DANSK GENNEM 300 AAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK GENNEM 300 AAR"

Transkript

1 DANSK GENNEM 300 AAR 163 TEKSTER AF 113 FORFATTERE UDGIVET TIL UNDERVISNINGSBRUG AF EJNAR THOMSEN KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1940

2 INDHOLD I nedenstaaende forfatteralfabetiske Register er følgende Hovedregler søgt gennemført: Overskrifter er kun medtaget, naar de helt eller delvis skyldes den paagældende Forfatter, altsaa ikke, naar de stammer fra Udgiveren. Henvisningerne gælder udelukkende de meddelte Teksters Trykforlæg; Oplysninger om Førstetryk, Affattelsestid o. 1. maa den deri interesserede selv skaffe sig. I hvert Fald for de Bøgers Vedkommende, som er udgivet i dette Aarhundrede, er Forlag anført (med Undtagelse af Gyldendal). Om Betydningen af *: se Forordet. Nr AARESTRUP, Emil: Sørgesangen i Digte (1838) ANDERSEN, H. C: Af Loppen og Professoren i Eventyr og Historier V (2. Opl., 1931) 122 *71. ANDERSEN, Vilhelm: i Sommer (1926) ANDERSEN NEXØ, Martin: 7 9 i Et lille Kræ (3. Opl., 1936) ARREBO, Anders Christensen: 18 i Hexaemeron (1661) ARREBO, Anders Christensen: i ovennævnte ARREBO, Anders Christensen: i ovennævnte BÅDEN, Jacob: i Sneedorffs samtlige Skrivter III (1776) BAGGESEN, Jens: i Labyrinthen II (1830) BANG, Herman: 1 2 i De uden Fædreland (1906) BANG, Herman: i ovennævnte BERGSTEDT, Harald: Adelheide von Furstenfelsen i Sange fra Provinsen III (1920) ' BIRCHEROD, Jacob: i Jacob Bircherods Hejse til Stockholm (Aschehpug, 1924) BLICHER, St: St.: Af De Udøbte i Samlede Skrifter XXX (Det,, danske Sprog- og Litteraturselskab, 1932) BORDING, Anders: Ære-Dict til M. Anders Arrebos Sex Dages Gierning. Foran i Arrebos Hexaemeron (1661) og i Bordings Poetiske Skrifter I (1735) BRANDES, Georg: i Udenlandske Egne og Personligheder (1893) BRANNER, H. C: i Legetøj (Povl Branner, 1936) BREGENDAHL, Marie: i Med aabne Sind (1936) BRIX, Hans: i Gudernes Tungemaal (1911) BRIX, Hans: 233 i Analyser og Problemer III (1936) BRORSON, Hans Adolph: Ac'hl vidste du i Troens Rare Klenodie (1739) BRORSON, Hans Adolph: Nu Verdens Rige i Svane-Sang (1765) BRUUN-RASMUSSEN, Knud: Dette ene Liv i Dette ene Liv (Nyt nordisk Forlag, 1932) CLAUSSEN, Sophus: Af Atomernes Oprør i Heroica (1925) la COUR, Paul: i Dette er vort Liv (1936) DRACHMANN, Holger: i Vandenes Datter (1881) 108

3 92. DRACHMANN, Holger: Kildespring i Gamle Guder og nye (1881) ' DRACHMANN, Holger: i Vagainindus (1910) DRACHMANN, Holger: Vagabundus. 298 i ovennævnte EILSCHOV, Friderich Christian: i Phitosophiske Breve (1748) EWALD, Johannes: i Samlede Skrifter IV (Det danske Sprogog Litteraturselskab, 1919) " EWALD, Johannes: Af Poenitenten. En Ode i Samlede Skrifter III (se ovenfor, 1916) FEILBERG, Ludvig: samt 11 (tilføjet som Fodnote) i Om storst. Udbytte af Sjælsevner (2. Opl., 1881) 105 *8. FISCHER, Leck: i Hvordan i Morgen? (Nyt nordisk Forlag, 1938) FRIIS MØLLER, Kai: Ode til Christian IV i Galionsfigurens Sang og andre Digte (1930) GIELSTRUP, Jens: 8 11 i Det gode Hjerte (Nyt nordisk Forlag, 1939) GJELLERUP, Karl: i Germanernes Lærling (1882) GJELLERUP, Karl: Det stærkeste Vaaben i Fabler (1898) GOLDSCHMIDT, M.: Af Dagbog i Tidsskriftet Nord og Syd, 14 / i Nord og Syd III (1848) GRAVLUND, Thorkild: Af Paa Strand og Lerhuset og i Hus (1932) '.." GRAVLUND, Thorkild: i Ellens Piger (1936) GRUNDTVIG, N. F. S.: Af Foredragsrækken Mands Minde i Mands Minde (1877) 129 *45. GRØNBECH, Vilh.: i Kampen om mennesket (Jespersen & Pio, 1930) : GYLLEMBOURG-EHRENSVARD, Thomasine: 98 i Samlede Skrifter XI (2. Udg., 1867) HANSEN, Olaf: Ræk mig en Dvaledrik 9 10 i Tværveje (V. Pio, 1904) HAUCH, Carsten: Hellebæk i Lyriske Digte og Romancer (2. Opl., 1862) HEIBERG, J. L.: i Prosaiske Skrifter VIII (1861) HEIBERG, J. L.: i ovennævnte ' HEIBERG, Johanne Luise: 182 i Et Liv gjenoplevet i Erindringen I (3. Udg., 1913) ' HENNINGSEN, Agnes:, i Kærlighedens Aarstider (2. Opl., 1927) HENRICHSEN, Erik: i Mændene fra Forfatningskampen I (1913) HERTZ, Henrik: Et Digt af Hafiz i Digte fra forskjellige Perioder I (2. Opl., 1877) HJORTØ, Knud: 7 8 i Fru Herta (1914) HOLBERG, Ludvig: i Fortalen til Almindelig Kirke-Historie (1738) ' HOLBERG, Ludvig: Epistola CV i Epistler II (1868) HOLBERG, Ludvig: Epistola CDXLVIH i Epistler V (1875) HOLSTE1N, Ludvig: Bggen flygter. 70 i Løv (2. Udg., 1918) HOSTRUP, C: i Opstandelsen og Livet (1883) HØFFDING, Harald: i Den store Humor (1916) HØRUP, Viggo: 79 i V. Hørup i Skrift og Tale I (1902) INGEMANN, B. S.: Morgensang (paa Rigi) i Reiselyren I (1820) ' JACOBSEN, J. P.: Af Gurresange. 64 i Samlede Værker IH (Det danske' Sprog- og Litteraturselskab, 1927) JACOBSEN, j. P.: i ovennævnte JENSEN, Johannes V.: Af Ved Frokosten i Digte (3. Udg., 1921) JENSEN, Johannes V.: i Himmerlandshistorier I (7. Opl., 1933) 71

4 48. JENSEN, Johannes V.: Af Julefred i ovennævnte JENSEN, Johannes V.: og i Himmerlandshistorier II (7. Opl., 1933) JENSEN, Johannes V.: i Myter I (3. Udg., 1924) JENSEN, Johannes V.: i Nordisk Aand (1911) JENSEN, Johannes V.: Moder og Barn i Verdens Lys (1926) JUNGE, Joachim: i Den nordsjællandske Landalmues Karakter, Skikke, Meninger og Sprog (Steffensen, 1915) JØRGENSEN, A. D.: i Historiske afhandlinger IV (1899) JØRGENSEN, Johannes: i Fortællinger (1912) JØRGENSEN, Johannes: Af Mit Livs Legende i Det usyrede Brød (4. Opl., 1918) ' JØRGENSEN, Johannes: Der er en Brønd, som rinder i Der er en Brønd, som rinder (1920) KAMPMANN, Henrik: Af en prisbelønnet Lovtale over Kong Christian den Tredie i Forsøg i de skiønnc og nyttige Videnskaber VII, 13. Stk. (1779) '. ' KEHLER, Henning: Af Russisk Rytteri i Russiske 'Kroniker (1920).. : 49,32. KEHLER, Henning: i Paa Jagt efter Gmiet (Nyt nordisk Forlag, 1938) ' K1DDE, Harald: i Helten (1912) KIDDE, Harald: Herman Bang i Artikler og Breve (Woel, 1928) KIERKEGAARD, Søren: i Samlede Værker XI (1905) KIERKEGAARD, Søren: i Samlede Værker XIV (1906) KINGO, Thomas: Til Hånds Kongl: Majestets Tredie Feldtog et allerunderdanigst Lgk-Ønske i Samlede Skrifter II (Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Munksgaard, 1939) KINGO, Thomas: Om En gudelig og Christelig Beredelse Til Det hellige og høyværdig Altars Sacramentis Annammelse i Samlede Skrifter IH (se ovenfor, 1939) 154 *157. KINGO, Thomas: Reyse-Andagt eller En Sang for et Menniske som er paa sin retfærdige Key se i ovennævnte K1RK, Hans: 'i Fiskerne (5. Opl., 1938) KIRK; Hans: i Daglejerne (2. Opl., 1936) KL1TGAARD, Mogens: i De røde fjer (Povl Branner, 1940) KNUDSEN, Jakob: i Livsfilosofi (1908) KRISTENSEN, Tom: Det blomstrende Slagsmål. 39 ti i Fribgtterdrømme (Lybecker, 1920) KRISTENSEN, Tom: Af Det dunkle London i Vindrosen (2. Opl., 1934) 45, 29. KRISTENSEN, Tom: Barndomsminde. 62 i Mod den yderste Rand (2. Opl., 1936) LANGE, Julius: i Nutids-Kunst (1873) LANGE, Per: En Konges Død i Orfeus (Wilhelm Hansen, 1932) LANGE, Thomas: 295 i Udvalgte Skrifter I (1906) ' LANGE, Thor: Ak, lille Birk i Strengespil (1906) LANGE, Thor: Hvorfor blev det grønne Græs i ovennævnte LARSEN, Karl: i Søndagsbørn og Hverdagsmennesker II (1909) LAUESEN, Marcus: Guds Billede i Guds Gøglere (Reitzel, 1928) LAUESEN, Marcus: i Skipper Theobald (Hasselbalch, 1936) LEONORA CHRISTINA: i. Jammers-Minde" (1869) LUND, Harald H.: Foraar paa Vestre Kirkegaard i Mødet med Foraaret (Jespersen & Pio, 1931) MONRAD, Johan: 4 5 i.7o/h;;j Monrads Selvbiografi ( ) (1888) ' MUNK, Kaj: i Himmel og Jord (Nyt nordisk Forlag, 3. Tusinde, 1938) 31

5 18. MUNK, Kaj: i ovennævnte MYNSTER, J. P.: Af Betragtninger over de christelige Troeslærdomme. 92 i Betragtninger... II (1833) MØLLER, Poul': Af Strøtanker. 6 7 i Efterladte Skrifter III (3. Udg., 1856) NIELSEN, Harald: i Selvforsvar og Landeværn (Aschehoug, 1927) NIELSEN, Harald: i Vej og Sti (1916) 61 *40. NIELSEN, Harald: Af Svensk og Dansk i Svensk og Dansk (1912) NIELSEN, Jørgen: i En Kvinde ved Baalet (1933) PALUDAN, Jacob: i Under Regnbuen (Hasselbalch, 1933) PALUDAN, Jacob: i ovennævnte PALUDAN, Jacob: Af Barnekaar og voksne Aar i Som om intet var hændt. (Hasselbalch, 1938) PALUDAN, Jacob: Denne Vinter / i ovennævnte PALUDAN-MULLER, Fr.: Af St. Helena i Poetiske Skrifter i Udvalg I (1909) PEDERSEN, Povl: i Kierligheds Endrings og Undrings Speil forestillet udi den spanske Herremand Don Pedro af Granada hans Uf og Levnets Historie (Munksgaard, 1937) 151 *19. PETERSEN, Nis: Et kvad om en knes fra Peene i En drift vers (Vilh. Prior, 1933) PETERSEN, Nis: Nr. 4, 5, 12, 46, 47, 55, 88 og 31 i 99 bemærkninger (Haase, 1936) PETERSEN, Nis: i Engle blæser paa trompet og andre noveller (1937) PETERSEN, N. M.: 122 i Samlede afhandlinger IV (1874) PONTOPPIDAN, Henrik: 5 8 i Det store Spøgelse (Schubothe, 1907) PONTOPPIDAN, Henrik: i Drengeaar (1933) PONTOPPIDAN, Henrik: i Hamskifte (1936) POULSEN, Frederik: Af Klassikerne i Dengang Verden var ni/ (1933) ' POVLSEN, Hans: i Himlens Fugle har Reder (1936) RAHBEK, K. L.: Af Erindringer af mit Uv. 56 i Erindringer... I (1824) RECKE, Ernst von der: 77 i Archilochos (1878) REENBERG, Thøger: i de saakaldte Wielandt'ske Samlinger" III (1725) ' ' REENBERG, Thøger: 4 5 og i de saakaldte Luxdorph'ske Samlinger" I (1742) 150 *59. RODE, Helge: Af Den sympatiske Krig i Krig og Aand (3. Opl., 1918).' ' ' RODE, Helge: En Prik. 49 i Den vilde Rose (1931) 84 *35. ROOS, Carl: Af Rg i Germanica (1938) 55 *26. RUBOW, Paul V.: Kunsten at skrive i Smaa kritiske Breve (Munksgaard, 1936) RØRDAM, Valdemar: i Bjovulv (1899) RØRDAM, Valdemar: i Udvalgte Digte fra tyve År II (1918) RØRDAM, Valdemar: 9 11 i Jens Hvas til Ulvborg I (1922) SCHMIDT, Rudolf: Sonet. 128 i Digtninger (1863) SCHYBERG, Frederik: Af Om at være Teaterkritiker af vedk. udvidede Særtryk af Politiken's Kronik (1939) SEEDORFF PEDERSEN, Hans Hartvig: Verset i De hængende Haver (Jespersen & Pio, 1931) S1BBERN, F. C: Af Gabrielis' Breve. 2 3 i Efterladte Breve af Gabrielis (3. Udg., 1855) SKJOLDBORG, Johan: 10^11 i Bjærregaarden (1921) SKJOLDBORG, Johan: Indledning til Min Mindebog. 5 6 i Min Mindebog I (1934) SNEÉDORFF, J. S.: i Samtlige Skrivter VI (1776) 143

6 130. STAFFELDT, Schack: 105 i Digte (1882) STAFFELDT, Schack: De tvende Draaber. 162 i ovennævnte 134 *3. STANGERUP, Hakon: i Schack Staffeldt (1940) STEENSTRUP, Johannes: 4 5 i Den danske Bonde og Friheden (2. Opl., 1888) STUB, Ambrosius: Aria i Samlede Digte (3. Udg., 1852) SUHM, P. F.: 198 i Samlede Skrifter IV (1789) ' SYV, Peder: Af Nogle betenkninger om det Cimbriske Sprog. 5 6 i Nogle betenkninger... (1663) SØNDERBY, Knud: i De kolde Flammer (Jespersen & Pio, 1940) TODE, J. C: i Danske prosaiske Skrifter I (1793) TOPSØE, Vilhelm: Første Kapitel af Styr i Ugebladet Sværmere (Nr. 2, 10 /i 1863) TROELS-LUND: i Nye Tanker i det 16de Aarhundrede (1909) VALLØE, Knud E.: Til Dværge-Krybet, som gaar paa de vælske Stglter. 53 i Efterladte Digte, Fortællinger, Parodier og Skizzer (1879) VEDEL, Valdemar: Af Foredraget Konservative Værdier i Menneskelighed (Aschehoug, 1920) WESSEL, J. H.: 156 i Værker (1850) WIED, Gustav: i Værker i Udvalg IV (1938) WINTHER, Christian: i Lyriske Digte (1849) OEHLENSCHLAGER, Adam: Af Thor besøger Jetten Hymir i Nordens Guder (1837) OEHLENSCHLAGER, Adam: Af Erindringer i Erindringer I (1850) ØRSTED, H. C: Af Om den Ydmyghed, hvormed man bør søge Sandheden. 44 i Samlede og efterladte Skrifter IX (1852) 133

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900

Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900 Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900 AF JES FABRICIUS MØLLER»Darwinismen slog huller i kristendommens grundmønster og bekræftede troen på, at den frie, videnskabelige tanke snart ville

Læs mere

FØR OG EFTER Litterære strategier i Johannes Jørgensens lyrik før og efter hans konversion i 1896

FØR OG EFTER Litterære strategier i Johannes Jørgensens lyrik før og efter hans konversion i 1896 FØR OG EFTER Litterære strategier i Johannes Jørgensens lyrik før og efter hans konversion i 1896 TRO OG TEKNIK Da Johannes Jørgensen i 1896 konverterede til katolicismen, var han bekymret for, om det

Læs mere

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Hugvísindasvið HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Ritgerð til B.A.prófs - maí 2010 Guðrún Jarþrúður Baldvinsdóttir

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

Af gymnasiebibliotekar Susanne Rose Nielsen

Af gymnasiebibliotekar Susanne Rose Nielsen Dansk / historieopgaven Af gymnasiebibliotekar Susanne Rose Nielsen Dansk /historieopgaven (DH opgaven) er den første større skriftlige opgave i gymnasiet og på hf. Denne folder vil guide dig igennem opgaveprocessen

Læs mere

Kaj Munk - hvordan var han egentlig?

Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse: Forside / titelblad side 1 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Kaj Munk - hvordan var han egentlig? side 5-80

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Historisk læsning. Dansk 2. Semester 2009

Historisk læsning. Dansk 2. Semester 2009 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009 Historisk læsning Dansk 2. Semester 2009 Opgaveformulering. Analyse og karakteristik af: H.A. Brorson : Op! all den ting, som Gud har gjort. Johannes

Læs mere

Tarokspillets historie og udvikling

Tarokspillets historie og udvikling Tarokspillets historie og udvikling Et essayistisk festskrift ved Jens Henneberg i anledning af Hjørring Tarokklubs 25 års jubilæum. Copyright 2002: Jens Henneberg ISBN: 87-8788-37-3 Et lidet forord Dette

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

Sig månen langsomt hæver

Sig månen langsomt hæver Sig månen langsomt hæver Sig månen langsomt hæver, den gyldne stjerne svæver på himlen klar og blid; vor skov er tavs og stille, og hvide tåger spille på engen rundt ved aftenstid. Hvor rolig jorden hviler

Læs mere

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Tranquebar Initiativets S k r i f t s e r i e Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Banal nationalisme, narrative skabeloner og postkolonial melankoli i skildringen af de danske tropekolonier

Læs mere

Tanker om Ludvig Holberg uden paryk

Tanker om Ludvig Holberg uden paryk www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ -------------------------------------------------------------------------------------- Tanker om Ludvig Holberg uden paryk

Læs mere

Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard Videnskabernes Selskabs Forlag København

Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard Videnskabernes Selskabs Forlag København 2007 Danske Studier Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard Videnskabernes Selskabs Forlag København Danske Studier 2007, 102. bind, niende række 6. bind Universitets-Jubilæets

Læs mere

Fra bog til film Typiske træk i danske filmatiseringer

Fra bog til film Typiske træk i danske filmatiseringer Fra bog til film Typiske træk i danske filmatiseringer af Peter Schepelern Filmatiseringen er et vigtigt skæringspunkt mellem to kulturelle former, mellem ordkultur og billedkultur. Fra begyndelsen har

Læs mere

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 3166 Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 1840 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 680 udgivet af Knud Eyvind Bugge, Institut for Dansk Kirkehistorie, G.E.C.GADs Forlag,

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

M I C H A E L F A L C H S O M M E R E N K O M N Y T I L B A G E

M I C H A E L F A L C H S O M M E R E N K O M N Y T I L B A G E M I C H A E L F A L C H S O M M E R E N K O M N Y T I L B A G E B L U E S PÅ M O T O R V E J E N Nu flyver dagens første musvåge ud i tåget morgengry den pønser på mord Mens vi menneskekærligt leger fremtid

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

guide for Danske SKER kirkedage viborg 13.-16. maj DET I himmel og jord i bevægelse Området omkring Tinghallen og Stadionhallen

guide for Danske SKER kirkedage viborg 13.-16. maj DET I himmel og jord i bevægelse Området omkring Tinghallen og Stadionhallen Området omkring Tinghallen og Stadionhallen Camping Teltplads S6 PRINSENS ALLE KASERNEVEJ STADION ALLE S5 S4 TINGVEJ KB1-3 KB4 Frihedsmuseet DET I SKER KULTURKALENDER FOR VIBORG KOMMUNE Guide for danske

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

Skolelærerkomponister (II)

Skolelærerkomponister (II) Skolelærerkomponister (II) af Kirsten Sass Bak Stil og musikalsk univers hos tre seminarieuddannede sangkomponister I 1850' erne begyndte de første skolelærerkomponister at vove sig frem med deres produkter

Læs mere

DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE

DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK 1906 FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG H. H. THIKI.KS BOGTRYK KKR I INDHOLD MARIUS KRISTENSEN, Takt og

Læs mere