Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen."

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl Vilhelm Nielsen. 3. Formandens beretning (se link til denne). Der blev nævnt mange ting fra lokalrådets virke, bl.a. biogasanlæg som en mulighed i industriområdet. Grønne udviklingsplaner. Trafiksikkerhed. Maling og indretning af mødelokale på gl. tandlægebolig ved skolen. Og en lang række af møder med div. aktører som kommunen mv. 4. Regnskab (se link til dette) blev taget til efterretning. Saldo pr var ,44 kr. 5. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen. Genvalgt blev Karin O. Jørgensen og Karl Vilhelm Nielsen. Og Jens Borgmann valgtes til bestyrelsen. Alle tre for de næste 2 år. 6. Valg af tre suppleanter. Valgt blev Lasse Jørgensen (1. suppleant) og Bent Maigaard (2. suppleant) 7. Forslag til dialogmødet En sti fra Fragevej op til Fiskebækparken foresloges. Pt. er der en. 8. Evt. Problemer vedr. gennemkørsel ad Søndervej. Stien ved Toften fra Svingkærvej, hvem har ansvaret for denne mht. snerydning? En gruppe med Peter Nielsen og Charlotte Aridslund blev dannet som kontaktled mellem lokalråd og skolen, idet lokalrådet egentlig ikke har kontakt og samtidigt vil nogle skolebørns forældre meget gerne medvirke til dialog med skolen. Peter Nielsen m.fl. vil komme med oplæg vedr. forhold på skolen i Ørslev. Referent Sven Sibbern. Efterfølgende konstitueredes bestyrelsen med Michael Laursen som formand og Jens Borgmann som næstformand. (formandens beretning og regnskab vedhæftet)

2 Formandsberetning 2013 Det forgangne år har budt på en stor arbejdsindsats for Lokalråds bestyrelsen. Kort efter generalforsamlingen afholdt Lokalrådet Dialogmøde med vores dialogudvalg, som består af: Knud Larsen (V), Poul A. Larsen (A), Ib Johansen (A), Kim Petersen (V), Peter E. Jonasen (SF). Dialogmødets temaer var: De grønne områder i Ørslev, Kan vi samarbejde med politikerne om Bosætning, erhvervspolitik, energiforsyning. Kan fremtidige handlingsplaner finansieres. Det havde vi en god dialog med politikkerne om, Efterfølgende er der kun sket noget vedr. de grønne områder. Grønne Udviklingsplaner En af hovedårsagerne til dette er, at lokalrådet blev inviteret til dialogmøde med Natursekretariatet d vedr. Grønne udviklingsplaner. Lokalrådet inviterede først til et borgermøde på Ørslev skole, hvor der var mødt repræsentanter fra: ØGIF, FDF, Menighedsrådet div. Grundejerforeninger Forsamlingshuset lokalpolitikere samt alm. borgere. På mødet blev Lokalrådsbestyrelsen pålagt en lang liste, af ønsker såsom: Færdiggørelse af stier, klipning af beplantning, manglende lys på vores stier, anlæg af nye stier, borde og bænke mm. Lokalrådet havde en rigtig god dialog med Natursekretariatet. Som foreløbig har udmøntet sig i færdiggørelsen af: Børnehavestien, klipning af hundredemeterskoven ud til de tilstødende veje, samt en vandretur rundt i Ørslev, endvidere er vi i gang med at undersøge om vi kan etablere en Kløversti i området. Bestyrelsen syntes at vi har en god dialog med Natursekretariatet. Biogasanlæg Det næste Lokalrådet blev indbudt til, var en mulig placering af et Biogasanlæg i Industriområdet i Ørslev. Mødet blev afholdt af Plan- og Miljøsekretariatet, på Ørslev skole d Der var mødt en del Ørslevbeboer op til mødet, som var velvilligt stemt overfor et Biogasanlæg. På den baggrund ser lokalrådsbestyrelsen ikke noget problem i at placere et anlæg i Industriområdet. Et Biogasanlæg kræver en fuld miljøgodkendelse, med yderst skrappe krav til støj, lugt mm. Det skønnes vigtigt at beboerne oplyses klart og tydeligt om alle forhold ved et sådant anlæg, således at evt., tvivl forårsaget af manglende viden omkring faktiske forhold ikke forhindre en etablering i Ørslev.

3 Trafiksikkerhed Lokalrådet har også været indbudt til et dialogmøde vedr. Trafiksikkerhed af Vej- og Trafiksekretariatet d Lokalrådet havde på forhånd holdt et borgermøde på skolen, hvor vi var pålagt at fremføre 5 forslag fra lokalområdet, forslagene var: 1. Cykelsti på Ørslevvej eller Ugledigevej Bump gennem Ørslevvej fra Mern siden og ned. 3. Hastighedsbegrænsning på Fragevej og Hartkornsvej. 4. Renovering af fortov på Rørkærvej. 5. Færdiggørelse af Industriparken ned til Ørslevvej, samt adgang for modulvogntog. Kommunen har efterfølgende udpeget 15 projekter, fra samtlige 16 lokalrådsområder, som skal indgå i de kommende års arbejde med trafiksikkerheden. Ørslev har fået medtaget 4 af vores ønsker, som er: 1. Omprojektering af rundkørslen ved kirkepladsen bump gennem byen. 3. Renovering af fortovene på Rørkærvej. 4. Industriparken, udvidelse af vejen, så der er plads til cyklister. Det syntes jeg er et tilfredsstillende resultat for Ørslev. Af andre trafiksager kan nævnes : 1.Trafikmøde ang. Ambjergvej. 2. genåbningen af Bygårdsvej. Lokalrådet vil ikke blande sig i interne vejanliggende, det må beboerne, som bruger de pågældende veje selv lave en handlingsplan om. Lokalrådet vil herefter være behjælpelig med indkaldelse af møder med de relevante myndigheder, politikere, grundejere, mm. Den kollektive trafik har også været til debat, det har medført et udkast til ændringer af busdriften i Set med Ørslevs lokalråds øjne er det en tilfredsstillende ordning, som kommer til at gælde for vores område. Lokalrådet skal svare inden d Lokalrådet vil anbefale planen. Af andre ting skal i korthed nævnes: Arbejdet med den ny Nærdemokratimodel.

4 Robert Harvest, arbejde med opstillingen af stendyssen i Rundkørslen. Lokalrådets hjemmeside er: Lokalråds lokaler Ved den ny skolereform blev klubben på Ørslev skole flyttet fra den gamle Tandlæge bygning og over i SFO en på selve skolen. Herefter blev der nogle ledige lokaler i Tandlæge bygningen. Dem søgte Lokalrådet bygningsadministrationen om at få råde ret over, og det fik vi, vi fik tagetagen med et mødelokale, to depotrum samt toilet stillet til vores rådighed. Dem har Lokalrådet malet og rengjort, for herefter at kunne afholde vores møder, hver den første Tirsdag i måneden, hvor alle er velkommen til at overvære møderne, og byde ind på dagsordenen. Som jeg ser det, vil disse lokaler blive til stor nytte for den ny Lokalrådsbestyrelse, som vil stå over for nye og uløste udfordringer i det næste år. Michael Laursen

5

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-10-07 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Morud Lokalråd Generalforsamling 2015

Morud Lokalråd Generalforsamling 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen den 17. marts 2015 Siden sidst Endnu et travlt år er gået. Vi har kun holdt 3 bestyrelsesmøder i perioden men til gengæld har der været et hav af andre møder

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden

Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 24.september 2006 kl 11:00 i Torups forsamlingshus. Til stede fra bestyrelsen: Poul Lauridsen (PL formand), Jørgen Jørgensen (JJ næstformand), Steen Arne

Læs mere

Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset

Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Åbrinkens Grundejerforening i Brede Mødereferat: Dato: Sted: Deltagere: Referent: Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 4) Bestyrelsens forslag til budget 5) Forslag

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Referat Generalforsamling i Skipper Samrådet tirsdag d. 17. april 2012

Referat Generalforsamling i Skipper Samrådet tirsdag d. 17. april 2012 Program Referat Generalforsamling i Skipper Samrådet tirsdag d. 17. april 2012 Velkomst Fællessang Sted: University College Inger Tvorup (IT) bød velkommen til ca. 40 deltagere herunder en særlig velkomst

Læs mere