Installation og Brugervejledning Til Thermo-Sols SMT300 Solvarmestyring og Gas-Sol Compact med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation og Brugervejledning Til Thermo-Sols SMT300 Solvarmestyring og Gas-Sol Compact med"

Transkript

1 Installation og Brugervejledning Til Thermo-Sols SMT300 Solvarmestyring og Gas-Sol Compact med Naturgaskedel Thermo-Sol ApS, Stengårdsvej 33, 4340 Tølløse, tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Installationsdata...2 Gas-Sol Compact 3 Gas-kedel...3 Varmtvandsbeholder...3 Cirkulation af brugsvand...3 Vedligeholdelse...3 Kalk...3 Kontrol/udskiftning af anoden...3 SMT300 solvarmestyring...3 Tilslutning af solfangerkreds til unitten...4 Tilslutning til centralvarmeanlæg...4 Snavs samler...4 Ekspansionsbeholderen...4 Tilslutning af koldt og varmt brugsvand...4 El-tilslutningen...4 OBS Maskinstation til Compact Gas-Sol...4 Maskinstation til Compact Gas-Sol...5 SMT 300 Solvarmestyring 7 Installation af løs SMT300 styring...7 Sikkerhedsforanstaltninger...7 SMT 300 Unit...8 Instruktion i SMT300 på THERMO-SOL Solvarmeanlæg...12 Fejlfinding...17 Dataoplysninger...18 Installationsdata Navn: Adresse: Postnr.: Kedel: CE-nr.: Installationsdato: Installation er fortaget af: Instruktion er foretaget af: 2

3 Gas-Sol Compact Thermo-Sol s Gas - Sol Compact unit er det nyeste indenfor miljøvenlig og økonomisk opvarmning af brugsvand og rumvarme med naturgas og solvarme. Gas - Sol Compact er svaret på det stadigt voksende behov for kompakte løsninger indenfor naturgas og solvarme installationer. I Gas - Sol Compact er der kun udvalgt komponenter af højeste kvalitet. Gas-kedel Gas-kedlen er fra Vaillant. Mange års erfaring og resultater er indbygget i gas-kedlen der er kendt for den enkle betjening, de lave driftsomkostninger og en lang, problemfri levetid. For tekniske specifikationer se den separate installation - brugervejledning på gaskedelen. Gaskedlen kan tilsluttes alle former for Vaillant automatik og styre således varmebehovet til boligen uafhængig af solvarmeanlægget. Varmtvandsbeholder Beholderen er på 255 liter og har to spiraler. Primærspiralen (solvarmespiralen) er placeret i beholderens nederste del, mens sekundærspiralen (supplerende opvarmningskilde - gas) er placeret i beholderens øverste del, og opvarmer de øverste 80 liter. Cirkulation af brugsvand I flangen er der monteret et tilproppet ¾ rør med indvendig nylonbøsning. Hvis dette rør skal anvendes til cirkulation af brugsvand, skal der monteres et specielt pex-rør, der føres til top af beholder. NB. Gør forbrugeren opmærksom på varmetabet fra cirkulationsledningen og de deraf følgende driftsudgifter. Cirkulationen kan med fordel styres af et tidsur. Vedligeholdelse Udvendig rengøring: Beholderen må kun aftørres med en fugtig klud. Der kan anvendes vindues- og glaspudseprodukter, men ikke skurepulver eller lakopløsende kemikalier. Læs altid brugervejledningen. Kalk I områder med kalkholdigt vand vil der udfældes kalk i solvarmebeholderen. Kalken vil normalt fæstnes på dykrørene og spiralerne. Kalkudfældningen begrænses ved at holde temperaturen under 55 C. Kontrol/udskiftning af anoden Beholderne er forsynet med en kontrollerbar magnesium-anode. Den er monteret i bundflangen og kontrolleres således: Afmontér stelforbindelsen til beholderen og indsæt et multimeter istedet for den. Såfremt man nu kan måle en anodestrøm større end 1 ma, er massen af anoden stor nok til at beskytte beholderen. Er anodestrømmen derimod mindre end 1 ma, bør anoden udskiftes. SMT300 solvarmestyring Solfangerstyringen er placeret neutralt i unittens højre hjørne. Computeren er en alsidig computer, som styrer hele solvarmeanlægget på en enkel og nem måde. SMT 300 sikrer maksimum udbytte af anlægget. For tekniske specifikationer se den separate installation - brugervejledning på SMT300. 3

4 Vigtig: SMART funktionen må ikke tilkobles. SMART funktionen må kun tilkobles på anlæg hvor beholder og supplerende opvarmning (gaskedel) er adskilt. Må benyttes fra år 2002-modeller. Tilslutning af solfangerkreds til unitten På Compact en er unitten monteret med 2 stk. 15 mm kobberrør, som er ført til toppen af kabinettet. Det højre kobberrør er fremløb fra solfanger til beholder (mærket rød). Det venstre kobberrør er retur fra beholder til solfanger (mærket blå). Tilslutning til centralvarmeanlæg Compact en er et kombineret anlæg (brugsvand og rumvarmeanlæg) Ved hjælp af den påmonteret varmeveksler er det muligt enten at producere varme til varmtvandsbeholderen eller centralvarmeanlægget via solvarmeanlægget. Fremløb på gaskedel tilkobles på normal vis centralvarmeanlægget, mens retur fra centralvarmeanlægget, skal monteres på pladeveksleren. Snavs samler Ved pumpe til solfanger er der indbygget en snavssamler i den øverste pumpeforskruning. Ekspansionsbeholderen Ekspansionsbeholderen er monteret i bunden af solvarmekredsen. Driftstryk i solvarmekredsen anbefales til 1,5-4,5 bar. Driftstrykket kan aflæses på manometer i toppen af unitten. Tilslutning af koldt og varmt brugsvand Tilgang koldt vand med sikkerhedsventil som sidder på koldtvands tilgangen. Under opvarmningen udvider vandet sig og vil give overtryk i vandvarmeren, hvorefter sikkerhedsventilen vil slippe overtrykket ud. Overløbet, der ikke må føres direkte på afløbsledning skal udmunde synligt og frit over afløb. Afgang varmt vand. Det er ikke nødvendigt at montere skoldningssikringen på varmtvandsaf-gangen, da SMT300 sørger for, at temperaturen midt i beholderen ikke bliver højre end det, der forudindstilles på SMT300 under skifte temperaturen. Dermed sikre mod overtemperatur i det varme brugsvand, således at skoldningsulykker undgås. Brugsvandstemperatur kan aflæses på termometer i toppen af beholder. El-tilslutningen Alt el på Gas-Sol Compact er færdig forbundet fra Thermo-Sol og leveres med en 2 meter langt kabel og stikprop for tilslutning af 230 V. VIGTIG: Ved reparation / service på gas kedel afbryd strømforsyningen til gas kedel på el boks, under kedelen. OBS Det påhviler installatøren at instruere forbrugeren om solvarmebeholderens funktion og pasning. Monteringsvejledningen skal ifølge Arbejdstilsynet opbevares ved solvarmebeholderen

5 Maskinstation til Compact Gas-Sol Fremløb til centralvarmeanlæg. På 2002-modeller, findes fremløb under ekstra anlægspumpe. 2. Kontraventil (tillader kun gennemstrømning i én retning) 3. Cirkulationspumpe solvarme. 4. Pumpeforskruning m. afspærring. I øverste forskruning er indsat snavssamler. Efter påfyldning af solfangervæske og kortvarig drift, lukkes afspærringsventilerne og sien renses og påmonteres igen. 5. Aftapningshanerne anvendes til aftapning og påfyldning af solfangervæske samt til at udtage væske, som skal kontrolleres for frostsikring. 6. Retur fra centralvarmeanlæg. 7. Varmeveksler til overføring af overskudsvarme til radiator-/gulvvarme. 8. Ekspansionsbeholder for solvarmekredsen. 9. Tilgang koldt vand med sikkerhedsventil, som sidder på koldtvandstilgangen. Under opvarmningen udvider vandet sig og vil give overtryk i vandvarmeren, hvorefter sikkerhedsventilen vil slippe overtrykket ud. 10. Aftapningsstuds på beholder. Kan anvendes til cirkulation af det varme brugsvand. I så fald skal anvendes pex-rør til cirkulation. 11. Afgang varmt vand. 12. sikkerhedsventil til solvarmekredsen. Sikkerhedsventilen åbner ved 6 bar. Udløbet føres til en opsamlingsbeholder. 13. El-boks med hovedafbryder. 14. Manometer for solvarmekreds 15. Termometer til måling af temperatur i top af beholder. 16. Solvarmestyring. 17. Returføler/solvarme. 5

6 18. Zoneventil/omskifter mellem brugsvand-/rumvarme. 6

7 SMT 300 Solvarmestyring Afsnit 1 SMT 300 er en alsidig integreret styring, der giver fuld kontrol over solvarmesystemet. Ved at benytte mikroprocessor teknologi sikres, at den opsamlede energi bliver transporteret effektivt, alt imens den nemt og overskueligt forsyner forbrugeren med al nødvendig information. SMT 300 solvarmestyring har følgende funktioner: Oversigt over indhold Digital display over solfanger temperatur Digital display over tanktemperatur Digital display over retur temperatur Præcis pumpe kontrol for effektiv varmestyring Tanktermostat til styring af ekstern varmekilde eller omdirigering af overskudsvarme. Anti-frostsikring for beskyttelse af systemet Pumpestyring: Auto, Manuelt tændt, Manuelt slukket Hukommelse for aflæsning af maksimum og minimum temperaturer for solfanger-, retur- og tanktemperaturer. Bemærk: De opgivne informationer, i denne manuel, er udelukkende vejledende Installation af løs SMT300 styring Afsnit 2 I alle THERMO-SOL anlæg er SMT300, monteret og afprøvet. Har De en beholder unit, hvori SMT300 er installeret, gå til afsnit 3. Sikkerhedsforanstaltninger De følgende sikkerhedsforanstaltninger er yderst tilrådelige 1. Inden installering og ibrugtagning, læs denne instruktionsmanual omhyggeligt. 2. Installering og vedligeholdelse bør kun udføres af Vvs-installatører eller andre kvalificerede fagfolk. 3. Det er anbefalet at anlægget er forbundet til offentlig forsyning, via en passende isoleret kontakt. 4. ADVARSEL: når anlægget er forbundet til hovedforsyningen, og topmodul på styring er afmonteret, vil kredsløbene ved hovedspændingen være blottet. Når anlægget derfor installeres, skal det sikres at alle nødvendige forbindelser (inklusiv batteritilslutningen, hvis dette er inkluderet) er udført og topmodul påsat, før strømmen tilsluttes. Efterse altid alle tilslutninger for fejl. Hvis vedligeholdelses arbejde, eller f.eks. udskiftning af batteri er nødvendigt, vær da sikker på at strømmen er slukket/afmonteret før topmodul afmonteres. 5. Overbelast ikke styringen. (se data under afsnit 5) 6. Hold strømførende ledninger væk fra følerkabler. 7

8 SMT 300 Unit BEMÆRK: Det er altid god praksis, at holde elektriske apparater væk fra ekstrem kulde, varme og højspænding da indvirkning herfra vil kunne forkorte levetiden for apparatet. For lettere aflæsning anbefales det at styringen ikke bliver installeret i direkte sollys. 1. Fjern de 2 skruer på begge sider af apparatet. 2. Adskil topmodul fra det forbundne bundmodul 3. Hvis kabler skal igennem fra bagsiden af styringen, slå da de passende huller ud af bundmodulet 4. Benyt bundmodulet for at markere de fire monterings huller (et i hvert hjørne). Fjern bundmodulet og bor de nødvendige huller i væggen eller monterings-panelet/strømtavlen. 5. Forbind forsyningskablerne, pumper og AUX udgangen i henhold til installationsdiagrammet, som vist i skema FØLERE Inkluderet er tre følere: Solfangerføler (20-25 meter), tankføler (5 m) og returføler (5 m). Hvis ønsket, fås følerne med ekstra kabellængder. Hvis følerne skal forlænges, kan de forlænges med 4-leder eller 3-leder kabler, i henhold til diagrammet vist herunder. Hvid Rød Blå Grøn Jord Føler udligner Som med alle følere, er en god forbindelse vital. Det anbefales derfor at benytte standard stik ved forkortning eller forlængelse af PT100 følerkabel. 2.3 El-forbindelse og ledningsdiagram. BEMÆRK: Dette modul bør være forsvarligt jordforbundet. Med fleksible kabler bliver det nemmere at udføre forbindelse med klemmerække på SMT300. Alle forbindelser bør være sikrede og strammet tilstrækkeligt, dog ikke overstrammet. Løse forbindelser kan overophede og sætte i brand. Det er vigtigt at de specifikke udgangsbelastninger ikke overskrides. Hvor disse belastninger kan blive overskredet, skal eksterne relæer benyttes. Det er god praksis at holde netkabler væk fra følerkabler og andre signalkabler med lav spænding. BEMÆRK: AUX relæ, max. 3 Ampere. 8

9 2.3.1 Et enkelt-pumpe system I denne konfiguration gælder, når tank temperaturen T er under den forudindstillede skiftetemperatur, (TT), = fase på udgang 1 på AUX relæet. Og når T er over TT, = fase på udgang 2 på AUX relæet. (Se SMT 300 diagram). 1. Tilslut fase fra Mains (L) til den fælles terminal (C) på AUX relæet (lus). 2. Tilslut udgangsterminal 1 på AUX relæet til f.eks. El-varmelegeme (H) eller til et eksternt relæ, hvis varmelegemet har et større strømbehov end 3Ampére. Dette er illustreret i skemaet nedenfor. 3. Tilslut kabel fra pumpe, til PUMPE terminalen, på kontrol modulet. 4. Tilslut nul (N) fra varmelegeme (H) eller relæ, til N (nul) terminal på hovedforsyningen (mains). 5. Tilslut netkabel til terminalen markeret MAINS. L = fase, E = jord, N = nul. 6. Tilslut jord til pumpe og relæ. Sæt topmodulet på plads på SMT300, fastgør med skruer på endeflader. Unitten er nu klar til at blive tilsluttet. Når T < TT: H = on. Når T er mindre end skiftetemperatur TT, elpatron H = tændt Når T > TT: H = off. Når T er større end skiftetemperatur TT, elpatron H = slukket 9

10 2.3.2 To-pumpe kaskade system I denne konfiguration vil P1 køre når tanktemperaturen T er under skiftetemperatur, (TT), og pumpe P2 vil køre (pumpe P1 slår fra) når tanktemperaturen T er over skiftetemperaturen, (TT). 1. Indsæt en lus mellem L terminal på pumperelæet og den fælles terminal C på AUX relæet. Se kaskade diagrammet. 2. Forbind P1 og P2. Se kaskade diagrammet. 3. Forbind netforsyningen til terminalen markeret Mains (HOVEDFORSYNING). 4. Forbind jord til pumpe. Sæt topmodulet på plads på SMT300, fastgør med skruer på endeflader. Unitten er nu klar til at blive tilsluttet. Når C < TC: Solfanger temp. mindre end start solfanger(tc) = Når C > TC og hvis T < TT: Solfanger temp. større end Start solfanger og Tanktemperatur mindre end Og C - R >? T og hvis T > TT: Skiftetemperatur(TT) = Hvis Solfangertemperatur Minus Returtemperatur er større end Differenstemperatur og hvis Tanktemperatur er større end skiftetemperatur = P1 = slukket; P2 = slukket P1 = tændt; P2 = slukket P1 = slukket; P2 = tændt 10

11 Normal tilslutning ved brugsvands- rumvarmeanlæg. Denne tilslutning er standard for Thermo-Sol s anlæg, hvor P2 er erstattet af 3-vejsventil. P2 er kun aktiv ved anlæg med ekstern veksler til overskudsvarme. Når C < TC: Når C > TC og hvis T < TT: Og når C - R >? T og hvis T > TT: P1 = slukket; P2 /3-vejsventil = deaktiveret P1 = tændt; P2 /3-vejsventil = deaktiveret P1 = tændt; P2 /3-vejsventil = aktiveret 11

12 Instruktion i SMT300 på THERMO-SOL Solvarmeanlæg. Afsnit 3 For at forstå, hvordan man bruger SMT 300, bør dette afsnit læses grundigt/omhyggeligt. INDIKERINGSLAMPER TEMPERATUR DISPLAY AUX-RELÆ FOR VALGT FUNKTION BRUGSVAND/RUMVARME TEMPERATUR INDSTILLING SKIFTEFUNKTION SMARTFUNKTION PUMPESTYRING + / - FUNKTION FOR AFLÆSNING TÆND/SLUK AUTO,SLUK,TÆND forklaring C T R : Solfangertemperatur : Tanktemperatur : Returtemperatur TC : Start solfanger TT : Skifte temperatur TF : Anti-Frost sikring? T : differens temperatur? T + smartfunktion: smart/differenstemperatur Temperatur display: Displayet bliver brugt til at, vise de forskellige informationer for hver temperatur sæt Brugsvand/rumvarme indikatorer 12

13 1. Når brugsvandsindikator(grøn) er tændt, producerer solfanger varmt brugsvand. 2. Når rumvarmeindikator(rød) er tændt, producerer solfanger overskudsvarme. Ved anlæg med ekstern veksler tilgår overskudsvarme centralvarmeanlægget Temperatur forøger/formindsker, til indstillings temperaturer for anlæg. Denne knap bliver brugt til at formindske eller forøge alle systemets indstillings temperaturer Skifte funktion Et tryk på S knappen, vil flytte indikator lampen til næste valgmulighed. Dette giver dig lov til at se systemtemperaturerne eller indstillings temperaturerne SMARTfunktion vælgekontakt Smartfunktionen kan kun slukkes og tændes, når Solfanger Temperatur C indikator lampen blinker. Når der trykkes på (SMART) knappen i tre sekunder, vil det tænde/slukke smartfunktionen. Gul indikator vil vise om funktionen er aktiv Pumpestyring. Pumpen kan manuelt slukkes og tændes, hvis dette bliver nødvendigt(ved eftersyn osv.) For at ændre indstillingerne for pumpen, tryk og hold P knappen nede i tre sekunder. BEMÆRK: Tastatur låsen skal være slået fra, for at ændre pumpens udgangsposition. AUT: Pumpekontrol kører på automatik funktion 0: Pumpekontrollen er manuelt slået fra indikator blinker for at huske brugeren på, at pumpen er manuelt slået fra. 1: Pumpekontrollen er manuelt slået til indikator blinker for at huske brugeren på, at pumpen er manuelt slået til. BEMÆRK: Pumpen bør ikke efterlades i manuelt tændt/slukket tilstand, under normale omstændigheder. Pumpens indikeringslys ved 0 eller 1 vil blinke hvis pumpen er efterladt manuelt tændt eller slukket, for at minde brugeren om dette. 3.2 Princip for drift: Drift af Pumpe I den simpleste form, behøver solvarmeanlægget to følere. En placeret ved fremløb på solfanger, der bliver benævnt Solfangertemperaur C. Den anden placeret således, at den måler temperaturen på det vand der returnere til solfanger, efter systemet har trukket varmen ud af det. Denne benævnes Returføleren R. To forhold skal være opfyldt før pumpen kan køre: 1. Når solen skinner på solfangeren, opfanger Solfangerføleren C temperaturforøgelsen, mens returføleren R forbliver ved den eksisterende temperatur. Differencen mellem disse to temperaturer bliver kaldt Differenstemperaturen (? T). Når differenstemperaturen (? T) er sat til 13

14 f.eks. 3 C, skal Solfangertemperaturen stige mindst 3 C over returtemperaturen R før pumpen går i gang, men kun når betingelse 2 også er opfyldt. 2. Solfangertemperaturen C skal være over den indstillede Start Solfanger temperatur + opfylde betingelse fra 1, før pumpen går i gang AUX drift. (princip for overskudsvarme) SMT300 er udstyret således, at den, via udgang 2 på AUX-relæ, enten kan styre ekstra varmekilde, f.eks. El-varmelegeme eller dirigere f.eks. overskudsvarme til centralvarmeanlæg. Denne funktion har sin egen føler,(tankføler T ) og udgangsrelæ, med indikering, Brugsvand / Rumvarme. Følerens indstillingsknap er benævnt Skiftetemperatur,(TT). Når T -føleren registrere en Tanktemperatur der er lavere end den indstillede Skiftetemperatur, (TT) vil Brugsvands indikatoren lyse (grøn) og eventuel solvarme tilgå brugsvandsopvarmning. Hvis Tanktemperatur målt af T er højere end skiftetemperatur (TT) vil rumvarme indikatoren lyse (rød). Hvis anlæg er udstyret med ekstern veksler vil overskudsvarme herefter, via ekstern veksler tilgå centralvarmeanlægget. (Gælder kun anlæg, hvor ekstern veksler er installeret) Frost sikring/beskyttelse Som en sikkerhedsforanstaltning, til beskyttelse af dit solvarmeanlæg, er der i SMT 300 indbygget frostbeskyttelses faciliteter. Hvis solfangerføleren C måler en temperatur under den forud indstillede min. temperatur på Antifrostsikrings-tasten, aktiveres pumpen, der så cirkulerer vand rundt i systemet. Dette vil afværge tilfrysning, heraf undgå permanent skade. Den tilladte minimumstemperatur hedder Antifrostsikring (TF), som anbefales at være på -20 C. Solvarme systemet skal frost sikres med antifrost væske(glykol) til -21 C. Da antifrost væske, kan tabe sin effekt over tid, anbefales det at checke væsken mindst en gang årligt. 3.3 Brug af smartfunktion OBS: MÅ IKKE BENYTTES PÅ COMPACT MODELLER FRA FØR SMART funktionen findes ikke på alle styringer princip for brug af SMARTfunktionen. SMART-funktionen kan maksimere energi udnyttelsen fra solvarmeanlægget. Når energi tilgangen fra solfangerne, igennem perioder om dagen, er lav, kan solvarmen blive omdirigeret til f.eks. rumvarme via veksler. Når solfanger temperaturen stiger bliver varmen igen dirigeret om til varmtvandsbeholderen. Et nyt temperatursæt, SMART-differenstemperatur eller Delta T S?T bliver brugt til at styre operationen. Diagrammet herunder illustrerer brugen af denne funktion. 14

15 A = EVT. RUMVARME, B = VARMTVANDSBEHOLDER Notér at i denne funktion, bliver C > TC (Start Solfanger) vilkårene overskrevet. Når C > R +? T og C < R + S? T: pumpe = tændt Når C > R + S? T: = Brugsvandsopvarmning Når C < R + S? T: eller T > TT: = Rumvarmeopvarmning Notér: Ved SMART funktionen slået til er det kun S? T værdien der kan ændres, når tastatur lås er åben. Hvis man skal ændre værdien på TC, TT, TF eller standard? T, skal smartfunktionen først slås fra, som beskrevet i afsnit , og derefter slås til igen når disse værdier er sat SMARTfunktion tænd/sluk SMARTfunktionen tændes: 1. tryk S knappen ned for, at få displaylampen hen på solfangertemperatur aflæsning C. 2. Tryk og hold knappen nede I tre sekunder. Modulet vil give lyd fra sig og smartfunktions indikatoren vil lyse(gul). Differenstemperatur (? T) indikatorlampen vil blinke. Værdien for SMART-differenstemperaturen (S? T) kan nu sættes. Bemærk, at dette er det eneste parameter, der kan ændres i SMART-tilstand. SMART-funktionen slås fra ved at gentage 1 og 2, modulet vil give lyd fra sig, og SMART-funktionen vil være slået fra Programmering af SMT Ved opstart. Når SMT300 tændes, gennemgås automatisk en opstarts rutine, der varer ca. 3 sekunder og ender med 2 bip. Herefter vil indikator lampen i solfanger temperatur C lyse. Lampen vil blinke for at minde forbrugeren om at tastaturlåsen er slået fra og, at det er muligt at ændre parameter for TC-TT-TF og? T. Hvis lampe lyser konstant er tastatur låst (se afsnit 3.5.2, Tastaturlås). 15

16 Når der trykkes på S skiftes til næste temperatur sæt eller funktion. For at rykke hurtigere frem, hold da S knappen nede, for en auto-gentagelses facilitet Visning af tanktemperatur for at se tanktemperaturen, hold da S knappen ned indtil Tanktemperatur T indikatorlampe er tændt Visning af returtemperatur for at se returtemperaturen, hold da S knappen ned indtil Returtemperatur R indikatorlampe er tændt Indstilling af Start Solfanger (TC) temperatur Tryk på S indtil indikator lampe for Start Solfanger er tændt, tryk derpå på eller knapperne, for at sætte den ønskede Start Solfanger temperatur (minimum 0 C og maksimum + 90 C). Anbefalet 15 C Indstilling af Skifte temperatur (TT) Tryk på S indtil indikator lampe for Skifte Temperatur er tændt, tryk derpå på eller knapperne, for at sætte den ønskede Skiftetemperatur (minimum 0 C og maksimum + 90 C). Anbefalet C for anlæg med ekstern veksler til overskudsvarme Indstilling af Anti-frost Sikring (TF). Tryk på S indtil indikator lampe for Antifrostsikring er tændt, tryk derpå på eller knapperne, for at sætte den ønskede antifrost temperatur (minimum -30 C og maksimum + 20 C). Anbefalet -18 C Indstilling af difference temperatur (? T). Tryk på S indtil indikator lampe for differenstemperatur (? T) er tændt, tryk derpå på eller knapperne, for at sætte den ønskede differens temperatur (minimum 1 C og maksimum + 20 C). Anbefalet 3 C Indstilling af smartfunktionens differenstemperatur, SMARTdifferens (S? T). Tryk på S indtil Solfanger Temperatur C indikator lampe er tændt, tryk derpå på for, at tænde SMARTfunktionen. Differens temperatur (? T) indikatoren vil blinke, tryk derpå på eller knapperne, for at sætte SMARTdifferens temperaturen (minimum 1 C og maksimum + 20 C). se afsnit Ekstra facilitet Maksimum og minimums registrering af temperaturer For at se maksimum Solfanger temperatur, vær da sikker på at indikator lampe for Solfanger Temperatur C lyser, tryk på og hold nede i 2 sekunder. Den bipper, og displayet viser maksimum 16

17 temperaturen, siden modulet har været nulstillet. Dette kan nulstilles til den tilstedeværende solfangertemperatur, ved at trykke på S knappen mens maks. temperaturen aflæses. Minimums temperaturen aflæses på samme facon, blot ved at holde knappen nede i stedet. Samme fremgangsmåde benyttes for aflæsning af maksimum og minimums temperaturer for Tank Temperaur og Retur Temperatur Tastatur lås. Det er muligt at låse tastaturet, så de fastsatte værdier ikke ved et uheld bliver ændret. For at låse tastaturet, tryk og hold S knappen nede i 10 sekunder. Der lyder et bip, og indikator lampen vil stoppe med at blinke, visende at de nuværende indstillinger er låst og beskyttet. For at åbne tastaturet tryk og hold S knappen nede i 10 sekunder, og indikatoren vil begynde at blinke. Minimums og maksimums temperaturer kan stadig aflæses i låst tilstand Føler fejl I tilfælde af fejl på tankføleren, vil AUX relæet omstille til rumvarme. I tilfælde af fejl på solfangerføleren, vil pumpen omstille til manuel tændt. I tilfælde at fejl på returføleren, vil pumpen omstille til manuel tændt. Fejlfinding Afsnit 4 Problem: Årsag/hjælp Problem: Årsag/hjælp: Problem: Årsag/hjælp: Problem: Årsag/hjælp: Intet sker når SMT300 tændes En af sikringerne kan være itu, check og udskift hvis nødvendigt (referer til specifikationer for værdier). Hvis sikringen sprænger igen, kontakt din Vvsinstallatør hvor unitten er købt. Temperaturdisplayet svinger. En af følerforbindelserne kan være løse, stram forbindelserne eller udskift følerkabler hvis nødvendigt. Ude af stand til at sætte nogen af parametrene. Tastatur vil ikke reagere. Tastatur lås er slået til se Tastatur lås afsnit Bemærk også, at kun S? T indstillingen kan ændres, når SMARTfunktionen er aktiv. For at ændre på indstillingerne i SMART tilstand, skal SMARTfunktionen være midlertidigt slået fra. Se afsnit En af følerne aflæser F. En af følerne er enten defekt eller ikke korrekt forbundet eller læser en temperatur over 98 C. Føleren, der er årsag til problemet vil vise F, når den bliver valgt på 17

18 displayet. Check at alle forbindelser/koblinger er sikre. Hvis fejlen fortsætter, udskift da føleren. Problem: Årsag/hjælp: Problem: Årsag/hjælp: Antifrost sikring lyset blinker, selv når tastaturet er låst. Dette er ikke en fejl. Dette er en indikation af at solfangertemperaturen er under den fastsatte temperatur for antifrostsikring, og pumpen bør være tændt. Pumpen er tændt hele tiden. Pumpestyrings vælgeren er efterladt manuelt tændt eller: temperaturen i solfangeren er lavere end den fastsatte antifrostsikrings værdi, eller en af følerne C eller R er defekt. Dette kan bekræftes: hvis en føler er defekt, vil displayet vise F når den er valgt. Vil også vise F, hvis temperatur i solfanger C eller retur R overstiger 98 C. Pumpe vil gå på manuelt tændt, og indikator lampe vil blinke for at vise at sikkerhedssystem er aktivt og pumpe kører. Dataoplysninger Afsnit 5 Elektrisk: Forsyningsspænding: Sikringer: Relæ udgange: AC enkel fase 2 x 1 A 20mm quick blow Pumpe relæ: 2A dobbelt polet AUX relæ: 3A enkel polet overgang Mekanisk: Dimensioner: SMT 300 Modul: bredde: 165 mm Højde: 100 mm Dybde: 85 mm Føler: diameter: 7,3 mm Vægt: SMT 300 Unit: 0,96 kg Boks materiale: Plastik Følere: Type: SX TM PT 100 Platiniumsisolering Kompensation: kompenseret med 3 ledere CE Dette produkt er blevet testet i overensstemmelse med EU EMC 89/336/EEC direktiv. 18

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

SOLVARME. Manual. Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 08:015-1212

SOLVARME. Manual. Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 08:015-1212 SOLVARME 08:015-1212 Manual Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 Solvarmebeholdere Type 2242 2 METRO nummer: 122421030 VVS nummer: 348862255 Type 2242 C2 METRO nummer: 142421033 VVS nummer: 348862256

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. 200, 300 og 450 liter 08:021-1412

EL-VANDVARMERE. Manual. 200, 300 og 450 liter 08:021-1412 EL-VANDVARMERE 08:021-1412 Manual 200, 300 og 450 liter El-vandvarmer Type 200 liter METRO nummer: 112021003 VVS nummer: 345131230 Type 300 liter METRO nummer: 112031003 VVS nummer: 345131330 Type 450

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR SET 2N1-RIII-12/24V SET 4N2-RIII-12/24V Producent: BRANO a.s., SBU CV Na Račanech 100, 514 20 Jilemnice tel.: +420 481 561

Læs mere

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator Sep. 2008 HJ Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator (Se desuden standardvejledning for montage af SV30

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 08:023-1312

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 08:023-1312 SPIRALBEHOLDERE 08:023-1312 Manual Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 Fjernvarmebeholder Type PLUS 70-70 liter METRO nummer: 120701090 VVS nummer: 371970070 Type PLUS 100-100 liter METRO nummer:

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog

Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder Instruktionsbog (Ver. 3.7 rev02) 1 Forord Tillykke med deres nye P23 Træpille-brænder med evt. kedel C1/C2 fra Passat Energi A/S! P23 Træpille-brænderen er

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206 EL-VANDVARMERE 08:008-1206 Manual 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 Type 905 15 l rør ned METRO nummer: 119051004 VVS nummer: 345166200 Type 906 15 l rør op METRO nummer: 119061004

Læs mere

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3 BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16 AB Issue 3 VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION LÆS NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT Risici i forbindelse med installation/brug/vedligehold

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: 30 1810 030 CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell,

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, 1 Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, lagertank O og ekstern VV beholder...5 3.2 Underlag...6

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere