Registre til Fra Viborg Amt/Fra Viborg-egnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registre til Fra Viborg Amt/Fra Viborg-egnen 1929-2009"

Transkript

1 Registre til Fra Viborg Amt/Fra Viborg-egnen

2 Registre til FRA VIBORG AMT/ FRA VIBORG-EGNEN Historisk Samfund for Viborg-egnen 2011

3

4 Registre til Fra Viborg Amt/Fra Viborg-egnen er udarbejdet og redigeret af Ole Degn under medvirken af Jesper Hjermind, Steffen Elmer Jørgensen, Erling Greve Kristensen, Mikkel Kirkedahl Nielsen, Ejgil Overby, Erik Overgaard, Karen Elisabeth Stub og Jørgen Østergaard Historisk Samfund for Viborg-egnen 2011 Trykt i Special-Trykkeriet Viborg as ISBN

5 Indhold Forord 7 Artikler 8 Viborg stift og amt i almindelighed samt større dele deraf 8 Almindeligt Kirkehistorie Skolevæsen og undervisning m.v. Samfundsforhold, retsvæsen og administration Folkeminder Topografi Naturforhold Landbrug, skovbrug, fiskeri, søfart og pramfart m.v. Handel, håndværk industri og teknik Arkitektur, kunst og sprog Musik, sange og viser Arkæologi, oldtid og middelalder I øvrigt indtil århundrede Viborg købstad 13 Viborg i almindelighed Kirkehistorie Samfundsforhold, retsvæsen og administration Skolevæsen og undervisning m.v. Post, telegraf, telefon, radio og TV Sundhedsvæsen Militærvæsen og borgervæbning Topografi Naturforhold Handel, håndværk, industri og teknik Arkitektur Kunst, musik, bogvæsen, kulturelle foreninger og videnskab Arkæologi, oldtid og middelalder Tiden århundrede Besættelsestiden Sognene (i alfabetisk orden) Personalhistorie Anmeldelser Historisk Samfunds interne forhold Forfatterregister Personnavneregister

6

7 Forord I 1972 udgav Historisk Samfund en indholdsfortegnelse med et forfatterregister til årbøgerne fra perioden , og det kom i 2001 i en udgave opdateret til 1999 og tilføjet også et personregister, der medtog personer, der blev nøjere omtalt. Der er nu gået 10 år siden, og bestyrelsen har besluttet, at registrene igen skulle ajourføres. Dette arbejde foreligger hermed. Indholdsfortegnelsen er opstillet på ganske samme måde og udarbejdet efter de samme principper som i de to forrige hæfter. Det samme gælder forfatterregisteret og navneregisteret. Det må her igen understreges, at det ikke er fuldstændigt, men medtager de personer, som de to arbejdsgrupper efter forud fastsatte kriterier har fundet det rigtigt at medtage, idet der i almindelighed er tale om personer, som har fået en lidt mere udførlig omtale i artikler i årbogsrækken og ikke blot er nævnt. Ligesom tidligere afspejler personnavneregisteret, som man kunne forvente, at en række personer og dermed temaer karakteristiske for Viborg-området har været særlig yndede gennem tiden. Personer, der optræder adskillige gange er Steen Steensen Blicher og hans far Niels Blicher, digterne Hieronymus Justesen Ranch og Jeppe Aakjær, godsejer på Hald Frederik Schinkel samt en række Viborg-bisper, Bartholomæus Deichmann, H.O.C. Laub, C.M. Rottbøll, Jørgen Swane og Johannes Trellund. Hertil er nu også kommet bl.a. bisp Gunner. Viborg, oktober Bestyrelsen

8 [blank]

9 Artikler Viborg stift og amt i almindelighed samt større dele deraf Almindeligt 1. Molbech, Christian: Optegnelser på en udflugt til Jylland i sommeren : Molbech, Christian: Optegnelser på en udflugt til Jylland i sommeren : Paulsen, Henning: Om Viborg stifts østgrænse. 1979: Kirkehistorie 4. Dahlerup, Troels: Sogn og pastorat. Bidrag til Viborg stifts historie i senmiddelalderen. 1956: Med kort. 5. Grove-Stephensen, F.S.: Brev fra en præst. 1981: Hansen, Georg: Biskoppernes indberetninger om Viborg stift i årene : Holmgaard, Jens: Kom hviledagen i hu - eller i gabestokken - Lidt om gennemførelsen i Fjends-Nørlyng herreder af helligdagsforordningen af : Holsting, Stig: Vor Frue af Karup - et 500 års minde. 1985: Jensen, F. Elle: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub. 1943: Jensen, F. Elle: Kirke- og kulturhistoriske småting især fra Rinds og Nørlyng herreder i tiden : Kristensen, Harald: Jens Hørbye - præst i Ørum og Kobberup : Nielsen, Carl Lindberg: Et blad af Viborg stifts gamle messebog. 1956: Nielsen, Carl Lindberg: To blade af Viborg stifts gamle messebog. 1957: Nielsen, Carl Lindberg: Viborg stifts gamle messebog (Missale Viborgense) forsvundet og genfundet. 1964: Pedersen, Kr.: Naturalie af Viborg stigt (stift). 1943: Qvistgaard, Erh.: Forskelligt fra Viborg stifts gamle landemodeprotokoller. 1933: Severinsen, P.: Viborg stifts kirkelige historie i middelalder og reformation. 1929: Ørberg, Paul G.: Viborg stifts kirkebogshistorie : Ørberg, Paul G.: En kirkebogskatastrofe. Pastor P.N. Kruchow og Hvam præstegårds brand i : Ørberg, Paul G.: Niels Blichers kirkebøger. 1995: Østergaard, Jørgen: Skibsmodeller i vore kirker. 2007: Skolevæsen og undervisning m.v. 22. Andersen, Vald.: Jens Christensen Halkjær. En degneskæbne i dokumenter. 1981: Andersen, Vald.: Nogle Karup-degne. 1982: Lund, Knud: De første skoler i Lysgaard herred. 1946: Med kort. 25. Nielsen, Karl: Viborg stifts ældste seminarium. 1974: Overby, Ejgil: Se klart på naturen, og tænk på din Gud. Fragmenter fra Levring Højskoles levetid og Eline Begtrups livsforløb, delvis belyst gennem breve til Nanna og Salomon J. Frifelt. 1997: Poulsen, Jens Aage: Anton Schmidt og Christen Nielsen. To lærerskikkelser i Asmild- Tapdrup omkring århundredskiftet. 1987: Schmidt, Peter Poulsen: Forstander Peter Poulsen Schmidts levnedsbeskrivelse. 1977: 71-

10 106. Samfundsforhold, retsvæsen og administration 29. Andersen, Lene: Fascinationen af eksotiske mennesker. Forestillinger om tatere i Jylland i midten af 1800-tallet. 2005: Blicher, St. St.: Bidrag til Kundskab om de danske provindsers nærværende tilstand i oekonomisk henseende. Tolvte stykke. Viborg Amt, Udsendt som årbog for Holmgaard, Jens: En flugt fra stavnsbåndet i : Holmgaard, Jens: Træk af fattigvæsenet i Viborg stift i 1730erne. 1983: Holmgaard, Jens: Går den, så går den.. Løskøbelse fra et ikke-eksisterende jysk vornedskab i : Holmgaard, Jens: Bonden, kirken og skolen. Præsteindberetninger fra Viborg stift om helligdagenes forsømmelse og skoleforholdene på landet. Udsendt som årbog for Holmgaard, Jens: Landmilitsens indrettelse i Hald og Skivehus amter i : Holmgaard, Jens: Kampen om karlene i Frederik 4.s tid. 1996: Fanø, Poul: Lysgaard-Hids herreders retskreds gennem 300 år. 1999: Klode, Niels: Fattigdom på Fuur. 1999: Løgstrup, Birgit: Kølsen fangekoloni et straffeafsoningseksperiment i hedesagens tjeneste. 1984: Løgstrup, Birgit: Kvinderne og valgretten på Viborgegnen. 1990: Martensen-Larsen, Florian: Kommunalreformen i Viborg amt. 1978: Mellerup, Hildegard: Forskellige var vore oplevelser. 2002: Munk, N.P.J.: Hvordan blev man gammelmandssøn? 1979: Nielsen, H.P.: Hvad en kirkebog beretter om. 1994: Villadsen, Zira O.: Kvaksalver på godt og ondt. Husmand Christen Thordalsen ( ). 2003: Worsøe, Hans H.: Træk af Viborg amts historie. 1978: Ørberg, Paul G.: Det»forheksede«sogn. 1977: Folkeminder 48. Andersen, L.: Minder fra den sydøstlige del af Rinds herred fra tiden omkring midten af det 19. århundrede. 1930: Munk, N.P.J.: Tragedien på Store Fuglsang og spøgeriet på Bjørnsgaard. 1978: Nymann, H.J.: Om bryllupsskikke i halvfjerdserne for Viborg amt. 1970: [Sejersen, S.]: Dagligt liv i Hids herred i forrige århundrede. 1941: Westh, Axel: Sønnen, der bed næsen af sin mor. 1974: Topografi 53. Fuglsang, Anth.: Alhedens sandflugts historie (Lysgaard og Hids herreder) i Viborg amt Sandflugten i Ulbjerg sogn, Rinds herred. 1944: Holmgaard, Jens: Af Blichers beskrivelse af Viborg amt. 1970: Hvidtfeldt, Erik: Præsteindberetninger fra Viborg stift : Kristensen, Johs.E. Tang: Turist i Viborg og hedeegnen : Lauridsen, Henning Ringgaard: Bruunshåb - en by og dens indbyggere i 175 år. 1997: Nielsen, H.P.: En jysk bondegård gennem 600 år - slægtsgård i 200 år. 1989: Pedersen, Jørgen: Rind - åløb eller bjerg. 1949: [Pedersen, Kr.]: Clemen Fischer: Relation over Silkeborg amt. 1943: 5-17.

11 61. Pedersen, Kr.: Indberetninger fra nogle herreder og sogne i Viborg amt : [Pedersen, Kr.]: Jylland og jyderne. Af Thomas Mortensen Bredsdorff. 1942: Resen, Peder Hansen: Atlas Danicus. Viborg stift. Udsendt som årbog 1933 og Willesen, D. og H.C. Nielsen: Rejsen til Nørremølle ved Viborg. En rejsedagbog fra juli : Ørberg, Paul G.: En embedsmand inspicerer Viborg by og amt i året : Østergaard, Jørgen: Skjælhøew Skelhøje. 1999: Aakjær, Jeppe: St. St. Blicher og hjemstavnen. 1929: Naturforhold 68. Milthers, N.: Viborgegnens geologiske udvikling. 1929: Pedersen, Kr.: Viborgegnens flora og fauna. 1929: Pedersen, Kr.: Fortegnelse over urter i Viborg stift : Landbrug, skovbrug, fiskeri, søfart og pramfart m. v. 71. Bramsen, Knud Aage Løkkegaard: Høsten på herregården Palstrup for hundrede år siden. 1998: Broch, Erik: Selvejet i Hids herred før landboreformerne. 1972: Degn, Ole: Den, der ager med stude Erhvervsforhold i Viborg amt belyst gennem Landhusholdningsselskabets arkiv. 1971: Flensborg, C.E.: Om hedeplantningens historie. 1929: Hastrup, Frits: Tyskerkolonierne i Nørrejylland. Byer og boliger. 1. del. 1989: Hastrup, Frits: Tyskerkolonierne i Nørrejylland. Byer og boliger. 2. del. 1990: Hjermind, Jesper: Søfolk, kågmænd og skippere på Hjarbæk fjord. Træk af søfartens historie : Hjermind, Jesper: Fisker Rasmus Berthelsen fra Kvols fortæller om sin barndom og ungdom. 1993: Holmgaard, Jens: Alt på sin rette plads - eller stavnsbåndsløsningen og den store omstiiling i dansk landbrug. 1988: Holmgaard, Jens: Nørre Tulstrup-dagbogen gav stødet til international bondedagbogsforskning. 1989: Jacobsen, Christian: Fiskeri og pramfart på Gudenåen. 1980: Koval, Karel: Fredens, arbejdets og kærlighedens land. 1995: Munk, N.P.J.: Hedepionerens Kaar. 1977: Pedersen, Kr.: Ulvenes forekomst i Midtjylland, særlig i Viborgegnen. 1938: Saabye, Johannes: Årets gang på en bondegård i 1930'rne. 1997: Rasmussen, Marinus:»Nar'mark«: Erindringer fra 58 år på Lynderupgård. 1975: Westergaard, Jens: Træk af hedeopdyrkningens historie. 1929: Worsøe, Eiler: Tindbæk Hestehave - og andre skovhaver. 1998: Handel, håndværk, industri og teknik 89. Broberg, Jens Aage Niels: Træsko - fra håndværk til industri. 1995: Hansen, J.C.: Trækstien og pramfarten på Gudenå. 1936: Jacobsen, Chr.: Kalken i Daugbjerg og Mønsted. 1985: Jacobsen, Chr.: Gudenåcentralen - planer og virkelighed. 1981: Larsen, Holger Hertzum, og Jens Lampe: Bidrag til urmageriets historie i Viborg amt. 1977: Warthoe-Hansen, O.: Kågfarten på Gudenå og Nørreå. En opfordring. 1965: 104.

12 95. Vognsen, Thorvald: Tiden var det langsomste i verden. 1999: Arkitektur, kunst og sprog 96. Bergild, Merete, og Jens Jensen: Asmild Klosterkirkes altertavle - Mesteren og hans øvrige arbejder i Hee, Gudum og Sall kirker. 1984: Christiansen, Tage E.: Røgelseskar fra Viborg. 1969: Ditzel, Harald, og Keld Helmer-Petersen: Romansk stenhuggerkunst i Viborg amts kirker. Foto: K. H.-P. Tekst: H. D. Udsendt som årbog for Ditzel, Harald: Vinderslevtrianglen, harpe - eller måleinstrument? 1980: Kristensen, Johs E. Tang: Præsten Niels Blicher og biskoppen Nicolai Edinger Balle. 1992: Lampe, Jens Kongsted: Det mekaniske ur i Viborg-egnens malerkunst. 1985: Lillie, Louise: Renæssanceudsmykningen i Grinderslev kirke. 1991: Nielsen, Erik Levin: Gamle stier, nye veje. 1980: Skautrup, Peter: Ordforrådet i midt- og vestjyske dialekter. 1929: Vig-Nielsen, Ingeborg: Arkitekt Søren Vig-Nielsen. 1974: Ørberg, Paul G.: Stenen i kirken. 1999: Musik, sange og viser 107. Denman, Henrik: Ukendt sølvbryllupsdigt af St. St. Blicher. 1981: Hansen, Povl: Gammeldags»poesier«om bondens liv og kår i ældre dage. 1937: Kjær, Wilhelm: Jensen: Et spillemandsdynasti. 1987: 135 Arkæologi, oldtid og middelalder 110. Albrectsen, Erling: Naturfredningsloven og højfredningerne i Viborg amt. 1939: Albrectsen, Erling: Nogle yngre stenalders grave i Rinds herred. 1941: Asholt, Olav: Voldsteder langs Gudenå og Nørreå. 1996: Bokkenheuser, Chr.: Træk af Viborgegnens historie. 1930: Brask, Aage: Af Vesthimmerlands ældste historie. 1961: Bro-Jørgensen, Marianne og Hans Helmer Kristensen: Billeder af Viborg amts forhistorie. Foto: HHK. Tekst M. B-J. Udsendt som årbog for Brøndsted, J.: Viborgegnen i oldtiden. 1929: Mathiassen, Therkel: Viborg amts oldtidsmindesmærker. En oversigt. 1951: Munk, N.P.J.: Kongsemnernes kampe på Viborgegnen : Med kort Leopold, Adam J. L.: Et oldtidsfund i en gammel avis. 1980: I øvrigt indtil Galster, Kjeld: Fra Viborg amt under besættelsen : Hvidtfeldt, Johan: Da kvinderne i Viborg amt skulle bindes til stavnen. 1949: Paulsen, Asta: Skytten på Aunsbjerg. Med biografiske noter ved Henning Paulsen. 1979: Vestergaard, Kristian: Anmærkninger til et gammelt lokalhistorisk værk. 1985: Østergaard, Bent: Løvenbalkerne til Aunsbjerg og Tjele. 1979: århundrede 125. Christensen, P.C.: Fra gammel tid. Om livet i Salling : Dancker-Jensen, J.O.: Sporet over Alheden - om statsbanen Herning- Viborg

13 2006: Degn, Ole, og Jørgen Østergaard: Kommunevåbener fra Viborg Kommunes gamle kommuner. Våbnerne fra Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele og Viborg kommuner før : Eskildsen, Anna H.: Minder fra Vorde præstegård. 1996: Hjermind, Jesper: Hald. Håb og helse. Om bygningen og den første anvendelse af de røde barakker i Hald. 1996: Jensen, Peder: Houlbjerg herreds beboere hylder Frederik VII. 1954: Johansen, J.K.: Viborg amt i den grundlovgivende rigsforsamling. 1948: Nielsen, H.P.: Søndervingekredsens politiske historie : Nielsen, Verner: En nedkastningsplads på Gammelstrup Hede. En beretning fra den tyske besættelse af Danmark under Anden Verdenskrig. 2004: Stub, Karen Elisabeth: Hald Hovedgård under krigen i : Rasmussen, Poul: Ejeren af Tårupgård Erik Chr. Müller. 1992: Skinnerup, Anne Margrethe Provst: Kommunesammenlægningen i Fjends i : Ørberg, Paul G.: Mecanicus Søren Vistoft og hans slægt. 1997: Østergaard, Jørgen: Hvad hjertet er fuldt af... Erindringer. 2001: Se desuden nr Viborg købstad Viborg i almindelighed 139. Begtrup. Gregers: Status over Viborg : Bro-Jørgensen, Marianne: Dagligliv i Viborg i tusind år. 2000: Christensen, Harry: Vækst Institutioner Folketingsmænd. Viborgs udvikling : Hjermind, Jesper: Håndværk i Viborg ca : Jensen, Carl Anker: Hvad jeg så i bakspejlet. 2002: Knudsen, Hans: Viborgs kulturelle og politiske betydning. 1930: Spanggård, Helmuth: Dømt til døden. 2002: Kristensen, Jørn: Viborg-søerne, lystfiskerne og fiskene. Viborg Fiskeriforenings 90 års jubilæum : Ørberg, Paul G.: Status over Viborg : Kirkehistorie 148. Bach-Nielsen, Carsten: Fløjlsreformationen i Viborg? 2003: Heilesen, Henning: Om gråbrødrenes fordrivelse fra deres kloster i Viborg. 1952: Høirup, Henning: Gunner af Viborg. 1961: Jensen, F. Elle: Menighedshuset i Viborg. 1954: Løvind, Brage: Jacob Worm [sognepræst ved Gråbrødre Kirke]. 1935: Martensen-Larsen, Florian: Indvielsen af Viborg domkirke : Nielsen, Carl Lindberg: Sct. Keld af Viborg. Et 800års minde. 1950: Paulsen, Asta: Christian Michael Rottbøll, biskop over Viborg stift : Paulsen, Asta: Johannes Trellund. Biskop over Viborg stift : Severinsen, P.: Personligheder knyttede til Gråbrødre Kloster og Kirke. 1935:

14 Samfundsforhold, retsvæsen og administration 158. Christensen, J. Carl: Et lille blad af Viborg-husets saga. 1941: Hjermind, Jesper: Luksusliv i Viborg fra Vikingetiden til begyndelsen af 1600-tallet. 2009: Jacobsen, Christian: Skidt og møg. Renholdelse og hygiejne i Viborg fra middelalderen til : la Cour, Albert: Viborg thing. 1930: Munk, N.P.J.: Mette Jensdatters henrettelse. 1977: Schroeder, P.P.: En mælkeprøve i Viborg i : Spreckelsen, Otto von: Viborg-vægtere gennem 300 år. 1958: Thomsen, Kristian Buhl: Skottenborgs sidste store byhus på museum i Århus. 2007: Thygesen, Frants: Viborg landsoverret omkring : Tuxen, Ole: En registratur over arkivalier om Viborg kommune. 1977: Videbech, Frits: Sagførere (advokater) i Viborg Købstad. 1992: Ørberg, Paul G.: Viborgs udvalgte mænd. 1978: Skolevæsen og undervisning m.v Christensen, J. Carl: Skoleforhold i Viborg for godt 200 år siden. 1944: Holm, Jørn-Ole: Institutionen Amtscentralen for Undervisningsmidler. Med hovedvægt på afdelingen i Viborg : Jørgensen, Carl E.: Viborg katedralskoles historie. I. Tiden indtil : II. Skolen i tiden : III. Skolen under reformerne af 1806 og : IV. De sidste år i den gamle skole. 1960: V. Skolen på Skivevej - Kollegiet. 1960: Jørgensen, Carl E.: Latinskoleforhold i Viborg stift i 1730'erne og 1740'erne. 1999: Lykke, Palle: Viborg som universitetsby. Træk af striden om det jyske universitet 1989: Rasmussen, Aase Rosenberg: Skolegang i Viborg : Ussing-Jepsen, A.: Magister Niels Jensen Aars : Østergaard, Jørgen: Viborg private Realskole : Post, telegraf, telefon, radio og TV 178. Spreckelsen, Otto von: De gamle postmestre og postgårde i Viborg. 1962: Sundhedsvæsen og socialvæsen 179. Asmussen, P.: På sygehus i gamle dage. 1974: Bokkenheuser, Chr.: Viborg hospital. 1935: Gerner-Smidt, Henrik:»Da muren faldt... «1999: Jensen, Birger: Blodigleparken ved Viborg. 1959: Pedersen, Peter: Personaleforhold ved det gamle sindssygehospital i Viborg. 1974: Militærvæsen og borgervæbning 184. Andersen, A. Vejen: Et historisk feltpræsteudstyr. 1981: Andersen, A. Vejen: Til efterårsmanøvre i : Gregersen, Alfred I.:»I år jeg fik min trøje«. 1992: Schroeder, P.P.: Den kirkelige betjening af garnisonen i Viborg i 1700-årene. 1978:

15 188. Schroeder, P.P.: Felttoget i : Schroeder, P.P.: Sundhed og sygdom ved garnisonen i Viborg i 1700-årene. 1979: Øllgaard, Morten: Eksercerhuset i Viborg. 1994: Østergaard, Jørgen: Historien omkring et fotografi. 1998: Topografi 192. Degn, Ole: Lystanlægget Borgvold i Viborg. 1990: Med kort Lauridsen, Henning Ringgaard: Viborg Vestermark. Et nybyggersamfund af Industridrivende, idealister og slidsomme husmænd. 1996: Lauridsen, Henning Ringgaard: Houlkær plan og virkelighed. 2003: Lauritsen, Aage: Veje før Viborg. 1975: Matthiessen, Hugo: Viborgs beliggenhed i historisk belysning. 1929: Nielsen, Erik Levin: Det gamle Viborg. 1971: Nørbæk, Poul: En Hjultorvs-mosaik. En historisk vandring omkring Hjultorvet i Viborg. 1997: Schmidt, August F.: Viborgs beliggenhed. 1962: Spreckelsen, Otto von: Stænderpladsen i Viborg før og nu. 1951: Naturforhold 201. Heilesen, Henning: Lones kilde i Viborg. 1953: Handel, håndværk, industri og teknik 202. Andersen, Vald.: Viborg-skæppen. 1957: Haubroe, Klaus: En brændevinsbrænderfamilie i Viborg : Jensen, Erik Bartram: Garvernes historie i Viborg - fra middelalder til velfærdssamfund. 1983: Jensen, Finn, og Erik Overgaard Hansen: Fire generationer på Nytorv i Viborg. 2005: Lauridsen, Henning Ringgaard: Smedesvend og guldgraver. Maskinfabrikant Eskild Philipsens ungdomsoplevelser i England og New Zealand : Philipsen, Aage: Viborg smedelaug i tiden efter laugenes ophævelse ved næringsloven af : Ravn, Thomas Bloch: Snapsting og markedshåndværk - Omkring en Christiansfeldskomagers besøg i Viborg : Ravn, Thomas Bloch: En solid og god håndværkerstand - Omkring skomager Hammershøjs beretning om håndværk og købstadsliv i Viborg i forrige århundrede. 1987: Riising, Anne: Viborg hattemagerlavs udenbys forbindelser i det 18. århundrede. 1953: Skadhauge, Povl: Anders Nielsen Hummelgaard. Optegnelser fra 1797 om hans ungdomsliv og oplevelser som rejsende håndværkssvend i Tyskland og Østrig. 1991: Smith, Otto: Viborg smedelaug. 1933: Tuxen, Ole: Firma-anmeldelser i Viborg : Worsøe, Hans H.: Øl i Viborg i 150 år - og mere til. 1982: Østergaard, Jørgen: Læretid i bilbranchen. Erindringer fra Viborg i 1960 erne. 2006: Arkitektur 216. Ditzel, Harald: Fragment af en lang historie om domkirkeløver. 1969: Israelsen, N.J.: Viborg gamle domkirke. 1976: Jensen, Jens: Viborg Bispegårds renovering i 1630'rne. 1993:

16 219. Lorenzen, Vilh.: Gråbrødre Klosters og Kirkes bygningshistorie. 1935: Nielsen, Erik Levin: Stenkisten i Domkirkekrypten. 1969: Saxild, Georg: Viborg domkirke og dens dekoration. 1929: Spreckelsen, Otto von: Morvilles gård. 1961: Vellev, Jens: Bygningsproblemer i Viborg domkirke. 1969: Kunst, musik, bogvæsen, kulturelle foreninger og videnskab 224. Bergild, Merete, og Jens Jensen: Maleren Jens Jensen Thranes udsmykning i Viborg bispegård : Degn, Inge: Fransk i medvind og modvind. Alliance Française i Viborg : Degn, Ole: Historisk Samfund fylder 80 - eller snarere 104 år? 2008: Friis, Niels: Viborg Domkirkes orgel : Jensen, F. Elle: Bøger i Viborg. 1964: Hammer, Poul: Sct. Keld - mest ikonografisk set. 1979: Hammer, Poul: Mysterietavlen i Søndre Sogns Kirke i Viborg. 1982: Høirup, Henning: Sct. Kjeld i billedkunsten : Lauridsen, Henning R.: Fugle-Mortensen. 1996: Mortensen, Jens Chr.: Da Hald var Danmarks Hollywood. Om filmskuespiller Emilie San nom. Et erindringsbillede fra april : Nielsen, Rud Kaas, Otto von Spreckelsen, Arne Christensen og Arne Lilholt: En sangforening i Viborg. Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening : Olsen, Nina Dahlmann: Om Josefs og Faraos drømme skildret i freskerne i Viborg Domkirke. 1992: Skinnerup, Anne Margrethe Provst: Klassicistiske gravminder på Viborg Kirkegård. 2008: Skov, S.P.: Nørrejyske bogtrykkeri : Spanggård, Helmuth: De oldenborgske kongebilleder på Viborg Rådhus. 2006: Spreckelsen, Otto von: Stadsmusikanter og organister i Viborg : Thomsen, Kristian Buhl: De første historiske provinsmuseer og deres forhold til Oldnordisk Museum. Museet i Viborg. 2004: Thygesen, Frants: På sporet af en statue - Historien om bronzestatuen i Borgvoldanlægget i Viborg. 1987: Øllgaard, Morten: Historisk Samfund : Ørberg, Paul G.: Historien i Viborg eller Viborg i historien - Et ældre og et yngre historisk samfund i Viborg og deres baggrund. 1989: Ørnbøl, Jens: Mogensgades»biblioteker«. 1971: Arkæologi, oldtid og middelalder 245. Hjermind, Jesper: Feber, bullenskab og overtro - fire runefund fra Viborg. 1997: Nielsen, Erik Levin: Det ældste Viborg. Nye synspunkter og tolkninger. 1965: Med kort Seeberg, Peter: En navnløs kirke i Viborg. 1961: Seeberg, Peter: Viborg Stiftsmuseums Riddergade-udgravninger : Tiden Bokkenheuser, Chr.: Nogle Viborg-skikkelser. Personer og forhold i Viborg i det 17. århundrede. 1950:

17 250. Bokkenheuser, Chr.: Borgmester Claus Christensen Skriver, Viborgs»rigsdagsmand«i : [Klitgaard, C.]: Wiborg-hoveders beskrivelse anno : Hansen, J.C.: Undersøgelser over Urban Skouboeslægten. Træk af livet i Viborg omkring 1700-tallet. 1942: Helms, Götz: Frederik Vilhelm den Store af Brandenburg på besøg i Viborg vinteren : Mikkelsen, Jørgen: Hvor kom viborgenserne fra? 1999: Mollerup, William: Kulturhistoriske skildringer fra det gamle Viborg. 1975: Mollerup, William: Kulturhistoriske skildringer fra det gamle Viborg, II. 1976: Schroeder, P.P.: Soldat i Viborg omkring : Spreckelsen, Otto von:»den enøjede prokurator«og»den poetiske klokker«. To Viborgoriginaler. [Jens Jørgensen Kjærulf og Thomas Wissing Heegaard]. 1950: Ørberg, Paul G.: En adelsmand kommer til byen. 1998: Ørberg, Paul G.: Kongehyldningen i Viborg : århundrede 261. Andersen, A. Vejen: Kong Frederik VII og grevinde Danners besøg i Viborg i : Ludvig Gerhard C. Jansens livserindringer. 1998: Haubroe, Klaus: Kvinderne bag Borgvold. 1989: Hjermind, Jesper: Det var en dannet by, vor lille købstad. Laura Nelleman, født Boye, barne- og ungdomserindringer fra Viborg ca : Jørgensen, Harald: Spredte barndoms- og ungdomserindringer fra Viborg. 1980: Munksgaard, Ellen: Min barndoms by. Erindringer fra Viborg omkring århundredskiftet. 1965: Nielsen, Henrik Gøde: 16 salver. De henrettede - Undallslund Plantage ved Viborg : Nielsen, Henrik Gjøde: Livsstraf. Henrettelserne i Undallslund Plantage ved Viborg : Pedersen, H. Spanggaard: Viborg i 30'erne. 1970: Petersen, Carl Heinrich: Træk af arbejderbevægelsens historie i Viborg og af min egen. 1982: Rasmussen, Aase Rosenberg: Barn i Viborg under første verdenskrig. 1980: [Spreckelsen, O. von]: Fra Viborg for 100 år siden. Fru Johanne Marie Magdalene Pedersens livserindringer. Ved O. v. S. 1958: Stjernfelt, Ole Frederik: Perspektiver af pavillonliv på Borgvold. 1993: Topsøe-Jensen, H.: H.C. Andersen og Viborg. 1975: Thomsen, Kristian Buhl: Tragedien i Sankt Mathiasgade i : Thomsen, Kristian Buhl: Sådan skabtes det moderne Viborg. Byplanlægningen, boligudviklingen og bosætningsmønstrene : Besættelsestiden 277. Bækholm, Sven: Modstandsbevægelsen i Viborg. Nogle hovedlinier i opbygningen af og arbejdet inden for den væbnede og civile modstand under sidste krig. 1965: Nielsen, Henrik Gjøde: Viborg i august : Pedersen, H. Spanggaard: Viborg under besættelsen. 1971: Se desuden nr. 344.

18 Sognene Asmild Sogn 280. Gulddal, M.E.: En middelalderlig teglovn fra Bruunshåb. 1958: Moltke, Erik: Asmild-runestenen. En foreløbig redegørelse. 1951: Paulsen, Henning: Af Asmildklosters ældre historie. 1950: Seeberg, Peter: Et teglhus på Asmild. 1969: Worsøe, Hans H.: Træk af Bruunshåbs historie. 1972: Se desuden nr. 27, 57, 96. Bigum Sogn 285. Jensen, F. Elle: Hr. Michael Feld til Vammen, Lindum og Bigum. En skikkelse fra pietismens tid. 1941: Daugbjerg Sogn 286. Lauridsen, Finn H.: Det kongelige danske Landhusholdningsselskab og kalkværkerne i Daugbjerg og Mønsted. 1953: Thestrup, Anna: Da Daugbjerg brændte. 1990: Wiborg, Brian: Det radikale Venstre på Daugbjerg Dås. 2005: Se desuden nr. 91. Dollerup Sogn 289. Gulddal, M.E.: Hald. 1954: Jensen, F. Elle: Proprietær Vil. Bruhns erindringer. [Lejren ved Hald 1870]. 1950: Jørgensen, Carl E.: Kongemordet i Finderup. 2001: Jørgensen, Kai Juhl: Da Hald Ege skulle have sit navn ( ). 2007: Nielsen, Carl Lindberg: Kammerherre Schinkel på Hald og hans præst [Ferdinand Thura]. Nogle gamle breve. 1949: Østergaard, Jørgen: Pontiac-morderen. 2004: Østergaard, Jørgen: Skybrud over Hald Sø-området i : 9-32 Se desuden nr. 66, 129, 134, 233, 379. Dommerby Sogn 296. Sørensen, A.: Lidt om præsten hr. Otto Weis til Højslev, Dommerby og Lundø. 1945: Engesvang Sogn 297. Askløv, R.: En skolelærer i Engesvang for 100 år siden [Niels Hansen]. 1952: Broch, Erik: Moselund gennem 500 år. 1946: Broch, Erik: Klode mølle, grundlagt 1596, nedlagt : Med kort Lidegaard, Mads: Den jyske hærvej fra Hjøllund til Knudstrup. 1955: Med kort. Feldingbjerg sogn 301. Larsen, Lisbeth Aagaard: Idrættens historie i Stoholm - fra tilfældigt sjov til organiseret orden. 2005:

19 Finderup Sogn 302. Larsen, Sofus: Kongemordet i Finderup natten til den 22. november : Munk, N.P.J.: Mindekapellet i Finderup. 1955: Med kort. Fiskbæk Sogn 304. Løgstrup, Birgit: En stationsby vokser op. 1982: Løgstrup, Birgit: Jord og mennesker i Vorde, Fiskbæk og Romlund sogne Fiskbæk sogn. 1992: Jensen, F. Elle: Uvejrskatastrofen i Fiskbæk og Vorde sogn : Se desuden nr. 353, 404. Fly Sogn 307. Fangel, Richard: De kirkelige forhold i Vridsted-Fly (-Iglsø) sogne fra ca til ca : Frederiks Sogn 308. Schmidt, August F.: Grønhøj hyrdes aftenbøn. 1964: Se desuden nr. 66. Fur Sogn, se nr. 38. Gammelstrup Sogn 309. Østergaard, Jens: Nogle erindringer om jydepotteindustrien i Gammelstrup. 1936: Med kort. Gerning Sogn 310. Vestergaard, Anker: Gerning Kirke. 1948: Granslev Sogn 311. de Lichtenberg, Geert H.: Gravkammeret i Granslev Kirke. 1999: Grinderslev Sogn, se nr Grensten Sogn 312. Pedersen, Kr.: Klage over hoveriet til Friisenvold. 1941: Grønbæk Sogn 313. Olesen, Martin: Ans kro. 1955: Worsøe, Hans H.: Grønbæk Hospitals opførelse og første år. 1977: Grønning Sogn, se nr. 47. Gødvad Sogn 315. Broch, Erik: Resendal gennem 500 år. 1960: Broch, Erik: Af Gødvad ejendomshistorie fra middelalderen til bondereformernes tid. 1979: 67-72

20 Haderup Sogn 317. Hansen, J.C.: Faarbækgaard. 1945: Hersom Sogn 318. Seeberg, Peter: Hvolris. En foreløbig orientering. 1965: Med kort. Hinge Sogn 319. Nielsen, Peter: Kommunestyre i Hinge-Vinderslev for 100 år siden. 1942: Nielsen, Peter: Erindringer fra Hinge sogn. 1979: Hjermind Sogn 321. Jensen, F. Elle: Konsistorialråd Hans Bjerregaard. 1955: Hjorthede Sogn 322. Heilskov, Chr.: Borgen Kællinghøl eller Hølingsholm i Hjorthede sogn. 1949: Hornbæk Sogn 323. Himmer, Poul: Et dåbsfad i Hornbæk kirke, Sønderlyng herred. 1981: Høbjerg Sogn, se nr. 71, 92. Højslev Sogn 324. Lundøe, J.P.: Af præsters og degnes saga i Højslev med annekser. 1949: Se desuden nr Iglsø Sogn, se nr Karup Sogn, se nr. 8, 23. Klejtrup Sogn 325. Ellekilde, Hans: Klejtrup volde i egnens sagnoverlevering. 1950: Kragelund Sogn 326. Kaae, Alfred: En dansk kolonistfamilie i Mellem Frederiksmose. 1967: Aaboe, J.P.: Fra Kragelund sogn. Nogle dagbogsoptegnelser gennem årene : Paulsen, Henning: Præstekone mistænkt for mord. 1959: Kvols Sogn 329. Kristensen, Laust: Træk af skolevæsenets historie i Kvols sogn. 1983: Se desuden nr. 78. Kvorning Sogn 330. Pedersen, A.C. Fiil: Tre vandmøller. 1954: Med kort.

21 Lee Sogn 331. Holmgaard, Jens: Fæstebonde i Nørre Tulstrup. Christen Andersens dagbog Udsendt som årbog for Nielsen, Niels: Hede mølle. 1956: Poulsen, Ejnar: Himmestrup. 1965: Levring Sogn 334. Grøn, Knud Erik: En kontroversiel præst i Levring-Hørup sogne. Frederik Bruun ( ) i brydningstiden mellem grundtvigske og indremissionske kredse. 2006: Paulsen, Asta: Eline Begtrups første år på Levring højskole. 1952: Kjær, Henry: Herremændene på Hvamgården. 1998: Overby, Ejgil: Peter Kæstel en markant og farverig valgmenighedspræst på Kjellerup-egnen. 2007: Overby, Ejgil: Se klart på naturen og tænk på din Gud Fragmenter fra Levring Højskoles levetid og Eline Begtrups livsforløb, delvis belyst gennem breve til Nanna og Salomon J. Frifelt. 1997: Lindum Sogn, se nr. 285, 457. Lundø Sogn 339. Lundøe, J.P.: Om Lundø og Lundøboerne i gamle dage. 1943: Schmidt, August F.: Fra Lundø. 1933: Se desuden nr Lynderup Sogn 341. Andersen, Vald.: Trolddom og tragedie på Lynderupgaard : Se desuden nr Damm, Inger: Jul anno Livet på Lynderupgård. 2002: Lysgård Sogn 343. Mortensen, Jens Chr.: Fra Lysgård sogn i gamle dage. 1975: Se desuden nr Østergaard, Jørgen: Radiopejleanlægget Goldregen - spredte træk af den tyske besættelsesmagts tilstedeværelse i Lysgård : Læsten Sogn 345. Ebbesen, Klaus: Læsten-fundet 8,5 kg ravsmykker - Nordeuropas største offerfund af rav. 2009: Løvel Sogn 346. Hansen, J.C.: Løvelbro-indskriften og dens tydning. 1941: Jf. side Marstrand, Vilhelm: Indskriften fra Løvel bro. 1941: Jf. side Marstrand, Vilhelm: Løvel Bro's alder. 1949: Låstrup Sogn 349. Jensen, F. Elle: Degnen Christen Schreiner i Låstrup. 1931:

22 Mammen Sogn, se nr. 58. Mønsted Sogn, se også nr Ørberg, Paul G.: En moralsk historie fra Mønsted sogn i gamle dage. 1980: Se desuden nr. 91. Pederstrup Sogn 351. Poulsen, Ejnar:»Den historiske skrædder«. Et bidrag til Viborg-egnens skolehistorie. [Lærer Jens Sørensen i Pederstrup]. 1960: Resen Sogn 352. Jepsen, J.P.: Blade af Røsefolkets sagabog. 1933: Romlund Sogn 353. Løgstrup, Birgit: Jord og mennesker i Vorde, Fiskbæk og Romlund sogne Romlund sogn. 1991: Se desuden nr Sejling Sogn 354. Lundøe, J. P.: Et blad af Hids herreds historie efter reformationen, specielt Sejling-Sinding sognekald og sogneforhold. 1945: Lundøe, J. P.: Nogle særprægede gamle ansigter fra Sejling og Sinding i Hids herred. 1952: Østergaard, Bent: Om kort, om langt blev løbebanen spændt... - vækkelser og grundtvigianisme i Sejling-Sinding sogne. 2003: Simested Sogn 357. Jensen, F. Elle:»I mørket«. [Mordsag 1839] 1952: Sinding Sogn, se nr. 353, 354, 355. Sjørslev Sogn 358. Hansen, Chr. N.: Vester Vandet i Sjørslev sogn. 1976: Hvidtfeldt, Johan: Bidrag til Avnsbjergs økonomiske historie. 1933: Knudsen, Hans: Avnsbjærg. 1930: Med kort. Se desuden nr. 122, 124. Sjørup Sogn 361. Hauge, Niels: Aakjærs venner i lægeboligen i Sjørup. 1994: Skals Sogn 362. Hansen, Chr. N.: Skals gamle kro. 1978: Munk, N.P.: Langvejle. Et bidrag til vore gamle vejes saga. 1941: Med kort. Skjern Sogn

23 364. Ebbesen, Klaus: En stenalderdysse ved Tindbæk, Skjern sogn. 2008: Hvidtfeldt, Johan: Optegnelser om præster i Vester Velling og Skjern sogne : Poulsen, Ejnar: Om Skjern slot og gods. 1955: 5-48, Sønder Vinge Sogn 367. Kristensen, Sigurd: Domestiquer og betienter på et stort gods. [Ulstrup] (Skildringer fra det attende århundrede.). 1939: Kristensen, Sigurd: Hovedbygningen på herregården Ulstrup istandsættes. 1957: Tapdrup Sogn 369. Lunn, Niels: Vurdering af slaget på Taphede. 1967: Med. kort Ørberg, Paul G.: Slaget på Taphede. 1965: Med kort Ørberg, Paul G.: Et kighul til danmarkshistorien fra Tapdrup kirkes gravkælder. 1972: Ørberg, Paul G.: Drama omkring en kirkerestaurering - eller da Tapdrup kirkes søjleportal var i fare. 1993: Ørberg, Paul G.: Den mærkelige historie om den vidtløftige herremand på Skovsgård i Tapdrup sogn for halvandet hundrede år siden. 1994: Se desuden nr. 49 og 85. Thorning Sogn 374. Andersen, Vald.: Johannes Kellers optegnelser. 1958: Ellekilde, Hans: Heksen Maren Graa i Thorning. 1957: Jensen, F. Elle: Et»Himmelbrev«. 1958: Munk, N.P.J.: Grathe kapel. 1957: Med kort Pedersen, Arne E.: Landpostens sidste tur. På grundlag af tekst fra Arne E. Pedersen. Tørring. 2001: Svendsen, Ottomine: Erindringer. Egns- og levnedsbeskrivelse af gammel Thorningpige. 2001: Ravnholt A.: En skolefundats fra : Tjele Sogn 381. Jensen, F. Elle: Oberst C. D. Lüttichau på Tjele og hans præst. [Johannes Plenge] 1945: Poulsen, Inge Gade: Min barndoms jul på Tjele. 2002: Qvistgaard, Erh.: En skatteklage i 1743 fra en fattig landsbypræst [Johannes Plenge] 1931: Se desuden nr Torup Sogn 384. Klitgaard, C.: Trolovelsesgildet i Thorup præstegård den 7. sept : Tårup Sogn 385. Boje, H.C.:»En skarns præst«[peiter Lorens Jensen Nørholm] 1964: Helligsø, Kr.: Tårup sogn, poetisk beskrevet. 1976: Se desuden nr. 135.

24 Ulbjerg Sogn, se nr. 53. Vammen Sogn, se nr Vellev Sogn 387. Jensen, Wilh. Kjær:»Den kloge degn«i Vellev [Hans Chr. Pedersen] 1970: Vester Bjerregrav Sogn 388. Vensild, Henrik: Navndrupåsen. 1969: Vester Tostrup Sogn 389. Ebbesen, Klaus: En jættestue i Ugelris ved Møldrup. Dolktidens varierede gravskikke i Midtjylland. 2007: Vester Velling Sogn, se nr Vejrum Sogn, se nr. 49. Vinderslev Sogn 390. Broch, Erik: Mausing mølle og Højriisslægten. 1961: Kaarsted, Tage: En provsteretssag fra : Kaarsted, Tage: Den vægelsindede på Gråhede. [Hanne Lysdal] 1959: Se desuden nr Vindum Sogn 393. Davidsen, Gunnar: En gravsten fra Faldborg Kirkegård. 2004: Hedeland, P.M.: Faldborg Kirke. 1936: Pedersen, Peter: En landsbysmedie på Viborgegnen [Vindum]. 1971: Vinkel Sogn 396. Linde, Kirsten:»Kampen om Vinkelgården«. En bygnings genopførelse på Hjerl Hede. 1996: [Pape, C.J.]: På Randrup hovedgård i klunketiden. Erindringer af Anna Pape, f. Lund, genfortalt og suppleret med historiske oplysninger af C.J. Pape. 1954: Vestergaard, A.M.: Træk af Vinkel sogns præste- og degnehistorie fra reformationen til ca I. Tiden indtil : II. Tiden efter : Vestergaard, Anker: Hvad rummede en landsbypræsts bogsamling omkring år [Henrik Holst] 1967: Vium Sogn 400. Ditzel, Harald: T. J Viumfonten. 1969: Holmgaard, Jens: Niels Blichers processer. 1972: Saxild, Georg: St. St. Blichers fader, præsten Niels Blicher i Vium. 1929: Vorde Sogn

25 403. Jensen, F. Elle: En præstetragedie. Pastor Clausen i Vorde. 1949: Løgstrup, Birgit: Jord og mennesker i Vorde, Fiskbæk og Romlund sogne Vorde sogn. 1993: Munk, N.P.J.: Navntoft Kirke. 1937: Munk, N.P.J.: Fra Vorde Kirke. Et bidrag til jysk kirkeinventars historie. 1939: Munk, N.P.J.: Fra Vorde Kirke. 1952: [Saabye, Alf.]: Fra gendarmernes tid. Uddrag af erindringer skrevet af afdøde lærer Johannes Saabye, Mejlby pr. Arden (født i Løvel ved Viborg). 1953: Se desuden nr. 39, 128, 306. Vorning Sogn, se nr Vridsted Sogn 409. Jensen, F. Elle: En storm i et glas vand. Hr. Lucas Steenstrup i Vridsted og Jens Lauridsen i Hagebro. 1957: Lundøe, J.P.: Gamle Fjendbo-ansigter fra Vridsted sogn. 1938: Se desuden nr Vroue Sogn 411. Rambusch, Sigurd: Dr. Rambusch i Sjørup. Træk af livet i Sjørup lægebolig omkring år : Ørslevkloster Sogn 412. Brandt, M.: Ørslevkloster. 1930: Jensen, F. Elle: Virksund færgested. 1953: Med kort Kristensen, Harald: Hejlskov præstegård. 1988: Øster Bjerregrav Sogn 415. Bonde, Aage: Dagligliv på landet under den tyske besættelse i En gårdmands optegnelser. [Over Fussing] 1964: Jensen, F. Elle: Pastor Emil Christiani, Ø. Bjerregrav. 1961: Ålum Sogn 417. Laugesen, Bertel: Fra Aalum sogn. 1948: Personalhistorie 418. Chr. Heilskov: Personalhistoriske indskrifter i Middelsom herred. 1942: Agerskov C.C. Petersen: Birgitte Agerskovs kaffekande. 1951: Andersen, Christen, se nr Andersen, H.C., se nr Arne - Erik Levin Nielsen: Uheldig nordmand [Arne, Kannik i Oslo]. 1969: Balle, Nicolai Edinger, se nr Ballund Jensen Th. Th. Hove: Holger Ballund Jensen, Nekrolog. 1976: Begtrup, Eline, se nr. 26, 335.

26 Bertelsen, Rasmus, se nr. 78. Bjerregaard, Hans, se nr Blicher, Niels, se nr. 20, 100, 399, 400. Blicher, St. St., se nr. 54, 67, 107, Bonde Paul G. Ørberg: Aage Bonde Nekrolog. 1991: Boye - Holger Schou Thomsen: Slægten Boye. En skildring paa grundlag af historiske kendsgerninger og overleveringer. 1948: Bredsdorff, Ths. Mortensen, se nr Brostrøm J. Lind: Carl Jacobson Brostrøm. Født 4. februar Død 12. juli : Bruhn, Vilh., se nr Bruun, Frederik, se nr Christiani, Emil, se nr Clausen, August C.E., se nr Damm, Inger, se nr Daae - Georg Emil Tegner: Viborg-slægten Daae. 1944: Erik Glipping, se nr Eskildsen - J.P. Jepsen: Kræmmer Hans [Hans Chr. Eskildsen]. 1936: Feld, Michael, se nr Fischer, Clemen, se nr. 60. Fisker, Jens, se nr Fogh Rasmus Mortensen: Niels Jensen Fogh, hedeopdyrker og harvefabrikant. 1957: Foss Gunnar Foss: Af en gammel kunstners erindringer [dvs. maleren Harald Foss]. 1943: Frederik Vilhelm den Store, se nr Frederiksdatter N. Kyø: Sydvesthimmerlands sidste rakker. Christiane Frederiksdatter. 1936: Frifelt, Nanna, se nr. 26. Frifelt, Salomon J., se nr Grate Kjeld Galster: Sven Grate. 1931: Glipping, se nr Graa, Maren, se nr Gulddal Johan Hvidtfeldt: M. E. Gulddal. 1961: Gulddal - M.E. Gulddal Nekrolog. 1967: Gunner af Viborg, se nr Haderup Ernst Haderup: En gammel Skiveslægt [Haderup]. 1946: Halkjær, Jens Christensen, se nr Hansen Kr. Værnfeldt: En sagamand [Vejmand Knud Hansen i Elsborg]. 1970: Hansen, Niels, se nr Haubroe, familien, se nr Haven Ejnar Poulsen: Magister Jens von Havens testamente. 1931: Heegaard, Thomas Wissing, se nr Heiberg Bernhard Viking: Stiftsfysikus P. W. Heiberg. 1962: Holst, Henrik, se nr Hude Chr. Bokkenheuser: Hans von der Hude. En Viborg-familie i det 17. århundrede. 1933: 1-12, [ill.: Hudes underskrift]. Hummelgaard, Anders Nielsen, se nr. 211.

27 438. Hvidtfeldt Aage Bonde: Johan Hvidtfeldt Nekrolog. 1979: Hørbye, Jens, se nr Isager - Ejgil Overby: Kristen Isager - barndom og ungdom i Viborg Amt. 2005: Jansen, Ludvig Gerhard C., se nr Jensdatter, Mette, se nr Jensen, Carl Anker, se nr Jørgensen, Harald, se nr Jørgensen Asta Paulsen: Drabet på skovrider Frederik Jørgensen af Abildskov : Keld, St., se nr. 154, 231. Keller, Johannes, se nr Kjeld, Skt., se nr. 229, Kjems Kamma Varming: Herluf Kjems Hansen. Indstifteren af Kjems-Fonden. En nøjsom ungkarl. 1992: Kjær P.L. Hald: Amtslæge Vilh. Kjær. 1952: Kjærulf, Jens Jørgensen, se nr Kruckow, P.N., se nr. 19. Kæstel, Peter, se nr Laub, Otto, se nr. 9. Lauritsen, Jens, se nr Lysdal, Hanne, se nr Lytthans, Julius Heinrich, se nr Lüttichau, C.D., se nr Løvenbalk, slægt, se nr Løye Aage Bonde: O. Løye. 1970: Matthiessen Johan Hvidtfeldt: Hugo Matthiessen Nekrolog. 1958: Molbech, C., se nr. 1, 2. Mortensen, H. Chr. C., se nr Munk Bonde Aage: N.P.J. Munk Nekrolog. 1978: Munksgaard, Ellen, se nr Müller, Erik Chr., se nr Møller Jens Østergaard og Johannes Christensen: Taterkongens søn. Træk af Abraham Johansen Møllers og hans kone Lottes levned. 1952: Nelleman, Laura, født Boye, se nr Nielsen, Christen, se nr. 27. Nielsen, Frederik, se nr Nielsen Aage Bonde: Professor Rasmus Nielsen og Viborg. 1960: Nørholm, Peiter, se nr Ostenfeld - Vald. Andersen: Mester Jens Ostenfeld og svenskerne : Pape C.J. Pape: Slægten Pape på Viborgegnen. 1952: Pape, Anna, se nr Pedersen, H. Spanggaard, se nr. 269, 279. Pedersen, Hans Chr., se nr Pedersen, Johanne Marie Magdalene, se nr Pedersen M.E. Gulddal: Kresten Pedersen. 1950: Petersen, Carl Heinrich, se nr Philipsen, Eskild, se nr Plenge, Johs., se nr. 380, 382.

28 Poulsen, Inger Gade, se nr Preisler - Inger N. Preisler: Gamle fru Preisler. 1977: Rambusch, se nr Ranch M.E. Gulddal: Hieronymus Justesen Ranch. 1935: Ranch Henning Heilesen: Just Lauridsen Ranch. 1955: Rasmussen, Aase Rosenberg, se nr. 175, Rendtorff C.J. Pape: Familien Rendtorff på Himmestrup og Vindum Overgård. 1956: Rottbøll, Christian Michael, se nr Rørdam - F. Elle Jensen: Et par breve fra [Hans Chr. Rørdam]. 1939: Rørsted Bonde Aage: O. K. Rørsted, Nekrolog. 1977: Sannom, Emilie, se nr Schinkel, Frederik, se nr Schmidt, Anton, se nr. 27. Schmidt, Peter Poulsen, se nr. 28. Schouboe-slægten, se nr Schreiner, Christen, se nr Schroeder Knud Gjesing: Paul Pierre Schroeder, Nekrolog. 1977: Skriver, Claus Christensen, se nr Skytte - M.E. Gulddal: Knud Skytte. [Foredrag ved afsløringen af hans mindesten i Lindum Skov 30. aug. 1931]. 1931: Spanggård - Helmuth Spanggård: En Viborg-drengs cykeltur til Skagen i : Se også nr. 269, Steenberg Erh. Qvistgaard: Thomas Kingo Nielsen Steenberg. 1937: Steenstrup, Lucas, se nr Stoye, Johan Christoffer, se nr Swane P.G. Lindhardt: Brevvexling mellem biskopperne J. Swane og Frederik Nielsen. 1962: Swane - F. Elle Jensen: Biskop Swane og indremissionær Jens Fisker. 1949: Sven Grate, se nr Svendsen, Ottomine, se nr. 326/27 Sørensen, Jens, se nr Saabye, Johannes, se nr Thordalsen, Christen, se nr. 45. Thrane, Jens Jensen, se nr Thura, Ferdinand, se nr Trellund Asta Paulsen: Edward Trellund. Landsdommer i Nørrejylland : Trellund, Johannes, se nr Vistoft, Søren, se nr Vognsen, Thorvald, se nr. 95. Ulfeldt, Corfitz, se nr Weis, Otto, se nr Vig-Nielsen, Søren, se nr Vistoft, Søren, se nr Worm, Jacob, se nr Østergaard, Jørgen, se nr. 138, 177, 215. Aars, Niels Jensen, se nr. 176.

29

30 Anmeldelser Anfører i kronologisk rækkefølge forfatter og titel, derefter årgang og sidetal. Rasmus Mortensen: Balle sogn. 1946: H. Ballund Jensen: Anton Frantz Just. 1946: Viborg stifts Årbog. 1949: 133. Kresten H. Lidegård: Gråbonden fortæller. 1949: 134. Vilhelm Lorenzen: De gamle danske domkirker. 1949: H. Ballund Jensen: Træk af forlystelseslivet i Viborg : Chr. A. Bøje: Danske guld- og sølvsmedeværker. 1949: Georg Petersen: 8. bataillons historie. 1949: 137. Torkild Philipsen: Sådan levede jeg. 1949: Slægten Handberg i Viborg, ved J. T. Handberg. 1949: Henri Hansen: Litteratur om Viborg. 1950: 148. Johan Hvidtfeldt: Viborg tugthus i 1700-årene. 1950: Otto v. Spreckelsen: Viborg vandværk : 149. Arne Lilholt: Viborg Textilhandlerforening : 149. Otto v. Spreckelsen: Viborg vandring. 1950: 149. Viborg stifts årbog : 150. Viborg by fra middelalderen til ny tid. 1950: 150. Carl Joh. Zacho: Med kamera gennem Viborg og omegn. 1950: 150. Georg Pe: Viborg. 1950: J. C. Mortensen: Vor slægt. 1950: 151. Fra vore nabo-årsskrifter : 151. Knud Oldendow: Fra min drengetid. 1951: A. C. Mortensen: Så meget hændte. 1951: S. D. Kristensen: Svostrup sogns historie. 1951: 139. M. E. Gulddal: Daugbjerg dås. 1951: 139. H. Ballund Jensen: Viborg Skydeselskab. 1952: F. Elle Jensen, Frode Klavsen og Anders Giversen: Sparekassen i Skals. 1952: 146. Hedens opdyrkning i Danmark, mindebog udgivet ved oprettelse af Kongenshus mindepark for hedens opdyrkere. 1953: Valdemar Andersen: Alheden med Frederiks sogns historie. 1953: Otto v. Spreckelsen: Viborg bys borgerbog : 151. M. Goldschmidt: En hederejse. 1955: En dansk præste- og sognehistorie. Paul Nedergaard: VI. Viborg stift. 1960: Elevforeningen Minerva : 164. Karen Marie Christensen: Optegnelser fra Randrup gods. 1962: Henning Høirup og O. F. Stjernfelt: Sankt Kjeld. 1962: 136. Aage Bonde og Harald Ditzel: Østre skole, Viborg. 1962: 137. M. E. Gulddal: St. St. Blicher og E Bindstouw. 1962: 137. Aage Bonde [red.]: Viborg Stiftsmuseum og dets bygning. 1962: 138. Diverse småskrifter. 1962: 138. Helmer-Petersen og Harald Ditzel: Romansk stenhuggerkunst i Viborg amts kirker. 1964: 135. J.P. Trap: Danmark. 5. udg., bd. VII, Viborg amt. 1964:136. O. K. Rørsted: Fra diligence til damphest. 1964: 137.

MATRIKEL EJERLAV pr. 1. marts 2009

MATRIKEL EJERLAV pr. 1. marts 2009 1 AGERSKOV 750451 AGERSKOV, FINDERUP 2 ALMIND BY 800151 ALMIND BY, ALMIND 3 ASMILDKLOSTER HG 2005753 ASMILDKLOSTER HGD., VIBORG JORDER 4 ASMILDKLOSTER HG 750151 ASMILDKLOSTER HGD., ASMILD 5 BATUM BY 751251

Læs mere

Gennemgang af renseanlæg

Gennemgang af renseanlæg Gennemgang af renseanlæg 1 Indhold 1. Bjerregrav Renseanlæg...3 2. Bjerringbro Renseanlæg...3 3. Borup Renseanlæg...3 4. Daugbjerg Renseanlæg...4 5. Fiskbæk Renseanlæg...4 6. Hammershøj Renseanlæg...5

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Arkitekturpolitik kvalitet og dialog

Arkitekturpolitik kvalitet og dialog Ny bydel - Arnbjerg kvalitet og dialog Ny bydel - Viborg Baneby Ny Vestre Landsret Hvad er arkitektur? Om en bygning er smuk vil altid kunne dis- enige. ken skal derfor ikke handle om smuk eller grim arkitektur.

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Hald Hovedgård

Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Hald Hovedgård Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger Hald Hovedgård 85 7. Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger Retningslinjer 1. Inden for de særligt beskyttelsesværdige

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE 1841-1909 Kilder Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-49 Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-53 Strandby-Farsø sogneråds forhandlingsprotokol

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Retningslinje 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder. Ulbjerg Klint

Retningslinje 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder. Ulbjerg Klint Retningslinje 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder Ulbjerg Klint 109 11. Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder Retningslinjer 1. Byggeri og anlæg uden for

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole)

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole) Viborg Kredsen Resultater DAMER 1 Mette Lynge Andersen BK Viborg 183 197 241 139 198 222 1180 150 1330 2 Helle Skriver Johansen Fight 180 153 187 186 201 205 1112 192 1304 3 Marianne Jakobsen Lucky 204

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Retningslinje 5 Støj og lys. Uhrbanen ved Karup

Retningslinje 5 Støj og lys. Uhrbanen ved Karup Retningslinje 5 Støj og lys Uhrbanen ved Karup 73 5. Støj og lys Retningslinjer 1. Etablering af støjende virksomhed og anlæg skal ske således, at der ikke opstår støjulemper for eksisterende eller planlagt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012 Lørdag den 5. og søndag den 6. februar 0 JM 5 m - 0 0 stående ungdom Ungdom Niels Frederik Andreasen Viborg 00 99 00 99 Nicklas Kildehøj Horsens 98 00 00 98 x Helle Norup Bertelsen Karup Skytteforening

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup Retningslinje 4 Vindmøller Vindmøller ved Gørup 65 4. Vindmøller 66 Retningslinjer Store vindmøller med totalhøjde på mindst 25 meter og under 150 meter 1. Store vindmøller kan kun opstilles i de udpegede

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer:

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer: HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND henleder opmærksomheden på sine nye publikationer, hvoraf følgende er udsendt i 1964: Peder H. Smidt: Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere