* Fælleskonference: Den sidste tirsdag i måneden kl * Programsat tidsplan, der ud over anvendes akkordtimer ind til kl. 21. Følgende arbejdsopgaver skal i videst mulig omfang tilrettelægges inden for skemalagt tid: Skovmoseskoien jf. samarbejdsaftale 2009/2010 Nedenstående er eksempler på konkrete særlige arbejdsopgaver, der kan laves aftale om: Idrætsdag:? Skolernes motionsløb: Fredag 9. okt SID GODT:? Introkursus for nyansatte lærere:?

6 Bilag 3 Vejledning om fleksibel skemalagt tid Denne vejledning er aftalt og træder i kraft pr Fleksibel skemalagt tid skal anvendes, når en af nedenstående arbejdsopgaver kræver, at medarbejderen må udvide sin planlagte skemalagte tid en given dag. Samarbejde vedr. elever Undervisningstid på andre folkeskoler Mødevirksomhed på PUC Dette betyder, at medarbejderen optjener et antal timer, som medarbejderen skal afvikle inden for den pågældende kalendermåned. Medarbejderen kan afvikle timerne i tidsrummene kl. 8-9 og kl , medmindre medarbejderen har planlagte arbejdsopgaver. Forud for anvendelse af fleksibel skemalagt tid skal medarbejderen orientere afdelingslederen pr. mail.

7 Bilag 4 Vejledning om deltagelse i lejrskole og landsidrætsstævne, Skovmoseskolen Denne vejledning er aftalt og træder i kraft pr Deltagelse i lejrskole og landsidrætsstævne sker efter aftale og kan ikke pålægges medarbejderen. Lejrskole I forbindelse med deltagelse i lejrskole anvender medarbejderen akkordtimer fra skemalagt tids ophør og frem til kl. 24. Landsidrætsstævne I forbindelse med deltagelse i landsidrætsstævne anvender medarbejderen akkordtimer. Såfremt medarbejderen har planlagt skemalagt tid fredag anvendes akkordtimer fra skemalagt tids ophør og frem til kl. 24.

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale Arbejdstidsaftale 08 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl. 17.00 til 06.00 gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog undtaget

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved efterskoler

Arbejdstid for lærere ved efterskoler FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere ved efterskoler 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne vil bestå af bestemmelser fra: Aftale om arbejdstid for

Læs mere

71.01 O.13 15/2014 Side 1. Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

71.01 O.13 15/2014 Side 1. Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen Danske Fysioterapeuter Kost & Ernæringsforbundet Dansk

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2009 Cirkulære

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere