Notat. Underretninger i perioden 1. januar december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013"

Transkript

1 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at der udarbejdes en ny undersøgelse om underretninger i begyndelsen af år 214. Sagen forelægges BU på sit møde den 11. februar 214. Center Familie har efterfølgende udarbejdet en undersøgelse af de underretninger, der er sendt til Center Familie i perioden 1. januar 213 til og med 31. december 213: Undersøgelsen omfatter følgende: Hvor mange underretninger har Center Familie modtaget? Hvor mange interne underretninger Center Familie har modtaget og hvorfra stammer de? Hvornår de interne underretninger er modtaget af Center Familie Barnet/den unges køn og alder i de interne underretninger I hvor høj grad kommunens aktuelle underretningsskema benyttes af kommunens faggrupper Stevns Kommune Postboks Store Heddinge Familie Hovedgaden Hårlev Telefon: Fax: Find åbnings- og telefontider på CVR-nr.: Bank: Datamateriale Undersøgelsen er baseret på rådatamateriale fra Center Familie. Alle registrerede underretninger modtaget af Center Familie i perioden 1. januar december 213 indgår i undersøgelsen, i det eventuelle dubletter er frasorteret. I flere tilfælde omfatter en underretning mere end et barn, hvorfor antallet af børn er højere end antallet end antal registrerede underretninger. Der kan være blevet underrettet på det samme barn mere end en gang i løbet af året. Antallet af børn er derfor udtryk for antal børn beskrevet i underretningerne og ikke antal unikke børn. Hver underretning er gennemgået af en administrativ medarbejder fra Center Familie. 1. Hvor mange underretninger har Center Familie modtaget? I perioden 1. januar december 213 har Center Familie mod- Side 1/8

2 taget i alt 241 underretninger. Disse er fordelt på 123 interne underretninger af fagpersoner i Stevns Kommune og 118 fra eksterne aktører. Underretningerne omhandler i alt 265 børn. Nedenstående Søjlediagram 1 viser det samlede antal underretninger modtaget af Center Familie fra både interne og eksterne aktører fordelt på år 213s måneder: Søjlediagram 1. Samlede antal underretninger 213 fordelt på måned samt aktør. Samlet antal underretninger år 213 fordelt på måned Jan Feb Mar Apr Maj jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Intern aktør Ekstern aktør Antallet af det samlede antal underretninger fordeler sig ujævnt over året måneder som det fremgår af Søjlediagram 1, med et størst arbejdspres i perioden oktober januar, marts samt op til sommerperioden i juni måned. Man kan samtidig se, at antallet af eksterne underretninger er fordelt mere jævnt over årets måneder end for kommunens egne (interne) underretninger. For det samlede antal interne underretninger ses i højere grad et sæsonbetonet handlemønster end hvad der er gældende for de eksterne underretninger. Nærmere analyse af kommunens egne (interne) underretninger Den efterfølgende del af notatet omhandler en nærmere analyse af kommunens egne underretninger (interne) om børn og unge modtaget af Center Familie, med særlig fokus på de kommunale skoler, kommunale daginstitutioner og sundhedsplejerskers brug af underretninger. Side 2/8

3 2. Hvor mange interne underretninger Center Familie har modtaget og hvorfra stammer de? Nedenstående Søjlediagram 2. viser fordelingen af hvor kommunens egne interne underretninger kommer fra. Søjlediagram 2. Hvor kommer de interne underretninger fra i år Hvor kommer de interne underretninger fra i år 213? Langt de fleste af de 123 interne underretninger stammer fra de kommunale skoler, som har underrettet 77 gange i år 213 svarende til 63 % af alle interne underretninger. De kommunale skoler ligger som ved tidligere undersøgelser fortsat som en faggruppe, som Center Familie modtager mange underretninger fra. De kommunale daginstitutioner har i år 213 underrettet 15 gange svarende til 12 % af alle interne underretninger. Som det fremgår af Søjlediagram 3 var der en markant højere antal underretninger i starten af 213. På samme tid blev en ny revideret udgave af Handleguide for Dagtilbud udmeldt fra administration i Center Skole & Institution. Efterfølgende har antallet af underretninger fra de kommunale daginstitutioner ligget på et lavere antal, således, at 2/3 af underretningerne fra de kommunale daginstitutioner stammer fra første halvår af 213. Sundhedsplejerskerne i Stevns Kommune har i 213 underrettet 2 gange svarende til ca. 2% af alle interne underretninger. Sundhedsplejerskerne ligger som ved tidligere undersøgelser fortsat som en faggruppe, som Center Familie modtager få underretninger fra. Side 3/8

4 Tabel 1. Interne underretninger fordelt på centre Center Center Skole og Institution (CSI) Skole (77) Daginstitution (15) Klub (2) SFO (1) SSP (13) Adm. CSI (1) Antal underretninger 9 Center for Social, Sundhed & Ældre Sundhedsplejerske (2) Tandlæge (4) 6 Center Familie Behandlergruppe (3) Andre (1) 4 Center Arbejdsmarked 4 I alt 123 Som det fremgår af Tabel 1. stammer majoriteten af de interne underretninger fra Center Skole og Institution (9) svarende til 89% hvor hovedparten stammer fra kommunale skoler. Center for Social, Sundhed & Ældre (6) tegner sig for 5%. Center Familie (4) og Center Arbejdsmarked (4) tegner sig for hver 3 % af alle interne underretninger for Hvornår de interne underretninger er modtaget af Center Familie På næste sides Søjlediagram 3 er vist hvornår de interne underretninger er modtaget af Center Familie i år 213. Søjlediagrammet indikerer generelt, at tidspunktet for hvornår der underrettes er sæsonbetonet. Der modtages flest underretninger i vinterperioden samt lige op til skolernes sommerferie. I juli og særlig august måned modtages kun få underretninger. Det generelle billede af hvornår der modtages interne underretninger er væsentlig præget af de kommunale skolers underretninger. De kommunale daginstitutioner foretog 2/3 af deres underretninger i det første halvår af 213, hvorefter der har været en mere spredt tendens. De andre faggrupper som underretter mindre eller væsentlig mindre er det svært at tegne et egentligt billede af på grund af antal, dog er SSP kendetegnet ved en forholdsvis jævn fordeling af underretninger over årets måneder. Side 4/8

5 Ufødt Søjlediagram 3. Hvornår er de interne underretninger modtaget i år 213 Hvornår er de interne underretninger modtaget i år Jan Feb Mar Apr Maj jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Skole Daginstitution Sundhedsplejerske Klub SFO SSP Tandlæge Center Familie Center Arbejdsmarked Adm. CSI 4. Barnet/den unges køn og alder i de interne underretninger Søjlediagram 4 viser årgang og køn for de 123 børn omhandlet i de Søjlediagram 4. Køn og alder på interne underretninger år Barnet/den unges køn og alder i de interne underretninger for år 213 Pige Dreng Side 5/8

6 123 interne underretninger. De interne underretninger omhandler 84 drenge (68%) og 39 piger (32%). Dette svarer til, at der for hver underretning omhandlende en pige underrettes om 2,15 drenge af Stevns Kommunes fagpersoner på børn og ungeområdet. Søjlediagram 4 viser, at de interne underretninger omhandler væsentlig færre børn i de unge årgange end når børnene bliver ældre. Dette er forsøgt yderligere synliggjort i Søjlediagram 5, hvor det gennemsnitlige antal børn/unge per årgang er vist indenfor de udvalgte inddelinger af årgange: , 21-26, 27-29, 2-ufødt. De 2 unge fra årgang 1995 er i denne sammenhæng undladt, som er i gruppen af årige. Søjlediagram 5. Gennemsnitlig antal børn/unge per årgang indenfor udvalgte inddelinger af årgange Gennemsnitslig antal børn/unge per årgang indenfor udvalgte inddelinger af årgange 11, ,7 4,3 2,3 Gns Gns Gns Gns. 2-ufødt Undersøgelsen viser, at de interne underretninger omhandler væsentlig færre yngre børn end ældre. Således underrettes der i gennemsnit mere end 5 gange mere i ungegruppen (årgang ) end hvad der er tilfældet for den yngste gruppe (årgang 2-ufødt). Side 6/8

7 5. I hvor høj grad kommunens aktuelle underretningsskema benyttes af kommunens faggrupper Nedenstående Tabel 2 viser, at de kommunale skoler, kommunale daginstitutioner og sundhedsplejersker er blevet væsentlig bedre til at benytte aktuelt skema til underretning. Tabel 2. Anvendt underretningsskema ved intern underretning Aktuelt skema Ældre skema Andet skema Skole Daginstitutioner 15 Sundhedsplejerske 2 Klub 2 SFO 1 SSP 13 Tandlæge 4 Center Familie 2 2 Center Arbejdsmarked Adm. CSI 1 I alt I procent (1) SSP og tandplejen benytter ligesom ved sidste undersøgelse et andet hjemmelavet skema til underretning. Staben Kommunikation har flyttet Kommunens aktuelle underretningsskemas placering til en ny placering på Kridthuset, og da der tilmed er kommet et nyt underretningsskema med nye kontaktoplysninger er der behov for en opdatering af bl.a. Handleguide for dagtilbud og Handleguide for SFO, Klub og Skole, således at kommunens fagpersoner kan finde det kommunens aktuelle underretningsskema. Tabel 3. Anvendt underretningsskema internt i organisationen fordelt på center i antal og procent (%) Center Aktuelt skema Ældre skema Andet skema Antal I % Antal I % Antal I % Skole & Institution % 1 1 % 2 18 % Sundhed. Social og Ældre 2 33 % % 4 67 % Arbejdsmarked 1 25 % 1 25 % 2 5 % Familie 2 5 % % 2 5 % Anvendelsen af aktuelt skema er vigtig for at styre og sikre relevant information for den videre sagsbehandling i Center Familie. Tabel 3. antyder, at der fortsat er behov for fokus på brugen af underretning i Stevns Kommune. Side 7/8

8 6. Sammenfatning Center Familie har i perioden 1. januar december 213 modtaget i alt 241 underretninger fordelt på 123 interne underretninger af fagpersoner i Stevns Kommune og 118 underretninger fra eksterne aktører. Underretningerne har i alt omhandlet 265 børn og unge. Til sammenligning med sidste års undersøgelse omhandlende underretninger i perioden 1. august 212 til 31. december 212, modtog Center Familie dengang 33 underretninger omhandlende 34 børn. Et nærmere efterfølgende studie af kommunens interne underretninger har vist, at 63% stammer fra de kommunale skoler (77), 12% stammer fra de kommunale daginstitutioner (15) og ca. 2 % stammer fra sundhedsplejersker (2). Undersøgelsen indikerer, at tidspunktet for modtagelse af interne underretninger generelt er sæsonbetonet. Der modtages flest underretninger i vinterperioden samt lige op til skolernes sommerferie. I juli og særlig august måned modtages kun få interne underretninger. De interne underretninger omhandler 84 drenge og 39 piger. Dette svarer til, at der for hver underretning omhandlende en pige underrettes om 2,15 drenge af Stevns Kommunes fagpersoner på børn og ungeområdet. Undersøgelsen viser, at de interne underretninger omhandler væsentlig færre yngre børn end ældre. Således underrettes der i gennemsnit mere end 5 gange mere i ungegruppen (årgang ) end hvad der er tilfældet for den yngste gruppe (årgang 2-ufødt). De kommunale skoler, kommunale daginstitutioner og sundhedsplejersker er blevet markant bedre i forhold til sidste års undersøgelse til at benytte kommunens aktuelle underretningsskema. Enkelte faggrupper herunder SSP og tandlæger bruger fortsat ikke kommunens aktuelle underretningsskema. Det vurderes, at der fortsat er behov for en særlig fokus på underretninger i Stevns Kommune. Side 8/8

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob December 2014 Analyserapport Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob Indholdsfortegnelse Resume af centrale resultater 3 1. Indledning 6 1.1. Baggrund

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

REVISION OG OPDATERING AF BOLIGFORHOLD FOR ÆLDRE I REBILD KOMMUNE

REVISION OG OPDATERING AF BOLIGFORHOLD FOR ÆLDRE I REBILD KOMMUNE REVISION OG OPDATERING AF BOLIGFORHOLD FOR ÆLDRE I REBILD KOMMUNE Marts 2015 1 Indhold Hovedresultater... 4 01 Indledning... 6 1.1 Analysens datagrundlag... 6 1.2 Rapportens opbygning... 7 02 Kapacitet

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

"HOLD FAST i dit arbejde"

HOLD FAST i dit arbejde "HOLD FAST i dit arbejde" Analyse af effekter Juni 2007 Flemming Jakobsen, Mette Koustrup og Henning Hansen Forord Udstødning fra arbejdsmarkedet har været et alvorligt problem i mange år i Danmark. FOAs

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP Faxe Kommune, Center for Børn & Familie Analyse SSP Center for Børn & Familie 19-09-2013 Indhold Indledning:...2 Analysens opbygning:...3 Data:...3 Hvor mange er der tale om?...4 De unges basisoplysninger:...5

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Januar 2011 2 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Resume Under og lige efter finanskrisen kunne der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen På vej mod job? En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen & Gitte Vedel August 2003 Arbejdsliv

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere