NHC 59th meeting. Agenda item NHC-59-11D April 14-15, 2015 Reykjavik - Iceland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NHC 59th meeting. Agenda item NHC-59-11D April 14-15, 2015 Reykjavik - Iceland"

Transkript

1 NHC 59th meeting Agenda item NHC-59-11D April 14-15, 2015 Reykjavik - Iceland

2 The Danish Maritime Spatial Data Infrastructure (MSDI) Geo Data of the Sea Components of an infrastructure: DATA - metadata, datasets FUNCTIONALITY - spatial data services, web services and other technology GOVERNANCE - Agreements and Organisation rights and access data functionality governance

3 The Danish Components of an infrastructure: Appendix: 1. GOVERNANCE model - Agreements and Organisation rights and access 2. Financial model 3. Technical description Functionality - spatial data services, web services and other technology, metadata 4. Description of DATA datasets 5. Implementation plan WEB GIS solution The Blue Danish sea map

4 Dataset Draft responsibility in the Danish MSDI: Agency responsibility: Basis MSDI: Governance: - Data and standards - Technical aspects and Infrastructure - Frames, rules and agreements - Economy and finical model Output from MSDI: MSDI Forum User Management MSDI secretariat Metadata Metadata: Metadata (Content) (Catalogue services)? WMS WFS? Download Services: - WMS - WFS? - Download - Upload? - Updates? View services: - Common portal? - Web GIS? - Applications WEB platform/portal Information, Agencies, Data layers, WMS, Download, status WEB GIS Blue Sea Map

5 Presentations of data sets associated with MSDI and MSP - Gives an overview of dataset needed for MSP - Almost 80 datasets identified

6 ID Interesser / Planlægningsemne (Nummeringen for planlægningsaktivitet) GST responsible for 8 dataset: National border (the baseline) 3, 12 og 24 miles (300m) Chart10 (land maps) Depth data Depth curves Names Approximately 40 dataset will have relevance for our chart production. Havbrug Anlæg etableret på søterritoriet med Kystdirektoratets tilladelse, fx ledninger, vrag, bygninger, lystbådehavn, fortøjningsanlæg Havvindmøller Bundgarn Havnegrænserne på søterritoriet Skibsruter og skibstrafiksystemer Faste forbudsområde Lodsopsamlingssteder Akvakultur (nr. 6) (Havbrug inkl. muslingebrug og tanganlæg) Type af data (Punkt/Linje/Polygon/Tekst) - (Beskrivelse) Dataejer Brugere af Data (begrundelse) Mulighed for træk fra databaser Metadata INSPIRE 17 Havbrug Polygon (information) Naturerhverv Bruges af FD m.fl. Nej Ja 3, AF 18 Muslingebrug (MST foreslår tanganlæg her) Polygon (information) Naturerhverv Bruges af FD m.fl. Nej Ja 3, AF Ny Ny Anlæg på havet Anlæg etableret på søterritoriet med Kystdirektoratets tilladelser herunder (tanganlæg, Søfly-pladser, ledninger, vrag, bygninger, lystbådehavn, fortøjningsanlæg etc.) Polygoner KDI nej, er ikke danet endnu Nej 3, AM Kystbeskyttelsesanlæg (Kystbeskyttelseskonstruktioner herunder høfder, stenkastning, skråningsbeskyttelse, Polygoner KDI ja, WMS Nej 1, HY Løbende månedligt Ny Kystfodringsstrækninger Linjer/polygoner KDI nej, er ikke danet endnu Nej 3, NZ Løbende månedligt Anlæg til udvinding af energi og produktion af vedvarende energi (nr. 1) 15 Havvindmøller (anlægs og produktionsoplysninger) (indtegnet i søkort) Punkter, polygon ENS GST Skibsfart m.m. DB internet Ja 3, ER Månedligt Produktion Ny Tilladelser - forunder-søgelse, etablering og tilslutning. Tekst (information) ENS GST Skibsfart m.m. DB internet Nej 3, ER 2-3 gange årligt Er den idendisk med ovenfor? Fiskeri (nr. 5) Ny VMS data for fiskefartøjer over 12 m. Naturerhverv 3, AM 16 Bundgarn Linjer (information) Naturerhverv Bruges af FD m.fl. Nej Ja 3, AM 22 Fiskerigrænse bundgarn indtegnet i søkort (Bekendtgørelsen) Polygoner SFS (Naturerhverv) GST, SFS, Skibsfart m.m. Nej Ja 3, AM Ugentligt Ved ændring i Efterretning for søfarende Friluftsliv (nr. 11) Ny Lokale ordensreglementer og politivedtægter kan regulere forholdene i et område Politi Ikke omfattet Fælles forvaltnings data 14 DTM Punkter, linjer GST SFS, GST Skibsfart m.m. Kortforsyningen WMS, WFS Ja 2, EL Ny DSM Punkter, linjer GST Kortforsyningen WMS, WFS Ja 2, EL 20 Nationale grænser (Normale rette basislinjer) Linjer, polygoner GST Bruges af andre Kortforsyningen WMS, WFS Ja 1, AU 21 3, 12 og 24 sømilegrænse Linjer, polygoner GST Bruges af andre Kortforsyningen WMS, WFS Ja 1, AU 25 KORT10 Punkter,linjer,polygoner,tekst, (information)gst Bruges af andre Kortforsyningen WMS, WFS Ja Omfattet af flere bilagspkt. Havne (nr. 12) Ny Havnenes placering (fiskerihavn, erhvervshavn, lystbådehavne inden for samme havneområde) Polygoner Trafikstyrelsen 1, TN Ny Havnegrænserne på søterritoriet Polygoner Trafikstyrelsen 1, AU Ny Dybder i havnebassinerne Trafikstyrelsen 2, EL Ny Udviklingsplaner for havnene, herunder forventet arealbehov. Polygoner Trafikstyrelsen 3, LU Hydrografiske forhold 13 Dybde data Punkt, (Multibeam, singlebeam, digitaliseret GST data) SFS, GST Skibsfart m.m. Kortforsyningen WMS, WFS Ja 2, EL 23 Dybdekurver (genereret fra dybde databasen) Linjer (Kontinuerte kurveformer) GST Skibsfart m.m. Kortforsyningen WMS, WFS Ja 2, EL 27 Oceanografiske observations data, faste punkter (Vandtemperatur, saltholdighed) [vandstand slettet da den står under 27] Punkt, PolygonFCOO, DMI DMI, KDI og kommuner DB internt Ja 3, OF 28 Prognose data (strøm og bølger, temperatur, salt, havis) Field (4 dimensional) FCOO, DMI Bruges af andre Nej DB internt (GRIB, netcdf) Ja 3, OF 29 Vandstandsmåling Punkt DMI, KDI DMI, KDI og andre KDI fra Oracle database. DMI: internt. Nej / DMI: ja3, OF Løbende NY Strømmålinger Punkt DMI FCOO og offentlighed DB internt Ja Løbende NY Prognose data, økosystem (næringssalte, oxygen) Field (4 dimensional) DMI offentlighed DB internt (netcdf) Ja Løbende NY Oceanografiske observationsdata (bølgemålinger) Punkt KDI DMI, FCOO, offentlighed KDI Løbende NY Havets farve (Ocean colour) fra satellit Satellite, pixels DMI DCE, offentlighed DB internt Ja Løbende NY Havoverfladetemperatur fra satellit Satellite, pixels DMI Offentlighed DB internt Ja Løbende NY Klimascenarie effektet i danske farvande Field (4 dimensional) DMI Myndigheder (anlægs arbejder oa.) DB internt Ja Løbende NY Statistiske/klimatiske værdier fra model-reanalyser (feks maks bølgehøjder, temperatur, strøm) Field (4 dimensional) DMI Myndigheder (anlægs arbejder oa.) DB internt Ja Løbende Marin kulturarv 42 Fortidsminder på havbunden (vrag, bopladser, fiskegærder, "hold" mv.) Punkt, linjer, polygoner (information) KUAS Bruges af andre DB,WMS, WFS Ja 1, PS Dagligt Museerer melder ind 1 Maritime anliggende (nr. 3) Skibstrafikmønster; områder, farvande, løb og render som skibene reelt benytter i og uden for anbefalede ruter inklusiv bufferzoner i forhold tiol andre aktiviteter Punkt - linje (AIS Density plot (information))sfs Skibsfart m.m. Nej 3, AM 1 år Små ændringer 2 Skibsruter (anbefalede) og skibstrafiksystemer indtegnet på søkort m.m. Linjer, polygoner SFS Skibsfart m.m. Kortforsyningen WMS, WFS Ja 3, AM 5 Faste forbudsområder indtegnet i søkort (tilstedeværelse af amunition og sprængstoffer) Polygon, Linjer (kontinuerte kurveformer) Forsvaret Skibsfart m.m. Nej 3, AM NY Øvrige forbudsområder sprængstoffer excl. Ammunition og sprængstoffer Polygon, linjer SFS Skibsfart m.m. Afklares 6 Advarsel/frarådningsområder indtegnet i søkort, tilstedeværelse af ammunition og sprængstofferpolygon, Linjer (kontinuerte kurveformer) Forsvaret Skibsfart m.m. Nej 3, AM OBS 7 Midlertidige restriktionsområder SFS foreslår denne slettet Polygon, Linjer (kontinuerte kurveformer) SFS Skibsfart m.m. Nej Ja 3, AM ugentligt Ændring i efterretning for søfarende 8 Ankerpladser indtegnet i søkort Polygon, Linjer (kontinuerte kurveformer) SFS Skibsfart m.m. Nej Ja 1, TN ugentligt Ændring i efterretning for søfarende 9 Lodsopsamlingssteder indtegnet i søkort Punkter SFS Skibsfart m.m. Nej Ja 3, AM Ugentligt Ændring i efterretning for søfarende 10 Broer over sejlbart farvand Polygon, linjer SFS Alle brugere Kortforsyningen WMS, WFS Ja 1, TN Dataejer afklares 12 Fyrlinje, farvandsafmærkning m.m. indtegnet i søkort Linjer, Punkter, polygoner (kontinuerte kurver) SFS FRV, GST, Skibsfart m.m. Kortforsyningen WMS, WFS Ja 1, TN Ugentligt Ændring i efterretning for søfarende 31 Kapsejladsbaner officielle indtegnet i søkort Polygon SFS Skibsfart m.m. Nej 3, AM Ny Bekendtgørelser om forbud mod sejlads, sikkerhedszoner mm ifbm. Energianlæg, platforme mv.polygoner ENS Nej Ja 3, AM Ugentligt Ændring i efterretning for søfarende Militære arealer 11 Skyde- og sprængningsområder indtegnet i søkort- Polygoner, linjer FMN SFS, GST Skibsfart m.m. Nej 3, AM Naturbeskyttelse (nr. 7) 32 EF- Fuglebeskyttelses område Polygon (information) NST DMU Bruges af andre Arealinfo WFS,WMS Ja 1, PS 33 EF-Habitatområde Polygon (information) NST DMU Bruges af andre Arealinfo WFS,WMS Ja 1, PS 34 EF-Ramsaområder Polygon (information) NST DMU Bruges af andre Arealinfo WFS,WMS Ja 1, PS Fredninger (inkl. Jagt- og vildtforvaltningsområder) Polygon (information) NST Bruges af andre Danmarks Miljøportal Ja Fredninger, forslag Polygon (information) NST Bruges af andre Danmarks Miljøportal Ja Ny Natur- og vildtreservater Polygon (information) NST Bruges af andre Danmarks Miljøportal Ja Nødområder (nr. 10) NY Nødområder Polygon NST??? Ikke omfattet Undergrundsområdet (nr. 2) 45 Offshore anlæg (platforme) Punkt ENS Bruges af andre, med i geodatainfo DB Nej (ikke tilgængelig - terror) Ja 3, ER og US Løbende 46 Gaslager (tilladelse til lagring af gas) Polygoner ENS Bruges af andre, pt kun data på land- men lag DB onfatter Internet hele EEZ Nej 3, ER og US Løbende 47 CO2-lager (tilladelse til lagring af CO2) Polygoner ENS Bruges af andre, pt- kun data på land- men lag DB omfatter Internet hele EEZ Nej 3, ER og US Løbende 48 Olie- og gasindvinding (kabler, rørledninger m.m.) Linjeføring (Linje) ENS Bruges af andre GIS Nej 3, ER og US Er det idendisk med 41? Ny Efterforsknings- og indvindingstilladelser (olie/gas) Koncessions områder (polygoner) ENS Bruges af andre DB Internet WMS tjeneste Ja 3, ER og US Løbende Ny Boringer: Olie- og gasindvinding, Geotermi, saltindvinding, videnskabelige Dybdeboringer (punkt) ENS GEUS Bruges af andre DB Internet Nej 3, ER og US Hemmeligt? Ny Efterforsknings- og indvindingstilladelser (Geotermi, saltindvinding) Koncessions områder (polygoner) ENS Bruges af andre, data foreligger endnu ikke DB Internet Nej 3, ER og US Ny Rundeudbudsområdet (olie/gas) polygon ENS Bruges af andre DB Internet Nej 3,ER og US Løbende årligtområdet vest for 6 15 østlig længde Ny Åben dør udbudsområdet (olie/gas) polygon ENS Bruges af andre DB Internet Nej 3,ER og US Løbende årligtområdet øst for 6 15 østlig længde Ny Geotermi Udbudsrunder udbudsområdet for mulig udnyttelse af tilladelser til injektion af CO2 (for at øge ENS Bruges af andre DB Internet Nej 3, ER og US Løbende årligt Dansk landområde samt kystnæreområd olieindvindingen) Ny i eksisterende oliefelter i området vest for 6 15 østlig længde (polygon) polygon ENS Bruges af andre DB Internet Nej 3, ER og US Løbende årligt Området vest for 6 15 østlig længde Råstofindvinding (nr. 8) 26 Råstofressourceområder til havs Polygoner (analyse fra grid) NST Bruges af andre Nej 3, ER og US 35 Råstofsindvinding - Efterforskningstilladelser Linjer, polygoner (information) NST Bruges af andre Ja 3, ER og US 36 Råstofsindvinding - Fællesområder Linjer, polygoner (information) NST Bruges af andre Ja 3, ER og US 37 Råstofsindvinding - Overgangsområder Linjer, polygoner (information) NST Bruges af andre Ja 3, ER og US 38 Råstofsindvinding - Andre tilladelser 20 Linjer, polygoner (information) NST Bruges af andre Ja 3, ER og US 39 Råstofsindvinding - Tilladelser 20 auktion Linjer, polygoner (information) NST Bruges af andre Ja 3, ER og US Ny Reservation af indvindingsområder NST 3, ER og US Andet 19 Politikreds Polygon (information) Politi Bruges af andre? 3, US 30 Femern Bælt-forbindelsen Punkt, linje, flade Femern A/S Plankægningsgrundlag bruges af andre Nej Ja 1, TN Ny Større potentielle infrastrukturprojekter som eksempelvis faste forbindelser. Ønsker til yderligere datasæt Stednavne (Geodatastyrelsens ønske) Tekst (information) GST Bruges af alle Kortforsyningen WMS, WFS Trafik separation på havet og digitalisering af de planlagte korridorer (Energistyrelsens ønske) SFS SFS mener dette er dækket under ID 1 + Fare områder - mere detaljeret end nu (Energistyrelsens ønske) Vildtreservater på søterritoriet Forsvaret 300 meter linje fra kysten GST? Bruges af politiet MST 3, US Ajourførings hyppighed Ajourførings årsag

7 MSDI seen from a Danish perspective Planning across borders MSP data set used for: - Overview/Charting - Planning

8 MSDI - Creating a Common Operational Picture MSP - SAR - ICM Environmental protection - Surveillances - VTS - MAS Environmental protection vessels Fire station Orthophoto Hospital Nautical maps Bird Protection Area Oil spill Emergency road Weather data Focus areas Environmental data Maps

9 MSDI from a regional approach Baltic Sea MSDI WORKING GROUP (BSMSDIWG) Regional Hydrographic Commissions

10 The Baltic Sea MSDI Working Group should: Identify and analyse the current status of individual MS MSDI implementation Consider MSDI policies within the related international project Analyse how maritime authorities can contribute their spatial information and the necessary updates, so information can easily be collated with other information to a current overall picture for the region. Focus on how BSHC in the future can benefit from a regional approach Monitoring MSDI and marine- related initiatives, as well as more general geospatial developments with relevance for the Baltic Sea.

11 Maritime spatial planning Article 6 Minimum requirements for maritime spatial planning Member States shall establish procedural steps to contribute to the objectives listed in Article 5, taking into account relevant activities and uses in marine waters: (e) Organise the use of the best available data in accordance with Article 10. (f) Ensure trans-boundary cooperation between Member States in accordance with Article 12. (g) Promote cooperation with third countries in accordance with Article 13.

12 Article 8 (new) Set-up of maritime spatial plans 1. When establishing and implementing maritime spatial planning, Member States shall set up maritime spatial plans which identify the spatial and temporal distribution of relevant existing and future activities, uses in the marine waters in order to contribute to the objectives set out in Article In doing so and in accordance with Article 2(3), Member States shall take into consideration relevant interactions of activities and uses. Without prejudice to Member States' competences, possible activities and uses and interests may include: aquaculture areas; fishing areas; installations and infrastructures for the exploration, exploitation and extraction of oil, gas, mineral and aggregates, and other energy resources and the production of renewable energy; maritime transport routes and traffic flows; military training areas; nature and species conservation sites and protected areas; raw material extraction areas; scientific research; submarine cable and pipeline routes; tourism; underwater cultural heritage. What are the data-sets needed for maritime spatial plans? - Planning - Overview/Charting

13 The BSMSDI new Work plan : Theme Subject Responsible Task 1. Work item: Hydrographic data and legal aspects Task 2. Work item: Liaison with external projects - Definition of HO role in MSDI - Study on status on implementation and responsibility with relevance to MSDI in the Baltic countries Denmark - Scanning of projects relevant for BSMSDI Germany Task 3. Work item: S 100 Task 4. Work item INSPIRE Task 5. Work item: Common understanding Task 6. Work item: Pilot projects/demonstration - Conduct S 100 pilot project - Evaluate on how to promote S 100 in the Baltic - Study on IHO standard S 57 in relation to INSPIRE - The difference between S 57 and S Establish a framework for common understanding of MSDI -Study on the possibility to establish a BSMSDI WEB page - Demonstration project S100 - WEB GIS demonstrator with BS HO datasets Germany Netherland/ France Denmark/ Finland Denmark Germany Denmark

14 MSDI and MSP seen from a Regional perspective

15 IHO - MARINE SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE WORKING GROUP (MSDIWG) Objectives of the IHO MSDIWG: - Identify the Hydrographic Community inputs to National Spatial Data Infrastructures (NSDI). - Monitor national and international SDI activities - Promote the use of IHO standards and member state marine data in SDI activities. - Liaise, as appropriate, with other relevant technical bodies - Propose any Technical and/or Administrative Resolutions that may be required to reflect IHO involvement in the support of SDI. - Identify actions and procedures that the IHO might take to contribute to the development of Spatial Data Infrastructure (SDI) and / or MSDI in support of Member States.

16 The MSDIWG Work programme The following work programme has been developed with a view towards a five-year horizon. It includes four proposed initiatives for the MSDIW. Identify and promote national and regional best practices: for land-sea integration for cross-border integration Review the appropriateness of existing standards for the provision of the maritime components of spatial data infrastructures Develop content for an MSDI training course Maintain MSDI reference documentation on the IHO website Maintain and extend Publication IHO MSDI C-17 Ensure that MSDI is a standing agenda item for RHCs meetings

17 S-102 and INSPIRE The Marine Spatial Data Infrastructure Working Group (MSDIWG) would like the HSSC S-100 Working Group to consider looking at the relationship between S-102 and the INSPIRE Elevation theme as it pertains to bathymetry data. The reason for this request is to attempt to avoid a possible format conflict and to help ensure that hydrographic offices are not in a position where they need to maintain two separate bathymetry layers. One for primary charting activities and another to serve the regional or national spatial data infrastructure initiatives for purposes that go beyond charting e.g. marine spatial planning or oil spill response. The MSDIWG understands that the S-100 work group will be undertaking a revision of S-102 in its work plan (item D.8.) so perhaps this would present an opportunity for this investigation.

18 INSPIRE Although INSPIRE is a primarily European Union activity it is perhaps the best example of a Spatial Data Infrastructure and therefore is recognized well beyond the borders of Europe. Many European hydrographic offices have requirements under INSPIRE so it would be beneficial to adopt a policy of collect once and use many times as it relates to one of the most important data assets held by hydrographic offices i.e. bathymetry. Under INSPIRE there are maintenance groups that drive the direction and scope of the various themes including Elevation. The MSDIWG suggests that it may be worthwhile for the IHO group responsible for data standards such as S-102 also to attend the maintenance group responsible for this related theme. This way hydrography has a louder voice within INSPIRE and the work done under INSPIRE can be consider in the development of S-100 which should allow these two bathymetry related standards to be developed more harmoniously.

Nordic Hydrographic Commission 60th Conference - Stavanger - Norway April Danish MSDI

Nordic Hydrographic Commission 60th Conference - Stavanger - Norway April Danish MSDI Nordic Hydrographic Commission 60th Conference - Stavanger - Norway 11-13 April 2016 Danish MSDI The Danish Maritime Spatial Data Infrastructure (MSDI) Geo Data of the Sea Components of an infrastructure:

Læs mere

National Approach in Data Exchange - Danish Maritime Spatial Data Infrastructure Jens Peter Hartmann Danish Geodata Agency

National Approach in Data Exchange - Danish Maritime Spatial Data Infrastructure Jens Peter Hartmann Danish Geodata Agency National Approach in Data Exchange - Danish Maritime Spatial Data Infrastructure Jens Peter Hartmann Danish Geodata Agency The Danish Maritime Spatial Data Infrastructure (MSDI) Geo Data of the Sea Components

Læs mere

Hvordan anvendes havdata i dag og hvordan kunne fremtiden se ud? Torsdag den 26. September 2013 Ved Jens Peter Hartmann

Hvordan anvendes havdata i dag og hvordan kunne fremtiden se ud? Torsdag den 26. September 2013 Ved Jens Peter Hartmann Hvordan anvendes havdata i dag og hvordan kunne fremtiden se ud? Torsdag den 26. September 2013 Ved Jens Peter Hartmann Temadag om Fremtidens planlægning og arealanvendelse af havet Agenda En traditionel

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 27. september 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 38 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 408-425 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 531-548 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 354-362

Rettelse nr. / Correction no. 354-362 16. august 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 32 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 354-362 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 49-56

Rettelse nr. / Correction no. 49-56 15. februar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 49-56 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 95

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 8. november 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 507-523 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 12. juli 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 27 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 281-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. februar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 66-85 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. februar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 5 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 47-65 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 84 47

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 8. september 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 35 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 284-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 541-553 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-7

Rettelse nr. / Correction no. 1-7 17. januar 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 1-7 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 102-143 131 (INT 1331) 132 (INT 1332) 133 (INT 1333) 141 (INT 1370)

Rettelse nr. / Correction no. 102-143 131 (INT 1331) 132 (INT 1332) 133 (INT 1333) 141 (INT 1370) 6. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 9 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 102-143 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60 61

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 25. januar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 3 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 15-24 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 18. marts 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 118-138 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 25. oktober 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 42 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 468-488 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 144-152 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 24. februar 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 7 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 54-61 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 48 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 553-570 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 22. februar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 7 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 57-67 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 11. oktober 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 40 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 434-457 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

SØKORTRETTELSER 14. Rettelse nr. / Correction no. 141-148 189 (INT1336) 1213. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.

SØKORTRETTELSER 14. Rettelse nr. / Correction no. 141-148 189 (INT1336) 1213. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms. 15. april 2011 23. årgang SØKORTRETTELSER 14 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 141-148 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

SØKORTRETTELSER 14-15

SØKORTRETTELSER 14-15 21. april 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 14-15 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 135-148 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 463-472

Rettelse nr. / Correction no. 463-472 10. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 40 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 463-472 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 19. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 24 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 333-350 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-14

Rettelse nr. / Correction no. 1-14 18. januar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 1-14 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Møde i den danske INSPIRE-følgegruppe 19. September 2005. Infrastruktur for Stedbestemt Information i Europa

Møde i den danske INSPIRE-følgegruppe 19. September 2005. Infrastruktur for Stedbestemt Information i Europa Møde i den danske -følgegruppe 19. September 2005 Infrastruktur for Stedbestemt Information i Europa Formålet bl.a.: DK-Følgegruppe at afklare, hvilke krav fra det kommende -direktiv der vil få indflydelse

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Agenda Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Roadmap for forudsætninger Indsatsområder 1 2 Vision og rammefortælling 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Digital

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 207-215. Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no. 207-215. Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 13. maj 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 18 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 207-215 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 11. september 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 36 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 481-491 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 49 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 571-605 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 11. juli 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 27 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 297-315 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 1. juli 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 273-289 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 18. september 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 37 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 492-507 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 12. september 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 36 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 406-410 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 253-264. Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via www.gst.dk

Rettelse nr. / Correction no. 253-264. Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via www.gst.dk 17. juni 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 23 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 253-264 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 99

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 24-36

Rettelse nr. / Correction no. 24-36 31. januar 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 4 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 24-36 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 570-583

Rettelse nr. / Correction no. 570-583 12. december 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 49 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 570-583 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 22. april 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 181-199 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere