Universitets Rammeaftale på Standard Laboratorieartikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universitets Rammeaftale på Standard Laboratorieartikler"

Transkript

1 Universitets Rammeaftale på Standard Laboratorieartikler Juli 2013

2 Standard laboratorieudstyr Aalborg Universitet, DTU og Syddansk Universitet har sammen udbudt denne rammeaftale på standard laboratorieartikler. Betegnelsen dækker over alle hyldevarer, hvor der er en betydelig omsætning på alle tre universiteter. Produkterne på aftalen er nøje udvalgt af den faglige brugergruppe, der har ydet et stort arbejde i udarbejdelsen af de tilbudslister, som har været i udbud. Dette arbejde skulle gerne sikre at, produkterne på aftalen svarer til de ønsker og behov, der er på de tre universiteter. Bredt sortiment Du kan på denne aftale købe et bredt udsnit af de produkter, der indgår i det daglige arbejde på laboratorierne rundt omkring på de tre universiteter. Attraktive priser og overholdelse af udbudspligten Ikke nok med, at du kan få mange af de laboratorieartikler, som du benytter i det daglige, til meget attraktive priser, fordi de tre universiteter sammen har udbudt et attraktivt volumen på indkøb af udvalgte laboratorieartikler, endnu en god grund til at denne aftale er attraktiv, er at universiteterne på denne måde har overholdt deres udbudspligt på disse laboratorieartikler. Delaftaler Rammeaftalen er delt op i 10 delaftaler. Det er gjort for at give leverandører med speciale i forskellige områder, mulighed for at byde ind, der hvor de er fagligt stærkest, og på den måde give brugerne adgang til den bedste know how og service.

3 De 10 delaftaler er beskrevet her: Delaftale 1: Celledyrkning Denne aftale indeholder de mest benyttede artikler til celledyrkning, som cryorør, engangs celleskrabere, celledyrkningsplader m. låg (4-96 brønde), selvklæbende plastfolie, forseglingstape til 96-brønde, dyrkningsflasker, serologiske målepipetter 1-50 ml, samt plastic chamberslides 2-8 huller. Delaftale 2: Filtre På denne aftale kan du købe de mest almindelige filtre som glasfiberfiltre, membranfiltre, div. sprøjtefiltre, samt filtre til vakuumenheder. Real Time PCR-strips m. brønde uden låg, objektglas (standard 76 x 26 mm), dækglas (standard 24 x 24 mm), dækglas (standard 18 x 18 mm), objektglas, elektrostatisk m. skrivefelt 76 x 26 mm, forseglingstape til 96-brønde, mikroplader uden låg 96 brønde, låg til Real Time PCR strips 8 låg/strip, dækglas (runde ø 13 mm), cuvette til elektroporering (0,2 cm electrode gap 50). Delaftale 6: Pipettespidser Denne delaftale indeholder alle de almindeligt brugte pipettespidser på universiteterne. Delaftale 3: Generelle hjælpemidler og værktøjer Denne aftale indeholder de mest benyttede hjælpemidler som vejebåde, bordpapir, fryseæsker til opbevaring af vials og rør, fryseæsker med løse indsatse, affaldsposer til bordstativer, laboratoriesakse, laboratoriepincetter, engangsskalpeller, skalpelblade, omrøringsmagneter, autoklavetape, plastfolie til forsegling og engangskuvetter. Delaftale 4: Glasvarer Denne aftale indeholder koniske kolber, målekolber, generelle laboratorieflasker fra 100 ml ml, medicinflasker 100 ml ml, div. bægerglas, div. Måleglas, tragte, pasteurpipetter, præparatglas og rundkolber. Delaftale 7: Plastvarer I denne delaftale er der fokuseret på plastprodukter som bægerglas, måleglas, tragte, centrifugerør, mikrorør m.m. Delaftale 8: Slanger og tilbehør Denne delaftale indeholder de mest benyttede siliconeslanger og slangekoblinger. Delaftale 9: Sprøjter og kanyler Delaftalen indeholder de mest benyttede 2- og 3- komponent engangssprøjter og udvalgte engangskanyler. Delaftale 5: Molekylær- og Mikrobiologi Aftalen indeholder petriskåle, drigalskispatler, podenåle, øjepodenåle, PCR-plader, forseglingstape til 96-brønde, mikroplader m/u låg til 96-brønde, PCR-strips m. 8 brønde med hængslet låg, PCRstrips uden låg, PCR-strips m. 12 brønde m/u låg, Delaftale 10: Vials og låg Denne delaftale indeholder HPLC-Vials 2 ml, skruelåg, indlæg, headspace-vials 10 & 20 ml, headspacevials med skruelåg 10 & 20 ml, præparatglas med gevind 1,5-30 ml, skruelåg til præparatglas til 1,5-30 ml rør, alukapsler med indlæg til 8-9 mm.

4 Sådan gør du... Sådan handler du på aftalen Der er flere forskellige måder at benytte aftalen på, alt afhængig af hvilket universitet man er tilknyttet. På DTU og Syddansk Universitet, kan man benytte E-handelssystemet til bestilling af de produkter, der indgår i de 10 delaftaler, samt leverandørens hjemmeside, hvis man ikke er koblet på E-handelssystemerne. På Aalborg Universitet skal varerne købes ind via leverandørernes webshops, alternativt telefonisk. Må man handle hos andre leverandører kaskademodellen Denne rammeaftale er gennemført som en kaskademodel for de enkelte delaftaler. Denne model betyder, at du som hovedregel skal handle hos den leverandør, der står som 1. leverandør på oversigten i denne informationsfolder. Man er berettiget til at købe en specifik vare, hos den leverandør der står som 2. leverandør, såfremt ens saglige og objektive krav eller behov for den specifikke laboratorieartikel ikke kan opfyldes af 1. leverandøren. Såfremt det af 2.leverandøren i Rammeaftalens rangorden tilbudte sortiment heller ikke kan opfylde de saglige og objektive krav/behov, er man berettiget til at springe til den 3. leverandør i rangordenen. Leverandørenes tilbudte varer på rammeaftalen skal vurderes enkeltvis, således forstået, at hvis man skal købe 3 varer, og kun de to, efter en saglig vurdering, kan købes hos 1. leverandøren, - så SKAL de to varer købes hos 1. leverandøren, den sidste vare må man så prøve at dække i kaskaden. Rammeaftalens løbetid Rammeaftalen er gældende fra den 1. juli 2013 til og med den 1. juli 2015, med mulighed for yderligere 2 x 1 års forlængelse. De tre universiteter vil i fællesskab tage stilling til hvorvidt rammeaftalen skal forlænges i god tid inden rammeaftalens udløb. Leveringsbetingelser Levering skal ske frit til Kundens leveringssteder i Danmark. Normalleverancer skal ske inden for Kundens normale arbejdstid, dvs. mellem kl Maksimal leveringstid er 3 arbejdsdage (72 timer) fra leverandørens modtagelse af bestilling. Leverandøren kan ikke stille krav om minimums ordrestørrelse, om end kunden skal bestræbe sig på at samle så mange interne bestillinger som muligt til en samlet ordre til leverandøren. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at alle leveringer sker i forsvarlig indpakning. Enhver leverance skal udenpå forsendelsen ledsages af en følgeseddel påført kundens reference, EAN-nummer, leveringsstedets navn og adresse samt nøjagtig angivelse af leverancens indhold, herunder antal, enhedsoplysning, varenummer og varetekst. Kundens registrering ved varemodtagelse gælder alene godkendelse af modtagne kolli og ikke kollienes indhold. Kunden kan, efter at have åbnet kolliene, reklamere over evt. forkert eller manglende indhold i disse. Dellevering er, med mindre det udtrykkeligt er aftalt med kunden, ikke acceptabelt. Hvis kunden har accepteret dellevering skal dette tydeligt fremgå af følgeseddel og faktura. I tilfælde af restordre kan dellevering aftales med kunden. Ved større ordrer over DKK ,-, hvor der ikke er tale om successiv levering, nyannoncerede ydelser og lignende, aftales leveringsfristen skriftligt mellem kunden og leverandøren. Priser og prisregulering Opregulering af leverandørens tilbudte priser kan alene foretages én gang årligt pr. 1. december i henhold til nettoprisindekset, første gang 1. december Leverandøren har i alle henseender initiativpligt i relation til indeksregulering. Leverandøren skal meddele ændring af priser senest 1. december med virkning fra 1. februar.

5 Leverandøren har pligt til straks at eftersende/foretage en prisopdatering på kundens foranledning og anvisning. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra kundens modtagelse af korrekt e-faktura. Ændringer af tilbudslisterne/ produktsammensætningen Såfremt der som følge af lovgivningsmæssige ændringer mv. foretages korrektioner/ændringer i produkternes sammensætning, er leverandøren pligtig til omgående at informere kunden herom, samt omgående at ændre på forhold, hvor dette følger af lovgivningen og/ eller myndighedskrav. Såfremt leverandøren ved produktudvikling eller på anden måde udvider eller udskifter sit sortiment med tilsvarende produkter af samme kvalitet, skal leverandøren efter aftale med kunden tilbyde sådanne produkter på tilsvarende vilkår. Garanti og reklamationsret Leverandøren yder 24 måneders garanti på de tilbudte produkter, regnet fra disses modtagelse på leveringsadressen. Garantien omfatter vederlagsfri ombytning af fejlleverede eller fejlbehæftede varer. Ombytning skal ske på kundens anmodning uden ugrundet ophold. Sker ombytning ikke uden ugrundet ophold, er kunden berettiget til at foretage erstatningskøb eller at lade de konstaterede fejl udbedre af 3. mand for leverandørens regning og risiko. Mulighed for rådgivning... Du kan altid få råd og vejledning i brugen af denne aftale, du skal blot kontakte din indkøbsafdeling på universitetet. Aalborg universitet: Indkøbskonsulent Vibeke Fitzhugh: telefon Indkøbskonsulent Morten Denaa: telefon Syddansk universitet: Indkøbskonsulent Marianne Eichertz Hansen: telefon mobil Danmarks Tekniske universitet: Strategisk indkøbskonsulent Lars Hansen: telefon mobil

6 Valgte leverandører på rammeaftalen Delaftaler Almeco A/S Buch & Holm Fisher Scientific Hounisen In Vitro Mikrolab Aarhus Sartorius Saveen Werner Th. Geyer VWR Bie & Berentsen Delaftale 1: Celledyrkning Delaftale 2: Filtre Delaftale 3: Generelle hjælpemidler Delaftale 4: Glasvarer Delaftale 5: Molekylær- og Mikrobiologi Delaftale 6: Pipettespidser Delaftale 7: Plast Delaftale 8: Slanger og tilbehør Delaftale 9: Sprøjter og kanyler Delaftale 10: Vials og låg Leverandør nr. 1 Leverandør nr. 2 Leverandør nr. 3

7 Framework Agreement for the University on Standard Laboratory Equipment July 2013

8 Standard Laboratory Equipment Aalborg University (AAU), Technical University of Denmark (DTU), and University of Southern Denmark (SDU) have jointly issued a collaborative tender for this framework agreement on standard laboratory equipment. This term refers to all of-the-shelf items, which account for a considerable turnover at all three universities. The products on the list have been carefully selected by the specialist user group, which has contributed considerably to the preparation of the tender lists which have been put to tender. This work will hopefully ensure the products listed in the agreement correspond to the wishes and needs expressed by the three universities. Wide range of products A wide range of products that are used on a daily basis in the laboratories can be purchased using this (framework) agreement. Attractive prices and compliance with the procurement obligation Much of the laboratory equipment you use in your daily work is available at very attractive prices due to scale economies obtained by the three universities on the basis of their joint procurement of an attractive volume of purchase of select laboratory articles, but another good reason why this agreement is attractive is that in this way, the universities have complied with their procurement obligation for this laboratory equipment. Sub-agreements The framework agreement is constituted by ten subagreements in order to provide suppliers specialising in different areas with the option of offering the equipment they are specialising in, to make sure users have access to the best know-how and services.

9 The ten sub-agreements are described below: Sub-agreement 1: Cell cultivation This agreement contains the most used articles for cell cultivation such as cryotubes, disposable cell scrapers, cell cultivation plates with lids (4-96-wells), adhesive plastic foil, sealing tape for 96-wells, cultivation bottles, serological measuring pipettes 1-50 ml, and plastic chamber slides 2-8 holes. Sub-agreement 2: Filters Under this agreement you can buy the most common filters such as glass fibre filters, membrane filters, various syringe filters, and filters for vacuum units. Sub-agreement 3: General aids and tools This agreement comprises the most used aids such as weighing boats, table paper, freezing boxes for vials and tube storage, freezing boxes with loose liners, refuse bags for table holders, laboratory scissors, laboratory tweezers, disposable scalpels, scalpel blades, stirring magnets/magnetic stirring bars, autoclave tape, plastic sealing foil and disposable cuvettes. Sub-agreement 4: Glassware This agreement comprises conical flasks, volumetric flasks, standard laboratory flasks from 100 ml to 10,000 ml, medicine bottles 100 ml to 1,000 ml, various measuring cylinders, funnels, Pasteur pipettes, specimen tubes and round bottom flasks. Sub-agreement 5: Molecular- and Microbiology This agreement comprises petri dishes, Drigalski spatula, inoculation needles, PCR plates, sealing tape for 96-wells, micro plates with and without lids for 96-wells, PCR strips with 8-wells with hinged lids, PCR strips without lids, PCR strips with 12-wells without lids, Real Time PCR strips with wells without lids, slides (standard 76 x 26 mm), cover glasses (standard 18 x 18 mm), slides, electrostatic with textbox 76 x 26 mm, sealing tape for 96-wells, lids for Real Time PCR strips 8 lid/strip, cover glass (round 13 mm diameter), cuvettes for electroporation (0.2 cm electrode gap 50). Sub-agreement 6: Pipette heads This agreement comprises all pipette heads generally used at the universities. Sub-agreement 7: Plasticware This agreement focuses on plastic products such as beakers, measuring cylinders, funnels, centrifugal tubes, microtubes etc. Sub-agreement 8: Hoses and accessories This agreement comprises the most used silicon hoses and hose fittings. Sub-agreement 9: Syringes and needles This agreement comprises the most used 2-part and 3-part disposable syringes and select disposable needles. Sub-agreement 10: Vials and lids This sub-agreement comprises HPLC Vials 2 ml, screw cap lids, liners, headspace-vials 10 & 20 ml, headspace-vials with screw cap lids 10 & 20 ml, screw-threaded sample tubes ml, screw cap lids for sample tubes for ml tubes, Alu- Caps with liners for 8-9 ml.

10 This is what you do How to buy products under the agreement You can make use of the agreement in different ways, depending on the university you are based at. At DTU and SDU, you can use e-trade systems when ordering the products covered by the 10 agreements, as well as supplier websites, in case you do not have access to the e-trade systems. At AAU, the products must be bought from supplier web shops or over the telephone. Can we buy from other suppliers the cascade model? This framework agreement was completed as a cascade model for the individual sub-agreements. This model outlines that as a main rule, you must buy from the supplier listed as the first supplier in this information leaflet. You may buy a specific product from the supplier listed as number two in case your factual and objective requirements or needs for a specific laboratory article cannot be met by the first supplier. In case the product range offered by supplier number two in the Framework Agreement ranking order cannot meet your factual and objective requirements or needs, you are allowed to skip to the third supplier in the ranking order. The products offered under the Framework Agreement must be assessed individually, in the sense that if you need to buy three articles and only two of these can be bought (from a factual perspective) from the first supplier, the two articles MUST be bought from supplier number one, whereas you must try to purchase the last article under the cascade. The life of the framework agreement The framework agreement will be effective from 1 July 2013 till and including 1 July 2015, with an option to extend for 2 x 1-year periods. The three universities will jointly decide well in advance of the date of expiry whether the framework agreement is to be extended. Terms of delivery Under the agreement, products ordered are sent with free delivery to the customer s delivery locations in Denmark. Normal delivery must take place within the normal opening hours of the customers, i.e. between 08:30 and 16:00. The maximum time of delivery is three working days (72 hours) from the supplier s receipt of an order. The supplier may not give stipulations regarding minimum order size, even though the customer must make an effort to collect as many internal orders as possible when placing an overall order with the supplier. The supplier is obliged to ensure that all deliveries are safely packed when forwarded. All deliveries must be provided with an affixed label of delivery on the face of the parcel stating the customer reference, EAN number, name and address of the location of delivery, as well as an itemised description of the articles, including quantity of items, item information, item numbers and item description. The customer registration on receipt of the delivery will only confirm receipt of the parcels and not their contents. After opening the parcels, the customer is entitled to file a complaint regarding wrong or missing items in the parcels. Unless expressly agreed with the customer, part deliveries are not acceptable. In the event of back orders, part delivery may be agreed with the customer. For major orders above at a value of DKK 100,000 and not supplied as successive deliveries, newly advertised services etc., time of delivery must be agreed in writing by the customer and the supplier.

11 Prices and price adjustments Upward adjustments of prices offered by the suppliers may only be made once a year as of 1 December according to the net price index, with the first adjustment to be made as of 1 December In all respects, the obligation of initiative will rest with the supplier as regards index adjustments. The supplier must announce any changes in prices no later than 1 December, with changes coming into effect as of 1 February. Terms of payment The terms of payment are net 30 days from the date of the customer s receipt of a correct e-invoice. Changes in tender lists/ product composition If amendments or changes in product composition are made as a result of legal changes etc., the supplier is obliged to inform the customer of this immediately and to make any changes immediately, in accordance with legislation and/or public sector requirements. If, due to product development, the supplier extends or replaces their range of products by similar products of the same quality, the supplier must, in agreement with the customer, offer such products on comparable conditions. Warranty and complaints The supplier provides a 24-month warranty on all products offered, applying from receipt of the products on the location of delivery. The warranty covers cost-free replacement of any faulty or defective products. Replacement must be made at the customer s request without unfounded delay. If replacement is not made without unfounded delay, the customer is entitled to make a replacement purchase or to have the defective products repaired by a third party at the expense and risk of the supplier. Guidance and direction... You are always welcome to seek guidance and direction regarding the use of this agreement by contacting the procurement department at your university. Aalborg University: Procurement Adviser Vibeke Fitzhugh: telephone Procurement Adviser Morten Denaa: telephone University of Southern Denmark: Procurement Adviser Marianne Eichertz Hansen: telephone mobile Technical University of Denmark: Strategic Procurement Adviser Lars Hansen: telephone mobile

12 Chosen supplier on the framework agreement Sub-agreement Almeco A/S Buch & Holm Fisher Scientific Hounisen In Vitro Mikrolab Aarhus Sartorius Saveen Werner Th. Geyer VWR Bie & Berentsen Sub-agreement 1: Cell cultivation Sub-agreement 2: Filters Sub-agreement 3: General aids and tools Sub-agreement 4: Glassware Sub-agreement 5: Molecular- and Microbiology Sub-agreement 6: Pipette heads Sub-agreement 7: Plasticware Sub-agreement 8: Hoses and accessories Sub-agreement 9: Syringes and needles Sub-agreement 10: Vials and lids Supplier nr. 1 Supplier nr. 2 Supplier nr. 3

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Læsestoffet til dig. Aca Green

Læsestoffet til dig. Aca Green Læsestoffet til dig Aca Green Bøger 2014/Books 2014 1 Politik/ Policy Kvalitets og servicepolitik Vi er meget glade for, at præsentere jer for vores nye børnetøjs katalog 2014. Vi køber og sælger varer

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter

Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter Indkøb af basis apparatur og instrumenter til brug på AU s laboratorier, foretages på nærværende aftale. Aftalen indeholder 11 delaftaler

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Tekstil- og plastikprodukter

Tekstil- og plastikprodukter Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) Fastening Products Group Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) YKK tilbyder vores kunder et bredt sortiment af tekstil-

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Publish date 5/10/2012 4:10 PM. Bid due date 5/29/2012 12:00 PM. Document due date 5/29/2012 11:59 AM. Change date 5/10/2012 4:07 PM

Publish date 5/10/2012 4:10 PM. Bid due date 5/29/2012 12:00 PM. Document due date 5/29/2012 11:59 AM. Change date 5/10/2012 4:07 PM Skoleartikler Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/32481768.aspx Tender type Tender Payment condition Net per 30 days Publish date 5/10/2012 4:10 PM Bid due date 5/29/2012 12:00 PM Document

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Når du har lejet din stand, har du et areal med skillevægge mod nabostande. Standen bliver leveret med en basis belysning bestående af messespot

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Purchase date Forretningens

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere