LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:"

Transkript

1 LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative gudstjenester Ny medarbejder Kirkelig information September - Oktober - November 2013

2 Tak 2 Vi er to meget taknemmelige mennesker, som gerne vil sige en stor og varm tak for 26 år på Læsø. Det er med blandede følelser, vi nu siger farvel ikke alene til mange spændende og givende arbejdsår på Læsø, men samtidig til alle, som vi i mange forskellige sammenhænge har delt sorger og glæder sammen med. Vi føler, at vi mister et rigt fællesskab med jer på øen, men vi glæder os samtidig til en pensionisttilværelse, hvor børn og børnebørn kommer lidt tættere på. Afskedshilsen efter 26 år som præstepar på Læsø Set i bakspejlet, er der noget, som ville have været grebet anderledes an, hvis vi havde haft de erfaringer, som vi har fået gennem årene. Men fortiden kan vi ikke ændre på. Ord, der er kommet ud af munden, kan ikke trækkes tilbage, og udførte handlinger kan ikke gøres om. Tak for overbærenhed. Det har altid været min bøn, at Gud ved Helligånden vil give mig visdom til at være trofast mod hans sandheds ord, så det læste og talte ord måtte blive til tro på, at Jesus er vejen og sandheden og livet. Derfor vil jeg, som præst, takke for al den støtte og opbakning jeg har mødt. Tak for trofasthed over for kirke og menighed. Uden menighed ingen kirke. I os selv er vi magtesløse. Derfor siger jeg Gud ske tak for sejren over vor synd og død, som Jesus på korset har vundet for os.. Adskillige gange har jeg stået overfor inskriptionen på Østerby altertavle hvor der ifølge 1. Kor. 15,55 står: Død, hvor er din sejr? Helvede, hvor er din brod? Når jeg, efter at have læst dette, så op, så så jeg Jesus som den opstandne sejrherre. Det er Jesus jeg har ønsket at pege på i min præstetjeneste vel vidende, at det er alene Gud, der ved Helligånden skaber troen i vore hjerter. Uanset hvordan tiderne skifter, er Guds ord det samme. Det er ikke Guds ord, der skal tilpasses den tid vi lever i, men os, der lever nu og her, der skal tilpasse os Guds ord, som en lygte for vor fod og et lys på vor sti. Tak for alt. Guds fred være med os alle.

3 Ny sognepræst Læsø s nye præstefamilie foran deres snart nye bolig på Holmelundsvej 6 DEN FØRSTE KVINDELIGE SOGNEPRÆST Der skrives kirkehistorie på Læsø, når Eva Bernhagen indsættes i øens 3 kirker den 29. september 2013, som Læsø s første kvindelige sognepræst. Vi præsenterer: Eva Bernhagen er 36 år. Født og opvokset på Københavns Vestegn, nærmere bestemt Taastrup. Eva er mor til Roland på 4 og Hugo på 2 år. Gift på 6. år med børnenes far, Simon Kyhn- Madsen, som blev Læsø s nye museumsinspektør pr. 1. april i år. Skønt jeg som 12-årig begyndte at synge i kor i Taastrup Nykirke, lå det ikke lige for med den senere præstegerning. Men oplevelser på rejser i lande med kristne mindretal, f. eks.. Indien, satte noget i gang. Indernes mere direkte tilgang til det kristne LIV blev for mig personligt - en modsætning til den kristendom m e d skyklapper på, som kendetegnede mig som overvejende kulturkristen dansker. Man kan sige, at mine oplevelser i Indien og i Natkirken fik taget skyklapperne af mig. Det klarede jeg ikke selv! Sagt på en anden måde: Mere end de teologiske studier, er det mødet med mennesker der har bevæget mig ind på den vej der har ført mig dertil, hvor jeg er nu: I præsteembede på Læsø! Siger Eva og fortsætter Mit første embede var som hjælpepræst i Køge i I 2009 flyttede vi til Randers, efter at jeg var ordineret i Roskilde Domkirke i Nu havde jeg præstekjolen, kunne stå på egne ben, og har de seneste 5 år været konstitueret sognepræst i såvel bysom landkirker. 3

4 Ny sognepræst 4 Men så fik Simon altså museumsinspektørjobbet på Læsø pr. 1. april i år, og så traf det sig så heldigt, at jeg kunne søge det ledige præsteembede. Det er svært at finde et sted hvor vi begge kunne få job, men det skete altså, konstaterer Eva glad. Og ja: Det skete! Eva blev valgt af et énstemmigt menighedsråd blandt 11 ansøgere. Det er ikke visioner vor nye præst mangler, og man kan sige lidt populært at visionerne spænder fra vugge til grav -Det jeg ønsker er, at lukke kirken op. Henvende mig bredt til Læsø s befolkning, siger Eva ivrigt og visionerne breder sig ud:-vi har jo babysalmesang fra 0 2 år. Englebixen fra 2 5 år. Fredagsklubber fra 6 12 år. Minikonfirmanderne forestiller jeg mig kan være for 3. og 4. klasserne, og konfirmationsforberedelsen sker i 7. klasse. Derudover forestiller jeg mig tilbud til 8. og 9. klasserne, f. eks. aftenklub. Det ligger mig på sinde, at inddrage børn og unge i forskellige aldre i selve gudstjenesten og i andre kirkelige sammenhænge, siger Eva, som må trække vejret mens den gloende kuglepen skiftes ud med en køligere! Og så håber jeg på et udvidet samarbejde med de præster der vikarierer for mig i mine friuger. Bl. a. med henblik på dette, forestiller jeg mig konfirmationsforberedelsen ændret fra mandag til onsdag, da mine afløsere jo træder i funktion om tirsdagen, siger Eva som også vil sætte ind med tilbud til voksne. Jeg vil så gerne vise folk, at Gud, kirken og kristendommen vil dem noget For det har jeg mærket i mit eget liv. Og gerne i dialogform. Forstået på den måde, at vi kan samtale om det grundlæggende kristendomssyn, hvor vi ikke nødvendigvis er enige. Vi kan gerne diskutere Gud som modsætningernes Gud: Dels som stor og almægtig, men også det faktum, at Han kunne være lille og stige på korset for vor frelses skyld. Og Eva fortsætter: Her kan den nye præstefamilie vist hurtigt finde sig til rette.

5 Ny sognepræst Jeg forestiller mig samtalemøder, hvor folk byder ind med den kristendom DE står i. Med andre ord: Få kristendommen fra hovedet ned i hjertet, siger Eva som nu er talt varm Det bruser op med spiritualitet, hvor pilgrimsvandringer kan blive en del af næste forår Hvad med natkirke? Måske filmaftener med efterfølgende samtale derudfra. Studiekredse om forskellige emner, sangaftener, foredrag o. s. v. Ja, og så er der lige musikken, som også fylder rigtig meget i mit liv. Lige fra lysten til at synge i kor til at messe ved gudstjenesten. Ordet (med stort) er naturligvis det væsentlige i kristendommen, men musikken kan altså virke på et andet plan. Ja, musikken kan åbne teksterne og hjerterne, som den også gør det i salmerne, så det fremmer oplevelsen af det kristne fællesskab jeg skal være i, siger Eva som - eftertænksomt kommer ind på det sjælesørgeriske element i præsteembedet. Det er vigtigt for mig, at understrege præstens tavshedspligt! Og jeg ser det som min naturlige opgave, at stå til rådighed for personlige samtaler udfra de bølgedale vi som mennesker kan befinde os i, siger Eva og vender tilbage til højmessen, som hun betegner som kirkens puls. Jeg er bestemt ikke en omstyrter af traditionerne, men vil gerne forene det gamle med det nye. Vi har det jo allerede i babysalmesang m.m., men der kan også tænkes andre eksperimenterende gudstjenester med direkte deltagelse af frivillige. Det kan være yderst befordrende for formidlingen af det kristne budskab, slutter Eva Bernhagen, som udstråler en iver og en glæde ved udsigten til at komme i gang. Og vi andre kan så se frem til Eva s indsættelse den 29. september, hvor vi måske kan fryde os over messesang som Eva også mestrer. 5

6 Afsked...Og pastoren dansede af Johannes Christoffersen for alteret ved sin sidste officielle gudstjeneste på Læsø. Der var såvel glæde, feststemning og vemod over søndagen, da Johannes takkede af den 14. juli, efter 26 år som sognepræst på Læsø. Det festlige tog start ved gudstjenesten i en fyldt Byrum Kirke. Her var fastboende, gæster samt Birgit & Johannes børn og børnebørn. Præludiet var Kirkekorets fremførelse af I østen stiger solen op i Niels W. Gade s arrangement. Som motet (efter prædiken) sang koret En sommersalme. S t r e n g e k o r e t sluttede gudstjenesten med Må din vej gå dig i møde. Organist Uffe Most og norske Bjørn Johannsen spillede på Pastoren danser af henholdsvis klaver og trompet I don t know how to love him. Johannes inviterede børnene op i koret, hvor de sammen dansede og sang Jesus du har tændt mit lys. Efter gudstjenesten blev menigheden budt på frokost i Kirkensgaard, og adskillige taler repræsenterede både det muntre og det vemodige. Det var en højtidelig og hjertelig afsked med en menighed, som Birgit og Johannes har været en del af i de sidste 26 år. Og så alligevel: I skrivende stund er det meningen af Johannes skal være afløserpræst de første 14 dage af september, så da må de tage turen fra Århus, hvor de nu siden den 17. august har bosat sig. 6

7 Siden sidst Menighedsråd En dejlig sommer er ved at afløses af efteråret, og aktivitetsniveauet er atter stigende. Opførelsen af graverhuset i Østerby går ind i sin afsluttende fase, og den store renovering af Byrum Kirke nærmer sig også, og der kan forhåbentlig bringes mere nyt i næste kirkeblad. Vue over afd. B på Byrum kirkegård Ø n s k e om mere grønt på Byrum kirkegård Som bekendt er Byrum kirkegård under omlægning. Vi skal have større gravsteder og bredere gange. Vi vil også prøve at efterkomme et ønske om plænebegravelser. Da der er et stigende antal kremeringer giver det plads til, at man kan lave lidt mere grønt og parkstemning, og derfor vil vi gerne fortælle lidt om planerne med afd. B bag Byrum kirke. På dette område er der blevet udarbejdet og godkendt en reguleringsplan. Det betyder i praksis at man ikke længere laver nybegravelser i dette område. Undtaget er dog de få der har en ægtefælle begravet her, komme ned ved siden af deres mand/ kone. Alle andre gravsteder løber fredningsperioden ud, og kan herefter ikke forlænges. Vi er allerede begyndt at grave gruset af i denne afdeling, og den bliver så udlagt i græs i små bidder efterhånden som gravstederne nedlægges. Nogle gravsteder med historisk / kulturhistorisk værdi bliver bevaret i området. Ad åre bliver hele området til en plæne med enkelte træer omkranset af en hæk. Der laves en fast sti langs kirken med trin ned på plænen. Plænen bliver så udlagt i både kiste- og urnegravsteder, hvor der lægges mindesten ned i græsset. Der må lægges enkelte blomsterbuketter og kranse som fjernes efter afblomstring. Vi glæder os rigtig meget til at kunne tilbyde denne form for begravelse, da der har været stor efterspørgsel efter dette på Vesterø kirkegård. Vi håber ikke at for mange bliver skuffede over ikke at kunne forlænge f.eks et familie gravsted, og håber på jeres forståelse. Evt spørgsmål kan stilles til graver Astrid Petersen på telefon Omtrent sådan vil afd. B ende 7

8 Det for børn Babysalmesang - for børn op til 2 år og deres voksne Børn elsker musik! Og så selvom de ikke selv kan synge endnu... Vi synger og leger med babyerne i deres tempo i det fantastiske kirkerum i ca. 40 min. Herefter går vi i kirkensgaard til hygge og snacks. Babysalmesang er onsdage kl i lige uger. Vi starter onsdag d. 4. september. Vel mødt, Grethe og Kasper Fredagsklubberne i Vesterø og Østerby - klub for børn fra 6 år og opefter Starter Fredag den 13. september kl Alle børn er velkommen i Fredagsklubben i Vesterø præstegård, Strandvejen 10 eller i Østerby Missionshus. Vi hygger os sammen med saft og kage, vi synger og leger. Vi fortæller bibelhistorie og laver kreative ting. Vi glæder os til at se dig! Englebixen - for de 2-5 årige i følgeskab med en danseglad voksen. Torsdage fra i ulige uger. Din kontaktperson i Fredagsklubben: Bodil Kessler (Vesterø) Lillian Haaber (Østerby) Vi holder intro i Byrum kirke: Torsdag d. 29. august Kom og vær med! Kærlig hilsen Grethe og Eva 8

9 Mest for voksne Sogneeftermiddage Tirsdag d. 8. oktober ca Sogneeftermiddag på Plejehjemmet Fortælling og høstsange v/sognepræst Eva Bernhagen og organist Kasper Køhl Jensen. Meinertz Strygekvintet Tirsdag den 3. september kl i Byrum Kirke med bl. a. Schubert musik på cello og violin. Et fornemt genhør med kunstnere fra Danmarks Radios Symfoniorkester som afslutning på en dag med royalt besøg Entre 100 kr. Alle er meget velkomne! Tirsdag d. 3. december kl ca Adventshygge på Plejehjemmet v/sognepræst Eva Bernhagen, der sikkert har en julefortælling med til os. I fællesskab vil vi forsøge at få adventsstemning frem ved at synge sange og salmer, der hører adventstiden til og med plads til ønsk en julesalme/ sang. Organist Kasper Køhl Jensen ledsager fællessangen. Som altid er kaffebordet veldækket og byder denne eftermiddag på hjemmebag med smag af jul. Alle fra hele øen er hjertelig velkommen. Bach og Beaujolais! Torsdag d. 17. oktober kl Byrum Kirke og Kirkensgaard Musikgudstjeneste i Byrum kirke med særligt fokus på Johann Sebastian Bach Lektor Jens Kjeldsen, (bl.a. forfatter til bogen Mellem Kosmos og Sjæl. Johann Sebastian Bach og barokmusikken) og Læsøs organist Kasper Køhl Jensen vil samarbejde om at delagtiggøre menigheden i et antal Bachkoraler. Efter gudstjenesten er der nachspiel med rødvin og ost i Kirkensgaard. Vel mødt til Bach og Beaujolais! 9

10 Mest for voksne Sogneaftner i Kirkensgaard Filmkræs Torsdag d. 24. oktober kl I Filmkræs mødes vi og ser film i gode rammer og med en god servering. Bagefter bliver der tid til diskussion og samtale om de spørgsmål, som filmen rejser. For mere info og tilmelding: Eva Bernhagen, eller Tlf Foredrag - Torsdag d. 21. november kl se Læsøposten for info Syng og Spil Dansk Syng og spil dansk i Byrum Kirke: Torsdag d. 31. oktober kl Alle kor, musikere, sangere på Læsø inviteres til at medvirke ved denne koncert, som vi holder for hinanden i det stemningsfyldte kirkerum. Mød op med dit band eller dit kor og istem fællessangen. Du kan også være med på en lytter. Opsang i kirkekoret Efter en lille ferie, starter kirkekoret op igen: torsdag d. 29. august kl i Byrum Kirke Vi vil meget gerne have flere deltagere, så skynd dig at komme med! Med organist Kasper Køhl Jensen som korleder øver vi et par timer på sange og salmer og vi får tit lejlighed til at vise, hvad vi kan ved gudstjenester og andre arrangementer i kirkeligt regi. I Læsø-Posten og på kirkens hjemmeside kan du orientere dig om, hvornår koret øver. Vil du vide mere, kan du kontakte: Helle Rans tlf eller Tove Hansen tlf Vel mødt til alle glade sanglærker! 10

11 Præsteindsættelse Konfirmation Eva Bernhagen efter sin ordination i Roskilde Domkirke d. 27. januar Festgudstjenester i alle øens kirker: Østerby kirke den 29. sep. kl Gudstjeneste med nadver, kirkekoret medvirker. Provst Ole Dybro indsætter Læsøs nye sognepræst, Eva Bernhagen. Byrum kirke den 29. sep. kl Ved denne gudstjeneste vil Grethe og englebixen stå for et indslag. Der er gående altergang. Vi byder på frokost i Kirkensgaard efter gudstjenesten. Konfirmanderne starter deres forberedelse: onsdag d. 4. september kl i Kirkensgaard. Vi skal høre om Jesus, læse i Bibelen, se film, cykle, snakke og lave stafet i kirken. Undervisningstidspunktet er rykket fra eftermiddag til formiddag, og vi er glade for, at skolen har været så samarbejdsvillig. Vesterø kirke kl Konfirmanderne medvirker, og vi synger rytmiske salmer. Der er gående altergang. Efter gudstjenesten byder vi på kaffe og lagkage. Vi håber, at rigtig mange læsøboere vil deltage i en af gudstjenesterne i løbet af dagen og derved få lejlighed til at hilse på deres nye præst. Læsø menighedsråd 11

12 Alternativ gudstjenester Høst for børn Søndag d. 13. oktober kl Høst for børn i Østerby kirke Bagefter er der auktion i Missionshuset, hvor der sælges ud af de medbragte grøntsager og frugter. Halloween for børn Fredag d. 1. november kl Halloweengys for børn i Byrum kirke og på biblioteket. Præsten fortæller en uhyggelig historie, imens mørket falder på. Herefter går vi i Kirkensgaard og får varm græskarsuppe. Bagefter går vi over på biblioteket til mere gys og uhygge. Advent for børn Søndag d. 1. december kl : Advent for børn i Byrum kirke. Vi mødes og følges med julemanden til kirken. Vi hænger stjerner på det store stjernetræ inde i kirken. Bagefter går vi i kirkensgaard og spiser risengrød. Musikgudstjenester Torsdag den 14.november kl Musikgudstjeneste i Vesterø kirke. Kom og tænd lys i mørket. Allehelgens dag i Østerby kl og i Byrum kl Dåbs og babysalmesangstræf Søndag d. 17. november kl : Dåbs- og babysalmesangstræf i Byrum kirke. Vi viser, hvad vi har lært til babysang, og præsten taler om dåb. Du må gerne medbringe din yndlingsbamse eller dukke. Efter gudstjenesten er der brunch i Kirkensgaard. 12

13 Ny medarbejder Ragnhild takker af Efter eget ønske er Ragnhild Christensen stoppet som rengøringsassistent d. 1. august. Det Ragnhild får overrakt sin afskedsgave af menighedsrådet er et arbejde med rengøring af sognehuset Kirkensgaard en gang om ugen og med pasning af haven omkring huset samt at gøre rent i Vesterø præstebolig efter vikarpræsterne. Læsø Menighedsråd siger Ragnhild en stor og hjertelig tak for den arbejdsindsats, hun har udført ved begge huse i de forløbne 4½ år. Ragnhild har været en meget engageret medarbejder, som med omhu og samvittighedsfuldhed har klaret opgaverne til punkt og prikke. Ragnhild Christensens efterfølger hedder Gitte Stidsborg Sørensen, der glæder sig rigtig meget til at komme i gang med de nye udfordringer og menighedsrådet hilser nu den nye medarbejder velkommen. BK Frivillige Der er stadig udvikling i det frivillige arbejde for kirken. Arrangementsudvalget har fået to nye medlemmer: Lisbeth Waaentz og Birgit Stoklund. Vi hilser dem hjertelig velkommen! Menighedsrådsmøder Torsdag d. 5. september kl Mandag d. 7. oktober kl Torsdag d. 7. november kl Torsdag d. 5. december kl

14 Kirkelig information Dåb Velkommen til menigheden ønskes følgende, som er døbt i: September - Oktober -November Johs. Christoffersen Marianne Dyhrberg Christensen Hanne Drejergaard Kjeldsen Byrum kirke: : Lukas Strøm Lundholm. Vesterø Kirke: : Nynne Sofie Thrysøe Ydegaard. Kirkelig velsignelse Tillykke ønskes følgende, som er kirkelig velsignet i: Døde Vesterø: : Charlotte Skærm & Henrik Lundgaard Thomsen. Vi har i maj, juni og juli 2013 måttet tage afsked med: : Orle Regner Olsen : Christian Søderstrøm Pedersen : Sasja Nielsen : Kaj Evan Johansen : Villy Peter Christensen : Erik Riis Sørensen Angående den forventede redegørelse for konsekvenserne af omlægningen af Byrum kirkegård, som i sidste kirkeblad blev lovet til dette kirkeblad, må vi beklage, at det først kan blive klar til næste kirkeblad. Menighedsrådet Læsø Kirkenyt udgives af Læsø Menighedsråd. Redaktion: Olav J. G. Larsen, Eva Bernhagen (ansvarshavende). Korte indlæg og meddelelser er meget velkomne til næste kirkeblad. De skal være redaktionen i hænde senest den 1. november

15 Kirkelig information Sognepræst Eva Bernhagen Holmelundsvej 6, Byrum, 9940 Læsø Tlf Ved sognepræstens ferie og fridage: Kontakt Vesterø præstegård, Strandvejen 10. Tlf Organist ved alle kirker Kasper Køhl Jensen Tlf Kirkesanger ved alle tre kirker Christina Christoffersen Tlf Menighedsrådsformand: Olav Juul Gaarn Larsen, Juelsmindevej 2, Byrum. Tlf Mail: Vesterø: Kirkegårdskontor, Præstevejen 37, Vesterø, 9940 Læsø, tlf Graver: Jens Ydegaard Tlf. se under kirkegårdskontor Fridag: mandag Kirkeværge: Karl-Dieter Kessler Holmbækvej 10, Vesterø Tlf Byrum: Kirkegårdskontor, Hovedgaden 50, Byrum, 9940 Læsø Tlf Graver: Astrid Petersen - træffes efter aftale. Se under kirkegårdskontor. Fridag: mandag Kirkeværge: Karsten Petersen Stoklundvejen 8, Byrum Tlf Østerby: Graver: Birgitte Melchiorsen Rønnevej 4 Østerby, 9940 Læsø Tlf ell Mail: Træffes efter aftale - Fridag: mandag. Kirkeværge: Andreas Haaber, Krogen 2, Østerby Tlf

16 Gudstjenester September Oktober November 2013 Byrum Østerby Vesterø Søndag Korsgaard Korsgaard Søndag Onsdag Bernhagen Konfirmandvelkomst Christoffersen Søndag Søndag Søndag Præsteindsættelse Søndag Søndag Torsdag Søndag Søndag Fredag Søndag Alle Helgens dag Søndag Torsdag Søndag Christoffersen Høstgudstjeneste, kor Dyhrberg Christensen Se omtale s Se omtale s Se omtale s N.N Kjeldsen Musikgudstjeneste Bernhagen Bernhagen Halloween for børn Bernhagen Høst for børn Kjeldsen Bernhagen Høstgudstjeneste, kor Bernhagen Bernhagen Bernhagen Bernhagen Dåbs-og babysangstræf Bernhagen Bernhagen Musikgudstjeneste Søndag Søndag s. i Advent Bernhagen Advent for børn Bernhagen Adventsgudstjeneste, kor N.N.

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

2007 september - oktober - november

2007 september - oktober - november Pedersborg Bromme KIRKEBLADET Årgang 48 nr. 3 2007 september - oktober - november Nu takker alle Gud med hjerte, mund og hænder, som overflødigt godt os uforskyldt tilsender, som os fra moders liv, og

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed!

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed! August - September - Oktober Nr. 53-2014 Egå Kirkeblad Kærlige Kommune om prof kærlighed! Sogneaften om Egå Kirkes altertavle Bliv minikonfirmand i Egå Kirke Egå Kirkeblad Kirkekontoret Egå Mosevej 7,

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Varde Kirkeblad 1 2013

Varde Kirkeblad 1 2013 Varde Kirkeblad 1 2013 Jul Om julemanden og alt hans væsen Vitaminer til parforholdet? Møder og meddelelser Gudstjenester Jan van Gossaert Kongernes tilbedelse Omkring 1510 Om julemanden og alt hans væsen

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen.

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. MARTS APRIL MAJ 2015 Nr. 118 Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. Vi har klare vidnesbyrd om engle i Biblen. Det fortælles, at efter Jesu fristelse i ørkenen kom Guds engle og sørgede for ham.

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne JUNI, JULI, AUGUST 2014 Summertime - and the living is easy Der kan være en særlig lethed over sommeren frem for årets andre

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Født på ny. naglerne i kroppen på korset. Vi vil vide, hvad vi har at regne med.

Født på ny. naglerne i kroppen på korset. Vi vil vide, hvad vi har at regne med. HØJDEVANGSKIRKEN, IRLANDSVEJ 45 maj-september 2015 Født på ny Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes? Spørgsmålet stilles i

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere