AGA ELEKTRISK (EC-LMV & EE-LMV) KOMFUR - TILBYGGET OVNVENTILATIONS SYSTEM EJERS HÅNDBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AGA ELEKTRISK (EC-LMV & EE-LMV) KOMFUR - TILBYGGET OVNVENTILATIONS SYSTEM EJERS HÅNDBOG"

Transkript

1 AGA ELEKTRISK (EC-LMV & EE-LMV) KOMFUR - TILBYGGET OVNVENTILATIONS SYSTEM EJERS HÅNDBOG Indeholder Instruktioner for installation & brugerinstruktioner INDEN AGA KOMFURET TAGES I BRUG, SKAL INSTRUKTIONERNE LÆSES NØJE. TIL BRUG I DANMARK 04/14 EINS

2 INSTALLATION 3 BRUGERVEJLEDNING 11 Når man udskiftes reservedele, bør det sikres at der kun bruges reservedele, som overholder de af os angivne specifikationen for sikker ydeevne. Man må ikke bruge istandsatte reservedele eller efterligninger, som ikke er blevet autoriseret af AGA. 2

3 INSTALLATIONSSEKTION Forbrugerbeskyttelse Som ansvarlige fabrikanter sørger vi nøje for at disse produkter så vidt muligt er designede og konstruerede i overensstemmelse med de generelle sikkerhedskrav, når de installeres og anvendes korrekt. VIGTIG BEMÆRKNING: LÆS VENLIGST DEN MEDFØLGENDE GARANTI. Eventuelle ændringer, der ikke er godkendt af Aga kan ugyldiggøre komfurets godkendelse, og garantien kan påvirke dine lovbefalede rettigheder. For at varetage sikkerhed og effektiv anvendelse, bedes man læse følgende inden Aga-komfuret tages i brug. Vigtigt! Dette komfur kan indeholde visse materialer, som beskrevet nedenfor. Når der er behov for det, er brugeren/installatøren ansvarlig for at sikre, at der bæres beskyttelsesdragt når der håndteres relevante dele, som indeholder nogle af de angivne materialer, der kan opfattes som værende farlige for sikkerheden og sundheden. Se nedenstående for yderligere information. Ildfast cement - ved håndtering skal man bære engangshandsker. Lim og tætningsmidler man skal udvise forsigtighed. Hvis disse er i flydende form, skal man bære beskyttelsesmaske og engangshandsker. Glasuld, mineraluld, isolerende underlag kan være skadeligt ved inhalation, og de kan irritere hud, øjne, næse og luftveje. Når disse materialer håndteres, skal inhalering og kontakt med øjne undgås. Brug engangshandsker, beskyttelsesmaske og beskyttelsesbriller. Efter håndtering, vask hænder og andre udsatte dele. Når produktet kasseres, reducér støv med vandspray. Sørg for at delene er forsvarligt indpakkede. INSTALLATION Med specifikke undtagelser, er installering af en hvilken som helst type AGA komfur underkastet de respektive anvisninger, som beskrevet i den aktuelle udgave af byggevedtægterne. Det kan desuden være nødvendigt at opnå byggetilladelse, og man skal ansøge om dette separat. Det komplette komfur skal monteres på gulvet, og den plads, hvorpå komfur skal monteres, skal minimalt have de følgende dimensioner:- Et minimalt spillerum på 60 mm over det hævede isolerede håndtagsdæksel. Der skal være et mellemrum på 3mm på hver side af komfurets top plade og de eventuelt tilstødende arbejdsflader; dette er for at gøre det muligt at fjerne top pladen på et senere tidspunkt. Hvis et komfur monteres mod en side væg, skal der være et mellemrum på 116mm på højre side af komfurets ovn døre. Hvis din Aga skal installeres i en fordybning af en murstensvæg, skal den minimale afstand øges med mindst 10mm på hver side. Dette er fordi væggene muligvis ikke er helt firkantede, og for at påregne støbningens dimensionelle variationer. Desuden skal der minimalt være et spillerum på 1 meter foran komfuret for at gøre det muligt at servicere komfuret. BEMÆRK: AGA KOMFURER LEVERES I UMONTERET TILSTAND AB FABRIK. MONTERING FORETAGES PÅ STEDET AF EN AUTORISERET AGA FORHANDLER/SPECIALIST. Bunden og gulvet under komfuret Bunden eller gulvet under det sted komfuret skal stå bør være plant, og i stand til at støtte komfurets vægt. Model EC 406 kg Model EE 584 kg Gulvets overflade skal være af brandsikkert materiale med en tykkelse på 12 mm. Væggen bagved komfuret skal være af brandsikkert materiale med en minimal tykkelse på 25 mm. Hvis ovnens aftræksrør passerer gennem brændbart materiale, skal der være et lufthul på mindst 25mm rundt om røret, som fortrinsvis er dækket med isoleringsmateriale. Komfurets aftræksrør må maksimalt have en længde på 6 meter gennem en ekstern væg eller en ubenyttet trækkanal. Man skal udvise forsigtighed i huse, der udelukkende er bygget af træ. Flisebelægning Hvis komfuret skal stå i en fordybning eller op mod en væg, som skal belægges med fliser, må de under ingen omstændigheder overlappe komfurets top plade. 3

4 Da dette apparat kan anvendes kontinuerligt, bedes du bemærke disse VIGTIGE instruktioner: brændbare vægge Huse, der er konstrueret af brændbare materialer (som f.eks. skillevægge i træ eller stolper og gipsbeklædte vægge) kræver særlige varmebeskyttelsesanordninger til vægge. Ikke-brændbare vægge bag et komfur skal have en mindst 25 mm tyk varmeisolerende plade (Monolux eller lignende) op til kogepladens niveau. Ovnens aftræksrør skal desuden isoleres med den medfølgende, beskyttende glasfolie mod høj temperatur, og der skal være og en afstand til væggen på 25 mm. SÆRLIG BEMÆRKNING: sørg for, at der ikke er elektriske ledninger eller plastprodukter i eller på væggens yderside, bagved eller direkte over komfuret.denne materialetype kan ældes før tiden, når den udsættes for vedvarende høj rumtemperatu. Installationskrav Installationen af komfuret skal være i overensstemmelse med IEE's relevante regulativer for trådføring og byggevedtægter. Komfuret bør også overholde eventuelle relevante krav fra de lokale myndigheder. Af sikkerhedsmæssige grunde, og for at kunne opfylde loven, skal alle komfurer installeres af en autoriseret AGA forhandler i overensstemmelse med de relative vedtægter. 4

5 MODEL EC-LMV * HVIS DET ER NØDVENDIGT FOR OVNENS AFTRÆKSRØR, SKAL DETTE HUL SKÆRES I DET VENSTRE ELLER HØJRE SIDEPANEL. Fig. 1 A B C D F G H K L M N R T V W X Y Z mm

6 MODEL EE-LMV * HVIS DET ER NØDVENDIGT FOR OVNENS AFTRÆKSRØR, SKAL DETTE HUL SKÆRES I DET VENSTRE ELLER HØJRE SIDEPANEL. Fig. 1A A B C D F G H K L M N R T V W X Y Z mm ELEKTRISK ADVARSEL: DETTE KOMFUR SKAL JORDES DETTE KOMFUR ER DESIGNET TIL DEN PÅ MÆRKEPLADEN ANGIVNE SPÆNDING. MÆRKEPLADEN SIDDER BAGVED DEN NEDERSTE VENSTRE DØR. Der skal være en sammensmeltet strømforsyning på 13ampere, 230V 50 Hertz ved siden af komfuret. Ekstern trådføring til komfuret skal installeres ved hjælp af et 3-trådet PVC-overtrukket kabel, med en varmeresistens på optil 125 C og i i overensstemmelse med de aktuelle vedtægter for trådføring og alle de gældende lokale vedtægter. Den anvendte tilslutningsmetode til strømforsyningen skal gøre det muligt at gennemføre hele den elektriske isolering af komfur. Der skal fortrinsvis brugges en sammensmeltet 2-polet kontakt med en minimal kontaktseparation på 3mm i begge poler. BEMÆRK: Et tilkoblet stik bør kun betjene komfuret. Isolatoren bør ikke placeres direkte over komfuret, men skal monteres mindst 2 meter fra komfuret. 6

7 Endelig elektrisk test med CLARE testudstyr og flammetest Flammetest procedure (Testsimulering af jordet komfur) 1. Vælg en flammetest på 1250 volt på Clare testudstyr. 2. Sæt et forsyningsstik på 13 ampere ind i testudstyret. 3. Tryk på den røde "testknap" i 3 sekunder. 4. Lampen "Bestået" vil lyse. 5. Hvis komfuret ikke består denne test, kontrollér alle strømkredsene igen og ret fejlen. Gentag testen. 6. Kobl testudstyret fra og tilslut komfuret til den permanente forsyning. 7. Der bliver udført en test under fuld belastning med en fikseringsmåler, som er koblet til den indgående forsyning. BEMÆRK: Testresultaterne 10.5/11 ampere er normal drift. 8. Bemærk resultaterne og tag alle lodderne ud. INSTRUKTIONER Disse installationsinstruktioner bør gives til, og opbevares af, brugeren for at sikre sikker betjening af komfuret. Brugeren bør også rådes om fortsat effektiv og sikker betjening af komfuret, og det er vigtigt at der foretages tilstrækkelig servicering med jævne mellemrum, som anbefalet af en AGA forhandler. ELECTRISK TESTPROCEDURE Fig. 2 7

8 OPTIONER FOR OVNENS AFTRÆKSRØR Fig. 3 DESN

9 OVNENS AFTRÆKSSYSTEMER Se Fig. 4, 5 & 6 Forudgående inspektioner vil have afgjort hvor og hvordan indretningen af ovn ventilationens rørledninger bør designes og installeres. Derefter bør det kontrolleres at rørledningens design overholder de mulige parametre, som vist på Fig.4. Komfurets ovn ventilationsrør må maksimalt have en længde på 6 meter gennem en ekstern væg eller en ubenyttet trækkanal. Man skal udvise forsigtighed i huse, der udelukkende er bygget af træ. Hvis ovnens ovn ventilationen passerer gennem brændbart materiale, skal der være et lufthul på mindst 25mm rundt om røret, som fortrinsvis er dækket med isoleringsmateriale. Indstilling af ventilationsviften (Motorhastighed) Indstilling af motorens hastighed foretages ved at justere spændingsregulatoren (VRI) på PCB strømfordeleren i forbindelse med et voltmeter (se Fig. 4). For at opnå en ideel driftstilstand, bør den maksimale forsyning til motoren, begrænses til 24 volt (DC). Beregning af spændingen for rørledningens indretning foretages som følger: Rørføringen skal være såenkel som muligt - undgå bøjninger. Vertikale stigrør tillades ikke. Rørføringen bør være horisontal - en lettere nedadgående. Minimum 12 volt for første meter av avtrekksrøret løp inkl 1 svingen. Hver ekstra meter tilsett 1 volt. Hver ekstra sving tilsett 2 volt. Maksimal tillatt 20 volt. Ovnens alternative ventilationssystemer Under forudsætning af at der er monteret en stabilisator, kan ventilation opnås direkte ind i aftræksrøret. Se Fig. 5. BEMÆRK: DET SKAL VÆRE MULIGT AT RENSE DEN INTERNE RØRLEDNING I OVNEN, UANSET OM OVNEN ER EN VARMLUFTSOVN ELLER EN NATURLIG OVN MED AFTRÆK. 9

10 Fig. 4 DESN Fig. 5 DESN Fig DESN

11 BRUGERVEJLEDNING DIT AGA KOMFUR Dette er et varmelagringskomfur med et varmeelement på 13 ampere, som holder komfurets temperatur konstant når det ikke er i brug, og returnerer til konstant temperatur efter brug. Dit AGA komfur leveres med følgende ekstraudstyr: 1 stor stegepande med grillrist 1 mellemstor stegepande med grillrist 2 ovnfaste gitterhylder 1 traditionel hylde 1 rister 1 AGA bog 1 stålbørste For at komfuret kan fungere på den mest effektive måde, bør følgende punkter nøje observeres: 1. Luk de isolerende låg når kogepladerne ikke er i brug. 2. Rens kogepladerne med jævne mellemrum med stålbørsten. 3. For at opnå en perfekt kontakt med kogepladerne, skal der anvendes gryder og pander med flade bunde. 4. Få komfuret efterset med jævne mellemrum af en autoriseret AGA specialist. 5. Når du lukker ovndørene, skal det sikres at de løftes over på krogen. Fig. 7 DESN

12 VARMEVISEREN RØD SORT SØLVFARVET SORT Varmeviseren over stegeovnen er en vejledning til den lagrede varme inde i Aga'en, og den relaterer ikke direkte til stegeovnens temperatur på midten. Den har 3 sektioner - sort, sølvfarvet og rød. For at opnå den foretrukne arbejdstemperatur, kan kontrolknappen justeres en smule. Når den er indstillet anbefales det ikke at justere den med jævne mellemrum. En Aga er designet til at fungere på en optimal indstilling. Optimal ytelse er vanligvis nådd når indikatoren viser en posisjon innenfor et av de svarte segmentene i sølvområdet. Da varmeviserens formål er at vise at Aga'en indeholder den korrekte mængde lagret varme, og derfor anbefales det at den kontrolleres hver morgen, eller efter en periode med adskillige timer uden madlavning. BEMÆRK: DETTE ANGIVER IKKE OVNENS TEMPERATUR. Komfuret slukkes ved at stikkontakten på væggen afbrydes. TERMOSTATKONTROL Når komfuret anvendes, skal kontrolknappen være i den HØJE sektion (dvs. 4/5 af det nummererede område), los den indikator oven på eller omkring den knudepunkt i den belægge afdeling i den hede indikator. For at opnå dette, er det muligvis nødvendigt at justere kontrolknappen en smule. Når komfuret er indstillet korrekt, fungerer kontrollen automatisk, og komfuret opretholder den korrekte temperatur og det skal ikke indstilles. 12

13 SERVICERING For at komfuret kan yde en konstant og sikker drift, er det vigtigt at man med jævne mellemrum foretager servicekontroller, som anbefalet af din AGA specialist. Fig. 8 DESN

14 HVORDAN AGA KOMFURET BETJENES Hensigten med de følgende oplysninger har til hensigt at hjælpe med overgangsperioden fra dit tidligere komfur til et AGA komfur. AGA bogen og den nye video brugervejledning giver en nyttig introduktion til komfuret. Efter AGA komfuret er blevet installeret Når komfuret anvendes for første gang, bliver der udsendt en lugt et kort stykke tid. Dette er helt normalt, det betyder kun at det beskyttende lag af olie brænder af kogepladerne. Hvis kogepladen tørres af mens AGA komfuret varmer op, hindrer dette at der ophobes et lag olie på lågets indersider. Der kan også dannes kondensation på toppladen og frontpladen mens AGA komfuret varmer op. Dette skal tørres af så hurtigt som muligt. Hvordan madlavningen startes på AGA komfuret Forsøg at tilberede så meget som muligt i ovnene uden at ændre dine menuer. Dette bevarer ikke kun varmen men reducerer også lugten fra madlavningen og kondensation i køkkenet. Stegeovnen kan også bruges til at "grille" (på toppen) og "friturestegning" (på bunden). De isolerende låg skal holdes nede når kogepladerne ikke bruges for at bevare komfurets varme. For maksimal præstation ved madlavning bør der kun anvendes gryder og pander fra AGA. De har alle sammen tykke bunde, som giver den bedste kontakt med kogepladerne. De fleste AGA gryder kan stables i snurreovnen. Dette er specielt nyttigt til dampning af grøntsager og sovser. Den traditionelle hylde bør ikke opbevares i AGA komfuret. Brug den kold i stegeovnen for at lede varmen fra toppen af ovnen, og for at udvikle en mere moderat ovntemperatur. Hylden kan også bruges som en bageplade. Kagebageren fra AGA kan bruges i AGA komfuret til kager, som skal bages i 45 minutter. En vejledning til tilberedning i AGA komfuret findes på side 17. Bed din AGA specialist om en invitation til en AGA demonstration. Stege- og snurreovne OVNENS MOTORDREVEDE UDSTRØMNINGSÅBNING Denne funktion er monteret på dit komfur, og skal anvendes som følger: Efter du har sat den ret som skal tilberedes i ovnen, tryk på kontakten på fjernstyreren. Et lys vil tænde bag den nederste venstre dør. Viften bliver aktiveret og røgen fra maden kan strømme ud. (Der henvises til Fig. 8). HUSK PÅ: SLUK VIFTEN NÅR DU ER FÆRDIG MED MADLAVNINGEN. 14

15 MONTERING AF OVNHYLDER Hvis det er første gang du har brugt denne type hylder, gennemgå proceduren for udskiftning af ovnhylder ved hjælp af Fig. 9 to 12. Fig. 9 DESN Fig. 10 DESN

16 AFTAGNING AF OVNHYLDER Fig. 11 DESN Fig. 12 DESN

17 RETNINGSLINIER TIL MADLAVNING MED AGA KOMFURET Fordi opvarmning af et Aga komfur er anderledes i forhold til et traditionelt komfur, kan der ikke foretages præcise konverteringer. Se i Aga bogen for en lignende opskrift. Nedenfor følger en hurtig vejledning om hvordan ovnen skal bruges. GRILLNING ENGELSKE TEKAGER WIENERBRØD BRØD YORKSHIRE PUDDING STEGE FRITURESTEGNING KAGER SMÅKAGER FISK SOUFFLÉER MØRDEJSKAGER CHEESECAKE LAV SNURREOVN SNURREOVN SAMMENKOGTE RETTER SKY MÆLKEDESSERTER MARENGS FRUGTKAGE MED FYLD RENGØRING OG PLEJE AF DIT AGA KOMFUR PS!: VÆR FORSIGTIG NÅR DU HÅNDTERER VARME KOGEGREJER. DETTE KOMFUR MÅ IKKE RENSES MED EN DAMPRENSEMASKINE DER MÅ IKKE BRUGES SKURESVAMPE ELLER OVNRENSEMIDLER. Den øverste og forreste plade Den letteste måde at rense AGA komfurets øverste og forreste plade er at tørre spild af så snart de forekommer. Retter, som er brændt på, er sværere at rense men kan normalt fjernes ved at tilsætte et husholdnings vindus pudsemiddel eller et mildt kremrensemiddel på en klud eller, hvis nødvendigt, på en nylon skuresvamp. Hvis der er spildt mælk eller frugt juice på komfuret, som indeholder syre, skal det tørres op øjeblikkeligt. Striber fra kondensation på den forreste plade rundt om ovnens døre skal også fjernes, da vinduets emalje i modsat fald kan blive permanent misfarvet. Det eneste du normalt skal gøre for at holde vinduets emalje på dit AGA komfur skinnende og ren, er en daglig aftørring med en fugtig sæbeklud, hvorefter der skal pudses efter med en ren og tør klud for at undgå striber. HUSK PÅ at den øverste plade og låg bliver ridsede, hvis der trækkes pander eller gryder over dem. Isolerende betræk og ovndøre Det isolerende betræks indre beklædning og ovndørene kan renses med et krem rengøringsmiddel eller en sæbesvamp. Åbn lågene og løft ovndørene af for at de kan køle lettere af inden rengøring. Dørene må ikke dyppes i vand, da de er forseglede med isoleringsmateriale, som kan blive skadet af for meget fugt. Der henvises også til rengøringssektionen i AGA bogen. Ovne og kogeplader Støbejernsovnene hjælper til med at holde sig selv rene. De skal kun børstes igennem en gang imellem med en stiv børste med langt håndtag. Snurreovnen skal renses med en fugtig sæbeklud. Den medfølgende stålbørste skal bruges til at rense kogepladen, og muligt spild, der er brændt på i støbejernsovnene. DER MÅ IKKE BRUGES OVNRENSEMIDLER. Stegepander Stegepanderne bør renses i varmt sæbevand, og hvis det er nødvendigt, kan de lægges i blød. Du kan også bruge en nylon skuresvamp. Stegepanderne MÅ IKKE sættes i opvaskemaskinen, og der må ikke anvendes ætsende rengøringsmidler. OVN-TEMPERATUR 2 AGA OVN 4 AGA OVN HØJ STEGEOVN STEGEOVN Øverste hylde grillning; 2. hylde engelske tekager, små wienerbrød; 3. hylde små aflange brød, yorkshire pudding; 4. hylde stege, fjerkræ, mindre kager bagt i forme Gitterhylde på ovnens bund brød Ovnens bund Friturestegning, quiche MODERAT STEGE-/SNURREOVN BAGEOVN Sæt gitterhylden på bunden af stegeovnen. Beskyt retten med den traditionelle kolde hylde og skub den anden eller tredje hylder ovenover. For kager, som skal bage mere end 45 minutter, anvend kagebageren. For fisk og cheesecake, kan der alternativt startes i stegeovnen og sluttes i stegeovnen. For sammenkogte retter, sky, mælkedesserter: varm disse på et andet sted i komfuret og sæt dem derefter over i snurreovnen. (Med undtagelse af marengs). Frugtkager med fyld kan bages i længere tid i denne ovn. 17 Øverste hylde grillning; 2. hylde engelske tekager, små wienerbrød; 3. hylde små aflange brød, yorkshire pudding; 4. hylde stege, fjerkræ, Gitterhylde på ovnens bund brød Ovnens bund Friturestegning, quiche Øverste hylde flødepiskede sukkerbrødsdeje, visse småkager, små kager; Midterste hylde fisk, souffléer Bagepladehylde på ovnens bund Viktoriakage med flere lag, mørdejskage og ostetærte. For sammenkogte retter, sky, mælkedesserter: varm disse på et andet sted i komfuret og sæt dem derefter over i snurreovnen. (Med undtagelse af marengs). Frugtkager med fyld kan bages i længere tid i denne ovn.

18 18

19 19

20 For yderligere råd eller information, kontakt din lokale AGA-specialist Da det er AGA Rangemaster's strategi at foretage kontinuerlige forbedringer af produktet, reserverer vi os ret til at ændre specifikationerne og foretage ændringer på det til enhver tid beskrevne komfur. Fremstillet af AGA Rangemaster Station Road Ketley Telford Shropshire TF1 5AQ England 20

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE 4222 INTRODUKTION AF EMHÆTTEN 245 343 200 30 250 600 503 113 152,5 104 250 104 458 106,5 137,5 280 137,5 555 1 2 3 4 5 6 1. Aftræksstuds 2. Motor Kabinet 3. Emhætte

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY :

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY : EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og Skib: MM / YYYY : Opbevaringen Hyppighed Rengøringsmiddel Dørk fejes og Sæbevand (også hvor Grundig vask når nødvendigt der opbevares friske råvarer

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING BIBIONE Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING! Grillen må ikke bruges

Læs mere

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN)

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN) BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GASKOMFURER (OM OVN) 700 900 Alle specifikationer i denne håndbog er ikke-bindende, og fabrikanten kan ændre dem uden varsel; fabrikanten afviser ethvert ansvar for mulige

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE 3da56229.fm Page 35 Friday, April 16, 2004 5:50 PM BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE Det

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING BARI I / BARI I EM 2012v3 2 INDHOLD I. Komponenter II. Råd og anvisninger III. Tekniske data IV. Virkemåde V. Installation 1. Montering af ophængsstativ 2. Montering

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 Brugsvejledning DK For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 12 1 INDHOLD Vigtigt Før ibrugtagning Installation I brug Rengøring og vedligeholdelse VIGTIGT * Afstanden fra komfurets overkant til emhættens

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere