Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren"

Transkript

1 Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.nr.: Postnummer Telefonnummer Mailadresse Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.nr.: Postnummer Telefonnummer Mailadresse Anbringende kommune Sagsbehandler GLA nummer (Tidl. EAN nummer) Mailadresse til sagsbehandleren Lovgrundlag: 66 Fra dato Foranstaltning: Døgnanbringelse Evt. til dato

2 Finansiering Opholdsbetaling pr. 1. januar 2014 pr. døgn: 3373,- Der kan i sjældne tilfælde være behov for at opkræve tillæg til taksten. Særtakst der er aftalt pr. døgn: Samlet betaling pr. døgn: Den angivne takst er beregnet ud fra en forudsætning om, at barnet har et skole- dagtilbud. Såfremt barnet ikke har et dagtilbud, beregnes en særlig takst svarende til den tid børn med en aldersvarende sammenlignelig foranstaltning normalt er uden for institutionen x den i rammeaftalen mellem KL og RegionH aftalte takst. Hvis barnets adfærd, funktionsniveau eller helbredsmæssige tilstand ændres væsentligt efter indskrivningen, kan det udløse behov for en særtakst, og kontrakten genforhandles. I sådanne tilfælde indkalder 3Kløveren til et møde hvor problemstillingen drøftes. Hvis der på mødet ikke kan opnås enighed i forhold til ydelse og takst, træder det almindelige opsigelsesvarsel i kraft. Ved første møde aftales hvilke ting barnet har behov for ved indskrivningen. Se bilag Hvis der indgås særlige aftaler i forbindelse med denne kontrakt, markeres det her og aftalen vedlægges som bilag. Er der indgået særlig aftale Ja Nej Basisydelser der er inkluderet i opholdsbetalingen Specialpædagogisk behandlingstilbud inkl. årlig pædagogiske handleplan, løbende opfølgning, tæt samarbejde med forældre og nærmeste pårørende samt samarbejde med andre interessenter omkring børnene. 3Kløveren understøtter kommunen i dennes forpligtigelse for løbende opfølgning. Deltagelse i møder på barnets dagtilbud, i den udstrækning det skønnes relevant og institutionen kan frigive personaleressourcer. Bolig omfattende inventar (seng, skab og evt. bord/stol, gardiner, belysning) Personlig pleje; shampoo, bleer med videre parfumefri og efter institutionens valg. Fra det fyldte 16 år betaler barnet selv for personlig plejeprodukter. Tøj i henhold til de vejledende satser i lov om social service. Almindelig forplejning ved normal kost. Fritidsaktiviteter i den udstrækning, det kan planlægges under hensyn til helheden. Feriekoloni tilbydes i den udstrækning, det modsvarer de pædagogiske handleplaner, den samlede børnegruppes behov og institutionens ressourcer. Lommepenge og gaver i henhold til de vejledende satser i lov om social service. Kørsel til og fra forældremyndighedsindehaverens bopæl 2 gange/måned indenfor regionhovedstaden, andet aftales separat. Side 2

3 Kørslen planlægges samlet for de børn der skal hjem, således at pidspunktet passer for flest mulige i forældrekredsen. Ad hoc kørsler kan kun, i helt særlige tilfælde, ske efter aftale med ledelsen. Ved hospitalsindlæggelse følger medarbejderen barnet og bliver der så længe vi skønner det nødvendigt. Herefter ydes 6 timer pr. døgn i gennemsnit i tidsrummet Dette er inkl. transport. Herefter er det hospitalets eller kommunens ansvar at stille særligt personale til rådighed jf. brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2010 Barnet kan følges til praktiserende læge. Såfremt forældre ikke kan deltage i lægebesøg hos speciallæger og tandlæge tilknyttet det offentlige sygesikrings system, kan personalet følge barnet efter forudgående aftale. Det er en forudsætning for ovenstående at barnet via sin folkeregisteradresse på afdelingen, er tilknyttet en lokal praktiserende læge, tandlæge, speciallæge o. lign., med en kørselsafstand svarende til hvad en almindelig gennemsnitsfamilie bruger ved sådanne besøg. Hvis kommunen og forældrene ved indskrivningen har indgået særlige aftaler, i henhold til ovenstående, er det kommunen der dækker evt. de deraf afledte merudgifter. På anmodning fra kommunen, rådgiver 3Kløveren i valg af relevante voksenbosted, dagtilbud med videre Særlige ydelser, som ikke er omfattet af opholdsbetalingen Personlige hjælpemidler og reparation af hjælpemidler. Speciel medicin og ekstraordinære kostprodukter/tilskud. Særlige toiletartikler der ikke ligger inden for det sortiment institutionen tilbyder. Naturmedicin og ikke ordinerede lægeordinerede kosttilskud. Betaling af aktiviteter af særlig karakter: F.eks. eliteidræt, klub, idrætsstævner, lejerskole og ridning. Dagtilbud, børnehave, skole, ungdomsklub, SFO. Kørsel udover det ovenstående beskrevne. Ferier udover den ovenstående koloni. Indkøb af individuelle tilpassede/specialbyggede møbler. Speciel syet tøj og personbårne hjælpemidler. Søgning af pension og værgemål Individuel elektronik, tv, legetøj med videre Fysioterapi, fodpleje mv. Side 3

4 Generelle betalingsbetingelser Opholdsbetalingen reguleres hvert år fra 1. januar. Opsigelsesvarsel er løbende måned plus 30 dage. Barnet kan blive boende indtil opsigelsesvarslets udløb. Kontrakten er gældende indtil udmeldelse med gældende opsigelsesvarsel. Betalingstilsagn skal foreligge før tilbuddets start, det er kommunens ansvar at sørge for dette. Der beregnes ca. 14 dage til indskrivningsprocedure. Det betyder, at når barnet er indskrevet pr. den 1 i måneden, starter møder, indretnings af værelse, besøg på skoler, aflastning og selve indkøringen. Ca den 15. i måneden er barnet klar til indflytning. Når den unge bliver 17 år skal kommunen påbegynde visitation til voksentilbud, således at den unge, hvis ikke andet er aftalt, kan fraflytte ved det fyldte 18 år. Såfremt dette ikke overholdes, vil pladsen kunne opsiges. Helt ekstraordinært kan det aftales at barnets ophold forlænges i en afgrænset periode ud over det 18. år Bor den unge på 3Kløveren efter det fyldte 18 år, betaler han/hun selv for alle fornødenheder; transport, hygiejne (ikke bleer), tøj, medicin mv. Forventning til samarbejdet Det forventes, at kommunen deltager i barnets årlige handleplansmøde. Barnets sagsbehandler er til en hver tid velkommen på institutionen. 3Kløveren bestræber sig på altid have en navngiven person, der kan svare på spørgsmål og tage kvalificerede beslutninger. Ved henvendelser fra kommunen forpligter 3Kløveren sig til at svare hurtigst muligt, og senest inden for 3 arbejdsdage. Andet Institutionen hæfter ikke for skade på børnenes ejendele, lige som det enkelte barn ikke holdes ansvarligt, hvis det er årsag til at 3Kløverens inventar eller et andet barns ejendele går i stykker. Fx inventar, legetøj, elektronik Side 4

5 Parternes godkendelse af kontrakten Betalingskommune og handlekommune Betalingskommune hvis det ikke er det samme som handlekommunen. For 3Kløveren Senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen underskrives kontrakten og sendes retur til Side 5

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Afdeling Margueritten Telefon 49 35 28 28 Leder Mette Brunberg Telefon 30 43 82 70 Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.:

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder 11.3.2015 Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere

Serviceniveau på børnehandicapområdet

Serviceniveau på børnehandicapområdet Serviceniveau på børnehandicapområdet Hvidovre 2013 Børne - og Familieafdelingen Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for 41 og 42. 3 Aflastning, selvvalgt. 6 Aflastning. 7 Allergi/astma. 8 Behandling,

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje Københavns Kommune Juli 2014 2 Forord Kære plejefamilier I som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. I denne håndbog har vi samlet nogle

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Socialforvaltningen Københavns Kommune

Socialforvaltningen Københavns Kommune RETNINGSLINJER FOR OPHOLD I BOTILBUD Om administration af beboermidler, betaling for ydelser under ophold og bevilling af hjælpemidler Socialforvaltningen, Københavns Kommune Drifts- og Udviklingskontorerne

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere