Kristus som livets mulighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kristus som livets mulighed"

Transkript

1 48. årgang Juni - Juli - August 2013 Nr. 3 Kristus som livets mulighed Jeg frelser dem fra deres syndige frafald og renser dem; de skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Ezekiels Bog 37,23 Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Titusbrevet 2,14 Der er ikke mange, som mener, at talen om synd længere er et spændende emne. Vil man få andre til at sukke tungt, få sommerfesten til at bryde op, vil man gøre nogen fjerne i blikke og lettere stumme, skal man bare begynde at tale om synd. Det er en ren festdræber. Det er det nok, fordi det i dag er svært at tale åbent om synd. Synd er for mange noget, man ikke forholder sig til. Den har ringe interesse.

2 Egentlig er det ærgerligt. For, i bund og grund hænger talen om synd også sammen med den måde, vi ser os selv på. Ser vi os selv som, om vi er del af en gudsskabt sammenhæng, hvor vi alle er vigtige og har lige værdi, eller er vi små autonome væsner, som lever kun for en tid og skal klare alle ting selv? Del af vores kristne forståelse er, at vi er skabt af Gud. Skabt til at leve med hinanden. Det er et vilkår. Samtidig må vi holde hinanden fast på, at det er nødvendigt at tale om synd. Synd er alt det, som skiller os fra Gud, fra vores medmennesker og fra os selv. Den står i vejen for livet. Kun derved kan vi netop rette blikket mod det, som sætter os fri. Det er så let at falde i en af to grøfter. Enten at se sig selv som det perfekte menneske, som ikke rummer fejl, eller omvendt at se sig selv som et menneske, som intet selv magter. Så findes fejl på fejl. Alt formørkes, bliver ikke til at holde ud. Derfor sendte Gud sin søn til os. Gennem Kristus gives vi en anden, en livets mulighed. Han køber os fri af syndens bedrag og sætter os ind i vores rette sammenhæng. For vores skyld giver han sit liv og løskøber os fra syndens og dødens magt, så at vi bliver et rent folk, ivrige efter at gøre gode gerninger. Ja, gennem Kristus findes livets mulighed. DS 369,6 Du, som åbner døren gennem døden, når vi drikker af dit hjerteblod, vis os midt i mørket morgenrøden, giv os hvedekornets kraft og mod. Du, som åbner bøgehækkens blade, giv os liv og lys, og gør os glade! Sognepræsten 2

3 arrangementkalender Friluftsgudstjenesten pinsedag 2011 Fælles friluftsgudstjeneste med indsættelse af hjælpepræst Juma Kruse Søndag d. 2. juni på friluftsscenen i Thorning Søndag d. 2. juni kl afholdes fælles gudstjeneste på friluftsscenen bag forsamlingshuset i Thorning. Både Thorning og Grathe menighedsråd står som arrangører og vil inden gudstjenesten kl byde på en kop kaffe og et rundstykke til de morgenfriske. Provst Børge Terp vil denne dag også deltage og indsætte vores nye hjælpepræst Juma Kruse, som skal være her hos os i pastoratet et halvt års tid. Juma Kruse vil blive ansat i en stilling som præst med løntilskud. Vi ser frem til samarbejdet, og håber det bliver en god periode. Det er altid noget særligt når kirken for en dag rykker udenfor. Det er en fornøjelse at holde gudstjeneste i vor Herres fri natur, og vi glæder os til at få lov at benytte os af de faciliteter, som Thorning Friluftsscene har været så venlige at udlåne. I år opfører Thorning Friluftsspil Vi maler byen rød, og på scenen med kulisserne som baggrund midt i skoven håber vi på, at sommeren denne dag viser sig fra sin milde side. Vel mødt. Dog, i tilfælde af dårligt vejr rykkes op i Thorning kirke. Alle er velkomne! Thorning og Grathe menighedsråd 3

4 Mit navn er Juma Kruse, jeg er 40 år gammel og har boet i Aarhus siden 1991, med undtagelse af et par højskoleophold. Jeg er uddannet teolog fra Aarhus universitet. Herefter kom jeg i 2008 ud i det private erhvervsliv indtil Her har jeg arbejdet med at skaffe nye samarbejdspartnere til min arbejdsgiver, med kommunikation og formidling som det gennemgående fokus i arbejdsprocessen. Jeg bruger en del tid på at læse, især skønlitteratur. Men også faglitteratur om samfundet og kristendommen, og engang imellem om Afrika. Desuden skriver jeg selv. Kirkeligt er jeg mest kommet i Aarhus Domkirke. Jeg er, når tiden er til det, også glad for biograffilm, hvor jeg ser alt fra Trier til Bier, og på musikfronten er jeg også ret bred. Desuden er min datter Evelyn og sønnerne Patrick og Martin (snart 13, 17, og 19 år) en del af mit liv. De to yngste går begge på efterskole, og den ældste bor hos deres mor i Aarhus. Endvidere løbetræner jeg jævnligt, det kan næsten opleves meditativt, især på de længere distancer. Har just gennemført min første halvmaraton, da jeg løb Lillebælt Halvmarathon 4. maj i år. Sæt allerede nu kryds i kalenderen Sommermøde sammen med Thorning Foredragsforening søndag den 29. september kl Der begyndes i kirken, og efterfølgende er der kaffebord og foredrag i Thorning Forsamlingshus. Foredragsholder er pilgrimspræst Anette Foged Schultz, som taler over emnet: "Folkekirken i bevægelse". Konfirmander Høstgudstjeneste og indskrivning af årets kommende konfirmander bliver søndag d. 15. september kl i Thorning kirke. Konfirmander og forældre vil efter sommerferien få særskilt indbydelse. Alle er velkomne! Minikonfirmander Årets kommende minikonfirmander vil i begyndelsen af det nye skoleår med posten få indbydelse til at deltage i minikonfirmandundervisning, som begynder midt i september måned. 4

5 Konfirmander 2013 Specialklasserne Grathe kirke den 26. april Fotograf Hans Winther 5

6 Grathe kirkes konfirmander søndag den 5. maj Fotograf Hans Winther Vium kirkes konfirmander Kristi Himmelfart den 9. maj 6 Fotograf Hans Winther

7 Thorning kirke 7.a konfirmander Fotograf Hans Winther Thorning kirke 7.b. konfirmander Fotograf Hans Winther 7

8 Onsdag, den 22. august 2012 Dagen begynder ved 7-tiden i herberget i Kragelund, hvor morgenmåltidet bliver nydt med stor appetit efter en god nats søvn. I dag har vi den store glæde, at flere beboere fra sognene langs dagens rute er mødt frem i herberget for at deltage i dagens vandring. Den indledes med en andagt vejledt af Elisabeth, vor pilgrimspræst. Vi synger en salme eller en morgensang, lytter til en bibeltekst, beder en bøn og afslutter andagten med udveksling af praktiske oplysninger om dagens vandring og instrukser om den åndelige gennemførsel af dagens første etape. En pilgrimsvandring er forsøg på at finde mening med sit liv: Hvor kommer jeg fra, hvor skal jeg hen og hvorfor? Desuden opstår der gradvist en bevidsthed omkring spørgsmålet: Hvem er jeg? Det spirer og gror frem under samtaler på tomandshånd og ved vandring i stilhed. Mulige svar på dette og andre af livets store spørgsmål dukker op ved udveksling af livsberetninger og bliver eftertænksomt vendt. Når vi går og samtaler to og to foregår det med en overraskende åbenhed og tillid, der giver grobund for behandling af disse livets store spørgsmål. Efter en lang dags vandring ad opblødte stier i skiftevis regn og sol gennem Stenholt Skov, Kompedal Plantage og over Grathe Hede med den blomstrende lyng kommer vi sidst på eftermiddagen frem til herberget Den gamle Skole i Thorning. Den gamle bygning møder os med en fred og ro, der mere end opvejer den uro og rastløshed, som pilgrimme oplever, når de - trætte, snavsede og fyldt med nye indtryk efter mange timers vandring og ophold i Guds fri natur når frem til den kommende nats rastested, hvor fysiske aftryk og åndelige indtryk af dagens strabadser skal behandles - i ensomhed og i fællesskab. Efter aftensmaden er der tid til at krydse gaden og besøge Blicheregnens Museum, hvor jeg bliver mødt af en tom reception. Da jeg hørte stemmer rundt om hjørnet til venstre, begiver jeg mig derhen og ser ind i en stor stue, hvor en nutidig udgave af E Bindstouw udfolder sig, fyldt med ivrigt optagede, syende og snakkende, glade kvinder. Udstillingen inde ved siden af - af Blichers violin, pibe, jagtbøsse og andre ejendele - giver nyt liv til hans vidunderlige digte og fortællinger og til Knud Sørensens skildring af Blicher. Klokken halv ni - tilbage i den gamle skole - oplever vi ægte jysk gæstfrihed. 8 Brudstykker af en Pilgrims Dagbog

9 I spisestuen trænges vi med børn og voksne fra Thorning og omegn omkring et medbragt kaffebord af uendelige dimensioner. Det bliver ydet retfærdighed under et livligt og inspirerende samvær, som glædeligvis bliver forlænget oppe i den smukke kirke, hvor sognepræst Tina Frank sørger for, at denne oplevelsesrige og mindeværdige dag får en stemningsfuld afslutning. En særlig oplevelse i kirken er den smukke altertavle over Emmaus-beretningen, der er blevet teksten for moderne pilgrimsvandring. Vi går ikke alene! Ophold i en gammel landsbykirke som Thorning Kirke er et under i sig selv. Ikke alene fornemmer jeg tilstedeværelsen af Gud, men også af de af vore forgængere, der har haft deres gang i netop denne kirke: Slægters fodtrin lyder mod os op igennem glemte år, danselette eller tunge, som de følte deres kår, når de andagtsfulde kom med deres små til livets Gud, når de knugede af sorgen bar de kære døde ud. (DS 331). Når jeg sidder i stilhed i en af disse kirker, indsnuser duftene og ser mig omkring, på alter, prædikestol, døbefont, bænkerækker og denne kirkes særlige inventar, giver dens mure og gulve liv til generationer, der har vandret gennem livet på dette sted. Torsdag, den 23. august 2012 Vi vågner op til en solbeskinnet morgen, og under morgenmåltidet i spisestuen genoplever vi gårsdagens givtige samvær. Morgenandagten er henlagt til kirken, som møder os med velholdte gravsteder og en dybblå himmel fuld af gyldne løfter. Afskeden med Thorning fylder mig med følelsen af at have oplevet en gæstfrihed, hjælpsomhed, oprigtig interesse og venlighed, der får mig til at ønske mig tilbage. Mon jeg vil møde de samme mennesker igen, og vil der fortsat være et herberg? Søren, pilgrim Musik og sang samt gudstjeneste på Ældrecenter Bakkegården Hver tirsdag formiddag fra kl. 10 er der mulighed for at få sig en kop kaffe, hyggeligt samvær samt at få rørt stemmebåndet. Vores organist Elisabeth Tøttrup spiller. Hver den sidste tirsdag i måneden afløses sang af gudstjeneste. Her deltager også præst og kirkesanger. Alle er velkomne! Datoer for gudstjeneste er: Tirsdag d. 25. juni kl Samt tirsdag d. 27. august kl (Juli måned holdes ingen gudstjeneste.) 9

10 Døbte, viede og døde i Thorning Grathe sogne Dåb Thorning Kirke : Sylvester Greve Welander Hansen : Huxi Nedergaard Rasmussen : Nikolaj Voigt Jensen : Frederikke Melanie Juul Hansen : Ingrid Lysgaard Ravn : Mathias Lerche Tangaard : Rebekah Dalgaard Kaspersen : Kristian Halkier Kjærgaard 28.04,2013: Felix Boje Konradsen Grathe Kirke : Tobias Bach Riberholt Kirkelig velsignelse Thorning kirke Camilla og Heine Greve Welander Døde/begravede/bisatte Thorning Kirke : Rita Hoberg : Otto Christensen : Kirsten Anneberg Jacobsen : Tove Jakobsen Pedersen : Kristian Rud Würtz Grathe Kirke : Minna Plambeck : Hilda Jutta Kristensen : Ingvar Frederik Thomsen : Kristian Tjelle Kristensen Sognepræst Tina Frank holder i år sommerferie i perioden fra den 15. juli til 4. august, som er ugerne Embedet vil i denne periode blive passet af præst Juma Kruse som har telefon nummer

11 Kirkelig vejviser Thorning Menighedsrådsformand Ejvind Brinch Lihn, Tørrepladsen 35, 8620 Kjellerup / Kirkeværge Anne Marie Noes Møller, Gadegårdsvej 14, 8620 Kjellerup Kasserer Claus Poulsen, Højgårdsvej 24, 8620 Kjellerup Graver Kaj Lauritsen, Sangildvej 43, Knudstrup Kirkesanger Tove Moody Henriksen, Bangsvej 19, Tulstrup, Ikast Organist Elisabeth Tøttrup, Skelhøjevej 24, Viborg Grathe Menighedsrådsformand Verner Pedersen Haugevej 39, Hauge Kirkeværge Margit Kjær Sørensen, Ålborgvej 8, Gråmose Kasserer Inger Michelsen, Haugevej Graver Søs Lauritsen, Sangildvej 43, Knudstrup Kirkesanger Peter Kildedal, Bygtoften 5, Kjellerup Organist Se Thorning Præstesekretær Jonna Schmidt Jensen Træffes bedst på kontoret torsdage mellem 9-12 mail: Sognepræst Tina Frank, Blichersvej 32, Thorning Privat: Sct. Leonis Stræde 1, 8800 Viborg Træffes bedst tirsdag fredag mellem kl Mandag holder sognepræsten fri Viborg kirkeradio Sender hver søndag fra kl For Kjellerup egnen 101,7Mhz Tjek hjemmesiden 10

12 Gudstjenesteliste for Thorning og Grathe sogne Dato Thorning Grathe 26. maj Trinitatis søndag juni 1.s.e.trin Fælles friluftsgudstjeneste på friluftsscenen med indsættelse af hjælpepræst Juma Kruse 9. juni 2.s.e.trin Juma Kruse 16. juni 3.s.e.trin juni 3.s.e.trin Juma Kruse 30. juni 5.s.e.trin juli 6.s.e.trin juli 7.s.e.trin juli 8.s.e.trin Juma Kruse 28. juli 9.s.e.trin 9.00 Juma Kruse Juma Kruse 4. august 10. s.e.trin Juma Kruse 11. august 11.s.e.trin august 12. s.e.trin august 13. s.e.trin 9.00 Juma Kruse Juma Kruse Kirkebilen er til for at bruges! - Man ringer selv til Thorning Taxi & Turist, tlf senest dagen før og træffer aftale om afhentning. Hvor intet andet står anført er det sognepræst Tina Frank, som har gudstjenesten. Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer 3-4 gange om året. Har du billeder, stof eller ideer til bladet, så kontakt redaktør Tina Frank inden 6. august 2013

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Sommeren går på hæld. 49. årgang September - Oktober - November Nr. 4

Sommeren går på hæld. 49. årgang September - Oktober - November Nr. 4 49. årgang September - Oktober - November Nr. 4 Sommeren går på hæld I skrivende stund går årets skønne, varme sommer nu på hæld. Nu går det kalendermæssigt igen mod mørkere tider, og varmen afløses af

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Iben og Falco overnattede i Thornings nye herberg

Iben og Falco overnattede i Thornings nye herberg Nummer 4 August 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Iben og Falco overnattede i Thornings nye herberg Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed Aulum Vinding Vind Valgmenighed apil - maj - juni 2013 1 Kirkelige handlinger Dåb Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Præsten sørger for at få fødselsanmeldelsen. Vielse Aftales med valgmenighedspræsten

Læs mere

MunkebjergBladet. Velkommen til ny sognepræst Jonas Bjertrup Hennild. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2015 60. årgang. Sct.

MunkebjergBladet. Velkommen til ny sognepræst Jonas Bjertrup Hennild. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2015 60. årgang. Sct. MunkebjergBladet Juni, juli og august 2015 60. årgang Velkommen til ny sognepræst Jonas Bjertrup Hennild Redaktionen har bedt Jonas om at skrive lidt om sin baggrund. Hvad holder du af at lave sammen med

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

Troende on-off KIRKE BLADET

Troende on-off KIRKE BLADET Troende on-off WWW.CHRISTIANSKIRKEN.DK NR. 3 2014 JULI - OKTOBER KIRKE BLADET Velkommen til Christians sogns nye kirkeblad! Christians sogn har fået et nyt kirkeblad. Designet er blevet frisket op i forbindelse

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23)

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23) Nummer 62 17. årgang Januar 2014 Skoleskibet Danmark (side 30) Minikonfirmanderne (side 16) Dagplejerne på museum (side 32) Teater med Krabasken (side 29) Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 juni - august

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 juni - august KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 juni - august Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Per Rosendal Bygaden 53C, Levring, 8620 Kjellerup

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

VOJENS JEGERUP MAUGSTRUP MAJ JUNI JUNI 2006 25. ÅRGANG NR. 2

VOJENS JEGERUP MAUGSTRUP MAJ JUNI JUNI 2006 25. ÅRGANG NR. 2 VOJENS JEGERUP MAUGSTRUP MAJ JUNI JUNI 2006 25. ÅRGANG NR. 2 Indhold Menneskeliv og kristentro Jubilæum i kirkekoret Pinsen - den står på fisk En hilsen fra praktikfæringen Gudstjenesteliste Meddelelser

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Juli - august - september - oktober 2015

Juli - august - september - oktober 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2015 Fællessider og så forventer vi at

Læs mere

Kirkebladet for KIRKEN i Hinnerup

Kirkebladet for KIRKEN i Hinnerup www.kirkenihinnerup.dk Kirken Juni 2015 Kirkebladet for KIRKEN i Hinnerup Juni - december 2015 Grundfør Haldum Vitten sogne FARVEL Johannes Hjørlund går på pension side 3/7 SQUASHGUDSTJENESTE Høsten skal

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

www.bangsbostrandkirke.dk Bangsbostrand Sogn Nr. 2 juni - juli - august - 2013 Årgang 69

www.bangsbostrandkirke.dk Bangsbostrand Sogn Nr. 2 juni - juli - august - 2013 Årgang 69 www.bangsbostrandkirke.dk Bangsbostrand Sogn Nr. 2 juni - juli - august - 2013 Årgang 69 Kirkevejviser Bangsbostrand Kirke Søndergade 206 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 06 93 Mail: bangsbostrand.sogn@km.dk

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Jeres kirke, jeres gudstjeneste!

Jeres kirke, jeres gudstjeneste! H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2012 Nr. 2 Jeres kirke, jeres gudstjeneste! Gud bør og ene have

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang INDHOLD: Siden sidst og informationer s. 2 Adresser s. 3 Fyld Danmarks kirker s. 3 Tanker fra en kirkegårdstur s. 4

Læs mere

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august 2014. 64. årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august 2014. 64. årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke Juni-juli-august 2014 64. årgang Kirkebladet Sahl - Vinderup Den danske Salmeduo i Vinderup kirke Konfirmandtur til Århus domkirke Konfirmanderne på Aros Sahl menighedsråd 2 Vi er nu midt i en dejlig tid

Læs mere

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2015 - 8. årgang juni - juli - august. Sommer i Danmark

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2015 - 8. årgang juni - juli - august. Sommer i Danmark Kirkeblad for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2015 - 8. årgang juni - juli - august Sommer i Danmark Kloge ord Skrevet af Barbara Landmark Vi er efter påske, men da død og skyld følger os kirkeåret

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2013 juni - juli - august Fra Mejse Rosenkrands Knudsens dåb i Løvel kirke den 3. marts. Se flere navne på side 2. Kirkelige handlinger Døbte 24.

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere