Mail korrespondance mellem bestyrelsen og Julie Hübertz i perioden: 1. juni 2009 til og med 30. november 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mail korrespondance mellem bestyrelsen og Julie Hübertz i perioden: 1. juni 2009 til og med 30. november 2009"

Transkript

1 Ad 4, C Mail korrespondance mellem bestyrelsen og Julie Hübertz i perioden: 1. juni 2009 til og med 30. november 2009 Nedenfor følger den mail korrespondance, som bestyrelsen har haft med, efter at Københavns Kommune i brev af 5. marts 2009 til Arne Hübertz sender afslag på bibeholdelse af 2 stk franske altandøre og 1 altandør: From: Olsen, Birgit Sent: Monday, November 30, :53 PM To: 'Julie Hubertz' Fint, vi ses kl på Figaro. Sent: Sunday, November 29, :14 PM Figaro kl. 20 d. 2/12 lyder fint. Vi bliver min far og jeg selv. From: Olsen, Birgit Sent: Wednesday, November 18, :07 PM To: Julie Hubertz ; Olsen, Birgit Fint, vi bekræfter hermed mødet onsdag den 2. december kl Vi foreslår, at vi mødes på Figaro (Den franske cafe på Willemoesgade/Ringstedgade). Fra bestyrelsen deltager: Klavs, Niels, Anne og undertegnede. Og fra din side, er der andre end dig, der deltager? Side 1 of 9

2 Sent: Wednesday, November 18, :02 PM Møde med bestyrelsen d. 2/12 passer bedst. Hvem deltager I mødet fra jeres side? Date: Tue, 17 Nov :31: CC: Julie, bestyrelsen har modtaget din af 8. november 2009, og ønsker i denne forbindelse at tilbyde dig at mødes med bestyrelsen på et af følgende tidspunkter for at drøfte sagen: Onsdag den 25. november, kl Onsdag den 2. december, kl Torsdag den 3. december, kl Vi hører gerne fra dig hurtigst muligt. Sent: Monday, November 02, :45 PM Subject: RE: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag - RYKKER 2 Vi har modtaget fra Ejerforeningens bestyrelse dateret 16. oktober 2009 Vi har desværre, grundet rejser til udlandet, som annonceret i sidste uge, ikke været i stand til at besvare denne mail før nu. Hermed vores kommentarer til bestyrelsens mail: Kommunen har i brev af 5. december 2008 givet afslag på udformning af altandørsparti mod Willemoesgade (43, 2th,) Kommunen har efterfølgende i brev af 5. marts 2009 meddelt ikke at kunne give tilladelse til udførelse af altandørsløsninger mod gård. Denne efterfølgende manglende tilladelse skyldes en henvendelse fra Ejerforeningens bestyrelse ved den tidligere formand, Sigurd, der nu har solgt sin lejlighed og er fraflyttet ejendommen. Side 2 of 9

3 Vi må igen gøre den nuværende bestyrelse opmærksom på, at Københavns Kommune samt Center for Bydesign ikke har hjemmel til beslutning for det æstetiske design af altanløsningerne mod gården. Det bemærkes, at kommunen intet har bemærket ifm vor ansøgning til det bygningsmæssige forhold (rækværk mv.) Bestyrelsens bemærkninger omkring anbefaling fra Center for Bydesign af 5. marts 2009 for udformning af altandøre mod gårdfacade, kan vi derfor ikke tage til efterretning jf. ovenstående. Det bemærkes at arkitekt Laila Eschammari (Center for Bydesign) efter forespørgsel ikke har besigtiget ejendommens facader (Willemoesgade) eller gårdfacader i forbindelse med behandling af sagen. Det er muligt, at bestyrelsen forholder sig undrende overfor vor løsning med reetablering facadeparti mod Willemoesgade med glas i sidepartier, men det er hvad Center for Bydesign ved forespørgsel til arkitekt Laila E. eventuelt kan godkende. Til jeres kommentarer vedr. manglende reviderede tegninger må vi jo henvise til reviderede/fremsendte tegninger fra august 2009 vedr. dørparti mod Willemoesgade, der viser en tre-deling af facadepartiet. Vi er meget kede af, at denne sag har udviklet sig sådan, som den nu en gang har. Vi er også uforstående og meget kede af, at den daværende bestyrelse i forbindelse med vores henvendelser omkring mulige altanløsninger har givet os et åbenbart meget misvisende/manglende svar på et kodeks for altanløsninger i ejendommen. Vi er stadig meget uforstående for den nuværende bestyrelses manglende forståelse for at efterleve generalforsamlingens beslutning/referat til udførelse at dør/vinduespartier, som citeret i vores sidste , jf. udarbejdelse af kodeks for facadeløsninger mv. til beslutning i GF/ejerforening, Vi forstår derfor ikke, hvorfor den nuværende bestyrelse ikke kommenterer disse forhold i sin seneste , andet end at bestyrelsen finder det prisværdigt af os at anbefale bestyrelsen til dette... Sent: Monday, October 26, :32 PM Subject: RE: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag - RYKKER 2 Jeg har været en del ude at rejse på det seneste, så jeg læser først jeres idag, derfor er den satte tidsfrist allerde overskredet, kan jeg se. I får svar senest mandag d. 2/11. Subject: RE: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag - RYKKER 2 Date: Wed, 7 Oct :33: CC: Side 3 of 9

4 Din af 14. september 2009 om vindues- og altanløsninger på gade- og gårdsiden har været indgående drøftet og behandlet på et bestyrelsesmøde afholdt d. 29. september Dette er det 4. møde, som bestyrelsen afholder over sommeren i år efter at kommunen i brev af 5. marts 2009 har givet dig afslag på bibeholdelse af dine 3 altanløsninger og din efterfølgende kontakt til bestyrelsen af 1. juni for at behandle og besvare dine s om de selvbestaltede og ikke-godkendte opsatte altanløsninger. Det er korrekt, at du har fremsendt tegninger med mål til bestyrelsen den 24. august 2009, men bestyrelsen har allerede i af 19. juni 2009 beskrevet - og igen påpeget i af 8. og 28. august 2009 hvordan altanløsningerne mod gårdsiden bedes reetableret. Det tegningsmateriale på de to altansager mod gårdsiden, som du har valgt at fremsende til bestyrelsen den 24. august 2009, er identisk med det materiale, som du har sendt d. 1. juni 2009 samt til Københavns Kommune i august 2008 blot har du efter anmodning fra bestyrelsen indsat mål på tegningsmaterialet. Du har ikke på nogen måde vist interesse i at efterkomme bestyrelsens anmodning eller Københavns Kommunes - Center for Bydesign anbefaling af 5. december 2008 til Arne Hübertz, som siger følgende: Med hensyn til de franske altandøre mod gårdsiden har Center for Bydesign ikke hjemmel til at nægte det ansøgte, men kan ikke anbefale det fremsendte forslag, da der ud for samme lejlighed etableres franske altandøre med forskellig hovedopdeling. Vi foreslår derfor, at der etableres altandøre med ens hovedopdeling samt at denne tilpasses eksisterende vinduer mod gårdsiden... Mht altanløsningen mod gadesiden forholder bestyrelsen sig undrende overfor, at dit forslag til reetablering bl.a. indeholder glas i stedet for murede brystninger i begge sider af dør/vinduespartiet. Københavns kommune Center for Bydesign - har også i sin skrivelse af 5. december 2008 til Arne Hübertz bedt om:... et revideret forslag til dørparti mod Willemoesgade til godkendelse, hvor hovedopdelingen er som hovedopdeling ved de oprindelige altandøre mod gadesiden. Derfor undrer det bestyrelsen, at du også i denne forbindelse ønsker at udarbejde et alternativt forslag til dørtilpasning ift den oprindelige altanløsning. Mht manglende kodeks for vinduer/altandøre så er det prisværdigt, at du påny anbefaler bestyrelsen et sådant, men vi må gentage vores henvisning til vedtægternes 9:...Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke. Bestyrelsen har tidligere - og dette er endnu en gentagelse - fortalt Arne Hübertz, at vi i ejerforeningen ikke har nogen faste retningslinier eller regler for udseendet på vinduer og altaner, MEN at konkrete ønsker om den slags via tegninger forinden skal forelægges til bestyrelsens godkendelse, og at kommunen FORINDEN skal give grønt lys. Det er vigtigt for bestyrelsen at pointere, at bestyrelsen ønsker at få afsluttet denne sag hurtigst muligt, og at bestyrelsen ikke har til hensigt at besværliggøre eller på anden måde være generende for dine byggeplaner ifm reetablering af de tre altanløsninger men dine egenrådige handlinger har nødvendiggjort denne gentagelse og indskærpelse af allerede udmeldte vilkår, der må og skal iagttages. Bestyrelsen beder dig om hurtigst muligt og senest mandag d. 19. oktober 2009 at sende os nøjagtigt og korrekt tegningsmateriale jfr. tidligere instrukser både mht vindues- og altanløsninger mod gade- og gårdsiden, så bestyrelsen og Københavns Kommune kan godkende de endelige tegninger, og reetableringen kan påbegyndes. Bestyrelsen gør dig samtidig opmærksom på, at såfremt du ikke fremsender materialet senest d. 19. oktober 2009, agter bestyrelsen at fremme sagen til bedst mulig sikring af den påbudte lovliggørelse af altanløsningerne. Sent: Monday, September 14, :09 AM Subject: RE: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag - RYKKER 1 Side 4 of 9

5 Kære Birgit Som det fremgår af nedenstående mailkorrespondance, har bestyrelsen bedt om tegninger med mål til hhv. franske altandøre mod gårdsiden og altandør mod gadesiden. Disse er blevet fremsendt pr. 24. august 2009 Vi står derfor uforstående over for jeres kommentarer omkring vores manglende imødekommenhed. Vi har, som det fremgår af tegningerne, forsøgt at nærme os altanløsningen for W 43, 3 TV (gård) på bedst mulig vis inden for de rammer, vi har at arbejde med. Vi må igen henvise til et manglende kodeks for vinduer/altandøre i ejendommen, Jf. generalforsamlingsreferat fra GF 10. april 2008 under pkt. 6: Citat: Uden at kunne blive helt konkret, synes retningslinjen at være, at jo mere det nye vil ligne det eksisterende, desto større chance er der for at opnå bestyrelsens (og generalforsamlingens godkendelse). Nicolai Sestofs og Lene Schuldt Jensen foreslog, at man enedes om et kodeks for vinduesstørrelse mv, hvilket bestyrelsen tilkendegav at ville arbejde videre på. Citat slut. Vi synes ikke, at bestyrelsens holdning afspejler referatets indhold/bemærkninger, og vi efterlyser stadig et kodeks og gerne flere kodeks for al vindues/dør-facade på ejendommens gårdfacade til behandling på en generalforsamling. Mht. gadesiden, hvor kommunen har påtaleret, er kommunen indstillet på at modtage/behandle et revideret forslag til dørpartiløsning. Vi er ganske godt klar over, at I tilsyneladende ikke tager de økonomiske aspekter med i jeres overvejelser samt beslutninger, men sagens forløb taget i betragtning samt de gentagne forespørgelser fra os vedr. kodeks helt tilbage i 2007, burde vi kunne indgå et kompromis, som det fremsendte for altanløsningerne mod gårdsiden. Til slut bemærker vi, at bestyrelsen åbenbart ikke har så travlt med at håndhæve æstetikken i de tidligere udførte vinduesudskiftninger til gaden i opgang W 43 og W 41. Men det skyldes måske helt andre forhold! Mvh Subject: FW: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag - RYKKER 1 Date: Fri, 28 Aug :21: CC: Vi har nu afholdt endnu et bestyrelsesmøde pga din manglende imødekommenhed over for bestyrelsens krav og drøftet indholdet af din af 24. august Vi må igen meddele dig, at bestyrelsen ikke kan godkende dit fremsendte forslag til altanløsninger til gårdsiden. Årsagen hertil er, at du blot har fremsendt bestyrelsen de samme tegninger, som du sendte os den 1. juni 2009, dog har du nu inkluderet mål på tegningerne. Bestyrelsen må igen henvise dig til vores af 19. juni 2009 og fastholder vores holdning som beskrevet i af 19. juni 2009 og 8. august Bestyrelsen kan heller ikke godkende dit fremsendte forslag til altanløsning til gadesiden, da den ikke stemmer overens med altanløsningen på Willemoesgade 43, 2. tv. Side 5 of 9

6 Vi anmoder dig om påny hurtigst muilgt og senest mandag d. 7. september 2009 at fremsende bestyrelsen korrekt tegningsmateriale både på altanløsningerne til gårdsiden og altanløsningen til gadesiden. Sent: Monday, August 24, :38 PM Subject: RE: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag Hermed fremsendes tegninger med mål for de 2 franske altandøre mod gårdsiden samt forslag til løsning mod gadesiden. Efter samtale med kommunen, Center for Bydesign, har vi fået at vide, at der stadig er mulighed for, at de accepterer fremsendelse af et alternativt forslag mht. gadesiden. Som nævnt i foregående , har vi gentagne gange under forløbet bedt om kodeks for ejendommen. Vi forstår derfor ikke helt, hvordan altanløsningen i W43, 3tv nu tilsyneladende danner kodeks for hele bygningen. Vi går ind for, at der opstilles et kodeks for ejendommen, så vi undgår lignende sager i fremtiden. Et sådan kodeks burde opstilles i samarbejde med en arkitekt med efter vor mening alternative løsninger, der tilgodeser optimal udnyttelse af andre rum end køkkenet (som udført i W43, 3tv). Forslag til kodeks skal efterfølgende godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. Sagens forløb taget i betragtning burde vi kunne indgå kompromis, hvor vi, som det fremgår af vedhæftede tegninger, ændrer inddelingen af vinduerne, så den endelig løsning på gårdsiden kommer så tæt på som muligt for den valgte løsning i W43 3tv. Subject: RE: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag Date: Sat, 8 Aug :28: CC: Vi har nu i bestyrelsen mødtes vedr. din af 15. juli 2009, og der er enighed i bestyrelsen om, at vi ikke kan godkende dit udkast til altanløsninger til gårdsiden jfr. dine punkter 3 og 4. Bestyrelsen fastholder sin holdning som beskrevet i af 19. juni Vi beder dig påny om at fremsende os tegningsmateriale på teressedøre og altaner mod gårdsiden og samtidig undrer vi os over endnu ikke at have modtaget tegningsmateriale fra dig vedr. reetablering af terassedøre og altan mod gadesiden, som beskrevet i mail af 19. juni Vi beder dig om at fremsende os tegningsmaterialet både på gård- og gadesiden senest mandag den 24. august Mht dine kommentarer til punkt 1 og 2 så henviser vi til sidste års generalforsamlingsreferat og formandsberetning, hvor forløbet er beskrevet og som følger vedhæftet sammen med vedtægternes 9: Side 6 of 9

7 9 Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke. Vi mødes gerne med dig, så snart vi har modtaget og drøftet tegningsmaterialet. Sent: Wednesday, July 15, :26 AM Subject: RE: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag Tak for . Vi skal gerne levere tegninger med eksakte mål, men vi har dog et par bemærkninger til din mail samt hele forløbet. 1) Før vi gik i gang med hele ombygningsprojektet i sept/okt 2007 spurgte vi gentagne gange efter et kodeks for vinduesudforming for bygningen/ejerforeningen, men fik at vide, at et sådan ikke fandtes. Vi forespurgte både Sigurd og Klavs. 2) Da de endelige tegninger fra leverandøren af dørene forelå blev disse vist til ét bestyrelsesmedlem (Kate), som ikke gjorde indvendinger eller lign. 3) Mht. inddeling af døre, så er vi ganske godt klar over, at karmene i køkkenet ikke er lige brede, men den inddeling der i sin tid blev lavet i 43, 3. TV. var også afhængig af køkkenindretning, dvs. skabe ved vindue/dør. Vi håber derfor, at man kan indgå kompromis ved at godtage det fremsendte forslag, dvs. 3-deling af ovenvindue samt 4-deling af dør + sidevinduer. 4) Mht. soveværelset, så er vi også godt klar over, at dørene ikke er 3-inddelte magen til 43, 3. TV, men i og med at der her ikke skal tages hensyn til indendørsindretning som i køkkenet, håber vi, at ejerforeningen giver mulighed for at man kan åbne helt op, dvs. godkender 2-deling, men med 4-deling af vinduer (døre) samt 2-deling af ovenvindue. Dette må også være i andre beboers interesse, dvs. dem som ønsker at åbne op/lave fransk altan i soveværelse eller lign. 5) Gelænderet har nøjagtig de samme mål som 43, 3. tv, dog er de malet sorte for at matche resten af bygningen og eksisterende gelændre på gadesiden. 6) Så vidt vi er orienteret om af kommunen, så har de ikke været inde i gården og besigtiget vores altanløsninger, og det skal de efter sigende heller ikke. Vi tager meget gerne et møde med bestyrelsen for at få afsluttet denne sag, og vi ser også gerne at en ekstraordinær generalforsamling tager endelig beslutning også mht. fremtidig kodeks for ejerforeningen. Subject: FW: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag Date: Fri, 19 Jun :26: CC: Side 7 of 9

8 Vi har nu haft tid til at kigge lidt nærmere på din skrivelse og de medsendte tegninger med forslag til ny løsning til de to altaner mod gården. Vi må desværre meddele dig, at bestyrelsen ikke kan godkende dit udkast af 1. juni 2009 til altanløsningerne mod gården. Begrundelsen herfor er følgende: 1. De fremsendte tegninger mod gårdsiden stemmer ikke overens med Willemoesgade 43, 3. tv. Der skal være en 3-deling af øverste vindue samt en 4-deling af dør/vinduer - akkurat som i Willemoesgade 43, 3. tv. Det er således ikke nok kun at ændre sprosserne i vinduesfagene, men alle tre fag skal være lige brede. Al geometri skal svare til det eksisterende i Willemoesgade 43, 3. tv. 2. Mht soveværelsesaltanen så skal denne også svare til altanen i Willemoesgade 43, 3. tv. 3. Omkring selve tegningsmaterialet vil vi bede om, at tegningerne indeholder mål, da det vi har modtaget kun er vejledende tegninger. Der skal være en opmåling af reference-vinduespartiet. Vi vedhæfter de tegninger, som vi har indhentet hos Københavns Kommune, Center for Byggeri. Vi ser frem til at modtage nye tegninger til terrassedøre og altaner mod gårdsiden senest den 15. juli Ligeledes bedes du senest den 15. juli 2009 fremsende tegninger til reetablering af terrassedøre og altan mod gadesiden, således at den svarer til Willemoesgade 43, 2. tv. Også gitteret til de endelige altanløsninger mod gårdsiden skal modsvare det eksisterende hos Willemoesgade 43, 3. tv (som tidligere meddelt, eksempelvis i mail af 24. januar 2008). Bestyrelsen tager meget gerne et møde med dig, såfremt du ser et behov for dette. Endelig vil vi minde om, at Kommunen skal godkende de endelige forslag, efter at bestyrelsen og evt. en ekstraordinær generalforsamling har godkendt dit forslag. From: Sigurd Slot Jacobsen Sent: Tuesday, June 02, :47 AM To: Julie Hubertz Cc: Olsen, Birgit; Niels O G Jørgensen Subject: SV: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag Tak for din mail, som vil blive behandlet hurtigst muligt i den nye E/F-bestyrelse. Selvom jeg ikke er en del af bestyrelsen længere, er du meget velkommen til ligesom nu at maile til mig, og samme tilbud ved jeg allerede, at den nye bestyrelse vil benytte sig. Mvh Sigurd Side 8 of 9

9 Fra: Julie Hubertz Sendt: 1. juni :55 Til: Sigurd Slot Jacobsen Cc: Niels Jørgensen Emne: Willemoesgade 43, 2. th. - Altansag Kære Sigurd, Ifbm. den igangværende altansag vedr. Willemoesgade 43, 2. th., ønsker vi hermed at få afsluttet sagen samt få bestyrelsens godkendelse af endelig løsning for hhv. de 2 franske altandøre mod gården samt terassedøren mod gaden. Mht. de 2 franske altandøre mod gården, så er vi i kontakt med producenten af dørene, og vi foreslår derfor, at vi laver en ny inddeling af vinduerne, så de stemmer overens med Willemoesgade 43, 3. tv. Vores forslag til ovenstående er det samme, som blev indsendt til kommunen tilbage i august Jvf. bilag 2, vedhæftet. Mht. køkkendør så er der tale om en 3-deling af øverste vindue samt 4-deling af dør/vinduer. Dette stemmer overens med Willemoesgade 43, 3. tv. Mht. soveværelsesdør så foreslår vi ligeledes en 4-deling af døre samt 2-deling af øverste vindue. Vi håber, at ovenstående løsning kan godkendes. Mht. Terassedøren med gaden, så skal vi indhente de oprindelig mål, men vi er i fuld gang med dette. Willemoesgade 43, 2. th 2100 Copenhagen Ø, Denmark M: E: Skype: julie_h Side 9 of 9

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg:

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Hej Arne Gottlieb, Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Inden første mail, har jeg modtaget et telefonopkald fra Milica

Læs mere

Kystdirektoratet meddeler påbud om at flydedokken fjernes, jf. 19 b, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet meddeler påbud om at flydedokken fjernes, jf. 19 b, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven. Carsten Krogsgaard Fjordvej 20 6000 Kolding Kystdirektoratet J.nr. 15/00683-11 Ref. Anna L. S. Østergaard 03-09-2015 Afslag på lovliggørelse af etableret flydedok til vandscooter på søterritoriet ud for

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Optagelse af byggekredit/fælleslån

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: Enver 2. Referent: Maria 3. Til stede: Lars (LK) (via telefonforbindelse), Christoffer (CH), Enver (EP), Maria (suppleant) 4. Fraværende: Michael (MNN) og Julie (suppleant) Næste

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Århus den 27. april 2015 REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag den 22. april 2014, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ruder 10/Ishøj bridgeklub den 1 maj 2012 i vore lokaler i Foreningshuset kl. 10.00 Referat fra generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Ad 1 Torben blev valgt

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere