LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:"

Transkript

1 LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative gudstjenester Ny medarbejder Kirkelig information September - Oktober - November 2013

2 Tak 2 Vi er to meget taknemmelige mennesker, som gerne vil sige en stor og varm tak for 26 år på Læsø. Det er med blandede følelser, vi nu siger farvel ikke alene til mange spændende og givende arbejdsår på Læsø, men samtidig til alle, som vi i mange forskellige sammenhænge har delt sorger og glæder sammen med. Vi føler, at vi mister et rigt fællesskab med jer på øen, men vi glæder os samtidig til en pensionisttilværelse, hvor børn og børnebørn kommer lidt tættere på. Afskedshilsen efter 26 år som præstepar på Læsø Set i bakspejlet, er der noget, som ville have været grebet anderledes an, hvis vi havde haft de erfaringer, som vi har fået gennem årene. Men fortiden kan vi ikke ændre på. Ord, der er kommet ud af munden, kan ikke trækkes tilbage, og udførte handlinger kan ikke gøres om. Tak for overbærenhed. Det har altid været min bøn, at Gud ved Helligånden vil give mig visdom til at være trofast mod hans sandheds ord, så det læste og talte ord måtte blive til tro på, at Jesus er vejen og sandheden og livet. Derfor vil jeg, som præst, takke for al den støtte og opbakning jeg har mødt. Tak for trofasthed over for kirke og menighed. Uden menighed ingen kirke. I os selv er vi magtesløse. Derfor siger jeg Gud ske tak for sejren over vor synd og død, som Jesus på korset har vundet for os.. Adskillige gange har jeg stået overfor inskriptionen på Østerby altertavle hvor der ifølge 1. Kor. 15,55 står: Død, hvor er din sejr? Helvede, hvor er din brod? Når jeg, efter at have læst dette, så op, så så jeg Jesus som den opstandne sejrherre. Det er Jesus jeg har ønsket at pege på i min præstetjeneste vel vidende, at det er alene Gud, der ved Helligånden skaber troen i vore hjerter. Uanset hvordan tiderne skifter, er Guds ord det samme. Det er ikke Guds ord, der skal tilpasses den tid vi lever i, men os, der lever nu og her, der skal tilpasse os Guds ord, som en lygte for vor fod og et lys på vor sti. Tak for alt. Guds fred være med os alle.

3 Ny sognepræst Læsø s nye præstefamilie foran deres snart nye bolig på Holmelundsvej 6 DEN FØRSTE KVINDELIGE SOGNEPRÆST Der skrives kirkehistorie på Læsø, når Eva Bernhagen indsættes i øens 3 kirker den 29. september 2013, som Læsø s første kvindelige sognepræst. Vi præsenterer: Eva Bernhagen er 36 år. Født og opvokset på Københavns Vestegn, nærmere bestemt Taastrup. Eva er mor til Roland på 4 og Hugo på 2 år. Gift på 6. år med børnenes far, Simon Kyhn- Madsen, som blev Læsø s nye museumsinspektør pr. 1. april i år. Skønt jeg som 12-årig begyndte at synge i kor i Taastrup Nykirke, lå det ikke lige for med den senere præstegerning. Men oplevelser på rejser i lande med kristne mindretal, f. eks.. Indien, satte noget i gang. Indernes mere direkte tilgang til det kristne LIV blev for mig personligt - en modsætning til den kristendom m e d skyklapper på, som kendetegnede mig som overvejende kulturkristen dansker. Man kan sige, at mine oplevelser i Indien og i Natkirken fik taget skyklapperne af mig. Det klarede jeg ikke selv! Sagt på en anden måde: Mere end de teologiske studier, er det mødet med mennesker der har bevæget mig ind på den vej der har ført mig dertil, hvor jeg er nu: I præsteembede på Læsø! Siger Eva og fortsætter Mit første embede var som hjælpepræst i Køge i I 2009 flyttede vi til Randers, efter at jeg var ordineret i Roskilde Domkirke i Nu havde jeg præstekjolen, kunne stå på egne ben, og har de seneste 5 år været konstitueret sognepræst i såvel bysom landkirker. 3

4 Ny sognepræst 4 Men så fik Simon altså museumsinspektørjobbet på Læsø pr. 1. april i år, og så traf det sig så heldigt, at jeg kunne søge det ledige præsteembede. Det er svært at finde et sted hvor vi begge kunne få job, men det skete altså, konstaterer Eva glad. Og ja: Det skete! Eva blev valgt af et énstemmigt menighedsråd blandt 11 ansøgere. Det er ikke visioner vor nye præst mangler, og man kan sige lidt populært at visionerne spænder fra vugge til grav -Det jeg ønsker er, at lukke kirken op. Henvende mig bredt til Læsø s befolkning, siger Eva ivrigt og visionerne breder sig ud:-vi har jo babysalmesang fra 0 2 år. Englebixen fra 2 5 år. Fredagsklubber fra 6 12 år. Minikonfirmanderne forestiller jeg mig kan være for 3. og 4. klasserne, og konfirmationsforberedelsen sker i 7. klasse. Derudover forestiller jeg mig tilbud til 8. og 9. klasserne, f. eks. aftenklub. Det ligger mig på sinde, at inddrage børn og unge i forskellige aldre i selve gudstjenesten og i andre kirkelige sammenhænge, siger Eva, som må trække vejret mens den gloende kuglepen skiftes ud med en køligere! Og så håber jeg på et udvidet samarbejde med de præster der vikarierer for mig i mine friuger. Bl. a. med henblik på dette, forestiller jeg mig konfirmationsforberedelsen ændret fra mandag til onsdag, da mine afløsere jo træder i funktion om tirsdagen, siger Eva som også vil sætte ind med tilbud til voksne. Jeg vil så gerne vise folk, at Gud, kirken og kristendommen vil dem noget For det har jeg mærket i mit eget liv. Og gerne i dialogform. Forstået på den måde, at vi kan samtale om det grundlæggende kristendomssyn, hvor vi ikke nødvendigvis er enige. Vi kan gerne diskutere Gud som modsætningernes Gud: Dels som stor og almægtig, men også det faktum, at Han kunne være lille og stige på korset for vor frelses skyld. Og Eva fortsætter: Her kan den nye præstefamilie vist hurtigt finde sig til rette.

5 Ny sognepræst Jeg forestiller mig samtalemøder, hvor folk byder ind med den kristendom DE står i. Med andre ord: Få kristendommen fra hovedet ned i hjertet, siger Eva som nu er talt varm Det bruser op med spiritualitet, hvor pilgrimsvandringer kan blive en del af næste forår Hvad med natkirke? Måske filmaftener med efterfølgende samtale derudfra. Studiekredse om forskellige emner, sangaftener, foredrag o. s. v. Ja, og så er der lige musikken, som også fylder rigtig meget i mit liv. Lige fra lysten til at synge i kor til at messe ved gudstjenesten. Ordet (med stort) er naturligvis det væsentlige i kristendommen, men musikken kan altså virke på et andet plan. Ja, musikken kan åbne teksterne og hjerterne, som den også gør det i salmerne, så det fremmer oplevelsen af det kristne fællesskab jeg skal være i, siger Eva som - eftertænksomt kommer ind på det sjælesørgeriske element i præsteembedet. Det er vigtigt for mig, at understrege præstens tavshedspligt! Og jeg ser det som min naturlige opgave, at stå til rådighed for personlige samtaler udfra de bølgedale vi som mennesker kan befinde os i, siger Eva og vender tilbage til højmessen, som hun betegner som kirkens puls. Jeg er bestemt ikke en omstyrter af traditionerne, men vil gerne forene det gamle med det nye. Vi har det jo allerede i babysalmesang m.m., men der kan også tænkes andre eksperimenterende gudstjenester med direkte deltagelse af frivillige. Det kan være yderst befordrende for formidlingen af det kristne budskab, slutter Eva Bernhagen, som udstråler en iver og en glæde ved udsigten til at komme i gang. Og vi andre kan så se frem til Eva s indsættelse den 29. september, hvor vi måske kan fryde os over messesang som Eva også mestrer. 5

6 Afsked...Og pastoren dansede af Johannes Christoffersen for alteret ved sin sidste officielle gudstjeneste på Læsø. Der var såvel glæde, feststemning og vemod over søndagen, da Johannes takkede af den 14. juli, efter 26 år som sognepræst på Læsø. Det festlige tog start ved gudstjenesten i en fyldt Byrum Kirke. Her var fastboende, gæster samt Birgit & Johannes børn og børnebørn. Præludiet var Kirkekorets fremførelse af I østen stiger solen op i Niels W. Gade s arrangement. Som motet (efter prædiken) sang koret En sommersalme. S t r e n g e k o r e t sluttede gudstjenesten med Må din vej gå dig i møde. Organist Uffe Most og norske Bjørn Johannsen spillede på Pastoren danser af henholdsvis klaver og trompet I don t know how to love him. Johannes inviterede børnene op i koret, hvor de sammen dansede og sang Jesus du har tændt mit lys. Efter gudstjenesten blev menigheden budt på frokost i Kirkensgaard, og adskillige taler repræsenterede både det muntre og det vemodige. Det var en højtidelig og hjertelig afsked med en menighed, som Birgit og Johannes har været en del af i de sidste 26 år. Og så alligevel: I skrivende stund er det meningen af Johannes skal være afløserpræst de første 14 dage af september, så da må de tage turen fra Århus, hvor de nu siden den 17. august har bosat sig. 6

7 Siden sidst Menighedsråd En dejlig sommer er ved at afløses af efteråret, og aktivitetsniveauet er atter stigende. Opførelsen af graverhuset i Østerby går ind i sin afsluttende fase, og den store renovering af Byrum Kirke nærmer sig også, og der kan forhåbentlig bringes mere nyt i næste kirkeblad. Vue over afd. B på Byrum kirkegård Ø n s k e om mere grønt på Byrum kirkegård Som bekendt er Byrum kirkegård under omlægning. Vi skal have større gravsteder og bredere gange. Vi vil også prøve at efterkomme et ønske om plænebegravelser. Da der er et stigende antal kremeringer giver det plads til, at man kan lave lidt mere grønt og parkstemning, og derfor vil vi gerne fortælle lidt om planerne med afd. B bag Byrum kirke. På dette område er der blevet udarbejdet og godkendt en reguleringsplan. Det betyder i praksis at man ikke længere laver nybegravelser i dette område. Undtaget er dog de få der har en ægtefælle begravet her, komme ned ved siden af deres mand/ kone. Alle andre gravsteder løber fredningsperioden ud, og kan herefter ikke forlænges. Vi er allerede begyndt at grave gruset af i denne afdeling, og den bliver så udlagt i græs i små bidder efterhånden som gravstederne nedlægges. Nogle gravsteder med historisk / kulturhistorisk værdi bliver bevaret i området. Ad åre bliver hele området til en plæne med enkelte træer omkranset af en hæk. Der laves en fast sti langs kirken med trin ned på plænen. Plænen bliver så udlagt i både kiste- og urnegravsteder, hvor der lægges mindesten ned i græsset. Der må lægges enkelte blomsterbuketter og kranse som fjernes efter afblomstring. Vi glæder os rigtig meget til at kunne tilbyde denne form for begravelse, da der har været stor efterspørgsel efter dette på Vesterø kirkegård. Vi håber ikke at for mange bliver skuffede over ikke at kunne forlænge f.eks et familie gravsted, og håber på jeres forståelse. Evt spørgsmål kan stilles til graver Astrid Petersen på telefon Omtrent sådan vil afd. B ende 7

8 Det for børn Babysalmesang - for børn op til 2 år og deres voksne Børn elsker musik! Og så selvom de ikke selv kan synge endnu... Vi synger og leger med babyerne i deres tempo i det fantastiske kirkerum i ca. 40 min. Herefter går vi i kirkensgaard til hygge og snacks. Babysalmesang er onsdage kl i lige uger. Vi starter onsdag d. 4. september. Vel mødt, Grethe og Kasper Fredagsklubberne i Vesterø og Østerby - klub for børn fra 6 år og opefter Starter Fredag den 13. september kl Alle børn er velkommen i Fredagsklubben i Vesterø præstegård, Strandvejen 10 eller i Østerby Missionshus. Vi hygger os sammen med saft og kage, vi synger og leger. Vi fortæller bibelhistorie og laver kreative ting. Vi glæder os til at se dig! Englebixen - for de 2-5 årige i følgeskab med en danseglad voksen. Torsdage fra i ulige uger. Din kontaktperson i Fredagsklubben: Bodil Kessler (Vesterø) Lillian Haaber (Østerby) Vi holder intro i Byrum kirke: Torsdag d. 29. august Kom og vær med! Kærlig hilsen Grethe og Eva 8

9 Mest for voksne Sogneeftermiddage Tirsdag d. 8. oktober ca Sogneeftermiddag på Plejehjemmet Fortælling og høstsange v/sognepræst Eva Bernhagen og organist Kasper Køhl Jensen. Meinertz Strygekvintet Tirsdag den 3. september kl i Byrum Kirke med bl. a. Schubert musik på cello og violin. Et fornemt genhør med kunstnere fra Danmarks Radios Symfoniorkester som afslutning på en dag med royalt besøg Entre 100 kr. Alle er meget velkomne! Tirsdag d. 3. december kl ca Adventshygge på Plejehjemmet v/sognepræst Eva Bernhagen, der sikkert har en julefortælling med til os. I fællesskab vil vi forsøge at få adventsstemning frem ved at synge sange og salmer, der hører adventstiden til og med plads til ønsk en julesalme/ sang. Organist Kasper Køhl Jensen ledsager fællessangen. Som altid er kaffebordet veldækket og byder denne eftermiddag på hjemmebag med smag af jul. Alle fra hele øen er hjertelig velkommen. Bach og Beaujolais! Torsdag d. 17. oktober kl Byrum Kirke og Kirkensgaard Musikgudstjeneste i Byrum kirke med særligt fokus på Johann Sebastian Bach Lektor Jens Kjeldsen, (bl.a. forfatter til bogen Mellem Kosmos og Sjæl. Johann Sebastian Bach og barokmusikken) og Læsøs organist Kasper Køhl Jensen vil samarbejde om at delagtiggøre menigheden i et antal Bachkoraler. Efter gudstjenesten er der nachspiel med rødvin og ost i Kirkensgaard. Vel mødt til Bach og Beaujolais! 9

10 Mest for voksne Sogneaftner i Kirkensgaard Filmkræs Torsdag d. 24. oktober kl I Filmkræs mødes vi og ser film i gode rammer og med en god servering. Bagefter bliver der tid til diskussion og samtale om de spørgsmål, som filmen rejser. For mere info og tilmelding: Eva Bernhagen, eller Tlf Foredrag - Torsdag d. 21. november kl se Læsøposten for info Syng og Spil Dansk Syng og spil dansk i Byrum Kirke: Torsdag d. 31. oktober kl Alle kor, musikere, sangere på Læsø inviteres til at medvirke ved denne koncert, som vi holder for hinanden i det stemningsfyldte kirkerum. Mød op med dit band eller dit kor og istem fællessangen. Du kan også være med på en lytter. Opsang i kirkekoret Efter en lille ferie, starter kirkekoret op igen: torsdag d. 29. august kl i Byrum Kirke Vi vil meget gerne have flere deltagere, så skynd dig at komme med! Med organist Kasper Køhl Jensen som korleder øver vi et par timer på sange og salmer og vi får tit lejlighed til at vise, hvad vi kan ved gudstjenester og andre arrangementer i kirkeligt regi. I Læsø-Posten og på kirkens hjemmeside kan du orientere dig om, hvornår koret øver. Vil du vide mere, kan du kontakte: Helle Rans tlf eller Tove Hansen tlf Vel mødt til alle glade sanglærker! 10

11 Præsteindsættelse Konfirmation Eva Bernhagen efter sin ordination i Roskilde Domkirke d. 27. januar Festgudstjenester i alle øens kirker: Østerby kirke den 29. sep. kl Gudstjeneste med nadver, kirkekoret medvirker. Provst Ole Dybro indsætter Læsøs nye sognepræst, Eva Bernhagen. Byrum kirke den 29. sep. kl Ved denne gudstjeneste vil Grethe og englebixen stå for et indslag. Der er gående altergang. Vi byder på frokost i Kirkensgaard efter gudstjenesten. Konfirmanderne starter deres forberedelse: onsdag d. 4. september kl i Kirkensgaard. Vi skal høre om Jesus, læse i Bibelen, se film, cykle, snakke og lave stafet i kirken. Undervisningstidspunktet er rykket fra eftermiddag til formiddag, og vi er glade for, at skolen har været så samarbejdsvillig. Vesterø kirke kl Konfirmanderne medvirker, og vi synger rytmiske salmer. Der er gående altergang. Efter gudstjenesten byder vi på kaffe og lagkage. Vi håber, at rigtig mange læsøboere vil deltage i en af gudstjenesterne i løbet af dagen og derved få lejlighed til at hilse på deres nye præst. Læsø menighedsråd 11

12 Alternativ gudstjenester Høst for børn Søndag d. 13. oktober kl Høst for børn i Østerby kirke Bagefter er der auktion i Missionshuset, hvor der sælges ud af de medbragte grøntsager og frugter. Halloween for børn Fredag d. 1. november kl Halloweengys for børn i Byrum kirke og på biblioteket. Præsten fortæller en uhyggelig historie, imens mørket falder på. Herefter går vi i Kirkensgaard og får varm græskarsuppe. Bagefter går vi over på biblioteket til mere gys og uhygge. Advent for børn Søndag d. 1. december kl : Advent for børn i Byrum kirke. Vi mødes og følges med julemanden til kirken. Vi hænger stjerner på det store stjernetræ inde i kirken. Bagefter går vi i kirkensgaard og spiser risengrød. Musikgudstjenester Torsdag den 14.november kl Musikgudstjeneste i Vesterø kirke. Kom og tænd lys i mørket. Allehelgens dag i Østerby kl og i Byrum kl Dåbs og babysalmesangstræf Søndag d. 17. november kl : Dåbs- og babysalmesangstræf i Byrum kirke. Vi viser, hvad vi har lært til babysang, og præsten taler om dåb. Du må gerne medbringe din yndlingsbamse eller dukke. Efter gudstjenesten er der brunch i Kirkensgaard. 12

13 Ny medarbejder Ragnhild takker af Efter eget ønske er Ragnhild Christensen stoppet som rengøringsassistent d. 1. august. Det Ragnhild får overrakt sin afskedsgave af menighedsrådet er et arbejde med rengøring af sognehuset Kirkensgaard en gang om ugen og med pasning af haven omkring huset samt at gøre rent i Vesterø præstebolig efter vikarpræsterne. Læsø Menighedsråd siger Ragnhild en stor og hjertelig tak for den arbejdsindsats, hun har udført ved begge huse i de forløbne 4½ år. Ragnhild har været en meget engageret medarbejder, som med omhu og samvittighedsfuldhed har klaret opgaverne til punkt og prikke. Ragnhild Christensens efterfølger hedder Gitte Stidsborg Sørensen, der glæder sig rigtig meget til at komme i gang med de nye udfordringer og menighedsrådet hilser nu den nye medarbejder velkommen. BK Frivillige Der er stadig udvikling i det frivillige arbejde for kirken. Arrangementsudvalget har fået to nye medlemmer: Lisbeth Waaentz og Birgit Stoklund. Vi hilser dem hjertelig velkommen! Menighedsrådsmøder Torsdag d. 5. september kl Mandag d. 7. oktober kl Torsdag d. 7. november kl Torsdag d. 5. december kl

14 Kirkelig information Dåb Velkommen til menigheden ønskes følgende, som er døbt i: September - Oktober -November Johs. Christoffersen Marianne Dyhrberg Christensen Hanne Drejergaard Kjeldsen Byrum kirke: : Lukas Strøm Lundholm. Vesterø Kirke: : Nynne Sofie Thrysøe Ydegaard. Kirkelig velsignelse Tillykke ønskes følgende, som er kirkelig velsignet i: Døde Vesterø: : Charlotte Skærm & Henrik Lundgaard Thomsen. Vi har i maj, juni og juli 2013 måttet tage afsked med: : Orle Regner Olsen : Christian Søderstrøm Pedersen : Sasja Nielsen : Kaj Evan Johansen : Villy Peter Christensen : Erik Riis Sørensen Angående den forventede redegørelse for konsekvenserne af omlægningen af Byrum kirkegård, som i sidste kirkeblad blev lovet til dette kirkeblad, må vi beklage, at det først kan blive klar til næste kirkeblad. Menighedsrådet Læsø Kirkenyt udgives af Læsø Menighedsråd. Redaktion: Olav J. G. Larsen, Eva Bernhagen (ansvarshavende). Korte indlæg og meddelelser er meget velkomne til næste kirkeblad. De skal være redaktionen i hænde senest den 1. november

15 Kirkelig information Sognepræst Eva Bernhagen Holmelundsvej 6, Byrum, 9940 Læsø Tlf Ved sognepræstens ferie og fridage: Kontakt Vesterø præstegård, Strandvejen 10. Tlf Organist ved alle kirker Kasper Køhl Jensen Tlf Kirkesanger ved alle tre kirker Christina Christoffersen Tlf Menighedsrådsformand: Olav Juul Gaarn Larsen, Juelsmindevej 2, Byrum. Tlf Mail: Vesterø: Kirkegårdskontor, Præstevejen 37, Vesterø, 9940 Læsø, tlf Graver: Jens Ydegaard Tlf. se under kirkegårdskontor Fridag: mandag Kirkeværge: Karl-Dieter Kessler Holmbækvej 10, Vesterø Tlf Byrum: Kirkegårdskontor, Hovedgaden 50, Byrum, 9940 Læsø Tlf Graver: Astrid Petersen - træffes efter aftale. Se under kirkegårdskontor. Fridag: mandag Kirkeværge: Karsten Petersen Stoklundvejen 8, Byrum Tlf Østerby: Graver: Birgitte Melchiorsen Rønnevej 4 Østerby, 9940 Læsø Tlf ell Mail: Træffes efter aftale - Fridag: mandag. Kirkeværge: Andreas Haaber, Krogen 2, Østerby Tlf

16 Gudstjenester September Oktober November 2013 Byrum Østerby Vesterø Søndag Korsgaard Korsgaard Søndag Onsdag Bernhagen Konfirmandvelkomst Christoffersen Søndag Søndag Søndag Præsteindsættelse Søndag Søndag Torsdag Søndag Søndag Fredag Søndag Alle Helgens dag Søndag Torsdag Søndag Christoffersen Høstgudstjeneste, kor Dyhrberg Christensen Se omtale s Se omtale s Se omtale s N.N Kjeldsen Musikgudstjeneste Bernhagen Bernhagen Halloween for børn Bernhagen Høst for børn Kjeldsen Bernhagen Høstgudstjeneste, kor Bernhagen Bernhagen Bernhagen Bernhagen Dåbs-og babysangstræf Bernhagen Bernhagen Musikgudstjeneste Søndag Søndag s. i Advent Bernhagen Advent for børn Bernhagen Adventsgudstjeneste, kor N.N.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 1 I dette nummer: Præstens input Nyt fra menighedsrådet Danske kirkedage Byrum kirkegård Det sker Kirkelig information Marts

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Særlig rådighedstjeneste på LÆSØ. Praktiske informationer

Særlig rådighedstjeneste på LÆSØ. Praktiske informationer Særlig rådighedstjeneste på LÆSØ Praktiske informationer Praktiske oplysninger Booking af færgeplads: Man skal i meget god tid booke plads til Læsøfærgen på adressen: www.laesoe-line.dk. Det gælder specielt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord.

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord. kirkebladet for hvidovre sogn In Consort Koncert med blokfløjtenister September-oktober 2014 Udflugt til Udby og Møns Klint og øen Nyord Halloween Græskar og aftensang for hele familien Kristendom for

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 2. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 2. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 2 I dette nummer: Præstens input Nyt fra menighedsrådet Koncerter Konfirmander Det sker Kirkelig information Juni - Juli - August

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Der er i disse sommerdage et gyldent lys over aftnerne. Det lægger sig hen over landskabet

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind.

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind. Søndag den 30 november kl. 14.00: Syng advent ind. "Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge." 1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen, og vi tænder lys i juletræerne

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside Missionær: og Layout:

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside  Missionær: og Layout: P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad JUNI-JULI-AUGUST 2015 40. ÅRGANG Foto Anja Gejpel Konfirmander 2015 Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

KIRKEBLAD. Ved efterårstide. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Ved efterårstide. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/9 30/11 2009 Glesborg Fjellerup Ved efterårstide Så gik den sommer, og nu kan vi sige goddag til efteråret, og det har sandelig også sine skønne. sider. Forfatteren Alex Garff giver udtryk

Læs mere