Original brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Original brugsanvisning"

Transkript

1 Original brugsanvisning

2 EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed at maskine type: Out-lift. Er fremstillet i overensstemmelse med følgende EF direktiver: - Maskindirektivet: 2006/42/EF - EMC direktivet 2004/108/EF Følgende harmoniserede standarder er anvendt: Maskinsikkerhed- Grundlæggende begreber og generelle principper er for projektering, Konstruktion og udformning- Del1: Grundlæggende terminologi og metodik Maskinsikkerhed- Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, Konstruktion og udformning- Del 2: Tekniske principper. Dato: Sted: Underskrivers navn og stilling 1/1-13 Næstved. Producent Henrik Rasmussen. Underskrift 2 Original brugsanvisning Out-lift

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af Out-lift SIKKERHEDSFORSKRIFTER ANVENDELSE OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE BETJENING OG DRIFT BETJENING OG DRIFT INDSTILLING OG OMSTILLING LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE STØJNIVEAU DRIFTSFORSTYRRELSER Original brugsanvisning Out-lift 3

4 Beskrivelse af Out-lift: Løfteudstyret anvendes inde opstillet mod væg til lodret løft af ovenlys vinduesfag ved montage af disse i bygninger. Max arbejdsbelastning (SWL) er 80 kg inklusiv sugekopaggregat. Vinduesfagene anhugges med sugekopaggregat, monteret i løfteudstyrets svirvelkrog. Løft udføres via hånd wirespil på maskinen. Løfteudstyret flyttes enkelt til nyt montagested manuel transport cm cm 4 Original brugsanvisning Out-lift

5 1.SIKKERHEDSFORSKRIFTER Før i brugtagning Læs omhyggeligt brugsanvisningen før brug. Maskinen skal belastningsprøves før første ibrugtagning, dette er udført af fabrikanten. Må kun anvendes til lodrette løft. Opstilling Aluminiumsdelene må ikke opstilles i basisk miljø. Alle dorne skal monteres og sikres med fiksering. Sørg for at krogene til ophæng af wire er korrekt fastgjort før brug. Maskinen opstilles på plant og stabilt underlag. Maskinen støttes af mod stabilt underlag/skråvæg. Opstillingsvinkel 90 grader fra vandret. Monteret støtteben sikrer korrekt opstillingsvinkel. Kontroller jævnligt at alle advarselsskilte på maskinen er intakte. Anvendelse Løft aldrig mere end maksimal arbejdsbelastning (SWL) 80 kg. Maskinen kontrolleres dagligt før brug. Redskabet skal tages ud af brug på en efter Nej Nej Ja for- holdende forsvarlig måde, så snart der konstateres fejl der kan medføre ulykke eller sundhedsskade. Kontrollér inden hver brug, at wirespillet er monteret korrekt og at wiren er oprullet korrekt. Brug aldrig wirespillet, hvis wiren er slidt, flosset eller defekt. Få wiren udskiftet med en ny wire af samme type, inden løftespillet bruges igen. Beskyt håndwirespillet mod frost og lave temperaturer. Der må ikke oprulles mere end 7 meter wire på tromlen. Sørg for, at lasten er fastgjort sikkert på krogen/sugekoppen, inden du løfter lasten Stå aldrig under lasten, mens den løftes eller er løftet. Forlad aldrig wirespillet med en last i løftet position. Der skal altid være mindst tre vindinger wire på wirespillet. Rør ikke wiren når der hejses eller sænkes. Efter maskinen er samlet og under brug skal maskinen transporteres manuelt. Ved flytning køres løftekrog tæt mod øjebolt på kran arm, for at undgå utilsigtet svingninger. Hvis der er skader på dele skal disse udbedres før brug. Hvis der er nedstyrtningsfare hvor udstyret anvendes skal der faldsikres. Vedligehold Rengør Out-lift efter brug og opbevar det tørt Wire skal udskiftes med en wire af samme type, hvis den er beskadiget f.eks. hvis der er lus, inden spillet bruges igen. Krogenes afhægtningssikring skal være intakt. Kontroller jævnligt at alle advarselsskilte på maskinen er intakte. Original brugsanvisning Out-lift 5

6 2. ANVENDELSE Løfteudstyret anvendes opstillet mod skråvæg til lodret løft af ovenlys vinduesfag i forbindelse med montage af disse i bygninger. Max arbejdsbelastning (SWL) er 80 kg. inklusiv sugekopaggregat. Vinduesfagene anhugges med sugekopaggregat, som monteres i løfteudstyrets svirvelkrog. Løft udføres via hånd wirespil på maskinen. Wirespillet betjenes via betjenings greb. Løfteudstyret flyttes enkelt til nyt montagested manuelt. Løfteudstyret er specielt udviklet til ovennævnte formål og intet andet formål. Må kun anvendes til lodrette løft. Maskinen skal belastningsprøves før første ibrugtagning, dette er gjort af fabrikanten. Betjening sker i området under/ved kranarm. max 22 6 Original brugsanvisning Out-lift

7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE Brugsanvisningen skal læses inden ibrugtagning af Out-lift. 4. TEKNISKE DATA Hånd-wirespil Wire: længde 6 m, diameter 3 mm Maks. belastning: 80 kg. Trækhastighed: Manuelt Egenvægt: 2 kg Hånd wirepillets dele: 1. Wire hus. 2. Wire med krog 3. Løfte/sænke håndtag. Original brugsanvisning Out-lift 7

8 5. BETJENING OG DRIFT Læs omhyggeligt brugsanvisningen før brug. Må kun anvendes til lodrette løft. Transport, håndtering og opbevaring Løfteudstyret transporteres i sammenfoldet tilstand, 20 kg., incl. håndspil. Opstillingsvejledning Out-liften, består af 1.stk. kranben, 1 stk. kranarm, 1 stk hånd wirespil, 4 stk dorne med sikkerhedssplit og løfteåg med sugekop. Out-liften samles i opret stilling på opstillingsstedet, på plant og stabilt underlag. Kranben lænes op ad væg. Kranarm monteres efterfølgende på kranbenets dorn. Se den mere detaljerede beskrivelse nedenfor: 4 1. De monterede vendbare støtteben (1) vendes til 90 grader på kranbenet (2). Kranben placeres lodret ved vindueshul. Øverste skydebar del, på kranben(3), justeres i korrekt højde med tværbom (4), over vindues åbning. Denne fikseres med fingerskrue (6) og kranben fikseres med gennemgående dorn (12). På dorn (se note) monteres samtidig spindel med beslag (5) Note: A. Afhængig af højde på kranben, skal der muligvis bruges en ekstra dorn, for denne opstilling B. Hvor Skunkvæg er i vejen for normal opsætning, bruges beslag (Monteres på vindueskarm) med strop. (Strop monteres modsat på pos. 1, 2 el. 3) Pos. 1. Pos. 2. Pos C. Hvor ovenlys vindue er placeret traditionelt (ca. 2 m. til overkant og 45 graders hældning), vælges pos. 2. på kranben. 8 Original brugsanvisning Out-lift 8 14

9 Wiren (7) med løftekrog (9) køres fri af håndspillet (8) og monteres i løfteøje (10) på kranarm. Sikker at wire (7) altid er strammet an. Kranarm (11) stikkes ud gennem vinduesåbning og monteres via den slidse (14) der er nederst på kranben (15) pos. 1, 2 el. 3. Justerbar spindel (5) (tidligere monteret på kranben) monteres med u-bøjle på kranarmens dorn (13). Kranarm (11) justeres i længden så frihøjde over vindues hængsel er lig med 1½ gang vindues længde plus 30 cm. Hældning på kranarm (11) justeres nu med spindel (5) så viren (7) er placeret i lodret linie ud for vindues hængsler. Bemærk: Spindel (5) er kun til finjustering, med last på krogen Arbejdsgang 1. Vinduet placeres under vindueshullet og sugekop aggregat monteres på rudens øverste indvendige side. Sørg for at ruden er ren og tør før montering af sugekop. Sørg for at krogen sidder korrekt og at afhægtnings sikring sidder, så den fungerer, efter hensigten Vinduet hejses op i en højde så hængsler er er i position over karmens hængsler. Juster kranarmen (11) med spindel (5) så det er muligt at sammenføre hængsler på vinduet og karm. Sænk vinduet så hængsler griber ind i hinanden. Slæk wiren så vinduet vipper rundt og man kan nå sugekoppen og frigøre denne fra vinduet. Slæk evt. wire og afmonter løfteåg fra løftekrog (9). Wiren (7) køres ind til den er stram mod løfteøje (10). Vip vinduet til lodret igen, tag fat om kranarm (11) og afmonter spindel (5) fra denne. Kranarm (11) demonteres fra dorn (12) og fjernes fra vindueshullet. Flyt til nyt montage sted. 15 Pos. 1. Pos. 2. Pos Ved enhver opstilling eller ændring af opstilling skal der, før endelig ibrugtagning, foregå justering af kranben og kranarm. Original brugsanvisning Out-lift 9

10 Demontering Kør wiren ind og sørg for at wiren holdes spændt i forbindelse m. oprulning til løftekrog møder løfteøje på kranarm. Kranarm med spindelbeslag kan nu løftes af dorn. Dorne i kranarm og kranben fjernes og begge enheder kan nu skydes sammen og fikseres igen med dorne for transport. Støtteben på kranben vendes parallelt med kranben. Out-liften er nu klar til transport. Betjening Hånd wirespillet aktiveres ved at dreje grebet med eller mod uret. 6. INDSTILLING OG OMSTILLING FLYTNING OG JUSTERING Flytning Out-liften flyttes til næste opgave ved at afmontere sugekopaggregatet, svirvelkrogen køres til position tæt ved øjemøtrik, så utilsigtede svingninger undgås. Afhægt spindel beslag og kranarm. Out-lift kan nu flyttes til ny position. Kranarm og spindel beslag monteres og svirvelkrog sænkes. Sugekopaggregat monteres. Sørg for opstilling på fast, plant og stabilt underlag. Justering af højde Hvis højden skal justeres gøres dette inden kranarm monteres. Dette kan indebære at kranarmslængden også skal justeres. Følg opstillingsvejledningen igen. 7. LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE FØR BRUG Kontroller at: Alu-profiler kontrolleres for skader og grater Wire kontrollers for slid, skader og lus og skal udskiftes med en wire af samme type, hvis den er beskadiget, inden spillet bruges igen. Anslag på tværbom skal være i god stand. Krogenes afhægtningssikring skal være intakt. Kontroller ugentligt samtlige skruer, beslag og møtrikker, spænd dem hvis det er nødvendigt. Kontroller jævnligt at alle advarselsskilte på maskinen er intakte. 10 Original brugsanvisning Out-lift

11 Efter brug Rengør Out-lift efter brug og opbevar det tørt. Bevægelige dele skal rengøres for støv. Spindel skal vedligeholdes med smørelse Hovedeftersyn Lovpligtigt hovedeftersyn foretages af sagkyndig hver 12. måned, og efterfølgende udføres belastningsprøvning efter gældende regler af fagligt kvalificeret person. Kontrollér: Hånd wirespil kontrolleres. Alle Out-lift mekaniske dele. Sikkerhedsudstyr samt at det er indstillet korrekt Betjeningsorganer Sikkerheds skilte skal være intakt, disse kan bestilles hos producent. 10-års-eftersyn Der skal udføres 10 års eftersyn af særlig sagkyndig for Out-lift, der anvendes udendørs. 10- års eftersynet skal udføres efter gældende regler. Belastningsprøvning Udføres efter gældende regler Efter væsentlig ombygning eller reparation efter udskiftning af bæremidler. I forbindelse med hvert 12 måneders hovedeftersyn. I forbindelse med 10-års eftersyn. 8. STØJNIVEAU Støjniveauet er under 80 db(a) 9. DRIFTSFORSTYRRELSER Ved evt. løfte eller sænknings problemer, eller andre situationer hvor byrden ikke kan sænkes til sikkert niveau, skal byrden understøttes i sikker stilling. Når problemet er løst skal sugekopperne anhugges på ny og løfte/sænke funktionen genoptages. Original brugsanvisning Out-lift 11

12 Kontrol skema Serie nr. Hejs: Enhed Visuel kontrol Test Grund modul Kranarm Løftespil Mærker Dato Underskrift Marskvej Næstved Tlf.: Cvr mr

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

EU Overensstemmelseserklæring

EU Overensstemmelseserklæring Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 EU Overensstemmelseserklæring 3 Anvendte standarder 4 Sikkerhedsforanstaltninger 5 Personel 6 Sikkerhedsudstyr 6 Udpakning 6 Tekniske specifikationer

Læs mere

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44 FLEXUS 2 Dansk..........................2 English......................... 16 Svenska........................ 30 U.S.A. and countries outside the EU........ 44 1 DK.......FLEXUS 2 Varenummer: P07 - XXXXXX

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

BRUGSANVISNING Tornado-400

BRUGSANVISNING Tornado-400 BRUGSANVISNING Tornado-400 Gælder for Tornado-400 med type-serienr: 310100-00 INDLEDNING OG SIKKERHED INDHOLDSFORTEGNELSE 1 IDENTIFIKATION AF MASKINE... 1 1.1 RESERVEDELSBESTILLING:... 1 2 SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com ETAC LV 2000+ Brugervejledning 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com INNHOLD 1. INDLEDNING 2. GENEREL INFORMATION 6 2.1 Normal brug 6 2.2 Begrænsning

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Bar Bygge & Anlæg, februar 2013 Niels-Christian Daugaard Maskinmester Mail: ncdj@alectia.com Mobil: 27 13 80 34 Præsentation Hvem er jeg Niels-Christian

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Håndværker- & brugervejledning

Håndværker- & brugervejledning Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG.

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. DA ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. Opbevares til eventuel senere brug. Angående motoren og batteriet henvises til de relaterede brugsanvisninger.

Læs mere