Rektor. Adgangsbegrænsning til gymnasiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rektor. Adgangsbegrænsning til gymnasiet"

Transkript

1 Okt.-nov Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Rektor Adgangsbegrænsning til gymnasiet I kølvandet på debatten om en reform af erhvervsuddannelserne har en tidligere kollega her på skolen foreslået, at ansøgere til gymnasiet skal have 8 i karaktergennemsnit fra folkeskolen for at blive optaget i gymnasiet. Ser vi på de senere års ansøgere, kan man roligt sige, at Frederiksborg Gymnasium og de fleste andre gymnasier i Danmark ville skrumpe ret meget ind, hvis adgangskvotienten fra folkeskolen bliver på 8. Politikernes idé med at begrænse adgangen til det almene gymnasium er, at der er brug for flere håndværkere på arbejdsmarkedet. Derfor skal flere unge ja helt op til 30 % af en ungdomsårgang vælge eller tvinges over i en erhvervsuddannelse. Men er det en god idé at hæve overliggeren til gymnasiet? For det første er der tale om standpunktskarakterer, som ansøgerne fra folkeskolen er udstyret med, når de søger om optagelse. Standpunktskarakterer kan variere fra skole til skole. På nogle skoler er de mere tilbageholdende med at give høje karakterer. På andre skoler strør man med løs hånd 10- og 12-taller ud over ansøgningen. Skal karaktererne fra folkeskolen anvendes som adgangskrav, bliver man derfor nødt til at vente på karaktererne fra folkeskolens afgangsprøver. De foreligger først i slutningen af juni måned, hvorfor ansøgere til ungdomsuddannelserne først kan få besked om, hvilken skole de er optaget på i slutningen af juli måned. Og det er nok ikke hensigtsmæssigt. For det andet kan man spørge, om der er en klar og entydig sammenhæng mellem karaktererne i folkeskolen og de efterfølgende karakterer ved studentereksamen. Nej, det kan man ikke. For en del år siden sammensatte jeg en hel klasse med elever fra folkeskolen med de højeste karakterer. Lærerne fik ikke dette at vide. Efter tre år i gymnasiet var denne eliteklasse overhalet af tre andre klasser med hensyn til studentereksamensgennemsnit. Eliteklassens eksamensgennemsnit lå lidt over landsgennemsnittet det år. Det afgørende for denne forskel var tilsyneladende, om klasserne havde et godt socialt sammenhold og et klart fokus på undervisningen. Karaktererne fra folkeskolen var ikke afgørende. For det tredje skal vi huske på, at mange elever især drenge udvikler sig lidt senere med hensyn til boglige færdigheder end i de ældste klasser i folkeskolen. Konklusionen er derfor, at det vil være en rigtig dårlig idé at indføre adgangsbegrænsning til gymnasiet på baggrund af karaktergennemsnit fra folkeskolen. Vi skal fastholde uddannelsesparathedsvurderingen muligvis suppleret med muligheden for at indkalde ansøgere til en prøve, selvom de er blevet erklæret uddannelsesparate. I tilfælde af, at disse ansøgere har meget lave karakterer, kan det være en god idé lige at få efterprøvet ansøgerens kompetence ved en faglig prøve. Peter Kuhlman rektor

2 Talenter En skole, der udvikler elevernes fulde potentiale og forbereder dem til succes i deres fremtid Dagligt arbejder elever og ansatte på Frederiksborg Gymnasium og HF hårdt på at opfylde skolens ambitiøse vision. Med fuld potentialeudfoldelse som ledestjerne bliver der i et væk bøjet verber, løst ligninger, tolket tekster, blandet kemikalier, analyseret akkorder og meget mere. Samtidig finder mange anstrengelser imidlertid sted uden for den skemalagte undervisning. I uddannelsessystemet har der længe været fokus på at bakke op om de elever, der behøver en ekstra hjælpende hånd. Tiltag som læsekurser, lektiecafé og eksamenstræning er således også veletablerede og velbenyttede tilbud på Frederiksborg Gymnasium og Hf. Dertil kommer, at ungdomsuddannelserne har øget opmærksomheden på særligt begavede elever. Udover undervisningens udfordringer må de talentfulde sikres tilbud, som tillader ekstraordinær faglig udfoldelse. Diverse fagkonkurrencer og virksomhedsbesøg er efterhånden blevet en fast og betydningsfuld del af elevarbejdet i gymnasiet, og i de seneste år har Frederiksborg Gymnasium og HF desuden udvidet palletten af tilbud. I 2010 blev skolen værtsgymnasium for Akademiet for Talentfulde Unge. Her deltager 18 Frederiksborg-elever pt i et toårigt talentprogram, som strækker sig fra 2. til og med 5. semester i det almindelige gymnasieforløb. Hensigten er at inspirere og udfordre eleverne inden for både samfunds-, human- og naturvidenskabelige fagområder. Sidste år kunne skolen desuden for første gang tilbyde udlandsrejser til elever med særlige forudsætninger. Mens en gruppe musikelever på tværs af årgange deltog i en international konference i Italien og tilmed vandt den indlagte konkurrence, trænede elever med særlige tyskevner deres sprogfærdighed på en skole i Tyskland. Indsatsen for sprogligt begavede vil i år suppleres af et tilbud om Cambridge Advanced Certificate. Som det er beskrevet andetsteds i bladet, er Frederiksborg Gymnasium og HF endeligt i år blevet godkendt som officiel Team Danmarksamarbejdspartner en godkendelse, kun er syv ungdomsuddannelser i landet forundt, og som bygger på et ønske om at give elitesportsudøvere så optimale vilkår som muligt for at kunne kombinere talentudfoldelse og uddannelse. Foruden enten at tilbyde faglig støtte eller at udfordre udover det sædvanlige har de skitserede tilbud et socialt sigte. Diverse fora på tværs af klasser og hold kan forhåbentligt være med til at knytte nye venskaber og dermed give endnu en anledning til at holde af den sammenhæng, man er en del af en vel nok uundgåelig forudsætning for succesfuld potentialeudfoldelse. Anders Krogsøe, Uddannelsesleder Læsevejledning Før efterårsferien blev alle 1.g og 1.hf klasserne testet i læseforståelse og stavning. Eleverne får resultatet af disse tests med et tilbud om et kort kursus i det, de måtte have behov for, f.eks. læseteknik, notatteknik, ordforrådstræning eller stavning. Læsevejledning er opstået i takt med en voksende forståelse for, at mængden af læsestof på ungdomsuddannelserne er så stor, at unge, der ikke har haft svært ved at følge med tidligere i deres skoleforløb, pludselig kan få problemer. Læsevejledning er for alle elever på Frederiksborg Gymnasium og HF. Eleverne kan henvises til os af deres lærere eller henvende sig selv til læsevejlederne via Lectio. Her vil vi så tage en snak om, hvor problemet er og finde ud af, hvad der kan gøres og hvilken undervisning, der vil være mest målrettet. Anne Sofie Overgaard Lif, Lotte Jensen og Connie Knudsen, Læsevejledere

3 Lanciersfesten PRIS: 80 kr. Der sælges billetter fra fredag d. 22. november til fredag d. 29. november i 10-pausen og spisepausen. Fredag d. 29. november er for 1.g, 2.g og 1.hf. Lørdag d. 30. november for 3.g og 2.hf samt tidligere elever. Fredag d. 29. november: Dørene åbner kl , og Lanciersfesten slutter kl TIDSOVERSIGT: Første indmarch samt Lanciers (til Lanciers-orkesteret) kl kun for dem med bestemt armbåndsfarve. Anden indmarch samt Lanciers (til Lanciers-orkesteret) kl kun for dem med bestemt armbåndsfarve. Tredje indmarch samt Lanciers (til Lanciers-orkesteret) kl kun for dem med bestemt armbåndsfarve. CD-Lanciers (alle kan danse) kl CD-Lanciers (alle kan danse) kl Bemærk der vil være mulighed for at danse i kantine til bandet Donut Brothers. Lørdag d. 29. november: Dørene åbner kl , og Lanciersfesten slutter kl TIDSOVERSIGT: Første indmarch samt Lanciers (til Lanciers-orkesteret) kl kun for dem med bestemt armbåndsfarve. Anden indmarch samt Lanciers (til Lanciers-orkesteret) kl kun for dem med bestemt armbåndsfarve. CD-Lanciers (alle kan danse) kl CD-Lanciers (alle kan danse) kl Bemærk der vil være mulighed for at danse i kantine til bandet Donut Brothers. M.v.h. JK

4 Forældrefonden Frederiksborg Gymnasium og HFs Forældrefond har til formål at hjælpe elever og kursister, der har svært ved at betale for f.eks. studierejser og længere ekskursioner. Fonden bygger på bidrag fra forældrene. Støtten ydes typisk i form af rentefrie lån. Desuden har Forældrefonden mulighed for at uddele et antal legater. Du kan støtte ved at indbetale et beløb på konto nr i Nordea. Hvis du vil søge hjælp fra Forældrefonden, kan du enten henvende dig til mig på skolen, på Lectio, på tlf eller sende en mail til: Du kan downloade et ansøgningsskema fra skolens hjemmeside (elev - lån og legat). Vi er taknemmelige for ethvert bidrag! Anne-Vibeke Bjergstrøm, daglig leder af Forældrefonden Som den store finale i 3g ernes arbejde med store skriftlige opgaver i gymnasiet, er de nu gået i gang med at skrive deres Studieretningsprojekt. Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet, SRP som det forkortes, er en stor skriftlig opgave, som er en del af deres studentereksamen, og som figurerer som et A-niveau-fag med dobbeltvægt på deres eksamensbevis. 3g erne skal skrive projektet i 2 fag, medmindre andet er godkendt af rektor. Det primære fag skal være et studieretningsfag på A-niveau eller et studieretningsfag på B-niveau, der er løftet til A. Det andet fag kan være et hvilket som helst fag, eleven har haft på mindst B-niveau. Projektperioden består af flere kollektive vejledninger i fagene, 2 indledende individuelle vejledninger og 2 sammenhængende skriveuger fra d. 5. til d.19. december, hvor der er planlagt yderligere 1 vejledning i første uge. Opgaven bedømmes både internt af vejlederne samt af en ekstern censor, og der skal inden d. 21. februar være afgivet en karakter for opgaven. I bedømmelsen af opgaven lægges der vægt på, at eleven kan besvare opgaven fyldestgørende ved at fordybe sig fagligt og sætte sig ind i nye fagområder og desuden anvende og beherske faglige mål og metoder. Endvidere bedømmes elevens evne til at udvælge, strukturere og formidle stoffet. Og endelig skal formalia omkring sprog, citatteknik, noter etc. være i orden. Vi håber, at alle 3g ere får et spændende og lærerigt forløb og ønsker alle held og lykke med opgaven. Ditte Smith, pæd. leder Igennem de to eller tre år som elever i hf eller gymnasiet går på skolen kan der hos nogen opstå et behov for psykologisk hjælp. Der kan være mange forskellige baggrunde for dette: indtrufne familiebegivenheder som skilsmisse, dødsfald eller ulykker, problemer med at finde sig tilrette blandt kammerater i klassen eller i gymnasiet generelt eller svære følelsesmæssige tilstande, der har plaget eleven gennem kortere eller længere tid. Psykolog på FG Når en elev oplever vanskeligheder, der forstyrrer skolegangen vil det naturligt være studievejlederen, som eleven henvender sig til først. Hvis studievejlederen skønner, at eleven kan have glæde af at tale med en psykolog, kan eleven tilbydes en samtale hos skolens egen psykolog, der samarbejder med studievejlederen ud fra det over ordnede mål at støtte eleven i at gennemføre sit skoleforløb. Psykologen, der arbejder under tavshedspligt, vurderer i samtalen med eleven, hvilken type vanskelighed, der er tale om. Eleven kan tilbydes op til 3 4 samtaler i et forløb. Nogle elever opnår gennem samtalerne indsigt i sin vanskelighed og redskaber til selv at komme videre. Andre elever bliver rådet til at søge yderligere hjælp i et passende tilbud udenfor skolen. Pernille Reumert, lektor og psykolog

5 Musical Nowhere Man en FG-musical Er du til rå og søde Beatlestoner? Er du til de flippede 70 ere, med knaldrøde læber og butterflies? Så er årets musical Nowhere Man lige noget for dig! Siden 2002 har FG haft deres egen elevstyrede musical, og traditionen tro begynder årets musical at tage form i vinterens mulm og mørke. Årets musical tager udgangspunkt i filmklassikeren Across the Universe, som er blevet omskrevet og fortolket på instruktørernes egen vis. Hele musicallen er Beatles inspireret og er opbygget af rockgudernes egne albums. Nowhere Man handler om Liverpool-knægten Jude, der efter at være blevet voksen, tager til USA for at finde sin far. Her møder han college-dropout Max, sangerinden Sadie og hendes flippede guitarist, samt ikke mindst Prudence, og Max' lillesøster Lucy, som viser sig at opfylde ordene "all you need is love" til fulde for vores engelske ven. Da Max indkaldes til Vietnamkrigen bryder dramaet løs og... Ja, hvad der videre sker, må I finde ud af, når dette fantastiske projekt løber af staben den 23. januar... Og det er helt fuldstændigt og utroligt gratis. Men hvordan kan to elevinstruktører klare hele den her enorme opgave helt alene? Der er jo kun lige fundet skuespillere, og kulisserne er ikke engang påbegyndt! Svaret er simpelt. Vi er IKKE alene! Vi er bakket op af en helt gruppe af unge inspirerende medstuderende, i form af friske multitools, flotte dansere og fantastiske skuespillere, kostumier, scenografer og sminkepiger! ALLE hjælper til og giver sig 100% for at netop denne musical kan sætte et stort fedt kryds i alles kalendere og ikke mindst i FG s historie. Selvom I ikke kan forvente lapdance fra lingerie-klædte franske kurtisaner i år (desværre), kan vi love jer at det bliver endnu frækkere. I år, kommer der både skyggespil, lesbiske tjenere og ikke mindst vil der blive røget en masse hash! Det bliver vildt, funky og ikke mindst rødt, sort og hvidt! Musikken bliver leveret af skolens fantastiske Big-Band, med smukke harmoniske toner fra korets røde læber. Vi har en PRgruppe der hjælper med at sætte plakater op og ikke mindst en masse godt humør og engagement. Endelig er vi instruktører blevet udstyret med assistance i form at Silas Boje, Astrid Hansen og Louise Ravn. Det er de erfarne og kloge hoveder, vi som instruktører kan komme til med de problemer der måtte opstå, og så er det selvfølgelig også deres ansvar, at vi ikke brænder Festsalen ned i bar iver. Mange flere vil blive en del af holdet, efterhånden som projektet skrider frem, og alle disse mennesker kan vente sig at blive en del af et fællesskab, hvis lige man skal lede længe efter for at finde. FG's musical har premiere den 23. januar, og spilles også den 24. og 25. januar. Som sagt et det fuldkommen gratis, så kom glad! Vi glæder os utrolig meget til at se jer! Instruktørerne Fannie Baden 3.t og Ida Andersen 2.m HUSK Forældre- og klassemøder for 1.g onsdag d. 13. november 2013 kl.19.30! Se andet sted i bladet

6 Studievejledere og klasser på FG Hvem er din studievejleder? Tjek ud på billedet! Studievejlederne har kontorer i villaen til højre for skolens indkørsel. Forældreaften Forældreaften for 1.g onsdag d. 13. nov. kl. 19:30 ca. 21:30 Aftenen foregå med at forældre, elever og lærere mødes i Festsalen, hvor der vil være underholdning og information. Efterfølgende mødes den enkelte 1.g-klasse og forældre med klassens teamlærere og studieretningslærere. Formålet med mødet at informere forældrene om, hvordan det går fagligt og socialt i klassen, men også om de praktiske ting, der er i hverdagen på FG. Bemærk at det er klassen som helhed, mødet handler om. Forældrekonsultationer foregår d. 3. og 4. februar. M.v.h. Christian Skov Nikolajsen, Uddannelsesleder

7 Studieretnings-ønsker og valgfag Studieretningsønsker for 1.g. I midten af december skal alle 1g ere have tilkendegivet om de ønsker at blive i deres studieretning, eller om de gerne vil skifte. Et skift vil kun være muligt, hvis der er plads i den studieretning, man gerne vil over i. Erfaringen er, at det er meget få, der ønsker at skifte og at det kun i begrænset omfang er muligt. Det er skolens studievejledere, der forestår orienteringen om muligheder for at flytte. Når alle elever har tilkendegivet, om de vil blive eller flytte, vil de, der ønsker at flytte, blive kaldt ned til pædagogisk leder Anders Krogsøe. Han vil så informere dem om konsekvenserne af deres valg. Skifter man klasse, vil man ofte selv skulle læse noget pensum op, koordinere pensum m.m. Valgfag for 1.hf og 2.g. Omkring medio december skal 1hf- og 2g-elever vælge deres valgfag for skoleåret 2013/14. Før de skal foretage deres valg, afholder vi på skolen et orienteringsarrangement, hvor eleverne får oplyst, hvad de forskellige fag indeholder, således at de kan træffe deres valg på et så oplyst grundlag som muligt. For 2g erne gælder det, at det er opbygningen af den studieretning, de går i, der er afgørende for, hvor mange fag og på hvilke niveauer de skal vælge. Dette vil studievejlederne informere eleverne om i ugerne op til orienteringsarrangementet. Eleverne skal foretage deres endelige valg af valgfag i skolens administrative system, lectio. For alle valg gælder det, at eleverne skal vælge både en første- og en andenprioritet. Dette sker for at vi fra administrationens side kan flytte lidt rundt, hvis vi har svært ved at få holdoprettelsen til at gå op. Enkelte gange vil meget få elevers fagvalg spærre for at få det hele til at gå op. Sker dette, vil de pågældende elever blive kaldt ned til mig, hvor de så vil blive bedt om at vælge om. Fra og med det kommende skoleår vil det som noget nyt også være muligt for hf erne at vælge erhvervsøkonomi på c-niveau og for nogle af gymnasieeleverne vil der være mulighed for at vælge religion på b-niveau. Derudover indførtes sidste år et helt nyt valgfag på skolen retorik et fag, som både hf ere og gymnasieelever kan vælge. For alle gymnasieelever gør det sig gældende, at valget af valgfag kan påvirke, hvilke fag man kommer til eksamen i. En eksamen afholdes nemlig altid kun på det højest mulige niveau. Hvis fx en elev har biologi på C- niveau i 2g og vælger faget på B-niveau i 3g, så kommer han/hun ikke til eksamen i faget efter 2g. Et andet fag vil da blive udtaget således, at det sikres, at det samlede antal eksaminer efter de første to år bliver mindst to. Sune Bek, vicerektor Efterårskoncert Traditionen tro er der Efterårskoncert på Frederiksborg Gymnasium og HF. Koncerten er tirsdag d. 5. november kl Og alle er velkomne! Det er en enestående chance for både forældre, lærere, venner og klassekammerater til at se FGs musikglade elever optræde. Og det er gratis. Det foregår på den måde, at der er optræden fra skolens studieretningsklasser i musik og musik B - det plejer at være sammenspilsgrupper i en blanding fra alt fra det klassiske repertoire og til det mere heavy. Skolens bigband og kor kommer med hver deres bidrag. Bigbandet har før leveret funk- og Tower of Power- inspirerede numre, og koret rummer både klassiske og rytmiske satser. Men hvad det bliver i år, skal man selv komme og høre Dog skal det nævnes, at Efterårskoncerten har tradition for at indeholde et tema, så nogle af indslagene fra bigbandet og koret så optræder ud fra. I år er temaet blevet bandet Gnags som omdrejningspunkt. Hvem ved? Måske spiller bigbandet Det den dejligste morgen eller Vilde kaniner, måske synger korets 100 elever Danmark eller Mr. Swing King? Kom til Efterårskoncert! På gensyn og genhør Musiklærerne

8 Vigtige datoer resten af året Særligt for forældre er fremhævet Uge 49 1.g: AP-test 1.g: NV-eksamen Uge 44 3.g: Aflevering af intern SRP-vejledere i uge Tors.31. Musikweekend begynder og 2.hf: SSO-blanket med fag og 1.hf: historieopgaven vejlederblanket til fortsætter til lørdag. lærerunderskrift senest fredag. November 3.g: SRP fra torsdag og Uge 45 3.g: SRP-vejledning vejledningg Tirs : Forkoncert. Tirs.3. Valgfagsorientering 1.hf/2. g Efterårskoncert Tors.5. kl : Udlevering af SRP Ons.6. OD Fre.6. Valgfagsskemaer forr 2.g/1.hf 19.00: OD-Q-arrangement samt ønske om Tors.7. Brobygningskoncert. studieretningsskift i 1.g Fre.8. CU-fest Uge 50 3.g: SRP og vejledning Uge 46 2.g: AT 5 for 2.a,c,u,v,x,y 1.g: NV-eksamen Ons : Forældremøde for 1.g: AP-test 1.g-klasser. 2.hf: Ks 3 (3 skrivedage) Uge 47 2.g: AT 5 for 2.b,d,m,s,t,w,z Fre. 13. Afl. Af SSO-blanket m. 2.g: elev-gruppe-samtaler lærerunderskrift. 3.g: SRP-vejledning Ons.11. kl : 1.g:kompetenceopfølgnings- Uge 51 3.g:SRP aflevering i 4. Gymnastikevent 2..g modul i løbet af ugen. Uge 48 eksemplarer. Fre : Gallafest Tors : Aflevering af SRP Lør : Gallafest Fre : juleafslutning i klasse December 10.00: Juleafslutning i festsal.

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Hooked på stoffer Da Søren Matthiesens virkelighed væltede, blev stoffer hans vej til indre ro.

Hooked på stoffer Da Søren Matthiesens virkelighed væltede, blev stoffer hans vej til indre ro. Hooked på stoffer Da Søren Matthiesens virkelighed væltede, blev stoffer hans vej til indre ro. Den store stygge ENSOMHED Når hver anden gymnasieelev er ensom, er det tid til at finde løsninger, mener

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere