MORKERT A IK LYSTEKNISKE OG VISUELLE FORHOLD PA VEJE UDEN FAST BELYSNING RAPPORT NR Problemformulering og projektforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MORKERT A IK LYSTEKNISKE OG VISUELLE FORHOLD PA VEJE UDEN FAST BELYSNING RAPPORT NR. 3 1980. Problemformulering og projektforslag"

Transkript

1 LYSTEKNISK LABORATORIUM DANMARK VEJDIREKTORATET DANMARK VAG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN FINLAND ELEKTRISITETSFORSYNINGENS FORSKNINGSINSTITUTT NORGE VEGDIREKTORATET NORGE STATENS VAG- OCH TRAFIKINSTITUT SVERIGE STATENS VAGVERK SVERIGE MORKERT A IK RAPPORT NR LYSTEKNISKE OG VISUELLE FORHOLD PA VEJE UDEN FAST BELYSNING Problemformulering og projektforslag o

2 FORHOLD PAVEJE MORKERTRAFIK RAPPORT NR LYSTEKNISK LABORATORIUM DANMARK VEJDIREKTORATET DANMARK VEGDIREKTORATET NORGE STATENS VAGVERK SVERIGE o LYSTEKNISKE OG VISUELLE UDEN FAST BELYSNING Problemformulering og projektforslag VAG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN FINLAND STATENS VAG- OCH TRAFIKINSTITUT SVERIGE ELEKTRISITETSFORSYNINGENS FORSKNINGSINSTITUTT NORGE

3 . ~ Un Stougaard Jensen/København trykt på genbrugspapir

4 FORORD Udredningen er dermed søgt udformet, så den kan (EFI) - Norge synsbetingelser under mørketrafik. Denne udredning har til formål at gøre rede for I samarbejdet deltager: - Lysteknisk Laboratorium (LTL) - Danmark hvilke forhold, der indgår i de lystekniske og visuelle forhold ved mørkekørsel på veje uden fast på disse områder, samt, hvor denne viden er mangelfuld, at angive forslag til undersøgelser. - Vejdirektoratet (VD-DK) - Danmark - Vag- och Vattenbyggnadsstyrelsen (VVS) - Finland - Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt. belysning, at gøre rede for den eksisterende viden Arbejdet samordnes af en koordineringsgruppe, som Amundsen og Hans Ruud (TØI/VD-N), idet Transport- - Vegdirektoratet (VD-N) - Norge tjene som grundlaget for valg og koordinering af projekter på dette område inden for det nordiske forsknings- og udviklingssamarbejde vedrørende - Statens Vag- och Trafikinstitut (VTI) -Sverige - Statens Vagverk (VV) - Sverige for nærværende bestående af: - CivilingeniØr JØrgen Haugaard (VD-DK) - CivilingeniØr Kai SØrensen (LTL) - Overingeniør Pentti Hautala (VVS) - Lab.ingeniØr Hans-Henrik BjØrset (NTH/EFI) - Underdirektør Torkild Thurrnann-Moe (VD-N) Udarbejdelsen er forestået af en projektgruppe 1 med - Forskn. chef Kåre Rurnar (VTI) - Afd. direktør Karl-Olov Hedman (VV) deltagelse af Kai SØrensen (LTL), Erik Randrup Hansen (LTL), Hans-Henrik Bjørset (NTH/EFI), BjØrn Brekke (NTH/EFI), Gabriel Helmers (VTI) samt Finn

5 II Økonomisk Institutt (TØI) medvirkede som konsulenter for Vegdirektoratet - Norge. Arbejdet har endvidere været væsentligt påvirket og inspireret af Erik Frederiksen (LTL), som deltog i projektgruppen under den første del af arbejdet. Markku Salusjarvi (Statens Tekniska Forskningscentral, Vag- och Trafiklaboratoriet, Finland) har udarbejdet den finske oversættelse af resumeet. Yderligere har S. DØrum (VD-N) og B. Nygård (Rådet for Trafiksikkerhedsforskning - Danmark) bidraget med forslag og kornmentarer til rapporten. Koordineringsgruppen har gransket og godkendt rapportens indhold, og anbefaler at rapporten benyttes til videre planlægning og koordinering af forskning vedrørende lystekniske og visuelle forhold på veje uden fast belysning, inden for det nordiske samarbejde.

6 1. 2. INDHOLDSFORTEGNELSE Side RES U!1E INDLEDNING Oppsurnrnering ~~!:~~11~-~~E21~9_!:!1_2!:~~9~E~Si~~2!:~ ~~!~~EE~E~!:~E!2~2!2!:~E~~~~-Y!9~~ PARM1ETRE I DEN LYSTEKNISKE FUNKTION ULYKKESOVERS IKT Danmark ABSTRACT Norg~ YHTEENVETO Sverige Gjenstander på kjørebanen !!~l!S~E~-e~~Y!:!:~~~-2!:~~~~E9Si~~2!:~~9~E QY~E2!~!: Vejbelægningers refleksionsegenskaber ~~2~E!Y~!2~-~Y-~~-~~!!9-~Y-2!:~~~~ES9~ Konk l u s j aner Reflektanser Målevinklernes indflydelse.... Q~~!~!!:!~~~E.... ~!!.!!~~!:....

7 IV s ide Afhængighed af belægningens sammensætning Indflydelse af befugtning... ~... Konklusion Afmærkningen på kørebanen ~11!!~~!: Måleg~ometriens indflydelse Afmærkningsmaterialets og sliddets indflydelse Indflydelse af befugtning...!5~~~1~!~~.... Refleksanordninger.... QY~E~!~!: ~~!:EQE~~1~~!:~E~~~~-QEEI.!!~E~~!~S~E-E~ ~i~e~~~~~~ ~E~~!~~ ~!1!:... ~..... ~~~1~~~~E-E~_!:E~~!~~~!:~E-~S-~i~E~:!:~Y~E ~ Billyskastere.... ~E~Y-!:!1_1Y!~~E~~1!~s~-~~!:~E!~S

8 ~ Bilruder.... ~!.:æ~!!!:... o Rene, tørre ruder Rene, våde ruder..... Tilsmudsede ruder Snavs og dug på rudens inderside... ~~~!!~~!:!!!!!9:.... Side v 3. 8 Andra trafikanter Vågens orngivning Andre trafikanter.... Defekter i ruden Vagens linjeforing ~~~!:~~!!!9:-~Y-Y~9:~!!~-9:~~:æ~!:E!~~~-~!:: Sne og is Bakgrund Fårdtekniska grundvården ~~E~!!!9:_Y!~_EE~j~~!:~E!!!9: Svenska forhållanden Sarrunanfattning Utforrnning av varnings- och spårrlinjer 89 g!;;~~e~!!!!!9:-~y-~~9:e~!!~~~-~!~!:-~~~-hj~1e Kriterier for anvåndning av varnin~soch spårrlinjernarkering ~y_y~g:~~e~~e!!!9: ~E~~!~~~!:~!!~-~!~!:-~~~-~EE!~Y~!~~-~y g!:~~e~!!!!!9:-~y-y~9:~~-~~~-hi~!e-~y-y~9:: Sarrunanfattning och korrunentarer Y~9:~!!~_1!~i~~ E!!!9: 95 ~~!!!:~E~ ~!~~:!:~E~E

9 VI Side 3. 1 O Værforhold OS ~~!!~E~!:!: ±~~~ Synsforhold i tåke o. 4!!~ o e~eh~:!: ELEMENTER I DEN LYSTEKNISKE FUNKTION DrivsnØ Hvirvlende snø fra trafikk snø på kjørebanen o. s ~~~!!~E~S Synsfunksjonen o. 3 g~ g:!! o Y!!!~Y!!~_29:_:!:E~~!~!!~~~E~~:!: Synsforhold i regn ~2~~!!~E-~Y-!Y~!f~g~!i2!!~g Fallende snø Synbarheten hos hinder, som befinner E~E~~~~E~E-!2~Påy~~~~~--h5F~~~~-~~n: ~~h2y_29:_e~~!!!!!s!b!!!i~e-f2e_y!~~e~ ~g~~e!~~~!!~e Q~~~E!~~~!!~E-~Y-~!E~~:!:~E-Y~~-Y!!~~;b;b f~e!gg:_~!:!:~!! Visuel l føring !g!~~~!!!S sig på eller invid korbanan 125

10 VII Side 4 o 2 o 2 o1 Hinder och bakgrund o o o o. o o o o o o o o o o o o o 127 4_ o 2 o 2 o 2 Hinderstorlek o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 o 2 o 3 Hindrets ljushet o o o o o o o o o o. o o o o o o o 130 4o2o2o4 Adaptationsluminans oooooooooo : ooooooo 130 4o2.2o5 Blanding o 2 o 3 ~~~~!~9:-~Y-~Y~e~!:!!~!: o o. o o o o o o o o o o o o 133 4o2o3o1 Klassiska psykofysiska metoder o 2 o 3 o 2 Direkta skalmetoder o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 o 3. 3 Visibili ty level (VL) o o o o o o o o o o o o o o o o 134 4o2o3o4 Eastman Visibility Meter (EVM) o2o3o5 Visual task analyzer o o. o o o o o o o o o o o o o o 136 4o2o3o6 Siktstracka till hinder vid upptackt o 137 4o2o3o7 Reaktionstid o2o4 4o2.4o1 ~~Y~!:~~~~-~~~2~~E-~~9:~~~~~-!!!~~~!:~ ~Y~e~E!!~!:_!_~~E~~~2e~1Y~~!~g 140 Siktstracka som mått och sakerhetskri terium o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 14 O 4o2o4o2 Helljussiktstrackor uton fordensmate 140 4o2o4o3 Siktstrackor vid mate på helljus jamfort med halvljus o2o4o4 Siktstrackor vid mate på halvljus o2o4o5 Forsok att forlanga siktstrackorna vid mate o 00 o o o o o o o o 00 o o o o o o 00 o o o o o. o o o o o o 144 4o2o4o6 Forandringar hos strålkastarna o2o4o7 Forandringar hos fordanet o2o5 [~E~~~!~g~e~g~y o o o o o o o o o o o o o o o o o o o3 Bedamning av avstånd, rorelse och hastighet o o 00 o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o 149 4o3o o3o2!~~E~!:!~~-e~~gE~~~

11 VIII E~E~~~~E~E-22~-!~Y~E~~E_E~-e~~ ~~!~g Side ~Y-~Y2~~~~L_feE~12~-2~~-~~~~!g~~~ 154 Vagens synbarhet Radiella objektroreiser Transversella objektroreiser Locomotion- egenrorelse Bedamning av fardriktning Slutsatser !.fØRKEULYKKER...., ~i~e~~~e~ Pararnetre i den lystekniske funktion (projekter A) Y~ie~1~g~!~g~f2_2g_y~j~~~~E~~!~g~E2 E~~1~~~!2~2~g~~2~~e~E-iEE2i~~~~E~~1 ~~~1~~~~~2E~~!~g~E-iEE2i~~~~E-~~l 172 ~!1E~~~E~-2E~!2~~-~g~~~~~e~E-iEE2i~~: ~~E-~il... ~.... o o o METODER FOR VURDERING AV TILTAK SOM MOTVIRKER 5. 1 Innledning Ulykkesundersøkelser KjØ~eatferd Kjøreopplevelse 166 INTRODUKTION TIL PROJEKTFORSLAG g_~~l.. ~ ~~!1~i~E!~g... ~ !~~E1~~2~E!~g ~~~ee~~2!~g

12 Side 6.2 Elementer i den lystekniske funktion Y~~~~~-Y!~~~!!~-!~~~!~g_1EE2i~~~-~1 2~h-~~.l ~!~~~E~-~y~~~Eh~~-1EE2i~~~-~~-2~h-~!.l ~~~~~!~g-~y-~y~~~~~l-e2e~!~~-2~h-h~~: ~!gh~~ Mer direkte undersøkelser av den lystekniske funksjon IX Bilag C: Projektforslag tilknytte.t kapitel 5. Metoder for vurdering af indgreb til modvirkning af mørkeulykker Bilag B: Projektforslag tilknyttet kapitel 4. Elementer i den lystekniske funktion 245 Bilag A: Projektforslag tilknyttet kapitel 3. Pararnetre i den lystekniske funktion 209 BILAG REFERENCER SUMl4ARY S~.fENFATNING 181

13

14 Titel: Lystekniske og visuelle forhold på veje uden fast belysning. Udgivere: Nordisk forskningssamarbejde vedrørende synsbetingelser i mørketrafik. Rapport nr. 3, (Rapporten kan bestilles hos Lystekni'sk Laboratorium, Bygning 325, Lundtoftevej 100, DK-2800 Lyngby). I rapporten skelnes mellem visuelle forhold, samt de lystekniske og andre forhold, som tilsammen bestemmer de visuelle forhold. Dette samspil betegnes som den lystekniske funktion, visuelle forhold omtales som elementer af den lystekniske funktion, mens lystekniske og andre forhold omtales som pararnetre i den lystekniske funktion. Der behandles følgende elementer, visuel føring, synlighed af forhindringer samt bedømmelse af afstand og bevægelse. Formålet med denne rapport er dels at angive stadet for den eksisterende viden på området og dels at tilvejebringe et grundlag for målrettede og koordinerede undersøgelser af forhold, som ikke er belyst i tilstrækkelig grad. Det er derfor bredt erkendt, at der nu er behov for en forøget forskningsindsats på dette område. Der er på nuværende tidspunkt en udtalt mangel på viden om lystekniske og visuelle forhold ved mørkekørsel på veje uden fast belysning. Samtidig er der et væsentligt behov for at supplere den eksisterende viden, med henblik på effektivitet af forholdsregler til forbedring af trafiksikkerheden og dermed på en rationel anvendelse af ressourcer til veje uden fast belysning, bl.a. til afmærkning og lyse v.ejbelægninger. RESU,t.lli

15 2 hlndringstyper, vejbelægningers refleksionsegenskaber o.s.v. Rapporten b_estår i en gennemgang af uheldsoversigter for ubelyste veje i de skandinaviske lande, en gennemgang af eksisterende v iden om de ovennævnte parametre og elementer og en omtale af effektmål af forholdsregler til forbedring af trafiksikkerheden. Endelig giver rapporten en ret omfattende serie projektforslag til undersøgelse af uafklarede forhold. Endvidere behandles en længere række parametre, for

16 3 ABSTRACT Title: Publisher: Optical and visual conditions on roads without fixed lighting. Nordie Research Co-operation for Night Traffic. Repart No. 3, (The repart can be obtained from the Danish Illuminating Engineering Laboratory, Building 325, Lundtoftevej 100, DK-2800 Lyngby). There is a pronounced lack of knowledge concerning relevant optical and visual conditions in night driving on roads without fixed lighting. Conse~uently, there is a substantial need to supplement existing knowledge of these conditions, especially regarding the efficiency of measures to improve traffic safety. This is necessary for the rational use of resources to roads without fixed lighting, among else to road markings and to light road surfaces. The pu~pose of this repart is partly to sumnarize the level of existing knowledge and based on that to outline purposeful and co-ordinated investigations into matters, which are not sufficiently studied. In the report, visual conditions are separated from optical plus other conditions, which together determine the visual conditions. The following elements of the visual conditions are discussed: visual guidance, visibility of obstacles and perception of distance and mavement relative to other road users. Purther is discussed a series of parameters of optical and other conditions e.g. types of obstacles, reflection properties of road surfaces etc. The repart gives a survey of accidents for unlit roads in the Scandinavian countries, an outline of existing knowledge of the above-mentioned parameters and.elements, and a discussion of various methods of moni-

17 4 toring the efficiency of measures to improve safety in night driving. Finally, the repart proposes and describes a fairly cornprehensive series of researchprojects in matters, where an unsatisfactory state of existing knowledge is pointed out.

18 YHTEENYETO Otsikko: Julkaisija: Optiset ja visuaaliset olosuhteet teiiici, joilla ei ol e kiintecia va laistusta Pohjoismainen tutkimusyhteistyo pimean ajan liikennettci koskevissa kysymyksissci. Raportti no. 3, (Raporttia voi tileta osoitteesta: Lysteknisk Laboratorium 1 Bygning Lundtoftevej DK LYNGBY) 5 ja visuaalisia olosuhteita ajettaessa pimeilla teilla, joilla ei ole l itsee huomattava torve taydentaa olemassaolevaa tietornyste nciihin olosuhteisiin sovellettujen liikenneturvallisuustoimenpiteiden tehosta. NCiin e i voida olla varmoja siita 1 ettci voimavarat koh- kiinteaa valaistusta. Toma puute on myos ilmaistu. Samalia val. distetaan oikein pyrittaessci ehkeiisemaan pimecin ajan onnettomuuksia valaisemattomilta teiiici esim. ajoratamaalauksin ja vaaleiden pcialtysteiden avulta. Talia hetkeiici valtitsee puute tiedoista, jotka koskevat optisia Tornan raportin tarkoituksena on osaksi osoittaa nykyisen tiedon NCiista syistci on laajalti havaittu 1 etta vallitsee torve liscitci tutkimuspanosta tcitici a Iueetla. taso tcitici alueelta sekci osaksi luoda pohjaa tarkoituksenmukaisille ja koordinoiduille tutkimuksille, jotka kohdistuvat riittcimcittomcisti valotettuihin kysymyksiin. Raportissa erotetaan toisistaan visuaal iset omin~isuudet sekci ne val otekniset ja muut tekijat 1 jotka yhdessa maciracivcit visuaal iset tiolla, visuaaliset olosuhteet ovat valoteknisen funktion elementtejci 1 kun taas valoteknisia ja muita olosuhteita pidetacin val o- olosuhteet. TCitCi vuorovaikutusta kuvataan valoteknisella funk

19 6 teknisen funktion parametreina. Seuraavia elementteja kasitellaan: optinen j ohdatus1 esteiden nakyvyys seka etaisyyde n ja liikkeen arviointi. Lisaksi kasitellaan suurta joukkoa pararnetreje 1 erilaisia esteita 1 pacilysteen heijastusominaisuuksia jne. Raportti koostuu katsauksista Skandinavian maiden valaisemattomien teiden onnettomuustilanteeseen1 olemassaolevan tiedon kartoituksesta1 joka koskee edella mainittuja parametreja ja elementteja seka liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutu~sia koskevista paatelmista. Lopuksi rapcrtisse esitetaan.koko lailla leaja sarja projek~ _iehdotuksia tutkimuksiksi 1 joissa selvitettaisiin puuttee Il i ses ti tunnettuja se i kkoj a.

20 1. INDLEDNING Af Kai SØrensen, LTL. fuld, at angive forslag til undersøgelser. det følgende betegnes med vejens lystekniske funktion. angående: - trafiksikkerhed. - kapacitet af vejen - kort rejsetid - rimelig komfort forhold af uheldsoversigter, foreløbige.målinger af billygter m.v. 7 suel føring; synlighed af forhindringer samt mulighed for bedømmelse af afstand og bevægelse. Disse Nærværende rapport har til formål at gøre rede for dens. omgivelser, vejret m.v. i et samspil, som i hvilke lystekniske og v ~suelle forhold, der har betydning ved' rnørkekørsel på veje uden fast belysning, at gøre rede for den eksisterende viden på disse områder, samt; hvor denne viden er rnangel af en række. lystekniske og andre forhold hos vejen, forhold anses på den anden side at være et resultat De vigtigste visuelle forhold anses for a~ være vi De krav, som kan stilles til den lystekniske funktion, fremgår af de primære krav til vejsysternet Med hensyn til rapportens indhold har der været - økonomi; som er afbalanceret med de ovenstående bl.a. bestået i litteraturindsamling, opstilling lagt følgende synspunkter til grund. For det første, at egentlige undersøgelser kun udføres i begrænset omfang. Sådanne undersøgelser har Endvidere, at emnerne ikke på forhånd er søgt be-

21 8 grænset til sådanne forho~d, metoder til en løsning. hvor der kan angives Yderligere, at rapporten af hensyn til dens omfang og klarhed ikke ~ndeholder egentlige litteratur~ oversigter, idet kun sådanne undersøgelser, som er relevahte og som i tilstrækkeligt omfang illustrerer de forskellige forhold, er omtalt. Endelig, at forslagene til. undersøgelser formuleres som ret indgående projektbeskrivelser, der yderligere er søgt afgrænset og koordineret i forhold til hinanden. Et videre formål med rapporten har derfor været at gøre samlet status over den nuværende vi'den o ver den lystekniske funktion på -ubelyste veje, samt at muliggøre en høj grad af koord~nering og målrettethed ved undersøgelser -over uafklarede forhold. Den eksisterende viden og resultaterne af de foreslåede undersøgelser skulle tilsammen være et godt grundlag for udarbejdelse af norme+ og regler for _den lystekniske fupktion på ubelyste veje. Me~ henblik på at vurdere betydningen af den lystekniske funktion og dennes elementer er.der i kapitel 2 opstillet og kommenteret uheldsoversigter tor Danmark, Norge og Sverige. Dette kapitel understreger den velkendte, forhøjede ulykkesrisiko ved kørsel i mørke, og viser bl.a., at risikoen vokser yderliger~, når der er dårlige vejrforhold. I kapitel 3 gennemgås forskellige parametre, som har betydning for den lystekniske funktion, d.v.s. lystekniske virkemidler, ydre forhold m.v. FØlgende parametre omtales i hvert sit afsnit: gen-

22 .funktionen. Forholdsregler til forbedring af den lystekniske omgivelser og vejrforhold). 9 Elementerne i den lystekniske funktion omtales i stande på kørebanen, vejbelægningers refleksionsegenskaber, afmærkningen på kørebanen, refleksanordninger, billygter, bilruder, vejtrace, vejens tion kunne beskrives, måles og kontrolleres. Endvidere bør der foreligge et rimeligt kendskab til omgivelser, andre trafikanter, vejrforhold og syns kunne benytte resultaterne som grundlag for regler på området, bør parametrene i den lystekniske funk Af hensyn til fortolkning af forsøg på at forbedre vejens primære funktion, og af herisyn til at kapitel 4, hvor der er opstillet definitioner, funktion vil bestå i ændringer i en eller flere parametre (vej~elægning, afmærkning, refleksanordning o.s.v.) eller i afbødning af andre parametres res. Der findes afsnit for visuel føring, synlighed af forhindringer på eller langs kørebanen, virkning eller uheldige egenskaber (f.eks. vejens parametrenes variationsområder. samt bedømmelse af afstand og bevægelse. elementernes afhængighed af parametrene diskute indvirkningen på den primære funktion omtales, og Forholdsregler til forbedring af den lystekniske se vejbelægninger tjener således til at gøre selve vejen synlig og letter formentligt bedømmelse funktion vil som regel sigte mod et eller flere Med henblik på en nøjere for~tåelse af forholdene af afstande og bevægelse hos trafikanterne og evt. også den visuelle føring. ved mørkekørsel på ubelyste veje bør der opnås nø- elementer i den lystekniske funktion. Brug af ly

23 10 jere kendskab til elementerne i den lystekniske kritiske, og hvorledes elementerne påvirkes af parametrene. Desuden bør elementerne kunne beskrives og evt. måles. Selve elementerne, f.eks. synlighed af genstande af en forholdsregel. d.v.s. uheldsundersøgelser, undersøgelse af køreadfærd samt af køreoplevelse. "halvdirekte" mål for virkningen, f.eks. registrering af forskellige former for køreadfærd. regel og virkning. Denne sammenhæng er søgt illustreret i fig hold til andre emner, men snarere de enkelte institutters tidligere og påtænkte engagementer i emnerne. ringer i antallet af mørkeuheld og evt. deres sværhedsgrad. Da sådanne direkte mål ikke altid kan kan naturligvis kun måles direkte ud fra deres I kapitel 5 omtales forskellige effektmål af forholdsregler til forbedring af trafiksikkerheden~ funktion. D.v.s. hvorledes elementerne påvirker vejens primære funktion, hvilke elementer der er Effektiviteten af aktiviteter eller forholdsregler på kørebanen, er naturligvis også værdifulde, indirekte eller halvdirekte, mål for effektiviteten benyttes, benyttes også, som omtalt i kapi~el S, sikkerheden kan s.åledes kun måles direkte ved ænd virkning overfor den primære funktion af vejsystemet. Virkningen af forsøg på f~rbedring af trafik Til kapitlerne 3, 4 og 5 bemærkes i øvrigt, at når Emnerne i kapitlerne 3, 4 og 5 udspænder således det ikke nødvendigvis disse emners vigtighed i for f.eks. afsnit 3.2 og 3.3 om hhv. vejbelægninger og den ret komplicerede sammenhæng mellem forholds afmærkningen på kørebanen er ret fyldige, afspejler

24 konklusioner. Sammenfatningen findes endvidere på engelsk i kapitel 8. Projektbeskrivelserne, som findes i bilag i rapporten, er opdelt i 3 hovedgrupper, A; B og C, svarende til emnerne for kapitlerne 3, 4 og 5 henholdsvis. 11 Projektforslagene introduceres i kapitel 6, og endelig i kapitel 7 sammenfattes rapportens hoved

25 !'V Parametre i den lystekniske funktion (lystekniske og ydre forhold) Vejbelægningers refleksionsegenskaber Afmærkningen på kørebanen Elementer i den lystekniske funktion (visuelle forhold) Visuel føring Synlighed af genstande Bedømmelse af afstand og bevægelse Effektmål af forholdsregler Uheldsundersøgelser KØreadfærd KØreoplevelse Vejrforhold Synsfunktionen Parameters (optical and ether conditions) Reflection properties of road surface s Road markings Elements (visual conditions) Visual. guidance Visibility of objects Perception of distance and mavement Methods of monitering the efficiency of measures Accidents Driver behaviour Driver opinion Weather conditions Vision Figur 1.1 Parametrene i den lystekniske funktion bestemmer elementerne i den lystekniske funktion, og den følgende virkning på vejens primære funktion bestemmes ved effektmål af forholdsregl~r. The parameters determine the elements, and the consiquent influence on the primary function of the road is monitored ny various methods.

26 2. ULYKKESOVERSIKT Av Finn Harald Arnundsen, TØI/VD-N i forhold til trafikkarbeidet skjer flere og alvorligere trafikkulykker i mørke enn tilfellet er i dagslys. En undersøkelse utført av Road Research Labaratory (OECD 1971) viser risikoen ved kjøring i mørke relatert til risikoen ved kjøring i dagslys. Risiko Ris k Dags- MØrke lys Darkness Da y- light God veg- Middels Dårlig Ingen belysning vegbelysn vegbelysn vegbelysn Good-road- Medium Po o r No Tabel! 2.1: Risikotall for kjøring i mørke different light conditions ten for at en ulykke skal resultere i ett eller flere dødsfall dobbelt så stor i mørke som i dagslys. og 3,7% i Spania. 13 Det er påvist gjennom en rekke undersøkelser at det Table 2.1: Table showing the risk of driving during Tabellen viser at risikoen for en personskadeulykke er dobbelt så stor i mørke, sett i forhold til risikoen for ulykke i dagslys. Statistikk fra Sverige viser videre at risikoen for trafikkulykker med dødelig utgang er ca 70% større UndersØkelser fra utlandet viser at trafikkulykker også ulykker med alvorlig personskade. I Norge er sannsynlighe i mørke enn i dagslys og at risikoen er ca 35% større for er overrepresentert -i tåke. I OECD 1976, 1 oppgis prosentandelen ulykker i tåke å være 3% i nsa, 1!% i Finland 1,0 1,3 1,6 1,8 2,0 lighting_ road light road light road li_ght

27 14 Videre er det utført en rekke undersøkelser for å påvise hvilken ef~ekt forskjellige tiltak ha~ når det gjelder å redusere trafikkulykkestallet i mørke. Tiltak som vegoppmerking og kantstolper har eksempelvis god effekt. Et omfattende. arbeid er utførtav Statens vagverk (Intern rapport nr 15) for å finne effekten av vegkantreflektorer -på snøstolper (brøytestikk). Det ble påvist at disse har en positiv effekt på trafikks~kkerheten både i mørke og dagslys. En rekke interessante undersøkelser er oppsummert i OECD 1970 og Vegdirektoratet, , samt Amundsen og Ruud, For å kunne sammenligne ulykkesforholdene i mørke i Danmark, Norge og Sverige, er det gjennomført en enkel ulykkesundersøkelse basert på data fra den offisielle statistikk. Formålet med denne oversikten er å vise om kjøring på ubelyst veg medfører særlig ulykkesrisiko under forskj~llige vær- og føreforhold. For hvert av de tre landene er personskade-ulykker på ubelyste veger utenfor tettbygd område i 1977 (i Norge dekker tabellen også 1978) tatt ut av det offentlige ulykkesregister. Det har imidlertid vært vanskelig å lage en felles tabell, siden inndelingen i ulykkestyper va~ rierer noe fra land til land. Landene er derfor behandlet hver for seg med en felles oppsummering. Uoppgitte ulykker og sykk~lulykker er holdt utenfor analysen. Andelen av det totale trafikkarbeid som utføres i mørke gjelder statlige veger. Som grense for mørke regnes her solnedgang. 2.1 Danmark Forholdet mellom ulykker i mørke og dagslys er. i gjennomsnitt 0,59 (M/D). Det tilsvarende forhold mel-

28 15 lom trafikkarbeid *)i mørke og dagslys er 0,41. Dette viser at mørkeulykkene er overrepresentert i forhold til trafikken i mørke. Forholdet mellom ulykker i mørke og dagslys er videre 0,96 ved våt og glatt vegbane. De 1627 mørkeulykkene fordeler seg.på 49% i tørt føre, 38% i vått føre og 13% i glatt føre (is, snø, sludd). Det kan synes som om forholdsvis mange ulykker skjer på glatt og vått føre. Når det gjeld er ulykker i tåke, er spesielt kombinasjonen med vått føre farlig. I alt skjer lp% av mørkeulykkene i tåke. Fra tabellen på neste side fremgår det at forholdet mellom mørke- og dags-ulykker er større ved påkjørsel på vegstrekning enn i vegkryss. Dette kan skyldes at ube'lyste vegkryss oftest har liten -trafikk. Ved påkjørsel av fotgjengere er forholdet mellom mørke- og dagsulykker også stort. Ved påkjørsel av parkerte biler og dyr/faste hindringer, er mørke-ulykkesforholdet l, 38. Dette gjelder spesielt dyr øg faste hindringer. Typisk for disse grupper er at de er dårlig synlige i mørke. Når det gjelder singelulykker, skjer disse også ofte i mørke og hyppigst på våte veger. En medvirkende årsak til dette kan være dårlig visuel! føring, slik at førerne velger en for h~y fart etter forholdene. Utover selve mørke-dagslys-forholdet er også de absolutte tall av stor interesse. Det vises her klart fra tabellen at singelulykker er det største ulykkesproblemet i mørke. *) Trafikkarbeidet er her anslått på offentlige veger utenfor byområder, basert på foreliggende trafikktellinger.

29 l -' ~ 1-:3 PJ O'" CD 1-' rt 1-:3 < l-' c l-' l-' r-v r-v ::P<: PJ ru 1-' l-' to O'" l-flq '< o Cl) l-' l Cl) :;.r Cl).. Cl) :;.r ::::1 0 ~ CD a l-' m c.cl l-' m PJ 1-' ::r' '< o lic.cl o t-n:;.r<: :;.r::t~ -s.:;.rcd rtl-' li(l)li.. ::1 CDtntn c.q Hl rt 1-' ~ o'< :;.r CD rt li to rt PJ ::r' ::r' CD rtcd Olitil ::r' l-' o ro rt o..t-na li o o rt 1-' li < PJ PJ ' ::::11-' OCDtn 0.. PJ l-' CD PJ ::1rtli li. o a 00 Plt-00.. PJ 1-' li PJo Cl) :;.r CD ~ Hl 0::::1 1-'0 o rt 1-' li ::::1 tn :;.r tn 0.. CD :;.r 1-' O'" w. rt'< 1-'CD 1-' '< l-' o tn l ::::1 l tn Ulykkestyper Type of accidents Ulykker utenom vegkryss Accidents, intersections excluded Ulykker i kryss Accident& at intersections Fotgjengerulykker Pedestrian accidents PåkjØrsel av bil, dyr, fast hindring m m Accidents including animals, obstacles etc Singelulykker Single accidents Sum Total Vær- og føreforhold Lys- Weather and road conditions hold TØrt V&tt Is, snø, sludd Dry road we t road Slippery road Light- Klart Tå k e Klart N edb Tåke Klart N edb Tå k e ing Clear Fog_ Clear Rain Fog Clear Rain Fog D x) , ~ ~ ~ M x) D r ~----- ~----- M l D 107 l l 4 l ~----- ~-----r M ~-- D 52 o 7 7 l 2 3 o ~----- ~ M lo 7 l 5 3 D r ~----- ~--: M D ~ ~-----!'"_..:, M li/d 0,42 1,47 0,94 0,83 1,91 0,93 0,81 0,90 x) D Dagslys (Daylight) M = MØrke (Darkness) Total : ,59 M/D for- Totalt Darkness/ Da y- light 0,52 0,24 0,68 1,38 0,99.0, 59

30 Norge Forholdet mellom ulykker i mørke og i dagslys er 0,45. Det tilsvarende forhol~mellom trafikkarbeid i mørke og dagslys er 0,30. Trafikkarbeidet er beregnet på grunnlag av trafikktellinger. Dette viser at ulykker skjer hyppigere i mørke enn i dagslys. Forholdet mellom ulykker i mørke og i dagslys er over 0,7 på våt eller glatt vegbane. De 3559 mørkeulykkene fordeler seg på 38% i tørt føre, 21% i vått føre og 11% på glatt veg. Når det gjelder ulykker som skjer i tåke, utgjør de 1,0% av ulykkene i dagslys og 5,0% av ulykkene i mørke. Denne fordelingen synes å representere føreforholdene i Norge rimelig godt. Den ulykkesgruppe som skjer oftest i mørke er singelulykker og påkjøring av fast gjenstand. Dette kan ha sammenhang med dårlig visuel! føring og at gjenstander på kjørebanen ikke sees tidsnok. Ulykker mellom to kjøretøyer og påkjørsel av fotgjenger skjer forholdsvis sjelden i mørke. For Norges vedkommende er også singelulykker det klart største ulykkesproblemet i mørke sett i absolutte tall. 2.3 Sverige Forholdet mellom ulykker i mørke og i dagslys (H/D) er 0,43. Det tilsvarende forhold mellom trafikkarbeid i mørke og dagslys er 0,33. Dette viser at ulykker skjer noe hyppigere i mørke enn i dagslys. Forholdet mellom ulykker i mørke og i dagslys er 0,60 ved våt eller glatt vegbane.

Grundteser for belysning af lange tunneler. Kai Sørensen

Grundteser for belysning af lange tunneler. Kai Sørensen Grundteser for belysning af lange tunneler Kai Sørensen Lidt lysteknik Luminans er stimulus for øjets opfattelse Stigende luminans candela pr. m 2 Lidt lysteknik Kontrast giver mulighed for at se objekter

Læs mere

Grunnleggende tekniske krav og spesifikasjoner til funksjonell vegoppmerking. Kai Sørensen

Grunnleggende tekniske krav og spesifikasjoner til funksjonell vegoppmerking. Kai Sørensen Grunnleggende tekniske krav og spesifikasjoner til funksjonell vegoppmerking Kai Sørensen EN 1436 Road marking materials - Road marking performance for road users Retrorefleksion i tør tilstand Retrorefleksion

Læs mere

Køretøjernes dimensioner angives i afsnit 2. Placeringen på tværs er positiv til højre og negativ til venstre, og er kaldt placering til højre.

Køretøjernes dimensioner angives i afsnit 2. Placeringen på tværs er positiv til højre og negativ til venstre, og er kaldt placering til højre. Et regneark til beregning af luminans af vejtavler Kai Sørensen, 29. april 2015 Forord Regnearket erstatter det regneark, der er omtalt i notatet Et regneark til beregning af luminans af vejtavler af 27.

Læs mere

Spejlende refleksion. Kai Sørensen, DELTA. www.delta.dk

Spejlende refleksion. Kai Sørensen, DELTA. www.delta.dk Spejlende refleksion Kai Sørensen, DELTA Indhold Forudsætninger Delprojektets mål Alment om spejlende refleksion Model til beskrivelse Målemetode Måleværdier Indflydelse af tekstur Vurdering af den spejlende

Læs mere

Teori. ved Kai Sørensen. Dette er uddrag fra en lærebog, som er under udarbejdelse

Teori. ved Kai Sørensen. Dette er uddrag fra en lærebog, som er under udarbejdelse Teori ved Kai Sørensen Dette er uddrag fra en lærebog, som er under udarbejdelse RL (koefficienten for retroreflekteret luminans) og 30 m målegeometri defineret i EN 1436 RL er forholdet L/E hvor L er

Læs mere

Demonstrationsprojekt angående beregning af luminans af vejtavler Kai Sørensen, 1. maj 2015

Demonstrationsprojekt angående beregning af luminans af vejtavler Kai Sørensen, 1. maj 2015 Demonstrationsprojekt angående beregning af luminans af vejtavler Kai Sørensen, 1. maj 2015 Forord På mødet i NMF den 14./15. oktober 2014 blev det aftalt at der udføres et demonstrationsprojekt angående

Læs mere

Bilag 1 Vejtavlers lystekniske egenskaber

Bilag 1 Vejtavlers lystekniske egenskaber Bilag 1 Vejtavlers lystekniske egenskaber 0. Introduktion Dette bilag indeholder de definitioner, der specielt benyttes ved specifikation af vejtavlers lystekniske egenskaber, og det angiver målemetoder.

Læs mere

Vurdering af retroreflekterende vejtavlers luminans og læsbarhed for førere af store køretøjer

Vurdering af retroreflekterende vejtavlers luminans og læsbarhed for førere af store køretøjer Vurdering af retroreflekterende vejtavlers luminans og læsbarhed for førere af store køretøjer af Kai Sørensen, DELTA, 16. juni 2004 Forord og indledning NMF diskuterede et forslag til et fællesnordisk

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

I afsnit 2 omtales tavleforsidetyper, hvor typerne 3, 4 og 5 er for retroreflekterende tavleforsider.

I afsnit 2 omtales tavleforsidetyper, hvor typerne 3, 4 og 5 er for retroreflekterende tavleforsider. Retroreflekterende vejtavler i Danmark Kai Sørensen, DELTA, 28. september 2010 Forord Dette notat er udarbejdet på foranledning af NMF. 1. Indledning I det følgende refereres der til pren 12899-6, som

Læs mere

Resultat af en vurdering af retroreflekterende vejtavler under en demonstration på rute 6 mellem Køge og Roskilde 1. Indledning

Resultat af en vurdering af retroreflekterende vejtavler under en demonstration på rute 6 mellem Køge og Roskilde 1. Indledning Resultat af en vurdering af retroreflekterende vejtavler under en demonstration på rute 6 mellem Køge og Roskilde Pia Brix og Kai Sørensen, 7. november 05. Indledning Demonstrationen fandt sted om aftenen

Læs mere

REFLEKTION eller GLANS standarder

REFLEKTION eller GLANS standarder Flensbjerg 8 Fax: + 3943 7768 DK-49 Holeby, Lolland Phone : + 3943 7767 export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK288323 REFLEKTION eller GLANS standarder Der findes ikke en let måde, at matematisk beregne eller

Læs mere

Kunstig belysning i arbejdslokaler

Kunstig belysning i arbejdslokaler Dansk standard DS 700 Kunstig belysning i arbejdslokaler Artificial lighting in workrooms 6. udgave 2005-06-17 DS 700 København DS projekt: 56900 ICS: 91.160.10 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2 Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser Juli 2005 Erstatter At-anvisning nr. 1.2.0.2 af august 1995 2 Hvad er

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling

Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling S 3166 - Offentligt Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Dato: 11. oktober 2007 J. nr.: FS316-000032 NOTAT om reglerne om vinterdæk i Sverige og Tyskland Baggrund Folketingsmedlem Jens Christian Lund

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Teori om lysberegning

Teori om lysberegning Indhold Teori om lysberegning... 1 Afstandsreglen (lysudbredelse)... 2 Lysfordelingskurve... 4 Lyspunktberegning... 5 Forskellige typer belysningsstyrke... 10 Beregning af belysningsstyrken fra flere lyskilder...

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lys i dagtilbud har, lysets påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket af indeklimaforhold.

Læs mere

Gule blinklygter. Kai Sørensen, DELTA.

Gule blinklygter. Kai Sørensen, DELTA. Gule blinklygter Kai Sørensen, DELTA Indhold Lidt lysteknik Forudsætninger Delprojektets mål Gule blinklygter der blev brugt i forsøg Lysstyrkens afhængighed af afstanden Lysstyrkens afhængighed af omgivelsernes

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Prøvning af retroreflekterende folier til vejtavler i bænk - Status pr. maj 2014 Kai Sørensen, 28. maj 2014

Prøvning af retroreflekterende folier til vejtavler i bænk - Status pr. maj 2014 Kai Sørensen, 28. maj 2014 Prøvning af retroreflekterende folier til vejtavler i bænk - Status pr. maj 2014 Kai Sørensen, 28. maj 2014 Forord Prøvningen er en fortsættelse af et projekt omkring ældning af retroreflekterende folier,

Læs mere

Variable teksttavler i Trondheim Effekter på sikkerhed, rejsetid og miljø

Variable teksttavler i Trondheim Effekter på sikkerhed, rejsetid og miljø Variable teksttavler i Trondheim Effekter på sikkerhed, rejsetid og miljø Michael W. J. Sørensen og Alene Høye Transportøkonomisk institutt Vejforum, Nyborg 8. december 2011 Civilingeniør, ph.d. Michael

Læs mere

Struktur og språk i personvernforordningen. Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

Struktur og språk i personvernforordningen. Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO Struktur og språk i personvernforordningen Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO Forholdet mellom den generelle personvernforordningen (PVF) og annen

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: 2013-12-02 Document:

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: 2013-12-02 Document: Afsnit Kommentartype = ge = generelt te = teknisk ed = redaktionel ge Revisionsforslaget til DS 700 stiller generelt krav om højere middelbelysningsstyrker i rum øgede krav til regelmæssighed i rum. Samtidig

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering

Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering Møde i VULA FTTH arbejdsgruppe 19. august Allan Bartroff 1 To aspekter af samme emne 1. Hvilke begrænsninger oplever

Læs mere

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Guldalderen 12, P.O. Box 235, 2640 Hedehusene, Denmark Telefon: 4630 7000, www.vd.dk, E-mail:

Læs mere

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015.

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. MODERNE DØRER De fleste av livets store hendelser skjer bak hjemmets dører Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. NORSKE HELTREDØRER NORSKPRODUSERT OG KORTREIST Vi er stolte av å kunne si at vi er Norges

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Malmø den 22./23.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Malmø den 22./23. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Malmø den 22./23. november 2006 Til stede: Peter Jørgen Andersen, Osmo Anttila, Morten

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

SSOG Scandinavian School of Gemology

SSOG Scandinavian School of Gemology SSOG Scandinavian School of Gemology Lektion 12: Syntetisk smaragd Indledning Det er min forventning, med den viden du allerede har opnået, at du nu kan kigge på dette 20x billede til venstre af en syntetisk

Læs mere

Energibesparelse i vejtransporten.

Energibesparelse i vejtransporten. Energibesparelse i vejtransporten. Af: Per Ullidtz, Dynatest International Bjarne Schmidt, Vejdirektoratet - Vejteknisk Institut Birgitte Eilskov Jensen, NCC Roads A/S Med den konstante fokus på energiforbrug

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor lys er vigtigt, samt forskellen på dagslys og kunstigt lys. Herudover beskrives, hvilke lovmæssige krav der

Læs mere

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lyskvalitet og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Problem: vi har begrænsede energi-resourcer kunstlys bruger energi hele

Læs mere

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium Deskriptiv (beskrivende) statistik er den disciplin, der trækker de væsentligste oplysninger ud af et ofte uoverskueligt materiale. Det sker f.eks. ved at konstruere forskellige deskriptorer, d.v.s. regnestørrelser,

Læs mere

OECD-analyse: Danske sygehuse er omkostningseffektive

OECD-analyse: Danske sygehuse er omkostningseffektive Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 135 Offentligt NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG (PØU) SAMT SUNDHEDSUDVALGET (SUU) OECD-analyse: Danske sygehuse er omkostningseffektive 17. september

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Luminans af retroreflekterende vejtavler på rute 6 nord for Roskilde rettet 28. april 2016 Kai Sørensen, 24. marts/28. april 2016

Luminans af retroreflekterende vejtavler på rute 6 nord for Roskilde rettet 28. april 2016 Kai Sørensen, 24. marts/28. april 2016 Luminans af retroreflekterende vejtavler på rute 6 nord for Roskilde rettet 28. april 2016 Kai Sørensen, 24. marts/28. april 2016 Indledning og sammenfatning Målingerne er foretaget med henblik på en efterfølgende

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn.

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn. Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets krav

Læs mere

Regneark til beregning af synsnedsættende blænding Kai Sørensen, 26. maj 2015

Regneark til beregning af synsnedsættende blænding Kai Sørensen, 26. maj 2015 Regneark til beregning af synsnedsættende blænding Kai Sørensen, 26. maj 2015 Indledning Regnearket Beregning af blænding behandler tabeller med kalibrerede værdier af luminans. Tabellerne baseres på optagelser

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Stockholm den 04./05.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Stockholm den 04./05. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Stockholm den 04./05. maj 2004 Til stede: Peter Aalto, Osmo Anttila, Terje Giæver, Morten

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

Åf hansen & Henneberg

Åf hansen & Henneberg Åf hansen & Henneberg NVF - Tunnelsäkerhet ur trafikantens synsvinkel Thim Nørgaard Andersen Lysingeniør HOVEDOMRÅDER FUNKTIONEL BELYSNING SCENOGRAFISK BELYSNING PLANLÆGNING OG UDVIKLING Sikkerhed & Tryghed

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger 1. udgave, 2008 90 80 70 60 50 40 30 20 Dagslys i rum og bygninger Dagslys i rum og bygninger Kjeld Johnsen Jens Christoffersen SBi-anvisning 219 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse Mikael Scharling og Kenan Vilic København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-08 side 1 af 9 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-08 Titel: Tørkeindeks version

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Kirkkonummi den 10./11.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Kirkkonummi den 10./11. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Kirkkonummi den 10./11. maj 2010 Til stede: Peter Aalto, Jan Andersson, Ulrik Blindum,

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Trondheim den 15./16.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Trondheim den 15./16. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Trondheim den 15./16. november 2007 Til stede: Peter Aalto, Arve Augdal, Terje Giæver,

Læs mere

Lyssætning af museumsudstillinger. Eskild Bjerre Laursen arkitekt m.a.a.

Lyssætning af museumsudstillinger. Eskild Bjerre Laursen arkitekt m.a.a. Lyssætning af museumsudstillinger Eskild Bjerre Laursen arkitekt m.a.a. Lys nok? Øjet er i stand til at adaptere med en faktor 5.000 Enheder Candela kommer af candle. Er et udtryk for en lyskildeintensitet,

Læs mere

Lydmåling i klubberne

Lydmåling i klubberne Lydmåling i klubberne Metoder til egenkontrol LYDMÅLING I KLUBBERNE 1 Egenkontrolmålinger Introduktion Støj (Lyd) er den væsentligste miljøpåvirkning fra motorsportsbaner. Egenkontrollen skal give sikkerhed

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 Indholdsfortegnelse 1 af 13 TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 TPLAN OG FILER...5 SKOLEKODEN SOM EFTERNAVN... 5 HVAD SKER DER OMME BAG VED... 6 FILER - NYT DOKUMENT...

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK 7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK Som formalisert samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kundskapsdepartementet befinner (DKS) seg i skjæringspunktet mellom

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Følgende værdier er baseret på eksakte beregninger på kalibrererede lamper, lygter og deres indretning. I praksis kan gradvise afvigelser opstå.

Følgende værdier er baseret på eksakte beregninger på kalibrererede lamper, lygter og deres indretning. I praksis kan gradvise afvigelser opstå. Disa Produktion Kunde : Disa Udført af : Morten Bitsch LEDlight Danmark Projekt beskivelse Disa Målene kan avike Besparelser ved bruk av Led lys: Vår High Bay har minimale kostnader til energiforbruk og

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik har modtaget ovenstående i høring og har følgende bemærkninger:

Rådet for Sikker Trafik har modtaget ovenstående i høring og har følgende bemærkninger: Til Transport, Bygnings- og Boligministeriet trm@trm.dk Ref: journalnr: 2016-4348 10. august 2017 Høringssvar vedr. Udkast til forslag til lovforslag om små motoriserede køretøjer Rådet for Sikker Trafik

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 10./11.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 10./11. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 10./11. maj 2005 (udkast) Til stede: Peter Aalto, Páll Árnason, Morten Hafting,

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder

Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder Udvikling af nye nordiske modeller for vejes nedbrydning på netværksniveau Af Civilingeniør, ph.d. Gregers Hildebrand, Vejdirektoratet,

Læs mere

Vejafmærkning i fht. letbaner. Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler

Vejafmærkning i fht. letbaner. Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler Vejafmærkning i fht. letbaner Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler Færdselsloven Lovens område 1. Loven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig

Læs mere

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Af Trafikingeniør Pablo Celis, Dansk Cyklist Forbund marts 2002 Baggrund I efteråret 2001 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rådet

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4 Resultat af dækrazzia maj 2012 Side 2 af 11 Indhold Sammenfatning..................................... 3 Baggrund......................................... 4 Risici.................................... 4

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Spar på Farten Kommerciel i Vejle de første resultater. Niels Agerholm Civilingeniør, Ph.D. studerende Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet

Spar på Farten Kommerciel i Vejle de første resultater. Niels Agerholm Civilingeniør, Ph.D. studerende Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Spar på Farten Kommerciel i Vejle de første resultater Civilingeniør, Ph.D. studerende Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Agenda Hvad er ISA ISA-systemet Projektets opbygning Undersøgelsesdesign

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Erfaringer med eftergivelige master

Erfaringer med eftergivelige master Erfaringer med eftergivelige master Anvendelse af eftergivelige master til vejudstyr er så småt ved at vinde mere og mere indpas på det danske vejnet. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager er dette glædeligt,da

Læs mere

HÅNDBOG I TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION HÅNDBOG I TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION MAJ 2014

HÅNDBOG I TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION HÅNDBOG I TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION MAJ 2014 HÅNDBOG I TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION HVAD ER TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION (TSI)? Systematisk gennemgang af eksisterende veje. Afdække forhold, som er til fare for trafikanterne Forslag til hvordan trafiksikkerheden

Læs mere

Ad 1. Mødet åbnes Kenneth Kjemtrup bød velkommen, omtalte det praktiske arrangement, og bad om 1 minut stilhed til minde om Ib Lauridsen.

Ad 1. Mødet åbnes Kenneth Kjemtrup bød velkommen, omtalte det praktiske arrangement, og bad om 1 minut stilhed til minde om Ib Lauridsen. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde på Kollekolle den 11./12. oktober 2011 Til stede: Peter Aalto, Peter Jørgen Andersen, Thim

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Genetablering af prøvning af retroreflekterende folier til vejtavler i bænk - Status pr. juni 2016 Kai Sørensen, 23. juni 2016

Genetablering af prøvning af retroreflekterende folier til vejtavler i bænk - Status pr. juni 2016 Kai Sørensen, 23. juni 2016 Genetablering af prøvning af retroreflekterende folier til vejtavler i bænk - Status pr. juni 216 Kai Sørensen, 23. juni 216 Indledning NMF har rådet over en prøvestand på Hillerød kommunes materielgård

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet Vejdirektoratet Side 1 1 INDLEDNING Som led i evalueringen af forsøget med modulvogntog er der gennemført to undersøgelser af nationaliteten på modulvogntog. Undersøgelserne er gennemført ved betalingsanlægget

Læs mere

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv Notat Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv 1. Indledning og sammenfatning I Sverige har Statens Offentlige Udredninger netop offentliggjort et forslag til en kvalitetsfinansieringsmodel

Læs mere

Droner (UAS) - er det, det nye sort? Af Morten Sørensen mmks@niras.dk Projektleder Informatik, NIRAS A/S

Droner (UAS) - er det, det nye sort? Af Morten Sørensen mmks@niras.dk Projektleder Informatik, NIRAS A/S Droner (UAS) - er det, det nye sort? Af Morten Sørensen mmks@niras.dk Projektleder Informatik, NIRAS A/S Mange forskellige typer droner (Unmanned Aircraft Systems (UAS)) Flere typer (bl.a.): Kategori 1A

Læs mere

Vendbare Vognbaner Vejsikkerhed Vendes

Vendbare Vognbaner Vejsikkerhed Vendes Vendbare Vognbaner Vejsikkerhed Vendes Michael Sørensen Forsker, civilingeniør, ph.d. Transportøkonomisk institutt Trafikdage, Aalborg Universitet, Tirsdag den 26. august 2008 Civilingeniør, ph.d. Michael

Læs mere