NOVEMBER VINGSTEDCENTRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "23.-24. NOVEMBER VINGSTEDCENTRET"

Transkript

1 INVITATION» ØKOLOGI kongres 2011 Holdning og Handling NOVEMBER VINGSTEDCENTRET

2 Økologi-kongres 2011 Holdning og Handling Økologisk samlingspunkt Kongressen er en enestående mulighed for at møde folk fra den økologiske sektor på tværs af faggrænser og for at blive udfordret og inspireret. Kongressen, der er den største i Norden, er blevet lidt af en institution. Det er syvende gang, den finder sted. Sidste gang deltog knap 500 landmænd og andre fagfolk. Kongressen fandt sted første gang i Økologi-Kongres 2011 henvender sig til landmænd, konsulenter, forskere, køkkenledere, organisationer, myndigheder og ansatte i virksomheder, der arbejder med økologiske produkter. Spændende aktiviteter på Økologi-Kongres 2011 Økologi-Kongres 2011 byder på to dage med faglige møder med den nyeste viden og vigtige værdidebatter med udgangspunkt i økologiens grundprincipper. Vi skal drøfte nutidens økologiske dyrkning og diskutere fremtidens økologi i lyset af de mange nye teknologiske muligheder. Vi byder på forskellige mødeformer; fra store fælles plenummøder til mindre workshops, og vi har sat tid af til debat og fælles refleksion. Emnerne spænder vidt fra kompoststalde og fjerkræproduktion til nye forbrugertendenser. Onsdag aften er det muligt at udveksle synspunkter under en festlig og økologisk middag med underholdning og musik. 100 oplæg på to dage KONGRESSEN KORT FORTALT: Mulighed for at møde spændende landmænd og øko-aktører på tværs af faggrænser Oplev spændende oplæg fra ind- og udland 100 oplæg i løbet af to dage 36 spændende møder hvor der blandt andet er fokus på klima, energiproduktion, produktion af sunde fødevarer og det multifunktionelle landbrug Prøv forskellige mødetyper: Traditionelle møder med oplæg, masterclasses og workshops Mulighed for selv at debattere og præge udviklingen i økologisk produktion Mulighed for at netværke under festlig kongresmiddag med underholdning Økologisk kunstudstilling på kongressen Landbrugsavisen og Økologisk Jordbrug er mediepartnere med ekstra fokus på kongressen og de temaer, som drøftes. Rabatordning for grupper af fx landmænd der tager på kongres sammen Flere overnatningsmuligheder fra prisbillig 9-sengs værelse til enkeltværelser på Vingstedcentret Rabat til grupper

3 Velkommen Økologi er båret af holdning og handling hos landmænd, virksomheder og forbrugere. Holdningen er grundlaget for den aktive markedsudvikling, der har gjort danskerne til verdens mest økologivælgende forbrugere. De økologiske holdninger bygger på principper om kredsløb, forsigtighed, retfærdighed og nærhed. Vores holdninger har betydning for, hvad vi vil og ikke vil, og for vores konkrete handlinger. Ved at lade holdningen være ledestjerne styrer vi selv mest muligt og retningen er mod en mere fair og bæredygtig fødevareproduktion. På Økologi-Kongres 2011 vil vi beskæftige os med både holdning og handling. Hvor er det, økologien rummer muligheder og dynamik? Hvor er det at vi skal overveje vores handlinger ud fra vores holdninger? Og hvor skal der sættes ekstra kræfter ind? Kongressen vil samle og formidle viden, der kan sikre fremgang for økologisk primærproduktion og på den måde omsætte visionære ideer til praktisk handling. Kongressen indeholder derfor bud på økologisk udvikling og det i balancepunktet mellem handlinger og de grundlæggende økologiske holdninger. Økologi-Kongres 2011 rummer både resultater og refleksioner, og under overskriften»holdning og handling«medlem i Forum for Økologisk Rådgivning, Videncentret og formand for Økologi-Sektionen, Landbrug & Fødevarer Uffe Bie Formand for Økologisk Evald Vestergaard sætter vi den nuværende situation til kritisk vurdering og debat. Vi håber, at mange økologiske landmænd og andre med interesse for økologi vil deltage og være med til at debattere, oplyse og inspirere. Vel mødt til Økologi-Kongres Styregruppen bag Økologi-Kongres 2011 Viceformand i virksomhedsbestyrelsen, Landbrug & Fødevarer Jan Toft Nørgaard Praktiske oplysninger og andet TID OG STED Økologi-Kongres 2011 finder sted onsdag og torsdag november 2011 i Vingstedcentret nær Vejle ØKOLOGI kongres 2011 TILMELDING Udfyld tilmeldingsskemaet på Spar penge ved at tilmelde dig inden den 23. oktober Hvis du beslutter dig hurtigt, er du sikker på at kunne deltage i de møder, du er interesseret i. Se priserne og muligheder for rabat på tilmeldingsskemaet på Sidste frist for tilmelding er den 14. november PRIS FOR DELTAGELSE En kongresdag kr.+ moms To kongresdage og kongresmiddag kr.+ moms Kongresmiddag kr.+ moms 1 kongresdag for studerende kr.+ moms 2 kongresdage + kongresmiddag for stud kr.+ moms Gebyr ved tilmelding efter kr.+ moms Kongresdag gælder også kaffe og frokost med drikkevarer. Kongresmiddag inkluderer drikkevarer under middagen. Se programoversigten på næste side» OVERNATNING Der er flere typer overnatning på Vingstedcentret fra 9-sengsværelser til enkeltværelser. Overnatning bestilles via tilmeldingsblanketten på og betales ved ankomst til Vingstedcentret. PROGRAM OG DELTAGERLISTE Når du ankommer til kongressen, vil du modtage et fyldigt program for hele kongressen. Det ligger også på hjemmesiden, SEKRETARIAT Alle spørgsmål om kongressen kan rettes til sekretariatet: Økologi-Kongres 2011 Videncentret, Økologi Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N Tlf: , Fax: KUNST PÅ ØKOLOGI-KONGRES 2011 Maler du, fotograferer du eller skildrer du på andre måder livet i økologisk sammenhæng? Vi efterlyser udstillere, som vil dele kunst-universet med os på kongressen. Det vil være muligt at udbyde kunsten til salg. Interesseret? Så henvend dig til kongressekretariatet.

4 PROGRAM DAG 1 onsdag 23. november 09:00-10:00 Registrering og kaffe/brød 10:00-11:00 Plenum 1: Velkomst Økologiens mange muligheder 11:00-11:30 Pause 11:30-13:00 A1: Storskala producentsamarbejder samarbejde for fremtiden A2: Gør noget ved klimaudfordringen lokalt A3: Trends og tendenser emballage og fødevarer A4: Dansk proteinfoder til svin og fjerkræ A5: Madglæde og kvalitet i økologien A6: Komposteringsstald 13: Frokost 14:00-15:30 Blok B: Økologi er holdning og handling Økologiprincipperne kernen i vores holdninger B1: [workshop] Ny praksis i jordbruget i pagt eller i strid med principperne? B2: [workshop] Teknologi på bedriftsniveau hvilke handlinger er ok i forhold til principperne? B3: [workshop] Teknologi på forarbejdningsniveau hvilke handlinger er ok i forhold til principperne? 15:30-16:15 Kaffe, frugt og boldspil 16:15-18:00 C1: Faglige flaskehalse i økologisk grønsagsproduktion C2: Erfaringer med økonomiske samarbejdsformer mellem bonde og kunde /CSA C3: Bedre jordstruktur, kulstofopbygning og»klimasikring«på planteavlsbedrifter C4: Næste generation af økologer C5: Robuste racer og mindre dødelighed hos pattegrisene C6: Bæredygtighed og konkurrenceevne i økologisk fjerkræproduktion C7: Lammeproduktion med fremtid i C8: Fremtidige udfordringer i malkekvægholdet C9: Kvalitet i økologi økologi med kvalitet 18:00-19:00 Bar 19:00-24:00 Middag 4

5 PROGRAM DAG 2 torsdag 24. november 07:00-09:00 Morgenaktivitet for de friske 09:00-10:30 D1: Økologiens sundhedsgevinster D2: Biogas hvor økologisk er det? D3: [workshop] Det gode kontrolbesøg D4: Økologiens Økopolitiske vision 2021 D5: Generationsskifte med succes D6: Mere natur på bedriften bedre biologisk balance, færre skadedyr 10:30-11:00 Pause 11:00-12:30 Plenum 2: Økologien som redskab til at brødføde verden Plenum 3: Økologisk såsæd nøglen til den økologiske fremtid 12:30-13:30 Frokost 13:30-15:00 E1: Nye afgrøder til fremtidens planteproduktion E2: [workshop] Økologi i andre lande Grandprix E3: Forsyning med fosfor og kalium uden konventionel gødning E4: [workshop] Økologiens placering i fremtidens europæiske landbrugspolitik E5: Biodynamik dyrkning er økologisk og noget mere E6: [workshop] Bliv klogere på rodukrudt 15:00-15:30 Plenum 4: Nyt Nordisk Køkken på tallerkenen fine dining eller folkekøkken? Der tages forbehold for ændringer i programmet. 36 spændende møder 5

6 Mødeblok A onsdag 11:30-13:00 A1: Storskala producentsamarbejder samarbejde for fremtiden Lejre Kommune og initiativet»økologisk Matrixbrug Lejre«Borgmester Mette Touborg, Lejre Kommune Øko-Bornholm samarbejde mellem producenter, forarbejdning og afsætning Økologikonsulent Henning Hervik, Økologisk Rådgivning, Gefion Ordstyrer: Thomas Harttung, bestyrelsesformand for ICROFS og Aarstiderne A2: Gør noget ved klimaudfordringen lokalt 24 landmænd tog klimaudfordringen op, sådan går det Økologikonsulent Erik Kristensen, Økologisk Klimaudfordringen på min ejendom som mælkeproducent Landmand Kresten Degn, Tarm Klimaudfordringen på min ejendom som planteavler Landmand Torben Matthiesen, Nørre Alslev Ideer til 34 konkrete indsatser fra Klimakataloget Økologikonsulent Pernille Plantener, Gefion Ordstyrer: Næstformand, Michael Svane, i Økologisektionen, Landbrug & Fødevarer A3: Trends og tendenser emballager og fødevarer De 4 vigtigste sekunder for dine produkter en typisk forbruger bruger fire sekunder på at beslutte sig til, om hun vil købe en vare i et supermarked. Derfor er emballagen altafgørende. Chefkonsulent Flemming Birch, Retail Institute Scandinavia Emballagedesign, hvad virker hos forbrugerne? Kreativ direktør Thomas Kjær, envision:design Ordstyrer: Markedskonsulent Helle Bossen, Økologisk A4, workshop: Dansk proteinfoder til svin og fjerkræ 100 pct. fodring af svin og fjerkræ, muligheder og begrænsninger Konsulent Niels Finn Johansen, Videncentret Sådan ser jeg mulighederne for dansk protein i foderet Produktchef Torben Jensen, Vest Jyllands Andel Ordstyrer: Konsulent Lars Holdensen, Landbrug & Fødevarer Ordstyrere ved gruppedebat Fjerkræ: Konsulent Lars Holdensen, Landbrug & Fødevarer Svin: Landskonsulent Tove Serup, Videncentret A5: Madglæde og kvalitet i økologien [Temamødet kan med fordel suppleres med temamøde C10] Smag og kvalitet hvad er det? Om smagen kan der ikke diskuteres, siger man. Er det rigtigt? Præsident for Det Gastronomiske Akademi Jan Krag Jacobsen, professor på RUC Smag og Kvalitet kan det måles, vejes, udvikles? Professor og centerleder Klaus G. Grunert, MAPP Centret, Aarhus Universitet Ordstyrer: Fødevarerådgiver Henriette Winther, Økologisk Fødevarerådgivning en del af Økologisk A6: Komposteringsstald Miljø og godkendelse af en komposteringsstald Lektor Bjarne Schmidt Bjerg, Institut for Produktionsdyr og Heste, life, Københavns Universitet Kokomfort i komposteringsstald Lektor Ilka Klaas, life, Københavns Universitet Indretning og økonomi i komposteringsstald Kvægbrugskonsulent Thorkild Nissen, Økologisk Ordstyrer: Landmand Rikke Friderichsen, Dyrvig Andelsbrug I/S 6

7 BLOK B, FÆLLES: ØKOLOGI ER HOLDNING OG HANDLING MØDEBLOK B ONSDAG 14:00-15:30 Økologiprincipperne kernen i vores holdninger Bestyrelsesmedlem Aage Dissing, Økologisk Efter oplægget overgår mødet til en workshop, hvor hver deltager kan vælge at deltage under et overordnet emne se nedenfor under B1, B2 og B3. I grupper med 6 personer bliver en række dilemmaer drøftet. Gruppernes meldinger indgår i møde D4 om økologernes øko-politiske vision torsdag morgen og siden i organisationernes videre arbejde. B1, WORKSHOP: NY PRAKSIS I JORDBRUGET I PAGT ELLER I STRID MED PRINCIPPERNE? Eksempel på dilemmaer: Dyrkning i afgrænsede bede. Tildeling af daglige rengøringsmidler i drypvandingsanlæg, besætningsstørrelser, parallelproduktion på pakkeriniveau B1 mødeleder: Faglig udviklingschef Michael Tersbøl, Økologisk B2, WORKSHOP: ØKOLOGI & ERHVERV MEDIEPARTNERE Landbrugsavisen og Økolog & Erhverv er mediepartnere for kongressen, og de sætter ekstra fokus på kongressen og de temaer, som drøftes både før, under og efter kongressen. Det bliver muligt på kongressen at tage en snak med journalister fra de to medier, hvis man har en god historie. TEKNOLOGI PÅ BEDRIFTSNIVEAU HVILKE HANDLINGER ER OK I FORHOLD TIL PRINCIPPERNE? Eksempel på dilemmaer: Kønssorteret sæd, slam til gødskning, GMO, nanoteknologi, UVC-bestråling mod gråskimmel B2 mødeleder: Landskonsulent Erik Fog, Videncentret B3, WORKSHOP: TEKNOLOGI PÅ FORARBEJDNINGSSNIVEAU HVILKE HANDLINGER ER OK I FORHOLD TIL PRINCIPPERNE? Eksempel på dilemmaer: GMO, nanoteknologi, klorbehandling, Mikrobølger, UHT-behandling af mælk, homogenisering B3 mødeleder: Økologichef Ole Bloch Engellyst, Videncentret 7

8 MØDEBLOK C ONSDAG 16:15-18:00 C1: FAGLIGE FLASKEHALSE I ØKOLOGISK GRØNSAGSPRODUKTION Nematoder; et stigende problem Konsulent Lars Møller, Gartnerirådgivningen Gør gødskning af dine grønsager til dit fokus 2012 Konsulent Richard de Visser, Gartnerirådgivningen Brug af faste kørespor og GPS, erfaringer fra Holland [oplæg på engelsk] Konsulent Sander Bernaerts, DLV-plant Ordstyrer: Gartner Frank van Beek, Aarstiderne C2: ERFARINGER MED ØKONOMISKE SAMARBEJDS- FORMER MELLEM BONDE OG KUNDE / CSA Erfaringer fra 10 år med det forbrugerejede landbrug Brinkholm Lektor Christian Coff, Andelslauget Brinkholm, Karise Vores kunder tager ansvar, betaler forud og høster selv Gartner Birthe Holt, Hertha Levefællesskabs»bondekunde-gartneri«, Galten Experiences with CSA-models in UK: new relation between farmers and consumers Farmer James Twine, Soil Association, England [oversættes efter behov] Ordstyrer: Kunderådgiver landbrug Kirsten Arup, Merkur Andelskasse C3: BEDRE JORDSTRUKTUR, KULSTOFOPBYGNING OG»KLIMASIKRING«PÅ PLANTEAVLSBEDRIFTER Dyrkningsmetodernes indflydelse på jordens struktur og vandhusholdning Seniorforsker Per Schjønning, DJF/AU Dyrk kulstofindholdet i jorden Chefkonsulent Lisbeth Frank Hansen, Økologisk Rådgivning Ordstyrer: Projektleder Klaus Loehr-Petersen, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug C4: NÆSTE GENERATION AF ØKOLOGER Nyetableret for en million Landmand Rasmus Winther Henneberg og Landmand Kenneth Højland, Henneberg & Højland I/S Ung og måske med mod på økologi Bestyrelsesmedlem Peter Stenger, Danmarks Landboungdom Alternative etableringsformer Direktør Lars Pehrson, Merkur, Den almennyttige Andelskasse Økologi på alle landbrugsskoler og alle uddannelsestrin Konsulent Thorkild Nissen, Økologisk Ordstyrer: Forstander Helge Bülow, Kalø Økologiske Landbrugsskole C5: ROBUSTE RACER OG MINDRE DØDELIGHED HOS PATTEGRISENE Gode robuste racer på min bedrift Svineproducent og afprøvningsvært Hans Erik Jørgensen, Risbjerg Landbrug Udviklingsarbejdet med mindre dødelighed og robuste pattegrise Landskonsulent Tove Serup, Videncentret Ordstyrer: Forsker Klaus Horsted, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 8

9 MØDEBLOK C ONSDAG 16:15-18:00 C6: BÆREDYGTIGHED OG KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK FJERKRÆPRODUKTION Mit bud på konkurrence- og bæredygtig økologisk ægproduktion i Danmark Ægproducent Flemming Haugaard, Bolderslev Vores bud på en konkurrence- og bæredygtig økologisk slagtefjerkræproduktion i Danmark Slagtekyllingeproducent Hans Johnsen, Sødam Fjerkræ (og medejer af Sødams Økologiske Fjerkræslagteri) og direktør Michael Orbesen, Sødams økologiske Fjerkræslagteri Status vedr. revisionen af EU s regler for økologisk fjerkræ Fagpolitisk chefkonsulent Sybille Kyed, Økologisk C9: KVALITET I ØKOLOGI ØKOLOGI MED KVALITET Titel på oplæg følger Direktør Judith Kyst, MadX Det brede i det smalle - smagsudforskning fra praksis. Frugtavler og mostproducent Mette Meldgaard, StrynØfrugthave. Mette inddrager deltagerne i en udforskning af æblesmage gennem most. Både forskelligheden i enkeltsortssmage, blandinger og hvad forskellige forarbejdningsformer betyder for smagen. Ordstyrer: Fødevarerådgiver Cathrine Esmann, Økologisk Fødevarerådgivning en del af Økologisk Ordstyrer: Afdelingsleder Jette Søholm Petersen, Videncentret, Fjerkræ C7: LAMMEPRODUKTION MED FREMTID I Samarbejde med mælkeproducenter i praksis det kan økologerne lære af Konventionel lammeproducent Hans Jørgen Krogh, Brunsgaard Fårefarm, Årre Frøproduktion med får som hjælpere Frøkonsulent Jørn Lund Kristensen, DLF-Trifolium A/S Effektive efterafgrøder til afgræsning Økologikonsulent Jens Chr. Skov, Økologisk Ordstyrer: Økologikonsulent Bjarne Hansen, Økologisk C8: FREMTIDIGE UDFORDRINGER I MALKEKVÆGHOLDET Afgræsning og malkning udfordringer og løsninger! Konsulent Erik Andersen, Jysk Landbrugsrådgivning Klimabelastningen fra kvægbrug - fodring og produktionsstrategier Seniorforsker Troels Kristensen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Øget sundhed og velfærd i malkekvægsbesætningerne med landmanden som»aktiv planlægger«seniorforsker Mette Vaarst, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Ordstyrer: Landmand Frode Lehman, Naturmælk 9

10 Mødeblok D torsdag 09:00-10:30 D1: Økologiens sundhedsgevinster Sundhedsgevinster ved at spise økologisk frugt og grønt Senior lektor Kirsten Brandt, Newcastle University Et økologisk fingeraftryk hvad siger forskningen om økologisk kost og sundhed? Akademisk medarbejder, Kristian Holst Laursen, Institut for Jordbrug og Økologi, Plante- og Jordvidenskab, Københavns Universitet Økologiske fødevarer hvor bevæger forbrugerne sig hen? Adjunkt Sinne Smed, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Ordstyrer: Direktør Annette Toft, Forskning og Fødevarer, Landbrug & Fødevarer D2: Biogas hvor økologisk er det? Økologi og biogas hvor langt er vi i Danmark? Kort status Faglig udviklingschef Michael Tersbøl, Økologisk og Landskonsulent Erik Fog, Videncentret Selvforsyning med energi biogas på traktoren N.N Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO2-neutralt eller vil det gå ud over jordens humusindhold? Dr. agr. Kurt Möller, Universität Hohenheim, Tyskland [ på engelsk - med oversættelse af PowerPoints] Ordstyrer: Landskonsulent Peter Mejnertsen, Videncentret Møde D3 videreføres i D3, Workshop: form af en kontrol-café, hvor landmænd kan stille Det gode kontrolbesøg spørgsmål til erfarne kontrollører og jurister. Ordstyrer og indledning Hvorfor har vi kontrol - og hvilke sammenfaldende interesser har vi med Plantedirektoratet? Hvornår er det, kontrollen er en ubehagelig oplevelse? Økologikonsulent Pernille Plantener, Gefion Psykologien mellem mennesker under et kontrolbesøg, og hvordan undgår man spændinger i vanskelige kontrolsituationer Ph.d.-stipendiat Inger Anneberg, Forskningscenter Foulum Hvad er mine juridiske rettigheder og pligter ved kontrolbesøg? Konsulent Rasmus Klim Christensen, Videncentret for Landbrug Det effektive kontrolbesøg det kan landmanden gøre Kontrollør Gitte Vinther, Plantedirektoratet, Randers 10 D4, WORKSHOP: Økologernes Øko-politiske vision 2021 Økologisk s vision Direktør Paul Holmbeck, Økologisk Landbrug & Fødevarers økologivision Teamleder Økologi Kirsten Lund Jensen, Landbrug & Fødevarer Danmark Naturfredningsforening visioner om økologi Landbrugsmedarbejder Rikke Lundsgaard, Danmarks Naturfredningsforening Workshop: Danmarks økologiske fremtid Ordstyrer: Økologichef Ole Bloch Engellyst, Videncentret D5: Generationsskifte med succes Perspektiver og nye muligheder for fremtidens generationsskifter i landbruget Konsulent Mads Kinch Clemmesen, Videncentret for Landbrug Generationsskifte med succes eksempler fra virkeligheden Biodynamisk gartner Ask Rasmussen, Kiselgården Glidende generationsskifte med forældre Økologisk mælkeproducent Kim Gohr-Nielsen Generationsskifte ejer medarbejder Ordstyrer: Landmand Jens Krogh, næstformand i Økologisk D6: Mere natur på bedriften bedre biologisk balance, færre skadedyr Erfaringer med rådgivning om naturpleje hos økologer Planteavlskonsulent Marie Louise Simonsen, Økologisk Sådan giver vi bedre vilkår for fugle på Billeslund Biolog Jesper Leegaard, Aarstidernes gartneri Billeslund Mangfoldighed er grundlaget for en sund frugtavl Frugtavler Verner Andersen, Bellingehus Frugtplantage, Slangerup Ordstyrer: Frugt- og grøntkonsulent Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning

11 MØDEBLOK E TORSDAG 13:30-15:00 E1: NYE AFGRØDER TIL FREMTIDENS PLANTEPRODUKTION En kort redegørelse for klimaets forandring vind, vand og varme Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Det biobaserede samfund muligheder for de økologiske jordbrug Konsulent Bjarne Mahler Schou, Center for Bioressourcer og Innovation (CEBI) Ordstyrer: Centerleder Niels Halberg, ICROFS E2: ØKOLOGI I ANDRE LANDE GRANDPRIX Økologi i Polen Statskonsulent Flemming Duus Mathiesen, Den danske ambassade i Warsarwa Økologi i Tyskland Statskonsulent Poul Ottosen, Den danske ambassade i Berlin Økologi i Italien Statskonsulent Søren Skafte, Den danske ambassade i Rom Økologi i Sverige Markedschef Katarina Wolf, KRAV Ordstyrer: Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer E3: FORSYNING MED FOSFOR OG KALIUM UDEN KONVENTIONEL GØDNING Fosfor- og kaliumbalancer nu og i fremtiden Specialkonsulent Margrethe Askegaard, Videncentret Mere optimal udnyttelse af fosfor og kalium i såvel jord som alternative kilder Professor Lars Stoumann Jensen, Institut for Jordbrug og Økologi, Plante- og Jordvidenskab, LIFE, Københavns Universitet Ordstyrer: Landskonsulent Peter Mejnertsen, Videncentret E4: ØKOLOGIENS PLACERING I FREMTIDENS EUROPÆISKE LANDBRUGSPOLITIK Kommissionens vision for reformen af den fælles landbrugspolitik [oplæg på engelsk] Direktør T. Haniotis, EU-kommissionen/Generaldirektoratet L&F s holdning til reformen af EU s landbrugspolitik - herunder prioriteringen af økologien direktør Lone Saaby, Erhvervspolitik, L&F Fra landbrugsstøtte til betaling for offentlige goder formand Evald Vestergaard, Økologisk Ordstyrer: Landmand Johannes Nebel, formand for COPA- COGEGAs arbejdsgruppe for økologi og medlem af Økologisektionens bestyrelse i Landbrug & Fødevarer E5: BIODYNAMIK DYRKNING ER ØKOLOGISK OG NOGET MERE Biodynamiske principper og resultater Projektleder Klaus Loehr-Petersen, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Sådan bruger jeg de biodynamiske præparater Agronom og frugtavler Verner Andersen, Bellingehus Frugtplantage, Slangerup Om gårdorganismen og husdyrenes betydning Landmand Günther Lorenzen, Jejsing Demeter I/S, Tønder Ordstyrer: Konsulent Anke Stubgaard, Videncentret for Landbrug E6, WORKSHOP: BLIV KLOGERE PÅ RODUKRUDT Status på viden om rodukrudt nu, og hvad er rodukrudt udtryk for? Forskningsleder Bo Melander, Aarhus Universitet og rådgivningschef Sven Hermansen, Økologisk Dernæst gruppediskussioner: Skræpper: Planteavlskonsulent Kjeld Forsom, Jysk Økologi Agersvinemælk: Planteavlskonsulent Claus Østergård, Økologisk Kvik: Rådgivningschef Sven Hermansen, Økologisk Tidsler: Konsulent Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug Følfod: Ledende landbrugstekniker Henning Thomsen, Jyndevad Forsøgsstation, Aarhus Universitet 11 Ordstyrer: Konsulent Lars Egelund Olsen, Videncentret

12 PLENUMMØDER ONSDAG OG TORSDAG ØKOLOGI kongres 2011 PLENUM 1, ONSDAG 10:00-11:00 ØKOLOGIENS MANGE MULIGHEDER Spørgsmål til diskussion Hvad bidrager økologisk landbrug med i dag? Hvorfor passer økologisk produktion til moderne forbrugere? Hvordan skal landdistrikterne være i fremtiden? Fremtidens økologi: Dekadent eller intelligent? Skal vi lave det kunderne vil have, eller det verden virkeligt har brug for? Partner og fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, Future Navigator Ordstyrer: Landmand Uffe Bie, formand for Økologi-Sektionen, Landbrug & Fødevarer PLENUM 2, TORSDAG 11:00-12:30 ØKOLOGIEN SOM REDSKAB TIL AT BRØDFØDE VERDEN Spørgsmål til diskussion Hvordan kan økologien bidrage til at løse det fremtidige globale fødevarebehov? Hvilke positive sidegevinster er der ved økologiske dyrkningsmetoder? Hvordan får vi befolkningerne til at ændre adfærd og selv tage ansvar for deres fødevareproduktion? Økologi luksus på de sultendes bekostning? Niels Halberg, ICROFS Farmer Field Schools i Vest-Uganda med fokus på fødevaresikkerhed, økologi og samarbejde i familier og lokalsamfund. FFS-konceptet. Agro-økologi og fødevareproduktion på lokalt plan. Social kapital og bæredygtighed. Projektledere Inge Lis Dissing, Aage Dissing og Mette Vaarst, Økologisk Ordstyrer: Formand Klaus Bustrup, Danida PLENUM 3, TORSDAG 11:00-12:30 ØKOLOGISK SÅSÆD NØGLEN TIL DEN ØKOLOGISKE FREMTID Spørgsmål til diskussion Hvorfor er det vigtigt for økologer at arbejde med udvikling af en egentligt økologisk såsædspulje? Hvilke mål for sorterne er relevante for økologerne, og hvordan kan arbejdet udvikles? Hvilket arbejde er i gang allerede? Hvordan kan økologerne arbejde med udvikling af egen genpulje og hvorfor skal de? Konsulent Anders Borgen, Agrologica Hvorfor har vi brug for økologisk såsæd Planteavler Anders Lund, Formand for Planteavlsudvalget, Økologisk NN Ordstyrer: Phd-stud. Rikke Andersen, Aalborg Universitet PLENUM 4, TORSDAG 15:00-15:30 NYT NORDISK KØKKEN PÅ TALLERKENEN FINE DINING ELLER FOLKEKØKKEN? Spørgsmål til diskussion Hvad er det særligt nordiske? Hvad kan økologiske landmænd og virksomheder gøre for at bidrage til og få glæde af den nye nordiske madudvikling? Hvor bevæger maden os hen? Nyt Nordisk Køkken på tallerkenen sådan kan vi arbejde sammen om det! Direktør i Meyer Kantiner A/S Merete Holst Ordstyrer: Landmand Evald Vestergaard, formand for Økologisk Udsendt som 2. Sektion af Økologi & Erhverv Layout: Tryk: Skive Folkeblad Rotation T RY K S A G N R Kongressen organiseres af Videncentret, Økologi i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Økologisk. Endvidere deltager Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) samt Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i tilrettelæggelsen. Kongressen er finansieret med tilskud fra Promilleafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Jordbrug.

Program» ØKOLOGI. kongres. LÆS sammendrag af møderne. Holdning og Handling. 23.-24. november Vingstedcentret

Program» ØKOLOGI. kongres. LÆS sammendrag af møderne. Holdning og Handling. 23.-24. november Vingstedcentret NAVN: Program» ØKOLOGI kongres 2011 LÆS sammendrag af møderne Holdning og Handling 1 23.-24. november Vingstedcentret SPONSORER Økologi-Kongres 2011 GULDSPONSOR SØLVSPONSORER BRONZESPONSORER Hanegal Hedegård

Læs mere

Økologi og dyrevelfærd

Økologi og dyrevelfærd Økologi og dyrevelfærd en aktuel konference Koldkærgård Konferencecenter d. 30. november 2007 Afholdes med støtte fra Fødevareministeriet Økologi & dyrevelfærd d Dyrene er i centrum Ingen konkurrence mellem

Læs mere

Per Kølster. Plenum 1 ØKOLOGI. kongres. Per Kølster. Økologisk Landsforening

Per Kølster. Plenum 1 ØKOLOGI. kongres. Per Kølster. Økologisk Landsforening Plenum 1 Per Kølster Per Kølster Økologisk Landsforening Plenum 1 Uffe Bie Uffe Bie Landbrug & Fødevarer Plenum 2 Urs Niggli Urs Niggli FiBL Plenum 2 Gunnar Rundgren Gunnar Rundgren Grolink Plenum 2 Thomas

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI 59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI Efterår/vinter 2015/16 Økologi 59 SPÆNDENDE OPLÆG OM ØKOLOGI SEGES Økologi tilbyder i efteråret/vinteren 2015/16 aktuelle oplæg om de økologiske emner, hvor der er ny og

Læs mere

P R O G R A M. Efterårskonference. Planteavl. Tirsdag den 24. september Hotel Nyborg Strand. Landsudvalget for Planteavl. Danmarks JordbrugsForskning

P R O G R A M. Efterårskonference. Planteavl. Tirsdag den 24. september Hotel Nyborg Strand. Landsudvalget for Planteavl. Danmarks JordbrugsForskning P R O G R A M Efterårskonference Planteavl 2002 Tirsdag den 24. september Hotel Nyborg Strand Landsudvalget for Planteavl og Danmarks JordbrugsForskning Invitation til Efterårskonference 2002 Landsudvalget

Læs mere

ØKOLOGI. kongres. Økologi og ægte bæredygtighed. Økologi-Kongres 27. og 28. november 2013 på Vingsted hotel & konferencecenter

ØKOLOGI. kongres. Økologi og ægte bæredygtighed. Økologi-Kongres 27. og 28. november 2013 på Vingsted hotel & konferencecenter ØKOLOGI kongres 2013 Invitation Økologi og ægte bæredygtighed ØkologiKongres 27. og 28. november 2013 på Vingsted hotel & konferencecenter ØkologiKongres 2013 Øko Kom og vær med Kongressen er en enestående

Læs mere

Det økologiske Akademi, Niveau 2

Det økologiske Akademi, Niveau 2 Det økologiske Akademi, Niveau 2 Undervisningen på Niveau 2 i Det økologiske Akademi er fordelt på i alt 10 moduler i perioden august 2013 til juni 2014, hvor der afsluttes med en certificering efter eget

Læs mere

Økologi-Kongres: Øget dansk økologisk produktion og innovation

Økologi-Kongres: Øget dansk økologisk produktion og innovation 8 Økologi-Kongres: Øget dansk økologisk produktion og innovation 2. Projektperiode Projektstart: Januar 2009 Projektafslutning: December 2009 3. Sammendrag af formål, indhold og konklusioner Økologi-Kongres

Læs mere

Økologi for fremtiden. Det, du ved, du burde vide om natur og fødevarer

Økologi for fremtiden. Det, du ved, du burde vide om natur og fødevarer Økologi for fremtiden Det, du ved, du burde vide om natur og fødevarer Uden disse mennesker havde denne bog ikke været mulig: Klaus Loehr- Petersen Christina Jacobsen Fie Graugaard Bodil Søgaard Bertel

Læs mere

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde 30.-31. oktober 2014 Aalborg Kongres & Kultur Center Program Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde PROGRAM Torsdag den 30. oktober Tid til forandring! Så er det igen tid til to dage med fokus på en fjernvarmebranche

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for rådgivere i byggeriet, producenter, organisationer, myndigheder, videns- og forskningsinstitutioner og andre med interesse for indeklima og

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for rådgivere i byggeriet, producenter, organisationer, myndigheder, videns- og forskningsinstitutioner og andre med interesse for indeklima og

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype)

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 Som et centralt led i udviklingen af en ny metode

Læs mere

Materialer om økologisk jordbrug fra Landbrugets Rådgivningscenter

Materialer om økologisk jordbrug fra Landbrugets Rådgivningscenter Materialer om økologisk jordbrug fra Landbrugets Rådgivningscenter Listen er en præsentation af materialer om økologisk jordbrug fra Landbrugets Rådgivningscenter. Ønsker du at bestille materialer, så

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Temadag 3. september 2007 på Teknologisk Institut, Århus

Temadag 3. september 2007 på Teknologisk Institut, Århus Århus, august 2007 HVM/hjo Temadag 3. september 2007 på, Århus Køleløsninger efter 1. januar 2007 Hvilke kølemidler og hvilke løsninger? Kommerciel køl Varmepumper Aircondition/chillere Hvilke løsninger

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

og sundhed i boliger 2012

og sundhed i boliger 2012 Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet Indeklima og sundhed i boliger 2012 Tirsdag 17. april kl. 9.00 til 16.00 Aalborg Universitet

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse 10km 1 Rie Stenhøj Baun Mcgrail Ok Pan Århus 1:14:59 06:07= 09:59= 12:04= 15:38= 19:56= 22:34= 28:33= 37:08= 38:45= 44:24= 58:06=

Læs mere

Natur & Landbrugskommissionens visioner. Jørn Jespersen Formand

Natur & Landbrugskommissionens visioner. Jørn Jespersen Formand Natur & Landbrugskommissionens visioner Jørn Jespersen Formand Medlemmer af NLK Jørn Jespersen (formand), direktør for brancheorganisationen Dansk Miljøteknologi Birgitte Sloth, professor i økonomi og

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Foreningskonference arrangeret af Danmarks Idræts-Forbund og Idrættens Analyseinstitut Praktiske oplysninger Tid:

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER 10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER BÆREDYGTIGHED ER BLEVET EN GLOBAL TREND SSI report 2014: Bæredygtighedsmærkninger vinder

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Program Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Konference med fokus på erfaringsudveksling, videndeling og idéudvikling Den 14. - 16. september 2010 på Mærsk Mc-Kinney Møller

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Den Danske Dommerforening,,Post@dommerforening.dk,105 Hedeselskabets,,jep@hedeselskabet.dk,105 Ejnar Schultz,,ejs@landscentret.dk,105

Læs mere

Materialer om økologisk jordbrug fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Materialer om økologisk jordbrug fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Materialer om økologisk jordbrug fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Listen er en præsentation af materialer om økologisk jordbrug fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Ønsker du at bestille

Læs mere

Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU

Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU 24 November 2011 Økologikongres 2011, Vingstedcentret, 24 november 2011 Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU Bo Melander 1, Ilse A. Rasmussen 2 og Niels

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Brugerkonference 2011 8. december 2011

Brugerkonference 2011 8. december 2011 Brugerkonference 2011 8. december 2011 Økonomistyring og anvendelse af Ø90 til rådgivningsydelser Videncentret indbyder til konference for økonomistyring og anvendelse af Ø90 til rådgivningsydelser. Vi

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

KO SE UD? SOBcows. Brugergruppemøde. AU-Foulum 2. juni 2015 Arne Munk HVORDAN SKAL FREMTIDENS. STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug

KO SE UD? SOBcows. Brugergruppemøde. AU-Foulum 2. juni 2015 Arne Munk HVORDAN SKAL FREMTIDENS. STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug AU-Foulum 2. juni 2015 Arne Munk SOBcows Brugergruppemøde HVORDAN SKAL FREMTIDENS KO SE UD? STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Projektet SOBcows er en del af Organic RDD programmet, som er koordineret

Læs mere

Konference for rådgivning af deltidslandmænd. Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011

Konference for rådgivning af deltidslandmænd. Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011 Konference for rådgivning af deltidslandmænd Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

R&D Specialist Eva Søndergaard AgroTech Projektleder Jaap Boes SEGES SMAG PÅ LANDSKABET

R&D Specialist Eva Søndergaard AgroTech Projektleder Jaap Boes SEGES SMAG PÅ LANDSKABET R&D Specialist Eva Søndergaard AgroTech Projektleder Jaap Boes SEGES SMAG PÅ LANDSKABET UDFORDRINGEN ELLER POTENTIALET Mere end 300.000 ha natur skal plejes Naturpleje er en samfundsopgave Naturplejeren

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning

En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning Jesper Lassen Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi Københavns Universitet jlas[a]foi.ku.dk

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

Fremtidens bæredygtige landbrug

Fremtidens bæredygtige landbrug Fremtidens bæredygtige landbrug I fremtiden forventes det, at landbruget ikke blot producerer fødevarer men bæredygtige fødevarer, der skaber merværdi for både landmanden, forbrugerne og samfundet som

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Korn. Dyrkning, kvalitetssikring, brød, novel food og bioenergi. Cerealienetværkets årsmøde 2006 i samarbejde med Dansk Cerealforening

Korn. Dyrkning, kvalitetssikring, brød, novel food og bioenergi. Cerealienetværkets årsmøde 2006 i samarbejde med Dansk Cerealforening Korn Dyrkning, kvalitetssikring, brød, novel food og bioenergi Cerealienetværkets årsmøde 2006 i samarbejde med Dansk Cerealforening 2. - 3. november 2006 Hotel Frederik d. II Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E

A V G 1 P L D 2 L O A N S E P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2014 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø-

Læs mere

Økonomikonference 2012

Økonomikonference 2012 Økonomikonference 2012 Den 4. 5. oktober 2012 Programmet opdateres løbende Torsdag den 4. oktober Kl. 9 00 Kl. 9 30 Kl. 9 45 Kl. 10 00 kl. 10 45 kl. 10 50 Kaffe, te, rundstykker Velkomst v/ Stine Hjarnø

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Temaet er udvikling og synlighed

Temaet er udvikling og synlighed MEDARBEJDERTRÆF 2013 Temaet er udvikling og synlighed 25. 26. maj 2013 Det er vigtigt at Dansk Vandrelaugs medarbejdere mødes på tværs af afdelingerne for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Måske

Læs mere

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 sep-14 aug-14 jul-14 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 Jette Vestergaard 1364 Hanne Doeleman 1244 Hanne Doeleman 1063 Hanne Doeleman

Læs mere

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Fra selvejer til medejer

Fra selvejer til medejer Debatmøde i Landbrugsforum, torsdag den 23. maj 2013 Gersdorffslund, Gersdorffslundvej 1, 8300 Odder Fra selvejer til medejer Hvordan sikrer vi, at landbruget bliver en attraktiv og rentabel karrierevej

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Officialsliste Version

Officialsliste Version Dato: Fredag d. 2. november 2012 Afsnit 1 Stævnestart: 17.00 møde: 16.00-16.45 Overdommer(e) Søren Mikkelsen Speaker(e) Preben Larsen Sekretariat Gitte Nielsen Anette Rasmussen 12 STO Bo Nedergaard 12

Læs mere

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008.

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008. Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina Kære Lene, Jan og Mads Kære Helle, Per og Aya Kære Kim Kære Edith og Aage Kære Gitte, Benny, Lasse og Alex Kære Lene, Henrik, Thomas og Louise Kære Sonja, Lars, Mette

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Mangfoldighed - en nøgle til succes

Mangfoldighed - en nøgle til succes I N V I TAT I O N T I L Mangfoldighed - en nøgle til succes 8. oktober 2008 Konference på Axelborg, København Tid, sted og tilmelding Tid 8. oktober 2008 kl. 9.00-16.00 Sted Axelborg Vesterbrogade 4 A

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark inviterer

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet

Ind på arbejdsmarkedet Beskæftigelsestræf 2015 Ind på arbejdsmarkedet Onsdag den 25. februar 2015 Hotel Comwell Kolding 2 Onsdag den 25. februar 2015 9.00 Ankomst og kaffe 9.30 Velkommen til Beskæftigelsestræf 2015 Jacob Bundsgaard

Læs mere

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013 Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig 20.-21. juni 2013 Deltagere: Medlemmer fra udvalget for Landdistrikter og Øer Hans Chr. Schmidt (V) formand Thomas Danielsen (V) Flemming

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere