Nr Distriktssygeplejerske. Vi tog fat i faglige frustrationer. Midt blandt gadens folk. Sundhed fra vugge til grav. 10 studerendes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 2012. Distriktssygeplejerske. Vi tog fat i faglige frustrationer. Midt blandt gadens folk. Sundhed fra vugge til grav. 10 studerendes."

Transkript

1 Nr Distriktssygeplejerske Else Marie Koefoed, Gerontopsykiatrisk Team, Viborg: Vi tog fat i faglige frustrationer 10 studerendes hverdag 12 Midt blandt gadens folk 14 Sundhed fra vugge til grav

2 indhold MidtNyt 8 Baggrund Sammehæng i sundhed Reportage fra distriktspsykiatrien i Viborg 10 Taleboblen Hvad er studerende i SLS (Sygeplejestuderendes landssammenslutning) optaget af? Vores midt Midt blandt gadens folk Portræt af sygeplejerske Birthe Ulsted Sørensen, Gadeteamet, Aarhus Kommune 8 14 Øjeblikke Sundhed fra vugge til grav Fotoreportage fra Randers Sundhedscenter 18 Stafetten Tættere på med ny teknologi interview med velfærdteknologichef i Aarhus kommune Ivan Kjær Lauridsen 20 FagNyt 22 MidtNyt 23 Kalender Hvad er studerende i SLS optaget af? 10 DSR midt magasin for medlemmer af DSR, Kreds Midtjylland 4. årgang. Nr. 1, Marts 2012 Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Marienlystvej Silkeborg Fredericiagade Holstebro Mindegade Aarhus C Tlf Redaktion Ditte Scharnberg (ansvh. redaktør), Marie Adelstorp (DJ) Fotos Jonna Fuglsang Keldsen Marie Adelstorp (side 7 og 22) Mette Bille (side 7) Skriv til redaktionen Design og tryk Datagraf Oplag DSR midt udkommer 4 gange årligt Holdninger, der tilkendegives i artikler og indlæg, udtrykker ikke nødvendigvis DSR, Kreds Midtjyllands synspunkter. 2 DSR midt

3 leder Det nye sker... når den, der altid er tiltænkt tilskuerens rolle, begynder at blande sig. Sådan skrev forfatteren Carl Scharnberg i 1972, og det er fortsat en udfordrende tanke, for den kræver holdninger, mod og handlinger. En ny undersøgelse fra Aalborg Universitet foretaget blandt 8500 organisationsrepræsentanter viser nok engang, hvor langt vi er fra mål på arbejdsmarkedet, når det drejer sig om arbejdspladsdemokrati og indflydelse. Som sygeplejersker oplever vi at have indflydelse på de nære ting i vores arbejdsliv som ryge- og fraværspolitik, uniformer, retningsliner for ansættelsesprocedurer etc., og fint for det. Det ligger straks tungere, når det drejer sig om indflydelse på mere strategiske spørgsmål som fx fremmødeprofilen i gamle dage kaldet normeringer - uddannelsespolitik, de tilbagevendende omstillinger og eventuelle udliciteringer. Det mærker også rengøringspersonalet i Aarhus Kommune i denne tid. Kommunen har udliciteret skolerengøringen, hvorefter de nye private arbejdsgivere har indført delt tjeneste. De ansatte har fået at vide, at accepterer de ikke det, er de fyret. Lignende tiltag i offentligt regi har vi kunnet iagttage i kommuner, der søger at nedsætte den daglige arbejdstid fra 8 til 6 timer og hermed en samlet lavere arbejdstidsnorm, men med de samme opgaver. Vi hører også om kommuner, der sætter ansatte ned på 5 timers daglig arbejdstid, hvorved de ikke behøver at sikre pauser i arbejdet. Dette sker samtidig med, at de offentlige arbejdsgivere forud for de kommende trepartsforhandlinger lægger op til fx at inddrage frokostpauser eller fjerne en af vores skævhelligdage alt sammen for at skaffe mere arbejdstid og det på trods af stigende arbejdsløshed. I Kreds Midt jylland har vi i øjeblikket omkring ledige, som efterlyser at kunne komme i job, hvad enten det drejer sig om vikariater eller faste stillinger. Vi får meldinger om, at man i afdelinger benytter sig af timelønsansatte frem for at benytte sig af regionens vikarbureau for at sikre sig den billigst mulige arbejdskraft. Vi oplever også arbejdspladser, hvor de ansatte langt fra opnår deres overenskomstmæssige rettigheder, hvad angår tillæg for at arbejde på skæve tider, eller måske af frygt for at blive den første, der ryger, hvis der skal reduceres - arbejder over uden at skrive det på arbejdslisten På mange arbejdspladser oplever sygeplejersker heldigvis god ledelse både personalemæssigt og sygeplejefagligt. Men desværre er der altså også en række eksempler på det modsatte. Og netop arbejdsløsheden gør måske, at vi som ansatte viger tilbage for at blande os og stille krav. Vi tier og samtykker nok for ofte over for de forringelser, vi oplever i arbejdslivet. Men det holder jo ikke i længden! Hvad kan vi så stille op? Min anbefaling er, hvor svært det end kan være, at man taler med sine kolleger og inddrager tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten, der som talspersoner kan gå ind i de forskellige uretmæssigheder. Og på arbejdspladser uden TR vælger én. Og så er det vigtigt, at I støtter TR erne i, at de sikres ordentlige vilkår for deres arbejde, ligesom vi som organisation skal være i front for at sikre de valgte bedst mulig uddannelse i forhold til at kunne varetage reel indflydelse. Samtidig skal I også stille krav til de valgte om at være ambassadører på jeres vegne. Det er ud af sammenholdet, vi kan blande os og sætte en ny dagsorden. Netop arbejdsløsheden gør måske, at vi som ansatte viger tilbage for at blande os og stille krav. Else Kayser Kredsformand DSR midt 3

4 MIDTNYT Tekst: Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg Sygeplejersker skal fotografere Som en del af Kreds Midtjyllands Projekt Fagidentitet har kredsen inviteret sygeplejersker til gennem fotografier at sætte fokus på sygeplejerskers fagidentitet. Sigtet er en bogudgivelse i Der har været stor interesse for projektet, og blandt ansøgerne er der nu oprettet en projektgruppe på 11 sygeplejersker, der skal fotografere de meget forskellige områder i sygeplejen, som de hver især arbejder indenfor. Fotogruppen (fra højre): Camilla Lykke Jensen (Onkologisk Ambulatorium, Regionshospitalet Herning), Karen Berntsen (Hammel Neurocenter), Kirsten Thomsen (Hvide Sande Kommune), Maria Ehlert (Omsorgshotellet Vikærgården, Aarhus), Claus Sørensen (Hjertemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage Hansensgade), Hanne Junker Dinitzen (Røntgenafdelingen, Regionshospitalet Holstebro), Mariann Grann (Hospice Djursland), Bettina Søvang (OP, Regions hospitalet Holstebro), Jesper Grønlykke (Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers), Heidi Simonsen (Sundhedsplejen, Randers Kommune), Birgitte Christensen (Socialpsykiatrisk Bostøtte, Silkeborg). Fyret under barsel Sygeplejerske sikret omfattende godtgørelse efter uberettiget fyring En midtjysk konsultationssygeplejerske modtog under sin barsel en mail, hun gerne havde været foruden; nemlig opsigelse fra sit arbejdssted. Da hun klart havde på fornemmelsen, at fyringen var begrundet i barsel, ringede hun derfor med det samme til kredsen, hvor en faglig konsulent umiddelbart vurderede at der var tale om en uberettiget fyring, og at DSR ville gå ind i sagen. Forhandlet godt resultat Der er nu i et samarbejde mellem Kreds Midtjylland og Juridisk Afdeling i DSR centralt med baggrund i Ligestillingsloven forhandlet et resultat hjem, der i stedet for de oprindelige tre måneders opsigelse yderligere har sikret sygeplejersken godt syv måneders godtgørelse samt udbetaling af et omfattende ferietilgodehavende. Brug DSR Kredsnæstformand Bente Alkærsig Rasmussen har som politisk ansvarlig i kredsen vedrørende konsultationssygeplejerskers vilkår fulgt sagen. Mit råd til andre skal være, at hvis der overhovedet er antydning af, at en fyring kan være begrundet i graviditet eller barsel, skal man som medlem af DSR straks kontakte kredsen. Man kan måske tænke, at man ikke orker at kæmpe og bare har lyst til at sige: Det var det og give op, men så er det netop vigtigt at kontakte sin faglige organisation. Vi er altid parate til at støtte medlemmerne, slutter Bente Alkærsig Rasmussen. 4 DSR midt

5 Etiske dilemmaer til debat Vi blev virkelig rusket godt op i, og der var meget at tage med sig hjem, siger Gitte Ryom, Hjertemedicinsk Afd. B2, Aarhus Universitetshospital, Skejby om at deltage i kredsens fagdag om klinisk etiske dilemmaer og komiteer. Mere end 200 midtjyske sygeplejersker deltog 2. februar i fagdagen, der var arrangeret i et samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Med afsæt i oplæg fra faglige eksperter diskuterede sygeplejerskerne en række konkrete cases indsendt af deltagere samt mulighederne for at oprette klinisk etiske komiteer på arbejdspladserne. Et vilkår i sygeplejen Det blev meget tydeligt for mig, at etiske dilemmaer er et ofte overset vilkår i sygeplejen, og hvor vigtigt det derfor er, at vi taler om det, siger Gitte Ryom. Dilemmaer kan man ikke løse, men de kræver, at vi som sygeplejersker forholder os. Gitte deltog sammen med tre kolleger fra afdelingen. Nu må vi forsøge at følge op på alle de input, vi fik, og holde fast i, at det er ok at synes, at noget er svært, og at det er ok, ja nødvendigt, at snakke om svære situationer, fx når muligheder for behandling er udtømt. Det har vi som sygeplejersker svært ved, fordi vi hele tiden skal vurdere og sætte handlinger i gang. Find alle oplæg fra fagdagen på dsr.dk/midtjylland Etik SKAL være synlig i vores hverdag som sygeplejersker, og vi skal turde tale om dilemmaerne. Gitte Ryom, Hjertemedicinsk Afd. B2, Aarhus Universitetshospital, Skejby Oplægsholdere i debat med sygeplejersker (fra venstre): Jacob Birkler, Formand for Det Etiske Råd, Grethe Bækgaard Thomsen, Formand for Sygeplejeetisk Råd, Mogens K. Skadborg, Overlæge, Speciallæge i Anæstesiologi og Intensiv Medicinsk Terapi og hospitalspræst Helle Rørbæk Hørby begge Aarhus Universitetshospital, Skejby og Uffe Juul Jensen, Professor, leder af Center for Humanistisk Sundhedsforskning, Aarhus Universitet. Tilmeld dig et væld af tilbud Hvis du mangler overblik over, hvad din fagforening kan tilbyde dig, så er midtjylland løsningen. Her samler kredsen al den information, der er relevant for dig med særlig tilknytning til Midtjylland. Tilmelding via hjemmeside Som noget nyt er det nu kun via kredsens side, du kan tilmelde dig arrangementer. Brug kredsens aktivitetskalender, som du finder via linket Aktiviteter i venstremenuen. Kalenderen vil guide dig videre til omtale af det enkelte arrangement og en tilmeldingsblanket. Gå selv på opdagelse på kredsens side. Finder du ikke det, du søger, kan søgefeltet hjælpe dig godt på vej. Alternativt er du altid velkommen til at sende en mail til kommunikationskonsulent Marie Adelstorp på DSR midt 5

6 MIDTNYT Tekst: Marie Adelstorp Syng, syng, syng! Tag med på videnscafe Interesserer du dig for KOL, professionalisering af sygepleje eller ledelse, så har Kreds Midtjylland det helt rigtige tilbud til dig. Tre sygeplejersker med Ph.d er oplægsholdere, når medlemmer inviteres til Ph.D-caféer, hvor forskningsviden bliver formidlet, så det kan bruges i praksis på din arbejdsplads. Caféerne afholdes i marts og april og udbydes i hhv. Aarhus, Viborg, Holstebro og Silkeborg. Find tid og sted og tilmeld dig på Se under Aktiviteter. Gennemførelse kræver minimum 10 deltagere. Vidste du, at DSR, Kreds Midtylland har sit eget sangkor? Piger i Pink kalder de sig, og du kan tilmed blive en del af koret, hvis du sætter pris på musik og elsker at synge. For at blive optaget skal du være sygeplejerske, og du skal kunne synge rent. Derfor er der to øveafteners prøvetid, hvorefter korlederen eller ansøgere kan takke ja eller nej. Nodelæsning er ingen betingelse. Kender du vis.dk? Siden er henvendt mod dig, der arbejder professionelt med eller i sundhedsvæsenet. Her kan man udveksle erfaringer, spørgsmål og gode idéer og på den måde bruge siden som forum for faglig videndeling - også på tværs af sygehuse, sektorer og faggrupper. Målet er at skabe bedre kvalitet i behandlingerne og mere tilfredse patienter. Godt redskab Idéen med siden er rigtig god, siger Elisabeth Iversen, der arbejder som centersygeplejerske på et plejecenter i Viborg. I januar fik hun kendskab til siden via en kollega, som anbefalede hende at benytte forummet til en efterspørgsel. Elisabeth Iversen stod nemlig og manglede erfaring med håndtering af en borger, som efter hospitalsindlæggelse var blevet ramt af en smitsom tarmbakterie. Giv et tip Koret øver fast i Dansk Sygeplejeråds lokaler i Mindegade i Aarhus cirka en gang om måneden. Dog ikke i højsommeren. Øvedatoer for første halvdel af 2012 er 27. marts, 16. april, 22. maj og 18. juni. Hvis du har en idé til, hvor koret kan optræde, så hold dig ikke tilbage med at give koret besked. Skriv en mail til korist Ilse Larsen på ilse. Endnu har Elisabeth Iversen ikke hørt fra kolleger, der kunne hjælpe hende, men det holder ikke Elisabeth fra at benytte siden igen. Jeg håber, at flere sygeplejersker får kendskab til og vil benytte sig af vis.dk, for siden kan helt klart blive til nytte for både borgere og sygeplejersker. I marts måned 2012 fejrer vis.dk ét års fødselsdag. Siden er udviklet af Danske Regioner i samarbejde med de fem regioner. 6 DSR midt

7 Nye midtjyske ambassadører for sygeplejen Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune (tv), sundheds- og ældredirektør Erik Mouritsen, Randers Kommune (th) og borgmester Flemming Eskildsen, Skive Kommune (nederst) er nu midtjyske ambassadører for sygeplejen. Borgmester i Skive, Flemming Eskildsen, mener, det er en ære at modtage den udfordring, som DSR sætter med Rammerne for fremtidens sygepleje. Han fortæller, at kommunen bl.a. gerne vil prioritere muligheden for en forstærket indsats for hurtigere at hjemtage færdigbehandlede borgere fra regionens sygehuse. Sammen finder vi løsningerne Den aarhusianske stadsdirektør, Niels Højberg, siger, at han meget gerne vil indgå i en fremtidig dialog om sygeplejefaglige udfordringer. Det bliver vigtigt at udvikle samarbejde på tværs mellem sektorer, ikke mindst når vi har langt færre økonomiske midler, end vi kunne ønske os. I dén diskussion har vi brug for sundhedsfaglig viden, politisk mod og bureaukratisk opfindsomhed. Det er kun sammen, vi kan finde løsningerne, siger Niels Højberg. Glad for samarbejde med DSR Erik Mouritsen, der er sundheds- og ældredirektør i Randers Kommune, modtog en ramme, da kommunen er langt foran med at opbygge fremtidens sundhedsvæsen med et uddannelses- og beskæftigelsesprogram for sygeplejersker. Jeg er rigtig glad for den vej, vi har brolagt sammen med Dansk Sygeplejeråd. Vi har taget et initiativ i kommunen og har oplevet et enestående samarbejde med DSR, der både kunne udfordre vores ideer og tanker og hjælpe med at lave et stærkt projekt, fortæller Erik Mouritsen. Tag med i Tivoli 12. maj Deltag i den festlige afslutning på Sygeplejens År ved et storslået arrangement i Tivolis koncertsal i København. 300 midtjyske medlemmer får indgangsbilletten til Tivoli på 400 kroner betalt. Er du interesseret i gratis indgang, kræver det hurtig tilmelding via kredsens hjemmeside! Billetten inkluderer entré i Tivoli, konferenceafgift og kaffe, frokost, frugt m.m. i løbet dagen. Transport til og fra København er for egen regning. Faglige indslag og overraskelser Se frem til en dag med faglige indspark fra bl.a. Patricia Benner forfatter til Fra Novice til Ekspert. Hun kommer til Danmark for at tale om, hvad sygepleje er i dag. Desuden er det oplæg fra professor Marit Kirkevold og Diana Mason, der er tidligere chefredaktør på American Journal of Nursing. DSR midt 7

8 sammenhæng i sundhed Tekst: Marie Adelstorp Vi har skabt bedre samarbejde Distriktssygeplejerske Else Marie Koefoed og hendes kolleger i Gerontopsykiatrisk Team i Viborg tog selv affære, da dagligdagens frustrationer var ved at tage overhånd. Hvad gør man, når vigtige oplysninger om patienter går tabt mellem forskellige instanser? Eller når man som sygeplejerske ikke får de rigtige tilbagemeldinger om eventuelle bivirkninger på en medicinsk behandling, man i samarbejde med en læge har igangsat hos en patient? I løbet af 2011 kunne Else Marie Koefoed og hendes kolleger i distriktspsykiatrien i Viborg gang på gang se, at vigtige oplysninger gik tabt, blev misforstået eller ikke fulgt op på. Arbejdsgangen var, at når ældre, psykiatriske patienter blev henvist, udredt og opstartet medicinsk behandling, blev hjemmeplejen orienteret. Men efter besparelser og omlægninger var det ikke altid sygeplejersker, men derimod social- og sundhedsassistenter, der fulgte op på disse oplysninger. Og det var her, at tingene begyndte at skride. Frustrationer fyldte Else Marie Koefoed understreger, at langt de fleste patientforløb er velfungerende sektorerne imellem, men de resterende forløb tog alt for meget energi og fokus, og derfor var en ændring nødvendig. Der var ganske enkelt for mange kræfter, der gik til spilde på ærgrelse og frustration, fortæller Else Marie Koefoed. Gerontopsykiatrisk Team modtager: Hun og hendes kolleger oplevede, at nogle assistenter eksempelvis ikke opfangede tegn på, om medicineringen hos de ældre psykiatriske patienter havde den rette effekt. De vidste ganske enkelt ikke, hvad de skulle holde øje med og være opmærksomme på. Kulminationen for Else Marie Koefoed var, da en nyresyg patient ikke kunne tåle den medicin, han blev givet, og bivirkningerne blev opfanget meget sent i forløbet. Herefter besluttede Gerontopsykiatrisk Team, at noget måtte gøres. Patienter over 65 år med demens Patienter over 75 år med nyopstået psykiatrisk lidelse Patienter over 80 år med psykiatrisk lidelse Teamet har mulighed for, i en periode på op til 3 uger efter hospitalsudskrivelse, at tilbyde tæt opfølgning ved sygeplejefaglige problemstillinger 8 DSR midt

9 God handleplan sikrer kvalitet Leder af sygeplejen i Viborg Kommune, Anne-Marie Agerskov, deltog sammen med andre sygeplejeledere fra Viborg i et møde i november 2011 med Gerontopsykiatrisk Team. Formålet var at få forbedret arbejdsgangene mellem psykiatri og kommune i forhold til ældre, psykiatriske patienter. Sygeplejerske som tovholder Det var et rigtig godt møde i en god tone, siger Anne-Marie Agerskov og fortæller, at kommunen nu er ekstra opmærksom på, at en sygeplejerske i hjemmeplejen skal være tovholder for at sikre, at der bliver fulgt korrekt op på den behandling, nogle ældre patienter får igangsat fra psykiatrien. En sygeplejerske kan godt uddelegere opfølgningsopgaver til en assistent, men så skal assistenten være klædt på til denne opgave. Her arbejder vi med handleplaner, så assistenten præcis ved, hvad hun skal være opmærksom på, og hvornår hun skal melde tilbage. Jeg kan ikke lægge hovedet på blokken og sige, at det fungerer 100 procent endnu, men vi arbejder hårdt på, at det kommer til det, fortæller Anne-Marie Agerskov. Mere præcise arbejdsgange Gerontopsykiatrisk Team, som hører under Regionspsykiatrien Viborg-Skive, besluttede sig for at kontakte Viborg Kommune for at på fokus på de problemstillinger, de oplevede. I november 2011 resulterede det i et møde med sygeplejeledere fra Viborg Kommune. Mødet skulle forbedre samarbejdsrelationerne mellem psykiatrien og den kommunale sygepleje og har nu effektueret skærpet opmærksomhed og mere præcise arbejdsgange over for ældre, psykiatriske borgere, som er en kompleks og sårbar patientgruppe. Kommunen er nu ekstra opmærksom på, at en sygeplejerske i hjemmeplejen skal være tovholder for at sikre, at der bliver fulgt korrekt op på den behandling, nogle ældre patienter får igangsat fra psykiatrien. Kom til sagens kerne Forud for mødet i Viborg Kommune var gået orienteringsmøder med distriktssygeplejerskernes leder. Møder der viste sig at være særdeles givtige, da kernen i problemstillingen blev tydeligere undervejs. Der var egentlig så meget, vi var trætte af, men ved at snakke vores arbejdsgange og frustrationer igennem, kom vi ind til sagens kerne. Det var en stor øjenåbner for mig, da det blev tydeligt, at det kun var nødvendigt at justere på mindre ting. Det er også blevet tydeligere for mig gennem dette forløb, at det er vigtigt at bruge kræfterne de rigtige steder. Det har været en meget lærerig proces, opsummerer Else Marie Koefoed. Skab de gode historier Else Marie mener, at man alt for ofte hører om de negative historier fra psykiatrien: hvor tiden er for knap, og hvor noget går galt. Men der er heldigvis også mange gode eksempler, hvor forløbene går godt til glæde for både patienter og de pårørende. Og den nye skærpede fælles opmærksomhed på de ældre psykiatriske patienters velbefindende er endnu et eksempel. Det vigtige er også, at patienternes pårørende kan mærke trygheden i, at vi nu arbejder bedre sammen, mener Else Marie Koefoed. Da jeg kørte som distriktssygeplejerske på Thy og Mors, og et forløb blev afsluttet godt, så plejede jeg altid at sige: Nu kan min lille bil køre glad hjem igen. Det er sådan, jeg har det nu, smiler hun og opfordrer samtidig andre sygeplejersker til at tage ansvaret på sig, hvis de oplever arbejdsgange, der kan ændres til det bedre. DSR midt 9

10 taleboblen Tekst Marie Adelstorp Hvad er studerende i SLS (Sygeplejestuderendes Landssammenslutning) optaget af? En praktisk udfordring for os lige nu er at sikre, at de studerende kan komme sikkert frem til Campus. I Aarhus er vi nemlig flyttet i nye bygninger, og det giver anledning til flere udfordringer. I SLS-Aarhus har vi fået flere henvendelser fra studerende, som føler, at de risikerer liv og lemmer, når de skal krydse vejen, inden de når skolen. Vi har været i en god dialog med ledelsen om emnet, og problemstillingen bliver der nu arbejdet videre med. Flytningen har også betydet, at vi nu har en dagligdag med studerende fra beslægtede professioner. Det er godt på mange områder, men det betyder også, at der skal arbejdes ekstra for at sikre sammenholdet internt mellem de sygeplejestuderende. Derfor er vi i SLS optaget af at skabe rammerne for et godt sammenhold på tværs af årgange gennem åbne møder og invitationer til arrangementer. Som formand for SLS i Aarhus har jeg netop arbejdet på at sætte fokus på de sociale aktiviteter, da jeg mener, at det er vejen frem, hvis SLS skal fungere som en organisation, der skal sikre og forbedre de sygeplejestuderendes vilkår under uddannelsen. Lina Lernevall, formand for SLS-Aarhus. På modul DSR midt

11 13. marts sender vi i SLS-Silkeborg en flok studerende i en bus mod Anatomisk Institut i Aarhus. Et arrangement som dette står vi for to gange om året, og det har en vildt god opbakning hver gang. For os i SLS betyder det meget at satse på de sociale arrangementer gerne med en faglig vinkel. Her kan vi som studerende blive rystet sammen og få glæde af hinanden på tværs af klasser. Vi får nemlig meget ud af at bruge hinanden både socialt og fagligt. I januar blev vi flyttet på en ny skole, og derfor bruger vi i SLS en del kræfter på at skabe et socialt sammenhold de sygeplejestuderende imellem. Vi arbejder eksempelvis lige nu på et arrangement til maj, hvor en gæsteoplægsholder bliver indbudt. Desuden har vi i tankerne engang i fremtiden at benytte os af, at vi nu går på en skole med lærerstuderende. Vi kunne måske få en lærerstuderende til at tilbyde matematikundervisning til de, der trænger til at få opfrisket deres matematiske evner. På den måde kan vi i SLS tilbyde noget andet end det, som skolen kan og som samtidig er fagrelevant. Merete Greve, formand for SLS-Silkeborg. På modul 9 Her og nu har vi en stor udfordring med at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer i SLS-Viborg. Vi er tre i øjeblikket, men jeg stopper som formand til sommer, da jeg bliver færdig som sygeplejerske, og derfor arbejder vi på at få nye bestyrelsesmedlemmer, da tre medlemmer i virkeligheden er for lidt. De nye medlemmer må meget gerne være fra forskellige moduler. Det er nemlig pokkers vigtigt, at der fortsat findes et SLS i Viborg, da det er væsentligt, at studerende brænder for at hjælpe medstuderende og ikke mindst forsat vil være med til at udvikle sygeplejeuddannelsen. Vi har heldigvis et rigtig godt samarbejde med ledelsen i Viborg, hvor vi i undervisningstiden bl.a. har fået skemalagt tre kvarters introduktion til SLS og Dansk Sygeplejeråd til de studerende på første modul. Det har vi afholdt for nylig, og her tilmeldte knap 50 studerende sig, hvoraf 2 udviste interesse for at deltage i lokalbestyrelsen. Christina Bak Knudsen, formand for SLS-Viborg. På modul 13 DSR midt 11

12 Vores midt Tekst: Marie Adelstorp Midt blandt gadens folk Gadesygeplejerske Birthe Ulsted Sørensen bevæger sig rundt blandt de aarhusianere, som de fleste andre forsøger at ignorere. Når Birthe Ulsted Sørensen udfører sygepleje, møder hun ikke sine patienter på en hospitalsgang, i et privat hjem eller på et plejehjem. Hun finder dem på gaden, og her er en patient ikke en patient, men en borger. Gaden er deres dagligstue, så det er dér, at jeg er, fortæller hun. Birthe Ulsted Sørensen er ikke på gaden alene. Til daglig arbejder hun med en fast sygeplejerskekollega. Sammen er de Gadeteamet i Aarhus - et team som bruger de fleste arbejdstimer under åben himmel. Deres primære arbejdsopgaver er sundhedsfremme og skadesreduktion. De yder blandt andet sårpleje, udleverer rent værktøj og støtter og vejleder gadens folk. Teamets tilbud er frivilligt og på borgernes præmisser. Målet er at hjælpe mennesker med særlige sociale problemer videre, og gadeteamet fungerer på den måde som brobyggere til det offentlige sundhedssystem. Gadeteamet i Aarhus Kommune: Fungerer som brobyggere til det offentlige sundhedssystem Hjælper mennesker, der ikke selv søger den hjælp, de behøver. Færdes både udendørs og indendørs. Har fast base på Nørre Allé 31 i Aarhus. Kan kontaktes alle hverdage mellem på tlf.: Kilde: Arbejder i nuet Gadeteamet har eksisteret siden dengang som et forsøg på at nedbringe dødeligheden blandt byens udsatte. Ordningen blev gjort permanent i år Teamet hører under Socialpsykiatri og Udsatte Voksne og er en del af de tilbud, som udsatte borgere kan benytte sig af i Aarhus. Socialpsykiatri og Udsatte Voksne varetager specialiserede tilbud til voksne med sindslidelser, misbrugsproblemer og andre sociale problemer herunder hjemløshed. Borgerne er sårbare, og hjælpen foregår i små skridt på borgernes betingelser. Vi kan ikke flytte bjerge, og det kan ikke hjælpe noget, at vi går for hurtigt frem i forhold til borgeren. Han skal kunne følge med. Vi arbejder derfor meget i nuet. Det kan ikke hjælpe noget at sige til borgeren: Det sagde jeg altså også i går. Tillid er nøgleordet Birthe Ulsted Sørensen arbejder med mennesker, hvor mange er udsatte, nogle lever med misbrug, og mange har mistillid til systemet. Det er klart, at vi som team blev set an, inden at vi blev lukket ind i miljøet. Det tog tid. Men det har været indsatsen værd, for vi bliver modtaget rigtig godt blandt borgerne. Vi er, hvor de er, og det betyder meget for dem. Vi respekterer også, hvis de ikke er interesseret i kontakt med os. Tillid er nøgleordet. Vi skal altid møde borgerne med ydmyghed og respekt over for det liv, de lever, fortæller hun og uddyber: Måske kræver det, at vi engang i mellem sørger for at skaffe de fornødenheder, der sikrer, at de bliver på hospitalet. Det er ikke traditionel sygepleje, men praktisk hjælp og samtale er faktisk en vigtig form for sygepleje. Det sikrer, at vi får en tillidsfuld kontakt og udløser muligvis en større tiltro til det etablerede sundhedssystem, og så er vores fornemste opgave lykkedes. Stor psykiatrisk erfaring I omkring et år har Birthe Ulsted Sørensen arbejdet som gadesygeplejerske i Aarhus. Inden da havde hun en lang karriere i psykiatrien bag sig. Jeg kan snart sige, at jeg har 30 års erfaring. 10 år i voksenpsykiatrien, 10 år i børnepsykiatrien og nu snart 10 års erfaring fra socialpsykiatrien, opregner hun og fortæller, at erfaringen i psykiatrien har givet viden, erfaring og ballast til en dagligdag blandt borgere, som lever livet på kanten. Hun oplever, hvordan det kan være svært at se mennesker have det skidt i et velfærdssamfund som det danske. Et fald i antallet af udsatte mennesker kunne måske finde sted, hvis samfundet tog affære tidligere. Lærere og pædagoger skal gives rammer, der gør, at de har bedre vilkår for at gribe ind, hvis et barn ikke har det godt. Vores samfund er bygget op om, at man forventes at kunne klare sig selv. Jeg tror grundlæggende på, at mennesker gerne vil kunne klare sig selv, men det er ikke muligt for alle. Måske er det også derfor, at mange kommer langt ud, inden de beder om hjælp, funderer Birthe. 12 DSR midt

13 Uforudsigelig arbejdsdag Der findes ikke en typisk arbejdsdag for Gadeteamet, for det er aldrig til at forudsige, hvornår teamets telefon ringer med håb om assistance. Men en dag kan indeholde besøg hos væresteder eller hos Kirkens Korshær, hvor borgere befinder sig og kender til Gadeteamet. Borgerne henvender sig. Ikke omvendt. Sådan er det altid. Også på gaden, hvor Birthe Ulsted Sørensen og hendes kollega går ture langs Strøget og holder øjne og ører åbne, hvis nogle borgere ønsker et sår efterset eller anden form for hjælp. En del af dagen kan også byde på en tur til en praktiserende læge. Nogle borgere ønsker at have gadesygeplejerskerne med ind til konsultationer, og her virker sygeplejerskerne som tolke og sparringspartnere, så der er nogen at drøfte oplevelsen og et eventuelt videre forløb med. Her kan gadesygeplejersken være med til at huske på kommende aftaler. Vi skal hele tiden være et skridt foran. Hele tiden holde fast i den røde tråd, slutter Birthe Ulsted Sørensen. Blå bog uddannet sygeplejerske i 1973 Bl.a. arbejdet på psykiatrisk hospital i Risskov (børn og voksne) uddannelseskonsulent inden for socialpsykiatri gadesygeplejerske i Aarhus siden april 2011 DSR midt 13

14 øjeblikke Foto: Jonna Fuglsang Keldsen Tekst: Ditte Scharnberg Sundhed fra vugge til grav 14 DSR midt

15 Gustav og Adam Olav og deres mødre er blandt de borgere i Randers, der gerne gæster byens nye sundhedscenter. Sundhedsplejersker arrangerer forældrecafe hver tirsdag, og når også jordemødre flytter ind, ser sundhedsplejerskerne gode muligheder for et udvidet fagligt samarbejde om de nyfødte. Sundhedscenteret, der blev indviet i december 2011, rummer udover sundhedsplejen en lang række tilbud i samarbejde mellem kommune og region som fx rehabilitering og en kommende inkontinensklinik bemandet med specialuddannede sygeplejersker. En række patientforeninger og private aktører holder også til i det nybyggede hus på kvadratmeter i byens centrum. I løbet af 2012 udvides tilbuddene bl.a. med projekt Tjek dit helbred et tilbud til årige randrusianere. Læs mere på sundhedscenter.randers.dk DSR midt 15

16 øjeblikke 16 DSR midt

17 Sygeplejersker i Randers Sundhedscenter: Øverst th: Sygeplejerske Susanne Bækgaard er centerleder: Vores vision for sundhedscenteret er tværfaglig innovation i forhold til sundhedsfremme. Øverst tv: Sygeplejerske og interkulturel koordinator Kirsten Bugge (bagest th) står for aktiverende tilbud om sundhedsfremme til etniske minoriteter; her med Lili, Lul, Fidan, Zainap og motionsvejleder Gitte Engstrup. Nederst: Mai Bøgh er centersygeplejerske i 49 boliger tilknyttet sundhedscenteret her på besøg hos Lissy Jørga Christensen: Min rettesnor er, at de ældres liv skal være værdigt. DSR midt 17

18 stafetten Tekst Ditte Scharnberg Stafetten stiller skarpt på centrale spørgsmål om fag og organisation i kredsen. Den går på skift mellem medlemmer, tillidsvalgte, politikere og eksperter. Tættere på med teknologi 18 DSR midt

19 Velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune, Ivan Kjær Lauridsen, satser på gevinster for både borgere, medarbejdere og økonomien. egentlige gevinst ved at anvende velfærdsteknologi i Den sygeplejen er, at vi kan opretholde og helst levere bedre ydelser til borgeren inden for en mindre økonomisk ramme end den nuværende. Sådan lyder det fra velfærdsteknologichef Ivan Kjær Lauridsen, Aarhus Kommune. I kommunen har der på sygeplejerskers arbejdsområde senest været arbejdet med telemedicinske sårprojekter, ligesom der på social- og sundhedsassistenternes område har været en særlig indsats i forhold til indførelse af loftslifte og automatiske skylle/tørretoiletter. Vores guidelines i Aarhus Kommune er, at vi med de forskellige teknologiprojekter skal kunne formulere gevinst for både borgerne OG medarbejderne, og at vi samtidig skal opnå økonomiske fordele, siger Ivan Kjær Lauridsen. De telemedicinske sårprojekter har der været stor tilfredshed med. Gevinsterne har været minimering af borgernes tid i ambulatorierne, ligesom transporttiden til og fra ambulatorierne er mindsket. Og de telemedicinske tiltag har ikke vist ringere effekter i forhold til borgernes situation. Distribution af faglighed øges I Aarhus Kommune er formålet med teknologiindsatsen klar: Borgeren skal understøttes i sit nærmiljø til selv at mestre mest muligt. Selv om de sundhedsfaglige personer måske fysisk kommer sjældnere på besøg, betyder teknologien, at fagligheden alligevel distribueres hurtigere og mere effektivt helt ud til den enkelte borger, siger Ivan Kjær Lauridsen. På den måde kan man sige, at vi kommer tættere på borgeren, der løbende opkvalificeres til at varetage forskellige funktioner fx som KOLpatient selv at kunne kontrollere iltningsgrad. Denne praksis med hjælp til selvhjælp kan gøre sig gældende hos de borgere, der KAN; mere komplekse sygdomssammenhænge vil fortsat kræver tilstedeværelse af personale. Sygeplejerskers kompetencer De nye arbejdsgange kræver, at sygeplejersker forholder sig til teknologien. I nogle situationer skal der arbejdes med at komme ud over dogmet om, at menneskelig kontakt ikke nødvendigvis er det vigtigste i alle situationer, siger Ivan Kjær Lauridsen. Han fremhæver, at sygeplejersker er gode til at give positive, kritiske indspark: hvad virker, hvad virker ikke. Og så gælder om at sikre, at responsen bliver udtrykt og afleveret de steder, hvor den kan gøre nytte. Det gælder om at inddrage sygeplejersker i overvejelserne om, hvilke former for velfærdsteknologi, der kan udvikles. For spørgsmålet i den sidste ende er jo, hvilken teknologi vil vi have? Et kommende projekt i Aarhus Kommune, der kommer til at inddrage sygeplejersker, drejer sig om telemedicinsk monitoreringsstruktur for 200 patienter med diabetes type 2. Dette er del af et større nationalt uddannelsesprojekt, hvor også Herlev og Frederiksberg indgår med KOL- og hjertepatienter. Kig i krystalkuglen Hvad fremtiden angår, er Ivan Kjær Lauridsen meget optaget af at gøre det muligt, at sundhedsfaglige medarbejdere får forbedret adgang til at distribuere og dele viden, så han arbejder på et nyt forum for videndeling. Sygeplejersker skal kunne koble sig op på netværk, hvor de er, ligesom vi skal arbejde mere intensiveret med at lade videoklip erstatte skrevne manualer. Dertil mener han, at et kig i krystalkuglen viser, at der skal fortsættes med at gøre borgerne selvhjulpne, hvor de er, deres nære omgivelser (frivillige, pårørende) skal oplæres i at understøtte dette, medarbejderne skal sikres et godt arbejdsmiljø, der skal arbejde på bedre flow på tværs af sundhedsvæsenets sektorer, og endelig skal innovative løsninger støtte en stadig snævrere økonomi. Teknologien skal sættes i værk for at sikre gode, fagligt kvalificerede løsninger, slutter velfærdsteknologichef Ivan Kjær Lauridsen. Læs mere om velfærdsteknologi i Aarhus Kommune på aarhus.dk Det gælder om at inddrage sygeplejersker i overvejelserne om, hvilke former for velfærdsteknologi, der kan udvikles. For spørgsmålet i den sidste ende er jo, hvilken teknologi vil vi have? Velfærdsteknologichef Ivan Kjær Lauridsen, Aarhus Kommune DSR midt 19

20 FAGNYT Tekst: Ditte Scharnberg Forskning i spil Sygeplejeforskning er et vigtigt led i den samlede sundhedsforskning i Danmark. Og endnu vigtigere: forskning i sygepleje bidrager til en sygepleje af høj kvalitet til gavn for patienter og borgere. DSRs kongres i 2010 besluttede et øget fokus på forskning, og derfor har Dansk Sygeplejeråd nu udgivet forskningsudspillet Viden udvikler sygeplejen til gavn for patienter, profession og samfund ud fra et ønske om at styrke forskningen i sygepleje i Danmark. Forskningsudspillet bygger i høj grad på de mange input fra universiteter, professionshøjskoler, regioner og kommuner, hvor Dansk Sygeplejeråd har været i dialog med både aktive forskere, topledere, forskningsledere, undervisere, studerende, organisationer m.v. Du finder udspillet på dsr.dk Fremtidens hjemmesygepleje i Horsens Hvordan kan sygeplejersker i mødet med borgerne optimere arbejdet med sundhedsfremme? Det var afsættet for projekt Fremtidens sygepleje i Horsens Kommune, der via Socialministeriets pulje til Udvikling af Bedre Ældrepleje har modtaget kr. til kompetenceudvikling for alle hjemmesygeplejersker. De har fulgt et undervisningsforløb udarbejdet i samarbejde med UC Lillebælt, der kunne afsluttes med skriftlig eksamen på diplomniveau. Gennem uddannelsen har jeg helt klart fået nye indgangsvinkler i mit møde med borgerne. Jeg har nu meget mere fokus på, hvilke ressourcer borgeren selv har, og hvordan jeg kan medvirke til, at borgeren bedst muligt mestrer sin situation. Sundhedsfremme er nemlig i høj grad et spørgsmål om at medinddrage borgeren, siger hjemmesygeplejerske Bodil Smalbro. Fortsat fokus på sundhedsfremme Alle hjemmesygeplejersker har opdelt i fire hold deltaget i fem undervisningsdage. Flere nyuddannede ledige sygeplejersker blev ansat for at dække vagterne ind. Bodil valgte som afslutning på uddannelsesforløbet at skrive eksamensopgave. Som 62-årig skal jeg jo ikke bruge min eksamen i et såkaldt karriereforløb, men jeg er glad for, at jeg valgte at skrive opgaven, for på den måde kom jeg meget dybere ind i stoffet, siger Bodil Smalbro. For at holde fast i den nye viden og indsigt uddannelsesforløbet har givet sygeplejerskerne, og som også skal bruges til at kvalificere hjælpernes arbejde, er det aftalt, at de kommende sygeplejefaglige møder indledes med punktet: Fortæl en god historie om sundhedsfremme. I en travl hverdag, hvor det ene projekt ofte afløser det andet, er det vigtigt fremadrettet at bevare fokus på sundhedsfremme, siger assisterende områdeleder Trine Jooma, der er medlem af projektgruppen. Lederne i organisationen skal rustes, så de i dagligdagen kan sætte fokus på sundhedsfremme, så projekt sundhedsfremme ikke bare bliver endnu et projekt, vi gennemførte uden at give os tid til at høste frugterne til glæde for borgerne og sygeplejerskerne. 20 DSR midt

21 Win-win for ansatte og ledige sygeplejersker Kredsen sætter fokus på jobrotation At få ansatte sygeplejersker i gang med efteruddannelse og ledige i job. Det har været drivkraften i Kreds Midtjyllands indsats for at få etableret en række jobrotationsprojekter i det midtjyske. Tidligere har det været svært for arbejdspladser at sikre den nødvendige opkvalificering og efteruddannelse af de ansatte sygeplejersker, siger kredsformand Else Kayser. Produktivitetskravene er jo i højsædet på arbejdspladserne, og det har været svært at opstøve ledige sygeplejersker, der kunne rekrutteres som vikarer, når man sendte en ansat i uddannelse. I takt med at ledigheden blandt sygeplejersker er steget, er det nu faktisk muligt at sende ansatte sygeplejersker på efteruddannelse, og samtidig rekruttere ledige sygeplejersker som vikarer endda med et anseeligt økonomisk tilskud fra staten. Så lige nu har vi en win-win situation for såvel de ansatte som de ledige og arbejdspladsen. Flere projekter på vej Kreds Midtjylland har i tæt samarbejde med lokale tillidsrepræsentanter og ledelser bidraget til at planlægge en række jobrotationsprojekter for sygeplejersker på flere forskellige typer af arbejdspladser både kommuner spredt over hele kredsen og forskellige typer regionale arbejdspladser, såvel somatiske som psykiatriske. I øjeblikket arbejder bl.a. Viborg og Syddjurs kommuner samt Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune på at igangsætte projekter. Også i regionspsykiatrien interesserer man sig for mulighederne i jobrotation. Hvordan kan det lykkes? Fagpolitisk konsulent Kristian Eskildsen fremhæver tre vigtige faktorer, der skal overvejes forud for et jobrotationsprojekt: Klarlæg (efter) uddannelsesbehovet for sygeplejerskerne på arbejdspladsen, skab overblik over, hvor mange sygeplejersker, der skal tilbydes uddannelse, og hvor mange vikarer, der skal bruges til at dække hullerne i vagtplanen imens, og saml de relevante parter i en styregruppe, som kan kvalificere, planlægge og udføre projektet. Et succesfuldt jobrotationsprojekt kræver involvering og input fra tillidsrepræsentanter, ledelse, det lokale jobcenter, Danske Sundhedsorganisationers A-kasse (DSA), repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og repræsentanter fra DSR Kreds Midtjylland, understreger Kristian Eskildsen. Hvis du kunne tænke dig at undersøge mulighederne for at etablere et jobrotationsprojekt for sygeplejerskerne på din arbejdsplads, kan du drøfte mulighederne med din leder, TR, FTR eller faglige konsulent. Hvis du er ledig og synes, det kunne være spændende at blive ansat som vikar i forbindelse med et jobrotationsprojekt, kan du henvende dig til DSA, som bidrager til rekruttering af vikarer til projekterne. DSR midt 21

22 MIDTNYT Tekst Marie Adelstorp Akvareller i medlemshuset Der er kommet forårsfriske farver i medlemshuset, da Karen Julie Frederiksen udstiller sine akvareller i disse uger. Det er blandt andet de store vidder og den altid skiftende himmel i det vestjyske, som inspirerer mig, fortæller Karen Julie Frederiksen, der udstiller indtil udgangen af april Jeg finder stor glæde ved at sidde i naturen og arbejde med farverne på det lyse papir, forklarer hun. Karen Julie Frederiksen har efter mere end 40 års arbejde som sygeplejerske ladet sig pensionere og bruger nu en del tid på at male akvareller eller deltage i akvarelkurser. Motiver er som oftest landskaber, måger og blomster. Køb en akvarel Du kan som vanligt købe dig et udstillet billede, hvis det falder i din smag, eller hvis du ønsker at glæde en anden med en personlig gave. Priserne er anført på værkerne. Du er derudover velkommen til at kontakte Karen Julie Frederiksen på hvis du er interesseret i at se flere billeder end de, der allerede er udstillet i Medlemshuset. DSR hjælper dig til at bruge din ytringsfrihed Har du lyst til at ytre dig om forhold eller vilkår i dit arbejdsliv som sygeplejerske, men ved du ikke helt, hvad du må udtale dig om? Måske søger du bare støtte og inspiration? Brug DSR s nye temaside om Ytringsfrihed. På er der samlet viden, pjecer, gode råd og baggrundsinformation til dig som DSR-medlem, hvad enten du er medarbejder, tillidsvalgt eller leder i sundhedsvæsenet. Temasiden er opdelt i flere undersider, som sætter fokus på forskellige aspekter af ytringsfrihed. Du kan også læse historier om og med sygeplejersker, som har brugt deres lovsikrede ytringsfrihed. Fortæl om din virkelighed Hvorfor er det vigtigt at ytre sig? Læs bl.a. begrundelse fra medieprofessor Oluf Jørgensen. Du får også gode råd til at være i dialog med pressen og til bevidst adfærd på Facebook og andre net-medier. Er du tillidsvalgt, kan du finde en kort powerpoint-præsentation til brug over for dine kolleger om reglerne for ytringsfrihed, omtanke på Facebook etc. Du kan naturligvis altid kontakte kredens kommunikationskonsulenter eller presseteamet i DSR-C, hvis du har noget på hjerte, som du gerne vil dele med omverdenen, eller hvis du bliver kontaktet af pressen og bedt om en udtalelse. Vi lytter gerne, og vi er her for at rådgive, vejlede og støtte dig som medlem og sygeplejerske. 22 DSR midt

23 KALENDER Aktiviteter i Midt Du kan løbende holde dig orienteret om de seneste nye aktiviteter i Kreds Midtjylland på Medlemstilbud Brug forskning på arbejdspladsen: Ph.D.-cafeer i Holstebro, Aarhus, Viborg og Silkeborg Læs mere s. 6 Sygeplejens År i Tivoli 12. maj 2012 Læs mere s. 7 Medlemsmøde for anæstesisygeplejersker 13. marts 2012 Læs mere på dsr.dk/midtjylland Sygeplejersker er afgørende for operationsstuen 23. marts 2012 Læs mere på dsr.dk/midtjylland TR Fællesmøder for TR i kommunerne 10. april 2012 Kommunerne Øst 19. april 2012 Kommunerne Syd 24. april 2011 Kommunerne Nord 26. april 2012 Kommunerne Vest TR sundhedsplejen 15. marts 2012, Medlemshuset TR Hospice 22. marts 2012, Medlemshuset Introduktion til kredsen for nye TR ere og AMiR ere 19. juni 2012 AMiR Kommende møder vil blive annonceret på dsr.dk/midtjylland Introduktion til kredsen for nye AMiR ere og TR ere 19. juni 2012 FTR 12. marts, 17. april, 29. maj og juni 2012 Seniorer Yderligere informationer om arrangementer kan ses i Sygeplejersken og på Seniorsammenslutningens Landsmøde august 2012 Esbjerg Højskole Tilmelding til højskolen inden 1. januar , Viborg, Skive og omegn 20. marts 2012 Tidligere embedslæge Børge Sommer fortæller om at være læge på fem kontinenter bl.a. i Afghanistan. Efter kaffen er der valg til Kontaktudvalget. Kl til 16.00, Borgerhuset, Stationen, St. Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg (lokale 4) Pris kr. 25,- for kaffe/the. Tilmelding senest den 13. marts 2012 til: Kontaktpersonerne Edna Mølgaard, og Annelise Møller, Holstebro, Herning og omegn 21. maj 2012 Ladywalk i Agger Der arrangeres ikke fælles transport Tilmelding senest medio april til Birthe Larsen september 2012 Udflugt med bus til Hvide Sande og Nymindegab Læs mere på dsr.dk/midtjylland Kontaktperson: Birthe Larsen, Århus, Horsens og omegn 3. april 2012 Som optakt til sommerudflugten oplæg v. cand. mag. Johan Bender om Rytterkongen Christian den X. Herefter valg til Kontaktudvalget. Kl , Mindegade 10, kælderen, Århus C 29. maj 2012 Sommerudflugt til Humlemagasinet på Fyn Læs mere på dsr.dk/midtjylland Tilmelding: eller Kontaktperson, Århus: Hanne Kristensen, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) Møde med repræsentanter fra kredsbestyrelsen. Alle SLS ere i kredsen er velkomne. Transportudgifter dækkes. Nærmere informationer følger på hjemmesiden. Kredsbestyrelsen Kredsbestyrelsens møder er åbne for medlemmer og foregår kl i medlemshuset. Referater finder du på wwww.dsr.dk/midtjylland Møderne afholdes: 12. april 8. maj 18. juni Kredskontoret er lukket april 2012 på grund af kursus. Telefonerne passes af Kreds Sjælland og Kreds Hovedstaden. Vent om muligt med henvendelse til kredskontoret åbner igen 23. april DSR midt 23

24 Åbningtider Kontoret i DSR, Kreds Midtjylland i Silkeborg er åbent: Mandag-torsdag kl Fredag kl Telefonerne ( ) er åbne alle hverdage mellem og 15.00, dog ikke onsdag, hvor telefonerne er lukket. Bemærk: Kredskontoret er lukket april 2012 på grund af på kursus. Telefonerne passes af Kreds Sjælland og Kreds Hovedstaden. Vent om muligt med henvendelse til kredskontoret åbner igen 23. april. Hvad er det, fotograf Jonna Fuglsang Keldsen har stillet skarpt på i bagsidens nærbillede? Giv dit bud i en mail til Blandt alle de korrekte besvarelser trækker kredsen lod om at finde en heldig vinder af to biografbilletter. Konkurrencen kører til og med mandag den 2. april Vindernavnet bliver offentliggjort på kredsens hjemmeside i uge 14. Vinder af konkurrencen i sidste magasin: Hjemmesygeplejerske Birthe Hansen, Herning Kommune. Svaret: En brunkage. gæt og vind!

Nr. 3 2011. begynder. Et kig ind hos obstetriske sygeplejersker på H3 i Herning. Vil gerne. Brug din stemme. 8 Sammenhæng.

Nr. 3 2011. begynder. Et kig ind hos obstetriske sygeplejersker på H3 i Herning. Vil gerne. Brug din stemme. 8 Sammenhæng. Nr. 3 2011 Når livet begynder Et kig ind hos obstetriske sygeplejersker på H3 i Herning. 8 Sammenhæng i sundhed 10 Vil gerne vise vejen 16 Brug din stemme indhold 12 10 4 MidtNyt 8 Baggrund Sammenhæng

Læs mere

Pause... 18 Sygepleje. 12 Nysgerrighed. Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning. Vi lærer af dilemmaer.

Pause... 18 Sygepleje. 12 Nysgerrighed. Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning. Vi lærer af dilemmaer. Nr. 4 2009 Pause... Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning Afdeling E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 8 Vi lærer af dilemmaer 12 Nysgerrighed er min

Læs mere

Faglig udvikling er afgørende. Nærvær i den sidste tid. Seje kvinder udfordres. Hele mennesker i skæve eksistenser

Faglig udvikling er afgørende. Nærvær i den sidste tid. Seje kvinder udfordres. Hele mennesker i skæve eksistenser Nr. 4 2008 Faglig udvikling er afgørende Mette Gammelgaard, sygeplejerske og mor til tre 6 Hele mennesker i skæve eksistenser 12 Nærvær i den sidste tid 18 Seje kvinder udfordres Leder Indhold 6 14 4 MidtNyt

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG NR. 4 2014 OMKREDS H 04 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Spot på løn og arbejdstid GENERALFORSAMLING OG SYGEPLEJERSKEPRIS DEN INVOLVERENDE STUEGANG OmKreds H NR. 4/2014 7. årgang

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden nr. 4-2009 omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Kredsvalg og generalforsamling Tjek på lønnen med DSR Plejesamarbejde i Gentofte Indhold Billedtekst ind her. Billedtekst

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Politiske sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2014 SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET

OmKreds H. TEMA: Politiske sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2014 SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET NR. 1 2014 OMKREDS H 01 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Politiske sygeplejersker KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE OmKreds H NR. 1/2014 7. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART NR. 2 2015 OMKREDS H 02 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Samarbejde og inddragelse SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE OmKreds H NR. 2/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Styring i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2015 MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS SKADELIGE NATTEVAGTER

OmKreds H. TEMA: Styring i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2015 MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS SKADELIGE NATTEVAGTER NR. 1 2015 OMKREDS H 01 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Styring i sundhedsvæsenet SKADELIGE NATTEVAGTER MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS OmKreds H NR. 1/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

På Vej. Forandringer kan være fulde af lyst. Vores største udfordring de kommende år. At leve med forandringer

På Vej. Forandringer kan være fulde af lyst. Vores største udfordring de kommende år. At leve med forandringer At leve med forandringer 18. juni 2012 Find op i den forreste del af hjernen der hvor nydelsen ligger når du skal forandre og flytte dig, lød opfordringen fra hjerneforsker Morten Kringelbach, da han skød

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

HJERNESKADEDE LØBER SPIDSROD DE KAN DET VI IKKE KAN SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERE ER UUNDVÆRLIGT BINDELED 4

HJERNESKADEDE LØBER SPIDSROD DE KAN DET VI IKKE KAN SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERE ER UUNDVÆRLIGT BINDELED 4 11 9. august 2012 12 LOVE OG 65 PARAGRAFFER: HJERNESKADEDE LØBER SPIDSROD DE KAN DET VI IKKE KAN SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERE ER UUNDVÆRLIGT BINDELED 4 16 NYANSATTE I AALBORG SAGSBUNKERNE SKRUMPER HOS SOCIALRÅDGIVERNE

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder 03/15 SOCIALRÅDGIVEREN OK15: Reallønnen stiger Ny regnemodel viser værdien af forebyggelse Ministerbesøg: Indblik i krydspres i børnesager Grib mulighederne i din tredje alder Det er for tilfældigt om

Læs mere

Sådan håndterer patienter svær åndenød

Sådan håndterer patienter svær åndenød Fra kaos til markant fald i sygefravær Hver tredje afbrydelse kan undgås Sygeplejersken Danish Journal of Nursing nr. 9 16. august 2013 113. årgang VIDENSKAB & SYGEPLEJE Sådan håndterer patienter svær

Læs mere

Projekt Specialteam til skæve eksistenser

Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 af Rødovre Kommunes hjemmepleje med midler fra Forebyggelsesfonden Rapporten er udarbejdet

Læs mere

03/14 SOCIALRÅDGIVEREN. Nyuddannet og hvad så? Goddag til Manu Sareen Ny vejledning i kontanthjælpsregler Handling mod udhængning

03/14 SOCIALRÅDGIVEREN. Nyuddannet og hvad så? Goddag til Manu Sareen Ny vejledning i kontanthjælpsregler Handling mod udhængning 03/14 SOCIALRÅDGIVEREN Nyuddannet og hvad så? Goddag til Manu Sareen Ny vejledning i kontanthjælpsregler Handling mod udhængning 5HURTIGE En metode virker aldrig på alle Der er stadig større fokus på,

Læs mere

DUBU STYRKER SAMARBEJDET HØJE FORVENTNINGER TIL NYT IT-SYSTEM 10 MINISTER I PRAKTIK IMPONERET OVER UNGEINDSATS 5

DUBU STYRKER SAMARBEJDET HØJE FORVENTNINGER TIL NYT IT-SYSTEM 10 MINISTER I PRAKTIK IMPONERET OVER UNGEINDSATS 5 0 2 26. januar 2011 LISBETH ZORNIG: JEG VALGTE LIVET CAFÉ GIVER LIVSMOD SYGEMELDTE MØDES OG SKABER LIVSMOD 8 DUBU STYRKER SAMARBEJDET HØJE FORVENTNINGER TIL NYT IT-SYSTEM 10 MINISTER I PRAKTIK IMPONERET

Læs mere

Konflikten her og nu. Hospice Sydvestjylland. SIR s arbejde bliver anerkendt

Konflikten her og nu. Hospice Sydvestjylland. SIR s arbejde bliver anerkendt Konflikten her og nu Hospice Sydvestjylland SIR s arbejde bliver anerkendt DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2008 MAJ 2. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK KOLOFON Kreds Syddanmark DSR Kreds Syddanmark

Læs mere

Så vasker vi hænder, unger

Så vasker vi hænder, unger Tema: Unge lever i daglig angst for at miste syge forældre Danish Journal of Nursing nr. 7 9. april 2010 110. årgang Så vasker vi hænder, unger Tre gange håndvask giver skolebørn færre sygedage Seriemord

Læs mere

Plug-in SYGEPLEJERSKEN. til fremtidens. Praktiske studerende forlader sygeplejeskolerne 4

Plug-in SYGEPLEJERSKEN. til fremtidens. Praktiske studerende forlader sygeplejeskolerne 4 Praktiske studerende forlader sygeplejeskolerne 4 Sygeplejerske driver privat klinik for flygtninge og indvandrere 18 Mere sundhed koster flere penge 26 Opkvalificering af sygeplejersker nødvendig ved

Læs mere

KREDSLØBET. TEMA Fokus på TR. 6 Sådan gør de i Vejle, Odense og Sønderborg. 12 Det var en sej fødsel at opbygge et velfungerende TR-system.

KREDSLØBET. TEMA Fokus på TR. 6 Sådan gør de i Vejle, Odense og Sønderborg. 12 Det var en sej fødsel at opbygge et velfungerende TR-system. DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK WWW.DSR.DK/SYDDANMARK KREDSLØBET December ÅRGANG 6 Nr. 04 2012 TEMA Fokus på TR 4 MED-udvalgene er ikke kommet over børnesygdommene 6 Sådan gør de i Vejle, Odense og

Læs mere

Lyt til os. Sygeplejersken. Patienter. 5.200 sygeplejersker sexchikaneres. Tjek på patientsikkerhed

Lyt til os. Sygeplejersken. Patienter. 5.200 sygeplejersker sexchikaneres. Tjek på patientsikkerhed 5.200 sygeplejersker sexchikaneres På job Tjek på patientsikkerhed Sygeplejersken Danish Journal of Nursing nr. 2 25. januar 2013 113. årgang Patienter Lyt til os Når livet ebber ud To nye tilgange til

Læs mere

Det sidste farvel til patienten. Sprogstimulering af tosprogede småbørn. Tosprogede børn er blevet bedre til dansk

Det sidste farvel til patienten. Sprogstimulering af tosprogede småbørn. Tosprogede børn er blevet bedre til dansk Familiens historie på dvd kontaktsygepleje også i akut regi Danish Journal of Nursing nr. 15 27. juli 2007 107. årgang Klinisk sygepleje Sprogstimulering af tosprogede småbørn KORT NYT Tosprogede børn

Læs mere

LEDERE SKAL BYGGE BRO MELLEM SEKTORER

LEDERE SKAL BYGGE BRO MELLEM SEKTORER NR. 1 MAR. 2012 Chefsygeplejersken Tema om anerkendelse KOMMER DU UD OVER RAMPEN? HØJ KVALITET TRIMMER DET ENGELSKE SUNDHEDSVÆSEN UNDGÅ KOKS, NÅR PATIENTEN SKAL FLYTTES LEDERE SKAL BYGGE BRO MELLEM SEKTORER

Læs mere

Din guide til et godt survey side 9. Hvem skal flytte, hvornår side 14. Er der plads til mig? side 26 Parkering går ikke altid let som en leg

Din guide til et godt survey side 9. Hvem skal flytte, hvornår side 14. Er der plads til mig? side 26 Parkering går ikke altid let som en leg Marts 2014 Nr. 01 Din guide til et godt survey side 9 Hvem skal flytte, hvornår side 14 Er der plads til mig? side 26 Parkering går ikke altid let som en leg Medarbejderblad Hospitalsenheden Vest Under

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Fagligheden i sundhedsvæsnet er alvorligt syg. Den er slidt op af økonomitænkning, der i en jagt på bundlinjen har skubbet

Læs mere

Mennesker med ICD behøver individuel støtte

Mennesker med ICD behøver individuel støtte Lær at håndtere konflikter På job Sygepleje på gadeplan Sygeplejersken Danish Journal of Nursing nr. 11 27. september 2013 113. årgang Mennesker med ICD behøver individuel støtte Implementering kræver

Læs mere