LEMVIG IDRÆTS- OG KULTURCENTER BESIGTIGELSE AF SVØMMEHALSBYGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG IDRÆTS- OG KULTURCENTER BESIGTIGELSE AF SVØMMEHALSBYGNING"

Transkript

1 Intended for Lemvig Kommune Document type Rapport Date Jan 2015 LEMVIG IDRÆTS- OG KULTURCENTER BESIGTIGELSE AF SVØMMEHALSBYGNING

2 LEMVIG IDRÆTS- OG KULTURCENTER BESIGTIGELSE AF SVØMMEHALSBYGNING Revision 02 Date Made by JKI Checked by HHA JKI Approved by Description Rapport for besigtigelse Ref Document ID LF JKI.docx Version 02 Ramboll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N Denmark T F

3 CONTENTS 1. Indledning 1 2. Problemstilling 1 3. Konstruktiv udførelse Facade i sektion over varmtvandsbassin Tag over sektion over varmtvandsbassin (varmt tag) Tag over gang vest for varmtvandsbassin (koldt tag) 3 4. Identifikation af skader Pos 1 - Samling mellem facade mod vest og tag over gang Pos 2 Samling mellem facade mod vest og tag over varmtvandsbassin (udvendig) Pos 3 Samling mellem facade mod øst og tag over varmvandsbassin (indvendig) Pos 4 Samling mellem facade mod nord og vest (udvendig) Pos 5 Facade og vinduesparti i øst/vest gående gang vest for varmtvandsbassin Pos 6 Vindues- og dørparti i glassal mod nord Pos 7 Loft i nordvestligt hjørne i glassal Pos 8 Udvendige facader på sektion over varmtvandsbassin Pos 9 Facade mod vest på sektion med konkurrence bassin NicofolMulti væv Oplysninger fra internettet Vurdering af udtaget prøve Vurdering af anvendelse Vurdering af årsager til fugtproblemer: Let facadekonstruktion på sektion over varmtvandsbassin Tag over gang vest for varmtvandsbassin Tagflader på ståltrapezplader Muret overligger over vinduesparti (Pos 5) Helt overordnet Forslag til afhjælpning Her og nu Let facadekonstruktion på høj sektion over konkurrence- og varmtvandsbassin Tag over gang vest for varmtvandsbassin Vindmåler mod nord Muret overligger over vinduesparti (Pos 5) Fugtskade på loft i Glassal (Pos 7) Ved næste renovering Let facadekonstruktion på høj sektion over konkurrence- og varmtvandsbassin Tag på trapezplader Øvrige konstaterede skader Overslag over håndværkerudgifter 17-10

4 1. INDLEDNING Rambøll er primo december 2014 blevet kontaktet af Lars Sandholm, Lemvig Kommune, Byggeteam, Teknik & Miljø, da der var konstateret vandskade i svømmehalsbygningen på Lemvig Idræts- og Kulturcenter, Christianelystvej 8, Lemvig. Skaderne var blevet opdaget ved vandgennemtrængning af loftet i gangen nord for varmtvandsbassinet. En indledende sondering foretaget af centerets personale havde afdækket, at isoleringen i facadekonstruktionen på svømmehalsbygningen over gangen var våd. Rambøll ved Jens Kirk foretog en besigtigelse af bygningen med henblik på at identificere årsagen til fugtskader og herudfra foreslå relevante afhjælpningstiltag. Ved besigtigelsen deltog desuden Halinspektør Kurt Hartmann Nielsen, Steen Stengård (tømrer) og Steen Andersen(tagdækker). 2. PROBLEMSTILLING Vandskader på linje med det beskrevne oplyses af centerets ledelse at have optrådt i det sidste år. I forbindelse med stormen Bodil i december 2013 indtraf en stormskade på bygningen idet tagdækning mod vest på den høje sektion af bygningen blev revet løs fra underlaget. Det er uklart om der i forbindelse med stormskaden er sket skader på den membran, der hindrer vanddamp fra svømmehallen i at trænge ud i facadekonstruktionen. Vandansamling i konstruktionen kunne også skyldes en hidtil upåagtet uhensigtsmæssighed i konstruktionen. Eller en kombination af disse forhold. Øst Vest Snit B-B 1

5 3. KONSTRUKTIV UDFØRELSE 3.1 Facade i sektion over varmtvandsbassin Udefra: 1. Cementbaserede plader med lodrette EPDM-underlag og vandrette sprækker mellem plader 2. Lodrette forskallingsbrædder (uimprægnerede/hvide!) 3. Nicofol MULTI væv, perforeret med ca. ½-1 mm huller med indbyrdes afstand på ca. 3 mm 4. Vandrette (ubehandlede) planker/løsholter spændende mellem stålrammer 5. Isolering (i dybde som planker nævnt ovenfor), direkte mod dampspærre 6. Dampspærre, 2 x 0,15 mm plastfolie 7. Troltekt plader 3.2 Tag over sektion over varmtvandsbassin (varmt tag) Nedefra: 1. Troltektplader 2. Dampspærre, 2 x 0,15 mm plastfolie 3. Spredt forskalling 4. Stål trapez tagplader 5. Isolering 6. Tagpap Udsnit af Snit B 2

6 Udsnit SD Tag over gang vest for varmtvandsbassin (koldt tag) Nedefra: 1. Troltektplader 2. Dampspærre 3. Tagplanker 4. Isolering 5. Krydsfiner 6. Tagpap Udsnit fra Snit B 3

7 4. IDENTIFIKATION AF SKADER I de følgende punkter beskrives observationer gjort under besigtigelsen. Observationspunkter er vist på nedenstående figur. 4.1 Pos 1 - Samling mellem facade mod vest og tag over gang. Observationer: 1. Nicofol MULTI væv, forskalling og (den ydre del) af isoleringen er gennemvåd. 2. Under tagpap på gang mod vest er der vand under tagpappen tæt ved facaden. 3. Tagpap på tag over gang afsluttes mod facaden ved at være sømmet (og ikke brændt på) til lodret tømmer. Der er mellemrum mellem pap og bræt mellem søm 4. Nicofol MULTI væv afsluttes løst uden på pappen 5. Der konstateres ikke kondens på ydersiden af dampspærren. Hele området er fugtigt på grund af vand, der dårligt har kunnet bortledes 6. Der er vandansamlinger på oversiden af dampspærren i loft over gang 7. Vand, der er sivet gennem tagkonstruktionen, er stærkt brunfarvet og indeholder brunt pigment/udfældning (faste bestanddele) Vandlunke under tagpap langs hele facaden. Dimension ca. 5 cm x 10 cm Måske er overpap ikke brændt fast til underpap i en afstand på ca cm fra yderside af facade. 4

8 Pappen er sømmet fast og slutter ikke tæt mod træet Nicofol MULTI væv slutter nedadtil uden på tagpap sømmet til træværk. Nicofol MULTI væv og tagpap ligger lige op ad hinanden. Vandret løsholt bag Nicofol MULTI væv. Yderste 1-1½ cm er gennemvåd. Del inder isolering er fugtig som isoleringen. Vandansamling på overside af dampspærre. Krydsfiner er gennemvåd. Tagbjælkens nederste side er tør mens den øverste er gennemvåd. Tyder på vandstrøm fra krydsfiner nedad bjælke. Underside af tag over gangrum Ved besigtigelsen har isolering været fjernet et stykke tid. Så vand på den kolde krydsfiner i det åbne felt kan skyldes vanddamp fra gangrummet. Hvis trykforholdene i bygningen bevirker, at der presses vanddamp ud i gangrummet, vil denne tendens forstærkes. I det ikke åbnede nabofelt er der en tydelig vandansamling. Ingen tiltag til ventilation af tagrummet. 5

9 4.2 Pos 2 Samling mellem facade mod vest og tag over varmtvandsbassin (udvendig). Observationer: 1. Der er ikke konstateret brud på dampspærren. 2. Dampspærrens yderside føles tør (og varm) og uden mærkbar kondens 3. Isolering er delvis fugtig. Mest udtalt i ydersiden. 4. Ydersiden af trækassen øverst i facaden er tydelig våd. Det ses, at det våde område er begrænset til e yderste 1-1½ cm på observationsstedet. 5. Zinkprofil i tagdækningens yderste kant er tydeligt våd både på over og underside. 6. Zinkprofilet forekommer lidt kort til at sikre at vand fra tagfladen løber ned i tagrenden 7. Underpap angives ikke at være ført ned i tagrenden, så kondens og tagvand leder bort fra facadekonstruktionens øverste del. 8. Zinkprofilet er sømmet direkte på trækassens øverste del således at kondens kan løbe uhindret ned af denne. 9. Der er ca. 10 mm luftspalte mellem bagside af tagrende og de cementbaserede facadeplader. 10. Tagrenden er monteret med konsoljern ind i trækassen. 11. Lodrette samlinger mellem facadeplader er udført uden på lodret forskallingsbræt, mens vandrette samlinger er åbne og ikke hindrer indtrængen af vand fra slagregn. Undersøgelse ved vestfacade mod nord. Dampspærren føles tør og uden skader. Træværk uden for dampspærre og isolering er fugtig, men mindre våd end nederst i facaden. Inspektion indefra er ikke udført, da lift ikke har kunnet fremføres på grund af vandrutsjebane og kunststofriste i gulvniveau. Inspektion vil kræve en stilladsopbygning. 6

10 Plankens underside er våd på den yderste del, 1-1½ cm typisk. Facadekonstruktionen er åbnet umiddelbart før dette foto er taget. 4.3 Pos 3 Samling mellem facade mod øst og tag over varmvandsbassin (indvendig) Observationer: 1. Der er ikke konstateret skade på dampspærre ved overgang mellem tag og facade. 2. Dampspærren i tagkonstruktionen er tør på undersiden 3. Der er ikke vandansamlinger på oversiden af dampspærren 4. Isoleringen føles tør Den høje luftfugtighed i varmtvandsrummet gør det vanskeligt at tage tydelige fotos. I det åbnede område er spændretning for trapez stålplader anderledes end angivet på Snit B. 4.4 Pos 4 Samling mellem facade mod nord og vest (udvendig) Observationer: 1. En facadeplade i nederste række har en mekanisk skade, hvoraf der kommer vand ud. 2. Umiddelbart bag skaden findes et kabel fra en vindmåler, der er ført gennem facadekonstruktionen tilsyneladende uden egentligt forsøg på tætning 3. Isolering, lodret forskalling, Nicofol MULTI væv og facadeplade er gennemvåd 4. Kablet fra vindmåleren er tilsmudset og bærer præg af at meget vand er kommet ned ad kablet. 5. Isoleringen er fugtig over hele det inspicerede område, ikke kun ved kablet. 7

11 Forskalling ved hånden er våd mens brættet nærmere kablet kun er ganske lidt våd i side mod Nicofol MULTI væv. Det kan tyde på at fugten ikke alene kommer fra kablet. Her er synderen 4.5 Pos 5 Facade og vinduesparti i øst/vest gående gang vest for varmtvandsbassin Observationer: 1. To ruder i vinduespartiet er revnet for nylig. 2. Murværket i facaden er gennemvådt 3. Fugerne har fugtskader og er oplyst repareret for nylig 4. Afslutning af tagdækning formodes udført som beskrevet under Pos 2, dvs. uden effektiv mulighed for bortledning af tagvand og kondens. Murværket bærer ikke længere sig selv, men hviler af på det underliggende vinduesparti. Det oplyses, at skader på ruder har fundet sted primo november og primo december Skaden er altså ny og under udvikling. Fuger er oplyst repareret inden for de senere år. 8

12 Der kondenserer vand på rammer i vinduespartiet. Der konstateredes sprækker (op til 1-2 cm) mellem pladedele i beklædning. Årsagen til disse formodes at være en tidligere inspektion, men kan også være knyttet til facadens nedadgående bevægelse. 4.6 Pos 6 Vindues- og dørparti i glassal mod nord Observationer: 1. Skjolder af bruntfarvet vand på gulv langs vinduer 2. Tydelig kondens ved top af vindue på grund af kuldebro ved konsoller på stålsøjler for murværksoverliggere. 3. Misfarvning af murværk og fuger på facadens yderside ud for konsoller 4. Fuge over vinduesparti buler ud ved konsoller Fugen over vinduespartiet buler ud. 9

13 4.7 Pos 7 Loft i nordvestligt hjørne i glassal Observationer: 1. Mellem to loftsplader (Troltex) er en lokal misfarvning 2. Dampspærren i facaden ud for misfarvningen er tør. 4.8 Pos 8 Udvendige facader på sektion over varmtvandsbassin Observationer: 1. På facade mod nord er der tydelige fugtskjolder, specielt på facadens øverste del. 2. På facaden mod nord (et stykke fra hjørnet mod vestfacaden) er der en hvidlig udfældning på de øverste to facadeplader 3. Ved facadens bund er der tilsvarende misfarvninger i mindre omfang. 4. Halinspektøren nævner, at tilsvarende udfældninger er set på grund af klordampe, mens tagdækkeren nævner zink, som en mulig årsag. Facade mod Nord Tydelige hvidlige misfarvninger på øverste del 10

14 Facade mod Nord Tydelige hvidlige misfarvninger på nederste del. Dette fænomen er ikke generelt forekommende. Specielt på facaden mod nord konstateres fugtige områder på facadens øvre del. Området har ikke kunnet inspiceres med det forhåndenværende materiel. Det kunne se ud som om der var overløb fra tagrende eller en lokal skævhed af zink-profil ved tagafslutning. Facade mod syd (hel) og mod vest (belyst og delvist vist) Lokale misfarvninger skyldes sandsynligvis rust fra skruer 4.9 Pos 9 Facade mod vest på sektion med konkurrence bassin Da facadeplader på den lave facade ved overgang mellem tag over glassal og gang mod nord og overbygningen over konkurrencebassinet er facadeplader fugtige, er dette område undersøgt. Observationer: 1. Detaljen ved top af facade er udført svarende til det for Pos 2 beskrevne. 2. Zinkprofilet rager her ud over tagrenden, men facadeplader er tydeligt fugtige. 3. Isolering er fugtig. 11

15 Adskillige steder er facadeplader fugtige. Fugt må komme fra tagrende eller tag. 5. NICOFOLMULTI VÆV På vævet mellem tagplader og isolering er trykt Nicofol MULTI. Nøjagtige specifikationer for dette produkt er ikke blevet identificeret, men på hjemmesiden for det tjekkiske firma Maron Stavebniny beskrives et produkt - Nicofol HP -, der beskrives som nyt og som antageligt har egenskaber der ligner egenskaber for Nicofol MULTI. Nedenstående tekst er Google-oversat fra tjekkisk. 5.1 Oplysninger fra internettet HP-150g-1-5m-d210.htm&prev=search Foto : 12

16 Specifikation: Nicofol HP - premium fugtisolering membran kontakt Dette er en ny, meget sofistikeret udvalg af alsidige film, der skiller sig ud for sin styrke, soliditet og meget god vanddamppermeabilitet. Hjertet af disse kompositter, der består af tre lag er vysocedifúzní film er beskyttet mod beskadigelse fra begge sider af vævet. Vigtigste anvendelser: alle former for tagkonstruktioner uisolerede, isolerede eller bednných, isolerede beklædninger isolerede folde facade (med vind barriere). Grundlæggende funktioner, egenskaber og fordele: effektiv beskyttelse af tagdækket mod ydre fugt, sne, støv og snavs, på isolerede systemer giver for korrekt funktion af varmeisolering perfekt outlet luftfugtighed og kondenseret vanddamp, NICOFOL HP er meget holdbare og stabile takket være dens høje trækstyrke (op til 325 N / 5 cm) vanddamppermeabilitet på op til 1000 g / m2 / dag, høj termisk stabilitet af filmen (fra - 40 C til C) NICOFOL HP er UV-stabiliseret i den påkrævede periode for byggeri (op til 3 måneder) og modstandsdygtig over for alkaliske kemikalier og syrer (undtagen organiske opløsningsmidler) høj brandmodstand i henhold til DIN 4102.B2, meget hurtig og nem installation takket være lav vægt, passende valgte dimensioner og fremragende styrke for hver rolle er vedlagt monteringsvejledning trykning folie letter nem navigation, mens om (udskrivning udad). Medfølgende produkter: NICOFOL HP Alsidige tre-lags film, som er baseret på mikroporøse PE-folie med høj vanddamppermeabilitet. Det er beregnet til konstruktionen med udlægning af filmen på varmeisoleringen eller beklædning 5.2 Vurdering af udtaget prøve Ved besigtigelsen blev der udtaget en prøve, hvis egenskaber efterfølgende er vurderet. Vævet er perforeret med tætsiddende huller og ikke vindtæt. Vand, der påføres på oversiden af en 45 o vinklet prøve bortleder let vandet på oversiden, men ved kontakt med en finger på undersiden løber vandet direkte igennem. 5.3 Vurdering af anvendelse Som indbygget vil vand, der rammer ydersiden af vævet blive transporteret til indersiden, således at isoleringen bliver fugtig. Vandbelastningen er så stor, at isoleringen ikke udtørres mellem fugtpåvirkninger. Vævet tillader vand i at løbe ned langs for og bagside. 13

17 6. VURDERING AF ÅRSAGER TIL FUGTPROBLEMER: 6.1 Let facadekonstruktion på sektion over varmtvandsbassin Fugten i facadekonstruktionen vurderes primært at stamme fra vand tilført udefra. Kilder er kondens fra zinkinddækningen ved facadens overkant og slagregn, der trænger ind gennem vandrette spalter mellem facadeplader. Der kunne ved besigtigelsen konstateres at der stod 1-2 cm vand i tagrenden. Dette tyder på at faldet ikke er tilstrækkeligt. Det er derfor muligt, at tagrender ved kraftige regnskyl bliver fulde og at vand derfor kan blive blæst over den øverste facadeplade og ind på Nicofol Multi vævet, som den så kan løbe nedad. Vandet løber ned ad den perforerede Nicofol MULTI væv, der ikke er adskilt fra isoleringen, der således bliver fugtig. En uheldig detalje gør at nedsivende vand ikke (fuldstændigt) bortledes ud på taget over gangen vest for varmtvandsbassin nederst i facadekonstruktionen. Det forhold at tagdækningen har stået med skader i tre vintermåneder efter stormen Bodil, kan forklare den forværring af tilstanden i det sidste år. Det forhold, at facaden har haft en acceptabel funktion i en årrække tyder på, at den uden stormskaden ville have kunnet fungere på trods af konstruktive uhensigtsmæssigheder. 6.2 Tag over gang vest for varmtvandsbassin Detaljen ved foden af facaden gør at der samles vand under tagpappet på taget over gangen. Vandlunken afledes ikke ud på taget, når man træder på den, så dette vand kan kun afledes nedad/indad i konstruktionen. Der er ikke ventilation af det kolde rum under krydsfineren, der ville have kunnet fjerne fugten. Der er uklart, hvorfor fugtskader først nu optræder i den konstruktivt fejlagtigt udførte tagkonstruktion. Hvis trykforholdene i bygningen bevirker at vanddamp transporteres fra de våde rum til siderummene, bør det ændres. Taget over gangen mod vest er den eneste del med denne opbygning. I de øvrige tagflader er varme tage båret af ståltrapezprofiler, se næste afsnit. 6.3 Tagflader på ståltrapezplader Der er konstateret vand over dampspærren adskillige steder med fugtnedsivning som følge. Årsagen vurderes at være utilstrækkelig ventilering af konstruktioner over membranen.. Der kan monteres en tilstrækkelig tæt dampspærre (for eksempel aluminiumsmembran), der vil forhindre yderligere fugtophobning mellem dampspærre og tagpap. Dette er specielt påkrævet i stærkt fugtbelastede områder såsom bassinrum og i mindre omfang bade- og bassinrum, med mindre der konstateres opfugtning i konstruktionerne. Fugtig isolering bør udskiftes. Et forslag til tættere dampspærre er Icopal Reflex, LDPE Polyethylen med 12 x 12 mm. armeringsnet og 12 µ alufolie, z-værdi > Gpasm 3. Anvendelsen er beskrevet i brochure fra Icopal. 14

18 6.4 Muret overligger over vinduesparti (Pos 5) Grunden til at murværket er fugtigt vurderes at være en utilstrækkelig afledning af tagvand til tagrenden og kondens ved zinkprofil ved kant af tagdækning. 6.5 Helt overordnet De konstaterede fugtskader kan ikke henføres til stormskaden under Bodil. Uhensigtsmæssigt disponerede trykforhold i bygningen kan medføre transport af vanddamp fra bygningens våde rum til siderummene, hvor kondens finder sted. Opbygningen af den lette facade er uheldig og medfører at slagregn der kommer ind i konstruktionen ved regn dårligt kan afledes. Overløb fra fyldte tagrender kan bidrage til fugtbelastningen på facader i såvel den høje del som i bygningens øvrige facader. Den anvendte dampspærre er med de valgte tagkonstruktionsopbygninger, der ikke sikrer ventilation af konstruktionsdele mellem dampspærre og tagpap, er ikke tilstrækkelig tæt. Der må fortsat forventes fugtskader, hvis ikke dampspærren erstattes med en med tilstrækkelig tæthed eller der udføres konstruktionsændringer, der sikrer tilstrækkelig ventilation af området mellem dampspærre og tagpap. 7. FORSLAG TIL AFHJÆLPNING 7.1 Her og nu Let facadekonstruktion på høj sektion over konkurrence- og varmtvandsbassin Tagfod ændres, så det sikres at tagvand, kondens og eventuelt overløb fra tagrende ikke ledes til facadekonstruktionens øverste del. Omfanget af fugtskader identificeres. Facadeplader demonteres og isolering, der er (for) fugtskadet, udskiftes. Primært nederst på facader og hvor facadeplader er tydeligt fugtige. Der monteres zink-profil ved vandrette spalter mellem facadeplader, så slagregn afvises. Beslaget kan have Z-form, hvor den ene flig stikkes ind under den overliggende facadeplade og fæstnes med de skruer, der fastholder pladen. Den anden flig danner en vandnæse ned over den underliggende tagplade. Eksisterende lodrette forskallingsbrædder udskiftes, hvis de er for møre. Det sikres at overfyldning af tagrender ikke ledes ind i konstruktionerne Tag over gang vest for varmtvandsbassin Der skal en gennemgående afhjælpning til for at fjerne problemet med det nedsivende vand fra facaden og lunkedannelse under tagpap. Umiddelbart vurderes en koldtagsløsning at være i orden, forudsat at taget udluftes korrekt. Årsagen til vandpåvirkningen bør naturligvis løses. Uanset valg af løsning: Loftsplader, dampspærre og fugtig isolering nedtages. Tagdæknings detalje ændres, så eksisterende og (eventuelt) nyt vand i facaden sikkert afledes til overside af tagpap over gang. 15

19 Efter udtørring opsættes isolering, dampspærre med stor diffusionstæthed ( for eksempel aluminiumsmembran), forskalling og loftsplader. Omhyggelig tætning mellem dampspærre og andre konstruktionsdele. Taget ventileres over isoleringen Bygningens trykforhold ændres, hvis der nu presses vanddamp ind i gang og andre kolde rum. Det sikres at overfyldning af tagrender ikke ledes ind i konstruktionerne Vindmåler mod nord Ud over det in punkt beskrevne. Inddækning af kabel ved føring gennem dampspærre. Inddækning/vandafvisning ved vindmåler, hvor det sikres, at udefra kommende vand følger kabel ind i facadekonstruktionen Kabel omlægges og føres på den varme side af isoleringen. Alternativt kan kabelføring rykkes til hjørnet og føres udvendig (bag nedløbsrør) Muret overligger over vinduesparti (Pos 5) Samling mellem tagdækning og murværk ændres, så tagvand og kondens sikkert ledes til tagrende. Sikring af at vand ikke løber ind i facade ved overfyldning af tagrender. Overligger ovre vinduesparti understøttes midlertidigt for at undgå yderligere skader. Murværk over vinduesparti repareres/udskiftes. Ruder i vinduesparti udskiftes, når overliggeren er sikret Fugtskade på loft i Glassal (Pos 7) Skaden vurderes at være forårsaget af en lokal utæthed i tagdækningen. Inden afhjælpning undersøges området indvendigt og udvendigt omkring fugtskaden for at afgrænse omfang. Skade i tagdækning repareres. Våd isolering udskiftes Dampspærre retableres, gerne med stor diffusionstæthed. 7.2 Ved næste renovering Let facadekonstruktion på høj sektion over konkurrence- og varmtvandsbassin Facadeplader rykkes udad med afstandsbrædder ved fastgørelser for at forbedre ventilation. Der bør ikke være hindringer for opadgående luftstrømme Eksisterende Nicofol MULTI væv bibeholdes for fastholdelse af isolering. Der etableres en ny vandtæt, men diffusionsåben vindinddækning for eksempel i form af asfaltpap. Herpå monteres ny trykimprægneret forskalling for facadebeklædning. Herved sikres en effektiv isolering af hulrum mellem vindafdækning og Nicofol MULTI væv. Isolering udskiftes i nødvendigt omfang og fastholdes med diffusionsåben væv, hvor Nicofol MULTI væv var placeret. Eksisterende lodret forskalling udskiftes med trykimprægneret kvalitet i nødvendigt omfang. 16

20 7.2.2 Tag på trapezplader Den eksisterende tagkonstruktion rummer en potentiel risiko for at der kan samles fugt i mellem dampspærren nederst og tagpap over isolering, idet tagpaplaget er den mest diffusiontætte spærring. Umiddelbart virker dampspærren som kraftigere end den, der er frilagt i taget over gangen mod vest. Det kan være at der er anvendt 2x 0.20 mm plastfolie. Dampmembranen skal være mindst 5 gange - og gerne 10 gange så tæt som tagdækningen, hvilket ikke er tilfældet nu. En løsning kan være at udskifte plastfolien med en aluminiumsmembran, der er mindst 10 gange mere tæt. Samlinger mellem baner og samlinger mod stålprofilerne er meget vigtige, da selv små utætheder giver mulighed for kondens i konstruktionen. 7.3 Øvrige konstaterede skader Den måde, som den eksisterende konstruktion er udført på, gør at det vil kræve omfattende indsats at afhjælpe de kuldebroer, der giver kondens ved vinduer og facade, da kuldebroer har forbindelse til de beslag, der bærer murværket. 8. OVERSLAG OVER HÅNDVÆRKERUDGIFTER Med den usikkerhed, der skyldes at bygningskonstruktionen kun stikprøvevis er gennemgået og at detaljer omkring afhjælpning vil afhænge af det, der konstateres under arbejdes udførelse, og derfor ikke er helt fastlagt, vurderes håndværkerudgifter ex. Moms. som angivet nedenfor. A. Tag over gang vest for varmtvandsbassin / B. Facade i højsektion mod vest / C. Muret facade over trappe til teknik / D. Facade i højsektion mod øst, syd og nord / E. Udskiftning af damspærre i varme tage/ Se nedenfor Etablering af ventilation i tagkonstruktion Ad A Ad B Ad C Ad D Ad E Arbejdet skal iværksættes med det samme Arbejdet vil naturligt udføres parallelt med arbejde A, så tætning ved fod af facade kun skal ændres en gang. Arbejdet bør udføres snart, men helst på et hensigtsmæssig årstid. Indtil udbedring sikres murværket over vinduesparti med rørstøtter Arbejdet kan udføres i forbindelse med en kommende renovering af svømmehallen, måske parallelt med udskiftning af vandbehandlingsanlæg. Arbejdet berører ikke svømmehallens drift. Arbejdet kan med fordel udføres i en sommerperiode. Håndværkerudgifter for arbejdet er ikke vurderet, idet usikkerheden er stor. Hvis det viser sig tilstrækkeligt med enkle tiltag foretaget udefra vil prisen være meget forskellig fra en løsning med ny dampspærre. 17

21 Arealer 18

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

FEJL OG SVIGT I TAGE MED PAPDÆKNING

FEJL OG SVIGT I TAGE MED PAPDÆKNING FEJL OG SVIGT I TAGE MED PAPDÆKNING HV EM BÆRER SKY LDEN? Dette er mit 7. semesters speciale skrevet i forbindelse med min uddannelse som bygningskonstruktør på UCN, Sofiendalsvej 60, Aalborg. Specialeforfatter:

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Jørgen Munch-Andersen Birte Møller Andersen By og Byg Resultater 033 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4 Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen Version 4 Denne oversigt indeholder en ikke udtømmende liste over bygningsskader og deres bedømmelse indenfor rammerne af huseftersynsordningen

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære Af civilingeniør Ph.D. Carsten Rode.

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære Af civilingeniør Ph.D. Carsten Rode. Bygningsfysik 4. Bygningsfysik Af civilingeniør Ph.D. Carsten Rode. Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en byg nings konstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet

Læs mere

Brand. TOR-NYT 1/2002 December 2002

Brand. TOR-NYT 1/2002 December 2002 Brand Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Der er i bygningsreglementerne ikke krav om brandgodkendelse af tagpapdækninger, men der er krav om, at hver leverandør kan dokumentere,

Læs mere

BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004. BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering

BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004. BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004 BvB BYGGETEKNIK byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering WWW.BVB.DK Denne publikation sammenfatter nogle af BvB s vigtigste byggetekniske

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET

TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE NOVEMBER 2011 TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET Revision A Dato 2011-11-10 Udarbejdet af Jens Brandt Kontrolleret af BTA Godkendt af Beskrivelse JBR Tilstandsrapport

Læs mere

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen 2011 Ricko Berthin Olsen [SKIMMELSVAMP] Hvad er årsagen til, at der forekommer skimmelsvamp i nye enfamiliehuse, og hvad kan man dernæst gøre ved problemet? Indhold Indledning:...3 Hvad er skimmelsvamp?...4

Læs mere

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Tagpapbogen Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Montagevejledning Denne vejledning er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på dit eget hus, sommerhus, carport eller lign. Der er omtalt

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Klimaskærmens lufttæthed

Klimaskærmens lufttæthed Dato: 05-10-2010 Klimaskærmens lufttæthed Specialerapporten er udarbejdet af: André Modler 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Resumé...4 Forord...5 Indledning...6 Begrebet klimaskærm...8 Vindpåvirkning...8

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev Oktober 2009. Nyt cirkulært om PCB. Hvad gør Dansk Byggeri. Lidt om PCB

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev Oktober 2009. Nyt cirkulært om PCB. Hvad gør Dansk Byggeri. Lidt om PCB TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Oktober 2009 Nyt cirkulært om PCB Foto: J. Jensen A/S 2 Dansk Byggeri udsendte d. 24. juni 2009 cirkulært nr. 472 PCB Ny fokus på problemet. Cirkulæret kan læses via Træsektionens

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

Ståbi. Fundamenter / Sokler. Kældre / Krybeklædre / Terrændæk. Yder- og indervægge. Vinduer og døre. Lofter / Etageadskillelser

Ståbi. Fundamenter / Sokler. Kældre / Krybeklædre / Terrændæk. Yder- og indervægge. Vinduer og døre. Lofter / Etageadskillelser Kap. 5 Ståbi Ny udgave Fundamenter / Sokler Side 1-2 1 Kældre / Krybeklædre / Terrændæk Side 1-11 2 Yder- og indervægge Side 1-8 3 Vinduer og døre Side 1-3 4 Lofter / Etageadskillelser Side 1-7 5 Gulvkonstruktion

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere