Rektor. Adgangsbegrænsning til gymnasiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rektor. Adgangsbegrænsning til gymnasiet"

Transkript

1 Okt.-nov Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Rektor Adgangsbegrænsning til gymnasiet I kølvandet på debatten om en reform af erhvervsuddannelserne har en tidligere kollega her på skolen foreslået, at ansøgere til gymnasiet skal have 8 i karaktergennemsnit fra folkeskolen for at blive optaget i gymnasiet. Ser vi på de senere års ansøgere, kan man roligt sige, at Frederiksborg Gymnasium og de fleste andre gymnasier i Danmark ville skrumpe ret meget ind, hvis adgangskvotienten fra folkeskolen bliver på 8. Politikernes idé med at begrænse adgangen til det almene gymnasium er, at der er brug for flere håndværkere på arbejdsmarkedet. Derfor skal flere unge ja helt op til 30 % af en ungdomsårgang vælge eller tvinges over i en erhvervsuddannelse. Men er det en god idé at hæve overliggeren til gymnasiet? For det første er der tale om standpunktskarakterer, som ansøgerne fra folkeskolen er udstyret med, når de søger om optagelse. Standpunktskarakterer kan variere fra skole til skole. På nogle skoler er de mere tilbageholdende med at give høje karakterer. På andre skoler strør man med løs hånd 10- og 12-taller ud over ansøgningen. Skal karaktererne fra folkeskolen anvendes som adgangskrav, bliver man derfor nødt til at vente på karaktererne fra folkeskolens afgangsprøver. De foreligger først i slutningen af juni måned, hvorfor ansøgere til ungdomsuddannelserne først kan få besked om, hvilken skole de er optaget på i slutningen af juli måned. Og det er nok ikke hensigtsmæssigt. For det andet kan man spørge, om der er en klar og entydig sammenhæng mellem karaktererne i folkeskolen og de efterfølgende karakterer ved studentereksamen. Nej, det kan man ikke. For en del år siden sammensatte jeg en hel klasse med elever fra folkeskolen med de højeste karakterer. Lærerne fik ikke dette at vide. Efter tre år i gymnasiet var denne eliteklasse overhalet af tre andre klasser med hensyn til studentereksamensgennemsnit. Eliteklassens eksamensgennemsnit lå lidt over landsgennemsnittet det år. Det afgørende for denne forskel var tilsyneladende, om klasserne havde et godt socialt sammenhold og et klart fokus på undervisningen. Karaktererne fra folkeskolen var ikke afgørende. For det tredje skal vi huske på, at mange elever især drenge udvikler sig lidt senere med hensyn til boglige færdigheder end i de ældste klasser i folkeskolen. Konklusionen er derfor, at det vil være en rigtig dårlig idé at indføre adgangsbegrænsning til gymnasiet på baggrund af karaktergennemsnit fra folkeskolen. Vi skal fastholde uddannelsesparathedsvurderingen muligvis suppleret med muligheden for at indkalde ansøgere til en prøve, selvom de er blevet erklæret uddannelsesparate. I tilfælde af, at disse ansøgere har meget lave karakterer, kan det være en god idé lige at få efterprøvet ansøgerens kompetence ved en faglig prøve. Peter Kuhlman rektor

2 Talenter En skole, der udvikler elevernes fulde potentiale og forbereder dem til succes i deres fremtid Dagligt arbejder elever og ansatte på Frederiksborg Gymnasium og HF hårdt på at opfylde skolens ambitiøse vision. Med fuld potentialeudfoldelse som ledestjerne bliver der i et væk bøjet verber, løst ligninger, tolket tekster, blandet kemikalier, analyseret akkorder og meget mere. Samtidig finder mange anstrengelser imidlertid sted uden for den skemalagte undervisning. I uddannelsessystemet har der længe været fokus på at bakke op om de elever, der behøver en ekstra hjælpende hånd. Tiltag som læsekurser, lektiecafé og eksamenstræning er således også veletablerede og velbenyttede tilbud på Frederiksborg Gymnasium og Hf. Dertil kommer, at ungdomsuddannelserne har øget opmærksomheden på særligt begavede elever. Udover undervisningens udfordringer må de talentfulde sikres tilbud, som tillader ekstraordinær faglig udfoldelse. Diverse fagkonkurrencer og virksomhedsbesøg er efterhånden blevet en fast og betydningsfuld del af elevarbejdet i gymnasiet, og i de seneste år har Frederiksborg Gymnasium og HF desuden udvidet palletten af tilbud. I 2010 blev skolen værtsgymnasium for Akademiet for Talentfulde Unge. Her deltager 18 Frederiksborg-elever pt i et toårigt talentprogram, som strækker sig fra 2. til og med 5. semester i det almindelige gymnasieforløb. Hensigten er at inspirere og udfordre eleverne inden for både samfunds-, human- og naturvidenskabelige fagområder. Sidste år kunne skolen desuden for første gang tilbyde udlandsrejser til elever med særlige forudsætninger. Mens en gruppe musikelever på tværs af årgange deltog i en international konference i Italien og tilmed vandt den indlagte konkurrence, trænede elever med særlige tyskevner deres sprogfærdighed på en skole i Tyskland. Indsatsen for sprogligt begavede vil i år suppleres af et tilbud om Cambridge Advanced Certificate. Som det er beskrevet andetsteds i bladet, er Frederiksborg Gymnasium og HF endeligt i år blevet godkendt som officiel Team Danmarksamarbejdspartner en godkendelse, kun er syv ungdomsuddannelser i landet forundt, og som bygger på et ønske om at give elitesportsudøvere så optimale vilkår som muligt for at kunne kombinere talentudfoldelse og uddannelse. Foruden enten at tilbyde faglig støtte eller at udfordre udover det sædvanlige har de skitserede tilbud et socialt sigte. Diverse fora på tværs af klasser og hold kan forhåbentligt være med til at knytte nye venskaber og dermed give endnu en anledning til at holde af den sammenhæng, man er en del af en vel nok uundgåelig forudsætning for succesfuld potentialeudfoldelse. Anders Krogsøe, Uddannelsesleder Læsevejledning Før efterårsferien blev alle 1.g og 1.hf klasserne testet i læseforståelse og stavning. Eleverne får resultatet af disse tests med et tilbud om et kort kursus i det, de måtte have behov for, f.eks. læseteknik, notatteknik, ordforrådstræning eller stavning. Læsevejledning er opstået i takt med en voksende forståelse for, at mængden af læsestof på ungdomsuddannelserne er så stor, at unge, der ikke har haft svært ved at følge med tidligere i deres skoleforløb, pludselig kan få problemer. Læsevejledning er for alle elever på Frederiksborg Gymnasium og HF. Eleverne kan henvises til os af deres lærere eller henvende sig selv til læsevejlederne via Lectio. Her vil vi så tage en snak om, hvor problemet er og finde ud af, hvad der kan gøres og hvilken undervisning, der vil være mest målrettet. Anne Sofie Overgaard Lif, Lotte Jensen og Connie Knudsen, Læsevejledere

3 Lanciersfesten PRIS: 80 kr. Der sælges billetter fra fredag d. 22. november til fredag d. 29. november i 10-pausen og spisepausen. Fredag d. 29. november er for 1.g, 2.g og 1.hf. Lørdag d. 30. november for 3.g og 2.hf samt tidligere elever. Fredag d. 29. november: Dørene åbner kl , og Lanciersfesten slutter kl TIDSOVERSIGT: Første indmarch samt Lanciers (til Lanciers-orkesteret) kl kun for dem med bestemt armbåndsfarve. Anden indmarch samt Lanciers (til Lanciers-orkesteret) kl kun for dem med bestemt armbåndsfarve. Tredje indmarch samt Lanciers (til Lanciers-orkesteret) kl kun for dem med bestemt armbåndsfarve. CD-Lanciers (alle kan danse) kl CD-Lanciers (alle kan danse) kl Bemærk der vil være mulighed for at danse i kantine til bandet Donut Brothers. Lørdag d. 29. november: Dørene åbner kl , og Lanciersfesten slutter kl TIDSOVERSIGT: Første indmarch samt Lanciers (til Lanciers-orkesteret) kl kun for dem med bestemt armbåndsfarve. Anden indmarch samt Lanciers (til Lanciers-orkesteret) kl kun for dem med bestemt armbåndsfarve. CD-Lanciers (alle kan danse) kl CD-Lanciers (alle kan danse) kl Bemærk der vil være mulighed for at danse i kantine til bandet Donut Brothers. M.v.h. JK

4 Forældrefonden Frederiksborg Gymnasium og HFs Forældrefond har til formål at hjælpe elever og kursister, der har svært ved at betale for f.eks. studierejser og længere ekskursioner. Fonden bygger på bidrag fra forældrene. Støtten ydes typisk i form af rentefrie lån. Desuden har Forældrefonden mulighed for at uddele et antal legater. Du kan støtte ved at indbetale et beløb på konto nr i Nordea. Hvis du vil søge hjælp fra Forældrefonden, kan du enten henvende dig til mig på skolen, på Lectio, på tlf eller sende en mail til: Du kan downloade et ansøgningsskema fra skolens hjemmeside (elev - lån og legat). Vi er taknemmelige for ethvert bidrag! Anne-Vibeke Bjergstrøm, daglig leder af Forældrefonden Som den store finale i 3g ernes arbejde med store skriftlige opgaver i gymnasiet, er de nu gået i gang med at skrive deres Studieretningsprojekt. Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet, SRP som det forkortes, er en stor skriftlig opgave, som er en del af deres studentereksamen, og som figurerer som et A-niveau-fag med dobbeltvægt på deres eksamensbevis. 3g erne skal skrive projektet i 2 fag, medmindre andet er godkendt af rektor. Det primære fag skal være et studieretningsfag på A-niveau eller et studieretningsfag på B-niveau, der er løftet til A. Det andet fag kan være et hvilket som helst fag, eleven har haft på mindst B-niveau. Projektperioden består af flere kollektive vejledninger i fagene, 2 indledende individuelle vejledninger og 2 sammenhængende skriveuger fra d. 5. til d.19. december, hvor der er planlagt yderligere 1 vejledning i første uge. Opgaven bedømmes både internt af vejlederne samt af en ekstern censor, og der skal inden d. 21. februar være afgivet en karakter for opgaven. I bedømmelsen af opgaven lægges der vægt på, at eleven kan besvare opgaven fyldestgørende ved at fordybe sig fagligt og sætte sig ind i nye fagområder og desuden anvende og beherske faglige mål og metoder. Endvidere bedømmes elevens evne til at udvælge, strukturere og formidle stoffet. Og endelig skal formalia omkring sprog, citatteknik, noter etc. være i orden. Vi håber, at alle 3g ere får et spændende og lærerigt forløb og ønsker alle held og lykke med opgaven. Ditte Smith, pæd. leder Igennem de to eller tre år som elever i hf eller gymnasiet går på skolen kan der hos nogen opstå et behov for psykologisk hjælp. Der kan være mange forskellige baggrunde for dette: indtrufne familiebegivenheder som skilsmisse, dødsfald eller ulykker, problemer med at finde sig tilrette blandt kammerater i klassen eller i gymnasiet generelt eller svære følelsesmæssige tilstande, der har plaget eleven gennem kortere eller længere tid. Psykolog på FG Når en elev oplever vanskeligheder, der forstyrrer skolegangen vil det naturligt være studievejlederen, som eleven henvender sig til først. Hvis studievejlederen skønner, at eleven kan have glæde af at tale med en psykolog, kan eleven tilbydes en samtale hos skolens egen psykolog, der samarbejder med studievejlederen ud fra det over ordnede mål at støtte eleven i at gennemføre sit skoleforløb. Psykologen, der arbejder under tavshedspligt, vurderer i samtalen med eleven, hvilken type vanskelighed, der er tale om. Eleven kan tilbydes op til 3 4 samtaler i et forløb. Nogle elever opnår gennem samtalerne indsigt i sin vanskelighed og redskaber til selv at komme videre. Andre elever bliver rådet til at søge yderligere hjælp i et passende tilbud udenfor skolen. Pernille Reumert, lektor og psykolog

5 Musical Nowhere Man en FG-musical Er du til rå og søde Beatlestoner? Er du til de flippede 70 ere, med knaldrøde læber og butterflies? Så er årets musical Nowhere Man lige noget for dig! Siden 2002 har FG haft deres egen elevstyrede musical, og traditionen tro begynder årets musical at tage form i vinterens mulm og mørke. Årets musical tager udgangspunkt i filmklassikeren Across the Universe, som er blevet omskrevet og fortolket på instruktørernes egen vis. Hele musicallen er Beatles inspireret og er opbygget af rockgudernes egne albums. Nowhere Man handler om Liverpool-knægten Jude, der efter at være blevet voksen, tager til USA for at finde sin far. Her møder han college-dropout Max, sangerinden Sadie og hendes flippede guitarist, samt ikke mindst Prudence, og Max' lillesøster Lucy, som viser sig at opfylde ordene "all you need is love" til fulde for vores engelske ven. Da Max indkaldes til Vietnamkrigen bryder dramaet løs og... Ja, hvad der videre sker, må I finde ud af, når dette fantastiske projekt løber af staben den 23. januar... Og det er helt fuldstændigt og utroligt gratis. Men hvordan kan to elevinstruktører klare hele den her enorme opgave helt alene? Der er jo kun lige fundet skuespillere, og kulisserne er ikke engang påbegyndt! Svaret er simpelt. Vi er IKKE alene! Vi er bakket op af en helt gruppe af unge inspirerende medstuderende, i form af friske multitools, flotte dansere og fantastiske skuespillere, kostumier, scenografer og sminkepiger! ALLE hjælper til og giver sig 100% for at netop denne musical kan sætte et stort fedt kryds i alles kalendere og ikke mindst i FG s historie. Selvom I ikke kan forvente lapdance fra lingerie-klædte franske kurtisaner i år (desværre), kan vi love jer at det bliver endnu frækkere. I år, kommer der både skyggespil, lesbiske tjenere og ikke mindst vil der blive røget en masse hash! Det bliver vildt, funky og ikke mindst rødt, sort og hvidt! Musikken bliver leveret af skolens fantastiske Big-Band, med smukke harmoniske toner fra korets røde læber. Vi har en PRgruppe der hjælper med at sætte plakater op og ikke mindst en masse godt humør og engagement. Endelig er vi instruktører blevet udstyret med assistance i form at Silas Boje, Astrid Hansen og Louise Ravn. Det er de erfarne og kloge hoveder, vi som instruktører kan komme til med de problemer der måtte opstå, og så er det selvfølgelig også deres ansvar, at vi ikke brænder Festsalen ned i bar iver. Mange flere vil blive en del af holdet, efterhånden som projektet skrider frem, og alle disse mennesker kan vente sig at blive en del af et fællesskab, hvis lige man skal lede længe efter for at finde. FG's musical har premiere den 23. januar, og spilles også den 24. og 25. januar. Som sagt et det fuldkommen gratis, så kom glad! Vi glæder os utrolig meget til at se jer! Instruktørerne Fannie Baden 3.t og Ida Andersen 2.m HUSK Forældre- og klassemøder for 1.g onsdag d. 13. november 2013 kl.19.30! Se andet sted i bladet

6 Studievejledere og klasser på FG Hvem er din studievejleder? Tjek ud på billedet! Studievejlederne har kontorer i villaen til højre for skolens indkørsel. Forældreaften Forældreaften for 1.g onsdag d. 13. nov. kl. 19:30 ca. 21:30 Aftenen foregå med at forældre, elever og lærere mødes i Festsalen, hvor der vil være underholdning og information. Efterfølgende mødes den enkelte 1.g-klasse og forældre med klassens teamlærere og studieretningslærere. Formålet med mødet at informere forældrene om, hvordan det går fagligt og socialt i klassen, men også om de praktiske ting, der er i hverdagen på FG. Bemærk at det er klassen som helhed, mødet handler om. Forældrekonsultationer foregår d. 3. og 4. februar. M.v.h. Christian Skov Nikolajsen, Uddannelsesleder

7 Studieretnings-ønsker og valgfag Studieretningsønsker for 1.g. I midten af december skal alle 1g ere have tilkendegivet om de ønsker at blive i deres studieretning, eller om de gerne vil skifte. Et skift vil kun være muligt, hvis der er plads i den studieretning, man gerne vil over i. Erfaringen er, at det er meget få, der ønsker at skifte og at det kun i begrænset omfang er muligt. Det er skolens studievejledere, der forestår orienteringen om muligheder for at flytte. Når alle elever har tilkendegivet, om de vil blive eller flytte, vil de, der ønsker at flytte, blive kaldt ned til pædagogisk leder Anders Krogsøe. Han vil så informere dem om konsekvenserne af deres valg. Skifter man klasse, vil man ofte selv skulle læse noget pensum op, koordinere pensum m.m. Valgfag for 1.hf og 2.g. Omkring medio december skal 1hf- og 2g-elever vælge deres valgfag for skoleåret 2013/14. Før de skal foretage deres valg, afholder vi på skolen et orienteringsarrangement, hvor eleverne får oplyst, hvad de forskellige fag indeholder, således at de kan træffe deres valg på et så oplyst grundlag som muligt. For 2g erne gælder det, at det er opbygningen af den studieretning, de går i, der er afgørende for, hvor mange fag og på hvilke niveauer de skal vælge. Dette vil studievejlederne informere eleverne om i ugerne op til orienteringsarrangementet. Eleverne skal foretage deres endelige valg af valgfag i skolens administrative system, lectio. For alle valg gælder det, at eleverne skal vælge både en første- og en andenprioritet. Dette sker for at vi fra administrationens side kan flytte lidt rundt, hvis vi har svært ved at få holdoprettelsen til at gå op. Enkelte gange vil meget få elevers fagvalg spærre for at få det hele til at gå op. Sker dette, vil de pågældende elever blive kaldt ned til mig, hvor de så vil blive bedt om at vælge om. Fra og med det kommende skoleår vil det som noget nyt også være muligt for hf erne at vælge erhvervsøkonomi på c-niveau og for nogle af gymnasieeleverne vil der være mulighed for at vælge religion på b-niveau. Derudover indførtes sidste år et helt nyt valgfag på skolen retorik et fag, som både hf ere og gymnasieelever kan vælge. For alle gymnasieelever gør det sig gældende, at valget af valgfag kan påvirke, hvilke fag man kommer til eksamen i. En eksamen afholdes nemlig altid kun på det højest mulige niveau. Hvis fx en elev har biologi på C- niveau i 2g og vælger faget på B-niveau i 3g, så kommer han/hun ikke til eksamen i faget efter 2g. Et andet fag vil da blive udtaget således, at det sikres, at det samlede antal eksaminer efter de første to år bliver mindst to. Sune Bek, vicerektor Efterårskoncert Traditionen tro er der Efterårskoncert på Frederiksborg Gymnasium og HF. Koncerten er tirsdag d. 5. november kl Og alle er velkomne! Det er en enestående chance for både forældre, lærere, venner og klassekammerater til at se FGs musikglade elever optræde. Og det er gratis. Det foregår på den måde, at der er optræden fra skolens studieretningsklasser i musik og musik B - det plejer at være sammenspilsgrupper i en blanding fra alt fra det klassiske repertoire og til det mere heavy. Skolens bigband og kor kommer med hver deres bidrag. Bigbandet har før leveret funk- og Tower of Power- inspirerede numre, og koret rummer både klassiske og rytmiske satser. Men hvad det bliver i år, skal man selv komme og høre Dog skal det nævnes, at Efterårskoncerten har tradition for at indeholde et tema, så nogle af indslagene fra bigbandet og koret så optræder ud fra. I år er temaet blevet bandet Gnags som omdrejningspunkt. Hvem ved? Måske spiller bigbandet Det den dejligste morgen eller Vilde kaniner, måske synger korets 100 elever Danmark eller Mr. Swing King? Kom til Efterårskoncert! På gensyn og genhør Musiklærerne

8 Vigtige datoer resten af året Særligt for forældre er fremhævet Uge 49 1.g: AP-test 1.g: NV-eksamen Uge 44 3.g: Aflevering af intern SRP-vejledere i uge Tors.31. Musikweekend begynder og 2.hf: SSO-blanket med fag og 1.hf: historieopgaven vejlederblanket til fortsætter til lørdag. lærerunderskrift senest fredag. November 3.g: SRP fra torsdag og Uge 45 3.g: SRP-vejledning vejledningg Tirs : Forkoncert. Tirs.3. Valgfagsorientering 1.hf/2. g Efterårskoncert Tors.5. kl : Udlevering af SRP Ons.6. OD Fre.6. Valgfagsskemaer forr 2.g/1.hf 19.00: OD-Q-arrangement samt ønske om Tors.7. Brobygningskoncert. studieretningsskift i 1.g Fre.8. CU-fest Uge 50 3.g: SRP og vejledning Uge 46 2.g: AT 5 for 2.a,c,u,v,x,y 1.g: NV-eksamen Ons : Forældremøde for 1.g: AP-test 1.g-klasser. 2.hf: Ks 3 (3 skrivedage) Uge 47 2.g: AT 5 for 2.b,d,m,s,t,w,z Fre. 13. Afl. Af SSO-blanket m. 2.g: elev-gruppe-samtaler lærerunderskrift. 3.g: SRP-vejledning Ons.11. kl : 1.g:kompetenceopfølgnings- Uge 51 3.g:SRP aflevering i 4. Gymnastikevent 2..g modul i løbet af ugen. Uge 48 eksemplarer. Fre : Gallafest Tors : Aflevering af SRP Lør : Gallafest Fre : juleafslutning i klasse December 10.00: Juleafslutning i festsal.

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. Godt nytår. årets musical, studierejser, forårskoncerter,

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. Godt nytår. årets musical, studierejser, forårskoncerter, januar 2014 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Rektor Godt nytår Så er vi godt i gang med det nye år 2014 og med det racet mod eksamen til sommer. Inden da bliver der heldigvis tid til

Læs mere

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. Også velkommen til alle de gamle elever i 2.hf, 2.g og 3.g.

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. Også velkommen til alle de gamle elever i 2.hf, 2.g og 3.g. Maj 2015 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Rektor VELKOMMEN Rigtig hjertelig velkommen til 476 nye elever. Frederiksborg Gymnasium og HF rummer nu det største antal elever siden skolens

Læs mere

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. var der ikke plads til alle i festsalen;

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. var der ikke plads til alle i festsalen; September 2014 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Rektor Man oplever en dejlig brusende stemning, når man går til morgensamlinger her i det nye skoleår. Ikke så underligt. 500 nye glade

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

HUSK Forældre- og klassemøder for 1.g onsdag d. 8. oktober 2008 kl.19.30

HUSK Forældre- og klassemøder for 1.g onsdag d. 8. oktober 2008 kl.19.30 September 2008 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf FG en skole med tilfredse elever og lavt fravær Igen er hjulene kommet i gang på Christian IV s gamle skole. Selvom der knap er plads

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul 6. dec. 2010 AUGUST 2010 HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul hh1 hh2 hh3 fagpk. Medarbejdere Uge Dato Aktivitet Ansv. Pl.start Adm. 31 man 2. aug Administrationen

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole Et nyt HF-tilbud s t ats s k o le. d k UDDANNELSE MED UDSYN Som ny elev ved Aabenraa statsskole ligger der to rigtigt spændende og

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16 Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø skoleåret 2015/16 Senest redigeret 10.08.2015 Uge Dato Aktivitet, tidspunkt m.v. JUL 31 Man.27.7. MARNAV: Kontor åbner AUG 32 Man.3.8. HF: Kontor åbner og personale

Læs mere

Rybners Gymnasium. Teknisk Gymnasium HTX

Rybners Gymnasium. Teknisk Gymnasium HTX Rybners Gymnasium Teknisk Gymnasium HTX 2015 2 HTX Velkommen til Rybners Tekniske Gymnasium Rybners Tekniske Gymnasium er et moderne gymnasium, hvor nysgerrighed bliver omsat til viden og færdigheder.

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

NYHED ngg SportsCollege

NYHED ngg SportsCollege nordsjællands grundskole & gymnasium SAMT HF ngg Det ikke bare prøver, valgfag og lektier det også hygge, fællesskab & fester! hvad kan du forvente af ngg? find nye venner oplev verden! udvid din horisont

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Fuglsang 10.10.13. Uge 43

Fuglsang 10.10.13. Uge 43 Fuglsang 10.10.13 Uge 43 Mandag 21/10 Evaluering af undervisningen elev til lærer begynder Tirsdag 22/10 10.00 Finalestævne i drengefodbold 19.00-21.30 Forældremøde for 1a, 1b, 1c og 1d Onsdag 23/10 19.00-21.30

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.dk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 94013 Gymnasiet på NGG Velkomst Kære kommende

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn

3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn 3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn Uge 39 Mandag 23/9 Pædagogisk grundkursus for nyere lærere: 8.00-14.00 VG-på tværs-møde i klasserne: 9.30-10.00 Tirsdag 24/9 Onsdag 25/9 Bio-talent 9.00-16.00 Torsdag

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere