BESIGTIGELSESRAPPORT RESDAL BAKKE 11 B - N, SILKEBORG RESDAL BAKKE 11 B - N, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESIGTIGELSESRAPPORT RESDAL BAKKE 11 B - N, SILKEBORG RESDAL BAKKE 11 B - N, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S"

Transkript

1 RESDAL BAKKE 11 B - N, SILKEBORG Sag nr Odense, den BESIGTIGELSESRAPPORT RESDAL BAKKE 11 B - N, 8600 SILKEBORG OBH-Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten Odense SØ Tlf

2 TIDSPUNKT Bygningsgennemgangen er udført af bygningskonstruktør Torben Sams fra OBH Rådg. Ingeniører A/S og er gennemført mandag den BESIGTIGELSENS FORMÅL Silkeborg kommune ved ingeniør Thomas Kjems Lyngvad har anmodet om et uvildigt bygningssyn af 12 boliger, beliggende på Resdal Bakke 11 B-N, 8600 Silkeborg. Besigtigelsen har til formål at belyse de enkelte bygningers tilstand, med fokus på de primære bygningsdele, hvilket i denne rapport er klimaskærmen. Som afslutning på besigtigelsen, er det aftalt med ovennævnte, at udfærdiger en besigtigelsesrapport, i form af foto med kommentarer. Besigtigelse sker generelt fra terrænniveau, med mindre det sker ved anvendelse af lovlig adgang eller hjælpemiddel. MODTAGNE OPLYSNINGER Energimærkning af modtaget pr. mail den BYGNINGSOPLYSNINGER BBR-Meddelelse nr matr.nr. 1ae, 1p og 1af, Resdal by, Serup Bygningerne er jf. BBR-meddelelsen opført som følgende: Bygning 11D, E, F, G, H og J anno Bygning 11B, C, K, L, M og N anno (Bygning 11I eksisterer ikke) Bygninger er opført i ét plan og udgør 845 m 2 (opvarmet etageareal). AFGRÆNSNING Destruktivt indgreb er ikke indeholdt i denne rådgiverydelse. Gennemgangen beror alene på en overordnet visuel gennemgang af de primære bygningsdele og evt. særlige produkter. Ligeledes vil der i denne rapport ikke blive taget stilling til evt. energimæssige forhold, da disse tiltag typisk behandles i energimærket, samt alm. vedligehold i form af indvendig overfaldebehandling af vægge og slid/striber på gulve og lignende. ØVIRGE BETRAGTNINGER Besigtigelse af skur/udhus under 15 m 2 er ikke indeholdt i denne ydelse, men det kan oplyses, at afstanden mellem terræn og træbeklædning ikke er udført iht. anbefalinger. Her kan henvises til Byg-Erfa erfaringsblad nr. (19) Hvidevarer, sanitet og tilbehør som armstøtter mangler i varierende omfang i boliger. Side 2

3 Besigtigelse af klimaskærme Bygninger (udvendig): 1.0 Tagopbygning og afgrænsninger Generelt for alle boliger: Tagbeklædningen er udført af tegl type K21 der på produktionstidspunktet kunne leveres uden eller med pålimet nylonbånd i false, for sikring mod indtrængende fugt eller fygesne. Denne type tagstenen blev anvendt i perioden Hensigten med ovenfor nævnte nylonbånd var, at erstatte understrygning eller undertag, dvs. lette bygherrens omkostning til tagbeklædning. Erfaringen viser efterfølgende, at de pålimede nylonbånd over tid ikke kan modstå de klimatiske påvirkninger de udsættes for, hvormed de bliver nedbrudt og smuldrer væk. Tagbeklædningen er stikprøvevis løftet og i flere områder kan ovennævnte bekræftes, at nylonbånd ikke er til stede, med risiko for indtrængning af fugt og fygesne. Foto til højre er med tagbeklædning over bolig 11 K og her ses dele af nylonbånd endnu, dog med begyndende nedbrydning. Under tagbeklædning ses vindplade, taglægter og ingen undertag. Bygninger opført anno 1986 (Bolig 11D J) er udført med undertag, som vurderes intakt. Ved løft af enkelte tagsten, ses tagsten uden nylonbånd. Det vurderes at tagsten er leveret uden nylonbånd på opførelsestidspunktet. Side 3

4 1.0 Tagopbygning og afgrænsninger (fortsat): Generelt for alle boliger: Tætning mellem rygnings- og gratsten og tagbeklædningen er udført enten med tagkit eller rygnings-/gratbånd. Tagkit er typisk anvendt på bygninger fra 1986 og rygnings-/gratbånd på bygninger fra Tagkit fremstår generelt med kraftig begroning ved rygninger, grater og i skotrender og i flere områder kan der konstateres udfaldet kit, hvormed der er risiko for indtrængning af fugt eller fygesne til tag- og loftskonstruktion. Der må forventes snarlig vedligehold heraf, for opretholdelse af restlevetid. Afslutninger af grater med tagkit ses med udfaldet tagkit, eksempelvis som her ved bygning 11B-C. Der må forventes snarlig vedligehold heraf, for opretholdelse af restlevetid. Sternbrædder og underbeklædning fremstår generelt pæne. Næste malerbehandling anbefales gennemført senest i Side 4

5 BESIGTIGELSESRAPPORT 2.0 Facader og udhæng: Generelt for alle boliger: Læmur til terrasser fremstår ved flere boliger med udfaldene mørtelfuger, hvormed der er risiko for fugtindtrængning og frostsprængning. Elastiske fuger til læmure ses generelt med fugeslip og huller, hvormed der er risiko for fugtindtrængning og frostsprængning. Elastiske fuger til sålbænke ses generelt med fugeslip og huller, hvormed der er risiko for fugtindtrængning og frostsprængning. Mørtelfuge imellem teglmur og beton sålbænk ses i ca. 30 % af tilfældene med revne, hvormed der er risiko for fugtindtrængning og frostsprængning. Der må forventes snarlig vedligehold heraf for opretholdelse af restlevetid. Side 5

6 2.0 Facader og udhæng fortsat: Generelt for alle boliger: Elastiske fuger omkring vinduer og yderdøre ses ved flere boliger med revner i overfladen og med fugeslip. Det vurderes at ca. 50 % af de elastiske fuger omkring vinduer og yderdøre, bør udskiftes indenfor en periode på 1-3 år og resterende elastiske fuger har en restlevetid på ca. 3-5 år. Vinduesparti der er placeret på læmur til terrasse, fremstår generelt med nedbrydning i træværket. Restlevetid vurderes til 1-3 år. Begroning bør friholdes fra træbeklædning som her ved bygning med varmecentral, for opretholdelse af forventede levetid. Træbeklædning fremstår generelt opfugtet og med begroning i den nederste ½ m, da beklædningen ikke er indbygget med den anbefalede afstand på cm. til terræn. Her kan eksempelvis henvises til Byg-Erfa blad nr. (19) Ved bolig 11 B-J Ved bolig 11 K-N Side 6

7 3.0 Bolig 11 B: Der kan på parketgulv i køkken konstateres aftegninger efter opfugtning. Aftegninger virker tørre, hvormed det vurderes at stamme fra en tidligere utæthed. Der ses ikke tegn på utæthed fra varmeinstallation. Elastiske fuger mellem sokkel- og gulvklinke fremstår med skimmeldannelse og bør udskiftes. Restlevetid ca. 1 år. Mekanisk udsugning i badeværelse kører ikke når afbryder aktiveres og bør derfor kontrolleres af aut. EL-installatør. I tagrummet kan der under skotrende konstateres udlagt afdækning. Jf. serviceleder har der tidligere været konstateret fugtindtrængning i tagkonstruktionen. Det vurderes derfor, at fugtindtrængningen kan henledes til det i pkt. 1.0 beskrevne vedrørende tagbeklædning og tagkit. Herudover ses flere område med indstråling af lys i overlæg til tagsten, hvilket er tegn på utætheder i tagbeklædningen. Side 7

8 Stort vinduesparti mod øst til stuen, ses med afskalninger i overfladebehandlingen. 4.0 Bolig 11 C: Teknikskab i entré er skadet i bunden og i højre friside. Skader er tørret ud og det vurderes derfor at stamme fra tidligere utæthed. Mekanisk udsugning i badeværelse kører ikke når afbryder aktiveres og bør derfor kontrolleres af aut. EL-installatør. Side 8

9 Vedrørende tagbeklædning, tagkonstruktion og tagrum, henvises til beskrivelse under Bolig 11 B. (Se evt. foto under Bolig B) Hjørnestolpe til vinduespartier i stuen, ses med nedbrydning. Stort vinduesparti mod øst til stuen, ses med afskalninger i overfladebehandlingen. Side 9

10 5.0 Bolig 11 D: Dørblad til badeværelsesdør fremstår med skade i finer efter opfugtning. Finer kvælder op og flækker af, hvorfor dørblad bør udskiftes. Hjørnestolpe til vinduespartier i stuen, ses med nedbrydning. (Se evt. foto under Bolig C) Stort vinduesparti mod øst til stuen, ses med afskalninger i overfladebehandlingen. (Se evt. foto under Bolig B-C) Side 10

11 6.0 Bolig 11 E: Komfur og indbygningsovn mangler i køkken. Vi er ikke forud for besigtigelsen gjort bekendt med om fjernelse af hvidevarer var tilladt under udflytning, hvorfor vi blot vil gøre opmærksom herpå i nærværende rapport. Håndvask mangler i badeværelse. Vi er ikke forud for besigtigelsen gjort bekendt med om fjernelse af sanitet var tilladt under udflytning, hvorfor vi blot vil gøre opmærksom herpå i nærværende rapport. Adskillende brandmur imellem boliger fremstår med åbning til tilstødende bolig. Brandsikring er ikke udført tæt tilsluttende til tagbeklædningen som angivet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet (BR-S 85). Træsøjle ved hovedindgang fremstår med begyndende nedbrydning i bunden. Afstanden mellem underside af træsøjle og terræn bør øges iht. anvisninger. Her kan henvises til Byg-Erfa blad nr. (19) Stort vinduesparti mod øst til stuen, ses med afskalninger i overfladebehandlingen. (Se evt. foto under Bolig B-C) Side 11

12 7.0 Bolig 11 F: Indbygningskøleskab mangler i køkken. Vi er ikke forud for besigtigelsen gjort bekendt med om fjernelse af hvidevarer var tilladt under udflytning, hvorfor vi blot vil gøre opmærksom herpå i nærværende rapport. Mørtelfuge imellem sokkel- og gulvklinke ses med svindrevne over ca. 1 lbm. Mørtelfuge bør udskiftes af hensyn til fugtsikring. Adskillende brandmur imellem boliger fremstår med åbning til tilstødende bolig. Brandsikring ikke er udført tæt tilsluttende til tagbeklædningen som angivet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet (BR-S 85). Køkkenvindue fremstår med nedbrydning og bør udskiftes forud for ny indflytning. Stort vinduesparti mod øst til stuen, ses med afskalninger i overfladebehandlingen. (Se evt. foto under Bolig B-C) Side 12

13 8.0 Bolig 11 G: Sokkel til køkkenelement med indbygningsovn er forskubbet, hvormed der er hul til underliggende gulvkonstruktion. Sokkel bør rettes af hensyn til rengøringsvenlighed. Indvendig dør imellem entré og stue ses med delamineret finer på dørblad, hvorfor dørblad bør udskiftes. Mørtelfuge imellem sokkel- og gulvklinke ses med svindrevne i hjørne ved håndvask. Mørtelfuge bør udskiftes af hensyn til fugtsikring. I badeværelse ses tre hjørner med revnedannelse, hvilket kan tyde på at kobling mellem skillevæg og bagmur ikke er tilstrækkelig. Revnedannelser vurderes ikke at være kritiske. Vi vil anbefale at revnedannelse kontrolleres nærmere ved demontering af enkelte vægfliser og min. i ét hjørne. Side 13

14 Som ovenfor. Her ses revnedannelse th. for vindue. Stort vinduesparti mod øst til stuen, ses med afskalninger i overfladebehandlingen. (Se evt. foto under Bolig B-C) 9.0 Bolig 11 H: Komfur, indbygningsovn og indbygningskøleskab mangler i køkken. Vi er ikke forud for besigtigelsen gjort bekendt med om fjernelse af hvidevarer var tilladt under udflytning, hvorfor vi blot vil gøre opmærksom herpå i nærværende rapport. Håndvask mangler i badeværelse. Vi er ikke forud for besigtigelsen gjort bekendt med om fjernelse af sanitet var tilladt under udflytning, hvorfor vi blot vil gøre opmærksom herpå i nærværende rapport. Side 14

15 Mørtelfuge imellem sokkel- og gulvklinke i entré (under bøjlestang og ved dør til stue) ses med svindrevne i hjørne. Mørtelfuge befinder sig ikke i fugtbelastet rum, men bør udskiftes af æstetisk hensyn. Adskillende brandmur imellem boliger fremstår med åbning til tilstødende bolig. Brandsikring ikke er udført tæt tilsluttende til tagbeklædningen som angivet i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet (BR-S 85). Træsøjle ved hovedindgang fremstår med begyndende nedbrydning i bunden. Afstanden mellem underside af træsøjle og terræn bør øges iht. anvisninger. Her kan henvises til Byg-Erfa blad nr. (19) Stort vinduesparti mod øst til stuen, ses med afskalninger i overfladebehandlingen. (Se evt. foto under Bolig B-C) Side 15

16 10.0 Bolig 11 J: Mørtelfuge imellem sokkel- og gulvklinke i entré (under bøjlestang og ved dør til stue) ses med svindrevne i hjørne. Mørtelfuge befinder sig ikke i fugtbelastet rum, men bør udskiftes af æstetisk hensyn. (Se evt. foto under Bolig H) Hjørnefuger i væg til entré ses med revne i mørtelfuge, samt hjørnefuge tv. for wc ses med revne efter tidligere fugtskade. Afslutning (evt. elastisk fuge) i overgangen mellem vægfliser og vindueskarm i lysning mangler. Manglende tætning kan give risiko for fugtskader i ydervægskonstruktion. Der kan konstateres tværgående revne i klinker imellem badeværelse og entré. Revne bør udbedres, da revnedannelse befinder sig i vådzone. Vinduesparti til stuen fremstår med nedbrydning i karmdel. Det kan anbefales, at vinduesparti udskiftes forud for ny indflytning. Side 16

17 BESIGTIGELSESRAPPORT 11.0 Bolig 11 K: Elastisk fuge imellem sokkel- og gulvklinke i badeværelse fremstår med fugeslip. Fuge bør udskiftes (ca. 3 lbm.), da fuger er placeret i vådzone. To baner undertag er eftermonteret til spærkonstruktionen og jf. servicelederen på grund af utætheder i tagbeklædning. Endvidere kan der i tagrummet (under skotrende) ligeledes konstateret udlagt afdækning. Det vurderes derfor, at fugtindtrængningen kan henledes til det i pkt. 1.0 beskrevne vedrørende tagbeklædning og tagkit. Der er under besigtigelsen ikke registreret fugtindtrængning. Hjørnestolpe til vinduespartier i stuen, ses med nedbrydning. Herudover er stort vinduesparti til stuen udtjent. næste år, for opretholdelse af restlevetid for tilstødende bygningsdele. Side 17

18 Brystningsmur til stuen fremstår med udfaldene mørtelfuger, hvormed der er risiko for fugtindtrængning og frostsprængning. Areal med udfaldene mørtelfuger udgør ca. 1 m 2. Integreret redskabsskur fremstår med algebegroning, hvilket bør afrenses for opretholdelse af træbeklædningens forventede restlevetid. Vedligehold bør afpasses med periode for overfladebehandling af sternbrædder. Her kan henvises til pkt. 1.0 Træbeklædning fremstår generelt opfugtet og med begroning i den nederste ½ m, da beklædningen ikke er indbygget med den anbefalede afstand på cm. til terræn. Her kan eksempelvis henvises til Byg-Erfa blad nr. (19) Side 18

19 12.0 Bolig 11 L: Adskillende væg mod bolig M ses med revne. Revne vurderes ikke at være kritisk, hvorfor en fiksering af revne kan anbefales (indlimning af ankre og udfyldning af revne med egnet cement produkt. Elastisk fuge imellem sokkel- og gulvklinke i badeværelse fremstår med fugeslip. Fuge bør udskiftes (ca. 3 lbm.), da fuger er placeret i vådzone. Mekanisk udsugning i badeværelse kører ikke når afbryder aktiveres og bør derfor kontrolleres af aut. EL-installatør. Udvendig ses generelt samme emner som beskrevet under bolig K, hvorfor der henvises dertil. Side 19

20 13.0 Bolig 11 M: I badeværelse ses revne i mørtelfuge (ca. 1 lbm.) imellem fliser, nærmere bestemt th. for brusestang. Mørtelfuge bør udskiftes, da fuge er placeret i vådzone. Udvendig ses generelt samme emner som beskrevet under bolig K, hvorfor der henvises dertil. Dog vil vi vurdere, at vinduesparti og træsøjle til stuen ikke skal udskiftes, men vedligeholdes med overfladebehandling senest i Bolig 11 N: Adskillende væg mod bolig M ses med revne. Revne vurderes ikke at være kritisk, hvorfor en fiksering af revne kan anbefales (indlimning af ankre og udfyldning af revne med egnet cement produkt. Elastisk fuge imellem sokkel- og gulvklinke i badeværelse fremstår med fugeslip. Fuge bør udskiftes (ca. 2 lbm.), da fuger er placeret i vådzone. Udvendig ses generelt samme emner som beskrevet under bolig K, hvorfor der henvises dertil. Side 20

21 15.0 Generelt til ejendommen: Boliger står alle tomme og har tidligere været anvendt som ældre boliger. Boliger ses generelt pæne og i middel stand, hvor der må forventes reparationer og en del vedligehold jf. kortfattet beskrivelse ovenfor. Som hovedpunkter kan nævnes; 1) Tagbeklædning er udført af tegl type K21 og ses i flere områder utætte og med begyndende nedbrydning i nylonbånd, hvorfor der er risiko for indtrængning af fugt- og fygesne til tag-og loftskonstruktion. Uden undertag vurderes tagbeklædningen med ingen til få års restlevetid. 2) Tagkit til rygninger og skotrender ses generelt med begroning og udfaldet tagkit, hvormed tagkit anses som udtjent. 3) Vinduespartier placeret på læmure, på brystningsvægge til stuen og til køkken ses i flere boliger med nedbrydning, hvormed nye vinduer bør indbygges. 4) Beton sålbænke under vinduer ses i ca. 30 % af tilfældene med revner i mørtelfuger i overgangen til murværket, hvormed der er risiko for fugtindtrængning og frostsprængning. Mørtelfuger heromkring bør udskiftes. 5) Elastiske fuger omkring vinduer og yderdøre, imellem sålbænke samt imellem betonemner til læmure ses med nedbrydning og bør udskiftes 6) Flere træsøjler til vinduespartier og til understøtning af bjælker fremstår med nedbrydning, hvorfor der må forventes udskiftning heraf i løbet af få år. 7) Læmure til terrasser fremstår ved flere boliger med udfaldene mørtelfuger, hvormed der er risiko for fugtindtrængning og frostsprængning. Mørtelfuger bør derfor udskiftes i nødvendigt omfang. 8) Hvidevarer mangler i varierende grad i flere boliger. 9) Sanitet som håndvaske og armstøtter mangler i flere boliger. 10) Træbeklædning fremstår generelt opfugtet og med begroning i den nederste ½ m, da beklædningen ikke er indbygget med den anbefalede afstand på cm til terræn. 11) Der er ikke sat økonomi på skader, fejl og mangler på ejendommen som tilbydes udført særskilt såfremt det har interesse. 12) Supplerende billeder som dokumentation af skader mv. kan fremsendes på CD-rom efter aftale. Odense den Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k Side 21

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B,

Læs mere

BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10.

BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10. ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10.2012 BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG OBH-Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. 70 21 72 40 www.obh-gruppen.dk

Læs mere

TILSTANDSVURDERING ERHVERVSPARKEN 24, 8882 FÅRVANG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING ERHVERVSPARKEN 24, 8882 FÅRVANG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Ole Danielsen Salgschef, Souschef Mail: odd@obh-gruppen.dk ERHVERVSPARKEN 24, 8882 FÅRVANG OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN

BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN BLOMMEGRENEN, ODENSE SØ. Rapportdato: 10.02.2012 Side 2/20 EJENDOMMENS BELIGGENHED Ejendommen er Blommegrenen 145-165 og Stammen 30-34, Odense

Læs mere

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4 Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen Version 4 Denne oversigt indeholder en ikke udtømmende liste over bygningsskader og deres bedømmelse indenfor rammerne af huseftersynsordningen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Leif Søkilde og Laila Søkilde. Adresse Hvidovre Enghavevej 59. By Hvidovre

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Leif Søkilde og Laila Søkilde. Adresse Hvidovre Enghavevej 59. By Hvidovre for ejendommen Sælger: Leif Søkilde og Laila Søkilde dresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. 2650 Dato 08-06-2015 By Hvidovre Udløbsdato 08-12-2015 H-15-0-0133 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-29558 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kibæk. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr. H-15-02713-0174. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kibæk. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr. H-15-02713-0174. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kaj Birger Hermansen dresse Bavnehøjen 35 Postnr. 6933 Dato 26-08-2015 By Kibæk Udløbsdato 26-02-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-910398 Matrikel/Ejerlav: 38IP Kibæk By, ssing Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Lauritsen. By Faaborg. Udløbsdato 27-02-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Lauritsen. By Faaborg. Udløbsdato 27-02-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Henrik Lauritsen dresse Østergyden 19 Postnr. 5600 Dato 27-08-2014 By Faaborg Udløbsdato 27-02-2015 H-14-00-0180 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-9960 Matrikel/Ejerlav: 21B Åstrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 15-10-2014. Lb. nr. H-14-02517-0116. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 15-10-2014. Lb. nr. H-14-02517-0116. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Fani Pørtner dresse gerbakken 17 Postnr. 5210 Dato 15-04-2014 By Odense NV Udløbsdato 15-10-2014 H-14-0-0116 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-6507 Matrikel/Ejerlav: 13 Villestofte By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 03-11-2013. Lb. nr. H-13-03524-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 03-11-2013. Lb. nr. H-13-03524-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helene Nielsen dresse Nygade 26 Postnr. 9620 Dato 03-05-2013 By alestrup Udløbsdato 03-11-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 820-019364 Matrikel/Ejerlav: 3 RL alestrup By, alestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard dresse Skovvænget 34 Postnr. 6630 Dato 08-07-2015 By Rødding Udløbsdato 08-01-2016 H-15-0-0175 Kommunenr./Ejendomsnr. 575-88925 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Charlottenlundvej 29 Postnr. 8620 Dato 17-02-2015 By Kjellerup Udløbsdato 17-08-2015 H-15-0-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-9885 Matrikel/Ejerlav: 3O Kragelund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune dresse Rosenvej 41 Postnr. 6400 Dato 15-03-2015 By Sønderborg Udløbsdato 15-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-14540 Matrikel/Ejerlav: 352 Ullerup Ejerlav, Ullerup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Thorsø. Udløbsdato 19-11-2015. Lb. nr. H-15-00386-0118. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Thorsø. Udløbsdato 19-11-2015. Lb. nr. H-15-00386-0118. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nja Nørgård dresse Thorsølundvej 14 Postnr. 8881 Dato 19-05-2015 By Thorsø Udløbsdato 19-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 710-15641 Matrikel/Ejerlav: 11ET Thorsø By, Thorsø Internt

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Erik Videmark Andersen og Anne Lisbeth V. Andersen. By Næstved. Udløbsdato 19-11-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Erik Videmark Andersen og Anne Lisbeth V. Andersen. By Næstved. Udløbsdato 19-11-2015 for ejendommen Sælger: Erik Videmark ndersen og nne Lisbeth V. ndersen dresse Bolbrovej 63 Postnr. 4700 Dato 19-05-2015 By Næstved Udløbsdato 19-11-2015 H-15-0-0161 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-011833 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere