Samfundsforhold. Økonomisk historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsforhold. Økonomisk historie 1912-2012"

Transkript

1 Samfundsforhold. Økonomisk historie Statistik Ertbøll-Nielsen, A. C., Lærer i Sønder Kongerslev Klitgaard, C., postmester, Vraa Retshistorie, kriminalsager, politi og forvaltning Sogneforstanderskab. Et stykke Kommunalhistorie fra Østhimmerland En Vidneførsel om Hellum-Hindsted Herreders Tingsted 1916 p sider Kommunal forvaltning, p sider Retspleje, 17., småstykke Andersen, Chr., pens. Lærer, Astrup Sebber - Store Ajstrup Kommunes Deling 1919 p sider Kommunal forvaltning, 19. Klitgaard, C., postmester, Vraa En moders Klage 1922 p side Arvesag, Nibe, 17. Stednavneudvalget af 1910 Anmodning om færdiggørelse af Fortegnelse 1924 p sider Stednavneregistrering. Hald, Niels, Lærer Fra Sogneforstanderskabets første Dage i Horsens-Hammer Kommune. Kommunens første Regnskab p sider Kommunal forvaltning, 19. Værnfelt, Kr., Overlærer, Aalborg En Mordsag fra Dall sider Kriminalsag, mord, Dall by, 18. Sørensen, A., Kontorassistent, Skelsætningsforretning, Vesthimmerland, Gentofte Et Skelbrev 1945 p sider 17. Pedersen, N.C., Lærer, Mov Kong Kristian II i Mov 1945 p sider Skelsætningsforretning, Mov, 16. Hald, Niels, Lærer For 100 År siden. Fra Hammer-Horsens Sogneforstanderskabs Protokol 1949 p sider Kommunal forvaltning, 19. Retsvæsen, tingsteder, mindesmærke, Redaktionen Mindesmærke for Kjær Herreds Tingsted 1958 p sider Vodskov, 20. Barfod, A., Departementschef, København Norden for Lands Lov og Ret 1959 p sider Kriminalsag, røveri, Aalborg, 19. Støvring-Nielsen, H., domkantor, Forvaltning, lensvæsen, Aalborghus, 16. Aalborg Hans Bartholomæussens regnskab p sider Mordsagen fra "Lille-eng" i Vejgaard [se også Olesen, Svend B., overlærer, Aalborg 1922, p. 145 ff. og 1966, p. 5ff.] 1970 p sider Kriminalsag, mord, Vejgaard, 19. Småstykker af Aalborghus lensregnskaber, Viborg Landsting, Kjær- og Fleskum herreders Offentlig forvaltning og kriminalsager, 17. Værnfelt, Kr., Overlærer, Aalborg tingbøger 1970 p sider Aalborg En skarpretters lønforhøjelse 1970 p sider Offentlig forvaltning, løn, skarpretter, Kjær herred, 17. Ørberg, Paul G., arkivar, Viborg De ældste folketællinger i Aalborg og Nibe 1976 p sider Statsforvaltning, folketællinger, 18. og 19. Ørberg, Paul G., arkivar, Viborg Kjær herreds tingbøger og tingsted 1979 p sider Retsvæsen, Kjær herred, 17. Aalborg Gabestokken på Nytorv i Aalborg 1982 p sider Rettergang, Aalborg, 18. Småstykke "Tiden er så pengeløs" Om to skattesager på Skatteansættelse, Vesthimmerland, 19. Nielsen, Karl, seminarielektor, Ranum Ranum-egnen i 1820'erne 1984 p sider Jensen, Svend Gram, universitetslektor, Brøndbyøster En højesteretsdom om blodskam (1862) og dens følger 1990 p sider Blodskam, Hals, retshistorie, 19. Røveri, Giver, Mosbæk/Lille Binderup, Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring Et par Tingbogsuddrag 1997 p sider Vesthimmerland, 17.

2 Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring Aalborgs ældste tingbøger og rådstueprotokoller 2000 p sider Retssager i Aalborg, 17. Lottrup, Erik, pensioneret landbetjent, Vestbjerg Danmarks første kvindelige politibetjent 2002 p sider Politivæsen, kvindelige betjente, 20. Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring En uheldig rådmand 2003 p sider Usædelighed, rådmand, Nibe, 17. Møller, Hans Jørgen, afdelingschef, Natmænd, retsager, Vesthimmerland, 19. Aars Natmandsjagten - den 11. februar p sider Degn, Ole, dr. phil., seniorforsker og Himmerland og Kjær Herred set i Kancelliets Statsforvaltning, Kancelliet, Himmerland og arkivar Brevbøger p sider Kjær Herred, 19. Jensen, Mette Frisk, phd.-studerende, Højesteretsassessor Langes embedsrejse til Aalborg Universitet Aalborg år p sider Lokal embedsforvaltning, Aalborg, 19. Johansson, Ketty, cand. mag., museumsleder Skandale i Nørresundby 2010 p sider Retsag, bigami, Nørresundby, 19. Militærhistorie Christensen, Petresch Chr., Byretsfuldmægtig, København Militærvæsen og Militærpersoner i Kjær Herred paa Christian V. Tid 1924 p sider Regionalt militær 17. og 18. Nielsen, Henrik Gjøde, Overalt er det hele kun maadeligt. Johan Christian Stabells inspektion af kystbefæstningerne i Himmerland og Kjær museumsinspektør, Hals Herred sommeren p sider Regionalt forsvar, kystbefæstning, 19. Ørnbjerg, Jacob, ph.d.-studerende, Aalborg Universitet Slaget om Aalborg p sider Aalborg, Torstenssonkrigen, 17. Social- og sundhedsvæsen, lægevæsen, sundhedstilstand, sociale forhold Carøe, K., Kredslæge, København Homøopatpræsten i Hals 1919 p sider Lægevidenskab, 19. Smith, Otto?? Koleraen i Ålborg p sider Epidemier, 19. Fuglsang, Anthon, Forfatter, Aarhus Da Bonden trællede under Brændevinens Svøbe 1950 p sider Sociale forhold på landet, 17. og 18. Munkholm, N.K., amtsinspektør, Skalborg En bibeltolkning 1977 p sider Fattigforsorg, fundatsvæsen, Vadum, 18. Om gennemførelsen af fattigreglementet af Nielsen, Karl, seminarielektor, Ranum 1803 i Aalborg Amt 1979 p sider Fattigforsorg, Aalborg amt, 19. Aalborg En mærkelig ulykke i Aalborg 1688, 1982 p sider Ulykker, Aalborg, 17. Småstykke Nielsen, E.?? Mester Willem på Bispensgade - en practiserende chirurgus i Aalborg 1985 p sider Lægevidenskab, 19. En kvaksalver og hans patienter. Et bidrag til belysning og holdninger i enevældens sidste fase, med udgangspunkt i en kvaksalverisag i Christiansen, Poul Verner, rektor, Tilst Østhimmerland 1987 p sider Kvaksalveri, Østhimmerland, 19. Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring Marens barsel - Fødsel i dølgsmål. Fra Hornum Herreds tingbog p sider Dølgsmålsfødsler, Hornum herred, 17. Begravelse, gældsforpligtelser, Fandrup, Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring Begravelse - på afbetaling 1993 p sider 17. Bladt, Inger, museumsinspektør ved Aalborg Historiske Museum Velgørenhed i Aalborg 2002 p sider Velgørenhed, Aalborg, 19. til 20. Hansen, Line Asp, stud. mag., Aarhus Universitet Et betlerliv - to betlerhistorier fra Mou 2002 p sider Betleri, Mou, 19.

3 Laursen, Erik, cand. mag., Aalborg Fra den gamle til den nye fattiggård i Aalborg 2004 p sider Fattigvæsen, Aalborg, 19. til 20. Topholm, Jens, vicestadsarkivar, Aalborg Vandspild i Aalborg 2006 p sider Vandforsyning, Aalborg 19. Østergård, Niels Jørn, museumsinspektør, Soillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet i Rebild Et fattiglem fra Vesterbølle 2006 p sider Nielsen, Henrik Gjøde, museumsinspektør Aalborg Historiske Museum Høyre been afskudt. Slaget på Rheden 1801 og hvad deraf fulgte i Himmerland og Kjær Herred 2010 p Arbejderhistorie 22 sider Fattigvæsen, Vesterbølle, Vesthimmerland, 19. Krigsskader, erstatning, Himmerland og Kjær Herred, 19. Dalgas, Ingeborg,??,?? Brænderiarbejderne fortæller 1991 p sider Arbejdererindringer, 20 Dalgas, Ingeborg,??,?? Brænderiarbejderne fortæller 1994 p sider Arbejdererindringer, 20 Petersen, Erik Strange, lektor, Aarhus Universitet Arbejdernes have i Aalborg 2002 p sider Kolonihavebevægelsen, 19. Bladt, Inger K., museumsinspektør Nordjyllands Historiske Museum Den store flugt 2007 p sider "Slut Kreds og staa fast" se "Fremad til Lys og Lykke". Dannelsen af socialdemokratiske Nielsen, Thorkild, cand. mag., Aars foreninger i Hornum og Aars p sider Landarbejdere, udbanisering, Aalborg, 19. og 20 Arbejderbevægelsen, Socialdemokratiet, Vesthimmerland, 20. Industrihistorie Pedersen, Morten, museumsinspektør, Aalborg Historiske Museum Udpegning af industriminder i Nordjyllands Amt 2005 p sider Industrihistorie, Nordjylland, 20. Pedersen, Morten, museumsinspektør, Aalborg Historiske Museum På tur i Aalborgs industrihistorie sider Industrihistorie, Aalborg, 19. og 20. Jensen, Bente, arkivar, Aalborg Stadsarkiv Nielsen, Thorkild, cand. mag., Aars Nordjysk Udstilling opdragelse til det moderne liv. Om udstillingen og dens samtidige nationale og internationale inspirationskilder 2007 p sider Industriudstillinger, Aalborg, 20. Amtsudstillingen i Aars juli mødet mellem land og by 2009 p sider Udstillinger, Aars, 20. Landbrug, mølleri Ertbøll-Nielsen, A. C., Lærer i Kongerslev Fra Hoveriets Dage 1913 p sider Landbohistorie, 1780'erne Klitgaard, C., postekspedient, Aalborg Fra Landboreformernes Tid 1913 p sider Landbohistorie, 1790'erne Et Grandebrev. Grand Bog for Woxlew Bye Landsbyer, vider og vedtægter, Vokslev, Bang, Hofman, arkivassistent, Viborg (Lundbæk Godsarkiv) 1914 p sider 18. Hjorth, Niels Folkelønninger paa Thustrup 1916 p sider Landbrug, lønninger Rasmussen, Alexander, sognepræst, Sdr. Kongerslev Vildmosegaards Grundlæggelse 1917 p sider Gårdhistorie, 18. århundrede Heilskov, Chr., fhv. Bibliotekar, Dragør Vorgaards Historie (Bælum Sogn) 1918 p sider Gårdhistorie

4 Rasmussen, Alexander, sognepræst, Kulturbilleder fra Grevskabet Lindenborg Sdr. Kongerslev I breve fra Godsarkivet 1919 p sider Godshistorie, Arden, 18. og 19. Christensen, Petresch Chr., Byretsfuldmægtig, København Et Grandebrev fra Stade (Staae) i Kjær Herred 1920 p sider Landbohistorie, 18. Klitgaard, C., postmester, Vraa Bysmeden i Gandrup 1920 p sider Landboerhverv, 19. småstykke Ertbøll-Nielsen, A. C., Lærer i Sønder Fra en Bondegaard i Vesthimmerland omkring Kongerslev Aar p sider Almueliv, Strandby sogn, 19. Ertbøll-Nielsen, A. C., Førstelærer i Hedeopdyrkning, Vesthimmerland, Sønder Kongerslev En Førstemand i Tid og Stand 1923 p sider Strandby Ertbøll-Nielsen, A. C., Førstelærer i Sønder Kongerslev Driftsregnskaber fra en gammel Arvefæstegaard 1924 p sider Landbohistorie, 19. Ertbøll-Nielsen, A. C., Førstelærer i Sønder Kongerslev En Maltkølle 1926 p sider Landbohistorie, 19. Småstykke Møller, Fr., Lærer, Solbjerg Viffertsholm og dens ejere 1927 p sider Godshistorie, Solbjerg sogn, Hellum Herred Christensen, Petresch Chr., Hovedgården Langholt i Kær Herred ved Aar Hovedgårdshistorie, Langholt, Kjær Herred, Byretsfuldmægtig, København p sider 18. Ertbøll-Nielsen, A. C., Førstelærer i Sønder Kongerslev Om Tustrup Hovedgaard og den Beboere efter Historie og Hjemstavnminder 1928 p sider Hovedgårdshistorie, Fræer sogn, Hellum Herred, 19. Rasmussen, Alexander, Provst - nu: Sandene Sommermødet paa Visborggaard 1931 p sider Godshistorie, Visborggård Schmidt, August F., Underarkivar, København Fra den gamle Landsby 1933 p sider Sædvaneret og Bylavsskik 18. Tingsvidne af Kjærs Herredsting, 31. Januar Ejerforhold for gård, Sulsted, 17. Værnfelt, Kr., Lærer, Aalborg p sider Småstykke Fuglsang, Anton, Forfatter, Aarhus En Rotteproces og Dom 1936 p sider Rottebekæmpelse, Rosholm, Hvalpsund, 18. Haugsted, Ejler, Bibliotekar Himmerlandske Herregårde 1938 p sider Foredrag på Himmerlandsstævnet, Udvalget for Hjemstavnskultur Kolding, Kr., Højskolelærer, St. Restrup Store Restrup (I) 1939 p sider Husmandshistorie, herregårdshistorie, To forsvundne vesthimmerlandske Søer [med Kyø, Niels, Lærer, Gørup, Viborg enkelte personskildringer] 1940 p sider Landindvinding, Vilsted, Vitskøl m.fl. Johansen, Th., Lærer, Aarestrup, Støvring Af Brogaards Historie, Als Sogn, Hindsted Herred 1940 p sider Gårdhistorie, Als Sogn, 18. og 19. Kristensen, Sigurd,?? En Fæstebonde mister sin Gaard (Hans Simonsen Lindholm) 1940 p sider Fæstevæsen, Lindholm, 18. Chrisrensen, P.,?? En Godsejer, der lod en Del Fæstegaarde staa ledige ("Forsete" 1823, Nr. 16) 1940 p sider Fæstevæsen, Ove Gods, 19. Kolding, Kr., Højskolelærer, St. Husmandshistorie, herregårdshistorie, Restrup Store Restrup (II)[se 1939] 1941 p sider 20. To forsvundne vesthimmerlandske Søer [se Kyø, Niels, Lærer, Gørup, Viborg 1940, med enkelte personskildringer] 1941 p sider Landindvinding, Vilsted, Vitskøl m.fl. Fæstevæsen, ægteskaber, Farsø Sogn 18. Nielsen, Carl Lindberg, Arkivar, Viborg Arvelig paa Spindesiden 1943 p sider og 19. Værnfelt, Kr., Overlærer, Aalborg Raakildegaard 1944 p sider Gårdhistorie, Ellidshøj Sogn, 17. til 19. Schmidt, August F., forfatter, Nogle Bemærkninger om himmerlandske Landsbyer, vider og vedtægter, Brabrand Landsbylove 1945 p sider Himmerland, 18.

5 Sørensen, A., Kontorassistent, Gentofte Ermegaard Gyldenstjernes Laasebrev paa Bjørnsholm p sider Godshistorie, Bjørnsholm, Vesthimmerland, 17. Elle Jensen, F., Højskoleforstander, cand. theol., Skals En Hoveristrid 1946 p sider Ertbøll-Nielsen, A. C., Lærer i Kongerslev Indblik i Bondegaarden om ved p sider Hoverivæsen, Louns Sogn, Vesthimmerland, 18. Bondegårdsdrift, Nr. Kongerslev Sogn, 19. Småstykke Værnfelt, Kr., Skoleinspektør, Aalborg Af Aalborg Hospitals Godshistorie 1948 p sider Godshistorie, Aalborg, 15. til 19. Myrhøj, A. M. S., Lærer, Kalundborg Staegaards Beboere fra p sider Gårdhistorie, Vester Hassing Sogn, 17. og 18. Elle Jensen, F., Højskoleforstander, cand. theol., Skals En Herregaard i Forfald 1950 p sider Herregårdshistorie, Hessel, Vesthimmerland, 19. Ellekilde, Hans, mag. art. Arkivar i Dansk Folkemindesamling Herregården Lindenborgs Sagnhistorie 1950 p sider Herregårdshistorie, Arden, 17. til 19. Gårdhistorie, Horsens Sogn, Kjær Herred, Værnfelt, Kr., Skoleinspektør, Aalborg Langholt 1952 p sider 17. Værnfelt, Kr., Skoleinspektør, Aalborg Striben 1952 p sider Gårdhistorie, Kjær Herred, 16. til 18. Kollerup, Chr., gårdejer, Vilsted Hvad de Gamle oplevede of fortalte 1954 p sider Dagligliv blandt almuen, Vilsted Sogn, Vesthimmerland, 18. til 19., Værnfelt, Kr., Skoleinspektør, Aalborg Stade Udskiftning 1957 p sider Christensen, Charles, Arkitekt, De nyeste Undersøgelser ved Nørlund i København Himmerland 1957 p sider Udskiftningshistorie, landboreformer, Vester Hassing Sogn. 18. Godshistorie, Nørlund, Østhimmerland, 16. til 20. Jerk Flemming, stud. mag., Charlottenlund Himmerlands herregårde og udstykningen 1957 p sider Godshistorie, udstykning, husmandshistorie, Himmerland, 20. Skaanvad, N. C., anlægsgartner Hadsund Korup Vandmølle 1964 p sider Vandmølle, Solbjerg sogn, 16. til 19. Jensen, Jeppesen, J., konsulent, Aalborg Hornskovgaard og dens ejere 1965 p sider Gårdhistorie, Farstrup sogn, 17. til 20. Skaanvad, N. C., anlægsgartner Hadsund Blåkilde og vandmøller ved Villestrup å 1967 p sider Mølleri, Villestrup å, 16. til 19. Gårdhistorie, Male sogn, Vesthimmerland, Olesen, Svend B., overlærer, Aalborg Svenstrup. En gård i Vesthimmerland 1969 p sider 13. til 20. Jensen, L. Sigv., lærer of akivar, Viborg, redigeret af Regnar, Jacob, Hoverivæsen, Lerkenfeldt, førstelærer, Ullits Da hovbønderne på Lerkenfeldt stejkede 1969 p sider Vesthimmerland, 19. Ejendomsforholdene i Kjær herred fra 1500 til Ejendomsforhold, landbrug, Kjær herred, Værnfelt, Kr., Skoleinspektør, Aalborg p sider 16. til 20. Jensen, A. Jeppesen, konsulent, Gårdhistorie, Nordkær, Nørhalne by, Aalborg Nordkær. Nogle bidrag til dens historie 1971 p sider Biersted sogn, 16. til 20. Bøgh, Alfred, gårdejer, Nysom Nysom bymændsoverenskomst p sider Landsbyer, vider og vedtægter, Nysom, 18. Stigsen, Laurids, pensionist, Skærbæk Årets gang på en bondegård i Himmerland p sider Gårdhistorie, hverdagsliv, Østrup, Vesthimmerland

6 Andersen, Jacob Stistrup, gårdejer, Ranum Energikrise. Vore gamle møller 1975 p sider Vindmøller, Vesthimmerland, 19. Småstykke Stigsen, Laurids, pensionist, Skærbæk Vindrosen eller vindmotoren 1975 p sider Vindmotorer, teknologihistorie, Himmerland, 19. til 20. Småstykke. Da vindmotoren kom til Himmerland. Lidt om pionerånd og besværet med at holde styr på det "nymodens værktøj" i tiden omkring sidste Vindmotorer, teknologihistorie, Vesthimmerland, 19. til 20. Stigsen, Jesper, pensionist, Aars århundredskifte 1975 p sider Småstykke. Aalborg Brandtaksation på Sohngaardsholm i p sider Godshistorie, forsikring, Aalborg, 18. Landbohistorie, sociale forhold, Aalborg, Olesen, Svend B., overlærer, Aalborg Gårdmandskoner fra Øster Sundby 1977 p sider 19. Landbohistorie, ejerlav, Ulsted, Kjær Bak, Anton, gårdejer, Farstrup Det sære skel 1977 p sider herred, 18. Småstykke. Aalborg Dalsgaard Hovedgård 1981 p sider Gårdhistorie, Vive sogn, Hindsted herred, Aalborg Amt, 15. til 20. Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring Støvring Vandmølle 1987 p sider Vandmølledrift, Støvring, 13. til 20. Nielsen, Karl, universitetslektor, Ranum Anders Jacobsen (Bjørn) til Vorgård og Stenalt og hans børn. Jyske godssamlere omkring p sider Godshistorie, Jylland, 16. Olesen, Svend B., overlærer, Aalborg En gård i Øster Sundby 1989 p sider Gårdhistorie, Øster Sundby, 17. til 20. Vandmølledrift, Rebstrup, Sønderup Å, 17. Fjelsten, Irene,? Støvring Rebstrup Vandmølle 1989 p sider til 20. Olesen, Svend B., overlærer, Aalborg Øster Uttrup-gårdenes skæbne 1995 p sider Gårdhistorie, Øster Uttrup, 17. til 20. Gravesen, Jens,??,?? Danmarks første landbrugskandidat 1995 p sider Landbrugsuddannelse, 19. Landsbyhistorie, Aalborg, vikingetiden til Olesen, Svend B., overlærer, Aalborg Øster Sundby - en landsby i Aalborg 1996 p sider 20. Møllen i Trend. Historien om den gamle Vegger, Søren Bugge, sparekassedirektør, Farsø vandmølle, om bro og landevej - og om TREND Storskov 1997 p sider Vandmølledrift, Trend, 13. til 20. Dietz, Jørgen Familien Dietz på Høstemark og Vildmosegård 1997 p sider Gårdhistorie, Mou sogn, Aalborg amt, Gårdhistorie, Farsø sogn, Gislum herred, Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring En bonde blev herremand på Hvanstrup 1998 p sider Aalborg amt, 17. til 18. Andersen, Lise, Hadsund Egns Museum Da hollænderen kom til Himmerland 2000 p sider Vindmølledrift, hollandske møller, udbredelse, Danmark, 18. til 19. årh Gårdhistorie, Vitskøl, Hornsgård, Farstrup Christiansen, Poul Verner,??,?? Fra klosterdreng til storbonde 2000 p sider sogn, 16. Lottrup, Erik, fhv. landbetjent, Svineforsøgsstationen "Nordjylland" og Vestbjerg svineavlscentret "Høgholt" 2010 p sider Svineavl, Nordjylland, 20. Nielsen, M.C., fhv. Lærer, Holbæk: Skovbrug, havebrug, fiskeri Om det gammeldags Aalefiskeri i Limfjorden vest for Himmerland 1912 p sider Fiskeri, Limfjorden Lauritsen, Anders P., lærer i Strandby Aalefiskeriet i Limfjorden 1914 p sider Fiskeri, Limfjorden

7 Christensen, Chr., protokolfører i Kriminalretten, København Kjær Herreds Skove i gamle Dage - navnlig i det 17. Aarhundrede 1914 p sider Skovbrug, Kjær Herred, 17. Christensen, Chr., protokolfører i Kjær Herreds Skove i gamle Dage - navnlig i det Kriminalretten, København 17. Aarhundrede [se 1914] 1915 p sider Skovbrug, Kjær Herred, 17. Tholle, Johannes, Havearkitekt, Haver og Havebrug i Aalborg Amt igennem København vekslende Tider 1929 p sider Havebrug, fra før Reformationen til 19. Hald, Niels, Lærer i Horsens De sidste Amatørfiskere i Horsens-Hammer 1946 p sider Fiskeri, Limfjorden, 18. til 19. Lidt om Aalefiskeriet i Mariager Fjord ud for Als Lund, Chr. B., Lærer Sogn 1951 p sider Fiskeri, Mariager Fjord, 19. årh Raaschou, Carl, Forfatter, Als Skovene i Als Sogn 1957 p sider Skovbrug, Als Sogn, 17 og 18.. Østergaard, Jens, Overgartner, Havebrug, Vilskøl, Overlade Sogn, Aars København Medicinske Planter fra Vilskøl Klosterhave 1959 p sider Herred, Aalborg Amt Rasmussen, Holger, overinspektør ved Nationalmuseet, København "Vi stakkels fiskermænd i Nibe" 1962 p sider Fiskeri, Nibe, 18. Sørensen, Rud, statsskovfoged, Arden Hundrede år af Rold skovenes historie 1962 p sider Skovbrug, Rold, 19. og 20. Christensen, Peder, fhv. gårdejer, Rebild, Skørping Krybskytteri i skovene omkring Rebild 1974 p sider Krybskytteri, Rebild, 19. til 20. Petersen, Viggo, muxseumsinspektør, Skindbjerglund og fredskovsforordningen af Aalborg p sider Fredskov, Skørping sogn, 19. Handel, produktion, service, søfart, samfærdsel, toldvæsen Lundbye, J.T., Professor, København Vejenes Udviklingshistorie i Himmersyssel 1920 p sider Infrastruktur, Oldtiden Brahms, J.?? Navnsø Marked 1926 p sider Markeder, Vesthimmerland, 19. Småstykke Knudsen, P.C., Lærer, Aalborg Kaperfarten fra Aalborg p sider Kapere, Aalborg, 19. Klitgaard, C., Postmester, Hjørring Aalborg Pinsemarked 1937 p sider Handel, Aalborg 16. til 19. Johansen, Anders,?? Navnsø Marked 1940 p sider Markeder, Vesthimmerland, 19. Sørensen, Rud, Statsskovfoged, Rold Gamle Vejspor i Rold Skov 1948 p sider Infrastruktur, Oldtiden Galster, Kjeld, Rektor, Aalborg Et Handelshus' Fallit i Nørresundby 1859 og p sider Handel, Nørresundby, 19. Elle Jensen, F., Højskoleforstander, cand. theol., Overlund Jagten "St. Paulus'" endeligt 1951 p sider Søfart, stranding, Hvalpsund, 19. Elle Jensen, F., Højskoleforstander, cand. theol., Overlund Hvalpsund Færgested 1952 p sider Infrastruktur, færgevæsen, Hvalpsund- Sundsøre, Vesthimmerland, 16. til 20. Værnfelt, Kr. Skoleinspektør, Aatborg Svendstrup Kro 1956 p sider Krohold, Svendstrup, 18. til 20. Blade af Træskomageriets Historie i Rold Skov Sørensen, Rud, Statsskovfoged, Arden Egnen 1958 p sider Træskofabrikation, Rold Skov, 20. Galster, Kjeld, dr. phil. rektor, Aalborg En Bagersvends Kontrakt med sin Arbejdsgiver for omtrent 100 År siden 1959 p sider Lærlingeforhold, Nørresundby, 19. de Lichtenberg, G. Honnens: Fuldm. ved Redningsvæsenet Hals Fyrskib 1961 p sider Fyrvæsen, Hals, 20. Raaschou, Carl, forfatter, Als (Østjylland) Toldsteder ved Mariager Fjord 1961 p sider Toldvæsen, Mariager Fjord, 15. til 19.

8 Værnfelt, Kr., Skoleinspektør, Aalborg Ved hestemarked og søboder 1962 p sider Handel, Aalborg 16. til 19. Grantzau, S., museumskonservator, Aalborg Den danske tændstikindustris grundægger Ole Christian Green 1962 p sider Industrihistorie, Aalborg, 19. Dynesen, Knud, arkivar, Hasseris, Liberalt erhverv, fotograf, Aalborg 19. til Aalborg Atelier H. Tønnies i 100 år 1963 p sider 20. Infrastruktur, færgevæsen, Nørresundby, Værnfelt, Kr., Skoleinspektør, Aalborg Nørresundby færgevæsen 1964 p sider 16. til 20 Kristensen, E. Tang, overbibliotekar, Håndværk, pottemageri, Hvorup sogn, Kjær Nørresundby Pottemageri i Hvorup Sogn 1964 p sider Herred, 18. til 20. Gregersen, J. viceskoleinspektør, Hals Ved Limfjordens munding 1965 p sider Havnevæsen m.v., Hals by, 17. til 20. Hansen, C. Rise, overarkivar, København En klage over lodserne i Hals 1971 p sider Lodseri, Hals, 19. Lindhard, N.H., bibliotekar, Løgstør Løgstør Grunde og Frederik d. 7's Kanal 1972 p sider Søfart, Løgstør, 18. til 20. Christensen, Benny, stud. mag. København Et Aalborgskib på myndighedernes skriveborde p sider Skibsbyggeri, Aalborg, 19. Juul, Carl, pensionist, Terndrup Strandinger og forlis. Ud for Als, Helberskov og Alsodde, samt beretning om sømænd og skibe på Mariager Fjord i gamle dage Søfart, Kattegat, Mariager Fjord, 17. til p sider Jexlev, Thelma, arkivar, cand. mag., Glasproduktion, Nordjylland, oldtid til 18. København Fremstilling af glas i Nordjylland i ældre tid 1975 p sider Skaanvad, N.C., gartner, Hadsund Hadsund færgested og færgeriets historie 1977 p sider Infrastruktur, færgevæsen, Hadsund, 17. til 20. Bidrag til urmageriets historie i Himmerland og Håndværk, urmagere, Himmerland og Kjær Lampe, Jens Kongsted,????, Beder Kjær Herred 1978 p sider Herreder, 17. til 19. årh Kristensen, Johannes E. Tang, Johan Adolph Rømers Tobakspibefabrik i Nørresundby med udsyn over tobaksrygningens og pibemageriets historie i Danmark indtil c. Lerpibemagere, Nørresundby, 17. tiil 18. vicestadsbibl., Nørresundby p sider Aalborg Lidt om Øster Hurups første havneanlæg 1982 p sider Havnevæsen, Ø. Hurup, 18. til 20. Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring Et bidrag til Støvring kros historie p sider Krohold, Støvring, 18. til 20. Et bidrag til Støvring kros historie Gjedsted, Hans, ingeniør, Støvring [tilføjelse til artiklen i årbogen for 1889] 1990 p side Krohold, Støvring, 18. til 20. Nødskov, Gitte,??, Frederiks, Karup Olesen, Svend B., overlærer, Aalborg Nødskov, Gitte,??, Frederiks, Karup Nødskov, Gitte,??, Frederiks, Karup Landlige tekstiler fra Himmerland og Kjære Herred - fra midten af 1700-årene til midten af årene 1991 p sider En stereoskopfotograf i Aalborg. Werner Tekstilproduktion på landet, Himmerland og Kjær herreder, 18. til 19. Tønnies 1991 p sider Liberalt erhverv, fotograf, Aalborg 20. Tekstilproduktion på landet, mandstøjet, Landlige tekstiler fra Himmerland og Kjære Himmerland og Kjær herreder, 18. til 19. Herred - fra midten af 1700-årene 1992 p sider Landlige tekstiler fra Himmerland og Kjære Herred - fra midten af 1700-årene 1993 p sider Tekstilproduktion på landet, kvindetøj, Himmerland og Kjær herreder, 18. til 19.

9 Nødskov, Gitte,??, Frederiks, Karup Landlige tekstiler fra Himmerland og Kjære Herred - fra midten af 1700-årene 1994 p sider Hauen, Børge,??,?? Fotografer i Hobro p sider Friis, Birte, fhv. museumsinspektør i Hobro Tekstilproduktion på landet, kvindedragter og smykker, Himmerland og Kjær herreder, 18. til 19. Liberalt erhverv, fotograf, Hobro, 19. til 20. Jacob Skomager i Stenild. En himmerlandsk handelsmand med speciale i brændevinssalg [Anders Poulsen Snicker] 2001 p sider Handel, personskildring, Stenild, 18. Christensen, Eigil,??,?? Hyrevognskrigen i Aalborg p sider Liberalt erhverv, taxadrift, Aalborg, 20. Nielsen, Henrik Gjøde, cand. phil. museumsinspektør ved Hals Museum Hals Lodseri 2002 p sider Lodseri. Hals, 18. til 20. årh Nielsen, Charlotte Kallesøe, stud. mag., Aarhus Universitet Guds Legemes Lav - En merkantil, selskabelig eller religiøs sammenslutning 2003 p sider Gilder og lav, Aalborg, 15. til 19. Petersen, Erik Strange, lektor, Aarhus Den miskendte opfinder. Mekanikus C.C. Universitet Mortgensen ( p sider Opfindelser, teknik, Aalborg, 19. til 20. Jensen, Svend Gram, fhv. docent i retsvidenskab Nogle bemærkninger til artiklen om Hals Lodseri i Fra Himmerland og Kjær Herred 2002,s [se 2002] 2003 p sider Kommentarer til tidligere bragt artikel. Friis, Birte, fhv. museumsinspektør i Liberalt erhverv, guldsmede, Hobro, 19. Hobro Johan Christian Bernbaum. Guldsmed i Hobro 2004 p sider Pedersen, Morten, museumsinspektør, Aalborg Historiske Museum Udpegning af industriminder i Nordjyllands Amt 2005 p sider Industrihistorie, Nordjylland, 20. Nielsen, Henrik Gjøde, museumsinspektør, Hals Museum, Aalborg Historiske Museum Hals Havn 2005 p sider Nielsen, Flemming, arkivar, Aalborg Svaneapoteket i Aalborg - dets arkiver og Stadsarkiv Nielsen, Thorkild, cand. mag., Aars Søren (Jensen) Gyldendal 2006 p sider Havnevæsen, Hals, Norjylland, 10. til 20. apotekere 2006 p sider Apotekervæsen, Aalborg, 17. til 20. Forlagsvirksomhed, København, 18. til 19. Nielsen, Jens N., museumsinspektør Nordjyllands Historiske Museum Fruerlund - et saltsyderi fra renæssancen i Østhimmerland 2007 p sider Saltproduktion, Østhimmerland, 17. Neimann, Ole, fhv. direktør for Aalborgs rutebilstationer og de tilsluttede rutebilstationen i Aalborg rutebiler p sider Infrastruktur, rutebiler, Aalborg, 20. Neimann, Ole, fhv. direktør for Aalborgs rutebilstationer og de tilsluttede rutebilstationen i Aalborg rutebiler p sider Infrastruktur, rutebiler, Aalborg, 20. Riisgaard, Hans Ulrik (red.), prof., ph.d. og dr. scient. Til marked norden og sønden for Limfjorden 2008 p sider Handel, markeder, 19. til 20. Pedersen, Viggo, cand. mag., fhv. museumsinspektør Jens Bangs Stenhus og Svaneapoteket i p sider Apotekervæsen, Aalborg, 17. Dyrlæge Schnittger - Kroejer i Sønder Gtranders Laursen, Erik, cand. mag., arkivar p sider Krohold, Sønder Tranders, 19. Penge, bank- og kreditvæsen

10 Østergaard, Th., Købmand, Aalborg Aalborg og Ørbæk som Møntsteder. Fra Vikingetid til Renaissance 1944 p sider Møntvæsen, Aalborg m.v. til 17. Presse Johansson, Ketty, cand. mag., museumsleder Die scharfe Charlote 1999 p sider Journalistik, 19. Udvandring Bach, P., Rentier Pioneren Søren Piesen 1952 p sider Fra Veggerby til Okanogan, USA. Erindringeraf Ulrik Friis, f. i Horne, 1866, opvokset i Veggerby Mølbjerg, Ingv., dyrlæge, Brovst præstegård 1989 p sider Bender, Henning, arkivar, Aalborg Udvandringen fra Aalborg amt, p sider Erindringer, emigranthistorie, Dakota, USA, 19. Erindringer, emigranthistorie, Okanogan, USA, 19. Udvandring, arkivvæsen, Aalborg, 19. til 20. Udvandring, Østhimmerland, Norge, 17. Christiansen, P.V.,??,?? Om norske rødder i Himmerland 1996 p sider Nielsen, Jens N., fhv. museumsinspektør Aalborg Historiske Museum Fra Siem til New York 2009 p sider Udvandring, Østhimmerland, 19.

Lokalhistorie. Topografi 1912-2012

Lokalhistorie. Topografi 1912-2012 Lokalhistorie. Topografi 1912-2012 Leth, Harald, inspektør, Livø Lidt om Livø. Livø under Vitskøl og Bjørnsholm 1914 p. 336-355 20 sider Topografi Christensen, Chr., Protokolfører i Kriminalretten, København

Læs mere

Samling. af indholdsfortegnelser for. Fra Himmerland og Kjær Herred

Samling. af indholdsfortegnelser for. Fra Himmerland og Kjær Herred Samling af indholdsfortegnelser for Fra Himmerland og Kjær Herred Fra Himmerland og Kjær Herred 1912-1913-1914 Historisk Samfund for Aalborg Amt Af Alexander Rasmussen Ved Lundby den 3. Juli 1864 Af P.

Læs mere

Landvæsensnævnet. Vandsynet var udpræget lokalt, hvorfor afgørelser kunne være præget af andre forhold end de rent faglige.

Landvæsensnævnet. Vandsynet var udpræget lokalt, hvorfor afgørelser kunne være præget af andre forhold end de rent faglige. Landvæsensnævnet Nævnets historie, dets arbejdet, kendelser m.v. og hvor det historiske materiale befinder sig i dag, belyst ud fra det materiale som Nordjyllands Amt afleverede til landsarkivet i Viborg

Læs mere

Kulturhistorie 1912-2012

Kulturhistorie 1912-2012 Kulturhistorie 1912-2012 Arkiver, biblioteker, pressevæsen Arkitektur, kunst, kunsthåndværk, husflid Klitgaard, C., postmester, Vraa Aalborg gamle Rådhus 1916 p. 384-386 3 sider Bygningshistorie, småstykke

Læs mere

Personalhistorie 1912-2012

Personalhistorie 1912-2012 Personalhistorie 1912-2012 Personskildringer Rasmussen, Alexander, sognepræst i N. og S. Kongerslev Klavs Gjerding [1851-1880] Personbalhistorie, Gunderup Sogn, 1913 p. 161-184 24 sider studenterliv, slutningen

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

F'ortegnclse over indholdet af årb Øgernc rgrz-rg7r

F'ortegnclse over indholdet af årb Øgernc rgrz-rg7r F'ortegnclse over indholdet af årb Øgernc rgrz-rg7r,4f 1. /eppesen tensen AKSEL SCHØLINS BOGTRYKKERI. AALBORG t972 Fortegnelse over indholdet af årbøgerne rgr z -rg 7 VedT.Jeppesenlensen. Aalborg Amt i

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Februar 2015 STARTREDEGØRELSE Boliger ved Færgevej, Vestpieren Hals Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE kend din by - find din slægt SEPTEMBER - OKTOBER 2015 SEPTEMBER Rundvisninger i Apotekersamlingen Tirsdage: 1. september, 6. oktober, begge dage kl. 19.00-20.00 Se den

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6 Resultat list Skoleskydning 2014 Point 1 Hurup skole 5A hold 1 1-204 Boddum-Ydby Skytteforening 780 2 Løgstør Skole 5. B hold 1 157300 Løgstør Sportsskytteklub 777 3 Langholt Skole 5 hold 1 01-514 Vodskov

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Cykelstikort. Aalborg Kommune

Cykelstikort. Aalborg Kommune Cykelstikort Aalborg Kommune Aalborg Kommune forbedrer løbende forholdene for cyklister. Derfor udkommer dette cykelstikort nu med de nyeste ændringer. Tag kortet med på råd, når du overvejer at bruge

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

NORDJYSKES UGEAVISER UDGIVELSESOMRÅDER

NORDJYSKES UGEAVISER UDGIVELSESOMRÅDER Skagen Onsdag Vendsyssel Hirtshals & Bindslev Avis Vendelbo Posten Sindal Avis Lokalavisen Frederikshavn Thy Hanstholm Posten Thisted Posten Løkken Folkeblad/Vraa & Omegns Avis Aabybro Posten Hanbo-Bladet

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

18.15 Repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, Nordjylland i Støvringhallen

18.15 Repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, Nordjylland i Støvringhallen www.skoleidraet.dk/nordjylland www.skoleidraet.dk/n KURSER Idrætslærerens halve dag Tirsdag den 25.marts 204 kl. 3.00-8.00 i Støvring 8.5 Repræsentantskabsmøde i, Nordjylland i Støvringhallen Vælg to af

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 8. april 2014

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse 10km 1 Rie Stenhøj Baun Mcgrail Ok Pan Århus 1:14:59 06:07= 09:59= 12:04= 15:38= 19:56= 22:34= 28:33= 37:08= 38:45= 44:24= 58:06=

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund 57 454i, Hobro Markjorder 56 454c, Hobro Markjorder 1 2a Ulstrup By, Valsgård Niels Kristian Kirketerp Aalborgvej 5 9500 Hobro Bemærkninger Åstedsmøde Ved pumpestation, arealerhvervelse til station: ca.

Læs mere

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012 Lørdag den 5. og søndag den 6. februar 0 JM 5 m - 0 0 stående ungdom Ungdom Niels Frederik Andreasen Viborg 00 99 00 99 Nicklas Kildehøj Horsens 98 00 00 98 x Helle Norup Bertelsen Karup Skytteforening

Læs mere

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt godt i gang med Kommuneplan 2009 Miljøministeriet Realdania Forord Aalborg Kommune byder på et bredt udvalg af spændende og attraktive oplandsbyer og enestående

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

KIMBRERE, KOLD KRIG & KIRKEBØGER

KIMBRERE, KOLD KRIG & KIRKEBØGER KIMBRERE, KOLD KRIG & KIRKEBØGER kend din by - find din slægt NOVEMBER - DECEMBER 2015 NOVEMBER Rundvisninger i Apotekersamlingen Tirsdage: 3. november, 1. december, begge dage kl. 19.00-20.00 Se den enestående

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Langholt [Kær herred, Aalborg amt] godsarkiv: Fæstebreve 1753-1852 G124-2 (1 pakke)

Langholt [Kær herred, Aalborg amt] godsarkiv: Fæstebreve 1753-1852 G124-2 (1 pakke) Langholt [Kær herred, Aalborg amt] godsarkiv: Fæstebreve 1753-1852 G124-2 (1 pakke) Uddrag af samtlige fæstebreve i pakken foretaget af Ole Munk. Uddragene er lavet i samme rækkefølge, som fæstebrevene

Læs mere

NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 Studieafsnit MODUL 12

NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 Studieafsnit MODUL 12 NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 Studieafsnit MODUL 12 Kate Buch Andersen Træningscenter Sæby Louise Kragelund Andersen Niclas Guillamore Andersen, Aalborg Mariagerfjord Aalborg Sygehus Syd 1 Nørager

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Voksne Hanner Klasse A - DM 2013

Voksne Hanner Klasse A - DM 2013 Voksne Hanner Klasse A - DM 2013 Grønne 63 329 134 362 388 5 1 Ring nr Opdrætter JPJ07 HAA AV MIDTV MIDTV Blå 55 38 229 49 290 205 330 7 2 Ring nr Opdrætter JPJ07 JPJ07 ANS12 JPJ07 ED.DY KK HAA Skifer

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

RESULTATLISTE Karup 2014

RESULTATLISTE Karup 2014 RESULTATLISTE Karup 2014 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 67 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 60 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GP32, 65 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22)

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22) Holdkonkurrence: Hold (cal.22) 1 Aalborg Skyttekreds 1 14860 Bo Lykholt Andreasen Klasse: 1 62/29/04 14306 Lars Dyrskjøt Klasse: 1 59/27/07 14453 Birgitte Bæk Larsen Klasse: 3 56/26/04 14823 Elizabeth

Læs mere

Voksne Hanner Klasse A - DM 2009

Voksne Hanner Klasse A - DM 2009 Voksne Hanner Klasse A - DM 2009 Grønne 58 131 2 Grp 1 Ring nr Opdrætter DORIS BSK Blå 49 21 2 Grp 2 Ring nr Opdrætter Grågrønne 31 164 122 113 4 Grp 3 Ring nr Opdrætter R1500 KARL KARL Grå 74 103 163

Læs mere

200 meter riffel. Nr. Navn Tjenestested Ligg Vet 3x10

200 meter riffel. Nr. Navn Tjenestested Ligg Vet 3x10 200 meter riffel Nr. Navn Tjenestested Ligg Vet 3x Skydehold tirsdag kl. 000 1 Kim Thorsen Randers x 2 Henrik Sønderstrup Jensen Århus x 3 Dennis Sletting Århus x 4 Michael Møller-Hansen Århus x 5 Claus

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen ROKERINGSPLAN Hold F10S

Fysioterapeutuddannelsen ROKERINGSPLAN Hold F10S . Andersen, Anne. Ástvaldsdóttir, Audur Frederikshavn Mariagerfjord 3. Bjørn, Ida Beate Sæby Fysioterapi Jammerbugt Vester Mariendal Skole 4. Bleshøy, Nina V. Jammerbugt 5. Bottenvik, Ingvild K. Frederikshavn

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

RESULTATLISTE Langfredags terrænskydning DDS SP v.3.15.11.1 Terrænskydning, Pistol cal..22 - Klasse UNG 1 17871 Niklas Elmose Andersen 09-127 Djurslands Pistolklub 69/32/01 2 96343 Niels Bank Simonsen

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Den Danske Dommerforening,,Post@dommerforening.dk,105 Hedeselskabets,,jep@hedeselskabet.dk,105 Ejnar Schultz,,ejs@landscentret.dk,105

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

52 Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup 29.06.14-27.06.15 Zone

52 Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup 29.06.14-27.06.15 Zone ** Central NT ** Bruger: NT Udskrevet den 30-04-2014Kl. 10.22 Side: 1 (Udtræksperiode: 40001.CE) Kørepl 52 / 40001.CE Tursæt i Primær retning 52 Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup 29.06.14-27.06.15

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Rokeringsplan F09S. Børneterapeuterne 3. Andreas Søberg Frederikshavn Kommune Sundhedscentret Farsø Norge Norge Norge

Rokeringsplan F09S. Børneterapeuterne 3. Andreas Søberg Frederikshavn Kommune Sundhedscentret Farsø Norge Norge Norge . Anders Hjørring Sundhedscentret Farsø er Mariendal Sygehus Syd 2. Andreas Kildahl Fibiger Frederikshavn Riishøj Psykiatrisk Sygehus Thisted Sygehus uge Modul 2 uge 38+39,, 3. Andreas Søberg Frederikshavn

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Ejendomskonsulenter pr. 4. juli 2008

Ejendomskonsulenter pr. 4. juli 2008 Ejendomskonsulenter pr. 4. juli 2008 Carsten Dinsen Andersen LHN Industriparken 1 6360 Tinglev 7364 3000 cda@lhn.dk Conni Møller Andersen Ndr. Boulevard 95 7521 2444 cma@lrs.dk Lars Bach Andersen lba@landbofyn.dk

Læs mere

FAMILIELANDBRUGET VEST-JYLLAND. Regionsbestyrelsen

FAMILIELANDBRUGET VEST-JYLLAND. Regionsbestyrelsen 17-03-14 FAMILIELANDBRUGET VEST-JYLLAND Regionsbestyrelsen Telefon Fax Mobil Lone Andersen, Østergårdevej 16, Lyne, 6880 Tarm * 75 25 01 20 75 25 01 29 21 48 00 77 Preben Kristensen, Lovsangsdal 4, 7441

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE Brande den 02. dec.2014 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 525 Vissenbjerg 1 20326022 116341 Tommy Hansen 6,07 115448 Mogens Christensen 7,95 220 524 Sydfyn

Læs mere

U 6 DRENGE - PULJE 1 U 7 DRENGE - PULJE 2 U 7 DRENGE - PULJE

U 6 DRENGE - PULJE 1 U 7 DRENGE - PULJE 2 U 7 DRENGE - PULJE U 6 DRENGE - PULJE 1 U 7 DRENGE - PULJE 2 U 7 DRENGE - PULJE 3 LKB Gistrup 1 Støvring IF 1 Støvring IF 2 KIF Aabybro IF 2 Hornbæk SF 1 Nibe B Hadsund B Aabybro IF 1 LKB Gistrup 2 IK Rosendal Aalborg Chang

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1998

Han Herred Bogen - Billedindex - 1998 Han Herred Bogen - Billedindex - 1998 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Banner, Erik 1998 127 Tegning Gravsten i Torslev kirke Brandi, Børge 1998 79 Foto Dilettant, 1947 Brandi, Sylle 1998 79 Foto Dilettant,

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere