LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:"

Transkript

1 LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative gudstjenester Ny medarbejder Kirkelig information September - Oktober - November 2013

2 Tak 2 Vi er to meget taknemmelige mennesker, som gerne vil sige en stor og varm tak for 26 år på Læsø. Det er med blandede følelser, vi nu siger farvel ikke alene til mange spændende og givende arbejdsår på Læsø, men samtidig til alle, som vi i mange forskellige sammenhænge har delt sorger og glæder sammen med. Vi føler, at vi mister et rigt fællesskab med jer på øen, men vi glæder os samtidig til en pensionisttilværelse, hvor børn og børnebørn kommer lidt tættere på. Afskedshilsen efter 26 år som præstepar på Læsø Set i bakspejlet, er der noget, som ville have været grebet anderledes an, hvis vi havde haft de erfaringer, som vi har fået gennem årene. Men fortiden kan vi ikke ændre på. Ord, der er kommet ud af munden, kan ikke trækkes tilbage, og udførte handlinger kan ikke gøres om. Tak for overbærenhed. Det har altid været min bøn, at Gud ved Helligånden vil give mig visdom til at være trofast mod hans sandheds ord, så det læste og talte ord måtte blive til tro på, at Jesus er vejen og sandheden og livet. Derfor vil jeg, som præst, takke for al den støtte og opbakning jeg har mødt. Tak for trofasthed over for kirke og menighed. Uden menighed ingen kirke. I os selv er vi magtesløse. Derfor siger jeg Gud ske tak for sejren over vor synd og død, som Jesus på korset har vundet for os.. Adskillige gange har jeg stået overfor inskriptionen på Østerby altertavle hvor der ifølge 1. Kor. 15,55 står: Død, hvor er din sejr? Helvede, hvor er din brod? Når jeg, efter at have læst dette, så op, så så jeg Jesus som den opstandne sejrherre. Det er Jesus jeg har ønsket at pege på i min præstetjeneste vel vidende, at det er alene Gud, der ved Helligånden skaber troen i vore hjerter. Uanset hvordan tiderne skifter, er Guds ord det samme. Det er ikke Guds ord, der skal tilpasses den tid vi lever i, men os, der lever nu og her, der skal tilpasse os Guds ord, som en lygte for vor fod og et lys på vor sti. Tak for alt. Guds fred være med os alle.

3 Ny sognepræst Læsø s nye præstefamilie foran deres snart nye bolig på Holmelundsvej 6 DEN FØRSTE KVINDELIGE SOGNEPRÆST Der skrives kirkehistorie på Læsø, når Eva Bernhagen indsættes i øens 3 kirker den 29. september 2013, som Læsø s første kvindelige sognepræst. Vi præsenterer: Eva Bernhagen er 36 år. Født og opvokset på Københavns Vestegn, nærmere bestemt Taastrup. Eva er mor til Roland på 4 og Hugo på 2 år. Gift på 6. år med børnenes far, Simon Kyhn- Madsen, som blev Læsø s nye museumsinspektør pr. 1. april i år. Skønt jeg som 12-årig begyndte at synge i kor i Taastrup Nykirke, lå det ikke lige for med den senere præstegerning. Men oplevelser på rejser i lande med kristne mindretal, f. eks.. Indien, satte noget i gang. Indernes mere direkte tilgang til det kristne LIV blev for mig personligt - en modsætning til den kristendom m e d skyklapper på, som kendetegnede mig som overvejende kulturkristen dansker. Man kan sige, at mine oplevelser i Indien og i Natkirken fik taget skyklapperne af mig. Det klarede jeg ikke selv! Sagt på en anden måde: Mere end de teologiske studier, er det mødet med mennesker der har bevæget mig ind på den vej der har ført mig dertil, hvor jeg er nu: I præsteembede på Læsø! Siger Eva og fortsætter Mit første embede var som hjælpepræst i Køge i I 2009 flyttede vi til Randers, efter at jeg var ordineret i Roskilde Domkirke i Nu havde jeg præstekjolen, kunne stå på egne ben, og har de seneste 5 år været konstitueret sognepræst i såvel bysom landkirker. 3

4 Ny sognepræst 4 Men så fik Simon altså museumsinspektørjobbet på Læsø pr. 1. april i år, og så traf det sig så heldigt, at jeg kunne søge det ledige præsteembede. Det er svært at finde et sted hvor vi begge kunne få job, men det skete altså, konstaterer Eva glad. Og ja: Det skete! Eva blev valgt af et énstemmigt menighedsråd blandt 11 ansøgere. Det er ikke visioner vor nye præst mangler, og man kan sige lidt populært at visionerne spænder fra vugge til grav -Det jeg ønsker er, at lukke kirken op. Henvende mig bredt til Læsø s befolkning, siger Eva ivrigt og visionerne breder sig ud:-vi har jo babysalmesang fra 0 2 år. Englebixen fra 2 5 år. Fredagsklubber fra 6 12 år. Minikonfirmanderne forestiller jeg mig kan være for 3. og 4. klasserne, og konfirmationsforberedelsen sker i 7. klasse. Derudover forestiller jeg mig tilbud til 8. og 9. klasserne, f. eks. aftenklub. Det ligger mig på sinde, at inddrage børn og unge i forskellige aldre i selve gudstjenesten og i andre kirkelige sammenhænge, siger Eva, som må trække vejret mens den gloende kuglepen skiftes ud med en køligere! Og så håber jeg på et udvidet samarbejde med de præster der vikarierer for mig i mine friuger. Bl. a. med henblik på dette, forestiller jeg mig konfirmationsforberedelsen ændret fra mandag til onsdag, da mine afløsere jo træder i funktion om tirsdagen, siger Eva som også vil sætte ind med tilbud til voksne. Jeg vil så gerne vise folk, at Gud, kirken og kristendommen vil dem noget For det har jeg mærket i mit eget liv. Og gerne i dialogform. Forstået på den måde, at vi kan samtale om det grundlæggende kristendomssyn, hvor vi ikke nødvendigvis er enige. Vi kan gerne diskutere Gud som modsætningernes Gud: Dels som stor og almægtig, men også det faktum, at Han kunne være lille og stige på korset for vor frelses skyld. Og Eva fortsætter: Her kan den nye præstefamilie vist hurtigt finde sig til rette.

5 Ny sognepræst Jeg forestiller mig samtalemøder, hvor folk byder ind med den kristendom DE står i. Med andre ord: Få kristendommen fra hovedet ned i hjertet, siger Eva som nu er talt varm Det bruser op med spiritualitet, hvor pilgrimsvandringer kan blive en del af næste forår Hvad med natkirke? Måske filmaftener med efterfølgende samtale derudfra. Studiekredse om forskellige emner, sangaftener, foredrag o. s. v. Ja, og så er der lige musikken, som også fylder rigtig meget i mit liv. Lige fra lysten til at synge i kor til at messe ved gudstjenesten. Ordet (med stort) er naturligvis det væsentlige i kristendommen, men musikken kan altså virke på et andet plan. Ja, musikken kan åbne teksterne og hjerterne, som den også gør det i salmerne, så det fremmer oplevelsen af det kristne fællesskab jeg skal være i, siger Eva som - eftertænksomt kommer ind på det sjælesørgeriske element i præsteembedet. Det er vigtigt for mig, at understrege præstens tavshedspligt! Og jeg ser det som min naturlige opgave, at stå til rådighed for personlige samtaler udfra de bølgedale vi som mennesker kan befinde os i, siger Eva og vender tilbage til højmessen, som hun betegner som kirkens puls. Jeg er bestemt ikke en omstyrter af traditionerne, men vil gerne forene det gamle med det nye. Vi har det jo allerede i babysalmesang m.m., men der kan også tænkes andre eksperimenterende gudstjenester med direkte deltagelse af frivillige. Det kan være yderst befordrende for formidlingen af det kristne budskab, slutter Eva Bernhagen, som udstråler en iver og en glæde ved udsigten til at komme i gang. Og vi andre kan så se frem til Eva s indsættelse den 29. september, hvor vi måske kan fryde os over messesang som Eva også mestrer. 5

6 Afsked...Og pastoren dansede af Johannes Christoffersen for alteret ved sin sidste officielle gudstjeneste på Læsø. Der var såvel glæde, feststemning og vemod over søndagen, da Johannes takkede af den 14. juli, efter 26 år som sognepræst på Læsø. Det festlige tog start ved gudstjenesten i en fyldt Byrum Kirke. Her var fastboende, gæster samt Birgit & Johannes børn og børnebørn. Præludiet var Kirkekorets fremførelse af I østen stiger solen op i Niels W. Gade s arrangement. Som motet (efter prædiken) sang koret En sommersalme. S t r e n g e k o r e t sluttede gudstjenesten med Må din vej gå dig i møde. Organist Uffe Most og norske Bjørn Johannsen spillede på Pastoren danser af henholdsvis klaver og trompet I don t know how to love him. Johannes inviterede børnene op i koret, hvor de sammen dansede og sang Jesus du har tændt mit lys. Efter gudstjenesten blev menigheden budt på frokost i Kirkensgaard, og adskillige taler repræsenterede både det muntre og det vemodige. Det var en højtidelig og hjertelig afsked med en menighed, som Birgit og Johannes har været en del af i de sidste 26 år. Og så alligevel: I skrivende stund er det meningen af Johannes skal være afløserpræst de første 14 dage af september, så da må de tage turen fra Århus, hvor de nu siden den 17. august har bosat sig. 6

7 Siden sidst Menighedsråd En dejlig sommer er ved at afløses af efteråret, og aktivitetsniveauet er atter stigende. Opførelsen af graverhuset i Østerby går ind i sin afsluttende fase, og den store renovering af Byrum Kirke nærmer sig også, og der kan forhåbentlig bringes mere nyt i næste kirkeblad. Vue over afd. B på Byrum kirkegård Ø n s k e om mere grønt på Byrum kirkegård Som bekendt er Byrum kirkegård under omlægning. Vi skal have større gravsteder og bredere gange. Vi vil også prøve at efterkomme et ønske om plænebegravelser. Da der er et stigende antal kremeringer giver det plads til, at man kan lave lidt mere grønt og parkstemning, og derfor vil vi gerne fortælle lidt om planerne med afd. B bag Byrum kirke. På dette område er der blevet udarbejdet og godkendt en reguleringsplan. Det betyder i praksis at man ikke længere laver nybegravelser i dette område. Undtaget er dog de få der har en ægtefælle begravet her, komme ned ved siden af deres mand/ kone. Alle andre gravsteder løber fredningsperioden ud, og kan herefter ikke forlænges. Vi er allerede begyndt at grave gruset af i denne afdeling, og den bliver så udlagt i græs i små bidder efterhånden som gravstederne nedlægges. Nogle gravsteder med historisk / kulturhistorisk værdi bliver bevaret i området. Ad åre bliver hele området til en plæne med enkelte træer omkranset af en hæk. Der laves en fast sti langs kirken med trin ned på plænen. Plænen bliver så udlagt i både kiste- og urnegravsteder, hvor der lægges mindesten ned i græsset. Der må lægges enkelte blomsterbuketter og kranse som fjernes efter afblomstring. Vi glæder os rigtig meget til at kunne tilbyde denne form for begravelse, da der har været stor efterspørgsel efter dette på Vesterø kirkegård. Vi håber ikke at for mange bliver skuffede over ikke at kunne forlænge f.eks et familie gravsted, og håber på jeres forståelse. Evt spørgsmål kan stilles til graver Astrid Petersen på telefon Omtrent sådan vil afd. B ende 7

8 Det for børn Babysalmesang - for børn op til 2 år og deres voksne Børn elsker musik! Og så selvom de ikke selv kan synge endnu... Vi synger og leger med babyerne i deres tempo i det fantastiske kirkerum i ca. 40 min. Herefter går vi i kirkensgaard til hygge og snacks. Babysalmesang er onsdage kl i lige uger. Vi starter onsdag d. 4. september. Vel mødt, Grethe og Kasper Fredagsklubberne i Vesterø og Østerby - klub for børn fra 6 år og opefter Starter Fredag den 13. september kl Alle børn er velkommen i Fredagsklubben i Vesterø præstegård, Strandvejen 10 eller i Østerby Missionshus. Vi hygger os sammen med saft og kage, vi synger og leger. Vi fortæller bibelhistorie og laver kreative ting. Vi glæder os til at se dig! Englebixen - for de 2-5 årige i følgeskab med en danseglad voksen. Torsdage fra i ulige uger. Din kontaktperson i Fredagsklubben: Bodil Kessler (Vesterø) Lillian Haaber (Østerby) Vi holder intro i Byrum kirke: Torsdag d. 29. august Kom og vær med! Kærlig hilsen Grethe og Eva 8

9 Mest for voksne Sogneeftermiddage Tirsdag d. 8. oktober ca Sogneeftermiddag på Plejehjemmet Fortælling og høstsange v/sognepræst Eva Bernhagen og organist Kasper Køhl Jensen. Meinertz Strygekvintet Tirsdag den 3. september kl i Byrum Kirke med bl. a. Schubert musik på cello og violin. Et fornemt genhør med kunstnere fra Danmarks Radios Symfoniorkester som afslutning på en dag med royalt besøg Entre 100 kr. Alle er meget velkomne! Tirsdag d. 3. december kl ca Adventshygge på Plejehjemmet v/sognepræst Eva Bernhagen, der sikkert har en julefortælling med til os. I fællesskab vil vi forsøge at få adventsstemning frem ved at synge sange og salmer, der hører adventstiden til og med plads til ønsk en julesalme/ sang. Organist Kasper Køhl Jensen ledsager fællessangen. Som altid er kaffebordet veldækket og byder denne eftermiddag på hjemmebag med smag af jul. Alle fra hele øen er hjertelig velkommen. Bach og Beaujolais! Torsdag d. 17. oktober kl Byrum Kirke og Kirkensgaard Musikgudstjeneste i Byrum kirke med særligt fokus på Johann Sebastian Bach Lektor Jens Kjeldsen, (bl.a. forfatter til bogen Mellem Kosmos og Sjæl. Johann Sebastian Bach og barokmusikken) og Læsøs organist Kasper Køhl Jensen vil samarbejde om at delagtiggøre menigheden i et antal Bachkoraler. Efter gudstjenesten er der nachspiel med rødvin og ost i Kirkensgaard. Vel mødt til Bach og Beaujolais! 9

10 Mest for voksne Sogneaftner i Kirkensgaard Filmkræs Torsdag d. 24. oktober kl I Filmkræs mødes vi og ser film i gode rammer og med en god servering. Bagefter bliver der tid til diskussion og samtale om de spørgsmål, som filmen rejser. For mere info og tilmelding: Eva Bernhagen, eller Tlf Foredrag - Torsdag d. 21. november kl se Læsøposten for info Syng og Spil Dansk Syng og spil dansk i Byrum Kirke: Torsdag d. 31. oktober kl Alle kor, musikere, sangere på Læsø inviteres til at medvirke ved denne koncert, som vi holder for hinanden i det stemningsfyldte kirkerum. Mød op med dit band eller dit kor og istem fællessangen. Du kan også være med på en lytter. Opsang i kirkekoret Efter en lille ferie, starter kirkekoret op igen: torsdag d. 29. august kl i Byrum Kirke Vi vil meget gerne have flere deltagere, så skynd dig at komme med! Med organist Kasper Køhl Jensen som korleder øver vi et par timer på sange og salmer og vi får tit lejlighed til at vise, hvad vi kan ved gudstjenester og andre arrangementer i kirkeligt regi. I Læsø-Posten og på kirkens hjemmeside kan du orientere dig om, hvornår koret øver. Vil du vide mere, kan du kontakte: Helle Rans tlf eller Tove Hansen tlf Vel mødt til alle glade sanglærker! 10

11 Præsteindsættelse Konfirmation Eva Bernhagen efter sin ordination i Roskilde Domkirke d. 27. januar Festgudstjenester i alle øens kirker: Østerby kirke den 29. sep. kl Gudstjeneste med nadver, kirkekoret medvirker. Provst Ole Dybro indsætter Læsøs nye sognepræst, Eva Bernhagen. Byrum kirke den 29. sep. kl Ved denne gudstjeneste vil Grethe og englebixen stå for et indslag. Der er gående altergang. Vi byder på frokost i Kirkensgaard efter gudstjenesten. Konfirmanderne starter deres forberedelse: onsdag d. 4. september kl i Kirkensgaard. Vi skal høre om Jesus, læse i Bibelen, se film, cykle, snakke og lave stafet i kirken. Undervisningstidspunktet er rykket fra eftermiddag til formiddag, og vi er glade for, at skolen har været så samarbejdsvillig. Vesterø kirke kl Konfirmanderne medvirker, og vi synger rytmiske salmer. Der er gående altergang. Efter gudstjenesten byder vi på kaffe og lagkage. Vi håber, at rigtig mange læsøboere vil deltage i en af gudstjenesterne i løbet af dagen og derved få lejlighed til at hilse på deres nye præst. Læsø menighedsråd 11

12 Alternativ gudstjenester Høst for børn Søndag d. 13. oktober kl Høst for børn i Østerby kirke Bagefter er der auktion i Missionshuset, hvor der sælges ud af de medbragte grøntsager og frugter. Halloween for børn Fredag d. 1. november kl Halloweengys for børn i Byrum kirke og på biblioteket. Præsten fortæller en uhyggelig historie, imens mørket falder på. Herefter går vi i Kirkensgaard og får varm græskarsuppe. Bagefter går vi over på biblioteket til mere gys og uhygge. Advent for børn Søndag d. 1. december kl : Advent for børn i Byrum kirke. Vi mødes og følges med julemanden til kirken. Vi hænger stjerner på det store stjernetræ inde i kirken. Bagefter går vi i kirkensgaard og spiser risengrød. Musikgudstjenester Torsdag den 14.november kl Musikgudstjeneste i Vesterø kirke. Kom og tænd lys i mørket. Allehelgens dag i Østerby kl og i Byrum kl Dåbs og babysalmesangstræf Søndag d. 17. november kl : Dåbs- og babysalmesangstræf i Byrum kirke. Vi viser, hvad vi har lært til babysang, og præsten taler om dåb. Du må gerne medbringe din yndlingsbamse eller dukke. Efter gudstjenesten er der brunch i Kirkensgaard. 12

13 Ny medarbejder Ragnhild takker af Efter eget ønske er Ragnhild Christensen stoppet som rengøringsassistent d. 1. august. Det Ragnhild får overrakt sin afskedsgave af menighedsrådet er et arbejde med rengøring af sognehuset Kirkensgaard en gang om ugen og med pasning af haven omkring huset samt at gøre rent i Vesterø præstebolig efter vikarpræsterne. Læsø Menighedsråd siger Ragnhild en stor og hjertelig tak for den arbejdsindsats, hun har udført ved begge huse i de forløbne 4½ år. Ragnhild har været en meget engageret medarbejder, som med omhu og samvittighedsfuldhed har klaret opgaverne til punkt og prikke. Ragnhild Christensens efterfølger hedder Gitte Stidsborg Sørensen, der glæder sig rigtig meget til at komme i gang med de nye udfordringer og menighedsrådet hilser nu den nye medarbejder velkommen. BK Frivillige Der er stadig udvikling i det frivillige arbejde for kirken. Arrangementsudvalget har fået to nye medlemmer: Lisbeth Waaentz og Birgit Stoklund. Vi hilser dem hjertelig velkommen! Menighedsrådsmøder Torsdag d. 5. september kl Mandag d. 7. oktober kl Torsdag d. 7. november kl Torsdag d. 5. december kl

14 Kirkelig information Dåb Velkommen til menigheden ønskes følgende, som er døbt i: September - Oktober -November Johs. Christoffersen Marianne Dyhrberg Christensen Hanne Drejergaard Kjeldsen Byrum kirke: : Lukas Strøm Lundholm. Vesterø Kirke: : Nynne Sofie Thrysøe Ydegaard. Kirkelig velsignelse Tillykke ønskes følgende, som er kirkelig velsignet i: Døde Vesterø: : Charlotte Skærm & Henrik Lundgaard Thomsen. Vi har i maj, juni og juli 2013 måttet tage afsked med: : Orle Regner Olsen : Christian Søderstrøm Pedersen : Sasja Nielsen : Kaj Evan Johansen : Villy Peter Christensen : Erik Riis Sørensen Angående den forventede redegørelse for konsekvenserne af omlægningen af Byrum kirkegård, som i sidste kirkeblad blev lovet til dette kirkeblad, må vi beklage, at det først kan blive klar til næste kirkeblad. Menighedsrådet Læsø Kirkenyt udgives af Læsø Menighedsråd. Redaktion: Olav J. G. Larsen, Eva Bernhagen (ansvarshavende). Korte indlæg og meddelelser er meget velkomne til næste kirkeblad. De skal være redaktionen i hænde senest den 1. november

15 Kirkelig information Sognepræst Eva Bernhagen Holmelundsvej 6, Byrum, 9940 Læsø Tlf Ved sognepræstens ferie og fridage: Kontakt Vesterø præstegård, Strandvejen 10. Tlf Organist ved alle kirker Kasper Køhl Jensen Tlf Kirkesanger ved alle tre kirker Christina Christoffersen Tlf Menighedsrådsformand: Olav Juul Gaarn Larsen, Juelsmindevej 2, Byrum. Tlf Mail: Vesterø: Kirkegårdskontor, Præstevejen 37, Vesterø, 9940 Læsø, tlf Graver: Jens Ydegaard Tlf. se under kirkegårdskontor Fridag: mandag Kirkeværge: Karl-Dieter Kessler Holmbækvej 10, Vesterø Tlf Byrum: Kirkegårdskontor, Hovedgaden 50, Byrum, 9940 Læsø Tlf Graver: Astrid Petersen - træffes efter aftale. Se under kirkegårdskontor. Fridag: mandag Kirkeværge: Karsten Petersen Stoklundvejen 8, Byrum Tlf Østerby: Graver: Birgitte Melchiorsen Rønnevej 4 Østerby, 9940 Læsø Tlf ell Mail: Træffes efter aftale - Fridag: mandag. Kirkeværge: Andreas Haaber, Krogen 2, Østerby Tlf

16 Gudstjenester September Oktober November 2013 Byrum Østerby Vesterø Søndag Korsgaard Korsgaard Søndag Onsdag Bernhagen Konfirmandvelkomst Christoffersen Søndag Søndag Søndag Præsteindsættelse Søndag Søndag Torsdag Søndag Søndag Fredag Søndag Alle Helgens dag Søndag Torsdag Søndag Christoffersen Høstgudstjeneste, kor Dyhrberg Christensen Se omtale s Se omtale s Se omtale s N.N Kjeldsen Musikgudstjeneste Bernhagen Bernhagen Halloween for børn Bernhagen Høst for børn Kjeldsen Bernhagen Høstgudstjeneste, kor Bernhagen Bernhagen Bernhagen Bernhagen Dåbs-og babysangstræf Bernhagen Bernhagen Musikgudstjeneste Søndag Søndag s. i Advent Bernhagen Advent for børn Bernhagen Adventsgudstjeneste, kor N.N.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 1 I dette nummer: Præstens input Nyt fra menighedsrådet Danske kirkedage Byrum kirkegård Det sker Kirkelig information Marts

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

IKAST august KIRKE 2010

IKAST august KIRKE 2010 IKAST KIRKE a u g u s t 2 0 1 0 v e d d u a t : K a l e n d e r Ved du? at man tidligere brugte Mikkelsdag d. 29.9. som markering og fejring af høsten. I dag har folkekirken ikke en officiel helligdag,

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2013 27146_Kirkeblad_AS-KLAK-JUELSMINDE_juni 1 2013.indd 15-05-2013, 11:45 Nyt fra menighedsrådet Juelsminde præstebolig bliver til Kirkebakkehuset

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Kan du mon kende kirketårnet?

Kan du mon kende kirketårnet? KIRKE Kan du mon kende kirketårnet? Måske har du lagt mærke til, at kirketårnet på Frederiksholm Kirke henover foråret har skiftet udseende. Du har måske også lagt mærke til byggerodet, containerne, kranerne,

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 4. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 4. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 4 I dette nummer: Præsteindsættelse i tre sogne: Med solhilsen, hjertebønner og rytmiske salmer Fotoglimt fra d. 29/9 Hvad sagde

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge

Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge GUDSTJENESTER August Egense Øster Skerninge 02. august 9. s. e. trinitatis 11.30 Ida Fonsbøl 09. august 10. s. e. trinitatis 10.00 Bojsen-Møller Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge 16. august 11. s. e.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Nr. 3 2011 Aug. nov. 71. årgang

Nr. 3 2011 Aug. nov. 71. årgang Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 3 2011 Aug. nov. 71. årgang Sommeren går på hæld Sommeren går lige så stille på hæld. Sommervejret har været som det plejer. Ustadigt. Det har budt på regn

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

september, oktober og november 2015

september, oktober og november 2015 september, oktober og november 2015 Solvang Kirke Remisevej 10-12 2300 København S www.solvangkirke.dk Sognekontoret Kordegne Bodil Rasmussen og Gerd Lottenburger Viktor åbent man. tirs. ons. og fre. 9-13

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen KIRKE Søndag d. 6. september kl. 11-15 SEPTEMBERFEST Igen i år rykker kirken udendørs og inviterer til et brag af en Septemberfest for hele familien. Vi starter med en børnevenlig gudstjeneste, hvor kirkens

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere