Om IMPROVEMENT. uddannelse. uddannelse. Om IMPROVEMENT. Du får de medarbejdere, kunder og resultater, som du fortjener.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om IMPROVEMENT. uddannelse. uddannelse. Om IMPROVEMENT. Du får de medarbejdere, kunder og resultater, som du fortjener."

Transkript

1 uddannelse uddannelse Formel Formel Om IMPROVEMENT Du får de medarbejdere, kunder og resultater, som du fortjener. Din virksomhed må konstant kunne tiltrække de rigtige relationer, ressourcer og aktiviteter. Den må på alle måder være attraktiv. Derfor er der mere end nogensinde brug for at fremme det gode arbejdsliv og udvikle medarbejdernes kompetencer. IMPROVEMENT er klar til at hjælpe med lige præcis det. Om IMPROVEMENT Frigøre ressourcer og potentialer Alle mennesker har ubrugte ressourcer og uudfoldede potentialer. Ressourcerne er bundet fysisk, emotionelt, mentalt og åndeligt. Potentialerne er latent til stede som uafprøvede muligheder. IMPROVEMENT er specialister i at frigøre ressourcer og udfolde potentialer. Hos den enkelte, i teamet eller i organisationen. Vores fokus er at udvikle virksomheder, ledere og medarbejdere til den højest mulige passion, involvering, performance og lønsomhed. Målet er at gøre virksomheden så attraktiv som muligt. Forene viden, kunnen og vilje Styrker vokser, når talent, viden og færdighed kobles sammen med den rette mentale udvikling. Viden, kunnen og vilje skal forenes for at skabe handling. Udgangspunktet er virksomhedens og medarbejdernes samlede potentiale, både det erkendte og det uerkendte. Opgaven er at udfolde potentialet gennem en kontinuerlig udviklingsproces. IMPROVEMENT sørger for, at de rigtige processer, uddannelser og aktiviteter kommer i spil i den rigtige dosering og rækkefølge. IMPROVEMENT kombiner faglig træning med mental udvikling for at sikre, at de ønskede mål nås. 1

2 Rådgivning Vi er din forandringspartner med speciale i faglig involvering og mental udvikling. Vi hjælper med at igangsætte, implementere og forankre forandringsprocesser af enhver art. Med en kombination af analyse, erfaring og indlevelse er vi i stand til hurtigt at komme frem til kernen. Det er din garanti for at en målrettet og resultatgivende indsats. IMPROVEMENT tror på, at mennesker og organisationer kan selv, og at den bedste rådgivning ofte er at spørge om det rigtige på det rigtige tidspunkt. Her er nogle af de spørgsmål, vi kan finde på at stille: Hvorfor er din virksomhed til? Hvordan skaber den værdi? Hvordan tiltrækker den kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere? Hvordan oplever de virksomheden? Hvad siger de om den? Vil de anbefale virksomheden til andre? Hvad skal der til, før de gør det? Uddannelse Er dine medarbejdere kloge, dygtige og viljestærke nok til at gøre kunderne så glade, at de ikke alene handler hos jer, men også anbefaler jer? Det er afgørende vigtigt for succes i dagens marked at kunne give kunderne mere, end de forventer. Det kræver målrettet og afstemt uddannelse af medarbejderne i alle funktioner. IMPROVEMENT kombinerer faglig træning med mental udvikling. På den måde får deltagerne den handlekompetence, der skal til for at vinde. Om os IMPROVEMENT er startet og ejet af Peter Bo Rützou. Peter Bo er ekspert i detailhandel og afsætning af mærkevare. Peter Bo er en engageret ildsjæl, der brænder for hvad end det er han beskæftiger sig med. Efter 22 år som salgsleder og topleder i dagligvarehandel, samt 5 år som iværksætter og ejer af egne virksomheder, bruger han i dag sin store viden og erfaring til at udvikle mennesker og virksomheder. karrierer indenfor ledende internationale mærkevarevirksomheder. Peter Bo er ekspert i at optimere den ønskede effekt i SANDHEDENS ØJEBLIK der hvor vores kunders kunder, forbrugere møder produkterne og eller ydelserne. Peter Bo har i alt 27 års ledelseserfaring, deraf 15 år på funktionsdirektør og adm. Direktør niveau. Peter Bo har enorm viden og erfaring med detailhandel, samt afsætning af mærkevare. Peter Bo er oprindeligt uddannet i detailhandel og har efterfølgende haft en lang og succesfuld 2

3 Praktik med personlighed Det handler om at skabe værdi Peter Bo beskriver sig selv som praktiker med positiv psykologisk tilgang. Man kan også kalde ham mental coach med speciale i ledelse og afsætning. Han er udfordrende i formen og har evnen til at flytte holdninger og ændre kulturer på kort tid. IMPROVEMENT har tilknyttet en række associerede partnere som hver især er anerkendte specialister inden for deres felt. Læs mere om dem her. Vedvarende adfærdsændringer Med vores hjælp skal din virksomhed kunne skabe mere værdi på markedet. Ellers kan det være lige meget. Her er sammenhængen: IMPROVEMENT hjælper virksomhedens medarbejdere til at skabe øget værdi for kunderne, der leverer højere afkast til virksomhedens ejere, der skaber bedre muligheder for medarbejderne. Glade medarbejdere giver glade kunder, som igen giver glade ejere. Det kalder vi for IMPROVEMENT s værdiskabelsescyklus. IMPROVEMENT s værdiskabelsescyklus Det er ikke nok for medarbejderne at vide hvad der skal gøres og hvordan det skal gøres. De skal også vide hvorfor det skal gøres, have drivkraft og motivation. Det er afgørende for at ny viden og nye færdigheder kan føre til varige ændringer i tanke og handling. Ejerne og aktionærerne, der skaber bedre muligheder og belønning til IMPROVEMENT udvikler vedvarende holdnings- og adfærdsændringer ud fra de ambitioner og ressourcer virksomheder har. Og vi starter altid med hvorfor. What Kunderne, der leverer højere afkast til Levende innovationskultur Medarbejderne, der skaber øgede værdier til Viden: Hvad der skal gøres I dag er trimning og effektivisering ikke nok. Lean går kun til en vis grænse. Virksomhedernes opgaver kalder på medarbejdernes How Færdigheder: Hvordan det skal gøres Adfærd Vane Vilje: Drivkraften Motivationen Why kreativitet og engagement på en helt ny måde. Komplekse samarbejder på tværs af faglige og kulturelle grænser kræver et anderledes sæt af kompetencer. IMPROVEMENT fokuserer på at udvikle medarbejdernes faglighed, kreativitet, motivation, passion, initiativ, samarbejdsevne og mentale parathed til at møde forandringer. Jægersborgvej 66 A DK-2800 Kgs. Lyngby Peter Bo Rützou

4 Det gør vi Vi kombiner faglig træning med mental udvikling. På baggrund af analyse, erfaring og indlevelse er vi i stand til hurtigt at komme frem til kernen. Derefter juster vi på de knapper, der skal til for at sikre læringsintegration. Vi vurderer, træner og følger op, indtil I kan selv. Vi hjælper kunderne med at udfylde de huller og fjerne de barrierer der ligger i vejen for toppræstationen blandt andet ved at udfordre vanetænkning. Det lykkes os faktisk tit at få kunderne på andre og bedre tanker. Få dem til at tænke ting, de ikke troede muligt. Få virksomheder kan det, vi kan. Kombinationen af strategisk sparring, målrettet uddannelse og erhvervspykologisk rådgivning kan virkelig øge udviklingshastigheden. Frem for alt er vi dog erfarne forretningsfolk, der selv har haft fingrene i suppen og ørene i maskinen. Virksomheder i vækst skabes af mennesker i vækst Kompetenceudvilking Mentaludvikling Fjerner negativ forsvarsenergi og modstand mod forandringer. Udfordrer og eliminerer begrænsende overbevisninger og falske antagelser. Rykker de mentale grænser for nytænkning og udvikling. Indstiller fokus og skærper tænkeevnen Hjælper med at komme i optimal præstationstilstand. Lærer den enkelte selv at styre sin videre udvikling. Tanker er et valg Det vi som mennesker kaster lys på vokser. Ligegyldigt om det er positivt eller negativt. Det vi fokuser på, bliver der mere af. Hvis du tænker negativt, vil dine oplevelser og resultater bliver tilsvarende. Omvendt vil positiv tænkning kunne fremme et positivt resultat. IMPROVEMENT hjælper med at gøre negativ tænkning og kritik til positiv tænkning og skabende dialog. Velvære og mental sundhed Talent Viden Færdigheder Holdninger Mennesker i vækst Tanker Følelser Holdninger Energi Indre ro og stabilitet fremmer forretningen. Det er erkendelsen i disse år, hvor mange bukker under for stressrelaterede lidelser. Virk- Mental overbygning somhederne har fået øjnene op for, at kropslig balance og mental sundhed er betingelsen for vedvarende høj produktivitet. Kompetenceudvikling kan efter vores mening ikke stå alene. En medarbejders mentale tilstand er afgørende for om medarbejderen udnytter sine kompetencer optimalt og dermed når sine mål. IMPROVEMENT sørger for at alle væsentlige balancer bliver afstemt under forandringsprocesser og uddannelsesforløb. Her er noget af det, vi gør for at sikre, at arbejdet med at komme i mål lykkes så godt som muligt: 4

5 Derfor os Lethed og hastighed I samarbejde med os får du mere ud af din forretning. Medarbejdere vil kunne præster mere, bare lettere og hurtigere. IMPROVEMENT finder de reelle udfordringer i virksomheden og sikrer de faglige og mentale færdigheder, som skal til for at nå de fastsatte mål. Medejerskab og medansvar Involvering er centralt for alt hvad vi gør. Vi skaber løsninger ikke til men med kunderne. Ægte forandring kræver aktive medfortællere frem for passive lyttere. Som vi ser det, er medejerskab fra starten af et projekt ofte vigtigere end belønningen til sidst. IMPROVEMENT sikrer gennem aktiv involvering, at gode intentioner omsættes til solid adfærd. Meningsfylde Når medarbejdere oplever arbejdet som meningsfuldt ses et signifikant reduceret stressniveau, mindre fravær, mindre utilfredshed og lavere medarbejderomsætning,. Tilsvarende er der en større grad af commitment, engagement, ansvarlighed og tilfredshed. IMPROVEMENT sikrer, at alle indsatser giver mening for den enkelte kursist eller deltager i et projektforløb. Hvorfor investere i medarbejderne? Giver øget Indtjening Glade kunder Glade og passionere medarbejdere Glade og passionerede medarbejdere øger konkurrencekraften Konkurrencekræft! gør dig fortjent til det Du kan betale dig til medarbejdernes lydighed, disciplin og faglighed. Det er bare ikke nok til at gøre virksomheden attraktiv og konkurrencedygtig. Det kræver passionerede, initiativrige og kreative medarbejdere. Noget som virksomheden ikke kan tvinge dem til at være, men som den må gøre sig fortjent til. Du skal som leder etablere forudsætningerne for at medarbejderne kan skabe nyt, tage initiativ og brænde igennem. Det kræver særlige ledelseskompetencer, som at kunne identificere styrker og tage udgangspunkt i det der virker. IMPROVEMENT klæder ledere på til at arbejde styrkeorienteret og positivt fokuseret. Det skal du og din org. gøre sig fortjente til Det kan du kræve af dine medarbejdere 35% Passion 25% Kreativitet 20% Initiativ 15% Kompetencer 5% Dicsiplin 0% Lydighed Konkurrencekraft Kan købes billigt Jægersborgvej 66 A DK-2800 Kgs. Lyngby Peter Bo Rützou

6 Træn det rigtige rigtigt Det er umuligt at nå nye mål med gammel adfærd. Skal der skabes varig adfærdsændring, må alle indsatser harmonere med kulturen og Virksomhedens processer Medarbejder viden Indstillinger Kultur Holdninger Adfærd Mål Mål Indsatser Ressourcer understøtte målene. Der er mange elementer, som skal justeres samtidig. Nu situation Holdninger Medarbejder færdigheder De sidste 20 % af målsætningen er ofte sværest at realisere. Når virksomheder kommer under pres, falder de fleste medarbejdere tilbage til gammel adfærd. De vil hellere udføre opgaverne, som de plejer, og så udebliver de ønskede resultater. IMPROVEMENT sørger for at få trænet det rigtige rigtigt, så målene nås så hurtigt som muligt. Afstem ambitioner og ressourcer Alle udviklingsforløb designes med udgangspunkt i kundens behov. Vi gennemfører en grundig analyse baseret på interviews af nøglepersoner blandt kunder, partnere og medarbejdere. Vi vil være helt sikre på, at vi forstår situationen i jeres forretning. Virksomhedskulturen skal være helt klar for os. Herefter kan vi i tæt dialog med jer hurtigt omsætte jeres mål og ambitioner til den nødvendige forretningsmæssige adfærd. IMPROVEMENT sikrer alle projektforløb den rette sammenhæng mellem mål, indsatser og ressourcer. Virksomhedens værktøjer IMPROVEMENT ved hvordan mennesker lærer bedst Mennesker lærer bedst når: Læringssituationen er meningsfuld det er forståeligt, konkret og brugbart. Der indgår involverende processer og værktøjer. Det er følelsesladet man er engageret, interesseret og aktiv. Det handler om én selv er relevant. Der er kropslig bevægelse involveret det kan føles, mærkes, manipuleres samt kræver balance og koordination. Der er sociale relationer involveret det huskes og kommunikeres i forbindelse med social interaktion. Der er en samlende fortælling meningsfuld repræsentation i tid og rum. Det er kvantitativt har størrelse, tyngde, stoflighed, omfang, kropslighed. Det er grundlæggende knytter an til livets almene dimensioner. Det er smukt det er attraktivt og dermed mindeværdigt. 6

7 Uddannelse IMPROVEMENT udvikler løbende kurser, workshops, lederprogrammer og faglige uddannelser for vores kunder. Vores involvering bidrager til, at kursisterne bliver førende på deres felt og dermed i stand til at matche kundernes behov og forventninger. IMPROVEMENT udvikler formel uddannelse i samarbejde med Københavns Erhvervs Akademi. Disse uddannelser er meritgivende og kan gennemføres med støtte. IMPROVEMENTS undervisning er lagt an på variation og vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Deltagerinvolveringen er høj med diskussioner, gruppearbejde, individuelle opgaver og fremlæggelser enten live eller via DVD fremvisninger. Vores undervisning er i god overensstemmelse med nyere forskning inden for læringsteorier. De danske forskere i læreprocesser Knud Illeris og Ib Ravn, har begge argumenteret for følgende læringsprincipper i forbindelse med undervisning af voksne: 1. Voksne lærer, hvis de har lyst og finder et behov for at lære. 2. Voksne lærer ved at kæde læringen sammen med tidligere og nuværende erfaringer. 3. Voksne lærer ved at øve det, de har lært 4. Voksne lærer gennem hjælp og støtte fra andre. 5. Voksne lærer i et uformelt og trygt miljø IMPROVEMENT benytter de mest anerkendte og effektive metoder i undervisningen, så vi hurtigt kan motivere til læring og inspirere til værdiskabende forandringer. kursusforløb er du meget velkommen til at kontakte os. Rådgivning Vi er din forandringspartner med speciale i faglig involvering og mental udvikling. Vi hjælper med at igangsætte, implementere og forankre forandringsprocesser af enhver art. Vi tror grundlæggende på at mennesker kan selv, når de har engageret sig i formålet og forstået hvorfor de er der. Det er nøglen til at skabe succesfulde forandringsprocesser. Vinderne i alle brancher er de virksomheder, hvis medarbejdere er klædt bedst på til at tackle forandringer og løbende tilpasse sig nye markedsvilkår. Man kan kun forbedre sin position, hvis de interne forandringer sker hurtigere end de eksterne. Gør de det hos jer? Forandringens vinde blæser op til storm Forandring er ikke nyt. Det nye er, at der sker ændringer langt hurtigere og mere aggressivt end tidligere. Udviklingen er hverken forudsigelig eller lineær. Den kan ikke regnes ud alene ved at analysere tidligere hændelser eller den nuværende situation. Stormen af forandringer består af mange små vindstød. Vi må lære at fange og gøre brug af disse små vindstød af ændringer, så vi ikke bliver overrasket af stormen, men er i stand til at drage fordel af dens energi. Hegn er godt i stormvejr, men vindmøller er bedre. Vil du vide mere om vores uddannelser og 7

8 Uddannelse IMPROVEMENT udvikler løbende kurser, workshops, lederprogrammer og faglige uddannelser for vores kunder. Vores involvering bidrager til, at kursisterne bliver førende på deres felt og dermed i stand til at matche kundernes behov og forventninger. IMPROVEMENT udvikler formel uddannelse i samarbejde med KøbenhavnsErhvervsakademi. Disse uddannelser er meritgivende og kan gennemføres med støtte. IMPROVEMENTS undervisning er lagt an på variation og vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Deltagerinvolveringen er høj med diskussioner, gruppearbejde, individuelle opgaver og fremlæggelser enten live eller via DVD fremvisninger. Vores undervisning er i god overensstemmelse med nyere forskning inden for læringsteorier. De danske forskere i læreprocesser Knud Illeris og Ib Ravn, har begge argumenteret for følgende læringsprincipper i forbindelse med undervisning af voksne: 1. Voksne lærer, hvis de har lyst og finder et behov for at lære 2. Voksne lærer ved at kæde læringen sammen med tidligere og nuværende erfaringer 3. Voksne lærer ved at øve det, de har lært 4. Voksne lærer gennem hjælp og støtte fra andre 5. Voksne lærer i et uformelt og trygt miljø IMPROVEMENT benytter de mest anerkendte og effektive metoder i undervisningen, så vi hurtigt kan motivere til læring og inspirere til værdiskabende forandringer. IMPROVEMENTS Uddannelse og træning Direktion og bestyrelse Individuel sparring og rådgivning på alle niveauer Ledelse som øger performance Forandringsledelse & Transformation Ledelse med fokus på Leadership Ledelse med fokus på Management Ledelse med fokus på Styrketræning Ledelse i praksis Salg med fokus på vækst Salgs teknik Salgs management Key account management Forandringer skabes af kompetente ledere og engageret medarbejdere Det er vores fokus at udvikle følgende ressourcer: Faglighed Kreativitet Motivation Passion Initiativ Samarbejdsevner Mental parathed Mental udvikling Indgår i alle forløb Positiv psykologi Positivt lederskab Styrke træning Full engagement Kognitiv coaching Sikre optimal - præstations tilstand Produktion & tilvejebringelse Supply chain management 8 Jægersborgvej A A DK-2800 Kgs. Lyngby Peter Bo Bo Rützou

9 Rådgivning Vi er din forandringspartner med speciale i faglig involvering og mental udvikling. Vi hjælper med at igangsætte, implementere og forankre forandringsprocesser af enhver art. Med en kombination af analyse, erfaring og indlevelse er vi i stand til hurtigt at komme frem til kernen. Det er din garanti for at en målrettet og resultatgivende indsats. Vi tror grundlæggende på at mennesker kan selv, når de har engageret sig i formålet og forstået hvorfor de er der. Det er nøglen til at skabe succesfulde forandringsprocesser. Vinderne i alle brancher er de virksomheder, hvis medarbejdere er klædt bedst på til at tackle forandringer og løbende tilpasse sig nye markedsvilkår. Vi eksekverer meget hurtigt, fordi vi stiller den rigtige diagnose og løser de rigtige udfordringer først. Man kan kun forbedre sin position, hvis de interne forandringer sker hurtigere end de eksterne. Gør de det hos jer? Forandringens vinde blæser op til storm Forandring er ikke nyt. Det nye er, at der sker ændringer langt hurtigere og mere aggressivt end tidligere. Udviklingen er hverken forudsigelig eller lineær. Den kan ikke regnes ud alene ved at analysere tidligere hændelser eller den nuværende situation. Stormen af forandringer består af mange små vindstød. Vi må lære at fange og gøre brug af disse små vindstød af ændringer, så vi ikke bliver overrasket af stormen, men er i stand til at drage fordel af dens energi. Hegn er godt i stormvejr, men vindmøller er bedre. Rådgivningsområder Direktion og bestyrelse Individuel sparring og rådgivning på alle niveauer Ledelse Strategi udvikling Markeds - & vækststrategi Forandringsledelse & Transformation Leadership udvikling Management udvikling Styrkebaseret ledelse Organisations review & udvikling Performance management Talent management Team Building Kognitiv coaching Salg & marketing Forandringer skabes af kompetente ledere og engageret medarbejdere Det er vores fokus at udvikle følgende ressourcer: Faglighed Kreativitet Motivation Passion Initiativ Samarbejdsevner Mental parathed Mental udvikling Mentale Workshops Positiv psykologi Positivt lederskab Styrke træning Full engagement Kognitiv coaching Sikre optimal - præstations tilstand Organisationskultur Værdi udvikling og implementering Team Building 9

10 Positive udtalelser til vores KAM uddannelse Jeg har arbejdet med FMCG i mere end 27 år, og er nu i en helt anden branche, hvor vi også arbejder meget med forhandlere og grossister. Det er første gang i mit voksne arbejdsliv jeg ser en så god uddannelse, der er målrettet så godt mod key account arbejdet både i det daglige, men også omkring årsforhandlinger. - Mogens Hallager Adm. direktør, Bong Bjørnbak A/S Logisys og IMPROVEMENT udbyder i øjeblikket en meget interessant Key Account Manager uddannelse, der kommer bredt rundt omkring de udfordringer markedet byder. Uddannelsen sætter fokus på en af de store udfordringer for vores branche i øjeblikket at skabe Profitabel Vækst. Ved afslutning af kurset har deltagerne udarbejdet en Masterplan for profitabel vækst klar til eksekvering. Med andre ord, man er godt forberedt til efterårets årsmøder. - Niels Jensen, Direktør DLF Inspiration Vend dine tanker med en udefra og få ny inspiration. Book et møde med Peter Bo. Hos jer eller os. Vi giver gerne en kop inspirationskaffe og en umiddelbar respons helt uforpligtigende.mennesker og virksomheder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Peter Bo Rützou på telefon eller 10

Kompetenceskabende Salgsudvikling

Kompetenceskabende Salgsudvikling uddannelse uddannelse Formel Formel Kompetenceskabende Salgsudvikling Salgsuddannelsen er opbygget som et kompetenceskabende udviklingsforløb baseret på de nyeste indlæringsteorier. Vi benytter indlæringsmetoder,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Key Account Management. Formel uddannelse. Kompetenceudvikling: Profitabel kundeudvikling. improvement

Key Account Management. Formel uddannelse. Kompetenceudvikling: Profitabel kundeudvikling. improvement Key Account Management Kompetenceudvikling: Profitabel kundeudvikling improvement people & business Uddannelsen udbydes i samarbejde med Dagligvareleverandørerne/DLF Formel uddannelse IMPROVEMENT Post

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation 42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation I dette nyhedsbrev får du et overblik over, hvad netop du skal gøre for at sikre en langt mere produktiv salgsorganisation. Det er mit

Læs mere

Kim Gørtz. Erhvervsforsker og filosof. Nordea Bank A/S & Learning Lab Denmark

Kim Gørtz. Erhvervsforsker og filosof. Nordea Bank A/S & Learning Lab Denmark Kim Gørtz Erhvervsforsker og filosof Nordea Bank A/S & Learning Lab Denmark Erhversv-Ph.D.-projekt på 3. år Funktionen af coaching i en organisatorisk/strategisk kontekst? Coaching som positivt udviklingsværktøj

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede?

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Leadership PL When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Acuity World sætter din personlige ledelseskompetence på plads sammen med de to andre kompetencer: faglighed

Læs mere

Coaching. Et redskab der styrker engagement og ejerskab. Den menneskelige faktor og implementering

Coaching. Et redskab der styrker engagement og ejerskab. Den menneskelige faktor og implementering Coaching Et redskab der styrker engagement og ejerskab Den menneskelige faktor og implementering Trine Mottlau Divisionschef Privathospitalet Hamlet Breakthrough Qeep Coach, Qeep Danmark AS Chefjordemoder

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne i praksis og hjælpe

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

foredrag kurser performance mentoring

foredrag kurser performance mentoring foredrag kurser performance mentoring Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Det er både morsomt og gribende, når Søren Holmgren fortæller om, hvordan han som blind fandt vejen til succes i internationalt

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag.

Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag. Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag. Team og grupper med et stærkt sammenhold præsterer bedre og mere. Få hjælp til at sikre, at jeres teamwork også fungerer optimalt til

Læs mere

Forandringens forandring

Forandringens forandring Forandringens forandring Hvad har vi lært om forandringer sammen med vores kunder i tiden efter finanskrisen? Del 2: Anbefalinger til udvikling af lederens rolle i en forandringsproces White paper Indhold

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

bliv trænet i at udnytte optimalt

bliv trænet i at udnytte optimalt bliv trænet i at udnytte dine medfødte talenter optimalt EN LIVSLEDER: Virker inspirerende Har det sjovt Gør en forskel Bliv livsleder og spring ud i en ny tilværelse uden de kendte begrænsninger Foredrag

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Ledelse og strategiimplementering

Ledelse og strategiimplementering Ledelse og strategiimplementering Hvorfor er det så svært? IDA den 27. september 2013 2 I vores bog Strategiimplementering- Værktøjskassen har vi lavet en samlet beskrivelse af HVORDAN man gennemfører

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDER PROGRAMMET WORTH FOLLOWING AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDERPROGRAMMET ET EFFEKTIVT OG UNIKT UDVIKLINGSFORLØB SIDEN 1994 LÆRINGSPRINCIPPER OG INSPIRATION E N UNIK KOMBINATION AF METODER

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Handlingsorienteret trivselsprojekt hånd, hos på Københavns en for

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Eureka råbte de gamle grækere, når der gik en prås op for dem, og de pludseligt kunne se tingene i en ny sammenhæng. Vi andre nøjes med at råbe AHA

Eureka råbte de gamle grækere, når der gik en prås op for dem, og de pludseligt kunne se tingene i en ny sammenhæng. Vi andre nøjes med at råbe AHA Ahakompagniet Eureka råbte de gamle grækere, når der gik en prås op for dem, og de pludseligt kunne se tingene i en ny sammenhæng. Vi andre nøjes med at råbe AHA I Ahakompagniet, som tæller en række innovative

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM Kompetenceudvikling indenfor klasserumsledelse, relationsopbygning og levering af faglighed, så alle lærer med engagement og glæde. Dette kursus kobler al den vigtigste og bedste viden vi har om læring,

Læs mere