Mail korrespondance mellem bestyrelsen og Julie Hübertz i perioden: 1. juni 2009 til og med 30. november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mail korrespondance mellem bestyrelsen og Julie Hübertz i perioden: 1. juni 2009 til og med 30. november 2009"

Transkript

1 Ad 4, C Mail korrespondance mellem bestyrelsen og Julie Hübertz i perioden: 1. juni 2009 til og med 30. november 2009 Nedenfor følger den mail korrespondance, som bestyrelsen har haft med, efter at Københavns Kommune i brev af 5. marts 2009 til Arne Hübertz sender afslag på bibeholdelse af 2 stk franske altandøre og 1 altandør: From: Olsen, Birgit Sent: Monday, November 30, :53 PM To: 'Julie Hubertz' Fint, vi ses kl på Figaro. Sent: Sunday, November 29, :14 PM Figaro kl. 20 d. 2/12 lyder fint. Vi bliver min far og jeg selv. From: Olsen, Birgit Sent: Wednesday, November 18, :07 PM To: Julie Hubertz ; Olsen, Birgit Fint, vi bekræfter hermed mødet onsdag den 2. december kl Vi foreslår, at vi mødes på Figaro (Den franske cafe på Willemoesgade/Ringstedgade). Fra bestyrelsen deltager: Klavs, Niels, Anne og undertegnede. Og fra din side, er der andre end dig, der deltager? Side 1 of 9

2 Sent: Wednesday, November 18, :02 PM Møde med bestyrelsen d. 2/12 passer bedst. Hvem deltager I mødet fra jeres side? Date: Tue, 17 Nov :31: CC: Julie, bestyrelsen har modtaget din af 8. november 2009, og ønsker i denne forbindelse at tilbyde dig at mødes med bestyrelsen på et af følgende tidspunkter for at drøfte sagen: Onsdag den 25. november, kl Onsdag den 2. december, kl Torsdag den 3. december, kl Vi hører gerne fra dig hurtigst muligt. Sent: Monday, November 02, :45 PM Subject: RE: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag - RYKKER 2 Vi har modtaget fra Ejerforeningens bestyrelse dateret 16. oktober 2009 Vi har desværre, grundet rejser til udlandet, som annonceret i sidste uge, ikke været i stand til at besvare denne mail før nu. Hermed vores kommentarer til bestyrelsens mail: Kommunen har i brev af 5. december 2008 givet afslag på udformning af altandørsparti mod Willemoesgade (43, 2th,) Kommunen har efterfølgende i brev af 5. marts 2009 meddelt ikke at kunne give tilladelse til udførelse af altandørsløsninger mod gård. Denne efterfølgende manglende tilladelse skyldes en henvendelse fra Ejerforeningens bestyrelse ved den tidligere formand, Sigurd, der nu har solgt sin lejlighed og er fraflyttet ejendommen. Side 2 of 9

3 Vi må igen gøre den nuværende bestyrelse opmærksom på, at Københavns Kommune samt Center for Bydesign ikke har hjemmel til beslutning for det æstetiske design af altanløsningerne mod gården. Det bemærkes, at kommunen intet har bemærket ifm vor ansøgning til det bygningsmæssige forhold (rækværk mv.) Bestyrelsens bemærkninger omkring anbefaling fra Center for Bydesign af 5. marts 2009 for udformning af altandøre mod gårdfacade, kan vi derfor ikke tage til efterretning jf. ovenstående. Det bemærkes at arkitekt Laila Eschammari (Center for Bydesign) efter forespørgsel ikke har besigtiget ejendommens facader (Willemoesgade) eller gårdfacader i forbindelse med behandling af sagen. Det er muligt, at bestyrelsen forholder sig undrende overfor vor løsning med reetablering facadeparti mod Willemoesgade med glas i sidepartier, men det er hvad Center for Bydesign ved forespørgsel til arkitekt Laila E. eventuelt kan godkende. Til jeres kommentarer vedr. manglende reviderede tegninger må vi jo henvise til reviderede/fremsendte tegninger fra august 2009 vedr. dørparti mod Willemoesgade, der viser en tre-deling af facadepartiet. Vi er meget kede af, at denne sag har udviklet sig sådan, som den nu en gang har. Vi er også uforstående og meget kede af, at den daværende bestyrelse i forbindelse med vores henvendelser omkring mulige altanløsninger har givet os et åbenbart meget misvisende/manglende svar på et kodeks for altanløsninger i ejendommen. Vi er stadig meget uforstående for den nuværende bestyrelses manglende forståelse for at efterleve generalforsamlingens beslutning/referat til udførelse at dør/vinduespartier, som citeret i vores sidste , jf. udarbejdelse af kodeks for facadeløsninger mv. til beslutning i GF/ejerforening, Vi forstår derfor ikke, hvorfor den nuværende bestyrelse ikke kommenterer disse forhold i sin seneste , andet end at bestyrelsen finder det prisværdigt af os at anbefale bestyrelsen til dette... Sent: Monday, October 26, :32 PM Subject: RE: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag - RYKKER 2 Jeg har været en del ude at rejse på det seneste, så jeg læser først jeres idag, derfor er den satte tidsfrist allerde overskredet, kan jeg se. I får svar senest mandag d. 2/11. Subject: RE: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag - RYKKER 2 Date: Wed, 7 Oct :33: CC: Side 3 of 9

4 Din af 14. september 2009 om vindues- og altanløsninger på gade- og gårdsiden har været indgående drøftet og behandlet på et bestyrelsesmøde afholdt d. 29. september Dette er det 4. møde, som bestyrelsen afholder over sommeren i år efter at kommunen i brev af 5. marts 2009 har givet dig afslag på bibeholdelse af dine 3 altanløsninger og din efterfølgende kontakt til bestyrelsen af 1. juni for at behandle og besvare dine s om de selvbestaltede og ikke-godkendte opsatte altanløsninger. Det er korrekt, at du har fremsendt tegninger med mål til bestyrelsen den 24. august 2009, men bestyrelsen har allerede i af 19. juni 2009 beskrevet - og igen påpeget i af 8. og 28. august 2009 hvordan altanløsningerne mod gårdsiden bedes reetableret. Det tegningsmateriale på de to altansager mod gårdsiden, som du har valgt at fremsende til bestyrelsen den 24. august 2009, er identisk med det materiale, som du har sendt d. 1. juni 2009 samt til Københavns Kommune i august 2008 blot har du efter anmodning fra bestyrelsen indsat mål på tegningsmaterialet. Du har ikke på nogen måde vist interesse i at efterkomme bestyrelsens anmodning eller Københavns Kommunes - Center for Bydesign anbefaling af 5. december 2008 til Arne Hübertz, som siger følgende: Med hensyn til de franske altandøre mod gårdsiden har Center for Bydesign ikke hjemmel til at nægte det ansøgte, men kan ikke anbefale det fremsendte forslag, da der ud for samme lejlighed etableres franske altandøre med forskellig hovedopdeling. Vi foreslår derfor, at der etableres altandøre med ens hovedopdeling samt at denne tilpasses eksisterende vinduer mod gårdsiden... Mht altanløsningen mod gadesiden forholder bestyrelsen sig undrende overfor, at dit forslag til reetablering bl.a. indeholder glas i stedet for murede brystninger i begge sider af dør/vinduespartiet. Københavns kommune Center for Bydesign - har også i sin skrivelse af 5. december 2008 til Arne Hübertz bedt om:... et revideret forslag til dørparti mod Willemoesgade til godkendelse, hvor hovedopdelingen er som hovedopdeling ved de oprindelige altandøre mod gadesiden. Derfor undrer det bestyrelsen, at du også i denne forbindelse ønsker at udarbejde et alternativt forslag til dørtilpasning ift den oprindelige altanløsning. Mht manglende kodeks for vinduer/altandøre så er det prisværdigt, at du påny anbefaler bestyrelsen et sådant, men vi må gentage vores henvisning til vedtægternes 9:...Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke. Bestyrelsen har tidligere - og dette er endnu en gentagelse - fortalt Arne Hübertz, at vi i ejerforeningen ikke har nogen faste retningslinier eller regler for udseendet på vinduer og altaner, MEN at konkrete ønsker om den slags via tegninger forinden skal forelægges til bestyrelsens godkendelse, og at kommunen FORINDEN skal give grønt lys. Det er vigtigt for bestyrelsen at pointere, at bestyrelsen ønsker at få afsluttet denne sag hurtigst muligt, og at bestyrelsen ikke har til hensigt at besværliggøre eller på anden måde være generende for dine byggeplaner ifm reetablering af de tre altanløsninger men dine egenrådige handlinger har nødvendiggjort denne gentagelse og indskærpelse af allerede udmeldte vilkår, der må og skal iagttages. Bestyrelsen beder dig om hurtigst muligt og senest mandag d. 19. oktober 2009 at sende os nøjagtigt og korrekt tegningsmateriale jfr. tidligere instrukser både mht vindues- og altanløsninger mod gade- og gårdsiden, så bestyrelsen og Københavns Kommune kan godkende de endelige tegninger, og reetableringen kan påbegyndes. Bestyrelsen gør dig samtidig opmærksom på, at såfremt du ikke fremsender materialet senest d. 19. oktober 2009, agter bestyrelsen at fremme sagen til bedst mulig sikring af den påbudte lovliggørelse af altanløsningerne. Sent: Monday, September 14, :09 AM Subject: RE: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag - RYKKER 1 Side 4 of 9

5 Kære Birgit Som det fremgår af nedenstående mailkorrespondance, har bestyrelsen bedt om tegninger med mål til hhv. franske altandøre mod gårdsiden og altandør mod gadesiden. Disse er blevet fremsendt pr. 24. august 2009 Vi står derfor uforstående over for jeres kommentarer omkring vores manglende imødekommenhed. Vi har, som det fremgår af tegningerne, forsøgt at nærme os altanløsningen for W 43, 3 TV (gård) på bedst mulig vis inden for de rammer, vi har at arbejde med. Vi må igen henvise til et manglende kodeks for vinduer/altandøre i ejendommen, Jf. generalforsamlingsreferat fra GF 10. april 2008 under pkt. 6: Citat: Uden at kunne blive helt konkret, synes retningslinjen at være, at jo mere det nye vil ligne det eksisterende, desto større chance er der for at opnå bestyrelsens (og generalforsamlingens godkendelse). Nicolai Sestofs og Lene Schuldt Jensen foreslog, at man enedes om et kodeks for vinduesstørrelse mv, hvilket bestyrelsen tilkendegav at ville arbejde videre på. Citat slut. Vi synes ikke, at bestyrelsens holdning afspejler referatets indhold/bemærkninger, og vi efterlyser stadig et kodeks og gerne flere kodeks for al vindues/dør-facade på ejendommens gårdfacade til behandling på en generalforsamling. Mht. gadesiden, hvor kommunen har påtaleret, er kommunen indstillet på at modtage/behandle et revideret forslag til dørpartiløsning. Vi er ganske godt klar over, at I tilsyneladende ikke tager de økonomiske aspekter med i jeres overvejelser samt beslutninger, men sagens forløb taget i betragtning samt de gentagne forespørgelser fra os vedr. kodeks helt tilbage i 2007, burde vi kunne indgå et kompromis, som det fremsendte for altanløsningerne mod gårdsiden. Til slut bemærker vi, at bestyrelsen åbenbart ikke har så travlt med at håndhæve æstetikken i de tidligere udførte vinduesudskiftninger til gaden i opgang W 43 og W 41. Men det skyldes måske helt andre forhold! Mvh Subject: FW: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag - RYKKER 1 Date: Fri, 28 Aug :21: CC: Vi har nu afholdt endnu et bestyrelsesmøde pga din manglende imødekommenhed over for bestyrelsens krav og drøftet indholdet af din af 24. august Vi må igen meddele dig, at bestyrelsen ikke kan godkende dit fremsendte forslag til altanløsninger til gårdsiden. Årsagen hertil er, at du blot har fremsendt bestyrelsen de samme tegninger, som du sendte os den 1. juni 2009, dog har du nu inkluderet mål på tegningerne. Bestyrelsen må igen henvise dig til vores af 19. juni 2009 og fastholder vores holdning som beskrevet i af 19. juni 2009 og 8. august Bestyrelsen kan heller ikke godkende dit fremsendte forslag til altanløsning til gadesiden, da den ikke stemmer overens med altanløsningen på Willemoesgade 43, 2. tv. Side 5 of 9

6 Vi anmoder dig om påny hurtigst muilgt og senest mandag d. 7. september 2009 at fremsende bestyrelsen korrekt tegningsmateriale både på altanløsningerne til gårdsiden og altanløsningen til gadesiden. Sent: Monday, August 24, :38 PM Subject: RE: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag Hermed fremsendes tegninger med mål for de 2 franske altandøre mod gårdsiden samt forslag til løsning mod gadesiden. Efter samtale med kommunen, Center for Bydesign, har vi fået at vide, at der stadig er mulighed for, at de accepterer fremsendelse af et alternativt forslag mht. gadesiden. Som nævnt i foregående , har vi gentagne gange under forløbet bedt om kodeks for ejendommen. Vi forstår derfor ikke helt, hvordan altanløsningen i W43, 3tv nu tilsyneladende danner kodeks for hele bygningen. Vi går ind for, at der opstilles et kodeks for ejendommen, så vi undgår lignende sager i fremtiden. Et sådan kodeks burde opstilles i samarbejde med en arkitekt med efter vor mening alternative løsninger, der tilgodeser optimal udnyttelse af andre rum end køkkenet (som udført i W43, 3tv). Forslag til kodeks skal efterfølgende godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. Sagens forløb taget i betragtning burde vi kunne indgå kompromis, hvor vi, som det fremgår af vedhæftede tegninger, ændrer inddelingen af vinduerne, så den endelig løsning på gårdsiden kommer så tæt på som muligt for den valgte løsning i W43 3tv. Subject: RE: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag Date: Sat, 8 Aug :28: CC: Vi har nu i bestyrelsen mødtes vedr. din af 15. juli 2009, og der er enighed i bestyrelsen om, at vi ikke kan godkende dit udkast til altanløsninger til gårdsiden jfr. dine punkter 3 og 4. Bestyrelsen fastholder sin holdning som beskrevet i af 19. juni Vi beder dig påny om at fremsende os tegningsmateriale på teressedøre og altaner mod gårdsiden og samtidig undrer vi os over endnu ikke at have modtaget tegningsmateriale fra dig vedr. reetablering af terassedøre og altan mod gadesiden, som beskrevet i mail af 19. juni Vi beder dig om at fremsende os tegningsmaterialet både på gård- og gadesiden senest mandag den 24. august Mht dine kommentarer til punkt 1 og 2 så henviser vi til sidste års generalforsamlingsreferat og formandsberetning, hvor forløbet er beskrevet og som følger vedhæftet sammen med vedtægternes 9: Side 6 of 9

7 9 Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke. Vi mødes gerne med dig, så snart vi har modtaget og drøftet tegningsmaterialet. Sent: Wednesday, July 15, :26 AM Subject: RE: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag Tak for . Vi skal gerne levere tegninger med eksakte mål, men vi har dog et par bemærkninger til din mail samt hele forløbet. 1) Før vi gik i gang med hele ombygningsprojektet i sept/okt 2007 spurgte vi gentagne gange efter et kodeks for vinduesudforming for bygningen/ejerforeningen, men fik at vide, at et sådan ikke fandtes. Vi forespurgte både Sigurd og Klavs. 2) Da de endelige tegninger fra leverandøren af dørene forelå blev disse vist til ét bestyrelsesmedlem (Kate), som ikke gjorde indvendinger eller lign. 3) Mht. inddeling af døre, så er vi ganske godt klar over, at karmene i køkkenet ikke er lige brede, men den inddeling der i sin tid blev lavet i 43, 3. TV. var også afhængig af køkkenindretning, dvs. skabe ved vindue/dør. Vi håber derfor, at man kan indgå kompromis ved at godtage det fremsendte forslag, dvs. 3-deling af ovenvindue samt 4-deling af dør + sidevinduer. 4) Mht. soveværelset, så er vi også godt klar over, at dørene ikke er 3-inddelte magen til 43, 3. TV, men i og med at der her ikke skal tages hensyn til indendørsindretning som i køkkenet, håber vi, at ejerforeningen giver mulighed for at man kan åbne helt op, dvs. godkender 2-deling, men med 4-deling af vinduer (døre) samt 2-deling af ovenvindue. Dette må også være i andre beboers interesse, dvs. dem som ønsker at åbne op/lave fransk altan i soveværelse eller lign. 5) Gelænderet har nøjagtig de samme mål som 43, 3. tv, dog er de malet sorte for at matche resten af bygningen og eksisterende gelændre på gadesiden. 6) Så vidt vi er orienteret om af kommunen, så har de ikke været inde i gården og besigtiget vores altanløsninger, og det skal de efter sigende heller ikke. Vi tager meget gerne et møde med bestyrelsen for at få afsluttet denne sag, og vi ser også gerne at en ekstraordinær generalforsamling tager endelig beslutning også mht. fremtidig kodeks for ejerforeningen. Subject: FW: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag Date: Fri, 19 Jun :26: CC: Side 7 of 9

8 Vi har nu haft tid til at kigge lidt nærmere på din skrivelse og de medsendte tegninger med forslag til ny løsning til de to altaner mod gården. Vi må desværre meddele dig, at bestyrelsen ikke kan godkende dit udkast af 1. juni 2009 til altanløsningerne mod gården. Begrundelsen herfor er følgende: 1. De fremsendte tegninger mod gårdsiden stemmer ikke overens med Willemoesgade 43, 3. tv. Der skal være en 3-deling af øverste vindue samt en 4-deling af dør/vinduer - akkurat som i Willemoesgade 43, 3. tv. Det er således ikke nok kun at ændre sprosserne i vinduesfagene, men alle tre fag skal være lige brede. Al geometri skal svare til det eksisterende i Willemoesgade 43, 3. tv. 2. Mht soveværelsesaltanen så skal denne også svare til altanen i Willemoesgade 43, 3. tv. 3. Omkring selve tegningsmaterialet vil vi bede om, at tegningerne indeholder mål, da det vi har modtaget kun er vejledende tegninger. Der skal være en opmåling af reference-vinduespartiet. Vi vedhæfter de tegninger, som vi har indhentet hos Københavns Kommune, Center for Byggeri. Vi ser frem til at modtage nye tegninger til terrassedøre og altaner mod gårdsiden senest den 15. juli Ligeledes bedes du senest den 15. juli 2009 fremsende tegninger til reetablering af terrassedøre og altan mod gadesiden, således at den svarer til Willemoesgade 43, 2. tv. Også gitteret til de endelige altanløsninger mod gårdsiden skal modsvare det eksisterende hos Willemoesgade 43, 3. tv (som tidligere meddelt, eksempelvis i mail af 24. januar 2008). Bestyrelsen tager meget gerne et møde med dig, såfremt du ser et behov for dette. Endelig vil vi minde om, at Kommunen skal godkende de endelige forslag, efter at bestyrelsen og evt. en ekstraordinær generalforsamling har godkendt dit forslag. From: Sigurd Slot Jacobsen Sent: Tuesday, June 02, :47 AM To: Julie Hubertz Cc: Olsen, Birgit; Niels O G Jørgensen Subject: SV: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag Tak for din mail, som vil blive behandlet hurtigst muligt i den nye E/F-bestyrelse. Selvom jeg ikke er en del af bestyrelsen længere, er du meget velkommen til ligesom nu at maile til mig, og samme tilbud ved jeg allerede, at den nye bestyrelse vil benytte sig. Mvh Sigurd Side 8 of 9

9 Fra: Julie Hubertz Sendt: 1. juni :55 Til: Sigurd Slot Jacobsen Cc: Niels Jørgensen Emne: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag Kære Sigurd, Ifbm. den igangværende altansag vedr. Willemoesgade 43, 2. th., ønsker vi hermed at få afsluttet sagen samt få bestyrelsens godkendelse af endelig løsning for hhv. de 2 franske altandøre mod gården samt terassedøren mod gaden. Mht. de 2 franske altandøre mod gården, så er vi i kontakt med producenten af dørene, og vi foreslår derfor, at vi laver en ny inddeling af vinduerne, så de stemmer overens med Willemoesgade 43, 3. tv. Vores forslag til ovenstående er det samme, som blev indsendt til kommunen tilbage i august Jvf. bilag 2, vedhæftet. Mht. køkkendør så er der tale om en 3-deling af øverste vindue samt 4-deling af dør/vinduer. Dette stemmer overens med Willemoesgade 43, 3. tv. Mht. soveværelsesdør så foreslår vi ligeledes en 4-deling af døre samt 2-deling af øverste vindue. Vi håber, at ovenstående løsning kan godkendes. Mht. Terassedøren med gaden, så skal vi indhente de oprindelig mål, men vi er i fuld gang med dette. Willemoesgade 43, 2. th 2100 Copenhagen Ø, Denmark M: E: Skype: julie_h Side 9 of 9

- 1 MRS. 2010. Att.: Tine Maaløv Andreasen. Kære Tine Maaløv Andreasen,

- 1 MRS. 2010. Att.: Tine Maaløv Andreasen. Kære Tine Maaløv Andreasen, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri Byggesagsafdelingen 1. Kontor Njalsgade 15, 1. Sal Postboks 416 1504 København V Att.: Tine Maaløv Andreasen - 1 MRS. 2010 SAGSNR. 421902

Læs mere

Altaner etablering af nye/ændring af eksisterende

Altaner etablering af nye/ændring af eksisterende Altaner etablering af nye/ændring af eksisterende Retningslinjer besluttet på den ekstraordinære generalforsamling d. 10.10.14 29.09.14 Version 1.0 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Ansøgning og bestyrelsens

Læs mere

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt med ovennævnte korrektion.

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt med ovennævnte korrektion. Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 10. april 2008 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2007.

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \621417c1-756c-4...

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \621417c1-756c-4... Page 1 of 51 of 5 From: syddjurs Sent: 14-01-2016 14:12:40 To: Team Byggeri Subject: VS: Sagsnummer 15/4 1680. Holme Bygade 12 B,, Matr. nr. 9a Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse.

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse. From: Anders Kjærved Sent: 11 Jun 2015 11:49:38 +0000 To: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Cc: Marianne Wedderkopp;Torben Præstegaard Jørgensen;Morten Refskou Subject: VS: VIGTIGT - vedr. udvalgsmøde

Læs mere

Information til andelshaverne 27. august 2015

Information til andelshaverne 27. august 2015 Information til andelshaverne 27. august 2015 På den ekstraordinære generalforsamling i tirsdags den 25. august blev det besluttet at udskifte foreningens vinduer på hovedtrappen til nye vinduer med høj

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

Set fra vejen. Tilbygning med køkken og toilet ses til venstre (med lav tagheldning).

Set fra vejen. Tilbygning med køkken og toilet ses til venstre (med lav tagheldning). Set fra vejen. Tilbygning med køkken og toilet ses til venstre (med lav tagheldning). Billede af tilbygning med køkken og toilet set fra haven Billede af tilbygning med scene Billede af scene Billeder

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn

ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn Teknik- og Miljøforvaltningen ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn PROBLEMSTILLING Direktør Buster Schmidt fra restaurant Viva har ansøgt om at få flyttet

Læs mere

Maria Klitgaard. Hej Preben, Mange tak for de tilsendte filer de er hermed journaliseret på sagen.

Maria Klitgaard. Hej Preben, Mange tak for de tilsendte filer de er hermed journaliseret på sagen. Fra: Sendt: 3. juli 2014 11:39 Til: 'Preben NIELSEN' Cc: 'henrik.nicolaisen@total.com' Emne: Udkast til udtalelse - samletank Vedhæftede filer: Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad - Tilladelse til samletank for

Læs mere

Fra: Kristoffer Okholm-Naut Sendt: 30. juni :31 Til: Mette Gram Hansen Cc: Poul Knopp Damkjær Emne: VS: DampRadioen.

Fra: Kristoffer Okholm-Naut Sendt: 30. juni :31 Til: Mette Gram Hansen Cc: Poul Knopp Damkjær Emne: VS: DampRadioen. Fra: Kristoffer Okholm-Naut Sendt: 30. juni 2011 18:31 Til: Mette Gram Hansen Cc: Emne: VS: Fra: Roskilde DampRadio [mailto:post@roskilde.dampradio.dk] Sendt: 30. juni 2011 15:19 Til: Emne: Re: Kære kulturchef.

Læs mere

Hermed fremsendes jf. telefonsamtale d.d. nedenstående mail med indsigelse, som også har været fremsendt til Maiken.

Hermed fremsendes jf. telefonsamtale d.d. nedenstående mail med indsigelse, som også har været fremsendt til Maiken. From: Sent: 6 Aug 2013 08:34:11 +0000 To: Ursula Julie Koch Cc: Subject: RE: SV: SV: SV: SV: Vejsyn på Fuglsigvej. Hej Ursula, Hermed fremsendes jf. telefonsamtale d.d. nedenstående mail med indsigelse,

Læs mere

1306260308 1 meddelelse

1306260308 1 meddelelse meemo, Inc. Email 1306260308 01/07/13 14.0

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Side 1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade Dato: Mandag den 5. december 2005 klokken 19:30 Sted:

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \c549a495-ed

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \c549a495-ed Page 1 of 51 of 5 From: Morten Byrial Sent: 19-01-2016 09:51:48 To: Henrik Elstrup; Jørgen Borregaard Sørensen Cc: 'Tina Toft'; 'Ida Thøgersen'; syddjurs Subject: SV: Angående akt indsigt Hermed mine kommentarer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 16. april 2009 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 16. april 2009 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 16. april 2009 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning for 2008

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Vildrose II Bestyrelsesmøde

Vildrose II Bestyrelsesmøde Vildrose II Bestyrelsesmøde Mandag d 5. oktober 2009. Sted: Mette Referat : Mette Tilstede: Heidi, Camilla, Mette, Line, Rasmus og Anders Dagsorden 1. Godkendelse af referater mv. a. Referat fra Ordinær

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

til mig Hej John, Hej Palle Flebo Hansen

til mig Hej John, Hej Palle Flebo Hansen JENSEN, JOHN MICHAEL 10. dec. (2 dage siden) til mig Hej Palle Flebo Hansen Hermed en mail mere med dokumenter fra Sommervirke. Hvis du syntes der mangler nogle dokumenter er du velkommen

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Kendelse. Ved e-mail af 29. september 2012 har AA indbragt ejendomsmægler Matthias Ohm Krøyer for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Kendelse. Ved e-mail af 29. september 2012 har AA indbragt ejendomsmægler Matthias Ohm Krøyer for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Den 19. juni 2013 blev der i sag 194-2012 AA mod Ejendomsmægler Matthias Ohm Krøyer H.C. Ørsteds Vej 23 1879 Frederiksberg C afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. september 2012 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Kære Hanne Frederiksen,

Kære Hanne Frederiksen, -Videresendt meddelelse med vedhæftet fil-- From: chbe@tdc.dk To: hafr@hillerod.dk CC: skole@hillerod.dk; lotte.beck@live.dk Subject: Anmodning om aktindsigt irt. høring om nytænkning af struktur i fritidstilbuddene

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg:

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Hej Arne Gottlieb, Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Inden første mail, har jeg modtaget et telefonopkald fra Milica

Læs mere

Orientering om altanprojekt

Orientering om altanprojekt Orientering om altanprojekt Bestyrelsen orienterer om fremdriften i altanprojektet og tankerne om den fortsatte proces Fremdriften i altanprojektet I bestyrelsen har vi nu igennem længere tid arbejdet

Læs mere

Henvendelse om beslutning om Bakkehusets fremtid som selvstændig institution.

Henvendelse om beslutning om Bakkehusets fremtid som selvstændig institution. Dato: 11.juni 2014 Fra Forældrebestyrelsen i klynge A5 og forældrerådet for Bakkehuset integrerede fritidsinstitution. Til BUU i København samt BR. Henvendelse om beslutning om Bakkehusets fremtid som

Læs mere

AB Bellmansgade 7-37 Tilvalg.

AB Bellmansgade 7-37 Tilvalg. AB Bellmansgade 7-37 Tilvalg. Kære beboere i AB Bellmansgade 7-37. Som I tidligere er blevet gjort opmærksom på har I mulighed for at få nogle forskellige tilvalg i forbindelse med byggeriet. Tilvalgene

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Optagelse af byggekredit/fælleslån

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. februar 2012 (J.nr. 2011-0024477).

Læs mere

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat. Sag: 11.3158.02 - AB Lindstrand Emne: Byggemøde nr. 1, uge 8 Mandag d. 16. februar 2015, kl. 10.00 Sted: Hjalmar Brantings Plads 6 Referent: LM Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand

Læs mere

Submission #48 Roskilde Kommune

Submission #48 Roskilde Kommune Submission #48 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/98199/submission/9031 Side 1 af 2 03-08-2016 Formandens navn Ole Rasmussen Telefon 21639133 Email raem@outlook.dk Forening Roskilde Ældre Motion

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 4. april 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Fredericia 3.oktober 2013. Indsigelser og kommentarer til Planforslagene,

Fredericia 3.oktober 2013. Indsigelser og kommentarer til Planforslagene, Frank Pedersen Emne: Lokalplan nr:327 Købmagergades skole. Dato: 3. oktober 2013 11:07:32 Fredericia 3.oktober 2013 Indsigelser og kommentarer til Planforslagene, 1. Der gives på ingen måde oplysning i

Læs mere

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Århus, den 2. september 2006 Til Mikkel Larssen DSqF CC Henrik Kristensen Jan Rask Vedr.: Mikkel Larssens

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 23. februar 2015 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent.

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent. Referat fra ekstraordinær generalforsamling om vedligeholdelse af vinduer Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Onsdag den 2.september 2015 kl. 19.00 DAGSORDEN FOR DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

Sent: 5 Nov :57: Kære Barbara, Tak for din hurtige respons. Ja, det bliver et anpartsselskab. Med venlig hilsen

Sent: 5 Nov :57: Kære Barbara, Tak for din hurtige respons. Ja, det bliver et anpartsselskab. Med venlig hilsen From: Sent: 5 Nov 2015 14:57:09 +0100 To: Barbara Fromberg Møller Subject: SV: Dragør Røgeri ApS - Anmodning om samtykke til potentiel afståelse af lejemål Kære Barbara, Tak for din hurtige respons. Ja,

Læs mere

Emne: SV: Ansøg om tilladelse til udstykning og bebyggelse af min grund Nordre Kinkelgade 50

Emne: SV: Ansøg om tilladelse til udstykning og bebyggelse af min grund Nordre Kinkelgade 50 From: Barbara Fromberg Møller Sent: 17 Aug 2015 12:35:23 +0200 To: Barbara Fromberg Møller Subject: VS: Ansøg om tilladelse til udstykning og bebyggelse af min grund Nordre Kinkelgade 50 Fra: Asger Larsen

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \b371af6a-55ee-4e...

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \b371af6a-55ee-4e... Page 1 of 51 of 5 From: Sent: 09-12-2014 09:57:04 To: 'Leo Magnus Andersen' Cc: Britt Raaberg Hjortshøj Mogensen Subject: SV: Stubbe Søvej 20 8400 Ebeltoft, sagsid 14/39640 Sagsid Vi har modtaget din mail

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Forslag. 17. juni 2010. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling

Forslag. 17. juni 2010. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling Forslag Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 17. juni 2010 1. Forslag om opsætning af altaner 2. Fuldmagt til salg af ejendommene i Høje Tåstrup og Hedehusene Altaner i AB Jæger Forslaget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afslag på dispensation til bibeholdelse af kvist på ejendommen

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afslag på dispensation til bibeholdelse af kvist på ejendommen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02558 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afslag på dispensation til bibeholdelse

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Åbne punkter: Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3. Forfatter: Berit Carlsen. Møde dato: 20-11-2012

Åbne punkter: Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3. Forfatter: Berit Carlsen. Møde dato: 20-11-2012 Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3 Forfatter: Berit Carlsen Møde dato: 20-11-2012 Møde deltagere: Christian, Arne, Henrik, Claus Ikke tilstede: Kasper, Gry, Philip

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Jeg har ingen kommentarer, da jeg ikke har hørt fra nogen, der har benyttet flextur.

Jeg har ingen kommentarer, da jeg ikke har hørt fra nogen, der har benyttet flextur. Fra: Steen Mortensen Til: Cc: Brunella Vejbæk; Palle Kristoffersen; Sonja Schultz; Kai Brorson Emne: Re: Høring vedrørende forsøgsordning med udvidet kørsel for Flextur Dato: 10. februar 2016 14:18:27

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FORENING FOR EU-SKATTE- RET

VEDTÆGTER FOR DANSK FORENING FOR EU-SKATTE- RET VEDTÆGTER FOR DANSK FORENING FOR EU-SKATTE- RET NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er "Dansk Forening for EU-skatteret". Foreningens hjemsted er Københavns kommune. FORMÅL 2 Foreningen har til formål

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Begge havde de tidligere godkendt tegningerne udarbejdet af en lokal arkitekt i Skagen. Tegninger der dannede udgangspunkt for ombygningen.

Begge havde de tidligere godkendt tegningerne udarbejdet af en lokal arkitekt i Skagen. Tegninger der dannede udgangspunkt for ombygningen. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Christian Aarup Center for Teknik og Miljø Højbjerg, den 6. april 2015 Svarskrivelse på baggrund af nabohøring vedr. Jeckelsvej 22, 9990 Skagen

Læs mere

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende HUSED advokater H0rsholm Kommune Adalsparkvej 2 2970 H0rsholm Att.: Team Byg - Henriette Thornberg Husen Advokater Havnegade 29 DK-1058 Kebenhavn K T +45 3332 2626 F +45 3332 3941 W husenadvokater.dk Til-

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 18.9.

Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 18.9. Fra: Ole Møller Sendt: 18. september 2013 17:05 Til: tilsynet@statsforvaltningen.dk Cc: By-ogMiljoudvalget@frederiksberg.dk; borgmesteren@frederiksberg.dk; 'Peter Schøller Rasmussen' Emne: j.nr. 2013-613/63:

Læs mere

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=0e9f989726&view=pt&q=ma...

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=0e9f989726&view=pt&q=ma... 1 of 5 27-09-2012 09:29 CDI 18 messages To: "Madusan-9@hotmail.com" Mon, Apr 5, 2010 at 1:11 PM Hvor bor du henne? Vil du afhente eller skal jeg sende den til dig? Mon, Apr 5, 2010

Læs mere

Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie Carlsson

Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie Carlsson Ejerforeningen Isefjord Bestyrelsesmøde Torsdag d. 19. februar 2009 Kl. 19.00 22.00 Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie

Læs mere

Notat til generalforsamling d. 28. april 2011 - tag- og vandskader.

Notat til generalforsamling d. 28. april 2011 - tag- og vandskader. Notat til generalforsamling d. 28. april 211 - tag- og vandskader. Vinteren 21/211 har desværre forårsaget en del skader på Ejerforeningens tag samt involveret vandskader i 5 lejligheder. Skaderne er sket

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Vedrørende partshøring i forbindelse med JØP s ansøgning om etablering af 8 taglejligheder i ejendommen Nyvej 8A-10B, 1851 Frederiksberg C

Vedrørende partshøring i forbindelse med JØP s ansøgning om etablering af 8 taglejligheder i ejendommen Nyvej 8A-10B, 1851 Frederiksberg C 10 - Svar på partshøring 04 Byggeri og Arkitektur Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg Frederiksberg, den 19. august 2015 Vedrørende partshøring i forbindelse med JØP s ansøgning om etablering

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Vedr. tilbud om etablering af standardaltaner på 1. og 2. sal, etape 3

Vedr. tilbud om etablering af standardaltaner på 1. og 2. sal, etape 3 Vedr. tilbud om etablering af standardaltaner på 1. og 2. sal, etape 3 På AST's ordinære generalforsamling i 2007 blev det vedtaget at give mulighed for etablering af altaner fra 1.- og 2.salslejlighederne,

Læs mere

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse.

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse. Fra: Micella Caisgaard caisgaard@live.dk Emne: FW: SV: vedr sag omkring skimmelsvamp i ny erhvervet andelsbolig Dato: 15. jul. 2015 kl. 01.57 Til: Rita vinter eyesofshiva@icloud.com To: eyesofshiva@icloud.com

Læs mere

hej bjørn. du er velkommen til at lægge birgit's samlede korrespondance på hjemmesiden. bemærk hendes stop af ulovligt arbejde!

hej bjørn. du er velkommen til at lægge birgit's samlede korrespondance på hjemmesiden. bemærk hendes stop af ulovligt arbejde! hej bjørn. du er velkommen til at lægge birgit's samlede korrespondance på hjemmesiden. bemærk hendes stop af ulovligt arbejde! mvh peter Fra: Birgit Philipp Til: '', 'Birgitte & Peter Tscherning' Annette

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Information om mulighederne for at sikre din dør ind til din lejlighed

Information om mulighederne for at sikre din dør ind til din lejlighed Omdelt i alle postkasser i A/B Opnæsgård 8. november 2013 Information om mulighederne for at sikre din dør ind til din lejlighed Bestyrelsen har gennem nogen tid arbejdet på at finde løsninger, der æstetisk,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0267 aq. København, den 3. august 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0267 aq. København, den 3. august 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. august 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/ Tryg Forsikring Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 16. december 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Hej Tomas, Hermed svar vedr. det alternative forslag til ByensHus. Har du spørgsmål eller kommenterer, så hører jeg gerne fra dig. God jul.

Hej Tomas, Hermed svar vedr. det alternative forslag til ByensHus. Har du spørgsmål eller kommenterer, så hører jeg gerne fra dig. God jul. From: Sent: 11 Dec 2017 19:13:31 +0100 To: tomasjensen46@hotmail.com Cc: Rasmus Scharling Toft;Alette Lena Skov-Hansen; Subject: Svar vedr. alternativt ByensHus Attachments: MDR_svar_alternativt_ByensHus_DEC17.pdf

Læs mere

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af Maj 2015 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse Oversigtsplan med andelstyper Lysdiagrammer ejendommen lejligheden Altanen mål og placering fransk altan design og materialitet fastgørelse indsigtsskærm og altandug

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005 Referat af 43. ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent Formanden Bent Andersen (nr. 70) bød velkommen og optælling af de fremmødte viste, at 25 huse var repræsenteret ved generalforsamlingen, og

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk 2015 KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk Indledning Byggepladsen Mobil arbejdsplatform Dørhul Montage af altandør Indvendig arbejder Opsætning af altan Opsætning

Læs mere