K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik"

Transkript

1 Montage- og betjeningsanvisning Udgave: DK5 Gældende fra: K.K. onsult rand- & komfortventilation Vinduesautomatik Kædemotor MK2309-G V A Kædemotor MK2401-G V A T H Indholdsfortegnelse Længde Omkring denne vejledning 2 Fabrikanterklæring 2 Faguddannet personale er krævet 2 Sikkerhedsanvisninger 2+3 Forudsætninger for montagen 3 Montagebeskrivelse 4 Leverancekontrol 4 Montagevarianter 5 Anbragt på tagvindue (tagv.) 6 Montagevarianter på tagv. 6 Mindsteafstande på tagv. kontrolleres 6 efæstigelsespunkter på tagv. mærkes af og bores 7 Kædemotor monteres på tagv. 8 Anbragt på kipvindue (kipv.) 9 Mindsteafstande på kipv. kontrolleres 9 efæstigelsespunkter på kibv. mærkes af 9 Kædemotoren monteres på kipv. 10 Kædemotoren indstilles 11 Tætningen indstilles på tagv. og kipv. 11 Endestopsafbryder indstilles for tæthed 12 Kæden forbindes med vindueskonsol 13 Endestopsafbryder kontrolleres 14 Installationsvejledning 15 Forudsætninger for installation 16 Tilslutning af kædemotoren 16 Produktdata 17 Tekniske data 17 TI_MK2_A_DK

2 Omkring denne vejledning Denne vejledning er rettet mod uddannede montører og el-installatører. Før hver arbejdsoperation læs da omhyggeligt den dertilhørende montage- og installationsbeskrivelse igennem og følg den angivne rækkefølge. Læs særligt opmærksomt afsnittet "Sikkerhedsanvisninger" igennem. Vær opmærksom på ikonerne (Piktogrammerne) og deres betydning. Montageanvisningen beskriver hvordan De monterer og tilslutter kædemotoren på et kipvindue (kipv.) eller et tagvindue (tagv.). Kædemotoren i beskrivelsen er for automatisk drift på kipvinduer (kipv.) og tagvinduer (tagv.) i et brand- og røg-ventilationsanlæg (forkortet AV) eller i et komfortventilationsanlæg. Montageanvisningen er opdelt i tre afsnit: 1. Generel del med generelle sikkerhedsanvisninger 2. Montagebekrivelse 3. Installationsanvisning med tekniske data Montage og installation bliver kun beskrevet en gang. eskrivelsen gælder for såvel kip- som tagvinduer. Fabrikanterklæring Kædemotorerne er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med europæisk lovgivning. Der foreligger en fabrikanterklæring herpå. De bør kun anvende kædemotoren når der foreligger en overensstemmelseserklæring for hele anlægget hvori kædemotoren indgår. Sikkerhedsanvisninger Kædemotorerne er i overensstemmelse med "normal teknisk standard" på området. Dette ved ydelse, materiale, funktion og kædemotorens sikkerhed. For en sikker montage kræves ubetinget sagkyndige og sikkerhedsbevidste montører. Nedenstående advarsler finder De på relevante steder i denne anvisning: Forsigtig / Advarsel: Personfare ved bevæge lige dele, klemrisiko. Forsigtig / Advarsel: Personfare, elektrisk Strøm. Forsigtig / Advarsel: Fejlhåndtering kan føre til ødelæggelse af materiel. Faguddannet personale er krævet. Kædemotorerne overfører store kræfter. Derfor skal mon-tage og installation udføres af sagkyndigt personale. Sagkyndige personer er: Personer der igennem uddannelse og erfaring har et særligt kendskab til området "automatiske vinduer, døre og porte". Herunder skal bl.a. arbejdstilsynregler vedr. risikovurdering og -sikring kendes og kunne anvendes ved bedømmelse i arbejdet. Fagpersonale kan være: Montage (mekanisk): - Facademontører med særlig skoling - Tømrer(vindues) Installation (elektrisk): - Svagstrømstekniker med særlig skoling - El-installatører Ved faglig ukorrekt montage og installation, og ved anvendelse af uoriginale eller forkerte tilbehørsdele bortfalder garantien. Undgå montagefejl før De borer huller, ved altid at sammenligne de angivne mål på skitser og tabeller med de fysiske mål i virkeligheden. Autoriseret forhandler: K. K. onsult ApS. - DK-8700 Horsens Tlf Fax Derudover bliver De præsenteret for følgende skilte: Vejledning: Dette skilt angiver vigtig information. Dette punkt ( ) angiver afsnit som opfordrer Dem selv til handling. Kædemotoren er udelukkende beregnet til åbning og lukning af tagvinduer eller kipvinduer. Kædemotoren er ikke egnet til hæv- eller træk. Støjniveauet ligger under 70 d(a). emærk at der, ved montage eller demontering af det gældende vindue, er sikret mod: - Indbrud - Lukning - Afkipning Forsigtig: Risiko for personskade eller livsfare! Vinduet lukker automatisk. Ved åbning og lukning stopper motoren v.ha. endestoppet. Motorens kraft fremgår af de tekniske data. Denne kraft kan medføre klemskader på fx. fingre. Ved montage og betjening hold da aldrig i vinduesrammen eller på kæden. 2

3 Sikkerhedsanvisning fortsat Forsigtig / Advarsel: Personfare, elektrisk Strøm. Ved alle arbejder på kædemotoren, frakobles hvis muligt spændingen. Forsigtig / Advarsel: Personfare, elektrisk Strøm. Kabler skal lægges således at de ikke berøres, knækkes eller beskadiges. Forsigtig / Advarsel: Personfare, elektrisk Strøm. Kabler skal lægges således at de ikke berøres, knækkes eller beskadiges. emærk: Tag altid hensyn til evt. sne- og vindlast på vinduerne, således at en upåklagelig funktion af anlægget altid sikres. emærk: Pr. vindueskarm må De kun montere og anvende én kædemotor. emærk: Undgå montagefejl før De borer huller, ved altid at sammenligne de angivne mål på skitser og tabeller med de fysiske mål i virkeligheden. Advarsel: Undgå skader på vindue og kædemotor! Monter aldrig kædemotoren i fugtige rum. Forsigtig / Advarsel: Personfare ved bevæge lige dele, klemrisiko. Vinduerne lukker automatisk. Ved åbning og lukning stopper motorerne via endestop. Den aktuelle trykkraft ses af motorens tekniske data. Kraften er tilstrækkelig til at påføre personskade. Med montage og betjening grib da ikke i vinduesrammen eller om spindelen. Risici for klem- og skære skader. Forudsætninger for montage Før montage og tilslutning af kædemotoren, skal De være opmærksom på følgende forudsætninger: 1. For at sætte kædemotoren op, skal de tekniske forudsætninger være i orden. I kapitlet Installationsvejledning findes de dertilhørende tekniske data. De foreskrevne produktdata må ikke overskrides. Kontroller at anlægget er i overensstemmelse med de nødvendige tekniske og elektriske foreskrifter. emærk Overhold altid gældende regler for elektriske styringsanlæg og AV-anlæg. Det vil være ud over denne anvisnings rammer, at opliste alle gældende bestemmelser og lovkrav. Kontroller altid at Deres anlæg er i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Særligt skal iagttages: - Åbningsareal af oplukket - Åbningstid / -hastighed - Temperaturmodstandsdygtighed af kabel og materiel - Kabeltværsnit I forhold til længde og strømbelastning 2. Vindueskarm og -ramme skal kunne holde til belastningen af tryk-/ og trækkraften fra kædemotoren. - For oplysning af tryk-/ og trækkraft, se da på kædemotorens typeskilt. 3. Oplukkehøjden skal vælges efter montageform og vindueshøjde. For mindstebredde og -højde af vinduet, benyt da de tekniske data bagerst i denne anvisning. Vejledning: Skruer for befæstigelse af kædemotoren er medleveret. Disse er dog ikke egnet for alle vinduestyper. De medleverede befæstigelsesskruer er kun beregnet for aluminiumsvinduer. Sikrer Dem derfor at de medleverede befæstigelsesskruer passer til Deres vinduesprofil. Vejledning: Hvis De er usikker på om de medleverede befæstigelsesskruer er egnet til Deres vindue, spørg da Deres vinduesforhandler. I tvivlstilfælde, skal det fra vinduesfabrikanten anbefalede befæstigelsesmateriel altid anvendes. Spørg den byggeansvarlige om hvilke regler for installation vedr. montage der skal overholdes. 3

4 Montagebeskrivelse Skitse 1 Følgende komponenter medleveres: Pos. Mængde 1 1 Kædemotor 2 2 Klæbestrimler for kipv.- montage 3 1 Kæde-endeled 4 1 Vindueskonsol for tagvinduer (tagv.) 5 1 efæstigelsesstift 6 1 Vindueskonsol for andre vinduessystemer 7 1 Gevindstift 8 3 efæstigelsesskruer for vindueskonsoller 9 1 Skrue for kæde-endeled 10 4 Skruer for tagv.- montage 11 2 Unbrakonøgle 12 2 Undersænkede M5 unbrakoskruer for kipv.-montage 13 2 lindpropper for kipv.- huller ved tagv.- montage 1 Montageanvisning Skitse 1 Kontroller om leveringen er komplet To forskellige montagevarianter Der findes grundlæggende to forskellige montagevarianter 1. Tagvindue montage - tagv.-montage 2. Kipvindue montage - kipv.-montage emærk: Ved kipvinduer skal der anvendes bestemte beslag. Ved anvendelse af kip-beslag kan den maksimale oplukkehøjde være begrænset af sikkerhedsbeslaget. Vær opmærksom på at oplukkehøjden af kædemotoren svarer til sikkerhedsbeslaget ellers risikeres at beslagene bliver beskadiget. egge montagevarianter bliver beskrevet nedenfor. (tagv. og kipv.) emærk: Undgå montagefejl før De borer huller, ved altid at sammenligne de angivne mål på skitser og tabeller med de fysiske mål I virkeligheden. Mindste vindueshøjde skal bemærkes: For begge montagevarianter gælder: - For slaglængde 309 vindueshøjde> 600mm - For slaglængde 401 vindueshøjde> 800mm Undersøg de leverede komponenter for evt. transportskader. 4

5 Montage Montagevarianter Kædemotoren er beregnet for montage på tagvinduer (tagv.) eller kipvinduer (kipv.). På skitse 2 ses Montage på et tagvindue Kontroller før montage påbegyndes på vinduesprofilen: - Placeringspladsen - Mindstebredde af profilen - Mindstehøjde af vinduesrammen - Om vinduet er egnet for betjening med de påtænkte kræfter - eskaffenheden og kvaliteten af befæstigelsesmaterialet Forsigtig: Risiko for personfare ved at kædemotoren river sig løs! Kædemotoren har en tryk-/trækkraft på op til 450N. (Se typeskilt.) Vindues- og befæstigelsesmateriel skal kunne holde til belastningen. Ved usikkerhed omkring dette, spørg da Deres vinduesforhandler. Karm-montage på tagvindue Skitse 2 emærk: De medleverede befæstigelsesskruer er kun beregnet for aluminiumsvinduer. På skitse 3 ses Montage på kipvindue Kontroller før montage påbegyndes på vinduesprofilen: - Placeringspladsen - Mindstebredde af profilen - Mindstehøjde af vinduesrammen - Om vinduet er egnet for betjening med de påtænkte kræfter - eskaffenheden og kvaliteten af befæstigelsesmaterialet Forsigtig: Risiko for personfare ved at vinduesrammen pludselig klapper ned! Kontroller at der på kipvinduet er monteret et sikkerhedsbeslag. Hvis ikke, bør et sådan monteres. Ramme-montage på kipvindue Skitse 3 5

6 +24V GND ZU OM AUF AUF ZU Dichtschluß Ausstellweite - 2 Montage Anbragt på tagvindue Montagevarianter på tagv På skitse 4 ses nogle eksempler på montagevarianter på tagvinduer: 4 1 Montage med vindueskonsol (retvinklet) 2 Montage med vindueskonsol (lille) 3 Montage med vindueskonsol (lille) 4 Montage med vindueskonsol (lille) på tilhørende tværbjælke 3 Mindsteafstande på tagv. kontrolleres Montagevarianter på tagvinduer Skitse 4 Kædemotor A Mindstemål Slgl mm 60 mm 30 mm Slgl mm 60 mm 30 mm Kontroller de angivne afstande på skitse 4 og 5. A Mål A Afstand mellem sidestykker. Skal udgøre mindstemål under A. Har Deres tagvindue ikke den nødvendige afstand mellem sidestykkerne er denne kædemotor ikke egnet for Deres vindue. Mål Mindstehøjde skal være mindst 60mm. Mål Mindste friplads skal være 50(30)mm. Mindsteafstand på tagvindue Skitse 5 6

7 Skitse af vindueskonsol (lille) skitse 6 (for skitse 4.2, 4.3 og 4.4) Skitse af vindueskonsol (retvinklet) skitse 7 (for skitse 4.1) Montage efæstigelsespunkterne på vinduet mærkes af og bores Forsigtig: Risiko for personfare hvis vinduet pludselig klapper i. Skitse 8: Position D = vinduesglas Fremgangsmåde: Marker midten af vinduesrammen. De følgende afsnit omhandler afmærkningen vedr. montage af vindueskonsol. (Skitse 7.) De anførte tal i skemaet henviser til montage med lille vindueskonsol. (Skitse 6.) Hvert mål 37,5 (9)mm opmåles til højre og venstre for midten. Kontroller at afstandene passer nøjagtigt med mål 75 (18)mm. Fra vinduesruden / karmen og ud til begge yderste markeringer og ind mod midten skal der være 17mm. 37,5 (9) 37,5 (9) 75 (18) D 17 Ø 3,6 emærk: Før der bores i vinduesrammen skal det sikres, at tætningerne ikke bliver beskadiget. Vejledning: De optegnede boringer er beregnet for aluminiumsvinduer. Ved andre vinduestyper må De tilpasse det foreliggende befæstigelsesmateriale, ved at bore hullerne større eller mindre. or de tre (to) punkter med Ø 3,6mm. Marker midten af vinduesrammen. Oprids efter lige linje ca. X/2 fra midten og mod begge sider. Kædemotor X/2 X Y Slgl. 309 Slgl ,5 mm 257,5 mm 423 mm 30 mm 515 mm 30 mm X D Y 50 Ø 3,6 Kontroller afstand X. Luk vinduet. Fra vinduesruden / karmen og ud til begge yderste markeringer og ind mod midten skal der være 30mm. (Se også skitse 4.) Træk en lodret linje på 50mm mellem de fundne punkter. Afstanden på 50mm svarer til hulafstanden på befæstigelsesflanchen. or de fire markerede punkter med Ø 3,6mm. Skitse over montage på tagvindue Skitse 8 7

8 Montage efæstigelse af kædemotor på tagv. Skitse 9: Fremgangsmåde: Vindueskonsol (5) skrues på vinduesramme (6) med de vedlagte befæstigelsesskruer. Endestykkerne (1) tages af kædemotoren (2). efæstigelsesskruerne (3) skrues i de to øverste huller i vindueskarmen (4) og drejes et par omgange. Vejledning: For en lettere montage kan de hænge kædemotoren på hovedet af befæstigelsesskruerne (3). Kædemotoren (2) hægtes på befæstigelsesskruerne (3). Tryk kædemotoren (2) ind mod karmen og skru de andre befæstigelsesskruer (9) i. Kontroller opsætningen af kædemotoren. efæstigelsesskruerne (3) og (9) spændes fast. Kæde-endeled (7) skrues fast på kæden (8) med de vedlagte skruer. emærk: For at undgå skader på kædemotoren må kun faguddannede EL-Installatører udføre arbejde med elektriske tilslutninger. Kædemotor monteres Skitse 9 Tilslut nu tilledningen som angivet i kapitlet Installationsvejledning. 8

9 schlu? Dicht- weite Ausstell- Kontroller afstand X. Træk en streg på ca. 12,5mm fra overkanten af vinduesrammen til begge yderste markeringer Montage Anbragt på kipvindue 1 A Mindsteafstande på kipv. kontrolleres Forsigtig: Risiko for personfare ved at vinduesrammen pludselig klapper ned! Kontroller at der på kipvinduet er monteret et sikkerhedsbeslag. Hvis ikke bør et sådan monteres. Kontroller de i skitse 10 angivne afstande. Alle afstande skal overholde de nedenstående mindstemål. Afstand skal være mindst 18mm. Hvis er mindre end 18mm, er det nødvendigt med et underlag ved punktet 1. Afstand A skal overholde mindstemålene under A. Afstand skal være mindst 25mm. Mindsteafstande på kipvindue Skitse 10 Kædemotor Slgl. 309 Mindstemål A 500 mm 25 mm 18 mm Slgl mm 25 mm 18 mm X 12,5 Ø 5,2 efæstigelsespunkter på kipv. mærkes af Skitse 11: Fremgangsmåde: Marker midten på vinduesrammen. Træk en linje ca. X/2 fra midten og ud til begge sider. Kettenantrieb Hub 309 X/2 X 196,0 mm 392 mm Hub ,0 mm 484 mm emærk: Før der bores i vinduesrammen skal det sikres, at tætningerne ikke bliver beskadiget. egge punkter skal bores med Ø 5,2mm. Skitse over montage på kipvindue Skitse 11 9

10 AUF ZU Dichtschluß +24V GND ZU OM AUF Ausstellweite 9,5 18 3,6 Montage Skitse 12: Fremgangsmåde: Midten af vindueskarmen markeres. Fra midten og 9mm mod højre og venstre markeres to punkter. Kontroller at afstanden mellem de to punkter er nøjagtig 18mm. Træk en lodret streg på 9,5mm fra overkanten af vindueskarmen og hen til de to markeringer. emærk: or med Ø 3,6mm. Vinduet bliver utæt hvis der bores helt igennem. egge punkter bores med Ø 3,6mm Skitse over montage på kipvinduer Skitse 12 efæstigelse af kædemotor på kipv Skitse 13: Fremgangsmåde: Vindueskonsol (9) skrues på vindueskarmen (5) med de vedlagte skruer. Endekappe (1) på kædemotor (3) tages af Vejledning: På plastvinduer sættes en mellemlagsskive ind mellem skrue (7) og vinduesramme (4). Kædemotor (3) skrues på vinduesramme (4) med de to vedlagte befæstigelsesskruer (7). Kæde-endeled (8) skrues på kæde (6) med vedlagte skruer. Klæbestrimler (10) sættes på i vinklen på kædemotoren. 2 1 emærk: For at undgå skader på kædemotoren må kun faguddannede EL-Installatører udføre arbejde med elektriske tilslutninger. Tilslut nu tilledningen som angivet i kapitlet Installationsvejledning. Montering af kædemotor Skitse 13 Position 2 anvendes kun fra slagl. 501, til slagl. 401 benyttes kabelgennemføring 10

11 Montage Indstilling af kædemotor Til skitse 14 1 Mærkat med angivelse af tilslutning 2 Lysdiode (rød) 3 Tilledning Til skitse 15 1 Unbrakonøgle Sw2 2 Indstillespindel Vejledning: Indstillingen gælder for tag- og kipvinduer. Skitse af tilslutning Skitse 14 Tætning (Dichtschluss) på tagv. og kipv. indstilles Til skitse 14 Kædemotoren hægtes på opsætningsspindelen. (Skitse 14,2 og 15,2.) Fremgangsmåde: Fjern endekappen på tilslutningssiden Efter at have fjernet endekappen, ses de nødvendige dele for indstilling af kædemotoren. (Skitse 14 og 15.) Indstilling af tætning (Dichtschluss) Indstillingsspindel for unbrakonøgle Skitse 15 emærk: Motoren stoppes ved en endestopsafbryder! Tætningen skal indstilles efter beskrivelsen, ellers kører kædemotoren ud over endestopsafbryderen, og De risikerer materiel skade på kædemotoren. 11

12 Montage 1 X 2 Afstand mellem kæde-endeled og vindueskonsol Skitse 16 3 Afstand X fastsættes Til skitse 16: Fremgangsmåde: Kæden køres helt ind. Vindue (3) lukkes. Afstand X udmåles mellem kæde-endeled (2) og vindueskonsol (1) (Fra midtehul til midtehul) Noter Dem afstanden i millimeter [mm]. Til skitse Mærkat med angivelse af stiktilslutning 2 Lysdiode (rød) 3 Tilslutningsklemme Endestop indstilles for tætheden Vejledning: Forsyningsspændingen skal være frakoblet! emærk: Undgå materielskade! Lad kæden køre ca. 10 cm ud, inden De ændrer afbrydertidspunktet som beskrevet nedenfor. Forsigtig: Risiko for klemskader ved pludseligt iklappende vinduesramme. Skitse af tilslutning Skitse 17 Tagv. løftes / kipv. kippes af og sikres, før De lader kæden køre ud. Kæden køres ca. 10 cm ud. emærk: Anvend den medleverede unbrakonøgle SW2 (skitse 18,1) til at indstille indstillespindelen med (Skitse 18,2). Èn omdrejning på indstillespindelen, svarer til en længde ændring på én millimeter. Endestopsafbryderen indstilles efter den målte afstand X v.h.a. højredrejning ( minusretning) af spindelen (skitse 18,2) med unbrakonøglen. (skitse 18,1). Kæden køres helt ind. Hullet i endeleddet (skitse 16,2) skal nu stemme overens med hullet i vindueskonsollen (skitse 16,1). Skitse 16: Mål X = 0 Vejledning: Hvis hullerne ikke stemmer overens, skal der korrigeres ved gentagelse af ovennævnte punkter. Indstillingsspindelen justeres Skitse 18 12

13 Montage efæstigelse af kæde-endeled på vindueskonsol Skitse 19: Fremgangsmåde: Forsigtig: Risiko for klemskader ved pludselig i klappende vinduesramme. 1 Tagv. løftes / kipv. kippes af og sikres, før De lader kæden (1) køre ud. Kæden (1) køres ca. 10 cm ud. Kæde-endeleddet (2) føres ind i vindueskonsollen (5). efæstning af kæde-endeled til vindueskonsol Skitse 19 efæstigelsesstift (3) skubbes ind i hullerne mellem kæde-endeleddet (2) og vindueskonsollen (5). efæstigelsesstift (3) fastgøres med gevindstift (4). Kæden køres ind. Tætheden af vinduet kontrolleres og korrigeres evt. som følger. Kæden køres ca. 10 cm ud. emærk: Undgå materielskade! Motoren skal slå fra når den når endestopsafbryderen. Kontroller efter hver indstilling af kædemotoren endestopsafbryderens funktion. (Se afsnit: Kontrol af endestopsafbryder ). Vejledning: Foretag altid indstillinger i små skridt. Således undgår De at kædemotoren slår fra p.g.a. overbelastningssikringen. Indstillespindelen justeres Skitse 20 Til skitse 20: Øg tilspændingen (tætheden) ved at venstredreje indstillespindelen (i plusretning). Èn omdrejning til venstre (plusretning) betyder at vinduet lukker med 1mm tættere. Vejledning: Kædemotoren har en overbelastningssikring som også slår fra hvis vinduet er indstillet for tæt. (Se afsnit: Kontrol af endestopsafbryder ). 13

14 Montage Kontrol af endestopsafbryderen Til skitse 21: 1 Mærkat med angivelse for stiktilslutninger 2 Lysdiode (rød) 3 Tilledning Skitse 21: Fremgangsmåde: På elektronikken befinder der sig en rød lysdiode (2). Denne lyser kun, hvis kædemotorens overbelastningssikring slår fra. Forsigtig: Risiko for klemskader ved pludselig i klappende vinduesramme! Kæden køres helt ud. Hold øje med den røde lysdiode (2). Den røde lysdiode (2) må ikke lyse. Kæden køres helt ind igen, mens De holder øje med den røde lysdiode (2). Den røde lysdiode (2) må ikke lyse. Skitse af tilslutning Skitse 21 Vejledning: Hvis kædemotoren stopper og lysdioden lyser, skal endestoppet justeres (Se under indstilling af tæthed for endestoppet). 14

15 Installationsvejledning Forudsætninger for installation Denne installationsvejledning retter sig mod faguddannede elektrikere / el-installatører. Ved installation vær da altid opmærksom på gældende lovgivning fx. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Forudsætninger før installation, - At de nødvendige kabler til og fra vinduet forefindes, - At kabellængde, -type og tværsnit svarer til de krævede typer. emærk: Undgå skader på vindue og kædemotor! Overhold altid de tekniske produktdata. Forsigtig: Risiko for klemskader på hænder og fingre! Grib aldrig ud efter vindueskarm eller ramme medens kædemotoren er i bevægelse. Forsigtig: Personfare - livsfare ved elektrisk Stød! Kædemotoren er bygget for 230V! Personfare ved berøring af strømførende dele. Adskil ikke kædemotoren. Forsigtig: Personfare - livsfare ved elektrisk stød! Ved arbejde med kædemotoren skal spændingen, hvis muligt, frakobles. Forsigtig / Advarsel: Personfare, elektrisk Strøm. Kabler skal lægges således at de ikke berøres, knækkes eller beskadiges. Tilslutningskabelet skal anbringes således, at en tilstrækkelig montageafstand til kædemotoren opnåes, så der ikke er risiko for at kablet trækkes, ridses eller klemmes. 15

16 Installation Til skitse 23 1 sort Fase L Åbn 2 blå Nulleder N 3 brun Fase L Luk 4 grøn/gul Jord PE A Åbn = 1+2 Luk = 3+2 Tilslutning for vinduesautomatik Kædemotoren er fast forsynet med en 4-ledet tilslutningsledning. (Skitse 23) Tilledningen sker i venstre endekappe. Ledningen må ikke trækkes gennem motoren. Montering af tilledning ifølge Skitse 22 og 23 Skildring af mærkat Skitse 22 eskyttelsesleder (PE) 4 jordforbindelse 1 (Fase L Åbn, sort) med 2 (Nulleder N, blå) monteres. 3 (Fase L Luk, brun) med 2 (Nulleder N, blå) monteres. Tilslutningskabel i 230V A / 50Hz Forsyningsspændingen tilsluttes. etjeningsfunktionerne for kædemotoren kan nu kontrolleres. Kontroller funktionerne på betjeningstrykket. Hvis kædemotoren ikke fungerer korrekt kontrolleres tilslutningerne. Forgreningsdåsen lukkes. Indstil kædemotoren ifølge anvisningerne på side Vigtigt!! Skildring af tilslutning Skitse 23 16

17 Anvendelsesdata Anvendelsesområder: - Åbning og lukning af tag- klap- eller kipvinduer til komfortventilation. Særlige kendetegn: - Afbryder automatisk i endepositionerne ÅNE og LUKKE - Indstillelig tæthed - Overbelastningssikret Kan tilsluttes: - Komforttryk - Sensorer (fx. vind-/regnmelder) 70 Længde D 56,5 Dimensioner: Skitse 24 Tekniske data: Forsyningsspænding 230V A, 50Hz Strømforbrug 300N: 0,15A ved fuldlast 450N: 0,23A ved fuldlast Kapslingsklasse IP20 Indkoblingsvarighed 60s (ED/ON) 120s (AD/OFF) Omgivelsestemperatur +0 til Tilslutning 4x0,5mm incl. PE. ca. 2m sort eller hvid Kædelængde ca. slaglængde Endestop Integreret endestopsafbryder med overbelastningssikring Kædetype Dobbeltkæde efter lynlåsprincippet Kappemateriale Aluminium Endestykker Kunststof (Farve: grå eller sort.) Farver Hvid RAL 9016 og sølvgrå RAL 9006 standard (Specialfarver på forespørgsel.) Hub 309 Hub 309 Hub 401 Hub 401 Tryk-/ trækkraft 300N 450N 300N 450N Åbningshastighed ca. 30s ca. 30s ca. 40s ca. 40s (afhængig af belastning) Dimensioner, længde D 449mm 449mm 541mm 541mm Mindste vindueshøjde 600mm 600mm 800mm 800mm 17

Kædemotor BK 2...- G200-230V AC

Kædemotor BK 2...- G200-230V AC Montage- og betjeningsanvisning Kædemotor BK 2...- G200-230V AC Udgave: DK 1 Gældende fra: 02.08.2004 K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Kædemotor 230V AC for daglig komfortventilation

Læs mere

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Montage - og betjeningsanvisning Udgave: DK1 Gældende fra: 15.06.2002 K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik BK2... -G300-230V AC For komfortventilation Montage og installation kun for

Læs mere

Kædemotor BK G200-24V DC

Kædemotor BK G200-24V DC Montage- og betjeningsanvisning Kædemotor BK 4...- G200-24V DC Udgave: DK 2 Gældende fra: 27.05.2002 K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Kædemotor 24V DC for brandventilation og daglig

Læs mere

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Montage- og betjeningsanvisning K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Udgave: DK2 Gældende fra: 24.02.2004 Spindelmotor M3/230/...-G500:250N/Tandem Beregnet til facadevinduer, oven-

Læs mere

Kædemotor CA2/ N -24V

Kædemotor CA2/ N -24V Montage - og betjeningsanvisning Udgave: DK5 Gældende fra: 23.07.2008 Kædemotor CA2/... -300N -24V For brand- såvel som komfortventilation Montage og installation kun for faguddannet og sikkerhedsbevidste

Læs mere

Regnmelder type: RM-24V

Regnmelder type: RM-24V Montage- og betjeningsanvisning Udgave: DK Gældende fra: 5.04.000 Regnmelder type: RM-4V Montage og installation kun for faguddannet og sikkerhedsbevidste elinstallatører. Læs og følg anvisningen i denne

Læs mere

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik ontage- og betjeningsanvisning Udgave: DK3 Gældende fra: 28.07.2003 K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Spindelmotor 3/230/...-G500:250N/LA/V2.0 Beregnet til facadevinduer, oven-

Læs mere

ABV spindelmotor M9/... -G... -24V DC

ABV spindelmotor M9/... -G... -24V DC ontage- og betjeningsanvisning Udgave: DK8 Gældende fra: 08..99 Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik ABV spindelmotor 9/... -G... -4V DC Beregnet til facadevinduer, oven- og rytterlys, for andventilation

Læs mere

Koblingsmodul for brand- og komfort KMRL V1.0

Koblingsmodul for brand- og komfort KMRL V1.0 Montage- og betjeningsanvisning Udgave: DK3 Gældende fra: 29.11.2001 Koblingsmodul for brand- og komfort KMRL V1.0 Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Sammenkobling af flere ABV-modulcentraler

Læs mere

Montage- og betjeningsanvisning

Montage- og betjeningsanvisning Montage- og betjeningsanvisning Udgave: DK 1 Gældende fra: 10.05.2005 Fjernbetjening for 230V vinduesautomatik, 433 Mhz / AM Modtager og 230V-motorstyring, 1 kanal / betjeningsgruppe. 2 eller 4 kanal håndsender

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 Udgave 01 23-02-2009 Udgave 01 23-02-2009 12:01 Side 2 af 12 Indexliste: 4 Modtagerkontrol. 4 Montagetyper. 5 Montage. 5 Befæstigelse. 6 Justering

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

ABV spindelmotor M2/... -G650-24V DC

ABV spindelmotor M2/... -G650-24V DC Montage- og betjeningsanvisning Udgave: DK7 Gældende fra: 15.05.2002 ABV spindelmotor M2/... -G650-24V DC Beregnet til facadevinduer, oven- og rytterlys, for brandventilation og daglig komfortventilation

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , ,

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , , Monteringsvejledning Modulær funktionssøjle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Produktbeskrivelse I den modulære funktionssøjle er det muligt at installere flere enkeltenheder i samme design på væggen. Takket være

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ABV spindelmotor M2/... -G1000 / 1G-24V DC M2/... -G1000 / 2G-24V DC

ABV spindelmotor M2/... -G1000 / 1G-24V DC M2/... -G1000 / 2G-24V DC Montage- og betjeningsanvisning Udgave: DK1 Gældende fra: 15.05.2002 ABV spindelmotor M2/... -G1000 / 1G-24V DC M2/... -G1000 / 2G-24V DC Beregnet for facadevinduer, oven- og rytterlys, for brandventilation

Læs mere

Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign.

Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign. STANDARDMONTERING Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign. 1. Montering af standardbeslag Beslagene kan bruges

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM

Instruktion Kædemotor serie HCM Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCMA(R) (230VAC) #211816 2 Max. Trykkraft (N) Sikkerhed - Forsynings spænding 190-250VAC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendigt at sikre

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

JM-DC 24V. Tekniske data: JM-DC 1000/xxxx og JM-DC 650/xxxx Forsyningsspænding: 24 V DC

JM-DC 24V. Tekniske data: JM-DC 1000/xxxx og JM-DC 650/xxxx Forsyningsspænding: 24 V DC JM-DC 24V JM-DC 24 V motoråbner er indbygget i et aluminiumsprofil. Det elektroniske motordrev er velegnet til åbning af tagvinduer og ovenlyskupler. Med sin slanke udformning er JM-DC 24 V også velegnet

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg. Montage af glasdør med glasklemliste på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg. Montage af glasdør med glasklemliste på væg glasklemliste på væg glasklemliste på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg glasklemliste på væg glasklemliste på væg For at monterer et

Læs mere

Version 5 Styring komfortventilation. WUF 110 / 121 / 150 Motorinterface

Version 5 Styring komfortventilation. WUF 110 / 121 / 150 Motorinterface Version 5 Styring komfortventilation WUF 110 / 121 / 150 otorinterface 6.05 WUF 121 WUF 110 WUF 150 Anvendelsesområde motorinterfacet muliggør 230V AC drift med ±24V DC vinduesmotorer interfacet har en

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg For at

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

e Monteringsvejledning CAPRI

e Monteringsvejledning CAPRI e Monteringsvejledning CAPRI 1. Montering 1.1 Introduktion For at kunne montere markisen, skal anvisningerne i monteringsvejledningen følges. Hvis man ikke overholder monterings- og betjeningsvejledningen

Læs mere

Sikkerhedsanvisning:

Sikkerhedsanvisning: Denne anvisning omhandler drifts-, vedligeholdelses- samt sikkerhedsanvisninger og bør læses grundigt før ibrugtagning af produktet. Anvisningen er udarbejdet til såvel professionel installatør, som til

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL Recognized Component Version 5 Motorer WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL kædemotor S-version E-version 1.61 Egenskaber designet gør den velegnet til påbygning WMX 526 / 526 UL / 826 UL: til komfortventilation

Læs mere

Bilag 2b-2 BRUGS - MONTERINGS VEJLEDNING. Toiletsædeløfter model R2D2 med tilt funktion

Bilag 2b-2 BRUGS - MONTERINGS VEJLEDNING. Toiletsædeløfter model R2D2 med tilt funktion Bilag 2b-2 BRUGS - MONTERINGS VEJLEDNING Toiletsædeløfter model R2D2 med tilt funktion 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse / Anvendelsesformål 3 Typeskilt 4 Tekniske data 4-5 Elektriske data 6 Sikkerhedsanvisning

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM

Instruktion Kædemotor serie HCM Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCM (2/6/8VDC) #211811 2 Max. Trykkraft (N) Sikkerhed - Forsynings spænding 2/6/8VDC ±15%, Max Rippel: 2 volt PP. - Må ikke tilsluttes direkte til lysnettet! - Må

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

SIKU RB. Kanthængslet for facadedøre i pvc, plast og komposit

SIKU RB. Kanthængslet for facadedøre i pvc, plast og komposit SIKU RB Kanthængslet for facadedøre i pvc, plast og komposit indeks RB 5010 3D op til 120 kg RB 5015 3D op til 120 kg RB 5020 3D op til 120 kg Teknisk Information Borelærer boreposition på 10,0 mm boreposition

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Portavant 120. Portavant. Dansk samlevejledning - LOFT - VÆG - FAST GLAS. Vitris System glasskydedøre - enkelt og dobbelt dør

Portavant 120. Portavant. Dansk samlevejledning - LOFT - VÆG - FAST GLAS. Vitris System glasskydedøre - enkelt og dobbelt dør 120 Dansk samlevejledning - LOFT - VÆG - FAST GLAS Vitris System glasskydedøre - enkelt og dobbelt dør Ved spørgsmål kontakt JNC på: 36 70 66 33 Side 1 Sikkerhed Denne montagebeskrivelse omhandler PORTAVANT

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

UNIG XL - LUX UNIG XL - LUX. Monteringsvejledning. Monteringsvejledning. Den helt specielle kassettemarkise. Markise Lux.

UNIG XL - LUX UNIG XL - LUX. Monteringsvejledning. Monteringsvejledning. Den helt specielle kassettemarkise. Markise Lux. UNIG XL - LUX Den helt specielle kassettemarkise Markise Basic Markise Lux Markise XL - LUX 1 1. MONTERING AF MARKISE MED MANUEL BETJENING Markisen kan både fastgøres på væggen eller i loftet. Advarsel

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Montering på dobbeltdøre PÅ hængselsside Monteringsvejledning til FD451, FD452 og FD454

Montering på dobbeltdøre PÅ hængselsside Monteringsvejledning til FD451, FD452 og FD454 1 Stående dør Gående dør Anvend boreskabelon til FD451-454 glideskinne. Find den korrekte illustration på skabelonen, se dørillustrationer med Active/Passive og vær opmærksom på gående/stående og udadgående/indadgående

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere