Universitets Rammeaftale på Standard Laboratorieartikler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universitets Rammeaftale på Standard Laboratorieartikler"

Transkript

1 Universitets Rammeaftale på Standard Laboratorieartikler Juli 2013

2 Standard laboratorieudstyr Aalborg Universitet, DTU og Syddansk Universitet har sammen udbudt denne rammeaftale på standard laboratorieartikler. Betegnelsen dækker over alle hyldevarer, hvor der er en betydelig omsætning på alle tre universiteter. Produkterne på aftalen er nøje udvalgt af den faglige brugergruppe, der har ydet et stort arbejde i udarbejdelsen af de tilbudslister, som har været i udbud. Dette arbejde skulle gerne sikre at, produkterne på aftalen svarer til de ønsker og behov, der er på de tre universiteter. Bredt sortiment Du kan på denne aftale købe et bredt udsnit af de produkter, der indgår i det daglige arbejde på laboratorierne rundt omkring på de tre universiteter. Attraktive priser og overholdelse af udbudspligten Ikke nok med, at du kan få mange af de laboratorieartikler, som du benytter i det daglige, til meget attraktive priser, fordi de tre universiteter sammen har udbudt et attraktivt volumen på indkøb af udvalgte laboratorieartikler, endnu en god grund til at denne aftale er attraktiv, er at universiteterne på denne måde har overholdt deres udbudspligt på disse laboratorieartikler. Delaftaler Rammeaftalen er delt op i 10 delaftaler. Det er gjort for at give leverandører med speciale i forskellige områder, mulighed for at byde ind, der hvor de er fagligt stærkest, og på den måde give brugerne adgang til den bedste know how og service.

3 De 10 delaftaler er beskrevet her: Delaftale 1: Celledyrkning Denne aftale indeholder de mest benyttede artikler til celledyrkning, som cryorør, engangs celleskrabere, celledyrkningsplader m. låg (4-96 brønde), selvklæbende plastfolie, forseglingstape til 96-brønde, dyrkningsflasker, serologiske målepipetter 1-50 ml, samt plastic chamberslides 2-8 huller. Delaftale 2: Filtre På denne aftale kan du købe de mest almindelige filtre som glasfiberfiltre, membranfiltre, div. sprøjtefiltre, samt filtre til vakuumenheder. Real Time PCR-strips m. brønde uden låg, objektglas (standard 76 x 26 mm), dækglas (standard 24 x 24 mm), dækglas (standard 18 x 18 mm), objektglas, elektrostatisk m. skrivefelt 76 x 26 mm, forseglingstape til 96-brønde, mikroplader uden låg 96 brønde, låg til Real Time PCR strips 8 låg/strip, dækglas (runde ø 13 mm), cuvette til elektroporering (0,2 cm electrode gap 50). Delaftale 6: Pipettespidser Denne delaftale indeholder alle de almindeligt brugte pipettespidser på universiteterne. Delaftale 3: Generelle hjælpemidler og værktøjer Denne aftale indeholder de mest benyttede hjælpemidler som vejebåde, bordpapir, fryseæsker til opbevaring af vials og rør, fryseæsker med løse indsatse, affaldsposer til bordstativer, laboratoriesakse, laboratoriepincetter, engangsskalpeller, skalpelblade, omrøringsmagneter, autoklavetape, plastfolie til forsegling og engangskuvetter. Delaftale 4: Glasvarer Denne aftale indeholder koniske kolber, målekolber, generelle laboratorieflasker fra 100 ml ml, medicinflasker 100 ml ml, div. bægerglas, div. Måleglas, tragte, pasteurpipetter, præparatglas og rundkolber. Delaftale 7: Plastvarer I denne delaftale er der fokuseret på plastprodukter som bægerglas, måleglas, tragte, centrifugerør, mikrorør m.m. Delaftale 8: Slanger og tilbehør Denne delaftale indeholder de mest benyttede siliconeslanger og slangekoblinger. Delaftale 9: Sprøjter og kanyler Delaftalen indeholder de mest benyttede 2- og 3- komponent engangssprøjter og udvalgte engangskanyler. Delaftale 5: Molekylær- og Mikrobiologi Aftalen indeholder petriskåle, drigalskispatler, podenåle, øjepodenåle, PCR-plader, forseglingstape til 96-brønde, mikroplader m/u låg til 96-brønde, PCR-strips m. 8 brønde med hængslet låg, PCRstrips uden låg, PCR-strips m. 12 brønde m/u låg, Delaftale 10: Vials og låg Denne delaftale indeholder HPLC-Vials 2 ml, skruelåg, indlæg, headspace-vials 10 & 20 ml, headspacevials med skruelåg 10 & 20 ml, præparatglas med gevind 1,5-30 ml, skruelåg til præparatglas til 1,5-30 ml rør, alukapsler med indlæg til 8-9 mm.

4 Sådan gør du... Sådan handler du på aftalen Der er flere forskellige måder at benytte aftalen på, alt afhængig af hvilket universitet man er tilknyttet. På DTU og Syddansk Universitet, kan man benytte E-handelssystemet til bestilling af de produkter, der indgår i de 10 delaftaler, samt leverandørens hjemmeside, hvis man ikke er koblet på E-handelssystemerne. På Aalborg Universitet skal varerne købes ind via leverandørernes webshops, alternativt telefonisk. Må man handle hos andre leverandører kaskademodellen Denne rammeaftale er gennemført som en kaskademodel for de enkelte delaftaler. Denne model betyder, at du som hovedregel skal handle hos den leverandør, der står som 1. leverandør på oversigten i denne informationsfolder. Man er berettiget til at købe en specifik vare, hos den leverandør der står som 2. leverandør, såfremt ens saglige og objektive krav eller behov for den specifikke laboratorieartikel ikke kan opfyldes af 1. leverandøren. Såfremt det af 2.leverandøren i Rammeaftalens rangorden tilbudte sortiment heller ikke kan opfylde de saglige og objektive krav/behov, er man berettiget til at springe til den 3. leverandør i rangordenen. Leverandørenes tilbudte varer på rammeaftalen skal vurderes enkeltvis, således forstået, at hvis man skal købe 3 varer, og kun de to, efter en saglig vurdering, kan købes hos 1. leverandøren, - så SKAL de to varer købes hos 1. leverandøren, den sidste vare må man så prøve at dække i kaskaden. Rammeaftalens løbetid Rammeaftalen er gældende fra den 1. juli 2013 til og med den 1. juli 2015, med mulighed for yderligere 2 x 1 års forlængelse. De tre universiteter vil i fællesskab tage stilling til hvorvidt rammeaftalen skal forlænges i god tid inden rammeaftalens udløb. Leveringsbetingelser Levering skal ske frit til Kundens leveringssteder i Danmark. Normalleverancer skal ske inden for Kundens normale arbejdstid, dvs. mellem kl Maksimal leveringstid er 3 arbejdsdage (72 timer) fra leverandørens modtagelse af bestilling. Leverandøren kan ikke stille krav om minimums ordrestørrelse, om end kunden skal bestræbe sig på at samle så mange interne bestillinger som muligt til en samlet ordre til leverandøren. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at alle leveringer sker i forsvarlig indpakning. Enhver leverance skal udenpå forsendelsen ledsages af en følgeseddel påført kundens reference, EAN-nummer, leveringsstedets navn og adresse samt nøjagtig angivelse af leverancens indhold, herunder antal, enhedsoplysning, varenummer og varetekst. Kundens registrering ved varemodtagelse gælder alene godkendelse af modtagne kolli og ikke kollienes indhold. Kunden kan, efter at have åbnet kolliene, reklamere over evt. forkert eller manglende indhold i disse. Dellevering er, med mindre det udtrykkeligt er aftalt med kunden, ikke acceptabelt. Hvis kunden har accepteret dellevering skal dette tydeligt fremgå af følgeseddel og faktura. I tilfælde af restordre kan dellevering aftales med kunden. Ved større ordrer over DKK ,-, hvor der ikke er tale om successiv levering, nyannoncerede ydelser og lignende, aftales leveringsfristen skriftligt mellem kunden og leverandøren. Priser og prisregulering Opregulering af leverandørens tilbudte priser kan alene foretages én gang årligt pr. 1. december i henhold til nettoprisindekset, første gang 1. december Leverandøren har i alle henseender initiativpligt i relation til indeksregulering. Leverandøren skal meddele ændring af priser senest 1. december med virkning fra 1. februar.

5 Leverandøren har pligt til straks at eftersende/foretage en prisopdatering på kundens foranledning og anvisning. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra kundens modtagelse af korrekt e-faktura. Ændringer af tilbudslisterne/ produktsammensætningen Såfremt der som følge af lovgivningsmæssige ændringer mv. foretages korrektioner/ændringer i produkternes sammensætning, er leverandøren pligtig til omgående at informere kunden herom, samt omgående at ændre på forhold, hvor dette følger af lovgivningen og/ eller myndighedskrav. Såfremt leverandøren ved produktudvikling eller på anden måde udvider eller udskifter sit sortiment med tilsvarende produkter af samme kvalitet, skal leverandøren efter aftale med kunden tilbyde sådanne produkter på tilsvarende vilkår. Garanti og reklamationsret Leverandøren yder 24 måneders garanti på de tilbudte produkter, regnet fra disses modtagelse på leveringsadressen. Garantien omfatter vederlagsfri ombytning af fejlleverede eller fejlbehæftede varer. Ombytning skal ske på kundens anmodning uden ugrundet ophold. Sker ombytning ikke uden ugrundet ophold, er kunden berettiget til at foretage erstatningskøb eller at lade de konstaterede fejl udbedre af 3. mand for leverandørens regning og risiko. Mulighed for rådgivning... Du kan altid få råd og vejledning i brugen af denne aftale, du skal blot kontakte din indkøbsafdeling på universitetet. Aalborg universitet: Indkøbskonsulent Vibeke Fitzhugh: telefon Indkøbskonsulent Morten Denaa: telefon Syddansk universitet: Indkøbskonsulent Marianne Eichertz Hansen: telefon mobil Danmarks Tekniske universitet: Strategisk indkøbskonsulent Lars Hansen: telefon mobil

6 Valgte leverandører på rammeaftalen Delaftaler Almeco A/S Buch & Holm Fisher Scientific Hounisen In Vitro Mikrolab Aarhus Sartorius Saveen Werner Th. Geyer VWR Bie & Berentsen Delaftale 1: Celledyrkning Delaftale 2: Filtre Delaftale 3: Generelle hjælpemidler Delaftale 4: Glasvarer Delaftale 5: Molekylær- og Mikrobiologi Delaftale 6: Pipettespidser Delaftale 7: Plast Delaftale 8: Slanger og tilbehør Delaftale 9: Sprøjter og kanyler Delaftale 10: Vials og låg Leverandør nr. 1 Leverandør nr. 2 Leverandør nr. 3

7 Framework Agreement for the University on Standard Laboratory Equipment July 2013

8 Standard Laboratory Equipment Aalborg University (AAU), Technical University of Denmark (DTU), and University of Southern Denmark (SDU) have jointly issued a collaborative tender for this framework agreement on standard laboratory equipment. This term refers to all of-the-shelf items, which account for a considerable turnover at all three universities. The products on the list have been carefully selected by the specialist user group, which has contributed considerably to the preparation of the tender lists which have been put to tender. This work will hopefully ensure the products listed in the agreement correspond to the wishes and needs expressed by the three universities. Wide range of products A wide range of products that are used on a daily basis in the laboratories can be purchased using this (framework) agreement. Attractive prices and compliance with the procurement obligation Much of the laboratory equipment you use in your daily work is available at very attractive prices due to scale economies obtained by the three universities on the basis of their joint procurement of an attractive volume of purchase of select laboratory articles, but another good reason why this agreement is attractive is that in this way, the universities have complied with their procurement obligation for this laboratory equipment. Sub-agreements The framework agreement is constituted by ten subagreements in order to provide suppliers specialising in different areas with the option of offering the equipment they are specialising in, to make sure users have access to the best know-how and services.

9 The ten sub-agreements are described below: Sub-agreement 1: Cell cultivation This agreement contains the most used articles for cell cultivation such as cryotubes, disposable cell scrapers, cell cultivation plates with lids (4-96-wells), adhesive plastic foil, sealing tape for 96-wells, cultivation bottles, serological measuring pipettes 1-50 ml, and plastic chamber slides 2-8 holes. Sub-agreement 2: Filters Under this agreement you can buy the most common filters such as glass fibre filters, membrane filters, various syringe filters, and filters for vacuum units. Sub-agreement 3: General aids and tools This agreement comprises the most used aids such as weighing boats, table paper, freezing boxes for vials and tube storage, freezing boxes with loose liners, refuse bags for table holders, laboratory scissors, laboratory tweezers, disposable scalpels, scalpel blades, stirring magnets/magnetic stirring bars, autoclave tape, plastic sealing foil and disposable cuvettes. Sub-agreement 4: Glassware This agreement comprises conical flasks, volumetric flasks, standard laboratory flasks from 100 ml to 10,000 ml, medicine bottles 100 ml to 1,000 ml, various measuring cylinders, funnels, Pasteur pipettes, specimen tubes and round bottom flasks. Sub-agreement 5: Molecular- and Microbiology This agreement comprises petri dishes, Drigalski spatula, inoculation needles, PCR plates, sealing tape for 96-wells, micro plates with and without lids for 96-wells, PCR strips with 8-wells with hinged lids, PCR strips without lids, PCR strips with 12-wells without lids, Real Time PCR strips with wells without lids, slides (standard 76 x 26 mm), cover glasses (standard 18 x 18 mm), slides, electrostatic with textbox 76 x 26 mm, sealing tape for 96-wells, lids for Real Time PCR strips 8 lid/strip, cover glass (round 13 mm diameter), cuvettes for electroporation (0.2 cm electrode gap 50). Sub-agreement 6: Pipette heads This agreement comprises all pipette heads generally used at the universities. Sub-agreement 7: Plasticware This agreement focuses on plastic products such as beakers, measuring cylinders, funnels, centrifugal tubes, microtubes etc. Sub-agreement 8: Hoses and accessories This agreement comprises the most used silicon hoses and hose fittings. Sub-agreement 9: Syringes and needles This agreement comprises the most used 2-part and 3-part disposable syringes and select disposable needles. Sub-agreement 10: Vials and lids This sub-agreement comprises HPLC Vials 2 ml, screw cap lids, liners, headspace-vials 10 & 20 ml, headspace-vials with screw cap lids 10 & 20 ml, screw-threaded sample tubes ml, screw cap lids for sample tubes for ml tubes, Alu- Caps with liners for 8-9 ml.

10 This is what you do How to buy products under the agreement You can make use of the agreement in different ways, depending on the university you are based at. At DTU and SDU, you can use e-trade systems when ordering the products covered by the 10 agreements, as well as supplier websites, in case you do not have access to the e-trade systems. At AAU, the products must be bought from supplier web shops or over the telephone. Can we buy from other suppliers the cascade model? This framework agreement was completed as a cascade model for the individual sub-agreements. This model outlines that as a main rule, you must buy from the supplier listed as the first supplier in this information leaflet. You may buy a specific product from the supplier listed as number two in case your factual and objective requirements or needs for a specific laboratory article cannot be met by the first supplier. In case the product range offered by supplier number two in the Framework Agreement ranking order cannot meet your factual and objective requirements or needs, you are allowed to skip to the third supplier in the ranking order. The products offered under the Framework Agreement must be assessed individually, in the sense that if you need to buy three articles and only two of these can be bought (from a factual perspective) from the first supplier, the two articles MUST be bought from supplier number one, whereas you must try to purchase the last article under the cascade. The life of the framework agreement The framework agreement will be effective from 1 July 2013 till and including 1 July 2015, with an option to extend for 2 x 1-year periods. The three universities will jointly decide well in advance of the date of expiry whether the framework agreement is to be extended. Terms of delivery Under the agreement, products ordered are sent with free delivery to the customer s delivery locations in Denmark. Normal delivery must take place within the normal opening hours of the customers, i.e. between 08:30 and 16:00. The maximum time of delivery is three working days (72 hours) from the supplier s receipt of an order. The supplier may not give stipulations regarding minimum order size, even though the customer must make an effort to collect as many internal orders as possible when placing an overall order with the supplier. The supplier is obliged to ensure that all deliveries are safely packed when forwarded. All deliveries must be provided with an affixed label of delivery on the face of the parcel stating the customer reference, EAN number, name and address of the location of delivery, as well as an itemised description of the articles, including quantity of items, item information, item numbers and item description. The customer registration on receipt of the delivery will only confirm receipt of the parcels and not their contents. After opening the parcels, the customer is entitled to file a complaint regarding wrong or missing items in the parcels. Unless expressly agreed with the customer, part deliveries are not acceptable. In the event of back orders, part delivery may be agreed with the customer. For major orders above at a value of DKK 100,000 and not supplied as successive deliveries, newly advertised services etc., time of delivery must be agreed in writing by the customer and the supplier.

11 Prices and price adjustments Upward adjustments of prices offered by the suppliers may only be made once a year as of 1 December according to the net price index, with the first adjustment to be made as of 1 December In all respects, the obligation of initiative will rest with the supplier as regards index adjustments. The supplier must announce any changes in prices no later than 1 December, with changes coming into effect as of 1 February. Terms of payment The terms of payment are net 30 days from the date of the customer s receipt of a correct e-invoice. Changes in tender lists/ product composition If amendments or changes in product composition are made as a result of legal changes etc., the supplier is obliged to inform the customer of this immediately and to make any changes immediately, in accordance with legislation and/or public sector requirements. If, due to product development, the supplier extends or replaces their range of products by similar products of the same quality, the supplier must, in agreement with the customer, offer such products on comparable conditions. Warranty and complaints The supplier provides a 24-month warranty on all products offered, applying from receipt of the products on the location of delivery. The warranty covers cost-free replacement of any faulty or defective products. Replacement must be made at the customer s request without unfounded delay. If replacement is not made without unfounded delay, the customer is entitled to make a replacement purchase or to have the defective products repaired by a third party at the expense and risk of the supplier. Guidance and direction... You are always welcome to seek guidance and direction regarding the use of this agreement by contacting the procurement department at your university. Aalborg University: Procurement Adviser Vibeke Fitzhugh: telephone Procurement Adviser Morten Denaa: telephone University of Southern Denmark: Procurement Adviser Marianne Eichertz Hansen: telephone mobile Technical University of Denmark: Strategic Procurement Adviser Lars Hansen: telephone mobile

12 Chosen supplier on the framework agreement Sub-agreement Almeco A/S Buch & Holm Fisher Scientific Hounisen In Vitro Mikrolab Aarhus Sartorius Saveen Werner Th. Geyer VWR Bie & Berentsen Sub-agreement 1: Cell cultivation Sub-agreement 2: Filters Sub-agreement 3: General aids and tools Sub-agreement 4: Glassware Sub-agreement 5: Molecular- and Microbiology Sub-agreement 6: Pipette heads Sub-agreement 7: Plasticware Sub-agreement 8: Hoses and accessories Sub-agreement 9: Syringes and needles Sub-agreement 10: Vials and lids Supplier nr. 1 Supplier nr. 2 Supplier nr. 3

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1

efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1 efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1 Indholdsfortegnelse - Content 1. DANSK BESKRIVELSE (DANISH DESCRIPTION)... 1 1.1 FAKTURAFORMATET... 1 1.1.1 Specielle tegn...

Læs mere

STOKVIS. - the right connection

STOKVIS. - the right connection STOKVIS - the right connection STOKVIS Det er nemt at levere det produkt vores kunder spørger på. Udfordringen er at levere det produkt vores kunder ikke spørger på OKVIS It is easy to deliver the product

Læs mere

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description)... 1 1.1 Fakturaformatet...1 1.1.1 Specielle

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > TEKNISK INFO TECHNICAL INFO Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel 1 2 3 4 5 6 Auditorium Balcony 1st.floor 9 8 7 6 4 3 2 1 2 METRO

Læs mere

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Hvem kan leje Alle ansatte i Danmark i CH A/S og CHH A/S, som er skattepligtige i Danmark, kan leje husene. Du skal være ansat på tidspunktet for lejemålets afholdelse.

Læs mere

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1365 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > TEKNISK INFO TECHNICAL INFO Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel 1 2 3 4 5 6 Auditorium Balcony 1st.floor 9 8 7 6 4 3 2 1 2 METRO

Læs mere

Om Fyns Kran Udstyr A/S. About Fyns Kran Udstyr A/S PROFIL / PROFILE. Aalborg +45 96 34 59 00. Esbjerg +45 75 12 36 00. Vallensbæk +45 43 56 54 00

Om Fyns Kran Udstyr A/S. About Fyns Kran Udstyr A/S PROFIL / PROFILE. Aalborg +45 96 34 59 00. Esbjerg +45 75 12 36 00. Vallensbæk +45 43 56 54 00 PROFIL / PROFILE Om Fyns Kran Udstyr A/S Hos Fyns Kran Udstyr A/S er vi bevidste om den konstante udvikling på markedet og har fokus på kundernes behov nu og i fremtiden nationalt som internationalt. Virksomheden

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen

Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen Our ref. Stina Aunapuu QA 1 Summary... 3 2 E-commerce market in Sweden... 4 3 M-Commerce... 8 4 The E-consumer... 9 5 Logistics & customer service... 12 5.1 Delivery

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 309/2010 (2. afdeling) Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat Kasper Mortensen) mod Saab AB (advokat Carsten

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde til EU-statsborgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til lønarbejder (ikke-eu/eøs-statsborger) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension The Application is a translation into English of the original Application Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus 6584-4 april 2014 in Danish. In case of

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM - LCA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM Afsagt den 21. april 2015 H-42-13 1) Lego System A/S og 2) Lego Trading s r.o. (advokat Jesper Windahl for begge) mod 1) Kuehne + Nagel A/S og 2) Kühne

Læs mere

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Ansøgningsskema / Application form PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Formålet med dette ansøgningsskema

Læs mere

Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning

Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning Dansk standard DS/EN 15927 2. udgave 2011-09-28 Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning Services offered by hearing aid professionals DS/EN 15927 København DS projekt: M258696 ICS: 03.080.30;

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser

Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser Miljøprojekt Nr. 617 2001 Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser Lone Gjørret, Dorthe Nedermark, Mette Juul og Claus Kieketerp KPMG C. Jespersen Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Gå til side 11 i Bemærkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 11 i Bemærkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. tes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere