En fornyelse og investering i et moderne maritimt aktivision. vitetsland skal omdanne området mellem stranden og. Projektidéen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En fornyelse og investering i et moderne maritimt aktivision. vitetsland skal omdanne området mellem stranden og. Projektidéen"

Transkript

1 Projektidé - KVALITET I KYSTERNES TURISTBYER En fornyelse og investering i et moderne maritimt aktivision Unge som ældre, aktive som passive tiltrækkes af oplevelser i et maritimt vitetsland skal omdanne området mellem stranden og torvet til et attraktivt maritimt mødested for hele familien. miljø i kystbyen Blokhus - også på dage med dårligt vejr. I Blokhus er der god plads til, at hele familien kan udfolde sig på den brede strand, i klitplantagen og i Fårup Sommerland. Ferieboligerne i Blokhus er overvejende sommerhuse, der primært benyttes til familieferie. Et aktivitetsland i Blokhus skal fuldende oplevelsen af Blokhus som en minidestination, hvor der er tilbud for hele familien også i selve Blokhus. Bølgen vil medvirke til at højne kvaliteten og skabe helhed i det byggede miljø mellem strand og klit og den gamle bykerne i Blokhus. På sigt skal det sikres, at kystbyen Blokhus bliver kendt blandt børn og unge i hele landet som en interessant og varieret feriedestination. Projektet er skabt og udviklet af en gruppe, der gennem længere tid har analyseret på, hvad Blokhus by mangler. Det er vurderet, at det vigtigste er at løfte den centrale del af Blokhus by og tiltrække flere børn og unge til byen. Der arbejdes på flere fronter på at gøre Blokhusområdet til en minidestination, så indtjeningen i området kan øges bl.a. med flere pakkerejser og målrettede tilbud. Skitseprojekt for Bølgen - Et aktivitetsland i Blokhus er vedlagt som bilag. Udarbejdet af arkitektfirmaet Christensen & Rottbøl A/S, janar Projektidéen Ideen er, at skabe et aktivitets- og legeland, der henvender sig til børn og unge op til 18 år. Standarden skal være så høj, at der i Jylland alene kan sammenlignes med Baboom City i Herning. Det skal være mere end et almindeligt legeland. Der skal være en stillezone for forældre og bedsteforældre samt udfordrende og trygge rammer for børn. Gæster og besøgende skal ikke alene være feriegæster, men i lige så høj grad hverdags- og weekendgæster, som både vil se det brusende Vesterhav, men også give børn og unge udfordringer og mulighed for fysisk udfoldelse. Aktivitetslandet skal være åbent hele året og være med til at udvide sæsonen. Bygningen skal fremtræde åben og tiltrækkende, og med sit maritime udtryk udstråle en høj arkitektonisk kvalitet. Nye p-pladser skal være med til at sikre en øget kapacitet og et udbud af aflåste sikre p-pladser.

2 Blokhus er kendt som badeby... Forfatteren Goldschmidts besøg i Blokhus omkring 1865 gjorde Blokhus til et badested, da han bekendtgjorde, at man kunne bade direkte i Vesterhavets bølger. Turisterne kom herefter til Blokhus, i starten var det især kunstnere, det bedre borgerskab fra Aalborg og tilrejsende fra København. Da rutebiler og privatbane gjorde adgangen lettere, tog udviklingen fart. I starten var det badepensioner og sommerrestauranten Bellevue som skabte fine rammer om turismen i Blokhus. Sommerhuse, campingpladser og feriekolonier kom siden til, og i erne blev overnatningskapaciteten udvidet betydeligt med betonbyggerier som Hotel Nordsøen og Feriehotel Nordsøen. Blokhus er med års mellemrum blevet fornyet og omdannet, og der er gjort erfaringer med markante omdannelser. Mange års uplanlagte og spredte investeringer er erstattet af en dialogpræget planlægning. Blokhus er i dag én af Danmarks dejligste badebyer, som har fået sin maritime og historiske identitet tilbage. Dialog bag forandringer Mange aktive ildsjæle og investorer nærer varme følelser for badebyen, og det resulterer i, at store flotte projekter skitseres og gennemføres. I dag tiltrækker Blokhus mange, og Blokhus er det sted i kommunen, der har den største tilflytning målt i procent og den største indvandring. Blokhus og Hune området er i dag særdeles attraktiv på dage, hvor stranden indbyder til udendørs ophold. Gæster i Blokhus kommer både fra de ca sommerhuse langs kysten omkring Blokhus, men også fra store campingpladser og endagsgæster fra Aalborg området. Gæsterne tiltrækkes af de brede strande, klitterne og kultur- og forretningslivet i Blokhus, Hune og Saltum. Udfordringen i Blokhus er som i andre kystbyer med et mindre befolkningsgrundlag at skabe balance mellem trængsel i kystbyen på de gode solskinsdage og flere oplevelsesmuligheder på dage med regn, rusk og blæst. Turismen i Blokhus har hele tiden udviklet sig, og den store interesse for at påvirke og udvikle Blokhus ses beskrevet i et visionskatalog over Blokhus, samt i bøgerne De gav liv til Blokhus og Blokhus - fra istid til ispind. Sideløbende med nærværende projekt arbejdes også med et Gateway-projekt i Hune Klitplantage, Pandrup Idrætsforening og Jetsmark Idrætscenter arbejder på at lave aktiviteter med fitness og motion i sommerlandet, og senest er der formuleret visioner om at åbne Blokhus Bæk for at klimasikre bykernen. Hele Blokhus-Hune er et område med mange ildsjæle, foreninger og foretagsomhed. Der er gennem bl.a. folkeaktier gennemført store projekter med genetablering af et sømærke, en redningsstation og et strandcenter. Haven i Hune er også et eksempel på foretagsomhed, som er kendt over hele landet. En stor del af ferieboligerne i området er ejet af private, ejerne er ofte over 60 år og bosat i Aalborg området. Mange ferieboliger vil i de kommende år få nye ejere. Den nære beliggenhed ved Aalborg og den

3 stigende tendens til at erhverve bolig nr. to præger dog også kystbyen. År for år bliver der færre fastboende, og der ses en kraftig vækst i ubeboede boliger. Hvis udviklingen fortsætter, er der fare for, at lokalbefolkningen udtyndes væsentligt. Det vil få konsekvens for turisterhvervets planer om at udvide sæsonen. I de kommende år skal mange ferieboliger og hotellejligheder fornys og opgraderes energimæssigt. Ambitionen er, at disse investeringer skal udføres med høj kvalitet. Moderne tidssvarende ferieboliger og et maritimt bymiljø vil tiltrække en bredere gruppe af gæster til området, - gæster som kan være potentielle købere af ferieboliger i området. En større spredning i ejerkredsen af ferieboliger vil automatisk øge efterspørgslen efter nye aktiviteter og muligheder, og øge omsætningen blandt mange typer af forretningsdrivende i området. Det er også i dette lys, at planerne om at etablere et aktivitetsland i Blokhus skal ses. I ferier og weekends opholder mange børnefamilier sig tæt ved den gamle kystby. I tilfælde af dårligt vejr er der ikke aktivitetsmuligheder under tag og ingen tilbud og oplevelser for børn og unge. Det påvirker også forældre og bedsteforældre og deres besøg i Blokhus. Med det danske vejr og kystbyens stærke påvirkning af vejrlig med blæst, havgus mv. er der stor efterspørgsel efter mødesteder og oplevelser under tag. Manglen på tilbud i Blokhus by betyder, at de store grupper af besøgende, gæster og borgere med børn og unge, kun opholder sig kortvarigt i Blokhus by. Forældre med børn søger derfor ud af området for aktivering af børn og unge. Derfor er formålet med projektet at samarbejde om: at skabe nye moderne rammer under tag for hele familien at gøre det attraktivt at opholde sig i byen blandt andre mennesker i et maritimt miljø at skabe flere arbejdspladser relateret til service og oplevelser Planlægningsmæssig sammenhæng Jammerbugt Kommunes nye planstrategi indeholder konkrete målsætninger om at skabe bedre rammer for arbejdspladser omkring turisme, oplevelser og events. En minidestination i Blokhus og en omorganisering af turist- og erhvervsområdet er igangsat for at fastholde og udbygge kystturismen, hvor der årligt er 1,5 mio. overnatninger i kommunen, hvoraf en tredjedel er sommerhusovernatninger. Den regionale udviklingsplan har som et af indsatsområderne det attraktive Nordjylland, hvor der er fokus på de krav den kræsne turist stiller. Projektideen bag dette aktivitetshus er inspireret af forarbejde til den regionale udviklingsplan, og kommunen deltager aktivt i samarbejder med blandt andet Aalborg Universitet om Fremtidens sommerhuse. Projektområdet og den geografiske sammenhæng Projektområdet er på 0,3 ha og rummer i dag to enfamilie boliger og en parkeringsplads tilhørende ejerlejlighedsforeningen Nordsøen. Området ligger mellem stranden og bymidten bestående af butikker, torv, Blokhuset (sommerbutikker), restauranter og cafeer. Sydvest for projektområdet ligger Feriecenter Nordsøen og et badeland, som netop har opstartet en gennemgribende renovering. Nord for projektområdet ligger turistbureauet og den genopførte redningsstation. Fra hovedgaden Strandvejen er der et fint kig ved redningsstationen til projektområdet, ligesom projektområdet ligger tæt ved Blokhus Bæk, som planlægges fritlagt. Projektområdet og dets nære omgivelser ses på illustrationen side 6. Blokhus ligger iøvrigt ca. 20 km syd for Løkken, 9 km fra Pandrup, 16 km fra Aabybro og ca. 35 km nord for Aalborg.

4 Proces Projektet om at etablere et aktivitetsland er skabt af forretningsdrivende, ildsjæle og repræsentanter fra områdets foreninger gennem en række workshops afholdt under projektet NOMINI under Aalborg Samarbejdet. Omkring 25 personer fra området har deltaget i fire workshops. Der er udarbejdet et skitseforslag, som i tegninger og skitser giver et billede af aktivitetslandet. Projektet vil indgå i kommunens revision af kommuneplanbestemmelser i 2012, hvor der vil blive igangsat en offentlig debat. Efterfølgende skal der udarbejdes en projektlokalplan for selve projektet. Sideløbende med plan- og skitsearbejdet skal inddrages rådgivere, der skal arbejde med at indarbejde ideer fra området lokale foreninger, investorer og ildsjæle. Der planlægges bl.a. en studietur til Baboom City i Herning. Områdets ressourcepersoner har ideeer om at indlede samarbejder med eksempelvis Nordsøcentret, Kattegatcentret, Han Herred Havbåde mv. om at kunne overtage udgåede udstillinger,. Det kan være med til at formidle natur- og kulturarven tilknyttet kysten og det maritime miljø. Projektet skal også finde sin rolle som både et bærende fundament for en øget omsætning i området og for Blokhus tiltrækningskraft i de kommende år. Projektet har dog samtidig en stor volumen, og derfor er det også centralt, at det ikke dominerer området, men underordner sig de omkringliggende fredede bygninger og feriecenter. Visualiseringer for dette og mulige arkitektoniske løsninger skal vurderes og undersøges ved brug af rådgivere. Organisering I de seneste år er der i Blokhusområdet gennemført mange samarbejder omkring visionskataloger og formulering af turiststrategier. Turisterhvervet bliver udfordret, og det påvirker også lokalsamfundet. Derfor er der stor interesse for at deltage i udviklingsprocessen omkring aktivitetslandet, da der ses et stort behov for at få det realiseret. Projektets størrelse og karakter nødvendiggør en stor lokal opbakning og forankring. Dette er også tilfældet, idet projektet og projektorganiseringen er en udløber af et lokalt minidestinationsprojekt. Projektkonsortiet bag aktivitetslandet består af Den Erhvervsdrivende Fond Strandcenter Blokhus, Blokhus Hune i Udvikling som er en paraplyorganisation for foreningsområdet, endvidere er Blokhus og Omegns Grundejerforening, Hune-Blokhus Borgerforening og en erhvervsforening under stiftelse med i konsortiet. Yderligere støtter Jammerbugt Kommune op om konsortiet. Fra kommunen stilles ressourcer til rådighed fra det tekniske-, erhvervs- og turistmæssige område samt sekretariatsbetjening fra udviklingsafdelingen. Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S har bistået projektkonsortiet med skitseforslag samt beregninger og estimater. Firmaet vil fortsat være tilknyttet projektet. I forhold til den videre projektudvikling vil en arbejdsgruppe fortsætte arbejdet og involvere relevante aktører undervejs i forløbet. Det vil også være denne arbejdsgruppe, som vil tage del i Realdanias fælleskampagne, hvis projektet opnår støtte. Ansøger og kontaktperson Den formelle juridiske ansøger på vegne af projektkonsortiet er: Den Erhvervsdrivende Fond Strandcenter Blokhus, cvr , co/ Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro. Forretningsfører Peter Dahl Jensen, tlf , mail Tidsplan Den overordnede tidsplan for projektets realisering er: Organisering, finansiering, overordnet planlægning (VVM og kommuneplan), opstart af projektlokalplan og arealerhvervelse Drift- og samarbejdsaftaler, vedtagelse af plangrundlag og opstart af anlægsarbejde medio Anlægsfase færdig medio 2014, ibrugtagning sensommer/efterår 2014.

5 Økonomi Drift Det samlede budget for opførelse og etablering af et aktivitetsland i Blokhus estimeres til kr incl. moms. Der skal som et led i den videre projektudviklingsfase undersøges hvordan projektet med et aktivitetsland forankres i en driftsorganisation. I kraft af kompleksiteten og sammensætningen af de mange interessenter og aktører som bakker op, forventes det, at der etableres en fondsejet model, evt AMBA, hvor driften forpagtes ud til en eller flere professionelle aktører. Projektbudget Bygge- og anlægsudgift incl. moms Grundkøb Billetteringssystem, trådløst net Inventar i café Det estimeres, at der kan skabes en driftsindtægt på kr og driftsudgifter til kr Dækningsbidrag på driften estimeres derfor til kr De enkelte poster ses i skemaerne nedenfor. Legeland stue - lille grad af elektronik Indtægter Legeland 1. sal - stor grad af elektronik P - dæk - betalingsanlæg Ialt Udgifter til eksterne rådgivere som er indarbejdet i bygge- og anlægsudgiften ovenfor og er anslået til 6,2 mio. kr. Der er kalkuleret med udgifter til rådgivning, forsikring, byggetilladelse, geoteknink, landinspektør, advokat, revisor, byggelån mv. Der forventes indgået partnerskabserklæringer for samarbejdsaftaler med sommerhusbureauer, Fårup Sommerland, campingpladser og hoteller. Midler til realisering af et aktivitetsland i Blokhus søges tilvejebragt på forskellig vis. Der vil for en betydelig del af anlægsomkostningerne blive søgt midler i forskellige fonde. Her er fonde som: Spar Nord fonden, C W Obelfonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Trygfonden og naturligvis Realdania relevante. Der er i Blokhus området erfaringer med lokal opbakning til etableringsprojekter. Dette er bla. sket i kraft af arrangementer og folkeaktier. Derfor forventes det også, at der lokalt kan rejses midler til etableringsfasen. Ud over fonde og lokale midler skal der naturligvis findes investorer og partner som kan sikre finansiering til projektet. Her i den indledende fase opleves seriøs interesse fra lokale investorer. En screening af støtte og finansieringsmuligheder er derfor en af de næste opgaver projektet står overfor, og hvor der er behov for inddragelse af faglige rådgivere. Entreindtægter Parkering Annonceindtægt Forpagtning af cafe Ialt Udgifter Vedligeholdelse af fysiske anlæg Energiforbrug Parkeringsanlæg Rengøring Administration Fornyelse og udvikling af legeplads Eftersyn legeplads/-udstyr Løn Markedsføring Ialt

6 Camping Plads Hune Klitplantage Handelscentrum Projektområde Nyt aktivitetsområde Feriecenter Nordsøen Redningsstation Strandcenter Fredetbygning Sømærke

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer

Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer - en genfortælling af den klassiske badeferie Projektbeskrivelse til den Konkurrenceudsatte Pulje (KUP) VisitNordjylland, januar 2012 Forord

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse KOLOFON INTRODUKTION Foto: Områdeløft Sundholmskvarteret Områdeløft i Sundholmskvarteret i København skaber lokalt engagement og private følgeinvesteringer.

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Langtved Ny Færgekro

Langtved Ny Færgekro Langtved Ny Færgekro Projektbeskrivelse Februar 2015 www.landogudvikling.dk Indhold 1 Indledning... 1 2 Langtved Ny Færgekro... 2 3 Bygningens tilpasning til landskabet og historien... 4 4 Aktiviteter...

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere