fynbo glas Glasfakta 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fynbo glas Glasfakta 2013"

Transkript

1 fynbo glas Glasfakta 2013

2 4 Varmeisolering Energiglas gør det muligt at åbnefor vægge og tag med store vinduer og glaspartier der reducere energiforbruget uden at give afkald på komforten. S. 6 S. Brandsikring Når der kun stilles krav til beskyttelse mod flammer gør det ikke så meget, hvis glasset udstråler varme med høj temperatur.

3 fynbo glas glasfakta 2013 indholdsfortegnelse 10 Støjdæmpning Støj er et meget voksende miljøproblem, langs stærkt trafikerede veje med meget tung trafik. S. 8 Personsikkerhed Når der stilles krav til sikringsglas betyder det altid lamineret glas. Jo tykkere glas og folie, jo flere lag, desto mere effektiv sikring. S. 3

4 Varmeisolering Den oprindelige funktion for vinduesglas var at slippe dagslys ind og skabe gennemsyn samtidig med, at det gav beskyttelse mod vejr og vind. Glassets grundfunktion er fortsat den samme, men nu kan vi tilbyde meget mere med flere glas i kombination. I dag er målsætningen, at skabe det bedst mulige indeklima med det laveste energiforbrug og miljøpåvirkning. Takket være avanceret forædlingsteknik har glasset udviklet sig til at være den måske vigtigste bygningskomponent i dette arbejde. Med et varme o verskud sammenlignet med bygninger med et stort varmeunderskud. Pilkington har en løsning til begge situationer. Energimærkningen hjælper hurtigt med at finde den rigtige glaskombination i hvert enkelt situation. Pilkington s energiglas forbedrer indeklimaet ved, at reducere kuldenedfald og kuldestråling. Desuden reducerer behovet for opvarmning og bidrager med bedre miljø på kloden og til en lavere energiregning for beboerne i hele verden.

5 fynbo glas glasfakta 2013 Energiglas gør det muligt at åbnefor vægge og tag med store vinduer og glaspartier og reducere energiforbruget uden at give afkald på komforten Floatglas er stammen i en lang række forædlede glasprodukter, hvor egenskaberne tilpasses kravet til eksempelvis bedre varmeisolering, solafskærmning, brandbeskyttelse, lydreduktion, øget krav til sikkerhed og sikring. Floatglas kan belægges (coates), gennemfarves, hærdes, lamineres, bøjes silketrykkes dekomales og forstøves. Energiglas består af floatglas som belægges med et selektivt lag som både slipper kortbølget solenergi igennem og reflekterer langbølget rumvarme. Vi tilbyder tre typer af belægning en hård og to bløde. Belægningen lægges på klart floatglas i Energirude med Pilkington s energiglas garanterer komforten en separat proces. Den selektive belægning på Pilkington Optitherm S3 er helt transparent og dette energiglas er næsten lige så farveneutralt og klart som almindeligt floatglas. Pilkington Optitherm S3 slipper næsten lige så meget dagslys ind som klart floatglas. Her har vi prioriteret at den laveste U-værdi og glasset lukker dermed mere dagslys ude end nogen af de andre energiglas. Hvilket energiglas skal vælges? Valget afhænger af, hvad der prioriteres i den aktuelle situation. Skal glasset monteres i en termorude er valget lidt mere kompliceret. De ønskværdige egenskaber til isoleringsevnen (lav U-værdi), lystransmittans og g-værdi (solenergitranmittans) kan ikke udnyttes fuldt ud i en og samme termorude. I Pilkington K Glass giver mest passiv solvarme: høj g-værdi. Pilkington Optitherm S3 vælges når U-værdien er afgørende (for at få godt indeklima og stor energibesparelse) samtidig med at du vil få mest muligt dagslys ind. Pilkington Optitherm S1 vælges når der er lavest mulig U-værdi som er afgørende. Energiglas kan med fordel kombineres med selvrengørende glas og med såvel solafskærmende glas som forskellige sikkerhedsglas, lydreducerende glas og ornamentsglas. Om placering i termoruden Glas med blød belægning skal altid monteres med belægningssiden ind mod termo rudens hulrum for at beskytte den. Termorudens U-værdi og dagslystransmittans påvirkes ikke af, om energiglasset monteres yderst eller inderst, derimod påvirkes solenergitransmittansen. Vil man have så meget solenergi ind som muligt, placeres energiglasset inderst, hvilket er det mest almindelige. Vil man have en lille solafskærmning monteres glasset yderst, hvilket reducerer solenergien gennem ruden med nogle procent. I glastag og ovenlys kan man placere. Energiglasset yderst. Som indvendigt glas anvender man idag normalt et lamineret energiglas. Energiglas absorberer mere solenergi end almindeligt glas og må ikke placeres midt i en tre-lags termorude uden at være hærdet, for at undgå termisk brud. Håndtering Belægningen på både S1 og S3 er blød og kan derfor skades ved forkert håndtering, hvorfor skal glassene altid monteres i en termorude med mellemrummet. 5

6 brandsikring Brandsikring i bygninger reguleres i Bygningsreglementet og dets vejledninger. Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og på omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. Brandsikkerheden i en bygning skal opretholdes i hele bygningens levetid. Byggelovens bestemmelse tager udgangspunkt i sikkerhed for personer og dyr. Bestemmelserne skal således sikre mulighed for evakuering af personer og dyr, hvilket afspejler sig i bestemmelserne i bygningsreglementet. Det betyder dog ikke, at værdier i en bygning opført efter brandbestemmelserne ikke er sikret. Kravene til bl.a. personsikkerhed er meget tæt knyttet til risikoen for brandspredning og bygningens stabilitet, hvilket ligeledes er afgørende for værdisikringen. Såfremt der ønskes en meget høj grad af værdisikring kan det dog være nødvendigt at foretage ekstra tiltag, der særligt retter Når der kun stilles krav til beskyttelse mod store flammer sig mod værdisikringen. Dette stiller krav til brandsikringen kombineret med ønsket om et åbent velkomment miljø. Brandbeskyttende glas kan sikre dig den absolute bedste dagslysadgang, dette overblik opfyldelser alle dine personsikkerheds og brandsikringskrav, man skal overholde. Ved valg af brandbeskyttende glas er det vigtigt at tænke på hvor i bygningen glasset sidder, hvad glasset skal sikre og hvilken konsekvenser, det vil have hvis glasset brister Samtlige af vores brandbeskyttende glas, med undtagelse af Pilkington Pyrodur er klassificeret som personsikkerhedsglas. Pilkington Pyrostop klassificeres som laminerede sikkerhedsglas, ved brud holdes glassplinterne sammen hvilket forhindrer alvorlige personskader. Pilkington Pyroclear er hærdet glas, som ved brud granulere hvilket giver en åbning i karm/ramme konstruktionen, hvilket indebærer at glasset ikke egner sig til brug. Brandbeskyttende glas prøves i bygningsdele. En brandkonstruktion er ikke komplet før end det rette glas er monteret i den rette karm med korrekt monteringsmetode. Fejlagtig montage, montage i en ukorrekt konstruktion eller glas i forkerte størrelser kan føre til brist eller ingen brandsikring. Valget af brandbeskyttende glas kan være afgørende for brandforløbet. Men de skal være korrekt monteret i brandprøvede konstruktioner og monteret efter gældende vejledninger. Det hindrer brandspredning hvilket redder liv og ejendom. For at garantere den funktion bør du altid vælge en prøvet og godkendt løsning af dør, vindue, glasparti eller facade.

7 fynbo glas glasfakta 2013 Når der kun stilles krav til beskyttelse mod flammer og røggasser, og det ikke gør så meget, hvis glasset udstråler varme med høj temperatur til den anden side Pilkington Pyrostop Et glas der stopper for alt varmestråling fra en brand er Pilkington Pyrostop et godt produkt, det er et lamineret flerlagsglas. Ved brand ekspanderer lagene mellem glassene og danner en opak, uigennemsigtig barriere. Mellemlaget indeholder vand som fordamper. Så længe der er mellemlag tilbage bliver temperaturen på den ikke brandudsatte side ikke højere end ca 100 grader. Pilkington Pyrostop er det mest pålidelige brandbeskyttende glas og forbruges stille og konsekvent ved brandbelastning. Pilkington Pyrodur Også Pilkington Pyrodur er et lamineret brandbeskyttende glas til E-konstruktioner, men som også begrænser varmestrålingen fra en brand. Klassen EW er temmelig generøs og tillader en varmestråling på 15 kw/m 2 målt på en meters afstand fra brandglasset på den side som ikke er brandudsat. De isolerende egenskaber i glasset såvel som størrelsen på glasset påvirker strålingen. Pilkington Pyroclear Det er et specialhærdet brandbeskyttende glas til klasse E-konstruktioner som forhindrer spredning af flammer og røggas. Det fungerer udmærket til at hindre røg udbredelse eller hvor temperatur stigningen forventes at ske relativt langsomt. Men det bør ikke anvendes ved risiko for hurtig temperatur-stigning (brandgaseksplosion). Tænk på at et hærdet brandbeskyttende glas som udsættes for brand eller varme taber sin forspænding og dermed ikke længere er at betragte som personsikkert. De i kantkvaliteten øger risikoen for brud. Hvis det sker, granulerer det hærdede glas og der dannes en åbning i brandbarrieren så en brand kan spredes ubegrænset. De fleste brandbeskyttende glas kan kombineres med alarmløsninger fra Sigla alarm. Til indvendige partier med Pilkington Pyrostop, kontakt os hvis der ønskes en løsning med persienner monteret indeni en termorude, feks. til sygehuse hvor man ønsker et sterilt miljø og mulighed for afskærmning. 7

8 Når der stilles krav til sikringsglas betyder det altid at der er tale om lamineret glas. Jo tykkere glas og folie, jo flere lag, desto mere effektiv sikring Varmetestet hærdet glas Hærdet glas kan i særlige tilfælde spontangranulere. Partikler af nikkelsulfid får glasset til at bryde volummøgning ved faseænding. Ved varmetest (heat-soak) fremskyndes faseændingen hvilket afslører så godt som alle glas med nikkelsulfid ved, at de revner. Lamineret sikkerhedsglas Pilkington Optilam får sine beskyttende egenskaber ved at to (eller flere) glas lamineres sammen med en plastfolie. Sandwichpakken varmes så tilstrækkeligt op, at folien kan hæfte på glasset. Derefter sættes det i en autoklave, hvor folien under højt tryk og høj temperatur smelter sammen med glasset til et glasklart sikkerhedsglas. Termisk hærdet sikkerhedsglas Det hærdede glas får sin styrke ved, at det først varmes op til C, så det bliver blødt og spændingsfrit, hvorefter det køles ned så hurtigt, at trykspændinger opstår i glassets store overflade og trækspændingerne sker i midten af glasset. personsikkerhed Udnyt glasset til at få dagslys, åben kommunikation uden at give afkald på personsikkerhed eller hvis der ønskes sikring mod hærværk, indbrud eller skud. Glas er stærkere end man tror og styrken stiger med tykkelsen. Tidligere anvendte man 2 mm maskintrukket glas, hvilket selvfølgelig gav os indtryk af, at glas er meget skørt. I dag er 4 mm floatglas standard, og det er betydelig stærkere. På trods af det findes der situationer, hvor der er risiko for, at glasset kan forårsage skader når mennesker støder imod det eller kan få det ned over sig ved glasbrud. Med sikkerhedsglas kan man trygt skabe interiører med frit gennemsyn og rigeligt med dagslys, selv i udsatte positioner. sikkerhedsglas er hærdede og laminerede glas i forskellige kombinationer til facader, tag, gulv, døre, entrepartier, trappeog balkonrækværker, udepladser, og i køkkener med mere. I dette kapitel findes glas, som opfylder kravene til personsikkerhed. Blandt alle de materialer som sikrer (security) mod indbrud, hærværk og skud, findes der kun ét som også lader dagslys komme ind og åbner for kommunikation. Materialet er Pilkington s sikringsglas. Det er lamineret respektive hærdet+lamineret glas i forskellige kombinationer, afhængig af hvad det skal sikre mod og hvor effektivt det skal sikre. I dette kapitel findes produkter hvor bygherre kravet er sikring.

9 fynbo glas glasfakta 2013 Sikringsglas prøves som en enkelt bygningsdel, men modstandsevnen er ikke komplet uden at rigtigt glas er monteret i rigtig karm så hele konstruktionen opfylder den påtænkte modstandsklasse. Forkert indbygning eller glas i forkerte størrelser, fører til utilstrækkelig eller ingen beskyttelse Vejledning ved valg af sikringsglas Sikringsområde Modstandsklasse Hærværk P5A Smash and grab P4A - P5A Indtrængen Religiøse bevægelser Mediavirksomheder Luftfartsselskaber Internationale virksomheder Politiske organisationer Ambassader P6B P7B - P8B P7B - P8B P7B - P8B P2A - BR7 P2A - BR7 Indbrud Døre og vinduer Afsidesliggende huse Eksklusive huse, feriehuse Lagerbygninger Fotohandlere Audio- og videoforhandlere Apoteker Datacentraler Antikvitetshandlere Museer Kunstgallerier Buntmagere og Guldsmede Elkraftstationer P5A - P6B P5A P5A - P6B P6B P6B P6B P7B P7B P6B - P8B P6B - P8B P6B - P8B P8B P6B - P8B Flugt/rømning Psykiatriske institutioner Fængsler: se særlige regler P6B - P8B P8B Skud BR1 - BR7 SG1 - SG2 9

10 D ette kapitel ses hvordan forskellige konstruktioner påvirker lydre duktionen, vi viser desuden et udvalg af lydreducerende glas kombinationer. Takket være dem kan man selv i områder med generende støj indbygge glas i vægge og tage for at slippe rigeligt med dagslys ind, eller skabe visuel kontakt mellem rum og mennesker. Lydreducerende glas De lydreducerende egenskaber i en glaskonstruktion kan forbedres ved ændringer af glassene og/eller afstanden mellem glassene. Ændringer i glassene som øger lydreduktionen når man øger glassets tykkelse bliver ruden tungere og lydbølgerne kan ikke sætte den i svingninger så let. Lydreduktionen for glas øges med 6 db ved hver fordobling af glassets vægt. Det gælder fra lavfrekvent lyd op til koincidensfrekvensen (her er den ydre lydbølges frekvens i overensstemmelse med glassets egensvingning). Her bliver effekten den modsatte. Da tykkere glas er stivere, forringes lydreduktionen betragteligt ved koincidens. Glassenes egenfrekvens varierer med glastykkelsen. I et vindue med lige tykke glas svinger glassene i takt. Dette kaldes grundresonans og forringer lydreduktionen. Med asymmetri, dvs. med forskellige tykkelser på glassene mindskes dette problem, og vinduets lydreduktion forøges. Pilkington Optiphon Det er et lamineret glas til transparent lydisolering. Vi har valgt kvalitet på laminatet med omsorg for at opnå bedst mulige lydreduktion uden at gå på kompromis med lystransmissionen eller modstandsevnen mod stød. De findes i flere produktkombinationer for at opnå mange varierende krav til støjdæmpning. Pilkington er sikkerhedsglas i højeste klassen. Lydreduktionsindeks Lydreduktion angives som Rw og db. Rw er den vægtede støjreduktion, i decibel, som indeholder en rettelse for ørets reaktion. C og Ctr er korrektions værdier, som er de værdier der lægges til Rw, for at tage højde for karakteristikken af specifikke lydes sammensætning. Typiske støjkilder for hvert spektrum vilkår er givet nedenfor: 1 Boligaktiviteter (tale, musik, radio, tv) Legende børn Jernbanetrafik ved middel og høj hastighed Motorvejstrafik middel- og højfrekvent støj Diskomusik Bymæssig trafik Jernbanetrafik ved lav hastighed Jetfly på lang afstand

11 fynbo glas glasfakta 2013 Støj er et voksende miljøproblem, langs stærkt trafikerede gader og veje med meget tung trafik Støjdæmpning 11

12 Fynbo Glas ApS leverer kun kvalitetsprodukter og har altid fokus på den helt rette glasløsning til netop dit behov Fynbo Glas ApS Hans Egedes Vej Odense NV Tlf Fax

Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi

Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi Varmeisolering 15 Floatglas Energiglas EnergiRuder Solafskærmning

Læs mere

Glasguide. Kvalificeret glasvalg. Standardruder

Glasguide. Kvalificeret glasvalg. Standardruder Glasguide Kvalificeret glasvalg Glas og ruder er i dag så avancerede, at de mere basale behov som beskyttelse mod vind og vejr, gennemsyn og gennemstrømning af dagslys er suppleret med et væld af andre

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

Støjdæmpning med glas

Støjdæmpning med glas Støjdæmpning med glas Teknisk vejledning Indledning Det kunne være en søndag eftermiddag, hvor du sidder indendørs og læser en god bog, måske ligger du i din seng og skal til at sove eller sidder på arbejdet

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

PRODUKTKATALOG BYGNINGSSIKRING

PRODUKTKATALOG BYGNINGSSIKRING Hammerglass Enkelt Hammerglass Tillæg Hammerglass Isolér Hammerglass Spejle Hammerglass Støjdæmpning Hammerglass Vejrbeskyttelse SafeCoat Sikkerhedsfilm og Sikringsfilm Adgangssikring Bygningssikring Objektsikring

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme Nr. 2 Juni 2007 DBI Samling om uddannelsen Eksamineret Sikringsleder Brand på børneafdelingen Genoplivning med hjertestarter skal øves Unge hjerter i brand Sprinkling af trætrapper gør byfornyelse billigere

Læs mere

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U-014 2003 Version 1 29-12-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Insulate for life. Energiklogt hus. Bygningsisolering. Tagisolering Teknisk isolering

Insulate for life. Energiklogt hus. Bygningsisolering. Tagisolering Teknisk isolering Insulate for life Bygningsisolering Energiklogt hus Tagisolering Teknisk isolering Januar 009 Indhold Energiklogt hus 4 Tryghed i stribede pakker 6 Klimaforandringer 7 Nye bygningsregler for at mindske

Læs mere

En helt ny generation af ovenlysvinduer

En helt ny generation af ovenlysvinduer En helt ny generation af ovenlysvinduer Bo lyst og energieffektivt med et sundt indeklima VELUX Danmark A/S Prisliste 2012 er vedlagt velux.dk Find din hustype og bliv inspireret Den nye generation af

Læs mere

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning som

Læs mere

SBi 2011:15. Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys

SBi 2011:15. Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys SBi 2011:15 Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys Kjeld Johnsen Jens Christoffersen Henrik Sørensen Gilbert Jessen SBi

Læs mere

Modul 2: Vinduer og solafskærmning

Modul 2: Vinduer og solafskærmning Modul 2: Indholdsfortegnelse Hvorfor har vi vinduer?...2 Forklaring på komponenter i vinduer...2 Uværdier Definition og eksempler...3 Oversigt med U-værdier for ruder...4 Sollys og solenergi...5 Sammensat

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

SEMCOGLAS UDFORMNING AF FACADER. Facade. Lysets arkitektur

SEMCOGLAS UDFORMNING AF FACADER. Facade. Lysets arkitektur SEMCOGLAS UDFORMNING AF FACADER Facade Lysets arkitektur 02 INDHOLD SEMCO COLOR VANCEVA _ Beboelsesejendom, Gießen SEMCO ENERGY _ Villa Libeskind, Datteln SEMCO KLIMA 700 _ Privathus, Oldenburg SEMCO KLIMA

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Loftsvarmevejledning. Kontakt, oversigt, indeks. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Capella.

Loftsvarmevejledning. Kontakt, oversigt, indeks. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Capella. Kontakt, oversigt, indeks Vejledning til loftsvarme/kølelofter Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Drypac Belysning

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER VÆRKTØJSKASSE TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udgivere: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Forfattere: Frank S.

Læs mere

En vejledning for bygningsejere

En vejledning for bygningsejere GI forsøg & udvikling bedre vinduer En vejledning for bygningsejere Bedre vinduer en vejledning for bygningsejere 2. udgave Udarbejdet af: Lading arkitekter + konsulenter A/S Foto: La+k, Jens V. Nielsen,

Læs mere

Vinduer og døre, der holder. InspIratIon marts 2014

Vinduer og døre, der holder. InspIratIon marts 2014 Vinduer og døre, der holder InspIratIon marts 0 INDHOLDS- FORTEGNELSE HVORDAN GØR JEG? ERIK PEITERSEN GUIDER DIG TIL NYE VINDUER HVORFOR VÆLGE RATIONEL? 6 INTRO 7 MATERIALER OG KVALITET 8 ENERGI 9 HOLDBARHED

Læs mere

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Udarbejdet for Energistyrelsen,

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas Det usynlige forsatsvindue Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas En lys idé Optoglas er et system for nem og nænsom varme- og lydisolering af eksisterende

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 2. udgave 2008 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCD En håndbog for folk

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Glarmesteri Fisketorvet revitaliseret. Isblok til kunst. Teknologi BAU 2013

Glarmesteri Fisketorvet revitaliseret. Isblok til kunst. Teknologi BAU 2013 1 2013 Glarmesteri Fisketorvet revitaliseret ARKITEKTUR Isblok til kunst Teknologi BAU 2013 2 Arkitektur glas 1 2013 Velkommen til glasbranchens nye blad! Det nye GLAS udgives af GLAS Glasteknisk Forening.

Læs mere