Bilelektronik og elektriske komponenter fra Hella Løsninger til alle situationer!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilelektronik og elektriske komponenter fra Hella Løsninger til alle situationer!"

Transkript

1 Belysning Elektriske komponenter Elektronik Termokontrol Salgssupport Teknisk service Fra idé til succes Bilelektronik og elektriske komponenter fra Hella Løsninger til alle situationer! Ideer til biler

2 Bilelektronik fra Hella løsninger til alle situationer En kompetent leverandør - en afgørende faktor for grossister og værksteder inden for dette voksende kompetenceområde. Hella tilbyder ud over et omfattende produktsortiment: Teknisk service Salgssupport Stor produkttilgængelighed Løbende sortimentudvidelser Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Hella grossist! 2

3 Indholdsoversigt Bilelektronik fra Hella Indholdsoversigt Motorstyring Aktuatorer Tomgangsstiller / DLA Tændspoler EGR-ventil Sensorer Knastakselpositionssensor Impulsgiver / krumtappositionssensor Bankesensor Luftmassemåler Lambdasonder MAP-sensor Gasspjældspotentiometer Motorolieniveau/kølevæskeniveau Motorolietemperatur Kølevæsketemperatur Indsugningslufttemperatur / Udendørstemperatur / kabinetemperatur Slid på bremsebelægninger Relæ / styreenheder Forgløderelæer Brændstofpumperelæ Kontakter Olietryk Termo Karosseri Aktuatorer Sprinklerpumpe Lygteindstillingsaktuator Sensorer Drejevinkel Relæ / styreenheder Anhængertilslutningsenhed / spændingstransformer Xenon-startelektronik Summer Visker- / vasker-interval Blinkrelæ Styreenhed til centrallåsen Skifte / bryde / slutte Tidsstyringsrelæ Kontakter Bremselys / baklygter / koblingspedal Skifte- / dørkontakt- / standard Advarselsblink Ratstamme Niveau Øvrige Horn / fanfarer Anhængerstikdåser Øvrige Generatorregulatorer (laderelæer) Tændingsmoduler Drivlineregulering Følere Hjulføler Hastighed, gearkasse Hastighed, vejstrækninger

4 Motorstyring Aktuatorer Tomgangsstiller / DLA Tændspoler EGR-ventil Tomgangsstilleren regulerer motorens omdrejningstal i tomgang. Stepmotoren er monteret direkte på indsugningssystemet. Den åbner og lukker ved hjælp af en konisk reguleringsstang en bypass til gasspjældet. Dermed holdes omdrejningstallet i tomgang på en konstant værdi - afhængig af motorbelastningen f.eks. ved aktivering eller deaktivering af en forbruger. Manglende aktivering af styreenheden Problemer med forbindelsen For højt tomgangsomdrejningstal Motoren går i stå i tomgang Motorkontrollampen lyser Lagring af en fejlkode Kontrol af de elektriske tilslutninger/stik Kontrol af spændingsforsyning/aktivering Kontrollér om der er skader Tændspolen har en primærspole og en sekundærspole. Primærspolen genererer et magnetfelt, når den aktiveres (når der løber strøm igennem den). Når strømmen afbrydes, producerer begge spoler en høj spænding pga. ændringen i magnetfeltet. Den spænding, som produceres af sekundærspolen, ledes til tændrørene, hvilket medfører, at der springer en gnist mellem tændrørets elektroder. Manglende spændingsforsyning Kontaktfejl Motoren kan ikke startes Tændingssvigt Effekttab Lagring af en fejlkode Kontrol af de elektriske tilslutninger Kontrol af spændingsforsyning Kontrollér om der er mekaniske skader Udstødningstilbageføringsventilen åbner og lukker forbindelsen mellem udstødnings- und indsugningsmanifolden. Den aktiveres enten via et undertryk eller en elmotor. Styringen sker via motorstyreenheden. Manglende undertryk eller spændingsforsyning og Tilkoksning Motorkontrollampen lyser Sort røg Ujævn motorgang Effekttab Kontrol af undertryk, spændingsforsyning, Kontrollér, om der er tilkoksning Kontrollér, om der er mekaniske skader Kontrol af styring 4

5 Motorstyring Sensorer Knastakselposition Knastakselsensoren sidder på topstykket og aftaster en tandkrans på knastakslen. Denne oplysning skal bruges til f.eks. indsprøjtningstidspunktet ved den sekventielle indsprøjtning til aktiveringssignalet til magnetventilen ved pumpe-dyse-indsprøjtningssystemet og til den cylinderselektive bankeregulering. Brud på giverhjulet Problemer med forbindelsen Fastgørelsesøjerne river sig løs Temperaturproblemer Motorstyreenheden arbejder i nøddrift Øget brændstofforbrug Motorkontrollampen lyser Lagring af en fejlkode Kontrollér følerledningernes, stikkets og følerens elektriske tilslutninger (for korrekt forbindelse, brud og korrosion). Rengøring af sensorspidsen Kontrollér sensoren for beskadigelser Signalregistrering med oscilloskop Impulsgiver, krumtappositionssensor Krumtappositionssensoren anvendes til registrering af motorens omdrejningstal og krumtapakslens position. Ud fra disse værdier beregner styreenheden indsprøjtnings- og tændingsimpulsen Problemer med forbindelsen Afbrydelse af ledninger Kortslutning af ledninger Tilsmudsninger på grund af metalpartikler af giverhjulet Motorstop Motoren sætter ud Motorkontrollampen lyser Lagring af en fejlkode Elektr. Kontrollér sensorledningernes, stikkets og følernes tilslutninger (korrekt forbindelse, brud og korrosion) Rengøring af sensorspidsen Kontrollér sensoren for beskadigelse Signalregistrering med oscilloskop Bankefølere Bankeføleren indeholder et piezoelektrisk element. Når motoren banker, sker der en turbulent forbrænding af blandingen, hvilket medfører en sammenpresning af det piezoelektriske element. Elementet frembringer et spændingssignal, når det registrerer, at motoren banker. Motorstyreenheden analyserer de spændingssignaler, der kommer fra bankeføleren, og justerer tændingstidspunktet til et område, der ligger en smule under den såkaldte bankegrænse. Bankefølerne overvåges permanent af styreenheden. Kontaktproblemer Vibrationer Ukorrekt montering Afbrydelse af ledninger Motorkontrollampen lyser Lagring af en fejlkode Lav motoreffekt Øget brændstofforbrug Kontrollér følerens tilspændingsmoment, og at føleren sidder korrekt Kontrollér følerledningens, stikkets og følerens elektriske tilslutninger for korrekt forbindelse, brud og korrosion Kontrol med oscilloskop 5

6 Motorstyring Følere Luftmassemåler Lambdasonder MAP Luftmassemåleren monteres mellem luftfilterhuset og indsugningsmanifolden. Den måler den luftmængde, som motoren suger ind. Dette er grundlaget for bestemmelse af den brændstofmængde, som skal føres til motoren. Beskadigelse af måleelementerne på grund af vibrationer eller tilsmudsning Korrosion på tilslutningerne Måleelementerne flytter sig Motorstop Motorkontrollampen lyser Styreenheden arbejder med en fast værdi i nøddriftprogrammet Lav motoreffekt Kontrollér, at stikforbindelsen sidder rigtigt og har rigtig kontakt Kontrollér luftmassemåler og måleelementer for beskadigelse/tilsmudsning Kontrollér spændingsforsyningen fra styreenheden (7,5-14 volt) Kontrollér udgangsspændingen (ca volt) Kontrollér forbindelsesledningerne mellem styreenhed og luftmassemåler for gennemgang Elektronisk kontrol ved hjælp af styreenhed, udlæsning af fejlhukommelse Kontrol med oscilloskop Lambdasonden måler det resterende iltindhold i udstødningen for at sikre en optimal blanding til forbrændingen. Afhængigt af sondetype påvirkes en spænding af et kemisk element (titandioxid/zirkoniumdioxid) og det resterende iltindhold i udstødningen, og denne spænding fungerer som måleværdi for styreenheden. Indvendige/udvendige kortslutninger Manglende /spændingsforsyning Overophedning Aflejringer/tilsmudsning Højt brændstofforbrug Dårlig motoreffekt Dårlige udstødningsværdier Motorkontrollampen lyser Kontrol for tilsmudsning/aflejringer Kontrol med oscilloskop Trykføleren for indsugningsrøret måler det undertryk, der er i indsugningsrøret efter gasspjældet. Måleværdien for indsugningsrørets trykføler og for indsugningsluftføleren er nødvendig til beregning af den indsugede luftmængde, hvilket indikerer motorens belastning. Beskadigede måleelementer Blokeret undertrykstilslutning, revnet eller beskadiget undertryksrør Stort effekttab Udsættere under acceleration Svingende tomgangsomdrejningstal Motorstop Motorkontrollampen lyser Kontrol af slangeforbindelserne til indsugningsrøret med et diagnoseapparat Kontrol af faktiske værdier med et diagnoseapparat 6

7 Motorstyring Følere/sensorer Gasspjældspotentiometer Motorolieniveau / kølevæskeniveau Motorolietemperatur Gasspjældspotentiometeret er fastgjort på gasspjældets aksel og overvåger gasspjældets åbningsvinkel. Ud fra værdierne beregner motorelektronikken den brændstofmængde, som indsprøjtes - afhængigt af yderligere faktorer. Af hensyn til driftssikkerheden og til forøgelse af komforten overvåges væskeniveauer for f.eks. motorolie, kølevand og sprinklervæske med niveausensorer. Disse sensorer sender et signal til motorstyreenheden, som aktiverer en kontrollampe. Motorolietemperaturføleren anvendes af motorstyreenheden til registrering af motorens olietemperatur. Afhængig af olietemperaturen ændres temperaturfølerens modstand. Ved stigende temperatur reduceres modstanden, og derved falder spændingen på føleren. Ekstreme anvendelsesbetingelser på grund af tilsmudsning (oliefilm, støv og fugt) og ældning Mekanisk slid Startproblemer Forøget benzinforbrug Motoren har udfald eller strejker helt Motoren tager dårligt imod gassen Kontrol af de elektriske forbindelser og stiksamlinger for korrosion og tilsmudsning Kontrol for korrekt montering Kontrol af bevægelsesmekanismens funktion Modstandsmåling Defekt svømmer Indvendig kortslutning Afbrydelse af ledninger Kortslutning af ledninger Utæt hus Kontrollampen lyser permanent Kontrollampen lyser ikke ved væskemangel Lagring af en fejlkode Kontrollér følerledningens, stikkets og følerens elektriske tilslutninger for korrekt forbindelse, brud og korrosion Kontrollér svømmerens funktion Kontrollér følerhuset for tæthed/utæthed Stelforbindelse i ledningsføringen Kortslutning i føler Plusforbindelse eller afbrydelse af ledningen Uforklarlige signalændringer Manglende information om motortemperatur Kontrol af de elektriske tilslutninger Kontrol af følerens modstand 7

8 Motorstyring Sensorer Kølevæsketemperatur Kølevandstemperatursensoren er skruet ind i kølesystemet - typisk i motorblokken eller termostathuset. Målespidsen stikker ind i kølevandet og registrerer temperaturen. Denne værdi anvendes, så styreenheden kan tilpasse den brændstofmængde, der skal indsprøjtes i forhold til motortemperaturen. Utætheder Vibrationer Problemer med forbindelsen på tilslutningerne Indsugningslufttemperatur / udendørstemperatur / kabinetemperatur Lufttemperaturfølere registrerer den omgivende lufts temperatur. De målte værdier anvendes til styring af forskellige systemer som f.eks. airconditionanlægget eller som korrekturværdi for indsprøjtningssystemet. Lufttemperaturføleren monteres der, hvor lufttemperaturen skal måles. F.eks. sidder føleren til indsugningslufttemperaturen i føringen af indsugningsluften, typisk imellem luftfilter og gasspjældhuset. Indre kortslutninger Afbrydelse af ledninger Kortslutning af ledninger Tilsmudset følerspids Slid på bremsebelægninger Bremseslidfølerne sidder i bremsebelægningerne. Når slidgrænsen er nået, danner føleren stel, og dette vises med et optisk signal i instrumentet eller i bilens infosystem. Monteringsfejl Beskadiget kabelforbindelse Korrosion på stikforbindelserne Slid på grund af nedslidte bremsebelægninger Startproblemer med motoren Højt brændstofforbrug Højt tomgangsomdrejningstal Kontrol af de elektriske forbindelser, stiksamlinger og modstandsmåling Enkeltsystemer svigter Kontrollamper tændes Lagring af en fejlkode Kontrollér følerledningernes, stikkets og følerens elektriske tilslutninger (for forbindelse, brud og korrosion) Modstandsmåling Advarselslampen lyser Manglende visning af bremsebelægningernes slidgrænse Kontrollér, om tilslutningsledningen er ført korrekt, og om den er beskadiget Kontrollér, om følerspidsen og følerstikket er monteret korrekt Vær opmærksom på bremsebelægningernes nedslidningsgrad 8

9 Motorstyring Relæ / styreenheder Kontakter Forgløderelæer Brændstofpumperelæ Olietryk Forgløderelæet styrer forglødeanlægget. Vha. en temperatursensor registreres den aktuelle temperatur, og den nødvendige forglødetid beregnes. Vha. forglødekontrollampen, der styres fra forgløderelæet, vises, at motoren er klar til start. Også en eventuel efterglødefase styres af forgløderelæet. Indvendig kortslutning Slidte skiftekontakter Kontaktfejl på tilslutningsstikket Forglødekontrollampen lyser ikke eller konstant Motoren har vanskeligt ved at starte eller starter slet ikke. Stærk røgudvikling ved start Brændstofpumperelæet slår brændstofpumpen til og fra. Når motorstyreenheden registrerer, at motoren drejer rundt, sendes en styrestrøm til brændstofpumperelæet, der aktiverer brændstofpumpen. Denne funktion forhindrer, at brændstofpumpen pumper permanent, efter at tændingen er slået til, uden at motoren kører. Kontaktfejl på tilslutningerne Manglende styring Motoren kan ikke startes Motor har tændingssvigt Effekttab Olietrykskontakten er monteret i motorens oliekredsløb. Den registrerer olietrykket og slår en kontrollampe fra og til eller styrer en olietryksmåler. Tilstoppet tilførselshul Kontaktfejl på tilslutningsstikket Beskadiget måleelement Utætheder Kontrollampen lyser konstant / overhovedet ikke Olietryksmåleren fungerer ikke Olie-utætheder Kontrol af de elektriske tilslutninger Kontrol af tempertursensor Kontrol af forglødekontrollampe Kontrol af spændingsforsyning Stelforbindelse Kontrol af styring Kontrol af kontaktfejl Kontrol af tilslutningsstikket Kontrol for utætheder Kontrol for tilstopninger 9

10 Motorstyring Kontakter Øvrige Termo Generatorregulatorer (laderelæer) Tændingsmoduler Termokontakten til- og frakobler kølerventilatoren afhængig af motortemperaturen. Når en bestemt motortemperatur er nået, lukker en kontakt i termoafbryderen og opretter forbindelsen til kølerventilatoren. Falder motortemperaturen igen til den fastsatte værdi, åbner kontakten og køleventilatoren/-erne slår fra. Kontaktfejl på tilslutningerne Kølerventilator fungerer ikke Kølerventilatoren kører konstant Kølevæsketemperaturen er for høj Motoren bliver overophedet Kontrol af spændingsforsyning eller Kontrol af kontaktfejl Generatorregulatoren (laderelæet) regulerer generatorspændingen til en nominel værdi ved at tilkoble magnetstrømmen. Falder generatorspændingen til under den nominelle værdi, øges magnetiseringsstrømmen. Når generatorspændingens nominelle værdi er nået, reduceres magnetiseringsstrømmen igen. Overspænding Afbrudt ladeledning Ingen magnetiseringsstrøm Kontaktfejl på tilslutningerne Batterikontrollampen lyser Batteriet aflades Svigt i det elektriske system Kontrol af ladespænding Kontrol af de elektriske tilslutninger Kontrol af magnetiseringsstrøm Tændingsmoduler indeholder primærstrømreguleringen og lukkevinkelreguleringen. De regulerer primærstrømmen og lukkevinklen. Dette er altafgørende for at tændspolerne kan afgive en gnist. Herved sikres det, at tændingsanlægget fungerer optimalt. Indre kortslutninger Afbrydelse af ledninger Kontaktproblemer på tilslutningsstikket Termisk overbelastning Motoren starter ikke Tændingssvigt Effekttab Kontrol af den primære strømkreds Kontrol af tændingsmodulets styring 10

11 Drivline regulering Sensorer Hjulføler Hastighed, Gearkasse (hastighedssensor) Hastighed, Vejstrækninger (speedometersensor) Hjulfølerne måler omdrejninger på hjulene. Disse signaler benyttes af f.eks. ABS og ASR og anvendes af GPS-systemer til beregning af tilbagelagte strækninger. En defekt medfører, at disse systemer svigter. Dette bevirker, at sikkerheden forringes væsentligt. Indre kortslutninger Afbrydelse af ledninger Kortslutning af ledninger af giverhjulet Tilsmudsninger Forøget hjullejespil Fejllampen lyser Lagring af en fejlkode Blokering af hjulene ved nedbremsning Svigt i andre systemer Kontrollér følerledningens, stikkets og følerens elektriske tilslutninger for korrekt forbindelse, brud og korrosion Vær opmærksom på snavs og beskadigelse Signalregistrering ved hjælp af oscilloskop Hastighedssensoren registrerer gearets omdrejningstal. Omdrejningstalsignalet anvendes af styreenheden til nøjagtigt at regulere skiftetrykket ved skifteovergangene og til at beslutte, hvilket gear der skal skiftes til på hvilket tidspunkt. Indre kortslutninger Afbrydelse af ledninger Kortslutning af ledninger af giverhjulet Tilsmudsninger på grund af metalpartikler Svigt i gearstyringen, styreenheden skifter til et nøddriftsprogram Motorkontrollampen lyser Kontrollér sensoren for snavs og beskadigelse Kontrollér giverhjulet for beskadigelser Kontrollér forsyningsspændingen Kontrollér sensorens tilslutningsledninger for gennemgang og Kontrol med oscilloskop Speedometersensoren anvendes til registrering af kørehastigheden. Den monteres på gearkassen eller på bagakslen. De indhentede oplysninger er nødvendige for hastighedsvisning, hastighedsreguleringssystemet og systemet for momentomformerslip. Kontaktfejl på den elektriske tilslutning Manglende spændingsforsyning Defekt Reed-kontakt Speedometret svigter Hastighedsreguleringssystemet og/eller systemet for momentomformerslip svigter Motorkontrollampen lyser Lagring af en fejlkode Kontrollér vejstrækningsføleren for beskadigelser Kontrollér, at el-tilslutningen sidder rigtigt og har rigtig kontakt. Udlæs fejlkode Kontrollér spændingsforsyning (ledningsdiagram nødvendigt af hensyn til ben-tilslutning) Kontrollér kabelforbindelsen for gennemgang og 11

12 Karosseri Aktuatorer Sensorer Sprinklerpumpe Lygteindstillings-aktuator Drejevinkel Sprinklerpumpen er en del af vinduesvisker- og forlygtesprinkleranlægget. Den pumper sprinklervæske fra forrådsbeholderen til sprøjtedyserne. Sprinklervæsken sprøjtes gennem sprinklerpumpen med højt tryk på forlygterne, specielt hvis der er tale om forlygterengøringsanlægget, for at opnå den bedst mulige rengøring, da vinduesviskere ikke bidrager til rengøringen her. Manglende spændingsforsyning og Blokeret motor Mekanisk beskadigelse pga. frost Vinduesvisker- og/eller forlygtesprinkleranlægget fungerer ikke Sprinklervæske løber ud Kontrollér, om vinduesviskerog/eller forlygtesprinkleranlægget fungerer Kontrol for utætheder Lygteindstillings-aktuatoren anvendes til at indstille forlygterne i henhold til førerens ønsker eller styreenhedens angivelser. Afhængig af hvilket lyslængdereguleringssystem der er monteret, anvendes stepmotorer eller jævnstrømsmotorer som lygteindstillings-aktuatorer. Kontaktfejl i de elektriske tilslutninger Lyslængderegulering fungerer ikke Forlygter kører ned til nederste position Kontrol af styring Kontrol af de elektriske tilslutninger Drejevinkelsensorerne er en del af den automatiske lyslængderegulering. De registrerer afhængig af systemet bilens læs og bevægelser og sender disse som elektriske signaler til styreenheden, som herudfra beregner den korrekte forlygteindstilling. Kontaktfejl på tilslutningerne Intet udgangssignal Lyslængdereguleringssvigt Forlygter kører ned til nederste position Kontrol af forsyningsspænding, Kontrol af udgangssignalet Kontrol af kontaktfejl 12

13 Karosseri Relæ / styreenheder Anhængertilslutning / spændingstransformer Xenon-startelektronik Summer Spændingstransformer / anhængertilslutningsenhed reducerer indgangsspændingen til en lavere udgangsspænding. De anvendes f.eks. til at drive 12 V-apparater og belysningsanordninger i et 24 V spændingsnet. Ydeevnen for spændingstransformeren / anhængertilslutningsenheden skal være tilpasset anvendelsesbetingelserne. Anhængertilslutningsenheden anvendes endvidere til kontrol af blinklyssvigt til anhængerblinklyset. Xenon-startelektronik aktiverer Xenon-lampen og styrer under driften strømforsyningen til lampen. Den indeholder endvidere et sikkerhedsrelæ, der slår strømforsyningen fra, når Xenon-lampen er defekt, eller forbindelsesstikket er trukket ud. Summeren er en akustisk signalgiver. Den anvendes til at gøre opmærksom på, at apparater eller funktioner, f.eks. belysning på bilen, ikke blev slået fra. Kontaktfejl i de elektriske forbindelser Svigt i de tilsluttede enheder Svigt i belysningsanordningerne Kontrol af de elektriske tilslutninger Kontrol af indgangsspændingerne Kontrol af udgangsspændingerne Defekt Xenon-lampe Svigt i Xenon-startelektronikken medfører komplet svigt i nærog/eller fjernlyset Kontrol af Xenon-lampen Kontrol af lyskontakten Kontaktfejl på tilslutningerne Manglende styring Ingen advarselseffekt Kontrol af styring Kontrol af kontaktfejl 13

14 Karosseri Relæ / styreenheder Visker / vasker-interval Blinkrelæ Styreenhed til centrallåsen Relæet til visker-/vasker-intervallet styrer afhængig af bilproducent vinduesvisker-funktionerne forrest og bagest samt rudevaskanlægget. Det er specielt interval-funktionen, der styres via dette relæ. Blinkrelæet styrer bilens blinkfunktion. Det slår blinklysene og blinkkontrollampen til og fra. I biler, som er udstyret med et anhængertræk, styrer det også blinkfunktionen for anhængeren og aktiveringen af den ekstra blinkkontrollampe. Styreenheden til centrallåsen aktiverer bilens centrallåsesystem. Modtager den en impuls fra dørlåsecylinderen eller fra fjernbetjeningen til at åbne eller låse bilen, aktiveres vakuumpumpen og låseelementerne i dørene. Kontaktfejl på tilslutningerne Svigt i de interne transistorer/kondensatorer Kontaktfejl på tilslutningerne Manglende styring Kontaktfejl på tilslutningsstikket Svigt i visker-funktionen Svigt i rudevaskanlægget Svigt i hele systemet Svigt i blinklyssystemet Blinklyset lyser konstant Kontrollampe fungerer ikke Centrallåsen fungerer ikke Kontrol for kontaktfejl på tilslutningerne Kontrol af de elektriske tilslutninger Kontrol af styring Kontrol af styring Kontrol af de elektriske tilslutninger 14

15 Karosseri Relæ / styreenheder Kontakter Skifte / bryde / slutte Tidsstyringsrelæ Bremselys / baklygter / koblingspedal Relæer aktiverer vha. en lille styrestrøm store arbejdsstrømme. Vha. en lille elektromagnet lukkes, åbnes eller skiftes en kontakt afhængig af funktion. Der skelnes mellem bryde-, slutte- eller skifterelæ afhængig af deres funktion. Tilklæbede/ødelagte kontakter Manglende styrestrøm Manglende belastningsstrøm Manglende Kontaktfejl på tilslutningsstikket Vha. tidsstyringsenheden kan apparater eller funktioner til- eller frakobles med tidsforsinkelse. Denne funktion anvendes eksempelvis i forbindelse med forlygterengøringsanlæg, elbagruden eller kølerventilator-efterløb. Kontaktfejl på tilslutningerne Manglende styring Bremselys-, baklys- og koblingskontakter er kontakter, der viser en bestemt koblingstilstand og sender denne information videre i form af et elektrisk signal. Således tænder bremselys- og baklyskontakten de pågældende lamper. Koblingskontakten viser motorstyreenheden, at koblingen er aktiveret. Kontaktfejl Forkert monteringsposition Forbrugeren kan ikke tilkobles Forbrugeren kan ikke frakobles Motoren kan ikke startes Motor har tændingssvigt Effekttab Lamperne fungerer ikke Manglende information via aktivering af kobling Kontrol af de elektriske tilslutninger Kontrol af styring Kontrol af styring Kontrol af kontaktfejl Kontrol af kontaktfejl Kontrol af monteringssted 15

16 Karosseri Kontakter Skifte- / dør- / standardkontakt Advarselsblinkkontakt Ratstamme Der findes enkle kontakter i meget forskellige udførelser, som har forskellige funktioner f.eks. tænd- og slukkontakter, som tænder og slukker et apparat. Skiftekontakter, som giver mulighed for at skifte mellem forskellige funktioner eller dørkontakter, som viser, at en dør er åben. Kontakterne kan være udført som vippekontakter, trækkontakter, drejekontakter eller trykkontakter. Kontaktfejl på tilslutningsstikkene Advarselsblinkkontakten tilkobler det advarselsblinkanlæg, der er foreskrevet for biler. Aktiveres advarselsblinkkontakten, aktiveres både blinklygterne og blinkkontrollamperne i instrumentpanelet og advarselsblinkkontrollampen i advarselsblinkanlægskontakten. Kontaktfejl på tilslutningsstikket Ratstammekontakterne udfører diverse funktioner som blink, vinduesvisker etc. De er placeret i nærheden af rattet, så de er nemme at komme til. For at der ikke skal installeres en separat kontakt til alle funktioner, er ratstammekontakter som regel multifunktionskontakter, som giver mulighed for at til- og frakoble forskellige systemer. Kontaktfejl på tilslutningsstikkene Apparater eller funktioner kan ikke tændes eller slukkes Kontrol af de elektriske tilslutninger Svigt i blinklyssystemet Svigt i advarselsblinkanlægget Kontrol af tilslutningsstikket Kontrol af udgangsspændingen Enkelte systemer kan ikke tændes eller slukkes Svigt i mange systemer, som kan slås til Kontrol af tilslutningsstik 16

17 Karosseri Kontakter Øvrige Niveau Horn / fanfarer Anhængerstikdåser Niveaukontakter registrerer påfyldningsniveauet i beholdere eller bundkarret. Disse anvendes til overvågning af væskeniveauer for kølemiddel, sprinklervæske, bremsevæske og motorolie. Er væskeniveauet for lavt, sender de pågældende kontrollamper en advarsel. Horn/fanfarer skal generere et akustisk advarselssignal. Tonen genereres i et horn vha. ankerpladen i en elektromagnet, der slår mod magnetkernen i en bestemt rytme. De regelmæssige stød danner tonen i svingpladen, der er forbundet med membranen. Ved fanfarer sættes en membran i svingninger vha. elektromagneten. Elektromagneten sætter herefter en afstemt luftsøjle i svingninger. Anhængerstikdåser forbinder det trækkende køretøj og anhængeren. De indeholder alle nødvendige forbindelser til belysningsanordningen. Endvidere kan de indeholde kontakt til afbrydelse af tågebaglygterne og andre forbindelser til tillægsfunktionerne. Der fås anhængerstikdåser med mange forskellige poler. Kontaktfejl på tilslutningsstikkene Kontaktfejl på tilslutningerne Ingen styring Manglende elektrisk kontakt pga. korrosion Kortslutninger Kontrollamperne lyser uberettiget Ingen visning af væskestand Svigt i det tilhørende system Kontrol af tilslutningsstik Hornet/ fanfaren fungerer ikke Kontrol af styring Kontrol af kontaktfejl Lækager i enkelte systemer eller funktioner Svigt i hele systemet, alle funktioner Kortslutninger i det trækkende køretøjs elektriske systemer Kontrol for fejlfri kontakt Kontrol af de elektriske forbindelser 17

18 18 Notater

19 Notater 19

20 Hella DDS 100 Den komplette løsning fra én og samme leverandør Hella Data og System Hella DDS 200 Hella DDS 200 Med det nye Hella Data og System tilbyder vi værkstedet mere end blot data og diagnoseudstyr. Dækker min. 80 % af den danske bilpark Vi tilbyder værkstedet en ydelse, som i det daglige arbejde viser sig særdeles praktisk og brugbar. Overbevis dig selv - bestil en gratis demo-dvd hos din Hella grossist. Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 9Z KO/03.08/1.0 Printed in Germany Import: Hella A/S 6340 Kruså Aabenraavej 13 Telefon Fax Ordrefax Ideer til biler

Impulsbreddemodulation (PWM) i forbindelse med billygter. Elektriske komponenter. Teknisk service. Fra idé til succes. Termokontrol.

Impulsbreddemodulation (PWM) i forbindelse med billygter. Elektriske komponenter. Teknisk service. Fra idé til succes. Termokontrol. Belysning Elektriske komponenter Elektronik Termokontrol Salgssupport Teknisk service Fra idé til succes Impulsbreddemodulation (PWM) i forbindelse med billygter Ideer til biler Indledning I moderne biler

Læs mere

vw-wi://rl/n.da-dk.k00528943.wi::33678641.xml?xsl=3

vw-wi://rl/n.da-dk.k00528943.wi::33678641.xml?xsl=3 Side 1 af 8 Fejltabel Anvisning Fejltabellen er ordnet efter de 5-cifrede fejlkoder i venstre side. Kommentarer til fejltyperne (fx afbrydelse/ ): Betjeningsvejledning til fejllæser. Hvis der registreres

Læs mere

Tændspoler i motorkøretøjer. Funktion, diagnose, fejlfinding. Teknisk service. Elektriske komponenter Elektronik Termokontrol Salgssupport

Tændspoler i motorkøretøjer. Funktion, diagnose, fejlfinding. Teknisk service. Elektriske komponenter Elektronik Termokontrol Salgssupport Belysning Elektriske komponenter Elektronik Termokontrol Salgssupport Teknisk service Fra idé til succes Tændspoler i motorkøretøjer Funktion, diagnose, fejlfinding. Idéer til biler Indhold Side 2 En tændspoles

Læs mere

Tændingssystem Ford DIS

Tændingssystem Ford DIS DIS Tændingssystem Tændingssystem Ford DIS Generelt DIS Distributorless Ignition System Ford Fiesta, Escort og Orion med Valencia HCSmotor er forsynet med DIS-tændingsanlæg. Anlægget er konstrueret til

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Touran. Basisudstyr Tågeforlygter Sensor for registrering af regn og lys Statisk lyslængderegulering fra oktober 2006 Henvisning:

Touran. Basisudstyr Tågeforlygter Sensor for registrering af regn og lys Statisk lyslængderegulering fra oktober 2006 Henvisning: Udgave 06.2008 Page 1 of 25 Strømskema nr. 113 / 1 Basisudstyr Tågeforlygter Sensor for registrering af regn og lys Statisk lyslængderegulering fra oktober 2006 Henvisning: Informationer om Relæplads-

Læs mere

Brug af FSA tester. Version 5

Brug af FSA tester. Version 5 Brug af FSA tester Version 5 Autocollege 09-01-2017 Indholdsfortegnelse: Opstart af FSA tester:...2 Udmåling af primær kreds med FSA tester:...3 Primær billede...4 Udmåling af sekundær kreds med FSA tester:...5

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Motorstyring. Rækkeindsprøjtningspumpe

Motorstyring. Rækkeindsprøjtningspumpe Rækkeindsprøjtningspumpe Indsprøjtningsteknik og brændstoftilpasning For at sikre en god blanding af brændstof og luft til dieselmotorens forbrændingsproces skal indsprøjtningspumpen kunne præstere et

Læs mere

Fejlkode 17510... 18097

Fejlkode 17510... 18097 Page 1 of 5 Fejlkode 17510... 18097 17040 Brændstofforbrugssignal 17510 17511 17513 17523 17524 17525 Bænk 1 - sonde 2, 17526 Bænk 1 - sonde 2, 17549 Lastkonstatering 17563 Manifoldtryksensor --G71-- 17564

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1.

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1. Denne vejledning gælder Yamaha FS1 motorer monteret på både 4Gear og 2Gear modellen. Bemærk at der er flere forskellige typer tændingsanlæg monteret på disse knallerter fra fabrikken. De skal dog stilles

Læs mere

P0001 Brændstofmængderegulator - åben kredsløb P0002 Brændstofmængderegulator - for ringe ydelse i området P0003 Brændstofmængderegulator - indgang

P0001 Brændstofmængderegulator - åben kredsløb P0002 Brændstofmængderegulator - for ringe ydelse i området P0003 Brændstofmængderegulator - indgang P0001 Brændstofmængderegulator - åben kredsløb P0002 Brændstofmængderegulator - for ringe ydelse i området P0003 Brændstofmængderegulator - indgang for lav P0004 Brændstofmængderegulator - indgang for

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Teknisk service. Elektriske komponenter. Fra idé til succes. Termokontrol. Belysning. Bilelektronik - på en forståelig måde! Del 2.

Teknisk service. Elektriske komponenter. Fra idé til succes. Termokontrol. Belysning. Bilelektronik - på en forståelig måde! Del 2. Belysning Elektriske komponenter Elektronik Termokontrol Salgssupport Teknisk service Fra idé til succes Bilelektronik - på en forståelig måde! Del 2 Ideer til biler Elektronik - din fremtid? Mængden af

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Brugsanvisning. Strømtester. Automotive components since 1963

Brugsanvisning. Strømtester. Automotive components since 1963 Automotive components since 1963 Strømtester Når man forbinder Cargo strømtesteren med bilens batteri har man en mangfoldighed af kontrolinstrumenter til sin rådighed. Med et tryk på tænd/sluk-knappen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

Måleværdiblokke, indikationsgrupper fra 030 til 126

Måleværdiblokke, indikationsgrupper fra 030 til 126 Page 1 of 13 Måleblokke, indikationsgrupper fra 030 til 126 Indikationsgruppe 030 ved tomgang Aflæsning måleblok 30 < På displayet vises xxx xxx 1 2 3 4 < Indikationsfelt Nominel ingen angivelse ingen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Servicemappe. C.Reinhardt as

Servicemappe. C.Reinhardt as Servicemappe C.Reinhardt as 1 Indhold Komponenter 3 Batteri hvilespænding 10 Kontrol før aflevering 11 Serviceskema 12 Fejlsøgningsskema 14 Dynamic Controller 16 PG Solo Controller 22 PG S-Drive Controller

Læs mere

Brugsanvisning. Kontrol konsol PU-5 PLANAR. for luftvarmere. Ver

Brugsanvisning. Kontrol konsol PU-5 PLANAR. for luftvarmere. Ver DK Brugsanvisning Kontrol konsol PU-5 for luftvarmere PLANAR Ver.1.0.0.1 Introduktion Denne betjeningsvejledning er en del af den dokumentation, til PLANAR varmluft. Det tilbyder brugerne en oversigt af

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Teknisk service. Elektriske komponenter. Fra idé til succes. Termokontrol. Belysning. Lysteknik diagnose. og fejlfindingsguide.

Teknisk service. Elektriske komponenter. Fra idé til succes. Termokontrol. Belysning. Lysteknik diagnose. og fejlfindingsguide. Belysning Elektriske komponenter Elektronik Termokontrol Salgssupport Teknisk service Fra idé til succes Lysteknik diagnose og fejlfindingsguide Idéer til biler Lysteknik og diagnosticering af denne teknik

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

CAN-finder Anvendelsesmuligheder i praksis.

CAN-finder Anvendelsesmuligheder i praksis. CAN-finder Anvendelsesmuligheder i praksis. NEtech ApS Feb.2014 Fra ECS electronics. www.ecs-electronics.nl 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksempel 1: CAN signalanalyse... 4 Eksempel 1: Blinklyskontrol...

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

BENZIN SYSTEMRENS HØJEFFEKTIV RENS TIL BRUG I WIC 4000 PLUS ELLER WIC 5000

BENZIN SYSTEMRENS HØJEFFEKTIV RENS TIL BRUG I WIC 4000 PLUS ELLER WIC 5000 BENZIN SYSTEMRENS HØJEFFEKTIV RENS TIL BRUG I WIC 4000 PLUS ELLER WIC 5000 Kan anvendes til alle benzin indsprøjtningssystemer. Renser og plejer indsprøjtningssystemet, eliminerer koldstartsproblemer,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Information om den nye Europæiske OBD ( Bl.a. fra direktiv 98/69/EØF )

Information om den nye Europæiske OBD ( Bl.a. fra direktiv 98/69/EØF ) Information om den nye Europæiske OBD ( Bl.a. fra direktiv 98/69/EØF ) OBD defineres som: "Egendiagnosesystem", Et fejlfindingssystem til emissionsbegrænsning, som er monteret i køretøjet og er i stand

Læs mere

Cruise. Fartpilot installationsvejledning. Lindgaard Pedersen A/S. Side 1 - Cruise 4350 installationsvejledning Rev. 1.

Cruise. Fartpilot installationsvejledning. Lindgaard Pedersen A/S.  Side 1 - Cruise 4350 installationsvejledning Rev. 1. Cruise 4350 Fartpilot installationsvejledning www.lp.dk LP Lindgaard Pedersen A/S Side 1 - Cruise 4350 installationsvejledning Indholdsfortegnelse / Inden installationen Indholdsfortegnelse / inden installationen

Læs mere

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ CITROËN INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ LEXIA PROXIA CD 29 AC / QCAV / MTD CITROËN DANMARK A/S AUT. CITROËN-FORHANDLERE - Nyvognsklargører - Fabriksaktionskoordinator AUT. CITROËN-VÆRKSTEDER - Eftermarkedsansvarlig

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Killswitch failsafe. Brugervejledning

Killswitch failsafe. Brugervejledning Killswitch failsafe Brugervejledning Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Egenskaber...3 Tekniske detaljer...3 Krav til modellen...4 Virkemåde...5 Montering og forbindelse...5

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Teknisk information. CAN-databus. CAN-databussens historie. Hvad betyder CAN egentlig? CAN står for Controller Area Network

Teknisk information. CAN-databus. CAN-databussens historie. Hvad betyder CAN egentlig? CAN står for Controller Area Network 1 Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 16. december 2003 1-9 CAN-databus CAN-databussens historie 1983 CAN udviklingen begynder. 1985 Samarbejdet med Intel omkring chip-udvikling indledes. 1988 Den første

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

fartpiloten er en kompliceret og højteknologisk hastighedsregulator er den ikke kompliceret at montere. Og den er sikker at benytte.

fartpiloten er en kompliceret og højteknologisk hastighedsregulator er den ikke kompliceret at montere. Og den er sikker at benytte. KØR MED FARTPILOT Den behageligste måde at komme fra et sted til et andet Selv om fartpiloten er en kompliceret og højteknologisk hastighedsregulator er den ikke kompliceret at montere. Og den er sikker

Læs mere

MOTOREN VIL IKKE STARTE

MOTOREN VIL IKKE STARTE MOTOREN VIL IKKE STARTE AUTOCOLLEGE 2015 Min motor vil ikke starte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Har du lavet starteftersyn? Hvis ikke lav det. Lav starteftersyn med de punkter der er beskrevet i de sider du

Læs mere

load indicator 85 % 100% 45% TEST

load indicator 85 % 100% 45% TEST 45% load indicator 85 % 100% TEST 3 2 1 0 Førerplatform Kombi-Instrument Kørekontroller Hældningsindstilling- Ratstamme Advarselsblink Teleskoplæsser 870 Lastindikator (load indicator) Tændingslås Redskab

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ CITROËN INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ LEXIA PROXIA CD 29 AC / QCAV / MTD CITROËN DANMARK A/S AUT. CITROËN-FORHANDLERE - Nyvognsklargører - Fabriksaktionskoordinator AUT. CITROËN-VÆRKSTEDER - Eftermarkedsansvarlig

Læs mere

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret.

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Denne guide omfatter også montering af omdrejnings tæller. Lednings nette på en Yamaha FS1 har grundlæggende

Læs mere

Fartpilot med fartbegrænser

Fartpilot med fartbegrænser Vejledning Comfort Cruise Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Model KIA / HYUNDAI Type of model Gasoline & Diesel Description Comfort Cruise Control Fartpilot

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring

Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring PRIVAT A personbil fra 0-5 år B personbil fra 5-10 år ERHVERV C fra 0-5 år D fra 5-10 år Vi kan ikke forhindre, at din

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Justering af tænding og karburatorer på Mk 2. Thomas Olsgaard 27/10 2010

Justering af tænding og karburatorer på Mk 2. Thomas Olsgaard 27/10 2010 Justering af tænding og karburatorer på Mk 2 Thomas Olsgaard 27/10 2010 Tændingssystem på MK2 Når strømmen afbrydes af platinerne, stiger spændingen i tændspolen og giver gnisten, der fordeles via strømfordeleren.

Læs mere

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET MANUAL Elma Beagle LPG / MET EAN: 5706445960040 Beagle LPG 5706445960033 Beagle MET Elma Beagle LPG-MET 1 BEAGLE GASLÆKAGE DETEKTOR LPG version: BEAGLE LPG Metan version: BEAGLE MET Udskiftelig halvleder

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgange Indbyggede relæer Sirene Strømforsyning Sirene Fjernbetjening

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Kom godt i gang med Mini Bots fra

Kom godt i gang med Mini Bots fra Kom godt i gang med Mini Bots fra Indholdsfortegnelse Generel Information... 3 Elektricitet... 3 Robotter, kunstige mennesker?...3 Forklaring af komponenter... 4 Robot-byggesættet inderholder følgende:...4

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

PPL(A) Luftfartøjskendskab og flyvelære. 32 spørgsmål, 60 minutter. Elevsæt: 6042 Masterset: 7161

PPL(A) Luftfartøjskendskab og flyvelære. 32 spørgsmål, 60 minutter. Elevsæt: 6042 Masterset: 7161 32 spørgsmål, 60 minutter Elevsæt: 6042 Masterset: 7161 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 29 Højderoret anvendes til at bevæge flyvemaskinen omkring: a) tværaksen. b) højaksen. c) propelaksen. d) længdeaksen.

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Vedligeholdelsesguide Dæk

Vedligeholdelsesguide Dæk Vedligeholdelsesguide Dæk Du kan forlænge levetiden på dæk, hvis du sørger for en passende vedligeholdelse. Der er mange faktorer, der påvirker holdbarheden af dæk og i nedenstående gennemgår vi følgende

Læs mere

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9 Side 1 af 6 Montering af dit spil Venligst læs vejledningen grundigt for at sikre en god installation, og samtidig undgå at der opstår problemer ved monteringen. Advarsel: Spillet skal monteres således

Læs mere