LEMVIG IDRÆTS- OG KULTURCENTER BESIGTIGELSE AF SVØMMEHALSBYGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG IDRÆTS- OG KULTURCENTER BESIGTIGELSE AF SVØMMEHALSBYGNING"

Transkript

1 Intended for Lemvig Kommune Document type Rapport Date Jan 2015 LEMVIG IDRÆTS- OG KULTURCENTER BESIGTIGELSE AF SVØMMEHALSBYGNING

2 LEMVIG IDRÆTS- OG KULTURCENTER BESIGTIGELSE AF SVØMMEHALSBYGNING Revision 02 Date Made by JKI Checked by HHA JKI Approved by Description Rapport for besigtigelse Ref Document ID LF JKI.docx Version 02 Ramboll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N Denmark T F

3 CONTENTS 1. Indledning 1 2. Problemstilling 1 3. Konstruktiv udførelse Facade i sektion over varmtvandsbassin Tag over sektion over varmtvandsbassin (varmt tag) Tag over gang vest for varmtvandsbassin (koldt tag) 3 4. Identifikation af skader Pos 1 - Samling mellem facade mod vest og tag over gang Pos 2 Samling mellem facade mod vest og tag over varmtvandsbassin (udvendig) Pos 3 Samling mellem facade mod øst og tag over varmvandsbassin (indvendig) Pos 4 Samling mellem facade mod nord og vest (udvendig) Pos 5 Facade og vinduesparti i øst/vest gående gang vest for varmtvandsbassin Pos 6 Vindues- og dørparti i glassal mod nord Pos 7 Loft i nordvestligt hjørne i glassal Pos 8 Udvendige facader på sektion over varmtvandsbassin Pos 9 Facade mod vest på sektion med konkurrence bassin NicofolMulti væv Oplysninger fra internettet Vurdering af udtaget prøve Vurdering af anvendelse Vurdering af årsager til fugtproblemer: Let facadekonstruktion på sektion over varmtvandsbassin Tag over gang vest for varmtvandsbassin Tagflader på ståltrapezplader Muret overligger over vinduesparti (Pos 5) Helt overordnet Forslag til afhjælpning Her og nu Let facadekonstruktion på høj sektion over konkurrence- og varmtvandsbassin Tag over gang vest for varmtvandsbassin Vindmåler mod nord Muret overligger over vinduesparti (Pos 5) Fugtskade på loft i Glassal (Pos 7) Ved næste renovering Let facadekonstruktion på høj sektion over konkurrence- og varmtvandsbassin Tag på trapezplader Øvrige konstaterede skader Overslag over håndværkerudgifter 17-10

4 1. INDLEDNING Rambøll er primo december 2014 blevet kontaktet af Lars Sandholm, Lemvig Kommune, Byggeteam, Teknik & Miljø, da der var konstateret vandskade i svømmehalsbygningen på Lemvig Idræts- og Kulturcenter, Christianelystvej 8, Lemvig. Skaderne var blevet opdaget ved vandgennemtrængning af loftet i gangen nord for varmtvandsbassinet. En indledende sondering foretaget af centerets personale havde afdækket, at isoleringen i facadekonstruktionen på svømmehalsbygningen over gangen var våd. Rambøll ved Jens Kirk foretog en besigtigelse af bygningen med henblik på at identificere årsagen til fugtskader og herudfra foreslå relevante afhjælpningstiltag. Ved besigtigelsen deltog desuden Halinspektør Kurt Hartmann Nielsen, Steen Stengård (tømrer) og Steen Andersen(tagdækker). 2. PROBLEMSTILLING Vandskader på linje med det beskrevne oplyses af centerets ledelse at have optrådt i det sidste år. I forbindelse med stormen Bodil i december 2013 indtraf en stormskade på bygningen idet tagdækning mod vest på den høje sektion af bygningen blev revet løs fra underlaget. Det er uklart om der i forbindelse med stormskaden er sket skader på den membran, der hindrer vanddamp fra svømmehallen i at trænge ud i facadekonstruktionen. Vandansamling i konstruktionen kunne også skyldes en hidtil upåagtet uhensigtsmæssighed i konstruktionen. Eller en kombination af disse forhold. Øst Vest Snit B-B 1

5 3. KONSTRUKTIV UDFØRELSE 3.1 Facade i sektion over varmtvandsbassin Udefra: 1. Cementbaserede plader med lodrette EPDM-underlag og vandrette sprækker mellem plader 2. Lodrette forskallingsbrædder (uimprægnerede/hvide!) 3. Nicofol MULTI væv, perforeret med ca. ½-1 mm huller med indbyrdes afstand på ca. 3 mm 4. Vandrette (ubehandlede) planker/løsholter spændende mellem stålrammer 5. Isolering (i dybde som planker nævnt ovenfor), direkte mod dampspærre 6. Dampspærre, 2 x 0,15 mm plastfolie 7. Troltekt plader 3.2 Tag over sektion over varmtvandsbassin (varmt tag) Nedefra: 1. Troltektplader 2. Dampspærre, 2 x 0,15 mm plastfolie 3. Spredt forskalling 4. Stål trapez tagplader 5. Isolering 6. Tagpap Udsnit af Snit B 2

6 Udsnit SD Tag over gang vest for varmtvandsbassin (koldt tag) Nedefra: 1. Troltektplader 2. Dampspærre 3. Tagplanker 4. Isolering 5. Krydsfiner 6. Tagpap Udsnit fra Snit B 3

7 4. IDENTIFIKATION AF SKADER I de følgende punkter beskrives observationer gjort under besigtigelsen. Observationspunkter er vist på nedenstående figur. 4.1 Pos 1 - Samling mellem facade mod vest og tag over gang. Observationer: 1. Nicofol MULTI væv, forskalling og (den ydre del) af isoleringen er gennemvåd. 2. Under tagpap på gang mod vest er der vand under tagpappen tæt ved facaden. 3. Tagpap på tag over gang afsluttes mod facaden ved at være sømmet (og ikke brændt på) til lodret tømmer. Der er mellemrum mellem pap og bræt mellem søm 4. Nicofol MULTI væv afsluttes løst uden på pappen 5. Der konstateres ikke kondens på ydersiden af dampspærren. Hele området er fugtigt på grund af vand, der dårligt har kunnet bortledes 6. Der er vandansamlinger på oversiden af dampspærren i loft over gang 7. Vand, der er sivet gennem tagkonstruktionen, er stærkt brunfarvet og indeholder brunt pigment/udfældning (faste bestanddele) Vandlunke under tagpap langs hele facaden. Dimension ca. 5 cm x 10 cm Måske er overpap ikke brændt fast til underpap i en afstand på ca cm fra yderside af facade. 4

8 Pappen er sømmet fast og slutter ikke tæt mod træet Nicofol MULTI væv slutter nedadtil uden på tagpap sømmet til træværk. Nicofol MULTI væv og tagpap ligger lige op ad hinanden. Vandret løsholt bag Nicofol MULTI væv. Yderste 1-1½ cm er gennemvåd. Del inder isolering er fugtig som isoleringen. Vandansamling på overside af dampspærre. Krydsfiner er gennemvåd. Tagbjælkens nederste side er tør mens den øverste er gennemvåd. Tyder på vandstrøm fra krydsfiner nedad bjælke. Underside af tag over gangrum Ved besigtigelsen har isolering været fjernet et stykke tid. Så vand på den kolde krydsfiner i det åbne felt kan skyldes vanddamp fra gangrummet. Hvis trykforholdene i bygningen bevirker, at der presses vanddamp ud i gangrummet, vil denne tendens forstærkes. I det ikke åbnede nabofelt er der en tydelig vandansamling. Ingen tiltag til ventilation af tagrummet. 5

9 4.2 Pos 2 Samling mellem facade mod vest og tag over varmtvandsbassin (udvendig). Observationer: 1. Der er ikke konstateret brud på dampspærren. 2. Dampspærrens yderside føles tør (og varm) og uden mærkbar kondens 3. Isolering er delvis fugtig. Mest udtalt i ydersiden. 4. Ydersiden af trækassen øverst i facaden er tydelig våd. Det ses, at det våde område er begrænset til e yderste 1-1½ cm på observationsstedet. 5. Zinkprofil i tagdækningens yderste kant er tydeligt våd både på over og underside. 6. Zinkprofilet forekommer lidt kort til at sikre at vand fra tagfladen løber ned i tagrenden 7. Underpap angives ikke at være ført ned i tagrenden, så kondens og tagvand leder bort fra facadekonstruktionens øverste del. 8. Zinkprofilet er sømmet direkte på trækassens øverste del således at kondens kan løbe uhindret ned af denne. 9. Der er ca. 10 mm luftspalte mellem bagside af tagrende og de cementbaserede facadeplader. 10. Tagrenden er monteret med konsoljern ind i trækassen. 11. Lodrette samlinger mellem facadeplader er udført uden på lodret forskallingsbræt, mens vandrette samlinger er åbne og ikke hindrer indtrængen af vand fra slagregn. Undersøgelse ved vestfacade mod nord. Dampspærren føles tør og uden skader. Træværk uden for dampspærre og isolering er fugtig, men mindre våd end nederst i facaden. Inspektion indefra er ikke udført, da lift ikke har kunnet fremføres på grund af vandrutsjebane og kunststofriste i gulvniveau. Inspektion vil kræve en stilladsopbygning. 6

10 Plankens underside er våd på den yderste del, 1-1½ cm typisk. Facadekonstruktionen er åbnet umiddelbart før dette foto er taget. 4.3 Pos 3 Samling mellem facade mod øst og tag over varmvandsbassin (indvendig) Observationer: 1. Der er ikke konstateret skade på dampspærre ved overgang mellem tag og facade. 2. Dampspærren i tagkonstruktionen er tør på undersiden 3. Der er ikke vandansamlinger på oversiden af dampspærren 4. Isoleringen føles tør Den høje luftfugtighed i varmtvandsrummet gør det vanskeligt at tage tydelige fotos. I det åbnede område er spændretning for trapez stålplader anderledes end angivet på Snit B. 4.4 Pos 4 Samling mellem facade mod nord og vest (udvendig) Observationer: 1. En facadeplade i nederste række har en mekanisk skade, hvoraf der kommer vand ud. 2. Umiddelbart bag skaden findes et kabel fra en vindmåler, der er ført gennem facadekonstruktionen tilsyneladende uden egentligt forsøg på tætning 3. Isolering, lodret forskalling, Nicofol MULTI væv og facadeplade er gennemvåd 4. Kablet fra vindmåleren er tilsmudset og bærer præg af at meget vand er kommet ned ad kablet. 5. Isoleringen er fugtig over hele det inspicerede område, ikke kun ved kablet. 7

11 Forskalling ved hånden er våd mens brættet nærmere kablet kun er ganske lidt våd i side mod Nicofol MULTI væv. Det kan tyde på at fugten ikke alene kommer fra kablet. Her er synderen 4.5 Pos 5 Facade og vinduesparti i øst/vest gående gang vest for varmtvandsbassin Observationer: 1. To ruder i vinduespartiet er revnet for nylig. 2. Murværket i facaden er gennemvådt 3. Fugerne har fugtskader og er oplyst repareret for nylig 4. Afslutning af tagdækning formodes udført som beskrevet under Pos 2, dvs. uden effektiv mulighed for bortledning af tagvand og kondens. Murværket bærer ikke længere sig selv, men hviler af på det underliggende vinduesparti. Det oplyses, at skader på ruder har fundet sted primo november og primo december Skaden er altså ny og under udvikling. Fuger er oplyst repareret inden for de senere år. 8

12 Der kondenserer vand på rammer i vinduespartiet. Der konstateredes sprækker (op til 1-2 cm) mellem pladedele i beklædning. Årsagen til disse formodes at være en tidligere inspektion, men kan også være knyttet til facadens nedadgående bevægelse. 4.6 Pos 6 Vindues- og dørparti i glassal mod nord Observationer: 1. Skjolder af bruntfarvet vand på gulv langs vinduer 2. Tydelig kondens ved top af vindue på grund af kuldebro ved konsoller på stålsøjler for murværksoverliggere. 3. Misfarvning af murværk og fuger på facadens yderside ud for konsoller 4. Fuge over vinduesparti buler ud ved konsoller Fugen over vinduespartiet buler ud. 9

13 4.7 Pos 7 Loft i nordvestligt hjørne i glassal Observationer: 1. Mellem to loftsplader (Troltex) er en lokal misfarvning 2. Dampspærren i facaden ud for misfarvningen er tør. 4.8 Pos 8 Udvendige facader på sektion over varmtvandsbassin Observationer: 1. På facade mod nord er der tydelige fugtskjolder, specielt på facadens øverste del. 2. På facaden mod nord (et stykke fra hjørnet mod vestfacaden) er der en hvidlig udfældning på de øverste to facadeplader 3. Ved facadens bund er der tilsvarende misfarvninger i mindre omfang. 4. Halinspektøren nævner, at tilsvarende udfældninger er set på grund af klordampe, mens tagdækkeren nævner zink, som en mulig årsag. Facade mod Nord Tydelige hvidlige misfarvninger på øverste del 10

14 Facade mod Nord Tydelige hvidlige misfarvninger på nederste del. Dette fænomen er ikke generelt forekommende. Specielt på facaden mod nord konstateres fugtige områder på facadens øvre del. Området har ikke kunnet inspiceres med det forhåndenværende materiel. Det kunne se ud som om der var overløb fra tagrende eller en lokal skævhed af zink-profil ved tagafslutning. Facade mod syd (hel) og mod vest (belyst og delvist vist) Lokale misfarvninger skyldes sandsynligvis rust fra skruer 4.9 Pos 9 Facade mod vest på sektion med konkurrence bassin Da facadeplader på den lave facade ved overgang mellem tag over glassal og gang mod nord og overbygningen over konkurrencebassinet er facadeplader fugtige, er dette område undersøgt. Observationer: 1. Detaljen ved top af facade er udført svarende til det for Pos 2 beskrevne. 2. Zinkprofilet rager her ud over tagrenden, men facadeplader er tydeligt fugtige. 3. Isolering er fugtig. 11

15 Adskillige steder er facadeplader fugtige. Fugt må komme fra tagrende eller tag. 5. NICOFOLMULTI VÆV På vævet mellem tagplader og isolering er trykt Nicofol MULTI. Nøjagtige specifikationer for dette produkt er ikke blevet identificeret, men på hjemmesiden for det tjekkiske firma Maron Stavebniny beskrives et produkt - Nicofol HP -, der beskrives som nyt og som antageligt har egenskaber der ligner egenskaber for Nicofol MULTI. Nedenstående tekst er Google-oversat fra tjekkisk. 5.1 Oplysninger fra internettet HP-150g-1-5m-d210.htm&prev=search Foto : 12

16 Specifikation: Nicofol HP - premium fugtisolering membran kontakt Dette er en ny, meget sofistikeret udvalg af alsidige film, der skiller sig ud for sin styrke, soliditet og meget god vanddamppermeabilitet. Hjertet af disse kompositter, der består af tre lag er vysocedifúzní film er beskyttet mod beskadigelse fra begge sider af vævet. Vigtigste anvendelser: alle former for tagkonstruktioner uisolerede, isolerede eller bednných, isolerede beklædninger isolerede folde facade (med vind barriere). Grundlæggende funktioner, egenskaber og fordele: effektiv beskyttelse af tagdækket mod ydre fugt, sne, støv og snavs, på isolerede systemer giver for korrekt funktion af varmeisolering perfekt outlet luftfugtighed og kondenseret vanddamp, NICOFOL HP er meget holdbare og stabile takket være dens høje trækstyrke (op til 325 N / 5 cm) vanddamppermeabilitet på op til 1000 g / m2 / dag, høj termisk stabilitet af filmen (fra - 40 C til C) NICOFOL HP er UV-stabiliseret i den påkrævede periode for byggeri (op til 3 måneder) og modstandsdygtig over for alkaliske kemikalier og syrer (undtagen organiske opløsningsmidler) høj brandmodstand i henhold til DIN 4102.B2, meget hurtig og nem installation takket være lav vægt, passende valgte dimensioner og fremragende styrke for hver rolle er vedlagt monteringsvejledning trykning folie letter nem navigation, mens om (udskrivning udad). Medfølgende produkter: NICOFOL HP Alsidige tre-lags film, som er baseret på mikroporøse PE-folie med høj vanddamppermeabilitet. Det er beregnet til konstruktionen med udlægning af filmen på varmeisoleringen eller beklædning 5.2 Vurdering af udtaget prøve Ved besigtigelsen blev der udtaget en prøve, hvis egenskaber efterfølgende er vurderet. Vævet er perforeret med tætsiddende huller og ikke vindtæt. Vand, der påføres på oversiden af en 45 o vinklet prøve bortleder let vandet på oversiden, men ved kontakt med en finger på undersiden løber vandet direkte igennem. 5.3 Vurdering af anvendelse Som indbygget vil vand, der rammer ydersiden af vævet blive transporteret til indersiden, således at isoleringen bliver fugtig. Vandbelastningen er så stor, at isoleringen ikke udtørres mellem fugtpåvirkninger. Vævet tillader vand i at løbe ned langs for og bagside. 13

17 6. VURDERING AF ÅRSAGER TIL FUGTPROBLEMER: 6.1 Let facadekonstruktion på sektion over varmtvandsbassin Fugten i facadekonstruktionen vurderes primært at stamme fra vand tilført udefra. Kilder er kondens fra zinkinddækningen ved facadens overkant og slagregn, der trænger ind gennem vandrette spalter mellem facadeplader. Der kunne ved besigtigelsen konstateres at der stod 1-2 cm vand i tagrenden. Dette tyder på at faldet ikke er tilstrækkeligt. Det er derfor muligt, at tagrender ved kraftige regnskyl bliver fulde og at vand derfor kan blive blæst over den øverste facadeplade og ind på Nicofol Multi vævet, som den så kan løbe nedad. Vandet løber ned ad den perforerede Nicofol MULTI væv, der ikke er adskilt fra isoleringen, der således bliver fugtig. En uheldig detalje gør at nedsivende vand ikke (fuldstændigt) bortledes ud på taget over gangen vest for varmtvandsbassin nederst i facadekonstruktionen. Det forhold at tagdækningen har stået med skader i tre vintermåneder efter stormen Bodil, kan forklare den forværring af tilstanden i det sidste år. Det forhold, at facaden har haft en acceptabel funktion i en årrække tyder på, at den uden stormskaden ville have kunnet fungere på trods af konstruktive uhensigtsmæssigheder. 6.2 Tag over gang vest for varmtvandsbassin Detaljen ved foden af facaden gør at der samles vand under tagpappet på taget over gangen. Vandlunken afledes ikke ud på taget, når man træder på den, så dette vand kan kun afledes nedad/indad i konstruktionen. Der er ikke ventilation af det kolde rum under krydsfineren, der ville have kunnet fjerne fugten. Der er uklart, hvorfor fugtskader først nu optræder i den konstruktivt fejlagtigt udførte tagkonstruktion. Hvis trykforholdene i bygningen bevirker at vanddamp transporteres fra de våde rum til siderummene, bør det ændres. Taget over gangen mod vest er den eneste del med denne opbygning. I de øvrige tagflader er varme tage båret af ståltrapezprofiler, se næste afsnit. 6.3 Tagflader på ståltrapezplader Der er konstateret vand over dampspærren adskillige steder med fugtnedsivning som følge. Årsagen vurderes at være utilstrækkelig ventilering af konstruktioner over membranen.. Der kan monteres en tilstrækkelig tæt dampspærre (for eksempel aluminiumsmembran), der vil forhindre yderligere fugtophobning mellem dampspærre og tagpap. Dette er specielt påkrævet i stærkt fugtbelastede områder såsom bassinrum og i mindre omfang bade- og bassinrum, med mindre der konstateres opfugtning i konstruktionerne. Fugtig isolering bør udskiftes. Et forslag til tættere dampspærre er Icopal Reflex, LDPE Polyethylen med 12 x 12 mm. armeringsnet og 12 µ alufolie, z-værdi > Gpasm 3. Anvendelsen er beskrevet i brochure fra Icopal. 14

18 6.4 Muret overligger over vinduesparti (Pos 5) Grunden til at murværket er fugtigt vurderes at være en utilstrækkelig afledning af tagvand til tagrenden og kondens ved zinkprofil ved kant af tagdækning. 6.5 Helt overordnet De konstaterede fugtskader kan ikke henføres til stormskaden under Bodil. Uhensigtsmæssigt disponerede trykforhold i bygningen kan medføre transport af vanddamp fra bygningens våde rum til siderummene, hvor kondens finder sted. Opbygningen af den lette facade er uheldig og medfører at slagregn der kommer ind i konstruktionen ved regn dårligt kan afledes. Overløb fra fyldte tagrender kan bidrage til fugtbelastningen på facader i såvel den høje del som i bygningens øvrige facader. Den anvendte dampspærre er med de valgte tagkonstruktionsopbygninger, der ikke sikrer ventilation af konstruktionsdele mellem dampspærre og tagpap, er ikke tilstrækkelig tæt. Der må fortsat forventes fugtskader, hvis ikke dampspærren erstattes med en med tilstrækkelig tæthed eller der udføres konstruktionsændringer, der sikrer tilstrækkelig ventilation af området mellem dampspærre og tagpap. 7. FORSLAG TIL AFHJÆLPNING 7.1 Her og nu Let facadekonstruktion på høj sektion over konkurrence- og varmtvandsbassin Tagfod ændres, så det sikres at tagvand, kondens og eventuelt overløb fra tagrende ikke ledes til facadekonstruktionens øverste del. Omfanget af fugtskader identificeres. Facadeplader demonteres og isolering, der er (for) fugtskadet, udskiftes. Primært nederst på facader og hvor facadeplader er tydeligt fugtige. Der monteres zink-profil ved vandrette spalter mellem facadeplader, så slagregn afvises. Beslaget kan have Z-form, hvor den ene flig stikkes ind under den overliggende facadeplade og fæstnes med de skruer, der fastholder pladen. Den anden flig danner en vandnæse ned over den underliggende tagplade. Eksisterende lodrette forskallingsbrædder udskiftes, hvis de er for møre. Det sikres at overfyldning af tagrender ikke ledes ind i konstruktionerne Tag over gang vest for varmtvandsbassin Der skal en gennemgående afhjælpning til for at fjerne problemet med det nedsivende vand fra facaden og lunkedannelse under tagpap. Umiddelbart vurderes en koldtagsløsning at være i orden, forudsat at taget udluftes korrekt. Årsagen til vandpåvirkningen bør naturligvis løses. Uanset valg af løsning: Loftsplader, dampspærre og fugtig isolering nedtages. Tagdæknings detalje ændres, så eksisterende og (eventuelt) nyt vand i facaden sikkert afledes til overside af tagpap over gang. 15

19 Efter udtørring opsættes isolering, dampspærre med stor diffusionstæthed ( for eksempel aluminiumsmembran), forskalling og loftsplader. Omhyggelig tætning mellem dampspærre og andre konstruktionsdele. Taget ventileres over isoleringen Bygningens trykforhold ændres, hvis der nu presses vanddamp ind i gang og andre kolde rum. Det sikres at overfyldning af tagrender ikke ledes ind i konstruktionerne Vindmåler mod nord Ud over det in punkt beskrevne. Inddækning af kabel ved føring gennem dampspærre. Inddækning/vandafvisning ved vindmåler, hvor det sikres, at udefra kommende vand følger kabel ind i facadekonstruktionen Kabel omlægges og føres på den varme side af isoleringen. Alternativt kan kabelføring rykkes til hjørnet og føres udvendig (bag nedløbsrør) Muret overligger over vinduesparti (Pos 5) Samling mellem tagdækning og murværk ændres, så tagvand og kondens sikkert ledes til tagrende. Sikring af at vand ikke løber ind i facade ved overfyldning af tagrender. Overligger ovre vinduesparti understøttes midlertidigt for at undgå yderligere skader. Murværk over vinduesparti repareres/udskiftes. Ruder i vinduesparti udskiftes, når overliggeren er sikret Fugtskade på loft i Glassal (Pos 7) Skaden vurderes at være forårsaget af en lokal utæthed i tagdækningen. Inden afhjælpning undersøges området indvendigt og udvendigt omkring fugtskaden for at afgrænse omfang. Skade i tagdækning repareres. Våd isolering udskiftes Dampspærre retableres, gerne med stor diffusionstæthed. 7.2 Ved næste renovering Let facadekonstruktion på høj sektion over konkurrence- og varmtvandsbassin Facadeplader rykkes udad med afstandsbrædder ved fastgørelser for at forbedre ventilation. Der bør ikke være hindringer for opadgående luftstrømme Eksisterende Nicofol MULTI væv bibeholdes for fastholdelse af isolering. Der etableres en ny vandtæt, men diffusionsåben vindinddækning for eksempel i form af asfaltpap. Herpå monteres ny trykimprægneret forskalling for facadebeklædning. Herved sikres en effektiv isolering af hulrum mellem vindafdækning og Nicofol MULTI væv. Isolering udskiftes i nødvendigt omfang og fastholdes med diffusionsåben væv, hvor Nicofol MULTI væv var placeret. Eksisterende lodret forskalling udskiftes med trykimprægneret kvalitet i nødvendigt omfang. 16

20 7.2.2 Tag på trapezplader Den eksisterende tagkonstruktion rummer en potentiel risiko for at der kan samles fugt i mellem dampspærren nederst og tagpap over isolering, idet tagpaplaget er den mest diffusiontætte spærring. Umiddelbart virker dampspærren som kraftigere end den, der er frilagt i taget over gangen mod vest. Det kan være at der er anvendt 2x 0.20 mm plastfolie. Dampmembranen skal være mindst 5 gange - og gerne 10 gange så tæt som tagdækningen, hvilket ikke er tilfældet nu. En løsning kan være at udskifte plastfolien med en aluminiumsmembran, der er mindst 10 gange mere tæt. Samlinger mellem baner og samlinger mod stålprofilerne er meget vigtige, da selv små utætheder giver mulighed for kondens i konstruktionen. 7.3 Øvrige konstaterede skader Den måde, som den eksisterende konstruktion er udført på, gør at det vil kræve omfattende indsats at afhjælpe de kuldebroer, der giver kondens ved vinduer og facade, da kuldebroer har forbindelse til de beslag, der bærer murværket. 8. OVERSLAG OVER HÅNDVÆRKERUDGIFTER Med den usikkerhed, der skyldes at bygningskonstruktionen kun stikprøvevis er gennemgået og at detaljer omkring afhjælpning vil afhænge af det, der konstateres under arbejdes udførelse, og derfor ikke er helt fastlagt, vurderes håndværkerudgifter ex. Moms. som angivet nedenfor. A. Tag over gang vest for varmtvandsbassin / B. Facade i højsektion mod vest / C. Muret facade over trappe til teknik / D. Facade i højsektion mod øst, syd og nord / E. Udskiftning af damspærre i varme tage/ Se nedenfor Etablering af ventilation i tagkonstruktion Ad A Ad B Ad C Ad D Ad E Arbejdet skal iværksættes med det samme Arbejdet vil naturligt udføres parallelt med arbejde A, så tætning ved fod af facade kun skal ændres en gang. Arbejdet bør udføres snart, men helst på et hensigtsmæssig årstid. Indtil udbedring sikres murværket over vinduesparti med rørstøtter Arbejdet kan udføres i forbindelse med en kommende renovering af svømmehallen, måske parallelt med udskiftning af vandbehandlingsanlæg. Arbejdet berører ikke svømmehallens drift. Arbejdet kan med fordel udføres i en sommerperiode. Håndværkerudgifter for arbejdet er ikke vurderet, idet usikkerheden er stor. Hvis det viser sig tilstrækkeligt med enkle tiltag foretaget udefra vil prisen være meget forskellig fra en løsning med ny dampspærre. 17

21 Arealer 18

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn.

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn. NOTAT Projekt Afhjælpning af vandskader over varmtvandsbassin og tag over glassal samt mellemgang ud for varmtvandsbassin med tilstødende mellemgang mod syd Kunde Lemvig Idræts- og Kulturcenter Notat nr.

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Indhold Side Indledning 1 Indvendig efterisolering uisolerede bygninger 2 Udvendig efterisolering ved aftagning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7237 Oversigt over klagepunkter: Bygning B: 1. Råd i dør mod nordvest 2. Råd i bundrammen 3. Kæntrede facadebjælker ved vindue mod syd 4. Udposning af facade mod syd 5. Rådskader i tag 6. Rådskader i gulv

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10112 Besigtigelse dato: 11. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning og snit Bilag 1 Fotos

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Byg sådan 2. Indrag loftsrummet og merisolér. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 2. Indrag loftsrummet og merisolér. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 2 Indrag loftsrummet og merisolér paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 MERISOLERING MED FLERE FORDELE Er der brug for et større boligareal og står

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab: Forsikringsselskab/S.S.) Tilstede ved skønsmødet : (Hvis

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 3 Merisolering af ydervægge paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 UDVENDIG ISOLERING GIVER HUSET VARMT TØJ PÅ At merisolere huset er en god investering.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 16017 Besigtigelsesdato: 20.04.2016 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering,

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 mhh@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation 7. juni 2011, Taastrup Morten Hjorslev Hansen, DUKO / Fonden

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 til byggeri med særlige krav til fugtadaptiv dampspærre DAFA

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 110005 Besigtigelse d. 30. maj 2011 Kl. 11:00 Slagelse den 1. juni 2011 Oversigt over klagepunkter: 1. Der er for stor spærafstand, 106 113 cm. 2. Forankring af taget overholder ikke

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. xx Besigtigelsesdato: 1/2-2016, kl.9,00 Ejendommen: Klager: xx Kxx Beskikket bygningskyndig: xx Ansvarsforsikringsselskab: F.Sxx Tilstede ved skønsmødet: Bilag: K.K.) xx xx Bxx xx

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 Et komplet sortiment af intelligente produkter 7 3 6 4 6 1 5

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 2014-10-29 onsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.). Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 Besigtigelsesdato: 14. december 2011 klokken 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7223 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Ved mødets start blev sagens klagepunkter skåret til, og nedenstående var sagens parter enige om: 1. Underdimensionering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7196 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. For stor spærafstand i forhold til lægtedimensionen. 2. For

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7230 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Oplysninger om manglende adgang til skunke, ikke registeret i 2. Nedbrudt træ i døre og defekte vinduer i 3. Manglende understøttelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere