Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: Navn naturvejleder: Morten Ravn Knudsen Navn nærmeste leder: Klaus Melbye Arbejdssted: Vadehavscentret Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted Postnummer/By: 6760, Ribe (Se vejledningen bagerst i dokumentet før du skriver årsrapporten) Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: - Vadehavscentret fik i løbet af februar ansat yderligere 2 biologer, Christine Røllike Ditlefsen og Karen Vestergaard Henriksen, der begge fungerer som naturvejledere. - Nye sommerferieaktiviteter i naturskolen og på vaden blev godt modtaget af de besøgende, og elementer fra aktiviteterne blev også efterfølgende brugt ved skolebesøg. - Fund af flere perler i østers og en rekordstor stillehavsøsters i Vadehavet har genereret en hel del gratis PR gennem flere kanaler - aviser, radio og tv (DR1, DR2, TV2). - Der er i slutningen af året påbegyndt et samarbejde med Ribe Katedralskole om videreudvikling af tilbud til ungdomsuddannelser. Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: Udvikle naturvejledningen gennem oplevelsesøkonomi. Herunder udvikle aktiviteter for turister og virksomheder samt etablere partnerskaber med aktører fra turistbranchen, virksomheder og andre formidlingsinstitutioner. Samarbejdet mellem forskellige attraktioner, overnatnings- og spisesteder i Ribe fortsatte også i år i form af fælles markedsføring. Der blev i foråret udsendt flyers til forskellige busselskaber med forslag til bl.a. oplevelser, bespisning og overnatningsmuligheder. Desuden har Vadehavscentret dannet partnerskab med flere syddanske højskoler, hvor der arrangeres forskellige ture og kurser for højskolernes brugere. Vi har i år prøvet at opdatere vores vadehavsture for børnefamilier. Det er udmundet i et koncept, hvor børn og forældre hjælpes ad med at finde og undersøge livet i vadehavet. Kort fortalt er det en ekspedition til havets bund, hvor ekspeditionslederen (naturvejlederen) udleverer rejehov og grej-tasker til børnene, hvori der findes en masse forskellige ting (sigter, lupper, bøtter, skovle). Der er også en tjekliste med billeder og over de dyr, man kan finde. Her vil det til næste sæson være en god idé med lidt tekst omkring særlige kendetegn også. Tanken med det er, at hele familien aktiveres og oplever noget sammen som familie, både på egen hånd og sammen med naturvejlederen. De skal altså hjælpes ad med at finde og identificere dyrene, og ekspeditionslederen kommer med ledetråde til gemmesteder og sjove kendetegn ved dyrene. Meget af det faktuelle omkring dyrene fortælles dog senere på Vadehavscentret, da meget af fangsten hjembringes til centret, hvor vi kigger på det i stereolup på storskærm. 1

2 Her kan man virkelig se en masse, og det er lettere at skabe ro og rum til fortællingen alle er meget interesserede i smådyrene, der nu pludselig er meget store. Ude på vaden kan det være svært at høre, hvis det blæser, og der er så meget andet, man også lige skal, når man er barn løbe en tur ud over vaderne, f.eks. På vaden er det altså udforskning, leg og aktivitet, der er i højsædet på centret er det fortælling og fakta om dyrene. Det kommer helt naturligt, når stereolupperne findes frem, og det har skabt et godt flow i turen, at den er opdelt i en ude-del og en inde-del. I naturskolen har vi i skolernes sommerferie haft forskellige temauger under overskriften Sommerferiesjov. Temaerne var: 1) Livet i salt, hvor der bl.a. blev kigget på saltkrystaller, saltudskillelse hos planter og fugle, hvad kan flyde i ferskvand og saltvand, lagdeling. 2) Fugle, der bl.a. omhandlede rovfugles syn og ultraviolet lys, flyvning og aerodynamik, flyvning og varme vinde, fjer. 3) Det usynlige liv, hvor vi bl.a. undersøgte zooplankton, giftige alger, fødekæder og fotosyntese. 4) Bunddyr, hvor der bl.a. blev lavet filtrationsforsøg med blåmuslinger, set på fødekæder og dyrket Bunddyrs-OL. Her kunne man udenfor på forskellige poster dyste mod nogle af dyrene fra Vadehavet, selvfølgelig i forhold til egen størrelse/højde. Et eksempel: En knivmusling kan hoppe 3-4 gange sin egen længde hvor langt kan du hoppe? Resultaterne blev skrevet op på tavlen i naturskolen, så alle deltagende kunne se, hvor de lå i feltet. Naturskolen var åben 2 timer, 3 dage om ugen, gennem hele sommerferien. Aktiviteterne var generelt godt besøgt. Temaerne blev efter sommerferien udsendt til Esbjerg kommunes skoler, og der var enkelte skoler, der herefter efterspurgte de specifikke temaer for deres besøg her på stedet. Det er positivt, og vi har nu også noget at tilbyde skoleklasserne i de perioder, hvor vejret ikke tillader os at komme ud på vaderne. Vadehavscentret partnerskab med internationale aktører langs vadehavskysten i form af IWSS (International Wadden Sea School) fortsatte også i IWSS er et internationalt samarbejde/erfaringsudveksling mellem de forskellige aktører med årlige workshops. Blandt aktører i den danske del af Vadehavet findes et lignede partnerskabet, VFF (Vadehavets Formidlerforum), der bl.a. står for at udvikle undervisningsmateriale til Nationalpark Vadehavets officielle undervisningsportal mitvadehav.dk Delmål 2: Udvikle og etablere Vadehavscentrets projekt 12 millioner trækfugle på rejse. Herunder udvikle udearealerne ved centret. Det lykkedes at rejse 53 mio. kr. ud af et budget på 58 mio. kr. til centrets udviklingsprojekt i 2013, og man har fra Vadehavscentrets side og Esbjerg kommune igangsat projektet med en forventning om, at vi kan rejse de sidste midler. Hvis dette ikke lykkes, vil man tilpasse projektet til økonomien. Projektet har i processen med de involverede fonde fået ændringer i sin fysiske form, men indholdet er det oprindelige. Dvs. at projektet indeholder: Udbygning af centret med 700 kvm udstillingsareal, ny indgang m. cafe og visitor-rum til Nationalparkgæsterne, nyt formidlingshus indeholdende laboratorieafsnit, ny lade samt renovering af eksisterende bygninger. Samlet får centret et udstillingsareal på 1000 kvm. Hele centret bliver ny indrettet med kontorer, to værelser, mødelokale til 100 personer og møderum til 25 personer. Udstillingen 12 mio. trækfugle på rejse etableres. Køb af naboejendom. Processen er følgende: Prøvegravning vedr. arkæologi - er udført. To-delt arkitektkonkurrence med først prækvalifikation. Sideløbende starter arbejdet med lokalplanen. Udbud vedr. udstilling med prækvalifikation. Projektering / byggestart Åbning af det ny Vadehavscenter Sideløbende vil centret rejse økonomi til indretning af aktivitetsområde på ude arealerne ved centret. Vadehavscentret åbner i 2016 Verdensarvs-udstillingen 12 mio. trækfugle på rejse. 2

3 Delmål 3: Videreudvikle tilbud til undervisningssektoren og børnehaver. Bl.a. i forhold til ungdomsuddannelser og folkeskolens overbygning, samt børnehaver og indskoling. Herunder udvikles naturvejlederaktiviteter ude på de lokale skoler i Esbjerg kommune. Vi har i år fokuseret på ungdomsuddannelserne. I løbet af året har vi forsøgt at få så meget feedback som muligt fra de besøgende ungdomsuddannelser med henblik på at forbedre vores tilbud. Vi har revideret vores tilbudsrække af aktiviteter, og arbejdet med at opdatere øvelsesvejledninger er så småt begyndt. Derudover blev det i løbet af året muligt at indtaste data for endnu flere af øvelserne på vores hjemmeside. Eleverne kan således tilgå et større datasæt, end de selv kan nå at producere ved et enkelt besøg. Det kan de udnytte i den efterfølgende databehandling og opgaveskrivning, og tiltaget med at opsamle data fra flere af undervisningsforløbene er blevet overordentlig positivt modtaget af brugerne. Derudover blev der i slutningen af året startet på et samarbejde med det lokale gymnasium, der ønsker at bruge os mere. I første omgang arbejder gymnasiet med at udfærdige idéer til forløb, hvori de kan se Vadehavscentrets faciliteter og naturvejledere spille en central rolle. Det ser vi selvfølgelig som en meget positiv udvikling. Det har også været på tale, at mitvadehav.dk også skal udvides til at omfatte materiale til ungdomsuddannelser. Vi hører sandsynligvis mere til dette projekt i Delmål 4: Udvikle friluftsaktiviteter specielt tilpasset Vadehavet for skoler, erhverv, borgere og turister. Herunder vandreture og overnatning på højsande, aktiviteter omkring tidevand mv. Vandreturene til Mandø over Ebbevejen har i 2013 været bedre besøgt end i Vi har derfor i 2014 også planlagt vandreture til Mandø. Der er for 2014 ligeledes planlagt vandreture rundt på højsandet Koresand og Råhede vade for Turen til Koresand er en længere og hårdere tur, så rent markedsføringsmæssigt planlægger vi at reklamere for turen gennem div. friluftsbutikker eller aviser (ud over vores turfolder og hjemmeside), da det er en speciel tur, som vi er meget spændte på. Delmål 5: Effektmåling af naturvejledning i samarbejde med Syddansk Universitet. Fokus på effekt og kvalitet af naturvejlederens formidling. Vadehavscentret fungerer som tovholder for effektmålingsprojekt. Vi forventer, at projektet tager form i løbet af det næste års tid. Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: (F.eks. bidrag til netværksarbejde, oplægsholder på NVL-uddannelsen, artikler til NVL-bladet eller NVLnyhedsbrevet ol.) Andet: (Arbejde som rækker ud over delmålene) Der er igen i år blevet arbejdet med at implementere et online billetsystem på Vadehavscentrets hjemmeside, da funktionaliteten i det forrige system ikke var tilstrækkelig. Det nye system tilbyder bl.a. salg af billetter gennem eksterne salgssteder. Det betyder, at flere af overnatningsstederne i Ribe kommer til at kunne tilbyde salg af eksempelvis sort sol-billetter (stærene, ikke bandet) sammen med salg af overnatning. Overnatningsstederne har hidtil fået reserveret et antal billetter til vores ture, men det har rent administrativt været svært at styre, når flere bookinglister skulle sammenkøres manuelt. Med det nye system kan overnatningsstederne selv reservere/købe en billet, når de har brug for den. Vi håber, at det kan lette administrationen bag det udmærkede samarbejde, vi har med overnatningsstederne i Ribe. Statistik over formidlingsaktiviteter: (Indsæt de 5 diagrammer fra indberetningssystemet her) 3

4 4

5 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration) Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) Sea Explorer bestemmelsark Rapporten er udfærdiget af: Navn: Morten Ravn Knudsen & Klaus Melbye Dato: 3/

6 Vejledning: Når du skriver årsrapporten, skal du have for øje hvad der er formålet, og hvem modtagerne er. Der er flere mål med årsrapporten. Den skal kunne fungere som orientering og dokumentation over for Friluftsrådet og evt. over for din direkte arbejdsgiver. Endvidere vil årsrapporten blive tilgængelig for andre naturvejledere og interesserede. Det er tanken at du derved kan være med til at inspirere andre og selv finde inspiration omkring naturvejledning. Fremhæv derfor gerne eksempler på succesfulde arrangementer ol. du har haft gennem året, som kan være til inspiration for andre. Hvad gjorde at de blev succeser? Det kan også være refleksioner over ting, der ikke fungerede, og hvordan det kan gøres anderledes. Endelig kan du anvende årsrapporten som et evalueringsredskab i dit eget arbejde. Forventningerne til omfanget af årsrapporten er 5-10 sider + evt. bilag. Når man modtager naturvejlederløntilskud er det obligatorisk at indberette sin årsstatistik i det fælles indberetningssystem for naturvejledere i Danmark. Diagrammerne, som genereres i indberetningssystemet på baggrund af dine indtastninger, sættes ind i årsrapporten. Du kan læse mere om indberetningssystemet på Friluftsrådets webside. Fotos er velkomne i årsrapporten. Husk at komprimere dem, så filen med rapporten ikke bliver for stor. Sammen med rapporten sendes tre gode fotos fra årets naturvejledning som selvstændige filer i god opløsning. Angiv venligst fotografens navn. Husk forældretilladelse, hvis der er børn på billederne. Friluftsrådet kan med henvisning til kilden frit anvende disse fotos i forbindelse med Friluftsrådets årsberetning, hjemmeside mv. Årsrapport og årsplan (benyt selvstændigt skema til årsplanen) skal være Friluftsrådet i hænde senest d. 15. januar. OBS OBS OBS: Husk at vedhæfte tre gode fotos fra årets naturvejledning 6

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19190/22999 Navn naturvejleder: Nanna Winbladh Navn arbejdsgiver: Landbomuseet Kolding, Fonden Harteværket og Kolding Kommune Arbejdssted: Landbomuseet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 18206 Naturvejleder: Mads Christensen Arbejdssted: Fjordens Dags sekretariat Adresse: Danmarksgade 10 Postnummer/By: 5000 Odense C (Se vejledningen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20671 Navn naturvejleder: Christian Engkilde Navn arbejdsgiver: Ebbe Rasmussen Arbejdssted: USG ( Universitetets Studenter Gymnastik) Adresse: Nørre

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 18195 Naturvejleder: Leif H. Sørensen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center. Adresse: Trentevej 7, Ny Stenderup, Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer:? Navn naturvejleder: Jens Kofoed (herefter JK) Navn arbejdsgiver: NaturBornholm (herefter NB) Arbejdssted: Både inde og ude! Adresse: Grønningen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20648 Navn naturvejleder: René B. Kreutz Navn arbejdsgiver: OK-Centret Enghaven Arbejdssted: OK-Centret Enghaven Adresse: Søvangen 1, Søvind Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Michael Hansen Øresundsakvariet Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20671 Navn naturvejleder: Christian Engkilde Navn arbejdsgiver: Ebbe Rasmussen Arbejdssted: USG (Universitetets Studenter Gymnastik) Adresse: Nørre

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN

EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN Kontakt/afsender: Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Telefon 32 64 00 50 Udarbejdelse og redaktion: Bie Andersen & Mia Borg Johansen Fotos: Marie Ravn

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Ny bestyrelse i Toppen af Danmark A/S

Ny bestyrelse i Toppen af Danmark A/S Ny bestyrelse i Toppen af Danmark A/S I forlængelse af kommunalvalget har Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S netop afholdt ekstraordinær generalforsamling med henblik på konstituering af den ny

Læs mere

Formandens beretning 2013

Formandens beretning 2013 1 Formandens beretning 2013 Som det første fulde år med ansvaret for turismen siden resultatkontrakten med Hedensted Kommune så blev 2013 på mange måder et flot år med gode tiltag og nødvendige omstillinger.

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere