Easy Clean Diavolo PC 2600 Damprenser DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Easy Clean Diavolo PC 2600 Damprenser DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug."

Transkript

1 DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Best. nr.: A Easy Clean Diavolo PC 2600 Damprenser VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

2

3 Tillykke med Deres Easy Clean Diavolo PC 2600 damprenser fra V. BRØNDUM A/S. Denne Easy Clean damprenser sikrer et perfekt rengøringsresultat uden brug af kemikalier. Det er miljøvenligt og hygiejnisk. Damp ved høj temperatur fjerne snavs, fedt og visse bakterier og støvmider. Denne damprengøringsmaskine hører med til den økologiske linie i vort program og er det perfekte udstyr til rengøring og løsning af hygiejniske opgaver uden brug af skadelige kemikalier. Herudover kan maskinen anvendes til alle former for overflader: keramiske gulvklinker, stengulve, parketgulve, tæpper og måtter samt tapet, vinduer, spejle, sanitet, kogegrej, ovne, grille, friture, frysere, radiatorer, vindues- og dørkarme, møbler, ildsteder, biler, sæder og så videre. Easy Clean Diavolo PC 2600 er en videreudvikling af den kendte Junior Eco, idet effekten er blevet forøget til hele 2600 W. Herudover har maskinen fået et endnu friskere design med et nyt maskincover og nyt lay-out på betjeningspanelet for at kunne differentiere maskinen på det nordeuropæiske marked. Separat jordforbindelse er fortsat standard, så risikoen for statisk elektricitet er fjernet. Easy Clean Diavolo PC 2600 honorerer kravene i 89/366 EEC. Det tyske institut for produktsikkerhed TÜV er den uvildige garant for, at maskinen overholder kravene i 89/366 EEC Maskinbeskrivelse: Betjeningspanelet: Løftehåndtag til transport af maskinen 1 Indikatorlampe: Maskinen er klar til brug 2 Låg for vandtank 2 Indikatorlampe: Mangler vand 3 Hovedafbryder med kontrollampe 3 Indikatorlampe: 3 Dampmængde, lille 4 Multi-stikdåse for dampslange 4 Indikatorlampe: Dampmængde, mellem 5 Indikatorlampe: Dampmængde, maksimum 6 Manometer (Viser trykket i kedlen) 4 6 Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

4 Tilbehør: Easy Clean damprenseren leveres med et omfattende tilbehør til enhver rengøringsopgave Dampslange med multistik og håndtag 2 Forlængerrør, 2 stk. 3 Stort rektangulært børste Tilbehøret omfatter herudover et bredt udvalg af børster og mundstykker. 4 1 Rød tragt til påfyldning af vand 2 Trekantet børste 3 Rektangulær børste 4 Vindues-mundstykke 5 Kort dyse 6 Skrabemundstykke 7 Medium rund børste 8 Lille rund børste Tekniske data Tilslutning for strøm 230 V/50-60 Hz El-lednings længde 7 m Forbrug 2600 W Dampslange længde 2,45 m Pumpeeffekt 48 W Dimensioner 59*39*49 cm Damptemperatur i kedel 165 C Egenvægt ekskl. tilbehør 8,5 kg Styrestrøm 5 V Opvarmningstid 5 min Pumpe effekt 48 W Kedelindhold 2,6 l Vægt inkl. tilbehør 15 kg Vandtank 3,1 l Tilslutningskabel 2 P + J Arbejdstryk, maks. 5,5 bar Kedelmateriale Rustfrit stål (AISI 304) Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

5 Sikkerhedsforskrifter Læs omhyggeligt alle advarsler, da de indeholder vigtige informationer for en sikker tilslutning, brug og vedligehold af maskinen. Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted for senere brug. Pak maskinen ud af transportemballagen, og kontroller at maskinen ikke er beskadiget. Er der tvivl om, hvorvidt maskinen har fået en transportskade skal forhandleren kontaktes. Indpakningen skal holdes udenfor børns rækkevidde, da den kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Før maskinen tilsluttet skal det kontrolleres, at oplysningerne på maskinens typeskilt stemmer overens med strømkildens spænding og sikring. Typeskiltet er placeret under maskinen. Maskinen må kun anvendes som rengøringsmaskine i henhold til denne brugsanvisning. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig ved ukorrekt eller uansvarlig brug af maskinen. Det er brugerens ansvar at sikre, at overfladerne som rengøres, kan tåle varm damp (op til 100 C) Under brug af maskinen bliver temperaturen meget høj. Sørg for ikke at berøre den varme damp. Ret ikke dampstrålen mod mennesker eller dyr. Træk stikket ud af stikkontakten i følgende situationer: o før kedlen tømmes og når der påfyldes vand i vandtanken o før rengøring eller vedligehold af maskinen o ved pauser i arbejdet selv kortvarige Den hydrauliske sikkerhedsventil sidder inden i maskinen. Ventilen må kun udskiftes af autoriseret personale. Maskinen er endvidere forsynet med en overtryksafbryder. Afbryderen må kun udskiftes af autoriseret personale. Bliver el-ledningen beskadiget, skal den udskiftes af autoriseret personale. I tilfælde af skader eller fejlfunktion skal maskinen afbrydes. Maskinen må ikke adskilles, men skal indleveres til autoriseret værksted til reparation. Ved adskillelse af maskinen bortfalder garantien. Ved første opvarmning vel luften indeni tryktanken altid frembringe en vis mængde tryk, som vil forhindre korrekt udvikling af damp. De første minutter af opvarmningen anbefales det at åbne for dampventilen, så denne luft kan komme ud. Elektriske apparater bør aldrig renses med damp heller ikke hvis de ikke er tilsluttet. Ret ikke dampstrålen mod elektriske installationer, ledninger eller stikkontakter. Fyld aldrig rensemidler, parfume eller andre kemikalier i tanken. Fyld tanken med koldt vand. Brug tragten. Maskinen skal tilkobles pålideligt virkende jordforbindelse. (Virksom beskyttelse mod indirekte berøring.) Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

6 Sikkerhedsforanstaltninger under brug af maskinen: Anvend aldrig maskinen barfodet Brug aldrig forlængerledninger uden sikkerhedsgodkendelse (IMQ, VDE etc.) Træk aldrig i ledningen for at frigøre den fra kontakten i væggen. Tag fat om stik og stikkontakt, når stikket skal frigøres. Brug ikke børster eller mundstykker på sarte flader, da børstehårene kan beskadige overfladen. Tillad aldrig børn eller uerfarne at anvende maskinen uden overvågning. Forlad aldrig maskinen uobserveret, når denne er tilsluttet Maskinen må ikke nedsænkes i vand eller udsættes for store vejrpåvirkninger. Brug ikke beskadigede mundstykker, rør, dampslange eller andet tilbehør, da der er skoldningsfare. Maskinen må ikke lægges på siden eller med bunden i vejret, når den er tilsluttet Dampslangen må ikke betrædes, klemmes eller komme i berøring med skarpe kanter Undgå at overfylde vandtanken Stil aldrig maskinen væk, mens den stadig er varm. Afvent, at maskinen afkøles Rengøringsbørster og mundstykker Tilbehørssættet indeholder mange forskellige typer børster. 1 De runde børster (1 og 2) er til rengøring af mindre og meget snavsede områder. Skraberen (3) er til rengøring af ovne, grill, barbecue og ildsteder. ** ** 3 2 * * Den trekantede børste er specielt velegnet til tæpper, måtter og andre former for stof. Den rektangulære børste er til rengøring af større overflader. De to børstemundstykker har plastgribere med tænder (*) til fastholdelse af en eventuel klud. Udvis forsigtighed, når kluden skal anbringes om mundstykket og når den skal fjernes. Børsterne kan anvendes i en fastlåst position ved at bruge den røde låseknap (**). Vindues mundstykket er til rengøring af store vinduer eller spejle. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

7 BEMÆRK: Alle børster har huller til dampen. Umiddelbart udenfor børsternes huller er dampens temperatur tæt på 100 o C. Lad derfor ikke dampen ramme ubeskyttet hud, da der er risiko for forbrændinger. Før maskinen startes Påfyldning af vand Før maskinen tilsluttes, skrues låget til vandtanken af (1). Fyld rent koldt vand i tanken, og skru låget på tanken (2). Maskinen er forsynet med et akustisk signal og en indikatorlampe, som under drift fortæller, når der er behov for påfyldning af vand. Opfyldning af vand kan ske under drift, mens maskinen er varm. Tag af sikkerhedsgrunde stikket ud af stikkontakten, når der påfyldes vand. Montering af dampslange 1 2 Dampslangen tilkobles foran på maskinen. Når dampslangen ikke er tilkoblet, er damp- og el-tilslutningen beskyttet af en låg. Låget holder sig selv på plads, og forhindrer urenheder og støv i at komme ind i tilslutningerne. A B Løft låget, som beskytter slangekoblingens stik. Damptilslutning (A) sender dampen fra kedlen ud gennem dampslangen. El-tilslutning (B) forsyner håndtaget med styrestrøm (12 V) Tryk den røde knap på dampslangens stik ned, og pres koblingen i bund, indtil der lyder et klik, som viser at koblingen er på plads. Hvis tilbehøret ikke er monteret rigtigt, vil relækredsløbet ikke blive aktiveret, og der vil ikke komme damp ud i slangen. Dampslangen er nu tilsluttet el-stikket B og damptilslutningen A. Tilbehøret monteres på dampslangens håndtag. Tilbehøret låses automatisk med den røde lås (1). 1 Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

8 I håndtaget sidder to trykknapper til regulering af damp-mængden. Knapperne åbner for dampen enten enkeltvis eller samtidigt. Se det efterfølgende afsnit vedrørende regulering af damp-mængden. Monter det valgte mundstykke på håndtaget. Tryk samlingen helt sammen, indtil der høres et lille klik som tegn på, at delene er samlet korrekt. BEMÆRK: Man skal sikre sig, at tilbehørsdelene er rigtigt samlet. Ellers kan der være fare for forbrænding. Opstart af maskinen El-tilslutning Kontroller at strømkildens spænding og sikring stemmer overens med det angivne på maskinens typeskilt og de tekniske data i denne brugsanvisning. Maskinens typeskilt er placeret under maskinens bund. Kontroller at maskinens hovedafbryderen står på OFF. (Øverste del af kontakten er inde.) Maskinen må kun tilsluttes, når hovedkontakten er afbrudt. Tilslut maskinen til en passende strømkilde (230 V/50 Hz). Tryk på den nederste del af kontakten og et orange lys vil vise, at maskinen er tændt. (ON). Det indbyggede pumpesystem pumper nu en passende mængde vand fra beholderen ind i kedlen. Man vil kunne høre pumpen arbejde med en knurrende lyd. Dette er helt normalt. I takt med at dampen i kedlen forbruges, vil pumpen starte igen. Når Damp klar lampen lyser og manometerets viser er i det orange felt, er maskinen klar til brug. BEMÆRK: Ved første opvarmning vil luften inde i tryktanken altid frembringe en vis mængde tryk, som vil forhindre korrekt udvikling af damp. Det anbefales at lade dampventilen stå åben i de første minutter af opvarmningen, for at lade denne luft slippe ud. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

9 Regulering af dampmængde Dampmængden reguleres ved hjælp af de to kontakter i håndtaget. Ønskes lille mængde damp, aktiveres kun den ene knap (Knappen mærket I ). II Ønskes mere damp, afbrydes knap I og knap II aktiveres. Ønskes maksimal mængde damp, aktiveres begge knapper. I Kontrolpanelet på maskinen har tre kontrollamper med symboler, som viser hvilken indstilling, der er valgt. På billedet er kontrollamperne markeret med henholdsvis I, II og III. I II I tændt: Lille mængde damp. (Kun knap I på håndtaget er aktiveret.) I II III II tændt: Medium mængde damp (Kun knap II aktiveret.) I, II og III tændt: Maksimum mængde damp (Både knap I og II aktiveret.) BEMÆRK: Maksimal damp (begge knapper aktiveret) er til kortvarig rengøring af særligt forurenede områder. Maskinen er ikke dimensioneret til at køre kontinuerligt med begge knapper aktiveret, og vil derfor miste damptrykket efter nogen tid. Under brug vil manometerets viser bevæge sig og Damp klar lampen tændes og slukkes i takt med, at der forbruges og produceres damp. Dette er helt normalt. ADVARSEL: Luk altid for damptilførslen, når der skiftes tilbehørsdele og mundstykker. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

10 Gode råd om damprensning med Easy Clean Diavolo PC 2600: Brug den rektangulære børste uden klud til rengøring af meget tilsmudsede flise- og klinkeoverflader. Fjern snavset med børsten og brug derefter kluden til at fjernet det resterende. Vinduer kan rengøres med vindues-mundstykket, som også har en gummiskraber til aftørring. I frostvejr skal vinduet først opvarmes ved at holde mundstykket ca. 50 cm fra overfladen. Brug kun minimum damp. Tæpper og måtter, parket- og marmorgulve skal rengøres med den rektangulære børste. Der skal anvendes klud på børsten. Juster damptrykket til den enkelte rengøringsopgave. Ved rengøring af stof bør det kontrolleres, at stoffet ikke tager skade af den varme damp. Til rengøring af svært tilgængelige steder anbefales den korte dyse med en af de runde børster monteret. Man skal sikre sig, at dampen ikke beskadiger materialet eller overfladen, som renses på grund af for høj temperatur. Jo større afstanden til materiale eller overfladen er, jo lavere temperatur har dampen. På overflader hvor det er umuligt eller for besværligt at anvende det rektangulære mundstykke, anbefales det trekantede mundstykke (på stole, sofaer, tøj og madrasser, i hjørner osv.) Begge børster kan monteres direkte på håndtaget eller med et eller to forlængerrør. Ved rengøring af sarte genstande (eks. planter) bør der arbejdes med en sprøjteafstand på cm. Forlængerrørene skal monteres mellem mundstykket og håndtaget og skal låses med den røde knap. Ved rengøring af bildæk skal der holdes en afstand af cm. Navkapslerne kan rengøres med direkte kontakt. Ved tvivl spørg den lokale autoforhandler. Brug altid en blød klud til at fjerne oliestænk eller fedt fra bilen, når pletterne er løsnet med varm damp, da børsterne kan beskadige lakken. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

11 Ved rengøringsarbejdets afslutning Afbryd maskinen på afbryderen ved slangekoblingen. Kontroller at lyset i kontakten slukkes. Træk strømforsyningsstikket ud af stikkontakten. Lad maskinen henstå i ca. 30 min. for at blive kølet ned. Ledningen kan nu foldes sammen, og placeres i ledningsrummet bag på maskinen. Afmonter dampslangen, hvis det er nødvendigt af hensyn til pladsen, hvor maskinen skal stå. Kontroller at vandtankens låg er forsvarligt strammet til, hvis maskinen skal henstilles i oprejst position. BEMÆRK: Bliver maskinen udsat for meget lave temperaturer, skal eventuelt vand i beholder og kedel tømmes ud. Hvis eventuelt vand i kedel eller beholder fryser til is, er der stor risiko for beskadigelse af maskinen og farlig fejlfunktion. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

12 Vedligehold Sikkerhedsforskrifter Afbryd altid maskinen og træk altid stikket ud af stikkontakten ved rengøring eller vedligehold af maskinen. Brug aldrig slibende eller ætsende kemikalier. Regelmæssige eftersyn hos autoriseret serviceværksted vil forbedre maskinens driftspålidelighed og levetid. Gem originalemballagen til brug, hvis maskinen skal sendes til service eller reparation. Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk og elektronisk affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal reglerne i slutbrugerens kommune derfor følges. V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning el-retur og lever dermed op til sit producent- og leverandøransvar. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

13 Udskiftning af vand i kedlen For at forlænge maskinens levetid anbefales det at tømme kedlen for vand hver 1-3. måned: Vent til maskinen er blevet helt kold (Lad eks. maskinen henstå natten over.) Skru låget af vandtanken, og tøm vandtanken. Læg maskinen med undersiden op af på en stor klud og løsn dækslet over bundproppen. Brug eventuelt en mønt (1). Fjern herefter dækslet. Skru bundproppen fri med den medfølgende nøgle (20 mm sekskant nøgle) Vend maskinen om, og lad vandet forlade maskinen. Når vandet er løbet ud, sættes bundproppen og dækslet på plads igen. Påfyld friskt vand, såfremt maskinen skal tages i brug i nær fremtid. BEMÆRK: Ved første opvarmning vil luften inde i tryktanken altid frembringe en vis mængde tryk, som vil forhindre korrekt udvikling af damp. Det anbefales at lade dampventilen stå åben i de første minutter af opvarmningen, for at lade denne luft slippe ud. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

14 Afkalkning Som alle andre maskiner til opvarmning af vand, bør maskinen afkalkes regelmæssigt. Behovet for afkalkning vil afhænge af det anvendte vands kvalitet og hårdhed. Maskinen bør som minimum afkalkes hver 3 måned. Tøm maskinen for vand som beskrevet under afsnittet Udskiftning af vand i tryktanken (kedlen). Skru bundproppen i igen. Forbered en afkalkningsopløsning som opblandet udgør ca. 1 liter. Anvend et afkalkningsmiddel, som er beregnet til afkalkning af damprensere. Hæld opløsningen i vandtanken (Brug tragten). Tilslut maskinen og tænd for hovedafbryderen. Lad maskinen stå tændt i ca. 2 timer og brug den derefter i 5-10 minutter. Afbryd maskinen på hovedafbryderen og tag stikket ud af stikkontakten. Lad maskinen stå i ca. 4 timer for at blive kølet af. Tøm kedel og vandtank som beskrevet under afsnittet Udskiftning af vand i tryktanken (kedlen). Skyl eventuelt kedel og vandtank med rent vand. Sæt bundprop og dæksel på igen. Hæld friskt vand i vandtanken. Maskinen er nu klar til brug igen. BEMÆRK: Der kan fortsat være en smule afkalkningsmiddel i maskinens indre rør-system. Er der ikke anvendt et lugtfrit afkalkningsmiddel, vil lugten kunne fornemmes i dampen, når maskinen tages i brug igen. Lugten vil med tiden forsvinde i takt med, at maskinen forbruger dampen og vandet. BEMÆRK: Ved første opvarmning vil luften inde i tryktanken altid frembringe en vis mængde tryk, som vil forhindre korrekt udvikling af damp. Det anbefales at lade dampventilen stå åben i de første minutter af opvarmningen, for at lade denne luft slippe ud. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

15 Fejlfinding Skulle maskinen ikke virke som forventet, bør nedenstående check-liste gennemgås, inden forhandleren kontaktes eller maskinen sendes til reparation: Virker strømforsyningen til maskinen? Sæt eventuelt et andet elektrisk apparat i stikkontakten, og kontroller at der er den fornødne forsyningsspænding. Er maskinens hovedafbryder sat i sin ON -position? Lyser kontaktens indbyggede lampe? Er KLAR -lampen (1) på maskinens betjeningspanel tændt? Er Mangler-vand -lampen (2) på maskinens betjeningspanel tændt? Kan det akustiske signal for manglende vand høres? Er manometerets viser inde i det orange område (3) på manometeret? Er dampslangen monteret korrekt i stikket foran på maskinen? Er tilbehør samlet korrekt eller strømmer der damp ud ved en eller flere af samlingerne? Eventuelle driftsforstyrrelse kan måske afhjælpes ved telefonisk kontakt til forhandleren eller til V. BRØNDUM A/S. En præcis beskrivelse af fejlen vil lette udførelsen af en eventuel reparation væsentligt. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

16 Garantibestemmelser Service og reparation ydes uden beregning under garantiperioden (købsnota må fremlægges) under følgende forudsætninger: At den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl (normal slitage, misbrug eller misvedligehold kan ikke henføres herunder). At reparation ikke har været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S eller serviceværksteder godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer. Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele samt arbejdsløn hertil. Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franco til nedenstående adresse: Reservedelsbestilling Reservedele kan bestilles hos V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej DK Silkeborg Ordretlf. (+45) Ordrefax (+45) Reservedele ekspederes fra dag til dag. Ordrer indtelefoneret eller sendt senest kl sendes samme dag. Telefonekspedition Mandag - torsdag Fredag Afhentning af reservedele Ringes besked senest 2 timer i forvejen garanteres afhentningsklare reservedele. Oplys venligst rekvisitionsnummer og kundenavn. Reparationsservice Maks. 48 timers service fra accept af tilbud. Oplys venligst navn på kontaktperson. Returvarer Accepteres alene på baggrund af forudindgået aftale og ved medsendelse af fakturakopi. Easy Clean Diavolo PC V. BRØNDUM A/S

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR DAMPAPPARATET TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Tillykke med din nye H2O MOP X5 - et mere kompakt og let dampapparat

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

H2OHD BRUGERVEJLEDNING. High Defintion Steam Cleaner. MODEL No: KB-019. Distribueret af: TVINS www.tvins.com

H2OHD BRUGERVEJLEDNING. High Defintion Steam Cleaner. MODEL No: KB-019. Distribueret af: TVINS www.tvins.com H2OHD Distribueret af: High Defintion Steam Cleaner TVINS www.tvins.com THANE H2O HD and related logos and variations are trademarks of Thane International, Inc. and/or its subsidiaries. H2O and related

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 628 330 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Dampovn DG 1050 Læs venligst denne brugs- og monteringsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 643

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere