K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik"

Transkript

1 Montage- og betjeningsanvisning Udgave: DK5 Gældende fra: K.K. onsult rand- & komfortventilation Vinduesautomatik Kædemotor MK2309-G V A Kædemotor MK2401-G V A T H Indholdsfortegnelse Længde Omkring denne vejledning 2 Fabrikanterklæring 2 Faguddannet personale er krævet 2 Sikkerhedsanvisninger 2+3 Forudsætninger for montagen 3 Montagebeskrivelse 4 Leverancekontrol 4 Montagevarianter 5 Anbragt på tagvindue (tagv.) 6 Montagevarianter på tagv. 6 Mindsteafstande på tagv. kontrolleres 6 efæstigelsespunkter på tagv. mærkes af og bores 7 Kædemotor monteres på tagv. 8 Anbragt på kipvindue (kipv.) 9 Mindsteafstande på kipv. kontrolleres 9 efæstigelsespunkter på kibv. mærkes af 9 Kædemotoren monteres på kipv. 10 Kædemotoren indstilles 11 Tætningen indstilles på tagv. og kipv. 11 Endestopsafbryder indstilles for tæthed 12 Kæden forbindes med vindueskonsol 13 Endestopsafbryder kontrolleres 14 Installationsvejledning 15 Forudsætninger for installation 16 Tilslutning af kædemotoren 16 Produktdata 17 Tekniske data 17 TI_MK2_A_DK

2 Omkring denne vejledning Denne vejledning er rettet mod uddannede montører og el-installatører. Før hver arbejdsoperation læs da omhyggeligt den dertilhørende montage- og installationsbeskrivelse igennem og følg den angivne rækkefølge. Læs særligt opmærksomt afsnittet "Sikkerhedsanvisninger" igennem. Vær opmærksom på ikonerne (Piktogrammerne) og deres betydning. Montageanvisningen beskriver hvordan De monterer og tilslutter kædemotoren på et kipvindue (kipv.) eller et tagvindue (tagv.). Kædemotoren i beskrivelsen er for automatisk drift på kipvinduer (kipv.) og tagvinduer (tagv.) i et brand- og røg-ventilationsanlæg (forkortet AV) eller i et komfortventilationsanlæg. Montageanvisningen er opdelt i tre afsnit: 1. Generel del med generelle sikkerhedsanvisninger 2. Montagebekrivelse 3. Installationsanvisning med tekniske data Montage og installation bliver kun beskrevet en gang. eskrivelsen gælder for såvel kip- som tagvinduer. Fabrikanterklæring Kædemotorerne er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med europæisk lovgivning. Der foreligger en fabrikanterklæring herpå. De bør kun anvende kædemotoren når der foreligger en overensstemmelseserklæring for hele anlægget hvori kædemotoren indgår. Sikkerhedsanvisninger Kædemotorerne er i overensstemmelse med "normal teknisk standard" på området. Dette ved ydelse, materiale, funktion og kædemotorens sikkerhed. For en sikker montage kræves ubetinget sagkyndige og sikkerhedsbevidste montører. Nedenstående advarsler finder De på relevante steder i denne anvisning: Forsigtig / Advarsel: Personfare ved bevæge lige dele, klemrisiko. Forsigtig / Advarsel: Personfare, elektrisk Strøm. Forsigtig / Advarsel: Fejlhåndtering kan føre til ødelæggelse af materiel. Faguddannet personale er krævet. Kædemotorerne overfører store kræfter. Derfor skal mon-tage og installation udføres af sagkyndigt personale. Sagkyndige personer er: Personer der igennem uddannelse og erfaring har et særligt kendskab til området "automatiske vinduer, døre og porte". Herunder skal bl.a. arbejdstilsynregler vedr. risikovurdering og -sikring kendes og kunne anvendes ved bedømmelse i arbejdet. Fagpersonale kan være: Montage (mekanisk): - Facademontører med særlig skoling - Tømrer(vindues) Installation (elektrisk): - Svagstrømstekniker med særlig skoling - El-installatører Ved faglig ukorrekt montage og installation, og ved anvendelse af uoriginale eller forkerte tilbehørsdele bortfalder garantien. Undgå montagefejl før De borer huller, ved altid at sammenligne de angivne mål på skitser og tabeller med de fysiske mål i virkeligheden. Autoriseret forhandler: K. K. onsult ApS. - DK-8700 Horsens Tlf Fax Derudover bliver De præsenteret for følgende skilte: Vejledning: Dette skilt angiver vigtig information. Dette punkt ( ) angiver afsnit som opfordrer Dem selv til handling. Kædemotoren er udelukkende beregnet til åbning og lukning af tagvinduer eller kipvinduer. Kædemotoren er ikke egnet til hæv- eller træk. Støjniveauet ligger under 70 d(a). emærk at der, ved montage eller demontering af det gældende vindue, er sikret mod: - Indbrud - Lukning - Afkipning Forsigtig: Risiko for personskade eller livsfare! Vinduet lukker automatisk. Ved åbning og lukning stopper motoren v.ha. endestoppet. Motorens kraft fremgår af de tekniske data. Denne kraft kan medføre klemskader på fx. fingre. Ved montage og betjening hold da aldrig i vinduesrammen eller på kæden. 2

3 Sikkerhedsanvisning fortsat Forsigtig / Advarsel: Personfare, elektrisk Strøm. Ved alle arbejder på kædemotoren, frakobles hvis muligt spændingen. Forsigtig / Advarsel: Personfare, elektrisk Strøm. Kabler skal lægges således at de ikke berøres, knækkes eller beskadiges. Forsigtig / Advarsel: Personfare, elektrisk Strøm. Kabler skal lægges således at de ikke berøres, knækkes eller beskadiges. emærk: Tag altid hensyn til evt. sne- og vindlast på vinduerne, således at en upåklagelig funktion af anlægget altid sikres. emærk: Pr. vindueskarm må De kun montere og anvende én kædemotor. emærk: Undgå montagefejl før De borer huller, ved altid at sammenligne de angivne mål på skitser og tabeller med de fysiske mål i virkeligheden. Advarsel: Undgå skader på vindue og kædemotor! Monter aldrig kædemotoren i fugtige rum. Forsigtig / Advarsel: Personfare ved bevæge lige dele, klemrisiko. Vinduerne lukker automatisk. Ved åbning og lukning stopper motorerne via endestop. Den aktuelle trykkraft ses af motorens tekniske data. Kraften er tilstrækkelig til at påføre personskade. Med montage og betjening grib da ikke i vinduesrammen eller om spindelen. Risici for klem- og skære skader. Forudsætninger for montage Før montage og tilslutning af kædemotoren, skal De være opmærksom på følgende forudsætninger: 1. For at sætte kædemotoren op, skal de tekniske forudsætninger være i orden. I kapitlet Installationsvejledning findes de dertilhørende tekniske data. De foreskrevne produktdata må ikke overskrides. Kontroller at anlægget er i overensstemmelse med de nødvendige tekniske og elektriske foreskrifter. emærk Overhold altid gældende regler for elektriske styringsanlæg og AV-anlæg. Det vil være ud over denne anvisnings rammer, at opliste alle gældende bestemmelser og lovkrav. Kontroller altid at Deres anlæg er i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Særligt skal iagttages: - Åbningsareal af oplukket - Åbningstid / -hastighed - Temperaturmodstandsdygtighed af kabel og materiel - Kabeltværsnit I forhold til længde og strømbelastning 2. Vindueskarm og -ramme skal kunne holde til belastningen af tryk-/ og trækkraften fra kædemotoren. - For oplysning af tryk-/ og trækkraft, se da på kædemotorens typeskilt. 3. Oplukkehøjden skal vælges efter montageform og vindueshøjde. For mindstebredde og -højde af vinduet, benyt da de tekniske data bagerst i denne anvisning. Vejledning: Skruer for befæstigelse af kædemotoren er medleveret. Disse er dog ikke egnet for alle vinduestyper. De medleverede befæstigelsesskruer er kun beregnet for aluminiumsvinduer. Sikrer Dem derfor at de medleverede befæstigelsesskruer passer til Deres vinduesprofil. Vejledning: Hvis De er usikker på om de medleverede befæstigelsesskruer er egnet til Deres vindue, spørg da Deres vinduesforhandler. I tvivlstilfælde, skal det fra vinduesfabrikanten anbefalede befæstigelsesmateriel altid anvendes. Spørg den byggeansvarlige om hvilke regler for installation vedr. montage der skal overholdes. 3

4 Montagebeskrivelse Skitse 1 Følgende komponenter medleveres: Pos. Mængde 1 1 Kædemotor 2 2 Klæbestrimler for kipv.- montage 3 1 Kæde-endeled 4 1 Vindueskonsol for tagvinduer (tagv.) 5 1 efæstigelsesstift 6 1 Vindueskonsol for andre vinduessystemer 7 1 Gevindstift 8 3 efæstigelsesskruer for vindueskonsoller 9 1 Skrue for kæde-endeled 10 4 Skruer for tagv.- montage 11 2 Unbrakonøgle 12 2 Undersænkede M5 unbrakoskruer for kipv.-montage 13 2 lindpropper for kipv.- huller ved tagv.- montage 1 Montageanvisning Skitse 1 Kontroller om leveringen er komplet To forskellige montagevarianter Der findes grundlæggende to forskellige montagevarianter 1. Tagvindue montage - tagv.-montage 2. Kipvindue montage - kipv.-montage emærk: Ved kipvinduer skal der anvendes bestemte beslag. Ved anvendelse af kip-beslag kan den maksimale oplukkehøjde være begrænset af sikkerhedsbeslaget. Vær opmærksom på at oplukkehøjden af kædemotoren svarer til sikkerhedsbeslaget ellers risikeres at beslagene bliver beskadiget. egge montagevarianter bliver beskrevet nedenfor. (tagv. og kipv.) emærk: Undgå montagefejl før De borer huller, ved altid at sammenligne de angivne mål på skitser og tabeller med de fysiske mål I virkeligheden. Mindste vindueshøjde skal bemærkes: For begge montagevarianter gælder: - For slaglængde 309 vindueshøjde> 600mm - For slaglængde 401 vindueshøjde> 800mm Undersøg de leverede komponenter for evt. transportskader. 4

5 Montage Montagevarianter Kædemotoren er beregnet for montage på tagvinduer (tagv.) eller kipvinduer (kipv.). På skitse 2 ses Montage på et tagvindue Kontroller før montage påbegyndes på vinduesprofilen: - Placeringspladsen - Mindstebredde af profilen - Mindstehøjde af vinduesrammen - Om vinduet er egnet for betjening med de påtænkte kræfter - eskaffenheden og kvaliteten af befæstigelsesmaterialet Forsigtig: Risiko for personfare ved at kædemotoren river sig løs! Kædemotoren har en tryk-/trækkraft på op til 450N. (Se typeskilt.) Vindues- og befæstigelsesmateriel skal kunne holde til belastningen. Ved usikkerhed omkring dette, spørg da Deres vinduesforhandler. Karm-montage på tagvindue Skitse 2 emærk: De medleverede befæstigelsesskruer er kun beregnet for aluminiumsvinduer. På skitse 3 ses Montage på kipvindue Kontroller før montage påbegyndes på vinduesprofilen: - Placeringspladsen - Mindstebredde af profilen - Mindstehøjde af vinduesrammen - Om vinduet er egnet for betjening med de påtænkte kræfter - eskaffenheden og kvaliteten af befæstigelsesmaterialet Forsigtig: Risiko for personfare ved at vinduesrammen pludselig klapper ned! Kontroller at der på kipvinduet er monteret et sikkerhedsbeslag. Hvis ikke, bør et sådan monteres. Ramme-montage på kipvindue Skitse 3 5

6 +24V GND ZU OM AUF AUF ZU Dichtschluß Ausstellweite - 2 Montage Anbragt på tagvindue Montagevarianter på tagv På skitse 4 ses nogle eksempler på montagevarianter på tagvinduer: 4 1 Montage med vindueskonsol (retvinklet) 2 Montage med vindueskonsol (lille) 3 Montage med vindueskonsol (lille) 4 Montage med vindueskonsol (lille) på tilhørende tværbjælke 3 Mindsteafstande på tagv. kontrolleres Montagevarianter på tagvinduer Skitse 4 Kædemotor A Mindstemål Slgl mm 60 mm 30 mm Slgl mm 60 mm 30 mm Kontroller de angivne afstande på skitse 4 og 5. A Mål A Afstand mellem sidestykker. Skal udgøre mindstemål under A. Har Deres tagvindue ikke den nødvendige afstand mellem sidestykkerne er denne kædemotor ikke egnet for Deres vindue. Mål Mindstehøjde skal være mindst 60mm. Mål Mindste friplads skal være 50(30)mm. Mindsteafstand på tagvindue Skitse 5 6

7 Skitse af vindueskonsol (lille) skitse 6 (for skitse 4.2, 4.3 og 4.4) Skitse af vindueskonsol (retvinklet) skitse 7 (for skitse 4.1) Montage efæstigelsespunkterne på vinduet mærkes af og bores Forsigtig: Risiko for personfare hvis vinduet pludselig klapper i. Skitse 8: Position D = vinduesglas Fremgangsmåde: Marker midten af vinduesrammen. De følgende afsnit omhandler afmærkningen vedr. montage af vindueskonsol. (Skitse 7.) De anførte tal i skemaet henviser til montage med lille vindueskonsol. (Skitse 6.) Hvert mål 37,5 (9)mm opmåles til højre og venstre for midten. Kontroller at afstandene passer nøjagtigt med mål 75 (18)mm. Fra vinduesruden / karmen og ud til begge yderste markeringer og ind mod midten skal der være 17mm. 37,5 (9) 37,5 (9) 75 (18) D 17 Ø 3,6 emærk: Før der bores i vinduesrammen skal det sikres, at tætningerne ikke bliver beskadiget. Vejledning: De optegnede boringer er beregnet for aluminiumsvinduer. Ved andre vinduestyper må De tilpasse det foreliggende befæstigelsesmateriale, ved at bore hullerne større eller mindre. or de tre (to) punkter med Ø 3,6mm. Marker midten af vinduesrammen. Oprids efter lige linje ca. X/2 fra midten og mod begge sider. Kædemotor X/2 X Y Slgl. 309 Slgl ,5 mm 257,5 mm 423 mm 30 mm 515 mm 30 mm X D Y 50 Ø 3,6 Kontroller afstand X. Luk vinduet. Fra vinduesruden / karmen og ud til begge yderste markeringer og ind mod midten skal der være 30mm. (Se også skitse 4.) Træk en lodret linje på 50mm mellem de fundne punkter. Afstanden på 50mm svarer til hulafstanden på befæstigelsesflanchen. or de fire markerede punkter med Ø 3,6mm. Skitse over montage på tagvindue Skitse 8 7

8 Montage efæstigelse af kædemotor på tagv. Skitse 9: Fremgangsmåde: Vindueskonsol (5) skrues på vinduesramme (6) med de vedlagte befæstigelsesskruer. Endestykkerne (1) tages af kædemotoren (2). efæstigelsesskruerne (3) skrues i de to øverste huller i vindueskarmen (4) og drejes et par omgange. Vejledning: For en lettere montage kan de hænge kædemotoren på hovedet af befæstigelsesskruerne (3). Kædemotoren (2) hægtes på befæstigelsesskruerne (3). Tryk kædemotoren (2) ind mod karmen og skru de andre befæstigelsesskruer (9) i. Kontroller opsætningen af kædemotoren. efæstigelsesskruerne (3) og (9) spændes fast. Kæde-endeled (7) skrues fast på kæden (8) med de vedlagte skruer. emærk: For at undgå skader på kædemotoren må kun faguddannede EL-Installatører udføre arbejde med elektriske tilslutninger. Kædemotor monteres Skitse 9 Tilslut nu tilledningen som angivet i kapitlet Installationsvejledning. 8

9 schlu? Dicht- weite Ausstell- Kontroller afstand X. Træk en streg på ca. 12,5mm fra overkanten af vinduesrammen til begge yderste markeringer Montage Anbragt på kipvindue 1 A Mindsteafstande på kipv. kontrolleres Forsigtig: Risiko for personfare ved at vinduesrammen pludselig klapper ned! Kontroller at der på kipvinduet er monteret et sikkerhedsbeslag. Hvis ikke bør et sådan monteres. Kontroller de i skitse 10 angivne afstande. Alle afstande skal overholde de nedenstående mindstemål. Afstand skal være mindst 18mm. Hvis er mindre end 18mm, er det nødvendigt med et underlag ved punktet 1. Afstand A skal overholde mindstemålene under A. Afstand skal være mindst 25mm. Mindsteafstande på kipvindue Skitse 10 Kædemotor Slgl. 309 Mindstemål A 500 mm 25 mm 18 mm Slgl mm 25 mm 18 mm X 12,5 Ø 5,2 efæstigelsespunkter på kipv. mærkes af Skitse 11: Fremgangsmåde: Marker midten på vinduesrammen. Træk en linje ca. X/2 fra midten og ud til begge sider. Kettenantrieb Hub 309 X/2 X 196,0 mm 392 mm Hub ,0 mm 484 mm emærk: Før der bores i vinduesrammen skal det sikres, at tætningerne ikke bliver beskadiget. egge punkter skal bores med Ø 5,2mm. Skitse over montage på kipvindue Skitse 11 9

10 AUF ZU Dichtschluß +24V GND ZU OM AUF Ausstellweite 9,5 18 3,6 Montage Skitse 12: Fremgangsmåde: Midten af vindueskarmen markeres. Fra midten og 9mm mod højre og venstre markeres to punkter. Kontroller at afstanden mellem de to punkter er nøjagtig 18mm. Træk en lodret streg på 9,5mm fra overkanten af vindueskarmen og hen til de to markeringer. emærk: or med Ø 3,6mm. Vinduet bliver utæt hvis der bores helt igennem. egge punkter bores med Ø 3,6mm Skitse over montage på kipvinduer Skitse 12 efæstigelse af kædemotor på kipv Skitse 13: Fremgangsmåde: Vindueskonsol (9) skrues på vindueskarmen (5) med de vedlagte skruer. Endekappe (1) på kædemotor (3) tages af Vejledning: På plastvinduer sættes en mellemlagsskive ind mellem skrue (7) og vinduesramme (4). Kædemotor (3) skrues på vinduesramme (4) med de to vedlagte befæstigelsesskruer (7). Kæde-endeled (8) skrues på kæde (6) med vedlagte skruer. Klæbestrimler (10) sættes på i vinklen på kædemotoren. 2 1 emærk: For at undgå skader på kædemotoren må kun faguddannede EL-Installatører udføre arbejde med elektriske tilslutninger. Tilslut nu tilledningen som angivet i kapitlet Installationsvejledning. Montering af kædemotor Skitse 13 Position 2 anvendes kun fra slagl. 501, til slagl. 401 benyttes kabelgennemføring 10

11 Montage Indstilling af kædemotor Til skitse 14 1 Mærkat med angivelse af tilslutning 2 Lysdiode (rød) 3 Tilledning Til skitse 15 1 Unbrakonøgle Sw2 2 Indstillespindel Vejledning: Indstillingen gælder for tag- og kipvinduer. Skitse af tilslutning Skitse 14 Tætning (Dichtschluss) på tagv. og kipv. indstilles Til skitse 14 Kædemotoren hægtes på opsætningsspindelen. (Skitse 14,2 og 15,2.) Fremgangsmåde: Fjern endekappen på tilslutningssiden Efter at have fjernet endekappen, ses de nødvendige dele for indstilling af kædemotoren. (Skitse 14 og 15.) Indstilling af tætning (Dichtschluss) Indstillingsspindel for unbrakonøgle Skitse 15 emærk: Motoren stoppes ved en endestopsafbryder! Tætningen skal indstilles efter beskrivelsen, ellers kører kædemotoren ud over endestopsafbryderen, og De risikerer materiel skade på kædemotoren. 11

12 Montage 1 X 2 Afstand mellem kæde-endeled og vindueskonsol Skitse 16 3 Afstand X fastsættes Til skitse 16: Fremgangsmåde: Kæden køres helt ind. Vindue (3) lukkes. Afstand X udmåles mellem kæde-endeled (2) og vindueskonsol (1) (Fra midtehul til midtehul) Noter Dem afstanden i millimeter [mm]. Til skitse Mærkat med angivelse af stiktilslutning 2 Lysdiode (rød) 3 Tilslutningsklemme Endestop indstilles for tætheden Vejledning: Forsyningsspændingen skal være frakoblet! emærk: Undgå materielskade! Lad kæden køre ca. 10 cm ud, inden De ændrer afbrydertidspunktet som beskrevet nedenfor. Forsigtig: Risiko for klemskader ved pludseligt iklappende vinduesramme. Skitse af tilslutning Skitse 17 Tagv. løftes / kipv. kippes af og sikres, før De lader kæden køre ud. Kæden køres ca. 10 cm ud. emærk: Anvend den medleverede unbrakonøgle SW2 (skitse 18,1) til at indstille indstillespindelen med (Skitse 18,2). Èn omdrejning på indstillespindelen, svarer til en længde ændring på én millimeter. Endestopsafbryderen indstilles efter den målte afstand X v.h.a. højredrejning ( minusretning) af spindelen (skitse 18,2) med unbrakonøglen. (skitse 18,1). Kæden køres helt ind. Hullet i endeleddet (skitse 16,2) skal nu stemme overens med hullet i vindueskonsollen (skitse 16,1). Skitse 16: Mål X = 0 Vejledning: Hvis hullerne ikke stemmer overens, skal der korrigeres ved gentagelse af ovennævnte punkter. Indstillingsspindelen justeres Skitse 18 12

13 Montage efæstigelse af kæde-endeled på vindueskonsol Skitse 19: Fremgangsmåde: Forsigtig: Risiko for klemskader ved pludselig i klappende vinduesramme. 1 Tagv. løftes / kipv. kippes af og sikres, før De lader kæden (1) køre ud. Kæden (1) køres ca. 10 cm ud. Kæde-endeleddet (2) føres ind i vindueskonsollen (5). efæstning af kæde-endeled til vindueskonsol Skitse 19 efæstigelsesstift (3) skubbes ind i hullerne mellem kæde-endeleddet (2) og vindueskonsollen (5). efæstigelsesstift (3) fastgøres med gevindstift (4). Kæden køres ind. Tætheden af vinduet kontrolleres og korrigeres evt. som følger. Kæden køres ca. 10 cm ud. emærk: Undgå materielskade! Motoren skal slå fra når den når endestopsafbryderen. Kontroller efter hver indstilling af kædemotoren endestopsafbryderens funktion. (Se afsnit: Kontrol af endestopsafbryder ). Vejledning: Foretag altid indstillinger i små skridt. Således undgår De at kædemotoren slår fra p.g.a. overbelastningssikringen. Indstillespindelen justeres Skitse 20 Til skitse 20: Øg tilspændingen (tætheden) ved at venstredreje indstillespindelen (i plusretning). Èn omdrejning til venstre (plusretning) betyder at vinduet lukker med 1mm tættere. Vejledning: Kædemotoren har en overbelastningssikring som også slår fra hvis vinduet er indstillet for tæt. (Se afsnit: Kontrol af endestopsafbryder ). 13

14 Montage Kontrol af endestopsafbryderen Til skitse 21: 1 Mærkat med angivelse for stiktilslutninger 2 Lysdiode (rød) 3 Tilledning Skitse 21: Fremgangsmåde: På elektronikken befinder der sig en rød lysdiode (2). Denne lyser kun, hvis kædemotorens overbelastningssikring slår fra. Forsigtig: Risiko for klemskader ved pludselig i klappende vinduesramme! Kæden køres helt ud. Hold øje med den røde lysdiode (2). Den røde lysdiode (2) må ikke lyse. Kæden køres helt ind igen, mens De holder øje med den røde lysdiode (2). Den røde lysdiode (2) må ikke lyse. Skitse af tilslutning Skitse 21 Vejledning: Hvis kædemotoren stopper og lysdioden lyser, skal endestoppet justeres (Se under indstilling af tæthed for endestoppet). 14

15 Installationsvejledning Forudsætninger for installation Denne installationsvejledning retter sig mod faguddannede elektrikere / el-installatører. Ved installation vær da altid opmærksom på gældende lovgivning fx. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Forudsætninger før installation, - At de nødvendige kabler til og fra vinduet forefindes, - At kabellængde, -type og tværsnit svarer til de krævede typer. emærk: Undgå skader på vindue og kædemotor! Overhold altid de tekniske produktdata. Forsigtig: Risiko for klemskader på hænder og fingre! Grib aldrig ud efter vindueskarm eller ramme medens kædemotoren er i bevægelse. Forsigtig: Personfare - livsfare ved elektrisk Stød! Kædemotoren er bygget for 230V! Personfare ved berøring af strømførende dele. Adskil ikke kædemotoren. Forsigtig: Personfare - livsfare ved elektrisk stød! Ved arbejde med kædemotoren skal spændingen, hvis muligt, frakobles. Forsigtig / Advarsel: Personfare, elektrisk Strøm. Kabler skal lægges således at de ikke berøres, knækkes eller beskadiges. Tilslutningskabelet skal anbringes således, at en tilstrækkelig montageafstand til kædemotoren opnåes, så der ikke er risiko for at kablet trækkes, ridses eller klemmes. 15

16 Installation Til skitse 23 1 sort Fase L Åbn 2 blå Nulleder N 3 brun Fase L Luk 4 grøn/gul Jord PE A Åbn = 1+2 Luk = 3+2 Tilslutning for vinduesautomatik Kædemotoren er fast forsynet med en 4-ledet tilslutningsledning. (Skitse 23) Tilledningen sker i venstre endekappe. Ledningen må ikke trækkes gennem motoren. Montering af tilledning ifølge Skitse 22 og 23 Skildring af mærkat Skitse 22 eskyttelsesleder (PE) 4 jordforbindelse 1 (Fase L Åbn, sort) med 2 (Nulleder N, blå) monteres. 3 (Fase L Luk, brun) med 2 (Nulleder N, blå) monteres. Tilslutningskabel i 230V A / 50Hz Forsyningsspændingen tilsluttes. etjeningsfunktionerne for kædemotoren kan nu kontrolleres. Kontroller funktionerne på betjeningstrykket. Hvis kædemotoren ikke fungerer korrekt kontrolleres tilslutningerne. Forgreningsdåsen lukkes. Indstil kædemotoren ifølge anvisningerne på side Vigtigt!! Skildring af tilslutning Skitse 23 16

17 Anvendelsesdata Anvendelsesområder: - Åbning og lukning af tag- klap- eller kipvinduer til komfortventilation. Særlige kendetegn: - Afbryder automatisk i endepositionerne ÅNE og LUKKE - Indstillelig tæthed - Overbelastningssikret Kan tilsluttes: - Komforttryk - Sensorer (fx. vind-/regnmelder) 70 Længde D 56,5 Dimensioner: Skitse 24 Tekniske data: Forsyningsspænding 230V A, 50Hz Strømforbrug 300N: 0,15A ved fuldlast 450N: 0,23A ved fuldlast Kapslingsklasse IP20 Indkoblingsvarighed 60s (ED/ON) 120s (AD/OFF) Omgivelsestemperatur +0 til Tilslutning 4x0,5mm incl. PE. ca. 2m sort eller hvid Kædelængde ca. slaglængde Endestop Integreret endestopsafbryder med overbelastningssikring Kædetype Dobbeltkæde efter lynlåsprincippet Kappemateriale Aluminium Endestykker Kunststof (Farve: grå eller sort.) Farver Hvid RAL 9016 og sølvgrå RAL 9006 standard (Specialfarver på forespørgsel.) Hub 309 Hub 309 Hub 401 Hub 401 Tryk-/ trækkraft 300N 450N 300N 450N Åbningshastighed ca. 30s ca. 30s ca. 40s ca. 40s (afhængig af belastning) Dimensioner, længde D 449mm 449mm 541mm 541mm Mindste vindueshøjde 600mm 600mm 800mm 800mm 17

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Montage - og betjeningsanvisning Udgave: DK1 Gældende fra: 15.06.2002 K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik BK2... -G300-230V AC For komfortventilation Montage og installation kun for

Læs mere

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik ontage- og betjeningsanvisning Udgave: DK3 Gældende fra: 28.07.2003 K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Spindelmotor 3/230/...-G500:250N/LA/V2.0 Beregnet til facadevinduer, oven-

Læs mere

sprint 550 S, 550 SL duo 500 S, 500 SL, 650 SL marathon 550-, 800-, 1100 SL Monterings- og betjeningsvejledning 1-35 41040V013-332004-0-OCE-Rev.

sprint 550 S, 550 SL duo 500 S, 500 SL, 650 SL marathon 550-, 800-, 1100 SL Monterings- og betjeningsvejledning 1-35 41040V013-332004-0-OCE-Rev. sprint 550 S, 550 SL duo 500 S, 500 SL, 650 SL marathon 550-, 800-, 1100 SL Monterings- og betjeningsvejledning 1-35 41040V013-332004-0-OCE-Rev.D Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger..........................

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3

BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 8439..80F.0 ROLLPROFI MB 60 Miniballepresser Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning und überwacht DIN EN 12056 DIN EN 13564-3 MONTAGEVEJLEDNING VVS nr. 154141616 VVS nr. 154141618 VVS nr. 154141620 VVS nr. 154141016 VVS nr. 154141018 VVS nr. 154141020 VVS nr. 154141316 VVS nr. 154141318

Læs mere

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning ECO II AUTOMATISK Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning Indhold 2 6 1 B A 4 3 5 32 MA X L L 10 7 9 14 15 11 12 8 16 13 23 17 20 22 24 21 34

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING RZQ00C7YB RZQ0C7YB 000 c A a B b C A a e c B e b C d D d D c a A a B c e f e f b C b c a A a f B c e e f b C b h 00 h 00 d D d d D d 00 000 00 00 (mm) A B 7-77 7 7 A B 8 8 8 9 8

Læs mere

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Malaga Halvlukket kassettemarkise

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Malaga Halvlukket kassettemarkise MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Halvlukket kassettemarkise INDHOLD Information 2 Sikkerhed 4 Anvisninger før start/montage 5 Reparation og vedligeholdelse 5 Montage af markisen 6 Justering af markisen

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt Dansk Elektrisk Markise- Installationsvejledning Indhold Advarsel Det anbefales at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. 2,5m X 2,0m Markise** 8 x Ekspansionsbolte

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL

FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Monteringsvejledning TAGMONTERING AF GEMINOX SOLVARMEANLÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Varenummer 120876 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter Reparation Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter 3A2422B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug. Ikke godkendt

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01. Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsvejledning

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Specifikation Stand: 06.10.2010 Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Tyskland Denne dokumentation

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere