Oversigt over ændringer siden d. 12 august, 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over ændringer siden d. 12 august, 2008"

Transkript

1 Oversigt over ændringer siden d. 12 august, 2008 Ændringsnummer Substitution af udgået vare Beskrivelse Implementeret 29 juli, Parameteren: - Afdeling Standardvalg substitution Forvalg ved almindelig substitution kan nu atter defineres til - Ordineret A/B varenummer før Førstevalg uden at det medfører teknisk fejl ved substitution af udgået vare EAN numre 7 juli, EAN lokationsnumre til brug for Korrespondancemeddelelser opdateret iht. data fra MEDCOM F7 information om ubehandlede recepter 29 juni, Ved søgning på CPR-nummer i F7 Søg ekspedition og meddelelse om ubehandlede recepter til kunden, vises de recepter som er modtaget dags dato, nu også. Axapta: Performance optimering - Salgsstatistikrapport - Dækningsbidragsrapport - Hent reserveret lager - Ordrebekræftelser - Udskrift af lagervarer - Varelageropgørelse, vil nu køres som batch - Omsætningsrapport - Revisorudtræk - Førstevalgsrapport - Valutaskærmbillede Eliminering af fejlagtig kassedifference som følge af returekspedition 27 juni, 21 juni, Da PharmaNet ikke understøtter udbetaling af returbeløb til kundens betalingskort, lukkes der nu for muligheden for at overføre negativt beløb til betalingskort-feltet i betalingsbillede da dette ellers kan medføre fejlagtig kassedifference. 1

2 10450 Overtag reservation af erecept 21 juni, Det vil nu være muligt at overtage reservation af en ubehandlet erecept, som er reserveret af et andet PharmaNet apotek. En ny knap "Overtag reservation" vises på ReceptServer oversigten F4 Søg recept 21 juni, Billedet laves større så alle kolonner vises uden scroll. Søgning (Til og Fra dato) vil nu være på (apotekets) Modtaget dato Substitution af udgået vare 21 juni, Ved ekspedition af en udgået vare vises der nu substitutionsmuligheder, hvis varen var substituerbar, da den udgik. Udleveringsgangen sættes automatisk op, hvis der er tale om automatisk ekspedition. ReceptServerens ordinationsoversigt ReceptServerens modtaget dato bliver nu vist og billedet laves større så alle kolonner vises uden scroll. Alle fremsøgte ordinationer vises, ikke kun de første juni, 8658 Interaktioner Interaktioner ajourført iht. Apotekerforeningens datafiler F11 Vis recept F11 viser nu altid den igangværende recept, også når der hentes fra ReceptServeren Begrænset udskrivning: tilknyttet pakkeenhed Begrænset udskrivning af erecepter, hvor parameteren...tilknyttet en pakkeenhed er sat til Ja, udskriver ikke længere alle recepter, hvor kunden er ukendt F4 Søg erecept Enter tasten kan igen bruges uden teknisk fejl Alt-F1: Udvidet funktionalitet 11 juni, Alt-F1 husker nu det sidste CPR nummer som enten er - Indtastet - Scannet fra sygesikringsbeviset i F2, F3, F4 eller F7 - Det sidst-anvendte CPR nummer i F2 ved tryk på Næste eller Annuller 2

3 10506 Faktura: Amt ændres til Region Ledeteksten i sum kolonne på faktura ændres fra Amt til Region Axapta: Fejlrettelse af ABC-markering i Indkøbsbilledet I Indkøbsbilledet, når en takstopdatering bevirker, at en vare ikke længere indgår som substitutionsvalg, vises ABCmarkeringen fremover korrekt som "Ingen" Axapta: Fejlrettelse, reserveret lager i funktionen Vare Dannelse af ny optællingskladde med funktionen Vare, bliver fremover korrekt korrigeret for reserveret lager i ekspeditionsmodulet Axapta: Fejlrettelse, Bogføring af salgsordre Udleveringer til debitor med spærring eller kreditmaksimum vil nu ikke forhindre bogføring i Axapta, da salget er foretaget inden debitoren blev spærret eller der blev sat kreditmaksimum på Axapta: fejlrettelse, Reserveret lager Til brug for generering af optællingskladder og behovsberegninger vil Axapta fremover også hente negative beholdninger i reserveret lager fra ekspeditionsmodulet Axapta: Performanceforbedring af udskrivning af debitorkontoudtog Performanceforbedring af udskrivning af debitorkontoudtog. Der var før rettelsen hastighedsproblemer ved udskrivning af kontoudtog, hvor der er udleveringsgebyrer på Axapta: Fejlrettelse, Dobbeltbestillinger Rettelse af en fejl, der før medførte, at der i nogle tilfælde kunne ske bestilling af forkert antal pakninger Axapta: Teknisk forbedring af valutasynkronisering Der er indført en teknisk forbedring af overførsel af valutaer fra Axapta til ekspeditionsmodulet Axapta: PFI Elektroniske hyldeforkanter: kun ændringer sendes ved ajourføring Ny funktion: Ved ajourføring af elektroniske hyldeforkanter til Pricer sendes ændringer i stedet for alle varer. Det giver hurtigere overførsel. Fremover skal funktionen Lager / Periodisk / PFI Kontrolpanel / Kommando > Send ændringer vælges, når varer ønskes overført. Nye varer eller varer, der er ændret, overføres straks til Pricer. 3

4 Axapta, (NNIT internt) teknisk forbedring af logning Bedre logning af fejlbeskeder og hurtigere kørsler til hjælp til teknisk support (AWSLog) F5 stregkodekontrol samtidig med ekspedition Det er nu muligt at starte en sekundær session af PharmaNet til brug for F5 stregkodekontrol. Dermed kan en terminal benyttes til stregkodekontrol uden at en ekspedition eller anden funktion i den primære session skal forlades Udskrivning af korrespondancemeddelelser Nye korrespondancemeddelelser kan nu automatisk udskrives og det er muligt at genudskrive en meddelelse. Automatisk udskrivning er valgfri og kan begrænses til kun at udskrive korrespondancemeddelelser med Høj prioritet Undlad udskrivning af erecepter Med henblik på papirløs just-in-time ekspedition af almindelige afhentere, er det nu muligt at begrænse den automatiske udskrivning af nye erecepter. Udskrivning kan helt undlades eller valgfrit begrænses til følgende erecepter: (1) erecepter med lagermangel, (2) erecepter til dosiskort eller til brug i praksis, (3) erecepter med bemærkning/forsendelse (4) erecepter hvor kunden er tilknyttet en pakkeenhed, (5) erecepter der udløser interaktion, (6) erecepter med receptkontrol-fejl, (7) erecepter uden CPR nummer Visning af erecept under ekspedition Til at understøtte papirløs ekspedition vises receptinformationer nu i højere grad: I det automatiske ekspeditionsforløb af erecepter kan man overalt ved brug af F11 få vist en pop-up skærm med gengivelse af erecepten. Lægens bemærkning (fritekst og forsendelses info) vil blive vist i det første ekspeditionsbillede (med kunde og udsteder oplysninger). Dosering og indikation samt eventuel bemærkning fra lægen vil blive vist automatisk ved bevillings-spørgsmål. 4

5 Udleveringsgang vises på bon m.m., Amt erstattes af Region Bon, kontantkvittering, forsendelsesbilag og faktura vil nu indeholde information om udleveringsgang for flergangsordinationer fra Receptserveren, f.eks. Udlevering 1 af 3. Funktionen kan vælges fra i parametrene. På de samme bilag er ledeteksten Amt erstattes af Region Nemmere adgang til ReceptServer Fra hovedmenuen kan adgang til søgning på Receptserveren nu vælges direkte med Ctrl F Genvej til indsæt CPR-nummer Alt F1 indsætter nu det senest anvendte kundenummer i følgende funktioner: F2 Ny ekspedition, F3 Genekspedition, F4 Søg recepter, Ctrl F4 ReceptServer, F7 Søg ekspedition Cursor placering i F4 Det kan nu defineres i parametrene om cursor i F4 Søg erecepter skal starte i EDI-nr eller CPR-nr Automatisk valg af flere uafhentede ekspeditioner I pop-up oversigten over uafhentede ekspeditioner kan man nu via parameterstyring vælge, om alle ekspeditioner skal være markeret til udlevering eller kun den øverste ekspedition Rapporten Internt dosissalg, rettelse Rapporten Internt dosissalg har påvist en systemfejl ved nedbrudsituationer i dosisproduktion. Fejlen, der sås ved at to rapporter med samme udskriftskriterier kunne give forskelligt resultat, er rettet Fejlrettelse: Overførsel af dosiskort er igen uden forsinkelse Grundet en fejl i den seneste release d. 7. dec., skulle doseringskort med danske tegn manuelt overføres af teknisk support. Dette kunne medføre forsinkelser i op til 30 minutter Ekspedition af narko, skærpet sikkerhed Sikkerheden er skærpet ved ekspedition af telefon- eller faxrecepter med narko, idet lægens CPR-nummer fremover skal indtastes. Det er ikke længere tilladt at nøjes med autorisationsnummer. For e-recepter er kravene ikke skærpede. 12. dec,

6 10222 Recepter kan ikke frigives mens de er under behandling Det vil ikke længere være muligt at afreservere, afslutte eller ugyldiggøre en ordination på Receptserveren, hvis recepten er modtaget eller under behandling på apoteket. Rettelsen beskytter Receptserver ordinationerne, så de f.eks. ikke kan frigives til et andet apotek samtidig med, at recepten alligevel ekspederes fra F4-oversigten. I dette eksempel gør PharmaNet opmærksom på, at recepten findes i F4 og at der skal trykkes Undlad ekspedition for at afreservere recepten Korrekt recept nr. på receptkvitteringer, scanning af stregkode Recept nr. på receptkvitteringen er igen korrekt og kan fremsøges på Receptserveren ved at skanne receptkvitteringens stregkode eller taste receptnummeret. (Fejlen opstod da receptnumrene blev for store til feltet.) I F7 starter cursor i feltet Kundenummer Efter ønske fra mange brugere starter F7 Søg ekspedition nu med cursor i feltet Kundenummer, da dette er det mest brugte søgekriterium. Cursor kan flyttes til Ekspeditionsnummer med Shift Tab I F12 starter cursor i feltet Varenummer Beregning af varepris I F12 Simuleret kundebeløb starter cursor nu i feltet Varenummer, da dette er det mest brugte søgekriterium. Efter indtastning af Varenummer, springer cursor til Kundenummer. Beregning af varepris sker ikke længere automatisk men skal vælges med knappen Beregn, når kundenummer er indtastet Robot: udsætte plukning til udleveringstidspunktet Apoteker med robot kan nu vælge at sætte udvalgte terminaler op til at udsætte plukningen til udleveringstidspunktet. Løsningen vil blive beskrevet i Bind 1 / Ekspedition / Robot Korrespondancemeddelelse, fejlhåndtering og opsætning Før kunne der, når et apotek først tog korrespondancemeddelelser i brug, opstå fejl, så meddelelsen ikke blev modtaget. Dette krævede et opkald til NNITs kundeservice, så fejlen ikke opstod igen. Denne type fejl sker nu ikke længere. (For NNIT kundeservice betyder det, at EAN / EDI lokationsnummer ikke behøves rettes.) Der er nu også bedre håndtering af korrespondancemeddelelser med fejl, såsom forkert indtastet lokationsnummer. 6

7 10171 eshoppen En e-ordre kan nu behandles, selvom den oprindelige ordre fra e-shoppen indeholdt en blank adresse. Dette kunne før føre til, at NetCompany afviste ordren med formatfejl Teknisk forbedring Central teknisk rettelse, der medvirker til øget stabilitet og forbedret driftsovervågning Teknisk forbedring Teknisk rettelse i det centrale system: Såkaldte låsninger kunne opstå som følge af uheldige opdateringssekvenser, dette kunne medføre umotiveret teknisk fejl på terminaler Receptserver fejlrettelse Natten mellem d. 5. og 6. november opstod en fejl så erecepter ikke længere kunne hentes ned. Denne fejl blev løst samme nat. Driftsstabilitet Rettelser til det centrale system for at opnå øget driftsstabilitet/performance Datalæsning for faktura Optimering af datalæsning for faktura. Herunder er d for dosisdispensering genindført ud for antal Øreafrunding, fejlrettelse Debitering af pakkeliste kan nu gennemføres uden fejl om øreafrunding. Dankort bon på beløbet vil ikke længere fejlagtigt vise byttepenge, når beløb ender på 25 eller 75 øre. Indbetaling på beløbet med dankort kunne fejlagtigt blive rundet op, dette er rettet Prisbekendtgørelse Ændringer til understøttelse af den nye prisbekendtgørelse Øreafrunding Øreafrunding bestemmes af ny systemparameter, der sættes til 50 (øre). Afrundingsreglerne omfatter kontant betaling, byttepengeudregning og bon i følgende funktioner: Betalingsbilledet Pakkelistebetaling Indbetaling 6102 Kontant betaling kræver kasseterminal Der kan ikke længere udføres kontant betaling på terminal, der ikke er tilknyttet en kasse. Dette var tidligere muligt med End-knappen og kunne medføre kassedifference Betaling på 0,05 kr Betaling på 0,05 kr. rundes nu korrekt ned til 0, nov, okt, okt, okt,

8 8137 Taksering, doseringskort Taksering af visse dage doseringer kunne i sjældne situationer beregne forkert antal tabletter. Dette er rettet F4 Søg e-recepter F4 Søg e-recepter vil fremover vise op til 100 recepter ved søgning på CPR-nummer (ændret fra max. 50) Automatisk ekspedition af e-recepter, regionsnummer Ved automatisk ekspedition af e-recepter sikres det nu, at et eventuelt ugyldigt regionsnummer rettes til et gyldigt. Der vil dermed ikke længere opstå differencer på månedsafregninger pga. fejl i e-recepter LSD indberetning Kodeværdier for udleveringssted sættes nu korrekt i LSD indberetning Dobbeltfakturering - Axapta Ekstra check indsat, så risiko for dobbeltfakturering og dermed automatiske kreditnotaer er mindre Automatisk overførsel af valutakurser - Axapta Ny funktion for oprettelse/ajourføring af valutakurser i Axapta overføres automatisk til ekspedition Momsreguleringsfejl ved opdatering af indkøb - Axapta Indkøb kan faktureres uden fejl , 8686, , Driftsstabilitet Disse rettelser vil medvirke til øget driftsstabilitet. Forberedelse til arkivering af gamle ekspeditionsdata. Brugerne vil ikke i denne release bemærke nogen ændring VMI-ordrer - Axapta Risiko for forsinkede VMI-ordrer er nu formindsket. 12 aug, Saldolisten for debitorer - Axapta 12 aug, 2008 Den fejl, der siden februar har medført at saldolisten for debitorer kun blev korrekt, når listen blev udskrevet før der blev bogført indbetalinger i den efterfølgende måned, og uden markering i Betalingspositionering, er nu rettet. Der kan ligeledes udskrives korrekte saldolister for tidligere måneder, såfremt der er behov for det. 8

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 3 NewPOS 3 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 NewPOS 4 Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i

Læs mere

PharmaNet. Konsulentbesøg - 2010. Version : 1.0

PharmaNet. Konsulentbesøg - 2010. Version : 1.0 Konsulentbesøg - 2010 Version : 1.0 09.03.2010 Konsulentbesøg 1 KONSULENTBESØG PÅ APOTEKET... 3 2 EKSPEDITION OG LOGISTIK... 4 3 EKSPEDITION OG BOGHOLDERI... 9 4 LOGISTIK BASISFUNKTIONER... 13 5 BOGHOLDERI

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 NewPOS Config Brugervejledning Version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Versionshistorik Visma WinKompas. Visma WinKompas. Versionshistorik. Opdateret 18-08-2015. For mere information: www.visma.

Versionshistorik Visma WinKompas. Visma WinKompas. Versionshistorik. Opdateret 18-08-2015. For mere information: www.visma. Visma WinKompas Versionshistorik Opdateret 18-08-2015 Version 3.6.90 Denne version er frigivet onsdag d. 12-08-2015 Når du overfører varelinjer fra en ordre til et indkøb, og du tager kostprisen fra ordrelinjen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Har du problemer med at hente brugervejledningen kan du prøve denne adresse: www.caspernh.dk/brugervejledning.pdf <---Tryk her!

Har du problemer med at hente brugervejledningen kan du prøve denne adresse: www.caspernh.dk/brugervejledning.pdf <---Tryk her! Har du problemer med at hente brugervejledningen kan du prøve denne adresse: www.caspernh.dk/brugervejledning.pdf

Læs mere

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV Ændrings log Juli 2014 CMGT 1.21 Indhold Ændringer i Continia Collection Management version 1.20 til 1.21... 5 Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

ASPECT4. - fit for business. Release v3r2 Logistik

ASPECT4. - fit for business. Release v3r2 Logistik ASPECT4 - fit for business Release v3r2 Logistik Release v3r2 Indhold Introduktion Modernisering... 4 Modernisering af database... 4 Unicode... 5 Modularisering og service-orientering... 5 ASPECT4 Generelt...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Miniguide Admin. version 2.0

Miniguide Admin. version 2.0 Miniguide Admin. version 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellness HOVEDMENU 2. Wellness hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE: Sælg behandling 7.

Læs mere