Konfirmandtale. 50. årgang Juni - Juli - August Nr. 3. ikke så populært. Jeg håber, I får samme forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konfirmandtale. 50. årgang Juni - Juli - August Nr. 3. ikke så populært. Jeg håber, I får samme forhold"

Transkript

1 50. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale Kære konfirmander! Så kom dagen endelig, den dag, vi alle har set frem til. Jeg, fordi det er kulminationen på flere ugers arbejde; jer, fordi konfirmationen snart er i hus, og så venter gaverne og festen bagefter. Som I ved, så kom jeg lidt hovedkulds ind i det her tilbage i januar måned. Og jeg tror, at I skulle vænne jer lidt til mig i starten. Og jeg lærte i hvert fald, at man skal passe på med at ændre i allerede indgåede aftaler. Jeg kan huske jeres reaktion, da jeg forsøgte at ændre reglerne for kirkegang. Det var ikke så populært. Jeg håber, I får samme forhold til De Ti Bud og Det Dobbelte Kærlighedsbud. At det er regler, der heller ikke skal ændres på. Og så har jeg lagt mærke til jeres forhold til jeres mobiltelefon; det gælder i hvert fald mange af jer. Den synes nærmest groet fast til jeres hænder, og de gange, jeg har fanget jer i at sende en sms under timen, har det aldrig været til hverken kærester, venner eller kammerater. Det har altid været til jeres mor, og altid handlet om et læge- eller tandlægebesøg, eller bare en vigtig samtale. Og det kan præsten vel ikke have noget imod.

2 Jeg har haft jer om eftermiddagen, så I har ikke altid været lige friske. Når vi har haft øvelser, er det dog mit indtryk, at I alligevel har fanget undervisningen. Da vi før påske afsluttede de to sidste gange med en øvelse både i Fadervor og trosbekendelsen, var der kun nogle få af jer, som virkede lidt rådvilde. Den kristne børnelærdom har I altså også grebet. Og da jeg spurte jer, om I ikke synes, det var meget svært at tro, var det heldigvis de fleste af jer - hvis ikke alle - der rakte hånden i vejret. Min pointe med mit spørgsmål dengang var blandt andet at fortælle om Jan Lindhardts ord om trosbekendelsen. Han skriver et sted, at trosbekendelsen er til for dem, der er kommet bort fra Gud. Vi søger at gøre Gud nærværende ved at bekende og bede. Og vi lever jo alle sammen i en vis udstrækning adskilt fra Gud. Når vi lever vores daglige hverdagsliv, og måske ikke lige har Jesus present, så er han der ikke - ikke i vor bevidsthed, i hvert fald. Men så kan han hurtigt komme igen, når vi beder Fadervor, eller bekender vor kristne tro. Eller i det kærlige møde med vor næste. At den menneskelige kærlighed altid vil være relativ, har vi talt om. At Gud er kærlighed, den absolutte kærlighed, har vi også talt om. Og der var en af konfirmanderne på torsdagsholdet, der særligt overraskede mig, da vi havde om Jonas' Bog. Netop Jonas' Bog har nemlig en - synes jeg - overraskende slutning. For dem af jer, der ikke lige husker Jonas' Bog, så handler den om Jonas, der skal fortælle byen Nineve, at de pga. af deres syndige måde at leve på vil modtage Guds straf. Hvis ikke de omvender sig, vil Gud ødelægge byen. Og det skal Jonas fortælle. I historien ender Jonas blandt andet i en hvals bug, inden han bliver spyttet ud igen. Og da han endelig når frem til byen, og fortæller dem om Guds trussel, ender byen med at omvende sig, og Gud vælger derefter alligevel at skåne byen. Gud aflyser - om man så kan sige - dommedag til fortabelse. Dét er normalt min pointe med at læse Jonas' Bog med konfirmanderne, at Gud rent faktisk aflyser dommedag til fortabelse. Nu har jeg samlet set læst historien med seks forskellige konfirmandhold, men det er første gang, jeg er blevet mødt med kommentaren, at slutningen ikke er overraskende. For hvis Gud er kærlighed, så må historien jo slutte sådan, så ender Gud selvsagt ikke med at kaste folk i fortabelse. OG det er jo ganske rigtigt, men det forudsætter, at vi tænker Det Nye Testamente med. I er snart på vej ind i "de voksnes rækker" - eller sådan siger man i hvert 2

3 fald. Jeg ved ikke rigtigt, om det udtryk giver samme mening i dag. I gamle dage indebar konfirmationen, at man nu var klar til at komme ud at tjene. Blive ung pige i huset, eller karl på en gård. Der var man tvunget til at blive voksen meget hurtigt. Og sådan er det jo heldigvis ikke i dag. Også selvom forventningerne til jer er mange. Måske - eller forhåbentlig - har konfirmationsundervisningen været et slags helle på dette punkt. Det er jo ikke fordi, at jeg ikke har haft forventninger til jer. Det bør man have til alle mennesker. Men alligevel er konfirmationsundervisningen noget ganske særligt. Under overskriften: "Elsk din konfirmand som dig selv", stod der for ikke længe siden således i Præsteforeningens Blad: "Konfirmandforberedelsen er noget helt specielt. Det er måske det eneste sted, hvor der ikke forlanges præstationer af de unge. De skal ikke til eksamen, de skal ikke opdrages. Kirken har ikke et formål med dem, som de skal måles op imod, når vi er færdige med dem. Vi er ikke i gang med undervisning, hvor der er et pensum, de skal igennem for at have gjort det "rigtige"". Og som vi har også talt om, så er et af de få steder, der er tilbage i vort sekulære præstationssamfund, hvor man ikke skal præstere netop i kirken. Så selvom I nok skal lære noget om kristendommen for at blive konfirmeret, og I skal i kirke mindst ni gange, og helst skal kunne Fadervor og trosbekendelsen udenad. Så er det ikke det, I hverken dømmes på eller bedømmes på, når I skal konfirmeres. Konfirmationen handler nemlig ikke om, at I skal bekræfte noget. Det gør alligevel ingen rigtig forskel hos Gud. Nej, konfirmationen handler om, at Gud genbekræfter jeres dåb. Før omtalte jeg Danmark som et sekulært præstationssamfund. Der er så uendeligt mange krav til jer, allerede nu, på trods af jeres relativt unge alder. Både fra samfundet, fra skolen, sikkert også fra jeres forældre, papforældre, bonusforældre, og hvad det alt sammen hedder. I skal tage stilling til mange ting, og om ikke længe - et par år eller mindre, skal I også tage stilling til, hvad I skal efter folkeskolen. Der er mange gode grunde til de mange krav og forventninger, men det er ikke desto mindre noget, der sikkert kan stresse jer engang imellem. Har I ikke oplevet det endnu, så skal det nok komme. OG her er det, at jeg håber, at I engang imellem vil søge ly i kirken. Eller blot i en bøn. Det kunne være Fadervor, som også pryder forsiden af den bibel, I får af kirken efter konfirmationen. Det kunne være en anden bøn. Kirken eller bønnen er i hvert 3

4 fald et rum, hvor der ingen krav er. Et sekulært præstationssamfund. Om det er det, som Kim Larsen mener med "dette gudsforladte sted", som han synger om i "De smukke unge mennesker", skal jeg lade være usagt. Men der er noget sandt i det. Vi tænker jo ikke på Gud og kristendommen hele tiden, selvom vi nok er nogen, der gør det mere naturligt end andre. Men Kim Larsens sang handler i høj grad om dér, hvor I er i livet i dag. Lettere omskrevet: I smutter før man ved det, pludselig er I stukket af, som legesyge sommerfugle, den allerførste sommerdag. Hvad det er I vil med livet, det kan kun I selv forstå. Åh I smukke unge mennesker, gid I længe leve må. "Vi kommer til din kirke Gud, og finder døren åben". Således sang vi før, og det er virkelig mit håb, at det er sådan, I vil opleve kirken, også efter konfirmationen er overstået, og I har åbnet lykønskningstelegrammerne, pakket gaverne op, og er blevet behørigt fejret. Jeres dåb er jeres pant på tilknytning til kirken. Det er den dåb, der om ikke længe bliver bekræftet af Gud - det er det, velsignelsen, konfirmationen, er udtryk for. Og selve velsignelsen ved konfirmationen lyder næsten som den bøn, der kommer lige efter dåben normalt. Konfirmationen indledes med, at vi sammen, når I om lidt står oppe ved alteret, bekender vor kristne tro, som vi indtil nu har gjort sammen rigtig mange gange. Derefter nævner jeg jeres navn, I siger ja, og knæler ved alteret, og familien rejser sig op. Så kommer selve konfirmationen, som består af en velsignelse, og som afsluttes med jeres konfirmandord - jeres bibelord - og slutter med et amen. Og så er det den næste i rækken. Og når vi har nået igennem jer alle sammen, så beder vi Fadervor sammen. På den måde bliver konfirmationen også et stort symbol på, hvad kristendommen kræver af jer. Nemlig - ikke noget konkret. Man skal som kristen selvfølgelig forsøge at gøre gode gerninger, men det står ikke som et krav, men noget man gør naturligt. Fordi man synes, at det er det indlysende rigtige at gøre som kristen. Som vor reformator Martin Luther har sagt det: Gode gerninger gør ikke en kristen, men en kristen gør gode gerninger. Amen. Kst. sognepræst Juma Kruse Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer 3-4 gange om året. Har du billeder, stof eller ideer til bladet, så kontakt redaktøren inden 24. juli

5 Komfirmander 2015 Vium Kirke Fotograf: Hans Winther 5

6 Thorning Kirke Fotograf: Hans Winther 6

7 Komfirmander 2015 Thorning Kirke Fotograf: Hans Winther 7

8 Friluftsgudstjeneste i Kirkeskoven Søndag den 14. juni kl Atter i år ser vi fra Thorning og Grathe kirkers side frem til at holde gudstjeneste på Thorningegnens Friluftsspils scene ved Thorning Forsamlingshus. Vi har igen fået lov til at benytte faciliteterne som stole, mikrofon m.m. til denne særlige gudstjeneste under trækronerne og den åbne himmel. Det er en oplevelse at være til gudstjeneste i Guds fri natur, og stedet med blomstrende anemoner i skovbunden, træernes lysegrønne løv og fuglene, der kvidrer til salmesangen danner den smukkeste ramme om gudstjenesten. Begyndelsestidspunktet er tidligere end sidste år, da Thorning Friluftsspil åbner dørene for deres forestilling kl For de morgenfriske er der kaffe og rundstykker kl. 9.00, og det plejer at være hyggeligt at samles før gudstjenesten og få en lille snak med andre kirkegængere, hvilket menigheden opfordres til. Vel mødt! I tilfælde af dårligt vejr rykkes op i Thorning Kirke. Thorning og Grathe Menighedsråd Turist i de lokale kirker I løbet af 9 sommeraftener vises egens 9 lokale kirker/kirkegårde frem. Det startede sidste sommer, og i år venter de tre sidste arrangementer i rækken. Der sluttes med aftensang og kaffe. Varighed ca. 1 time. 2. juni kl : Vinderslev Kirke v. Karen Marie Ravn. 16. juni kl : Grathe Kirke v. Inger Michelsen 30. juni kl : Ans Kirke v. Niels Villumsen Ny præst indsættes 28. juni Jørgen Løvstad er med virkning fra 1. juli blevet ansat som ny præst i Grathe-Vium- Thorning sogne. Der vil være indsættelse af Jørgen Løvstad i de 3 kirker søndag den 28. juni. Der kommer mere information om indsættelsen senere. Juma Kruse vil fortsat være konstitueret som præst indtil 1. juli. Thorning menighedsråd Eivind Lihn 8

9 Koncert i Thorning Kirke tirsdag den 1. september kl Rock, Håb & Kærlighed - en collage bestående af sang og oplæsning. I 60 erne opstod talemåden Peace, Love & Understanding. Rock, Håb & Kærlighed er en omskrivning af Tro, Håb & Kærlighed (1.Kor. 13). Beatsalmers 3. projekt har et treenigheds-tema, hvor programmet inddeles i hhv. 2 sange + 2 sange + 3 sange - selvfølgelig med henvisning til Kærlighedens Lovsang af Paulus, hvor der sluttes med: Men størst af dem er kærligheden. Det er blevet sagt, at Den Danske Salmebog er danskernes 2. Bibel - og i udlandet misunder de os vore store salmedigtere. Den poesibog, som salmebogen rettelig er, vil vi gerne give ekstra opmærksomhed!! - Rock, Håb og Kærlighed yder hermed sit bidrag ved i et kalejdosskop at sammenstille danske kernesalmer med stærke bibeltekster og klassiske rocksange. Tina Kruse Andersen - er oplæser: Hun er uddannet skuespiller og dramatiker på Skuespillerskolen ved Odense Teater. Til daglig er hun leder af Teater Gyda i Odense og med-tilrettelægger af kommunikationstræningen på medicinstudiet ved Syddansk Universitet. Derudover indlæser hun lydbøger. Simon Mott Madsen - er sangsolist: Han har afsluttet sin bacheloruddannelse i sang på konservatoriet i Odense, og går på kandidatdelen med Helene Gjerris som underviser. Han debuterede i rollen som kejser Nero i Den Fynske Operas opsætning af Monteverdis Poppeas Kroning på Valdemars Slot. Han har desuden medvirket i Good Old Days og Opera på hjul 2 ½ tenor. Bjørn Krog Thesbjerg - spiller klaver: Han er uddannet organist fra Løgumkloster Kirkemusikskole og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han har spillet rytmisk klaver i diverse bands og i forbindelse med adskillige musicals. Han er tillige uddannet yogalærer og er bosiddende i Odense. Tore Bjørn Larsen - spiller kirkeorgel: Han er til daglig organist og korleder ved Sct. Nicolai kirke i Svendborg, hvor der er et rigt musikliv. Han er - udover at han har Kirkemusikalske Diplomorganistuddannelse - desuden uddannet komponist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har endvidere en fortid som rytmisk musiker. Entre: 75 kroner. 9

10 Pilgrim for en dag Pilgrimspræst Elisabeth Lidell leder flere vandringer på Hærvejen denne sommer og inviterer sognets beboere med på vandring, fredag den 28. august. Hermed er det hendes håb, at lokale vandrere vil fortælle os om egnens og kirkernes historie mv. Samtidig kan pilgrimmene indvie i tanker og refleksioner om pilgrimsvandringens betydning for vort moderne (tros) liv. Dette kan forhåbentlig blive til gensidig inspiration. Mød blot op i Thorning Kirke kl. 9 og gå med fra dagens start til ankomsten til det næste overnatningssted. Undervejs holdes ligeledes andagt i Dollerup kirke. Det koster ikke noget. Du skal selv have madpakke og vand med. Ruten er på 20 km., og ud på eftermiddagen nås herberget i Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg. Døbte, viede og døde i Thorning Grathe sogne Dåb Thorning Kirke Fiona Jeppesen Jensen Sean Vincent Mogensen Marcus Voer Jensen Karoline Gjøttrup Andersen Kristensen Døde/begravede/bisatte Grathe Kirke Metha Schlæger Gerda Helene Kristensen Erland Bang Christensen Poul Christian Grauballe Grathe Kirke Villads Valdemar Elkjær Katrine Skovgaard Jensen Bryllup/kirkelig velsignelse Thorning Kirke Kirkelig velsignelse Ingen vielser i Thorning Grathe Kirke Louise Maretti og Jonas Mikkelsen 10 Thorning Kirke Poul Erik Petersen Jørgen Holm Jensen Agnes Munch Frederik Laier Bitsch Inger Selmer Laier Birgit Ulla Hansen Kristine Nielsen Andersen Wagner Thørring Mikkelsen Jan Thomsen Henry Refstrup

11 Kirkelig vejviser Thorning Menighedsrådsformand Eivind Brinch Lihn, Tørrepladsen 35, 8620 Kjellerup / Kirkeværge Anne Marie Noes Møller, Gadegårdsvej 14, 8620 Kjellerup Kasserer Claus Poulsen, Højgårdsvej 24, 8620 Kjellerup Graver Kaj Lauritsen, Sangildvej 43, Knudstrup Kirkesanger Tove Moody Henriksen, Bangsvej 19, Tulstrup, Ikast Organist Britta Sauermilch, Nørregade 13, 7171 Uldum Grathe Menighedsrådsformand Verner Pedersen Haugevej 39, Hauge Kirkeværge Margit Kjær Sørensen, Ålborgvej 8, Gråmose Kasserer Inger Michelsen, Haugevej Graver Søs Lauritsen, Sangildvej 43, Knudstrup Kirkesanger Peter Kildedal, Bygtoften 5, Kjellerup Organist Se Thorning Præstesekretær Jonna Schmidt Jensen Træffes bedst på kontoret tirsdage mellem 9-12 mail: Sognepræsten Pastoratets sognepræst er Juma Kruse indtil 1. juli Fra 1. juli: Jørgen Løvstad, samme telefonnumre Bistand ved sognepræst Søren Peter Villadsen Viborg kirkeradio Sender hver søndag fra kl For Kjellerup egnen 101,7Mhz Tjek hjemmesiden 11

12 Gudstjenesteliste Thorning - Grathe - Vium sogne Dato Thorning Grathe Vium 7. juni 1. s. e. trin juni 2. s. e. trin Friluftsgudstj. med Grathe (kor) 9.30 Friluftsgudstj. med Thorning (kor) 21. juni 3. s. e. trin S.P.V (højmesse) 23. juni Sankt Hans juni 4. s. e. trin. INDSÆTTELSE INDSÆTTELSE INDSÆTTELSE 30. juni Bakkegården kl juli 5. s. e. trin S. P. V. 12. juli 6. s. e. trin juli 7. s. e. trin (K) 26. juli 8. s. e. trin aug. 9. s. e. trin aug. 10. s. e. trin (K) 16. aug. 11. s. e. trin aug. 12. s. e. trin aug. Bakkegården kl aug. 13. s. e. trin S.P.V. 6. sep. 14. s. e. trin Hvor intet navn er angivet, er det pastoratets præst, der har gudstjenesten. S.P.V. er Søren Peter Villadsen. Indsættelse af ny præst, Jørgen Løvstad, der starter pr. 1. juli. Se lokalpressen for nærmere info. Ingen gudstjeneste på Bakkegården i juli. (K) Kirkekaffe efter gudstjenesten. Kirkebilen er til for at bruges! - Man ringer selv til Thorning Taxi & Turist, tlf senest dagen før.

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Sommeren går på hæld. 49. årgang September - Oktober - November Nr. 4

Sommeren går på hæld. 49. årgang September - Oktober - November Nr. 4 49. årgang September - Oktober - November Nr. 4 Sommeren går på hæld I skrivende stund går årets skønne, varme sommer nu på hæld. Nu går det kalendermæssigt igen mod mørkere tider, og varmen afløses af

Læs mere

KUREREN Nr. 7. Afsløring. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. Menighedsrådsvalg 2014 i Hans Tausens Kirke.

KUREREN Nr. 7. Afsløring. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. Menighedsrådsvalg 2014 i Hans Tausens Kirke. KUREREN Nr. 7 Udgives i Hans Tausens Sogn September 2014 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Afsløring Hvad var der under klædet? Se side 11 Åløkkens Fysioterapi Speciel

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 28. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2013 Derfor tændes der lys ved dåben Dåbslyset har længe været brugt i den katolske kirke, hvor det at tænde lys ved dåben allerede var en fast skik i

Læs mere

Lidt trosinspiration

Lidt trosinspiration kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lidt trosinspiration Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35)

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) H i n g e - V i n d e r s l e v For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) KIRKEBLAD 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3 All inclusive Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015. Sognerejse til Wartburg og Lutherbyerne i april 2017. www.taulovkirke.dk. TaulovKirke 1

MARTS APRIL MAJ 2015. Sognerejse til Wartburg og Lutherbyerne i april 2017. www.taulovkirke.dk. TaulovKirke 1 MARTS APRIL MAJ 2015 Sognerejse til Wartburg og Lutherbyerne i april 2017 www.taulovkirke.dk TaulovKirke 1 Adresser Sognepræst Lars Seeberg, Bærhaven 10, Taulov, Tlf. 75 56 20 70, Mobil: 21 76 11 69, Mail:

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

Fastelavn i Sognehuset, side 16 Kirkeprojekt i Børnehjørnet, side 18

Fastelavn i Sognehuset, side 16 Kirkeprojekt i Børnehjørnet, side 18 Nummer 63 17. årgang April 2014 Crossdag anno 2013, side 13 Fastelavn i Vinderslev Forsamlingshus, side 25 Spejderne, side 30 Cykelsøstrene, side 9 Fastelavn i Mausing Forsamlingshus, side 21 Fastelavn

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 53 nr. 2 2012 juni - august. Forskellig tro hindrer ikke venskab Læs side 6-7

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 53 nr. 2 2012 juni - august. Forskellig tro hindrer ikke venskab Læs side 6-7 Årgang 53 nr. 2 2012 juni - august Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Forskellig tro hindrer ikke venskab Læs side 6-7 Kirkelig café i Sorø bymidte Årets sognerejse hedder Sydslesvig fra Østersøen til Nordsøen

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Troende on-off KIRKE BLADET

Troende on-off KIRKE BLADET Troende on-off WWW.CHRISTIANSKIRKEN.DK NR. 3 2014 JULI - OKTOBER KIRKE BLADET Velkommen til Christians sogns nye kirkeblad! Christians sogn har fået et nyt kirkeblad. Designet er blevet frisket op i forbindelse

Læs mere

Nummer 2 April 2014 23. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 2 April 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Nummer 2 April 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Friluftsscenen i Thorning Instruktør: Kim Brandt Kapelmester: Flemming Berg 7. juni kl. 14.00 8. juni kl. 14.00 11. juni kl. 19.00 14. juni kl. 11.00 og

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING 2015 juni - august Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING Bygaden 55 Graver: Søren Holten-Møller mail: graverlevring@gmail.com Tlf. 24984309 Organist: Niels

Læs mere

Juli - august - september - oktober 2015

Juli - august - september - oktober 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2015 Fællessider og så forventer vi at

Læs mere