SVAMPE 61. Jan Vesterholt, Jacob Heilmann-Clausen, Thomas Læssøe & Jens H. Petersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVAMPE 61. Jan Vesterholt, Jacob Heilmann-Clausen, Thomas Læssøe & Jens H. Petersen"

Transkript

1 SVAMPE Jan Vesterholt, Jacob Heilmann-Clausen, Thomas Læssøe & Jens H. Petersen SVAMPEATLAS.DK Danmarks svampeatlas blev sat i gang i forbindelse med svampedagen den 28. februar 2009, så ved årsskiftet havde det været i gang i 10 måneder. I alt blev der indtastet godkendte fund af svampe i 2009 (laver og svampedyr ikke medregnet), hertil kommer 650 svampefund der endnu ikke er valideret. Når databasen viser et højere antal fund, skyldes det at omkring fund af laver fra et specialeprojekt er lagt ind i basen. Der er fund af svampearter der er omfattet af atlasprojektet, dvs. basidiesvampe undtagen rustog brandsvampe. Der er i alt fundet 2135 svampearter (varieteter mv. ikke medregnet, laver og svampedyr ikke medregnet), heraf 1700 arter der er omfattet af projektet. De resterende arter er overvejende sæksvampe, men der indgår også rustsvampe, brandsvampe mm. 247 personer har deltaget i registreringen. Dette inkluderer personer der har indtastet fund via Svampejagten. Lidt over 100 personer har indtastet fund via selve atlasprojektet. Alle disse tal overgår langt den aktivitet der har været omkring foreningens database i tidligere år. Fra atlasgruppens side er vi utroligt glade for at så mange har haft lyst til at lege med. Mange indrapportører har været særdeles aktive. Der er således 15 personer der hver har indrapporteret mere end 1000 fund, og 57 der har indrapporteret mere end 100. Fra projektstart frem til slutningen af juli lå det ugentlige antal registreringer på omkring 6-700, men med enkelte dyk efter tørre perioder. Herefter steg det ugentlige antal fund til et niveau på omkring , og dette niveau holdt helt frem til midten af november. Flere uger kom antallet af fund over 2000, og uge 41 toppede med 3481 fund. Fra slutningen af november faldt niveauet gradvis, og da vinteren for alvor kom i midten af december, gik registreringsaktiviteten stort set i stå. Selv om Danmark er et lille land, blev det endnu en gang klart hvor store regionale forskelle der kan være i nedbørsforholdene. DMI s tørkeindex (www.dmi.dk/dmi/ index/danmark/torkeindeks.htm) kunne gennem Jan Vesterholt, Venusvej 24, 8960 Randers SØ; Jacob Heilmann-Clausen, HabitatVision, Skælskørvej 22, 4180 Sorø; Thomas Læssøe, Biologisk Institut, Universitetsparken 15, 2100 København Ø; Jens H. Petersen, Biologisk Institut, Aarhus Universitet, Ny Munkegade, bygn. 540, 8000 Århus C; The first year of the five-year Danish basidiomycote atlas project The project was launched 1 March 2009 and had by the end of the year generated accepted records of the included species (fruitbody forming Basidiomycota) and additionally 2421 records of other fungi. At least 68 species were new to the Danish checklist, 14 of these being ascomycotes. This is an increase of more than 1 % of the number of hitherto known species in a year that for the eastern part of the country can be termed extremely dry and by some is described as the worst mushroom season in many years. Contrary to this, Jutland for long periods had sufficient precipitation to yield normal crops. In total 1700 species of Basidiomycota were recorded in The project included two residential workshops in less explored areas of Jutland and a number of atlas forays announced via a mailing list. More than 100 persons have entered records via the online system, and a more popular parallel project the mushroom hunt had about 140 participants. We have learned many things already, exciting new localities have been discovered, and intensive studies of Jutland willow bogs have yielded a range of interesting records including a bunch of Polyporus tubaeformis records and several other boreal species including Phlebia nitidula and Typhula uncialis. Some of the dot maps already indicate clear patterns of distribution, e.g. Strobilomyces having an eastern tendency (regions with better soils), and Russula paludosa the opposite. The map of Piptoporus betulinus illustrates that the distribution of some easily recognized species is already rather well covered. A major task, the inclusion of data from old sources, lies ahead. SVAMPE 61,

2 Antal indsamlinger per uge i Projektet startede i begyndelsen af uge 10. Lokalt har enkeltpersoner bidraget markant til at løfte en region op, her ses David Boertmanns fund. Antal fund fordelt på 10 x 10 km-felter. Jo mørkere farven er, des flere arter er fundet i feltet. store dele af selve sæsonen, dvs. fra midten af august til midten af oktober, vise at størstedelen af Jylland havde masser af vand, mens Øerne var meget tørre, hvilket gjorde det meget vanskeligt at finde ret mange svampe. I Danmarks Svampeatlas er landet inddelt i x10 km-felter. I 2009 blev der registreret fund fra 512 (76 %) af disse felter. Det højeste antal fund fra ét felt blev opnået i Silkeborg-feltet hvor der blev gjort 1823 fund. Med 609 arter var det også det felt hvor der blev fundet flest arter. Den høje placering skyldes især høj indsamlingsaktivitet fra Morten Strandberg og Torbjørn Borgen, men det skyldes også at det er et felt med meget og meget varieret natur. At store dele af sæsonen var langt under middel på Øerne, ses ikke så tydeligt, da den største tæthed af indrapportører findes i Hovedstadsområdet. De to atlasworkshops ved Fosdalen og Skallingen har bidraget til at give disse områder en pæn kulør på kortet. Lokalt har enkeltpersoner også bidraget markant til at løfte en region op, f.eks. David Boertmann i den nordvestlige del af Jylland. De dårligst undersøgte områder er Sønderjylland, det sydlige Fyn og til dels Lolland-Falster. Den endelige opgørelse af deltagernes aktiviteter venter stadig på foreningens svampedag i februar 2010 vil det blive afsløret hvem der har vundet de forskellige kategorier i atlasprojektets konkurrencer. Selv om projektet stadig er i sin startperiode, og alle landsdele ikke er dækket lige godt, er det alligevel muligt at lave artskort der giver mening. For let genkendelige arter har atlasprojektet den målsætning at dækningen bliver så god at udbredelseskort med 10x10 km-felter viser den reelle artsudbredelse. Udbredelseskortet for Birkeporesvamp (Piptoporus betulinus) viser, at vi er godt på vej. Et eksempel på en østdansk udbredelse kan f.eks. findes hos Koglerørhat (Strobilomyces strobilaceus), mens en klart mere vestdansk udbredelse kan findes hos Prægtig Skørhat (Russula paludosa). Andre typer udbredelsesmønstre er også begyndt at vise sig. Et lidt pudsigt eksempel er Linde-Slimklat (Achroomyces disciformis), der frem til 2009 ikke havde været set i Danmark i årtier. I 2009 blev den fundet otte steder, første gang af Sven-Åke Hansson, Thomas Læssøe & Jens H. Petersen ved Strødam-reservatet, de næste to gan- 2 SVAMPE 61,

3 Birkeporesvamp (Piptoporus betulinus) og udbredelsen af fund i Svampen er en art der er udbredt over hele Danmark. Foto Jens H. Petersen. Prægtig Skørhat (Russula paludosa) og udbredelsen af fund i Arten er vidt udbredt i mager nåleskov. Foto Jens H. Petersen. Koglerørhat (Strobilomyces strobilaceus) og udbredelsen af fund i Arten er koncentreret til bøgeskove på muldbund i gamle løvskovsområder i Østjylland og på Øerne. Foto Jens H. Petersen. Linde-Slimklat (Achroomyces disciformis) og udbredelsen af fund i Svampen blev i 2009 genfundet ved Strødam på Nordsjælland. Efter koden for hvordan man finder arten, var brudt, blev den genfundet adskillige steder 4 SVAMPE 61, 2010 på Sjælland og Lolland. Foto Jens H. Petersen. 5

4 Jacob Heilmann-Clausen, Kerstin Gillen & Thomas Læssøe en sen nattetime i laboratoriet på Skallingen. Foto Jens H. Petersen. Tavlen med Skallingens scoringsliste: Nye danske arter til højre, andre fede fund til venstre. Foto Jens H. Petersen. Lien et af Nordjyllands bedste overdrev med foranliggende superspændende pilekrat ved Underlien lige ved Naturcenter Fosdalen. Foto Jens H. Petersen. ge af Thomas Læssøe og de følgende fem gange af Leo de Jong. Selv om alle fund er fra Sjælland, handler det tilsyneladende om at vide hvor der findes gamle lindealléer, og så opsøge disse under de rette forhold og med det rette blik! De kommende år må vise om den faktisk også findes på Fyn og i Jylland, hvor der skulle være en del egnede alléer at opsøge. Svampejagten har bidraget med i alt 1170 fund i 2009, og for nogle arters vedkommende har dette bidraget til at give en klart bedre geografisk dækning. Et eksempel på dette er Blomkålssvamp (Sparassis crispa). Som en del af atlasprojektet er der blevet afholdt to atlasworkshops. Formålet med disse workshops er dels at undervise atlasprojektets deltagere i indsamling og svampebestemmelse, dels at koncentrere indsamlingsindsatsen i nogle områder hvor indsamlingsaktiviteten ellers er lav. I 2009 blev workshops afholdt i august ved Fosdalen nær Fjerritslev og i oktober ved Skallingen nær Oksby. Sidstnævnte workshop blev i sidste øjeblik flyttet fra det tørkeramte Sjælland. Atlasworkshoppene var en stor succes. De henholdsvis 20 og 13 deltagere samlede bjerge af svampe, og alle lærte givetvis meget af at arbejde sammen i hele fem dage på feltstationerne. Under begge lejre blev der på en tavle i arbejdsrummet ført lister over nye fund for landet og andre spændende fund. På atlasprojektets Facebookside kan man se billeder af lejraktiviteten og af tavlerne med henholdsvis 8 og 11 nye arter for landet. På lejrene var der indslag om svampemikroskopering, svampebestemmelse og svampefotografering. Igen i 2010 vil der blive afholdt to workshops. De er planlagt til at foregå på Sydfyn og i Sønderjylland. Der har været afholdt otte atlasekskursioner i 2009, men vi håber der bliver afholdt en del flere i De annonceres med kort varsel, og man kan komme på maillisten ved at skrive til svampe.dk. For at forbedre brugernes mulighed for at bestemme de svampe de finder, bliver der i løbet af atlasprojektet lavet et sæt nye, dansksprogede bestemmelsesnøgler til svampe. Nøglerne vil indarbejde den viden der ligger bag den artsafgræns- 6 SVAMPE 61,

5 Eksempel på atlasnøgle. Gå til klik på Find og skriv slægtens navn så kan nøglen hentes under temaet Nøgler. ning vi har valgt at benytte os af i atlasprojektet. De offentliggøres og opdateres løbende og kan via atlasprojektets hjemmeside hentes ned i pdfformat. Så vidt det er muligt, er nøglerne baseret på feltkarakterer, men mange arter kan kun kendes sikkert med støtte fra mikroskopiske karakterer. Derfor er mikroskopiske karakterer ikke altid til at komme uden om, især ikke når vi naturligvis samtidig har en målsætning om at få troværdige indrapporteringer. Vi opfordrer ikke desto mindre brugere uden mikroskop til at bruge nøglerne. I mange tilfælde kan man komme ganske langt uden at nå til nøglepunkter der udelukkende er baseret på mikroskopiske karakterer, og oplysninger om hvor langt man er kommet med en makroskopisk udnøgling, er i mange tilfælde til stor hjælp når vi i atlasgruppen skal hjælpe en bestemmelse helt i mål. En af målsætningerne med atlasprojektet har været at komme ud på steder hvor ingen af os har været før, for forhåbentlig at finde nogle spændende, oversete lokaliteter, og det har der også været held til flere gange, især i Nordjylland. Det første år har også gjort det klart at gamle pilemoser med lang kontinuitet kan byde på store overraskelser Thomas Læssøe under besværlig indsamling i et af de tætte, nordjyske pilekrat. Foto Jens H. Petersen. Ulveskov i Hanherred en mykologist set overset, men meget spændende lokalitet. Foto Jens H. Petersen. og fund af helt uventede arter som ikke er set i landet før. Alle sæsonens indsamlinger er endnu ikke bestemt med sikkerhed, men alene pilemoserne har betydet fund af seks nye arter for landet (en del af dem kan dog gemme sig mellem ubestemte eller fejlbestemte indsamlinger fra tidligere år). De nye arter fundet i pilemoser er Trompet-Stilkporesvamp (Polyporus tubaeformis) (flere steder, se omtale s. 26), Bomulds-Slørhat (Cortinarius gossypinus)(flere steder, se omtale s. 36), Sej Trådkølle (Typhula uncialis)(se omtale s. 28) og barksvampene Phlebia nitidula (Thomas Læssøe, TL og Jens H. Petersen, JHP, Underlien), Hyphodontia incrustata (Jacob Heilmann-Clausen og TL, flere steder i det sydlige Vestjylland) og Oliveonia fibrillosa (TL, Grærup Langsø). På Eskebjerg Vesterlyng blev der fundet fire nyheder. Med Soløje (Helianthemum) stod slørhatten Cortinarius roseipes (JHC), en brunhattet varietet af Kugleknoldet Fluesvamp, Amanita citrina var. intermedia (Rasmus Ejrnæs, RE) og en Tåreblad-art (Hebeloma)(JHC), kendt fra et tysk og et engelsk fund, som vil blive nybeskrevet i 2010 med den danske indsamling som type. Fluesvampen blev også fundet andre steder i skove senere på året og er nok bare sammenblandet med Porfyr-Fluesvamp. Endelig blev der også fundet den nye gødningsboende mørkhat Psathyrella sphaerocystis (RE). To skørhatte blev fundet som nye for landet, den ene er Brunrød Skørhat (Russula sericatula) (se omtale s. 39), den anden er Russula globispora (flere steder), der nok har været sammenblandet med Plettet Skørhat (R. maculata), men som kendes på at have større sporer med isolerede pigge. De kan sandsynligvis ikke kendes fra hinanden i felten. To knoldslørhatte blev det også til, Vandplettet Slørhat (Cortinarius sphagnophilus)(se side 38) og C. riederi (Annegrete Eriksen, AE, Faurholt Hede; der lå også et hidtil ubestemt fund fra 2008). I gruppen omkring Gulfnugget Slørhat har Funga Nordica præsenteret et opdateret bud på taksonomien som medførte fund af to nye arter i Danmark, C. anomalellus (Anne Storgaard, Bordrup Klitplantage) og C. cingulatus (JHC, Broby Vesterskov). To nye trævlhatte var Inocybe teraturgus (Susanne Weiss, Viborg Hedeplantage) og I. umbrinella (Jan Vesterholt, JV, Elbæk Skov). Knaphatten Naucoria badiolateritia (flere steder), 8 SVAMPE 61,

6 Nye danske arter 2009 Arter mærket med * er omtalt i rubrikken Usædvanlige danske svampefund. Basidiesvampe medtaget i atlasprojektet Amanita citrina var. intermedia var. af Kugleknoldet Fluesvamp; Eskebjerg Vesterlyng, mm. Arrhenia acerosa var. tenella var. af Alm. Fontænehat; bl.a. Skærven Clitocybe metachroides art af Tragthat; Nørholm, Varde Søndre Skov, Virup Conocybe merdaria art af Keglehat; Sorø Sønderskov Coprinopsis geesterani art af Blækhat; Torstedlund Skov Cortinarius anomalellus art af Slørhat; Bordrup Klitplantage Cortinarius cingulatus art af Slørhat; Broby Vesterskov Cortinarius gossypinus* Bomulds-Slørhat; fx Baldersbæk Plantage Cortinarius huronensis var. olivaceus en ny varietet af Slørhat; Sækken Cortinarius riederi art af Slørhat; Faurholt Hede Cortinarius roseipes art af Slørhat; Eskebjerg Vesterlyng Cortinarius sphagnophilus* Vandplettet Slørhat; Harreskov Plantage Crepidotus stenocystis art af Muslingesvamp; Ho Klitplantage Efibulobasidium albescens en slags Bævretop; Bjergskov Entoloma syringaecolor* Syren-Rødblad; Mortenstrup Skov Exidia brunneola art af Bævretop; Faurholt Hede Flagelloscypha cf. oblongispora art af Hængeskål; Strødamreservatet Hebeloma nov. sp. ubeskrevet Tåreblad med Soløje; Eskebjerg Vesterlyng Hemimycea crispata art af Huesvamp; Petersborg Strandenge Hemimycena ignobilis* Faldskærms-Huesvamp; Æbletoften, Tirstrup Hemimycena pseudocrispata art af Huesvamp; Cottageparken Hohenbuehelia grisea (sensu Elborne) art af Filthat; Tirsbæk Hyphodontia incrustata art af Tandsvamp; fx Nørholm Skov Hyphodontia juniperi art af Tandsvamp; fx Sødringholm og Gulstav Østerskov Hyphodontia microspora art af Tandsvamp; Sorø Sønderskov Inocybe teraturgus art af Trævlhat; Viborg Hedeplantage Inocybe umbrinella art af Trævlhat; Elbæk Skov Irpex (Steccherinum) oreophila art af Skønpig; Skærven Leucopaxillus nauseosodulcis* Vammel Tragtridderhat; Blokhus Klitplantage Melanoleuca rasilis Eng-Munkehat; Linå Vesterskov, Endelave Naucoria badiolateritia art af Knaphat; Vejers Strand og Gåsemose Oliveonia fibrillosa art af Repeterhinde; Grærup Langsø Panaeolus papilionaceus var. parvisporus var. af Glanshat; Sorø Sønderskov Phanerochaete septocystidiata art af Randtråd; Frendrup Skov (se omtale andetsteds) Phlebia nitidula art af Åresvamp; Underlien Pholiotina filipes art af Dansehat; Tornby Klitplantage Pluteus primus art af Skærmhat; fx Velling Plantage Polyporus tubaeformis* Trompet-Stilkporesvamp; fx Faurholt Hede Psathyrella sphaerocystis art af Mørkhat; Eskebjerg Vesterlyng Psilocybe merdicola art af Nøgenhat; Grærup Langsø Ramariopsis nov. sp. ubeskrevet Køllesvamp; Ryssensgrav Resinicium furfuraceum art af Tandsvamp; Skanderborg Dyrehave Rickenella mellea art af Mosnavlehat; Gram Lergrav Russula globispora art af Skørhat; fx Evensølund og Havreballe Skov Russula sericatula* Brunrød Skørhat; Fløjstrup Skov Sphaerobasidium??/ n. sp.??? en barksvamp; Bordrup Klitplantage Stropharia melanosperma art af Bredblad; Beckmanns Plantage Syzygospora solida art af Snyltehjerne; Nøddedalen Tomentella atroarenicolor* art af Frynsehinde; Ulveskov Trechispora mollusca art af Vathinde; fx Baldersbæk Plantage Tubulicrinis borealis en barksvamp; Vester Torup Klitplantage Tubulicrinis inornatus en barksvamp; Mourier Petersens Plantage Tulasnella permacra en barksvamp; Enghave Skov Typhula uncialis Sej Trådkølle; Underlien Nye danske sæksvampe Arachnoscypha (Arachnopeziza) cf. aranea art af Spindskive; Stensbæk Plantage Belonium graddonii cf art af skivesvamp; Strødamreservatet Coniothyrium tamaricis anamorf af tyksæksvamp; Avedøre Cryptodiaporthe hranicensis art af kernesvamp; Strødamreservatet Gloeotinia juncorum art af skivesvamp; Strødamreservatet Hypocrea sp. nov. art af Kødkernesvamp på Phellinus ferruginosus; Strødamreservatet Lachnum radovii art af Frynseskive; Paderup Mose Lophodermium foliicola art af Fureplet; Skærven Niptera eriophori art af skivesvamp; Grærup Langsø Octospora ithacaensis* Lungemos-Mosbæger; Nørholm Pseudombrophila albicans art af Randbæger; Aflandshage Pulvinula alba art af Pudebæger; Gram Lergrav Scirrhia aspidiorum art i Capnodiales; Strødamreservatet Uncuiculariopsis thallophila art af Kugleskive; Broby Vesterskov keglehatten Conocybe merdaria (JHC, Sorø Sønderskov), dansehatten Pholiotina filipes (JV, Tornby Klitplantage) og muslingesvampen Crepidotus stenocystis (Bjørn Hirshals, Ho Klitplantage) var også nye for landet. Af nye mørksporede hatsvampe kan nævnes nøgenhatten Psilocybe merdicola (TL, Grærup Langsø), blækhatten Coprinopsis geesterani (Erik Thomsen, Torstedlund Skov), bredblad-arten Stropharia melanosperma (Helle Samsø, Beckmanns Plantage) og en småsporet varietet af Almindelig Glanshat, Panaeolus papilionaceus var. parvisporus (JHC, Sorø Sønderskov). To rødsporede arter blev konstateret som nye for landet, Syren-Rødblad (Entoloma syringaecolor)(se s. 34) og skærmhatten Pluteus primus (flere steder). Sidstnævnte hører til gruppen omkring Sodfarvet Skærmhat (P. cervinus), men afviger fra denne ved at have øskner på alle hyfer i hathuden og ved især at vokse på ved af nåletræer om foråret. Gruppen indeholder flere meget dårligt udredte arter, men forhåbentlig kan vi blive klogere på gruppen i løbet af atlasperioden, og alle opfordres til at samle, fotografere og mikroskopere afvigende sodfarvede skærmhatte i den kommende sæson. Nye hvidsporede lamelsvampe var tragthatten Clitocybe metachroides (flere steder), filthatten Hohenbuehelia grisea sensu Elborne (Margaretha Liebmann, Tirsbæk), Vammel Tragtridderhat (Leucopaxillus nauseosodulcis)(margot Nielsen og Arturo Vilas, Blokhus Klitplantage), mosnavlehatten Rickenella mellea (TL, Gram Lergrav) og hele tre arter af Huesvamp, Hemimycena: H. crispata (JHP, Petersborg Strandenge), Faldskærms- Huesvamp (H. ignobilis) (TL/JHP, Tirstrup, se s. 10 SVAMPE 61,

7 29) og H. pseudocrispata (TL, Cottageparken). Endelig blev Eng-Munkehat (Melanoleuca rasilis), der i Svampe 57 blev anset som usikker i Danmark, fundet flere steder. Ud over de allerede omtalte barksvampe fra pilemoser blev der fundet yderlige 11 barksvampe (i bred forstand) som nye for landet: JV fandt fire arter, Skønpig-arten Irpex oreophila i Skærven ved Løsning, Randtråd-arten Phanerochaete septocystidiata i Frendrup Skov (se s.. 15), Tubulicrinis borealis i Vester Torup Klitplantage og T. inornatus i Mourier Petersens Plantage, og JHC fandt to arter, Tandsvamp-arten Hyphodontia microspora i Sorø Sønderskov og Tulasnella permacra i Enghave Skov. JHP og TL fandt i Ulveskov Frynsehinde-arten Tomentella atroarenicolor, som tidligere kun var kendt fra DNA-undersøgelse fra rodspidser (se omtale s. 22). Jens Mårbjerg fandt Tandsvamp-arten Resinicium furfuraceum i Skanderborg Dyrehave. Desuden blev Tandsvamparten Hyphodontia juniperi og Vathinde-arten Trechispora mollusca fundet flere steder. Hertil kommer en meget karakteristisk, men ubeskrevet køllesvamp fra lokaliteten Ryssengrav øst for Pandrup i Nordjylland, hvor der også blev gjort et andengangsfund af den meget karakteristiske, piggede Kroneskorpe Sistotrema raduloides. Ikke helt uventet lykkedes det også at genfinde en enkelt formodet uddød art i det første år. At det skulle blive Hasselporesvamp (Dichomitus campestris) var måske knap så forventet. Genfundene endda på hele tre lokaliteter er omtalt på side 25. Endelig blev der ny-fundet diverse bævresvampe, Bævretop-arten Exidia brunneola (AE, Faurholt Hede), Efibulobasidium albescens (TL, Bjergskov) og snyltehjernen Syzygospora solida (AE, Nøddedalen). I alt blev det til 55 nye arter for landet som er omfattet af Atlasprojektet. Som sidegevinst blev der også fundet 14 nye arter af sæksvampe, som ikke er omfattet af Atlasprojektet. En del fund der sandsynligvis repræsenterer nye arter, er udeladt, indtil fundene eller litteraturen - eller tidligere fund - er kontrolleret yderligere, ligesom der som altid er ganske mange fund der ikke kan bestemmes fordi de nok repræsenterer helt ubeskrevne arter. Alt i alt blev der fundet mere end 68 nye arter for landet i Dette giver et tilskud på listen over kendte danske svampe på cirka 1 % hvilket må siges at være et formidabelt resultat. Tilbage er der kun at håbe at 2010 bliver et lige så spændende år, og at rigtig mange har lyst til at lege med. God fornøjelse. Tidlig morgenudsigt over Skallingens strandenge fra Skalling-laboratoriet. Foto Jens H. Petersen. 12

Borgerdrevet videnskab i en hyperdivers organismegruppe hvad kan vi bruge det til?

Borgerdrevet videnskab i en hyperdivers organismegruppe hvad kan vi bruge det til? Borgerdrevet videnskab i en hyperdivers organismegruppe hvad kan vi bruge det til? Jacob Heilmann-Clausen Biodiversitetssymposiet 2013 1. Kort præsentation af Danmarks Svampeatlas 2. Muligheder og udfordringer

Læs mere

Kolofon: Titel Forfatter Udgiver Projekt Finansiering Redaktion Omfang Lagt på nettet Brug af materialet: Kildeangivelse

Kolofon: Titel Forfatter Udgiver Projekt Finansiering Redaktion Omfang Lagt på nettet Brug af materialet: Kildeangivelse Kolofon: Titel: Ved- og barksvampe i to gamle løvskove i Nationalpark Mols Bjerge Forfatter:Jens Reddersen (Nationalpark Mols Bjerge) & Jens Henrik Petersen (MycoKey). Udgiver: Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

Nr. 7 september 2015. Så er der Karl Johan er

Nr. 7 september 2015. Så er der Karl Johan er Nr. 7 september 2015 Så er der Karl Johan er De seneste 3 uger har efter en tør sommer i den grad opfugtet hele Jylland, Fyn og Nordsjælland. I Gribskov har Karl Johan-mycelierne fået travlt, og skoven

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Basiskortlægning af svampe i Lyngby Åmose 2014

Basiskortlægning af svampe i Lyngby Åmose 2014 Basiskortlægning af svampe i Lyngby Åmose 2014 Coprinopsis saccharomyces Foto: Thomas Kehlet Rekvirent: Lyngby Kommune Dato: 1. december 2014 Feltarbejde, tekst og fotos: Thomas Kehlet & Erik Thomsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Svampe-kursus. Hygrocybe calyptriformis, Rosenrød vokshat, Elbjerg 4/10-2008. Foto: Jacob Heilmann- Clausen

Svampe-kursus. Hygrocybe calyptriformis, Rosenrød vokshat, Elbjerg 4/10-2008. Foto: Jacob Heilmann- Clausen Svampe-kursus Hygrocybe calyptriformis, Rosenrød vokshat, Elbjerg 4/10-2008. Foto: Jacob Heilmann- Clausen Mols Bjerge 3.-5. oktober 2008 Kort om kurset I weekenden 3.-5. oktober blev der afholdt svampekursus

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Danske storsvampe. Hovednøgle - til grupper og slægter af danske basidiesvampe. hovednøgle

Danske storsvampe. Hovednøgle - til grupper og slægter af danske basidiesvampe. hovednøgle Hovednøgle 2 Danske storsvampe hovednøgle Hovednøgle - til grupper og slægter af danske basidiesvampe. Basidiesvampene (Basidiomycota) kendes på, at sporerne dannes på basidier (fig. 14), mens sporerne

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder December 2008 Fortsat stigende boligudbud 62.621 boliger var til salg på internettet ved udgangen af december 2008, hvilket var 15 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år.

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år. August 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.697 boliger var til salg på internettet ved udgangen af august 2008, hvilket var ca. 20 procent flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU)

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Facts Country: Denmark Election: EU Parliament Election 2014

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling

11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling 11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling Fra d. 1. oktober træder kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen i kraft. Ser man på antallet af kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling i Jobnet, som er

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Rødlistede svampe i Storstrøms Amt 2001. Status og forvaltning

Rødlistede svampe i Storstrøms Amt 2001. Status og forvaltning ødlistede svampe i Storstrøms Amt 2001 Status og forvaltning ødlistede svampe i Storstrøms Amt 2001 - Status og forvaltning Natur- og Plankontoret, oktober 2002 Storstrøms Amt Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år.

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år. Marts 2009 Boligudbuddet fortsætter svag stigning i marts Efter et fald i boligudbuddet igennem vintermånederne steg antallet af boliger til salg på internettet i marts for anden måned i træk. Det er fortsat

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Nr. 5 august 2014. Nu kommer svampene

Nr. 5 august 2014. Nu kommer svampene Nr. 5 august 2014 Nu kommer svampene Efter at juli måned endte i tørke og varme over det meste af landet, har de første par uger af august rettet så meget op på nedbørunderskuddet, at der er gode udsigter

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år.

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år. Januar 2009 Boligudbuddet faldt i januar Boligudbuddet faldt med 1.444 boliger hen over måneden. Faldet markerer den 3. måned i træk med lavere boligudbud. 61.177 boliger var til salg på internettet ved

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Mere end bare håndboldtøj

Mere end bare håndboldtøj BIJOB Mere end bare håndboldtøj Morsingboen Rasmus Kaagaard bag hjemmeside med vide rammer Den tidligere MTHspiller vil også have hshop.dk til at levere rådgivning og coaching Den tidligere MTH-spiller

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen.

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen. 2015: Mindre fremgang igen. NOTAT 04. september 2015 FORFATTER Mette Hjort-Madsen I 2015 er der i alt startet 28.560 elever på Danmarks 248 efterskoler: Samlet set er det en fremgang på 447 elever i forhold

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 34. ÅRGANG. NR. 3. OKTOBER 1998. ISSN 0900-4114

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 34. ÅRGANG. NR. 3. OKTOBER 1998. ISSN 0900-4114 GEJRFUGLEN Østjysk Biologisk Forening 34. ÅRGANG. NR. 3. OKTOBER 1998. ISSN 0900-4114 Østjysk Biologisk Forening er en forening for aktive naturinteresserede med det formål at udbrede kendskab til naturen

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Svampesamfund. fig. 132

Svampesamfund. fig. 132 Svampesamfund fig. 132 I naturen forekommer svampearter ofte i svampesamfund. Sammensætningen af et svampesamfund er primært bestemt af klimaet, jordbundsforholdene, de tilstedeværende højere planter samt

Læs mere

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening With AARHUS Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening Stadsarkitekt Stephen Willacy 28. maj 2015 Bæredygtighed 360 Miljø Social/samfund - Økonomi Business Region AARHUS GOVERNANCE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Prøvested Teoriprøve Praktisk prøve. Politikreds Kategori Antal aspiranter Dumpeprocent Antal aspiranter Dumpeprocent

Prøvested Teoriprøve Praktisk prøve. Politikreds Kategori Antal aspiranter Dumpeprocent Antal aspiranter Dumpeprocent Køreprøver i 2013 Nordjyllands Politi Østjyllands Politi A 1) 2 0,0 2 0,0 A1 58 13,8 57 14,1 A2 89 19,1 81 18,5 A 382 11,5 385 10,1 B 10.728 24,9 11.931 33,5 C 516 18,4 461 12,4 D 202 18,3 190 17,4 B/E

Læs mere

Tjekliste over spisesvampe

Tjekliste over spisesvampe Tjekliste over spisesvampe Juli 2010 Internetudgave Tjeklisterne til brug ved kontrol omfatter lister over svampe, som betragtes som spiselige svampe til kommerciel anvendelse. Listen er udarbejdet på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 Analysens indhold 1. Indledning... 2 Introduktion... 2 Data... 2 Medierne... 2 2. Medieomtaler... 2 Antal omtaler... 2 Fordelt på måneder...

Læs mere

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER Fortsat langt mellem arbejdsløse Metalmedlemmer ØKONOMISK ANALYSE 10. maj 017 Efter at have ligget konstant omkring 3,0 pct. fra maj til september 016 er

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

B.1.3. Ejendomme 1998

B.1.3. Ejendomme 1998 B.1.3. Ejendomme 1998 Forpagtning I forbindelse med ansøgning om hektarstøtte angiver landmanden, hvilke arealer der indgår i bedriften. Det oplyses, hvor stort et areal fra hver ejendom, der er ejet eller

Læs mere

BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL?

BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL? 12. NOVEMBER 2014 BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL? BETTINA NYGAARD & RASMUS EJRNÆS, INSTIUT FOR BIOSCIENCE NATURA 2000 OMRÅDERNE Ud fra kendte forekomster af arter og naturtyper,

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Arealer, urbanisering og naturindhold i kystnærhedszonen, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen

Arealer, urbanisering og naturindhold i kystnærhedszonen, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen Arealer, urbanisering og naturindhold i, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. september 2015 Gregor Levin Institut for Miljøvidenskab,

Læs mere

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år.

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år. November 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.475 boliger var til salg på internettet ved udgangen af november 2008, hvilket var 17 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

SVAMPE 1-50 REGISTER

SVAMPE 1-50 REGISTER SVAMPE 1-50 REGISTER Register for Svampe 1-50 (1980-2004) Oversigt A Artikler, ordnet efter forfatter 3 B Artikler, ordnet efter titel 16 C Anmeldelser, ordnet efter værkets forfatter 29 D Anmeldelser,

Læs mere

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed 11. august 16 16:9 Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed Af Anne Kaag Andersen og Henning Christiansen Danskerne samles i stigende grad i de større byer, men Danmark ligger i den halvdel af de

Læs mere

Syddanmarks unge. Har du talt med dit barn om uddannelse? på kanten af fremtiden. NO.01 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Har du talt med dit barn om uddannelse? på kanten af fremtiden. NO.01 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.01 baggrund og analyse Har du talt med dit barn om uddannelse? Der er markant forskel på, om unge taler

Læs mere

Som vi skrev i vores brev á (L 92, bilag 26) ville vi gennemgå sagsakter fra politiet vedr. deres sammentælling af sager.

Som vi skrev i vores brev á (L 92, bilag 26) ville vi gennemgå sagsakter fra politiet vedr. deres sammentælling af sager. Sorø d. 9 Marts 2014 Kære Fødevareminister Dan Jørgensen, Som vi skrev i vores brev á 16.02.2014 (L 92, bilag 26) ville vi gennemgå sagsakter fra politiet vedr. deres sammentælling af sager. Vi har nu

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

VIDEN OM DANMARKS NATUR INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE

VIDEN OM DANMARKS NATUR INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE VIDEN OM DANMARKS NATUR INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE MYNDIGHEDERNES NATURDATA MYNDIGHEDERNES NATURDATA PR. 15/12 2013 Type Metode Periode Datamængde Artslister Registreringer Levesteder 2010-2011 16.000 300.000

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009.

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009. August 2010 Boligudbuddet stadigt større end sidste år 61.767 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af august 2010. Udbuddet fordelte sig med 40.978 parcel- og rækkehuse, 10.061

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

September Fordelt på boligtyper blev der i september 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 821 fritidshuse.

September Fordelt på boligtyper blev der i september 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 821 fritidshuse. September 2011 Boligudbud lavere end i august, men stadig større end samme tidspunkt sidste år 69.883 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af september 2011. Udbuddet er fordelt

Læs mere