SPIRALBEHOLDERE. Manual. Combivandvarmere 60, 110 og 160 liter Type 622C, 644C, 605C 08:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPIRALBEHOLDERE. Manual. Combivandvarmere 60, 110 og 160 liter Type 622C, 644C, 605C 08:012-1206"

Transkript

1 SPIRALBEHOLDERE 08: Manual Combivandvarmere 60, 110 og 160 liter Type 622C, 644C, 605C

2 Beholdere 60 liter Type 622C til centralvarme Hedeflade 0,75 m 2, 3/4 spiral 1 kw/230 V, 3 kw/400 V varmelegeme METRO nummer: VVS nummer: Type 622C til fjernvarmevarme Hedeflade 0,60 m 2, 3/8 spiral 1 kw/230 V, 3 kw/400 V varmelegeme METRO nummer: VVS nummer: Beholdere 110 liter Type 644C til centralvarme Hedeflade 0,75 m 2, 3/4 spiral 1 kw/230 V, 3 kw/400 V varmelegeme METRO nummer: VVS nummer: Type 644C til fjernvarmevarme Hedeflade 1 m 2, 3/8 spiral 1 kw/230 V, 3 kw/400 V varmelegeme METRO nummer: VVS nummer: Beholdere 160 liter Type 605C til centralvarme Hedeflade 0,75 m 2, 3/4 spiral 3 kw/400 V varmelegeme METRO nummer: VVS nummer: Type 605C til fjernvarmevarme Hedeflade 1 m 2, 3/8 spiral 3 kw/400 V varmelegeme METRO nummer: VVS nummer:

3 Indholdsfortegnelse Transport 4 Placering 4 Stregtegning 5 VVS montering 6 El montering 10 Brugervejledning 11 Vedligeholdelse 12 Fejlfinding 14 Overensstemmelseserklæring 15 Garantibestemmelser 15 3

4 Transport Undersøg straks ved modtagelse om vandvarmeren er hel og ubeskadiget. Hvis ikke, skal det anmeldes til transportfirmaet med det samme. Al forsendelse er på modtagers ansvar medmindre andet er aftalt. Placering Installationen af vandvarmeren må kun foretages af en autoriseret VVS installatør og i henhold til Bygningsreglementet. Vandvarmeren med tilhørende rør skal placeres frostfrit. Vandvarmeren placeres nær vandtilførslen, ved det mest benyttede tapsted og i nærheden af gulvafløb. Det skal sikres, at der er plads til vedligeholdelse og service. Min. 200 mm Ved cirkulation Vigtigt Vær opmærksom på, at væggen skal kunne bære beholderen inkl. vand. For de væghængte modeller skal afstanden til gulv være min. 400 mm og afstanden til loft bør være min. 200 mm. Ved ophængning af vandvarmeren skal de medleverede ophængsbeslag benyttes. Svage vægge som fx gips eller letbeton kan kræve en anden montering end ophængsbeslag, fx med et H-stativ (købes som tilbehør). Til vandvarmere på 60 til 160 liter kan monteres et stativ med justerbare fødder, der gør det muligt at stille vandvarmeren vandret på fast, plant gulv (købes som tilbehør). Der kan eftermonteres pladesæt. Min. 400 mm 4

5 Stregtegning A Varmeveksler ind B Afgang varmt vand C Tilgang koldt vand D Varmeveksler ud E Udluftningsskrue (kun ved 3/4" varmeveksler) G Muffe 3/4" m/prop (evt. cirkulation) H Huller til ophængningsbeslag V Flange med dykrør til varmelegeme, 3/8" dykrør og anode liter i G H H h b E A B d e C G D f g a c v a1 A B C D Målskitse Alle mål er i mm. Type a a1 b c d e f g h i 622C C C

6 VVS montering Bemærk følgende ved installation Installationen af vandvarmeren må kun foretages af autoriseret VVS-/el-installatør og i henhold til Bygningsreglementet. Installationerne skal overholde Bygningsreglementet samt alle andre relevante regulativer og bestemmelser, herunder krav til el- og vandinstallationen. Tjek alle tekniske data og informationer på dataskiltet. Sørg for at al tilbehør er taget ud af indpakningen. Det skal sikres, at der er nem adgang til vandvarmeren. Før tilslutning skal vandrørene renses grundigt igennem. Der skal altid foretages en trykprøvning med 10 bar vandtryk, når vandvarmeren er udskiftet, eller der har været udført service på de trykbærende dele af vandvarmeren. Vandvarmeren må aldrig udsættes for vandtryk som overstiger 1 MPa (10 bar). Vandvarmeren er forsynet med nylonbøsning i koldtvandstilslutningen og pexrør i varmtvandstilslutningen. Disse dele beskytter emaljebelægningen og skal ikke fjernes. Det påhviler installatøren at instruere forbrugeren om vandvarmerens funktion, pasning og bortskaffelse. Godkendelser VA-nr. 3.21/DK Godkendt af DEMKO Varmtvandsbeholder Spiral Prøvetryk 13,5 bar 21 bar Driftstryk 10 bar 16 bar Risiko for korrosion METRO THERM varmtvandsbeholdere er opbygget i emaljeret stål og beskyttet af en magnesium anode. Hvis tilslutninger og det videre rørsystem er udført i kobber eller rustfrit stål, kan det medføre en risiko for galvanisk korrosion ved tilslutningerne. Risikoen for galvanisk korrosion kan minimeres ved at benytte et PEX-rørs overgangsstykke mellem beholder og rørinstallationen. Fejl, der opstår på baggrund af ovennævnte, er uden for METRO THERM garanti. Brug af blødgjort vand i METRO THERM beholder Der kan bruges blødgjort vand på saltbasis i en METRO THERM varmtvandsbeholder. Dog skal ledningsevnen holdes under 100 ms/m (millisimens pr. m), for at anoden kan anvendes. Vandets ph værdi skal ligge mellem 6 og 9, og kloridindholdet skal være under 250mg Cl/l. Overskrides denne ledningsevne bliver anodestrømmen for høj, og anoden nedbrydes derfor for hurtigt. Det bevirker, at vandet kan begynde at lugte grimt. For at afhjælpe dette, kan det være nødvendigt at fjerne anoden, men herved bortfalder METRO THERM 5 års korrosionsgaranti på inderbeholderen. Der må ikke benyttes demineraliseret vand (dobbelt ion-byttet), da beholderen vil ætse op på kort tid. Demineraliseret vand kaldes også totalt afsaltet vand og de-ioniseret vand. 6

7 Figur 1 5 B C C 3 Montering som trykbeholder Vandvarmeren kan monteres som trykbeholder med afspærrings-, kontra- og sikkerhedventil. Vandvarmeren skal forsynes med en sikkerhedsventil, der overholder Arbejdstilsynets anvisninger. Sikkerhedsventilens åbningstryk skal være på 10 bar. Sikkerhedsaggregat Sikkerhedsventilen og kontraventilen skal placeres som vist på figur 1. Sikkerhedsventilen skal være anbragt på koldtvandstilgangen i nærheden af beholderen og let tilgængelig for eftersyn og afprøvning/aktivering af ventil for at modvirke tilkalkning. Forbindelsesrøret mellem sik kerhedsventilen og beholderen samt overløbet fra sik ker hed s - ventilen må ikke kunne af spærres. Lysningen skal være min. 3 /4 (20 mm). Overløbet skal udmunde synligt og frit til afløb. Overløbet må af hensyn til frost ikke føres ud i det fri. Sikkerhedsven tilen skal mindst kunne afblæse vand varmerens mærke effekt. Ved brug af METRO THERM sikkerhedsaggregat (figur 2) er dette krav opfyldt. 4 METRO THERM sikkerhedsaggregat (figur 2) kan benyttes til vandvarmere på max. 10 kw for 10 bar og max. 300 liter. Sikkerhedsaggregatet skal placeres som vist på figur 1. Figur 2 1. Vandtilgang (koldt) 3/4 afspærringsventil 2. Kontraventil (indbygget) 3. Sikkerhedsventil 4. Overløb 3/4 5. Tømmehane B Varmt vand ud 3/4 C Koldt vand ind 3/4 1 Da vandet udvider sig under op varmning (ca. 2%), skal sikker hed sventilen dryppe, når opvarmningen sker. Når vandvarmeren fyldes (eller tømmes), skal der være mulighed for udluftning fx ved at åbne en varmtvandshane. 7

8 VVS montering Cirkulation I toppen af beholderen sidder en studs (3/4 indv. RG). Hvis denne studs bruges til cirkulation af brugsvand, skal der monteres et cirkulationssæt (købes som tilbehør). Cir kula ti ons sættet består af et emaljeret for længerrør til montering i toppen af vandvarmeren og pexrør, der monteres ned i vandvarmeren. Bemærk Forbrugeren skal gøres op mærk som på varmetabet fra cirkulationsstrengen, og de deraf følgende driftsudgifter. Cirkulationen kan med fordel styres af et tidsur. Naturlig cirkulation Skal vandvarmeren tilsluttes naturlig cirkulation, skal varmt vandsafgangen tilsluttes i toppen af vandvarmeren, og returledningen tilsluttes varmt vandsafgangen i bunden og pexrøret i vandvarmeren afkortes til 2/3 længde. Tilslutning af varmeveksler Varmeveksleren kræver altid tvungen cirkulation. Når vandvarmeren tilsluttes en pla dejernskedel, må det kolde brugsvand ikke ledes gennem kedlen ved sommerdrift. Der kan dannes kondensvand i kedlen og dermed risikeres tæring. Tilslutning til anlæg med shunt Når vandvarmeren tilsluttes et anlæg med shunt, skal vandvarmeren tilsluttes mellem kedlen og shunten (figur 3). Tilslutning med en pumpe Anlægget er ikke forsynet med shuntventil. Vand var meren er koblet på anlægget som en radiator (kan kun bruges på 2-strengsanlæg). Brugsvandet får samme temperatur som kedlen (figur 4). Anlægget kan forsynes med en magnetventil, der styres af termostaten i combivandvarmeren (figur 5). Sommer: Termostaten styrer el-varmelegemet. Vinter: Varmtvandsbeholderen får samme temperatur som fremløbet fra kedlen. Cirkulationssæt 1. Kedel 2. Pumpe til combivandvarmeren 3. Shunt 4. Pumpe på radiatorkredsen Figur 3 Vandvarmeren Anlæg Når anlæggets pumpe også skal forsyne vandvarmeren med kedelvand, indsættes en magnetventil (230V lukker NC spæn dings løs) for at kunne begrænse brugsvandstemperaturen. Samtidig sikrer den, at pumpen ikke tapper vandvarmeren for energi, da magnetventilen om sommeren er lukket. Figur 4 Figur 5 Tilslutning med seperat pumpe til vandvarmeren Pumpen styres af termostaten i vandvarmeren. Denne løsning bruges, hvis anlægget i øvrigt er monteret uden pumpe, eller den eksisterende pumpe ikke kan forsyne vandvarmeren med tilstrækkeligt kedelvand. Sommer: Termostaten styrer el-varmelegemet. Vinter: Termostaten styrer den ekstra pumpe. 8

9 Tilslutning til fastbrændselskedel I forbindelse med en fastbrændselskedel (brænde-, flis- og halmfyr) kan monteres en termostatventil, der åbner ved stigende temperatur. Føleren skal placeres, så den kan måle fremløbstemperaturen i stregen, hvor der er cirkulation, også når ventilen er lukket. Termostaten kan fx være en Danfoss AVTA (figur 5). 1. Eletronisk termostat 2. Føler på fremløb 3. Pumpe 4. Magnetventil Figur 6 Figur 7 Ved brug sammen med fastbrændselskedel kan vandvarmeren også forsynes med en elektronisk termostat (fx Danfoss KP 78), der automatisk kobler elvarmelegemet ind, når fremløbstemperaturen fra fastbrændselskedlen falder. Termostatens føler placeres på fremløbsstrengen (figur 6 og 7). Når vandvarmeren forsynes med varme fra kedlen, kan brugsvandstemperaturen komme op på fremløbstemperaturen, medmindre den forsynes med en termostatventil med føler i vandvarmeren. Tilslutning til kedel med brugsvandsprioritering Hvis combivandvarmeren styrer gas-/oliefyret, må strømmen til vandvarmeren ikke slukkes. Der skal være strøm til combi vandvarmeren, og centralvarmeafbryderen skal være tændt. Natsænkning Hvis anlægget er forsynet med natsænkningsautomatik med stop af pumpen, skal combivandvarmeren forbindes uden om automatikken. Ellers kan brugsvandet ikke opvarmes af centralvarmedkedlen om natten, når kedlen er slukket. Tilslutning til brændeovn med vandtank Vandvarmeren skal vælges efter brændeovnens ydelse, dog min. 160 l. Tilslutningen skal ske forskriftsmæssigt ifølge Arbejdstilsynets vejledning B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg. El-termostaten for pumpen sættes 5 o lavere end AVTA ventilen. 1. Vandtank 2. Føler for AVTA i vandtank 3. Føler for el-termostat 4. Automatisk udlufter Åben ekspansion 2 4 El-termostat til styring af pumpen* 1 3 Varmt vand Koldt vand AVTA Pumpe 9

10 El montering El-tilslutning må kun foretages af autoriseret el-installatør. Vandvarmeren er i stænktæt IP24 udførelse og skal altid ekstrabeskyttes i henhold til LVD regulativet. Vandvarmeren kan tilsluttes 400 eller 230 V, hvilket giver effekt på henholdsvis 3 kw eller 1 kw. Vandvarmeren leveres fra fabrik med et 4-leder kabel (tilledning uden stik), som skal tilsluttes den faste installation. Hvis dette beskadiges, skal det udskiftes med en ny tilledning (købes som reservedel). Vandvarmeren er forsynet med med genindkobbelbar overkogssikring. Overkogssikringen må kun genindkobles af autoriseret installatør. Overkogssikringen sidder bag sort skrue i styreboksen (figur 8). Termostaten har et arbejdsområde på 5-65 C samt en tænd/sluk funktion, der erstatter afbryderen i den faste installation. Termostat og overkogssikring er kombineret og er monteret i den grå styreboks på vandvarmeren sammen med glimlampen. Husk, inden strømmen tilsluttes, skal vandvarmeren være fyldt med vand. Skrue med adgang til overkogningssikring Husk, kobberfølerrør fra termostat og overkogsføler skal føres så langt fra spadestik på varmelegemet som muligt. Max. Off 5 C l l l l l l l l l l l l l l l l l l El-diagram 3 kw (1 kw) Type 622C, 644C og 605C Varme til Figur 8 1. Tilslutning til fast installation 400V2N~+J eller 230V~+J 2. Kabelgennemføring med aflastning 3. Tænd/sluk kontakt, overtemperatursikring 110 o C og driftstermostat 65 o C 4. Glimlampe, lyser når termostat kalder på varme 5. Steatitvarmelegeme 400V~3kW, 230V~1kW 6. 1-polet omskifter: 2: Cirkulationspumpe/magnetventil (ekstern) 3: El-patron i beholder 7. Tilslutning for cirkulationspumpe max. 200W 230V~ (medfølger ikke) 8. Klemme for jordforbindelse (beholder) 9. Klemme for jordforbindelse (kabinet) * Ved tilslutning til 230V skal sort og blå leder samles til nul og brun til fase. INTERNE LEDNINGER: Alle ledninger er 0,75 m 2. G/GR: Gul/Grøn BR: Brun BL: Blå R: Rød S: Sort 10

11 Brugervejledning Bemærk Rør og armaturer nær vandvarmeren kan nå temperaturer over 60 C. Vandvarmeren er forsynet med en overkogssikring, der afbryder elforbindelsen ved overtemperatur i vandvarmeren. Overkogssikringen må kun genindkobles af en autoriseret installatør. Læs denne manual grundigt før installation og ibrugtagning af vandvarmeren. Sikkerhedsforeskrifter Installation, første aktivering og vedligeholdelse af dette produkt, må kun udføres af autoriseret VVS-/el-installatør, som vil være ansvarlig for overholdelse af gældende standarder og installationsregulativer. Vi påtager os intet ansvar for skader, som er forårsaget ved ikke at overholde sikkerhedsforeskrifterne. Oversvømmelse og frostrisiko Hvis vandvarmeren er monteret i et fritidshus eller i et helårshus, hvor man er bortrejst i en længere periode, sikres vandvarmeren og rørinstallationen bedst mod frostskader ved at tømme den samlede vandinstallation for vand. Hvis der ikke er risiko for frost, vil det være tilstrækkeligt at lukke for hovedhanen til vandforsyningen, der hvor vandet kommer ind i bygningen. Indstilling af temperatur På omskifteren kan skiftes manuelt mellem el-varme og central-/fjernvarme. Når omskifteren er stillet på el, styrer termostaten el-varme legemet. Denne indstilling bruges om sommeren, når central-/fjernvarmen er afbrudt. Opvarmningstider C (minutter) Type 1 kw 3 kw 622C C C Indstilling af termostat Sammenhæng mellem skalaindeling og ønsket beholdertemperatur. Indstilling sættes som klokkeslet på en urskive. Værdierne er vejledende. Indstilling Min max C Figur 9 Vandvarmeren er forsynet med en grå styreboks. Den ønskede varmtvandstemperatur indstilles på termostatens drejeknap, og termostaten regulerer derefter opvarmningen til den ønskede temperatur. Se figur 9 for termostatens skalainddeling. Glimlampen (Varme til på figur 8) lyser, når strømmen er slået til, og varmelegemet er aktivt. Ved at skifte til central-/fjernvarme udkobles el-varme legemet, og termostaten kan styre en pumpe eller magnet ventil. Når vandvarmeren er tilsluttet 400V, vil glimlampen skifte mellem et svagt og et stærkere lys, alt efter om vandet er op varmet, eller termostaten kalder på varme. Vandvarmeren kan være tilkoblet direkte på radiatorkredsen. I fyringsperioden stilles omskifteren på central-/fjernvarme, og el-varmelegemet er koblet ud. Brugsvandet opvarmes af central-/fjernvarmevandet, og der er ikke mulighed for at regulere temperaturen. Bortskaffelse Produktet skal bortskaffes på den mest miljørigtige måde. Privatpersoner skal ved bortskaffelse af produktet følge kommunens affaldsregulativer for bortskaffelse fra privat husholdning. 11

12 Vedligeholdelse Udvendig rengøring Beholderen må kun aftørres med en fugtig klud. Der kan anvendes vindues- og glaspudseprodukter, men ikke skurepulver eller lakopløsende kemikalier. Læs altid brugsvejledning på rengøringsmidlet. Sikkerhedsventilen Kontroller mindst to gange årligt, at sikkerhedsventilen fungerer. Ved afprøvningen skal der strømme vand ud. Kalk I områder med kalkholdigt vand vil der udfældes kalk i vandvarmeren. Kalken vil normalt fæstne sig på dykrøret omkring varmelegemet og på spiralen. Kalkaflejringer på varmespiralen vil betyde en nedsat virkningsgrad, hvorimod at kalkaflejringer på varmelegemet ikke har betydning for virkningsgraden, men kan medføre, at varmelegemet brænder over på sigt. Kalkudfældningen øges kraftigt ved temperaturer over 55 C, hvilket yderligere kan besværliggøre servicering når flangerørene skal afmonteres for afkalkning af beholderen. Kalkudfældningen begrænses ved at holde temperaturen på max. 55 C. I områder med meget kalkholdigt vand kan det anbefales, at afkalke beholderen jævnligt for at undgå driftsforstyrrelser. Installatøren kan rådgive om, hvor ofte afkalkning er nødvendig. Afkalkningsvejledning Afkalkning må kun udføres af autoriseret installatør. Da den gamle pakning ikke kan genbruges, skal pakning altid udskiftes. Afbryd den elektriske forbindelse på hovedafbryder og luk for vandtilgangen på stopven tilen. Aftap beholderen. Lågen fjernes og det er nu muligt at komme til varmelegemet. Det er et keramisk varmelegeme, der er anbragt i et dykrør på bundflangen (flangerøret). Ledningsforbindelserne afmonteres på varmelegemet og kapillarrørene trækkes forsigtigt ud af den lille dyklomme. Afmonter nu flangen. Det er muligt, at pakningen skal skæres fri fra beholderen fx med en tyndbladet kniv. Flangerøret kan være svært at få ud gennem åbningen på grund af kalktilsætninger mm. så det skal kantes forsigtigt ud, da en voldsom behandling af de emaljerede dele kan medføre skader, der senere vil kunne give anledning til tæring. Løs kalk fjernes. Fastsiddende kalk på spiralen kan løsnes ved lette slag med fx et træskaft. Beholderen spules for kalkrester. Sæt flangen med ny pakning og afstandsring på udvendig side af boltene (figur 10) på plads. Krydsspænd boltene med moment på 15 til 17 Nm. Påfyld vand og kontroller for utætheder ved trykprøvning med vandtryk på 10 bar. Monter kapillarrør og ledninger igen. Uanset model skal kapillarrørene til henholdsvis termostat og overkogssikring altid monteres således, at føleren til overkogssikringen ligger længst inde i dyklommen. Pakning Figur 10 Afstandsring udvendig VIGTIGT: Sørg for kapillarrørene ikke kan komme til at berøre strømførende dele. 12

13 Kontrol/udskiftning af anoden Beholderen er forsynet med en kontrollerbar magnesiumanode. Den er monteret i bundflangen og kontrolleres ved at måle anodestrømmen. Dette gøres ved at afmontere stelforbindelsen til beholderen og indsætte et multimeter. Hvis den målte anodestrøm er større end 0,3 ma, er massen af anoden stor nok til at beskytte beholderen. Er anodestrømmen mindre end 0,3 ma, bør anoden udskiftes. Se afsnittet om Afkalkning. Flangerør Anode 13

14 Fejlfinding Tabellen nedenfor kan hjælpe med at identificere og afhjælpe eventuelle problemer. Hvis problemet ikke kan afhjælpes via denne tabel, kontakt da en autoriseret VVS-/el-installatør. Fejl (uden brug af el) Årsag Aktion Ingen vandgennemstrømning Ingen vandgennemstrømning på spiralen Ingen varmt vand Vandforsyningen er afbrudt på koldt- eller varmtvandsstrengen Gennemstrømning er afbrudt henover spiralen Snavssamler er tilstoppet Der er slukket for gas-/ oliekedel. Fjernvarmeværket har lukket ude i vejen Termostatisk ventil er indstillet for lavt Overkogssikring er udkoblet Vandkapaciteten er opbrugt Åben for evt. lukket kuglehane. Tjek om kuglehane på sikkerhedsaggregat er åben Åben for evt. lukket kuglehane Rens snavssamler Tænd for kedel Kontakt fjernvarmeværket Indstil ventilen til en højere indstilling Udfør genindkobling (installatør) Vent en halv time og prøv at tappe vand igen Reduceret varmt vand Kalk i beholderen Tøm beholderen for kalk Vandet er for varmt Trykdiffenrensregulator er indstillet for lavt Vandkapaciteten i beholderen er opbrugt Termostatisk ventil er indstillet for højt Termostatisk ventil er defekt Trykdifferensregulator er defekt (differenstryk for termostatisk ventil bliver for højt og kan ikke lukke) Indstil den til et højere differenstryk Vent en halv time og prøv at tappe vand igen Indstil ventilen til en lavere indstilling Udskift ventilen Udskift trykdifferensregulatoren Fejl (ved brug af el) Årsag Aktion Intet varmt vand Termostat indstillet for lavt Skift til en højere indstilling Ingen strøm til varmelegemet Overkogssikring er udkoblet Fyret er slukket Tjek gruppetavle og sikringer Udfør genindkobling (installatør) Tryk på omskifter, så beholderen kører på el Ingen strøm til beholderen Udkoblet gruppetavle Tænd for gruppetavle Sikring er sprunget Udskift sikring Overkogssikring er udkoblet Udfør genindkobling (installatør) Vandet er for varmt Termostat indstillet for højt Skift til en lavere indstilling Termostat defekt Udskift styreboks (installatør) Vandet er for koldt Termostat indstillet for lavt Skift til en højere indstilling 14

15 Garanti bestemmelser Kære kunde. METRO THERM bestræber sig på at levere gode og gennemkontrollerede danske produkter. Skulle der mod forventning alligevel vise sig materiale- eller fabrikationsfejl, skal De vide: at De indenfor 24 måneder fra dokumenteret installations- eller købsdato, automatisk er dækket i henhold til købeloven. Henvend Dem blot med fakturaen til Deres leverandør, som da skal kontakte fabrikken. at METRO THERM herudover tilsikrer Dem yderligere 3 års holdbarhed på vandvarmerne for den indvendige beholder mod gennemtæring. I tilfælde af tæring foretager METRO THERM vederlagsfrit reparation af beholder på vor fabrik. at produktet skal være placeret således, at det kan serviceres uden hindringer. Er produktet placeret svært tilgængeligt frafalder METRO THERM sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgift forbundet hermed. Der henvises iøvrigt til DS og 5.2. at produktet iøvrigt skal installeres i forhold til BR stk. 1, hvis garantien skal opretholdes. hvor reparation foretages på stedet leverer fabrikken nye dele til ombytning, men dækker ikke selve monteringsomkostningerne. Erstatning for andre ting, eller personskade, forårsaget af eventuelle defekter ved produktet, omfattes ikke af vor forpligtigelse, ligesom denne kun er gældende, såfremt: 1. METRO THERM er kontaktet inden reparation eller udskiftning blev påbegyndt, og der er truffet aftale om reparationens omfang. Vi dækker ikke forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, helligdage eller uden for normal arbejdstid. 2. Fabrikationsnummer opgives ved henvendelse til os. 3. Kopi af faktura for køb eller installation og den defekte del indsendes til os gennem deres leverandør. 4. Reparation eller andre indgreb ikke er foretaget i produktet udover alm. forskriftsmæssig tilslutning. 5. Produktet ikke har været tilsluttet nogen anden temperatur, spænding eller tryk end den på mærkepladen anførte, og at installationen er udført i overensstemmelse med gældende regulativ. (Se iøvrigt ovenstående monterings- og brugsanvisning.) Frost,- lyn,- eller tørkogningsskader, eller ødelæggelse som følge af kedelstensafsætninger og overtryk erstattes ikke. Fabrikationsnummer Opsat og instruktion givet af installatør: (navn) Underskrift: Dato: Ret til ændringer i udførelse forbeholdes.godtgørelse og garanti gælder for modtagelse i Danmark Overenstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring kan ses på vores hjemmeside: Dette produkt er VA godkendt. 15

16 METRO THERM A/S RUNDINSVEJ HELSINGE 08: Manual varenr

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206 EL-VANDVARMERE 08:008-1206 Manual 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 Type 905 15 l rør ned METRO nummer: 119051004 VVS nummer: 345166200 Type 906 15 l rør op METRO nummer: 119061004

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. 200, 300 og 450 liter 08:021-1412

EL-VANDVARMERE. Manual. 200, 300 og 450 liter 08:021-1412 EL-VANDVARMERE 08:021-1412 Manual 200, 300 og 450 liter El-vandvarmer Type 200 liter METRO nummer: 112021003 VVS nummer: 345131230 Type 300 liter METRO nummer: 112031003 VVS nummer: 345131330 Type 450

Læs mere

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 08:023-1312

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 08:023-1312 SPIRALBEHOLDERE 08:023-1312 Manual Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 Fjernvarmebeholder Type PLUS 70-70 liter METRO nummer: 120701090 VVS nummer: 371970070 Type PLUS 100-100 liter METRO nummer:

Læs mere

SOLVARME. Manual. Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 08:015-1212

SOLVARME. Manual. Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 08:015-1212 SOLVARME 08:015-1212 Manual Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 Solvarmebeholdere Type 2242 2 METRO nummer: 122421030 VVS nummer: 348862255 Type 2242 C2 METRO nummer: 142421033 VVS nummer: 348862256

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer METROMINI 4 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 METRO nummer: 117041602 VVS nummer: 345141330 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering 10 Brugervejledning

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

METROMINI 18. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:043-1208

METROMINI 18. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:043-1208 METROMINI 18 08:043-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 18 METRO nummer: 117181601 VVS nummer: 345141480 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter Creating hot water Bufferbeholdere METRO s bufferbeholdere er beregnet til akkumulering af varmteller koldt vand. Bufferbeholdere kan bruges til brugsvandsforsyningen

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator Sep. 2008 HJ Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator (Se desuden standardvejledning for montage af SV30

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tak, fordi du valgte Mobilhouse som din leverandør af systemmoduler og skurvogne. Vi har fokus på funktionalitet og trivsel og håber derfor at din vogn/modul

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P GEO 3 Compact Polar GEO 6 Version: 1.00, 07-01-2015 Software Ret til ændringer version forbeholdes 1.40.05 Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fjernvarme. Beholderløsninger Vekslerløsninger

Fjernvarme. Beholderløsninger Vekslerløsninger Fjernvarme Beholderløsninger Vekslerløsninger Fjernvarme er mere effektivt og belaster miljøet væsentlig mindre, end når hver enkelt husejer fyrer i eget varmeanlæg, uanset hvilken type brændsel, der benyttes.

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere