JACKON Ì THERMOMUR THERMOMUR SUPER. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre miljø! U = 0,17 U = 0,15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JACKON Ì THERMOMUR THERMOMUR 200 350 350 SUPER. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre miljø! U = 0,17 U = 0,15"

Transkript

1 JACKON Ì THERMOMUR Ì THERMOMUR Ì THERMOMUR THERMOMUR U = 0, SUPER U = 0,15 ETA-13/ (1. revidering ) erstatter jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

2 Hvad gør byggesystemet Thermomur så genialt? Den nye generation Jackon Thermomur får let andre byggesystemer til at virke lidt umoderne. Jackon Thermormur er et komplet og unikt byggesystem til fundament og ydervægge i fuld etagehøjde. Jackon Thermormur er den smarte og lette løsning, som giver dig suveræn boligkomfort. Samtidig spares miljøet for unødvendige belastninger. Bygninger, der er sat op i Jackon Thermormur kræver meget lidt vedligeholdelse og er ekstremt holdbare. Man kan dårligt gøre en mere fornuftig investering! Thermormur - elementerne har en meget lav vægt og er rene og behagelige at arbejde med. Med Jackon Thermormur kan en kælder/ facade til en etage til et almindelig parcelhus sættes op på én dag, og en komplet enfamilie-bolig bygges hurtigt og solidt. Thermormur giver en to-sidet isoleret og lufttæt konstruktion, som tilfredsstiller myndighedernes strenge energikrav til boliger. Det er ofte udfordrende for byggebranchen at efterkomme nye, stadig strengere forskrifter og krav. Når det gælder U-værdierne, løses denne problematik enkelt ved at benytte Jackon Thermomur 350 Super.

3

4 PRODUKTBESKRIVELSE Thermomur 350 er et byggesystem bestående af blokke af ekspanderet polystyren (EPS). Byggesystemet egner sig godt til ydervægge i boliger op til to etager over terræn samt til kældervægge i let byggeri. Blokkene stables som byggeklodser og armeres lodret og evt. vandret under monteringen. Efter afstivning fyldes væggen med beton. Efter støbning fremstår væggen færdig med tosidig isolering uden kuldebroer. Thermomur 350 består af blokke med en bredde på 350 mm. Blokkene bygges af moduler på 50 mm. En standard blok vejer ca. 3 kg. Den enkle montering og den lave vægt gør, at arbejdet er væsentligt lettere end ved traditionelt byggeri. Jackon Thermomur 350 har 150 mm massiv betonkerne, som omgives af 100 mm EPS på hver side Teknisk data Ydervægge Ydervægge opbygget af Thermomur 350 Super har følgende U-værdi med og uden tillægsisolering. Jackon Thermomur 350 Super Jackon Thermomur 350 1) Tillægsisolering med λ D = 0,034 W/mK inkl. træ Tillægsisolering mm U-værdi W/m 2 K Ingen 0,15 70 mm mineraluld 1) 0,12 50 mm mineraluld 1) 0,12 Tillægsisolering mm U-værdi W/m 2 K Ingen 0,17 70 mm mineraluld 1) 0,13 50 mm mineraluld 1) 0,14 Kældervægge Ved kældervægge opbygget af Thermomur 350 Super gælder følgende U-værdier med og uden tillægsisolering. Der tages højde for tilbagefyldning af drænende sand og grus. Jackon Thermomur 350 Super Jackon Thermomur 350 Tillægsisolering mm Tilbagefyldning meter U-værdi W/m 2 K Ingen > 2,0 0,12 50 mm Jackopor 80 1,5 0,12 Tillægsisolering mm Tilbagefyldning meter U-værdi W/m 2 K Ingen > 2,0 0,13 50 mm Jackopor 80 1,5 0,13 4 Jackon Thermomur

5 Forudsætninger Med Thermomur 350 er det muligt at optage store laster, både lodret og vandret. Styrken af systemet er afhængig af byggegrundens bæreevne, betonkvaliteten og armeringsmængden. Denne brochure giver retningslinjer for kælder- og ydervægge i typiske enfamiliehuse og andre mindre bygninger - bygninger op til 2 etager. over terræn. Kældervægge Thermomur 350 kan benyttes til opbygning af kældervægge. Anvendes minimumsarmering (som beskrevet i denne brochure), gælder følgende forudsætninger: Ved kældervægge med jordtryk må den maksimale opfyldningshøjde være 2,0 meter Maksimum spændvidde på 6,0 meter. Ved større spændvidder etableres støttevægge pr. 6 meter eller øget armering. Overholdes forudsætningerne ikke, bør rådgivende ingeniør kontaktes. Ydervægge Thermomur 350 kan benyttes til opbygning af ydervægge, det anbefales maksimum at bygge i 2 etager over terræn. Anvendes minimumsarmering (som beskrevet i denne brochure), gælder følgende forudsætninger: Åbninger må maksimalt være 1,20 meter brede. Bredere åbninger tillægsarmeres iht. ingeniørberegninger. Der er ingen begrænsninger i forhold til spændvidde. Gennemlæs hele monteringsanvisningen på side 12, før du begynder at montere systemet. Gå derefter frem punkt for punkt. Såfremt forudsætningerne ikke kan overholdes, bør rådgivende ingeniør kontaktes Jackon Thermomur 5

6 Trivsel og livskvalitet At et hus er smukt og praktisk er godt. For dig, som skal bo og trives i dit nye hjem i mange år, er andre kvaliteter måske vigtigere. En bolig bygget helt eller delvis med Jackon Thermomur 350 vil garanteret give dig ægte og varig boligtrivsel. Her er både varme- og lydisoleringen helt i top, og du kan glæde dig over et hus med tør, varm og sund boligkomfort. 6 Jackon Thermomur

7 Miljø Miljøvenlig, tilpasset energikravene, giver lavt energiforbrug, sundt indeklima og optimal boligkomfort. Energirigtigt Fremragende isolering, der kan modstå det barske nordiske klima. Energieffektiv hus med lave omkostninger og høj levetid. Design Realisér dine byggedrømme, arkitektoniske former eller buede vægge tilpasses enkelt. Thermomur er inspirerende i design og enkelhed. Let Let som en fjer, nem og hurtig installation. Nemt at vælge og nemt at holde af. VÅDRUMSSYSTEM Jackon Thermomur 7

8

9 Realisér boligdrømmen! Når du sætter dig ned sammen med arkitekten, er valg af byggemetode og system afgørende for den kreative udformning af bygningen. Jackon Thermomur 350 er mulighedernes byggesystem. Smukke, tidløse og funktionelle strukturer fremstilles nemt, og fremskridtet på byggepladsen er hurtigt. Er drømmen et funkishus med rette linjer og stramme former? Eller foretrækker du en blødere struktur, måske med originale hvælvinger på en eller flere facader? Valget er dit! Arkitekten vil bifalde dit valg Når villaen, du vil bo i de næste årtier, ja måske resten af dit liv, skal realiseres, er det vigtigt at bruge et sundt og levedygtigt byggesystem. Det er Jackon Thermomur! For arkitekten er det tilfredsstillende at være i stand til at realisere kundens mange og ofte krævende ønsker. Derfor Jackon Thermomur arkitektens drøm.

10 THERMOMUR 350 Jackon Thermomur 350 er et fuldstændigt og komplet byggesystem til fundamenter, kælder- og ydervægge i boliger i i op til 2 etager over terræn. Blokkene er 350 mm brede, 300 mm høje og 1200 mm lange. Med ydervanger i 100 mm isolering og 150 mm beton i kernen, giver den færdige konstruktion U=0,17. Thermomur 350 har plastbindere med skruefast plade og er tilpasset de øvrige Thermomur serier. Jackon Thermomur 350 er den smarte, lette løsning som giver tør, varm og sund boligkomfort, øget boligværdi og lave varmeudgifter. Samtidig spares miljøet for unødige belastninger. Ì U-værdi 0,17 - Tilfredsstiller gældende energikrav i boliger Ì Til fundament og ydervægge i hele boligen THERMOMUR 350 SUPER Jackon Thermomur 350 Super har ekstra god isoleringsevne. Systemet består af Jackon Super EPS. Blokkene er 350 mm brede, 300 mm høje og 1200 mm lange. Med ydervanger i 100 mm isolering og 150 mm beton i kernen, giver den færdige konstruktion U=0,15. Thermomur 350 Super har plastbindere med skruefast plade og er tilpasset de øvrige Thermomur serier. Jackon Thermomur 350 Super er godt egnet til lavenergiboliger eller boliger, som kræver ekstra isolering. Ì U-værdi 0,15 - klarer gældende energikrav til boliger Ì Til fundament, kælder- og ydervægge i hele boligen 10 Jackon Thermomur

11 THERMOMUR 200 Thermomur 200 er vores nyeste familiemedlem. Erfaring fra den originale 250-serie, kombineret med de unikke egenskaber ved 350-serierne, har givet os et element specielt tilpasset garager, indervægge og støttevægge i boliger. Blokkene er 200 mm brede, 300 mm høje og 1200 mm lange. Med ydervanger i 50 mm isolering og 100 mm beton i kernen. Thermomur 200 har plastbindere med skruefast plade på lige linje med 350-blokkene og er tilpasset de øvrige Thermomur serier. Ì U-værdi 0,35 Ì Til garager, støttevægge og indervægge i boliger EVOLUTIONERENDE PLASTBINDERE Indbyggede skruefaste plader har længe været et savn. Nu er det standard. Plastbindere er et af konstruktionselementerne, der bidrager til at gøre Jackon Thermomur 350 til et meget solidt produkt. Plastbinderne giver en homogen betonvæg med god styrke og bedre lydisolering. De forenkler også monteringen, da forskalling af etageadskillelse i beton og systemer for afstivning kan monteres direkte i de skruefaste plader før støbning. De indvendige gipsplader kan også monteres direkte i de skruefaste palde efter støbning. Ì Bidrager til en solidt konstruktion Ì Forenkler montering af forskalling, afstivning og gipsplader Jackon Thermomur 11

12 MONTERING JACKON THERMOMUR Ì FUNDAMENT 1. Byggegrund - udgravning Terrænet afrømmes til bæredygtig niveau. Tekniske installationer nedlægges, sand udlægges, vibreres og afrettes. Fundamentet udføres på traditionel måde med stribefundament eller med Thermomur 350 fundamentsblok. 2 A. Fundament på traditionelt randfundament På bæredygtig grund og ved mindre konstruktioner kan fundament udføres som stribefundament med Thermomur 350. Halv- og helblok opsættes i forband, armeres og opsætningen kontrolleres. Brug evt. styreblik til fastholdelse af blokkene. 2 B. Fundament med fundamentsblok Det anbefales at anvende Thermomur fundamentsblok ved boliger i 2 etager over terræn. Fundamentsblokken placeres og armeres (2 x 10 mm). Placer armeringen på grunden før blokkene og fastgør derefter armeringen op under EPS-binderen. For at undgå opdrift kan fundamentsblokken fastholdes. 3. Minimumsarmering Ved randfundament: Der anvendes armering Ø10 i 1. skifte på Thermomur Ved fundamentsblok: Der anvendes armering Ø10 i fundamentsblokken + 1. skifte Thermomur. Der skal altid monteres vertikal armering på væggens yderside fra fundamentets bund og op i væggen. Er væggen uden jordtryk, er det tilskrækkeligt med 300 mm op i væg. For vægge med jordtryk, skal armering føres 1 meter op i væg (over indvendigt gulv.) Armering sammenfattes med overlæg på 500 mm for Ø10 og 600 mm for Ø Jackon Thermomur

13 Ì FUNDAMENT 4. Før støbning af fundament Kontroller alle side- og diagonalmål før støbning. Før betonen hærder stikkes den lodrette armering ned i fundamentet. Armeringen skal monteres ved betonens yderside (minimum 20 mm dæklag). Indbyrdes afstand maksimum 0,6 meter. Montér afslutningsstrips for at beskytte knopper på blokkene. Fjernes igen inden fortsættelse af satbling af resten af væggen. Ved støbning af fundament støbes halvvejs op til 2. skifte. 5. Før støbning af dæk Før støbning af dækket skal der udføres radonsikring, afløb- og vandrør udlægges og derefter kan Jackon gulvisolering udlægges. Armering og evt. gulvvarme monteres og derefter kan der udstøbes beton. Der skal etableres kontaktpunkter mellem betondækket og betonen i væggen. Kontaktpunkterne skal være minimum 100 mm med en indbyrdes afstand på maksimum 1 meter. 6. Efter støbning af dæk Efter støbning af fundament med fundamentsblok, hvor man ikke er i frostfri dybde, skal udvendig frostisolering benyttes. Jackon Thermomur 13

14 MONTERING JACKON THERMOMUR Ì KÆLDER OG YDERVÆGGE 1. Start med hjørnerne Hjørnerne placeres efter målene på tegningen. Armering udlægges i 1. skifte. 2. Fiksering af hjørner Hjørnerne fikseres ved at 2. skifte lægges i forband. 3. Mellem hjørnerne udfyldes med standard blokke Montér to skifte fra hjørnerne og ind mod midten af væggene. Blokkene tilskæres i længden ved midten af væggen, eller hvor der skal monteres en skillevæg i Thermomur. Når der er monteret to bloklag, er væggen låst i korrekt længdemål. Alle blokke har markeringer pr. c/c 150 mm til befæstigelse af beklædning. Disse markeringer skal sidde over hinanden i hvert skifte. Dog undtaget, de blokke som er tilpasset i længden. Udfør løbende kontrol af mål under hele opbygningen. Der skelnes ikke mellem montering af kældervæg og ydervæg. Den grundlæggende fremgangsmåde er ens. Hvor der er ekstra krav, er dette beskrevet. 14 Jackon Thermomur

15 Ì KÆLDER OG YDERVÆGGE 4. Tilpasning af blokke Tilpasning af blokke udføres med fukssvans, stiksav eller glødetråd. Systemet er opbygget af moduler på 50 mm. Tilpasning eller deling af blokke skal altid følge de markerede modulstreger mellem knopperne. Når blokke afkortes, må blokkene ikke blive kortere end 250 mm, dvs. minimum 5 knopper. Er der brug for kortere blokke, skal dette løses ved at tilpasse to blokke. 5. T-hjørner & skillevægge af Thermomur Der udskæres halvmåner på langsiden af blokken (se figur), hvorefter en blok med åben ende placeres ind mod. I andet skifte anvendes en standardblok med lukket ende. I den udskæres også halvmåner, hvorefter blokken placeres. Dette gentages til væggen er i den ønskede højde. Skillevægge kan også laves som lette skillevægge af gips eller porebeton. Udfør løbende kontrol af mål under hele opbygningen. Der skelnes ikke mellem montering af kældervæg og ydervæg. Den grundlæggende fremgangsmåde er ens. Hvor der er ekstra krav, er dette beskrevet. Jackon Thermomur 15

16 MONTERING JACKON THERMOMUR Ì KÆLDER OG YDERVÆGGE 6. Armering Der skal ilægges vandret armering. 2 stk. 10 mm kamstål i hver andet skifte, dog altid i de to øverste. Overlæg skal være minimum 500 mm. Evt. lodret armering placeres inden støbning. Fastgøres med strips. Der tillægsarmeres med 2 stk. 10 mm kamstål rundt om vinduer, døre og andre mindre åbninger. Husk maksimum 1,20 meter bredde på åbninger. Se jackon.dk for tips om armering af større åbning: Armering-af-bjelke-over-aabninger.pdf I hjørner med jordtryk lægges en armeringsbøjle med L: 1,2 m. Bøjlen bøjes på midten i 90 og lægges i yderkanten af væggen. 7. Vindues- & døråbninger Vinduer og døre opmærkes efter tegning. Efter behov udskæres til over- og underkant vindue. Halvblokke kan anvendes for at reducere skærearbejdet. 16 Jackon Thermomur

17 Ì KÆLDER OG YDERVÆGGE I døre- og vinduesåbninger monteres en ramme af imprægneret træ, for eksempel 38 x 150 mm. Opmærk åbningen på Thermomur blokkene og skær ud til trærammen. Åbningen bør være 50 mm større end dør-/vindueskarmen. Monter tværgående forskalling for at fastholde rammen. Tilpas resten af blokkene og indbyg hele trærammen. Der bores inspektionshuller nederst i trærammen, for at kunne følge betonstøbningen. 8. Afstivning af åbninger Trærammer rundt i åbninger afstives lodret og vandret. Jackon Thermomur 17

18 MONTERING JACKON THERMOMUR Ì AFSTIVNING OG STØBNING 9. Afstivning inden støbning Når væggen er bygget, skal den afstives. Forskallingen placeres på den ene side af væggen med ca. 3 meters afstand og fastgøres i den skruefaste plade. Der skal placeres afstivning på hver side af døre og vinduer. 10. Afstivning af hjørner Hvis en dør eller et vindue er tæt på et hjørne (nærmere end mm) skal hjørnet sikres med ekstra lodrette afstivere på udvendig side. 11. Færdig væg, afstivet og klar til beton Beton Anvend beton C20/25 eller C30/37. Maksimum stenstørrelse 16 mm. Mindste Z-mål anbefales til 200 mm. Det bedste resultat opnås ved at anvende pumpe, der må ikke anvendes flydebeton! For at mindske belastningen på væggen anbefales det at reducere slangeåbningen. OBS! Må ikke vibreres! 18 Jackon Thermomur

19 Ì STØBNING 12. Støbning Væggen støbes á 1 gang på 3 runder. 1. runde: Der fyldes beton op til 3 blokke hele vejen rundt 2. runde: Derefter fyldes beton op til 6. skifte 3. runde: Sidst fyldes beton helt op til væggens kant Toppen af væggen aftrækkes på normal vis. Betonrester bortvaskes på væggen både ud- og indvendigt. Det sparer tid senere. Efter udstøbning kontrolleres rethed og lod på væggen. Juster ved hjælp af skråstiverne, hvis der er unøjagtigheder. Betonrester fjernes fra væggene både ud- og indvendigt. Tidligst 1-2 dage efter støbning fjernes styreforskallingen ved murkrone og forskallingsafstiverne nedtages. Afstivninger i døre- og vindueshuller bør stå nogle dage ekstra. Jackon Thermomur 19

20 MONTERING JACKON THERMOMUR Ì 14. Efterhandling EFTERBEHANDLING Indvendig væg: De integrerede plastbindere fungerer som skruefæste for den indvendige beklædning. Beklædningen kan bestå af et lægteskelet med ubrændbart isolering imellem. Herpå fastgøres gips eller andet godkendt plademateriale. Udvendig væg: Ydervæggen kan pudses med et godkendt pudsesystem, der afsluttes med en indfarvet slutpuds. Fra overkant af fundamentet og ned kan der også pudses ned til ca. 150 mm under færdig terræn. Herunder kan der monteres en Jackon drænplade, som afsluttes med en overgangsliste. 20 Jackon Thermomur

21 JACKON THERMOMUR SORTIMENT Standardblok 350 Leveres med åbne ender. Alternativ med lukket ende. Højde = 300 mm 1/2-blok 350 Leveres med åbne ender. Alternativ med lukket ende. Specialelement for tilpasning under vinduer og til eksakt etagehøjde. Højde = 150 mm Hjørne 350 Færdige 90 hjørner. Venstre og højre med åbne ender. Højde = 300 mm 350 Top-blok Leveres med åbne ender. Alternativ med lukket ende. Benyttes ved fundament, overgang mellem etager og i toppen af kældervægge. Højde = 300 mm Hjørne 350 Top-blok Leveres som venstre eller højre hjørne. Højde= 300mm. Bjælkelagsblok Benyttes ved etageadskillelse. Halvblok 350 Radon Radonblokken benyttes ved radonsikring. Vange uden knopper mod varm side af væggen. Leveres med åbne ender. Hjørneblok 350 Radon Leveres som udvendig eller indvendig hjørne. Jackon Thermomur 21

22 JACKON THERMOMUR SORTIMENT Fundamentsblok Fundamentsblokken benyttes ved grundforhold, hvor der ikke er vanlig randfundament. Indvendig bredde = 400 mm Højde = 300 mm Strips Påføringsstrips til tilpasning af højden og ved sammenkobling med fundamentsblok. Højde=50 mm Afslutningsstrips Strips som beskytter knopperne under støbning. Afslutningsliste Benyttes som isolering ved døre og vinduer og andre åbninger i væggene. Ì NØDVENDIGT UDSTYR Trælast Til dør og vindusåbninger, 36 x 148 mm imp. virke (tør) Det er i tillæg alltid godt at have et par længder med nogen lægter til ekstra sikring. Fastgørelse Skruer 6 til træramme i dør og vindusåbninger. Skruer til fastgørelse af afstivning. Se side 16 for yderligere detaljer. Armering 10 mm kamstål. Forbrug ca 6 lm pr m2 ved normalt armeret væg. Se side 16 for yderligere detaljer. Beton Forbrug 150 l pr. m2 væg. Se side 19 for detaljer om betonkvalitet. 22 Jackon Thermomur

23 JACKON THERMOMUR SORTIMENT Standardblok 200 Leveres med åben eller lukket ende. B200 x H300 x L1200 mm Top-blok 200 Leveres med åben eller lukket ende. Benyttes på toppen af væggen B200 x H300 x L1200 mm 1/2-blok 200 Leveres med åben eller lukket ende. Specialelement til tilpasning under vinduer og til præcis etagehøjde. Højde=150 mm. B200 x H150 x L1200 mm JACKON THERMOMUR TILBEHØR Soudafoam byggeskum (750 ml) til tætning af mindre huller og åbninger Styreblik Styreblik til låsning af blokke. Til fastholdelse af U-blokke og anden isolering. Forbrug ca. 2 stk. pr. blok. Poser á 25 stk. Jackon Thermomur 23

24 JACKON Jackon Danmark A/S Lundagervej 20 DK-8722 Hedensted THERMOMUR Tlf.: Fax: Mail: Jackon A/S tager forbehold for trykfejl eller ændringer som er kommet til efter trykketidspunktet. Produkter kan variere i farve og specifikationer. Opdateret information findes på vores hjemmeside jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

Jackodur JACKON PRODUKTOVERSIGT. Nyhed! Ì NYHEDER Jackodur XPS i tykke plader, side 16 Jackodur Plus, side 18 Jackon Thermomur, side 30

Jackodur JACKON PRODUKTOVERSIGT. Nyhed! Ì NYHEDER Jackodur XPS i tykke plader, side 16 Jackodur Plus, side 18 Jackon Thermomur, side 30 JACKON PRODUKTOVERSIGT Nyhed! Jackodur XPS i tykke plader - op til 320 mm i ét lag Ì NYHEDER Jackodur XPS i tykke plader, side 16 Jackodur Plus, side 18 Jackon Thermomur, side 30 08-2015 (3. revidering)

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

FACADEISOLERING 12/2014 FACADEISOLERINGSSYSTEM. Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse

FACADEISOLERING 12/2014 FACADEISOLERINGSSYSTEM. Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse FACADEISOLERING 12/2014 FACADEISOLERINGSSYSTEM Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse Udgiver: Denne tryksag er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B, 8800 Viborg. Redaktion, foto, illustration

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Monteringsanvisning på Schiedel Rondo

Monteringsanvisning på Schiedel Rondo Monteringsanvisning på Schiedel Rondo Schiedel Rondo CE-mærket Certifikat Producent 0989-CPD-0579 Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup Tekniske specifikationer for Schiedel Rondo: Strømningsmodstand:

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

:: Magasin om moderne byggemetoder fra Roust Spær med isoment :: DESIGNJOB. Arbejdsmiljø i flot træbyggeri VILLA PARK. Arkitekttegnet og økonomisk

:: Magasin om moderne byggemetoder fra Roust Spær med isoment :: DESIGNJOB. Arbejdsmiljø i flot træbyggeri VILLA PARK. Arkitekttegnet og økonomisk BYG ROUST med :: Magasin om moderne byggemetoder fra Roust Spær med isoment :: Energi Nytænkning Koncept Løsning DESIGNJOB Arbejdsmiljø i flot træbyggeri VILLA PARK Arkitekttegnet og økonomisk FRA A TIL

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

SCAN SkorSteN chamotte og pimpsten SCAN SkorSteN

SCAN SkorSteN chamotte og pimpsten SCAN SkorSteN SCAN skorsten chamotte og pimpsten SCAN skorsten INDHOLDSFORTEGNELSE Ventilerende skorsten... 3 En moderne løsning... 4 Chamotte eller Pimpsten... 5 scan skorsten chamotte Forberedelser... 6 Produkter...

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

FACADEISOLERINGSSYSTEM

FACADEISOLERINGSSYSTEM FACADEISOLERINGSSYSTEM Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse Indhold Skalflex service...3 Fordele ved Skalflex Facadeisoleringssystem...4 Opbygning af Skalflex Facadeisoleringssystem...5 Produktinformation

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi det optimale TRÆSKELET til LAVENERGI byggeri BOenergy Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi Giver TRÆ dig det bæredygtige byggeri? Lavenergi Lavenergi

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Jørgen Munch-Andersen Birte Møller Andersen By og Byg Resultater 033 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere