NOVEMBER VINGSTEDCENTRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "23.-24. NOVEMBER VINGSTEDCENTRET"

Transkript

1 INVITATION» ØKOLOGI kongres 2011 Holdning og Handling NOVEMBER VINGSTEDCENTRET

2 Økologi-kongres 2011 Holdning og Handling Økologisk samlingspunkt Kongressen er en enestående mulighed for at møde folk fra den økologiske sektor på tværs af faggrænser og for at blive udfordret og inspireret. Kongressen, der er den største i Norden, er blevet lidt af en institution. Det er syvende gang, den finder sted. Sidste gang deltog knap 500 landmænd og andre fagfolk. Kongressen fandt sted første gang i Økologi-Kongres 2011 henvender sig til landmænd, konsulenter, forskere, køkkenledere, organisationer, myndigheder og ansatte i virksomheder, der arbejder med økologiske produkter. Spændende aktiviteter på Økologi-Kongres 2011 Økologi-Kongres 2011 byder på to dage med faglige møder med den nyeste viden og vigtige værdidebatter med udgangspunkt i økologiens grundprincipper. Vi skal drøfte nutidens økologiske dyrkning og diskutere fremtidens økologi i lyset af de mange nye teknologiske muligheder. Vi byder på forskellige mødeformer; fra store fælles plenummøder til mindre workshops, og vi har sat tid af til debat og fælles refleksion. Emnerne spænder vidt fra kompoststalde og fjerkræproduktion til nye forbrugertendenser. Onsdag aften er det muligt at udveksle synspunkter under en festlig og økologisk middag med underholdning og musik. 100 oplæg på to dage KONGRESSEN KORT FORTALT: Mulighed for at møde spændende landmænd og øko-aktører på tværs af faggrænser Oplev spændende oplæg fra ind- og udland 100 oplæg i løbet af to dage 36 spændende møder hvor der blandt andet er fokus på klima, energiproduktion, produktion af sunde fødevarer og det multifunktionelle landbrug Prøv forskellige mødetyper: Traditionelle møder med oplæg, masterclasses og workshops Mulighed for selv at debattere og præge udviklingen i økologisk produktion Mulighed for at netværke under festlig kongresmiddag med underholdning Økologisk kunstudstilling på kongressen Landbrugsavisen og Økologisk Jordbrug er mediepartnere med ekstra fokus på kongressen og de temaer, som drøftes. Rabatordning for grupper af fx landmænd der tager på kongres sammen Flere overnatningsmuligheder fra prisbillig 9-sengs værelse til enkeltværelser på Vingstedcentret Rabat til grupper

3 Velkommen Økologi er båret af holdning og handling hos landmænd, virksomheder og forbrugere. Holdningen er grundlaget for den aktive markedsudvikling, der har gjort danskerne til verdens mest økologivælgende forbrugere. De økologiske holdninger bygger på principper om kredsløb, forsigtighed, retfærdighed og nærhed. Vores holdninger har betydning for, hvad vi vil og ikke vil, og for vores konkrete handlinger. Ved at lade holdningen være ledestjerne styrer vi selv mest muligt og retningen er mod en mere fair og bæredygtig fødevareproduktion. På Økologi-Kongres 2011 vil vi beskæftige os med både holdning og handling. Hvor er det, økologien rummer muligheder og dynamik? Hvor er det at vi skal overveje vores handlinger ud fra vores holdninger? Og hvor skal der sættes ekstra kræfter ind? Kongressen vil samle og formidle viden, der kan sikre fremgang for økologisk primærproduktion og på den måde omsætte visionære ideer til praktisk handling. Kongressen indeholder derfor bud på økologisk udvikling og det i balancepunktet mellem handlinger og de grundlæggende økologiske holdninger. Økologi-Kongres 2011 rummer både resultater og refleksioner, og under overskriften»holdning og handling«medlem i Forum for Økologisk Rådgivning, Videncentret og formand for Økologi-Sektionen, Landbrug & Fødevarer Uffe Bie Formand for Økologisk Evald Vestergaard sætter vi den nuværende situation til kritisk vurdering og debat. Vi håber, at mange økologiske landmænd og andre med interesse for økologi vil deltage og være med til at debattere, oplyse og inspirere. Vel mødt til Økologi-Kongres Styregruppen bag Økologi-Kongres 2011 Viceformand i virksomhedsbestyrelsen, Landbrug & Fødevarer Jan Toft Nørgaard Praktiske oplysninger og andet TID OG STED Økologi-Kongres 2011 finder sted onsdag og torsdag november 2011 i Vingstedcentret nær Vejle ØKOLOGI kongres 2011 TILMELDING Udfyld tilmeldingsskemaet på Spar penge ved at tilmelde dig inden den 23. oktober Hvis du beslutter dig hurtigt, er du sikker på at kunne deltage i de møder, du er interesseret i. Se priserne og muligheder for rabat på tilmeldingsskemaet på Sidste frist for tilmelding er den 14. november PRIS FOR DELTAGELSE En kongresdag kr.+ moms To kongresdage og kongresmiddag kr.+ moms Kongresmiddag kr.+ moms 1 kongresdag for studerende kr.+ moms 2 kongresdage + kongresmiddag for stud kr.+ moms Gebyr ved tilmelding efter kr.+ moms Kongresdag gælder også kaffe og frokost med drikkevarer. Kongresmiddag inkluderer drikkevarer under middagen. Se programoversigten på næste side» OVERNATNING Der er flere typer overnatning på Vingstedcentret fra 9-sengsværelser til enkeltværelser. Overnatning bestilles via tilmeldingsblanketten på og betales ved ankomst til Vingstedcentret. PROGRAM OG DELTAGERLISTE Når du ankommer til kongressen, vil du modtage et fyldigt program for hele kongressen. Det ligger også på hjemmesiden, SEKRETARIAT Alle spørgsmål om kongressen kan rettes til sekretariatet: Økologi-Kongres 2011 Videncentret, Økologi Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N Tlf: , Fax: KUNST PÅ ØKOLOGI-KONGRES 2011 Maler du, fotograferer du eller skildrer du på andre måder livet i økologisk sammenhæng? Vi efterlyser udstillere, som vil dele kunst-universet med os på kongressen. Det vil være muligt at udbyde kunsten til salg. Interesseret? Så henvend dig til kongressekretariatet.

4 PROGRAM DAG 1 onsdag 23. november 09:00-10:00 Registrering og kaffe/brød 10:00-11:00 Plenum 1: Velkomst Økologiens mange muligheder 11:00-11:30 Pause 11:30-13:00 A1: Storskala producentsamarbejder samarbejde for fremtiden A2: Gør noget ved klimaudfordringen lokalt A3: Trends og tendenser emballage og fødevarer A4: Dansk proteinfoder til svin og fjerkræ A5: Madglæde og kvalitet i økologien A6: Komposteringsstald 13: Frokost 14:00-15:30 Blok B: Økologi er holdning og handling Økologiprincipperne kernen i vores holdninger B1: [workshop] Ny praksis i jordbruget i pagt eller i strid med principperne? B2: [workshop] Teknologi på bedriftsniveau hvilke handlinger er ok i forhold til principperne? B3: [workshop] Teknologi på forarbejdningsniveau hvilke handlinger er ok i forhold til principperne? 15:30-16:15 Kaffe, frugt og boldspil 16:15-18:00 C1: Faglige flaskehalse i økologisk grønsagsproduktion C2: Erfaringer med økonomiske samarbejdsformer mellem bonde og kunde /CSA C3: Bedre jordstruktur, kulstofopbygning og»klimasikring«på planteavlsbedrifter C4: Næste generation af økologer C5: Robuste racer og mindre dødelighed hos pattegrisene C6: Bæredygtighed og konkurrenceevne i økologisk fjerkræproduktion C7: Lammeproduktion med fremtid i C8: Fremtidige udfordringer i malkekvægholdet C9: Kvalitet i økologi økologi med kvalitet 18:00-19:00 Bar 19:00-24:00 Middag 4

5 PROGRAM DAG 2 torsdag 24. november 07:00-09:00 Morgenaktivitet for de friske 09:00-10:30 D1: Økologiens sundhedsgevinster D2: Biogas hvor økologisk er det? D3: [workshop] Det gode kontrolbesøg D4: Økologiens Økopolitiske vision 2021 D5: Generationsskifte med succes D6: Mere natur på bedriften bedre biologisk balance, færre skadedyr 10:30-11:00 Pause 11:00-12:30 Plenum 2: Økologien som redskab til at brødføde verden Plenum 3: Økologisk såsæd nøglen til den økologiske fremtid 12:30-13:30 Frokost 13:30-15:00 E1: Nye afgrøder til fremtidens planteproduktion E2: [workshop] Økologi i andre lande Grandprix E3: Forsyning med fosfor og kalium uden konventionel gødning E4: [workshop] Økologiens placering i fremtidens europæiske landbrugspolitik E5: Biodynamik dyrkning er økologisk og noget mere E6: [workshop] Bliv klogere på rodukrudt 15:00-15:30 Plenum 4: Nyt Nordisk Køkken på tallerkenen fine dining eller folkekøkken? Der tages forbehold for ændringer i programmet. 36 spændende møder 5

6 Mødeblok A onsdag 11:30-13:00 A1: Storskala producentsamarbejder samarbejde for fremtiden Lejre Kommune og initiativet»økologisk Matrixbrug Lejre«Borgmester Mette Touborg, Lejre Kommune Øko-Bornholm samarbejde mellem producenter, forarbejdning og afsætning Økologikonsulent Henning Hervik, Økologisk Rådgivning, Gefion Ordstyrer: Thomas Harttung, bestyrelsesformand for ICROFS og Aarstiderne A2: Gør noget ved klimaudfordringen lokalt 24 landmænd tog klimaudfordringen op, sådan går det Økologikonsulent Erik Kristensen, Økologisk Klimaudfordringen på min ejendom som mælkeproducent Landmand Kresten Degn, Tarm Klimaudfordringen på min ejendom som planteavler Landmand Torben Matthiesen, Nørre Alslev Ideer til 34 konkrete indsatser fra Klimakataloget Økologikonsulent Pernille Plantener, Gefion Ordstyrer: Næstformand, Michael Svane, i Økologisektionen, Landbrug & Fødevarer A3: Trends og tendenser emballager og fødevarer De 4 vigtigste sekunder for dine produkter en typisk forbruger bruger fire sekunder på at beslutte sig til, om hun vil købe en vare i et supermarked. Derfor er emballagen altafgørende. Chefkonsulent Flemming Birch, Retail Institute Scandinavia Emballagedesign, hvad virker hos forbrugerne? Kreativ direktør Thomas Kjær, envision:design Ordstyrer: Markedskonsulent Helle Bossen, Økologisk A4, workshop: Dansk proteinfoder til svin og fjerkræ 100 pct. fodring af svin og fjerkræ, muligheder og begrænsninger Konsulent Niels Finn Johansen, Videncentret Sådan ser jeg mulighederne for dansk protein i foderet Produktchef Torben Jensen, Vest Jyllands Andel Ordstyrer: Konsulent Lars Holdensen, Landbrug & Fødevarer Ordstyrere ved gruppedebat Fjerkræ: Konsulent Lars Holdensen, Landbrug & Fødevarer Svin: Landskonsulent Tove Serup, Videncentret A5: Madglæde og kvalitet i økologien [Temamødet kan med fordel suppleres med temamøde C10] Smag og kvalitet hvad er det? Om smagen kan der ikke diskuteres, siger man. Er det rigtigt? Præsident for Det Gastronomiske Akademi Jan Krag Jacobsen, professor på RUC Smag og Kvalitet kan det måles, vejes, udvikles? Professor og centerleder Klaus G. Grunert, MAPP Centret, Aarhus Universitet Ordstyrer: Fødevarerådgiver Henriette Winther, Økologisk Fødevarerådgivning en del af Økologisk A6: Komposteringsstald Miljø og godkendelse af en komposteringsstald Lektor Bjarne Schmidt Bjerg, Institut for Produktionsdyr og Heste, life, Københavns Universitet Kokomfort i komposteringsstald Lektor Ilka Klaas, life, Københavns Universitet Indretning og økonomi i komposteringsstald Kvægbrugskonsulent Thorkild Nissen, Økologisk Ordstyrer: Landmand Rikke Friderichsen, Dyrvig Andelsbrug I/S 6

7 BLOK B, FÆLLES: ØKOLOGI ER HOLDNING OG HANDLING MØDEBLOK B ONSDAG 14:00-15:30 Økologiprincipperne kernen i vores holdninger Bestyrelsesmedlem Aage Dissing, Økologisk Efter oplægget overgår mødet til en workshop, hvor hver deltager kan vælge at deltage under et overordnet emne se nedenfor under B1, B2 og B3. I grupper med 6 personer bliver en række dilemmaer drøftet. Gruppernes meldinger indgår i møde D4 om økologernes øko-politiske vision torsdag morgen og siden i organisationernes videre arbejde. B1, WORKSHOP: NY PRAKSIS I JORDBRUGET I PAGT ELLER I STRID MED PRINCIPPERNE? Eksempel på dilemmaer: Dyrkning i afgrænsede bede. Tildeling af daglige rengøringsmidler i drypvandingsanlæg, besætningsstørrelser, parallelproduktion på pakkeriniveau B1 mødeleder: Faglig udviklingschef Michael Tersbøl, Økologisk B2, WORKSHOP: ØKOLOGI & ERHVERV MEDIEPARTNERE Landbrugsavisen og Økolog & Erhverv er mediepartnere for kongressen, og de sætter ekstra fokus på kongressen og de temaer, som drøftes både før, under og efter kongressen. Det bliver muligt på kongressen at tage en snak med journalister fra de to medier, hvis man har en god historie. TEKNOLOGI PÅ BEDRIFTSNIVEAU HVILKE HANDLINGER ER OK I FORHOLD TIL PRINCIPPERNE? Eksempel på dilemmaer: Kønssorteret sæd, slam til gødskning, GMO, nanoteknologi, UVC-bestråling mod gråskimmel B2 mødeleder: Landskonsulent Erik Fog, Videncentret B3, WORKSHOP: TEKNOLOGI PÅ FORARBEJDNINGSSNIVEAU HVILKE HANDLINGER ER OK I FORHOLD TIL PRINCIPPERNE? Eksempel på dilemmaer: GMO, nanoteknologi, klorbehandling, Mikrobølger, UHT-behandling af mælk, homogenisering B3 mødeleder: Økologichef Ole Bloch Engellyst, Videncentret 7

8 MØDEBLOK C ONSDAG 16:15-18:00 C1: FAGLIGE FLASKEHALSE I ØKOLOGISK GRØNSAGSPRODUKTION Nematoder; et stigende problem Konsulent Lars Møller, Gartnerirådgivningen Gør gødskning af dine grønsager til dit fokus 2012 Konsulent Richard de Visser, Gartnerirådgivningen Brug af faste kørespor og GPS, erfaringer fra Holland [oplæg på engelsk] Konsulent Sander Bernaerts, DLV-plant Ordstyrer: Gartner Frank van Beek, Aarstiderne C2: ERFARINGER MED ØKONOMISKE SAMARBEJDS- FORMER MELLEM BONDE OG KUNDE / CSA Erfaringer fra 10 år med det forbrugerejede landbrug Brinkholm Lektor Christian Coff, Andelslauget Brinkholm, Karise Vores kunder tager ansvar, betaler forud og høster selv Gartner Birthe Holt, Hertha Levefællesskabs»bondekunde-gartneri«, Galten Experiences with CSA-models in UK: new relation between farmers and consumers Farmer James Twine, Soil Association, England [oversættes efter behov] Ordstyrer: Kunderådgiver landbrug Kirsten Arup, Merkur Andelskasse C3: BEDRE JORDSTRUKTUR, KULSTOFOPBYGNING OG»KLIMASIKRING«PÅ PLANTEAVLSBEDRIFTER Dyrkningsmetodernes indflydelse på jordens struktur og vandhusholdning Seniorforsker Per Schjønning, DJF/AU Dyrk kulstofindholdet i jorden Chefkonsulent Lisbeth Frank Hansen, Økologisk Rådgivning Ordstyrer: Projektleder Klaus Loehr-Petersen, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug C4: NÆSTE GENERATION AF ØKOLOGER Nyetableret for en million Landmand Rasmus Winther Henneberg og Landmand Kenneth Højland, Henneberg & Højland I/S Ung og måske med mod på økologi Bestyrelsesmedlem Peter Stenger, Danmarks Landboungdom Alternative etableringsformer Direktør Lars Pehrson, Merkur, Den almennyttige Andelskasse Økologi på alle landbrugsskoler og alle uddannelsestrin Konsulent Thorkild Nissen, Økologisk Ordstyrer: Forstander Helge Bülow, Kalø Økologiske Landbrugsskole C5: ROBUSTE RACER OG MINDRE DØDELIGHED HOS PATTEGRISENE Gode robuste racer på min bedrift Svineproducent og afprøvningsvært Hans Erik Jørgensen, Risbjerg Landbrug Udviklingsarbejdet med mindre dødelighed og robuste pattegrise Landskonsulent Tove Serup, Videncentret Ordstyrer: Forsker Klaus Horsted, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 8

9 MØDEBLOK C ONSDAG 16:15-18:00 C6: BÆREDYGTIGHED OG KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK FJERKRÆPRODUKTION Mit bud på konkurrence- og bæredygtig økologisk ægproduktion i Danmark Ægproducent Flemming Haugaard, Bolderslev Vores bud på en konkurrence- og bæredygtig økologisk slagtefjerkræproduktion i Danmark Slagtekyllingeproducent Hans Johnsen, Sødam Fjerkræ (og medejer af Sødams Økologiske Fjerkræslagteri) og direktør Michael Orbesen, Sødams økologiske Fjerkræslagteri Status vedr. revisionen af EU s regler for økologisk fjerkræ Fagpolitisk chefkonsulent Sybille Kyed, Økologisk C9: KVALITET I ØKOLOGI ØKOLOGI MED KVALITET Titel på oplæg følger Direktør Judith Kyst, MadX Det brede i det smalle - smagsudforskning fra praksis. Frugtavler og mostproducent Mette Meldgaard, StrynØfrugthave. Mette inddrager deltagerne i en udforskning af æblesmage gennem most. Både forskelligheden i enkeltsortssmage, blandinger og hvad forskellige forarbejdningsformer betyder for smagen. Ordstyrer: Fødevarerådgiver Cathrine Esmann, Økologisk Fødevarerådgivning en del af Økologisk Ordstyrer: Afdelingsleder Jette Søholm Petersen, Videncentret, Fjerkræ C7: LAMMEPRODUKTION MED FREMTID I Samarbejde med mælkeproducenter i praksis det kan økologerne lære af Konventionel lammeproducent Hans Jørgen Krogh, Brunsgaard Fårefarm, Årre Frøproduktion med får som hjælpere Frøkonsulent Jørn Lund Kristensen, DLF-Trifolium A/S Effektive efterafgrøder til afgræsning Økologikonsulent Jens Chr. Skov, Økologisk Ordstyrer: Økologikonsulent Bjarne Hansen, Økologisk C8: FREMTIDIGE UDFORDRINGER I MALKEKVÆGHOLDET Afgræsning og malkning udfordringer og løsninger! Konsulent Erik Andersen, Jysk Landbrugsrådgivning Klimabelastningen fra kvægbrug - fodring og produktionsstrategier Seniorforsker Troels Kristensen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Øget sundhed og velfærd i malkekvægsbesætningerne med landmanden som»aktiv planlægger«seniorforsker Mette Vaarst, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Ordstyrer: Landmand Frode Lehman, Naturmælk 9

10 Mødeblok D torsdag 09:00-10:30 D1: Økologiens sundhedsgevinster Sundhedsgevinster ved at spise økologisk frugt og grønt Senior lektor Kirsten Brandt, Newcastle University Et økologisk fingeraftryk hvad siger forskningen om økologisk kost og sundhed? Akademisk medarbejder, Kristian Holst Laursen, Institut for Jordbrug og Økologi, Plante- og Jordvidenskab, Københavns Universitet Økologiske fødevarer hvor bevæger forbrugerne sig hen? Adjunkt Sinne Smed, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Ordstyrer: Direktør Annette Toft, Forskning og Fødevarer, Landbrug & Fødevarer D2: Biogas hvor økologisk er det? Økologi og biogas hvor langt er vi i Danmark? Kort status Faglig udviklingschef Michael Tersbøl, Økologisk og Landskonsulent Erik Fog, Videncentret Selvforsyning med energi biogas på traktoren N.N Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO2-neutralt eller vil det gå ud over jordens humusindhold? Dr. agr. Kurt Möller, Universität Hohenheim, Tyskland [ på engelsk - med oversættelse af PowerPoints] Ordstyrer: Landskonsulent Peter Mejnertsen, Videncentret Møde D3 videreføres i D3, Workshop: form af en kontrol-café, hvor landmænd kan stille Det gode kontrolbesøg spørgsmål til erfarne kontrollører og jurister. Ordstyrer og indledning Hvorfor har vi kontrol - og hvilke sammenfaldende interesser har vi med Plantedirektoratet? Hvornår er det, kontrollen er en ubehagelig oplevelse? Økologikonsulent Pernille Plantener, Gefion Psykologien mellem mennesker under et kontrolbesøg, og hvordan undgår man spændinger i vanskelige kontrolsituationer Ph.d.-stipendiat Inger Anneberg, Forskningscenter Foulum Hvad er mine juridiske rettigheder og pligter ved kontrolbesøg? Konsulent Rasmus Klim Christensen, Videncentret for Landbrug Det effektive kontrolbesøg det kan landmanden gøre Kontrollør Gitte Vinther, Plantedirektoratet, Randers 10 D4, WORKSHOP: Økologernes Øko-politiske vision 2021 Økologisk s vision Direktør Paul Holmbeck, Økologisk Landbrug & Fødevarers økologivision Teamleder Økologi Kirsten Lund Jensen, Landbrug & Fødevarer Danmark Naturfredningsforening visioner om økologi Landbrugsmedarbejder Rikke Lundsgaard, Danmarks Naturfredningsforening Workshop: Danmarks økologiske fremtid Ordstyrer: Økologichef Ole Bloch Engellyst, Videncentret D5: Generationsskifte med succes Perspektiver og nye muligheder for fremtidens generationsskifter i landbruget Konsulent Mads Kinch Clemmesen, Videncentret for Landbrug Generationsskifte med succes eksempler fra virkeligheden Biodynamisk gartner Ask Rasmussen, Kiselgården Glidende generationsskifte med forældre Økologisk mælkeproducent Kim Gohr-Nielsen Generationsskifte ejer medarbejder Ordstyrer: Landmand Jens Krogh, næstformand i Økologisk D6: Mere natur på bedriften bedre biologisk balance, færre skadedyr Erfaringer med rådgivning om naturpleje hos økologer Planteavlskonsulent Marie Louise Simonsen, Økologisk Sådan giver vi bedre vilkår for fugle på Billeslund Biolog Jesper Leegaard, Aarstidernes gartneri Billeslund Mangfoldighed er grundlaget for en sund frugtavl Frugtavler Verner Andersen, Bellingehus Frugtplantage, Slangerup Ordstyrer: Frugt- og grøntkonsulent Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning

11 MØDEBLOK E TORSDAG 13:30-15:00 E1: NYE AFGRØDER TIL FREMTIDENS PLANTEPRODUKTION En kort redegørelse for klimaets forandring vind, vand og varme Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Det biobaserede samfund muligheder for de økologiske jordbrug Konsulent Bjarne Mahler Schou, Center for Bioressourcer og Innovation (CEBI) Ordstyrer: Centerleder Niels Halberg, ICROFS E2: ØKOLOGI I ANDRE LANDE GRANDPRIX Økologi i Polen Statskonsulent Flemming Duus Mathiesen, Den danske ambassade i Warsarwa Økologi i Tyskland Statskonsulent Poul Ottosen, Den danske ambassade i Berlin Økologi i Italien Statskonsulent Søren Skafte, Den danske ambassade i Rom Økologi i Sverige Markedschef Katarina Wolf, KRAV Ordstyrer: Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer E3: FORSYNING MED FOSFOR OG KALIUM UDEN KONVENTIONEL GØDNING Fosfor- og kaliumbalancer nu og i fremtiden Specialkonsulent Margrethe Askegaard, Videncentret Mere optimal udnyttelse af fosfor og kalium i såvel jord som alternative kilder Professor Lars Stoumann Jensen, Institut for Jordbrug og Økologi, Plante- og Jordvidenskab, LIFE, Københavns Universitet Ordstyrer: Landskonsulent Peter Mejnertsen, Videncentret E4: ØKOLOGIENS PLACERING I FREMTIDENS EUROPÆISKE LANDBRUGSPOLITIK Kommissionens vision for reformen af den fælles landbrugspolitik [oplæg på engelsk] Direktør T. Haniotis, EU-kommissionen/Generaldirektoratet L&F s holdning til reformen af EU s landbrugspolitik - herunder prioriteringen af økologien direktør Lone Saaby, Erhvervspolitik, L&F Fra landbrugsstøtte til betaling for offentlige goder formand Evald Vestergaard, Økologisk Ordstyrer: Landmand Johannes Nebel, formand for COPA- COGEGAs arbejdsgruppe for økologi og medlem af Økologisektionens bestyrelse i Landbrug & Fødevarer E5: BIODYNAMIK DYRKNING ER ØKOLOGISK OG NOGET MERE Biodynamiske principper og resultater Projektleder Klaus Loehr-Petersen, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Sådan bruger jeg de biodynamiske præparater Agronom og frugtavler Verner Andersen, Bellingehus Frugtplantage, Slangerup Om gårdorganismen og husdyrenes betydning Landmand Günther Lorenzen, Jejsing Demeter I/S, Tønder Ordstyrer: Konsulent Anke Stubgaard, Videncentret for Landbrug E6, WORKSHOP: BLIV KLOGERE PÅ RODUKRUDT Status på viden om rodukrudt nu, og hvad er rodukrudt udtryk for? Forskningsleder Bo Melander, Aarhus Universitet og rådgivningschef Sven Hermansen, Økologisk Dernæst gruppediskussioner: Skræpper: Planteavlskonsulent Kjeld Forsom, Jysk Økologi Agersvinemælk: Planteavlskonsulent Claus Østergård, Økologisk Kvik: Rådgivningschef Sven Hermansen, Økologisk Tidsler: Konsulent Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug Følfod: Ledende landbrugstekniker Henning Thomsen, Jyndevad Forsøgsstation, Aarhus Universitet 11 Ordstyrer: Konsulent Lars Egelund Olsen, Videncentret

12 PLENUMMØDER ONSDAG OG TORSDAG ØKOLOGI kongres 2011 PLENUM 1, ONSDAG 10:00-11:00 ØKOLOGIENS MANGE MULIGHEDER Spørgsmål til diskussion Hvad bidrager økologisk landbrug med i dag? Hvorfor passer økologisk produktion til moderne forbrugere? Hvordan skal landdistrikterne være i fremtiden? Fremtidens økologi: Dekadent eller intelligent? Skal vi lave det kunderne vil have, eller det verden virkeligt har brug for? Partner og fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, Future Navigator Ordstyrer: Landmand Uffe Bie, formand for Økologi-Sektionen, Landbrug & Fødevarer PLENUM 2, TORSDAG 11:00-12:30 ØKOLOGIEN SOM REDSKAB TIL AT BRØDFØDE VERDEN Spørgsmål til diskussion Hvordan kan økologien bidrage til at løse det fremtidige globale fødevarebehov? Hvilke positive sidegevinster er der ved økologiske dyrkningsmetoder? Hvordan får vi befolkningerne til at ændre adfærd og selv tage ansvar for deres fødevareproduktion? Økologi luksus på de sultendes bekostning? Niels Halberg, ICROFS Farmer Field Schools i Vest-Uganda med fokus på fødevaresikkerhed, økologi og samarbejde i familier og lokalsamfund. FFS-konceptet. Agro-økologi og fødevareproduktion på lokalt plan. Social kapital og bæredygtighed. Projektledere Inge Lis Dissing, Aage Dissing og Mette Vaarst, Økologisk Ordstyrer: Formand Klaus Bustrup, Danida PLENUM 3, TORSDAG 11:00-12:30 ØKOLOGISK SÅSÆD NØGLEN TIL DEN ØKOLOGISKE FREMTID Spørgsmål til diskussion Hvorfor er det vigtigt for økologer at arbejde med udvikling af en egentligt økologisk såsædspulje? Hvilke mål for sorterne er relevante for økologerne, og hvordan kan arbejdet udvikles? Hvilket arbejde er i gang allerede? Hvordan kan økologerne arbejde med udvikling af egen genpulje og hvorfor skal de? Konsulent Anders Borgen, Agrologica Hvorfor har vi brug for økologisk såsæd Planteavler Anders Lund, Formand for Planteavlsudvalget, Økologisk NN Ordstyrer: Phd-stud. Rikke Andersen, Aalborg Universitet PLENUM 4, TORSDAG 15:00-15:30 NYT NORDISK KØKKEN PÅ TALLERKENEN FINE DINING ELLER FOLKEKØKKEN? Spørgsmål til diskussion Hvad er det særligt nordiske? Hvad kan økologiske landmænd og virksomheder gøre for at bidrage til og få glæde af den nye nordiske madudvikling? Hvor bevæger maden os hen? Nyt Nordisk Køkken på tallerkenen sådan kan vi arbejde sammen om det! Direktør i Meyer Kantiner A/S Merete Holst Ordstyrer: Landmand Evald Vestergaard, formand for Økologisk Udsendt som 2. Sektion af Økologi & Erhverv Layout: Tryk: Skive Folkeblad Rotation T RY K S A G N R Kongressen organiseres af Videncentret, Økologi i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Økologisk. Endvidere deltager Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) samt Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i tilrettelæggelsen. Kongressen er finansieret med tilskud fra Promilleafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Jordbrug.

ØKOLOGI. kongres. Økologi og ægte bæredygtighed. Økologi-Kongres 27. og 28. november 2013 på Vingsted hotel & konferencecenter

ØKOLOGI. kongres. Økologi og ægte bæredygtighed. Økologi-Kongres 27. og 28. november 2013 på Vingsted hotel & konferencecenter ØKOLOGI kongres 2013 Invitation Økologi og ægte bæredygtighed ØkologiKongres 27. og 28. november 2013 på Vingsted hotel & konferencecenter ØkologiKongres 2013 Øko Kom og vær med Kongressen er en enestående

Læs mere

Økologisk Landsforenings Generalforsamling 2013

Økologisk Landsforenings Generalforsamling 2013 Økologisk Landsforenings Generalforsamling 2013 Mellem bedrag og den rette kurs! GMO - set i et økologisk perspektiv De økologiske forbrugere Økologers og forbrugernes syn på alternativer til konventionel

Læs mere

Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg

Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg LANDBRUGSSTØTTE: Det tog to år for Europa-Parlamentet og EU s Ministerråd at blive enige om en ny landbrugsreform. For

Læs mere

Landmandsuddannelse duer ikke til økologer

Landmandsuddannelse duer ikke til økologer UD MED FREMMED FRUGT 4 KRYDSNINGER HOLDER HVAD DE LOVER 16 MEJERIERNE VIL SYDPÅ 5-6 ØKOLOGI&ERHVERV 24. SEPTEMBER 2010 NR. 463 30. ÅRGANG Græsset er grønnere, end du tror TEMA SIDE 11-13 Landmandsuddannelse

Læs mere

AKTUELT 15 MARK OG STALD 18 MAD OG MARKED. TEMA: MÆLK Mælk i fremgang

AKTUELT 15 MARK OG STALD 18 MAD OG MARKED. TEMA: MÆLK Mælk i fremgang De kalder mig Øko-Dan Økologiske lucernefrø Nu rykker kyllingerne Fødevareminister Dan Jørgensen følte sig blandt venner, da han talte til økologerne på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. DLF

Læs mere

Plantekongres 2007 9.-10. januar i Herning Kongrescenter

Plantekongres 2007 9.-10. januar i Herning Kongrescenter Plantekongres 2007 9.-10. januar i Herning Kongrescenter Velkommen til Plantekongres 2007 For hvert år der går, bliver der færre og færre landmænd til at dyrke jorden. Samtidig kan vi konstatere, at der

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

Seks vil i bestyrelsen i ØL Naboer bytter jord Danske æg triller til Dubai

Seks vil i bestyrelsen i ØL Naboer bytter jord Danske æg triller til Dubai Seks vil i bestyrelsen i ØL Naboer bytter jord Danske æg triller til Dubai Mød seks kandidater til fem bestyrelsesposter i Økologisk Landsforening. De nye bestyrelsesmedlemmer vælges på foreningens generalforsamling

Læs mere

Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter

Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land 14.-15. januar i Herning Kongrescenter Tak til vores sponsorer Danish Agro Jensen Seeds A/S Sejet Planteforædling Mediepartner

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 25. - 26. februar 2013. Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 25. - 26. februar 2013. Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer, Kvæg Viden Vækst Balance KvægKongres 2013 Program Messecenter Herning Kongrescenter 25. - 26. februar 2013 Landbrug & Fødevarer Side 1 af 1 Smartphone brug QR-koden Find indlæggene,

Læs mere

ØKOLOGI ERHVERV. Nyt slagsmål om gmo-forskning. Italien finder gift i øko-sojabønner

ØKOLOGI ERHVERV. Nyt slagsmål om gmo-forskning. Italien finder gift i øko-sojabønner Økologi på Folkemødet Økologer skipper majsen Fra Osted til Hansen Is De grønne organisationer fyldte godt på Folkemødet i Allinge, hvor Økologi & Erhverv fulgte i ØLformand Per Kølsters fodspor. Der er

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer, Kvæg Viden Vækst Balance KvægKongres 2015 Program Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015 Landbrug & Fødevarer MCH Herning Kongrescenter Østergade 37 Herning KON

Læs mere

Fire søer skal dele en stor farehytte i projektet Mer Frigris. Forsøgshytten blev i sidste uge samlet på Torben Langers mark vest for Holstebro.

Fire søer skal dele en stor farehytte i projektet Mer Frigris. Forsøgshytten blev i sidste uge samlet på Torben Langers mark vest for Holstebro. Hvem skal nu betale? Søer flytter sammen Stor rift om støttekroner Økologisk Landsforening vil flytte penge fra generel fødevareforskning over til økologi det vil økologerne i Landbrug & Fødevarer ikke

Læs mere

- produktion, natur og miljø. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter

- produktion, natur og miljø. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter - produktion, natur og miljø 2015 Plantekongres 2015 14.-15. januar i Herning Kongrescenter Tak til vores sponsorer Mediepartner Fagmagasinet Mark er mediepartner for Plantekongressen Arrangører DLG Innovation

Læs mere

L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det

L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika - om økologi. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det med en almindelige mejetærsker. på jagt efter økologiske samarbejdspartnere

Læs mere

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED Det økologiske areal stagnerer Kunderne slagtede kyllinger Ørbæk tapper nyt overskud Mens salget af økologiske produkter bare vokser og vokser, stagnerer omlægningen til økologi - både når det handler

Læs mere

Modet til at tænke nyt

Modet til at tænke nyt Årsbrev 2013 Økologisk Landsforening 2013 Modet til at tænke nyt Det første år som formand er langt fra gået i skrivende stund, og alligevel har månederne siden formandsskiftet i marts været særdeles begivenhedsrige.

Læs mere

Prognosen for økologisk mælkeproduktion er justeret 140.000 kr. op i 2013 for brug med 80-160 malkekøer.

Prognosen for økologisk mælkeproduktion er justeret 140.000 kr. op i 2013 for brug med 80-160 malkekøer. Forsvar for spisemærke 140.000 kr. mere til mælk Succes med torvehandel Spisemærket virker efter hensigten, og jeg vurderer ikke, det har den udvandende effekt for økologiens troværdighed. Prognosen for

Læs mere

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt Regler svækker konkurrencen Så næste års gødning nu Sund konkurrence i køledisken Den økologiske landmand skal følge de samme regler, som den konventionelle landmand. Resultatet er ofte, at den økologiske

Læs mere

Madmarked ramt af konkurs

Madmarked ramt af konkurs Projekt tager form Arbejdstid: 3-4 timer om ugen Aalbæk hærget af brand sommer k kologisk andsforening støtte fra Villum Fonden til et af foreningens mest ambitiøse projekter nogen sinde. Nu begynder aftalerne

Læs mere

ØKOLOGISK UDVIKLING. Samarbejde giver et løft Mælkeproducent og gulerodsavler har udviklet et lukrativt parløb, der giver gevinst til begge parter.

ØKOLOGISK UDVIKLING. Samarbejde giver et løft Mælkeproducent og gulerodsavler har udviklet et lukrativt parløb, der giver gevinst til begge parter. ØKOLOGISK UDVIKLING Økologiske bedrifter i udvikling september 2008 FOTO: GUSTAV BECH JENSEN Farmers market hitter i USA Farmers markets, abonnementsordninger og andre nye salgsformer vinder stærkt frem

Læs mere

ÅRSMØDE & KONGRES 2013

ÅRSMØDE & KONGRES 2013 VIDEN VÆKST BALANCE ÅRSMØDE & KONGRES 2013 22.-23. OKTOBER For svineproducenter i verdensklasse Program, foredragsholdere & tilmelding TEMA TEMA Velkommen til Årsmøde & Kongres for Svineproducenter 2013

Læs mere

AKTUELT 10-11 MARK OG STALD 14-15 MAD OG MARKED. Direkte salg fra gårdene vokser

AKTUELT 10-11 MARK OG STALD 14-15 MAD OG MARKED. Direkte salg fra gårdene vokser Høstmarked søger værter Tema: Kompakt fuldfoder Landets første rismølle De økologiske høstmarkeder er et rigtig godt udstillingsvindue for økologien. Derfor vil Økologisk Landsforening gerne have endnu

Læs mere

Velkommen til Økologi-Kongres 2004

Velkommen til Økologi-Kongres 2004 Velkommen til Økologi-Kongres 2004 I dette hæfte er der sammendrag af oplæggene på Økologi-Kongres 2004. I løbet af de to dage kongressen varer, vil der blive holdt fem plenummøder og 29 mindre møder.

Læs mere

AKTUELT 17 MARK OG STALD 7 MAD OG MARKED

AKTUELT 17 MARK OG STALD 7 MAD OG MARKED Gift på ministerens bord Bæredygtig økologisk biogas Irma bager på ny brødserie Før sommerferien opfordrede Økologisk Landsforening miljøminister Kirsten Brosbøl til at gribe ind over for brugen af giften

Læs mere

Det første eksempel på, at et konventionelt biogasanlæg i perioder kan køre økologisk, er en realitet. Læs hvordan det lader sig gøre.

Det første eksempel på, at et konventionelt biogasanlæg i perioder kan køre økologisk, er en realitet. Læs hvordan det lader sig gøre. Den ny formand mener: Opskrift på biogas ØGT går efter hurtigt forlig Vi må og skal finde de veje, der kan forhindre, at vi fortsat står over for metoder, som ikke alene er kritiske for vores sundhed,

Læs mere

Bæredygtigt Landbrug afviser at ændre retorikken

Bæredygtigt Landbrug afviser at ændre retorikken Nr. 9 2. udgave 20. årgang 28. februar 2014 Læs i dette nummer af Grovvarenyt: World Nutrition Forum...2 Åbent hus i Skejby...2 Økologisk fyrtårn i København...2 Fiskeopdræt skal skabe milliardvækst og

Læs mere

AKTUELT 14 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Stikprøver afslører mange fejl

AKTUELT 14 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Stikprøver afslører mange fejl Økologi skaber værdi Kørespor i græs er oplagt Global fremgang for økologien g anbrug uaer e å ege f ane g ueer gå frre rugaer en nenne anbrug. ere aber g anbrug re rer fr afune. ere g ere ananer ar ur

Læs mere

JORD & VIDEN. Besøg CBS med JA og bliv klogere på, hvordan du når dine mål. Agrobiologi 4. Lønstatistik 8. Urban Farming 18

JORD & VIDEN. Besøg CBS med JA og bliv klogere på, hvordan du når dine mål. Agrobiologi 4. Lønstatistik 8. Urban Farming 18 JORD & VIDEN Januar 2014 Nr. 1 Årgang 159 Besøg CBS med JA og bliv klogere på, hvordan du når dine mål Side 11 Agrobiologi 4 Lønstatistik 8 Urban Farming 18 [ LEDER ] I forandringens tegn Først og fremmest

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere