Samfundsforhold. Økonomisk historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsforhold. Økonomisk historie 1912-2012"

Transkript

1 Samfundsforhold. Økonomisk historie Statistik Ertbøll-Nielsen, A. C., Lærer i Sønder Kongerslev Klitgaard, C., postmester, Vraa Retshistorie, kriminalsager, politi og forvaltning Sogneforstanderskab. Et stykke Kommunalhistorie fra Østhimmerland En Vidneførsel om Hellum-Hindsted Herreders Tingsted 1916 p sider Kommunal forvaltning, p sider Retspleje, 17., småstykke Andersen, Chr., pens. Lærer, Astrup Sebber - Store Ajstrup Kommunes Deling 1919 p sider Kommunal forvaltning, 19. Klitgaard, C., postmester, Vraa En moders Klage 1922 p side Arvesag, Nibe, 17. Stednavneudvalget af 1910 Anmodning om færdiggørelse af Fortegnelse 1924 p sider Stednavneregistrering. Hald, Niels, Lærer Fra Sogneforstanderskabets første Dage i Horsens-Hammer Kommune. Kommunens første Regnskab p sider Kommunal forvaltning, 19. Værnfelt, Kr., Overlærer, Aalborg En Mordsag fra Dall sider Kriminalsag, mord, Dall by, 18. Sørensen, A., Kontorassistent, Skelsætningsforretning, Vesthimmerland, Gentofte Et Skelbrev 1945 p sider 17. Pedersen, N.C., Lærer, Mov Kong Kristian II i Mov 1945 p sider Skelsætningsforretning, Mov, 16. Hald, Niels, Lærer For 100 År siden. Fra Hammer-Horsens Sogneforstanderskabs Protokol 1949 p sider Kommunal forvaltning, 19. Retsvæsen, tingsteder, mindesmærke, Redaktionen Mindesmærke for Kjær Herreds Tingsted 1958 p sider Vodskov, 20. Barfod, A., Departementschef, København Norden for Lands Lov og Ret 1959 p sider Kriminalsag, røveri, Aalborg, 19. Støvring-Nielsen, H., domkantor, Forvaltning, lensvæsen, Aalborghus, 16. Aalborg Hans Bartholomæussens regnskab p sider Mordsagen fra "Lille-eng" i Vejgaard [se også Olesen, Svend B., overlærer, Aalborg 1922, p. 145 ff. og 1966, p. 5ff.] 1970 p sider Kriminalsag, mord, Vejgaard, 19. Småstykker af Aalborghus lensregnskaber, Viborg Landsting, Kjær- og Fleskum herreders Offentlig forvaltning og kriminalsager, 17. Værnfelt, Kr., Overlærer, Aalborg tingbøger 1970 p sider Aalborg En skarpretters lønforhøjelse 1970 p sider Offentlig forvaltning, løn, skarpretter, Kjær herred, 17. Ørberg, Paul G., arkivar, Viborg De ældste folketællinger i Aalborg og Nibe 1976 p sider Statsforvaltning, folketællinger, 18. og 19. Ørberg, Paul G., arkivar, Viborg Kjær herreds tingbøger og tingsted 1979 p sider Retsvæsen, Kjær herred, 17. Aalborg Gabestokken på Nytorv i Aalborg 1982 p sider Rettergang, Aalborg, 18. Småstykke "Tiden er så pengeløs" Om to skattesager på Skatteansættelse, Vesthimmerland, 19. Nielsen, Karl, seminarielektor, Ranum Ranum-egnen i 1820'erne 1984 p sider Jensen, Svend Gram, universitetslektor, Brøndbyøster En højesteretsdom om blodskam (1862) og dens følger 1990 p sider Blodskam, Hals, retshistorie, 19. Røveri, Giver, Mosbæk/Lille Binderup, Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring Et par Tingbogsuddrag 1997 p sider Vesthimmerland, 17.

2 Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring Aalborgs ældste tingbøger og rådstueprotokoller 2000 p sider Retssager i Aalborg, 17. Lottrup, Erik, pensioneret landbetjent, Vestbjerg Danmarks første kvindelige politibetjent 2002 p sider Politivæsen, kvindelige betjente, 20. Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring En uheldig rådmand 2003 p sider Usædelighed, rådmand, Nibe, 17. Møller, Hans Jørgen, afdelingschef, Natmænd, retsager, Vesthimmerland, 19. Aars Natmandsjagten - den 11. februar p sider Degn, Ole, dr. phil., seniorforsker og Himmerland og Kjær Herred set i Kancelliets Statsforvaltning, Kancelliet, Himmerland og arkivar Brevbøger p sider Kjær Herred, 19. Jensen, Mette Frisk, phd.-studerende, Højesteretsassessor Langes embedsrejse til Aalborg Universitet Aalborg år p sider Lokal embedsforvaltning, Aalborg, 19. Johansson, Ketty, cand. mag., museumsleder Skandale i Nørresundby 2010 p sider Retsag, bigami, Nørresundby, 19. Militærhistorie Christensen, Petresch Chr., Byretsfuldmægtig, København Militærvæsen og Militærpersoner i Kjær Herred paa Christian V. Tid 1924 p sider Regionalt militær 17. og 18. Nielsen, Henrik Gjøde, Overalt er det hele kun maadeligt. Johan Christian Stabells inspektion af kystbefæstningerne i Himmerland og Kjær museumsinspektør, Hals Herred sommeren p sider Regionalt forsvar, kystbefæstning, 19. Ørnbjerg, Jacob, ph.d.-studerende, Aalborg Universitet Slaget om Aalborg p sider Aalborg, Torstenssonkrigen, 17. Social- og sundhedsvæsen, lægevæsen, sundhedstilstand, sociale forhold Carøe, K., Kredslæge, København Homøopatpræsten i Hals 1919 p sider Lægevidenskab, 19. Smith, Otto?? Koleraen i Ålborg p sider Epidemier, 19. Fuglsang, Anthon, Forfatter, Aarhus Da Bonden trællede under Brændevinens Svøbe 1950 p sider Sociale forhold på landet, 17. og 18. Munkholm, N.K., amtsinspektør, Skalborg En bibeltolkning 1977 p sider Fattigforsorg, fundatsvæsen, Vadum, 18. Om gennemførelsen af fattigreglementet af Nielsen, Karl, seminarielektor, Ranum 1803 i Aalborg Amt 1979 p sider Fattigforsorg, Aalborg amt, 19. Aalborg En mærkelig ulykke i Aalborg 1688, 1982 p sider Ulykker, Aalborg, 17. Småstykke Nielsen, E.?? Mester Willem på Bispensgade - en practiserende chirurgus i Aalborg 1985 p sider Lægevidenskab, 19. En kvaksalver og hans patienter. Et bidrag til belysning og holdninger i enevældens sidste fase, med udgangspunkt i en kvaksalverisag i Christiansen, Poul Verner, rektor, Tilst Østhimmerland 1987 p sider Kvaksalveri, Østhimmerland, 19. Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring Marens barsel - Fødsel i dølgsmål. Fra Hornum Herreds tingbog p sider Dølgsmålsfødsler, Hornum herred, 17. Begravelse, gældsforpligtelser, Fandrup, Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring Begravelse - på afbetaling 1993 p sider 17. Bladt, Inger, museumsinspektør ved Aalborg Historiske Museum Velgørenhed i Aalborg 2002 p sider Velgørenhed, Aalborg, 19. til 20. Hansen, Line Asp, stud. mag., Aarhus Universitet Et betlerliv - to betlerhistorier fra Mou 2002 p sider Betleri, Mou, 19.

3 Laursen, Erik, cand. mag., Aalborg Fra den gamle til den nye fattiggård i Aalborg 2004 p sider Fattigvæsen, Aalborg, 19. til 20. Topholm, Jens, vicestadsarkivar, Aalborg Vandspild i Aalborg 2006 p sider Vandforsyning, Aalborg 19. Østergård, Niels Jørn, museumsinspektør, Soillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet i Rebild Et fattiglem fra Vesterbølle 2006 p sider Nielsen, Henrik Gjøde, museumsinspektør Aalborg Historiske Museum Høyre been afskudt. Slaget på Rheden 1801 og hvad deraf fulgte i Himmerland og Kjær Herred 2010 p Arbejderhistorie 22 sider Fattigvæsen, Vesterbølle, Vesthimmerland, 19. Krigsskader, erstatning, Himmerland og Kjær Herred, 19. Dalgas, Ingeborg,??,?? Brænderiarbejderne fortæller 1991 p sider Arbejdererindringer, 20 Dalgas, Ingeborg,??,?? Brænderiarbejderne fortæller 1994 p sider Arbejdererindringer, 20 Petersen, Erik Strange, lektor, Aarhus Universitet Arbejdernes have i Aalborg 2002 p sider Kolonihavebevægelsen, 19. Bladt, Inger K., museumsinspektør Nordjyllands Historiske Museum Den store flugt 2007 p sider "Slut Kreds og staa fast" se "Fremad til Lys og Lykke". Dannelsen af socialdemokratiske Nielsen, Thorkild, cand. mag., Aars foreninger i Hornum og Aars p sider Landarbejdere, udbanisering, Aalborg, 19. og 20 Arbejderbevægelsen, Socialdemokratiet, Vesthimmerland, 20. Industrihistorie Pedersen, Morten, museumsinspektør, Aalborg Historiske Museum Udpegning af industriminder i Nordjyllands Amt 2005 p sider Industrihistorie, Nordjylland, 20. Pedersen, Morten, museumsinspektør, Aalborg Historiske Museum På tur i Aalborgs industrihistorie sider Industrihistorie, Aalborg, 19. og 20. Jensen, Bente, arkivar, Aalborg Stadsarkiv Nielsen, Thorkild, cand. mag., Aars Nordjysk Udstilling opdragelse til det moderne liv. Om udstillingen og dens samtidige nationale og internationale inspirationskilder 2007 p sider Industriudstillinger, Aalborg, 20. Amtsudstillingen i Aars juli mødet mellem land og by 2009 p sider Udstillinger, Aars, 20. Landbrug, mølleri Ertbøll-Nielsen, A. C., Lærer i Kongerslev Fra Hoveriets Dage 1913 p sider Landbohistorie, 1780'erne Klitgaard, C., postekspedient, Aalborg Fra Landboreformernes Tid 1913 p sider Landbohistorie, 1790'erne Et Grandebrev. Grand Bog for Woxlew Bye Landsbyer, vider og vedtægter, Vokslev, Bang, Hofman, arkivassistent, Viborg (Lundbæk Godsarkiv) 1914 p sider 18. Hjorth, Niels Folkelønninger paa Thustrup 1916 p sider Landbrug, lønninger Rasmussen, Alexander, sognepræst, Sdr. Kongerslev Vildmosegaards Grundlæggelse 1917 p sider Gårdhistorie, 18. århundrede Heilskov, Chr., fhv. Bibliotekar, Dragør Vorgaards Historie (Bælum Sogn) 1918 p sider Gårdhistorie

4 Rasmussen, Alexander, sognepræst, Kulturbilleder fra Grevskabet Lindenborg Sdr. Kongerslev I breve fra Godsarkivet 1919 p sider Godshistorie, Arden, 18. og 19. Christensen, Petresch Chr., Byretsfuldmægtig, København Et Grandebrev fra Stade (Staae) i Kjær Herred 1920 p sider Landbohistorie, 18. Klitgaard, C., postmester, Vraa Bysmeden i Gandrup 1920 p sider Landboerhverv, 19. småstykke Ertbøll-Nielsen, A. C., Lærer i Sønder Fra en Bondegaard i Vesthimmerland omkring Kongerslev Aar p sider Almueliv, Strandby sogn, 19. Ertbøll-Nielsen, A. C., Førstelærer i Hedeopdyrkning, Vesthimmerland, Sønder Kongerslev En Førstemand i Tid og Stand 1923 p sider Strandby Ertbøll-Nielsen, A. C., Førstelærer i Sønder Kongerslev Driftsregnskaber fra en gammel Arvefæstegaard 1924 p sider Landbohistorie, 19. Ertbøll-Nielsen, A. C., Førstelærer i Sønder Kongerslev En Maltkølle 1926 p sider Landbohistorie, 19. Småstykke Møller, Fr., Lærer, Solbjerg Viffertsholm og dens ejere 1927 p sider Godshistorie, Solbjerg sogn, Hellum Herred Christensen, Petresch Chr., Hovedgården Langholt i Kær Herred ved Aar Hovedgårdshistorie, Langholt, Kjær Herred, Byretsfuldmægtig, København p sider 18. Ertbøll-Nielsen, A. C., Førstelærer i Sønder Kongerslev Om Tustrup Hovedgaard og den Beboere efter Historie og Hjemstavnminder 1928 p sider Hovedgårdshistorie, Fræer sogn, Hellum Herred, 19. Rasmussen, Alexander, Provst - nu: Sandene Sommermødet paa Visborggaard 1931 p sider Godshistorie, Visborggård Schmidt, August F., Underarkivar, København Fra den gamle Landsby 1933 p sider Sædvaneret og Bylavsskik 18. Tingsvidne af Kjærs Herredsting, 31. Januar Ejerforhold for gård, Sulsted, 17. Værnfelt, Kr., Lærer, Aalborg p sider Småstykke Fuglsang, Anton, Forfatter, Aarhus En Rotteproces og Dom 1936 p sider Rottebekæmpelse, Rosholm, Hvalpsund, 18. Haugsted, Ejler, Bibliotekar Himmerlandske Herregårde 1938 p sider Foredrag på Himmerlandsstævnet, Udvalget for Hjemstavnskultur Kolding, Kr., Højskolelærer, St. Restrup Store Restrup (I) 1939 p sider Husmandshistorie, herregårdshistorie, To forsvundne vesthimmerlandske Søer [med Kyø, Niels, Lærer, Gørup, Viborg enkelte personskildringer] 1940 p sider Landindvinding, Vilsted, Vitskøl m.fl. Johansen, Th., Lærer, Aarestrup, Støvring Af Brogaards Historie, Als Sogn, Hindsted Herred 1940 p sider Gårdhistorie, Als Sogn, 18. og 19. Kristensen, Sigurd,?? En Fæstebonde mister sin Gaard (Hans Simonsen Lindholm) 1940 p sider Fæstevæsen, Lindholm, 18. Chrisrensen, P.,?? En Godsejer, der lod en Del Fæstegaarde staa ledige ("Forsete" 1823, Nr. 16) 1940 p sider Fæstevæsen, Ove Gods, 19. Kolding, Kr., Højskolelærer, St. Husmandshistorie, herregårdshistorie, Restrup Store Restrup (II)[se 1939] 1941 p sider 20. To forsvundne vesthimmerlandske Søer [se Kyø, Niels, Lærer, Gørup, Viborg 1940, med enkelte personskildringer] 1941 p sider Landindvinding, Vilsted, Vitskøl m.fl. Fæstevæsen, ægteskaber, Farsø Sogn 18. Nielsen, Carl Lindberg, Arkivar, Viborg Arvelig paa Spindesiden 1943 p sider og 19. Værnfelt, Kr., Overlærer, Aalborg Raakildegaard 1944 p sider Gårdhistorie, Ellidshøj Sogn, 17. til 19. Schmidt, August F., forfatter, Nogle Bemærkninger om himmerlandske Landsbyer, vider og vedtægter, Brabrand Landsbylove 1945 p sider Himmerland, 18.

5 Sørensen, A., Kontorassistent, Gentofte Ermegaard Gyldenstjernes Laasebrev paa Bjørnsholm p sider Godshistorie, Bjørnsholm, Vesthimmerland, 17. Elle Jensen, F., Højskoleforstander, cand. theol., Skals En Hoveristrid 1946 p sider Ertbøll-Nielsen, A. C., Lærer i Kongerslev Indblik i Bondegaarden om ved p sider Hoverivæsen, Louns Sogn, Vesthimmerland, 18. Bondegårdsdrift, Nr. Kongerslev Sogn, 19. Småstykke Værnfelt, Kr., Skoleinspektør, Aalborg Af Aalborg Hospitals Godshistorie 1948 p sider Godshistorie, Aalborg, 15. til 19. Myrhøj, A. M. S., Lærer, Kalundborg Staegaards Beboere fra p sider Gårdhistorie, Vester Hassing Sogn, 17. og 18. Elle Jensen, F., Højskoleforstander, cand. theol., Skals En Herregaard i Forfald 1950 p sider Herregårdshistorie, Hessel, Vesthimmerland, 19. Ellekilde, Hans, mag. art. Arkivar i Dansk Folkemindesamling Herregården Lindenborgs Sagnhistorie 1950 p sider Herregårdshistorie, Arden, 17. til 19. Gårdhistorie, Horsens Sogn, Kjær Herred, Værnfelt, Kr., Skoleinspektør, Aalborg Langholt 1952 p sider 17. Værnfelt, Kr., Skoleinspektør, Aalborg Striben 1952 p sider Gårdhistorie, Kjær Herred, 16. til 18. Kollerup, Chr., gårdejer, Vilsted Hvad de Gamle oplevede of fortalte 1954 p sider Dagligliv blandt almuen, Vilsted Sogn, Vesthimmerland, 18. til 19., Værnfelt, Kr., Skoleinspektør, Aalborg Stade Udskiftning 1957 p sider Christensen, Charles, Arkitekt, De nyeste Undersøgelser ved Nørlund i København Himmerland 1957 p sider Udskiftningshistorie, landboreformer, Vester Hassing Sogn. 18. Godshistorie, Nørlund, Østhimmerland, 16. til 20. Jerk Flemming, stud. mag., Charlottenlund Himmerlands herregårde og udstykningen 1957 p sider Godshistorie, udstykning, husmandshistorie, Himmerland, 20. Skaanvad, N. C., anlægsgartner Hadsund Korup Vandmølle 1964 p sider Vandmølle, Solbjerg sogn, 16. til 19. Jensen, Jeppesen, J., konsulent, Aalborg Hornskovgaard og dens ejere 1965 p sider Gårdhistorie, Farstrup sogn, 17. til 20. Skaanvad, N. C., anlægsgartner Hadsund Blåkilde og vandmøller ved Villestrup å 1967 p sider Mølleri, Villestrup å, 16. til 19. Gårdhistorie, Male sogn, Vesthimmerland, Olesen, Svend B., overlærer, Aalborg Svenstrup. En gård i Vesthimmerland 1969 p sider 13. til 20. Jensen, L. Sigv., lærer of akivar, Viborg, redigeret af Regnar, Jacob, Hoverivæsen, Lerkenfeldt, førstelærer, Ullits Da hovbønderne på Lerkenfeldt stejkede 1969 p sider Vesthimmerland, 19. Ejendomsforholdene i Kjær herred fra 1500 til Ejendomsforhold, landbrug, Kjær herred, Værnfelt, Kr., Skoleinspektør, Aalborg p sider 16. til 20. Jensen, A. Jeppesen, konsulent, Gårdhistorie, Nordkær, Nørhalne by, Aalborg Nordkær. Nogle bidrag til dens historie 1971 p sider Biersted sogn, 16. til 20. Bøgh, Alfred, gårdejer, Nysom Nysom bymændsoverenskomst p sider Landsbyer, vider og vedtægter, Nysom, 18. Stigsen, Laurids, pensionist, Skærbæk Årets gang på en bondegård i Himmerland p sider Gårdhistorie, hverdagsliv, Østrup, Vesthimmerland

6 Andersen, Jacob Stistrup, gårdejer, Ranum Energikrise. Vore gamle møller 1975 p sider Vindmøller, Vesthimmerland, 19. Småstykke Stigsen, Laurids, pensionist, Skærbæk Vindrosen eller vindmotoren 1975 p sider Vindmotorer, teknologihistorie, Himmerland, 19. til 20. Småstykke. Da vindmotoren kom til Himmerland. Lidt om pionerånd og besværet med at holde styr på det "nymodens værktøj" i tiden omkring sidste Vindmotorer, teknologihistorie, Vesthimmerland, 19. til 20. Stigsen, Jesper, pensionist, Aars århundredskifte 1975 p sider Småstykke. Aalborg Brandtaksation på Sohngaardsholm i p sider Godshistorie, forsikring, Aalborg, 18. Landbohistorie, sociale forhold, Aalborg, Olesen, Svend B., overlærer, Aalborg Gårdmandskoner fra Øster Sundby 1977 p sider 19. Landbohistorie, ejerlav, Ulsted, Kjær Bak, Anton, gårdejer, Farstrup Det sære skel 1977 p sider herred, 18. Småstykke. Aalborg Dalsgaard Hovedgård 1981 p sider Gårdhistorie, Vive sogn, Hindsted herred, Aalborg Amt, 15. til 20. Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring Støvring Vandmølle 1987 p sider Vandmølledrift, Støvring, 13. til 20. Nielsen, Karl, universitetslektor, Ranum Anders Jacobsen (Bjørn) til Vorgård og Stenalt og hans børn. Jyske godssamlere omkring p sider Godshistorie, Jylland, 16. Olesen, Svend B., overlærer, Aalborg En gård i Øster Sundby 1989 p sider Gårdhistorie, Øster Sundby, 17. til 20. Vandmølledrift, Rebstrup, Sønderup Å, 17. Fjelsten, Irene,? Støvring Rebstrup Vandmølle 1989 p sider til 20. Olesen, Svend B., overlærer, Aalborg Øster Uttrup-gårdenes skæbne 1995 p sider Gårdhistorie, Øster Uttrup, 17. til 20. Gravesen, Jens,??,?? Danmarks første landbrugskandidat 1995 p sider Landbrugsuddannelse, 19. Landsbyhistorie, Aalborg, vikingetiden til Olesen, Svend B., overlærer, Aalborg Øster Sundby - en landsby i Aalborg 1996 p sider 20. Møllen i Trend. Historien om den gamle Vegger, Søren Bugge, sparekassedirektør, Farsø vandmølle, om bro og landevej - og om TREND Storskov 1997 p sider Vandmølledrift, Trend, 13. til 20. Dietz, Jørgen Familien Dietz på Høstemark og Vildmosegård 1997 p sider Gårdhistorie, Mou sogn, Aalborg amt, Gårdhistorie, Farsø sogn, Gislum herred, Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring En bonde blev herremand på Hvanstrup 1998 p sider Aalborg amt, 17. til 18. Andersen, Lise, Hadsund Egns Museum Da hollænderen kom til Himmerland 2000 p sider Vindmølledrift, hollandske møller, udbredelse, Danmark, 18. til 19. årh Gårdhistorie, Vitskøl, Hornsgård, Farstrup Christiansen, Poul Verner,??,?? Fra klosterdreng til storbonde 2000 p sider sogn, 16. Lottrup, Erik, fhv. landbetjent, Svineforsøgsstationen "Nordjylland" og Vestbjerg svineavlscentret "Høgholt" 2010 p sider Svineavl, Nordjylland, 20. Nielsen, M.C., fhv. Lærer, Holbæk: Skovbrug, havebrug, fiskeri Om det gammeldags Aalefiskeri i Limfjorden vest for Himmerland 1912 p sider Fiskeri, Limfjorden Lauritsen, Anders P., lærer i Strandby Aalefiskeriet i Limfjorden 1914 p sider Fiskeri, Limfjorden

7 Christensen, Chr., protokolfører i Kriminalretten, København Kjær Herreds Skove i gamle Dage - navnlig i det 17. Aarhundrede 1914 p sider Skovbrug, Kjær Herred, 17. Christensen, Chr., protokolfører i Kjær Herreds Skove i gamle Dage - navnlig i det Kriminalretten, København 17. Aarhundrede [se 1914] 1915 p sider Skovbrug, Kjær Herred, 17. Tholle, Johannes, Havearkitekt, Haver og Havebrug i Aalborg Amt igennem København vekslende Tider 1929 p sider Havebrug, fra før Reformationen til 19. Hald, Niels, Lærer i Horsens De sidste Amatørfiskere i Horsens-Hammer 1946 p sider Fiskeri, Limfjorden, 18. til 19. Lidt om Aalefiskeriet i Mariager Fjord ud for Als Lund, Chr. B., Lærer Sogn 1951 p sider Fiskeri, Mariager Fjord, 19. årh Raaschou, Carl, Forfatter, Als Skovene i Als Sogn 1957 p sider Skovbrug, Als Sogn, 17 og 18.. Østergaard, Jens, Overgartner, Havebrug, Vilskøl, Overlade Sogn, Aars København Medicinske Planter fra Vilskøl Klosterhave 1959 p sider Herred, Aalborg Amt Rasmussen, Holger, overinspektør ved Nationalmuseet, København "Vi stakkels fiskermænd i Nibe" 1962 p sider Fiskeri, Nibe, 18. Sørensen, Rud, statsskovfoged, Arden Hundrede år af Rold skovenes historie 1962 p sider Skovbrug, Rold, 19. og 20. Christensen, Peder, fhv. gårdejer, Rebild, Skørping Krybskytteri i skovene omkring Rebild 1974 p sider Krybskytteri, Rebild, 19. til 20. Petersen, Viggo, muxseumsinspektør, Skindbjerglund og fredskovsforordningen af Aalborg p sider Fredskov, Skørping sogn, 19. Handel, produktion, service, søfart, samfærdsel, toldvæsen Lundbye, J.T., Professor, København Vejenes Udviklingshistorie i Himmersyssel 1920 p sider Infrastruktur, Oldtiden Brahms, J.?? Navnsø Marked 1926 p sider Markeder, Vesthimmerland, 19. Småstykke Knudsen, P.C., Lærer, Aalborg Kaperfarten fra Aalborg p sider Kapere, Aalborg, 19. Klitgaard, C., Postmester, Hjørring Aalborg Pinsemarked 1937 p sider Handel, Aalborg 16. til 19. Johansen, Anders,?? Navnsø Marked 1940 p sider Markeder, Vesthimmerland, 19. Sørensen, Rud, Statsskovfoged, Rold Gamle Vejspor i Rold Skov 1948 p sider Infrastruktur, Oldtiden Galster, Kjeld, Rektor, Aalborg Et Handelshus' Fallit i Nørresundby 1859 og p sider Handel, Nørresundby, 19. Elle Jensen, F., Højskoleforstander, cand. theol., Overlund Jagten "St. Paulus'" endeligt 1951 p sider Søfart, stranding, Hvalpsund, 19. Elle Jensen, F., Højskoleforstander, cand. theol., Overlund Hvalpsund Færgested 1952 p sider Infrastruktur, færgevæsen, Hvalpsund- Sundsøre, Vesthimmerland, 16. til 20. Værnfelt, Kr. Skoleinspektør, Aatborg Svendstrup Kro 1956 p sider Krohold, Svendstrup, 18. til 20. Blade af Træskomageriets Historie i Rold Skov Sørensen, Rud, Statsskovfoged, Arden Egnen 1958 p sider Træskofabrikation, Rold Skov, 20. Galster, Kjeld, dr. phil. rektor, Aalborg En Bagersvends Kontrakt med sin Arbejdsgiver for omtrent 100 År siden 1959 p sider Lærlingeforhold, Nørresundby, 19. de Lichtenberg, G. Honnens: Fuldm. ved Redningsvæsenet Hals Fyrskib 1961 p sider Fyrvæsen, Hals, 20. Raaschou, Carl, forfatter, Als (Østjylland) Toldsteder ved Mariager Fjord 1961 p sider Toldvæsen, Mariager Fjord, 15. til 19.

8 Værnfelt, Kr., Skoleinspektør, Aalborg Ved hestemarked og søboder 1962 p sider Handel, Aalborg 16. til 19. Grantzau, S., museumskonservator, Aalborg Den danske tændstikindustris grundægger Ole Christian Green 1962 p sider Industrihistorie, Aalborg, 19. Dynesen, Knud, arkivar, Hasseris, Liberalt erhverv, fotograf, Aalborg 19. til Aalborg Atelier H. Tønnies i 100 år 1963 p sider 20. Infrastruktur, færgevæsen, Nørresundby, Værnfelt, Kr., Skoleinspektør, Aalborg Nørresundby færgevæsen 1964 p sider 16. til 20 Kristensen, E. Tang, overbibliotekar, Håndværk, pottemageri, Hvorup sogn, Kjær Nørresundby Pottemageri i Hvorup Sogn 1964 p sider Herred, 18. til 20. Gregersen, J. viceskoleinspektør, Hals Ved Limfjordens munding 1965 p sider Havnevæsen m.v., Hals by, 17. til 20. Hansen, C. Rise, overarkivar, København En klage over lodserne i Hals 1971 p sider Lodseri, Hals, 19. Lindhard, N.H., bibliotekar, Løgstør Løgstør Grunde og Frederik d. 7's Kanal 1972 p sider Søfart, Løgstør, 18. til 20. Christensen, Benny, stud. mag. København Et Aalborgskib på myndighedernes skriveborde p sider Skibsbyggeri, Aalborg, 19. Juul, Carl, pensionist, Terndrup Strandinger og forlis. Ud for Als, Helberskov og Alsodde, samt beretning om sømænd og skibe på Mariager Fjord i gamle dage Søfart, Kattegat, Mariager Fjord, 17. til p sider Jexlev, Thelma, arkivar, cand. mag., Glasproduktion, Nordjylland, oldtid til 18. København Fremstilling af glas i Nordjylland i ældre tid 1975 p sider Skaanvad, N.C., gartner, Hadsund Hadsund færgested og færgeriets historie 1977 p sider Infrastruktur, færgevæsen, Hadsund, 17. til 20. Bidrag til urmageriets historie i Himmerland og Håndværk, urmagere, Himmerland og Kjær Lampe, Jens Kongsted,????, Beder Kjær Herred 1978 p sider Herreder, 17. til 19. årh Kristensen, Johannes E. Tang, Johan Adolph Rømers Tobakspibefabrik i Nørresundby med udsyn over tobaksrygningens og pibemageriets historie i Danmark indtil c. Lerpibemagere, Nørresundby, 17. tiil 18. vicestadsbibl., Nørresundby p sider Aalborg Lidt om Øster Hurups første havneanlæg 1982 p sider Havnevæsen, Ø. Hurup, 18. til 20. Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring Et bidrag til Støvring kros historie p sider Krohold, Støvring, 18. til 20. Et bidrag til Støvring kros historie Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring [tilføjelse til artiklen i årbogen for 1889] 1990 p side Krohold, Støvring, 18. til 20. Nødskov, Gitte,??, Frederiks, Karup Olesen, Svend B., overlærer, Aalborg Nødskov, Gitte,??, Frederiks, Karup Nødskov, Gitte,??, Frederiks, Karup Landlige tekstiler fra Himmerland og Kjære Herred - fra midten af 1700-årene til midten af årene 1991 p sider En stereoskopfotograf i Aalborg. Werner Tekstilproduktion på landet, Himmerland og Kjær herreder, 18. til 19. Tønnies 1991 p sider Liberalt erhverv, fotograf, Aalborg 20. Tekstilproduktion på landet, mandstøjet, Landlige tekstiler fra Himmerland og Kjære Himmerland og Kjær herreder, 18. til 19. Herred - fra midten af 1700-årene 1992 p sider Landlige tekstiler fra Himmerland og Kjære Herred - fra midten af 1700-årene 1993 p sider Tekstilproduktion på landet, kvindetøj, Himmerland og Kjær herreder, 18. til 19.

9 Nødskov, Gitte,??, Frederiks, Karup Landlige tekstiler fra Himmerland og Kjære Herred - fra midten af 1700-årene 1994 p sider Hauen, Børge,??,?? Fotografer i Hobro p sider Friis, Birte, fhv. museumsinspektør i Hobro Tekstilproduktion på landet, kvindedragter og smykker, Himmerland og Kjær herreder, 18. til 19. Liberalt erhverv, fotograf, Hobro, 19. til 20. Jacob Skomager i Stenild. En himmerlandsk handelsmand med speciale i brændevinssalg [Anders Poulsen Snicker] 2001 p sider Handel, personskildring, Stenild, 18. Christensen, Eigil,??,?? Hyrevognskrigen i Aalborg p sider Liberalt erhverv, taxadrift, Aalborg, 20. Nielsen, Henrik Gjøde, cand. phil. museumsinspektør ved Hals Museum Hals Lodseri 2002 p sider Lodseri. Hals, 18. til 20. årh Nielsen, Charlotte Kallesøe, stud. mag., Aarhus Universitet Guds Legemes Lav - En merkantil, selskabelig eller religiøs sammenslutning 2003 p sider Gilder og lav, Aalborg, 15. til 19. Petersen, Erik Strange, lektor, Aarhus Den miskendte opfinder. Mekanikus C.C. Universitet Mortgensen ( p sider Opfindelser, teknik, Aalborg, 19. til 20. Jensen, Svend Gram, fhv. docent i retsvidenskab Nogle bemærkninger til artiklen om Hals Lodseri i Fra Himmerland og Kjær Herred 2002,s [se 2002] 2003 p sider Kommentarer til tidligere bragt artikel. Friis, Birte, fhv. museumsinspektør i Liberalt erhverv, guldsmede, Hobro, 19. Hobro Johan Christian Bernbaum. Guldsmed i Hobro 2004 p sider Pedersen, Morten, museumsinspektør, Aalborg Historiske Museum Udpegning af industriminder i Nordjyllands Amt 2005 p sider Industrihistorie, Nordjylland, 20. Nielsen, Henrik Gjøde, museumsinspektør, Hals Museum, Aalborg Historiske Museum Hals Havn 2005 p sider Nielsen, Flemming, arkivar, Aalborg Svaneapoteket i Aalborg - dets arkiver og Stadsarkiv Nielsen, Thorkild, cand. mag., Aars Søren (Jensen) Gyldendal 2006 p sider Havnevæsen, Hals, Norjylland, 10. til 20. apotekere 2006 p sider Apotekervæsen, Aalborg, 17. til 20. Forlagsvirksomhed, København, 18. til 19. Nielsen, Jens N., museumsinspektør Nordjyllands Historiske Museum Fruerlund - et saltsyderi fra renæssancen i Østhimmerland 2007 p sider Saltproduktion, Østhimmerland, 17. Neimann, Ole, fhv. direktør for Aalborgs rutebilstationer og de tilsluttede rutebilstationen i Aalborg rutebiler p sider Infrastruktur, rutebiler, Aalborg, 20. Neimann, Ole, fhv. direktør for Aalborgs rutebilstationer og de tilsluttede rutebilstationen i Aalborg rutebiler p sider Infrastruktur, rutebiler, Aalborg, 20. Riisgaard, Hans Ulrik (red.), prof., ph.d. og dr. scient. Til marked norden og sønden for Limfjorden 2008 p sider Handel, markeder, 19. til 20. Pedersen, Viggo, cand. mag., fhv. museumsinspektør Jens Bangs Stenhus og Svaneapoteket i p sider Apotekervæsen, Aalborg, 17. Dyrlæge Schnittger - Kroejer i Sønder Gtranders Laursen, Erik, cand. mag., arkivar p sider Krohold, Sønder Tranders, 19. Penge, bank- og kreditvæsen

10 Østergaard, Th., Købmand, Aalborg Aalborg og Ørbæk som Møntsteder. Fra Vikingetid til Renaissance 1944 p sider Møntvæsen, Aalborg m.v. til 17. Presse Johansson, Ketty, cand. mag., museumsleder Die scharfe Charlote 1999 p sider Journalistik, 19. Udvandring Bach, P., Rentier Pioneren Søren Piesen 1952 p sider Fra Veggerby til Okanogan, USA. Erindringeraf Ulrik Friis, f. i Horne, 1866, opvokset i Veggerby Mølbjerg, Ingv., dyrlæge, Brovst præstegård 1989 p sider Bender, Henning, arkivar, Aalborg Udvandringen fra Aalborg amt, p sider Erindringer, emigranthistorie, Dakota, USA, 19. Erindringer, emigranthistorie, Okanogan, USA, 19. Udvandring, arkivvæsen, Aalborg, 19. til 20. Udvandring, Østhimmerland, Norge, 17. Christiansen, P.V.,??,?? Om norske rødder i Himmerland 1996 p sider Nielsen, Jens N., fhv. museumsinspektør Aalborg Historiske Museum Fra Siem til New York 2009 p sider Udvandring, Østhimmerland, 19.

Lokalhistorie. Topografi 1912-2012

Lokalhistorie. Topografi 1912-2012 Lokalhistorie. Topografi 1912-2012 Leth, Harald, inspektør, Livø Lidt om Livø. Livø under Vitskøl og Bjørnsholm 1914 p. 336-355 20 sider Topografi Christensen, Chr., Protokolfører i Kriminalretten, København

Læs mere

Samling. af indholdsfortegnelser for. Fra Himmerland og Kjær Herred

Samling. af indholdsfortegnelser for. Fra Himmerland og Kjær Herred Samling af indholdsfortegnelser for Fra Himmerland og Kjær Herred Fra Himmerland og Kjær Herred 1912-1913-1914 Historisk Samfund for Aalborg Amt Af Alexander Rasmussen Ved Lundby den 3. Juli 1864 Af P.

Læs mere

Landvæsensnævnet. Vandsynet var udpræget lokalt, hvorfor afgørelser kunne være præget af andre forhold end de rent faglige.

Landvæsensnævnet. Vandsynet var udpræget lokalt, hvorfor afgørelser kunne være præget af andre forhold end de rent faglige. Landvæsensnævnet Nævnets historie, dets arbejdet, kendelser m.v. og hvor det historiske materiale befinder sig i dag, belyst ud fra det materiale som Nordjyllands Amt afleverede til landsarkivet i Viborg

Læs mere

Personalhistorie 1912-2012

Personalhistorie 1912-2012 Personalhistorie 1912-2012 Personskildringer Rasmussen, Alexander, sognepræst i N. og S. Kongerslev Klavs Gjerding [1851-1880] Personbalhistorie, Gunderup Sogn, 1913 p. 161-184 24 sider studenterliv, slutningen

Læs mere

Kulturhistorie 1912-2012

Kulturhistorie 1912-2012 Kulturhistorie 1912-2012 Arkiver, biblioteker, pressevæsen Arkitektur, kunst, kunsthåndværk, husflid Klitgaard, C., postmester, Vraa Aalborg gamle Rådhus 1916 p. 384-386 3 sider Bygningshistorie, småstykke

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

F'ortegnclse over indholdet af årb Øgernc rgrz-rg7r

F'ortegnclse over indholdet af årb Øgernc rgrz-rg7r F'ortegnclse over indholdet af årb Øgernc rgrz-rg7r,4f 1. /eppesen tensen AKSEL SCHØLINS BOGTRYKKERI. AALBORG t972 Fortegnelse over indholdet af årbøgerne rgr z -rg 7 VedT.Jeppesenlensen. Aalborg Amt i

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE 1841-1909 Kilder Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-49 Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-53 Strandby-Farsø sogneråds forhandlingsprotokol

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Ole Michelsen Svane, * 1762, 7. november 1827 i Randers, Sankt Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers amt, begravet 12. november 1827 på Randers Sankt Mortens Kirkegård. Han blev gift

Læs mere

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G Resultatliste Kimbrernes sommerstævne 2016 Gevær 50 m - Mesterskab BK 1 1 15629 Frederik K Sørensen Ulsted Skf 196/6 200/12 396/18 G 2 93472 Anne Bakke Nielsen Thisted 197/11 198/12 395/23 S 3 15758 Trine

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancer Den officielle responstid er responstiden for første ambulance på skadestedet. I mange typer opgaver sendes mere end

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Med sportslig hilsen Vrå Badminton Klub & DGI Nordjylland Badminton udvalget

Med sportslig hilsen Vrå Badminton Klub & DGI Nordjylland Badminton udvalget PROGRAM Kl. 08:00-08:45 Kaffe/te & rundstykker. Kl. 08:50 Velkomst & fællessang i hallen. Kl. 09:00 Badminton i 4 kategorier iflg. tilmelding. Kl. 11:40-12:40 Frokost iflg. opslag. Kl. 12:40 Badminton

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Liste. over. de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af. Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen. den 4. december 1849 i Broerstrup

Liste. over. de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af. Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen. den 4. december 1849 i Broerstrup Liste over de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen den 4. december 1849 i Broerstrup Afskrift af Strandby - Farsø kommunes valgprotokol 1842-53 Henning

Læs mere

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 29-01-2017 16:28:00 - DDS SP v.3.16.4.1 GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 115469 Magnus Sørensen 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/15 200/12

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012

RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012 RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012 DDS SP v.3.12.2.8 Holdkonkurrence: Gevær, 15m, Åben klasse hold 1 Ulsted Skf. 15364 Arne Jensen Klasse: MÅ1 200/10 200/13 400/23 15437 Kristine Rasmussen Klasse:

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

DGI Nordjylland - Resultat Skoleskydning 2015

DGI Nordjylland - Resultat Skoleskydning 2015 Skole Hold Hold Forening Resultat 1 Boddum -Ydby Friskole 5 hold 1 Boddum -Ydby Friskole - 5 hold 1 204 Boddum - Ydby Skytteforening 784 2 Kongerslev Skole 5 hold 1 Kongerslev Skole - 5 hold 1 516 Mou

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Dueligheds prøve i Jagthorns Blæsning 2016

Dueligheds prøve i Jagthorns Blæsning 2016 Dueligheds prøve i Jagthorns Blæsning 2016 Afholdes af Nibe jagthornsblæsere For Kreds 1 og Kreds 2 Velkommen til duelighedsprøven 2016 Vi starter kl. 8.40 med flaghejsning Derefter er der fælles blæsning

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

DGI Nordjylland Resultat list Skoleskydning 2016 side 1 af 8 DGI NORDJYLLAND. Resultatliste Skoleskydning 2016 Skole Hold Forening

DGI Nordjylland Resultat list Skoleskydning 2016 side 1 af 8 DGI NORDJYLLAND. Resultatliste Skoleskydning 2016 Skole Hold Forening DGI Nordjylland Resultat list Skoleskydning 2016 side 1 af 8 DGI NORDJYLLAND Skole Hold Forening Resultat 1 Vilsted Friskole 5.a hold 1 548 Vilsted Skytteforening 782 2 LØGSTØR SKOLE 5b hold 1 550 Løgstør

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Sektion 63. Løsladt kl. 06:30 Antal duer: Side 1

Sektion 63. Løsladt kl. 06:30 Antal duer: Side 1 Side 1 1 217-11-0241 U 08:46:25 1.666,65 1/ 35 217 KNUD MADSEN 1.000 100,00 S 2 189-10-0547 U 08:46:29 1.658,23 1/ 41 189 FINN NIELSEN 995 125,00 B2/S 3 189-11-0650 U 08:46:31 1.657,82 2/ 41 189 FINN NIELSEN

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Resultatliste - Double

Resultatliste - Double Resultatliste - Double SpillerNavn S1 S2 S3 Score Hcp Total 1 Stenhuset Damer 2-2 Carina E. Andersen 193 192 144 529 126 655 Line D. Olsen 160 172 155 487 102 589 2 BKC Damer 1 353 364 299 1016 228 1244

Læs mere

Almindelig historie

Almindelig historie Almindelig historie 1912-2012 Oldtid Aalborg Amtstidende 134/1914 Et Mosefund 1914 p. 472-472 1 side Naturhistorie, småstykke "C. K." = Klitgaard, C., Postekspedient, Aalborg Gravfund 1915 p. 235-236 2

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Februar 2015 STARTREDEGØRELSE Boliger ved Færgevej, Vestpieren Hals Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 14-02-2016 15:07:25 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6 Resultat list Skoleskydning 2014 Point 1 Hurup skole 5A hold 1 1-204 Boddum-Ydby Skytteforening 780 2 Løgstør Skole 5. B hold 1 157300 Løgstør Sportsskytteklub 777 3 Langholt Skole 5 hold 1 01-514 Vodskov

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere