Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag"

Transkript

1 Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

2

3 Grænsehindringer i Norden 1

4 2 Grænsehindringer i Norden

5 Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Ekspertgruppen under EK-A/EK-S Nord 2012:012 Grænsehindringer i Norden 3

6 Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Ekspertgruppen under EK-A/EK-S Nord 2012:012 ISBN Nordisk Ministerråd 2012 Layout: Hanne Lebech/NMR Omslagsfoto: Karin Beate Nøsterud/norden.org Foto: s. 8: Johannes Jansson/NMR; s.12: Johannes Jansson/NMT; s.22 Johannes Jansson/NMR; s. 32 Image Select; s. 40 Ojo Images; s. 48 Image Select; s. 56 Image Select; s. 68 Magnus Fröderberg/NMR; s. 70 Ojo Images; s. 78 Johannes Jansson/NMR; s. 84 Magnus Fröderberg/NMR Oversættelse: Martin Mathiasen Denne rapport er udgivet med finansiel støtte fra Nordisk Ministerråd. Indholdet i rapporten afspejler dog ikke nødvendigvis Nordisk Ministerråds synspunkter, meninger, holdninger eller anbefalinger. Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner. Nordisk Ministerråd Ved Stranden 18 DK-1061 København K Telefon (+45) Grænsehindringer i Norden

7 Indholdsfortegnelse Nordisk Ministerråds forord... 7 Forord... 9 Indledning A Problemstillinger vedrørende sociale ydelser og sociale tjenester Social bistand og sociale tjenester A1 Hjemsendelse af nordiske statsborgere, som søger social bistand A2 Førerhund i forbindelse med rejse A3 Personlig hjælper i forbindelse med flytning A4 Flytning institutionaliserede personer A5 Kørselsordninger for personer med funktionsnedsættelse A6 Flytning med handicapkøretøj B Problemstillinger vedrørende social sikring Anvendelig lovgivning B1 Forskelle i landenes arbejdsgiverafgifter B2 Nordiske studerendes socialforsikring i Sverige B3 Den finske firemånedersregel Sygdom, moderskab og ligestillede ydelser ved faderskab B4 Sygeforsikring for finske studerende B5 Arbejdsrevalidering i bopælslandet B6 Deltidssygemeldt person, som begynder at arbejde på deltid i et andet land end arbejdslandet B7 Den norske faderkvote B8 Lavere godtgørelse ved forældreorlov som følge af studiestøtte fra forkert land Invaliditetsydelser B9 De nordiske lande har forskellige bestemmelser, når det gælder retten til og beregningen af ydelser i forbindelse med invaliditet B10 Beregning af ydelse ved invaliditet efter arbejde i flere nordiske lande B11 Supplerende støtte til personer med pension fra Island Grænsehindringer i Norden 5

8 Arbejdsløshedsydelser B12 Krav om at skulle være omfattet af forskellige landes arbejdsløshedsforsikring uden afbrydelse for ikke at risikere lavere arbejdsløshedsydelse B13 En grænsependler, som bliver arbejdsløs under sygdom, får ingen godtgørelse, når han eller hun genvinder en del af sin arbejdsevne B14 Ret til dagpenge efter en periode med eksempelvis arbeidsavklaringspenger fra Norge. 60 B15 Reglerne vedrørende arbejdsløshedsforsikring for timelønnede grænsearbejdere er komplicerede B16 Aldersgrænse for optagelse i en svensk A-kasse B17 Supplerende krav om udført arbejde, hvis man ønsker at sammenlægge arbejds- og forsikringsperioder fra et andet land, når man søger om dagpenge B18 Arbejdsløshedsydelser til lønmodtagere i vikarbureauer Førtidspensionsydelser B19 Retten til dansk efterløn ved bosættelse uden for Danmark Familieydelser B20 Koordinering af den svenske forældreydelse B21 Det særlige bidrag i den svenske boligsikring ophører ved udlandsarbejde B22 Bortfald af forældreydelse ved tidsbegrænset arbejde B23 Forskellige familiebegreber B24 Dage med godtgørelse for forældreorlov modregnes forskelligt i de nordiske lande Administrative problemstillinger B25 Lange sagsbehandlingstider i EU-sager C Arbejdsmarkedsmæssige problemstillinger Arbejdsmarkedsmæssige problemstillinger C1 Erhvervspraktik i et andet nordisk land C2 Ret til orlov på grund af politiske opgaver for en person, som bor i ét land og arbejder i et andet land C3 Bidrag til rejser til jobsamtaler over grænserne er ikke mulige C4 Grænsearbejderes mulighed for at få arbejdsløshedsydelser ved orlov i forbindelse med studier Grænsehindringer i Norden

9 Nordisk Ministerråds forord Arbejdet med at fjerne grænsehindringer har i flere år været prioriteret højt i de nordiske lande. Man har løbende udarbejdet en række analyser og rapporter på området. På statsministrenes møde i Punkaharju i 2007 blev det besluttet, at man skulle gøre indsatsen for at fjerne grænsehindringer mere operativ ved at oprette et grænsehindringsforum. Samarbejdet på dette område skal ud over at værne om medborgernes rettigheder fremme den økonomiske vækst og styrke de nordiske landes konkurrenceevne. Et centralt element i indsatsen for at styrke et åbent og fleksibelt arbejdsmarked på tværs af de nordiske lande, som er til gavn for borgere og virksomheder, er, at adgangen til arbejdsmarkedet, adgangen til de sociale forsikringssystemer og velfungerende sociale servicesystemer for mennesker både på og uden for arbejdsmarkedet fungerer enkelt og effektivt, så borgerne ikke oplever, at de kommer i klemme mellem de forskellige systemer i landene. Medlemskabet i EU samt EØS-aftalen har givet nye muligheder og nye udfordringer på disse områder. De tidligere nordiske aftaler om social forsikring og det fælles arbejdsmarked var i høj grad baseret på, at folk modtog ydelser fra de lande, hvor de havde bopæl. I dag koordineres for eksempel socialforsikring via EU's regelværk, som kræver en meget høj grad af koordinering og samarbejde landene imellem med henblik på at sikre, at borgerne ikke havner i utilsigtede situationer. Denne rapport fokuserer på en række af de grænsehindringer, som findes på social- og arbejdsmarkedsområdet, og indeholder forslag til, hvordan de kan løses. Arbejdet er bestilt af embedsmandskomitéerne EK-A og EK-S blandt andet på grund af et ønske fra landene om en stærkere forankring af arbejdet med grænsehindringer inden for de enkelte sektorer. Rapporten er udarbejdet af en gruppe eksperter fra landenes egne myndigheder. Jeg håber, at rapporten og dens konklusioner vil blive anvendt aktivt af embedsmænd og politikere i de pågældende lande med henblik på at finde løsninger på de hindringer, der tages op i rapporten. Halldór Ásgrímsson Generalsekretær Nordisk Ministerråd Grænsehindringer i Norden 7

10 8 Grænsehindringer i Norden

11 Forord Til Nordisk Embedsmandskomité for arbejdsliv og Nordisk Embedsmandskomité for social- og helsepolitik Ekspertgruppen har arbejdet under Nordisk Ministerråds Embedsmandskomité for social- og helsepolitik (EK-S) og Embedsmandskomité for arbejdsliv (EK-A). Gruppen har haft til opgave at udrede de grænsehindringer, som personer, der bevæger sig mellem de nordiske lande, støder på i forhold til arbejdsmarked, social sikring og sociale tjenester. Arbejdet har taget udgangspunkt i Nordisk Ministerråds sekretariats fortegnelse over de nordiske grænsehindringer, som sekretariatet er blevet underrettet om. Ekspertgruppen har haft til opgave at kortlægge årsagerne til grænsehindringerne og komme med mulige løsningsforslag til embedsmandskomitéerne. Komitéerne vil efterfølgende træffe beslutning om videre tiltag. Også Nordisk Ministerråds Grænsehindringsforum vil behandle gruppens løsningsforslag. Gruppen fik desuden til opgave at fremlægge et forslag til, hvordan grænsehindringsarbejdet kan organiseres i fremtiden. Gruppen skulle endvidere diskutere en model for håndtering af problemsituationer, der opstår, når en person, som flytter fra ét nordisk land til et andet eller pendler mellem nordiske lande, står uden økonomisk godtgørelse på rimelige vilkår, på trods af at det står klart, hvilket lands lovgivning, der skal anvendes. Ekspertgruppens arbejde blev indledt med et møde i København i september EK-A og EK-S udpegede eksperter fra hvert land. Derudover blev de selvstyrende områder inviteret til at deltage med hver sin repræsentant. Også repræsentanter fra landenes ministerier eller departementer kunne deltage i ekspertgruppens arbejde ved behov. De medlemmer i ekspertgruppen, der repræsenterer de arbejdsmarkedsmæssige problemstillinger, har været: Lis Witsø-Lund og Marie Beck Jensen (fr.o.m. den 1 august 2011) (Beskæftigelsesministeriet, Danmark) Liisa Heinonen (Arbets- och näringsministeriet, Finland) Hildur Sverrisdottir Röed og Bjarnheidur Gautadottir (Velfærdsministeriet, Island) Mona Martinsen (Arbeidsdepartementet, Norge) Stina Sterner (t.o.m. den 31. august 2011) og Mona Karlsson (fr.o.m. den 1. september 2011) (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Sverige) Martin Sandblom (t.o.m. den 31. august 2011) og Åsa Bergqvist (fr.o.m. den 1. september 2011) (Arbetsförmedlingen, Sverige) Gruppens eksperter inden for områderne sikring og sociale tjenester har været: Eva Ejdrup Winther og Karin Møhl Larsen (Social- og Integrationsministeriet, Danmark) Essi Rentola (Folkpensionsanstalten, Finland) Hildur Sverrisdottir Röed og Bjarnheidur Gautadottir (Velfærdsministeriet, Island) Christiane Sørby Hansen (Arbeidsdepartementet, Norge) Ann-Kristin Robertsson og David Grenabo (Försäkringskassan, Sverige) 1 Gruppen har afholdt syv møder i Helsingfors og to videokonferencer. Disse har fundet sted den 8. december 2010, den marts 2011, den maj 2011, den 31. august 2011, den 9. november 2011, den 15. december 2011, den februar 2012, den 8. marts 2012 og den 29. marts Grænsehindringer i Norden 9

12 Essi Rentola har været formand og Mona Martinsen viceformand for gruppen. En repræsentant for Nordisk Ministerråds sekretariat, Jakob Schmidth, har deltaget i gruppens møder som observatør. Ekspertgruppen har ydermere knyttet eksterne ressourcer til gruppen, som har bidraget til gruppens arbejde. Heli Mäkipää har været sagkyndig førstesekretær, mens Anna Leino har været gruppens sagkyndige andensekretær. Begge sekretærer er fra foreningen Pohjola-Norden i Finland. Ekspertgruppen har samarbejdet med forskellige ministerier, myndigheder og instanser i Norden. Disse har skrevet tekster til den såkaldte bruttoliste 2, som udgør arbejdsmaterialet, og skrevet kommentarer til teksterne i både slutrapporten og i bruttolisten under ekspertgruppens arbejde. I januar 2012 sendte gruppen desuden udkastet til slutrapporten til godkendelse hos disse ministerier, myndigheder og instanser. Helsingfors, marts 2012 Essi Rentola Mona Martinsen Åsa Bergqvist David Grenabo Liisa Heinonen Marie Beck Jensen Lis Witsø-Lund Hildur Sverrisdottir Röed Bjarnheidur Gautadottir Christiane Sørby Hansen Mona Karlsson Karin Møhl Larsen Ann-Kristin Robertsson Eva Ejdrup Winther Anna Leino Heli Mäkipää Jakob Schmidth Bilag: Bilag: Bilag A: Bruttoliste Bilag B: Ekspertgruppens mandat Bilag C: Ekspertgruppens arbejdsliste 2 Se bilag A.a 10 Grænsehindringer i Norden

13 Grænsehindringer i Norden 11

14 12 Grænsehindringer i Norden

15 Indledning Ekspertgruppe, som udreder grænsehindringer i Norden I 2010 udtrykte både Grænsehindringsforum og det danske formandskab i Nordisk Ministerråd et ønske om, at Nordisk Ministerråds sektorer skulle spille en mere aktiv rolle i at identificere og eliminere grænsehindringer inden for deres respektive områder. Nordisk Ministerråds Embedsmandskomité for socialog helsespørgsmål (EK-S) og Embedsmandskomité for arbejdslivet (EK-A) tog udfordringen op og gik aktivt ind i grænsehindringssamarbejdet ved at etablere en tværsektoriel ekspertgruppe. Ekspertgruppen har taget stilling til den fortegnelse over grænsehindringer, som Nordisk Ministerråd sammenstillede i sommeren I slutrapporten har gruppen valgt at behandle sammenlagt 35 3 grænsehindringer, som vedrører den sociale sikring, arbejdsmarkedet og sociale tjenester. Af de grænsehindringer, der var med på den oprindelige fortegnelse, udelod man blandt andet problemstillinger, der vedrører indrejse til et land, rent arbejdsretslige problemstillinger og problemstillinger vedrørende godkendelse af udenlandsk uddannelse. Flere af de grænsehindringer, der behandles i denne rapport, gælder som følge af EU-forordninger ikke kun mellem de nordiske lande, men også i forhold til andre EU/EØS-lande og Schweiz. Gruppen har imidlertid valgt at anvende formuleringen nordisk land eller bopæl i et nordisk land. Udtrykkene varierer i forhold til problemstillingen, og det er forholdet mellem disse lande, der udgør temaet for arbejdet. De problemstillinger, der behandles, er grupperet som følger: Problemstillinger vedrørende social bistand og sociale tjenester samt problemstillinger, som er omfattet af EU's forordninger 492/ og 1612/68 5 samt Nordisk Konvention om social bistand og sociale tjenester. Problemstillinger vedrørende social sikring samt problemstillinger, som reguleres i EU's forordninger om koordinering af den sociale sikring 883/ og 987/2009 7, 1408/71 8 og 574/72 9 samt Nordisk Konvention om social sikring. a. Problemstillinger, der vedrører, hvilket lands lovgivning der skal anvendes 3 Se bilag C: Ekspertgruppens arbejdsliste. 4 Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen. 5 Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet. 6 Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. 7 Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. 8 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet. 9 Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet. Grænsehindringer i Norden 13

16 b. Problemstillinger, der vedrører ydelser i forbindelse med sygdom, moderskab, faderskab og lignende c. Problemstillinger vedrørende invaliditetsydelser d. Problemstillinger vedrørende sikring i forbindelse med arbejdsløshed e. Problemstillinger vedrørende ydelser i forbindelse med førtidspensionering f. Problemstillinger vedrørende familieydelser Problemstillinger, som vedrører arbejdsmarkedet, og som er omfattet af EU's forordninger 492/2011 samt 1612/68 og/eller af EU's forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger 883/2004 og 987/2009 samt 1408/71 og 574/72. Gruppen indledte arbejdet med en almen kortlægning af alle grænsehindringer på baggrund af lovgivning og praksis i hvert enkelt nordisk land. På trods af at de fleste oprindelige grænsehindringsmæssige problemstillinger var blevet præsenteret, så de gjaldt for et bestemt land eller to lande, bedømte gruppen, at der var grund til at foretage en mere omfattende kortlægning, som også omfattede de øvrige landes synsvinkel. Flere af de oprindelige grænsehindringer var desuden beskrevet på en sådan måde, at det var svært at forstå, hvad problemet var. Derfor har gruppen for hver enkel grænsehindring beskrevet situationen ud fra lovgivning og praksis i hvert enkelt nordisk land, hvilket har resulteret i et baggrundsnotat (den såkaldte bruttoliste). Bruttolisten beskriver også, hvilke grænsehindringer der gælder for alle nordiske lande, og hvilke der eventuelt er hindringer, som skyldes et lands lovgivning og praksis. Slutrapport med løsningsforslag I slutrapporten har gruppen sammenfattet grænsehindringerne og fremlagt forslag til, hvordan grænsehindringerne kan løses. Gruppen har udelukkende vurderet, hvordan de forskellige grænsehindringer teknisk set ville kunne løses. Det har ikke ligget inden for rammerne for gruppens arbejde at behandle eller danne sig et overblik over samtlige tænkelige konsekvenser, som løsningsforslagene kan indebære i andre situationer. Endvidere har det ikke været muligt at analysere de administrative eller økonomiske omkostninger eller EU-retslige konsekvenser, som forslagene kan medføre. Ekspertgruppens løsningsforslag er således en gennemgang af mulige løsningsmodeller, som helt eller delvist kan afhjælpe den konkrete grænsehindring. Disse mulige løsningsforslag skal ikke opfattes som en tilkendegivelse af national stillingtagen eller som et udtryk for støtte til gennemførelse af enkelte løsningsforslag. Gruppen har heller ikke foretaget nogen vurdering af, om de forskellige lande bør foretage ændringer i eksempelvis den nationale lovgivning eller deres administrative rutiner, som ville kunne løse grænsehindringerne. Der kan desuden findes igangværende udredninger i de enkelte lande, som sammenfalder med visse af de grænsehindringer, der behandles i denne rapport. 10 Beslutninger om, hvordan de enkelte grænsehindringer skal løses, bør træffes på nationalt niveau. 10 Se eksempelvis PSFU's (Parlamentariska socialförsäkringsutredningen) delbetænkning 'I gränslandet. Social trygghet vid gränsarbete i Norden', SOU 2011: Grænsehindringer i Norden

17 Hensigten med ekspertgruppen er i tråd med det nordiske samarbejdes karakter ikke at lægge grunden for eller foreslå en harmonisering af de nordiske landes socialsystem. Løsningsforslagene kan opdeles som følger: Problemstillinger, som kræver ændringer i den nationale lovgivning Problemstillinger, som kræver ændringer i tolkningen af EU-lovgivningen i forhold til bestemmelserne i den nationale lovgivning Problemstillinger, som skyldes mangelfuld information, og som kan løses ved hjælp af øget information og uddannelse Problemstillinger, som kan løses ved hjælp af bilaterale overenskomster Problemstillinger, som kræver ændringer i EU-lovgivningen eller forbedret informationsudveksling mellem EU-landene I forbindelse med nogle af problemstillingerne har gruppen desuden kunnet konstatere, at problemet allerede er løst, eller at der efter gruppens opfattelse ikke er tale om en grænsehindring. I mange af problemstillingerne indeholder løsningsforslaget elementer fra alle ovenstående punkter. Det grundlæggende problem skyldes ofte, at de personer, der bevæger sig mellem landene, bliver genstand for flere landes lovgivning. De problemstillinger, der handler om social sikring, sorterer primært under landenes nationale beslutningsmyndigheder, hvilket indebærer, at de nationale lovgivninger hovedsageligt ikke er blevet harmoniseret. Det enkelte land bevilger kun ydelser i overensstemmelse med sin egen lovgivning. På den anden side skal landene behandle personer, der har benyttet sin ret til fri bevægelighed, på en ligeværdig måde i forhold til dem, der er forsikret i deres hjemland. En af de vanskeligste problemstillinger er bestemmelsen om iagttagelse af et andet lands "ligeværdige ydelser, indkomster, omstændigheder og hændelser" i artikel 5 i forordning 883/2004. En bredere fortolkning af denne bestemmelse ville medføre, at visse grænsehindringer kunne fjernes. Udfordringer i arbejdet Ekspertgruppen har opdelt problemstillingerne i tre grupper, nemlig problemstillinger vedrørende social bistand og sociale tjenester, problemstillinger vedrørende social sikring og problemstillinger vedrørende arbejdsmarkedet. En generel iagttagelse, som gruppen har gjort, er, at beskrivelsen af de forskellige grænsehindringer i mange tilfælde har været meget skematisk. I forbindelse med flere af grænsehindringerne har det derfor været en udfordring at finde ud af, hvilket regelsæt grænsehindringen skyldes, og hvilke lande der berøres af den aktuelle grænsehindring. Oversigten over grænsehindringerne indeholdt ingen information om de forskellige grænsehindringers omfang. Det har gjort det svært at vurdere problemernes omfang, og hvilke grænsehindringer der bør prioriteres. Gruppen har også lagt mærke til, at det i forbindelse med mange af grænsehindringerne kan virke, som om de ansvarlige myndigheder kun i ringe grad er bekendte med, at disse problemer eksisterer. Myndighedernes kendskab til den aktuelle grænsehindring varierer naturligvis mellem landene og de forskellige grænsehindringer. Grænsehindringer i Norden 15

18 I forhold til de problemstillinger, der vedrører social bistand og sociale tjenester, har en af udfordringerne været den begrænsede information om grænsehindringernes omfang. Gruppen har i sit arbejde haft svært ved at finde information om hindringerne både hos Nordisk Ministerråd og hos myndighederne. Der findes en ny version af Nordisk Konvention om social bistand og sociale tjenester. Denne er dog ikke godkendt. Det virker tværtimod, som om man eventuelt vil begynde at udarbejde en ny nordisk konvention om social bistand og sociale tjenester. De problemstillinger, der vedrører social sikring, udgør halvdelen af rapporten, og de myndigheder i Norden, der sagsbehandler disse sager, har også en del praktisk erfaring med disse problemstillinger. I forbindelse med problemstillinger vedrørende social sikring har en af udfordringerne været forholdet til EUlovgivningen. Man kan sige, at det kun er en mindre del af de problemstillinger, der nu behandles som nordiske grænsehindringer, der udelukkende er nordiske grænsehindringer. Grænsehindringerne gælder for flere af de lande, der anvender EU's lovgivning om koordinering af den sociale sikring (forordningerne 883/2004 og 987/2009 samt forordningerne 1408/71 og 574/72). For at skabe forståelse for de grundlæggende principper i EU's lovgivning om koordinering af den sociale sikring og fremme diskussionen om forskellige løsningsalternativer indeholder følgende kapitel en kort redegørelse af principperne i EU's koordineringsregler, der er gældende mellem de nordiske lande. Eftersom de nordiske lande ikke har identiske ydelser, kan det altid medføre, at personer, der flytter fra ét nordisk land til et andet og bliver omfattet af sikringssystemet i det pågældende land, får andre ydelser, bedre eller ringere, end de havde ret til i det tidligere land. Sådanne situationer vil altid kunne opstå, så længe de nordiske lande har forskellige systemer, som ikke er blevet harmoniseret. I forbindelse med de problemstillinger, der vedrører arbejdsmarkedet, er nogle af grænsehindringerne kendte problemstillinger, som de institutioner i Norden, der sagsbehandler sagerne, har en del praktisk erfaring med. Andre grænsehindringer har været ukendt for institutionerne, og hvad angår disse grænsehindringer, har det været svært at få information fra Nordisk Ministerråd om, hvad der er årsagen til, at grænsehindringen er med på listen, og hvor omfattende problemet er. Koordinering af den sociale sikring inden for EU 11 Hensigten med forordningerne 883/2004 og 987/2009 (samt forordningerne 1408/71 og 574/72) er at koordinere retten til social sikring for de personer, der bevæger sig mellem medlemsstaterne. Målet er, at personer, der udnytter deres ret til fri bevægelighed, ikke mister deres rettigheder i forhold til social sikring. Den sociale sikring omfattes inden for EU af medlemsstaternes nationale beslutningsmyndigheder, men 11 I Norden er der både EU-lande og lande, som ikke er medlem af EU, men som er omfattet af EØS-aftalen. Eftersom de nye EU-forordninger 883/2004 og 987/2009 endnu ikke kunne anvendes i Norge og Island under ekspertgruppens arbejde, har gruppen også behandlet de gamle EU-forordninger 1408/71 og 574/72, som er blevet anvendt parallelt. Eftersom størstedelen af problemstillingerne i forhold til grænsehindringer handler om anvendelse af EU-bestemmelserne vedrørende koordinering af social sikring i EU og EØS, har gruppen her beskrevet de grundlæggende principper for koordineringsbestemmelserne. Formålet er at give læseren af slutrapporten et overordnet indtryk af, hvordan koordinering af social sikring fungerer i EU. 16 Grænsehindringer i Norden

19 koordineringsforordningerne går forud for bestemmelser i den nationale lovgivning, såfremt der er uoverensstemmelser mellem den nationale lovgivning og koordineringsforordningerne. Forordningerne kan anvendes direkte i medlemsstaterne og behøver i modsætning til direktiver ikke at blive gennemført i landenes lovgivning. Den primære retslige årsag til koordineringsforordningerne er artikel 48 i den oprindelige traktat og artikel 29 i EØS-aftalen, som gælder tiltag inden for social sikring. På baggrund af artikel 45 i den oprindelige traktat, som sikrer arbejdskraftens frie bevægelighed, har man udfærdiget forordningerne 492/2011 og 1612/68 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for unionens område. 12 De grundlæggende principper i koordineringsforordningerne 883/2004 og 987/2009 er: Ligebehandling og forbud mod diskriminering på grund af statsborgerskab Fastsættelse af den lovgivning, der skal anvendes. Bindende princip for brug af et lands lovgivning, som hindrer samtidig brug af et andet medlemslands lovgivning Sammenlægning af forsikrings- og ansættelsesperioder, perioder som selvstændig og bosættelsesperioder, som er fuldført i forskellige medlemsstater Eksportabilitetsprincippet, det vil sige sikring af udbetaling af ydelser, uanset hvor en person bor Disse principper gennemsyrer anvendelsen af forordningerne. Anvendelsen af forordningerne bør i særdeleshed styres af forbuddet mod direkte og indirekte diskriminering sammen med bestemmelsen om iagttagelse af ligeværdige ydelser, indkomster, omstændigheder og hændelser i artikel 5 i forordning 883/2004. Der findes på nuværende tidspunkt ikke ret meget erfaring med anvendelsen af denne bestemmelse. En person, der har udnyttet sin ret til fri bevægelighed bør ikke stilles i en ringere position end en person, som altid har været sikret i kun én medlemsstat. De nye forordninger 883/2004 og 987/2009 trådte i kraft den 1. maj 2010 og erstattede for EU-landenes vedkommende de tidligere forordninger 1408/71 og 574/72. De grundlæggende principper i forordningerne er uforandrede. De vigtigste ændringer i de nye forordninger var følgende: udvidelsen af personkredsen til også at omfatte såkaldte ikke-aktive, dvs. personer, som ikke arbejder eller ikke er selvstændige, styrkelse af principperne for god forvaltning de nye bestemmelser om lovgivning, som skal anvendes provisorisk, og bestemmelserne om ydelser, som betales provisorisk den elektroniske udveksling af oplysninger mellem medlemslandenes social- og arbejdsløshedssikringsinstitutioner (EESSI) 13 For Island og Norge gælder indtil videre koordineringsforordningen 1408/71. Forordningerne 883/2004 og 987/2009 vil sandsynligvis begynde at gælde for Island og Norge i løbet af Forordning 492/2011 er endnu ikke inkorporeret i EØS-aftalen. Forordning 1612/68 gælder derfor stadig for Norge og Island. 13 Står för Electronic Exchange of Social Security Information. Grænsehindringer i Norden 17

20 I koordineringsforordningerne er social sikring et unionsbegreb, som ikke nødvendigvis stemmer helt overens med, hvordan social sikring forstås nationalt. Koordineringsforordningerne anvendes for al lovgivning, der gælder for nogen af de risici eller ydelsesgrupper, der defineres i forordning 883/2004. I henhold til artikel 3 i forordningen er disse: ydelser ved sygdom ydelser ved moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab ydelser ved invaliditet ydelser ved alderdom ydelser til efterladte ydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdom ydelser ved dødsfald arbejdsløshedsydelser efterløn familieydelser Hver medlemsstat foretager en skriftlig anmeldelse til Europa-Kommissionen om sine ydelser i henhold til artikel 3, dvs. hvilke grene af statens nationale sociale sikring, der hører ind under anvendelsesområdet for koordineringsforordningerne. Medlemsstaterne skal også anmelde ændringer til Europa-Kommissionen. Det er dog EU-domstolen, som i sidste instans afgør grænsen mellem den lovgivning, der er omfattet af koordineringsforordningerne, og den lovgivning, der falder uden for disse. AK 14 tolker koordineringsforordningerne, og her er alle de nordiske lande repræsenteret. Alternativer for det fremtidige grænsehindringsarbejde I henhold til ekspertgruppens mandat skal gruppen også fremlægge et forslag til, hvordan grænsehindringsarbejdet kan organiseres i fremtiden. Gruppen mener, at man bør styrke de arbejdsmetoder og institutioner, der allerede er i brug. De institutioner, der sagsbehandler sager inden for den sociale sikring, samarbejder aktivt inden for deres sektor med henblik på at gøre noget ved de grænsehindringer og tolkningsproblemer, der er forbundet med international lovgivning. Det er også vigtigt, at landene sikrer, at informationsudvekslingen mellem de institutioner, der behandler sagerne, og de behørige myndigheder, er tilstrækkelig. Socialsikringsgruppen og Bistandsgruppen, som er blevet etableret af EK-S og har sit mandat derfra, bør også arbejde aktivt for at rydde grænsehindringer af vejen. Det er vigtigt at synliggøre det arbejde, der udføres af disse og andre arbejdsgrupper. Der bør desuden systematisk følges op på tiltagene og arbejdet. Grænsehindringsforum foreslog på sit møde i Oslo den 25. januar 2012, at ekspertgruppen skal overveje, at enten gøre ekspertgruppen permanent, og at den mødes en gang om året for at kortlægge, analysere og fremlægge løsningsforslag til eventuelle nye hindringer, der er opstået eller at der oprettes et andet forum, hvor nye grænsehindringer kan kortlægges og analyseres, fx Socialsikringsgruppen eller en fast arbejdsgruppe, der etableres under denne 14 Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger. 18 Grænsehindringer i Norden

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER SOCIAL SIKRING I ANDRE EU-MEDLEMSSTATER Det er nødvendigt at koordinere de sociale sikringsordninger for at fremme den frie bevægelighed for personer på EU's område. Tidligere har arbejdstagere og andre

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Liste over grænsehindringer

Liste over grænsehindringer Liste over grænsehindringer Danmark Hindringer, som skal løses i fællesskab: Førerhund i forbindelse med rejse I dag behandles personer, som rejser med førerhund inden for EU, på samme måde som turister,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER SOCIAL SIKRING I ANDRE EU-MEDLEMSSTATER Det er nødvendigt at koordinere de sociale sikringsordninger for at fremme den frie bevægelighed for personer på EU's område. En grundlæggende reform, der moderniserede

Læs mere

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Hallo Norden HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Præsentation af Hallo Norden på seminaret Færøerne og Norden - muligheder, rettigheder, hindringer Torsdag 18. november 2010. HALLO NORDEN Hallo Norden

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EURO OG SOCIALE SIKRINGSORDNINGER

EURO OG SOCIALE SIKRINGSORDNINGER i:\maj-2000\euro-hh.doc Af Henrik Hofman 29.maj 2000 RESUMÈ EURO OG SOCIALE SIKRINGSORDNINGER Dansk Folkeparti siger i deres ØMU-materiale, at Dansk velfærd er i fare, når sluserne mellem landene åbnes.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 16.11.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0752/2008 af Anneli Manner, finsk statsborger, og 1 medunderskriver, om hendes problemer med "Kela"

Læs mere

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0397 (COD) 6269/17 SOC 91 EMPL 61 CODEC 207 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RAPPORT fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt København den 10. december 2007 Til Skatteudvalget Öresundskomiteen og ØresundDirekt fremsender hermed tekniske kommentarer til det genfremsatte lovforslag

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

Indledning. 1. Grundlag for aftalen

Indledning. 1. Grundlag for aftalen Februar 2015 Aftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Danmark og Folkpensionsanstalten/ Pensionsskyddscentralen i Finland om administrative retningslinjer for beskæftigelsesrettet indsats

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx. december 2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Historien om Jyrki og Jóhanna. En almindelig families liv i et Norden med grænser

Historien om Jyrki og Jóhanna. En almindelig families liv i et Norden med grænser En almindelig families liv i et Norden med grænser 1 Historien om Jyrki og Jóhanna En almindelig families liv i et Norden med grænser ANP 2012:724 Nordisk Ministerråd, København 2012 ISBN 978-92-893-2341-3

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld i udlandet En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SU-gæld i udlandet 2 Forord I Danmark har studerende

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 26. oktober 2015 J.nr. 15-2350749 Ejendomme, Boer og Gæld LH Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser EF-Tidende nr. L 018 af 21/01/1997 s. 0001-0006 EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

ADMINISTRATIV AFTALE TIL DEN NORDISKE KONVENTION OM SOCIAL SIKRING

ADMINISTRATIV AFTALE TIL DEN NORDISKE KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Nr. 84 8. september 1994 Bekendtgørelse af administrativ aftale af 18. august 1993 til nordisk konvention om social sikring af 15. juni 1992 samt om Grønlands og Færøernes tiltrædelse heraf 1) Danmark

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx 2015 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. august 2010 Grønbog

Læs mere

Kreative erhverv i Norden

Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik TemaNord 2015:554 Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik ISBN 978 92 893 4255 1 (PRINT) ISBN 978 92 893 4257 5 (PDF) ISBN

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser Nr. 1, april 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviser, E126 til Sverige og dokumentation

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 10.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0752/2008 af Anneli Manner, finsk statsborger, og 1 medunderskriver, om hendes problemer med "Kela"

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere