Forældrefolder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrefolder 2013-14"

Transkript

1 Forældrefolder Bording Skole 1

2 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner... 3 Frihed for elever... 3 Fællessamlinger... 3 Overtrædelse af skolens regler for orden og samvær... 4 Linjefagsundervisningen... 4 Mælkeordning... 4 Oprydning... 4 Ordensregler... 5 Projektopgaven i 9. klasse... 6 Prøver... 6 Pædagogisk læringscenter... 7 Rygning... 7 Samarbejdet med kirken... 7 Sidste almindelige skoledag for elever i 9. årgang... 7 Sidste skoledag før juleferien Sidste skoledag før sommerferien Skoledagens og årets inddeling... 8 Skolefritidsordning... 8 Skole/hjemsamarbejdet... 9 Skolestart august Skolevejen Tandpleje og sundhedsplejerske Udadvendte aktiviteter Uddannelsesvejledning

3 Kontakt Adresse: Website: adresse: Bording Skole, Solsortevej 10, 7441 Bording Telefonnume: Funktion Navn Telefon Mobil Skoleleder Thomas Henten Viceskoleder Pia Weile Konst. SFO leder Stefan Kristensen Administrativ medarb. Marianna Amlund Serviceleder Jimmy Utoft Sundhedsplejerske Majbritt Sangild Uddannelsesvejleder Elisabeth Graungaard Tandplejen Fakta om Bording Skole Klasser og elever Antal klasser: 20 heraf 1 specialklasse Samlet elevtal pr elever Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: Indskolingen (0.-3. klasse): Mellemtrinnet (4.-6. klasse): Udskolingen (7.-9. klasse): Ferieplaner 23,9 elever pr. klasse 22,8 elever pr. klasse 24,0 elever pr. klasse Feriekalenderen findes på Skoleporten (Forældreinformation ->Feriekalender) Frihed for elever Forældrene kan efter eget valg tage elever fri fra skole i særlige anledninger. Det er helt og holdent forældrenes ansvar, at deres børn modtager undervisning, mens de er fraværende. Klasselæreren skal orienteres, hvis friheden omfatter en enkelt dag. Hvis friheden omfatter flere dage, skal forældrene benytte blanketten Skolefri, der findes på Skoleporten (Forældreinformation ->Skolefri) Der påhviler ikke lærerne nogen forpligtelse til at give opgaver med. Fællessamlinger I skoleåret bliver 6 fællessamlinger af en lektions varighed for henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen. Årgangene står for sangvalg og øvrigt indhold på skift. 3

4 Overtrædelse af skolens regler for orden og samvær Alle skal kunne færdes i et trygt miljø Når en elev ikke overholder skolens regler for orden og samvær: 1. Ved mindre overtrædelser: a. Medarbejderen/teamet skal først forsøge at klare problemet gennem irettesættelse og dialog med eleven. b. Samtaler med elev og hjem. c. Ved gentagne irettesættelser og dialog med eleven orienteres klasselæreren/ teamet altid, idet der jo kan være tale om et generelt mønster og ikke blot et enkeltstående tilfælde. 2. Ved grovere overtrædelser: 3. Ved vold: 4. Ved hærværk: a. Medarbejderen/teamet søger at klare problemet gennem irettesættelse og dialog med eleven. b. Ledelsen kan inddrages til løsning af konflikten. Ledelsen har følgende handlemuligheder - gerne i samarbejde med klasselæreren/teamet: c. irettesættelse og dialog d. henvendelse til forældre e. bortvisning resten af dagen f. bortvisning flere dage g. flyttes til en anden skole. h. Ved alle grove overtrædelser skal klasselæreren/teamet og ledelsen efterfølgende underrettes. i. Klasselæreren/teamet og ledelsen kan rette henvendelse til forældrene, enten pr. telefon eller pr.brev. a. Medarbejderen må anvende magt i fornødent omfang, dvs. fastholdelse, hvis elevens adfærd skønnes at kunne skade eleven selv eller andre. I øvrigt gælder samme procedure som ved pkt. 2. Sådanne sager kan give anledning til efterfølgende klager, hvorfor læreren skal udarbejde et notat, som afleveres til ledelsen. b. SSP kan kontaktes. a. Samme procedure som ved punkt 2. b. Eleven skal erstatte det ødelagte, og hjemmet tilsendes en regning fra kontoret. Linjefagsundervisningen 7.-9 årgang har linjefag i 2 perioder nemlig uge og uge Alle elever i overbygningen vælger sig ind på en linje for et halvt år ad gangen. Valget foregå i henholdsvis august og december. Der er undervisning i 3 ugentlige lektioner om ugen. Mælkeordning Skolen er tilmeldt Mejeriernes Skolemælksordning. Forældre kan tilmelde deres barn på Oprydning Årgangene sørger på skift for oprydning omkring skolen. Dels så trænger det jævnligt til en kærlig hånd, dels er det med til at skærpe elevernes opmærksomhed og ansvarsbevidsthed omkring, hvordan man opfører sig i naturen og på skolen. 4

5 Hver årgang har en måned om året ansvaret for at holde orden rundt om skolen. Vi forventer, at klasserne tager en runde ca. 1 gang om ugen. Ordensregler For at sikre så gode og trygge forhold som muligt for alle på skolen, for at skabe de bedst mulige vilkår for undervisningen og for at sikre skolen og dens inventar mod unødig overlast, fastsættes følgende ordensregler: Vis hensyn! Brug tingene til det, de er beregnet til! Alle har ansvar for hinanden! Underordnet disse 3 hovedregler gælder følgende retningslinjer: Mødetid: Elevernes mødetid Alle elever skal møde i så god tid, at undervisningen kan begynde til fastsat tid. Skolens tilsynsforpligtelse gælder fra 10 min. før mødetid. Ingen elever bør møde tidligere end dette tidspunkt. Alle elever forlader skolen efter deres sidste time, med mindre de har lavet en anden aftale med en lærer. Skolegårdene: Grønnegården Store skolegård Stengården Sportspladsen Fodboldbanerne Snekastning Er beregnet for alle. Der er gårdvagt i alle relevante frikvarterer. Er beregnet for alle. Der er gårdvagt i alle relevante frikvarterer. Gårdvagten i dette område bærer en let genkendelig vest. Kan benyttes af kl. Adgang gennem mediateket. Der er ikke fast gårdvagt. Er forbeholdt kl. Der er gårdvagt i alle relevante frikvarterer. Elevrådet laver en plan for fordelingen af fodboldbanerne i de forskellige frikvarterer. Der må kun kastes med sne på sportspladsen. Den overordnede regel om at vise hensyn gælder også, når der kastes med sne. Tilsynet varetages af gårdvagten og suppleanten. I tilfælde af sne må alle årgange være på sportspladsen. Overtrædelser: Gårdvagten orienterer klasselæreren, som følger op og vurderer, hvilke sanktioner der skal iværksættes jævnfør skolens normale procedurer i disciplinærsager vedr. elever. Brug af cykelhjelm: Cykelture er en aktivitet, som bruges i forbindelse med undervisningen og i SFO en. På cykelture er det obligatorisk for både medarbejdere og børn at bære cykelhjelm. Rygning: Eleverne må ikke ryge på skolens område eller i forbindelse med ekskursioner og lejrskoler. Skolen kan efter skriftlig anmodning fra forældrene anvise rygerne et sted uden for skolens område, hvor enkelte elever kan ryge. De elever, der har fået rygetilladelse, forsynes med et rygekort. Mobiltelefoner: Elevens mobiltelefon skal være slukket i undervisningstiden, med mindre læreren giver lov til at anvende den i undervisningen. Overtrædelse kan medføre konfiskation. Afhentning af telefonen sker på skolens kontor ved skoledagens afslutning. 5

6 Alle elever orienteres af skolens SSP kontaktlærer om lovlig anvendelse af mobiltelefoner. Dette sker i overenstemmelse med SSP læseplanen. Frikvarterer og mellemtimer: Der er normalt frit valg mellem at være inde eller ude i frikvartererne. Der må ikke løbes på gangene (heller ikke på rulleskøjter eller løbehjul). Der må ikke spilles bordtennis i undervisningstiden. Skolens forskellige faciliteter (bibliotek, edb rum m.v.) kan benyttes efter de givne anvisninger. Da skolen har tilsynsforpligtelse i skoletiden, skal alle som udgangspunkt opholde sig inden for skolens område. I alle andre tilfælde skal tilladelse indhentes hos en af årgangens lærere. Ventetid pga. bussen: 4 dage om ugen kører bussen ikke hjem efter 5. lektion. Busbørn, der har fri på dette tidspunkt, aftaler med klasselæreren, hvor han/hun opholder sig til bussen kører efter 6. lektion. Der er følgende muligheder for opholdssteder: Skolegården Eget klasselokale Skolens lærere og ledelse har i fællesskab opsyn med de ventende elever. Erstatningsansvar: Hvis eleven forsætligt eller ved uagtsomhed beskadiger kammeraters eller skolens ejendele, har forældrene erstatningspligt. Øvrige forhold: Klasserne og årgangene kan lave deres egne regler, som er underlagt skolens overordnede regler og lever op til kravet om tilsyn. Der kan godt være forskellige retningslinjer i skoletid og SFO; men de tre grundregler gælder altid. Projektopgaven i 9. klasse Til projektopgaven afsættes 7 skoledage. Inden projektopgavens afvikling skal eleverne skriftligt tilkendegive, om de ønsker projektopgaven bedømt med en karakter. Tilkendegivelsen afleveres til kontoret. Lærerne aftaler med eleverne, om de ønsker karakter og udtalelse for projektopgaven påført afgangsbeviset. Klasselæreren er koordinator af alle forhold vedr. projektopgaven. Prøver Følg med løbende på Undervisningsministeriets hjemmeside Det er et område, der løbende undergår forandringer. 9.årgang. Alle elever går som udgangspunkt op i alle prøver. Ledelsen kan fritage enkelte elever. Og ledelsen kan også give den enkelte elev ændrede betingelse for at gå til eksamen. Der skal senest den 1. december tages stilling til ændringerne. Skriftlige prøver: Dansk : Skriftlig fremstilling og læsning og retskrivningsprøve Matematik : Færdigheds- og problemregning Mundtlige prøver: 6

7 Dansk Engelsk Fysik/kemi Udtræksfag: Der udtrækkes ét fag i den humanistiske gruppe: Tysk, kristendom, historie samfundsfag og skriftlig engelsk. Der udtrækkes ét fag i den naturvidenskabelige gruppe: Mundtlig matematik, skriftlig geografi og skriftlig biologi. Nationale tests: Læsning: 2., 4., 6. og 8. årgang Matematik: 3. og 6. årgang Engelsk: 7. årgang Geografi, biologi og fysik: 8. årgang Alle tests er netbaserede og kan gennemføres af den enkelte elev 3 gange. Pædagogisk læringscenter Skolebiblioteket, EDB/mediateksfunktionen samt den eksterne information ses samlet som skolens pædagogiske læringscenter. Skolebiblioteket Skolebiblioteket har åbent alle skoleuger - dog ikke sidste skoledag før henholdsvis efterårsferie, juleferie og sommerferie. Daglig åbningstid: Der er 3-4 daglige åbningstimer med bibliotekarbetjening. I lektioner udenfor åbningstiden fører læreren tilsyn. I en mindre del af skolebibliotekets åbningstid er der også adgang for folkebibliotekets lånere. Rygning Det er ikke tilladt for elever at ryge på skolens ejendom. I specielle tilfælde kan der på forældrenes anmodning gives tilladelse til, at enkelte elever på 8. og 9. årgang kan forlade skolens område for at ryge. Samarbejdet med kirken Skolen har et løbende samarbejde med den lokale kirke. I planlægningen tages der hensyn til minikonfirmation på 3. årgang og konfirmation på 7. årgang. Alle 3. klasser har fri kl eller kl den dag, der er minikonformationsundervisning, og 7. klasserne gives mulighed for 2 lektioners konfirmationsundervisning i deres skema. Hvert år på den sidste skoledag inden juleferien afholdes der juleafslutning for alle elever i Bording Kirke. 5. årgang opfører krybbespil i samarbejde med sognets præst. Sidste almindelige skoledag for elever i 9. årgang Onsdag den 28. maj er sidste skoledag for 9. klasserne Sidste skoledag før juleferien Der er hygge på årgangene og 5. årgang opfører i 2 runder krybbespil i kirken for alle skolens elever. Sidste skoledag før sommerferien 2014 Dagen er en klasselærer-/teamdag. Mødetid: Fællessang/hattesang kl

8 Skoledagens og årets inddeling Alternative dage/teamuger Uge 32 torsdag : 1. skoledag Torsdag d. 29. aug. : Åbent Hus Onsdag d. 2. okt. : Elevsamtaledag Uge 41 : Teamuge - sundhedsuge 29. november : Juleklippedag Fredag d. 20. dec. : Juleafslutning Uge 6 : Teamuge - faglighed på tværs i uge 6 el. 21 Onsdag d. 23. april : Elevsamtaledag Uge 21 : Teamuge faglighed på tværs i uge 6 el. 21 Uge 26 fredag : Sidste skoledag Andre arrangementer Fredag d. 13. dec. Onsdag d. 28. maj : Luciaoptog : Sidste skoledag for 9. årgang Læsebånd fra efterårsferien til vinterferien. Alle elever læser hver dag fra kl Der tages 5 min. fra hver lektion i de 4 første lektioner. Skoledagens forløb: Kl. Modul Bemærkninger modul á 90 min. (1. og 2. lektion) uden pause Formiddagspause Lærerne har tilsynsforpligtelsen fra kl Der ringes ind kl modul á 90 min. (3. og 4. lektion) uden pause Frokostpause Man spiser med klasse de første 10 minutter. Der er gård- og gangvagtstilsyn modul á 90 min. + 5 minutters fleksibel pause (5. og 6. lektion) Pausen lægges efter behov. Lærerne har tilsynsforpligtelsen Pause Der er ikke gård- og gangvagtstilsyn. Kollektiv tilsynsforpligtelse lektion Der ringes ikke. Skolefritidsordning Bording Skole består af en undervisningsdel for elever på årgang og en fritidsdel for elever på årgang. Skolefritidsordningen også kaldet SFO-en er opdelt i SFO1 ( årgang), SFO2 ( årgang) og SFO3 (5. årgang). SFO en drives i et tæt samarbejde med indskolingen på Bording Skole. SFO-ens ledelse varetages af følgende: Funktion Navn Telefon Mobil Konst. SFO-leder Stefan Kristensen

9 Skole/hjemsamarbejdet Principper for skole-hjemsamarbejdet Formål: Formålet med skole-hjem samarbejdet er at skabe den bredeste, mest positive og bedst mulige kontakt mellem skolen og forældrene vedr. børnenes skolegang og til gavn for børnene. Samarbejdet skal åbne dialogen, styrke trygheden og konkretisere det fælles ansvar for børnenes positive udvikling. Samarbejdets elementer er: forældremøder klasseforældreråd forældrerådsarrangementer for forældre og børn skole-hjem samtaler med udgangspunkt i elevplaner skolefester m.v. skriftlige informationer Forældreintra via Skoleporten Organisering: Forældrene vælger ved skoleårets start et klasseforældreråd med 2 eller flere forældrerepræsentanter. Fra 0. til og med 6. årg. gives der lærerressourcer til deltagelse i forældrerådsarbejdet. Tilrettelæggelsen af skole-hjemsamarbejdet sker i samarbejde med forældrene. Det konkrete skole-hjem samarbejde omkring klasser og årgange besluttes af klasse- og årgangsteamene under ansvar overfor skolens principper. Teamet har rådighed over den samlede resurse til skole- hjemsamarbejdet. Forældrenes mulighed for at tale sammen om fælles holdninger i div. holdnings-, opdragelses- og samværsspørgsmål skal prioriteres højt. Flg. aktiviteter skal indgå i samarbejdet: Mindst et forældremøde hvert år. Mindst en skole- hjemsamtale pr. år. Mindst et forældrerådsarrangement pr. år i årg. med lærerdeltagelse. Jævnlig information til forældrene vedr. undervisningen, projekter mv. Flg. aktiviteter kan indgå i samarbejdet: Tilbud om hjemmebesøg i indskolingen Skolens bestyrelse orienteres mindst én gang om året om praksis vedr. skole-hjemsamarbejdet. Forældreråd: Formål: Forældrerådet skal medvirke til: At styrke og planlægge skole-hjemsamarbejdet. At børn, forældre og lærere får god kontakt til hinanden. At der skabes et socialt liv i klassen, så børnene trives. 9

10 Forældrerådet er forpligtet på: At planlægge og forberede møder f.eks. forældremøder i samarbejde med klassens lærere. (Klassens lærere indkalder). At yde en hjælpende hånd i forbindelse med praktiske opgaver til diverse arrangementer. At give klassens lærere besked, hvis der sker noget i klassen, der kan påvirke børnenes og/eller klassens sociale liv. At tage initiativ til at planlægge sociale arrangementer for klassen uden for undervisningstiden (Forældrerådet er ansvarlig for planlægning. Lærerne deltager nødvendigvis ikke). Forældresamtaler og standpunktskarakterer: årgang Efterår Samtale med alle hjem. Skal være afsluttet inden jul. Forår Tilbud om samtale (ca. 25% planlægges der med). 8. årgang Efterår Samtale med alle hjem. Standpunktskarakterer udleveres til eleverne medio december. Forår Tilbud om samtale (ca. 25% planlægges der med). Standpunktskarakterer udleveres til eleverne d. medio juni. 9. årgang Efterår Samtale med alle hjem. Standpunktskarakterer udleveres til eleverne medio december. Forår Tilbud om samtale (ca. 25% planlægges der med). Standpunktskarakterer udleveres til eleverne medio maj. Forældremøder og arrangementer med forældre: Første forældremøde i skoleåret bør afvikles inden medio september. Elevplaner: Der udarbejdes elevplaner på alle årgange. Elevplanen præsenteres for forældrene ved skole/hjemsamtalen. Skolestart august 2013 Torsdag d. 8. august 2013 (1. 9. kl.) Kl Fælles velkomst i hallen kl Bemanding planlægges af teamet 10

11 Fredag d. 9. august 2013 Kl (Børnehaveklasserne) Særlig velkomst Eleverne medbringer sten til Visdommens Kilde Skolevejen Skolebusser: Af- og påsætning: Skolepatrulje: Tandpleje og sundhedsplejerske Tandplejen Alle elever, der har brug for det, kan benytte skolebus. Køreplan kan fås på skolens kontor. Af hensyn til trafiksikkerheden omkring skolen beder vi forældre, der kører deres børn i skole, om at sætte dem af på P-pladserne ved skolens boldhal. Elever, som cykler eller går i skole, vil ved krydset imellem Søndergade, Roskildevej og Solsortevej blive ledt over krydset af vores skolepatrulje. Der er tandklinik på skolen. Oplysninger om klinikken kan findes på denne hjemmeside: Skolesundhedstjenesten Skolebørn fra 0. til og med 9. klasse på Ikast-Brande Kommunes skoler og friskoler tilses af den sundhedsplejerske, der er knyttet til den enkelte skole. I skolen vil sundhedsplejersken som minimum tilbyde børn i 0., 1., 3., 6. og 8. klasse samtale/undersøgelse. Herudover taler sundhedsplejerskerne med børn, der har særlige behov. Til Bording Skole er tilknyttet Inge Henriksen. Udadvendte aktiviteter Udadvendte aktiviteter dvs. overnatninger og ekskursioner afvikles på skoledage fortrinsvis i teamugerne. Kun i særlige tilfælde og efter aftale med ledelsen i weekender. Ekskursioner og øvrige udadvendte aktiviteter planlægges med udgangspunkt i de af skolebestyrelsen vedtagne principper. I overbygningen er der en skolerejse. Den har tidligere været placeret i slutningen af 8. årgang. Fra og med skoleåret rejses der i begyndelsen af 9. årgang. Uddannelsesvejledning Du er som forælder den vigtigste part i dit barns valg af uddannelse. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden. Der er mange uddannelser at vælge imellem, og det er svært at overskue dem alle. Det er vigtigt at kende til forskellige muligheder. Du kan få både information og praktisk hjælp hos UU-vejlederen. Vi prøver på denne hjemmeside at præsentere jer for uddannelsesmulighederne. Link til Alle elever og forældre opfordres til at deltage i ungdomsuddannelsernes åbent hus arrangementer. Hvad kan du mere gøre? Læs mere om de forskellige job og uddannelser samt tal med dit barn herom Støt barnet i valget og gennemførelsen af uddannelse Deltag i vejledningssamtaler og møder sammen med klasselæreren og UU-vejlederen Undervisningsministeret har lavet en hjemmeside Uddannelsesguiden, som kan hjælpe dit barn med at finde ud af, hvad han/hun vil være Derudover får dit barn udleveret forskelligt vejledningsmateriale, hvor den elektroniske udgave kan downloades på 11

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen.

Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen. Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen. Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen. Skoleåret 2015/16 bliver igen et skoleår, hvor mange elever også fra byens øvrige skoler har valgt at gå i 10.

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted - 2 - Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at eleverne, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Orienteringsmøde Udskolingslinjer

Orienteringsmøde Udskolingslinjer Orienteringsmøde Udskolingslinjer John Larsen 48 år Gift og 2 børn Hanne Laborant Novo Nordisk 2002 Skoleleder 1999 Viceskoleleder 1993 Lærer Maj Lærervikar Vordingborg Jakob 1.G HHX Program Mødet har

Læs mere

Første skoledag efter sommerferien, sidste dag inden jul og sidste skoledag før sommerferien:

Første skoledag efter sommerferien, sidste dag inden jul og sidste skoledag før sommerferien: PALS: Skolen arbejder med modellen PALS se skolens hjemmeside. Ved introduktionsmødet til 0. klasse orienteres om PALS. Første skoledag efter sommerferien, sidste dag inden jul og sidste skoledag før sommerferien:

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN Sønderkærskolen, Kettegård Alle 2, 2650 Hvidovre Tlf.: 3675 3035 - Fax: 3675 1294 - E-mail: soenderkaer@hvidovre.dk Sønderkærskolen Det fine ved at lære noget er, at ingen kan

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed.

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Nørrelandsskolen Skolebestyrelsens principper Vedtaget, juni 2009 Indledning: Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Et princip er en grundtanke, der rummer et

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf HUMLEBÆK SKOLE Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Hindholm Privatskole

Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Hindholm Privatskole Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Skolereformen i folkeskolen Regeringens/kommunernes mål: Højere kvalitet: flere timer (især dansk, matematik, sprog og kreative/musiske fag). Derudover

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Vær opmærksom på at forældremøder, forældresamtaler og andre arrangementer ikke gennemføres så længe konflikten varer.

Vær opmærksom på at forældremøder, forældresamtaler og andre arrangementer ikke gennemføres så længe konflikten varer. 5. april 03 Til forældrene på Bøgeskovskolen Konflikten på lærerområdet er ikke af slut endnu. Derfor er det stadig sådan at alle lærere, der ikke er tjenestemænd er lockoutet fra skolerne. Det betyder,

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Årsplan for 3.klasse

Årsplan for 3.klasse Årsplan for 3.klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15 12.45 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36 37

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune Skolebestyrelseskursus Nordfyns Kommune www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Skole og Forældre Landsdækkende skolebestyrelses- og forældreorganisation på folkeskoleområdet Medlemsydelser: Rådgivning Hotline

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Skolens ordensregler vedtaget af skolebestyrelsen marts 2011

Skolens ordensregler vedtaget af skolebestyrelsen marts 2011 Skolens ordensregler vedtaget af skolebestyrelsen marts 2011 Indhold: A: Formål B: Værdibaggrund C: Overordnede grundregler D: 10 grundregler E: Særregler Formål: Et godt arbejdsmiljø for alle er en forudsætning

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Årsplan for 2. klasse

Årsplan for 2. klasse Årsplan for 2. klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15-12.45 (kun ulige klasser) 35 Ti. 28. aug. Forældremøde

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige skolegang.

Læs mere

40 41 Emneuge i indskolingen motion og kend hinanden.

40 41 Emneuge i indskolingen motion og kend hinanden. Årsplan for 3. Klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 Fr. 17. aug.?? Skolefotografering kl. 8.15-12.45?? 34 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36

Læs mere

Skolestart marts Grønvangskolen

Skolestart marts Grønvangskolen Skolestart marts 2013 Grønvangskolen Velkommen i ALFA indskolingen 1. Velkommen Præsentation 2. Overlevering fra børnehaven Kompetenceprofiler Placering på stamspor 3. Konkretisering af indskolingsmodel

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

INFORMATION OM NYRUPSKOLEN 2014/2015

INFORMATION OM NYRUPSKOLEN 2014/2015 INFORMATION OM NYRUPSKOLEN 2014/2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fra skolens ledelse 2 Afdelinger 3 Buskort/transport 3 Bøger 3 Dimissionsfest 3 Ekskursioner 3 ELevplaner 3 Elevråd 4 Ferieplan 4 Flytning 4 9.

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Informationshæfte til forældre, elever og andre interesserede. Kort om Ullerup Bæk Skolen Ullerup Bæk Skolen består af 3 afdelinger: 2 Basisskoler (0.-6.årgang) og

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Principper om: Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden. I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning

Læs mere

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag oktober 2010 Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag - oktober 2010 Herstedøster Skole Trippendalsvej 2 2620 Albertslund www.herstedosterskole.skoleintra.dk T 43 68 73 00 Herstedøster

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Årsplan for 9. klasse

Årsplan for 9. klasse Årsplan for 9. klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 35 Fre.24.aug Skolefoto 8,15-12,45 Man.d.27.aug. Fælles forældremøde i udskolingen kl.19,00-21,00.

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere