Skolefritidsordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolefritidsordningen"

Transkript

1 Skolefritidsordningen - en orientering til forældre Skoleåret 2009/2010

2 2 Skolefritidsordninger (SFO er) Skole Telefon Brattingsborgskolen Skoleleder Lars Ziethen SFO-leder Torben Bailey Bøgeskovskolen Skoleleder Søren Thomsen SFO-leder Jannie Alcoholado Egeskovskolen Skoleleder Frank Dissing Jensen SFO-leder Hanne Baltzersen Finderuphøj Skole Skoleleder Søren Hansen Konst. SFO-leder Elsebeth Kjeldsen Frederiks Skole Skoleleder Niels Kolstrup Jørgensen SFO-leder Jette Jensen Hald Ege Skole Skoleleder Niels Thellesen SFO-leder Kirsten Abildgaard Hammershøj Skole Skoleleder Brian Roed SFO-leder Pernille Frank Houlkærskolen Skoleleder Ole Birch SFO-leder Pernille Lilliedahl Karup Skole Skoleleder Karen Bastrup SFO-leder Leif Bæk

3 3 Skole Telefon Løgstrup Skole Skoleleder Henri Gori SFO-leder Helle Juul Møldrup Skole Skoleleder Preben Dahlgaard SFO-leder Kirsten Visbech Møllehøjskolen Skoleleder Karsten Thygesen SFO-leder Lars Johannsen Mønsted Skole Skoleleder Hans Græsvig SFO-leder Lene Orehøj Nordre Skole Skoleleder Mogens Schnejder SFO-leder Kirsten Østerballe Overlund Skole Skoleleder Peter Rasmussen SFO-leder Aase Jensen Rødkærsbro Skole Skoleleder Hans Jørgen Nørgaard SFO-leder Mariane Jensen Skals Skole Skoleleder Jess-Ole Jensen SFO-leder Kristian Schmidt Sparkær Skole Skoleleder SFO-leder Per Gundelund

4 4 Skole Telefon Stoholm Skole Skoleleder Erling Bramming SFO-leder Ejlif Poulsen Sødalskolen Afd. Løvel Skoleleder Kaj Nielsen Afd. Rødding Skoleleder Birger Saugmann SFO-leder Trine Jørgensen Søndre Skole Skoleleder Heidi Therkildsen SFO-leder Benny Sørensen Ulbjerg Skole Skoleleder Søren Borup SFO-leder Jens Kristian Thomsen

5 5 Skole Telefon Vestervang Skole Skoleleder Poul Harald Christensen SFO-leder Else Klitgaard Vestfjendsskolen Skoleleder Lars Zedlitz Alberg SFO-leder Kirsten Dybdal Vestre Skole Skoleleder Niels Peter Carlsen SFO-leder Mona Dinesen Ørum Skole Skoleleder Bent Tougaard SFO-leder Inge-Marie Riger-Kusk Folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse. Folkeskolelovens 3, stk. 4. Børn kan gå i SFO fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Der tilbydes morgenpasning til 4. klasses elever. Der er SFO tilknyttet alle skoler i Viborg Kommune. Skolens leder har også ansvaret for skolefritidsordningen. Derudover er der ved hver enkelt skole ansat en SFO-leder, der har ansvaret i det daglige. Skolebestyrelsen har det generelle tilsyn med ordningen. Denne pjece omtaler nogle af de bestemmelser, der er fastlagt for skolefritidsordningerne i Viborg Kommune. Der er forskel på, hvordan dagligdagen former sig i de enkelte skolefritidsordninger. Nærmere oplysninger fås i den enkelte skolefritidsordning.

6 6 Målsætninger på skolefritidsområdet Skolefritidsordningerne er også omfattet af Viborg Kommunes overordnede børne- og ungdomspolitik Lys i øjnene hos børnene, de unge og de voksne. Her ud over kan skolebestyrelsen formulere yderligere målsætninger for den enkelte SFO. Adresseændring Skolens kontor og skolefritidsordningen skal have besked, hvis der sker ændringer omkring barnet så som ny adresse, ændret telefonnummer og adresse. Afhentning af barnet Hvis et barn bliver hentet af andre, end det er aftalt med forældrene, skal skolefritidsordningen have besked i forvejen. Som udgangspunkt er det forældrenes aftale med skolefritidsordningen, der er afgørende for, hvor længe barnet skal opholde sig i ordningen. Forældre aftaler selv med SFO-personalet, hvor længe barnet skal blive på stedet, om det eventuelt selv må gå hjem på et bestemt tidspunkt. Personalet har ikke ansvar for barnet på vej til og fra skolefritidsordningen. Forældre skal respektere SFO s åbningstider. Hvis forældre forsømmer at hente barnet inden lukketid, kan personalet i helt særlige og graverende tilfælde blive nødt til at kontakte den sociale døgnvagt.

7 7 Aktiviteter i skolefritidsordningen Skolefritidsordningen tilbyder børnene rige muligheder for udfoldelse både inden- og udendørs. Det er i høj grad Skolefritidsordningens opgave at give plads til børnenes egne ideer og initiativer. Legen og samværet med kammeraterne er i centrum - så børnene får stillet den naturlige lyst til at udforske og lære igennem erfaring og nysgerrighed. Skolefritidsordningen bor for sig selv eller deler lokaler og fritidsaktiviteter med indskolingen. SFO kan også benytte skolens lokaler - ligesom de flere steder har faciliteter ude i naturen.

8 8 Forældrebetaling Takster i skolefritidsordninger pr. 1. januar 2010 Morgenplads Eftermiddagsplads Heldagsplads Morgenplads til 4. klasses elever 506 kr kr kr kr. Betalingen sker forud pr. giro eller pr. betalingsservice. Inden den 1. i hver måned udsendes et giroindbetalingskort, hvor det angivne beløb dækker den følgende måned. Man betaler til en skolefritidsordning i 11 af årets måneder. Juli måned er betalingsfri. Tilmelding til betalingsservice kan ske ved henvendelse til pengeinstitut eller postkontor. Beløbet vil så automatisk blive overført til Viborg Kommune. Hvis beløbet indbetales efter sidste rettidige betalingsdag, vil der blive opkrævet renter med 1% pr. påbegyndt måned. I forbindelse med eventuel udsendelse af rykkerskrivelse på grund af manglende betaling skal der betales et rykkergebyr på 250 kr. Friplads Oplysning om reglerne for at opnå hel eller delvis økonomisk friplads samt ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Borgerservice, Sct. Mogensgade 5, 8800 Viborg, tlf. nr

9 9 Forældreråd og forældresamarbejde Der er mulighed for at vælge et forældreråd, hvis forældrekredsen ønsker det. Forældrerådet vælges for 1 år ad gangen. Forældrerådets opgaver er bl.a. at formidle forældrenes synspunkter. Rådet skal også medvirke til et samarbejde med skolebestyrelsen, skolelederen, skolefritidsordningens leder og personale. Fremmødekontrol Personalet sikrer sig, at de tilmeldte børn møder frem og har pligt til at henvende sig til forældrene, hvis barnet udebliver. Når barnet holder fri eller er sygt, skal forældrene give skolefritidsordningen besked.

10 10 Indmeldelse, udmeldelse og overflytning Overflytning fra èn ordning til en anden skal ske pr. samme dato. Barnet kan ikke udmeldes i én måned - f.eks. i sommerferien - for derefter at blive meldt ind i samme eller en anden ordning måneden efter. Ved udmeldelse kan barnet normalt først indmeldes igen 3 måneder efter. Barnet kan udmeldes af skolefritidsordningen med 1 måneds varsel til den 1. i måneden. Samme regler gælder ved nednormering af pladstype. Indmeldelse og opnormering af pladstype kan ske fra den førstkommende mandag eller efter aftale med den enkelte skolefritidsordning. Forældrebetalingen vil blive beregnet fra optagelsesdato. Når børn går ud af 3. klasse, bliver de automatisk udmeldt SFO pr. 31. juli. Opsigelse, indmeldelse samt ændringer af pladstype skal ske skriftligt. Skemaer kan fås i skolefritidsordningerne. Optagelse i skolefritidsordningen for det kommende skoleår tilbydes ved indskrivning til børnehaveklasse. Når barnet er optaget i skolefritidsordningen, er det sikret en plads til og med 3. klasse. Barnet kan kun indskrives i den SFO, der er knyttet til barnets skole. Børn, der flytter fra én skole til en anden, er garanteret plads i den nye skoles SFO.

11 11 Pladstyper Skolefritidsordningen kan tilbyde 3 forskellige pladstyper: - Morgenplads, fra åbningstidspunktet til undervisningen begynder - Eftermiddagsplads, fra undervisningens slutning til lukketid - Fuldtidsplads På skolefridage, hvor skolefritidsordningen holder åbent, kan pladsen også benyttes i det tidsrum, hvor barnet normalt går i skole, hvis barnet har enten eftermiddags- eller fuldtidsplads. Søskenderabat Hvis forældrene har flere børn i dagpleje, daginstitution og skolefritidsordning, kan de få søskenderabat. Der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for øvrige pladser. Udflugter og ture Når barnet begynder i SFO, skal forældrene på særlige skemaer give tilladelse til kørsel i private biler og eventuelle badeture.

12 Åbningstid Den daglige åbningstid varierer fra SFO til SFO. Åbningstiden er placeret inden for tidsrummet Den daglige åbningstid er forskellig i de enkelte skolefritidsordninger. De fleste skolefritidsordninger vil desuden have lukket på enkelte skolefridage, 3 uger i sommerferien, nemlig uge 29, 30 og 31 samt mellem jul og nytår. Der tilbydes central pasning i få SFO er til de børn, hvis forældre ikke selv har mulighed for pasning i uge 29, 30 og 31 samt mellem jul og nytår. Mindre ændringer i åbningstiden varsles 1 måned forud. Lukning i skolernes sommerferie varsles 3 måneder forud. Nærmere oplysninger om åbningstider kan fås i den enkelte skolefritidsordning. Børn & Unge

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Galaksen Stjernevejskolens SFO

Galaksen Stjernevejskolens SFO Galaksen Stjernevejskolens SFO Mosegade 75, 8722 Hedensted. Tlf. 7974 1180 1 Vi begyndte som et fritidshjem i november 1978, navnet var dengang Ungdomsgården. I marts 1993 blev vi omstruktureret til en

Læs mere

Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School

Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School R Ø D O V R E K O M M U N E Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School Velkommen i skole... til de nye skolebørn i Rødovre og deres forældre 1 Indhold Side Indskrivning til skoleåret

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Haderslev. Du har fået plads til pr. hos dagplejer: adresse: tlf.: Åbningstider: Mandag fra kl. Tirsdag fra kl. Onsdag fra kl. Torsdag fra

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

EN GOD SKOLE. Elevernes bud på en god skole:

EN GOD SKOLE. Elevernes bud på en god skole: INFO HÆFTE 2013 / 2014 SJØRSLEV SKOLE I dette informationshæfte kan du finde oplysninger om mange forskellige emner fra skolens hverdag. Du kan finde endnu flere emner på skolens hjemmeside www.sjorslevskole.dk.

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Vejlefjordskolen 15 8721 Daugård Tlf. 7589 5202. Vuggestue Børnehave Grundskole 0.-10. kl. Efterskole 8.-10. kl. Gymnasium

Vejlefjordskolen 15 8721 Daugård Tlf. 7589 5202. Vuggestue Børnehave Grundskole 0.-10. kl. Efterskole 8.-10. kl. Gymnasium Vejlefjordskolen 15 8721 Daugård Tlf. 7589 5202 Vuggestue Børnehave Grundskole 0.-10. kl. Efterskole 8.-10. kl. Gymnasium 12 1 Indhold Velkommen til Vejlefjordskolen... side 3 Træffetider og telefonnumre...

Læs mere

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 AKT-lærere - Egebakkeskolen har to AKT-lærere, (Adfærd, Kontakt, Trivsel) Annette Sperlig og Margit Foldager. Disse arbejder sammen med ledelsen og klassens lærere om elevernes

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma Velkommen i SKOLE Jeppe & Emma Velkommen i skole Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Da det er vigtigt, at dit barn får en god skolestart, og at forældre og skole

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Haunstrupgård Fritids- og Ungdomsklub

Haunstrupgård Fritids- og Ungdomsklub Haunstrupgård Fritids- og Ungdomsklub Velkommen i klubben! Her kan du læse lidt om hvem vi er, hvad vi laver, - og hvorfor vi gør det. og I kan se meget mere på vor hjemmeside: www.pumpestationen.dk Internetcafe

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere