Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup"

Transkript

1 Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

2 Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej Kolding Telefon: Fax: Hjemmeside: Bocenterchef: Janne Thiel Dóctor Souschef : Folkeregister Kolding Kommune Torvegade indgang D 6000 Kolding Socialforvaltning Socialforvaltningen Kolding Kommune, Nikolai Plads 6, 6000 Kolding Driftsansvarlig Pusvikar A/S, Industrivej 44, 4000 Roskilde Målgruppe Personer med stærke psykiske handicap, kendetegnet ved svær skizofreni, herunder personer hvor sygdommen dagligt påvirker vedkommendes adfærd således at de har generelt besvær ved at etablere og vedligeholde varige og stabile relationer, hvilket ofte medfører høj grad af behov for støtte. Mennesker med personlighedsforstyrrelser (emotionelt ustabile), hvor sygdommen vil være svingende i styrke og behovet for opsyn og intensiteten i kontakten vil være vekslende. Dobbelt diagnosticeret mennesker, hvor diagnoserne kan være for eksempel skizofreni suppleret med retslige foranstaltninger eller misbrugsproblematikker. Mennesker som ofte har en påvirket impulskontrol. Svært rummelige demente med hoved vægten på udadreagerende adfærd.

3 Målsætning Det er Bostedet Stentoft ønske at der altid er frivillighed i pleje og behandlingsforløbene. For at fremme selvstændigheden og skabe struktur i hverdagen hos den enkelte borger, arbejdes der efter princippet hjælp til selvhjælp. Bostedet Stentoft arbejder overordnede ud fra tænkningen Åben dialog. Dette for sikre medinddragelse, åbenhed, lydhørhed, udvikling, i alle sammenhænge omkring borgeren og dennes netværk, både fagligt og privat. Beboerne på Bostedet Stentoft har mulighed for længerevarende pleje og behandlings ophold, kortere udslusningsforløb evt. med opfølgende støtte og tilsyn efter de er overgået til egen, eller anden boligform. Værdigrundlag Bostedet Stentoft har valgt, at arbejde ud fra følgende 4 værdier i alle sammenhænge: Dialog, ejerskab, tillid og ansvar Vi ønsker i samarbejde med beboeren og dennes netværk at: Arbejde med beboerens netværk som en resurse. Lydhør overfor beboerens ønsker, drømme og behov. Opbygge en konstruktiv dialog med beboeren og dennes netværk, både fagligt, socialt og familiært. Lytte og skabe udvikling. Sætte konkrete mål og følge op herpå. Betragte problemer som udfordringer, og aldrig give op. Arbejde for at beboerne øver indflydelse på egen livssituation og egne rammer. Lægge vægt på at beboerne træffer valg og tager ansvar for egen livssituation. Værdsætte engagement, idérigdom og ansvarlighed i netværket. Understøtte faglig og personlig udvikling. Skabe og fastholde dialog med nærmiljøet, således at Bosteder Stentoft er en naturlig del af lokalsamfundet. Medarbejdere På Bostedet Stentoft er der sundhedsfagligt og pædagogisk uddannet personale, med minimum 2 års erfaring indenfor sundhedssektoren. Ved rekruttering lægges særligt vægt på erfaring i psykiatrien. Personalet består af en fast gruppe medarbejdere der vil være sammensat således. Sygeplejersker Socialpædagoger Social- og sundhedsassistenter

4 Psykiatrimedarbejdere Til Bostedet Stentoft er herudover tilknyttet 1 psykolog og en psykiater, der løbende superviserer og rådgiver. Indhold/Aftale rammer Et ophold vil almindeligvis indledes med en afklaringsperiode der er vurderet til at tage mellem 3 12 måneder. I perioden arbejdes der på i fællesskab at definere hvilke behov der er for hjælp til udvikling, samt i hvilken form for fællesskab denne hjælp bedst kan tilgodeses. (Såfremt afklaringsperioden ønskes forlænget kræves der en ny visitation.) Der vil i hvert enkelt tilfælde blive taget stilling til hvilken behandling den enkelte beboer ønsker og hjælpen vil i tilfælde af, at vi ikke selv er i stand til at opfylde beboerens ønsker, blive hentet hjem udefra. Alle beboere vil i løbet af deres afklaringsperiode blive tilbudt samtaler med fagpersoner: psykolog/psykiater/terapeuter. Efter afklaringsperioden aftales rammer/kontrakt for det enkelte ophold. Behandlingsmæssigt idegrundlag/tilbud til borgeren. Det behandlingsmæssige indhold tager afsæt i, at beboeren skal have optimale forhold, hvor det miljømæssige har stor betydning og der fokuseres på personens resurser og ønsker til den virkelighed, som pågældende ønsker og oplever. Personens netværk bliver inddraget i behandlingen ud fra den overordnede tænkning om Åben dialog. Det er personalets opgave at yde terapeutisk/faglig bistand til de enkelte beboere, og sørge for en målrettet og individuel indsats i forhold til den enkelte beboers udvikling. Personalet skal også støtte beboeren i, at træffe egne valg, og tage konsekvenserne af disse. Derved sikres, at omsorg og konsekvens går hånd i hånd. Til alle beboere tilknyttes en kontaktperson: Kontaktpersonens vigtigste opgave er at sikre, at der bliver etableret en bæredygtig relation til beboeren. Kontaktpersonen vil yde støtte både praktisk, personlig og i andre sammenhænge. Det konkrete indhold i relationen vil naturligvis variere, afhængigt af hvilke områder beboeren ønsker hjælp til, og hvilke kompetencer kontaktpersonen kan byde ind med.

5 Kvaliteten der eksisterer i kontaktperson-relationen er medvirkende til at skabe den tryghed, fortrolighed og det håb, der er forudsætning for forandring og udvikling, og for at kontaktpersonen kan hjælpe beboeren til at få etableret bro til omverdenen. Bostedet Stentoft prioriterer derfor, at alle kontaktpersoner har en høj faglighed i deres arbejde og er fortrolige med de elementer der indgår i en professionel relation. Der tilbydes og sikres ret til anonymitet. Alt personale der arbejder på bostedet har tavshedspligt og der videregives udelukkende informationer ved informeret samtykke fra beboeren. Praktisk, personlig anden støtte Beboerne tilbydes individuel støtte til praktiske og personlige opgaver efter ønsker og behov. Vi lægger vægt på at støtte beboeren i de opgaver som han/hun oplever som relevante og vigtige at kunne varetage, hvorfor der i praksis er meget få begrænsninger i de opgaver der kan ydes støtte til. Det kan være opgaver som indkøb, madlavning, rengøring, tøjvask, personlig hygiejne, påklædning og medicin. Støtte i såvel kroniske som akutte sygdoms perioder. Hjælp til at opbygge og vedligeholde en social kontakt (rejser, transport, fritidsaktiviteter, beskæftigelse, m.m.), samt udbygning af netværk (eks. familie og venner) og kontakt til myndigheder. Tilbud om handleplan Alle beboere tilbydes, at der udarbejdes en handleplan. Handleplanen tager udgangspunkt i beboerens ønsker, behov og forventninger. Beskriver de mål, både kort- og langsigtede, som beboeren har for sit liv/ophold på Bostedet Stentoft, samt hvilke handlinger og hvilken støtte der skal til for at nå målene. Handleplanen kan bl.a. indeholde en døgnrytme og statusbeskrivelse. Handleplanen evalueres i et samarbejde mellem beboer, kontaktperson, og evt netværk, minimum hver 3. måned. Aktiviteter Når det er relevant vil aktivitet og beskæftigelse være en del af tilværelsen for mange af beboerne på Bostedet Stentoft. Tilbuddene afspejler beboernes ønsker og interesser. Der er bl.a. mulighed for at benytte gymnastik- og sløjdlokale på bostedet, kommunens tilbud samt eventuelle aktiviteter i den omkringliggende natur. For nogen af beboerne vil det være vigtigt i perioder, at få hjælp til at strukturerer mængden og typen af aktiviteter for at give den ro der er nødvendig. Boligerne Bostedet Stentoft er beliggende i Sønder Stenderup by, en naturperle omgivet af skov, strand og sø ikke langt fra Skamlingsbanken. Der er en købmand, et forsamlingshus og busforbindelse til Kolding. I bostedet Stentoft er der 6 skærmede boliger. Boligerne er små lejligheder på ca. 60 m2, placeret i hovedbygningen på Stentoft. Alle boligerne er handicapegnede og indeholder stue, soveværelse, køkken bad og toilet.

6 Ved indflytning overtages en umøbleret bolig. Der er et fælles festlokale med stort køkken, gymnastiklokale, sløjdlokale, i huset forefindes vaskemaskine og tørretumbler som kan benyttes mod betaling. Egenbetaling (brugerbetaling) Husleje, el og varme Er obligatoriske ydelser, som betales til Pusvikar A/S. Betalingen foregår på girokort evt.ved tilmelding til PBS. Huslejen pr. md kr. mdl. Regning for el, vand og varme afregnes efter måler Bidrag til fælles brug af sygeplejeartikler 100 kr. mdl. Bidrag til fælles transport til ture med bofællesskabet 250 kr. mdl. Priserne på obligatoriske ydelser Husleje ekskl. el, vand og varmeudgifter. El, vand og varme efter måler Priserne på valgfrie ydelser Vask i det tilknyttede vaskeri Pris pr. måned kr./måned Efter forbrug 25,00 kr. pr maskine Praktiske oplysninger Forsikring Beboeren skal selv tegne forsikring. Fjernsyn Bostedet Stentoft har fællesantenne. Læge Beboerne vælger praktiserende læge efter eget valg. Tandlæge Beboerne benytter tandlæge efter eget valg. Der kan søges tilskud efter gældende regler. Medicin Medicin købes og betales af beboeren selv. Der kan søges tilskud efter gældende regler. Medicinen opbevares i aflåst medicinskab i beboerens bolig. Medicinen doseres af medarbejderne. Nogle beboere administrerer egen medicin efter aftale med ordinerende læge.

7 Husdyr Efter særlig og forudgående aftale kan det være muligt at holde mindre husdyr.(fugle og fisk) Biler Bostedet Stentoft har en minibus. Bussen kan bookes til specielle lejligheder efter aftale med personalet. Chaufføren er altid en medarbejder. Der betales pr. kørt kilometer efter følgende takster: 0 25 kilometer kr kilometer kr. 3,75 over 50 kilometer kr Plus brændstof. Værdigenstande Værdigenstande opbevares af beboeren selv, på eget ansvar.

Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse

Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse Servicedeklaration Botilbudet TOFTEN Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 01 Beboergruppe 02 Fysiske rammer 03 Personale 04 Værdier og målsætninger

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Praktiske oplysninger Højbovej 9, Rødbyhavn, 4970 Rødby Tlf.: 54 61 08 00 Forstander: Kay Hirschsprung Jokil Hjemmeside: www.kofoedsminde.dk E-mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-mail:

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området...

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området... Page 1 of 16 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Misbrug/udsatte Stormly Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for pensionatet

Læs mere

Målsætning og Kvalitetsstandarder for

Målsætning og Kvalitetsstandarder for Målsætning og Kvalitetsstandarder for Støttecentret Skrænten Nyborg kommune Revideret April 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 4 2. Målsætning for hjemmevejlederne. 5 2.1. Personalets ressourcer.

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-Mail:

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011

SØBÆK KOLLEGIET. Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 Redigeret 15.03.10 SØBÆK KOLLEGIET Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP www.soebaek.dk & www.bakkegården.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 1 INDLEDNING Gaderummet tænkes fremover som et hus, der indeholder tre funktioner - en værestedsfunktion med en bo- og en rådgivningsfunktion. Indledningsvis

Læs mere