Tange-Bjerringbro Jagtforenings historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tange-Bjerringbro Jagtforenings historie"

Transkript

1 Tange-Bjerringbro Jagtforenings historie Sådan startede det Den samledes Tange og Omegns jægere til møde, for at drøfte oprettelse af en jagtforening Jagtforeningen af 1923, sådan starter vor forenings første og ældste protokol fra Mødet åbnes med at repræsentant Olesen for Århus Amt, holdte foredrag om Landjagtforeningen af 1923 s formål og forhold til lokale jagtforeninger. Herefter stiftedes en jagtforening med 16 medlemmer. Foreningens navn blev Tange og Omegns Jagtforening. Foreningen blev herefter indmeldt i Landsjagtforeningen af Til bestyrelsen blev valgt optiker R Sørensen, fiskemester P. Andersen, mejeribestyrer Borch, gårdejer M. Hartvig og gårdejer L Mortensen. Foreningens første formand blev herefter opt. R Sørensen og P Andersen blev kasserer. Medlemskontingentet blev fastsat til 3,50 kr. årligt! Dengang foregik mange af foreningens møder på Tange Hotel (i en årrække omtalt som afholdshotel). Allerede året efter indtrådte bestyrer Chr. Pedersen i bestyrelsen som afløser for formanden, der pga. bortrejse måtte udtræde. I 1935 omtales Bjerringbro Jagtforening første gang i protokollen. Denne havde fra Jagtrådet modtaget en del fasankyllinger med rugehøne som skulde udsættes terrænet. Tange Jagtforening fik en part i disse fugle som blev udsat på Dvergbæk og halvøen ved Næssegaard. I 1935 drøftede foreningen at leje jagten i Vindum Statsskov men droppede det pga. prisen kr. I samme periode tog foreningen hul på vildtspil. I 1936 havde foreningen 36 medlemmer og en kassebeholdning på 61,87 kr. man vedtog at uddele skydepræmier 35 øre for et egern, 25 øre for lækatte, karge/skader gav 25 øre og krage æg 5 øre pr. stk.! I 1938 skiftede foreningen formand og Holger Sloth blev nyvalgt. Han var dog kun formand i to år til 1940 på samme møde blev konsulent Mortensen spurgt, om det var lovligt at skyde strejfende hunde det var det konstaterede konsulenten. Krigsårene 1940 indtrådte forstander Sigurd Hartvig som formand indstiller politimesteren i Viborg foreningens rågejagter pga. tyskernes besættelse af Danmark senere indstilles også flugtskydnings aktiviteter. Senere i 1940 søgte foreningen om tilladelse til skydning med bue og pil på banen ved Tange og afholdte efterfølgende i sommeren 1940 præmieskydning med bue/pil! I disse år skete det ofte i foreningen, at lærer Jensen fra Tange læse højt ved kaffebordet.

2 På generalforsamlingen i 1941 orienterede formand S. Hartvig om forholdene efter 9 april 1940 og hvorfor danske jægere ikke kunne foretage sig noget uden politi-tilladelse. Senere samme aften afgik han som formand og der var nyvalg til Peder Andersen. På samme generalforsamling var der fremsat ønske om at frede råerne (hele året) bestyrelsen blev pålagt at berette om dette forhold til lodsejerne. I juni 1943 afholdt foreningen jubilæumsfest på hotellet i Tange nu ikke mere omtalt som afholdshotel. I forbindelse med flere store arrangementer i foreningen, var det almindeligt at film og foredragsholderen mødte op om eftermiddagen og viste jagtfilm for op til 200 børn. Her er sikkert klækket mangen en ny jæger! 15 juli 1945 afholdte foreningen, på Tange Kro, sin første generalforsamling under frie og rolige forhold i fem år! På generalforsamlingen i 1946 oplyser formand Peder Andersen, at der er oprettet en afdeling af Landsjagtforeningen i Bjerringbro dette skulle være sket på opfordring fra jægere der! Peder Andersen, som blev nyvalgt formand i 1940, skulle på generalforsamlingen i 1951 afgå naturligt men valgte på forsamlingens opfordring at blive. Dog kun et år yderligere idet forsamlingen i 1952, og nu for første gang på Højbjerg Kro, valgte Th. Pedersen fra Tange til formand. Tange og Omegns jagtforening har sit første fælles arrangement med Bjerringbro Jagtforening - en fælles lysbillede og foredrags aften på Madsens Hotel i Bjerringbro. Sten Nørgaard, som blev formand i 1956, havde kun et år på posten. Afløstes af tidligere formand Peder Andersen. I 1958 drøftedes sammenlægning med Vindum Jagtforening. I 1958 fik foreningen godkendt skydebanen i Billers grusgrav ved Tange. Ved visse lejligheder kørte man sågar en lille pølsevogn til stedet. Nabo klager satte en stopper for aktiviteten. I 1960 valgtes Martin Møller til formand og i 1963 holdt foreningen for første gang generalforsamling i Fårup. Her slutter Vilhelm Clemmesens 20-årige kassere arbejde. I disse år havde foreningen trekantskydninger med Grønbæk og Sahl-Gullev jagtforeninger og i 1964 vandt Sahl-Gullev pokalen til ejendom. I sommeren 1965 afholdtes der i samarbejde med Grønbæk Sogns Jagtforening et kursus i hundedressur på Tange Skovgård under ledelse af Langvad Jensen og Henry Pedersen (samt Jens Vindum) 12 hunde. I 1966 nedsættes et flugtskydningsudvalg og for første gang vandt Sahl Gullev ikke Trekantsskydningen. Det gjorde Grønbæk.. Foreningen havde senere skydebane ved Vindum og hundedressuren fortsatte med Henry Pedersen som instruktør. 35 års jubilæum Generalforsamling og jubilæum afholdes på Højbjerg Kro 26 marts Tidligere formand Peder Andersen blev på sin sølvbryllups dag i marts udnævnt til æresmedlem af Tange og Omegns Jagtforening som den første nogensinde. Ved samme lejlighed modtog Peder Andersen Landsjagtforeningens Hæderstegn.. Meget godt og noget ondt På generalforsamlingen i 1972 vedtog man nyt navn på foreningen. Dette ændredes til Tange Bjerringbro og Omegns Jagtforening!. Endvidere kontaktede foreningen den tidligere nu nedlagte Bjerringbro Jagtforening med henblik på indlemmelse af medlemmer og alle foreningens medlemmer der havde været medlem i 25 år tildeltes 25-års tegnet, nemlig: Peder Andersen, Vilhelm Clemmensen, Martin Møller, Niels Mikkelsen og Chr. Mehlsen. 70érne startede godt for foreningen men dette årti s afslutning blev meget trist.

3 Initiativtageren til dressuren i TBJ, Henry Pedersen TBJ hundeførere dannede espalier Etablering af en fast forenings skydebane voldte store problemer ligesom en skæbnesvanger generalforsamling i 1979 udløste foreningens første ekstraordinære general forsamling alene pga. et forslag om kontingent stigning fra til kr. En tidligere formand og kredsbestyrelses medlem en kasserer og flugtskydningsformand, alle mangeårige medlemmer i TBJ, gjorde sig til talsmand for, at bestyrelsen i TBJ ikke forstod at drive en forening rent økonomisk. TBJ s daværende bestyrelse med formand Jens Søndergård i spidsen samt samtlige efterfølgende bestyrelser har aldrig forstået eller accepteret disse påstande og udgangen blev, for jagtsagen og foreningslivet, meget ulykkelig. TBJ blev splittet op i to foreninger paradoksalt nok begge under samme organisation, nemlig Landsjagtforening af TBJ har altid ment at det var en fatal fejl af LJF s ledelse at tillade dette ja, nærmest et brud på LJF s egen formålsparagraf At nogen starter en ny forening kan ingen forhindre, men at det skal være under samme LJF organisation var en stor fejl. Bjerringbro om omegns jægere har i årevis lidt under dette forhold. så tåbeligt det er med to foreninger i samme lille provinsby. Men parterne stod dengang langt fra hinanden, hvilket tydeligt afspejledes i dagspressen, som havde fyldte klummer om bruddet. Foreningens medlemmer syntes også at udbryderne havde en dårlig sag, idet medlems tilbagegangen fra 1979 til 1980 kun var på 24 medlemmer - fra 221 til 197 medlemmer. TBJ tog konsekvensen og udelukkede den tidligere formand på livstid. Livet gik dog videre På trods af manglende flugtskydningsbaner var TBJ flittig arrangør af flugt skydninger og foreningens Maraton skydning var kendt i hele Midtjylland. Vindum Skovmark, Langå og Vejrumbro var de foretrukne baner. Hundedressuren på Tange Skovgård som startede i 1965 og var kendt for sin høje standard var en fast bestanddel af foreningslivet. TBJ var nærmest flyttet ind på stedet selvfølgelig mest om foråret til dressur træningen. Vi fik vort eget lille klubhus på stedet, som i årevis har fungeret som et hyggeligt samlings sted. Det være sig om vinteren til rævejagter, hvor duggen drev ned af ruderne under de efterfølgende gule ærter eller om sommeren når vi i skjorteærmer kom hjem fra pynten ved Tange sø med våde hunde. I 1988 fik klubhuset en stor renovering både indvendig og udvendig. Nyt interiør og nyt tag. Fine rammer i mange år frem over havde vi der! 1980 ønsker vor træner Henry Pedersen at trappe indsatsen ned efter 15 år stafetten gik videre til vort fjerde og nuværende æresmedlem Villy Mortensen! Villy var landmand på Tange Skovgård og dressurarbejdet fortsatte i samme ånd. Helt naturligt, kan man sige, idet Villy s hustru Anne Marie var datter af Åge Hansen, som ejede Tange Skovgård. I disse tider fungerede, blandt andre, klubbens formand Verner Heidemann som instruktør. Verner Heidemann startede også foreningens markprøve. Først et par trænings år i Øster Tørslev på lånte terræner. Afstanden bevirkede at TBJ selv startede markprøver op i 1979.

4 I denne periode var TBJ initiativtager til Danmarks første Kredsmesterskab (LJF s 14. kreds) i jagthundedressur og var således også vært for det første mesterskab i Den store aktivitets periode I marts 1979 afholdte TBJ sin første markprøve. Terrænerne gik fra Marienlyst til Tange Værket og husede 20 par høns! Prøven kørte i mange år, men holder pt. en treårig pause periode pga. dårlig bestand af vilde agerhøns. I midt 80érne og starten af 90érne afholdte TBJ en efterårs brugsklasse med fældning af fugl på terræner ved Risbak ved Sjørslev, velvilligt stillet til rådighed af vort trofaste medlem Erik Jørgensen. I 1979 fik foreningen også en uofficiel Danmarksmester ved den 14-årige Jan Hansen fra Randers. Han vandt flugtskydnings mesterskabet i Herning med TBJ s daværende flugtskydnings formand på tredje pladsen. Fra. Venstre og 2 vinder på TBJ s udviddet apportprøve 1982 Tv. nuværende æresmedlem og tidligere formand Martin Sundstrup og Elsa til grisefest i Bjerring I midten brødene Søndergaard hhv. Uffe og Jens begge har været formænd i TBJ Til højre æresmedlem Villy Mortensen med Karen Margrethe ( Erik P ) I Jens Søndergårds formands tid kom nye tiltag som kåring af Årets hunde og Jysk Racedyst i Apportering - en prøve TBJ startede op i 1982, der eksisterer den dag i dag.

5 I disse var Erik Petersen meget aktiv såvel omkring markprøven og racedyst og var prøveleder i mange år. Endvidere var bankospil et stort aktiv for TBJ og en ikke uvæsentlig indtægts kilde. Tallene var store dengang og balancer på ,00 kr. på årsregnskabet var ofte set. I Bjerring lagde Verner Heidemann faciliteter vort eget klubhus/lokale, sågar med luftbøsse skydebane. Der var mange bolde i luften men aktivitets niveauet var nok blevet for højt. Eksempelvis kan oplyses at foreningen i 1978 havde 132 arrangementer fordelt på studiekredse, skydning, hundedressur, V&S træning, fællesjagter, film, foredrag og bankospil mm. Foreningen begyndte så småt at mærke hvorledes foreningslivet og moderne tider gik dårligt i spænd og vi måtte satse på de sikre mærkesager. I 1983 holdte foreningen 50 års jubilæumsfest i Bjerring forsamlingshus med en fyldt sal. I disse år blev Tange Bjerringbro Jagtforening landskendt via et TV program der hed Kanal 22, med de senere så kendte tv værter Gorm og Gregers. Journalist parret havde stødt på et ord som de syntes var ret specielt TBJ afholder medlems skydning.. det mente de var en alvorlig sag! Det var en sangskjuler der førte til medlemsskydning under 50 års Jubilæums festen - her ses foreningens formand Jens Søndergaard med geværet Herunder Æresmedlem Niels Ø. Mikkelsen til festen Herunder er der grisefest klublokalerne i Bjerring

6 Nye tider med samarbejde Efter en række roligere år forsøgte TBJ sig i 1989 med samarbejde omkring dressur arbejdet. Gudenådalen, Grønbæk og Sahl Gullev indgik et samarbejde under fælles udvalg med TBJ s formand Erik Petersen som formand. I udgangspunktet en succes idet der startede over 60 hunde til dressuren på Tange Skovgård. Allerede det første år vandt sammenslutningens hunde kredsmesterskabet suverænt og fulgte således flot op de sejre TBJ tidligere klarede alene. Men efter to år måtte samarbejdet droppes af forskellige årsager. Dels var arealerne på Tange Skovgård ikke som i Villy s tid og dels fordi nogle medlemmer af TBJ følte dette samarbejde var for omfattende. Derfor trak daværende formand Erik Petersen sig tilbage til en almindelig bestyrelses post. Måske var EP for langt fremme mht. til ønske om samarbejde og flere betragtede måske dette, uagtet dette ikke var hensigten, som et forsøg på sammenlægning af vore to Bjerringbro foreninger. Morgenparole til Racedyst på Tange Skovgård ére i roligt tempo Martin Sundstrup, som blev formand i 1989 og i øvrigt er den formand der fungeret i længst i vor forening kunne som noget af det første sige farvel til Landjagtforeningen og velkommen til Danmarks Jægerforbund. Året efter i 1994 kom den nye jagtlov. I 1995 deles trænings arealerne til hundedressur sig mellem Tange Skovgård og hjemme hos Uffe Søndergård i Højbjerg Huse, hvor en skurvogn supplerede klubhuset. Dressurarbejdet var stadig det samlende punkt, men Martin var med til at starte udflugts ture og grillaftener for foreningens medlemmer samt en, i forhold til i dag, lidt beskeden hjemmeside men alt skal jo starte et sted - TBJ var på nettet! 90érne blev en rolig 10-årig periode, hvor det gennemgående tema i MS s formandsberetninger var manglede fremmøde fra foreningens medlemmer. Foreningslivet har hårde tide, konkluderede MS, men vi holder fast og kæmper for at vor gamle forening lever videre.

7 Rævejagt i 1983 ved Tange Skovgård Tv. Verner Heidemann og Max modtager præmier medens Henry Pedersen ser på Th. På generalforsamling i 2003 viser Finn Yderstræde (revisor i mange år) stolt sin hjort frem En af de vigtigste ting som i 2003 gjorde denne formandsperiode skelsættende, men også nyskabende, var det faktum, at TBJ efter 38 år på Tange Skovgaard fandt nye græsgange. Pladsen på Tange skovgård var blevet for trang og foreningen fik ny luft i Bjerringbro på den gamle tyrestation, nu Enggården - først under Bjerringbro og nu Viborg kommune. Vor daværende formand Martin Sundstrup har en stor del af æren i dette vellykkede projekt, såvel som MS også har stor part i indkøbet af vort nuværende og elskede klubhus.

8 Vi har fundet nyt liv her og dressur arbejdet fungerer godt vi har de træningsarealer vi behøver. I dag har vi en fin og ganske velbesøgt hjemmeside. Siden opdateres flittigt af vor sekretær med billeder og resultater mm.. I disse moderne digitaliserede tider med internet og adresse til langt den største del af befolkningen (over 80% af danskerne har i skrivende stund feb adgang til internet) har TBJ lavet digitale nyhedsbreve til 50 % af medlemmerne flere kommer snart til På hundefronten vil vi kippe med hatten for de mange flotte resultater hunde fra TBJ har præsteret gennem de mange år. Vi kipper dog lidt ekstra for specielt fire hunde som har præsteret at blive præmieret på den ultimative højest rangerende markprøve, nemlig Danmarksmesterskabet. Korthår Kikki ved Uffe Søndergaard lagde ud med at blive 2. vinder i 1984 Korthår Assia ved Elis Nielsen blev 3 vinder i 1988 Gordon setter Åens Dr. Whitefoot ved Erik Petersen blev 5. vinder i 1994 Gordon setter Åens X-tra Luffe ved Erik Petersen som også er Brugschampion og Jagtchampion blev Danmarksmester i (foto herover) Hedevænget 2007 & 08 Erik Petersen

9 Tange - Bjerringbro og Omegns Jagtforening formænd: Overportør R. Sørensen Bestyrer Christian Pedersen Gårdejer Holger Sloth Gårdejer Sigurd Hartvig Fiskermester Peder Andersen Smedemester Thorvald. Pedersen Steen Nørgaard Fiskermester Peder Andersen Martin Møller Svend Jul Bent Ørskov Verner Heidemann Regnskabschef Jens Søndergård Kaj Jensen Fotograf Erik Petersen Gårdejer Uffe Søndergård Martin Sundstrup Fotograf Erik Petersen ÆRESMEDLEMMER: Peder Andersen Vilhelm Clemmesen Niels Ø. Mikkelsen Peter Råby Villy Mortensen, Martin Sundstrup, Poul Christensen, Vagn Carlsen. Minder fra Tange Skovgård med søen som baggrund og hyggelige sommeraftener nederst agerhønse jagt Risbak 2003

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 Forord Side 02 1981-1982 Opstart. Side 03 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 1986-1991 Nexø Golf Klub. En klub med en 9 hullers bane. Side 08 1992-2000

Læs mere

jubilæumsskrift 1935-2010

jubilæumsskrift 1935-2010 jubilæumsskrift 1935-2010 75 år randers politihundeforening JUBILÆUM 75 ÅR RANDERS POLITIHUNDEFORENING 1935-2010 Formænd i gennem tiderne 1935 1944 Peter Madsen 1944 1945 Formandsstolen tom på grund af

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

Glyngøre Tennisklub 1956-2006. - en krønike frit efter klubbens protokoller, regnskabsbøger og udklip

Glyngøre Tennisklub 1956-2006. - en krønike frit efter klubbens protokoller, regnskabsbøger og udklip Glyngøre Tennisklub 1956-2006 - en krønike frit efter klubbens protokoller, regnskabsbøger og udklip Forsidefoto: Formand Jørgen Primdahl uddeler vinderpræmien efter en af 80 ernes klubturneringer. Ralf

Læs mere

1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013

1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 Skydning i Viborg 1988 2013 2 1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 Viborg skytteforenings 150 års jubilæum af Kim Fensteen Madsen 3 Skydning i Viborg

Læs mere

PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE

PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE Indledning og forord til denne beretning En beretning som ikke rigtig er en Jubilæumsskrift, men alligevel en rejse gennem tiden i de 75 år Horne Idrætspark har

Læs mere

Valg af dirigent. Valg af stemmetællere. Bestyrelsens beretning

Valg af dirigent. Valg af stemmetællere. Bestyrelsens beretning Onsdag den 26. november 2014 kl 19:00 blev afholdt i klubhuset, Hovedgaden 610C, 2640 Hedehusene, ordinær generalforsamling i Hedehusene-Fløng Jagtforening Formand Dan Goldmann bød velkommen. Valg af dirigent

Læs mere

125 år 17. marts 1991

125 år 17. marts 1991 125 år 17. marts 1991 Forord Den 17. mans 1991 har Århus Amts Skytteforening 125 års jubilæum, og i den anledning besluttede bestyrelsen, at der skulle udgives et jubilæumsskrift. Der er tidligere udgivet

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

ORIENT s HISTORIE. nogle net, blev der indkøbt et sæt for kr. 35,-, for net skulle der være på en Den 1. maj 1932 stiftedes Boldklubben

ORIENT s HISTORIE. nogle net, blev der indkøbt et sæt for kr. 35,-, for net skulle der være på en Den 1. maj 1932 stiftedes Boldklubben GYMNASTIK-OG IDRÆTSFORENINGEN ORIENT ORIENT s HISTORIE. BOLDKLUBBEN "ORIENT". nogle net, blev der indkøbt et sæt for kr. 35,-, for net skulle der være på en Den 1. maj 1932 stiftedes Boldklubben rigtig

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

Klubhus 40 år. For godt 40 år siden - søndag den 2. marts 1975 - blev vores klubhus indviet. Læse mere inde i bladet om projektets forløb.

Klubhus 40 år. For godt 40 år siden - søndag den 2. marts 1975 - blev vores klubhus indviet. Læse mere inde i bladet om projektets forløb. Nr. 1 MAJ 2015 Årg. 32 Klubhus 40 år For godt 40 år siden - søndag den 2. marts 1975 - blev vores klubhus indviet. Læse mere inde i bladet om projektets forløb. KLATTEN Klatten er Toreby-Grænge Boldklubs

Læs mere

Vejen Orienteringsklub

Vejen Orienteringsklub Vejen Orienteringsklub Samt Korttegning i Dansk Orienterings-Forbund i perioden 1965-1975 Klaus Staugaard Indholdsfortegnelse Side 3 4 4 4 5 6 7 7 9 10 10 11 12 13 13 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Jubilæumsbog. Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011. Vi fløjter i fællesskab

Jubilæumsbog. Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011. Vi fløjter i fællesskab Jubilæumsbog Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011 Vi fløjter i fællesskab 2 3 Denne jubilæumsbog er skrevet i anledning af Aarhus Fodbolddommerklubs 75 års jubilæum den 29. april 2011. Målet

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

HUGin 100 ÅR - TILLYKKE!

HUGin 100 ÅR - TILLYKKE! HUGin 100 ÅR - TILLYKKE! 100 ÅRS JUBILÆUM 2007 HUGF 100 års jubilæum Som redaktør for HUGin er jeg blevet involveret i at lave et skrift i anledning af HUGF s 100 års jubilæum. Hvad skriver man til en

Læs mere

Dilettant i Stenløse Af: Benny og Bente Holm

Dilettant i Stenløse Af: Benny og Bente Holm Dilettant i Stenløse Af: Benny og Bente Holm Dilettantforestillingerne i Stenløse Forsamlingshus har mange år på bagen. I de gamle protokoller kan vi se, at allerede i 1907 søgte ungdomsforeningen om at

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SKIBSBY-HØJENE IDRÆTSFORENING

MEDLEMSBLAD FOR SKIBSBY-HØJENE IDRÆTSFORENING MEDLEMSBLAD FOR SKIBSBY-HØJENE IDRÆTSFORENING Nr. 3 November 2010 43. årgang 50 års jubilæum 6. december 1960 2010 50 år 1 2 SKIBSBY-HØJENE IF STIFTET 6. DECEMBER 1960 Hovedbestyrelse: Formand: Henrik

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere