Håndværker- og Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndværker- og Brugervejledning"

Transkript

1 Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej Vestervig tlf hjemmeside: mail:

2 Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring...side 4 Aflevering...side 4 Modtagelse og fastgørelse Montering...side 5 Specielt for vinduer...side 7 Specielt for døre...side 7 Sammenbygning...side 8 Fuger/fugetyper...side 8 Funktion og betjening Tophængt vindue...side 9 Topstyret vindue...side 10 Topvende vindue...side 11 Sidehængt vindue...side 12 Facadedøre...side 15 Halvdøre...side 16 Terrassedøre...side 16 Vedligehold, rengøring og smøring Generelt om vedligehold...side 18 Overfladebehandling mahogni...side 18 Overfladebehandling fyrretræ...side 19 Harpiksudtræk...side 20 Generelt om smøring...side 20 Specifik smøreanvisning...side 21 Tætningslister...side 22 Termoglas Indvendig kondens på termoruder...side 24 Udvendig kondens på termoruder...side 25 Garanti på termoruder...side 27 Garantierklæring...side 29 Side 1

3 VIPO det sikre valg Vi ønsker tillykke med dine nye vinduer/døre, som du med korrekt behandling og regelmæssig vedligehold vil få glæde af i de næste mange år fremover. Fremstilling af vore elementer er baseret på solide håndværkertraditioner og med kernetræ uden fingerskarring som de vigtigste elementer. Resultatet er et kvalitetsprodukt, som med almindelig vedligeholdelse vil kunne holde i mange år. Korrekt montering og vedligehold er vigtig. Følg monteringsvejledningen i denne folder. I modsat fald kan fejl ved monteringen give anledning til funktionsproblemer og disse er ikke dækket af garantien på elementerne. Følges denne vejledning og foretages arbejdet af vore forhandlere med erfaring i montering af vinduer og yderdøre, så er du bedst sikret også med hensyn til elementernes funktion. Denne brugervejledning beskriver i hovedtræk, hvordan dine nye vinduer og døre fra VIPO fungerer og betjenes samt hvordan de skal vedligeholdes. VIPO Vinduer A/S Side 2

4 Set udefra Set indefra Slå retning Side 3

5 Modtagelse og opbevaring Straks ved modtagelsen fjernes indpakningsfolien og det kontrolleres at elementerne stemmer med ordrebekræftelsen kontakt straks VIPO på tlf , hvis der er fejl og mangler, dette skal gøres inden monteringen påbegyndes. Ved aflæsning og videre håndtering af elementerne skal der bruges hjælpemidler og metoder, som ikke medfører skader på elementerne. Elementerne skal opbevares på jævnt underlag, ved udendørs opbevaring skal elementerne placeres på strøer eller paller, så de holdes fri af underlaget. Mærkater og korkbrikker på ruder bør fjernes indenfor 1-2 uger efter modtagelsen. Disse fjernes nemt ved at påføre madolie på klistermærket, lad olien sidde i et døgn og klistermærket kan nemt skrabes af. Elementerne skal beskyttes mod nedbør og tilsmudsning ved en stabilafdækning. Der skal være mulighed for ventilation omkring elementerne. Separate ruder bør opbevares under tag. Aflevering Inden afleveringen til bygherren skal den ansvarlige for monteringen sikre at: Tætningslister, beslagdele og false er rengjort for mørtel m.v. Oplukkelige rammer er justeret til korrekt frigang. Hængsler og slutblik er justeret til korrekt tilspænding eller let bevægelighed. Alle dele bortset fra friktionsdele er smurt med egnet smøremiddel. Eventuelle skader i overfladebehandlingen er udbedret. Brugerne instrueres i den rette betjening af elementerne og / eller overbringes denne brugervejledning. Side 4

6 Branchens fælles salgs- og leveringsbetingelser findes på Montering Korrekt montering er en forudsætning for problemfri funktion. Det bør derfor være fagfolk, der er ansvarlig for monteringen. Karm og ramme skal være adskilt ved montering. Afstanden mellem karm og murhul bør være mm hele vejen rundt, dog således at der tages hensyn til sålbænken. Det anbefales at facadeelementerne placeres med en tilbagetrækning på 4-5 cm fra murværkets yderside. Der skal være fast underlag ved alle fastgørelsespunkter. Dette, samt evt. supplerende opklodsning, skal have en passende størrelse, så der er plads til fugemateriale både udvendigt og indvendigt. Anlægsfladen på det faste underlag bør ikke være mindre en 25 cm 2, og materialet skal være trykfast som eksempelvis vandfast krydsfiner, oliehærdet masonit eller murpap. Fastgørelse sker med skruer hvis type afhænger af murens beskaffenhed. Der bør anvendes karmskruer med stort hoved. Fastgørelse skal foretages i falsen så vidt muligt, som vist på figur 1. Efter fastgørelsen er det vigtigt, at karmen i hængselsiden er i lod på begge leder. Frigangen dvs. luften mellem karm og ramme skal være ensartet ved over- og sidekarm. I lukkesiden rettes karmen ind, så den får fuldt anslag mod rammen. Ingen karmdele må krumme. Elementer som fastgøres til bagmur inden skalmuring skal efter opmuring opklodses og fastgøres til skalmuren, så elementets stabilitet sikres. Side 5

7 Figur 1 Eventuelle slutblik til kolver og kantrigler skal kontrolleres / justeres for korrekt tilspænding. Vær opmærksom på at ved montering af cylinder i døre, skal pilen vende nedad på begge sider. Efter montage fjernes borestøv fra karm og beslagdele Ved elementer med løs glasmontering er det vigtigt at ruderne monteres i henhold til den monteringsanvisning der foreligger fra glasindustrien (GS) Monteringsanvisning kan rekvireres på Glasindustriens hjemmeside Side 6

8 Specielt for vinduer Afstanden mellem to fastgørelsespunkter må højst være 900 mm. - se fig eller flere fags vinduer skal have blivende opklodsning under lodposten. Ved elementhøjde under 1188 mm kan midterste fastgørelse i sidekarmene Fig 2 undlades og ved elementbredde under 1000 mm kan fastgørelsen i over og underkarm undlades. Det flotteste resultat fås ved at montere skruerne i karmfalsen.. Ved montering af forsatsrammer skal der udvises stor omhyggelighed og omhu, da forsatsrammer kræver 100% planhed / opretning for opnåelse af korrekt rammeanslag. Specielt for døre Fastgørelsen øverst og nederst i sidekarmene placeres så tæt på hængslerne, som det er muligt da hele dørbladets vægt er centreret her. I lukkesiden skal der være et blivende underlag bag låseblikket. Dette underlag har primært en indbrudshæmmende funktion. - se fig eller flere fløjede døre skal ud over de viste befæstelser også fastgøres i et punkt i over- og underkarm for hvert dørblad. fig 3 Ved dobbeltdøre, med eller uden midterpost, skal der under posten/ fløjsamligen være en blivende opklodsning under bundkarmen. - se fig. 4 fig. 4 Side 7

9 Sammenbygning af elementer. Elementerne kan bygges sammen side om side og sammenlåses med skruer. Afstanden mellem sammenlåsningspunkterne skal være ca. 25 cm. Over- og underkant opklodses under sammenlåsningen og fastgøres foroven og forneden. For at udligne tryksvind og dermed utæthed i samlingen, bør denne inden sammenlåsningen fuges med en elastisk fuge. Fuger Fugearbejdet udføres som beskrevet i projektet eller efter de anvisninger, der er udarbejdet af Fugebranchens Samarbejdsog Oplysningsråd, FSO. Ved stopning må isoleringsmaterialet ikke komprimeres så hårdt, at det medføre en krumning af karmdelene. Vær opmærksom på at den udvendige fugning ikke må dække drænhuller, da dette vil forhindre afvanding af konstruktionen. Fugetyper Der findes en række produkter til fugerne mellem karm og ydermur. De 3 mest anvendte typer er: Plastik eller elastisk fuge Asfaltimprægneret skumplast (Illmod bånd) Kalk / cementmørtel Det er vigtigt for træværkets bevarelse og et lavt varmeforbrug, at fugerne er intakte. Fugerne bør derfor ses efter mindst en gang om året og evt. utætheder udbedres. Der henvis til FSO fugehåndbogen. Side 8

10 Tophængt vindue Betjening vinduet er hængslet for oven og forsynet med anverfere og udskyderstang, som bruges til at, åbne og lukke vinduet med. Rammen kan holdes i en fast ventilationsstilling, der forneden giver en åbning på 2-4 cm. Adskillelse af karm og ramme Rammen skal føres til vandret stilling og kan så løftes fri af hængslerne. Ved mindre rammer kan dette klares af 1 person. Justering Anverfere kan strammes eller slækkes ved at dreje på øsken. - se fig. 5 fig 5 Side 9

11 Topstyret vindue Betjening af vinduet sker med et greb, der er placeret på underrammen. På undersiden af denne er en rulle paskvil, som fastholder rammen i slutblikket på karmen. Slutblikket har 2 stillinger, det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er en indbrudshæmmende ventilationsstilling, der forneden giver en åbning på 1-2 cm. Når vinduet åbnes og skubbes ud forneden, glider vinduesrammen samtidig ned foroven. Det giver en særdeles god og effektiv udluftningsstilling. Det kan dog ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i blæst og gennemtræk. Adskillelse af karm og ramme De skruer som fastholder de bevægelige dele til rammen skal fjernes (fra sider og top), hvorefter rammen kan frigøres fra karmen. Dette kræver 2 personer. Når skruerne fjernes skal vinduet være åbnet ca. 30. Justering Friktionen justeres ved at dreje på skruen i glideklodsen på hver side. Skruen skal være strammet lige meget i begge sider, ellers kan der opstå skævheder i rammen. Side 10

12 Topvende vindue Betjening af vinduet sker med et greb, der er placeret på underrammen. På undersiden af denne er en rullepaskvil, som fastholder rammen i slutblikket på karmen. Slutblikket har 2 stillinger, det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er en indbrudshæmmende ventilationsstilling, der forneden giver en åbning på 1-2 cm. Topvendebeslaget er forsynet med børnesikring, der blokere rammen, når der er åbnet ca. 10 cm. Yderligere åbning af vinduet sker ved at udløse børnesikringen og rammen kan nu dreje 180 rundt uden for husets facade, så ydersiden kan pudses indefra. Og i denne stilling virker børnesikringen som pudsesikring. Det kan ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i blæst og gennemtræk. Adskillelse af karm og ramme De skruer som fastholder de bevægelige dele til rammen skal fjernes (fra sider og top), hvorefter rammen kan frigøres fra karmen. Dette kræver 2 personer. Når skruerne fjernes skal vinduet være åbnet ca. 30. Justering Topvende vinduer kan ikke justeres. Side 11

13 Sidehængt vindue Betjening standard Sidehængte vinduer er i standard udgaven forsynet med stormjern og anverfere, som bruges til at åbne og lukke vinduet med. Stormjernet er monteret i hængselsiden og bruges til at fastholde vinduet i åben stilling. Betjening med paskvilgreb Vinduet betjenes med et enkelt håndtag i rammens lukkeside. På beslagsiden af denne er en rullepaskvil, som fastholder rammen i slutblik på karmen. Slutblikket har 2 stillinger. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er en indbrudshæmmende ventilationsstilling, der giver en åbning på 1-2 cm. Betjening - med paskvilgreb med bremse Vinduet betjenes med et enkelt håndtag i rammens lukkeside. På beslagsiden af denne er en rullepaskvil, som fastholder rammen i slutblik på karmen. Slutblikket har 2 stillinger. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er en indbrudshæmmende ventilationsstilling, der giver en åbning på 1-2 cm. Friktionsbremsen i rammens underside gør det muligt, at holde rammen fast i en vilkårlig ventilationsstilling, fra ca. 5 cm til næsten helt åben stilling. For at låse vinduet i fast ventilationsstilling skal håndtaget drejes til lukkestillingen, mens vinduet er åbent. Forsøg aldrig at lukke vinduet, når friktionsbremsen er aktiveret. Friktionsbremsen sikrer ikke rammens stilling under større vindbelastning eller gennemtræk. Side 12

14 Betjening med indadgående rammer Indadgående rammer leveres som standard med vinduesklinke og indvendige hængsler. Betjening med koblede rammer Betjenes som sidehængte rammer. Ved pudsning og vedligeholdelse af koblede rammer, åbnes rammerne vinkelret på karmen, herved bliver det muligt at betjene sammenkoblingsbeslaget. Betjening af kasse vinduer Den indvendige ramme betjenes som en forsatsramme, mens den udvendige ramme betjenes som en udadgående sidehængt ramme. Ved pudsning og vedligeholdelse åbnes den indvendig ramme ind i rummet mens den udvendige ramme åbner ud ad. Betjening af brandredning standard Af sikkerhedsmæssige årsager og for at opfylde brandkravene, kan 2 og flere fags vinduer være forsynet med redningspost Det betyder at midterposten sidder fast på den stående ramme og følger med denne, når den åbnes, redningsposten frigøres ved at udløse kantriglerne øverst og nederst. - se fig. 6 Kunden skal ved aflevering gøres opmærksom på i hvilken side kantriglerne er monteret. fig. 6 Side 13

15 Betjening af brandredning med løs post Ved denne form for brandredning er funktionen som ommestående blot kan begge rammer åbnes. Adskillelse af karm og ramme Sidehængte rammer kan i standard udgaven løftes af karmen, når rammen er åbnet i en vinkel på 90, afhængig af vinduets størrelse kræves 1 eller 2 personer. Paskvilgreb med bremse Her frigøres friktionsbremsen inden rammen løftes af. Forsatsrammer Betjening, forsatsrammer leveres med justerbare messing forvridere, rammerne åbnes ved at dreje på vrideren. Indboringshængsler kan finjusteres efter endt montering. Adskillelse karm og ramme Rammen åbnes i en vinkel på 90 ind i rummet, herefter kan rammen løftes af. Side 14

16 Facadedøre Betjening Facadedøre er som standard forsynet med låsekasse til cylinder og 3 punkt lukke i grebsside. Det øverste og nederste lukkepunkt aktiveres ved at løfte grebet opad, herved sikres at døren er lukket helt tæt og kan låses. Alle 3 lukkepunkter kan frigøres ved at trykke håndtaget ned. Dobbeltdøre har greb på det dørblad der åbnes først, det andet dørblad er holdt af to kantrigler en foroven og en forneden, som sidder placeret i falsen Betjening med koblede rammer Betjenes som facadedør. Ved pudsning og vedligeholdelse af koblede rammer, skrues messingskruerne på indvendig side af, herved bliver det muligt at løfte koblingsrammen ud af dørbladet. Adskillelse af karm og ramme Når dørbladet er åbnet i 90 kan dørbladet løftes af hængslerne OBS. Det er vigtigt at aktiver 3-punkt lukke når døren lukkes Side 15

17 Halvdøre Betjening De to dørhalvdele kan åbnes som en dør, når håndtaget på nederste halvdel drejes til åben stilling inden håndtaget på øverste halvdel benyttes. Ved facade dørsbeslåning skal håndtaget på øverste halvdel løftes op ad for at døren kan låses, ved terrassedørsbeslåning se terrassedøre. Adskillelse af karm og ramme Når dørbladet er åbnet i 90 kan dørbladet løftes af hængslerne. Terrassedøre Betjening Terrassedøre er som standard forsynet med paskvillås med 3-punkt lukke i grebssiden, der aktiveres ved en 90 drejning af det indvendige greb. Bremsen der er standard i udadgående terrassedøre gør det muligt at fastholde dørrammen i vilkårlig ventilationsstilling fra ca. 5 cm til næsten helt åben stilling. Døren fastholdes i ventilationsstillingen ved dreje håndtaget på den åbne dør til lukkestilling. Ved kraftig blæst kan bremsen dog ikke fastholde dørrammen i ventilationsstilling. Luk aldrig døren med grebet i lukkestilling. Dobbeltdøre har greb på det dørblad der åbnes først, det andet dørblad er holdt af to kantrigler en foroven og en forneden, som sidder placeret i falsen. Side 16

18 OBS. Det er vigtigt at aktiver 3-punkt lukke når døren lukkes Betjening med koblede rammer Betjenes som terrassedør, ved pudsning og vedligeholdelse af koblede dørrammer, åbnes dørrammen vinkelret på karmen, herved bliver det muligt at betjene sammenkoblingsbeslaget. Betjening af kasse døre Den indvendige ramme betjenes som en forsatsramme, mens den udvendige ramme betjenes som en udadgående dørramme. Ved pudsning og vedligeholdelse åbnes den indvendig ramme ind i rummet mens den udvendige ramme åbner ud ad. Adskillelse af karm og ramme Når dørbladet er åbnet i 90 kan dørbladet løftes af hængslerne. Husk at frigøre bremsen inden dørbladet løftes af. Justering af facadedøre, halvdøre og terrassedøre Slutblikket på karmen skal eventuelt justeres ved overgang mellem sommer og vinter, hvilket kan gøres ved at tungen bøjes ud eller ind, indtil døren lukker tæt til karmen. se fig. 7 fig. 7 Side 17

19 Generelt om vedligehold Vinduer og døre fra VIPO kræver et minimum af vedligehold, hvilket under normale forhold begrænses til afvaskning af de udvendige flader med jævne mellemrum i lunkent vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel, for at fjerne snavs fra overfladen. Herudover skal bevægelige beslagdele smøres efter behov dog mindst 1 gang om året, når blot det sikres, at glideskinner, styreskinner, tætningslister og lignende holdes fri for snavs og støv, vil elementet være fuld funktionsdygtig i mange år frem. Overfladebehandling - mahogni Elementer fra VIPO leveres grundbehandlet med en vandbaseret farveudlignende grundbehandling. Elementerne skal genbehandles kort tid efter montering. Herefter skal elementerne vedligeholdes efter behov. For meget udsatte og forvritrede vinduer mindst 2 gange om året forår og efterår. For at træet skal fremstå med samme farve og glød, behandles med Gori 2 in 1 eller lignende, påføringen forgår med pensel, rulle eller fnugfrie klude i tynde lag, følg malingsleverandørens anvisninger. Behandlingen gentages minimum to gange om året forår og efterår. Vær opmærksom på at specielt syd- og vestvendte sider er er særlig belastede af sol og vind. Inden behandlingen skal træet rengøres med et på markedet værende produkt for rengøring af Mahogni Vinduer. Reparation af skader sker ved først at rengøre og derefter slibe de beskadigede områder med fint sandpapir. Samme område pletmales forsigtigt det første par gange for at opnå samme farve som den øvrige overflade, hvorefter hele pågældende overflade/komponentdel stryges med et penselstrøg for at opnå ensartethed. Til indvendig vedligeholdelse anbefales Trip Trap Oli køkkenbordsolie Natur, denne olie er transparent og ikke tilsat farve. Produktet påføres med pensel, rulle eller fnugfrie klude i tynde lag, al overskydende olie fjernes. Side 18

20 Overfladebehandling - fyrretræ Efter imprægnering er vinduer og døre grundmalet og overfladebehandlet med et vandbaseret ØKO system fra Teknos. Overfladebehandlingen er checket af Dansk Teknologisk Institut. Testen der benævnes CEN/TC1339 / WG2 /NY6 svarer til: NORDTEST BUILD 229 prøvningsrapport nr. 290,79503/51. Opfyldelsen af denne test anses som minimum for overfladebehandling af trævinduer når mindst 5 års holdbarhed skal kunne påregnes. Denne behandling giver vinduerne en enestående overfladebehandling, skulle de have valgt Deres nye vinduer/døre uden vor overfladebehandling, skal tilsvarende overfladebehandling påføres inden eller i umiddelbar forbindelse med montering. Vedligehold af overfladebehandling Overfladebehandlingen efterses to gange årligt, forår og efterår. Skader, revner, ridser og slagmærker repareres. Der foretages nedslibning til bart træ. Herefter imprægneres, grundbehandles og topbehandles i henhold til malingleverandørens anvisninger. alle flader rengøres for støv og snavs. tætningslister, bevægelige dele i hængsler og DVVmærket samt lukkefunktion friholdes for maling. oplukkelige rammer må ikke lukkes før behandlingen er tør. Tørretid afhængig af temperatur og lagtykkelse. evt. harpiksudtræk fjernes forsigtigt med en spartel, herefter aftørring med alm. husholdningssprit. Harpiksudtræk Træ er et naturprodukt, der indeholder harpiks. Små krystalliserede harpiksknopper fjernes ved at tørre forsigtigt på dem med en spritvædet klud. Gentag om nødvendig processen flere gange. Husk straks at eftertørre med en klud, opvredet i lunket vand. Side 19

21 Større udtræk må sidde nogle måneder, til harpiksen krystalliserer, herefter skrabes krystallerne forsigtigt bort og der aftørres med sprit Husk straks at eftertørre med en klud, opvredet i lunket vand. Misfarvningen omkring knaster falmer gradvist med årene. Ved overfladebehandling med mørke farver, kan der i solsiden, forekomme bobler over knasterne. Boblerne bortskæres med en skarp hobbykniv. Det frilagte træ slibes med sandpapir korn 80. Der imprægneres og grundes, herefter spartles med urethanspartel. Slutbehandling med et på markedet værende produkt beregnet for topbehandling af trævinduer. Generelt om smøring Det er vigtigt, at smøre og vedligeholde alle typer beslag for at sikre en let og uhindret betjening og funktion af dine nye vinduer og døre i dagligdagen og for at opretholde garantien på elementerne. Hvor ofte du skal foretage smøring og vedligeholdelse, afhænger af brugen og påvirkningen som beslagene bliver udsat for fra vejrlig, miljøforurening etc. Beslag anvendt i byområder, industriområder, områder med høj trafikintensitet og kystnære områder med saltholdig luft, skal smøres og vedligeholdes oftere end beslag anvendt, hvor korrosionspåvirkningerne er mindre. Alle beslag er smurt i forbindelse med monteringen på fabrikken. Men vi gør opmærksom på, at det påhviler den person eller entreprenør, der er ansvarlig for monteringen, at sikre sig, at alle bevægelig dele, med undtagelse af friktionsdele / glideskinner, er smurt med egnet smøremiddel inden afleveringen til bygherren. Side 20

22 Specifik smøreanvisning Sidehængte hængsler: Hængsler på sidehængte vinduer og døre smøres med syrefri olie under gentagende aktivering. se fig. 8 Der kan med fordel anvendes syrefri fedt, dog vil det her være nødvendigt, at løfte rammen af tapstykkerne og påføre fedt direkte på tapperne. fig. 8 Topstyrede og topvende: Disse er af typen glidebeslag og skal smøres i alle ledforbindelser under gentagende aktivering, således at smøremidlet vandrer ind mellem de indbyrdes bevægelige arme. Der skal smøres både ind- og udvendigt på ledforbindelserne og i spalteåbningen mellem armene. Til dette anvendes en let indtrængende syrefri olie efterfulgt af en langtidsvirkende syrefri fedt på spraybasis. Glidefladerne holdes rengjorte for at lette glidefunktionen, ligesom glideskinnerne holdes fri for snavs. Der kan påføres stearin eller tørglidemiddel på glidefladerne. Glidebeslag smøres ikke i friktionsled, da dette kan reducere friktionen. Paskviller og lignende: Smøres med syrefri olie eller syrefri fedt på spraybasis i låsekassen samt ved rullerne, tapperne eller kolverne under gentagen aktivering. - se fig. 9 fig. 9 Side 21

23 Vær opmærksom på! Messing anløber før eller senere afhængig af atmosfæriske påvirkninger, som regel i en brunlig tone. Hvis messingoverfladen ønskes bevaret, poleres beslaget med passende mellemrum med et messingpudsemiddel. Rustfrit stål kan også anløbe, dette fjernes dog let ved brug af i handlen værende rense- og pudsemidler. Tætningslister Sammen med den årlige smøring bør der foretages eftersyn af tætningslister og glasbånd. Tætningslisterne er fremstillet af EPDM gummier, disse kræver ikke nogen egentligt vedligeholdelse, men bør holdes rene og frie for snavs. Dette gøres ved at tørre dem med en klud opvredet i lunkent vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel. Tætningslisterne kan med fordel stryges med en silikonestift for at mindske friktionen ved betjening. Kontroller også at tætningslisternes position og fastholdelse er i ordren og at listerne forsat opfylder deres tætningsfunktion. Alle tætningslister er løst monteret i en omløbende notgang, det er derfor en enkelt operation at af- og genmontere tætningslisterne, hvis de beskadiges og skal skiftes ud eller i forbindelse med vedligehold af overfladebehandlingen. Tætningslisterne må aldrig overmales eller stryges med træbeskyttelse / olier. Side 22

24 Vinduesindustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for omkring 65 danske producenter af vinduer og yderdøre. Vinduesindustrien s overordnede formål er ar varetage branchens fælles interesser og herunder er brugernes sikkerhed ved køb af vinduer og yderdøre højt prioriteret. En anden væsentlig opgave i Vinduesindustrien er arbejdet med de Tekniske Bestemmelser for DVV mærkede elementer, der er grundlaget for den kvalitetskontrol, der gennemføres af et uvildigt organ. Det bedst mulige grundlag for fremstilling af vinduer og yderdøre sikres ved jævnlig opdatering af de Tekniske Bestemmelser. Det gælder primært funktionen og levetid under stadig større hensyntagen til energi- og miljømæssige forhold. Vil du vide mere, så klik ind på internettet på DVV-mærkede vinduer og yderdøre betyder, at vinduesproducenten er underlagt en uvildig fabrikskontrol 1-2 gange årligt. Her kontrolleres om virksomhedens kvalitetsstyring og færdige elementer opfylder de krav til fx konstruktion, ydeevne, materialer og overflader, som er specificeret i de Tekniske Bestemmelser for DVV. Dansk Vindues Certificering (DVC) er det uvildige kontrolorgan, der kontrollerer virksomhederne. Se de certificerede virksomheder på Side 23

25 Indvendig kondens på termoruder. Indvendig kondens kan forekomme på termoruder og er bestemt af: De fugtmængder som beboernes aktiviteter tilfører boligen. Rummets opvarmning Ventilationsforhold Hvis kondensvand fra en rude gennem længere tid løber ned i ramme- / karm konstruktionen, kan dette medføre vækst af skimmelsvampe og i værste fald råd skader på træ delene. Der er nogle forhold som kan give fugt i boligen. Vær opmærksom på følgende: At nye vinduer er betydeligt mere lufttætte end gamle. Efter en vinduesudskiftning er der derfor større behov for udluftning end tidligere At nybyggede huse skal luftes ud oftere end gamle huse. Udtørringsfasen for nye huse kan strække sig over mere end et år. Det gælder også ved om- og tilbygning. At et voksent menneske eller en middelstor hund afgiver ca. 2 liter vand i døgnet. At madlavning, badning samt tøjvask og tørring fra to voksne og to børn, nemt afgiver 3 5 liter vand i døgnet. At fugtproblemerne vokser, når rumtemperaturen sænkes og svinder når rumtemperaturen hæves. Selv en kortvarig sænkning af temperaturen f.eks. om natten kan give kan give kondens på ruderne. At tætte gardiner og brede vinduesplader / -karme kan gøre luften stillestående ved ruderne, så luften bliver kold og fugtig og danne kondens på glasset. Side 24

26 kan give sig udslag i hoste, hovedpine, svien i øjnene, udslæt og luftvejsallergi. At en bolig, der i 8-14 dage har været udsat for høj luftfugtighed, skal udluftes særlig godt. Det gøres ved at åbne 2-3 vinduer i ventilationsstilling døgnet rundt, samtidig med, at rumtemperaturen hæves 4-5 C over det normale i 8-10 dage. At få dage med roligt vejr vil solen tilføre mere gratis varme end der forsvinder ved normal udluftning. At det er en balanceakt at finde det optimale punkt for energibesparelse og minimering at fugtproblemer. Prøv at udlufte boligen med gennemtræk 2 gange i døgnet hvor du åbner vinduerne i ca. 6 minutter ad gangen, så ikke gulve og vægge når at blive afkølede. Desuden skal både køkken og badeværelse udluftes jævnligt. Forsatsrammer Vær opmærksom på at "rummet" mellem det eksisterende vindue, og forsatsrammen skal være tilstrækkeligt ventileret for at modvirke dugdannelse. Udvendig kondens på termoruder. Det er først inden for de senere år at problemet med udvendig kondens (dug) på energiruder er opstået, når udstråling til himmelrummet medfører, at temperaturen på det yderste glas lag bliver lavere end udeluftens dugpunktstemperatur. Dette forhold indtræffer typisk i de perioder hvor luftens relative fugtighed nærmer sig 100 %. Udvendig kondens på energiruder opstår typisk i efterårs- og forårsmånederne, oftest om natten og i formiddagstimerne, indtil kondensen fjernes af sol og vind. Især i månederne april og september kan problemet være mere udtalt. Problemet med udvendig kondens hænger som regel sammen med energiruder med en meget lav U-værdi. Side 25

27 Årsagen er primært, at varmeoverførslen fra indvendig til udvendig side af rudekonstruktionen er så lille, at den udvendige glasoverflade får en lavere temperatur end tilfældet er ved en almindelig termorude. Som standard bruger VIPO ruder i energiklasse A med en U-værdi på 1,1. Det drejer sig om at beskytte vinduet ved at forsyne det med f.eks.: En tilbagetrukket placering i forhold til bygningsfacaden. Et passende udhæng på taget Udvendige skodder eller rullegardiner. En udvendig fast eller mobil afskærmning, der samtidig kan have en væsentlig funktion som solafskærmning Termisk sprængninger af termoruder. Vi har ved montering af termoruderne i rammen/karmen taget hensyn til at glasset arbejder som en naturlig følge at temperatursvingninger. Hvis en termorude udsættes for uensartede varmepåvirkninger, kan det forårsage termiske spændinger i glasset. F.eks. hvis ruden udsættes for slagskygger eller der klæbes (specielt mørkfarvede) streamers, plakater eller skilte på ruden, eller ruden males helt eller delvis, eller der klæbes plastfilm/solfilter på ruden. Det samme kan ske, hvis der placeres varmereflekterende materialer tæt på ruden, eller hvis forhindres med baggrund i tunge gardiner, persienner eller store planter, der kan medføre en uens opvarmning af ruden. Termoruden kan under sådanne forhold absorbere så meget solenergi, at spændinger får glasset til at revne i et meget karakteristisk brud. For at undgå termiske sprængninger under sådanne forhold skal der anvendes hærdet glas i termoruden. Skader, der er opstået på grund af ovennævnte forhold, er ikke omfattet af glasleverandørens og VIPO s garanti. Side 26

28 Garanti på termoruder. I det følgende er angivet uddrag af den garantiordning, der er gældende for termorudefabrikanter, som er tilsluttet Glasindustrien (GS) Garantien dækker følgende: I en periode på 10 år, regnet fra indstemplet fabrikationstidspunkt, garanterer termorudefabrikanten, at termoruder leveret til byggeri forbliver fri for støv og dug i rudens indre. Garantien er betinget af at: Ruden i afstandsskinnen er forsynet med Glasindustriens garantimærke samt produktionstidspunkt (måned og år) Ruden er monteret i overensstemmelse med Glasindustriens monteringsanvisninger. Ruden er korrekt rengjort og beskyttet i byggeperioden. Ruden ikke er beskadiget af ydre påvirkninger, for eksempel stød, slag eller bevægelser i tilstødende konstruktioner og lignende. Der ikke opstår skader som følge af frostsprængninger, termisk påvirkning i øvrigt, eller kemisk angreb på glasset eller anløbning ved forkert oplagring. Ruden ikke har været udsat for bearbejdning efter levering, for eksempel slibning, sandblæsning, ætsning, maling, påklæbning eller anden overfladebehandling. Ruden ikke har påsatte og/eller indbyggede elementer, såsom bly ruder, alarmsystem, persienner etc., der er forårsaget, at ruden ikke forbliver fri for støv og dug i rudens indre. Der fortages nødvendig løbende vedligeholdelse af ramme/karm og monteringsmaterialer. Nærmere oplysninger om GS-garantiordningen kan indhentes ved Glasindustrien, Side 27

29 Vinduesindustriens tekniske bestemmelser Bilag 14 Side 28

30 5 Års garanti på vinduer og yderdøre 1. Denne garanti er afgivet af VIPO som medlem af Vinduesindustrien. Den indskrænker eller ændrer på intet tidspunkt de rettigheder, du i henhold til aftale og lovgivning har med din entreprenør eller garantigiveren. 2. Såfremt du inden for en periode på 5 år fra VIPO s leveringstidspunkt reklamerer over fabrikations- og eller materiale fejl, giver garantien dig de rettigheder over for VIPO, som fremgår af pkt. 3. Fabrikationstidspunktet fremgår af mærkningen i termoruden eller det sølvfarvende DVV mærke. Om nødvendigt påhviler det dig at dokumentere leveringstidspunkt. 3. Såfremt der berettiget reklameres over fabrikations og / eller materialefejl for den i pkt. 2 nævnte periode, forpligter VIPO sig til at levere et nyt produkt uden omkostninger for dig. VIPO dækker dog ikke inden for denne garanti omkostninger ved afmontering af det gamle produkt samt montering af det nye produkt, ligesom eventuelle følgeskader i forbindelse med udskiftning af produkter heller ikke dækkes af garantien. Såfremt produkter på reklamationstidspunktet ikke længere er i produktion, er VIPO berettiget til i stedet at levere et andet tilsvarende produkt. Såfremt fabrikations-/materialefejlen kan afhjælpes på forsvarlig måde ved reparation/delvis udskiftning, kan VIPO vælge denne løsning i stedet. Reparationen/den delvise udskiftning sker i så fald uden beregning. 4. Denne garanti omfatter ikke fabrikations-/materialefejl ved termoruder. I disse tilfælde gælder imidlertid termorudefabrikantens garanti, hvortil der henvises. 5. Denne garanti giver dig ikke rettigheder ud over hvad der fremgår af pkt Såfremt du ønsker at reklamere over fabrikations-/materialefejl, skal reklamationen ske inden for 3 måneder, efter fejlen er opdaget eller burde være opdaget. Side 29

31 Reklamationen kan ske til VIPO eller til den entreprenør/leverandør, der har leveret produktet. 7. Denne garanti kan ikke gøres gældende, såfremt de påberåbte fabrikations-/materialefejl skyldes fejlagtig montage, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller fejlagtig betjening, der henvises til VIPO s monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. For så vidt angår overfladebehandlingen er årsag til reklamationen henledes opmærksomheden særskilt på vedligeholdelsesvejledningen og beskrivelsen forvente udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer (bilag 14 Vindues industriens Tekniskebestemmelser) 8. Du kan ikke under denne garanti påberåbe dig fabrikations-/materialefejl, der skyldes forhold, som er indtrådt efter, at produktet er leveret af VIPO. Materialefejl, der eksempelvis kan henføres til fejlagtig opbevaring, transport eller montage af en mellemhandler / entreprenør, kan ikke gøres gældende overfor VIPO med henvisning til denne garanti. 9. Denne garanti gælder alene produkter, der, når garantien gøres gældende, befinder sig i Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne. Overstående garantierklæring, der er anmeldt til konkurrencerådet, er senest revideret den 1. september 2009 Side 30

32 Vigtig! Gem denne vejledning! Ved senere henvendelse til fabrikken, skal følgende data oplyses: Ordre nr.: Leveringsuge / -år: / Farve på elementer: 2012

Modtagelse & opbevaring

Modtagelse & opbevaring Vinduer & døre Modtagelse & opbevaring Montering, fastgørelse & fugning Vedligehold, rengøring & smøring Udluftning af boligen Funktion & betjening Garantierklæring 3 4-11 12-14 14 15-18 19 Opklodsning

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring... side

Læs mere

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening.

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Vedligehold, rengøring og smøring. Udluftning af boligen. Garantierklæring. Indledning

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

I nformation. Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre. Til håndværkere og slutbrugere

I nformation. Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre. Til håndværkere og slutbrugere I nformation Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre Til håndværkere og slutbrugere Modtagelse og opbevaring Aflæsning og håndtering af elementerne skal foretages på en hensigtsmæssig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 Betjening

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret december 2011 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret januar 2014 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 og funktion

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ

brugervejledning vinduer og døre træ brugervejledning vinduer og døre træ Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største og mest

Læs mere

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation

Brugervejledning og produktinformation Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

Håndværker- & brugervejledning

Håndværker- & brugervejledning Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk side 1 Indhold: Funktion... side 3 Modtagelse, opbevaring og aflevering...

Læs mere

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.dk CombiSystem 900 Beslagsystem til døre og vinduer Teknisk manual Teknisk PN COMBI 900 manual COMBI 900 Index PN COMBI SYSTEM Side Omhandler

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING Garanti Montering Vedligeholdelse Betjening Udskiftning af sliddele Udluftning af boligen Kirkebækvej 149 8800 Viborg 86 64 75 50 www.psvinduer.dk ps@psvinduer.dk 1 2 Et godt valg

Læs mere

Ølene snedkeri. Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Ølene snedkeri. Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Ølene snedkeri Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDSFORTEGNELSE MODTAGELSE OG OPBEVARING MONTERING, FASTGØRELSE OG FUGNING FUNKTION OG BETJENING TOPHÆNGT VINDUE TOPSTYRET

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning... 5 Funktion

Læs mere

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning Det Hvide Snit Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Vinduer...3 Franske altandøre...4 Aluminium...5 Vinduespudsning...6 Tætningslister...6

Læs mere

Montage & Brugervejledning

Montage & Brugervejledning Montage & Egholmvj 7C 9800 Hjørring Telefon: 98 83 70 55 Telefax: 98 83 70 33 www.euro-plast.dk info@euro-plast.dk Hvem er vi... 2 Det sikrevalg... 2 Modtagelse og opbevaring... 2 Montering af håndtag...3

Læs mere

Bruger- og Montagevejledning FRAME IC NATION IC

Bruger- og Montagevejledning FRAME IC NATION IC Bruger- og Montagevejledning FRAME IC NATION IC Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Justering af vinduer og døre

Justering af vinduer og døre Justering af vinduer og døre Vinduer Vendbart sidestyret På vendbare og sidestyret vinduer er der ikke nogen egentlig justeringsmulighed. Derfor skal de monteres så omhyggeligt, at beslagene har passende

Læs mere

Brugervejledning, drift og vedligehold

Brugervejledning, drift og vedligehold Brugervejledning, drift og vedligehold Triplan fuldglasvægge (TP Lite, TP Lite Twin, TP Acoustic) MATERIALER OG OVERFLADER Vægtype: Glas: Fuldglasvæg. Glas monteret i aluminiumsprofiler fuget eller samlet

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

Modtagelse og opbevaring

Modtagelse og opbevaring Monterings- & justeringsvejledning Kære Kunde Vi ønsker dig tillykke med dine nye svarre vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer bygger på håndværksmæssige

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation

Brugervejledning og produktinformation Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer

Læs mere

Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949

Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 Betjenings- & Vedligeholdelsesvejledning Til Træ og Træ/Alu elementer FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk 2 Indledning & Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER Plastik GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Husk at kontrollere om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. Udtag først de gamle rammer. Brug rustløsende

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle A/S - Fabriksvej 5 - DK-8544 Mørke Tlf. +45 86 37 24 77 Fax +45 86 37 24 78 www.jetrae.dk - jetrae@vahle.dk INDHOLD Montering af dør side 2 Montering af sideparti side 6 Montering

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5 Montering Plastik 1 Indholdsfortegnelse Guide til afmontering af gamle vinduer 3 Guide til afmontering af gamle døre 4 Guide til montage af PVC vinduer 5 Guide til montage af PVC PLUS fastkarmsvinduer

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Den rigtige rengøring og et minimum af pleje vil bringe dine VELFAC vinduer smukke gennem tidernes og naturens skiftende luner. Vask og smøring. VELFAC

Læs mere

Rationel - Brugervejledning

Rationel - Brugervejledning brugervejledning Rationel - rugervejledning 1 TILLYKKE MED DINE NYE VINDUER OG DØRE FR RTIONEL Nye vinduer og døre er en stor investering, og derfor skal de kunne holde i mange år. Når du køber vinduer

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer A/S. Vi tager forbehold for trykfejl og ret til ændringer.

logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer A/S. Vi tager forbehold for trykfejl og ret til ændringer. 01.91-08.15 2015 Rationel Vinduer /S rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, LDUS, PTUS, PTUS+, Rationel UR and Rationel URPLUS logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer

Læs mere

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S Rationel VINDUER MED OMTNKE Rationel vinduer og døre er kvalitetsprodukter, som vi udvikler, designer og producerer med omtanke. Vi afsætter produkterne til en række lande i Nordeuropa. Produkterne er

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen.

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Udbudsbeskrivelse koblede vinduer. Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Der benyttes følgende trævinduestype: Vipo Vinduer Tlf.: 9794

Læs mere

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Astrup Have Kontech A/S brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S

Læs mere

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle Pr. august 2012 VELFAC Ribo Et energivindue udviklet specielt til vinduesudskiftning VELFAC Ribo er specielt udviklet til vinduesudskiftninger

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Tillykke med dine nye Sparvinduer elementer... 3 Fagudtryk... 4 Modtagelse... 6 Opbevaring... 6 Håndtering og

Læs mere

brugervejledning hjem med gode energier

brugervejledning hjem med gode energier Hjem med gode energier brugervejledning hjem med gode energier RTIONEL brugervejledning 1 Tillykke med dine nye vinduer og døre fra Rationel Du har valgt et kvalitetsprodukt, der er udviklet og fremstillet

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning for PRO TEC 7 Multi

Vedligeholdelsesvejledning for PRO TEC 7 Multi Vedligeholdelsesvejledning for PRO TEC 7 Multi VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien

Læs mere

Brugervejledning trævinduer Bilag

Brugervejledning trævinduer Bilag Brugervejledning trævinduer Bilag 2.13.01 1 Gyldig: 01.12.2000 Udgave nr.: 4 Fil: Brugervejledning Tommerup Vinduet A/S Ellehaven 2-9 5690 Tommerup Tlf: 63766110 E-mail: Info@TommerupVinduet.dk Fax: 63766111

Læs mere

Brugervejledning, drift og vedligehold

Brugervejledning, drift og vedligehold Brugervejledning, drift og vedligehold Triplan systemvægge (FLEXICA, FLEXICA LINE, VENTURA/OPEN) MATERIALER OG OVERFLADER Vægtype: Systemvæg. Stolpekonstruktion bestående af galvaniserede stålprofiler

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal

Læs mere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere Brugervejledning Kernefyr Vi gør danmark smukkere 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Modtagelse og opbevaring... 3 Montering og fastgørelse... 4-5 Fuger... 6 Rengøring... 6 Komponent beskrivelse...

Læs mere

VINDUESINDUSTRIEN. VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre.

VINDUESINDUSTRIEN. VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål er at varetage branchens

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 8

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti

Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti Brugervejledning - VELFAC vinduer Uddrag til A/B Mønten - 2016 Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes

Læs mere

AFSNIT 3 VINDUER-DØRE

AFSNIT 3 VINDUER-DØRE AFSNIT 3 VINDUER-DØRE Opdateret den: 22. juni 2016 VINDUER/TERRASSEDØRE Vinduer og terrassedøre er af typen: Velfac model 200 lavet i træ indvendig og aluminium udvendig, hvorfor det er forskellige rengøringsmidler,

Læs mere

Beslagsystem for døre og vinduer

Beslagsystem for døre og vinduer 700 PN System em A N U AL KM te S ys NS A N U AL KM P 00 7 m T E K NI T E K NI S Beslagsystem for døre og vinduer Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.dk Index PN SYSTEM

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre Montagevejledning Montering vinduer og døre Montering af døre Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider og fastholdes ved hjælp af kiler. Dørkarm sættes i lod i alle retninger,

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast Håndværker- & Brugervejledning gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast Indholds fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE Opdateret november 2012 1 TILLYKKE MED DINE NYE PLAST VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og funktionalitet

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Problemer med vinduer og termoruder

Problemer med vinduer og termoruder Problemer med vinduer og termoruder Vinduer Kravet om totaløkonomi i det støttede byggeri medfører ønske om lave vedligeholdelsesudgifter Hvordan håndterer rådgivere og entreprenører opgaven?? Træ/alu,

Læs mere

Brugervejledning. Standard vinduer og døre Nov. 2015

Brugervejledning. Standard vinduer og døre Nov. 2015 Brugervejledning Standard vinduer og døre Nov. 2015 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og opbevaring............. 4

Læs mere

DesignCore. Monteringsvejledning

DesignCore. Monteringsvejledning DesignCore Produktinformation DesignCore er et homogent gennemfarvet materiale, baseret på mineraler og acryler tilsat farvepigmenter. Produktet er særdeles tæt i overfladen og absorberer derfor ikke farvestoffer

Læs mere

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010.

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Betjening af de nye koblede vinduer A/B Langøgård d. 20. november 2014 Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Pudsning For at åbne vinduesrammer, for at

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning - samt informationer til brug ved montage. Tillykke med Deres nye vinduer og døre Læs venligst denne vejledning. Der er mange gode råd og nyttige informationer. VIGTIGT! Gem

Læs mere

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner.

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING altaner.dk 1 Tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne vedligeholdelses

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC Classic (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC Classic (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC Classic (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

Modtagelse af produktet Ansvaret for leverede PRO TEC vinduer og døre overgår til kunden, umiddelbart efter at elementerne er leveret ved vognsiden.

Modtagelse af produktet Ansvaret for leverede PRO TEC vinduer og døre overgår til kunden, umiddelbart efter at elementerne er leveret ved vognsiden. REKLAMATIONSVEJLEDNING Kære kunde! PRO TEC VINDUER tilstræber at levere fejlfrie elementer. Men desværre kan der undtagelsesvis opstå fabrikationsfejl eller skader på elementerne på deres vej fra fabrik

Læs mere

Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os.

Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os. Brugervejledning 3 Læseguide Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre. Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk

Læs mere

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1 VIKING vinduer & døre A/S - et stærkt produkt! Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 2 Gode grunde til at vælge VIKING vinduer & døre A/S Høj

Læs mere

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M.

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. Vedligeholdelsesvejledning Monteringsforskrift for klassificerede døre Diverse vejledninger Fabriksvej 6 DK-6973 Ørnhøj Tlf. 96 92 60 00 Fax 96 92 60 01 E-mail: trehoeje@trehoeje.dk

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os.

Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os. Brugervejledning 3 Læseguide Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre. Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere