MultiController E 0-100% 24V og 230V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MultiController E 0-100% 24V og 230V"

Transkript

1 MultiController E 0-100% 24V og 230V Manuel udgangsstyring 0-100%, 4 trin eller on/off kalenderfunktion og Modbus interface Software version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Montering Funktioner Brugerinterface Quickguide Menustruktur Hovedmenu og undermenuer Systeminformation (A-menu) Kalendermenu (B-menu) Brugermenu (C-menu) Displaymenu (D-menu) Servicemenu (E-menu) Setpunktsoversigt Tekniske data Anvendte standarder Beskrivelse Med Multicontroller E 0-100% kan man indstille et udgangssignal (0-10V) mellem 0 og 100%, 4 trin, eller tændt/slukket. Den indbyggede kalenderfunktion giver desuden mulighed for automatisk at tilpasse udgangssignalet individuelt med op til 10 skift pr dag. Der er indbygget batteribackup på uret. RS-485 interface med MODBUS protokol funktionen sikrer en nem opkobling i et netværkssystem. Opsætning og indstilling foretages nemt med den indbyggede quickguide. Der er desuden mulighed for softwareopdateringer via den indbyggede micro-sd kortlæser, der understøtter kort op til 2Gb. LS Control A/S Side 1

2 1 Montering MultiController E monteres efter generelle gældende monteringsregler i Lavspændingsdirektivet. Panelet monteres på en plan og stabil flade og skrues forsigtigt fast i de 2 ovale huller. MultiController E må ikke monteres på bevægende eller vibrerende flader. Undgå direkte sollys på panelet samt høj temperaturpåvirkning. Ved lange tilslutningskabler skal det sikres, at panelet ikke påføres elektrisk støj fra disse. Klemmetilslutninger 24V udgave Klemmenr. Beskrivelse Kommentar 1 og 2 (Vout1) 0-10V udgang 1 Belastning max 10mA 3 og 4 (Vout2) 0-10V udgang 2 Belastning max 10mA 5 Bruges ikke 7 og V indgang (til eksternt setpunkt) 7k Ohm indgangsimpedans 13 og 14 Spændingstilslutning 15-30VDC eller 24VAC 15 og 16 Spændingsforsyning videreførelse som klemme 13 og 14 15, 17 og 18 RS 485 Modbus 2,4,6,8,9,14,15,20,22 Fælles 0V / GND 19 Bruges ikke Tacho, PIR eller alarmindgang 23 og 24 Potentialefri kontakt. Funktion er afh. af modelvalg 24VDC NO, 3A AC1 Side 2 LS Control A/S

3 Klemmetilslutninger 230V udgave Klemmenr. Beskrivelse Kommentar L og N Tilslutning af spændingsforsyning 230V AC ±10% 1 og 2 (Vout1) 0-10V udgang 1 Belastning max 10mA 3 og 4 (Vout2) 0-10V udgang 2 Belastning max 10mA 5 Bruges ikke 7 og V indgang (til eksternt setpunkt) 7k Ohm indgangsimpedans 16 og 9 24V spændingsudgang +24V DC max. 100mA 17 og 18 RS 485 Modbus 19 Bruges ikke 2,4,6,8,9,20 Fælles 0V / GND Tacho, PIR eller alarmindgang 23 og 24 Potentialefri kontakt. Funktion er afhængig af modelvalg 5A-AC1, 250VAC LS Control A/S Side 3

4 2 Funktioner 2.1 Brugerinterface Betjeningen af displayet foretages ved tryk på knapperne. Nedenfor vises den generelle knapfunktionalitet. Ikon Ò Ú ESC Funktionalitet Vælg Juster op /gå trin op Juster ned / gå trin ned Forlad, afbryd I hovedvinduet er der genvejstaster. Disse er angivet med et ikon over knappen. 21:27 12 maj 2011 Ikon Funktionalitet On/Off Juster niveau op Juster setpunkt ned Gå til menu 2.2 Hovedvindue I hovedmenuen vises det aktuelle udgangsniveau, sammen med status for indkoblede funktioner (kalender og Modbus). Ikonerne i bunden af displayet angiver knappernes funktionalitet. ON/Off og 0-100% 4 trin Fig.1 A) Ved tryk på pil op forøges niveauet af udgangssignalet. B) Ved tryk på pil ned sænkes niveauet af udgangssignalet. C) Ved tryk på On/Off skiftes udgangssignalet mellem tændt og slukket. D) Ved tryk på menu skiftes display billede til hoved menu. E) Ikon der angiver at Modbus kommunikation er tilkoblet. F) Ikon der angiver at udgangssignalet ændres i procent. / Angiver trin 0 til 4 G) Ikon der angiver om kalender funktion er tilkoblet H) Niveau for aktuelle udgangssignal. I) Visning af klokkeslæt og evt. anlægsnavn / alarm J) Visning af evt. efterløbstid i minutter K) Visning af evt. PIR drift (bevægelsessensor) Side 4 LS Control A/S

5 2.3 Quickguide Første gang styringen tilsluttes forsyningsspænding, vælges hvordan den skal fungere. Først vælges sprog, derefter vælges den ønskede opsætning (01-06). Driftparametre vil herefter blive indstillet til en standard opsætning. Ny quickopsætning kan foretages vha. fabriksgendannelse (D4). Opsætning 01 ON/Off % % PIR % Tacho 05 4 trin 06 2 trin PIR Beskrivelse Skift mellem 2 niveauer (lav/høj). Begge spændingsniveauer kan justeres, f.eks 0,0/10V 3,5/8,0V osv. Skift af niveau kan foretages ved tryk på Enter eller ved at benytte den indbyggede kalenderfunktion. Relæ udgang slutter ved ON. Trinløs justering af niveau ved tryk på pil op og pil ned. Den indbyggede kalenderfunktion kan skifte mellem 3 driftniveauer: Stop Normal setpunkt Alternativt setpunkt. Relæudgang slutter når spændingsniveau er større end et valgt niveau (fabriksindstillet til 0,1V dvs. relæ fungerer som driftrelæ). Som funktion 02, men i stedet for kalenderfunktionen, bruges en PIR sensor (bevægelsesføler) til at skifte mellem 2 driftniveauer*. Ved PIR er kalenderfunktionen deaktiveret. Som funktion 02. Bruges til EC motorer med Tachosignal (rotationsvagt). Indikation af alarmtekst i display ved manglende tachosignal. Bruges til at skifte niveauer i 4 faste trin (alle trin er justerbare). Bruges til at skifte mellem 2 driftniveauer* via en tilsluttet PIR-sensor (bevægelsesføler). *Eller skift mellem stop og et driftniveau. Opsætning 01 (ON/OFF), 02 (0-100%), 03 (0-100% PIR), 05 (4 trin) og 06 (2 trin PIR): Opsætning 04 (0-100% Tacho) LS Control A/S Side 5

6 2.4 Menustruktur Menuen i MultiController E 0-100% betjenes med de 4 knapper. Knappens funktion er angivet på selve knappen. Menuen er opbygget som en hovedmenu med undermenuer. I undermenuer tilgås parametrene for styringen. Der er automatisk timeout fra menuen, hvis der ikke har været trykket på knapperne i 2 minutter. Eksempel på betjening i menu: Der findes forskellige popup-bokse til redigering af modellens parametre. Her redigeres værdien med pil op og pil ned. Markøren flyttes ved tryk på Enter. Efter sidste tal gemmes værdien ved tryk på Enter. ESC afbryder redigeringen uden at gemme. 2.5 Hovedmenu og undermenuer I hoved menuen kan der vælges forskellige under menuer, A F. 2.6 Systeminformation (A-menu) Her vises regulatorens nuværende driftdata. Data opdateres ca. hvert 5. sek. 01: I-ntc Intern temperatur 02: Ntc1 Bruges ikke 03: Ntc2 Bruges ikke 04: VIN1C Bruges ikke 05: VIN2C Bruges ikke 06: REL Relæposition OFF = brudt kontakt ON = Sluttet kontakt (klemme 23+24) 07: VIN1 Målt indgangssignal på VIN1 indgang (klemme 5+6) 08: VIN2 Målt indgangssignal på VIN2 indgang (klemme 7+8) 09: VOUT1 Udgangssignal på VOUT1 (klemme 1+2) 10: VOUT2 Udgangssignal på VOUT2 (klemme 3+4) 11: PID1 Bruges ikke 12: PID2 Bruges ikke 2.7 Kalendermenu (B-menu) Den indbyggede kalenderfunktion er en ugekalender med op til 10 skift pr. dag. Kalenderfunktionen kobles overordnet til og fra i brugermenuen (menupunkt C3). Kalenderstatus vises i hovedvinduet med et ikon. Side 6 LS Control A/S

7 B1: Kalenderen indstilles i menu B: F.eks. eller eller Indstil tiden for det ønskede skift og tryk enter Derefter indtastes ønsket niveau ( Off/On,0-100%,trin 0 til 4) Gentag ovenstående for de ønskede antal dage og skift. NB! Et skift er kun aktivt, hvis det er forskelligt fra ---- Bemærk at det er muligt at ændre setpunktet manuelt i hovedvinduet. Ved næste kalenderskift, vil regulator gå tilbage til det indstillede setpunkt. B2: Kalender reset. Hvis kalenderen ønskes nulstillet. Bemærk: Alle kalenderopsætninger slettes! B3: Kopierer alle kalenderindstillinger fra én ugedag til én anden ugedag. Tidligere indtastede skift overskrives ved kopiering. B4: Dato og tid. I denne menu indstilles klokkeslæt, dato og ugedag. Uret er et 24 timers ur. Der kan vælges automatisk skift mellem sommer/vintertid. Multicontroller E har indbygget batteribackup på uret, så kortvarige afbrydelser af strømmen ikke påvirker uret. Efter længerevarende afbrydelser (> 72 timer) skal uret dog justeres igen. B5: Gem / hent kalender. Det er muligt at kopiere kalenderindstillingerne ved at bruge gem/hent kalender funktionen. Først indsættes et MicroSD kort (max 2Gb) i MultiController. Når indstillingerne er gemt, flyttes SD kortet til den næste Multicontroller, hvor indstillingerne hentes ved at gå ind i menu B5 og trykke hent. 2.8 Brugermenu (C-menu) I brugermenuen findes de mere almindelige og oftest brugte konfigurationer for styringen. C1: Niveau indstilles her. (Har ingen funktion i 4-trin / 2-trin PIR-opsætningen) Niveau kan ændres fra hovedvinduet (pil op/ned). Dette er dog kun aktivt indtil næste skift enten fra kalender. C2: Overordnet til og frakobling af den indbyggede kalenderfunktion. C3: Boostfunktion. Ved start fra OFF tilstand er der mulighed for at lave et boost på 0-10V udgangen (f.eks. for at booste en større ventilator i gang). Boostniveauet indstilles i menupunkt E3. Hvis boostfunktionen ønskes frakoblet, sættes tiden til 0 sek. LS Control A/S Side 7

8 C4: Her indstilles brugerrettigheder. 0 = Kun servicemenu låst med kode (Adgangskode: 5550) 1= Alle menuer låst med kode 2= Alle knapper bortset fra Enter knap (tænd/sluk funktion) låst med kode. 3= Alle taster låst med kode C5: Forlænget drift (antal minutter). Forlænget drift vælges ved at holde Enter nede i 3 sek. Og derefter vælge ON ved hjælp af piletaster. Når forlænget drifttid udløber, vil multicontroller stoppe (OFF), og den vil først starte når der enten trykkes på Enter (on/off), eller der kommer et skift via kalenderen. Forlænget drift indikeres i display (symbol J på Figur 1 side 4) C6: Setpunkt kilde. Skal ønsket setpunkt (niveau) vælges fra multicontroller, eller via eksternt styresignal på indgang Vin2. Vælges Ekstern skal signal defineres i E25-E28 og E42 sættes til Volt. C8: Alarm. Vælges 0 sek. er alarmfunktion ikke aktiveret. Vælges 2-60 sek. er alarmfunktion aktiveret. Tiden angiver hvor længe alarmsetpunktet (E43) skal være overskredet før alarmrelæ (klemme 23-24) bryder. Alarm indikeres i display med Alarm Din. BEMÆRK. Hvis Alarmfunktion er aktiveret, så er den normale driftrelæ funktion ikke mulig. C9: Valgbar anlægstekst. Kan aktiveres eller deaktiveres. Tekst indtastes i E44. C10: Drifttimetæller: Her indtastes antal måneder inden evt. Servicetekst skal vises i display. Teksten vises 15 sekunder hvert minut, indtil tæller bliver nulstilles. Tekst indtastes i E45. Nulstilling af tæller: Når Servicetekst IKKE vises i display, holdes ESC nede i ca. 3 sek. Derefter kvitteres nulstilling ved tryk på Enter. 2.9 Displaymenu (D-menu) I display menuen er der samlet mere generelle konfigurationer for displayet Denne menu er adgangskodebeskyttet, da menuens konfigurationer er vitale og ved fejljustering kan funktionaliteten ødelægges. Adgangskoden er 5550 D1: Information om softwareversion og model. D2: Sprog. Der er mulighed for at indstille menusproget til dansk, engelsk, svensk og tysk. D3: Kontrast i display. Justeres med piletaster. D4: Reset til fabriksindstilling. Da fabriksreset kan påvirke vitale konfigurationer, skal der godkendes før nulstillingen foretages. Bemærk kalenderskift nulstilles også. Efter reset genstarter MultiControlleren og viser quickguiden, hvor den ønskede funktion vælges. D5: Gem / hent setpunkter. Gem setpunkter til MicroSD kort / Hent setpunkter fra MicroSD kort (max. 2Gb). D6 (Kun tilgængeligt hvis MultiController er købt som Regulate-model). Vælg om MultiController skal være Regulator eller manuel (0-100%) regulering. Hvis Regulator modellen vælges, henvises til manualen for denne model (MultiControllerE Regulate), som kan hentes på Side 8 LS Control A/S

9 2.10 Servicemenu (E-menu) I servicemenuen er styringens avancerede konfigurationer placeret. Denne menu er adgangskode beskyttet. Menuens konfigurationer er vitale og ved fejljustering kan funktionaliteten ødelægges. Adgangskoden er 5550 Følgende konfigurationer kan ændres fra service menuen: E1: Mode (funktionsvalg). Her kan angives om der ønskes ON/OFF, Procent (0-100%), eller 4-trin indstilling af udgangens signal. E2: Minimum udgangsspænding. Hvis det tilsluttede udstyr ikke kan regulere fra 0V, kan minimum udgangssignal (Vout1) justeres her. E3: Maksimum udgangsspænding. Hvis det tilsluttede udstyr ikke kan regulere op til 10V, kan maksimum udgangssignal (Vout1) justeres her. Bemærk dette niveau er også boost-niveauet (100 %). E4: Justering af startniveau. Det manuelle startniveau kan indstilles til 3 forskellige startværdier. 1) Minimum niveau. 2) Maksimum niveau. 3) Sidste niveau styringen havde inden den blev slukket. Bemærk denne funktionalitet gælder kun hvis styringens mode (menupunkt E1) er sat til Procent. Boostfunktionen (menupunkt C3) vil overstyre startniveau. E5: Invertér udgang Her kan udgang inverteres. F.eks 100% = 0V ud / 1%=9,9V ud E25-E28 Benyttes hvis man ønsker at kunne stille niveau i Multicontroller via et eksternt styresignal I E25/26 defineres spændingsområdet. I E27/28 defineres hvad min og max spændingssignal svarer til % E25: Minimum spænding den tilsluttede spændingskilde kan afgive. (på Vin 2). E26: Maksimum spænding den tilsluttede spændingskilde kan afgive. (på Vin 2). E27: Signal værdi ved minimum. Her indtastes den % værdi som spændingskilden ved minimum (E25) svarer til. F.eks. 0V = 0%. E28: Signal værdi ved maksimum. Her indtastes den % værdi som spændingskilden ved maksimum (E26). Svarer til F.eks. 10,0V=100%. E40: Vout2 (udgang 2) E40=0, så vil Vout2 være konstant 10V DC. E40=1 Bruges ikke. E40=2, udgangen vil være en forskydning af udgang 1 (Vout 1). Se E49. E42: Valg af sensor indgang. Ekstern= Bruges ikke. Volt= 0-10V signal på Klemme 7-8 (0-10V signalet defineres i menu E25-E28). Alarm= 20-21(NTC2) bruges som alarm indgang (brudt signal=alarm tekst + relæ) Tacho= klemme PIR1= klemme 20-21(brudt signal = ingen bevægelse i lokale).ntc10k= Bruges ikke.pir2 (Skift mellem NORM/OFF drift)= klemme Alarm2= bruges som alarm indgang (brudt signal=alarm tekst) LS Control A/S Side 9

10 E44: Brugertekster Navn. Her kan indtastes et anlægsnavn eller lignende: Feks. Anlæg 4 (maks. 12 tegn, tekst aktiveres i C9) E45: Bruger tekster Drifttimetæller. Her kan indtastes en servicetekst eller lignende. Feks. Det er tid til service på anlæg (maks. 6 linier á 12 tegn, tæller aktiveres i C10) E46: Alarmlevel Min. (Alarm aktiveres i C8) Ved E42= TACHO: Nedre grænse for tacho signal. Justering: Hvis der kommer tachoalarm når motor kører min. Omdrejninger, så skal værdi øges. Ved E42 = Alarm: Hvis der kommer alarm når indgang er sluttet via en open collector skal værdi øges. (Hvis indgang sluttes via relækontakt, er justering ikke nødvendig) E47: Alarmlevel Max: (Alarm aktiveres i C8). Øvre grænse for tacho signal. Justering: Hvis der kommer tachoalarm når motor kører max. omdrejninger, så skal værdi øges. E48: Pir Time. Efterløbstid for PIR indgang i sekunder E49: Forskydning af Vout2 i forhold til Vout1.(kun hvis E40=2) Formel: Vout2=Vout1 x (E49/100) E52: Tidsforsinkelse (i sekunder) før at udgangssignal bliver frigivet ved start. Udgangssignal (Vout1) bliver fastholdt ved 0V i den indstillede tid. Relæ skifter uden forsinkelse. E55: Niveau for trin 1 (i procent). E56: Niveau for trin 2 (i procent). E57: Niveau for trin 3 (i procent). E58: Niveau for trin 4 (i procent) Modbus menu (F-menu) MultiController E Regulate kan konfigureres som Modbus slave. Interfacet er serielt RS-485. Modbus enheden kommunikerer efter Modbus RTU standarden med op til Baud. MODBUS parameterliste kan hentes på Bemærk: Datapunkter i menuerne kan sættes fra en Modbus-master. Dog er F4 undtaget, idet den virker som spærring, hvis konfiguration ikke må ændres via Modbus. Følgende konfigurationer til Modbus kan ændres fra Modbus menuen: F1: Adresse: Slavens adresse sættes her. F2: Baudrate kan justeres til Off, 9600 og Modbus er først aktiveret, når baudrate er sat til 9600 eller F3: Paritet: Pariteten kan vælges til EVEN, ODD, NONE. F4: Tillad skrivning fra Modbus. Denne konfiguration skal sættes til 1, hvis konfigurationer skal kunne ændres fra Modbus-masteren. Bemærk denne parameter kan ikke ændres fra Modbus, men skal ændres manuelt i punkt F4. Side 10 LS Control A/S

11 3 Setpunktsoversigt Navn Fabriks- indstilling Min Max Enhed C1 Niveau % C2 KalenderOnOff OFF OFF ON Til/fra C3 BoostTime (0-250sek) Sek. C4 Brugerrettighed C5 Forlænget drift Min C6 Setpunkt kilde Intern Intern Ekstern C8 Alarmfunktion Sek. C9 Valgbar tekst OFF OFF ON C10 Drifttime tæller måneder E1 Mode (ON/OFF,Procent %, Trin) Afh. af opsætning E2 OutputMin (0-5V) Volt 50 = 5.0V E3 OutputMax (5-10V) Volt 50 = 5.0V E4 OutputStart (Min,Max,Sidste valg) Sidste Valg Min Max E5 Inverter udgang OFF OFF ON E25 Min Input2 0,0 0,0 10,0 Volt E26 Max Input2 10,0 0,0 10,0 Volt E27 Sensor 2 værdi min % E28 Sensor 2 værdi max % E40 Vout2 (0=10V 1= bruges ikke 2=forskydning af Vout1) E42 TempSensor2 valg (Ekstern = NTC2 Volt = Vin2, Alarm = NTC2, Tacho = NTC2, PIR1= NTC2, NTC10K = bruges Ekstern ikke, PIR2 = NTC2) E44 Bruger tekster Navn E45 Bruger tekster Timer E46 Alarm Level Min E47 Alarm level Max E48 Pir Time Sek. E49 Out 2 forskydning 100% % E52 Tid før regulering Sek. E55 Trin 1 niveau % E56 Trin 2 niveau % E57 Trin 3 niveau % E58 Trin 4 niveau % F3 Modbus Paritet (1=EVEN 2=ODD 3=NONE) F1 ModbusAdresse (1-247) Adresse F2 Modbus baudrate(0=off 1=9600 Hastighed 2=19200) F3 Modbus Paritet (1=EVEN 2=ODD Data 3=NONE) F4 ModbusAllowWrite OFF OFF ON OFF/ON LS Control A/S Side 11

12 4 Tekniske data 24V udgave 230V udgave Tilslutningsspænding 15-30VDC eller 24VAC +-15% 230V AC ±10% Ekstern forsikring Max 1A 13A Effekt Max. 2,4W Max. 1W Kapsling IP 40 IP 40 Dimensioner (hxbxd) LSBOX85: 34x87x87 mm LSBOX85: 42x87x87 mm DIN skinne: 45x85x120 mm Tavlefront:100x100x65 mm (hul:91x91 mm) IP 54 boks: 120x122x56 mm Arbejdstemperatur 0-60 C 0-50 C Relæ 24VDC NO, 3A AC1. 5A-AC1, 250VAC NO, 150W / 1150VA. 0-10VDC indgang1 (Vin1) 7k Ohm indgangsimpedans 0-10VDC indgang2 (Vin2) 7k Ohm indgangsimpedans 0-10VDC udgang1 0-10,0V DC Max 10mA (Vout1) 0-10VDC udgang2 0-10,0V DC Max 10mA (Vout2) RS-485 Kanal A og B SD kort MicroSD, maks. størrelse 2 Gb Jumper 120 Ohms terminering RS Anvendte standarder EN og EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN Lavspændingsdirektivet Dette produkt overholder RoHS direktivet, Directive 2011/65/EU. Tegning: MultiControllerE-0-100_ES874_24_DK Dato: Rev.: 2.4 Software version: Program 2.4 Sub 04 Tegnet af: UP Producent: LS Control A/S Industrivej 12, DK 4160 Herlufmagle. - tel Side 12 LS Control A/S

MultiController E 0-100% 24V og 230V

MultiController E 0-100% 24V og 230V MultiController E 0-100% 24V og 230V Manuel udgangsstyring 0-100%, 4 trin eller ON/OFF. Kalenderfunktion og Modbus interface Software version 2.6 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 1 1 Montering... 2 Klemmetilslutninger

Læs mere

MultiController E 0-100% 24V og 230V

MultiController E 0-100% 24V og 230V MultiController E 0-100% 24V og 230V Manuel udgangsstyring 0-100% eller On/Off og Modbus interface Indholdsfortegnelse 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger interface... 4 2.3 Quickopsætning:...

Læs mere

MultiController E 0-100% 24V og 230V 4-trinsregulering

MultiController E 0-100% 24V og 230V 4-trinsregulering 24V og 230V 4-trinsregulering MultiController version 2.5 og 2.6 Hvis der ikke ønskes trinløs regulering mellem 0-100%, kan MultiController E 0-100 sættes op til at skifte niveauer i 4 faste trin. Hvert

Læs mere

MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning

MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning MultiController version 2.5 og 2.6 LS Control A/S Side 1 1. Systemopbygning LS Control A/S Side 2 1.1. Grundopsætning til kompressor-styring

Læs mere

MultiController E 0-100% 24V og 230V

MultiController E 0-100% 24V og 230V MultiController E 0-100% 24V og 230V Manuel udgangsstyring 0-100% eller On/Off og Mod-bus interface Software Version 2.1 08 Indholdsfortegnelse 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger interface...

Læs mere

MultiController E Regulate 24V og 230V

MultiController E Regulate 24V og 230V MultiController E Regulate 24V og 230V Multifunktions-regulator med display, kalenderfunktion og Mod-bus interface Software Version 2.1 08 Indholdsfortegnelse 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger

Læs mere

MultiController E Regulate 24V og 230V

MultiController E Regulate 24V og 230V MultiController E Regulate 24V og 230V Multifunktions-regulator med display, kalenderfunktion og Modbus interface Indholdsfortegnelse 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger interface... 4 2.2 Hovedvindue...

Læs mere

MultiController E Regulate

MultiController E Regulate MultiController E Regulate Multifunktions-regulator med display, kalenderfunktion og Mod-bus interface LS Control A/S Side 1 / 25 Indholdsfortegnelse Beskrivelse...3 1 Montering...3 2 Funktioner...5 2.1

Læs mere

MultiController E Regulate 24V og 230V

MultiController E Regulate 24V og 230V MultiController E Regulate 24V og 230V Multifunktions-regulator med display, kalenderfunktion og Modbus interface Software version 2.4 Indhold: 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger interface...

Læs mere

MultiController E Regulate 24V og 230V

MultiController E Regulate 24V og 230V MultiController E Regulate 24V og 230V Multifunktions-regulator med display, kalenderfunktion og Modbus interface Software version 2.6 Indhold: 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger interface...

Læs mere

MultiController E Regulate 24V og 230V

MultiController E Regulate 24V og 230V MultiController E Regulate 24V og 230V Multifunktions-regulator med display, kalenderfunktion og Modbus interface Indholdsfortegnelse 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger interface... 4 2.2 Hovedvindue...

Læs mere

Alarm WE 981. Universal alarm med lyd- og lyssignal med mulighed for afstilling af lyd.

Alarm WE 981. Universal alarm med lyd- og lyssignal med mulighed for afstilling af lyd. Alarm WE 981 Universal alarm med lyd- og lyssignal med mulighed for afstilling af lyd. Alarm WE 981 findes i tre forskellige versioner med forskellig forsyningsspænding. 100 240VAC (Vare nr. 49128) 15-40VDC

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

CO2Sensor Basic / ES 999

CO2Sensor Basic / ES 999 CO2Sensor Basic / ES 999 CO2 sensor Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Mulige udvidelser: Ekstern strømforsyning med setpunktsrelæ. MultiController E -1% MultiController E Regulate

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Cebocon15. Konstanttryk eller flow-regulator

Cebocon15. Konstanttryk eller flow-regulator Cebocon15 Konstanttryk eller flow-regulator Indhold Indhold... 2 1 Beskrivelse... 3 2 Diagram... 3 3 Funktioner... 4 3.1 Hovedmenu... 4 3.2 Setpunktsmenu... 4 3.4 Alarmstyring... 6 3.5 Udetemperaturkompensering...

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light Montering 1. Piccolo Light kan installeres uden brug af kommunikation via GSM, men installeres et SIM-kort i enheden, vil man bl.a. kunne få alarmer som sms og email.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data...

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk Vejledning til i-messagealarm

i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk Vejledning til i-messagealarm i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk LS Control A/S Side 1 / 14 Indholdsfortegnelse Beskrivelse...3 Montering...3 Elektrisk tilslutning...3 Opstart af enheden...4 Overview...5

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Selektro CCM App. Brugermanual. Selektro CCM App Brugermanual DK. Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup. Copyright Selektro A/S 2017

Selektro CCM App. Brugermanual. Selektro CCM App Brugermanual DK. Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup. Copyright Selektro A/S 2017 Selektro CCM App Brugermanual Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup Selektro CCM App Brugermanual DK Copyright Selektro A/S 2017 0881-1344006 V01 Indhold 1 Beskrivelse... 1 1.1 Funktion... 2

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V 1602494800 - Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V Kompakt og avanceret timer-relæ, med 18 forskellige og smarte funktioner. Det opsættes nemt med kontakterne og displayet, hvor det også er muligt at

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

FireBUS PARKERINGSVENTILATION

FireBUS PARKERINGSVENTILATION FireBUS PARKERINGSVENTILATION QUICK GUIDE Quick guiden beskriver hvordan et mindre anlæg kan installeres og idriftsættes. Alle moduler tildeles en individuel adresse på DIP-switchen i modulet Modulerne

Læs mere

GT2000 GT2000. Brugervejledning

GT2000 GT2000. Brugervejledning Brugervejledning www.gsmteknik.dk 20.2.2019 Side 1 Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal kombi indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 9-30 VDC typisk 12VDC eller

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD Sikkert arbejde ved brug af punktsug Uranos Local Exhaust Guard kan fungere efter to forskellige principper: 1. Flowovervågning. 2. Trykovervågning. Flowovervågning Anvendes fortrinvis når hvert enkelt

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 04.06.2019 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 4 3. Indkodning af RFID brikker. 5 4. Sletning af RFID

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

INSTALLATION OG TILSLUTNING AF CENTRALENHED EDK-CIC12

INSTALLATION OG TILSLUTNING AF CENTRALENHED EDK-CIC12 INSTALLATION OG TILSLUTNING AF CENTRALENHED EDK-CIC12 GENERELT Denne centralenhed (varenummer: EDK-CIC12) kan styre driften af Intratone produkter som audio- og videopaneler, nærhedsaflæsere, RF-modtagere

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

SPEED-Commander frekvensomformer. Program nr. 04 Software version 5.12c. Synkron Kontrol

SPEED-Commander frekvensomformer. Program nr. 04 Software version 5.12c. Synkron Kontrol SPEED-Commander frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 04 Software version 5.12c Synkron Kontrol Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK For spjældsikrede og røgventilerede systemer

FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK For spjældsikrede og røgventilerede systemer FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK For spjældsikrede og røgventilerede systemer QUICK GUIDE For anlæg med mindre end 12 spjæld og mindre end 100 m kabel-længde er der ikke behov for den store planlægning,

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Optima-GO volumenstrømsregulator

Optima-GO volumenstrømsregulator Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Optima-GO volumenstrømsregulator Brugervejledning (C) (B) (D) (A) A Udkoblingsknap B 3-cifret display,

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

SLÆDEKANAL. S-Touch Styring INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Til aggregater med varmegenvinding. Version

SLÆDEKANAL. S-Touch Styring INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Til aggregater med varmegenvinding.  Version SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 S-Touch Styring Til aggregater med varmegenvinding Version 1.1 4.9.14 1 www.geovent.dk Indhold Dimensioner...2 Beskrivelse...2 Egenskaber...2 Montage og installation....3

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Tillæg til manual Centraliserede transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Rev, 01 Centraliserede transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring...

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere

Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-2-75 SILVER C

Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-2-75 SILVER C Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-2-75 SILVER C 1. Generelt Håndterminal benyttes til at indstille motorparametre til SILVER C. 2. Montering Håndterminal kan hænges i det medfølgende

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere