VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG."

Transkript

1 Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis for hvordan vi møder alle børn og voksne, hvordan vi udøver vores pædagogiske daglige praksis, hvordan vi samarbejder i personalegruppen. Altså er værdierne grundlaget for de overordnede mål og handlinger i Børnehuset Vandloppen. Menneskesyn: I forhold til hvordan vi tilstræber at møde mennesker der kommer i Børnehuset Vandloppen børnene og deres familier, medarbejdere, praktikanter, studerende, andre samarbejdspartnere osv. lægges der vægt på at vi fremtræder positive, åbne og indlevende ALLE HAR BETYDNING og vi fokuserer på det enkelte menneskes styrker og kompetencer og hvordan vi gennem mangfoldigheden kan noget sammen. Desuden vægter vi/har det stor betydning for os, at der opleves tryghed, nærvær, plads til fordybelse og glæde i vores hus. Pædagogik og læreplaner: I forhold til vores daglige pædagogiske praksis skal der være en rød tråd i de tre år børnene går i Børnehuset Vandloppen. Hverdagen skal være overskuelig og i et vist omfang forudsigelig. Samtidig skal vi som medarbejdere have fokus på at se og opsøge mulighederne, lade os inspirere af børnene hinanden og omverdenen og konstant være fagligt velkørende, for derigennem at skabe en kreativ og handlingsorienteret pædagogisk praksis. EN DRÅBE GIVER RINGE I VANDET Personalesamarbejde: I forhold til personalesamarbejde vægter vi også forskellighed alle kan og skal ikke være lige gode til det samme, vi skal bruge hinandens styrker og kompetencer både fagligt og praktisk. Der skal være plads til at eksperimentere, udfordringer, samt plads og rum til refleksion for derigennem at være i løbende udvikling, fleksible og omstillingsparate. Lydhørhed, opmærksomhed og åbenhed personalet imellem er desuden vigtigt for at skabe sammenhold og fællesskab. HVORFOR BYGGE LÆHEGN, NÅR VI KAN BYGGE VINDMØLLER. VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Pædagogiske principper:

2 Vores pædagogiske praksis tager sit afsæt i Anerkendende relationer og fokus på det enkelte barns ressourcer og kompetencer. Vi skal som pædagogisk personale møde barnet positivt og empatisk. I forhold til anerkendende relationer arbejder vi ud fra følgende samspilstemaer: Vær tilgængelig for barnet den følelsesmæssige dialog - Vis din glæde for barnet. - Se barnets initiativ justér dig. - Invitér barnet til samtale og lyt og svar. - Giv barnet anerkendelse Skab fælles opmærksomhed den meningsgivende dialog - Fang barnets opmærksomhed. - Fasthold barnets opmærksomhed vis følelser og begejstring. - Forbind barnets oplevelser uddyb og forklar. Vejled og opdrag den guidende dialog - Fortæl barnet hvad det må og skal trin for trin. I forhold til det enkelte barns ressourcer og kompetencer arbejder vi med gennem ovenstående samspilstemaer at være nærværende voksne, således at vi opnår et grundigt kendskab til det enkelte barn for på den måde at justere forventninger og krav til barnet (zone for nærmeste udvikling). Udover vores fokus på det enkelte barn er det af stor betydning at vi gennem fællesskabet kan skabe meningsfulde sammenhænge for børnene. Alle skal opleve at de kan bidrage konstruktivt til gavn for fællesskabet. Vi har på hver stue Samling hver dag, hvor der leges, synges, fortælles historier eller tales om forskellige emner der rører sig dette bl.a. for at styrke fællesskabet blandt børnene. I det omfang det er muligt er alle børn en del af læreplansarbejdet. Der kan dog være tilfælde, hvor der er brug for et særligt tilrettelagt pædagogisk forløb. Ellers er vores princip at alle børn skal kunne deltage og inddrages i dagligdagens forskellige aktiviteter og gøremål, samt at støtte barnets læring i alle hverdagssituationer. I forhold til dette har vi fokus på, at det kan være mere overskueligt for børnene at være i lidt mindre

3 sammenhænge, altså at der laves aktiviteter, spises o.l. i mindre grupper, således at der er tid og rum til nærvær og fordybelse. I dagligdagen har vi ligeledes fokus på at sætte børnenes leg i centrum og i høj grad støtte og vejlede børnene gennem samspilstemaerne, således at der sker udvikling og læring gennem legen og børnenes egne initiativer. Vi laver Barnets bog med alle børn og tilstræber at den jævnligt bliver ajourført. Barnets bog er en mappe, hvori der sættes billeder og evt. tegninger fra børnenes dagligdag i børnehaven. Forældrene er også velkomne til at medbringe billeder hjemmefra til at sætte i mappen. Barnets bog er værdifuld for barnet, idet den skaber en god mulighed for dialog med barnet om dets oplevelser, formåen og hvem det er. Selv om det i kan være svært at nå at have bogen ajourført tager børnene dem ofte frem og vil bare gerne kigge i dem og fortælle om dem selv. ANERKENDELSE OG FREMHÆVELSE AF DE GODE EKSEMPLER FREMMER TRIVSEL OG LÆRING. SOM VOKSNE ER VI KONSTANT ROLLEMODELLER. SAMARBEJDET MED BØRNENES FORÆLDRE ER FOR OS AF STOR BETYDNING, IDET VI GENNEM ÅBENHED OG GENSIDIG TILLID SKABER DE BEDSTE RAMMER FOR BØRNENES TRIVSEL OG DERMED UDVIKLING. I PRAKSIS BETYDER DETTE: AT VI TILSTRÆBER DEN DAGLIGE DIALOG MED FORÆLDRENE, AT VI FORTÆLLER FORÆLDRENE OM VORES VURDERINGER AF DERES BØRN, AT DER IKKE SENDES SKRIFTLIGT MATERIALE UD AF VORES HUS UDEN FORÆLDRENES VIDENDE, AT FORÆLDRENE ALTID ER VELKOMNE TIL AT BEDE OM EN SNAK OM DERES BØRN, AT VI FAST EN GANG ÅRLIGT TILBYDER FORÆLDRENE EN SAMTALE OM DERES BARN. Læringsforståelse: Børnehuset Vandloppens læringsforståelse tager sit afsæt i respekten for at barndommen har en værdi i sig selv og ikke kun en forberedelse til skole og senere voksenlivet. Vi skal som voksne se og tage udgangspunkt i det enkelte barns perspektiver og interesser. Dagligdagen skal være overskuelig og forudsigelig, samt give mulighed for både individuelle og fælles aktiviteter/oplevelser.

4 Der skal være en vekselvirkning mellem inspiration og input fra de voksne og børnenes egne spontane oplevelser og lege. Input fra de voksne skal også tage afsæt i, hvad der optager børnene og udfoldes gennem deres spontane leg. Som tidligere nævnt mener vi at med nærværende og lydhøre voksne lærer barnet konstant, både gennem dagligdagens mange faste situationer og gennem legen og samspillet med andre både børn og voksne. Børnemiljø: Netop ovenstående beskrivelse af vores læringsforståelse forudsætter, at vi har konstant fokus på tilpasning af det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Det fysiske børnemiljø både ude og inde Det fysiske børnemiljø handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs. Det drejer sig blandt andet om muligheden for bevægelse, fordybelse, ergonomi, pladsforhold, hygiejne, støj, lys og sikkerhedsmæssige forhold, der tilgodeser alle børn i dagtilbud. Det psykiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø handler om relationer, om hvordan børnene trives med hinanden og med de voksne. I det psykiske børnemiljø er der fokus på at fællesskaber, venskaber, anerkendelse, omsorg, tillid, tryghed og medbestemmelse bidrager til trivsel hos det enkelte barn og i gruppen. Det æstetiske børnemiljø Det æstetiske børnemiljø handler om samspillet mellem omgivelserne og børnenes sanser i dagligdagen, og har en betydning for om børnene oplever dagtilbuddet som et rart sted at være. Et sted som er inspirerende, motiverende, udfordrende og behageligt. I det æstetiske børnemiljø sættes fokus på hvordan udsmykning af bygninger, rum og legesteder kan indvirke på børnenes fantasi, udvikling, leg og læring. I Børnehuset Vandloppen er vi blevet enige om følgende udsagn, som for os kendetegner et godt børnemiljø: Der skal være anerkendende, nærværende og tilgængelige voksne, som har fokus på relationer.

5 Der skal være fokus på at børnene knytter venskaber. Der skal være plads til alle. Der skal være tid til lærende, motiverende aktiviteter og oplevelser. Der skal være forudsigelighed i hverdagen tryghed.

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Det gode børneliv i dagplejen

Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger, som dagplejen i Silkeborg gerne vil kendes på. Det er værdier og holdninger, som vi tænker ind i alt arbejde

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere