BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015"

Transkript

1 BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015

2 Gildeting tirsdag den 17. marts 2015 Vort første møde efter gildeting sidste år, var Sct. Georgs aften. Vi afholdt denne aften i Ensted spejdernes hytte, sammen med spejdere fra hele kommunen. Det var anden gang vi afholdt Sct. Georgs aften på denne måde. Og jeg synes vi bliver bedre og bedre til det. Næste år skal vi lige have vejrguderne i ed, så bliver det helt perfekt. Tirsdag den 20. maj 2014 havde 3-mandsgruppen sat os stævne på ARWOS (wosses arv??). En aldeles pragtfuld sommeraften, så er det værd at leve i Danmark. Halfdan fra ARWOS var en levende guide på turen rundt, både ude og inde. Tænk at vi sender affald til KINA, ja, guderne må vide hvad de bruger det til?? Vi blev alle meget klogere på affald, og ikke mindst hvor VIGTIGT det er at sortere. En spændende aften. Tirsdag den 17. juni var Barsøgruppen arrangør af fællesgildehal på Barsø. Der var mødt gildebrødre fra alle 3 gilder. Vejret var sol fra morgen til aften. Der blev hygget, snakket, gået tur, badet i det mest fantastiske 19 grader varmt vand. Christas loppemarked blev også besøgt, hvor Birgit Bøllund købte en flot strandstol, men det var nu Hans Iver der havde den til salg. Det var Preben fra Grænse gildet der var gildemester. Tage Balle fejrede vi med hans 50-års gildejubilæum. Ulla og Kjeld blev lykønsket med fødselsdage. I uge 32 var der atter lejr for børn på Barsø. Jeg har kun hørt godt om lejren. Et nyt tiltag var bl.a. at børnene fik forskellige tørklæder, og hørte til den voksne der havde samme tørklæde. Dette tiltag havde en rigtig virkning. Torsdag den 21. august 2014 Havde 2. Gilde arr. fællesløb i Gråsten skovene. En meget vellykket aften. Vi løb O-løb med klip og det hele. Tirsdag den 16. september 2014 skulle der have været gildemøde i Damgård Mølle. Ingen havde meldt sig, og gruppen valgte at aflyse. I week-enden september var jeg til gildemesterstævne sammen med Ilse fra 2. gilde og Birthe Galle fra Bov gildet. Alt i alt et godt møde, med mange ord. Den røde tråd: vi bliver færre og færre, Gennemsnitsalderen er nu 71 år. Hvad gør vi??? (mange spørgsmålstegn). Vi er nok ikke dygtige nok til at få omtale og synligheden skal skærpes. Tirsdag den 21. oktober Vi skulle have været udenfor til gildehallen, men vejret spillede os et pus. Vi var nødt til at blive indenfor. Helle holdt 5 min. Sct. Georg i gildehallen, hvor hun fortalte om sommerlejr på Barsø for børn der måske ikke kommer på sommerferie. Det gav stof til eftertanke, 3 mands-gruppen stod for aftenen. Tirsdag den 25. november havde vi vor traditionsrige kransebindingsaften. Alle kom hjem med mindst en flot adventskrans. Dagen efter var der gildebrødre der mødte op på Spejdergården i Rødekro igen. Denne gang for at hjælpe med at lave 140 juledekorationer til uddeling til ældre i Rødekro. En dejlig tradition der i år blev krydret med uddeling af Spejderprisen, som gik til Anne, der er ivrig Grøn Pigespejder i Rødekro. Det var en god oplevelse. Det lykkedes at overraske så at sige alt og alle. Barsø-gruppen var arr. Tirsdag den 9. december var vi 25 der troppede op til julestue, og gildets stiftelsesfest. Vi startede med at synge fødselsdagssang for Anne Mie. Så skulle der klippes, flettes og klistres, inden vi kunne gå i gang med den dejlige julemad. Jytte læste op fra Peters Jul, vi sang dejlige julesalmer og snakken gik lystigt hen over bordene. Til slut holdt vi auktion over de smukke juledekorationer som Ruth og Kjeld havde lavet. Overskuddet herfra gik til Et hjerte for alle var arr. Tirsdag den 20. januar 2015 afholdt vi fødselsdagsgildehal. Vi havde besøg af 5 gildebrødre fra 3. Haderslev. Hvid gruppe havde lagt op til prøvelse af vore sanser og almen viden, nogle gik det vældig godt for, andre mindre godt. En rigtig hyggelig aften. Jeg synes det er en god ting at vi har indført at vi trækker et nummer, så vi kommer til at sidde helt tilfældigt. Tirsdag den 17. februar Kommunens kommunaldirektør Niels Johannesen kom og fortalte om sit spejderliv.vi hørte om hans spændende spejderliv i 60erne 70erne og 80erne. En spejderlejr kostede da Niels var ulveunge i Bedsted Thy kr. 45,00 og så kunne det ske at man fik kr. 8,00 retur. Ak ja. Niels var en rigtig god formidler var arr. Jeg vil gerne til slut takke alle grupper for nogle gode arrangementer, jeg har altid været helt tryg ved, at de forskellige grupper har stået for arrangementerne. Ligeledes vil jeg gerne takke alle som har hjulpet mig i de 3 år hvor jeg har været gildemester

3 Barsøgruppen Side 1 marts 2015 Christen Borregaard Beretning 2014 Gruppen består af 13 medlemmer. Som jeg fremhæver hvert år, er vores fornemste opgave, at Barsø-Huset fungerer som en attraktiv lejrhytte, og derved være et godt aktiv for 1. Sct. Georgs Gilde i Aabenraa. Gruppen holder hvert år flere arbejdsdage / weekender, hvor løbende vedligeholdelses arbejde bliver lavet. Ind imellem er der også enkelte medlemmer af gruppen, som tager til øen når der er specielle gøremål som skal laves. Huset er omkring de 120 år gammelt, så selv om det generelt er god stand, er der løbende ting der trænger til en kærlig hånd. Vi har det hyggeligt, og nyder tiden på øen, og er der nogen gildebroder der har lyst til at være med i Barsøgruppen, er de meget velkommen. I det forløbne år der er ikke foretaget de store investeringer, hvilket også kan ses på vor vedligeholdelseskonto når vi kommer til regnskabet. Som det senere kan ses, er økonomien fortsat god. Indtægterne skal bruges til forbedring af huset, og selv om der ikke er planer om store forbedringer, har vi planer om i de kommende år, at udskifte gulvbelægning i de to store sovesale, udskifte toiletter til nye vandbesparende, og så vil det også være nødvendig at male huset inden for de næste par år. Vort bookingsystem virker rigtig godt, og vore lejere kommer kun med positive tilbagemeldinger. Hjemmesiden mangler vi stadig at få udviklet lidt meget, der mangler stadig billeder af huset indvendigt, og beskrivelser af muligheder for antiviteter på øen. Internette i huset fungerer godt, og tilbagemeldinger fra lejere, udtykker glæde over at kunne komme på nettet. Prisen for at leje Huset er er for året 2015 fastsat til kr. 110 pr. deltager pr. døgn, dog min kr pr. døgn, det er en forhøjelse på kr. 5.- pr. deltager pr. døgn. Det er bestemt, at prisen for 2016 er uændret. Samtidig er det bestemt, at huset udlejes til ½ pris i skolernes sommerferie, tilbudet gælder også gildebrødre som gerne vil have nogle dage på øen. I 2013 havde vi 35 lejere, i lejere, på nuværende tidspunkt er der indgået 28 lejekantrakter for lejemål i 2015 og for 2016 er der 10, jeg syntes udlejningen gik langsomt, men tallene viser at det er på samme nivue som de tidligere år. Den 16. juni er der fælles udendørs gildehal på øen, så husk at reservere dagen allerede fra middag er der gildebrødre der tager over på øen. Der er igen i 2014 afhold sommer lejr for udsatte Aabenraa børn på øen, det er et godt arrangement, et arrangement der lige netop er det huset i sin tid blev anskaffet for at kunne afholde. Tiden går, og inden for de først kommende år, skal vi have gennemdrøftet huset fremtid, er der kræfter i gildet til overtage arbejdet og glæden ved at drive huset, og her kommer også mit job som både formand og kasserer i spild, hvor jeg mener der skal nye kræfter til at være den udfarende kraft. Som altid er det dejligt at komme til Barsø, det er en helt speciel fornemmelse når færgen lægger fra landingen, og sejler mod øen. Gruppen håber at mange gildebrødre sammen med deres familie vil unde sig selv at tage til Barsø og opleve den skønne natur der er derovre. Til slut en stor tak til gruppens medlemmer, og øvrige der deltager i vedligeholdelsen af Barsøhuset, tak for et godt stykke arbejde, og ikke mindst tak for det gode samvær, vi oplever hver gang vi er sammen på øen. Christen

4 Referat fra 1. Sct. Georgsgilde Aabenraa, gildeting i Spejdergården, Rødekro. Der var mødt 28 gildebrødre. Valg af dirigent - Erik Helsinghoff. Valg af referent - Erik Berg. Dirigenten konstaterede at tinget var lovlig indvarslet og gik derefter over til dagsordenen. Gildemesterberetning fra GM Edith Andkjær kan ses på hjemmesiden: Aabenraagilderne.dk Regnskab og budget fremlagt af GS Henrik Bisbjerg kan ses på hjemmesiden: Aabenraagilderne.dk Kontingent for 2015 uændret: kr og pensionist kr Regnskab og budget godkendt. Beretning og regnskab for Barsøhuset blev fremlagt af Christen Borregaard og kan ses på hjemmesiden: Aabenraagilderne. dk Regnskab og budget godkendt. Indkomne forslag: Ingen Valg: Henrik Lund valgt til GM for 1 år. Suppleant: Edith Andkjær Erik Berg GK genvalg Suppleant: Jytte Watterseon Henrik Bisbjerg genvalg 1 år som GS Suppleant: Christen Borregaard Valg af revisor: Genvalg til Erik Helsinghoff Genvalg til Inge Bertelsen Valg til revisorsuppleant: Genvalg til Herman Langschwager. Beretninger fra grupperne i 1. gilde. Lidt nyt fra alle og gennemgående positive tanker ved de forskellige grupper. Frimærkegruppen tegnes fremover kun af Jette og der var et spejderråb til Annemarie Kruuse som tak for et langt virke i frimærkegruppen. Fra væbner/svendegruppen var der nyhed om mulig optagelse af 2 nye gildebrødre. Fra fællesgrupperne var der beretning fra sommerlejren på Barsø som kører igen i år og de har p.t kr. i kassen + 2 ansøgninger ude så det kører rigtig godt. Der er et max. på 25 børn hvilket er meddelt de organisationer der udvælger børnene. Spejderkontaktgruppen kører fint og der blev foreslået at prisen sættes op til kr. (gavekort til indkøb af spejderting). Et forslag fra Troels fra 2. gilde om et PR udvalg for spejderne i Aabenraa kommune er blevet taget ad notam. Hjemmesiden og blad fik ros. Spiseklubben kører på skinner Naturlaug. Kjeld Leen meddelte at han stopper ved næste generalforsamling. Tusindben. Der er nok mandskab til alle 4 kvartaler i år og der ser ud til at i -16 bliver der heller ingen problemer med bemandingen. Eventuelt: Ingenting.

5 Efter gildeting var der planlægningsmøde for resten af 2015 og foråret Alle grupper fik tildelt arrangementer. Mødet slut. Kl Stor tak til Henrik Bisbjerg for din indsats med spisning & kaffebord. Erik Berg GK referent

Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser.

Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser. Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Inderlig jeg længes efter vår, men vintren strænges, atter vinden om til nord! Kom, sydvest, som frosten tvinger, kom med dine tågevinger, kom og løs den bundne

Læs mere

Liljen. 66. årg April 2014 Nr. 4. Sidste års aprilsnar fra Carlsberg. Tuborg is skulle være det nye sort.

Liljen. 66. årg April 2014 Nr. 4. Sidste års aprilsnar fra Carlsberg. Tuborg is skulle være det nye sort. Liljen 66. årg April 2014 Nr. 4 Sidste års aprilsnar fra Carlsberg. Tuborg is skulle være det nye sort. Månedens Citat: En person der aldrig har lavet fejl, har aldrig prøvet noget nyt. Albert Einstein

Læs mere

GildeNyt Side 1 103 September 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015

GildeNyt Side 1 103 September 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 103 September 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015 Stafetten Barsø lejren 2015 Sct. Georgs Gilderne I Danmark Så gjorde vi det igen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 60 APRIL 2012 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2012 1. GILDE 1. Gilde afholder Sct. Georgs Gildehal mandag den 23. april i Bjørnholthytten, Borgdalsvej 5c kl. 19:00.

Læs mere

"Verden har nok til at dække alles behov, men ikke alles begær."

Verden har nok til at dække alles behov, men ikke alles begær. Liljen 67. årg Juni-Juli 2015 Nr. 6-7 Himlen kan være forunderlig på denne tid! De første jordbær er også ved at være klar. "Verden har nok til at dække alles behov, men ikke alles begær." Lolland Falster

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 8 Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent og Find Rotvel som referent.

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2014 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2014 ALLE Onsdag den 7. maj kl. 19:00 i Hardia Logen, Smedegade 21, Herning. Distriktsgildeting. Gildevis tilmelding

Læs mere

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

Nr. 1 22. årgang, februar 2009. Nyt fra Senior Vest Referater af Generalforsamlinger. Fastalavn Petanque. Se også www.soenderlund.

Nr. 1 22. årgang, februar 2009. Nyt fra Senior Vest Referater af Generalforsamlinger. Fastalavn Petanque. Se også www.soenderlund. Nr. 1 22. årgang, februar 2009 Nyt fra Senior Vest Referater af Generalforsamlinger Fastalavn Petanque Se også www.soenderlund.dk Redaktionen på Sønderlundsposten Har du noget, som du ønsker i bladet,

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Hulby Gymnastikforening

Hulby Gymnastikforening Nr. 108 April 2015 2 Hulby Gymnastikforening Uddrag af beretning fra generalforsamlingen 24/2: Så er 2014 pakket sammen og lagt på lager. 2015 er startet. Og hvad er der så sket. Den store begivenhed var

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg 86 57 98 12

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg 86 57 98 12 23. årgang Maj 2012 Nr. 4 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel 86 96 94 60 Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup 86 96 88 08 Gildekansler: John Sørensen, Mosevej 16,

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet.

Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet. Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet. Formand Jens Leth byder velkommen til godt 30 fremmødte. Dagsordenen følges: 1.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere