Installation og Brugervejledning Til Thermo-Sols SMT300 Solvarmestyring og Gas-Sol Compact med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation og Brugervejledning Til Thermo-Sols SMT300 Solvarmestyring og Gas-Sol Compact med"

Transkript

1 Installation og Brugervejledning Til Thermo-Sols SMT300 Solvarmestyring og Gas-Sol Compact med Naturgaskedel Thermo-Sol ApS, Stengårdsvej 33, 4340 Tølløse, tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Installationsdata...2 Gas-Sol Compact 3 Gas-kedel...3 Varmtvandsbeholder...3 Cirkulation af brugsvand...3 Vedligeholdelse...3 Kalk...3 Kontrol/udskiftning af anoden...3 SMT300 solvarmestyring...3 Tilslutning af solfangerkreds til unitten...4 Tilslutning til centralvarmeanlæg...4 Snavs samler...4 Ekspansionsbeholderen...4 Tilslutning af koldt og varmt brugsvand...4 El-tilslutningen...4 OBS Maskinstation til Compact Gas-Sol...4 Maskinstation til Compact Gas-Sol...5 SMT 300 Solvarmestyring 7 Installation af løs SMT300 styring...7 Sikkerhedsforanstaltninger...7 SMT 300 Unit...8 Instruktion i SMT300 på THERMO-SOL Solvarmeanlæg...12 Fejlfinding...17 Dataoplysninger...18 Installationsdata Navn: Adresse: Postnr.: Kedel: CE-nr.: Installationsdato: Installation er fortaget af: Instruktion er foretaget af: 2

3 Gas-Sol Compact Thermo-Sol s Gas - Sol Compact unit er det nyeste indenfor miljøvenlig og økonomisk opvarmning af brugsvand og rumvarme med naturgas og solvarme. Gas - Sol Compact er svaret på det stadigt voksende behov for kompakte løsninger indenfor naturgas og solvarme installationer. I Gas - Sol Compact er der kun udvalgt komponenter af højeste kvalitet. Gas-kedel Gas-kedlen er fra Vaillant. Mange års erfaring og resultater er indbygget i gas-kedlen der er kendt for den enkle betjening, de lave driftsomkostninger og en lang, problemfri levetid. For tekniske specifikationer se den separate installation - brugervejledning på gaskedelen. Gaskedlen kan tilsluttes alle former for Vaillant automatik og styre således varmebehovet til boligen uafhængig af solvarmeanlægget. Varmtvandsbeholder Beholderen er på 255 liter og har to spiraler. Primærspiralen (solvarmespiralen) er placeret i beholderens nederste del, mens sekundærspiralen (supplerende opvarmningskilde - gas) er placeret i beholderens øverste del, og opvarmer de øverste 80 liter. Cirkulation af brugsvand I flangen er der monteret et tilproppet ¾ rør med indvendig nylonbøsning. Hvis dette rør skal anvendes til cirkulation af brugsvand, skal der monteres et specielt pex-rør, der føres til top af beholder. NB. Gør forbrugeren opmærksom på varmetabet fra cirkulationsledningen og de deraf følgende driftsudgifter. Cirkulationen kan med fordel styres af et tidsur. Vedligeholdelse Udvendig rengøring: Beholderen må kun aftørres med en fugtig klud. Der kan anvendes vindues- og glaspudseprodukter, men ikke skurepulver eller lakopløsende kemikalier. Læs altid brugervejledningen. Kalk I områder med kalkholdigt vand vil der udfældes kalk i solvarmebeholderen. Kalken vil normalt fæstnes på dykrørene og spiralerne. Kalkudfældningen begrænses ved at holde temperaturen under 55 C. Kontrol/udskiftning af anoden Beholderne er forsynet med en kontrollerbar magnesium-anode. Den er monteret i bundflangen og kontrolleres således: Afmontér stelforbindelsen til beholderen og indsæt et multimeter istedet for den. Såfremt man nu kan måle en anodestrøm større end 1 ma, er massen af anoden stor nok til at beskytte beholderen. Er anodestrømmen derimod mindre end 1 ma, bør anoden udskiftes. SMT300 solvarmestyring Solfangerstyringen er placeret neutralt i unittens højre hjørne. Computeren er en alsidig computer, som styrer hele solvarmeanlægget på en enkel og nem måde. SMT 300 sikrer maksimum udbytte af anlægget. For tekniske specifikationer se den separate installation - brugervejledning på SMT300. 3

4 Vigtig: SMART funktionen må ikke tilkobles. SMART funktionen må kun tilkobles på anlæg hvor beholder og supplerende opvarmning (gaskedel) er adskilt. Må benyttes fra år 2002-modeller. Tilslutning af solfangerkreds til unitten På Compact en er unitten monteret med 2 stk. 15 mm kobberrør, som er ført til toppen af kabinettet. Det højre kobberrør er fremløb fra solfanger til beholder (mærket rød). Det venstre kobberrør er retur fra beholder til solfanger (mærket blå). Tilslutning til centralvarmeanlæg Compact en er et kombineret anlæg (brugsvand og rumvarmeanlæg) Ved hjælp af den påmonteret varmeveksler er det muligt enten at producere varme til varmtvandsbeholderen eller centralvarmeanlægget via solvarmeanlægget. Fremløb på gaskedel tilkobles på normal vis centralvarmeanlægget, mens retur fra centralvarmeanlægget, skal monteres på pladeveksleren. Snavs samler Ved pumpe til solfanger er der indbygget en snavssamler i den øverste pumpeforskruning. Ekspansionsbeholderen Ekspansionsbeholderen er monteret i bunden af solvarmekredsen. Driftstryk i solvarmekredsen anbefales til 1,5-4,5 bar. Driftstrykket kan aflæses på manometer i toppen af unitten. Tilslutning af koldt og varmt brugsvand Tilgang koldt vand med sikkerhedsventil som sidder på koldtvands tilgangen. Under opvarmningen udvider vandet sig og vil give overtryk i vandvarmeren, hvorefter sikkerhedsventilen vil slippe overtrykket ud. Overløbet, der ikke må føres direkte på afløbsledning skal udmunde synligt og frit over afløb. Afgang varmt vand. Det er ikke nødvendigt at montere skoldningssikringen på varmtvandsaf-gangen, da SMT300 sørger for, at temperaturen midt i beholderen ikke bliver højre end det, der forudindstilles på SMT300 under skifte temperaturen. Dermed sikre mod overtemperatur i det varme brugsvand, således at skoldningsulykker undgås. Brugsvandstemperatur kan aflæses på termometer i toppen af beholder. El-tilslutningen Alt el på Gas-Sol Compact er færdig forbundet fra Thermo-Sol og leveres med en 2 meter langt kabel og stikprop for tilslutning af 230 V. VIGTIG: Ved reparation / service på gas kedel afbryd strømforsyningen til gas kedel på el boks, under kedelen. OBS Det påhviler installatøren at instruere forbrugeren om solvarmebeholderens funktion og pasning. Monteringsvejledningen skal ifølge Arbejdstilsynet opbevares ved solvarmebeholderen

5 Maskinstation til Compact Gas-Sol Fremløb til centralvarmeanlæg. På 2002-modeller, findes fremløb under ekstra anlægspumpe. 2. Kontraventil (tillader kun gennemstrømning i én retning) 3. Cirkulationspumpe solvarme. 4. Pumpeforskruning m. afspærring. I øverste forskruning er indsat snavssamler. Efter påfyldning af solfangervæske og kortvarig drift, lukkes afspærringsventilerne og sien renses og påmonteres igen. 5. Aftapningshanerne anvendes til aftapning og påfyldning af solfangervæske samt til at udtage væske, som skal kontrolleres for frostsikring. 6. Retur fra centralvarmeanlæg. 7. Varmeveksler til overføring af overskudsvarme til radiator-/gulvvarme. 8. Ekspansionsbeholder for solvarmekredsen. 9. Tilgang koldt vand med sikkerhedsventil, som sidder på koldtvandstilgangen. Under opvarmningen udvider vandet sig og vil give overtryk i vandvarmeren, hvorefter sikkerhedsventilen vil slippe overtrykket ud. 10. Aftapningsstuds på beholder. Kan anvendes til cirkulation af det varme brugsvand. I så fald skal anvendes pex-rør til cirkulation. 11. Afgang varmt vand. 12. sikkerhedsventil til solvarmekredsen. Sikkerhedsventilen åbner ved 6 bar. Udløbet føres til en opsamlingsbeholder. 13. El-boks med hovedafbryder. 14. Manometer for solvarmekreds 15. Termometer til måling af temperatur i top af beholder. 16. Solvarmestyring. 17. Returføler/solvarme. 5

6 18. Zoneventil/omskifter mellem brugsvand-/rumvarme. 6

7 SMT 300 Solvarmestyring Afsnit 1 SMT 300 er en alsidig integreret styring, der giver fuld kontrol over solvarmesystemet. Ved at benytte mikroprocessor teknologi sikres, at den opsamlede energi bliver transporteret effektivt, alt imens den nemt og overskueligt forsyner forbrugeren med al nødvendig information. SMT 300 solvarmestyring har følgende funktioner: Oversigt over indhold Digital display over solfanger temperatur Digital display over tanktemperatur Digital display over retur temperatur Præcis pumpe kontrol for effektiv varmestyring Tanktermostat til styring af ekstern varmekilde eller omdirigering af overskudsvarme. Anti-frostsikring for beskyttelse af systemet Pumpestyring: Auto, Manuelt tændt, Manuelt slukket Hukommelse for aflæsning af maksimum og minimum temperaturer for solfanger-, retur- og tanktemperaturer. Bemærk: De opgivne informationer, i denne manuel, er udelukkende vejledende Installation af løs SMT300 styring Afsnit 2 I alle THERMO-SOL anlæg er SMT300, monteret og afprøvet. Har De en beholder unit, hvori SMT300 er installeret, gå til afsnit 3. Sikkerhedsforanstaltninger De følgende sikkerhedsforanstaltninger er yderst tilrådelige 1. Inden installering og ibrugtagning, læs denne instruktionsmanual omhyggeligt. 2. Installering og vedligeholdelse bør kun udføres af Vvs-installatører eller andre kvalificerede fagfolk. 3. Det er anbefalet at anlægget er forbundet til offentlig forsyning, via en passende isoleret kontakt. 4. ADVARSEL: når anlægget er forbundet til hovedforsyningen, og topmodul på styring er afmonteret, vil kredsløbene ved hovedspændingen være blottet. Når anlægget derfor installeres, skal det sikres at alle nødvendige forbindelser (inklusiv batteritilslutningen, hvis dette er inkluderet) er udført og topmodul påsat, før strømmen tilsluttes. Efterse altid alle tilslutninger for fejl. Hvis vedligeholdelses arbejde, eller f.eks. udskiftning af batteri er nødvendigt, vær da sikker på at strømmen er slukket/afmonteret før topmodul afmonteres. 5. Overbelast ikke styringen. (se data under afsnit 5) 6. Hold strømførende ledninger væk fra følerkabler. 7

8 SMT 300 Unit BEMÆRK: Det er altid god praksis, at holde elektriske apparater væk fra ekstrem kulde, varme og højspænding da indvirkning herfra vil kunne forkorte levetiden for apparatet. For lettere aflæsning anbefales det at styringen ikke bliver installeret i direkte sollys. 1. Fjern de 2 skruer på begge sider af apparatet. 2. Adskil topmodul fra det forbundne bundmodul 3. Hvis kabler skal igennem fra bagsiden af styringen, slå da de passende huller ud af bundmodulet 4. Benyt bundmodulet for at markere de fire monterings huller (et i hvert hjørne). Fjern bundmodulet og bor de nødvendige huller i væggen eller monterings-panelet/strømtavlen. 5. Forbind forsyningskablerne, pumper og AUX udgangen i henhold til installationsdiagrammet, som vist i skema FØLERE Inkluderet er tre følere: Solfangerføler (20-25 meter), tankføler (5 m) og returføler (5 m). Hvis ønsket, fås følerne med ekstra kabellængder. Hvis følerne skal forlænges, kan de forlænges med 4-leder eller 3-leder kabler, i henhold til diagrammet vist herunder. Hvid Rød Blå Grøn Jord Føler udligner Som med alle følere, er en god forbindelse vital. Det anbefales derfor at benytte standard stik ved forkortning eller forlængelse af PT100 følerkabel. 2.3 El-forbindelse og ledningsdiagram. BEMÆRK: Dette modul bør være forsvarligt jordforbundet. Med fleksible kabler bliver det nemmere at udføre forbindelse med klemmerække på SMT300. Alle forbindelser bør være sikrede og strammet tilstrækkeligt, dog ikke overstrammet. Løse forbindelser kan overophede og sætte i brand. Det er vigtigt at de specifikke udgangsbelastninger ikke overskrides. Hvor disse belastninger kan blive overskredet, skal eksterne relæer benyttes. Det er god praksis at holde netkabler væk fra følerkabler og andre signalkabler med lav spænding. BEMÆRK: AUX relæ, max. 3 Ampere. 8

9 2.3.1 Et enkelt-pumpe system I denne konfiguration gælder, når tank temperaturen T er under den forudindstillede skiftetemperatur, (TT), = fase på udgang 1 på AUX relæet. Og når T er over TT, = fase på udgang 2 på AUX relæet. (Se SMT 300 diagram). 1. Tilslut fase fra Mains (L) til den fælles terminal (C) på AUX relæet (lus). 2. Tilslut udgangsterminal 1 på AUX relæet til f.eks. El-varmelegeme (H) eller til et eksternt relæ, hvis varmelegemet har et større strømbehov end 3Ampére. Dette er illustreret i skemaet nedenfor. 3. Tilslut kabel fra pumpe, til PUMPE terminalen, på kontrol modulet. 4. Tilslut nul (N) fra varmelegeme (H) eller relæ, til N (nul) terminal på hovedforsyningen (mains). 5. Tilslut netkabel til terminalen markeret MAINS. L = fase, E = jord, N = nul. 6. Tilslut jord til pumpe og relæ. Sæt topmodulet på plads på SMT300, fastgør med skruer på endeflader. Unitten er nu klar til at blive tilsluttet. Når T < TT: H = on. Når T er mindre end skiftetemperatur TT, elpatron H = tændt Når T > TT: H = off. Når T er større end skiftetemperatur TT, elpatron H = slukket 9

10 2.3.2 To-pumpe kaskade system I denne konfiguration vil P1 køre når tanktemperaturen T er under skiftetemperatur, (TT), og pumpe P2 vil køre (pumpe P1 slår fra) når tanktemperaturen T er over skiftetemperaturen, (TT). 1. Indsæt en lus mellem L terminal på pumperelæet og den fælles terminal C på AUX relæet. Se kaskade diagrammet. 2. Forbind P1 og P2. Se kaskade diagrammet. 3. Forbind netforsyningen til terminalen markeret Mains (HOVEDFORSYNING). 4. Forbind jord til pumpe. Sæt topmodulet på plads på SMT300, fastgør med skruer på endeflader. Unitten er nu klar til at blive tilsluttet. Når C < TC: Solfanger temp. mindre end start solfanger(tc) = Når C > TC og hvis T < TT: Solfanger temp. større end Start solfanger og Tanktemperatur mindre end Og C - R >? T og hvis T > TT: Skiftetemperatur(TT) = Hvis Solfangertemperatur Minus Returtemperatur er større end Differenstemperatur og hvis Tanktemperatur er større end skiftetemperatur = P1 = slukket; P2 = slukket P1 = tændt; P2 = slukket P1 = slukket; P2 = tændt 10

11 Normal tilslutning ved brugsvands- rumvarmeanlæg. Denne tilslutning er standard for Thermo-Sol s anlæg, hvor P2 er erstattet af 3-vejsventil. P2 er kun aktiv ved anlæg med ekstern veksler til overskudsvarme. Når C < TC: Når C > TC og hvis T < TT: Og når C - R >? T og hvis T > TT: P1 = slukket; P2 /3-vejsventil = deaktiveret P1 = tændt; P2 /3-vejsventil = deaktiveret P1 = tændt; P2 /3-vejsventil = aktiveret 11

12 Instruktion i SMT300 på THERMO-SOL Solvarmeanlæg. Afsnit 3 For at forstå, hvordan man bruger SMT 300, bør dette afsnit læses grundigt/omhyggeligt. INDIKERINGSLAMPER TEMPERATUR DISPLAY AUX-RELÆ FOR VALGT FUNKTION BRUGSVAND/RUMVARME TEMPERATUR INDSTILLING SKIFTEFUNKTION SMARTFUNKTION PUMPESTYRING + / - FUNKTION FOR AFLÆSNING TÆND/SLUK AUTO,SLUK,TÆND forklaring C T R : Solfangertemperatur : Tanktemperatur : Returtemperatur TC : Start solfanger TT : Skifte temperatur TF : Anti-Frost sikring? T : differens temperatur? T + smartfunktion: smart/differenstemperatur Temperatur display: Displayet bliver brugt til at, vise de forskellige informationer for hver temperatur sæt Brugsvand/rumvarme indikatorer 12

13 1. Når brugsvandsindikator(grøn) er tændt, producerer solfanger varmt brugsvand. 2. Når rumvarmeindikator(rød) er tændt, producerer solfanger overskudsvarme. Ved anlæg med ekstern veksler tilgår overskudsvarme centralvarmeanlægget Temperatur forøger/formindsker, til indstillings temperaturer for anlæg. Denne knap bliver brugt til at formindske eller forøge alle systemets indstillings temperaturer Skifte funktion Et tryk på S knappen, vil flytte indikator lampen til næste valgmulighed. Dette giver dig lov til at se systemtemperaturerne eller indstillings temperaturerne SMARTfunktion vælgekontakt Smartfunktionen kan kun slukkes og tændes, når Solfanger Temperatur C indikator lampen blinker. Når der trykkes på (SMART) knappen i tre sekunder, vil det tænde/slukke smartfunktionen. Gul indikator vil vise om funktionen er aktiv Pumpestyring. Pumpen kan manuelt slukkes og tændes, hvis dette bliver nødvendigt(ved eftersyn osv.) For at ændre indstillingerne for pumpen, tryk og hold P knappen nede i tre sekunder. BEMÆRK: Tastatur låsen skal være slået fra, for at ændre pumpens udgangsposition. AUT: Pumpekontrol kører på automatik funktion 0: Pumpekontrollen er manuelt slået fra indikator blinker for at huske brugeren på, at pumpen er manuelt slået fra. 1: Pumpekontrollen er manuelt slået til indikator blinker for at huske brugeren på, at pumpen er manuelt slået til. BEMÆRK: Pumpen bør ikke efterlades i manuelt tændt/slukket tilstand, under normale omstændigheder. Pumpens indikeringslys ved 0 eller 1 vil blinke hvis pumpen er efterladt manuelt tændt eller slukket, for at minde brugeren om dette. 3.2 Princip for drift: Drift af Pumpe I den simpleste form, behøver solvarmeanlægget to følere. En placeret ved fremløb på solfanger, der bliver benævnt Solfangertemperaur C. Den anden placeret således, at den måler temperaturen på det vand der returnere til solfanger, efter systemet har trukket varmen ud af det. Denne benævnes Returføleren R. To forhold skal være opfyldt før pumpen kan køre: 1. Når solen skinner på solfangeren, opfanger Solfangerføleren C temperaturforøgelsen, mens returføleren R forbliver ved den eksisterende temperatur. Differencen mellem disse to temperaturer bliver kaldt Differenstemperaturen (? T). Når differenstemperaturen (? T) er sat til 13

14 f.eks. 3 C, skal Solfangertemperaturen stige mindst 3 C over returtemperaturen R før pumpen går i gang, men kun når betingelse 2 også er opfyldt. 2. Solfangertemperaturen C skal være over den indstillede Start Solfanger temperatur + opfylde betingelse fra 1, før pumpen går i gang AUX drift. (princip for overskudsvarme) SMT300 er udstyret således, at den, via udgang 2 på AUX-relæ, enten kan styre ekstra varmekilde, f.eks. El-varmelegeme eller dirigere f.eks. overskudsvarme til centralvarmeanlæg. Denne funktion har sin egen føler,(tankføler T ) og udgangsrelæ, med indikering, Brugsvand / Rumvarme. Følerens indstillingsknap er benævnt Skiftetemperatur,(TT). Når T -føleren registrere en Tanktemperatur der er lavere end den indstillede Skiftetemperatur, (TT) vil Brugsvands indikatoren lyse (grøn) og eventuel solvarme tilgå brugsvandsopvarmning. Hvis Tanktemperatur målt af T er højere end skiftetemperatur (TT) vil rumvarme indikatoren lyse (rød). Hvis anlæg er udstyret med ekstern veksler vil overskudsvarme herefter, via ekstern veksler tilgå centralvarmeanlægget. (Gælder kun anlæg, hvor ekstern veksler er installeret) Frost sikring/beskyttelse Som en sikkerhedsforanstaltning, til beskyttelse af dit solvarmeanlæg, er der i SMT 300 indbygget frostbeskyttelses faciliteter. Hvis solfangerføleren C måler en temperatur under den forud indstillede min. temperatur på Antifrostsikrings-tasten, aktiveres pumpen, der så cirkulerer vand rundt i systemet. Dette vil afværge tilfrysning, heraf undgå permanent skade. Den tilladte minimumstemperatur hedder Antifrostsikring (TF), som anbefales at være på -20 C. Solvarme systemet skal frost sikres med antifrost væske(glykol) til -21 C. Da antifrost væske, kan tabe sin effekt over tid, anbefales det at checke væsken mindst en gang årligt. 3.3 Brug af smartfunktion OBS: MÅ IKKE BENYTTES PÅ COMPACT MODELLER FRA FØR SMART funktionen findes ikke på alle styringer princip for brug af SMARTfunktionen. SMART-funktionen kan maksimere energi udnyttelsen fra solvarmeanlægget. Når energi tilgangen fra solfangerne, igennem perioder om dagen, er lav, kan solvarmen blive omdirigeret til f.eks. rumvarme via veksler. Når solfanger temperaturen stiger bliver varmen igen dirigeret om til varmtvandsbeholderen. Et nyt temperatursæt, SMART-differenstemperatur eller Delta T S?T bliver brugt til at styre operationen. Diagrammet herunder illustrerer brugen af denne funktion. 14

15 A = EVT. RUMVARME, B = VARMTVANDSBEHOLDER Notér at i denne funktion, bliver C > TC (Start Solfanger) vilkårene overskrevet. Når C > R +? T og C < R + S? T: pumpe = tændt Når C > R + S? T: = Brugsvandsopvarmning Når C < R + S? T: eller T > TT: = Rumvarmeopvarmning Notér: Ved SMART funktionen slået til er det kun S? T værdien der kan ændres, når tastatur lås er åben. Hvis man skal ændre værdien på TC, TT, TF eller standard? T, skal smartfunktionen først slås fra, som beskrevet i afsnit , og derefter slås til igen når disse værdier er sat SMARTfunktion tænd/sluk SMARTfunktionen tændes: 1. tryk S knappen ned for, at få displaylampen hen på solfangertemperatur aflæsning C. 2. Tryk og hold knappen nede I tre sekunder. Modulet vil give lyd fra sig og smartfunktions indikatoren vil lyse(gul). Differenstemperatur (? T) indikatorlampen vil blinke. Værdien for SMART-differenstemperaturen (S? T) kan nu sættes. Bemærk, at dette er det eneste parameter, der kan ændres i SMART-tilstand. SMART-funktionen slås fra ved at gentage 1 og 2, modulet vil give lyd fra sig, og SMART-funktionen vil være slået fra Programmering af SMT Ved opstart. Når SMT300 tændes, gennemgås automatisk en opstarts rutine, der varer ca. 3 sekunder og ender med 2 bip. Herefter vil indikator lampen i solfanger temperatur C lyse. Lampen vil blinke for at minde forbrugeren om at tastaturlåsen er slået fra og, at det er muligt at ændre parameter for TC-TT-TF og? T. Hvis lampe lyser konstant er tastatur låst (se afsnit 3.5.2, Tastaturlås). 15

16 Når der trykkes på S skiftes til næste temperatur sæt eller funktion. For at rykke hurtigere frem, hold da S knappen nede, for en auto-gentagelses facilitet Visning af tanktemperatur for at se tanktemperaturen, hold da S knappen ned indtil Tanktemperatur T indikatorlampe er tændt Visning af returtemperatur for at se returtemperaturen, hold da S knappen ned indtil Returtemperatur R indikatorlampe er tændt Indstilling af Start Solfanger (TC) temperatur Tryk på S indtil indikator lampe for Start Solfanger er tændt, tryk derpå på eller knapperne, for at sætte den ønskede Start Solfanger temperatur (minimum 0 C og maksimum + 90 C). Anbefalet 15 C Indstilling af Skifte temperatur (TT) Tryk på S indtil indikator lampe for Skifte Temperatur er tændt, tryk derpå på eller knapperne, for at sætte den ønskede Skiftetemperatur (minimum 0 C og maksimum + 90 C). Anbefalet C for anlæg med ekstern veksler til overskudsvarme Indstilling af Anti-frost Sikring (TF). Tryk på S indtil indikator lampe for Antifrostsikring er tændt, tryk derpå på eller knapperne, for at sætte den ønskede antifrost temperatur (minimum -30 C og maksimum + 20 C). Anbefalet -18 C Indstilling af difference temperatur (? T). Tryk på S indtil indikator lampe for differenstemperatur (? T) er tændt, tryk derpå på eller knapperne, for at sætte den ønskede differens temperatur (minimum 1 C og maksimum + 20 C). Anbefalet 3 C Indstilling af smartfunktionens differenstemperatur, SMARTdifferens (S? T). Tryk på S indtil Solfanger Temperatur C indikator lampe er tændt, tryk derpå på for, at tænde SMARTfunktionen. Differens temperatur (? T) indikatoren vil blinke, tryk derpå på eller knapperne, for at sætte SMARTdifferens temperaturen (minimum 1 C og maksimum + 20 C). se afsnit Ekstra facilitet Maksimum og minimums registrering af temperaturer For at se maksimum Solfanger temperatur, vær da sikker på at indikator lampe for Solfanger Temperatur C lyser, tryk på og hold nede i 2 sekunder. Den bipper, og displayet viser maksimum 16

17 temperaturen, siden modulet har været nulstillet. Dette kan nulstilles til den tilstedeværende solfangertemperatur, ved at trykke på S knappen mens maks. temperaturen aflæses. Minimums temperaturen aflæses på samme facon, blot ved at holde knappen nede i stedet. Samme fremgangsmåde benyttes for aflæsning af maksimum og minimums temperaturer for Tank Temperaur og Retur Temperatur Tastatur lås. Det er muligt at låse tastaturet, så de fastsatte værdier ikke ved et uheld bliver ændret. For at låse tastaturet, tryk og hold S knappen nede i 10 sekunder. Der lyder et bip, og indikator lampen vil stoppe med at blinke, visende at de nuværende indstillinger er låst og beskyttet. For at åbne tastaturet tryk og hold S knappen nede i 10 sekunder, og indikatoren vil begynde at blinke. Minimums og maksimums temperaturer kan stadig aflæses i låst tilstand Føler fejl I tilfælde af fejl på tankføleren, vil AUX relæet omstille til rumvarme. I tilfælde af fejl på solfangerføleren, vil pumpen omstille til manuel tændt. I tilfælde at fejl på returføleren, vil pumpen omstille til manuel tændt. Fejlfinding Afsnit 4 Problem: Årsag/hjælp Problem: Årsag/hjælp: Problem: Årsag/hjælp: Problem: Årsag/hjælp: Intet sker når SMT300 tændes En af sikringerne kan være itu, check og udskift hvis nødvendigt (referer til specifikationer for værdier). Hvis sikringen sprænger igen, kontakt din Vvsinstallatør hvor unitten er købt. Temperaturdisplayet svinger. En af følerforbindelserne kan være løse, stram forbindelserne eller udskift følerkabler hvis nødvendigt. Ude af stand til at sætte nogen af parametrene. Tastatur vil ikke reagere. Tastatur lås er slået til se Tastatur lås afsnit Bemærk også, at kun S? T indstillingen kan ændres, når SMARTfunktionen er aktiv. For at ændre på indstillingerne i SMART tilstand, skal SMARTfunktionen være midlertidigt slået fra. Se afsnit En af følerne aflæser F. En af følerne er enten defekt eller ikke korrekt forbundet eller læser en temperatur over 98 C. Føleren, der er årsag til problemet vil vise F, når den bliver valgt på 17

18 displayet. Check at alle forbindelser/koblinger er sikre. Hvis fejlen fortsætter, udskift da føleren. Problem: Årsag/hjælp: Problem: Årsag/hjælp: Antifrost sikring lyset blinker, selv når tastaturet er låst. Dette er ikke en fejl. Dette er en indikation af at solfangertemperaturen er under den fastsatte temperatur for antifrostsikring, og pumpen bør være tændt. Pumpen er tændt hele tiden. Pumpestyrings vælgeren er efterladt manuelt tændt eller: temperaturen i solfangeren er lavere end den fastsatte antifrostsikrings værdi, eller en af følerne C eller R er defekt. Dette kan bekræftes: hvis en føler er defekt, vil displayet vise F når den er valgt. Vil også vise F, hvis temperatur i solfanger C eller retur R overstiger 98 C. Pumpe vil gå på manuelt tændt, og indikator lampe vil blinke for at vise at sikkerhedssystem er aktivt og pumpe kører. Dataoplysninger Afsnit 5 Elektrisk: Forsyningsspænding: Sikringer: Relæ udgange: AC enkel fase 2 x 1 A 20mm quick blow Pumpe relæ: 2A dobbelt polet AUX relæ: 3A enkel polet overgang Mekanisk: Dimensioner: SMT 300 Modul: bredde: 165 mm Højde: 100 mm Dybde: 85 mm Føler: diameter: 7,3 mm Vægt: SMT 300 Unit: 0,96 kg Boks materiale: Plastik Følere: Type: SX TM PT 100 Platiniumsisolering Kompensation: kompenseret med 3 ledere CE Dette produkt er blevet testet i overensstemmelse med EU EMC 89/336/EEC direktiv. 18

Manual COMPACT MULTI.

Manual COMPACT MULTI. Manual COMPACT MULTI www.sonnenkraft.com www.sonnenkraft.com Indholdsfortegnelse Installationsdata 1 Generelt 2 Placering 2 Mål 2 Termostat 2 Cirkulation 2 Vedligeholdelse 2 Kalk 2 Kontrol/udskiftning

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR Creating hot water Solvarme units Solvarme beholdere Units Styringsenhed & s Styringsenhed til system 1a, 6a og 7a METRO s solvarmeunits er udstyret med en avanceret styring som på en overskuelig og enkel

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING El-vandvarmer 15-30 og 35 liter 08:008 0206 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Mål 3 VVS-Montering 4 EL-Montering 6 Daglig brug 8 Trykløst

Læs mere

Elios 2 Solvarmestyring

Elios 2 Solvarmestyring Elios 2 Solvarmestyring Kontrolenhed til solvarmestyring 230 V strømforsyning Valgbar drifts- og varmeintegration Vælger for manuel drift af solvarme cirkulation Indikatorer for drift af solvarme cirkulation

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Fjern-/ centralvarmevandvarmere 180-200-300-450 liter 08:020 0206 Type 2818, 20020, 20030 og 20040 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om vandvarmeren er hel og ubeskadiget.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING BATEC A/S, Danmarksvej 8, 4681 Herfølge. Tlf.: 56 27 50 50 Fax: 56 27 67 87 Side 1 INSTALLATION BESKRIVELSE Varmtvandsbeholderen er færdigmonteret med alle komponenter

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet Wojciech Jurkiewicz 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 17, fax 077/ 485 37

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Manual METRO THERM solvarmeanlæg

Manual METRO THERM solvarmeanlæg Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Exclusive 255 l 08:903 0906 1/18 Manual Eksklusive 255 l Oversigt 1. Stykliste 2. Montering af fanger 3. Montering af beholder 4. Rørføring 5. Montering af el-styring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind

Læs mere

Manual Economy 110 ltr.

Manual Economy 110 ltr. Manual Economy 110 ltr. Oversigt 1. Stykliste 2. Montering af fanger 3. Montering af beholder 4. Rørføring Manual METRO THERM solvarmeanlæg 5. Montering af pumpestation Model Economy 110 l 6. Montering

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Manual METRO THERM solvarmeanlæg

Manual METRO THERM solvarmeanlæg Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Exclusive 255 l 08:903 0906 1/18 Manual Eksklusive 255 l Oversigt 1. Stykliste 2. Montering af fanger 3. Montering af beholder 4. Rørføring 5. Montering af el-styring

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Neotherm Solenergi Systemhåndbog Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Kære Solvarmekunde! Vi præsenterer dig her for et bredt udvalg af Neotherm Solenergi systemløsninger,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Manual METRO THERM solvarmeanlæg

Manual METRO THERM solvarmeanlæg Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Economy 255 l 08:902 0906 1/29 Manual Economy 255 ltr. Oversigt 1. Stykliste 2. Montering af fanger 3. Montering af beholder 4. Rørføring 5. Montering af pumpestation

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Varenumre: Manual METRO THERM solvarmeanlæg. Model Economy 255 l. 152421601 Exclusive Solfanger 152421605 Standard Solfanger 08:902 1004

Varenumre: Manual METRO THERM solvarmeanlæg. Model Economy 255 l. 152421601 Exclusive Solfanger 152421605 Standard Solfanger 08:902 1004 s. 1/27 Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Economy 255 l Varenumre: 152421601 Exclusive Solfanger 152421605 Standard Solfanger 08:902 1004 Indholdsfortegnelse 1. STYKLISTE... 3 Monteringsoversigt...4

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Monterings-/brugervejledning

Monterings-/brugervejledning Combivandvarmere 60-110 og 160 liter 08:012 0807 Type 622C, 644C, 605C Monterings-/brugervejledning INDHOLD Transport 2 Placering 3 Mål 4 VVS-Montering 5 EL-Montering (Inkl. el-diagram) 7 TRANSPORT Undersøg

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

750/150 L INSTRUKTION INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER

750/150 L INSTRUKTION INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER DK/137617/01/17-11-2009 Side 1 af 9 INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER 750/150 L Funktion: Den indvendige tank, der er emaljeret i henhold til DIN 4753,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING El-vandvarmere 200-300-450 liter 08:021 0208 Type 2002, 2003 og 2004 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING TRANSPORT PLACERING Undersøg straks ved modtagelsen, om vandvarmeren er hel og ubeskadiget. Hvis ikke,

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere