AGA ELEKTRISK (EC-LMV & EE-LMV) KOMFUR - TILBYGGET OVNVENTILATIONS SYSTEM EJERS HÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AGA ELEKTRISK (EC-LMV & EE-LMV) KOMFUR - TILBYGGET OVNVENTILATIONS SYSTEM EJERS HÅNDBOG"

Transkript

1 AGA ELEKTRISK (EC-LMV & EE-LMV) KOMFUR - TILBYGGET OVNVENTILATIONS SYSTEM EJERS HÅNDBOG Indeholder Instruktioner for installation & brugerinstruktioner INDEN AGA KOMFURET TAGES I BRUG, SKAL INSTRUKTIONERNE LÆSES NØJE. TIL BRUG I DANMARK 04/14 EINS

2 INSTALLATION 3 BRUGERVEJLEDNING 11 Når man udskiftes reservedele, bør det sikres at der kun bruges reservedele, som overholder de af os angivne specifikationen for sikker ydeevne. Man må ikke bruge istandsatte reservedele eller efterligninger, som ikke er blevet autoriseret af AGA. 2

3 INSTALLATIONSSEKTION Forbrugerbeskyttelse Som ansvarlige fabrikanter sørger vi nøje for at disse produkter så vidt muligt er designede og konstruerede i overensstemmelse med de generelle sikkerhedskrav, når de installeres og anvendes korrekt. VIGTIG BEMÆRKNING: LÆS VENLIGST DEN MEDFØLGENDE GARANTI. Eventuelle ændringer, der ikke er godkendt af Aga kan ugyldiggøre komfurets godkendelse, og garantien kan påvirke dine lovbefalede rettigheder. For at varetage sikkerhed og effektiv anvendelse, bedes man læse følgende inden Aga-komfuret tages i brug. Vigtigt! Dette komfur kan indeholde visse materialer, som beskrevet nedenfor. Når der er behov for det, er brugeren/installatøren ansvarlig for at sikre, at der bæres beskyttelsesdragt når der håndteres relevante dele, som indeholder nogle af de angivne materialer, der kan opfattes som værende farlige for sikkerheden og sundheden. Se nedenstående for yderligere information. Ildfast cement - ved håndtering skal man bære engangshandsker. Lim og tætningsmidler man skal udvise forsigtighed. Hvis disse er i flydende form, skal man bære beskyttelsesmaske og engangshandsker. Glasuld, mineraluld, isolerende underlag kan være skadeligt ved inhalation, og de kan irritere hud, øjne, næse og luftveje. Når disse materialer håndteres, skal inhalering og kontakt med øjne undgås. Brug engangshandsker, beskyttelsesmaske og beskyttelsesbriller. Efter håndtering, vask hænder og andre udsatte dele. Når produktet kasseres, reducér støv med vandspray. Sørg for at delene er forsvarligt indpakkede. INSTALLATION Med specifikke undtagelser, er installering af en hvilken som helst type AGA komfur underkastet de respektive anvisninger, som beskrevet i den aktuelle udgave af byggevedtægterne. Det kan desuden være nødvendigt at opnå byggetilladelse, og man skal ansøge om dette separat. Det komplette komfur skal monteres på gulvet, og den plads, hvorpå komfur skal monteres, skal minimalt have de følgende dimensioner:- Et minimalt spillerum på 60 mm over det hævede isolerede håndtagsdæksel. Der skal være et mellemrum på 3mm på hver side af komfurets top plade og de eventuelt tilstødende arbejdsflader; dette er for at gøre det muligt at fjerne top pladen på et senere tidspunkt. Hvis et komfur monteres mod en side væg, skal der være et mellemrum på 116mm på højre side af komfurets ovn døre. Hvis din Aga skal installeres i en fordybning af en murstensvæg, skal den minimale afstand øges med mindst 10mm på hver side. Dette er fordi væggene muligvis ikke er helt firkantede, og for at påregne støbningens dimensionelle variationer. Desuden skal der minimalt være et spillerum på 1 meter foran komfuret for at gøre det muligt at servicere komfuret. BEMÆRK: AGA KOMFURER LEVERES I UMONTERET TILSTAND AB FABRIK. MONTERING FORETAGES PÅ STEDET AF EN AUTORISERET AGA FORHANDLER/SPECIALIST. Bunden og gulvet under komfuret Bunden eller gulvet under det sted komfuret skal stå bør være plant, og i stand til at støtte komfurets vægt. Model EC 406 kg Model EE 584 kg Gulvets overflade skal være af brandsikkert materiale med en tykkelse på 12 mm. Væggen bagved komfuret skal være af brandsikkert materiale med en minimal tykkelse på 25 mm. Hvis ovnens aftræksrør passerer gennem brændbart materiale, skal der være et lufthul på mindst 25mm rundt om røret, som fortrinsvis er dækket med isoleringsmateriale. Komfurets aftræksrør må maksimalt have en længde på 6 meter gennem en ekstern væg eller en ubenyttet trækkanal. Man skal udvise forsigtighed i huse, der udelukkende er bygget af træ. Flisebelægning Hvis komfuret skal stå i en fordybning eller op mod en væg, som skal belægges med fliser, må de under ingen omstændigheder overlappe komfurets top plade. 3

4 Da dette apparat kan anvendes kontinuerligt, bedes du bemærke disse VIGTIGE instruktioner: brændbare vægge Huse, der er konstrueret af brændbare materialer (som f.eks. skillevægge i træ eller stolper og gipsbeklædte vægge) kræver særlige varmebeskyttelsesanordninger til vægge. Ikke-brændbare vægge bag et komfur skal have en mindst 25 mm tyk varmeisolerende plade (Monolux eller lignende) op til kogepladens niveau. Ovnens aftræksrør skal desuden isoleres med den medfølgende, beskyttende glasfolie mod høj temperatur, og der skal være og en afstand til væggen på 25 mm. SÆRLIG BEMÆRKNING: sørg for, at der ikke er elektriske ledninger eller plastprodukter i eller på væggens yderside, bagved eller direkte over komfuret.denne materialetype kan ældes før tiden, når den udsættes for vedvarende høj rumtemperatu. Installationskrav Installationen af komfuret skal være i overensstemmelse med IEE's relevante regulativer for trådføring og byggevedtægter. Komfuret bør også overholde eventuelle relevante krav fra de lokale myndigheder. Af sikkerhedsmæssige grunde, og for at kunne opfylde loven, skal alle komfurer installeres af en autoriseret AGA forhandler i overensstemmelse med de relative vedtægter. 4

5 MODEL EC-LMV * HVIS DET ER NØDVENDIGT FOR OVNENS AFTRÆKSRØR, SKAL DETTE HUL SKÆRES I DET VENSTRE ELLER HØJRE SIDEPANEL. Fig. 1 A B C D F G H K L M N R T V W X Y Z mm

6 MODEL EE-LMV * HVIS DET ER NØDVENDIGT FOR OVNENS AFTRÆKSRØR, SKAL DETTE HUL SKÆRES I DET VENSTRE ELLER HØJRE SIDEPANEL. Fig. 1A A B C D F G H K L M N R T V W X Y Z mm ELEKTRISK ADVARSEL: DETTE KOMFUR SKAL JORDES DETTE KOMFUR ER DESIGNET TIL DEN PÅ MÆRKEPLADEN ANGIVNE SPÆNDING. MÆRKEPLADEN SIDDER BAGVED DEN NEDERSTE VENSTRE DØR. Der skal være en sammensmeltet strømforsyning på 13ampere, 230V 50 Hertz ved siden af komfuret. Ekstern trådføring til komfuret skal installeres ved hjælp af et 3-trådet PVC-overtrukket kabel, med en varmeresistens på optil 125 C og i i overensstemmelse med de aktuelle vedtægter for trådføring og alle de gældende lokale vedtægter. Den anvendte tilslutningsmetode til strømforsyningen skal gøre det muligt at gennemføre hele den elektriske isolering af komfur. Der skal fortrinsvis brugges en sammensmeltet 2-polet kontakt med en minimal kontaktseparation på 3mm i begge poler. BEMÆRK: Et tilkoblet stik bør kun betjene komfuret. Isolatoren bør ikke placeres direkte over komfuret, men skal monteres mindst 2 meter fra komfuret. 6

7 Endelig elektrisk test med CLARE testudstyr og flammetest Flammetest procedure (Testsimulering af jordet komfur) 1. Vælg en flammetest på 1250 volt på Clare testudstyr. 2. Sæt et forsyningsstik på 13 ampere ind i testudstyret. 3. Tryk på den røde "testknap" i 3 sekunder. 4. Lampen "Bestået" vil lyse. 5. Hvis komfuret ikke består denne test, kontrollér alle strømkredsene igen og ret fejlen. Gentag testen. 6. Kobl testudstyret fra og tilslut komfuret til den permanente forsyning. 7. Der bliver udført en test under fuld belastning med en fikseringsmåler, som er koblet til den indgående forsyning. BEMÆRK: Testresultaterne 10.5/11 ampere er normal drift. 8. Bemærk resultaterne og tag alle lodderne ud. INSTRUKTIONER Disse installationsinstruktioner bør gives til, og opbevares af, brugeren for at sikre sikker betjening af komfuret. Brugeren bør også rådes om fortsat effektiv og sikker betjening af komfuret, og det er vigtigt at der foretages tilstrækkelig servicering med jævne mellemrum, som anbefalet af en AGA forhandler. ELECTRISK TESTPROCEDURE Fig. 2 7

8 OPTIONER FOR OVNENS AFTRÆKSRØR Fig. 3 DESN

9 OVNENS AFTRÆKSSYSTEMER Se Fig. 4, 5 & 6 Forudgående inspektioner vil have afgjort hvor og hvordan indretningen af ovn ventilationens rørledninger bør designes og installeres. Derefter bør det kontrolleres at rørledningens design overholder de mulige parametre, som vist på Fig.4. Komfurets ovn ventilationsrør må maksimalt have en længde på 6 meter gennem en ekstern væg eller en ubenyttet trækkanal. Man skal udvise forsigtighed i huse, der udelukkende er bygget af træ. Hvis ovnens ovn ventilationen passerer gennem brændbart materiale, skal der være et lufthul på mindst 25mm rundt om røret, som fortrinsvis er dækket med isoleringsmateriale. Indstilling af ventilationsviften (Motorhastighed) Indstilling af motorens hastighed foretages ved at justere spændingsregulatoren (VRI) på PCB strømfordeleren i forbindelse med et voltmeter (se Fig. 4). For at opnå en ideel driftstilstand, bør den maksimale forsyning til motoren, begrænses til 24 volt (DC). Beregning af spændingen for rørledningens indretning foretages som følger: Rørføringen skal være såenkel som muligt - undgå bøjninger. Vertikale stigrør tillades ikke. Rørføringen bør være horisontal - en lettere nedadgående. Minimum 12 volt for første meter av avtrekksrøret løp inkl 1 svingen. Hver ekstra meter tilsett 1 volt. Hver ekstra sving tilsett 2 volt. Maksimal tillatt 20 volt. Ovnens alternative ventilationssystemer Under forudsætning af at der er monteret en stabilisator, kan ventilation opnås direkte ind i aftræksrøret. Se Fig. 5. BEMÆRK: DET SKAL VÆRE MULIGT AT RENSE DEN INTERNE RØRLEDNING I OVNEN, UANSET OM OVNEN ER EN VARMLUFTSOVN ELLER EN NATURLIG OVN MED AFTRÆK. 9

10 Fig. 4 DESN Fig. 5 DESN Fig DESN

11 BRUGERVEJLEDNING DIT AGA KOMFUR Dette er et varmelagringskomfur med et varmeelement på 13 ampere, som holder komfurets temperatur konstant når det ikke er i brug, og returnerer til konstant temperatur efter brug. Dit AGA komfur leveres med følgende ekstraudstyr: 1 stor stegepande med grillrist 1 mellemstor stegepande med grillrist 2 ovnfaste gitterhylder 1 traditionel hylde 1 rister 1 AGA bog 1 stålbørste For at komfuret kan fungere på den mest effektive måde, bør følgende punkter nøje observeres: 1. Luk de isolerende låg når kogepladerne ikke er i brug. 2. Rens kogepladerne med jævne mellemrum med stålbørsten. 3. For at opnå en perfekt kontakt med kogepladerne, skal der anvendes gryder og pander med flade bunde. 4. Få komfuret efterset med jævne mellemrum af en autoriseret AGA specialist. 5. Når du lukker ovndørene, skal det sikres at de løftes over på krogen. Fig. 7 DESN

12 VARMEVISEREN RØD SORT SØLVFARVET SORT Varmeviseren over stegeovnen er en vejledning til den lagrede varme inde i Aga'en, og den relaterer ikke direkte til stegeovnens temperatur på midten. Den har 3 sektioner - sort, sølvfarvet og rød. For at opnå den foretrukne arbejdstemperatur, kan kontrolknappen justeres en smule. Når den er indstillet anbefales det ikke at justere den med jævne mellemrum. En Aga er designet til at fungere på en optimal indstilling. Optimal ytelse er vanligvis nådd når indikatoren viser en posisjon innenfor et av de svarte segmentene i sølvområdet. Da varmeviserens formål er at vise at Aga'en indeholder den korrekte mængde lagret varme, og derfor anbefales det at den kontrolleres hver morgen, eller efter en periode med adskillige timer uden madlavning. BEMÆRK: DETTE ANGIVER IKKE OVNENS TEMPERATUR. Komfuret slukkes ved at stikkontakten på væggen afbrydes. TERMOSTATKONTROL Når komfuret anvendes, skal kontrolknappen være i den HØJE sektion (dvs. 4/5 af det nummererede område), los den indikator oven på eller omkring den knudepunkt i den belægge afdeling i den hede indikator. For at opnå dette, er det muligvis nødvendigt at justere kontrolknappen en smule. Når komfuret er indstillet korrekt, fungerer kontrollen automatisk, og komfuret opretholder den korrekte temperatur og det skal ikke indstilles. 12

13 SERVICERING For at komfuret kan yde en konstant og sikker drift, er det vigtigt at man med jævne mellemrum foretager servicekontroller, som anbefalet af din AGA specialist. Fig. 8 DESN

14 HVORDAN AGA KOMFURET BETJENES Hensigten med de følgende oplysninger har til hensigt at hjælpe med overgangsperioden fra dit tidligere komfur til et AGA komfur. AGA bogen og den nye video brugervejledning giver en nyttig introduktion til komfuret. Efter AGA komfuret er blevet installeret Når komfuret anvendes for første gang, bliver der udsendt en lugt et kort stykke tid. Dette er helt normalt, det betyder kun at det beskyttende lag af olie brænder af kogepladerne. Hvis kogepladen tørres af mens AGA komfuret varmer op, hindrer dette at der ophobes et lag olie på lågets indersider. Der kan også dannes kondensation på toppladen og frontpladen mens AGA komfuret varmer op. Dette skal tørres af så hurtigt som muligt. Hvordan madlavningen startes på AGA komfuret Forsøg at tilberede så meget som muligt i ovnene uden at ændre dine menuer. Dette bevarer ikke kun varmen men reducerer også lugten fra madlavningen og kondensation i køkkenet. Stegeovnen kan også bruges til at "grille" (på toppen) og "friturestegning" (på bunden). De isolerende låg skal holdes nede når kogepladerne ikke bruges for at bevare komfurets varme. For maksimal præstation ved madlavning bør der kun anvendes gryder og pander fra AGA. De har alle sammen tykke bunde, som giver den bedste kontakt med kogepladerne. De fleste AGA gryder kan stables i snurreovnen. Dette er specielt nyttigt til dampning af grøntsager og sovser. Den traditionelle hylde bør ikke opbevares i AGA komfuret. Brug den kold i stegeovnen for at lede varmen fra toppen af ovnen, og for at udvikle en mere moderat ovntemperatur. Hylden kan også bruges som en bageplade. Kagebageren fra AGA kan bruges i AGA komfuret til kager, som skal bages i 45 minutter. En vejledning til tilberedning i AGA komfuret findes på side 17. Bed din AGA specialist om en invitation til en AGA demonstration. Stege- og snurreovne OVNENS MOTORDREVEDE UDSTRØMNINGSÅBNING Denne funktion er monteret på dit komfur, og skal anvendes som følger: Efter du har sat den ret som skal tilberedes i ovnen, tryk på kontakten på fjernstyreren. Et lys vil tænde bag den nederste venstre dør. Viften bliver aktiveret og røgen fra maden kan strømme ud. (Der henvises til Fig. 8). HUSK PÅ: SLUK VIFTEN NÅR DU ER FÆRDIG MED MADLAVNINGEN. 14

15 MONTERING AF OVNHYLDER Hvis det er første gang du har brugt denne type hylder, gennemgå proceduren for udskiftning af ovnhylder ved hjælp af Fig. 9 to 12. Fig. 9 DESN Fig. 10 DESN

16 AFTAGNING AF OVNHYLDER Fig. 11 DESN Fig. 12 DESN

17 RETNINGSLINIER TIL MADLAVNING MED AGA KOMFURET Fordi opvarmning af et Aga komfur er anderledes i forhold til et traditionelt komfur, kan der ikke foretages præcise konverteringer. Se i Aga bogen for en lignende opskrift. Nedenfor følger en hurtig vejledning om hvordan ovnen skal bruges. GRILLNING ENGELSKE TEKAGER WIENERBRØD BRØD YORKSHIRE PUDDING STEGE FRITURESTEGNING KAGER SMÅKAGER FISK SOUFFLÉER MØRDEJSKAGER CHEESECAKE LAV SNURREOVN SNURREOVN SAMMENKOGTE RETTER SKY MÆLKEDESSERTER MARENGS FRUGTKAGE MED FYLD RENGØRING OG PLEJE AF DIT AGA KOMFUR PS!: VÆR FORSIGTIG NÅR DU HÅNDTERER VARME KOGEGREJER. DETTE KOMFUR MÅ IKKE RENSES MED EN DAMPRENSEMASKINE DER MÅ IKKE BRUGES SKURESVAMPE ELLER OVNRENSEMIDLER. Den øverste og forreste plade Den letteste måde at rense AGA komfurets øverste og forreste plade er at tørre spild af så snart de forekommer. Retter, som er brændt på, er sværere at rense men kan normalt fjernes ved at tilsætte et husholdnings vindus pudsemiddel eller et mildt kremrensemiddel på en klud eller, hvis nødvendigt, på en nylon skuresvamp. Hvis der er spildt mælk eller frugt juice på komfuret, som indeholder syre, skal det tørres op øjeblikkeligt. Striber fra kondensation på den forreste plade rundt om ovnens døre skal også fjernes, da vinduets emalje i modsat fald kan blive permanent misfarvet. Det eneste du normalt skal gøre for at holde vinduets emalje på dit AGA komfur skinnende og ren, er en daglig aftørring med en fugtig sæbeklud, hvorefter der skal pudses efter med en ren og tør klud for at undgå striber. HUSK PÅ at den øverste plade og låg bliver ridsede, hvis der trækkes pander eller gryder over dem. Isolerende betræk og ovndøre Det isolerende betræks indre beklædning og ovndørene kan renses med et krem rengøringsmiddel eller en sæbesvamp. Åbn lågene og løft ovndørene af for at de kan køle lettere af inden rengøring. Dørene må ikke dyppes i vand, da de er forseglede med isoleringsmateriale, som kan blive skadet af for meget fugt. Der henvises også til rengøringssektionen i AGA bogen. Ovne og kogeplader Støbejernsovnene hjælper til med at holde sig selv rene. De skal kun børstes igennem en gang imellem med en stiv børste med langt håndtag. Snurreovnen skal renses med en fugtig sæbeklud. Den medfølgende stålbørste skal bruges til at rense kogepladen, og muligt spild, der er brændt på i støbejernsovnene. DER MÅ IKKE BRUGES OVNRENSEMIDLER. Stegepander Stegepanderne bør renses i varmt sæbevand, og hvis det er nødvendigt, kan de lægges i blød. Du kan også bruge en nylon skuresvamp. Stegepanderne MÅ IKKE sættes i opvaskemaskinen, og der må ikke anvendes ætsende rengøringsmidler. OVN-TEMPERATUR 2 AGA OVN 4 AGA OVN HØJ STEGEOVN STEGEOVN Øverste hylde grillning; 2. hylde engelske tekager, små wienerbrød; 3. hylde små aflange brød, yorkshire pudding; 4. hylde stege, fjerkræ, mindre kager bagt i forme Gitterhylde på ovnens bund brød Ovnens bund Friturestegning, quiche MODERAT STEGE-/SNURREOVN BAGEOVN Sæt gitterhylden på bunden af stegeovnen. Beskyt retten med den traditionelle kolde hylde og skub den anden eller tredje hylder ovenover. For kager, som skal bage mere end 45 minutter, anvend kagebageren. For fisk og cheesecake, kan der alternativt startes i stegeovnen og sluttes i stegeovnen. For sammenkogte retter, sky, mælkedesserter: varm disse på et andet sted i komfuret og sæt dem derefter over i snurreovnen. (Med undtagelse af marengs). Frugtkager med fyld kan bages i længere tid i denne ovn. 17 Øverste hylde grillning; 2. hylde engelske tekager, små wienerbrød; 3. hylde små aflange brød, yorkshire pudding; 4. hylde stege, fjerkræ, Gitterhylde på ovnens bund brød Ovnens bund Friturestegning, quiche Øverste hylde flødepiskede sukkerbrødsdeje, visse småkager, små kager; Midterste hylde fisk, souffléer Bagepladehylde på ovnens bund Viktoriakage med flere lag, mørdejskage og ostetærte. For sammenkogte retter, sky, mælkedesserter: varm disse på et andet sted i komfuret og sæt dem derefter over i snurreovnen. (Med undtagelse af marengs). Frugtkager med fyld kan bages i længere tid i denne ovn.

18 18

19 19

20 For yderligere råd eller information, kontakt din lokale AGA-specialist Da det er AGA Rangemaster's strategi at foretage kontinuerlige forbedringer af produktet, reserverer vi os ret til at ændre specifikationerne og foretage ændringer på det til enhver tid beskrevne komfur. Fremstillet af AGA Rangemaster Station Road Ketley Telford Shropshire TF1 5AQ England 20

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET 136 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 138 4. KOGEPLADE 144 5. BRUG AF OVNEN 146 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR 147

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KOMFUR Dansk, 1 MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Indhold Installation, 2-3 Placering Elektrisk forbindelse Beskrivelse af apparatet, 4 Kontrolpanel Opstart og brug, 5-8 Tænde for kogepladen

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning

Brugs- og installationsvejledning Brugs- og installationsvejledning Ovn EKDG 6550.0 3172650-000 Kære kunde. Tak fordi du valgte dette Küppersbusch produkt. Vi beder dig gennemlæse instruktionerne i denne manual grundigt, da den vil give

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Indhold. Tak fordi du har købt en Panasonic mikrobølgeovn. 1 DK. Installation 2. Opstilling af ovnen 2. Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6

Indhold. Tak fordi du har købt en Panasonic mikrobølgeovn. 1 DK. Installation 2. Opstilling af ovnen 2. Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6 Indhold Installation 2 Opstilling af ovnen 2 Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6 Oversigtsdiagram 7 Ovnens betjeningspanel 8 Indstilling af uret 9 Børnesikring 9 Tilberedning og optøning med mikrobølger

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere