Easy Clean Diavolo PC 2600 Damprenser DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Easy Clean Diavolo PC 2600 Damprenser DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug."

Transkript

1 DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Best. nr.: A Easy Clean Diavolo PC 2600 Damprenser VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

2

3 Tillykke med Deres Easy Clean Diavolo PC 2600 damprenser fra V. BRØNDUM A/S. Denne Easy Clean damprenser sikrer et perfekt rengøringsresultat uden brug af kemikalier. Det er miljøvenligt og hygiejnisk. Damp ved høj temperatur fjerne snavs, fedt og visse bakterier og støvmider. Denne damprengøringsmaskine hører med til den økologiske linie i vort program og er det perfekte udstyr til rengøring og løsning af hygiejniske opgaver uden brug af skadelige kemikalier. Herudover kan maskinen anvendes til alle former for overflader: keramiske gulvklinker, stengulve, parketgulve, tæpper og måtter samt tapet, vinduer, spejle, sanitet, kogegrej, ovne, grille, friture, frysere, radiatorer, vindues- og dørkarme, møbler, ildsteder, biler, sæder og så videre. Easy Clean Diavolo PC 2600 er en videreudvikling af den kendte Junior Eco, idet effekten er blevet forøget til hele 2600 W. Herudover har maskinen fået et endnu friskere design med et nyt maskincover og nyt lay-out på betjeningspanelet for at kunne differentiere maskinen på det nordeuropæiske marked. Separat jordforbindelse er fortsat standard, så risikoen for statisk elektricitet er fjernet. Easy Clean Diavolo PC 2600 honorerer kravene i 89/366 EEC. Det tyske institut for produktsikkerhed TÜV er den uvildige garant for, at maskinen overholder kravene i 89/366 EEC Maskinbeskrivelse: Betjeningspanelet: Løftehåndtag til transport af maskinen 1 Indikatorlampe: Maskinen er klar til brug 2 Låg for vandtank 2 Indikatorlampe: Mangler vand 3 Hovedafbryder med kontrollampe 3 Indikatorlampe: 3 Dampmængde, lille 4 Multi-stikdåse for dampslange 4 Indikatorlampe: Dampmængde, mellem 5 Indikatorlampe: Dampmængde, maksimum 6 Manometer (Viser trykket i kedlen) 4 6 Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

4 Tilbehør: Easy Clean damprenseren leveres med et omfattende tilbehør til enhver rengøringsopgave Dampslange med multistik og håndtag 2 Forlængerrør, 2 stk. 3 Stort rektangulært børste Tilbehøret omfatter herudover et bredt udvalg af børster og mundstykker. 4 1 Rød tragt til påfyldning af vand 2 Trekantet børste 3 Rektangulær børste 4 Vindues-mundstykke 5 Kort dyse 6 Skrabemundstykke 7 Medium rund børste 8 Lille rund børste Tekniske data Tilslutning for strøm 230 V/50-60 Hz El-lednings længde 7 m Forbrug 2600 W Dampslange længde 2,45 m Pumpeeffekt 48 W Dimensioner 59*39*49 cm Damptemperatur i kedel 165 C Egenvægt ekskl. tilbehør 8,5 kg Styrestrøm 5 V Opvarmningstid 5 min Pumpe effekt 48 W Kedelindhold 2,6 l Vægt inkl. tilbehør 15 kg Vandtank 3,1 l Tilslutningskabel 2 P + J Arbejdstryk, maks. 5,5 bar Kedelmateriale Rustfrit stål (AISI 304) Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

5 Sikkerhedsforskrifter Læs omhyggeligt alle advarsler, da de indeholder vigtige informationer for en sikker tilslutning, brug og vedligehold af maskinen. Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted for senere brug. Pak maskinen ud af transportemballagen, og kontroller at maskinen ikke er beskadiget. Er der tvivl om, hvorvidt maskinen har fået en transportskade skal forhandleren kontaktes. Indpakningen skal holdes udenfor børns rækkevidde, da den kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Før maskinen tilsluttet skal det kontrolleres, at oplysningerne på maskinens typeskilt stemmer overens med strømkildens spænding og sikring. Typeskiltet er placeret under maskinen. Maskinen må kun anvendes som rengøringsmaskine i henhold til denne brugsanvisning. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig ved ukorrekt eller uansvarlig brug af maskinen. Det er brugerens ansvar at sikre, at overfladerne som rengøres, kan tåle varm damp (op til 100 C) Under brug af maskinen bliver temperaturen meget høj. Sørg for ikke at berøre den varme damp. Ret ikke dampstrålen mod mennesker eller dyr. Træk stikket ud af stikkontakten i følgende situationer: o før kedlen tømmes og når der påfyldes vand i vandtanken o før rengøring eller vedligehold af maskinen o ved pauser i arbejdet selv kortvarige Den hydrauliske sikkerhedsventil sidder inden i maskinen. Ventilen må kun udskiftes af autoriseret personale. Maskinen er endvidere forsynet med en overtryksafbryder. Afbryderen må kun udskiftes af autoriseret personale. Bliver el-ledningen beskadiget, skal den udskiftes af autoriseret personale. I tilfælde af skader eller fejlfunktion skal maskinen afbrydes. Maskinen må ikke adskilles, men skal indleveres til autoriseret værksted til reparation. Ved adskillelse af maskinen bortfalder garantien. Ved første opvarmning vel luften indeni tryktanken altid frembringe en vis mængde tryk, som vil forhindre korrekt udvikling af damp. De første minutter af opvarmningen anbefales det at åbne for dampventilen, så denne luft kan komme ud. Elektriske apparater bør aldrig renses med damp heller ikke hvis de ikke er tilsluttet. Ret ikke dampstrålen mod elektriske installationer, ledninger eller stikkontakter. Fyld aldrig rensemidler, parfume eller andre kemikalier i tanken. Fyld tanken med koldt vand. Brug tragten. Maskinen skal tilkobles pålideligt virkende jordforbindelse. (Virksom beskyttelse mod indirekte berøring.) Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

6 Sikkerhedsforanstaltninger under brug af maskinen: Anvend aldrig maskinen barfodet Brug aldrig forlængerledninger uden sikkerhedsgodkendelse (IMQ, VDE etc.) Træk aldrig i ledningen for at frigøre den fra kontakten i væggen. Tag fat om stik og stikkontakt, når stikket skal frigøres. Brug ikke børster eller mundstykker på sarte flader, da børstehårene kan beskadige overfladen. Tillad aldrig børn eller uerfarne at anvende maskinen uden overvågning. Forlad aldrig maskinen uobserveret, når denne er tilsluttet Maskinen må ikke nedsænkes i vand eller udsættes for store vejrpåvirkninger. Brug ikke beskadigede mundstykker, rør, dampslange eller andet tilbehør, da der er skoldningsfare. Maskinen må ikke lægges på siden eller med bunden i vejret, når den er tilsluttet Dampslangen må ikke betrædes, klemmes eller komme i berøring med skarpe kanter Undgå at overfylde vandtanken Stil aldrig maskinen væk, mens den stadig er varm. Afvent, at maskinen afkøles Rengøringsbørster og mundstykker Tilbehørssættet indeholder mange forskellige typer børster. 1 De runde børster (1 og 2) er til rengøring af mindre og meget snavsede områder. Skraberen (3) er til rengøring af ovne, grill, barbecue og ildsteder. ** ** 3 2 * * Den trekantede børste er specielt velegnet til tæpper, måtter og andre former for stof. Den rektangulære børste er til rengøring af større overflader. De to børstemundstykker har plastgribere med tænder (*) til fastholdelse af en eventuel klud. Udvis forsigtighed, når kluden skal anbringes om mundstykket og når den skal fjernes. Børsterne kan anvendes i en fastlåst position ved at bruge den røde låseknap (**). Vindues mundstykket er til rengøring af store vinduer eller spejle. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

7 BEMÆRK: Alle børster har huller til dampen. Umiddelbart udenfor børsternes huller er dampens temperatur tæt på 100 o C. Lad derfor ikke dampen ramme ubeskyttet hud, da der er risiko for forbrændinger. Før maskinen startes Påfyldning af vand Før maskinen tilsluttes, skrues låget til vandtanken af (1). Fyld rent koldt vand i tanken, og skru låget på tanken (2). Maskinen er forsynet med et akustisk signal og en indikatorlampe, som under drift fortæller, når der er behov for påfyldning af vand. Opfyldning af vand kan ske under drift, mens maskinen er varm. Tag af sikkerhedsgrunde stikket ud af stikkontakten, når der påfyldes vand. Montering af dampslange 1 2 Dampslangen tilkobles foran på maskinen. Når dampslangen ikke er tilkoblet, er damp- og el-tilslutningen beskyttet af en låg. Låget holder sig selv på plads, og forhindrer urenheder og støv i at komme ind i tilslutningerne. A B Løft låget, som beskytter slangekoblingens stik. Damptilslutning (A) sender dampen fra kedlen ud gennem dampslangen. El-tilslutning (B) forsyner håndtaget med styrestrøm (12 V) Tryk den røde knap på dampslangens stik ned, og pres koblingen i bund, indtil der lyder et klik, som viser at koblingen er på plads. Hvis tilbehøret ikke er monteret rigtigt, vil relækredsløbet ikke blive aktiveret, og der vil ikke komme damp ud i slangen. Dampslangen er nu tilsluttet el-stikket B og damptilslutningen A. Tilbehøret monteres på dampslangens håndtag. Tilbehøret låses automatisk med den røde lås (1). 1 Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

8 I håndtaget sidder to trykknapper til regulering af damp-mængden. Knapperne åbner for dampen enten enkeltvis eller samtidigt. Se det efterfølgende afsnit vedrørende regulering af damp-mængden. Monter det valgte mundstykke på håndtaget. Tryk samlingen helt sammen, indtil der høres et lille klik som tegn på, at delene er samlet korrekt. BEMÆRK: Man skal sikre sig, at tilbehørsdelene er rigtigt samlet. Ellers kan der være fare for forbrænding. Opstart af maskinen El-tilslutning Kontroller at strømkildens spænding og sikring stemmer overens med det angivne på maskinens typeskilt og de tekniske data i denne brugsanvisning. Maskinens typeskilt er placeret under maskinens bund. Kontroller at maskinens hovedafbryderen står på OFF. (Øverste del af kontakten er inde.) Maskinen må kun tilsluttes, når hovedkontakten er afbrudt. Tilslut maskinen til en passende strømkilde (230 V/50 Hz). Tryk på den nederste del af kontakten og et orange lys vil vise, at maskinen er tændt. (ON). Det indbyggede pumpesystem pumper nu en passende mængde vand fra beholderen ind i kedlen. Man vil kunne høre pumpen arbejde med en knurrende lyd. Dette er helt normalt. I takt med at dampen i kedlen forbruges, vil pumpen starte igen. Når Damp klar lampen lyser og manometerets viser er i det orange felt, er maskinen klar til brug. BEMÆRK: Ved første opvarmning vil luften inde i tryktanken altid frembringe en vis mængde tryk, som vil forhindre korrekt udvikling af damp. Det anbefales at lade dampventilen stå åben i de første minutter af opvarmningen, for at lade denne luft slippe ud. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

9 Regulering af dampmængde Dampmængden reguleres ved hjælp af de to kontakter i håndtaget. Ønskes lille mængde damp, aktiveres kun den ene knap (Knappen mærket I ). II Ønskes mere damp, afbrydes knap I og knap II aktiveres. Ønskes maksimal mængde damp, aktiveres begge knapper. I Kontrolpanelet på maskinen har tre kontrollamper med symboler, som viser hvilken indstilling, der er valgt. På billedet er kontrollamperne markeret med henholdsvis I, II og III. I II I tændt: Lille mængde damp. (Kun knap I på håndtaget er aktiveret.) I II III II tændt: Medium mængde damp (Kun knap II aktiveret.) I, II og III tændt: Maksimum mængde damp (Både knap I og II aktiveret.) BEMÆRK: Maksimal damp (begge knapper aktiveret) er til kortvarig rengøring af særligt forurenede områder. Maskinen er ikke dimensioneret til at køre kontinuerligt med begge knapper aktiveret, og vil derfor miste damptrykket efter nogen tid. Under brug vil manometerets viser bevæge sig og Damp klar lampen tændes og slukkes i takt med, at der forbruges og produceres damp. Dette er helt normalt. ADVARSEL: Luk altid for damptilførslen, når der skiftes tilbehørsdele og mundstykker. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

10 Gode råd om damprensning med Easy Clean Diavolo PC 2600: Brug den rektangulære børste uden klud til rengøring af meget tilsmudsede flise- og klinkeoverflader. Fjern snavset med børsten og brug derefter kluden til at fjernet det resterende. Vinduer kan rengøres med vindues-mundstykket, som også har en gummiskraber til aftørring. I frostvejr skal vinduet først opvarmes ved at holde mundstykket ca. 50 cm fra overfladen. Brug kun minimum damp. Tæpper og måtter, parket- og marmorgulve skal rengøres med den rektangulære børste. Der skal anvendes klud på børsten. Juster damptrykket til den enkelte rengøringsopgave. Ved rengøring af stof bør det kontrolleres, at stoffet ikke tager skade af den varme damp. Til rengøring af svært tilgængelige steder anbefales den korte dyse med en af de runde børster monteret. Man skal sikre sig, at dampen ikke beskadiger materialet eller overfladen, som renses på grund af for høj temperatur. Jo større afstanden til materiale eller overfladen er, jo lavere temperatur har dampen. På overflader hvor det er umuligt eller for besværligt at anvende det rektangulære mundstykke, anbefales det trekantede mundstykke (på stole, sofaer, tøj og madrasser, i hjørner osv.) Begge børster kan monteres direkte på håndtaget eller med et eller to forlængerrør. Ved rengøring af sarte genstande (eks. planter) bør der arbejdes med en sprøjteafstand på cm. Forlængerrørene skal monteres mellem mundstykket og håndtaget og skal låses med den røde knap. Ved rengøring af bildæk skal der holdes en afstand af cm. Navkapslerne kan rengøres med direkte kontakt. Ved tvivl spørg den lokale autoforhandler. Brug altid en blød klud til at fjerne oliestænk eller fedt fra bilen, når pletterne er løsnet med varm damp, da børsterne kan beskadige lakken. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

11 Ved rengøringsarbejdets afslutning Afbryd maskinen på afbryderen ved slangekoblingen. Kontroller at lyset i kontakten slukkes. Træk strømforsyningsstikket ud af stikkontakten. Lad maskinen henstå i ca. 30 min. for at blive kølet ned. Ledningen kan nu foldes sammen, og placeres i ledningsrummet bag på maskinen. Afmonter dampslangen, hvis det er nødvendigt af hensyn til pladsen, hvor maskinen skal stå. Kontroller at vandtankens låg er forsvarligt strammet til, hvis maskinen skal henstilles i oprejst position. BEMÆRK: Bliver maskinen udsat for meget lave temperaturer, skal eventuelt vand i beholder og kedel tømmes ud. Hvis eventuelt vand i kedel eller beholder fryser til is, er der stor risiko for beskadigelse af maskinen og farlig fejlfunktion. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

12 Vedligehold Sikkerhedsforskrifter Afbryd altid maskinen og træk altid stikket ud af stikkontakten ved rengøring eller vedligehold af maskinen. Brug aldrig slibende eller ætsende kemikalier. Regelmæssige eftersyn hos autoriseret serviceværksted vil forbedre maskinens driftspålidelighed og levetid. Gem originalemballagen til brug, hvis maskinen skal sendes til service eller reparation. Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk og elektronisk affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal reglerne i slutbrugerens kommune derfor følges. V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning el-retur og lever dermed op til sit producent- og leverandøransvar. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

13 Udskiftning af vand i kedlen For at forlænge maskinens levetid anbefales det at tømme kedlen for vand hver 1-3. måned: Vent til maskinen er blevet helt kold (Lad eks. maskinen henstå natten over.) Skru låget af vandtanken, og tøm vandtanken. Læg maskinen med undersiden op af på en stor klud og løsn dækslet over bundproppen. Brug eventuelt en mønt (1). Fjern herefter dækslet. Skru bundproppen fri med den medfølgende nøgle (20 mm sekskant nøgle) Vend maskinen om, og lad vandet forlade maskinen. Når vandet er løbet ud, sættes bundproppen og dækslet på plads igen. Påfyld friskt vand, såfremt maskinen skal tages i brug i nær fremtid. BEMÆRK: Ved første opvarmning vil luften inde i tryktanken altid frembringe en vis mængde tryk, som vil forhindre korrekt udvikling af damp. Det anbefales at lade dampventilen stå åben i de første minutter af opvarmningen, for at lade denne luft slippe ud. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

14 Afkalkning Som alle andre maskiner til opvarmning af vand, bør maskinen afkalkes regelmæssigt. Behovet for afkalkning vil afhænge af det anvendte vands kvalitet og hårdhed. Maskinen bør som minimum afkalkes hver 3 måned. Tøm maskinen for vand som beskrevet under afsnittet Udskiftning af vand i tryktanken (kedlen). Skru bundproppen i igen. Forbered en afkalkningsopløsning som opblandet udgør ca. 1 liter. Anvend et afkalkningsmiddel, som er beregnet til afkalkning af damprensere. Hæld opløsningen i vandtanken (Brug tragten). Tilslut maskinen og tænd for hovedafbryderen. Lad maskinen stå tændt i ca. 2 timer og brug den derefter i 5-10 minutter. Afbryd maskinen på hovedafbryderen og tag stikket ud af stikkontakten. Lad maskinen stå i ca. 4 timer for at blive kølet af. Tøm kedel og vandtank som beskrevet under afsnittet Udskiftning af vand i tryktanken (kedlen). Skyl eventuelt kedel og vandtank med rent vand. Sæt bundprop og dæksel på igen. Hæld friskt vand i vandtanken. Maskinen er nu klar til brug igen. BEMÆRK: Der kan fortsat være en smule afkalkningsmiddel i maskinens indre rør-system. Er der ikke anvendt et lugtfrit afkalkningsmiddel, vil lugten kunne fornemmes i dampen, når maskinen tages i brug igen. Lugten vil med tiden forsvinde i takt med, at maskinen forbruger dampen og vandet. BEMÆRK: Ved første opvarmning vil luften inde i tryktanken altid frembringe en vis mængde tryk, som vil forhindre korrekt udvikling af damp. Det anbefales at lade dampventilen stå åben i de første minutter af opvarmningen, for at lade denne luft slippe ud. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

15 Fejlfinding Skulle maskinen ikke virke som forventet, bør nedenstående check-liste gennemgås, inden forhandleren kontaktes eller maskinen sendes til reparation: Virker strømforsyningen til maskinen? Sæt eventuelt et andet elektrisk apparat i stikkontakten, og kontroller at der er den fornødne forsyningsspænding. Er maskinens hovedafbryder sat i sin ON -position? Lyser kontaktens indbyggede lampe? Er KLAR -lampen (1) på maskinens betjeningspanel tændt? Er Mangler-vand -lampen (2) på maskinens betjeningspanel tændt? Kan det akustiske signal for manglende vand høres? Er manometerets viser inde i det orange område (3) på manometeret? Er dampslangen monteret korrekt i stikket foran på maskinen? Er tilbehør samlet korrekt eller strømmer der damp ud ved en eller flere af samlingerne? Eventuelle driftsforstyrrelse kan måske afhjælpes ved telefonisk kontakt til forhandleren eller til V. BRØNDUM A/S. En præcis beskrivelse af fejlen vil lette udførelsen af en eventuel reparation væsentligt. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

16 Garantibestemmelser Service og reparation ydes uden beregning under garantiperioden (købsnota må fremlægges) under følgende forudsætninger: At den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl (normal slitage, misbrug eller misvedligehold kan ikke henføres herunder). At reparation ikke har været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S eller serviceværksteder godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer. Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele samt arbejdsløn hertil. Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franco til nedenstående adresse: Reservedelsbestilling Reservedele kan bestilles hos V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej DK Silkeborg Ordretlf. (+45) Ordrefax (+45) Reservedele ekspederes fra dag til dag. Ordrer indtelefoneret eller sendt senest kl sendes samme dag. Telefonekspedition Mandag - torsdag Fredag Afhentning af reservedele Ringes besked senest 2 timer i forvejen garanteres afhentningsklare reservedele. Oplys venligst rekvisitionsnummer og kundenavn. Reparationsservice Maks. 48 timers service fra accept af tilbud. Oplys venligst navn på kontaktperson. Returvarer Accepteres alene på baggrund af forudindgået aftale og ved medsendelse af fakturakopi. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Ghibli AS2 DANSK BRUGSANVISNING. Støvsuger til daglig brug V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V.

Ghibli AS2 DANSK BRUGSANVISNING. Støvsuger til daglig brug V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V. V. BRØNDUM A/S A0.80.0091 DANSK BRUGSANVISNING Ghibli Støvsuger til daglig brug VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli AS 2 Tillykke med Deres nye Ghibli AS 2 fra V. BRØNDUM

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Easy Clean Lavor Pro 3,3

Easy Clean Lavor Pro 3,3 V. BRØNDUM A/S Best. nr.: A0.80.0083 (Original: DK) DANSK BRUGSANVISNING Easy Clean Lavor Pro 3,3 Industriel damprensning VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Forord Til lykke med

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

STC 2000 STC 3000. Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung...

STC 2000 STC 3000. Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung... STC 2000 STC 3000 DK N S GB D Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung... 37-47 6 4 3 1 2 14 5 7 15 9 8 10 16 12 11 17 19 18

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

1400 Tank kapacitet l. 1,2 Maks. damptryk bar. 3 Vægt uden tilbehør. 3,4 Mål (L x B x H) mm. 360 x 190 x 290

1400 Tank kapacitet l. 1,2 Maks. damptryk bar. 3 Vægt uden tilbehør. 3,4 Mål (L x B x H) mm. 360 x 190 x 290 SC 1122 Med en damprenser sparer du ikke kun vand og rengøringsmidler, men også masser af tid. Du kan gøre de fleste rengøringsjobs på den halve tid med samme resultat, måske endda bedre. Da damprenseren

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

DUPLEX Professionel gulvvaskemaskine DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DUPLEX Professionel gulvvaskemaskine DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Best. Nr: A0800045 DUPLEX Professionel gulvvaskemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Maskinens hovedkomponenter...

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Produkter SC 2.500 C *EU

Produkter SC 2.500 C *EU Produkter SC 2.500 C *EU Lille, kompakt og løbende genopfyldelig damprenser i moderne design. Kraftfuld maskine til rengøring af alle hårde overflader uden brug af kemikalier - takket være et damptryk

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

RONDA C120. Adapter til 120 Ltr-Container DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

RONDA C120. Adapter til 120 Ltr-Container DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Best. nr.: A0800115 RONDA C120 Adapter til 120 Ltr-Container VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. RONDA C120 2 V. BRØNDUM A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Produkter SC 5.800 C. Tekniske data

Produkter SC 5.800 C. Tekniske data Produkter SC 5.800 C Gul Premium damprenser. Med et damptryk på 4,0 bar, 1.800 W varmekapacitet og løbende genopfyldelig rentvandsbeholder samt VapoHydro funktion og valgfri strygefunktion Standard tilbehør:

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Produkter SC 2.600 CB

Produkter SC 2.600 CB Produkter SC 2.600 CB Lille, kompakt og løbende genopfyldelig damprenser i moderne design. Kraftfuld maskine til rengøring af alle hårde overflader uden brug af kemikalier - takket være et damptryk på

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere