marts, april og maj Årgang 59 Hasseris Sogneblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "marts, april og maj 2015. Årgang 59 Hasseris Sogneblad"

Transkript

1 marts, april og maj Årgang 59 Hasseris Sogneblad

2 Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl , lørdag kl Kirkens kontor: Tlf kontoret er åbent mandag fredag kl , torsdag tillige kl Lørdag telefonisk kl Kordegne: Helle Aaen Jensen og Ide Bylin Bundgaard tlf.: Kirkens hjemmeside: 2 Sognepræst Agnete Brink (Kbf) Følvænget 6 Træffes bedst undt. fredag. tlf.: Sognepræst Henriette Rosendal Mester Eriks Vej 32 Træffes bedst undt. fredag. tlf Sognepræst Jens Dammeyer Renal Baches Vej 9 Træffes bedst undt. mandag. tlf Sognepræst Mikael Byrial Jensen Træffes på telefon undt. mandag. Organister: Mogens Jensen, tlf.: Marianne Haldrup, tlf.: Kirketjenere: Conni Rokkjær, tlf.: Hans Jørgen Ottesen, tlf.: Søren Ohlsen, tlf.: Fælles Menighedsrådets formand: Anders Bach Jensen tlf.: Kirkeværge: Arne Sloth Kristoffersen tlf.: Praktiske oplysninger Dåb: Aftale om dåb træffes med kirkekontoret i god tid før den ønskede dato. Der skal opgives navn og adresser på 2 5 faddere. Der træffes derefter aftale med præsten om en samtale. Vielse: Aftale om vielse træffes med kirkekontoret i god tid før den ønskede dato. Inden vielsen udfyldes en ægteskabserklæring, dette gøres via Borger.dk. Der træffes derefter aftale med præsten om en samtale. Begravelse/bisættelse: Når begravelsens tidspunkt er fastsat, aftales forløbet, herunder salmer, med præsten. Alle medlemmer af folkekirken har ret til at blive begravet/bisat fra deres sognekirke. Ændringer ved gudstjenester og andet, kan ses på kirkens hjemmeside. Hør en prædiken via computeren På (på forsiden til højre) kan man downloade prædikener og musik fra Hasseris Kirke. Hasseris Sogneblad Bladet udkommer 4 gange årligt i 5300 eksemplarer. Udgives af Hasseris Kirkes menighedsråd. Redaktion: Inge Dammeyer (ansvarshavende redaktør), Helle Aaen Jensen, Lars Dammeyer og Agnete Brink. Materiale til sognebladet skal sendes til kirkekontoret. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg og sortere i evt. tilsendte billeder. Næste sogneblad udkommer i uge 22. Deadline for tekst/fotos er 14. april Tryk: Øko-Tryk, Skjern. Hvis sognebladet udebliver: Kontakt Aalborg Postkontor tlf Sognebladet kan også læses på kirkens hjemmeside:

3 Hasserisaftner Hjerte og hjerne om spirituel dannelse i kristendommen Dorthe Enger Foredrag af Dorthe Enger, onsdag den 25. marts kl , i Hasseris Kirkes krypt. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet Globaliseringen har som konsekvens, at vi i dag præsenteres for et sandt supermarked af religiøse og ikke religiøse livsanskuelser. Der er frit valg på alle hylder. Nogle finder traditionel institutionel religion tiltrækkende, andre søger mod nye religiøse bevægelser, mange bliver ateister, ofte som reaktion mod en irrationel og radikal måde at dyrke religion på. Endelig er der en gruppe af mennesker inden for religionerne, men også udenfor, for hvem den spirituelle dannelse er vigtig. Denne spirituelle dannelse vedrører den indre vej igennem sindet til et møde med tilværelsens inderste væsen også kaldet mystik. I oplægget vil denne indre vej præsenteres i den kristne udgave med udgangspunkt i jesuitternes spiritualitet - den orden inden for den katolske kirke som den nuværende pave er rundet af. Denne form for mystik vægter både hjertet og hjernen, hvilken betyder en integration af videnskab og religion. Der vil også blive sat fokus på den kritik af den åndelige vej, som rejses af nyateismen og fra fløje inden for de traditionelle religioner. Om Dorthe Enger Dorthe Enger er lektor i engelsk, religion og filosofi, master i gymnasieledelse, forfatter og debattør. Hun kender gymnasieverdenen fra lærer- og ledervinklen. Hun har været ansat i 25 år på Niels Steensens Gymnasium, hvor hun var lærer, mellemleder og rektor. Samtidig har hun bred international erfaring, idet hun har været dansk repræsentant for et internationalt netværk af katolske skoler. Hun har også i mange år organiseret udvekslingsophold for danske elever til USA og Kina. I 2010 var hun med et at planlægge en studierejse for 30 rektorer til Kina. Dorthe Enger arbejder nu som lærer ved Hasseris Gymnasium, hvor hun blandt andet underviser i skolens IB afdeling (den internationale studentereksamen). Som debattør bliver Dorthe Enger inviteret til at deltage i fx paneldiskussioner i lukkede såvel som åbne fora som i bl.a. DR s Debatten. I mange år har Dorthe Enger været aktiv i danske aviser som fx Berlingske Tidende, Kristeligt Dagblad med kronikker, artikler, indlæg og har deltaget i diverse interviews. Emnerne er religiøse, filosofiske og pædagogiske, med fokus på ungdomskultur og dannelse, internationalisering og religionskritik. Dorthe Enger satte således i 2009 gang i debatten om alkoholkulturen i gymnasiet. I 2013 fik hun udgivet en lærebog, Religionskritik (trykt bog og ibog), til de gymnasiale uddannelser på forlaget Systime. Denne bog er nu ved at blive oversat i en ny version til engelsk med henblik på det internationale marked. Læs evt. mere om Dorthe Enger på hendes hjemmeside: www. dorthe-enger.dk 3

4 Påske Af Sognepræst Agnete Brink Da min datter var en lille pige sad hun mandag morgen efter Palmesøndag og skovlede yoghurt ind. Jeg spurgte hende så: Marie kan du huske, at mor har fortalt dig om, hvorfor vi holder påske? Ja da, svarede hun, det gør vi fordi de slog det lille Jesusbarn ihjel. Nåå, sagde jeg, han var nu blevet en voksen mand. Der gik lidt tid, så kiggede hun skråt op på mig og sagde: Det er ellers ikke ret lang tid siden det var jul! Barnet har selvfølgelig ret i at én af påskeugens vigtigste begivenheder er Jesu død, men påskeugen er faktisk spækket med dramatiske og afgørende begivenheder. Palmesøndag Påskeugen begynder med Palmesøndag, som vi fejrer for at mindes Jesu indtog i Jerusalem. Han og hans disciple var taget fra Galilæa i det nordlige Israel ned til Jerusalem for at fejre den jødiske påske. Jøderne fejrer påske til minde om dengang de af Farao fik lov til at forlade Egypten, hvor de havde levet i slaveri i mange år. Da Jesus ankom til Jerusalem Palmesøndag red han på et æsel, og folket, som enten havde hørt om ham eller selv set og hørt de ting han gjorde og sagde, hyldede og tiljublede ham med svingende palmegrene, i håbet om at han var den nye konge, der skulle befri dem fra den romerske besættelsesmagt. Skærtorsdag om aftenen er Jesus samlet med sine disciple for at spise. Da tager han brødet, brækker det i stykker og rækker sine disciple det, og siger til dem: Tag dette og spis det; det er mit legeme som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Derefter tager han bægeret med vin og siger til dem: Drik alle heraf; dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, hver gang i drikker det, til ihukommelse af mig. Lige siden har vi fejret skærtorsdag, til minde om den dag, hvor Jesus indstiftede nadveren. Og vi modtager syndernes forladelse og fornyr fællesskabet med ham og hinanden hver søndag, når vi går til alters. Det er i forbindelse med måltidet her, at vi får at vide, at Judas har forrådt Jesus, noget vi senere erfarer i evangelierne ved, at han om natten i Gethsemane Have bliver anholdt af en gruppe bevæbnede mænd, udsendt fra ypperstepræsterne, de skriftkloge og de ældste. De anholder ham og fører ham til ypperstepræstens gård. Den centrale anklage imod ham er, at han om sig selv hævder at han er Guds søn. Samtidig er 4

5 han, med det han siger og det han gør, en vældig trussel mod deres magt. Under forhøret hos ypperstepræsten bekræftes de i deres anklage, og han dømmes til døden. Langfredag om morgenen efter ypperstepræsternes, de ældstes og de skriftkloges domfældelse af ham føres han til Pontius Pilatus, som var romersk præfekt og altså leder af den romerske besættelsesmagt. Pilatus skal vurdere anklagen mod og domfældelsen af Jesus. Det har han det svært med, han kan ikke rigtig se, at Jesus har gjort noget forkert. Imidlertid bøjer han sig for presset fra ypperstepræsterne, de skriftkloge og de ældste samt det jødiske folk, der foretrækker at få en forbryder, Barabbas, løsladt i stedet for Jesus. Pilatus dømmer derefter Jesus til døden, lader ham piske og giver ham purpurkappe og tornekrone på, hvorefter de fører ham ud til Golgata, hvor han korsfæstes og dør. Efter døden tages han ned og lægges i en klippehule svøbt i et ligklæde. Påskelørdag er der sabbat, så det er først søndag morgen, at nogle af de kvinder, som fulgtes med ham, går ud for at se til graven. Påskedag, kalder vi den dag, og vi fejrer at kvinderne denne morgen kom ud og fandt graven tom og ifølge de tre af evangelierne mødtes af en engel i hvide klæder, som fortæller dem at Jesus ikke er der, men er stået op fra de døde. Hermed bekræftedes for de første kristne, at Jesus var den han havde sagt han var, nemlig Guds søn. Og med den begivenhed gik de ud og fortalte om det de havde set og hørt medens de fulgtes med Jesus. Alt menneskeligt håb hører op ved døden, her står vi ved grænsen for, hvad vi kan erfare og dermed vide. Jesu opstandelse fra de døde indebærer et håb om, og en fortrøstning til, at vi ikke overlades til intetheden når vi dør, men tages tilbage til den Gud, som i sin tid gav os vort liv. 2. Påskedag fejrer vi i forlængelse af Påskedag. Enten hører vi om, hvordan to af Jesu disciple på vejen til en lille by Emmaus, uden for Jerusalem, møder Jesus og taler med ham. Men de genkender ham først, da han ved aftensmåltidet bryder brødet og giver dem det. Eller også hører vi om Maria Magdalene der går og græder, der hvor Jesu grav findes. Hun græder fordi hun tror at nogen har taget liget og lagt det et andet sted. Og her møder hun så den opstandne Jesus, der taler med hende. 2.påskedag er fejringen af, at Jesus, som opstået, kan være til stede hos mennesker, hos os. Uanset hvor vi er eller hvem vi er, er der ikke noget der kan forhindre ham i at være med os og være os nær. Den sidste nadver af Leonardo da Vinci, Maleriet findes i klosteret Santa Maria delle Grazie i Milano. 5

6 Ekskursion med konfirmanderne til Viborg 6

7 I oktober var alle konfirmanderne fra Gl. Hasseris Skole på en ekskursion til Viborg. På Viborg Museum skulle de lære om reformationen, i Viborg Domkirke skulle de studerer vægmalerierne og et tredje sted skulle de selv lave tegneserier. Det var Domkirken, som især optog konfirmanderne. I små grupper fik de udleveret en ipad, som hjalp dem med at studere de bibelske fortællinger i Joakim Skovgaards fantastiske malerier. Ingen af grupperne oplevede, at de havde tid nok i kirken - men så kan de jo vende tilbage selv. Jens Dammeyer Billederne er taget af Jens Dammeyer. 7

8 8 Gudstjenesteliste Søndag den 1. marts 2. søndag i fasten v/ Henriette Rosendal Lørdag den 7. marts Kl : Dåbsgudstjeneste * v/ Mikael Byrial Jensen Søndag den 8. marts 3. søndag i fasten v/ Mikael Byrial Jensen Søndag den 15. marts Midfaste v/ Henriette Rosendal Søndag den 22. marts Mariæ bebudelses dag v/ Jens Dammeyer Onsdag den 25. marts kl : Kirke for småfolk v/ Henriette Rosendal Torsdag den 26. marts kl : Gudstjeneste for ældre v/ Jens Dammeyer Lørdag den 28. marts Kl : Dåbsgudstjeneste * v/ Agnete Brink Søndag den 29. marts Palmesøndag v/ Agnete Brink Torsdag den 2. april Skærtorsdag Kl : Gudstjeneste v/ Agnete Brink Fredag den 3. april Langfredag v/ Mikael Byrial Jensen Lørdag den 4. april Påskelørdag nat Kl : Midnatsgudstjeneste v/ Henriette Rosendal Søndag den 5. april Påskedag v/ Jens Dammeyer Mandag den 6. april 2. påskedag Kl : Pilgrimsandagt (se side 9) Kl Højmesse v/ Agnete Brink (vær opmærksom på tidspunktet) Søndag den 12. april 1. søndag efter påske v/ Agnete Brink Lørdag den 18. april Kl : Konfirmation v/ Torben Winkler (Stolpedalsskolen 7.c) Kl : Konfirmation v/ Kamma Graversen (Stolpedalsskolen) Søndag den 19. april Kl. 9.00: Konfirmation v/ Mikael Byrial Jensen (Stolpedalsskolen 7.a) Kl : Konfirmation v/ Mikael Byrial Jensen (Stolpedalsskolen 7.b) Lørdag den 25. april Kl. 9.00: Konfirmation v/ Jens Dammeyer (Gl. Hasseris skole 7.c) Kl : Konfirmation v/ Henriette Rosendal (Gl. Hasseris skole 7.d) Søndag den 26. april Kl. 9.00: Konfirmation v/ Henriette Rosendal (Gl. Hasseris skole 7.a) Kl : Konfirmation v/ Jens Dammeyer (Gl. Hasseris skole 7.b) Onsdag den 29. april Kl : Kirke for småfolk v/ Henriette Rosendal Fredag den 1. maj Store Bededag v/ Agnete Brink Søndag den 3. maj 4. søndag efter påske v/ Mikael Byrial Jensen

9 Søndag den 10. maj 5. søndag efter påske v/ Jens Dammeyer Pilgrimsvandring Torsdag den 14. maj Kristi Himmelfarts dag v/ Henriette Rosendal Søndag den 17. maj 6. søndag efter påske v/ Agnete Brink Søndag den 24. maj Pinsedag v/ Jens Dammeyer Mandag den 25. maj 2. pinsedag Kl : Gudstjeneste på Gammeltorv. Fælles for provstiets kirker Søndag den 31. maj Trinitatis v/ Mikael Byrial Jensen * Såfremt der er tilmeldt dåb Pinse i byen Mandag den 25. maj, 2. pinsedag kl er der fælles gudstjeneste på Gammeltorv, hvor temaet er Smag og se at Herren er god. (Salmernes bog kap. 34 vers 9) Gudstjenesten er blevet til, i et samarbejde mellem flere af byens folkekirker, frikirker, og valgmenigheder. I gudstjenesten vil der, foruden fællessang, prædiken og altergang, være musik og korsang, og der vil være et specielt arrangement for børn. Kom og vær med til at fejre pinse. 2. påskedag er der arrangeret en pilgrimsvandring fra Hasseris Kirke, over Vesterkær Kirke til Vor Frue Kirke. Vandringen er arrangeret af præster og lægfolk fra flere kirker; men alle er velkomne uanset, hvor man kommer fra. Temaet bliver dagens prædikentekst, om Emmausvandringen. Vandringen begynder med pilgrimsandagt i Hasseris Kirke og ender i Vor Frue Kirke. Programmet bliver i store træk som følger: Kl : pilgrimsandagt i Hasseris Kirke v/ Agnete Brink. Efterfølgende vandrer vi (kl. ca ) fra Hasseris Kirke over Mølleparken til Vesterkær Kirke. Kl : frokost i Vesterkær Kirkes lokaler. Kl : vil der være en andagt v/ Astrid L. Agerskov i Vesterkær Kirke. Kl : pilgrimsgudstjeneste v/ Kamma Jacobsen Graversen i Vor Frue Kirke. Efterfølgende er der kaffe og brød. Der bliver både mulighed for at vandre sammen i indbyrdes samtale og i stilhed undervejs. Vi holder små pauser med korte andagter til at samle tankerne. Husk madpakke til frokosten, vand, fornuftig påklædning og fodtøj. Velkommen til en smuk og eftertænksom pilgrimsvandring. Fred og alt godt! 9

10 Kontaktklubben Kontaktklubben holder møde i salen under kirken den første onsdag i måneden fra kl Alle er velkomne. 4. marts: At være frivillig på Hospice Et meget spændende foredrag hvor Kirsten Muniz og Mie Holmsberg vil fortælle om det frivillige arbejde på KamillianerGaardens Hospice i Aalborg. Det frivillige arbejde organiseres gennem støtteforeningen Kamillus, som organiserer det frivillige arbejde på KamillianerGaarden. Der er ca. 60 frivillige, der indgår i en række funktioner på Hospice. I foredraget vil der blive fortalt om de forskellige opgaver de frivillige varetager samt om glæden ved at kunne yde en værdsat indsats for patienter og deres pårørende. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og samtale om emnet. Kamillus er med til at udbrede kendskabet til Hospice, styrke hospicebevægelsen i regionen, og informere om den omsorg, som professionelle og frivillige yder for uhelbredelige syge og dødende og deres pårørende. Det frivillige arbejde på KamillianerGaarden hviler udelukkende på kontingenter og donationer. 1.april: Barn under besættelsen Jeg kan ikke forstå, at min far kunne gøre det mod mig, siger Dorthe Emilie Røssell om sine oplevelser under Anden Verdenskrig. Hun blev som seksårig medlem af modstandsbevægelsen i København og forhørt af Gestapo under grusomme omstændigheder. Bagefter lovede hun faderen aldrig at tale om forhøret, men det løfte bryder hun, da hun skriver bogen: Jeg brød et løfte som udkom Hun var seks år, da krigen begyndte, og voksen, da den sluttede fem år senere. En lille, stille pige, som fremmede ikke ville kunne slå et ord af og derfor ret velegnet til formålet at transportere illegale tryksager for faderen og hans gruppe rundt i byen i sin dukkevogn. Et stærkt og medrivende foredrag. 6. maj: Jeg elsker den brogede verden Under denne overskrift tager bedemand Nils-Peter Holm fra Kerteminde os med rundt i et livsforløb, der rummer de store oplevelser et liv i evig balancegang mellem livets alvor, men så sandelig også en særdeles livsbekræftende humor. En fortælling, hvor du på livsbekræftende vis får rørt mellemgulvets lattermuskler og får små hints til videre fundering over vort spændende liv. Falckredder, sønderjyde, sygeplejerske, plejehjemsleder, bedemand, Kertemindes sjove mand, kedeligt bliver det ikke! Dorthe Emilie Røssell Nils-Peter Holm Juni: Sommerudflugt dato og program følger. Tilmelding skal ske ved mødet i Kontaktklubben den 6. maj. Nærmere oplysning: Mie Holmsberg tlf

11 Derfor går jeg i kirke Af Albin Willemoes medlem af menighedsrådet Svaret er ret enkelt: i håb om at møde Gud - og måske få hans tilgivelse og velsignelse. Kan man da det, altså møde Gud? - Ja, enhver der går til en dansk højmesse kan ikke undgå at vide, at der under nadveren sker en påkaldelse af Kristus. Du som selv er til stede iblandt os, siger præsten blandt andet. Og hvis man er nadvergæst, præsenteres man for Jesus i kød og blod i form af brød og vin. Han ER der virkelig, skal vi tro. Nogle teologer forklarer, at vi - altså menigheden - simpelthen ER Kristi legeme, så når man går til alters og er oprigtig modtagelig, kan man faktisk opleve at møde Gud. Måske har denne magi noget at gøre med det, Grundtvig kalder, at Ordet skaber, hvad det nævner. Ordet skal her staves med stort, for det er både en betegnelse for Kristus selv og for evangeliets ord i præstens mund. Det hedder jo også, at Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Ikke blot under nadveren men under hele gudstjenesten er kirkerummet et helligt sted. Vi, der er kommet, er medvirkende i en kult, dvs. en dyrkelse af Gud. Når vi træder ind og finder en plads, er vi intet andet end kirkesøgende personer, dvs. ligeværdige - eller lige uværdige - deltagere i et trygt fællesskab, hvor vi lytter og beder og synger til Guds ære. Det meste af det, der foregår, når vi er til højmesse, medvirker til at skabe en stemning af alvor og fordybelse det gælder ritualerne, musikken og de salmer, vi synger. Når vi lytter til og tænker over præstens forkyndelse, kan det måske få os til at begribe lidt af Guds væsen og livets gåde. - For mange af de fremmødte er forventningen om en god prædiken nok den vigtigste grund til, at de kommer. Ikke blot kan præstens ord glæde os, anfægte os, eller styrke vores tro. De kan også give os den trøst, det er at vide sig godtaget som den, man er. - Udbyttet af kirkegangen kan blive, at vi går derfra med fred i sindet og et mildere syn på livet og hinanden. Ja, men det dér med troen er jo svært, vil mange læsere måske sige. Sandt nok, men de fleste af os har vel et behov for at opleve mening og formål med tilværelsen, og her tilbyder kristendommen en total forståelse af vores liv og vores død. For et moderne, oplyst menneske kræver det til gengæld ligesom for Søren Kierkegaard - et ordentligt mentalt spring at tage troens mulighed helt alvorligt. At tro er at satse sit indre liv, og det har en hel del at gøre med at turde give slip på sit kritisk tænkende selv. Men: Hvis vi ikke kan tro, så er håb måske det næstbedste. Ifølge apostlen Paulus er tro det samme som tillid til det, vi håber. Så måske er tillid og håb og trofast omgang med kirken og evangeliet vejen at gå. Sådan er mit eget forhold til kristendommen: håbet kan jeg stå inde for - men ikke altid for den fulde fasthed i troen. 11

12 Søndag den 8.marts, kl Hasseris Kirkes Ungdomskor og Trio & Vokalgruppe. Highlights fra det seneste år + en uropførelse. Støttekoncert i forbindelse med Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling. Entré: kr. 50,- voksne, kr. 25,- børn u. 16 år. Hasseris Kirkes Ungdomskor Kirkens Trio & Vokalgruppe Søndag den 22. marts, kl Digteraften nr. VII med nordiske salmedigtere. Sten Kaalø. Kirkens Trio & Vokalgruppe medvirker. Sten Kaalø Midtvestjysk Pigekor Mandag den 23. marts, kl Midtvestjysk Pigekor, dir. Dorte Bille og medlemmer af Hasseris Kirkes Ungdomskor. G. B. Pergolesi: STABAT MATER m.m. 12

13 Koncerter i Hasseris Kirke Viborg Domkirkes børne & ungdomskor Søndag den 12. april, kl Viborg Domkirkes børne & ungdomskor v. Jette Haslund Birch Hasseris Kirkes Ungdomskor v. Marianne Haldrup Bob Chillcott: A little jazz mass m.m. Hasseris Kirkes Ungdomskor 13

14 Udstilling af Kirsten Kleins værker i Hasseris Kirke Kirsten Klein: Efterårsskyer over Limfjorden 2010, fotografi. Hasseris Kirkes Kunstudvalg har haft det store held at få lov til at udstille et udvalg af fotografen Kirsten Kleins værker i foredragssalen. Udstillingen blev åbnet ved en fernisering søndag den 15. februar gudstjenesten og er åben fra den 15. februar og et par måneder frem. Her i landet er det de færreste der overhovedet regner fotografi som en kunstart. Der er langt mellem dem, der kan finde på at give penge for et stort originalt fotografi for at hænge det på deres væg sådan gør man bare ikke her i landet! Her betragtes fotografier som afbildninger til dokumentation, eller som erindringer om ferieoplevelser eller familiebegivenheder; og de skal helst ikke overskride postkortstørrelse! Kirsten Klein er en ener i dansk kunst. Hun er udlært til suverænt mesterskab i den fotografiske kunst og det klassiske fotografiske håndværk hos vore bedste mestre i København. Herefter har hun været på studierejser i flere lande, og i det hele taget har hun rejst meget, hvilket flere bøger fyldt med hendes fotografier vidner om. Kirsten Klein har udgivet adskillige bogværker og har udstillet mange steder. For sin indsats inden for fotografisk kunst har hun modtaget flere fornemme æresbevisninger og medaljer. Kirsten Klein bor og lever på Mors, den smukke ø som er selve Limfjordens hjerte. Her har hun rod, herfra hendes verden går. Hendes seneste store arbejde er det mægtige 2 binds værk fra 2011 Limfjorden, stemmer og steder, hvor Kirsten Klein står for stederne, og en anden limfjordselsker, H. E. Nørregård Nielsen, har stået for stemmerne. Hvor andre rejsende fotografer fokuserer på det farverige folkeliv, den fremmedartede arkitektur og den eksotiske lokale kunst, er det hele tiden selve landet, selve landskabet der fylder Kirsten Kleins sind og værk. Der er sjældent mennesker på hendes fotografier, men deres spor er ofte tydelige: en grusvej, en fiskerbåd, marker med spor af bondens redskaber. Kirsten Klein fotograferer ikke begivenheder, hun opsøger i det hele taget ikke det dramatiske, det maleriske eller det øjeblikkelige, det er næsten som om tiden står forunderligt stille i hendes stilfærdige, ukunstlede billeder. Så meget stærkere virker selve motivet, selve hverdagens landskaber som hun viser os i al deres tavse vælde, som netop hun formår at give sprog og mæle ved sin kunst. Som er så stor, fordi hun er besjælet af den ydmyghed over for landskabet og håndværket, der er forudsætningen for at nå det sublime i det værk hun viser os, giver os. At bevæge sig ind i Kirsten Kleins billedverden er som at bevæge sig ind i en katedral: Når man går ud igen, er landskaberne aldrig mere de samme og man er heller ikke selv mere den samme. Hun lærer os at se, ikke bare med øjnene men med hjertet, det store hjerte hun selv lægger i ethvert af sine fotografier. Niels Fruensgaard 14

15 Værker af kunstnerparret Jenny Hansen og Mogens Nielsen vil der fra midten af april til udgangen af maj være lejlighed til at glæde sig over i Hasseris kirkes krypt og i kirkens våbenhus. Både Jenny Hansens gobeliner og Mogens Nielsens malerier har været vist på talrige udstillinger i ind- og udland ligesom de begge har udsmykket offentlige bygninger. Gobelinvævning er en gammel kunst, men Jenny Hansen bruger i sit arbejde computeren som skitseredskab, når hun både figurligt og farvemæssigt afprøver sine kompositioner. Hun beskriver det selv således: Mine gobeliner er i de senere år blevet mere og mere inspirerede af naturens former og farve. Med fotografiet som udgangspunkt bearbejder jeg kompositionen frem på computeren og tillader mig også at sætte andre farver på. Om selve vævningen fortæller hun: Gennem årene har jeg oparbejdet et stort antal prøver, måske omkring 1000, på forskellige farveblandinger, hvoraf jeg kan udvælge de relevante til en given gobelin. I vævningen blander jeg altid flere forskellige farver garn sammen for at få et levende spil i overfladen. Min vævekvalitet er ret tynd og fin derfor tager det op til et år at væve en stor gobelin. Mogens Nielsens malerier har altid et figurativt udgangspunkt uden dog at være fotografiske gengivelser af virkeligheden. Motivkredsen spænder fra opstillinger fra den lokale losseplads til motiver fra Venedig og fra briketfabrikken i Kaas og til parkmotiver og skovbilleder. Om ændringerne i motivkreds siger Mogens Nielsen: Når jeg relativt ofte skifter motivkreds er det, fordi jeg har erfaring for, at intensiteten i et billedudtryk dør ud, når motivområdet er gennemarbejdet. På dette tidspunkt er det så tid at gå videre til nye områder, dog altid med de gamle erfaringer og den gamle teknik i bagagen. Kunstudvalget 15

16 Velkommen til den nye Som det nok er de fleste læsere bekendt, vedtog et stort flertal i Folketinget den 22. april 2014 ved lov den nye folkeskolereform. Den nye folkeskolereform trådte i kraft pr. 1. august Elever på 7. klassetrin skal nu have 35 klokketimer på skolen om ugen. Noget tyder på, at undervisningsminister Christine Antorini ved forhandlingerne om den nye folkeskolereform i farten glemte, at det er på 7. klassetrin, der er konfirmationsforberedelse. Der var ikke i folkeskolereformen taget højde for disse to ugentlige undervisningslektioner. Med andre ord vil det sige, at elever på 7. klassetrin nu har 37 lektionstimer, hvis de ønsker at gå til konfirmationsforberedelse. Det har unægteligt givet os nogle udfordringer kærkomne udfordringer! Den nye folkeskolereform har vendt op og ned på tidsrammerne for undervisningen af konfirmanderne. I de fire Aalborg-provstier har vi satset meget på at bevare samarbejdet med den lokale skole gennem en rammeaftale med den kommunale skoleforvaltning. Forberedelsen skal stadig placeres i skoletiden, som er fastsat til at ligge mellem kl Konfirmationsforberedelse under den nye folkeskolereform Rammeaftale med Aalborg kommune Da vores konfirmationsforberedelse hverken kan være en del af den fagopdelte eller understøttende undervisning, skal den placeres ud over de 35 timers undervisning. Der er i forbindelse med folkeskolereformen ikke foretaget ændringer af folkeskolelovens 53 om tiden for konfirmationsforberedelse: 53 Tiden for konfirmationsforberedelsen fastsættes ved forhandling mellem kommunalbestyrelsen og præsterne i kommunen. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne, træffes afgørelsen af kommunalbestyrelsen efter forhandling med de berørte menighedsråd. Stk. 2. Der skal sikres konfirmationsforberedelsen den nødvendige tid inden for de rammer, der er fastsat, jf. 40, stk. 2, nr. 5, og 44, stk. 2, nr. 1. I forbindelse med indføringen af den længere skoledag holdt Skoleforvaltningen i foråret 2014 en række møder med domprovst Niels Christian Kobbelgaard og projektleder for den kirkelige undervisning i Budolfi Provsti, Benny Vindelev. De fandt i fællesskab løsninger til, hvordan konfirmationsforberedelsen fremover skulle placeres. Desuden blev der efterfølgende afholdt møder med repræsentanter for skolelederne. Disse fælles møder resulterede i den følgende Rammeaftale med Aalborg Kommunes skoler Konfirmationsforberedelsen skal have en varighed på mindst 48 lektioner og så vidt muligt 56 lektioner. Rammeaftalen indeholder 50 lektioner svarende til 37,5 klokketime. Lektionerne er fordelt som følger: Fra uge 34 til efterårsferien (uge 41): Morgenlektioner (14 lektioner) Fra uge 43 til konfirmationen i april/maj: Eftermiddagslektioner (24 lektioner) 16

17 Billederne er fra en undervisningssituation, hvor konfirmander fra 7A og 7D fremstiller masker til konfirmandgudstjenesten den 22. januar 2015 i Vor Frue Kirke. Temaet for gudstjenesten var Face to Face. Nogle konfirmander blev færdig før andre, de har fået til opgave at studere og fortolke et uddrag af Esbjergevangeliet. folkeskolereform! Tre halve dage i tidsrummet (12 lektioner) 1. Den datomæssige placering aftales lokalt mellem præst og skoleleder. 2. Den lokale præst og skolelederen kan, hvis de er enige, indgå en aftale om en anden fordeling end den ovennævnte. 3. Den lokale præst laver tidsmæssig årsplan og tager initiativ til dialog med den lokale skole inden 1. juni 2014, således der efterfølgende lokalt er aftalt en årsplan for samarbejdet. 4. Den tidsmæssige placering af minikonfirmandundervisningen aftales med de lokale skoler. 5. Der vil løbende være dialog mellem provstiet og Skoleforvaltningen med henblik på evaluering af rammeaftalen 1. kvartal Således rammeaftalen for konfirmationsforberedelsen i Aalborg Kommune, der blev brugt som udgangspunkt for de enkelte præsters forhandling med skolelederne, da forberedelsestidspunkterne skulle fastsættes i foråret Konfirmationsforberedelse for konfirmander fra Gl. Hasseris Skole Jens Dammeyer og undertegnede har sædvanligvis haft konfirmanderne fra Gl. Hasseris Skole. Vi tog derfor i maj måned 2014 på Gl. Hasseris Skole for at mødes med skoleleder Michael Sørensen og viceskoleleder Katja Kjær Rask. Sammen med ledelse og lærerteamet fra 7. klasses årgangen fandt vi i fællesskab frem til, at vi fra august 2014 og indtil konfirmationerne i april 2015 har hver enkelt klasse i - 7 halve temadage (4 timer pr. gang) - 1 hel temadag med udflugt til Viborg (7 timer) - samt slutteligt 2,5 eftermiddagstimer fordelt på to eftermiddage, hvor vi forbereder selve konfirmationen. At have en konfirmandklasse i fire timer kræver, at vi som undervisere er nødt til at tænke både nyt og kreativt. Vi må på mange måder begynde forfra! Måske er den nye folkeskolereform derfor en gave til os undervisere og ikke mindst konfirmanderne? Vi har nok på mange måder været fastlåst i en model, hvor vi ofte har tænkt: Sådan plejer vi at gøre Det kan vi ikke mere, vi kan ikke eneundervise/dosere i fire timer i træk det kan hverken vi og slet ikke konfirmanderne holde til. De helt klare fordele ved den nye undervisningsstruktur er, at vi nu ved hver enkelt temadag har mulighed for at gå i dybden med ting, vi førhen skulle klare over flere undervisningsforløb. Vi kan tage ud af huset, vi kan nå at være kreative (med fantastisk hjælp fra Benny Vindelev). Ulempen er selvfølgelig, at vi har mistet den ugentlige kontakt med konfirmanderne kontinuiteten er forsvundet. Vi skal sammen med skoleledelsen have evalueret forløbet her hen over foråret for at finde ud af, hvordan vi mon griber det næste skoleår an? Jeg for min del vil ikke begræde den nye undervisningssituation, jeg vil i stedet glæde mig over de muligheder, den har medført. Henriette Rosendal 17

18 Studiekreds Den amerikanske forfatter Marilynne Robinson udgav i efteråret 2014 den sidste bog i en trilogi, der alle tre foregår i den lille by Gilead i Iowa, USA. I studiekredsen har vi læst de to foregående; Gilead og Home og nu foreligger altså den tredje, Lila. Bogen kan læses uafhængig af de to andre, men har man læst de to andre, kender man personkredsen. Lila er beretningen om den unge præstekone af samme navn. Bogen er, for at bruge nogle af de amerikanske anmelderes ord, en udsøgt og gribende beretning om tilværelsens uudgrundelige problemer. Den første studiekredsaften finder sted mandag den 16. marts, de følgende to gange er mandag den 13. april og mandag den 27. april. (Vær opmærksom på at det er nye datoer.) Tid: Sted: Hasseris Kirkes lokaler. Tilmelding på telefon eller mail Vi vil gerne bede om navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse. Der vil blive sendt besked ud om, hvor mange sider, der skal læses til første gang. Venlig hilsen Agnete Brink 18

19 Aktiviteter i Hasseris Kirke Babysalmesang Nyt hold - se på kirkens hjemmeside. ved Lene Forup Legestuesalmesang Nyt hold - se på kirkens hjemmeside. ved Lene Forup Spire- og børnekor (3.-6. kl.) Torsdage: Ungdomskor (fra 6. kl.) Torsdage: Kontakt Marianne Haldrup, tlf FDF Hasseris Kontakt Anita Lambertsen, tlf eller Poul Sørensen, tlf KFUM spejderne, Knuden Kontakt Henrik Torsgaard Hansen, tlf Menighedsrådsmøder: 17. marts og 11. maj kl Kom og syng med Har du lyst til at synge og til socialt samvær, så kom og syng med i Hasseris Kirkes lille sal onsdage kl Kirkebil den 18. marts den 15. april den 13. maj For yderligere oplysning kontakt: Karen Krarup på tlf eller Solveig Asmussen på tlf Gangbesværede, som gerne vil i kirke, kan benytte kirkebilsordningen. Tilbudet gælder for sognets beboere til gudstjenester og øvrige arrangementer. Kontakt kirkekontoret på tlf senest fredagen før søndagens højmesse, ellers dagen før arrangementet. Hasseris Kirkes menighedsråd Sct. Nicolai Tjenesten - et folkekirkeligt tilbud om en anonym telefonsamtale. Åben hver aften mellem kl og Tlf Nordjysk Kirkedag Når Helligånden får vinger. Om det, der er fælles for kristne. Lørdag den 18. april kl i Vesterkær Kirke. Program og nærmere detaljer kan ses på kirkens hjemmeside. Har du problemer med at læse artiklerne i sognebladet? Alle bladets artikler kan fåes som ren tekst i sort/hvid ved henvendelse på kirkens kontor. Salg af lys til fordel for Danmission I våbenhuset er der hver dag mulighed for at købe stearinlys i flere farver. Lysene sælges til fordel for Danmissions arbejde. 19

20 Sogneindsamling søndag 8. marts Fokus på kvinder i verdens fattigste lande Ved årets Sogneindsamling sætter Folkekirkens Nødhjælp fokus på kvinder. Det gør vi, fordi søndag den 8. marts er Kvindernes internationale kampdag. I mange lande er kvinders rettigheder sikret i grundloven. Alligevel lider kvinder under fysisk og psykisk vold og diskrimination - og de er ofte uvidende om, at de har rettigheder. Det gør Folkekirkens Nødhjælp motivere forældre til at undgå barneægteskaber. oplyse kvinder om deres rettigheder. uddanne kvinder, så de finder styrke og stemme i både familien og samfundet. involvere kvinder i aktiviteter, der forbedrer deres økonomi. fremme kvinders ret til at eje jord. modarbejde misbrug af og vold mod kvinder. Når vi styrker kvinderne, kommer det både dem selv, deres børn, familie og lokalsamfund til gode. 20

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Forord. Thomas Kristensen

Forord. Thomas Kristensen Forord Der blev stor opstandelse i Jerusalem, da Jesus opstod. Han var virkelig Kristus, Guds Søn! Disciplene glædede sig. Men alligevel var de bange og holdt sig inden døre. Hvordan skulle de dog få dette

Læs mere

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned = Menigheden står op! = Menigheden sidder ned 1. PRÆLUDIUM 2. INDGANGSBØN Kirkesanger / Kordegn: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre hvad du, Gud Fader, min skaber, du

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne.

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Palmesøndag Kirkerummet Palmegrene til at vifte med/lægge foran Jesus Et æsel, palmer, en kappe til Jesus Fortæl

Læs mere

juni, juli og august Årgang 61 marts, april og maj Årgang 61 Hasseris Sogneblad

juni, juli og august Årgang 61 marts, april og maj Årgang 61 Hasseris Sogneblad juni, juli og august 2017. Årgang 61 marts, april og maj 2017. Årgang 61 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

MED HÅBET SOM FORTEGN

MED HÅBET SOM FORTEGN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 6. april 2015 Tekst: Luk 24,13-35 MED HÅBET SOM FORTEGN Uindfriede forhåbninger Vi havde håbet..., sådan siger de to vandrere. Vi kan alle færdiggøre

Læs mere

juni, juli og august Årgang 60 Hasseris Sogneblad

juni, juli og august Årgang 60 Hasseris Sogneblad juni, juli og august 2016. Årgang 60 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN 2. Påskedag 2015, Hurup og Gettrup Lukas 24, 13-35 Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN Har du oplevet, at det hele bare er gået i stå? Det, som du sådan havde regnet

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Kalkmaleri fra Skæve Kirke ca Kære konfirmand

Kalkmaleri fra Skæve Kirke ca Kære konfirmand Kalkmaleri fra Skæve Kirke ca. 1550 Kære konfirmand Påsken er den afgørende begivenhed for kristne. Uden begivenhederne i påskeugen år 0 var der ingen kristendom. Begivenhederne udspiller sig over en uge

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. marts 2016 Kirkedag: Påskedag/B Tekst: Matt 28,1-8 Salmer: SK: 219 * 235 * 233 * 236 * 227,9 * 240 LL: 219 * 235 * 233 * 236 * 240 Jeg kan godt lide

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen.

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen. Påskesøndag, 31.marts, Domkirken, kl.10.00 Salmer: 224, 218, 239 // 236, 234; altergang 227 Tekster: Mark. 16,1-8 Ingen dåb; altergang rit c, O du Guds lam v.1 efter helligsang I Faderens og Sønnens og

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde!

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde! PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG DEN 6.APRIL 2015 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl. 22,22b-32; Ap.G. 10,34-44; Luk. 24,13-35 Salmer: 237,233,244,245,235 Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Fortsæt salmen Skriv dig, Jesus, på mit hjerte af Thomas Kingo. Fortsæt salmen Jesus lever, graven brast af Johan Nordahl Brun

Fortsæt salmen Skriv dig, Jesus, på mit hjerte af Thomas Kingo. Fortsæt salmen Jesus lever, graven brast af Johan Nordahl Brun Skriv dig, Jesus, på mit hjerte af Thomas Kingo a) du min konge og min Gud! b) du min herre og min Gud! c) du min frelser og min Gud! Jesus lever, graven brast af Johan Nordahl Brun a) han stod op med

Læs mere

2. påskedag d. 17. april 2017

2. påskedag d. 17. april 2017 2. påskedag d. 17. april 2017 Salmer 227 Som den gyldne sol 233 Jesus lever, graven brast 242 Hører I, som græde 241 Tag det sorte kors fra graven Prædikentekst: Lukasevangeliet 24,13-35 Samme dag var

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag

Kristi Himmelfartsdag Kristi Himmelfartsdag Salmevalg Indgangssalme: Til Himmels fór den ærens drot, 252 Salme mellem læsninger: Til Himlene rækker, 31 Salme før prædiken: Hvad er det at møde, 249 Salme efter prædiken: Din

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Lindvig Osmundsen 03-04-2015 Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1. Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30.

Lindvig Osmundsen 03-04-2015 Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1. Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30. Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30. Opstandelsen og livet. Vi lever i lyset af Jesu opstandelse. Også når vi igen hører den historie

Læs mere

Opgaveark 1. Palmesøndag

Opgaveark 1. Palmesøndag Opgaveark 1. Palmesøndag jeres gruppe skal I på gaden og dække palmesøndags begivenheder. Ø Læs Lukasevangeliet kap. 19 v 28-48 højt for hinanden Æsel- ejeren og hans kone En tilfældig person i mængden

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Prædiken Påskedag Klostermarkskirken den 5/4 2015 kl. 10

Prædiken Påskedag Klostermarkskirken den 5/4 2015 kl. 10 Prædiken Påskedag Klostermarkskirken den 5/4 2015 kl. 10 Salmer: 408 218 236 --- 224 439 247 234 Læsninger: Sl 118,19-29; 1. Kor 5,7-8; Mark 16,1-8 Påskemorgen er opstandelse, op at stå, åbne døre, håb,

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Salmer: DDS: 13 Måne og sol DDS: 448 Fyldt af glæde DDS: 674 Sov sødt barnlille

Læs mere