Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK"

Transkript

1 Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK

2 VI ARBEJDER FOR at være på forkant med formidling og produktion af den nyeste samtidskunst at etablere et 3-årigt program for publikumsudvikling at udvikle nye tiltag indenfor samtidskunstformidling til børn og unge at søsætte et samlet pr-arbejde for at få større synlighed som institutionstype at blive statsanerkendte at få bedre driftstøttevilkår

3 Vi er mere end bare rammer - om kunsthallernes rolle og funktion i samtidskulturen Af bestyrelsen for Foreningen af Kunsthaller i Danmark; Helene Nyborg Bay, Kirse Junge-Stevnsborg og Kristine Kern I Danmark findes der 11 kunsthaller fordelt over hele landet. Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD) blev oprettet i 1992 og tæller i dag følgende institutioner: Den Frie Udstillingsbygning, Viborg Kunsthal, Kunsthallen Brandts, Fotografisk Center, Kunstforeningen Gl Strand, Gl Holtegaard, Kunstcentret Silkeborg Bad, Nikolaj Kunsthal, Kunsthal Charlottenborg, Sophienholm og Kunsthal Aarhus. FKD er i positiv dialog med flere institutioner som interesseret i at blive medlemmer bl.a. Overgaden Institut for samtidskunst, Kunsthal Nord og Kunsthal 44 Møn. Foreningen af Kunsthaller i Danmark repræsenterer kunsthallernes interesser og udpeger kandidater til forskellige styrelser, bestyrelser og råd, eksempelvis kunstrådets repræsentantskab. Som forening fungerer vi primært som interesseorganisation, og vores agenda er at sikre publikum kvalitative møder med samtidskunsten. I Foreningen af Kunsthaller i Danmark arbejder vi for, at Kunsthallerne skal ligestilles med museerne i forhold til at opnå driftsstøtte og mulighederne for at søge penge i forskellige af Kunststyrelsesn puljer mv. Vi mener, at vi bidrager med noget helt unikt til kunstscenen. Ikke bare i form af samtidskunstudstillinger, men også fordi vi kan noget særligt i forhold til at skabe netværk, udvikle samarbejder og ikke mindst brugerinddragelse. For os er det vigtigt at understrege, at en kunsthal i dag ikke blot er en indholdsløs form eller en tom ramme, som kunstnerne selv udfylder. Tværtimod råder kunsthallerne over en faglig ekspertise og en række værktøjer, der er forudsætningen for at skabe optimale betingelser for samtidskunsten og formidle den til publikum på en tidssvarende måde. Fra kunsthallernes side vil vi gerne fortælle om, hvad en kunsthal er, hvad det er vi kan, og hvorfor vi er vigtige aktører på kunstscenen. De store krav, der i dag stilles til formidling og kontekstualisering af kunstudstillinger, rammer ned i kunsthallernes kerneaktivitet. Vores formål er ikke blot at viderebringe de erkendelser og udtryk som frembringes af nutidens kunstnere, men også at bidrage aktivt til og deltage i debatten omkring den visuelle kulturs udvikling og betydning. Vi arbejder hele tiden strategisk for at udvikle og optimere vores rolle som debatskabende, samfundsengagerende institutioner, der har bud til både ældre og unge. Når man i dag ser udstillinger med samtidskunst, tænker man ofte ikke så meget over, hvor man ser dem. Om det er på en kunsthal, et museum eller et galleri spiller ikke den store rolle, for det er udstillingens indhold, emne eller kunstnerne, man går efter.

4 I kunsthallerne møder man den nyeste samtidskunst, får mulighed for at høre kunstnerne fortælle om deres arbejde og oplever formidling i øjenhøjde. Kunsthallerne har fokus på den kreative proces og er altid i forandring. Her arbejder vi nemlig tæt sammen med nyskabende danske og internationale kunstnere og forsøger at præsentere og formidle deres værker for en bred skare af publikummer. Bygningerne forvandles også - ofte på dramatisk vis - fra udstilling til udstilling, men alligevel har kunsthallerne en fast kerne i et stærkt fokus på at udpege og formidle aktuelle tendenser i samtiden. En kunsthal er ikke-kommerciel. Dvs. at vi - i modsætning til gallerierne - ikke sælger de værker, der udstilles. Kunsthallerne finansieres fortrinsvist via offentlig støtte og gennem private fondsmidler. På kunsthallerne er der, som på museerne, en professionel, kunstfaglig ledelse, der står som garant for udstillingernes faglige kvalitet. Den helt store forskel er, at mens kunsthallerne hovedsagelig viser udstillinger med samtidskunst, har kunstmuseerne i kraft af deres samlinger et historisk perspektiv. Og hvor museet bør forholde sig til samlingen i sit udstillingsprogram, er kunsthallerne helt frit stillet til at hente værker og kunstnere ind udefra. Idet kunsthallen ikke har en samling, tilrettelægges udstillingsprogrammet ud fra andre parametre. Det kan være et særligt tema for hvert år eller et bestemt fokus, der adskiller den fra andre kunsthaller. For eksempel viser Fotografisk Center kamerabaseret kunst og Den Frie Udstillingsbygning har fokus på kollektive udstillingsformater. Som institution fungerer kunsthallen særdeles godt som base for samtidskunstens anderledes udtryksformer og krav om plads til eksperimenter, nyskabelser, dialog og processualitet. Kunsthallen spiller op imod og udfordrer samtidskunsten. Den er en scene for den levende og skabende kunst; en platform hvor kunst kan testes og afprøves i et professionelt miljø. Dette fordrer en fleksibilitet og dynamik, som kunsthallernes ofte mindre organisationsstruktur og hurtige reaktionstid gør, at vi kan levere. Vi er både smidige og omstillingsparate, og kan derfor tage aktuelle problemstillinger under behandling. Man kan sammenligne en kunsthal med et eksperimentarium, hvor der samarbejdes innovativt på tværs mellem kunstnere, formidlere og teknikere. Det færdige produkt er udstillingerne, som er skiftende og sjældent varer længere end nogle måneder ad gangen. Kunsthallerne skaber innovative, diskursive rum, arbejder på tværs af medier, giver plads for kunstnerisk forskning og undervisning og deltager i den aktuelle debat om vor tids kultur. Kunsthallen er på den måde med til at skabe et vigtigt, dynamisk rum for refleksion over og diskussion af vores samtid gennem billedkunsten. Det er her, vi som institutionstype kan noget, ingen andre kan. Kunsthallerne er samtidig aktive kulturskabere med tæt kontakt til brugere, kunstnere og andre institutioner. På den måde tager vi del i samfundsudviklingen - vi spejler ikke blot, men medproducerer også forestillinger, tanker og handlinger. Vi håber at politikere i Stat og kommune kan se dette og derfor vil være med til at støtte og udvikle kunsthallerne så vi kan gøre det endnu bedre.

5 KUNSTHALLEN BRANDTS Kunsthallen Brandts har siden 1987 vist udstillinger med dansk og international samtidskunst. Kunsthallen Brandts har formået at opbygge og fastholde en position som en af de mest betydelige kunstinstitutioner i Danmark. Vores netværk til andre kunsthaller og museer i verden har gjort os kendt internationalt som en særdeles seriøs samarbejdspartner. Gennem mange år har det været et særkende for Kunsthallen Brandts, at vi viser udstillinger med kunstnere som er på vej til at bryde igennem internationalt. Vi viser samtidskunsten, som den folder sig ud i så forskellige genrer som maleri, installation, fotografi, video, skulptur, illustration og performance. Vi åbner 6-8 udstillinger om året i vores fire lokaler, som i alt måler 2000m2. Sanseudstillingen for børn har været vist hvert år siden Mange kunstnere og scenografer har gennem årene leveret idéer til, hvordan børn kan gå på opdagelse i kunstens og fantasiens universer. Sanseudstillingen åbner hvert år i januar og er åben ca. fire måneder.

6 VIBORG KUNSTHAL Viborg Kunsthal viser skiftende udstillinger med anerkendte danske og internationale billedkunstnere og har eksisteret siden Kunsthallen har særligt fokus på den levende og skabende kunst, og har en række sideløbende arrangementer i forbindelse med udstillingerne. Bl.a. artist talks, foredrag, koncerter og workshops for børn og voksne. Desuden råder kunsthallen over en kunstskole med undervisningslokaler, kunstnerresidency og to atelierer, hvor kunstnere kan bo og arbejde. Udover udstillingerne kan man besøge kunsthallens butik og café. Kunsthallen har til huse i en stemningfyldt historisk bygning fra I 1800-tallet brugte man stedet til fremstilling af brændevin, deraf det tidligere navn - Kunsthal Brænderigården. Siden har bygningerne været brugt til alkoholambulatorium, modtagelse for patienter i åndsvageforsorgen og boliger. I 1994 blev bygningen indrettet som kunsthal og har siden været et af de ledende udstillingssteder for samtidskunst i Danmark. Haven udenfor kunsthallen er omgivet af en mur med en 700 m2 stor mosaikudsmykning af den danske kunstner Mette Winckelmann (indvies november 2013). De mere end 100 mønstre refererer til stedet historie, som fører tilbage til middelalderen, hvor Knud den Store kom fra England og blev kronet til Konge af Danmark i Viborg. Pga. arkæologiske fund mener man, at kongen boede netop her hvor kunsthallen i dag ligger.

7 CHARLOTTENBORG Kunsthal Charlottenborg er et af de største og smukkeste udstillingssteder for samtidskunst i Europa, hvor der præsenteres et ambitiøst program bestående af udstillinger og events med stærkt internationalt fokus. Charlottenborgs program er delt op i tre sæsoner om året. Hver blok indeholder enten en stor gruppeudstilling eller en retrospektiv udstilling, samt en mellemstor soloudstilling og en række af events såsom artist talks, performances og videovisninger. De mange forskellige aktiviteter retter sig mod et bredt publikum både i og omkring København, som gør Charlottenborg til dét centrale samlingspunkt for samtidskunst i byen.

8 DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING Den Frie er Kunstnernes Hus og viser udstillinger, der er produceret, initieret eller udvalgt af kunstnere. Den Frie har særligt fokus på samtidskunstneriske fællesskaber, kollektive udstillinger, kunstnersammenslutninger samt eksperimenterende grupperinger og netværk. Huset er bygget af kunstnere til kunstnere og stræber i dag mod at sammensætte et interessant og varieret udstillingsprogram, der udfordrer udstillingsbygningens særlige arkitektur. Der vises årligt 8 udstillinger, hvoraf de fleste er gruppeudstillinger. Derudover præsenteres endvidere separatudstillinger af enten yngre lovende kunstnere eller kunstnere, der kunsthistorisk har ydet et betydningsfuldt bidrag.

9 FOTOGRAFISK CENTER Fotografisk Center er en forening grundlagt af Kulturby 96 og Københavns Kommune i Fotografisk Centers primære formål er, at udbrede kendskabet til og interessen for fotografi - fra billedkunst til fotojournalistik. Fokus ligger på samtidigt kunstfotografi. Fotografisk Center producerer ca. 6 årlige udstillinger med dansk og internationalt fotografi og relaterede praksisser som video- og filmkunst. Fotografisk Center har særligt fokus på det nordiske område. Udstillingerne veksler mellem solopræsentationer og tematiske gruppeudstillinger. Ved siden af udstillingerne har Fotografisk Center en mindre boghandel med speciallitteratur om fotografi samt egne udgivelser. I samarbejde med Hasselblad/ Imacon har Fotografisk Center etableret et digitalt værksted/mørkekammer: Det digitale rum. Her kan professionelle fotografer og billedkunstnere arbejde med de nyeste digitale og fotografiske processer. Fotografisk Center samarbejder med DJ:Fotograferne omkring FotoForum; en række foredrag om fotografi. Arrangementerne relaterer sig oftest til udstillingerne, men kan også dreje sig om emner af mere generel karakter i forhold til fotografiet som praksisform. Ideen er at skabe et forum for debat.

10 KUNSTFORENINGEN GL STRAND GL STRAND er en moderne kunsthal med en lang historie. I sensommeren 2010 kunne GL STRAND efter længere tids renovering slå dørene op for en nyistandsat og fremtidssikret kunsthal. Vores mål er at være på forkant med nye tendenser i dansk såvel som internationalt kunstliv og at støtte unge kunstnere. Vi stræber mod at udbrede kendskabet til kunsten generelt og at oplyse og skabe debat om kunsten herhjemme. På det punkt er vores visioner i dag de samme som ved stiftelsen i GL STRAND danner ramme om 6-8 årlige udstillinger. Udstillinger der altid afspejler vores samtid ved enten at være præsenteret som kunsthistoriske temaer med nutidige vinkler eller udstillinger, der fanger de helt nye tendenser på den danske og internationale kunstscene. HKH Kronprins Frederik er protektor for GL STRAND.

11 GL HOLTEGAARD Gl Holtegaard er en kunsthal med skiftende udstillinger af både bemærkelsesværdige, nulevende kunstnere og vigtige navne fra den klassiske kunsthistorie. Huset er opført i 1757 og fremstår i dag som et komplet anlæg med genetableret barokhave (2003) og store udendørs arealer. Der afholdes mange arrangementer i hus og have året rundt. I forbindelse med kunsthallen findes en mindre museumsbutik samt restauranten Spiseriet, som kan besøges uafhængigt af udstillingerne.

12 NIKOLAJ KUNSTHAL Beliggende i den tidligere Nikolaj Kirke i hjertet af København tilbyder Nikolaj Kunsthal nye, overraskende og udfordrende udstillinger, der giver gode oplevelser og stof til eftertanke, fordybelse og debat. Der vises 5-6 danske og internationale udstillinger årligt, der giver publikum mulighed for at stifte bekendtskab med hovedsagelig eksperimenterende og nyskabende kunst. Én gang om året udstilles samtidskunst for børn og unge. Hver torsdag uden for ferieperioderne inviterer vi til Tower Sessions - en arrangementrække med alt fra performances over artist talks til film og debat.

13 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD Gennem skiftende kunstudstillinger året rundt af primært samtidskunst findes og udvikles et dynamisk miljø for bildende kunst - alt sammen med respekt for stedets særlige historiske og naturmæssige værdier.

14 SOPHIENHOLM Sophienholm er en af de danske kunsthaller som løbende arrangerer udstillinger af kunst- og kulturhistorisk interesse. Sophienholm ligger ved Bagsværd sø nord for København. Det er en smuk gammel klassicistisk bygning tegnet af den franske arkitekt Ramé i begyndelsen af 1800-tallet og beliggende i en stor naturpark med udsigt over søen. I begyndelsen af 1960 erne blev stedet købt af Lyngby- Taarbæk Kommune med henblik på kulturelle formål. Det blev indrettet til udstillingssted med mulighed for arrangementer i parken om sommeren, restaurant og andre rekreative formål. Der arrangeres 4-5 store udstillinger om året, hvor der sættes fokus på relevante temaer. Det være sig f.eks. ved separatudstillinger med danske og internationalt markante kunstnere, eller aktuelle kunsthistoriske udstillinger.

15 KUNSTHAL AARHUS Kunsthal Aarhus er en kunsthal for samtidskunst, der udfordrer med ny og eksperimenterende kunst af danske og internationale kunstnere. Vi åbner dørene for professionelle kunstnere, uanset om de bryder med konventioner eller fortolker basale udtryksformer. Kunsthal Aarhus udstillingsprofil er kendetegnet ved et sammenhængende udstillings-program med en tydelig agenda. Fra er hvert års udstillingsprogram kurateret ud fra et særligt defineret tema. Temaet for 2012 er EGO? Århus Kunstbygning byder velkommen til en inspirerende debat om krop, intimitet og identitet.

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus ARoS Aarhus Kunstmuseum får Århus på det internationale landkort. Målet er flere besøgende og samarbejdet udgør det seneste mønstereksempel på gensidig

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning

Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning Indholdsoversigt 1. Introduktion 2. Projektet 3. Baggrund & Erfaringsgrundlag 4. Applikation til Viborg Domkirke 5. Touch bord til

Læs mere

FREMTIDENS BISPETORV

FREMTIDENS BISPETORV Udviklingsplan i relation til at skabe liv gennem aktiviteter og arrangementer Maj 2015 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Aarhus Teater ønsker, at der som led i den igangværende arkitektoniske udvikling af Bispetorv

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

Projekt Børnenes By på Møntergården - kulturhistorisk formidlingsområde for børn

Projekt Børnenes By på Møntergården - kulturhistorisk formidlingsområde for børn Projekt Børnenes By på Møntergården - kulturhistorisk formidlingsområde for børn 1 Resumé Odense Bys Museer arbejder i disse år på at udvikle et samlet, moderne kulturhistorisk museum i det historiske

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Indhold. _Toc190673117

Indhold. _Toc190673117 Virksomhedsplan 2014 _Toc190673117 Indhold 1. Målsætning... 2 2. Børnekulturhusets fire dimensioner:... 3 3. Børnekulturhusets støtteordninger... 4 4. Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg MUSEET BAG FACADEN Rikke Rosenberg HVAD ER ET MUSEUM? Museer kan ses som samfundets kollektive hukommelsesrum og erfaringsrum. Museer indsamler, formidler og udstiller genstande fra forskellige tider og

Læs mere

Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk

Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling 01 Intet bibliotek uden partnerskaber side 5 Partnerskabelse i Aarhus og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

1.1 Problemfelt og relevans... 4 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Genstandsfelt... 5 1.4 Afgrænsning... 5

1.1 Problemfelt og relevans... 4 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Genstandsfelt... 5 1.4 Afgrænsning... 5 1.0 Indledning... 3 1.1 Problemfelt og relevans... 4 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Genstandsfelt... 5 1.4 Afgrænsning... 5 2.0 Metode og videnskabsteori... 5 2.1 Videnskabsteoretisk afsæt... 5 2.1.1

Læs mere

Aarhus Festuge. Granhøj Dans

Aarhus Festuge. Granhøj Dans Maj 2011 KUNSTRÅDETS EVALUERINGER AF 17 KULTURINSTITUTIONER I ÅRHUS Udarbejdet af Aarhus Kommunes Kunstråd i samarbejde med Kunstrådets evalueringskonsulent Teatret Gruppe 38 Teater Refleksion Gellerupscenen

Læs mere

DANMARK FOR HELE FOLKET

DANMARK FOR HELE FOLKET Bente Schindel (red.) DANMARK FOR HELE FOLKET Kulturelle Samråd i Danmark Musisk Oplysnings Forbund - 13 kulturelle integrationsprojekter 1 Indhold Forord Danmark for HELE folket - 13 kulturelle integrationsprojekter

Læs mere

ARKENS MISSION STATEMENT

ARKENS MISSION STATEMENT ÅRSRAPPORT 29 ARKENS VISION OG MISSION STATEMENT ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. Utopier

Læs mere

MiD Magasin 20. Tema: Udsyn

MiD Magasin 20. Tema: Udsyn MiD Magasin 20 Tema: Udsyn Indhold MiD Magasin 20 marts 2009 Tema: Udsyn Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Udsyn www.museumsformidlere.dk Redaktion: Pernille Lyngsø (ansv.) Henrik Sell Birgit Pedersen

Læs mere

SEPTEMBER 2008 REACH OUT! WWW.KUM.DK

SEPTEMBER 2008 REACH OUT! WWW.KUM.DK SEPTEMBER 2008 REACH OUT! WWW.KUM.DK REACH OUT! INSPIRATION TIL BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION I KULTURENS VERDEN Rapport fra Kulturministeriets tværgående projektgruppe Oktober 2008 Projektgruppen: Julie

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

på tværs af brancher Håndbog i kreative konkurrencefordele

på tværs af brancher Håndbog i kreative konkurrencefordele Innovation på tværs af brancher Håndbog i kreative konkurrencefordele 3 Innovation på tværs af brancher Håndbog i kreative konkurrencefordele Innovation på tværs af brancher Håndbog i kreative konkurrencefordele.

Læs mere