Den originale kvist. Håndbog om tagkviste. uattro Færdigkvist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den originale kvist. Håndbog om tagkviste. uattro Færdigkvist"

Transkript

1 Den originale kvist Kvistens ABC Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 1. udgave 2006

2 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen med mere lys i livet. Skab smukke rum. 2

3 indhold: Kvistens historie Myndighederne Kvistens ABC En håndbog for folk med nogen hjemme på 1. sal Det er ikke helt ligegyldigt hvordan huset ser ud. De mange valg der foretages i forbindelse med opførelse af boliger eller ombygning af disse, præger deres karakter, udstråling og udseende. Valg af klimaskærm er vigtig og ikke mindst de delelementer man sætter på klimaskærmen som døre, vinduer og ikke mindst kviste. Man kan ødelægge en smuk ejendom totalt ved forkert valg af kviste. Derfor denne lille håndbog, som er et forsøg på at guide en nuværende eller kommende bygherre og dennes rådgivere sikkert igennem valg af kviste. Kvistens proportioner Kvistens æstetik Konstruktion/teknik Typeoversigt Montage Bestilling Vedligehold

4 Hvad er en kvist? En kvist er en udbygning fra tagfladen med selvstændigt tag og vindue eller luge i fronten. Skelettet af en kvist udføres typisk i træ, monteret oven på tagkonstruktionen. Beklædning af kvisttag sker typisk med teglsten, tagpap, skifersten eller metalplader, mens kvistens sider oftest beklædes med metalplader eller andre forme for vejrbestandig materiale. Tidligere brugtes også træflis og skifer på siderne. Nu om dage ses tit sider bestående af trekantvinduer. Her vises de meget traditionelle typer samt et par gamle specielle. Pultkvist Taskekvist Gavlkvist/frontkvist Kvistens historie Heltagskvist i bindingsværk og med tegl på tag. Heltagskvist, indklædt med zink, kobber eller pap. Kvist med buet tag, indklædt med zink, kobber eller pap. 4

5 Præfabrikerede kviste monteres på én dag. Hvad skal en kvist gøre godt for? Det er gennem de sidste 100 år blevet mere og mere almindeligt at indrette boliger under husenes tage. Dette kræver lysindfald og gerne udsigt. Til det formål er oplagt rigtig mange ovenlys i Danmarks tage, da det tidligere var ret kostbart og besværligt at få kviste bygget på, da dette foregik oppe på tagene. Dansk byggeri bliver mere og mere præfabrikeret i haller og så monteret på byggepladsen. Det har også gjort kviste på taget meget mere tilgængeligt. Kviste giver: Slut med presseninger Bedre lysindfald i tagetagen. Bedre og større rumoplevelser. Bedre udsigt. Ejendommen et karakterskabende element. Meget bedre udnyttelse af pladsen i tagetagen. Mulighed for selv at påvirke udformningen. Kvistens historie 5

6 Hvem opfandt kvisten Det vides ikke med sikkerhed. Kvisten har eksisteret i hundreder af år, først set på slotte og herregårde som lyskilde til tagetager og tagrum og senere på almindelige huse. På slotte og herregårde var kviste meget unikke og specielt udformet. På almindelige huse var der først stråtag med lyrehul i kippen for at lukke røgen ud fra ildstedet i huset. Senere krøb denne lyre ned på facaden og blev til vinduet. I starten var der ikke beboelse i tagetager, men det ændrede sig senere i købstaden, hvor der tit var værelser til tyendet. De første kviste var mest et arkitektonisk element, senere til praktisk lysadgang til tagrummet. Kvistens historie 6

7 Her ses flere eksempler på tidligere tiders kviste. De er festlige og meget forskellige. I dag producerer vi kviste præfabrikeret på fabrik i et system, der sikrer at de stadig kan være unikke og helt sig selv. Vælg et moderne koncept som kan det du ønsker og dit hus kræver. Kvistens historie 7

8 Ovenlysvinduer eller kviste? Inden man fik ovenlysvinduer af den effektive type, var tagkviste den eneste mulighed for dagslys ind i rum i tagetager, der ikke har frie gavle. Selv om kviste i en vis forstand bryder mere med tagfladen end et ovenlysvindue gør, er de mindre fremmede for den og virker derfor, mærkelig nok, mindre forstyrrende. Det hænger sammen med det forhold, at kvistene har fundet deres form samtidig med de huse de sidder på og derfor afspejler husets stil og holdning. Ovenlysene, derimod er et ret nyt element i byggeriet, hvis format, oplukke osv. ofte slet ikke har noget med facadens vinduer at gøre, og som også i sig selv kan se forkerte ud, når de placeres i tage med traditionelle tagmaterialer som fx tegl eller strå. Kvistens historie Ovenlysvinduer kan virke som grimme sår i en tagflade. Ovenlysvinduer og kviste kombineret på den rigtige måde, kan give et flot resultat. 8

9 Er sproget ikke lidt nørdet? Som i alle andre fagområder er der også et specielt kvistsprog og man taler bedre sammen hvis man har kendskab til de enkelte betegnelser, for dele der indgår i kvisten. Her ses de mest anvendte Skotrende 2. Tagbeklædning 3. Zinktag med stående false 4. Rygning 5. Gesimsliste 6. Spejl 7. Vindskede 8. Spejlvindue 9. Tagrende 10. Vandrende/inddækning 11. Zinkflunk med blindfalse 12. Flunkvindue 13. Hjørnestolpe 14. Frontvindue 15. Sprosse 16. Post 17. Tagfodsafdækning 18. Vinduesramme 19. Vindueskarm Kvistens historie 9

10 Skal myndighederne blande sig? Ja, det skal de normalt. Som det første skal du undersøge om du bor i et område, hvor der må sættes kviste på og i så fald, om der er en lokalplan, der sætter krav til udformningen af kvistene. Hvis der er grønt lys for kviste, skal Bygningsreglement for småhuse 1998 opfyldes. Ifølge BRS98 skal du søge byggetilladelse hvis følgende indgår: udvidelse Myndighederne Bruttoetageareal Hvis der sker en udvidelse af bruttoetagearealet, og det sker oftest ved påsætning af kviste. I udnyttelige tagetager medregnes det areal, der i et vandret plan 1,5 m over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side. Se skitse, hvor det ses at ved kviste med en normal brystningshøjde på cm betyder det at boligarealet udvides med det skraverede areal. Ved små kviste beskedent, men ved større kan det være betragteligt, særlig hvis disse placeres tættere på tagfoden. Redningsåbninger Når man udnytter sin 1. sal til beboelse skal man være opmærksom på redningsmuligheden. Hvis man har gavlvindue eller ovenlys der kan fungere som redningsåbning, skal man ikke tænke yderligere. Mange værelser i tagetagen har dog kun kvisten som lyskilde og dermed 1.5 m 10

11 også som redningsåbning. De vinduer der monteres i kvisten skal så overholde bestemte mål for at kunne godkendes som redningsåbning. Redningsåbningens fri højde og bredde skal tilsammen være mindst 1,5 m. (se figur 1 og 2) Hverken højden eller bredden må være mindre end 0,5 m. Er underkanten af redningsåbningen over 2,0 m fra terræn, skal højden dog være mindst 0,6 m. Højden fra gulv til underkanten af redningsåbningen må ikke være over 1,2 m. Figur 1 Figur 2 Redningsåbninger skal være lette at betjene og skal kunne holdes fast i en stilling, så der er fri passage både indefra og udefra. Vinduernes størrelse bestemmes ud fra, hvad der tjener ejendom og funktion bedst, hvilket oftest betyder, at vinduer i små kviste ikke opfylder kravene. Dette løses nemt med hvad vi kalder en brandpost eller løs post. Det betyder at midterposten er fastgjort til den ene ramme og således følger med ud når vinduet åbnes. Beboelsesrum og køkken i selvstændigt rum skal have redningsåbning direkte til det fri enten som vindue eller lem. Redningsåbninger kan dog udelades når der gennem 2 døre fra rummet er redningsmulighed gennem andre rum, der ikke er i åben forbindelse med hinanden (se figur 3). Figur 3 Myndighederne 11

12 Ventilation I ethvert beboelsesrum og i huset totalt skal der være et luftskifte på mindst 0,5 gang i timen. Dette krav kan anses for opfyldt for et beboelsesrum ved tilførelse af udeluft fra både oplukkeligt vindue og en eller flere udluftningsventiler med en samlet fri åbning på mindst 60 cm 2 pr 25 m 2 gulvareal, når der benyttes naturlig ventilation og mindst 30 cm 2 til det fri pr 25 m 2 gulvareal, når der benyttes mekanisk udsugning. I forbindelse med kviste løses dette ved at montere friskluftsventiler i vinduer eller som ventil i siden af kvisten. -Energiramme for nye enfamiliehuse(5.2) -Lavenergihuse.(5.3) For disse 2 områder indgår kviste og deres konstruktioner i energirammen og der skal foretages varmetabsberegning for nye huse. Typisk vil valg af slanke kvistkonstruktioner blive kompenseret via yderligere isolering i husets øvrige konstruktioner. -Energibestemmelser for tilbygninger.(5.4) Her er bestemte krav til U-værdier for husets konstruktioner. De fleste kviste kan ikke opfylde disse krav, hvorfor der må kompenseres i øvrige konstruktioner og det må forventes at myndighederne kræver varmetabsberegning. Myndighederne Eksempler på ventilation gennem vindueskarm, enten skjult i falsen mellem karm og ramme, eller med regnskærm udvendigt. Ventil kan også udformes som klikventil forsænket i karm Energi. Energikravet til boliger er skærpet i tillæg 9 til bygningsrelementet. De skærpede krav er opdelt i 4 kategorier: (5.4.4) Varmetabsrammen omfatter i denne sammenhæng kun tilbygningen, dog kan det tidligere varmetab gennem den dækkede del af den eksisterende bygning modregnes. -Ombygning og andre væsentlige forandringer i enfamiliehuse.(5.5) Dette afsnit omhandler byggearbejder hvor mere end 25% af klimaskærmen berøres eller udgør mere end 25% af seneste offentlige vurdering. Her gælder også mindste krav til U-værdier for konstruktioner. 12

13 Det vigtige i dette afsnit er, at der med hjemmel i byggelovens 22 kan dispenseres fra bestemmelser i dette afsnit, såfremt arkitektoniske hensyn eller byggeteknik kan begrunde dette. Konklusionen er, at det tilrådes at forespørge myndighederne under alle omstændigheder for at få klarlagt de specifikke krav til kviste på huset. Vi leverer den tætte regnskærm, det vindtætte lag og hvis kvisten leveres isoleret og beklædt, sørger vi for tætheden ved tapede samlinger i damspærre og fuget eller klæbede afslutning i hjørner op mod vinduer. Hvis du selv udfører det indvendige arbejde skal du være meget omhyggelig med dette for at opnå tilstrækkelig tæthed. Kravene gælder ikke fredede og bevaringsværdige bygninger. Ved ordre på en specifik kvist vil der være oplyst U-værdien for vindue eller dør samt kvistkonstruktioner. Tæthed Der er også lovkrav til bygningens tæthed og det er meget vigtigt at følgende faktorer er i orden: Tæt regnskærm. Vindtæt lag med tætte samlinger for yderflader. Flerlagsløsning med isolering og forskudte samlinger for at øge tætheden. Dampspærre med tætte samlinger. Indvendig beklædning som er tæt. Tæt regnskærm Vindtæt lag Forskudt isolering Tæt dampspærre Tæt beklædning Myndighederne 13

14 Hjælp vi har lokalplan! Myndighederne Mange kommuner har bevarende og almindelige lokalplaner. Særligt i bevarende lokalplaner kan der være beskrevet krav til hvordan en kvist skal være udformet og hvilke typer der accepteres. Der er typisk krav til størrelse, udformning af udhæng, lister, spejl og farver. Dette er sjældent noget problem, idet vi udfører den nødvendige produktionstegning med detaljer, som kan bruges til myndighedernes godkendelse således, at man på forhånd er sikker på, at montage af den tegnede kvist ikke giver problemer. Produktionstegning til godkendelse. 14

15 Eksempler Her er et eksempel på en bevaringsværdig byejendom samt tidligere kaserneanlæg, hvor der var specifikke krav til udformning af kvistene. Myndighederne 15

16 Mit hus er fredet Som i gamle dage Hvis man har en fredet ejendom gælder der særlige hensyn og som regel påbud fra myndighederne om, at en kvist skal være identisk med en, der måske sidder på taget i forvejen, eller skal udformes på en særlig måde, der tilgodeser håndværksmæssige traditioner der normalt ville være gældende på den aktuelle ejendom. Det betyder tit i praksis, at kviste skal udføres med tømmerkarm og koblede vinduer med kitfals yderst og profilerede sprosser. Ligeledes kan der være krav om brug af gammeldags hjørnebåndshængsler og anverfere. Alt i alt ikke noget problem. Vi kan anvise 2 måder at opfylde kravene på som vist. Myndighederne Selvom kvisten skal være som i gamle dage, gås der ikke på kompromis med konstruktionerne. De skal være ventilerede til det fri, og det er de ikke på gamle kviste, der også typisk er uisolerede. Der må gerne anvendes bly som inddækning på denne type ejendomme. Vi udfærdiger de nødvendige kvisttegninger der er behov for, for at få myndighedernes godkendelse. Som i gamle dage, med udskifteligt vindue. 16

17 Arkitektur Hvor stor skal min kvist være? Hvis man studerer ældre ejendomme vil man se, at der er et vist system i, hvordan man forholder sig til størrelsen af både vinduer og kviste. Det kan kort siges, at vinduerne er størst i stueetagen og mindst i tagets kviste. Derfor, når du skal finde størrelsen på dit kvistvindue, skal du tage udgangspunkt i facadevinduerne, hvor over kviste også bør monteres. Det vil være godt hvis glasstørrelse i facadevinduer også er glasstørrelse i kvistvinduer. Vinduer kan også være samme proportioner blot mindre, altså f.eks kvadratiske glas, som også er kvadratiske i kvistvinduer blot i mindre størrelse. Kvistens proportoiner 17

18 Hvis bredden bibeholdes på kvistvinduet, reduceres højden for bondehusvinduer med ca. 1/4 således at der kun er 2 glas i højden. Ved dannebrogsvinduer reduceres højden med ca. 1/3, således at de nederste rammer bevares i kvistens vindue. cm over gulv, mens den i opholdsstuer, hvor man gerne vil kunne se ud siddende, er ca. 60 cm. Normalt bør kvisten sidde mindst 3 tegl op fra tagrenden, og loftet i kvisten bør normalt være lidt under loftet i tagetagen. I hvert enkelt tilfælde må der ske en afvejning af vindueshøjden også set i lyset af en fornuftig brystningshøjde indvendig (højde fra gulv til vinduesplade i kvist) samt en passende lofthøjde. En kvist skal placeres i taget så man kan se uhindret ud af denne. I værelser er normal brystningshøjde på Kvistens proportioner Traditionelle danske vinduestyper hvor der angives vindueshøjde på kvistvinduer således at glas har samme størrelse som i facade vinduer. 18

19 Kvistene skaber ubalance på huset Kvistene er placeret for langt fra hinanden Hvor skal kvistene sidde i taget? Det er meget vigtigt at finde den rette balance i mellem kviste og facade og ikke mindst antallet af kviste i tagfladen. Disse eksempler kan vise vejen som princip. Kvistene er placeret for tæt på hinanden Kviste bør så vidt muligt placeres jævnt på taget Kvistens proportoiner 19

20 Dette hus er vanskeligt at påsætte kviste, da der ingen fagtakt er. I sådanne tilfælde er det vigtigt at dimensionere kviste efter de mest gængse facadevinduer i dette tilfælde er disse de 2 dannebrogsvinduer. Lige så vigtigt er det at kviste fordeles jævnt på tagfladen så der opstår en vis ro på huset. Kviste er jævnt fordelt og sat over facadevinduer Kvistens proportioner Kviste bør holdes mindst 3 teglrækker inde fra gavlen. Ved moderne huse, som ikke altid har en fagtakt, er det vanskeligere at vælge den helt rigtige løsning. Derfor bør der altid optegnes en facade af huset med kvistene indtegnet, så det er muligt at vurdere den samlede løsning. Vi er altid til rådighed med gode råd om valg af kviste og en indtegning på facadetegning eller foto. Her er kviste placeret asymmetrisk hvilket virker forvirrende. 20

21 PAS PÅ! Det kan gå så grueligt galt. Det er ikke altid nemt at forene kviste, der skal passe til facaden, med ønsket om en stor og rummelig kvist indvendigt. benyt dig af vores rådgivning inden du giver dig i kast med dit kvistprojekt. Kvistens proportoiner 21

22 Valg af den rigtige kvist Quattro Færdigkvist kan hjælpe med at vælge de rigtige kviste til det konkrete hus. Til dette formål skal vi bruge enten tegninger eller billeder af huset, samt en beskrivelse af de funktioner kvisten skal opfylde. Herefter vil vi komme med vores bedste bud på, hvilken type kvist og hvilken størrelse der bedst vil kunne opfylde de opstillede kriterier. For at sikre det visuelle udtryk huset får, efter monteringen af kvistene, kan vi tilbyde at indtegne kviste på facaden. Således sikres det, at de bestilte kviste ikke kommer til at skæmme huset. Kviste skulle gerne fremhæve husets karaktér. Kvistens æstetik 22

23 Det æstetiske valg Hvad er vigtigt? Kvistens proportioner skal passe til dit hus, her skal der særligt tænkes på: Tykkelse på hjørnestolper. Valg af udhæng. Valg af gesimser. Størrelse af vindue eller dør. Din opdeling sprossering - af vinduet skal svare til vinduerne i facaden. Dit valg af overflader skal harmonere med husets overflader. Valg af placering i tagfladen særligt med hensyn til facaden nedenunder. Valg af kvisttype sker mest heldigt ved at lægge sig op af disse grundregler. Kvistens æstetik 23

24 Skal den absolut være romantisk? Nej, men de klassiske kviste er udviklet gennem tiden og har et udtryk der falder godt for vort øje. Men selvfølgelig udvikler kviste sig også og det er kun fantasien der sætter grænsen. Men der skal vælges med omhu og med respekt for det hus der er nedenunder taget. Som det ses, er moderne kviste lidt mere firkantede end de gamle, ja man kan sågar få kvist på taget, selv om det er fladt. Kvistens æstetik En utraditionel måde at få lys ned boligen. 24

25 Kvistens æstetik 25

26 Kan man få en magen til? Mange førstesale er ikke fuldt udnyttet eller mangler øget adgang til dagslys. Man har måske 1 eller 2 kviste på taget og ønsker en eller flere nye nøjagtig magen til de eksisterende. Det kan skyldes man synes godt om den gamle, eller synes det bliver for dyrt at udskifte denne. Hvis beslutningen er at der ønskes et antal nye kviste magen til de gamle, foretager vi nøjagtig opmåling af de gamle, og fremstiller nye så det ikke er til at se forskel. For der er tit forskel, de nye vil konstruktivt være bygget korrekt op og vil være med ventilerede konstruktioner. Kvistens æstetik FØR 26

27 Produktionstegning til godkendelse. Den nye skal være som den gamle På mange ældre ejendomme er der smukke og specielle kviste, men disse er nedbrudt og uden isolering. De har vinduer med hjørnebåndshængsler og er udført med tømmerkarm. Det er klart at de nye kviste rent arkitektonisk skal svare nøje til de gamle. Det er helt uden problemer, og efter nøje opmåling udfærdiges produktionstegning og en ny kvist magen til den gamle kan hejses på bygningen. Efter endt arbejde fremstår ejendommen igen som da den blev bygget, hvad angår kviste. De nye kviste overholder naturligvis de fleste nugældende krav til kviste, på nær isoleringstykkelser. EFTER Kvistens æstetik 27

28 Konstruktiv beskyttelse og ventilation til det fri Dette er grundprincipperne for konstruktion af alle typer kviste. Følges disse grundregler ikke, kan det gå grueligt galt. 1 Vi gennemgår her nogle af kvistens forskellige konstruktioner og viser eksempler på korrekt udførelse. 1 Konstruktion/teknik Ventilation af flunke og tag til det fri 2. Inddækninger 3. Hjørneløsninger 4. Flunkkonstruktion 5. Tagkonstruktion 6. Udhæng 28

29 1. Ventilation Skal det trække? Ja, det skal det. Men altså kun i konstruktionerne, det vi kalder ventilerede. Det kan udføres på flere måder. Typisk tages ventilation fra ventilationen i tagkonstruktionen, og er således afhængig af denne. Ligeledes er det vindtætte lag inde i konstruktionen, så hvis der kommer en mindre lækage i overfladen trækker fugten ind i konstruktionen, hvor så undertaget skal være absolut tæt. Det er IKKE anbefalelsesværdigt at lade ventilationen af kvisten være afhængig af ventilationen i tagkonstruktionen. Hvis alt er udført korrekt kan det gå, men langt at foretrække er, at ventilationen er særskilt til det fri af alle kvistens konstruktioner og skulle der ske lækage i overfladen er det vindtætte lag også ude, så fugt blot drypper ned på tagbeklædningen. Konstruktion/teknik 29

30 2. Inddækninger Det regner meget i Danmark Det vejrlig vi har i Danmark med meget nedbør, frost eller slud gør at det er meget hårdt at være ude om natten. En kvist sidder i en meget udsat position, og det er derfor meget vigtigt at udføre konstruktionerne korrekt. Dette gælder særligt afledningen af nedbør via vandrender og skotrender samt imprægnering af det træværk, der er mest udsat. Inddækning af en kvist er meget vigtigt, og når en kvist kommer fra fabrik skal disse løsninger være gennemtænk samt afprøvet. Inddækningen af en kvist blev i traditionen udført i bly. Dette er stadig tilladt ved ombygninger men ikke i nybyggeri. Hvis man i nybyggeri stadig ønsker at det skal se traditionelt ud kan man anvende bløde zinkinddækninger, som stort set ser ud som og er formbart som bly. Ved færdige kviste er det ikke noget problem at levere med bly. Konstruktion/teknik Inddækning med bly. Mest anvendt er såkaldt skjult vandrende udført i zink eller kobber. Denne kan udføres på forskellig vis. Det nemmeste er at lægge denne ovenpå lægterne. Dette er ikke en god løsning, særligt der hvor tagmateriale lægger sig ovenpå opbuk. Oftest afvander vandrender et større tagareal over kvisten, så der er stor belastning på denne. Bedst og anbefalet er forsænket vandog skotrender omkring kviste, så man får et forsænket vandløb. 30

31 Vandrende oven på lægter Vandrende forsænket i forhold til lægteoverflade Konstruktion/teknik 31

32 Man kan også udføre fuld vederlag af vandrende ved at montere kantlægte til bæring af vandrende. Dette giver en meget stabil konstruktion. Ved vand- og skotrender skal der enten monteres fuglegitter eller kit/mørtel for at hindre fugle i at bygge rede på undertaget samt hindre fygesne i at trænge ind. Løsningen med forsænket vandløb og ventilation til det fri understøttes af Byggeskadefondes anbefalinger. Se mere på Quattro s løsning Konstruktion/teknik Fra byggeskadefondes hjemmeside: 32

33 3. Hjørneløsninger På forsiden har vi frontvinduet og i siden flunkerne. Overgangen her i mellem kaldes en hjørnestolpe. Denne kan være stor eller lille, i træ eller metal. Valg af udformning af hjørnestolpen afhænger af kvist typen. Ved små kviste er det særligt nødvendigt med slanke hjørnestolper og ved gamle ejendomme, at hjørnestolperne svarer til traditionen i størrelse. Konstruktion/teknik 33

34 Forskellige hjørnestolper: Når kvisten har glas i siden vælges som regel en løsning hvor karmtræ på vinduestrekant tilskæres i hjørnet, således at hjørnestolpen bliver helt ned til 61x61 mm, alt afhængig af vinduesfabrikat. Her er det et Velfac 200 vindue der er tildannet i hjørnet, hvorved hjørnestolpen bliver mindst mulig; 78x78 mm. Hjørnestolpe er her beklædt med en aluminiumskapsel der matcher træ/alu-vinduet. Konstruktion/teknik Denne hjørneløsning benyttes ved smalle zink- og kobberflunke med 50 mm isolering. Vinduet er forsænket 23 mm ind i hjørnestolpen for at få det samlede hjørne incl. vindueskarm og ramme til at virke så slankt som muligt. Hjørnestolpen kan også vælges beklædt med zink, kobber eller aluminium. Denne hjørneløsning benyttes som standard ved almindelige zink og kobberflunke. Her er plads til 100 mm isolering. Vinduet er forsænket 23 mm ind i hjørnestople for at få det samlede hjørne incl. vindueskarm og ramme til at virke så slankt som muligt. Hjørnestolpen kan også vælges beklædt med zink, kobber eller aluminium. 34

35 Der bores et hul forneden i hjørnestolpen, hullet forvandes og impellen indlægges og lukkes af med en prop. Bunden af hjørnestolpen på en kvist er et kritisk punkt hvis denne er af træ og ikke indklædt i f.eks zink eller kobber. Træhjørnestopler bruges på traditionelle kviste i ældre huse eller der hvor man ønsker en malet løsning. Træhjørnestolper har været brugt i århundreder og var tidligere et stykke tømmer med fals i til vinduesrammen. I dag er en træhjørnestolpe, på nær til fredede eller bevaringsværdige bygninger, en planke. Denne planke skal imprægneres før overfladebehandling og forsynes med f.eks en Boracol impel, som er et svampedræbende middel. Impellen forvandes når den puttes ind i bunden af hjørnestolpen. Herved opløses en lille del af impellen og trækker sammen med fugten ud i træværket. Skulle der på et senere tidspunkt trænge fugt ind i hjørnestolpen, opløses resten af impellen og det svampedræbende middel vil blive ført rundt i træværket. En god løsning for at hindre råd i bunden af hjørnestolpen. Hjørnestolper udføres individuelt efter ønske, eller efter evt. eksisterende kviste. Konstruktion/teknik 35

36 4. Flunkkonstruktioner Fryser man i en kvist? Konstruktion/teknik Traditionelt er flunkerne (siderne) i kviste meget tynde, fordi man førhen beslog vinduesrammerne direkte i en falset tømmerkarm i fronten. Det giver kvisten et elegant og let udseende, men levner ikke meget plads til isolering. Med de nye isoleringskrav til bygningskonstruktioner skal en kvist isoleres med ca. 340 mm i taget og 260 mm i siderne og naturligvis have lavenergivinduer. Det er dog de færreste huse, der kan bære kviste med så tyk isolering. Her må en afvejning finde sted hvor tykke flunker/hjørnestolper kan kvisten bære uden at den bliver grim og klodset? Du vælger selv og må så evt. kompensere i andre af husets konstruktioner for valget i kvisten. Man kan trøste sig med at kvistflunker sjældent udgør de store arealer, og at varmetabet gennem dem derfor er begrænset. Men du fryser ikke, selv ved valg af slanke flunke. Snit i zinkflunk med 95 mm isolering. Ligegyldigt hvilken isoleringstykkelse der vælges i flunken er den opbygget på samme måde hver gang. Flunkskelettet er altid notet sammen med kvistroden for at sikre den konstruktive stabilitet. Det vindtætte lag, samt ydrebeklædning for zink er begge beskyttet af et kantprofil i zink, ligesom vandrende går med op i not på flunkskellet. På denne måde er konstruktionen fuldt beskyttet samtidig med, at den er ventilleret til det fri. 36

37 Her ser du de forskellige valg der er ved isolering af flunke. Vi kan levere alt fra 45 mm til hvad du ønsker. En flunk med 95 mm isolering har en U-værdi på ca 0,37 og en flunk med 245 mm har en U-værdi på ca 0,13. Pas på ved valget, en klodset kvist kan ødelægge et ellers smukt hus. Glasflunke isolerer ikke nær så godt som lukkede flunke. En slank flunk med 45 mm isolering isolerer op til 3 gange så meget som en glasflunk, selvom denne som standard leveres med superlavenergiglas. Der fræses ud i bundkarm på glasflunke for at sikre den optimale tilslutning til kvistroden. Vandrenden kører sammen med roden op i noten på flunkvinduet. Snit i glasflunk. Forskellige isoleringstykkelser i lukkede flunke. Konstruktion/teknik 37

38 5. Kvistens tagkonstruktion Kvistens tagkonstruktion variererer, alt efter hvilken type kvist der tale om. Fælles for alle kvisttage er dog, at de alle har tagbeklædning, ventileret hulrum, vindtæt lag, isolering, forskalling, dampspærre samt indvendig gipsbeklædning. Isoleringstykkelsen i kvisttaget er valgfri. Ønskes mere isolering kan spærhøjden øges, hvilket typisk vil tilføre kvisten et frisestykke over vinduet. Det gælder her, som med flunktykkelsen, at der må tages nøje hensyn til kvistens udseende og evt, kompenseres i andre konstruktioner for manglende isolering i kviste. Konstruktion/teknik Snit i sadeltagskvist. 38

39 6. Udhæng Er det ikke lige meget med udhæng? Nej, det er det ikke. Udformningen af en kvists udhæng er meget vigtig. Det giver kvisten karakter, og udhæng er som regel tidstypiske. Ved forkert valg af udhæng kan man ødelægge en kvists udtryk. Udhænget på kvisten skal passe til arkitekturen på den bygning kvisten sidder på. Selv om kviste præfabrikeres på værksted er man ikke bundet af bestemte udformninger af udhæng. Vi viser her et udsnit af forskellige tagkonstruktioner og udhæng/gesimslister for at vise mangfoldigheden. Konstruktion/teknik 39

40 Ligesom tagkonstruktionen varierer fra kvisttype til kvisttype, ligeså gør typen af udhæng også. Udhæng, gesimser og kvisttype er alle detaljer, der er med til at give kvisten det rigtige udtryk for at huset træder i karaktér. Konstruktion/teknik 40

41 Vi tilbyder individuel udformning af udhæng. Konstruktion/teknik 41

42 Quattro Færdigkvist Typeoversigt FLADTAGSKVISTEN leder tagvandet bagud, og ned langs siderne af kvisten. Tagbeklædningen er som regel 2 lag tagpap, men kan også være zink/kobber med stående false. Fladtagskvisten er især velegnet ved meget brede kviste, hvor kvistens tag ellers kan blive meget dominerende. SADELTAGSKVISTEN er en klassisk kvist med 2-sidet fald, der som standard udføres 15. Dette kan naturligvis ændres efter ønske. Tagbeklædningen er som regel zink/kobber med stående false, men kan også være 2 lag tagpap. Kvisten kan passe til stort alle ejendomme. Typeoversigt HALVBUEKVISTEN udkommer med forskellige radier alt efter breddemål. Tagbeklædningen er som regel zink/kobber med stående false, men kan også være 2 lag tagpap. Frontvinduet kan evt. følge bueformen på taget. Halvbuekvisten kan bruges overalt og specielt der hvor facadevinduer har buede overkarme eller buet mørtel/finérspejl over vinduer. RYTTERKVISTEN er en klassisk kvist med 45 taghældning, enten beklædt med tagsten/plader eller zink/kobber med stående false samt tagrende. Loftet i kvisten kan føres op i spids og spejlet kan udfyldes med glas. Rytterkvisten kan bruges overalt, særligt på længehuse. 42

43 For alle kvisttyper gælder det at flunk- og tagbeklædning kan bestemmes individuelt, ligesom bredde og højdemål tilpasses det aktuelle projekt. Kviste kan varieres i bredder op til 6-7 m. Her er ingen standardmål! KØBENHAVNERKVISTEN er udviklet i samarbejde med Københavns Kommune, primært til brug på byejendomme i brokvartererne. Kvisten er kendetegnet ved den runde gesimsliste under tagudhænget, dannebrogsvinduet i front, og zinkbeklædning på tag og flunke. Glasflunke kan dog også forekomme. DEN AFVALMEDE RYTTERKVIST er en klassisk kvist med 3 sidet fald under 45. Tagbeklædningen er enten tagsten/plader eller zink/kobber med stående false samt tagrender på 3 sider. Den afvalmede kvist er i tråd med de afvalmede huse, hvor vedligeholdelsen ved gavlen er minimal. TASKEKVISTEN har ensidigt fald som starter fra tagryg på huset eller længere nede. Tagbeklædningen er som regel tagsten/plader men kan også være zink/kobber med stående false samt tagrende og nedløb i front. Loftet i kvisten er enten vandret eller parallelt med kvistens tagkonstruktion. MANZARDKVISTEN anvendes på den nedre stejle del af københavnertage. Kvistens topinddækning/skotrende ender typisk i udhænget fra det fladere tag, hvorfor taget på manzardkviste ikke må fylde ret meget. Dog fås det også med en svag bue eller som sadeltag. Typeoversigt 43

44 33ZG1 ALTANKVISTEN er kvist og altan i samme komponent. Kvisten skærer sig ned gennem tagfladen med dørpartiet. Foran døren bliver udvendige altansider og bund beklædt med zink og leder altanvand ud på tagfladen igen. På altanen er monteret et rækværk efter individuel udformning og som trædeflade er lagt en trærist. Alle kvisttyper kan blive til altankviste. HALVCIRKELKVISTEN består af en lodret krop med en halv cirkel ovenpå. Zink/kobberbeklædningen lægges som regel i baner hen over kvisten med stående false hele vejen rundt. Frontvinduet kan have buet overstykke eller spejlet kan være et fast buet parti. Kvisten leveres med buet gipsloft. 43ZZ1 Altankvisten kan også være som fransk altan, hvor døren er trukket helt ud til fronten med et rækværk monteret foran dør. Dette giver ekstra gulvplads i rummet, da skunken her udnyttes ud til tagfod. 07Z ARKEN er en halvcirkelkvist uden flunker. Frontvinduet kan være bundhængt, sidehængt i midten eller som fast karm. Kvisten kan fx bruges ifbm. høj trempelmur, hvor resten af vinduespartiet stikker ned i murværket. Kvisten kaldes mere populært: En halv citronskive. Typeoversigt Rækværk udføres efter individuelle ønsker. QUATTRO ATELIEROVENLYSET lukker solen og varmen direkte ind i rummet når de 2 skydedøre køres til siderne. Der kan skabes en åbning på ca. 2x2 m. Atelierovenlyset er især velegnet på steder hvor det ikke er tilladt at etablere kviste. 44

45 Kan man drikke kaffe i en kvist? Selvfølgelig kan man det. Det er rarest hvis det er ude i det fri, men kan det også være inde. Disse kviste betegnes henholdsvis som altankviste eller dørkviste. Hvis du ønsker en god terrasse på taget kan du selv bestemme størrelsen af balkonen. Du kan også selv udforme dit gelænder hertil. Så velbekomme. Her er plads til en kop, Her er plads til 2 eller flere Typeoversigt 45

46 Montage En Quattro Færdigkvist ér færdig. Derfor er montagen også noget der er klaret på få timer, når forarbejdet i taget er lavet. Forarbejdet indebærer åbning i taget såvel inde som ude, således at spær er fritlagte. Kvisten kan være bygget til at passe til de eksisterende spærafstande, men det kan også være, at der skal udføres en udveksling hvis kvisten er bredere. En udveksling er navnet for den ombygning af tagkonstruktionen, der er nødvendig for at indbygge en kvist, der er bredere end den eksisterende spærafstand. Skal der udveksles? Montage Et tag Et hul Kvistramme Montage Ved overskæring af kun 1 spær kan det normalt klares af den lokale tømrer, men hvis der skæres flere over kræver det statiske beregninger og en godkendelse fra myndighederne. De vandrette udvekslinger der skal bære spær, kan enten lægges ind i konstruktionen hvis man har skrå lofter, eller lægges i hanebåndshjørnet, hvis man har loft under disse. Ved indgreb i tagkonstruktionen bør man altid søge professionel hjælp. 46

47 Jeg har undertag De fleste nyere huse har undertag, hvis der er tegl eller lignende på taget Ved kviste er det vigtigste at anvende forsænkede skot-og vandrender samt få foretaget korrekt tætning af undertag. Vi leverer rammen som fældes ned i lægterne samt topskinne for afvanding foroven. Med hver kvistleverance medfølger detaljeret montageanvisning, da der er forskel på montageform samt hvilket tagmateriale der er på hovedtaget. Profilskinne til tætning af undertag over kvistramme. Er der tale om en ny tagkonstruktion med undertag eller en tagrenovering med undertag skal undertag, afstandslister samt lægtning være foretaget inden rammen monteres, da den skal hænge i lægterne. Taget kan således stå klar til kvistene kommer. Rammerne kan leveres ud på pladsen et par dage før kvistene. Kvistene sendes af sted med den på forhånd aftalte kranlængde på lastbil, således at de hejses direkte op og fastgøres på spær med det samme. Fastgørelsesbeslag medfølger. Kvistrammen hænger i lægterne på ydersiden af spær. Undertaget fortsætter som normalt og kan vente med at blive brudt indtil kvisten monteres. Montage 47

48 Fastgørelsesbeslagene monteres på indersiden af spærerne, således at vinkelerne peger ind i spærhullet. Undertaget brydes nu og kvisten hejses op. Kvistens rod sænkes ned på vinkelbeslagene og fastgøres med en franske skruer. I vinkelbeslagets top er der et langhul, der muliggør vandret justering af kvisten. Zinkflunk Ventilation Vandrende Kvistramme Taglægter På kvistens rod sidder den forsænkede vand- og skotrende som samtidig lægger sig på kvistrammen. Inddækningen slås efterfølgende fast med hafter på lægterne. Kvistrod og vandrende ligger på hhv. kvistramme og vinkelbeslag. Indvendig gips Dampspærre Kvistrod Vinkelbelsag Montage Vinkelbeslag monteret Fastgørelsesbeslag kan også vendes ind over spær. Typisk hvor spærafstanden skal udnyttes optimalt, så kvisten bliver så bred som muligt. Klemliste Undertag spær 48

49 Betyder tagbeklædningen noget? For at opnå det smukkeste resultat på tagfladen uanset om der er beklædning på flunkerne eller de er udført i glas, er det vigtigt at underkant af flunker flugter med oversiden af tagbeklædningen på hovedhuset. Dette medfører at vandrender ned langs siden skal have en højde svarende til beklædningen. Der er 3 valgmuligheder: Den højeste type på 140 mm er beregnet til særligt høje tagbeklædninger som typisk er glaserede tegl eller udenlandske tegltyper Den traditionelle på 120 mm passer til alle de gængse tagtyper der anvendes i Danmark, som vingetegl, betontagsten og bølgeeternit. Den mindste type er 70 mm og er beregnet til tag tækket med natureller eternitskifer samt tage tækket med tagpap. Valg af rodhøjder gælder også de øvrige produkter der skal monteres i tagfladen som f.eks atelierovenlys. Montage 49

50 Bestilling Nye kviste hvordan? Tilbud Du starter som regel med at få et tilbud. Dette kan du få på 2 måder: 1. Udfyld tilbudsformularen på vores hjemmeside og du vil modtage et tilbud inden for få dage. 2. Send os hvad du har af materiale på projektet og vi giver dig et tilbud på det. Vi hjælper også gerne med at vejlede dig til det rigtige kvistvalg, hvis du er i tvivl om hvilken løsning du skal vælge. Bestilling Du modtager en ordrebekræftelse ud fra tilbudet og evt. ændringer vi er blevet enige om. Efter du har accepteret ordren fremsender vi en produktionstegning, ligeledes til accept. Produktionstegningen udføres på baggrund af de mål du har oplyst. Det kan være en bestemt spærafstand eller et bestemt vinduesmål der skal være udgangspunkt for kvisten. Opmåling Hvis du selv vil foretage opmålingen af kvisten skal du være opmærksom på følgende specielt ved eksisterende tagkonstruktioner.: Mål aldrig på en tegning, der skal måles på virkeligheden, spær har formentlig sat sig eller er bygget anderledes end tegnet. Taghældningen kan være forskellig i bund og top af spær. Taghældning skal måles meget præsist, helst indenfor 0,25 0,5 grad. Taghældning kan være forskellig fra side til side af tagflade. Spærafstande kan være meget forskellige, hvorfor der som regel tages udgangspunkt i den mindste. Ved dørkviste og altankviste kan der ligge spærrem, rørgennemføringer og andet i vejen. Du har også mulighed for at overdrage målansvaret til os, ved at bestille en opmåling. Dette foregår ved, at vi kommer ud på stedet og tager alle de relevante mål 50

51 vi skal bruge for at kunne producere kvistene. Samtidig vil der også være mulighed for at gennemgå kvistprojektet på stedet med kunde/håndværker og finpudse de sidste detaljer omkring kvistenes udseende. Produktionstegningen Produktionen går ikke i gang før du har godkendt den fremsendte produktionstegning. På denne måde er vi sikre på at alle er enige om udseende, materialevalg, vinduesopdelinger mv. inden vi trykker på knappen. Har vi forestået opmålingen tager vi ansvaret for alle indbygningsmål og du skal blot godkende æstetikken. På produktionstegningen står alle nødvendige mål som håndværkeren skal bruge på at forberede montagen. Der står bl. a hvilken fri aftstand der skal være mellem spærene, hvilken højde udveksling skal sættes i, samt evt. specielle forudsætninger for den konkrete ordre. På tegningen er ligeledes indtegnet snit i kvistens konstruktioner således at du kan se hvor meget isolering der er i tag og flunker. Tegningen kan også bruges til at sende til myndigheder for endelig byggetilladelse. Produktion Når produktionstegningen er godkendt, sættes ordren i produktion. Produktionstiden afhænger af om kvisten skal leveres med eller uden vinduer. Kviste der skal leveres uden vinduer har en gennemløbstid på ca. 3 uger fra godkendt produktionstegning. Skal kviste leveres med vinduer afhænger leveringstiden af den valgte vinduesfabriks leveringstid. Vi samarbejder med en håndfuld gode solide vinduesleverandører som har en gennemsnitlig leveringstid på ca. 6 uger. Hertil skal lægges ca. 2 uger til sammenbygning med kviste, dette giver en samlet leveringstid på ca. 8 uger fra godkendt produktionstegning. Du bestemmer altså selv hvor hurtigt du vil have dine kviste. Vi anbefaler dog at bestille kviste leveret med isatte vinduer i langt de fleste tilfælde, da det for det første ikke kan svare sig at stå oppe på taget og montere vinduer, med dertil hørende stopning og fugning og for det andet kan vi sammenskære vinduer i hjørner og overgange til resten af kvisten, hvilket giver mere elegante og holdbare løsninger. Levering Skal vi hejse kvistene op på taget ved levering, sender vi bundrammer et par dage i forvejen til oplægning i taget. Kvistene leveres på aftalt dag og tidspunkt med den ønskede kranlængde på lastbilen og hejses således direkte op på rammen. Kvisten fastgøres med store vinkler til spærrerne. Ophejsningen tager typisk 20 min. pr. kvist. Bestilling 51

52 Eksempel på produktionstegning. Bestilling 52

53 Vigtige tekniske tjekpunkter for valg af kvist er: at der er indbygget vindtæt lag i konstruktioner. at alle konstruktioner ventileres til det fri. at kvisten er forsynet med forsænkede vand- og skotrender. at der er et sikkert undertags-tætningssystem at der er imprægnerings-impel i træhjørnestolper så de ikke kan rådne. at der er fuld konstruktiv beskyttelse af udsatte dele. Bestil ikke din kvist før du har sikret dig at disse basale konstruktive principper er opfyldt. Bestilling 53

54 Skal kviste vedligeholdes? -ja, det skal de! Vinduer/dørpartier. -kræver vedligehold. Vi bruger kun vinduer der er mærket med DVC kontrolmærket (Dansk Vindues Certificering). Dette giver sikkerhed for at vinduerne har fået den korrekte behandling/udformning og kan holde i mange år. Fyrretræsvinduer skal ligesom kvistens malede overflader efterses jævnligt og evt. skader udbedres med det samme. Bevægelige dele skal renses og smøres med syrefri olie 1 gang om året, ligesom tætningslister skal renses for at sikre at vinduet/døren fortsat er tæt. Vedligeholdelse Hvor meget de skal vedligeholdes kommer helt an på hvilke overflader kvisten er bestilt med, men generelt skal alle overflader eftergås jævnligt. Zink/kobber/aluminiumsbeklædninger - kræver ingen vedligehold. Levetiden er år. Malede overflader -kræver vedligehold. Er der brud på maling udbedres dette med det samme inden det udvikler sig. Der benyttes vandbaseret maling. Specielt kviste der vender mod syd og vest skal efterses jævnligt. Løs maling skrabes af og efter rengøring og grunding med grundingsolie males træværket med 2-3 lag vandbaseret maling. Inddækninger, skotrender og tagfodsafdækning. -kræver vedligeholdelse. Inddækningerne skal renses/fejes for blade, grene, mos, mv. efter behov, for at sikre at tagvandet fra hovedtag og kvist kan komme rigtigt væk. Tagfodsafdækning skal sikres at ligge tæt til tagmaterialet, da denne kan løfte sig i voldsomt blæsevejr. Tagmateriale omkring kvisten er nedlagt i kit, mørtel eller som minimum med fuglegitter eller skumklodser, dette skal efterses jævnligt og evt. huller udbedres. Garanti -Vi giver 5 års garanti. Garantien dækker fabrikationsog/eller materialefejl. Garantien er gyldig under forudsætning af korrekt vedligeholdelse. Quattro s vinduesleverandører er alle dækket af DVC ordningen med 5 års garanti. 54

55 Vidste du... Vidste du... At vi også bygger KARNAPPER efter individuelle mål? At vi også kan lave kviste til STRÅTAGE? Karnapperne kommer i ét stykke og monteres direkte på muren. Kviste til strå bygges med ekstra dybe inddækninger i kobber. Inddækninger ligger af på bundlag og slidlaget tækkes ind over skot- og vandrender. Inspiratoin 55

56 Inspiration Inspiratoin 56

57 Kom og se vores nye kvisthus i Byggecentrum, Middelfart. Vi har også udstilling i Byggecentrum, Ballerup og på vores adresse i Ulstrup. Klik ind på vores hjemmeside hvor du kan finde yderligere inspiration, konstruktionstegninger, priseksempler, tilbudsformular og meget andet til dit kvistprojekt. Inspiratoin 57

58 uinntus - Leverandør af samlesæt til det danske folk! Du kan også samle selv! Quinntus Classic leveres som et færdigt samlesæt lige til at montere i tagfladen. Udgangspunktet er en ovenlysinddækning fra eksempelvis Velux. Inddækningen medfølger, hvis ikke du i forvejen har et eksisterende ovenlys du vil benytte som udgangspunkt til kvisten. Kvisten monteres på den medfølgende pult, som kan indstilles til husets aktuelle tagrejsning. Kvisten er udført til at sidde på et 50 graders tag, men kan ved hjælp af den indstillelige pult bruges til tage helt ned til 40 grader. Quinntus Classic består af 5 dele Pult og Inddækning Flunke Tag Frontvindue New Classic er en videreudvikling til graders tage og har et højere frontvindue pga. den ekstra længde inddækningen har. Fordelen ved saml-selv kviste er, at den tunge transport samt ophejsning med kran spares, da elementerne kan bæres op på tagfladen. Kvistene passer til følgende inddækningsmål: 78x140 (M08) 94x160 (P10) 114x140 (S08) 114x180 (S12) New Classic 134x140 (U08) Vi er også leveringsdygtige i saml selv karnapper til facademuren i flere forskellige standardmål. Se mere om saml-selv programmet på vores hjemmeside: 58

59 Stikordsregister: Afvalmet rytterkvist Altankvist , 45, 50 Ark Atelierovenlys , 49 Bestilling Bevaringsværdig , 15, 35 Blindfalse Bly ,30 Bondehusvindue Boracol Brandpost BRS Bruttoetageareal Brystningshøjde , 18 Buet tag Byejendom , 43 Byggeskadefonden Dannebrogsvindue , 20, 43 Dispensation Dørkvist ,50 Energi , 36 Energiramme Fagtakt Fastgørelsesbeslag , 48 Fladtagskvist Flunk , 28, 36, 58 Flunkkonstruktion ,36 Flunkvindue Forsænket vandløb....30, 31, 32 Fransk altankvist Fredet ejendom Frisestykke Friskluftsventiler Frontkvist Frontvindue... 9, 33, 42, 44, 58, Garanti Gavlkvist Gelænder Gesimsliste. 9, 23, 39, 40, 41, 43 Glas unk Glasstørrelse Hafter Halvbuekvist Halvcirkelkvist Heltagskvist Hjørnebåndshængsler , 27 Hjørnestolpe , 33, 34 35, 36, 53 Hvor skal kvistene sidde Impel, imprægnerings Inddækning ,16, 29, 30 48, 54, 55, 58 Karnapper , 58 Kitfals Klimaskærm Koblede vinduer Kvistramme , 47, 48 Kvistrod , 37, 48 Kvistsprog Kvistvindue ,18 Københavnerkvist Københavnertag Levering Lokalplan , 14 Lyrehul Løs post Malede over ader Manzardkvist Midterpost Montage , 47, 51 Myndigheder , 46, 51 Not Ophejsning , 58 Opmåling , 50, 51 Ovenlys , 11, 44, 49, 58 Post ,11 Produktion Produktionstegning Proportioner , 18, 20, 21 Pultkvist Quinntus Redningsåbninger , 11 Rod , 37 Rodhøjde Romantik Rygning Rytterkvist Rækværk Rådgivning Sadeltagskvist Saml-selv kviste Skotrende , 30, 32, 43 48, 53, 54 Snit , 37, Spejl , 14, 42, 44 Spejlvindue Sprosse ,16 Spær, spærafstand....38, 46, 47 48, 50, 51 Stråtagskvist Stående false, , Tagbeklædning , 29 Tagfodsafdækning , 54 Tagkonstruktion, kvist , Tagkonstruktion, hustag....4, 44 46, 47, 50 Tagrende , 18, 42, 43 Taskekvist , 43 Tjekpunkter Trempelmur Tæthed Tømmerkarm , 27, 36 Udhæng, kvist.. 14, 28, 39-41, 43 Udveksling , 51 Udvidelse, m Undertag , 32, 47, 48, 53 U-værdi , 13, 37 Vandrende... 9, 30-32, 36, 37, 48 49, 55 Vedligehold , 54 Ventilation....12, 28, 29, 32, 48 Vindskede Vindtæt lag Vinduer , 54 Vindueskarm ,12, 34 Vinduesramme , 35,36 Zink , 30, 36, 42, 54 Æstetik Stikordsregister 59

60 uattro Færdigkvist Den originale kvist Ulstrupvej 12 - Ulstrup, 4160 Herlufmagle Tel Fax uinntus Byggesæt til det danske folk Ulstrupvej 12 - Ulstrup Herlufmagle Tel Fax KONTAKT OS

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 2. udgave 2008 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCD En håndbog for folk

Læs mere

Quinntus New Classic Montagevejledning.

Quinntus New Classic Montagevejledning. Quinntus New Classic Montagevejledning. 1) Kvistene passer til et frit spærmål på hhv. 93,7, 113,7 og 133,7 cm i bredden. Se nedenstående skema. Der er 3 udgaver af kvistsystemet de passer til forskellige

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

Introduktion til universet

Introduktion til universet Introduktion til universet 02 Lys og liv universet er udviklet ud fra vores kerneværdier Elegante tagkviste og altankviste til alle typer boliger og bygninger Samme høje kvalitet i alle Quattro kvist-serier

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7196 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. For stor spærafstand i forhold til lægtedimensionen. 2. For

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

VELFAC vinduer og døre Vejledende salgspriser pr. 1. marts 2006. SfB (31)X

VELFAC vinduer og døre Vejledende salgspriser pr. 1. marts 2006. SfB (31)X VELFAC vinduer og døre Vejledende salgspriser pr. 1. marts 2006 SfB (31)X Indholdsfortegnelse Idéen bag et VELFAC vindue 3 Systemoversigt 4 Priser på vinduer - VELFAC 100 5 Priser på vinduer - 6 Priser

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

Corus ByggeSystemer A/S. ClickFals

Corus ByggeSystemer A/S. ClickFals Corus ByggeSystemer A/S ClickFals Stående fals: Økonomisk attraktivt 1. Corus ByggeSystemer A/S sætter standarden - vi har markedets førende produkter 2. Stærke produktkoncepter til byggeriet - Corus ByggeSystemer

Læs mere

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Ønsker man sprosser i rammen, kan der vælges mellem gennemgående sprosser, ilagte sprosser, der som navnet

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk KVALITET - Når det er bedst JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere jyskeudestuer.dk Inspiration Få naturen ind i dine egne stuer og forlæng sommeren! med

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

VELUX tag- og ovenlysvinduer til klassiske bygninger

VELUX tag- og ovenlysvinduer til klassiske bygninger VELUX tag- og ovenlysvinduer til klassiske bygninger VELUX Danmark A/S velux.dk VELUX klassisk tagvindue GVR til fredede og bevaringsværdige bygninger Nyhed VELUX Gruppen har udviklet et helt nyt klassisk

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

(26)3.01. Vesterbrogade 114 Vesterbrogade 114, 1620 København V Matr.nr. 39p UVK, KBH 26.06.2015. Fremtidige forhold Matrikelkort A A

(26)3.01. Vesterbrogade 114 Vesterbrogade 114, 1620 København V Matr.nr. 39p UVK, KBH 26.06.2015. Fremtidige forhold Matrikelkort A A , 1620 København V Matrikelkort ltan.dk a/s Næstvedvej 60 4180 Sorø 70 26 83 03 (26)3.01 26.06.2015 Note: Facade, snit og plangrundlag er optegnet med scannede eksist. tegninger som grundlag. Facadens

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Ønsker man sprosser i rammen, kan der vælges mellem gennemgående sprosser, ilagte sprosser, der som navnet

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

VELFAC 100 Indadgående vinduer

VELFAC 100 Indadgående vinduer VELFAC 100 Indadgående vinduer Titel Side VELFAC 104 Side/bundhængt vindue 82 VELFAC 106 Bundhængt vindue 84 VELFAC 110 Fast vindue 86 VELFAC 134 Side/bundhængt altandør 88 VELFAC 110F Fast parti til VELFAC

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

INSPIRATION. Gør livet let QUATTRO FÆRDIGKVIST. Så let kan det gøres:

INSPIRATION. Gør livet let QUATTRO FÆRDIGKVIST. Så let kan det gøres: QUATTRO FÆRDIGKVIST Gør livet let Så let kan det gøres: INSPIRATION QUATTRO FÆRDIGKVIST har produceret og leveret tusindvis af kviste til de danske huse i mangfoldige udgaver. Vi producerer individuelt

Læs mere

Døre i alle afskygninger. Facadedøre, havedøre og specialdøre. Til bolig, erhverv og institution.

Døre i alle afskygninger. Facadedøre, havedøre og specialdøre. Til bolig, erhverv og institution. Døre i alle afskygninger Facadedøre, havedøre og specialdøre. Til bolig, erhverv og institution. Døre i alle afskygninger Indhold Døre for enhver smag... 4 Sortimentet... 6 Facadedøre i plast... 8 Facadedøre

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Corus ByggeSystemer A/S. Colorsteel Trapez

Corus ByggeSystemer A/S. Colorsteel Trapez Corus ByggeSystemer A/S Colorsteel Trapez Mere end økonomisk... 1. Corus ByggeSystemer A/S sætter standarden - vi har markedets førende produkter 2. Stærke produktkoncepter til byggeriet - Corus ByggeSystemer

Læs mere

godt håndværk og ansvarlighed

godt håndværk og ansvarlighed EN 14351-1:2006 Fabriksvej 4 6973 Ørnhøj Tlf 97 38 45 00 mail@dana-vinduer.dk www.dana-vinduer.dk Godt håndværk og ansvarlighed Vinduer og døre i fyr og mahogni godt håndværk og ansvarlighed DANSKE VINDUER

Læs mere

Historie og nutid mødes

Historie og nutid mødes Ny lancering Endnu et A-vindue Historie og nutid mødes - i moderne og energivenlige rammer! En gennemprøvet energikonstruktion Med Nation Energy tilbyder Idealcombi nu et smukt vindue i en velkendt og

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. i zink

Nyt fra din blikkenslager. i zink Nyt fra din blikkenslager GAVLE og tagrender i zink Blikkenslageren anbefaler NY gavl? - Den bedste løsning er i zink VMZ Stikfals VANDRET/ QUARTZ-ZINC Er du også en af de mange boligejere, som hellere

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RATIONEL AURA & AURAPLUS VINDUER TIL FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI. Rationel AURA & Rationel AURAPLUS

RATIONEL AURA & AURAPLUS VINDUER TIL FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI. Rationel AURA & Rationel AURAPLUS RATIONEL AURA & AURAPLUS VINDUER TIL FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI RATIONEL AURA & RATIONEL AURAPLUS SKAL JEG VÆLGE TRÆ ELLER TRÆ/ALU RATIONEL AURA ER TRÆ Hvis du vil have et elegant og energibidragende

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk TRÆ-Alu ELEMENTER FRA Danske Vinduer og Døre 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker ALU-TRÆ ER

Læs mere

Byg selv dine huse.. En plantegning er også vigtig så du kan se placeringen af vinduer og døre

Byg selv dine huse.. En plantegning er også vigtig så du kan se placeringen af vinduer og døre Du begynder med at skaffe originale tegninger og billeder I dette tilfælde bygges Køge Gl.Stationsbygning og billeder og tegninger hentes på Lokalhistorisk museum De originale tegninger måles op og skaleres

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

BUILDING POSSIBILITIES

BUILDING POSSIBILITIES UNIKT KONCEPT BUILDING POSSIBILITIES NG ZINK A/S er en dansk salgs- og produktionsvirksomhed, som repræsenterer førende europæiske producenter af tag og facadeprodukter i zink, kobber og aluminium. NG

Læs mere

Fokus på den bedste løsning

Fokus på den bedste løsning Fokus på den bedste løsning 2 03 Luk dig ind i en verden af vinduer og døre Fokus på den bedste løsning Hos PT VINDUER har vi konstant fokus på at levere dig den bedst mulige løsning, når det gælder vinduer

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativ 1. udkast til trykning FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativet indeholder regler om facader, vinduer og døre. Det er også her du kan læse om franske altaner, tagvinduer,

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere