Kommunal Tilsynsrapport Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 14. juni Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal Tilsynsrapport Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 14. juni Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon:"

Transkript

1 Kommunal Tilsynsrapport Syddjurs Kommune Uanmeldt fagligt tilsyn 14. juni 2012 Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon: Leder af pleje og omsorg: Birgitte Anthonsen Teamleder: Helle Tonnesen

2 Indholdsfortegnelse Indhold: side Indledning 3 Tilsyn hos beboere 4 Tilsynsfokus på Indflytning 6 Tilsyn og dialog med leder og personale 11 Konklusion på tilsynet og anbefalinger til udvikling 13 Bilag: Ældrekommisionens 43 anbefalinger

3 Indledning. Tilsyn På byrådets vegne føres der 1 uanmeldt tilsyn i Syddjurs Kommunes 8 plejeboligenheder. Korttids og rehabiliteringspladser er ikke medtaget i tilsynet. Det tilses at borgerne i plejebolig får praktiske hjælp/bistand, samt træning, som de er berettiget til efter servicelovens 83, 86, , 148 og 151 og ud fra det kommunale serviceniveau. I 2011 var der et øget antal indflytninger og derfor ønsker tilsynet i samarbejde med ældrechef og områdeledere igen at fokusere på faglige praksis i forbindelse med indflytningen. Det er Syddjurs kommunes overordnede mål, at der skabes et tillidsfuldt samarbejde mellem brugerne og personalet. Desuden har kommunen velbeskrevet kvalitetsstandarder for indflytning og relation til beboere og pårørende. Se på kommunens hjemme side: Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d I 2007 havde tilsynet også fokus på den gode indflytning og efterfølgende blev der udarbejdet velkomstpjecer og strukturerede lister over, hvad der var vigtigt at huske omkring en indflytning af en ny beboer i plejeboligerne. Spørgsmålene, der skal belyses, er om indflytningsprocedurerne bliver overhold i praksis, om kvalitetsstandarderne er kendte hos personale, og hvordan relationen er til den nye beboer og dennes familie, hvordan beboeren føler sig modtaget, samt samarbejdet mellem korttidsafdehjemmepleje og plejeboligens personale og ledelse. Desuden er Ældre Kommissionen her i 2012 kommet med 43 anbefalinger omkring livet for ældre på plejehjem. Se bilaget sidst i rapporten. Anbefalingerne der omhandler indflytningen er medtaget i spørgsmålene i dette års tilsynsfokus og flere andre anbefalinger berøres under tilsynet. Venlig Hilsen Ulla Paludan Indehaver, sygeplejerske. 3

4 Uanmeldt fagligt tilsyn den 2012 Tilsynet startede kl og sluttede kl Beboere på : Der er 42 beboere fordelt i individuelle boliger. To boliger er ved tilsynet tomme, men der er visiteret nye beboere. 5 beboere er interviewet/grupper af beboere er hilst på og observeret i fællesskaberne. Ingen pårørende/værger er samtalt med. Der var samtale med en praktiserende læge. Hjælpen efter lovens 83 og 86 med fokus på indflytningen: Fokus spørgsmålene: Fortæl mig om din indflytning i din nuværende bolig? Hvad var godt - og hvad kunne have været bedre? Hvad er vigtigt for dig i din hverdag? Er du tilfreds med den praktiske hjælp? Er du tilfreds med bad og hjælp til dette? Tilfreds med rengøringen? Observation af beboernes soignering alment: Aktiviteter: Deltager i aktiviteter?/ med andre beboere. Individuelle aktiviteter? Frisk luft: Besøgsven? Deltagelse i aktiviteter, der holdes af frivillige? Præsten? Personlig pleje og praktisk hjælp med fokus på indflytningen: 4 af 5 ny indflyttede beboere, fortalte næsten enslydende: at når det nu ikke kunne være anderledes, at de ikke kunne klare sig hjemme, så var de rigtig glade for at bo på Rønde Plejehjem. En beboer fortæller at personalets slogan er: hvad vi ikke har, det skaffer vi Det var for flere af beboerne svært at flytte fra hus og bohave, og det påvirkede jo indflytningen. Familien havde hjulpet i alle tilfælde. En af de ny indflyttede beboere kunne rigtig godt tænke sig at hilse på pårørenderådet og ville gerne give input til hvad der var vigtigt at beskæftige sig med som pårørenderåd. Alle 4 og tilsyneladende også den 5. nye beboer var tilfredse med praktisk hjælp og bistand. De fik den hjælp de synes de havde behov for, velvidende at der jo skulle være tid til alle. Også hjælpen om natten var der tilfredshed med, der kunne gå et kvarter, men beboeren synes det var tilladt. Tilsynsførende ser rene toiletter, gulve, bordflader i alle 5 boliger og i fællesarealerne. Én beboer hjælper selv med til at gøre rent i egen bolig og hjælper nu og da i det fælles køkken. Beboerne er alle velsoignerede, har rene hænder og negle, samt rent tøj på. På tilsynsdagen fortælles der om sang i en gruppe, hvor der inviteres med fra andre grupper og at dette sidste gang medførte at en af de nye beboere opdagede en gammel bekendt i en anden gruppe. Flere beboere hjælpes i kørestol til egen læge, dette som en del af aktivitet. Der er terrasser til alle grupper og gårdhave i stuen. Udearealerne benyttes, når det er varmere end under tilsynet. Der er 3 faste besøgsvenner og frivillige pårørende. De besøger enkelte beboere, læser avis, spiller banko, hundebesøg, går ture med beboerne, køre busture og mange andre ting. En gang i kvartalet laver pårørenderådet en lille "fest eftermiddag" for beboere og pårørende. Frivillige pårørende har sang med beboerne hver 14. dag. Der afholdes gudstjeneste hver 14. dag. Frivillige ordner det praktiske omkring gudstjenesten. 4

5 Træningsområdet: Funktionsvurdering Hvordan trænes bevægeapparatet? Madservice: Ernæringstilstanden: Hvor fremstilles maden? Duft af mad? Der kommer fast en terapeut på Rønde plejehjem. Desuden benyttes vederlagsfri lægeordineret fysioterapi, når beboerne er berettiget hertil. Alle nye beboere funktionsvurderes efter Barthel 100 og det er dokumenteret i journalen. Der er træningsplaner hvor der er træningsbehov og beboeren ønsker at træne. Personale viser tilsynsførende hvor faglig flot et træningsplan de havde modtaget fra genoptræningscentret i Ebeltoft i forbindelse med indflytningen. Desuden kom personale dagen efter indflytningen og deltog i morgenpleje, således at personale på plejehjemmet blev undervist i korrekt lejring og aktivering af den nye beboer. En beboer fortæller om næsten daglig cykeltræning. Der tilbydes talepædagog ved behov. Der har siden sidste tilsyn været afholdt møde med leder af køkkenet i Auning og det fortælles, at det var et godt og konstruktivt møde. Personale lærte nyt omkring håndteringen af vakuum maden. Der er nye initiativer i gang fra det centrale køkken, således at man f.eks. kan få en hel steg, der steges i fællesskaberne, så man opnår lugten af maden, hvilket fremmer appetitten. I alle journaler er beboerne vejet og der er udregnet BMI. Der er udarbejdet ernæringsplaner, hvor der er behov for dette. Desuden har beboere, der ikke umiddelbart har et ernæringsproblem også ernæringsplaner, hvor deres daglige ernæring er optegnet.. 5

6 Tilsynsfokus på indflytningen Tilsyn den. Rønde Plejehjem Borger 1. Ja/dato nej bemærkninger Spørgsmål til personale/teamleder: 1: Hvilken dato flyttede borgeren ind? 27/ : Hvilken dato foregik indflytningssamtalen?? Der har været samtale, dato ikke noteret. 3: Hvem deltog i samtalen? Leder, kontaktperson, datter og beboer. 4: Hvornår er/var der opfølgning på samtalen? Aftalt at der løbende følges op i dagligdagen. 5: Er der overensstemmelse mellem svarene på de 4 første spørgsmål og jeres indflytningsprocedure? Hvis ikke, hvad er afvigelsen og årsagen til afvigelsen? 6: Fandt der et hjemmebesøg sted inden indflytning på plejeboligen? Ja, Rønde plejehjems procedure er overholdt. 7: Fik du alle relevante oplysninger fra korttidsafdelingen/hjemmeplejen da beboeren flyttede ind? Hvordan var din tilbagemelding til afleverende instans? 8: Hvilke opgaver har I beskrevet, at familie og netværk har i forhold til beboeren? 9: Hvordan arbejdes der med forventningsafstemning mellem den nye beboer, medarbejderne og eventuelle pårørende? 10: Prøv at beskrive dine faglige relationelle opgaver i forhold til beboeren og dennes familie. Rigtig godt resume udarbejdet af visitator. Ingen pleje-/handleplaner udarbejdet fra korttidsafdelingen.?? Indkøb, hjælp til administrere økonomi samt deltagelse ved lægebesøg Beboeren fortæller selv om dette: Personale er søde til at indrette sig og så prøver vi os frem. Er ikke adspurgt! 11: Hvad er livskvalitet for din kontaktbeboer (- og familien) (er det beskrevet)? 12: Er der nedskrevet en livshistorie og hvad bruger du den til? Tillægsspørgsmål: ingen At det er det samme personale hver dag, men ved godt at personale skal have ferie. 1: Er det muligt at have kæledyr i plejeboligen? Beboeren ønsker ikke kæledyr og accepterer afdelingens kat, så længe den ikke kommer hos vedkommendes private bolig. 2: Indsamles oplysninger om den nye beboers ønske ved livets afslutning i forbindelse med indflytningen? Nej ikke som fast punkt. Men vi har det in mente og når det falder "naturligt" eller passende, tager vi emnet op og får det skrevet ind i journalen 6

7 Tilsynsfokus på indflytningen Tilsyn den. Rønde Plejehjem Borger 2. Ja/dato nej bemærkninger Spørgsmål til personale/teamleder: 1: Hvilken dato flyttede borgeren ind? 16/ : Hvilken dato foregik indflytningssamtalen?? 3: Hvem deltog i samtalen? Leder, kontaktperson, beboer og ægtefælle. 4: Hvornår er/var der opfølgning på samtalen? Det aftales fra samtale til samtale oplyser personale. 5: Er der overensstemmelse mellem svarene på de 4 første spørgsmål og jeres indflytningsprocedure? Hvis ikke, hvad er afvigelsen og årsagen til afvigelsen? 6: Fandt der et hjemmebesøg sted inden indflytning på plejeboligen? 7: Fik du alle relevante oplysninger fra korttidsafdelingen/hjemmeplejen da beboeren flyttede ind? Hvordan var din tilbagemelding til afleverende instans? 8: Hvilke opgaver har I beskrevet, at familie og netværk har i forhold til beboeren? 9: Hvordan arbejdes der med forventningsafstemning mellem den nye beboer, medarbejderne og eventuelle pårørende? 10: Prøv at beskrive dine faglige relationelle opgaver i forhold til beboeren og dennes familie. 11: Hvad er livskvalitet for din kontaktbeboer (- og familien) (er det beskrevet)? 12: Er der nedskrevet en livshistorie og hvad bruger du den til? Tillægsspørgsmål: Kom fra sygehus. Ikke beskrevet Løbende og første gang ved indflytningssamtalen. Ikke besvaret. At der er orden i tingene. 1: Er det muligt at have kæledyr i plejeboligen? Beboeren synes ikke om kæledyr. 2: Indsamles oplysninger om den nye beboers ønske ved livets afslutning i forbindelse med indflytningen? Nej ikke som fast punkt. Men vi har det in mente og når det falder "naturligt" eller passende, tager vi emnet op og får det skrevet ind i journalen 7

8 Tilsynsfokus på indflytningen Tilsyn den. Rønde Plejehjem Borger 3. Ja/dato nej bemærkninger Spørgsmål til personale/teamleder: 1: Hvilken dato flyttede borgeren ind? 15/ : Hvilken dato foregik indflytningssamtalen? Ca. 1/ : Hvem deltog i samtalen? Leder, kontakt assistent, datter. 4: Hvornår er/var der opfølgning på samtalen? Aftalen blev løbende opfølgning, da datteren kommer hver dag. 5: Er der overensstemmelse mellem svarene på de 4 første spørgsmål og jeres indflytningsprocedure? Hvis ikke, hvad er afvigelsen og årsagen til afvigelsen? 6: Fandt der et hjemmebesøg sted inden indflytning på plejeboligen? Der en aftalt opfølgning i uge 26, ifølge journalen. Besøg på rehab af kontaktperson og teamleder. 7: Fik du alle relevante oplysninger fra korttidsafdelingen/hjemmeplejen da beboeren flyttede ind? Hvordan var din tilbagemelding til afleverende instans? 8: Hvilke opgaver har I beskrevet, at familie og netværk har i forhold til beboeren? 9: Hvordan arbejdes der med forventningsafstemning mellem den nye beboer, medarbejderne og eventuelle pårørende? 10: Prøv at beskrive dine faglige relationelle opgaver i forhold til beboeren og dennes familie. Kom fra Rehab i Ebeltoft. Alle oplysninger er med, fint journalmateriale. Dagligdags opgaver omkring beboeren varetages af datter. Datteren er meget god til at fortælle om beboeren og på den måde ved personale hvad der kan glæde beboeren og der sker et kendskab til hinanden ved de daglige samtaler. Ikke adspurgt 11: Hvad er livskvalitet for din kontaktbeboer (- og familien) (er det beskrevet)? 12: Er der nedskrevet en livshistorie og hvad bruger du den til? Tillægsspørgsmål: Ikke optegnet Ikke optegnet.endnu. Pga. at beboeren har afasi, er hendes datter i gang med at skrive livshistorien. 1: Er det muligt at have kæledyr i plejeboligen?? Der haves kat og fugl i afdelingen. 2: Indsamles oplysninger om den nye beboers ønske ved livets afslutning i forbindelse med indflytningen? Nej ikke som fast punkt. Men vi har det in mente og når det falder "naturligt" eller passende, tager vi emnet op og får det skrevet ind i journalen 8

9 Tilsynsfokus på indflytningen Tilsyn den. Rønde Plejehjem Borger 4. Ja/dato nej bemærkninger Spørgsmål til personale/teamleder: 1: Hvilken dato flyttede borgeren ind? 11/ : Hvilken dato foregik indflytningssamtalen?? 3: Hvem deltog i samtalen? Leder, kontaktperson, datter og beboeren 4: Hvornår er/var der opfølgning på samtalen? Ved indflytningssamtalen aftales behovet for opfølgning. 5: Er der overensstemmelse mellem svarene på de 4 første spørgsmål og jeres indflytningsprocedure? Hvis ikke, hvad er afvigelsen og årsagen til afvigelsen? 6: Fandt der et hjemmebesøg sted inden indflytning på plejeboligen? 7: Fik du alle relevante oplysninger fra korttidsafdelingen/hjemmeplejen da beboeren flyttede ind? Hvordan var din tilbagemelding til afleverende instans? 8: Hvilke opgaver har I beskrevet, at familie og netværk har i forhold til beboeren? 9: Hvordan arbejdes der med forventningsafstemning mellem den nye beboer, medarbejderne og eventuelle pårørende? 10: Prøv at beskrive dine faglige relationelle opgaver i forhold til beboeren og dennes familie. Ja Det fås sjældent. Heller ikke denne gang. Samtykke, økonomi hjælp. Indkøb osv. Ved hele tiden af være opmærksom på familien og hvad de kan have brug for at vide. Ikke adspurgt 11: Hvad er livskvalitet for din kontaktbeboer (- og familien) (er det beskrevet)? 12: Er der nedskrevet en livshistorie og hvad bruger du den til?? Tillægsspørgsmål: 1: Er det muligt at have kæledyr i plejeboligen? Ja, men beboeren har ikke behov for kæledyr 2: Indsamles oplysninger om den nye beboers ønske ved livets afslutning i forbindelse med indflytningen? Nej ikke som fast punkt. Men vi har det in mente og når det falder "naturligt" eller passende, tager vi emnet op og får det skrevet ind i journalen 9

10 Tilsynsfokus på indflytningen Tilsyn den. Rønde Plejehjem Borger 5. Ja/dato nej bemærkninger Spørgsmål til personale/teamleder: 1: Hvilken dato flyttede borgeren ind? 25/ : Hvilken dato foregik indflytningssamtalen? Ca. 1/ : Hvem deltog i samtalen? Leder, to personale kontaktpersoner og familiemedlemmer og beboeren 4: Hvornår er/var der opfølgning på samtalen? Endnu ikke 5: Er der overensstemmelse mellem svarene på de 4 første spørgsmål og jeres indflytningsprocedure? Hvis ikke, hvad er afvigelsen og årsagen til afvigelsen? 6: Fandt der et hjemmebesøg sted inden indflytning på plejeboligen? 7: Fik du alle relevante oplysninger fra korttidsafdelingen/hjemmeplejen da beboeren flyttede ind? Hvordan var din tilbagemelding til afleverende instans? 8: Hvilke opgaver har I beskrevet, at familie og netværk har i forhold til beboeren? 9: Hvordan arbejdes der med forventningsafstemning mellem den nye beboer, medarbejderne og eventuelle pårørende? 10: Prøv at beskrive dine faglige relationelle opgaver i forhold til beboeren og dennes familie. 11: Hvad er livskvalitet for din kontaktbeboer (- og familien) (er det beskrevet)? 12: Er der nedskrevet en livshistorie og hvad bruger du den til? Tillægsspørgsmål: Visitator og ergoterapeut var på besøg i hjemmet inden. Fra visitator og ergoterapeut Stedfortrædende samtykke haves af bror hvis nødvendigt. Bror hjælper med økonomi., ture osv. Tæt kontakt til familien hele tiden, samt selvfølgelig til beboeren. Ikke adspurgt Optegnet er: høre musik, se tv, samvær med andre. Fortæller under tilsynet, at der er et ønske om at møde pårørenderådet. nej 1: Er det muligt at have kæledyr i plejeboligen? Ja, men beboeren er ikke interesseret i eget dyr, men synes det er hyggeligt når f.eks. personale har egen hund med på arbejde. 2: Indsamles oplysninger om den nye beboers ønske ved livets afslutning i forbindelse med indflytningen? Nej ikke som fast punkt. Men vi har det in mente og når det falder "naturligt" eller passende, tager vi emnet op og får det skrevet ind i journalen 10

11 Leder og personale: Er der siden sidste tilsynsbesøg, sket væsentlige ændringer i forhold til beboer sammensætning og ledelses-/ personalesituation m.v. Som noget nyt har en af byens læger indført ugentligt besøg til alle planlagte lægefaglige opgaver. Personalet glæder sig over den øgede lægefaglige sparring på mindre tid. Årets tilsynsfokus Indflytning Deltager lederen? Medarbejder udvikling. Utilfredshed blandt beboerne? Har der været klagesager? Der er stadig udskiftning blandt beboerne, men ikke i så stor en grad som sidste år/ved sidste tilsyn. Som noget nyt har en af beboernes læger indført ugentligt besøg til alle de planlagte lægefaglige opgaver. Personale glæder sig over den øgede lægefaglige sparring på mindre tid. Helle Tonnesen deltager altid i indflytningssamtaler og de afholdes helst inden 14 dage efter indflytningen. Ved indflytningssamtalen aftales opfølgning. Flere vælger at modtage en status f.eks. x1 om måneden på mail. Enkelte har faste månedlige samtaler med Helle Tonnesen og kontaktpersonen. Hjemmebesøg inden indflytningen fortages kun i sjældne tilfælde, hvis det har mening og kan lade sig gøre. Oftest er informationerne i journalen mangelfulde fra korttidsafdelingen og fra hjemmeplejen, derfor altid rutinemæssig kontakt til egen læge. Der responderes ikke til hjemmepleje og korttidsafdeling, fordi det mere er reglen end undtagelsen. Der udleveres en pjece til pårørende ved indflytningen. Desuden bruges indflytningsmanual (procedure) af personale, således at alt huskes. Rotationsprojektet er nu afsluttet. Personale mener, at det har haft det rette faglige indhold og de har været glade for at deltage. Det har været tilpas med udvikling/uddannelse i år og efteråret bruges nu på at det lærte videreformidles til kollegaerne. Den ansatte sygeplejerske skal på rotation internt i Syddjurs kommune i efteråret. Teamleder gør opmærksom på, at rotationsprojektet har givet store udfordringer i forhold til at opretholde fagligheden og ikke mindst holde journaler ajourførte. Mus er afholdt for ca. ½-delen af personale. Der er en mundtlig klagesag på Rønde Plejehjem. Den følges op hver måned med samtale ved Helle Tonnesen. Ikke andre klager. 11

12 Leder og personale fortsat: UP-STAIRS Vold beboerne indbyrdes: Vold mod personale: Voldsskemaer: Magtanvendelse og status omkring magtanvendelse? Sygefravær fra 1/ til 1/6 2012: Medarbejder omsætning? Vikardækning? Der har været et voldsomt tilfælde af vold, hvor politi og læge har været involveret. 5 medarbejdere har været tilbudt krisehjælp, en har taget imod tilbuddet. Helle Tonnesen har overvejet om tilbuddet skulle være et skal tilbud, da det er svært at vide om man har behov i situationen. Et andet tilfælde af vold, hvor der er næsten daglige registreringer. Der benyttes ikke magt hos nogen beboere for tiden. Er på 10,46 %, hvilket skyldes 4 langtidssyge, hvoraf 2 medarbejdere er startet op igen på nedsat tid. Der er nogle langtidssyge medarbejdere væsentligst på grund af slid og belastning. Der er ansat to nye timelønnede afløsere, ellers ingen personalemæssige ændringer. 12

13 Rønde Plejehjem Konklusion på det uanmeldte faglige tilsyn den 14. juni 2012: Plejeboligenheden opleves på tilsynsdagen med roligt daglig liv, fællesskaber af varierende størrelse i de 5 grupper. Personale er tilgængeligt under hele tilsynet. Årets tilsynsfokus på indflytning Kvalitetsstandarden for indflytning er opfyldt ved tilsynet, idet der altid tilbydes en samtale ved indflytningen og det modtages i alle i stikprøverne. Hjemmebesøg aflægges sjældent, kun hvis det skønnes nødvendigt og kan lade sig gøre. Der er i alle tilfælde været ført indflytningssamtaler, næsten i alle tilfælde indenfor 14 dage efter indflytningen. Der er løbende opfølgning i dagligdagen, hvor teamlederen er tæt på pårørende og beboere. Enkelte har månedlige samtaler og flere pårørende har valgt opfølgning pr. mail med aftalte intervaller. Kvalitetsmål for borgeren, om at hjælpen tager udgangspunkt i borgerens situation på det givne tidspunkt ses under tilsynet. Tre beboere siger uopfordret, at de får hjælp når de beder om det. Kvalitets målsætningen for praktisk hjælp og bistand, er ligeledes opfyldt ved årets tilsyn. Målet for madservice er opnået ved tilsynet. Beboerne roser maden og de beboere der har haft indvendinger er kommet frem med det og de er taget op med center køkkenets ledere. Personale har lært af mødet, at tage bedre vare på vakuumkølemaden. Beboerne bliver tilbudt ernæring udfra individuelle behov og der er udarbejdet fyldestgørende ernæringsplaner, med udregning af BMI. Magtanvendelse forekommer ikke i øjeblikket. Vold er forekommet i to relationer siden sidste tilsyn. Det ene tilfælde har afstedkommet langtidssygemelding. Der er handlet korrekt omkring voldstilfældene. Eneste kritikpunkt ved årets tilsyn er, at enkelte journaler ikke er ajourførte og ikke er entydige mht. vurdering af beboernes habilitet i sundhedsfaglige spørgsmål. Sygefraværet er i årets første 5 måneder på 10,46 %. Sammenlignet med de første 7 måneder sidste år, hvor sygefraværet var på 7,82 %, stiger sygefraværet, men da det væsentligst skyldes slid i bevægeapparatet er det vanskeligt påvirkede dette på nuværende tidspunkt. Det har i år været muligt at tale relevant med flere af beboerne og de har alle givet udtryk for, at de er glade og tilfredse med at være på Rønde Plejehjem. Venlig Hilsen Ulla Paludan Indehaver, Sygeplejerske. 13

14 Her er Ældrekommissionens 43 råd UP-STAIRS 09. feb Indland Overgangen til livet på plejehjem 1. Forud for indflytning på plejehjem skal en medarbejder enten tage på besøg i den kommende beboers hjem, eller den kommende beboer og de pårørende skal tilbydes et møde på plejehjemmet. 2. Der skal være en klar forventningsafstemning, og den skal skabes gennem en god og åben kontakt og dialog mellem den nye beboer, medarbejderne og eventuelle pårørende. 3. Der skal udarbejdes en livshistorie for beboeren, som medarbejderne kan bruge i det daglige arbejde og kontakt med den enkelte beboer. 4. Det skal være muligt at have kæledyr på plejehjem under hensyntagen til medarbejderne og de andre beboere. Et sundt og aktivt ældreliv 5. For at skærpe appetitten skal der dufte af mad forud for måltidet. 6. Maden på plejehjem bør følge årstiderne, have smag samt være af ernæringsrigtig og god kvalitet. 7. Beboerne skal inddrages i menuplanlægningen og deltage i madlavningen. 8. Medarbejderne skal spise med, så de kan inspirere beboerne til at spise mere og bidrage til at skabe en hyggelig stemning. 9. Der skal være et varieret udbud af aktiviteter til beboerne, og aktiviteterne skal ind tænke begge køn. 10. Beboerne skal have mulighed for at få frisk luft hver dag. 11. Beboerne skal inddrages i hverdagsaktiviteter rengøring, madlavning og blomstervanding. 12. Plejehjemmet skal åbnes mod lokalsamfundet, så der kan arrangeres fællesaktiviteter for beboerne og borgerne fra lokalområdet. Den daglige pleje 13. Plejen skal understøtte beboerens selvstændighed og uafhængighed. 14. Plejen skal tilrettelægges, så den enkelte beboer får hjælp og støtte til at vedligeholde og om muligt genvinde sine færdigheder. 15. Bleer er sidste udvej og må aldrig blive en erstatning for personlig pleje. 16. De frigjorte medarbejderressourcer ved anvendelse af velfærdsteknologi skal bruges til mere samvær og aktiviteter med beboerne. Mennesker omkring den ældre på plejehjem 17. Ledelsen og mellemlederne skal have et solidt ledelsesfagligt niveau. 18. Kommunerne bør på baggrund af ledelsesevalueringer og trivselsmålinger blandt beboere og medarbejdere mindst hvert andet år vurdere plejehjemsledelsen. 19. Ledelsen og mellemlederne skal have de fornødne redskaber stillet til rådighed, som kan understøtte det daglige arbejde med f.eks. planlægning, afrapportering, pårørendesamarbejde, herunder konflikthåndtering, medarbejderudvikling mv. 20. Ledelsen og mellemlederne skal være tilgængelig i dagligdagen, så det er nemt for beboere, medarbejdere og pårørende at komme i kontakt med dem. 14

15 21. Ledelsen og mellemlederne skal gå forrest og vise, hvordan værdierne skal udleves. 22. Det er vigtigt, at medarbejderne udviser respekt for beboernes valg. 23. Medarbejderne bør i så stor udstrækning som muligt være sammen med beboerne. De skal deltage i og anspore til, at der er et socialt liv på plejehjemmene. 24. Medarbejdernes arbejdstider bør indrettes efter opgaverne af hensyn til beboernes trivsel er det derfor vigtigt med en god aften- og weekendbemanding. 25. Det skal gøres attraktivt for de pårørende at være på plejehjemmet. 26. Det er vigtigt, at de pårørende udviser respekt for beboerens valg. 27. Ledelsen og mellemlederne skal sikre, at medarbejderne og de pårørende løbende har dialog med hinanden. Den frivillige indsats 28. Der bør være frivillige på alle plejehjem. 29. Ensomme beboere bør opfordres til at få en frivillig besøgsven. 30. Der bør skabes rum og plads til de frivillige. 31. Samarbejdet mellem medarbejderne, de frivillige og de frivillige organisationer bør understøttes med en frivilligkoordinator. 32. Gennem en dialog med de frivillige bør der fastlægges retningslinjer for den frivillige indsats. Den sundhedsfaglige indsats 33. Der bør indføres fast tilknyttede læger, så der på plejehjemmene kontinuerligt kommer læger med et specialekendskab til alderdomsbetingede sygdomme. 34. Plejehjemmene bør have en form for akutpakke af medicin, som kan lindre i den terminale fase. 35. De fast tilknyttede læger, apotekerne og de faste medarbejdere bør en gang årligt i fællesskab systematisk gennemgå hver enkelt beboers medicin. 36. Forskning i aldersbetingede sygdomme skal opprioriteres (geriatri). 37. Medarbejderne skal udvikle deres kliniske kompetencer i forhold til at kunne observere og handle på beboernes almentilstand. Den bedste afslutning på livet 38. Plejehjemmet skal indhente og imødekomme beboerens ønsker til livets afslutning. 39. Beboeren skal holdes så lidelsesfri som muligt under livets afslutning. 40. Man skal understøtte beboerens ønske om at dø i eget hjem. 41. Den døende må ikke uønsket være alene under livets afslutning. 42. Der skal være en afrunding på dødsfaldet af hensyn til de andre beboere, de pårørende og medarbejderne. 43. Medarbejdernes kompetencer inden for den palliative pleje skal fastholdes og videreudvikles. Kilde: Ældrekommissionen 15

Kommunal Tilsynsrapport. Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 7. maj 2012. Frejasvænge UP-STAIRS. Bugtrupvej 35a, 8560 Kolind

Kommunal Tilsynsrapport. Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 7. maj 2012. Frejasvænge UP-STAIRS. Bugtrupvej 35a, 8560 Kolind Kommunal Tilsynsrapport Syddjurs Kommune Uanmeldt fagligt tilsyn 7. maj 2012 Frejasvænge Bugtrupvej 35a, 8560 Kolind Telefon: 86 39 13 60 Leder for pleje og omsorg: Birgitte Anthonsen bda@syddjurs.dk Teamleder

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 10. april 2012

Kommunal Tilsynsrapport Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 10. april 2012 Kommunal Tilsynsrapport Syddjurs Kommune Uanmeldt fagligt tilsyn 10. april 2012 Plejeboligerne Vesterled Århusvej 35, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Mobil nummer: 2494 0907 Leder af pleje og omsorg: Birgitte

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport. Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 13. marts 2012. Rosengården. Tingvej 22, 8543 Hornslet Telefon: 8753 5812 UP-STAIRS

Kommunal tilsynsrapport. Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 13. marts 2012. Rosengården. Tingvej 22, 8543 Hornslet Telefon: 8753 5812 UP-STAIRS Kommunal tilsynsrapport Syddjurs Kommune Uanmeldt fagligt tilsyn 13. marts 2012 Rosengården Tingvej 22, 8543 Hornslet Telefon: 8753 5812 Leder af pleje og omsorg: Birgitte Anthonsen bda@syddjurs.dk Teamleder

Læs mere

Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger og plejehjem

Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger og plejehjem Bilag 2/ Gennemgang af Ældrekommissionens anbefalinger og indsatser på ældreinstitutionerne i Hørsholm Kommune Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger

Læs mere

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Nr. Anbefalinger fra Ældrekommissionen TEMA: Overgangen til livet på plejehjem 1 Forud for indflytning

Læs mere

Redegørelse 2012. Kommunale tilsyn i Plejeboliger. Syddjurs Kommune. Fokus på indflytning i plejebolig. udført af UP-STAIRS

Redegørelse 2012. Kommunale tilsyn i Plejeboliger. Syddjurs Kommune. Fokus på indflytning i plejebolig. udført af UP-STAIRS Redegørelse 2012 Kommunale tilsyn i Plejeboliger Syddjurs Kommune Fokus på indflytning i plejebolig udført af UP-STAIRS v/ulla Paludan. Egå, den 1. august 2012 Tilsyn er kun et øjebliksbillede! Årsredegørelse

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 3. april Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon:

Kommunal Tilsynsrapport. Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 3. april Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon: Kommunal Tilsynsrapport Syddjurs Kommune Uanmeldt fagligt tilsyn 3. april 2013 Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon: 87 53 55 16 Leder af pleje og omsorg: Birgitte Anthonsen bda@syddjurs.dk

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 8. september Lyngparken Plejeboliger

Kommunal Tilsynsrapport. Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 8. september Lyngparken Plejeboliger Kommunal Tilsynsrapport Syddjurs Kommune Uanmeldt fagligt tilsyn 8. september 2014 Tema 2014: Samarbejde med beboere og deres pårørende. Lyngparken Plejeboliger Poppelhuset, Aftenstjernen, Kildevæld Lyngvej

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 3. oktober 2014. Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon: 87 53 55 16

Kommunal Tilsynsrapport. Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 3. oktober 2014. Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon: 87 53 55 16 Kommunal Tilsynsrapport Syddjurs Kommune Uanmeldt fagligt tilsyn 3. oktober 2014 Tema 2014: Samarbejde med beboere og deres pårørende. Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon: 87 53 55 16 Leder

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 29. april Lindebo Skolevej 19, 8544 Mørke Telefon: UP-STAIRS

Kommunal Tilsynsrapport. Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 29. april Lindebo Skolevej 19, 8544 Mørke Telefon: UP-STAIRS Kommunal Tilsynsrapport Syddjurs Kommune Uanmeldt fagligt tilsyn 29. april 2013 Lindebo Skolevej 19, 8544 Mørke Telefon: 8753 5808 Leder af pleje og omsorg: Birgitte Anthonsen @syddjurs.dk Teamleder Karin

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 28. maj 2014. Fokus på: Den faglige relation til borgere med demens Stenslundcentret

Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 28. maj 2014. Fokus på: Den faglige relation til borgere med demens Stenslundcentret Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 28. maj 2014 Fokus på: Den faglige relation til borgere med demens Stenslundcentret Stenslund 6 8300 Odder Telefon: 87 80 37 01 Dagligleder: Anni Andersen

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 14. september Friplejehjem Skovbakkehjemmet

Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 14. september Friplejehjem Skovbakkehjemmet Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 14. september 2011 Friplejehjem Skovbakkehjemmet Holsteinsgade 37 8300 Odder Telefon: 87 80 12 30 Forstander: Kristian Bräuner-Møller kbm@diakon.dk

Læs mere

Syddjurs Kommune. Ringparken Nordre Ringvej 9 K, 8550 Ryomgård Telefon: Servicefagligt tilsyn. 16. august 2016 UP-STAIRS

Syddjurs Kommune. Ringparken Nordre Ringvej 9 K, 8550 Ryomgård Telefon: Servicefagligt tilsyn. 16. august 2016 UP-STAIRS Syddjurs Kommune Servicefagligt tilsyn 16. august 2016 Ringparken Nordre Ringvej 9 K, 8550 Ryomgård Telefon: 87 53 59 00 Områdeleder for plejecentre: Birgitte Anthonsen bda@syddjurs.dk Telefon: 87535806

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 6. maj 2011. Stenslundcentret. Stenslund 6 8300 Odder Telefon: 87 80 37 01 UP-STAIRS

Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 6. maj 2011. Stenslundcentret. Stenslund 6 8300 Odder Telefon: 87 80 37 01 UP-STAIRS Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 6. maj 2011 Stenslundcentret Stenslund 6 8300 Odder Telefon: 87 80 37 01 Dagligleder: Anni Andersen anni.andersen@odder.dk Assisterende leder: Tove

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 19. september 2012 Fokus på: målrettethed i ydelserne Plejecenter Bronzealdervej Bronzealdervej 8, 8300 Odder Telefon: 87 80 32 70 : 87 80 32 72 Dagligleder:

Læs mere

Forenede Care Søhusparken Søhusvej 8 Telefon:

Forenede Care Søhusparken Søhusvej 8 Telefon: Kommunal Tilsynsrapport Syddjurs Kommune Uanmeldt fagligt tilsyn 5. april 2013 Forenede Care Søhusparken Søhusvej 8 Telefon: 45 70 25 24 28 Centerchef Lis Kjems likj@forenede-care.dk Telefon: 40416201.

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 5. september Rosengården

Kommunal Tilsynsrapport. Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 5. september Rosengården Kommunal Tilsynsrapport Syddjurs Kommune Uanmeldt fagligt tilsyn 5. september 2014 Tema 2014: Samarbejde med beboere og deres pårørende. Rosengården Tingvej 22, 8543 Hornslet Telefon: 8753 5812 Leder af

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 3. juni 2014. Fokus på: Den faglige relation til borgere med demens Plejecenter Bronzealdervej

Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 3. juni 2014. Fokus på: Den faglige relation til borgere med demens Plejecenter Bronzealdervej Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 3. juni 2014 Fokus på: Den faglige relation til borgere med demens Plejecenter Bronzealdervej Bronzealdervej 8, 8300 Odder Telefon: 87 80 32 70 Dagligleder:

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Forenede Care Søhusparken Søhusvej 8 Telefon: 45 70 25 24 28

Forenede Care Søhusparken Søhusvej 8 Telefon: 45 70 25 24 28 Kommunal Tilsynsrapport Syddjurs Kommune Uanmeldt fagligt tilsyn 23. september 2014 Tema 2014: Samarbejde med beboere og deres pårørende. Forenede Care Søhusparken Søhusvej 8 Telefon: 45 70 25 24 28 Centerchef

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Syddjurs Kommune. Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon: Uanmeldte servicefaglige tilsyn. 29.

Syddjurs Kommune. Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon: Uanmeldte servicefaglige tilsyn. 29. Syddjurs Kommune Uanmeldte servicefaglige tilsyn 29.august 2016 Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon: 87 53 55 16 Områdeleder for plejecentrene: Birgitte Anthonsen bda@syddjurs.dk Plejecenterleder:

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg på Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 1 1. Indledning Kragsbjergløkke Plejecenters plejeboliger rummer 18

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Livskvalitet og helbred i plejehjem

Livskvalitet og helbred i plejehjem Livskvalitet og helbred i plejehjem v. adm. direktør Bjarne Hastrup, Ældre Sagen, formand for Ældrekommissionen 05-11-2012 1Ældre Sagen PowerPoint eksempel Facts om Ældrekommissionen Kommissionen blev

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 4. september Mødetid: 17:00-17:25

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 4. september Mødetid: 17:00-17:25 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:25 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Social og Sundhed Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Baggrund for anmeldt tilsyn...2 Læsevejledning...3 Konklusion af anmeldte tilsyn 2009...4

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Plejecenterleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 14. september Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon:

Kommunal Tilsynsrapport Syddjurs Kommune. Uanmeldt fagligt tilsyn 14. september Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon: Kommunal Tilsynsrapport Syddjurs Kommune Uanmeldt fagligt tilsyn 14. september 2010 Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon: 87 53 55 19 Områdeleder: Birgitte Anthonsen bda@syddjurs.dk Teamleder:

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Statusbeskrivelsen inkluderer ikke Sydmarksgården (Danske Diakonhjem)

Statusbeskrivelsen inkluderer ikke Sydmarksgården (Danske Diakonhjem) Indledning Ældrekommissionen udgav i februar 2012 rapporten Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem Ældrekommissionen havde fået stillet opgaven om skulle undersøge, hvordan man på plejehjem og i

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 20. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning 3 1.1 formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 fremgangsmåde 3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere 4 3.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retsikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Nord den 23. september 2013 Kommunal leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere

Syddjurs Kommune. Ringparken Nordre Ringvej 9 K, 8550 Ryomgård Telefon: Uanmeldte servicefaglige tilsyn. 11. september 2017 UP-STAIRS

Syddjurs Kommune. Ringparken Nordre Ringvej 9 K, 8550 Ryomgård Telefon: Uanmeldte servicefaglige tilsyn. 11. september 2017 UP-STAIRS Syddjurs Kommune Uanmeldte servicefaglige tilsyn 11. september 2017 Ringparken Nordre Ringvej 9 K, 8550 Ryomgård Telefon: 87 53 59 00 Områdeleder for plejecentre: Birgitte Anthonsen bda@syddjurs.dk Telefon:

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Status i Halsnæs Kommune i forhold til Ældrekommissionens anbefalinger

Status i Halsnæs Kommune i forhold til Ældrekommissionens anbefalinger Notat Sagsnr.: 2012/0004211 Dato: 22. marts 2012 Titel: i Halsnæs Kommune i forhold til Ældrekommissionens anbefalinger Sagsbehandler: Olai Birch Planlægningskonsulent Ældrekommissionen - Kommission om

Læs mere

Syddjurs Kommune. Lyngparken Plejeboliger. Uanmeldte servicefaglige tilsyn. 8. september Poppelhuset, Aftenstjernen, Kildevæld UP-STAIRS

Syddjurs Kommune. Lyngparken Plejeboliger. Uanmeldte servicefaglige tilsyn. 8. september Poppelhuset, Aftenstjernen, Kildevæld UP-STAIRS Syddjurs Kommune Uanmeldte servicefaglige tilsyn 8. september 2016 2016 Lyngparken Plejeboliger Poppelhuset, Aftenstjernen, Kildevæld Lyngvej 5, 8420 Knebel Telefon: 87536116 Områdeleder for plejecentre:

Læs mere

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal 1 Uanmeldt tilsyn Frit Valg 2015. Interviewguide borger og medarbejder(e), samt kontrol af elektronisk dokumentation. Dette skema krydses af elektronisk under tilsynsbesøget. Navn på borger: Adresse Distrikt:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Syddjurs Kommune. Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon: Servicefagligt tilsyn. 26. og 27. oktober 2015 UP-STAIRS

Syddjurs Kommune. Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon: Servicefagligt tilsyn. 26. og 27. oktober 2015 UP-STAIRS Syddjurs Kommune Servicefagligt tilsyn 26. og 27. oktober 2015 Rønde Plejehjem Hovedgaden 79, 8400 Rønde Telefon: 87 53 55 16 Områdeleder: Birgitte Anthonsen bda@syddjurs.dk Teamleder: Helle Tonnesen heto@syddjurs.dk

Læs mere

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn.

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Leder oplyste at der siden sidste års tilsyn er sket ændringer i personalesammensætningen. Med 7

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Årsredegørelse. Kommunale tilsyn i 6 plejeboliger. Syddjurs Kommune. udført af. UP-STAIRS v/ulla Paludan Søsvinget Egå

Årsredegørelse. Kommunale tilsyn i 6 plejeboliger. Syddjurs Kommune. udført af. UP-STAIRS v/ulla Paludan Søsvinget Egå Årsredegørelse 2017 Kommunale tilsyn i 6 plejeboliger Syddjurs Kommune Med fokus på personalet kendskab til beboerne, og personalets evne til at omsætte beboernes livshistorie til faglig praksis. udført

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 10. december 2013 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Danahus Plejecenter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældreområdet Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø Studekrogen Jonstrup Tilsynsbesøg den 8. september og 5. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1 Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Rønheden I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg.

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det uanmeldte tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning: - Lov om retssikkerhed og

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere