KREDSLØBET. Normsagen der ikke ville dø. Side 14. TEMA Din arbejdstid. 4 En region med selvstyre på sygehusene. 12 Har du fået din ønskeferie i år?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREDSLØBET. Normsagen der ikke ville dø. Side 14. TEMA Din arbejdstid. 4 En region med selvstyre på sygehusene. 12 Har du fået din ønskeferie i år?"

Transkript

1 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KREDSLØBET Juni ÅRGANG 7 Nr Side 14 Normsagen der ikke ville dø TEMA Din arbejdstid 4 En region med selvstyre på sygehusene 9 Frustrationer hersker på østkysten 12 Har du fået din ønskeferie i år?

2 INDHOLD Kreds Syddanmark Vejlevej 121, 2. sal 7000 Fredericia Telefon Åbnings- og telefontid Mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl Torsdag fra kl samt efter aftale KREDSLØBET fra Kreds Syddanmark udgives af Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark. Indlæg og artikler dækker ikke nødvendigvis Dansk Sygeplejeråds eller kredsens synspunkter, men står for forfatterens eget synspunkt. Redaktionsgruppen Kredsbestyrelsesmedlemmer: Dorte Ruge Psykiatrien i Haderslev Kirsten Hessellund Jensen Sygehus Lillebælt, Fredericia Rita Lund Hansen OUH Svendborg Sygehus Line Gessø Hansen 1. kredsnæstformand Hanne Damgaard Chefkonsulent, DSR Kreds Syddanmark Frede Madsen, Journalist Ansvarshavende redaktør John Christiansen Kredsformand, DSR Kreds Syddanmark Udgivelser/oplag Udgives fire gange om året i cirka eksemplarer og udsendes til samtlige medlemmer af DSR Kreds Syddanmark KREDSLØBET En region med selvstyre på sygehusene 4 De syddanske sygehuse arbejder inden for samme økonomiske ramme, men ledelser og medarbejdere kan fastsætte løn og arbejdstid lokalt. Chefkonsulent Henrik Løgstrup er med til at sikre, at alt går rimeligt til. Puslespillet i hæmodialysen går op 6 Patienterne kommer fast flere gange i ugen på hæmodialyseafsnittene på Fredericia Sygehus, og de kan have behov for at ændre planer. Lene Dybdal lægger brikkerne og tager hensyn til både patienter og personale. SOSU-konflikten 8 98 syddanske sygeplejersker på fire sosu-skoler i syv byer var berørt af lockouten på lærerområdet. Her er en frontberetning fra to af skolerne Hele din kredsbestyrelse er på valg i år er et valgår. Til efteråret har du mulighed for at vælge de sygeplejersker, der skal repræsentere dig i kredsbestyrelsen (KB) for Kreds Syddanmark. Har du fået din ønskeferie i år? 12 Sommerferien nærmer sig hastigt, og brikkerne omkring ferieplanlægningen har formentlig været på plads i månedsvis på din arbejdsplads. Normsagen der ikke ville dø 14 Pia Ringkvist er blandt de næsten sygeplejersker på Odense Universitetshospital (OUH), som i flere år ikke fik udbetalt løn for de timer, de havde krav på. Her kan det gå galt med arbejdstiden 15 Normsagen fra Odense Universitetshospital, hvor næsten sygeplejersker fik udbetalt et millionbeløb for flere års forkerte opgørelser af normperioder, er de senere års klareste eksempel på, hvor galt det kan gå i sager om arbejdstidsaftaler. Men også i mindre målestok er der problemer. Næste nummer Deadline for indsendelse af artikler m.m. til blad 3 er senest den 24. juni 2013 Tema: Fag Produktion PR Offset

3 Tag medansvar for din arbejdstid LEDEREN Kære medlemmer Jeg gætter på, at arbejdstidsregler ikke hører til din foretrukne godnatlæsning. Teksten med regler og rettigheder kan være tungt stof, som man kan have en tendens til at lade andre tage sig af i den forvisning om, at det hele nok går op på arbejdsplanen og den månedlige lønseddel. Alligevel har vi valgt at sætte fokus på din arbejdstid som fagligt tema i dette nummer af Kredsløbet. Arbejdstidsreglerne for sygeplejersker er med til at definere ikke kun dit arbejdsliv, de rækker også langt ind i fritiden i en tid, hvor arbejdsgiverne ikke kan få nok af at snakke om fleksibilitet. Begrebet fleksibilitet kan opfattes på mange måder, afhængigt af, om det er arbejdsgiverne, der definerer begrebet, eller hvordan vi som faglig organisation udlægger det. Vi er i vores arbejde omkring arbejdstid meget optaget af, at der ikke bliver drevet rovdrift på den arbejdskraft, du stiller til rådighed i dagligdagen. Vi er også optaget af, at jo mere indgribende kravene fra arbejdsstedet bliver, jo mere skal det koste. Vi har alle en fælles interesse i, at arbejdspladserne i sundhedsvæsenet fungerer til fordel for både borgere, patienter og medarbejdere. Også sygeplejersker skal være fleksible for at få dagligdagen på sygehuse og i kommuner til at fungere. Men ved OK 13 har vi set arbejdsgivere gøre sig store anstrengelser for at slippe ud af de arbejdstidsregler, der gælder for regioner, kommuner og eksempelvis SOSU-lærere på statens område. De vil have ret til selv at definere, hvad fleksibilitet indebærer. Mit råd er, at du skal søge indflydelse på din arbejdstid. Du bør være i løbende dialog med din TR, din AMiR og din nærmeste leder om, hvordan du bedst fordeler din arbejdstid, så den både giver mulighed for at løse din primære opgave over for borgere og patienter og giver mening i forhold til dit øvrige liv. Arbejdstidsreglerne er til for både at sikre dig den betaling for din fleksibilitet, du har krav på, og for at beskytte mod, at arbejdstiden overskrider grænserne for rimelighed og et godt arbejdsmiljø. Der er en grænse for, hvor mange timer og dage du kan arbejde i træk, og du har selv et medansvar for ikke at lade dig misbruge. Overordnet trækker forandringerne i sundhedsvæsenet i retning af, at der lokalt er behov for nye måder at organisere arbejdet på. Vær aktiv i den proces, så du får tilgodeset dine muligheder og behov bedst muligt. OK 13 bragte ikke de store forandringer af arbejdstidsreglerne. Vi ville have vores fleksibilitet honoreret bedre, arbejdsgiverne ville forringe vores vilkår, og det endte med stort set status quo. Men vi kommer også i fremtiden til at diskutere arbejdstidstilrettelæggelse, og i mellemtiden kan du sammen med din TR og dine kolleger arbejde for forbedringer lokalt. Hvis du skulle få lyst til at arbejde politisk med arbejdstid og andre emner af betydning for sygeplejerskers løn- og arbejdsvilkår, kunne du overveje at stille op til kredsbestyrelsen til efteråret. Også det valg kan du læse mere om i dette nummer af Kredsløbet. Jeg ønsker dig og din familie en rigtig god sommer. John Christiansen Kredsformand Kreds Syddanmark DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 3

4 DIN ARBEJDSTID En region med selvstyre på sygehusene De syddanske sygehuse arbejder inden for samme økonomiske ramme, men ledelser og medarbejdere kan fastsætte løn og arbejdstid lokalt. Chefkonsulent Henrik Løgstrup er med til at sikre, at alt går rimeligt til. Region Syddanmark er landets mest decentrale region. Sygehusene har inden for de overordnede økonomiske rammer udstrakt selvstyre og mulighed for at finde de lokale løsninger, der passer bedst også når det gælder medarbejdernes løn og arbejdstider. Chefkonsulent Henrik Løgstrup er regionens linjedommer, der rådgiver om overenskomster og arbejdstidsregler, og han forhandler med parterne på sygehusene, når de ikke kan blive enige om, hvordan reglerne skal fortolkes. Han spiller ikke rollen som den store, stygge centralist, men er tilhænger af, at arbejdsgivere og medarbejdere laver decentrale aftaler, der lokalt giver mening - når blot de holder sig inden for sidelinjen. Udfordringen er, at sidelinjen nogle gange er lidt utydelig. - Jeg tror på styrken i lokalt at lave de bedste løsninger inden for samme økonomiske ramme. Overordnet skal vi holde reglerne, men vi befinder os på et broget, ikke entydigt område, hvor der er gråzoner, og også de kan variere fra sygehus til sygehus, siger Henrik Løgstrup. Han har arbejdet med overenskomster, løn og arbejdstidsregler i en årrække, først i Svendborg Kommune, dernæst i sygehusfællesskabet af mindre sygehuse, Sygehus Fyn, og siden på mastodonten OUH, da sygehusvæsenet på Fyn blev samlet i maj 2011 kom han til regionshuset i Vejle. Sagerne kommer i bølger Henrik Løgstrup færdes på et område, hvor nye behandlingsformer og stadig mere bevidste patienter i stigende grad sætter dagsordnen og stiller nye krav til fleksibilitet hos læger, sygeplejersker og andre faggrupper. De daglige samarbejdspartnere er typisk HR-chefer og konsulenter på sygehuse, som rådgiver afdelingsledelser om fortolkningen af overenskomster og regler, og kontakterne med Dansk Sygeplejeråds kredskontor i Fredericia og andre organisationer er også hyppige. Går bølgerne højere, ryger tvister videre til Danske Regioner og hovedorganisationerne nogle gange som principielle prøvesager. - Sagerne om arbejdstidsregler kommer ofte i bølger, for eksempel i forbindelse med organisationers kampagner for at bevidstgøre medlemmerne om gråzoner. Man kan mærke, at der i de senere år ikke har været afsat midler til lokale lønforhandlinger, og at organisationerne har bedre tid til at fokusere på andre områder. Lige op til en overenskomstforhandling, hvor alle er optaget af forhandlingerne, er der ofte stille med sager, men efter en OK er der ofte uafklarede punkter, der skal belyses, siger Henrik Løgstrup. DSR en god samarbejdspartner Regionens udgangspunkt er, at der skal være rimelighed i tingene, og Henrik Løgstrup roser DSR s repræsentanter for at være gode til at se spillereglerne i sundhedsvæsenet i et større perspektiv, hvor ressourcerne skal udnyttes effektivt. Stærke faggrupper under pres Han repræsenterer arbejdsgiverne, de somatiske og psykiatriske sygehuse, men drives af den fælles interesse i at få tingene til at fungere. Erfaringen har lært ham, at modparten sjældent har 100 procent uret, og at den gode løsning ofte ligger et sted mellem de to forhandlingsparters udgangspunkter. - Desuden er begge parter bevidste om den overordnede samfundsopgave. Fokus er på at bruge de færre ressourcer på bedste vis med kvalitet og produktivitet for øje til gavn for patienterne, og det kræver fleksibilitet samt velkvalificerede og motiverede medarbejdere. I de senere år har nye behandlingsformer ændret på kravene til fleksibilitet, især for læger på akutområdet. Men også for medarbejdere under Sundhedskartellet kan der være behov for at flytte rundt på ressourcerne på bekostning af forudsigeligheden i vagtplanlægningen, siger Henrik Løgstrup. To stærke faggrupper, læger og sygeplejersker, er således med hvert sit ståsted udfordret af tidens ændrede krav og langt mere bevidste patienter. Patienterne er ligeglade med faggrænser, hvis blot de får den optimale behandling og pleje, og det må systemet indrette sig efter. 4 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

5 - Både arbejdsgivere og medarbejdere kan finde på at tolke reglerne lige til grænsen. Men hvis nogle ensidigt flytter rundt på brikkerne på vagttavlen og tilgodeser sig selv, må vi reagere. Her kommer det gode samarbejde med DSR s kreds ind. Det fungerer også, når vi udarbejder aftaler på regionsniveau, eksempelvis om tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanters løn- og arbejdsvilkår, siger Henrik Løgstrup. Overenskomster og arbejdstidsregler kan være komplicerede, og menige sygeplejersker kan kløjes i paragraffer, henvisninger og spidsfindigheder som forskellen mellem merarbejde og overarbejde. Når hensigten på den ene side er at beskytte medarbejderne og på den anden side at give arbejdsgiverne øget fleksibilitet, kan det af og til være svært at få enderne til at mødes. Også for den lokale ledelse og tillidsrepræsentant. Hvis de ringer på en fridag Hvor lang skal den normperiode, som sygeplejerskernes arbejdstid skal gå op indenfor, være? Udgangspunktet er, at arbejdsgiverne har fordel af en lang normperiode, der giver mulighed for at variere medarbejdernes arbejdstid i forhold til behovet for fleksibilitet og ønsker om vagtbytte. En normperiode på de minimale fire uger giver mindre udsving i den ugentlige arbejdstid. Kan parterne ikke blive enige, er normperioden på 14 uger. - Et emne, der driller på begge sider af bordet, er når sygeplejersker bliver ringet op, mens de har fri, og bliver bedt om at tage en vagt. Skal det koste at blive forstyrret i sin fritid af et telefonopkald om en ekstravagt? Det står ikke i overenskomsten. Vi kan sagtens forstå, at man gerne vil undgå at blive forstyrret, når man har fri, men modsat skal driften hænge sammen, og ved sygdom kan en arbejdsgiver pålægge en at tage en vagt. Det er dog lidt ufleksibelt, så det er bedre at tage en, der har lyst til en ekstra vagt. Ulempen er, at det kan koste flere opringninger, siger Henrik Løgstrup., Skal det koste at blive forstyrret i sin fritid af et telefonopkald om en ekstravagt? Chefkonsulent Henrik Løgstrup, Region Syddanmark tilhænger af lokale løsninger på sygehusene. DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 5

6 Hverdagsliv Titel og navn Souschef Lene Dybdal Arbejdssted Hæmodialysen på Fredericia Sygehus Puslespillet i hæmodialysen går op Patienterne kommer fast flere gange i ugen på hæmodialyseafsnittene på Fredericia Sygehus, og de kan have behov for at ændre planer. Lene Dybdal lægger brikkerne og tager hensyn til både patienter og personale. Med 60 medarbejdere i hæmodialyseafsnittene A5 og A6 på Fredericia Sygehus har souschef Lene Dybdal rigtig mange brikker at flytte rundt med, når hun skal have puslespillet om kollegernes arbejdstid til at gå op hver fjerde uge. I perioder kan det også være nødvendigt for at få hensynet til patienter og personale til at mødes. - Jeg har mottoet, at alt kan lade sig gøre, og jeg flytter ikke personale mellem de to afsnit. Men med et stort personale, hvoraf langt hovedparten er sygeplejersker, er der mange elementer at pusle med. Kan jeg ikke få det til at gå op, lægger jeg det ud til personalet at pusle videre og hjælpe hinanden. I den henseende er viljen meget stor, siger Lene Dybdal. Sygeplejerskernes arbejdstid er fordelt på dag- og aftenvagter. De første møder fra kl til eller 15.00, og aftenvagternes arbejdstid begynder kl Lene Dybdal lægger ugeskemaer for patienter og arbejdsplaner for medarbejdere. Det sidste er klart den største udfordring, og hun bruger med god hjælp fra afdelingssygeplejerske Anette Sørensen typisk, hvad der svarer 6 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

7 til en arbejdsdag hver fjerde uge på at få arbejdsplanen til at gå op. - Arbejdet består i at få enderne til at nå sammen i forhold til, hvad der kommer af patienter. Når man er patient tre-fire gange hver uge, kan man jævnligt have behov for at ændre dialysetid, og det har indflydelse på personalet. Der er rigtig meget puslearbejde med at få brikkerne til at falde på plads. Men jeg kan li det, og mine kolleger siger, det er helt forkert, at jeg er nysproglig student og ikke matematisk, siger Lene Dybdal. Med til at komplicere arbejdsplanlægningen er, at mange af patienterne kommer på behandlingsafsnittene livslangt. Nogle falder fra, og nye kommer til, og derfor kan antallet af patienter pr. uge over tid variere mellem 103 og 115. De kritiske perioder Højtider og helligdage er en udfordring for sig. Ordningen i hæmodialysen er, at medarbejderne hver skal byde ind med et antal arbejdsdage, hvorefter vagtplanlæggerne ser, om der er overskud eller underskud på personalefronten. For eksempel skulle alle melde sig til fire arbejdsdage på forårets seks helligdage og 1. maj, og det forløb fint. Sommerferien er ligeledes et af årets højdepunkter også for vagtplanlæggere. Hæmodialysefolkene i Fredericia har valgt forskellige måder at planlægge fordelingen af ferie på. På A5 møder alle med deres ønsker til et personalemøde i januar, og de forlader helst ikke lokalet, før alt er på plads, og den hvide røg stiger op. - Det er med årene ikke blevet nemmere at få ferieplanen til at gå op, idet de fleste gerne vil have ferie i skolernes sommerferie. Det gælder også medarbejdere, der ikke har skolesøgende børn, idet de ikke ønsker at være tilbage i de tunge uger med få på arbejde. Men hvis vi kan få det til at gå op, kan man godt få tre uger i skoleferien. Ulempen ved denne form for ferieplanlægning kan være, at nogle føler sig pressede, når alle er samlet. Men vi holder øje med, hvem der flytter sig for at få det hele til at gå op. Det skal ikke være de samme hvert år, siger Lene Dybdal. På A6 har personalet valgt en pakkeløsning. Sommerferieugerne bliver udbudt i pakker for eksempel ugerne og hvorefter medarbejderne byder ind med første- og andenprioritet. Også den form fungerer fint. Generelt foregår ferieplanlægningen tidligere og tidligere - på A6 allerede i december året før - og opsigelser, barsel og patientsituation kan gribe forstyrrende ind i planerne. Fleksibilitet og selvstyre På Fredericia Sygehus har vagtplanlæggerne endnu ikke it-programmet MinTid til rådighed. Arbejdsplanen bliver lavet med håndkraft på en computerskærm, og udgangspunktet er en normperiode på de maksimale 16 uger, der giver mulighed for en fireugers kadence. Lene Dybdal går ind for høj fleksibilitet og selvstyre, men påpeger, hvis arbejdstidsreglerne ikke bliver overholdt. Kolleger kan have svært ved at skelne mellem 0-dage og beskyttede fridage, der giver særlige rettigheder. Og hviletiden mellem to vagter skal være på 11 timer, med mindre man som medarbejder har indgået en lokalaftale om at nedskrive den til otte timer. Endnu et kritisk punkt, tiden mellem fridage, er ikke noget problem i hæmodialysen, der har lukket hver søndag. - Hvis medarbejderne kan få det, som de gerne vil have det, bøjer de gerne reglerne lidt. Jeg påpeger det, men nogle gange får jeg det først at vide bagefter, når de har byttet indbyrdes. Der er stor kreativitet, og det er fint, når bare de er i stand til at passe patienterne og ikke slider sig selv op, siger Lene Dybdal. I forhold til en døgnbemandet afdeling med mange akutte patienter er arbejdsplanen på afsnit A5 og A6 i Fredericia nemmere at få til at gå op. Indtil september 2011 havde de to afsnit hver sin ledelse, og ved udgangen af 2015 flyttes hæmodialysen til Kolding Sygehus, hvor personalet fra Fredericia i forvejen betjener nyrepatienter på intensivafdelingen. I hælene på maratonmanden Flytningen bliver noget af et opbrud for Fakta om Hæmodialysen Hæmodialysen på femte og sjette etage af Fredericia Sygehus behandler patienter med nyresvigt og dårlig eller slet ingen nyrefunktion. Afsnittene har plads til 17 og 19 patienter, som møder tre eller fire gange i ugen for at få renset blodet for affaldsstoffer. Med nyrepatienter er ambulatoriets åbningstider specielle: Mandag-torsdag kl , fredag kl og lørdag kl Søndag er lukket. Alle dage er en sygeplejerske på rådighedsvagt i hjemmet, når der er lukket. Lene Dybdal, der har været på afdelingen i Fredericia siden 1984 og bor i byen. Hun er gift med Jan, der i dagligdagen beskæftiger sig med ledelsesudvikling og akkreditering og i fritiden er triatlet og maratonløber. Parret har to voksne børn, en tømreruddannet søn og en datter, der er sygeplejerske. Mandens hobby fører hvert år parret til Gardasøen, hvor Fredericia Thriatlon Team holder træningslejr, og hun er heller ikke bleg for at foreslå sin mand at deltage i en udfordring i en storby eller et eksotisk sted, Berlin, Amsterdam eller Honolulu på Hawaii. Jan siger som regel ja. Lene Dybdal læser en del skønlitteratur, og så kan hun finde på at tage et computerspil på pc en også for at holde sig i form til arbejdsplanerne på jobbet. Baggrunds foto: Lene Dybdal deltager som souschef også i arbejdet omkring patienterne i hæmodialysen, som kommer fast tre eller fire gange i ugen. Patienten hedder Aase Bak DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 7

8 98 syddanske sygeplejersker på fire sosu-skoler i syv byer var berørt a Mere spænding end frygt i Esbjerg Den røde løber var rullet ud, og der var flag og brunch, da underviserne på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg mandag den 29. april mødte på jobbet efter lockouten. Ud over at være glad for at gense personalet havde direktøren, Lisbeth Nørgaard, overskud til at spørge, om medarbejderne opfattede det som en provokation at blive mødt med festlige rammer efter en barsk lockoutperiode med uvished. Enkelte var fortsat meget påvirket af lockoutperioden, men lettelsen over at være tilbage på jobbet dominerede. Der hersker fortsat uvished om fremtiden efter regeringens lovindgreb. Men selv om de fleste er spændt på de fremtidige arbejdsvilkår, stoler de på, at ledelsen i Esbjerg vil forvalte de nye tider med den udvidede ledelsesret med omtanke. - Det er kendetegnende for skolen i Esbjerg, at der er medindflydelse hele vejen rundt. For os forekommer det helt urealistisk, at det hele skulle blive vendt på hovedet 1. august 2014, siger Anette Ipsen, der er TR for 20 sygeplejersker organiseret i DSR og en jordemoder, som underviser på skolen. Indgreb af en anden verden Sosu-skolen i Esbjerg arbejder efter en god og detaljeret lokalaftale, og der er hele tiden tæt dialog mellem ledelsen og medarbejderne om arbejdstid og vilkår. Foruden undervisningstimer har sosu-lærerne A-tidstimer, hvorunder teammøder, pædagogiske møder og personalemøder er fælles gods, og nogle kan have yderligere opgaver som samarbejdsudvalg samt TReller AMiR-funktion. - Lovindgrebet ligger fjernt fra den måde, vi har organiseret os på. Vi får nu de timer, vi skal have, til at løse opgaverne. At være underviser kræver rigtig megen selvjustits og disciplin, og man kan være bekymret for, om rammerne bliver tydelige nok i fremtiden. Vi har selv et medansvar for de timer, vi lægger på jobbet, og det kan hurtigt udvikle sig til, at de mest samvittighedsfulde og ansvarsbevidste kan få svært ved at sige fra, siger Anette Ipsen. Flad struktur og selvledelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er en værdibaseret skole med en flad ledelsesstruktur. Teamorganisering og selvledelse indebærer, at teamkoordinatorer, niveaukoordinatorer og skemalæggere i tæt samarbejde med underviseren dagligt står for den praktiske organisering af arbejdsopgaverne, i den sidste ende med direktøren og uddannelsescheferne som overordnet ansvarlige. Den gældende lokalaftale udløber 31. december 2013, og personalet ved endnu ikke, om den forlænges med syv måneder, frem til den nye overenskomst træder i kraft. Det vil et snarligt møde afklare. - Vi ser frem mod den nye overenskomst med mere spænding end frygt. I tiden efter lockouten har der været livlig snak i kaffestuen og på det efterfølgende fyraftensmøde, men det har lige så meget handlet om lavpraktiske emner som meropgaver og omlægning af timer efter lockouten, siger Anette Ipsen. TR for sosu-underviserne i Esbjerg, Anette Ipsen de mest samvittighedsfulde kan få det svært. 8 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

9 f lockouten på lærerområdet. Her er en frontberetning fra to af skolerne Frustrationer hersker på østkysten Stemningen var på nulpunktet, da underviserne mandag den 29. april mødte på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle- Horsens næsten en måned efter, Kommunernes Landsforening havde lockoutet landets lærere. En snes sygeplejersker organiseret i Dansk Sygeplejeråd blev som sosu-lærere en del af lockouten og også af regeringsindgrebet 25. april. - Lockoutperioden var en forvirrende og frustrerende oplevelse. Vi følte, at vores arbejde blev nedvurderet, og at andre mente at vide bedre, hvordan vi skal bruge vores arbejdstid. Vi bliver umyndiggjort, og der er ikke megen prestige ved at være offentligt ansat. Jeg kan ikke anbefale andre at arbejde som underviser på sosu-skoler, siger Bitten Krabbe, TR for sygeplejersker samt fysio- og ergoterapeuter, som underviser på skolen på østkysten. Underviserne på de grundlæggende socialog sundhedsuddannelser kæmpede for at bevare den beskyttelse, der lå i at have forberedelsestid, både den fælles og den individuelle, hvor alle andre opgaver end undervisning også ligger. Kun særlige opgaver som personalemøder, kontakt til praktikansvarlige og kontaktlærermøder opgøres særskilt. Og så er der 15 timer om året til administrative opgaver. Forberedelsestid med mere I Fredericia, Vejle og Horsens er forberedelsestiden i forvejen reduceret fra de maksimale 100 minutter pr. lektion til 90 minutter. De resterende 10 minutter er til mødeaktiviteter i forbindelse med fælles forberedelse. Bitten Krabbe er ængstelig for, hvad der sker, når den nuværende overenskomst 1. august 2014 erstattes af lovteksten i regeringsindgrebet. - I fremtiden kan man forestille sig differentiering af forberedelsestiden afhængigt af, hvilke fag man underviser i. Men de øvrige opgaver møder, temaarbejde og så videre er jo ens, og det kan påvirke arbejdsmiljøet blandt underviserne. Der er risiko for indbyrdes splittelse, hvis vi ikke slutter op om fællesskabet og bliver enige om, hvad vi skal gøre. Det kræver virkelig fællesskab og loyalitet, siger Bitten Krabbe. Frygt for hovsa-undervisning Også forudsigeligheden i, hvad der skal undervises i, bliver ofret med den kommende overenskomst. Som reglerne er nu, skal lærerne fire uger før vide, hvilke fag de skal undervise i. - Jeg frygter, at det ender i hovsa-undervisning, når den kan omlægges i sidste øjeblik. Ledelsesretten vil udelukkende ligge hos lederen, og hvis vedkommende har et andet værdigrundlag og andre ambitioner end personalet, bliver der ikke ligevægt, siger Bitten Krabbe. Hun frygter, at skolens basisydelse, den grundlæggende undervisning og fastholdelse af elever kommer til at betale prisen til fordel for mere prestigefyldte aktiviteter som internationalisering og videreuddannelse. Hendes bange anelser er ikke rettet mod skolens leder, men mod de rammer, hun får at arbejde indenfor. Samarbejdet med DSR har været et af de få lyspunkter. Sygeplejerskernes organisation har reageret hurtigt og kompetent under konflikten. Sosu-lærere fra Fredericia i aktion ved Lillebæltsbroen under lockouten DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 9

10 Valg i DSR Hele din kredsbestyrelse er på valg i år 2013 er et valgår. Til efteråret har du mulighed for at vælge de sygeplejersker, der skal repræsentere dig i kredsbestyrelsen (KB) for Kreds Syddanmark. Kredsformanden og de fire kredsnæstformænd i formandskabet er også på valg. Kredsnæstformændene vælges ligesom kredsformanden blandt alle Kreds Syddanmarks medlemmer. Kredsløbet har talt med to KB-medlemmer det ældste og det yngste medlem for at anlægge neutrale kriterier om, hvorfor de har valgt at arbejde som politikere, og hvilke mærkesager de har i arbejdet for de syddanske sygeplejersker. Måske kan deres fortælling få dig til at overveje at stille op til KB. Birthe må tømme rygsækken med mærkesager Birthe Gyldenhof Sneum, 64 år, har været med i KB, siden den blev født i Hun begyndte at brænde for det faglige arbejde, da hun blev sikkerhedsrepræsentant for sine kolleger på Kolding Sygehus i begyndelsen af 90 erne, og i 1997 stillede hun op til og blev valgt ind i Vejle Amtskreds. - Det har været spændende at opleve, at fire amtskredse blev til én stor kreds for hele Syddanmark. Jeg var på forhånd spændt på, hvordan det ville blive for os jyder at skulle arbejde sammen med de meget synlige og aktive fynboer. Men jeg må sige, at der er plads til alle, både de meget talende og de mere stille, som jeg hører til, siger Birthe G. Sneum. Har hun ikke været blandt de mest fremtrædende KB-medlemmer, har hun til gengæld prioriteret et højt informationsniveau til baglandet, medlemmerne på operationsgang 1 og 2 med ortopædkirurgi og karkirurgi samt sygeplejersker i anæstesi og dagklinik på Kolding Sygehus. - Vi kommer med hver vores lille rygsæk med noget, vi brænder for, og vi er ildsjæle. Men vi skal ikke sidde som små konger i kredsbestyrelsen og bestemme det hele. Vi skal også give noget til baglandet. Sygeplejersker er generelt mere interesserede i deres fag end i fagpolitik, og det er vigtigt at vise, at der er behov for og brug for en fagforening, siger Birthe G. Sneum. Oprindeligt var arbejdsmiljøet hendes mærkesag, da hun gik ind i fagligt arbejde, og det fylder fortsat meget. Efterhånden er hendes felt udvidet, så det omfatter beslægtede temaer som arbejdsvilkår, normering og sammenhængen mellem arbejdsliv og familieliv. Hun går ligeledes ind for et tæt samarbejde med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TR og AMiR). Birthe G. Sneum havde sin naturlige skepsis over for, om en bestyrelse med over 30 medlemmer kunne fungere som en demokratisk organisme. Men den blev hurtigt gjort til skamme, først ved en stor indsats af den første kredsformand, Anni Pilgaard, og senere af hendes efterfølger John Christiansen, men også af det øvrige formandskab og medlemmerne af kredsbestyrelsen, som har vist vilje og evne til at få KB til at fungere. Snart begynder Birthe G. Sneum på et nyt livsafsnit, når hun forlader operationsgangen på Kolding Sygehus efter næsten 38 års virke for at lade sig pensionere. En ny tilværelse som B-menneske med barnebarn, rejser og bøger. Samtidig forlader hun kredsbestyrelsen i DSR. Fakta om KB-valg Valget af menige medlemmer til kredsbestyrelsen (KB) foregår i valgkredse, der er identiske med de fire tidligere amtskredse. Hver valgkreds har ret til at vælge en repræsentant for hver påbegyndt 500 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. Ved det seneste KB-valg i 2011 kunne der vælges 32 medlemmer, inklusive det fem medlemmer store formandskab. Fordelingen af bestyrelsesmedlemmer på valgkredse 2011: Valgkreds 1 Fyn: 12 Valgkreds 2 Vejle: 6 Valgkreds 3 Sønderjylland: 4 Valgkreds 4 Ribe: 5 Kredsformand og fire kredsnæstformænd vælges i hele Kreds Syddanmark. 10 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

11 Kredsbestyrelsens ældste, Birthe G. Sneum vi skal ikke være små konger. Kredsbestyrelsens yngste, Torben Kock savnede DSR i sit liv. Torben holder af et liv med fagligt arbejde Torben Kock, 26 år, fik smag for fagligt arbejde allerede som studerende på sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg. Han kom i bestyrelsen for den lokale afdeling af Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) og nåede også det centrale forretningsudvalg. - På den måde kom jeg tættere på arbejdet i Dansk Sygeplejeråd og fik et bedre indblik i, hvad der sker i stor organisation. Da jeg blev færdig som sygeplejerske, kunne jeg faktisk mærke, at jeg savnede DSR i mit liv, siger Torben Kock. Han blev færdiguddannet i januar 2011, og senere på året blev han valgt ind i KB. Det var på det tidspunkt, da ledighedskurven for nyuddannede steg stejlt, og Torben Kock engagerede sig i beskæftigelsessituationen. Selv fik han arbejde på apopleksiafdelingen på Sønderborg Sygehus. På DSR s kongres var han med til at stille forslag om, at formænd og næstformænd højst skulle kunne være på deres poster i fire år for at hindre, at organisationen bliver for statisk. Det vandt ikke gehør, men signalet om fornyelse blev givet. Aktuelt deltager Torben Kock i KB i en arbejdsgruppe om, hvordan sygeplejersker bevarer deres faglighed i fremtidens sundhedsvæsen. Han er TR for op mod 40 sygeplejersker i Sønderborg og er fortsat bidt af at suge til sig om, hvordan det politiske arbejde i DSR fungerer på flere niveauer. - Jeg synes, det er rigtig spændende at komme ind bag ved og få et indblik i, hvordan DSR hænger sammen, og hvordan beslutninger bliver taget. Fra kredsbestyrelse til hovedbestyrelse og ud i det virkelige liv blandt sygeplejersker. Det giver en god symbiose at være TR og KB-medlem og få feedback begge veje, siger Torben Kock. Han stammer fra Tyskland, men har gået i dansk skole og gymnasium. I disse måneder bygger han hus i Tarp syd for Flensborg, men det vil næppe stille sig afgørende i vejen for at genopstille til KB, hvor han er blandt en håndfuld mænd. Vigtige datoer i valget til KB og Lederforeningen 13. august 2013 Møde på kredskontoret for mulige kandidater 15. august 2013 Opstillingsmodulet for kandidater åbner 30. september 2013 Fristen for at opstille som kandidat udløber kl oktober 2013 Alle opstillede kandidater præsenteres i Sygeplejersken 25. oktober 2013 Valget starter 7. november 2013 kl Sidste frist for at stemme elektronisk 8. november 2013 Senest kl Resultatet at valget offentliggøres på DSR s og Sygeplejerskens hjemmeside november 2013 Seminar for den nyvalgte kredsbestyrelse i Kreds Syddanmark DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 11

12 Regler for sommerferie Har du fået din ønskeferie i år? Sommerferien nærmer sig hastigt, og brikkerne omkring ferieplanlægningen har formentlig været på plads i månedsvis på din arbejdsplads. Ud over at glæde dig til en velfortjent sommerferie står tilbage at gøre op, om du fik den ferie, du har ønsket dig og har krav på. Kommunalt og regionalt ansatte sygeplejersker er omfattet af ferieaftalen, indgået mellem henholdsvis Sundhedskartellet og KL/DR. Aftalerne er identiske. Ferieaftalen beskriver blandt andet følgende elementer: Optjeningsår, ferieår og ferieperiode, ferieuge, hovedferie, restferie, sjette ferieuge, hvornår ferien begynder, og hvad sker der ved sygdom før og under ferien. Faglig chefkonsulent Gerda Dam Hansen, DSR, Kreds Syddanmark, beskriver herunder, hvad du skal være opmærksom på, når du skal have fastlagt din sommerferie. Hun giver også tre cases, som behandler typiske spørgsmål omkring ferie. At tilrettelægge personalets ferie begynder som regel i januar med indsamling af ferieønsker, og de fleste steder går det ret gnidningsfrit. Dog kan der være udfordringer, idet der i videst muligt omfang skal tages hensyn til den enkeltes ønsker, herunder ønsket om, at hovedferien holdes i den ansattes barns sommerferie. Er der mange med skolesøgende børn på en arbejdsplads, kan det være et svært puslespil, siger Gerda Dam Hansen. Bonusinfo: Hvis din lønseddel efter sommerferien ikke ligner sig selv, kan der være noget galt. Du skal også i ferien have udbetaling for de vagter, du normalt har, så du får den fast påregnelige løn. Det kan sygeplejersker takke deres fagfælle, Ilse Both, for. Hun kæmpede og vandt i 70 erne en sag i Højesteret om emnet. Optjeningsår og ferieår Optjeningsåret er lig med kalenderåret, og man optjener ferietimer for hver måneds beskæftigelse. Ferietimer optjenes i forhold til den beskæftigelsesgrad, du har. Er du fuldtidsbeskæftiget, optjener du 18,50 ferietimer pr. måned gange antal måneders ansættelse. Er du deltidsansat, reduceres optjeningen forholdsmæssigt, for eksempel divideret med 37 og gange med aktuelt timetal, ved 30 timer er det 15 ferietimer pr. måned. Man afvikler sin ferie i ferieåret, perioden 1. maj til 30. april, der ligger efter optjeningsåret. Optjente ferietimer i 2012 afvikles i ferieåret 1. maj april Afvikling af ferie Hovedferieperioden går fra 1. maj og til den 30. september samme år. Restferieperioden er fra 1. oktober det ene år og til den 30. april det næste år. Alle, uanset om man er fuldtidsansat eller deltidsansat, har ret til at afholde seks hele ferieuger. Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse på første feriedag og slutter ved ferieugens/ ferieugernes ophør. For ansatte, der har arbejdsfri dage, kan ferien begynde på en sådan dag. Ferien afvikles i forhold til den aktuelle beskæftigelsesgrad. Ferie kan ikke holdes på ugentlige fridøgn, søgnehelligdage, overenskomstmæssigt fastsatte fridage, erstatningsfridage, eller hvis den ansatte er afskåret fra at holde ferie (feriehindring). 12 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

13 Er der aftalt personalepolitiske retningslinjer om planlægning og afvikling af ferie, skal du huske at gøre brug af dem. Ferierettigheder: Ret til at holde seks ugers ferie i løbet af ferieåret. Du har ret til at holde tre ugers samlet ferie i perioden 1. maj-30. september. Mindst to uger af hovedferien skal gives i sammenhæng. Ret til at afvikle restferie i hele uger. Ret til at kende hovedferiens placering mindst tre måneder før afholdelse af ferien. Det skal ske efter drøftelse med den enkelte, og der skal tages hensyn til de ansattes ønsker, herunder ønsket om, at hovedferien holdes i den ansattes barns skolesommerferie. Ret til at kende restferiens placering mindst en måned før afholdelse af ferien. Bør gives i sammenhæng af mindst en uges varighed. Hvis berettiget til at holde ferie med løn, er der ret til udbetaling af særlig feriegodtgørelse på 1,95 procent (DR) af den ferieberettigede løn, som udbetales pr beregnet på baggrund af foregående optjeningsår. Sygeplejersker med indtil 10 års beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen får 2,85 procent i særlig feriegodtgørelse - 2,30 procent (KL) i særlig feriegodtgørelse. Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes. (Planlagt men ikke påbegyndt ferie kan kun ændres ved force majeure-lignende situationer. Såfremt det sker, har den ansatte krav på at få erstattet eventuelt økonomiske tab, for eksempel afbestilling af rejse, sommerhus). Den sjette ferieuge afholdes efter den ansattes ønsker, med mindre tjenesten hindrer det. (Den ansatte skal så tidligt som muligt give arbejdsgiveren besked om, hvornår afviklingen finder sted. Den sjette ferieuge kan afholdes på et hvilket som helst tidspunkt i ferieåret. Det er muligt at få den sjette ferieuge udbetalt efter ferieårets udløb. Det kræver, at den ansatte giver arbejdsgiver besked inden 1. oktober i ferieåret). Ferie og sygdom Hvis man bliver syg, før ferien begynder, har man ret til at få ferien suspenderet, og erstatningsferie fastlægges af arbejdsgiver efter drøftelse med den ansatte. Husk sygemelding ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Hvis du bliver syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie efter fem sygedage. Betinget af at du har optjent ret til 25 dages ferie. Giv arbejdsgiver besked om sygdom allerede den første dag, da de fem karensdage først løber fra meddelelse er givet til arbejdsgiver. Karensdagene regnes pr. ferieår og al sygdom, uanset varighed forventes under fem dage, meddeles arbejdsgiver og dokumenteres. Betingelsen er, at man for egen regning indhenter lægelig dokumentation for sygdommens eksistens og varighed. Bliver man rask igen under ferien, kan man vælge at afholde resten af ferien eller at vende tilbage til arbejdet. Disse regler trådte i kraft 1. maj Overførsel af ferie Ferie ud over fire uger kan overføres fra et ferieår til det efterfølgende ferieår, under forudsætning af, at der er indgået en skriftlig aftale med arbejdsgiver inden ferieårets udløb. Overført ferie skal holdes forud for anden ferie. Faglig chefkonsulent Gerda Dam Hansen Tre cases om sommerferie Sabine kontakter kredsen for at stille et feriespørgsmål. Hun har været sygemeldt det meste af ferieåret og har ikke haft mulighed for at holde sin hovedferie. Hun har fået besked af lederen om, at hun skal holde de tre uger fra begyndelsen af oktober, for så kan vikaren fortsætte, til hun er tilbage. Kan lederen det? Svar: I henhold til ferieaftalen er sygdom en feriehindring, og en ansat, der er helt eller delvist afskåret fra at holde hovedferie inden ferieperiodens udløb (30. september), har ret til at få udbetalt løn for den ikke afholdte hovedferie. En ansat kan dog vælge at kræve ferien afholdt på et senere tidspunkt i ferieåret. Altså kan en leder ikke beslutte, at hun skal holde hovedferien uden for ferieperioden. Karina kan ikke forstå, at hun under sin ferie kun har fået sin grundløn, da hun normalt har to vagter om ugen og derudover arbejder hver anden weekend. Svar: Ansatte holder ferie med løn, og under ferien skal man have den fast påregnelige løn, altså samme løn, som Karina skulle have haft, såfremt hun ikke havde holdt ferie. Bente ringer, da hun er utilfreds med, at hun ikke kan få den sjette ferieuge sidste uge i april. Efter en snak med lederen kommer det frem, at næsten alle har ønsket at få ferie den uge, og at det ikke kan lade sig gøre af hensyn til behovet for sygeplejerskebemanding. Svar: Fra kredsen får vi en snak med Bente om nødvendigheden af at drøfte retningslinjer for afholdelse af den sjette ferieuge. Vi aftaler, at kredsen orienterer TR om samtalen, og opfordrer Bente til selv at kontakte TR. DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 13

14 Normsagen OUH Sygeplejerske Pia Ringkvist, OUH vi er blevet mere opmærksomme. Normsagen der ikke ville dø Pia Ringkvist er blandt de næsten sygeplejersker på Odense Universitetshospital (OUH), som i flere år ikke fik udbetalt løn for de timer, de havde krav på. Normperioder, hvor sygeplejerskers timer opgøres over en nærmere aftalt periode, blev indført i den overenskomst, der trådte i kraft 1. april Men OUH s ledelse fortsatte som hidtil, og først efter at Dansk Sygeplejeråd havde søgt aktindsigt i tre normperioder og afdækket, at sygeplejersker havde løn for tusindvis af timer til gode, kom gennembruddet i normsagen i Jeg vidste ikke, at vi var blevet snydt lønmæssigt, og da afgørelsen kom, var det en overraskelse. Men det er fint, at sagen er blevet kørt, siger Pia Ringkvist. Hun er blandt de erfarne sygeplejersker på lungemedicinsk afdeling J på OUH, og det viste sig, at hun havde løn til gode for 47 timer i løbet af fem år. Hun fik ligesom sine kolleger pengene udbetalt med septemberlønnen i 2012, og den uventede udbetaling blev brugt til at købe en skænk til huset derhjemme. Normperioder er svære Pia Ringkvist holder mest øje med tillæg og weekendvagter, når hun tjekker sin lønseddel. Derimod har hun det fortsat svært ved normperioder og erkender, at hun nok må søge vejledning, hvis hun selv skal kontrollere overgange mellem arbejdsperioder. - Jeg har altid haft tillid til, at mine ledere gør, hvad de skal, og det har jeg fortsat, siger Pia Ringkvist. De cirka 20 sygeplejersker på sengeafsnittet i afdeling J er generelt unge, og derfor havde de løn for forholdsvis beskedne 189 timer til gode, da regnskabet blev gjort op. I alt blev der på OUH udbetalt løn for over timer fem år tilbage. Processen trak varige spor Betina Iroisch Kristensen er TR for omkring 35 sygeplejersker på afdeling J, der foruden sengeafsnittet består af ambulatorium og forskningsenhed, og hun er tilfreds med, at den manglende lønudbetaling blev afdækket via et pilotprojekt på udvalgte afdelinger. Processen har sat sig varige spor. - Vi er siden blev mere opmærksomme på reglerne for normperioder og har taget vores forholdsregler. Når man ønsker at bytte vagter, skal man eksempelvis spørge afdelingssygeplejersken, og man må ikke bytte vagter hen over to normperioder. Desuden gennemgår vi lønsedlen for alle nyansatte i afdelingen, siger Betina Kristensen. Foruden lokal TR er hun nu suppleant for fællestillidsrepræsentanten for sygeplejersker og radiografer på OUH. 14 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

15 Arbejdstid Her kan det gå galt med arbejdstiden Normsagen fra Odense Universitetshospital, hvor næsten sygeplejersker fik udbetalt et millionbeløb for flere års forkerte opgørelser af normperioder, er de senere års klareste eksempel på, hvor galt det kan gå i sager om arbejdstidsaftaler. Men også i mindre målestok er der problemer. - Mange sygeplejersker tjekker ikke deres lønseddel og den medfølgende arbejdstidsopgørelse, hvoraf normtimer pr. kalenderuge fremgår. Jeg tror, mange sygeplejersker ikke får den løn, de er berettiget til, fordi de ikke er opmærksomme på, hvilke krav de har. Det er i den sidste ende ledelsens ansvar, men man har også selv et ansvar som medarbejder, siger faglig chefkonsulent Gerda Dam Hansen, DSR, Kreds Syddanmark. Hun opfordrer ledelser og TR på arbejdspladsen til at få HR-afdelingen eller lønkontoret til at komme på besøg i afdelingen for at gennemgå lønsedlen for alle. Dels for at gennemgå den enkeltes lønseddel, dels for at informere om lønsedlens opbygning og måden at læse denne på. Ligeledes er det vigtigt at tjekke sin arbejdstidsindberetning og på sygehusene at få udleveret sin normafslutning, så man kan sikre sig, at normperioden afsluttet i nul. Herunder gennemgår Gerda Dam Hansen nogle af de kritiske punkter. Hvor langt er et fridøgn? Flere medlemmer er i tvivl om, hvor langt fridøgnene skal være. I arbejdstidsaftalen fremgår det: KL (Kommunernes Landsforening) 4 stk. 3 Der gives 2 sammenhængende fridøgn pr. uge, fridøgnsperioden skal udgøre mellem timer. Fridøgnsperioden kan opdeles i to korte fridøgnsperioder, der hver skal have en længde på minimum 35 timer, eller 32 timer, hvis hviletiden lokalt er aftalt nedsat til 8 timer. Der kan gives yderligere fridøgn ved at forlænge perioden med minimum 24 timer pr. fridøgn. DR (Danske Regioner) 7 stk. 2 Der gives en ugentlig lang fridøgnsperiode af 55 til 64 timeres varighed. Sammenlægning af flere fridøgnsperioder kan ske ved at forlænge perioden med 24 timer pr. fridøgn. En lang fridøgnsperiode kan opdeles i 2 korte fridøgnsperioder på mindst 35 timer, dog 32 timer, hvis hviletiden lokalt er aftalt nedsat til 8 timer. Kreds Syddanmark har vedtaget en politik på området og anbefaler, at der ikke i forbindelse med aftale om nedsættelse af hviletid aftales reduktion af fridøgnet. Anbefalingen skal sikre sygeplejerskerne den nødvendige hviletid i forbindelse med fridøgn det vil sige så lange fridøgn som muligt. Politikken ligger på kredsens hjemmeside, ligesom TR har politikken. Eksempel på beregning af fridøgns længde: Mandag: Tirsdag...Planlagt fridøgn Onsdag Torsdag Fredag Fra mandag klokken til onsdag klokken er der 32 timer. Et kort fridøgn skal have en længde på 35 timer. Her er det korte fridøgn altså ikke langt nok. Samme beregning skal ske i forbindelse med langt fridøgn. Det gælder for alle ansatte, at de skal kende fridøgnenes placering mindst fire uger forud. Krav til din mødeplan Mange er også usikre på mødeplan, og hvad en sådan skal indeholde. KL 3 Planlagt tjeneste og frihed fastlægges i mødeplaner af mindst fire ugers varighed. Mødeplanen angiver møde- og sluttidspunkt for den ansattes arbejde. Mødeplanen skal endvidere indeholde oplysning om placering af Fridøgn Feriedage Søgnehelligdagsfrihed - skal have en varighed på mindst 35 timer. Det skal fremgå af mødeplanen, hvor mange timer der er sket nedskrivning med i mødeplanen i forbindelse med en eller flere søgnehelligdage Løbende afspadsering Mødeplanen drøftes med den ansatte, inden den udleveres senest fire uger før ikrafttræden. DR 6 Den ansatte skal kende tjenestens placering mindst fire uger forud. DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 15

16 Når du bliver tilkaldt Der er mange spørgsmål til tilkaldsbestemmelsen, og hvad er det helt konkret. Her er der rigtig meget forskel på, om man er ansat inden for det kommunale eller det regionale område. Tilkald inden for det regionale område er beskrevet i 14. Ved tilkald uden for planlagt tjeneste forstås tilkald, hvor den ansatte ikke har planlagt tjeneste, og som ikke er i umiddelbar forlængelse af planlagt tjeneste. Tilkald dækker således over tilkald på fridøgn, søgnehelligdage, tilkald mellem to døgns tjenester, andre frihedsperioder på 24 timer eller mere (arbejdsfri dage) og hele afspadseringsdage. Gælder ikke, hvor der er tale om overarbejde i forlængelse af normaltjenester eller rådighedstjenester, dog forudsat at den korte eller lange fridøgnsperiodes minimumslængde overholdes. Tilkald honoreres som overarbejde beregnet pr. påbegyndt time. Tilkald for fuldtidsansatte regnes tilkald på fridøgn, søgnehelligdage eller fridage af mindst 24 timers varighed altid for mindst seks timer. Øvrige tilkald regnes for mindst tre timer. For arbejde ud over tre timer honoreres pr. påbegyndt time. For deltidsansatte regnes tilkald på planlagte fridøgn og søgnehelligdage for mindst seks timer. Øvrige tilkald regnes for mindst tre timer. For arbejde ud over tre timer honoreres pr. påbegyndt time. Et telefonisk tilkald, der medfører en faglig vurdering og/eller stillingtagen samt anvisning på løsning af et konkret opstået tjenstligt spørgsmål, skal betragtes som tilkald, også selv om man ikke er mødt op på arbejdspladsen. I KL er der ikke nogen særskilt tilkaldsbestemmelse, men emnet er beskrevet i henholdsvis 11, stk. 4 (fuldtids) og 12 stk. 6 (deltids). Hvis overarbejde ikke ligger i forlængelse af en planlagt tjeneste, men som tilkald i en arbejdsfri periode på mindre end 24 timer honoreres for mindst tre timer (overarbejde). For flere tilkald inden for tre timer, honoreres for tre timer. For tjeneste ud over tre timer honoreres pr. påbegyndt time. Hvis deltidsansatte tilkaldes til tjeneste akut eller så hurtigt som muligt, honoreres tjenesten efter reglerne om overarbejde, dog mindst for tre timer. For flere tilkald inden for tre timer, honoreres for tre timer. For tjeneste ud over tre timer honoreres pr. påbegyndt time. Arbejder du i lægepraksis Er du ansat i en lægepraksis har du ret - og pligt - til betalt frihed under efter- og videreuddannelse i fire dage om året regnet fra 1. december til 30. november. Ubrugte efter- og videreuddannelsesdage kan overføres til de efterfølgende år inden for overenskomstperioden. Når du må blive på arbejde Når en sygeplejerske må blive på arbejdet ud over den planlagte tjeneste, hvad så? Tjeneste ud over det, der er planlagt i mødeplanen for en fuldtidsansat, og tjeneste ud over den daglige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte honoreres som overarbejde. Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. For deltidsansatte gælder: Tjeneste, der ligger ud over den daglige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte, honoreres efter bestemmelserne om overarbejde. Det indebærer, at arbejder man for eksempel fem minutter ud over den daglige arbejdstidsnorm, har man krav på en halv times overarbejde. Arbejder man mere end en time, har man krav på et tillæg ud over overarbejdsbetalingen. Efter- og videreuddannelse bør foregå inden for normal arbejdstid. Foregår uddannelsen uden for normal arbejdstid, kompenseres der for den medgåede uddannelsestid med afspadsering eller timeløn i forholdet 1:1. Lægepraksis betaler sædvanlig løn til medarbejderen, transport, opholdsudgifter samt eventuelt deltagergebyr og udgifter til undervisningsmateriale. Faktaboks DSR, Kreds Syddanmark holder generalforsamling torsdag den 24. oktober 2013 kl på Messe C, Fredericia Sidste frist for indlevering af forslag til generalforsamlingen er den 24. september 2013.

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2009 MAJ 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2009 MAJ 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2009 MAJ 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Indhold Kreds Syddanmark Vejlevej 121, 2. sal 7000 Fredericia Telefon 70 21 16 68 www.dsr.dk/syddanmark E-mail: syddanmark@dsr.dk

Læs mere

KREDSLØBET. TEMA Fokus på TR. 6 Sådan gør de i Vejle, Odense og Sønderborg. 12 Det var en sej fødsel at opbygge et velfungerende TR-system.

KREDSLØBET. TEMA Fokus på TR. 6 Sådan gør de i Vejle, Odense og Sønderborg. 12 Det var en sej fødsel at opbygge et velfungerende TR-system. DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK WWW.DSR.DK/SYDDANMARK KREDSLØBET December ÅRGANG 6 Nr. 04 2012 TEMA Fokus på TR 4 MED-udvalgene er ikke kommet over børnesygdommene 6 Sådan gør de i Vejle, Odense og

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 04:2011 DECEMBER 5. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 04:2011 DECEMBER 5. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 04:2011 DECEMBER 5. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Indhold Kreds Syddanmark Vejlevej 121, 2. sal 7000 Fredericia Telefon 70 21 16 68 www.dsr.dk/syddanmark E-mail: syddanmark@dsr.dk

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2010 MARTS 4. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK. Hjemmesygeplersker på vej - uanset vejret!

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2010 MARTS 4. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK. Hjemmesygeplersker på vej - uanset vejret! DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2010 MARTS 4. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Hjemmesygeplersker på vej - uanset vejret! Indhold Kreds Syddanmark Vejlevej 121, 2. sal 7000 Fredericia Telefon 70 21

Læs mere

KREDSLØBET. Da fanø måtte kæmpe for ny leder. tema Sygeplejefaglig ledelse. 8 Da Fanø fik ny sundhedschef. 10 Charlottes nye brændpunkt

KREDSLØBET. Da fanø måtte kæmpe for ny leder. tema Sygeplejefaglig ledelse. 8 Da Fanø fik ny sundhedschef. 10 Charlottes nye brændpunkt DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK WWW.DSR.DK/SYDDANMARK KREDSLØBET SEptEMbER ÅRGANG 6 Nr. 03 2012 Da fanø måtte kæmpe for ny leder tema Sygeplejefaglig ledelse 4 Medarbejdere skærper krav til ledere

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG NR. 4 2014 OMKREDS H 04 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Spot på løn og arbejdstid GENERALFORSAMLING OG SYGEPLEJERSKEPRIS DEN INVOLVERENDE STUEGANG OmKreds H NR. 4/2014 7. årgang

Læs mere

Tanker om psykiatriplanen. Sygeplejeoplevelser. Østeuropa. Kredsbestyrelsen - anno 2008

Tanker om psykiatriplanen. Sygeplejeoplevelser. Østeuropa. Kredsbestyrelsen - anno 2008 Tanker om psykiatriplanen Sygeplejeoplevelser i Østeuropa Kredsbestyrelsen - anno 2008 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2008 MARTS 2. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK KOLOFON Kreds Syddanmark DSR Kreds

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område pr. 1.1.2012 gældende frem til 31.3.2013 opdaterede løntabeller udsendes pr. 1.10.2012 løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale

Læs mere

Konflikten her og nu. Hospice Sydvestjylland. SIR s arbejde bliver anerkendt

Konflikten her og nu. Hospice Sydvestjylland. SIR s arbejde bliver anerkendt Konflikten her og nu Hospice Sydvestjylland SIR s arbejde bliver anerkendt DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2008 MAJ 2. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK KOLOFON Kreds Syddanmark DSR Kreds Syddanmark

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten Løn- og ansættelsesvejledning Staten PR. 1.4.2015 Løn- og ansættelsesvejledning for staten pr. 1.4.2015 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 11-77 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juni

Læs mere

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden nr. 4-2009 omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Kredsvalg og generalforsamling Tjek på lønnen med DSR Plejesamarbejde i Gentofte Indhold Billedtekst ind her. Billedtekst

Læs mere

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Brugerstyrede senge i psykatrien 20 Akutsygepleje i kommunerne 8 Af kredsformand Jytte Wester Fagligheden skal prioriteres DSR NORD Magasin for medlemmer

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 Gældende frem til 31.3.2011 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 i regioner og kommuner

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober. Selveste majestæten kom på besøg, da 40-års jubilarene blev fejret - læs reportage på side 6-7.

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober. Selveste majestæten kom på besøg, da 40-års jubilarene blev fejret - læs reportage på side 6-7. MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1 - JANUAR 2012 Selveste majestæten kom på besøg, da 40-års jubilarene blev fejret - læs reportage på side 6-7. Udkommer i månederne

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Fagligheden i sundhedsvæsnet er alvorligt syg. Den er slidt op af økonomitænkning, der i en jagt på bundlinjen har skubbet

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Styring i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2015 MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS SKADELIGE NATTEVAGTER

OmKreds H. TEMA: Styring i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2015 MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS SKADELIGE NATTEVAGTER NR. 1 2015 OMKREDS H 01 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Styring i sundhedsvæsenet SKADELIGE NATTEVAGTER MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS OmKreds H NR. 1/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14 MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Filial uden rådgivere Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8 Er du attraktiv på arbejdsmarkedet?

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed

på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed Et nyt kapitel De forestående valg i foreningen lægger rammerne, men der skal ny dynamik og bevægelse til. Når jeg lukker bogen i efter generalforsamlingen

Læs mere

Løn- og overenskomst magasin

Løn- og overenskomst magasin Løn- og overenskomst magasin Gældende til 1. oktober 2009 Indstik i fysioterapeuten nr. 8 2009 side 1 Læs først her I dette løn- og overenskomstmagasin finder du de nye lønsatser gældende fra 1. april

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART NR. 2 2015 OMKREDS H 02 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Samarbejde og inddragelse SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE OmKreds H NR. 2/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

Tillykke Tillykke 50 år: Annette Lundgreen, Bente Laksø, Susan Klitgaard Pedersen, Kjeld Schade, Susanne Vinter, Helle Bjørkmann Nordgreen

Tillykke Tillykke 50 år: Annette Lundgreen, Bente Laksø, Susan Klitgaard Pedersen, Kjeld Schade, Susanne Vinter, Helle Bjørkmann Nordgreen Tillykke Tillykke 50 år: Annette Lundgreen, Bente Laksø, Susan Klitgaard Pedersen, Kjeld Schade, Susanne Vinter, Helle Bjørkmann Nordgreen 60 år: Myrna Fenge, Stella Lendal, Merete Jensen, Lisbeth Krane

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere