Om IMPROVEMENT. uddannelse. uddannelse. Om IMPROVEMENT. Du får de medarbejdere, kunder og resultater, som du fortjener.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om IMPROVEMENT. uddannelse. uddannelse. Om IMPROVEMENT. Du får de medarbejdere, kunder og resultater, som du fortjener."

Transkript

1 uddannelse uddannelse Formel Formel Om IMPROVEMENT Du får de medarbejdere, kunder og resultater, som du fortjener. Din virksomhed må konstant kunne tiltrække de rigtige relationer, ressourcer og aktiviteter. Den må på alle måder være attraktiv. Derfor er der mere end nogensinde brug for at fremme det gode arbejdsliv og udvikle medarbejdernes kompetencer. IMPROVEMENT er klar til at hjælpe med lige præcis det. Om IMPROVEMENT Frigøre ressourcer og potentialer Alle mennesker har ubrugte ressourcer og uudfoldede potentialer. Ressourcerne er bundet fysisk, emotionelt, mentalt og åndeligt. Potentialerne er latent til stede som uafprøvede muligheder. IMPROVEMENT er specialister i at frigøre ressourcer og udfolde potentialer. Hos den enkelte, i teamet eller i organisationen. Vores fokus er at udvikle virksomheder, ledere og medarbejdere til den højest mulige passion, involvering, performance og lønsomhed. Målet er at gøre virksomheden så attraktiv som muligt. Forene viden, kunnen og vilje Styrker vokser, når talent, viden og færdighed kobles sammen med den rette mentale udvikling. Viden, kunnen og vilje skal forenes for at skabe handling. Udgangspunktet er virksomhedens og medarbejdernes samlede potentiale, både det erkendte og det uerkendte. Opgaven er at udfolde potentialet gennem en kontinuerlig udviklingsproces. IMPROVEMENT sørger for, at de rigtige processer, uddannelser og aktiviteter kommer i spil i den rigtige dosering og rækkefølge. IMPROVEMENT kombiner faglig træning med mental udvikling for at sikre, at de ønskede mål nås. 1

2 Rådgivning Vi er din forandringspartner med speciale i faglig involvering og mental udvikling. Vi hjælper med at igangsætte, implementere og forankre forandringsprocesser af enhver art. Med en kombination af analyse, erfaring og indlevelse er vi i stand til hurtigt at komme frem til kernen. Det er din garanti for at en målrettet og resultatgivende indsats. IMPROVEMENT tror på, at mennesker og organisationer kan selv, og at den bedste rådgivning ofte er at spørge om det rigtige på det rigtige tidspunkt. Her er nogle af de spørgsmål, vi kan finde på at stille: Hvorfor er din virksomhed til? Hvordan skaber den værdi? Hvordan tiltrækker den kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere? Hvordan oplever de virksomheden? Hvad siger de om den? Vil de anbefale virksomheden til andre? Hvad skal der til, før de gør det? Uddannelse Er dine medarbejdere kloge, dygtige og viljestærke nok til at gøre kunderne så glade, at de ikke alene handler hos jer, men også anbefaler jer? Det er afgørende vigtigt for succes i dagens marked at kunne give kunderne mere, end de forventer. Det kræver målrettet og afstemt uddannelse af medarbejderne i alle funktioner. IMPROVEMENT kombinerer faglig træning med mental udvikling. På den måde får deltagerne den handlekompetence, der skal til for at vinde. Om os IMPROVEMENT er startet og ejet af Peter Bo Rützou. Peter Bo er ekspert i detailhandel og afsætning af mærkevare. Peter Bo er en engageret ildsjæl, der brænder for hvad end det er han beskæftiger sig med. Efter 22 år som salgsleder og topleder i dagligvarehandel, samt 5 år som iværksætter og ejer af egne virksomheder, bruger han i dag sin store viden og erfaring til at udvikle mennesker og virksomheder. karrierer indenfor ledende internationale mærkevarevirksomheder. Peter Bo er ekspert i at optimere den ønskede effekt i SANDHEDENS ØJEBLIK der hvor vores kunders kunder, forbrugere møder produkterne og eller ydelserne. Peter Bo har i alt 27 års ledelseserfaring, deraf 15 år på funktionsdirektør og adm. Direktør niveau. Peter Bo har enorm viden og erfaring med detailhandel, samt afsætning af mærkevare. Peter Bo er oprindeligt uddannet i detailhandel og har efterfølgende haft en lang og succesfuld 2

3 Praktik med personlighed Det handler om at skabe værdi Peter Bo beskriver sig selv som praktiker med positiv psykologisk tilgang. Man kan også kalde ham mental coach med speciale i ledelse og afsætning. Han er udfordrende i formen og har evnen til at flytte holdninger og ændre kulturer på kort tid. IMPROVEMENT har tilknyttet en række associerede partnere som hver især er anerkendte specialister inden for deres felt. Læs mere om dem her. Vedvarende adfærdsændringer Med vores hjælp skal din virksomhed kunne skabe mere værdi på markedet. Ellers kan det være lige meget. Her er sammenhængen: IMPROVEMENT hjælper virksomhedens medarbejdere til at skabe øget værdi for kunderne, der leverer højere afkast til virksomhedens ejere, der skaber bedre muligheder for medarbejderne. Glade medarbejdere giver glade kunder, som igen giver glade ejere. Det kalder vi for IMPROVEMENT s værdiskabelsescyklus. IMPROVEMENT s værdiskabelsescyklus Det er ikke nok for medarbejderne at vide hvad der skal gøres og hvordan det skal gøres. De skal også vide hvorfor det skal gøres, have drivkraft og motivation. Det er afgørende for at ny viden og nye færdigheder kan føre til varige ændringer i tanke og handling. Ejerne og aktionærerne, der skaber bedre muligheder og belønning til IMPROVEMENT udvikler vedvarende holdnings- og adfærdsændringer ud fra de ambitioner og ressourcer virksomheder har. Og vi starter altid med hvorfor. What Kunderne, der leverer højere afkast til Levende innovationskultur Medarbejderne, der skaber øgede værdier til Viden: Hvad der skal gøres I dag er trimning og effektivisering ikke nok. Lean går kun til en vis grænse. Virksomhedernes opgaver kalder på medarbejdernes How Færdigheder: Hvordan det skal gøres Adfærd Vane Vilje: Drivkraften Motivationen Why kreativitet og engagement på en helt ny måde. Komplekse samarbejder på tværs af faglige og kulturelle grænser kræver et anderledes sæt af kompetencer. IMPROVEMENT fokuserer på at udvikle medarbejdernes faglighed, kreativitet, motivation, passion, initiativ, samarbejdsevne og mentale parathed til at møde forandringer. Jægersborgvej 66 A DK-2800 Kgs. Lyngby Peter Bo Rützou

4 Det gør vi Vi kombiner faglig træning med mental udvikling. På baggrund af analyse, erfaring og indlevelse er vi i stand til hurtigt at komme frem til kernen. Derefter juster vi på de knapper, der skal til for at sikre læringsintegration. Vi vurderer, træner og følger op, indtil I kan selv. Vi hjælper kunderne med at udfylde de huller og fjerne de barrierer der ligger i vejen for toppræstationen blandt andet ved at udfordre vanetænkning. Det lykkes os faktisk tit at få kunderne på andre og bedre tanker. Få dem til at tænke ting, de ikke troede muligt. Få virksomheder kan det, vi kan. Kombinationen af strategisk sparring, målrettet uddannelse og erhvervspykologisk rådgivning kan virkelig øge udviklingshastigheden. Frem for alt er vi dog erfarne forretningsfolk, der selv har haft fingrene i suppen og ørene i maskinen. Virksomheder i vækst skabes af mennesker i vækst Kompetenceudvilking Mentaludvikling Fjerner negativ forsvarsenergi og modstand mod forandringer. Udfordrer og eliminerer begrænsende overbevisninger og falske antagelser. Rykker de mentale grænser for nytænkning og udvikling. Indstiller fokus og skærper tænkeevnen Hjælper med at komme i optimal præstationstilstand. Lærer den enkelte selv at styre sin videre udvikling. Tanker er et valg Det vi som mennesker kaster lys på vokser. Ligegyldigt om det er positivt eller negativt. Det vi fokuser på, bliver der mere af. Hvis du tænker negativt, vil dine oplevelser og resultater bliver tilsvarende. Omvendt vil positiv tænkning kunne fremme et positivt resultat. IMPROVEMENT hjælper med at gøre negativ tænkning og kritik til positiv tænkning og skabende dialog. Velvære og mental sundhed Talent Viden Færdigheder Holdninger Mennesker i vækst Tanker Følelser Holdninger Energi Indre ro og stabilitet fremmer forretningen. Det er erkendelsen i disse år, hvor mange bukker under for stressrelaterede lidelser. Virk- Mental overbygning somhederne har fået øjnene op for, at kropslig balance og mental sundhed er betingelsen for vedvarende høj produktivitet. Kompetenceudvikling kan efter vores mening ikke stå alene. En medarbejders mentale tilstand er afgørende for om medarbejderen udnytter sine kompetencer optimalt og dermed når sine mål. IMPROVEMENT sørger for at alle væsentlige balancer bliver afstemt under forandringsprocesser og uddannelsesforløb. Her er noget af det, vi gør for at sikre, at arbejdet med at komme i mål lykkes så godt som muligt: 4

5 Derfor os Lethed og hastighed I samarbejde med os får du mere ud af din forretning. Medarbejdere vil kunne præster mere, bare lettere og hurtigere. IMPROVEMENT finder de reelle udfordringer i virksomheden og sikrer de faglige og mentale færdigheder, som skal til for at nå de fastsatte mål. Medejerskab og medansvar Involvering er centralt for alt hvad vi gør. Vi skaber løsninger ikke til men med kunderne. Ægte forandring kræver aktive medfortællere frem for passive lyttere. Som vi ser det, er medejerskab fra starten af et projekt ofte vigtigere end belønningen til sidst. IMPROVEMENT sikrer gennem aktiv involvering, at gode intentioner omsættes til solid adfærd. Meningsfylde Når medarbejdere oplever arbejdet som meningsfuldt ses et signifikant reduceret stressniveau, mindre fravær, mindre utilfredshed og lavere medarbejderomsætning,. Tilsvarende er der en større grad af commitment, engagement, ansvarlighed og tilfredshed. IMPROVEMENT sikrer, at alle indsatser giver mening for den enkelte kursist eller deltager i et projektforløb. Hvorfor investere i medarbejderne? Giver øget Indtjening Glade kunder Glade og passionere medarbejdere Glade og passionerede medarbejdere øger konkurrencekraften Konkurrencekræft! gør dig fortjent til det Du kan betale dig til medarbejdernes lydighed, disciplin og faglighed. Det er bare ikke nok til at gøre virksomheden attraktiv og konkurrencedygtig. Det kræver passionerede, initiativrige og kreative medarbejdere. Noget som virksomheden ikke kan tvinge dem til at være, men som den må gøre sig fortjent til. Du skal som leder etablere forudsætningerne for at medarbejderne kan skabe nyt, tage initiativ og brænde igennem. Det kræver særlige ledelseskompetencer, som at kunne identificere styrker og tage udgangspunkt i det der virker. IMPROVEMENT klæder ledere på til at arbejde styrkeorienteret og positivt fokuseret. Det skal du og din org. gøre sig fortjente til Det kan du kræve af dine medarbejdere 35% Passion 25% Kreativitet 20% Initiativ 15% Kompetencer 5% Dicsiplin 0% Lydighed Konkurrencekraft Kan købes billigt Jægersborgvej 66 A DK-2800 Kgs. Lyngby Peter Bo Rützou

6 Træn det rigtige rigtigt Det er umuligt at nå nye mål med gammel adfærd. Skal der skabes varig adfærdsændring, må alle indsatser harmonere med kulturen og Virksomhedens processer Medarbejder viden Indstillinger Kultur Holdninger Adfærd Mål Mål Indsatser Ressourcer understøtte målene. Der er mange elementer, som skal justeres samtidig. Nu situation Holdninger Medarbejder færdigheder De sidste 20 % af målsætningen er ofte sværest at realisere. Når virksomheder kommer under pres, falder de fleste medarbejdere tilbage til gammel adfærd. De vil hellere udføre opgaverne, som de plejer, og så udebliver de ønskede resultater. IMPROVEMENT sørger for at få trænet det rigtige rigtigt, så målene nås så hurtigt som muligt. Afstem ambitioner og ressourcer Alle udviklingsforløb designes med udgangspunkt i kundens behov. Vi gennemfører en grundig analyse baseret på interviews af nøglepersoner blandt kunder, partnere og medarbejdere. Vi vil være helt sikre på, at vi forstår situationen i jeres forretning. Virksomhedskulturen skal være helt klar for os. Herefter kan vi i tæt dialog med jer hurtigt omsætte jeres mål og ambitioner til den nødvendige forretningsmæssige adfærd. IMPROVEMENT sikrer alle projektforløb den rette sammenhæng mellem mål, indsatser og ressourcer. Virksomhedens værktøjer IMPROVEMENT ved hvordan mennesker lærer bedst Mennesker lærer bedst når: Læringssituationen er meningsfuld det er forståeligt, konkret og brugbart. Der indgår involverende processer og værktøjer. Det er følelsesladet man er engageret, interesseret og aktiv. Det handler om én selv er relevant. Der er kropslig bevægelse involveret det kan føles, mærkes, manipuleres samt kræver balance og koordination. Der er sociale relationer involveret det huskes og kommunikeres i forbindelse med social interaktion. Der er en samlende fortælling meningsfuld repræsentation i tid og rum. Det er kvantitativt har størrelse, tyngde, stoflighed, omfang, kropslighed. Det er grundlæggende knytter an til livets almene dimensioner. Det er smukt det er attraktivt og dermed mindeværdigt. 6

7 Uddannelse IMPROVEMENT udvikler løbende kurser, workshops, lederprogrammer og faglige uddannelser for vores kunder. Vores involvering bidrager til, at kursisterne bliver førende på deres felt og dermed i stand til at matche kundernes behov og forventninger. IMPROVEMENT udvikler formel uddannelse i samarbejde med Københavns Erhvervs Akademi. Disse uddannelser er meritgivende og kan gennemføres med støtte. IMPROVEMENTS undervisning er lagt an på variation og vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Deltagerinvolveringen er høj med diskussioner, gruppearbejde, individuelle opgaver og fremlæggelser enten live eller via DVD fremvisninger. Vores undervisning er i god overensstemmelse med nyere forskning inden for læringsteorier. De danske forskere i læreprocesser Knud Illeris og Ib Ravn, har begge argumenteret for følgende læringsprincipper i forbindelse med undervisning af voksne: 1. Voksne lærer, hvis de har lyst og finder et behov for at lære. 2. Voksne lærer ved at kæde læringen sammen med tidligere og nuværende erfaringer. 3. Voksne lærer ved at øve det, de har lært 4. Voksne lærer gennem hjælp og støtte fra andre. 5. Voksne lærer i et uformelt og trygt miljø IMPROVEMENT benytter de mest anerkendte og effektive metoder i undervisningen, så vi hurtigt kan motivere til læring og inspirere til værdiskabende forandringer. kursusforløb er du meget velkommen til at kontakte os. Rådgivning Vi er din forandringspartner med speciale i faglig involvering og mental udvikling. Vi hjælper med at igangsætte, implementere og forankre forandringsprocesser af enhver art. Vi tror grundlæggende på at mennesker kan selv, når de har engageret sig i formålet og forstået hvorfor de er der. Det er nøglen til at skabe succesfulde forandringsprocesser. Vinderne i alle brancher er de virksomheder, hvis medarbejdere er klædt bedst på til at tackle forandringer og løbende tilpasse sig nye markedsvilkår. Man kan kun forbedre sin position, hvis de interne forandringer sker hurtigere end de eksterne. Gør de det hos jer? Forandringens vinde blæser op til storm Forandring er ikke nyt. Det nye er, at der sker ændringer langt hurtigere og mere aggressivt end tidligere. Udviklingen er hverken forudsigelig eller lineær. Den kan ikke regnes ud alene ved at analysere tidligere hændelser eller den nuværende situation. Stormen af forandringer består af mange små vindstød. Vi må lære at fange og gøre brug af disse små vindstød af ændringer, så vi ikke bliver overrasket af stormen, men er i stand til at drage fordel af dens energi. Hegn er godt i stormvejr, men vindmøller er bedre. Vil du vide mere om vores uddannelser og 7

8 Uddannelse IMPROVEMENT udvikler løbende kurser, workshops, lederprogrammer og faglige uddannelser for vores kunder. Vores involvering bidrager til, at kursisterne bliver førende på deres felt og dermed i stand til at matche kundernes behov og forventninger. IMPROVEMENT udvikler formel uddannelse i samarbejde med KøbenhavnsErhvervsakademi. Disse uddannelser er meritgivende og kan gennemføres med støtte. IMPROVEMENTS undervisning er lagt an på variation og vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Deltagerinvolveringen er høj med diskussioner, gruppearbejde, individuelle opgaver og fremlæggelser enten live eller via DVD fremvisninger. Vores undervisning er i god overensstemmelse med nyere forskning inden for læringsteorier. De danske forskere i læreprocesser Knud Illeris og Ib Ravn, har begge argumenteret for følgende læringsprincipper i forbindelse med undervisning af voksne: 1. Voksne lærer, hvis de har lyst og finder et behov for at lære 2. Voksne lærer ved at kæde læringen sammen med tidligere og nuværende erfaringer 3. Voksne lærer ved at øve det, de har lært 4. Voksne lærer gennem hjælp og støtte fra andre 5. Voksne lærer i et uformelt og trygt miljø IMPROVEMENT benytter de mest anerkendte og effektive metoder i undervisningen, så vi hurtigt kan motivere til læring og inspirere til værdiskabende forandringer. IMPROVEMENTS Uddannelse og træning Direktion og bestyrelse Individuel sparring og rådgivning på alle niveauer Ledelse som øger performance Forandringsledelse & Transformation Ledelse med fokus på Leadership Ledelse med fokus på Management Ledelse med fokus på Styrketræning Ledelse i praksis Salg med fokus på vækst Salgs teknik Salgs management Key account management Forandringer skabes af kompetente ledere og engageret medarbejdere Det er vores fokus at udvikle følgende ressourcer: Faglighed Kreativitet Motivation Passion Initiativ Samarbejdsevner Mental parathed Mental udvikling Indgår i alle forløb Positiv psykologi Positivt lederskab Styrke træning Full engagement Kognitiv coaching Sikre optimal - præstations tilstand Produktion & tilvejebringelse Supply chain management 8 Jægersborgvej A A DK-2800 Kgs. Lyngby Peter Bo Bo Rützou

9 Rådgivning Vi er din forandringspartner med speciale i faglig involvering og mental udvikling. Vi hjælper med at igangsætte, implementere og forankre forandringsprocesser af enhver art. Med en kombination af analyse, erfaring og indlevelse er vi i stand til hurtigt at komme frem til kernen. Det er din garanti for at en målrettet og resultatgivende indsats. Vi tror grundlæggende på at mennesker kan selv, når de har engageret sig i formålet og forstået hvorfor de er der. Det er nøglen til at skabe succesfulde forandringsprocesser. Vinderne i alle brancher er de virksomheder, hvis medarbejdere er klædt bedst på til at tackle forandringer og løbende tilpasse sig nye markedsvilkår. Vi eksekverer meget hurtigt, fordi vi stiller den rigtige diagnose og løser de rigtige udfordringer først. Man kan kun forbedre sin position, hvis de interne forandringer sker hurtigere end de eksterne. Gør de det hos jer? Forandringens vinde blæser op til storm Forandring er ikke nyt. Det nye er, at der sker ændringer langt hurtigere og mere aggressivt end tidligere. Udviklingen er hverken forudsigelig eller lineær. Den kan ikke regnes ud alene ved at analysere tidligere hændelser eller den nuværende situation. Stormen af forandringer består af mange små vindstød. Vi må lære at fange og gøre brug af disse små vindstød af ændringer, så vi ikke bliver overrasket af stormen, men er i stand til at drage fordel af dens energi. Hegn er godt i stormvejr, men vindmøller er bedre. Rådgivningsområder Direktion og bestyrelse Individuel sparring og rådgivning på alle niveauer Ledelse Strategi udvikling Markeds - & vækststrategi Forandringsledelse & Transformation Leadership udvikling Management udvikling Styrkebaseret ledelse Organisations review & udvikling Performance management Talent management Team Building Kognitiv coaching Salg & marketing Forandringer skabes af kompetente ledere og engageret medarbejdere Det er vores fokus at udvikle følgende ressourcer: Faglighed Kreativitet Motivation Passion Initiativ Samarbejdsevner Mental parathed Mental udvikling Mentale Workshops Positiv psykologi Positivt lederskab Styrke træning Full engagement Kognitiv coaching Sikre optimal - præstations tilstand Organisationskultur Værdi udvikling og implementering Team Building 9

10 Positive udtalelser til vores KAM uddannelse Jeg har arbejdet med FMCG i mere end 27 år, og er nu i en helt anden branche, hvor vi også arbejder meget med forhandlere og grossister. Det er første gang i mit voksne arbejdsliv jeg ser en så god uddannelse, der er målrettet så godt mod key account arbejdet både i det daglige, men også omkring årsforhandlinger. - Mogens Hallager Adm. direktør, Bong Bjørnbak A/S Logisys og IMPROVEMENT udbyder i øjeblikket en meget interessant Key Account Manager uddannelse, der kommer bredt rundt omkring de udfordringer markedet byder. Uddannelsen sætter fokus på en af de store udfordringer for vores branche i øjeblikket at skabe Profitabel Vækst. Ved afslutning af kurset har deltagerne udarbejdet en Masterplan for profitabel vækst klar til eksekvering. Med andre ord, man er godt forberedt til efterårets årsmøder. - Niels Jensen, Direktør DLF Inspiration Vend dine tanker med en udefra og få ny inspiration. Book et møde med Peter Bo. Hos jer eller os. Vi giver gerne en kop inspirationskaffe og en umiddelbar respons helt uforpligtigende.mennesker og virksomheder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Peter Bo Rützou på telefon eller 10

Kompetenceskabende Salgsudvikling

Kompetenceskabende Salgsudvikling uddannelse uddannelse Formel Formel Kompetenceskabende Salgsudvikling Salgsuddannelsen er opbygget som et kompetenceskabende udviklingsforløb baseret på de nyeste indlæringsteorier. Vi benytter indlæringsmetoder,

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Key Account Management

Key Account Management Formel Statsanerkendt uddannelse Key Account Management Kompetenceudvikling: Strategisk salg Profitabel kundeudvikling Uddannelsen udbydes i samarbejde med Dagligvareleverandørerne/DLF improvement people

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse FEBRUAR 2013 Best practice i projektledelse SIDE 3 4 6 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ARTIKEL Få trumfkort på hånden Styr på trumferne Årets projekt 2012: Lean i Kvægbruget Modet til at gå nye veje giver

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer UDVIKLING af OVErskud Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer ådan skaber vi succes for vores kunder og os selv rategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Kulturprofil for Microsoft 2015

Kulturprofil for Microsoft 2015 Mød Microsoft 2015 2 Kulturprofil for Microsoft 2015 Indledning Velkommen til Microsoft.... Side 4 Inspiration Vi er drevet af passion... Side 8 Ansættelse og velkomst Kom, som du er. Gør det, du brænder

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker Kom bedst fra start som ny leder Fra kollega til leder 1 dag Nyudnævnt leder 3 dage Styrk din position som erfaren leder Ledernes Leadership Programme 8 dage Coachuddannelse for ledere 15 dage 12 Master

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

KONSULENTYDELSER HOS PS4 A/S

KONSULENTYDELSER HOS PS4 A/S KONSULENTYDELSER HOS PS4 A/S www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85 Konsulentydelser PS4 A/S tilbyder vi en bred vifte af ydelser, der kan tilrettelægges helt efter organisationens behov og

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

4 grundsten for innovation

4 grundsten for innovation INNOVATION 11 4 grundsten for innovation Det private erhvervsliv er bedre gearet til nytænkning og kreativitet end det offentlige. Sådan lyder en fordom, der tager sit afsæt i det faktum, at der i det

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

STÆRK INDEFRA med WARRIORMIND UDVIKLINGSPROGRAMMER FOR. PERSONLIG UDVIKLING LEADERSKAB OG STÆRKE BÆREDYGTIGE TEAMS udviklingsprogram april 2015

STÆRK INDEFRA med WARRIORMIND UDVIKLINGSPROGRAMMER FOR. PERSONLIG UDVIKLING LEADERSKAB OG STÆRKE BÆREDYGTIGE TEAMS udviklingsprogram april 2015 STÆRK INDEFRA med WARRIORMIND UDVIKLINGSPROGRAMMER FOR PERSONLIG UDVIKLING LEADERSKAB OG STÆRKE BÆREDYGTIGE TEAMS udviklingsprogram april 2015 Udarbejdet af Lars Møller 1 GENERELT (dette tror Jeg på) Jeg

Læs mere

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KAPITEL 1: INTRODUKTION... 4 HVORDAN BRUGER SKOLERNE DREJEBOGEN... 4 HVAD ER VIRKSOMHEDSTILPASSET

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere