Rektor. Adgangsbegrænsning til gymnasiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rektor. Adgangsbegrænsning til gymnasiet"

Transkript

1 Okt.-nov Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Rektor Adgangsbegrænsning til gymnasiet I kølvandet på debatten om en reform af erhvervsuddannelserne har en tidligere kollega her på skolen foreslået, at ansøgere til gymnasiet skal have 8 i karaktergennemsnit fra folkeskolen for at blive optaget i gymnasiet. Ser vi på de senere års ansøgere, kan man roligt sige, at Frederiksborg Gymnasium og de fleste andre gymnasier i Danmark ville skrumpe ret meget ind, hvis adgangskvotienten fra folkeskolen bliver på 8. Politikernes idé med at begrænse adgangen til det almene gymnasium er, at der er brug for flere håndværkere på arbejdsmarkedet. Derfor skal flere unge ja helt op til 30 % af en ungdomsårgang vælge eller tvinges over i en erhvervsuddannelse. Men er det en god idé at hæve overliggeren til gymnasiet? For det første er der tale om standpunktskarakterer, som ansøgerne fra folkeskolen er udstyret med, når de søger om optagelse. Standpunktskarakterer kan variere fra skole til skole. På nogle skoler er de mere tilbageholdende med at give høje karakterer. På andre skoler strør man med løs hånd 10- og 12-taller ud over ansøgningen. Skal karaktererne fra folkeskolen anvendes som adgangskrav, bliver man derfor nødt til at vente på karaktererne fra folkeskolens afgangsprøver. De foreligger først i slutningen af juni måned, hvorfor ansøgere til ungdomsuddannelserne først kan få besked om, hvilken skole de er optaget på i slutningen af juli måned. Og det er nok ikke hensigtsmæssigt. For det andet kan man spørge, om der er en klar og entydig sammenhæng mellem karaktererne i folkeskolen og de efterfølgende karakterer ved studentereksamen. Nej, det kan man ikke. For en del år siden sammensatte jeg en hel klasse med elever fra folkeskolen med de højeste karakterer. Lærerne fik ikke dette at vide. Efter tre år i gymnasiet var denne eliteklasse overhalet af tre andre klasser med hensyn til studentereksamensgennemsnit. Eliteklassens eksamensgennemsnit lå lidt over landsgennemsnittet det år. Det afgørende for denne forskel var tilsyneladende, om klasserne havde et godt socialt sammenhold og et klart fokus på undervisningen. Karaktererne fra folkeskolen var ikke afgørende. For det tredje skal vi huske på, at mange elever især drenge udvikler sig lidt senere med hensyn til boglige færdigheder end i de ældste klasser i folkeskolen. Konklusionen er derfor, at det vil være en rigtig dårlig idé at indføre adgangsbegrænsning til gymnasiet på baggrund af karaktergennemsnit fra folkeskolen. Vi skal fastholde uddannelsesparathedsvurderingen muligvis suppleret med muligheden for at indkalde ansøgere til en prøve, selvom de er blevet erklæret uddannelsesparate. I tilfælde af, at disse ansøgere har meget lave karakterer, kan det være en god idé lige at få efterprøvet ansøgerens kompetence ved en faglig prøve. Peter Kuhlman rektor

2 Talenter En skole, der udvikler elevernes fulde potentiale og forbereder dem til succes i deres fremtid Dagligt arbejder elever og ansatte på Frederiksborg Gymnasium og HF hårdt på at opfylde skolens ambitiøse vision. Med fuld potentialeudfoldelse som ledestjerne bliver der i et væk bøjet verber, løst ligninger, tolket tekster, blandet kemikalier, analyseret akkorder og meget mere. Samtidig finder mange anstrengelser imidlertid sted uden for den skemalagte undervisning. I uddannelsessystemet har der længe været fokus på at bakke op om de elever, der behøver en ekstra hjælpende hånd. Tiltag som læsekurser, lektiecafé og eksamenstræning er således også veletablerede og velbenyttede tilbud på Frederiksborg Gymnasium og Hf. Dertil kommer, at ungdomsuddannelserne har øget opmærksomheden på særligt begavede elever. Udover undervisningens udfordringer må de talentfulde sikres tilbud, som tillader ekstraordinær faglig udfoldelse. Diverse fagkonkurrencer og virksomhedsbesøg er efterhånden blevet en fast og betydningsfuld del af elevarbejdet i gymnasiet, og i de seneste år har Frederiksborg Gymnasium og HF desuden udvidet palletten af tilbud. I 2010 blev skolen værtsgymnasium for Akademiet for Talentfulde Unge. Her deltager 18 Frederiksborg-elever pt i et toårigt talentprogram, som strækker sig fra 2. til og med 5. semester i det almindelige gymnasieforløb. Hensigten er at inspirere og udfordre eleverne inden for både samfunds-, human- og naturvidenskabelige fagområder. Sidste år kunne skolen desuden for første gang tilbyde udlandsrejser til elever med særlige forudsætninger. Mens en gruppe musikelever på tværs af årgange deltog i en international konference i Italien og tilmed vandt den indlagte konkurrence, trænede elever med særlige tyskevner deres sprogfærdighed på en skole i Tyskland. Indsatsen for sprogligt begavede vil i år suppleres af et tilbud om Cambridge Advanced Certificate. Som det er beskrevet andetsteds i bladet, er Frederiksborg Gymnasium og HF endeligt i år blevet godkendt som officiel Team Danmarksamarbejdspartner en godkendelse, kun er syv ungdomsuddannelser i landet forundt, og som bygger på et ønske om at give elitesportsudøvere så optimale vilkår som muligt for at kunne kombinere talentudfoldelse og uddannelse. Foruden enten at tilbyde faglig støtte eller at udfordre udover det sædvanlige har de skitserede tilbud et socialt sigte. Diverse fora på tværs af klasser og hold kan forhåbentligt være med til at knytte nye venskaber og dermed give endnu en anledning til at holde af den sammenhæng, man er en del af en vel nok uundgåelig forudsætning for succesfuld potentialeudfoldelse. Anders Krogsøe, Uddannelsesleder Læsevejledning Før efterårsferien blev alle 1.g og 1.hf klasserne testet i læseforståelse og stavning. Eleverne får resultatet af disse tests med et tilbud om et kort kursus i det, de måtte have behov for, f.eks. læseteknik, notatteknik, ordforrådstræning eller stavning. Læsevejledning er opstået i takt med en voksende forståelse for, at mængden af læsestof på ungdomsuddannelserne er så stor, at unge, der ikke har haft svært ved at følge med tidligere i deres skoleforløb, pludselig kan få problemer. Læsevejledning er for alle elever på Frederiksborg Gymnasium og HF. Eleverne kan henvises til os af deres lærere eller henvende sig selv til læsevejlederne via Lectio. Her vil vi så tage en snak om, hvor problemet er og finde ud af, hvad der kan gøres og hvilken undervisning, der vil være mest målrettet. Anne Sofie Overgaard Lif, Lotte Jensen og Connie Knudsen, Læsevejledere

3 Lanciersfesten PRIS: 80 kr. Der sælges billetter fra fredag d. 22. november til fredag d. 29. november i 10-pausen og spisepausen. Fredag d. 29. november er for 1.g, 2.g og 1.hf. Lørdag d. 30. november for 3.g og 2.hf samt tidligere elever. Fredag d. 29. november: Dørene åbner kl , og Lanciersfesten slutter kl TIDSOVERSIGT: Første indmarch samt Lanciers (til Lanciers-orkesteret) kl kun for dem med bestemt armbåndsfarve. Anden indmarch samt Lanciers (til Lanciers-orkesteret) kl kun for dem med bestemt armbåndsfarve. Tredje indmarch samt Lanciers (til Lanciers-orkesteret) kl kun for dem med bestemt armbåndsfarve. CD-Lanciers (alle kan danse) kl CD-Lanciers (alle kan danse) kl Bemærk der vil være mulighed for at danse i kantine til bandet Donut Brothers. Lørdag d. 29. november: Dørene åbner kl , og Lanciersfesten slutter kl TIDSOVERSIGT: Første indmarch samt Lanciers (til Lanciers-orkesteret) kl kun for dem med bestemt armbåndsfarve. Anden indmarch samt Lanciers (til Lanciers-orkesteret) kl kun for dem med bestemt armbåndsfarve. CD-Lanciers (alle kan danse) kl CD-Lanciers (alle kan danse) kl Bemærk der vil være mulighed for at danse i kantine til bandet Donut Brothers. M.v.h. JK

4 Forældrefonden Frederiksborg Gymnasium og HFs Forældrefond har til formål at hjælpe elever og kursister, der har svært ved at betale for f.eks. studierejser og længere ekskursioner. Fonden bygger på bidrag fra forældrene. Støtten ydes typisk i form af rentefrie lån. Desuden har Forældrefonden mulighed for at uddele et antal legater. Du kan støtte ved at indbetale et beløb på konto nr i Nordea. Hvis du vil søge hjælp fra Forældrefonden, kan du enten henvende dig til mig på skolen, på Lectio, på tlf eller sende en mail til: Du kan downloade et ansøgningsskema fra skolens hjemmeside (elev - lån og legat). Vi er taknemmelige for ethvert bidrag! Anne-Vibeke Bjergstrøm, daglig leder af Forældrefonden Som den store finale i 3g ernes arbejde med store skriftlige opgaver i gymnasiet, er de nu gået i gang med at skrive deres Studieretningsprojekt. Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet, SRP som det forkortes, er en stor skriftlig opgave, som er en del af deres studentereksamen, og som figurerer som et A-niveau-fag med dobbeltvægt på deres eksamensbevis. 3g erne skal skrive projektet i 2 fag, medmindre andet er godkendt af rektor. Det primære fag skal være et studieretningsfag på A-niveau eller et studieretningsfag på B-niveau, der er løftet til A. Det andet fag kan være et hvilket som helst fag, eleven har haft på mindst B-niveau. Projektperioden består af flere kollektive vejledninger i fagene, 2 indledende individuelle vejledninger og 2 sammenhængende skriveuger fra d. 5. til d.19. december, hvor der er planlagt yderligere 1 vejledning i første uge. Opgaven bedømmes både internt af vejlederne samt af en ekstern censor, og der skal inden d. 21. februar være afgivet en karakter for opgaven. I bedømmelsen af opgaven lægges der vægt på, at eleven kan besvare opgaven fyldestgørende ved at fordybe sig fagligt og sætte sig ind i nye fagområder og desuden anvende og beherske faglige mål og metoder. Endvidere bedømmes elevens evne til at udvælge, strukturere og formidle stoffet. Og endelig skal formalia omkring sprog, citatteknik, noter etc. være i orden. Vi håber, at alle 3g ere får et spændende og lærerigt forløb og ønsker alle held og lykke med opgaven. Ditte Smith, pæd. leder Igennem de to eller tre år som elever i hf eller gymnasiet går på skolen kan der hos nogen opstå et behov for psykologisk hjælp. Der kan være mange forskellige baggrunde for dette: indtrufne familiebegivenheder som skilsmisse, dødsfald eller ulykker, problemer med at finde sig tilrette blandt kammerater i klassen eller i gymnasiet generelt eller svære følelsesmæssige tilstande, der har plaget eleven gennem kortere eller længere tid. Psykolog på FG Når en elev oplever vanskeligheder, der forstyrrer skolegangen vil det naturligt være studievejlederen, som eleven henvender sig til først. Hvis studievejlederen skønner, at eleven kan have glæde af at tale med en psykolog, kan eleven tilbydes en samtale hos skolens egen psykolog, der samarbejder med studievejlederen ud fra det over ordnede mål at støtte eleven i at gennemføre sit skoleforløb. Psykologen, der arbejder under tavshedspligt, vurderer i samtalen med eleven, hvilken type vanskelighed, der er tale om. Eleven kan tilbydes op til 3 4 samtaler i et forløb. Nogle elever opnår gennem samtalerne indsigt i sin vanskelighed og redskaber til selv at komme videre. Andre elever bliver rådet til at søge yderligere hjælp i et passende tilbud udenfor skolen. Pernille Reumert, lektor og psykolog

5 Musical Nowhere Man en FG-musical Er du til rå og søde Beatlestoner? Er du til de flippede 70 ere, med knaldrøde læber og butterflies? Så er årets musical Nowhere Man lige noget for dig! Siden 2002 har FG haft deres egen elevstyrede musical, og traditionen tro begynder årets musical at tage form i vinterens mulm og mørke. Årets musical tager udgangspunkt i filmklassikeren Across the Universe, som er blevet omskrevet og fortolket på instruktørernes egen vis. Hele musicallen er Beatles inspireret og er opbygget af rockgudernes egne albums. Nowhere Man handler om Liverpool-knægten Jude, der efter at være blevet voksen, tager til USA for at finde sin far. Her møder han college-dropout Max, sangerinden Sadie og hendes flippede guitarist, samt ikke mindst Prudence, og Max' lillesøster Lucy, som viser sig at opfylde ordene "all you need is love" til fulde for vores engelske ven. Da Max indkaldes til Vietnamkrigen bryder dramaet løs og... Ja, hvad der videre sker, må I finde ud af, når dette fantastiske projekt løber af staben den 23. januar... Og det er helt fuldstændigt og utroligt gratis. Men hvordan kan to elevinstruktører klare hele den her enorme opgave helt alene? Der er jo kun lige fundet skuespillere, og kulisserne er ikke engang påbegyndt! Svaret er simpelt. Vi er IKKE alene! Vi er bakket op af en helt gruppe af unge inspirerende medstuderende, i form af friske multitools, flotte dansere og fantastiske skuespillere, kostumier, scenografer og sminkepiger! ALLE hjælper til og giver sig 100% for at netop denne musical kan sætte et stort fedt kryds i alles kalendere og ikke mindst i FG s historie. Selvom I ikke kan forvente lapdance fra lingerie-klædte franske kurtisaner i år (desværre), kan vi love jer at det bliver endnu frækkere. I år, kommer der både skyggespil, lesbiske tjenere og ikke mindst vil der blive røget en masse hash! Det bliver vildt, funky og ikke mindst rødt, sort og hvidt! Musikken bliver leveret af skolens fantastiske Big-Band, med smukke harmoniske toner fra korets røde læber. Vi har en PRgruppe der hjælper med at sætte plakater op og ikke mindst en masse godt humør og engagement. Endelig er vi instruktører blevet udstyret med assistance i form at Silas Boje, Astrid Hansen og Louise Ravn. Det er de erfarne og kloge hoveder, vi som instruktører kan komme til med de problemer der måtte opstå, og så er det selvfølgelig også deres ansvar, at vi ikke brænder Festsalen ned i bar iver. Mange flere vil blive en del af holdet, efterhånden som projektet skrider frem, og alle disse mennesker kan vente sig at blive en del af et fællesskab, hvis lige man skal lede længe efter for at finde. FG's musical har premiere den 23. januar, og spilles også den 24. og 25. januar. Som sagt et det fuldkommen gratis, så kom glad! Vi glæder os utrolig meget til at se jer! Instruktørerne Fannie Baden 3.t og Ida Andersen 2.m HUSK Forældre- og klassemøder for 1.g onsdag d. 13. november 2013 kl.19.30! Se andet sted i bladet

6 Studievejledere og klasser på FG Hvem er din studievejleder? Tjek ud på billedet! Studievejlederne har kontorer i villaen til højre for skolens indkørsel. Forældreaften Forældreaften for 1.g onsdag d. 13. nov. kl. 19:30 ca. 21:30 Aftenen foregå med at forældre, elever og lærere mødes i Festsalen, hvor der vil være underholdning og information. Efterfølgende mødes den enkelte 1.g-klasse og forældre med klassens teamlærere og studieretningslærere. Formålet med mødet at informere forældrene om, hvordan det går fagligt og socialt i klassen, men også om de praktiske ting, der er i hverdagen på FG. Bemærk at det er klassen som helhed, mødet handler om. Forældrekonsultationer foregår d. 3. og 4. februar. M.v.h. Christian Skov Nikolajsen, Uddannelsesleder

7 Studieretnings-ønsker og valgfag Studieretningsønsker for 1.g. I midten af december skal alle 1g ere have tilkendegivet om de ønsker at blive i deres studieretning, eller om de gerne vil skifte. Et skift vil kun være muligt, hvis der er plads i den studieretning, man gerne vil over i. Erfaringen er, at det er meget få, der ønsker at skifte og at det kun i begrænset omfang er muligt. Det er skolens studievejledere, der forestår orienteringen om muligheder for at flytte. Når alle elever har tilkendegivet, om de vil blive eller flytte, vil de, der ønsker at flytte, blive kaldt ned til pædagogisk leder Anders Krogsøe. Han vil så informere dem om konsekvenserne af deres valg. Skifter man klasse, vil man ofte selv skulle læse noget pensum op, koordinere pensum m.m. Valgfag for 1.hf og 2.g. Omkring medio december skal 1hf- og 2g-elever vælge deres valgfag for skoleåret 2013/14. Før de skal foretage deres valg, afholder vi på skolen et orienteringsarrangement, hvor eleverne får oplyst, hvad de forskellige fag indeholder, således at de kan træffe deres valg på et så oplyst grundlag som muligt. For 2g erne gælder det, at det er opbygningen af den studieretning, de går i, der er afgørende for, hvor mange fag og på hvilke niveauer de skal vælge. Dette vil studievejlederne informere eleverne om i ugerne op til orienteringsarrangementet. Eleverne skal foretage deres endelige valg af valgfag i skolens administrative system, lectio. For alle valg gælder det, at eleverne skal vælge både en første- og en andenprioritet. Dette sker for at vi fra administrationens side kan flytte lidt rundt, hvis vi har svært ved at få holdoprettelsen til at gå op. Enkelte gange vil meget få elevers fagvalg spærre for at få det hele til at gå op. Sker dette, vil de pågældende elever blive kaldt ned til mig, hvor de så vil blive bedt om at vælge om. Fra og med det kommende skoleår vil det som noget nyt også være muligt for hf erne at vælge erhvervsøkonomi på c-niveau og for nogle af gymnasieeleverne vil der være mulighed for at vælge religion på b-niveau. Derudover indførtes sidste år et helt nyt valgfag på skolen retorik et fag, som både hf ere og gymnasieelever kan vælge. For alle gymnasieelever gør det sig gældende, at valget af valgfag kan påvirke, hvilke fag man kommer til eksamen i. En eksamen afholdes nemlig altid kun på det højest mulige niveau. Hvis fx en elev har biologi på C- niveau i 2g og vælger faget på B-niveau i 3g, så kommer han/hun ikke til eksamen i faget efter 2g. Et andet fag vil da blive udtaget således, at det sikres, at det samlede antal eksaminer efter de første to år bliver mindst to. Sune Bek, vicerektor Efterårskoncert Traditionen tro er der Efterårskoncert på Frederiksborg Gymnasium og HF. Koncerten er tirsdag d. 5. november kl Og alle er velkomne! Det er en enestående chance for både forældre, lærere, venner og klassekammerater til at se FGs musikglade elever optræde. Og det er gratis. Det foregår på den måde, at der er optræden fra skolens studieretningsklasser i musik og musik B - det plejer at være sammenspilsgrupper i en blanding fra alt fra det klassiske repertoire og til det mere heavy. Skolens bigband og kor kommer med hver deres bidrag. Bigbandet har før leveret funk- og Tower of Power- inspirerede numre, og koret rummer både klassiske og rytmiske satser. Men hvad det bliver i år, skal man selv komme og høre Dog skal det nævnes, at Efterårskoncerten har tradition for at indeholde et tema, så nogle af indslagene fra bigbandet og koret så optræder ud fra. I år er temaet blevet bandet Gnags som omdrejningspunkt. Hvem ved? Måske spiller bigbandet Det den dejligste morgen eller Vilde kaniner, måske synger korets 100 elever Danmark eller Mr. Swing King? Kom til Efterårskoncert! På gensyn og genhør Musiklærerne

8 Vigtige datoer resten af året Særligt for forældre er fremhævet Uge 49 1.g: AP-test 1.g: NV-eksamen Uge 44 3.g: Aflevering af intern SRP-vejledere i uge Tors.31. Musikweekend begynder og 2.hf: SSO-blanket med fag og 1.hf: historieopgaven vejlederblanket til fortsætter til lørdag. lærerunderskrift senest fredag. November 3.g: SRP fra torsdag og Uge 45 3.g: SRP-vejledning vejledningg Tirs : Forkoncert. Tirs.3. Valgfagsorientering 1.hf/2. g Efterårskoncert Tors.5. kl : Udlevering af SRP Ons.6. OD Fre.6. Valgfagsskemaer forr 2.g/1.hf 19.00: OD-Q-arrangement samt ønske om Tors.7. Brobygningskoncert. studieretningsskift i 1.g Fre.8. CU-fest Uge 50 3.g: SRP og vejledning Uge 46 2.g: AT 5 for 2.a,c,u,v,x,y 1.g: NV-eksamen Ons : Forældremøde for 1.g: AP-test 1.g-klasser. 2.hf: Ks 3 (3 skrivedage) Uge 47 2.g: AT 5 for 2.b,d,m,s,t,w,z Fre. 13. Afl. Af SSO-blanket m. 2.g: elev-gruppe-samtaler lærerunderskrift. 3.g: SRP-vejledning Ons.11. kl : 1.g:kompetenceopfølgnings- Uge 51 3.g:SRP aflevering i 4. Gymnastikevent 2..g modul i løbet af ugen. Uge 48 eksemplarer. Fre : Gallafest Tors : Aflevering af SRP Lør : Gallafest Fre : juleafslutning i klasse December 10.00: Juleafslutning i festsal.

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015 Uge 32: 3.-7. august AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF Sidste udgave 23. juni 2015 Mandag den 3. august Tirsdag den 4. august Onsdag den 5. august: Torsdag den 6. august: Fredag

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret)

AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret) Uge 32: 4.-8. august AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret) Mandag den 4. august Tirsdag den 5. august Onsdag den

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF 24.06.13 Final Edition! De mest centrale aktiviteter bliver lagt i Lectio; men det er alligevel en god idé at notere sig de datoer, hvor man skal

Læs mere

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. Velkommen til 1.g- og 1.hf-eleverne Velkommen tilbage til skolen til 2.hf-, 2.g- og 3.

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. Velkommen til 1.g- og 1.hf-eleverne Velkommen tilbage til skolen til 2.hf-, 2.g- og 3. September 2013 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Rektor Velkommen til 1.g- og 1.hf-eleverne Velkommen tilbage til skolen til 2.hf-, 2.g- og 3.g-eleverne Aldrig før i skolens historie

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. Også velkommen til alle de gamle elever i 2.hf, 2.g og 3.g.

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. Også velkommen til alle de gamle elever i 2.hf, 2.g og 3.g. Maj 2015 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Rektor VELKOMMEN Rigtig hjertelig velkommen til 476 nye elever. Frederiksborg Gymnasium og HF rummer nu det største antal elever siden skolens

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. Godt nytår. årets musical, studierejser, forårskoncerter,

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. Godt nytår. årets musical, studierejser, forårskoncerter, januar 2014 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Rektor Godt nytår Så er vi godt i gang med det nye år 2014 og med det racet mod eksamen til sommer. Inden da bliver der heldigvis tid til

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. var der ikke plads til alle i festsalen;

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. var der ikke plads til alle i festsalen; September 2014 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Rektor Man oplever en dejlig brusende stemning, når man går til morgensamlinger her i det nye skoleår. Ikke så underligt. 500 nye glade

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z Hvem er vi? Line Thorsteinsson (LR) Teamleder for klassen Biologi og idræt 1z i biologi på A-niveau og nogle af jer til idræt på c-niveau Tutorerne

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Velkommen til Velkommen skoleåret 2016/2017

Velkommen til Velkommen skoleåret 2016/2017 Velkommen til skoleåret 2016/2017 Velkommen til skoleåret 2016/2017 SAMMENHOLDET, WOW!! 1.G ER FRA TRIVSELSUNDERSØGELSE Kære nye elev og forældre Velkommen til Horsens Gymnasium. Horsens Gymnasium er et

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

HF på. Fjerritslev Gymnasium. Faglighed. Fællesskab. Fremtid. - fagpakker og frie fagvalg. - faste klassekammerater og farverige venskaber

HF på. Fjerritslev Gymnasium. Faglighed. Fællesskab. Fremtid. - fagpakker og frie fagvalg. - faste klassekammerater og farverige venskaber HF på Fjerritslev Gymnasium Faglighed - fagpakker og frie fagvalg Fællesskab - faste klassekammerater og farverige venskaber Fremtid - find vej i din egen fortælling Fjerritslev Gymnasium Skovbrynet 9

Læs mere

Faaborg Gymnasium gør din verden større

Faaborg Gymnasium gør din verden større 1 Faaborg Gymnasium gør din verden større Når du vælger Faaborg Gymnasium, bliver tilværelsen mere udfordrende. Du får nye mulig heder for at gå på opdagelse i en verden, der bliver større på flere måder.

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2017-18 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er ét af bare seks steder i Danmark, hvor du kan tage en STX på 2 år. Århus Akademi er det tredje ældste gymnasium i Aarhus og har

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole Et nyt HF-tilbud s t ats s k o le. d k UDDANNELSE MED UDSYN Som ny elev ved Aabenraa statsskole ligger der to rigtigt spændende og

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. dit HF-tilbud. statsskole.dk

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. dit HF-tilbud. statsskole.dk A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole dit HF-tilbud statsskole.dk UDDANNELSE MED UDSYN En HF uddannelse giver dig de studiekompetencer, du senere får brug for på dit videregående

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Dagsorden Nørre Gs struktur omkring klasserne - teamleder, lærerteam og studievejleder Studieretning, lærere og studierejse Den første tid på skolen Mulighederne

Læs mere

Rektor. og de mange skriftlige opgaver, men det har de jo alle prøvet før, så det skal nok gå godt.

Rektor. og de mange skriftlige opgaver, men det har de jo alle prøvet før, så det skal nok gå godt. FG NYT - August 2016 Rektor Velkommen Rigtig hjertelig velkommen til 491 nye elever. Det bliver så den sidste årgang, der skal gennemføre gymnasiet og hf efter reformerne i 2005. Med mere end ti års erfaring

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2016/17 Frederiksborg Gymnasium og HF 6. udkast

AKTIVITETSOVERSIGT 2016/17 Frederiksborg Gymnasium og HF 6. udkast AKTIVITETSOVERSIGT 2016/17 Frederiksborg Gymnasium og HF 6. udkast 26.5.2016 Uge 31: 1.-5. august Mandag den 1. august Tirsdag den 2. august Onsdag den 3. august: Torsdag den 4. august: Fredag den 5. august:

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2018-19 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er ét af bare seks steder i Danmark, hvor du kan tage en STX på 2 år. Århus Akademi er det tredje ældste gymnasium i Aarhus og har

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Kombiner din UDDANNELSE med din SPORT! NGG SportsCollege. Danse-linjen

Kombiner din UDDANNELSE med din SPORT! NGG SportsCollege. Danse-linjen Kombiner din UDDANNELSE med din SPORT! NGG SportsCollege Danse-linjen Er du en ambitiøs danser, der vil udvikle dit talent samtidig med, at du tager en god uddannelse? Nordsjællands Grundskole og Gymnasium

Læs mere

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger STUDIERETNINGSVALG 207-8 Samfundsvidenskabelige Studieretninger Kunstneriske Studieretninger SAMFUNDSFAG & MATEMATIK SAMFUNDSFAG & ENGELSK SAMFUNDSFAG & TYSK F MUSIK & MATEMATIK MUSIK & ENGELSK MUSIK &

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul 6. dec. 2010 AUGUST 2010 HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul hh1 hh2 hh3 fagpk. Medarbejdere Uge Dato Aktivitet Ansv. Pl.start Adm. 31 man 2. aug Administrationen

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen)

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) CAMPUS VEJLE 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) HF på VUC åbner døren til din ønskeuddannelse Din vej videre mod en ny fremtid kan starte hos VUC, som tilbyder en bred vifte af muligheder blandt andre

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Skolens mål og rammer

Skolens mål og rammer Evalueringsplan Formål: 1. Formålet med evaluering af undervisningen og den enkelte elev er at sikre det bedst mulige faglige udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for justering af undervisnings- og

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 HVAD ER ET STUDIERETNINGSPROJEKT? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2014 Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 5. december til

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017 Velkommen til Vibenshus Gymnasium Møde for nye elever 6. juni 2017 Aftenens program Velkomst v. rektor Rikke Kirkeskov Sørup Grundforløbet og strukturen efter reformen Præsentation af valgfag i 1.g Organisationen

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Studieretningsprojektet ÅSG 2017

Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Hvad er et studieretningsprojekt? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på Aniveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere