2. Godkendelse af referat Ingen bemærkninger til referatet af den 3. oktober 2012, som blev godkendt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Godkendelse af referat Ingen bemærkninger til referatet af den 3. oktober 2012, som blev godkendt."

Transkript

1 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 7. november 2012 Afdeling / Hørgården 1 og 2 Referat sendt ud den 16. november 2012 Deltagere Afdelingsbestyrelsen: Tom Smith, Jan Friberg, Per Olsen, Jens H. Bondesen og Robert Larsen Fraværende Susan Sagnsby og Lena Skov Nielsen Administration: Christian T. Nielsen og Gert Lauritsen (ref.) Carsten Dybkjær (Byggeafdelingen) var med under pkt Dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat Ingen bemærkninger til referatet af den 3. oktober 2012, som blev godkendt. 3. Byggesager 1 års gennemgang facaderenoveringen/udearealer Udbedringsmetoden med indblæsning af papirgranulat ved vindues- og dørlysninger undersøges fortsat, og hvad denne løsning eventuelt kan have af konsekvenser på længere sigt. For nedløbsrørene starter E&P med centrering af rørene ved kloakbrøndene og vil udføre en løsningsmodel med en vandkasse som en prøve ved Amagerfælledvej 87. En løsning med ekstra sikring af skodderne er også afklaret. For at fastholde garantien på vinduer og døre eftergår E&P disse sammen med smøring. Derudover smøring af skodderne. Dette er beskrevet i tilbud fra E&P og en omkostning for afdelingerne, som byggeudvalget har godkendt. I Remisevænget Øst har de over sommeren haft brud på facadeglas, som ikke skyldes hærværk. Dette undersøges fortsat, da årsagen ikke er entydig. De omfattende udbedringer og adgang til boligerne betyder opgaver, som ejendomskontoret ikke kan påtage sig i forhold til nøglehåndtering, varslinger etc. En koordinator fra 3B skal udføre dette, og økonomien hertil skal afklares.

2 E&P stiller med en byggepladsleder. Omkring de manglende cykelstativer er der endnu ikke grønt lys fra byggeafdelingen, da midlerne skal indgå i byggesagen med krav om betaling fra entreprenøren, hvis E&P ikke vil påtage sig sit ansvar. Det må ikke påvirke Hørgården 1 og 2 s driftsmidler. Ved 1 års gennemgang af udearealerne sidste år var afdelingsbestyrelsen ikke med. Ionee fra byggeafdelingen havde sendt en mail til Gert (lokalinspektøren) om, at de kunne deltage. Gert havde ikke været opmærksom på dette. Det er stadig problemer med forholdene for græsområderne samt boldbanen i Hørgården 2. Opgangsdøre og ventilationsprojekt For opgangsdørene har Carsten Dybkjær ansøgt trækningsmidler gennem organisationsbestyrelsen. Der er ansøgt om kr. for Hørgården 1 og kr. for Hørgården 2. Organisationsbestyrelsen holder møde den 8. november 2012, hvor punktet er på. Carsten har genberegnet projektet som en del af ansøgningen om trækningsretsmidler med en helhedsløsning på indgangspartierne. Projekt og økonomi drøftes med rådgiver. For ventilationsprojektet er projektøkonomien revurderet. En finansiering kan for Hørgården 1 delvis ske ved anvendelse af overskuddet fra regnskab 2011 med en restfinansiering. For Hørgården 2 skal der lånefinansieres. Ved udretning af Amagerfælledvej, hvor der skete arealoverførsel til Københavns Kommune, får Hørgården 2 en kompensation på ca. kr Der undersøges, hvorledes midlerne kan anvendes. I forhold til beslutningen på afdelingsmødet i januar måned 2010 skal projekterne igen op til et nyt ekstraordinært afdelingsmøde og forventes at ske i januar måned

3 Badeværelsesmodernisering Rådgiver er i gang med en forundersøgelse, og der holdes løbende møder med lokalinspektørerne. På det ekstraordinære afdelingsmøde i januar 2010 blev det besluttet, at låneoptagning til individuelt kollektiv badeværelsesmodering mod betaling over huslejen af de beboere, som får nyt bad gennem projektet. Lånerammen er kr. for hver afdeling. Køkkenmodernisering Nyt udbudsprojekt skal udarbejdes, hvor der tages udgangspunkt i en tidligere udbudsbeskrivelse. Afdelingsbestyrelsen indgår i projektet. På det ordinære afdelingsmøde i september 2012 blev det besluttet, at låneoptagning til individuelt kollektiv køkkenmodering mod betaling over huslejen af de beboere, som får nyt køkken gennem projektet. Lånerammen er kr. for hver afdeling. Der kan eventuelt søges om trækningsretsmidler til projektet. 4. Igangværende sager Serviceaftale for driften På sidste møde blev aftalen uddelt og afventer drøftelse, til afdelingsbestyrelsen selv har gennemgået denne. A-huset: Procedure for udlejning af lokalerne i A-huset blev drøftet, hvor ejendomskontoret skal stå for reservation, nøgleudlevering og aflevering ved endt udlejning. Kalendersystem skal afklares. Opsatte højtaler i salen ændres, således de får en hældning på ca grader. Antennebidrag/YouSee YouSee har varslet stigninger pr. 1. januar 2013 på deres levering af tv-forsyning. Det skyldes hovedsagelig en stigning i deres betaling til programleverandørerne. For Hørgården 1 betyder det en stigning på 20 kr./måned/bolig og for Hørgården 2 en stigning på 21 kr./bolig/måned. Ny indgået aftale indeholder ud over grundpakken yderligere 7 digitale etniske kanaler. 3

4 Varslingsskrivelse omdeles på mandag den 12. november Gastilslutning til vaskerierne Udover mødet med Københavns Energi er der holdt møde med vaskerileverandørerne Nortec og Miele omkring prisen for udskiftning til nye gastørretumbler samt etablering af gasinstallation fra stik til den enkelte tørretumbler. De har begge givet udtryk for det rentable i udskiftning nu, men vil give pris indeholdende pris for køb af nuværende el-tørretumbler. Hørgårdens 1 s tørretumbler er fra 2005 og Hørgården 2 s er fra Tilbagebetalingstiden kan herefter beregnes. Ved gasinstallation i Hørgården 2 skal overvejes at fremføre gas til de institutioner, som i dag har el-opvarmning, som varmekilde. For andre energioptimeringer tages kontakt til CG entreprise omkring gennemgang af afdelingen i forhold til afdelingens vandforbrug. Det kan det være rentabelt, så firmaet kontaktes for et gratis tjek i Hørgården. Udearealer herunder legepladser: Danske Legepladser er i gang med udbedring af legeudstyr, de har opsat. For de opsatte gynger fra Elverdal sker der udskiftning af de 4 dæk inkl. ophæng. Elverdal mener, at det er hærværk. Det er aftalt, at afdelingen betaler 50% af udgiften for de 4 dæk til gyngerne. Fremadrettet skal der årligt være en hovedinspektion af alle legeredskaber udført af et legepladsfirma. Tilbud på dette indhentes. Der er aftalt møde med firmaet Vejbump omkring ændring af kørselsforhold for området ved A-huset og eventuel opsætning af vejbump og skilte med hastighedsbegrænsning. Træer bag BA mod det nye plejecenter skal beskæres og sker samtidig med beskæring af beplantning ved hønsegården i Hørgården 1. 4

5 Skilte på skure /affaldshåndtering Skilte på affaldsskure i gårdene er iværksat. På sidste mødet blev der fremvist en model til indhegning af container, som der er behov for ved BA 52/78/108. Pris for levering og opsætning af indhegning til 3 containere udgør ca kr. Prisen er for dyr, så der undersøges andre muligheder. 5. Orientering fra administrationen Hønsegård (pasning og pleje) Hans, som passer og plejer det nu, ønsker at ophøre på grund af dårlig helbred og ske med virkning fra foråret Der er muligvis en der gerne vil overtage. Forsikringssager Siden sidste møde har Hørgården 1 haft 2 vandskader, hvor forsikringen ikke vil dække. Den ene omhandler grundvand i kælderen i institutionen Glommensgade 4-6 grundet defekt grundvandspumpe og den anden en vandskade i vaskeribygningen, da det indvendige tagnedløb i bunden var stoppet, og vandet fandt andre veje. I forsikringsbetingelserne er anført, at skader, der ikke erstattes, gælder det ved skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, ved vand fra tagrender og disses nedløbsrør. Tilstandsvurdering af kloaknettet I samarbejde med de øvrige afdelinger i Remisevængerne foretages der en tilstandsvurdering af kloaknettet. Når resultatet foreligger, tages der beslutning om det videre forløb. Dørtelefonanlæg Der er indhentet priser for udskiftning af dørtelefonanlæg til Brydes Alle og samt Amagerfælledvej Den billigste tilbudsgiver er Bohs El service og forventes udført i indeværende år. Der blev aftalt en ny procedure, hvor navn på dør og postkasser kun må være myndige personer. Der har i nogle tilfælde være personer, som vil have alle familiemedlemmer på. 5

6 Parabol/tv-forsyning For opsætning af parabol på taget for den enkelte lejer har der været holdt møde med firmaet Produktivit, som en beboer på afdelingsmødet har forslået. Der forsøges udført et projekt med dette firma. Biler uden nummerplade. Biler, der er holdende uden registreringsnummer, har vi tidligere fået politiet til at fjerne, men foretages ikke mere, da justitsministeriet har dømt dette ulovligt. I stedet skal det ske som en fogedforretning, og ejendomskontoret har til fogeden indsendt billeder og biltyper. Der er stadig tvist om, hvilken myndighed, som kan foretage en fjernelse af køretøjer uden nummerplader. 6. Øvrige sager Revidering af beboermappen Oplysningerne i beboermappen skal opdateres. Den reviderede beboermappe fremlæges på et senere møde. Gennemgang af trappeopgange Der skal udarbejdes en prioriteringsliste over, hvilke opgange som trænger til maling. Samtidigt undersøges mulighed for en hovedrengøring frem for maling. Hegn ved mandskabsrummet i Hørgården 1 Der rykkes for maling af den udvendige side af plankeværket til boligen Brydes Alle 84. Nærgenbrugsstationen Afdelingsbestyrelsen rykkede for genetablering af forholdene efter branden, så det ikke ligner en brandtomt. Den er genåbnet i reduceret form, og løsning for fremtidige forhold drøftes med Københavns Kommune. Revideret husorden Den reviderede husorden omdeles på mandag den 12. november Valg af nyt medlem til 3B s repræsentantskab Lizzi Smith blev valgt til 3B s repræsentantskab, som afløser for Ole B. Pedersen. 6

7 7. Eventuel og næste møde Næste møde: Onsdag den 5. december 2013 kl Indflyttermøde: 19. november 2012 kl

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. februar 2013. Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2. Referat sendt ud den 20.

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. februar 2013. Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2. Referat sendt ud den 20. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. februar 2013 Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Referat sendt ud den 20. februar 2013 Deltagere Afdelingsbestyrelsen: Tom Smith, Jan Friberg, Per Olsen,

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Til stede: 3 husstande ud af 6 husstande Afdelingsbestyrelsen. - IB Pedersen (IP) - Rosa Melgaard (RM) Hovedbestyrelsen.

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 7. november 2005 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand (afbud) Jørn Nielsen Jens Hoffmann Lone Krogsgaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand (afbud) Jørn Nielsen Jens Hoffmann Lone Krogsgaard Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl. 17.00 i mødelokalet Rosenvænget beliggende Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Helge From, Niverød III deltager under pkt. 13 Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 23. april 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 23.04.2013 side

Læs mere

Sidst ændret: 2012-02-17 Kl. 08:31

Sidst ændret: 2012-02-17 Kl. 08:31 2012-02-06, Side 1 af 9 Emne Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-02-17 Kl. 08:31 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Lisbeth Jallbjørn (LJ) Frank Hansen (FH) Bjørn Larsen (BL) Jørgen Weng

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere